Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází květen 2010 neprodejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází květen 2010 neprodejné Jezuitská kolej otevírá své brány Mnohaleté čekání je u konce. Jezuitská kolej, která společně s Chrámem Svaté Barbory neodmyslitelně patří k panoramatu Kutné Hory, otevře 8. května 2010 v 10 hodin své brány. Tedy přesněji řečeno bude v ní slavnostně zahájen provoz Galerie Středočeského kraje, která se hodlá doma i ve světě prezentovat především pod zkratkou GASK. Sbírka 123 Tak zní název stálé expozice, kterou budou návštěvníci koleje moci obdivovat. Jde o sbírku českého umění 20. století a tvoří jí díla takových veličin, jako jsou Toyen, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Vladimír Boudník či Jindřich Štýrský, k vidění budou také plastiky Otto Gutfreunda a řada dalších zajímavých prací. Vedle této expozice pak jsou na úvodní galerijní období, tj. od května do září letošního roku, připraveny pro milovníky umění další lahůdky. Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva na straně 4 MŠ Kaňk na straně 5 Otázky pro starostu na straně 9 Granty na rok 2010 Emil Filla Emil Filla: Archiv umělce, tak zní přesný název výstavy mapující dílo malíře, sochaře a grafika Emila Filly ( ), čelného představitele českého kubismu. Vedle jeho vlastních děl zde budou k vidění také obrazy Pabla Picassa, jehož tvorba Fillu silně ovlivnila. Konceptuální umění Výstava Erste Bank: Kontakt, která se do Kutné Hory přesune z Vídně, zachycuje vývoj konceptuálního umění v zemích střední a východní Evropy od 60. let minulého století. Mezi nejznámější autory patří Jiří Kovanda. Rozvoj turismu v zemích V4 Město Kutná Hora pořádá dne mezinárodní konferenci Rozvoj turismu v zemích V4 u příležitosti 15. výročí zápisu města na Listinu světového dědictví UNESCO. Iluminace Také tento klenot a tahák Jezuitské koleje budou moci její návštěvníci spatřit na vlastní oči. Nutno ale poznamenat, že jedno ze tří existujících děl svého druhu na světě bude nutno periodicky ukládat do depozitáře, neboť příliš dlouhý kontakt se světlem by mu mohl ublížit. To se však netýká prvního období provozu galerie. GASK hodlá plnit také funkci vzdělávací. Bude proto spolupracovat se školami ve městě a nabízet své služby tělesně a zrakově postiženým. Zejména pro zrakově postižené má k dispozici unikátní projekt, v jehož rámci si budou moci Iluminaci a další výtvarná díla takříkajíc přečíst v Brailllově písmu. Novotou vonící prostory Jezuitské koleje by se tak měly stát dalším lákadlem, které bude do Kutné Hory přitahovat turisty z celého světa. Jindřich Bartoň Na konferenci vystoupí odborníci na oblast cestovního ruchu a zástupci partnerských měst ze zemí Visegrádské čtyřky a jejím cílem je najít nové aktivity v historických městech, které je přiblíží zejména mladé generaci. Konání konference podpořil svým grantem i Mezinárodní visegrádský fond.

2 Zprávy z rady města a Kancelář tajemníka Radní doporučili zastupitelům schválit finanční příspěvek ,- Kč Policii ČR Kutná Hora na nákup automatizovaného externího defibrilátoru a podpořit tak zapojení kutnohorské policie k celorepublikovému projektu Dejte srdci šanci, jehož cílem je vytvořit místa, kde v případě potřeby může být poskytnuta včasná laická první pomoc ještě před příjezdem záchranné služby. Rada města schválila Memorandum o spolupráci a koordinaci strategie mezi Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády a Městem Kutná Hora. Spolupráce se bude týkat zejména oblasti vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb a zdravotní péče. Rada jmenovala prokuristou společnosti Nemocnice Kutná Hora s. r. o. Martina Hlavatého. Ekonomický odbor Město Kutná Hora souhlasí se záměrem obnovy rybníka v k. ú. Spytovice u Přelouče přírodní koryto, které bude obnoveno, se nachází v ochranném pásmu lesa na pozemcích Kutné Hory. Funkce lesa nebude ovlivněna. Majetkový odbor Město souhlasí se záměrem na pronájem bývalého klubu Alfa (Sedlecká ulice č. p. 670) a jeho využití ke kulturním a společenským akcím. Podmínkou je zachování Kavárničky dříve narozených se bude na prostranství Palackého náměstí konat Staročeský jarmark. Pořádající agentura ZEA Praha s. r. o. zaručí, že na náměstí budou umístěny stánky lidových řemesel (dráteníci, perníkáři, kováři ) a podium pro doprovodný kulturní program Rádia OK. Rada města souhlasila s natáčením televizního filmu s pracovním názvem Santiniho jazyk v Sedlci, který přispěje k propagaci Kutné Hory. květen 2010 strana 2 Odbor památkové péče, kultury, školství a Tv Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy na obnovu památníku Kalvárie se stavební firmou Draks a vyhlásila poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu restaurování Kamenné kašny, především provedení izolace proti vlhkosti. Kamenná kašna byla rekonstruována při první zádlažbě (1996), dochází však ke vzlínání slané vody, a proto se musí kamenné díly odkrýt a opravit. Odbor investic Rada města doporučuje výstavbu fotbalové tribuny na hřišti Lorec, opravu zdi parkoviště Na Valech a prozkoumání možnosti částečné rekonstrukce městských hradeb (v blízkosti staré polikliniky) bude se zabývat získáním finančních prostředků na tyto akce, popř. dotací. Rada města souhlasí s přidělením veřejné zakázky na dodávku sedaček do Městského Tylova divadla v Kutné Hoře firmě HOKO VH s. r. o. a s uzavřením smlouvy na dodávku a instalaci slavnostního osvětlení kostela sv. Jakuba s firmou Pavel Turek a s podpisem smlouvy s firmou VPÚ DECO Praha a. s. na pořízení rešerše použití prozatímní lávky při provádění rekonstrukce železničního mostu v Kutné Hoře - Malíně. Rada města projednala a doporučila schválit zastupitelstvu instalaci podzemních kontejnerů na komunální odpad od firmy Schäfer s. r. o. Závěrem radní považují za vhodné uklidnit občany města, že zádlažba města bude dokončena v termínu i přes nečekané zdržení díky archeologickému nálezu v blízkosti kostela sv. Jakuba a omlouvají se za přechodné problémy způsobené pracemi v ulicích města. Vladimír Zubov, člen RM 600 let farnosti u Sv. Jakuba Datum výročí se odvíjí od vydání buly vzdoropapeže Jana XXIII. podepsané dne 20. července Konečně tehdy došlo k vyřešení sporu o hranice dvou farností na území města Kutné Hory mezi oběma jejími patrony. Malínský farní obvod podporoval cisterciácký klášter v Sedlci. Naopak o farnost se sídlem v Pněvicích (dnes zaniklá obec na Rovinách) pečovala metropolitní kapitula v Praze. Papežská bula vymezila nejen přesné hranice, ale potvrdila nynější kostel sv. Jakuba za farní kostel malínské farnosti a chrám sv. Barbory za farní kostel Pněvic (sjednocená kutnohorská farnost pochází až ze 17. století). Letos si připomínáme 600. výročí farnosti, jejímž středem, nejen náboženského života, byl kostel sv. Jakuba. Nejedná se tedy o výročí stavby samotné, ale o životy lidí, kteří se v něm shromažďovali. Oslavy jsou pro nás příležitostí uvědomit si, že se v našem kostele už několik staletí setkávají lidé, aby vyznávali a oslavovali Boha, ale zároveň ve světle víry hledali cestu a sílu k utváření vzájemných vztahů i každodenního života. Život našich věřících předků zanechal v historii města bezesporu architektonickou a umělecky nesmazatelnou stopu. Kromě toho však právě život obyčejných lidí, jejich postoje, úspěchy, chyby i zápasy, utvářel kulturnost našeho města. Tento rok si tedy chceme připomenout nejen významné stavitele, měšťany nebo literáty, ale všechny, kteří nás mohou poučit a inspirovat. Galerie F. Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr, Filipského tvůrčí cesta za světlem, prostorem a hmotou dostala další podobu v jeho nejnovější malířské tvorbě, která nepochybně souvisí s předchozí rozsáhlou kresebnou zkušeností, nicméně nemůže být jen prostou transformací jednoho média v médium druhé. Nové obrazy z cyklů Mezi světlem a tmou a Vrstvení času zdůrazňují svou ryzí malířskost, radost z krásy malířské matérie zpracované rozmanitými technickými způsoby. Filipský tu opět trpělivě vrství jednotlivé barevné tóny i jednotlivé plány celých kompozic jakoby tím Pozvánka na oslavy Letošní výročí je výzvou především pro obnovu samotného farního společenství. Protože je však historické bohatství minulých staletí dědictvím nás všech, připravili jsme při této příležitosti program i pro širší veřejnost. 1. Pro lepší pochopení historické souvislosti výročí byly připraveny přednášky na arciděkanství (např Mgr. Vojtěch Vaněk: Církevní dějiny v Kutné Hoře ve středověku, PhDr. Aleš Pospíšil: Arciděkanství v Kutné Hoře. Pohled do historie a stavebního vývoje objektu). 2. Základním školám nabízíme prohlídku kostela sv. Jakuba, pro střední školy v Kutné Hoře je uspořádána literární, fotografická a výtvarná soutěž Duchovní stopy v Kutné Hoře. 3. K náboženskému i kulturnímu životu farnosti neodmyslitelně patřila a patří hudba. Koncerty duchovní hudby se v kostele sv. Jakuba budou konat prakticky každý měsíc (nejbližší bude v neděli v hod.). 4. Ve spolupráci s Českým muzeem stříbra a Státním okresním archivem v Kutné Hoře, se uskuteční od 8. července do 10. října výstava na Hrádku. Návštěvníci se tak budou moci seznámit nejen s historickým vývojem farnosti, ale i s běžně nevystavovanými bohoslužebnými předměty, sochami či obrazy. 5. Ač si výročí budeme připomínat po celý rok, výrazné budou oslavy patrona farnosti sv. Jakuba (víkend července). Po celé dva dny bude otevřen kostel sv. Jakuba a prohlédnout si budete moci i některé části arciděkanství včetně sklepení. V neděli budou zpřístupněny i svatobarborské zvony v Jezuitské koleji. Pod lípou u Sv. Jakuba se bude možné zaposlouchat do jazzu či zhlédnout divadlo. Připraven bude i program pro děti. Poutní mši svatou o svátku sv. Jakuba bude v neděli celebrovat vzácný host prof. Petr Piťha, který také v odpolední přednášce osvětlí význam svatojakubské úcty. Mši svatou bude zpěvem doprovázet hradecký sbor Gentlemen Singers. 6. Na podzim bude pokračovat cyklus přednášek a koncertů a výročí 600 let farnosti u Sv. Jakuba bude zakončeno slavnostní bohoslužbou o svátku sv. Barbory. P. Jan Uhlíř Luděk Filipský - Vrstvení času, obrazy pozvolným postupem vyzýval světlo a prostor, aby mu vyjevily svou podobu a naznačily svůj význam a smysl. Ve vrstvených plánech pevných monochromních konstrukcí v jakýchsi generálních basech celých kompozic se vynořuje směřování a orientace v jinak nekonečném prostoru. Při bedlivém bližším pohledu se ukáže, že pevná kostra konstrukce vlastně sama není pevnou hmotou; chvějivá, prosvítavá lasturní malba to popírá. Kostra je jen momentálním skupenstvím energie, jinakým prostorem, tak jak je prostor jinou podobou hmoty. A tato konstrukce ještě jako by byla v neustálém pohybu pokračování na str. 3

3 květen 2010 strana 3 Zprávy ze zastupitelstva města Mimořádné zasedání zastupitelstva mělo na programu, kromě obvyklých náležitostí, pouze jediný bod: finanční záležitosti, tedy úpravy rozpočtu. Přesto 22 z celkového počtu 27 zastupitelů strávilo v Rytířském sále Vlašského dvora více než tři hodiny. Dotazy a připomínky občanů V úvodním bloku vystoupili hlavně občané, kteří bydlí v centru města, případně tam mají své obchody. Tématy jejich příspěvků byla dopravní situace po dokončení zádlažby, úbytek parkovacích míst a omezení dopravy v centru. Starosta Ivo Šalátek (ODS) vývoj komentoval, popsal nový systém vjezdu pro zásobování a uvedl, že vše je třeba ověřit praxí. Kriticky se ke změnám postavil zastupitel Jan Havlovic (Kutnohorská liga), Marie Matyášová (ČSSD) vyjádřila názor, že je potřeba najít řešení, se kterým budou nakonec spokojeni všichni. Nemocnice Dotazy a připomínky zastupitelů nemohly minout situaci okolo insolvenčního řízení s firmou Nemocnice Kutná Hora, s. r. o. Jan Havlovic hovořil o blížících se hrozivých dopadech na místní rozpočet. Ivo Šalátek oponoval, že město nezaplatí o nic víc, než kdyby nemocnici nadále provozovalo. Je třeba vyčkat na výsledky insolvenčního řízení, případně soudu. Radní Vladimír Košárek (ODS) pak navrhl usnesení, jímž zastupitelstvo ukládá starostovi, aby do příštího jednání tohoto orgánu připravil písemnou zprávu o insolvenčním řízení, včetně chronologicky seřazeného datumového upřesnění jednotlivých kroků a určení odpovědnosti za ně a informací o probíhajících soudních sporech. Jeho návrh podpořilo 18 zastupitelů. Rozpočtové změny Hlavním tématem bylo schvalování rozpočtových změn. Stanovisko finančního výboru tlumočila jeho předsedkyně Venuše Železná (ODS). Výbor doporučoval změny, které navrhovaly zvýšení příjmů i výdajů o Kč nepodpořit. Navýšení výdajů se týkalo nákladů na zimní údržbu silnic (3.600 tis. Kč), úhradu vratky sociálních dávek (1477,82 tis. Kč), vratky dotace pro dobrovolné hasiče (1,7 tis. Kč), příspěvku Policii ČR na nákup defibrilátoru (40 tis. Kč), vypracování analýzy dopravy v centru města (550 tis. Kč), navýšení zdrojů financování o hodnotu uhrazených závazků (6100 tis. Kč) a navýšení výdajů na slaboproudé instalace pro služebnu Městské policie na Havlíčkově náměstí (1500 tis. Kč). Návrh skutečně neprošel. Po přestávce starosta Šalátek navrhl vypuštění dopravní analýzy a pro takto upravenou předlohu zvedlo ruku 18 zastupitelů. Po občas bouřlivé diskusi prošly i další navrhované změny. Došlo i na schválení prostředků na vybudování sběrného dvora, pro které hlasovalo všech 22 přítomných. Na závěr hokej V bodě různé došlo i na otázky kolem financování zimního stadionu a kutnohorského hokeje. Částku 250 tisíc korun poskytnutou jako dotaci HC Kutná Hora, a. s. bude podle starosty město soudně vymáhat, neboť tento subjekt nedokázal řádně doložit její použití. Jan Havlovic pak navrhl odpustit oddílu ledního hokeje TJ Stadion Kutná Hora dluh více než 800 tisíc za nájem zimního stadionu. Argumentoval skvělou reprezentací města i dluhem města, vzniklý přesunem zmíněné dotace na HC. Ivo Šalátek oponoval nesystémovostí takového kroku a navrhoval jiné řešení situace, radní Vladimír Košárek souhlasil a doplnil, že nepřítomný místostarosta Václav Vančura (VPM) má za úkol vypracovat koncepci podpory sportu v Kutné Hoře, radní Vladimír Zubov (SZ) návrh označil za předvolební populismus. Hlasování o návrhu se nakonec většina přítomných vůbec nezúčastnila. Další, tentokrát řádné, zasedání, je na programu 18. května. Kompletní usnesení najdete na Jindřich Bartoň, člen ZM Luděk Filipský... dokončení ze str. 2 zdůrazněném motivy kruhu, nebo jeho výsečí. Jinde zase je obrazová plocha zcela zaplněna chvějivými barevnými světelnými paprsky, které nevytvářejí dojem průhledného, orientovaného prostoru, ale jakéhosi hustého, neprostupného pulzujícího záření. Jejich obrazová struktura je neobyčejně komplikovaná, není však nikdy chaotická. Filipského nejnovější malířská tvorba nemá ovšem jen tyto dva naznačené póly, ale odvíjí se samozřejmě a živě, oba tyto póly překračuje i propojuje. Zdá se, že bychom mohli obrazy seřadit tak, že by nám vyplynula jakási chronologie dne, v níž světlo přemáhá tmu, aby bylo zase tmou přemoženo. Tma však nevládne nikdy zcela. Filipský tak ve své tvorbě netematizuje jenom světlo, ale i čas. Popudem, podnětem ke tvorbě není autorovi nutně předmětný svět, touha po zpodobení viditelných věcí světa, ale sám zázrak a tajemství světla jako základní energie, která nám dává vidět, spatřit svět a sebe sama v něm. Energie, která ustavuje prostor a je jeho mírou, je spolutvůrce času, vesmírného i toho lidského. Ivan Neumann, ředitel Obecně prospěšné společnosti Pelléova vila I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutné Hory archeologický nález Na konci druhého dubnového týdne ukončili archeologové z kutnohorského pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný výzkum při další etapě zádlažby historického centra. V ploše parkoviště mezi Vlašským dvorem a kostelem sv. Jakuba odkryli pozůstatky doposud neznámé zástavby, patrně hospodářského zázemí kutnohorské mincovny. Brigádníci při začišťování vstupu do suterénu středověkého objektu. Během dvoutýdenního výzkumu se nám podařilo odkrýt základy celkem sedmi zahloubených místností pocházejících patrně již ze 14. století, ve kterých s největší pravděpodobností fungovaly doprovodné provozy Vlašského dvora. uvedl vedoucí výzkumu dr. Filip Velímský, který k celé akci ještě uvedl: Jedná se o mimořádně cenný nález dochované středověké architektury z počátečního období města, který současně doprovází bohatý soubor nálezů tvořený nejen kuchyňskou a technologickou keramikou, ale také kovoliteckými formami, či unikátním gotickým náhrobkem, který je aktuálně nejstarší kutnohorskou obrazovou a nápisovou památkou. Svůj podíl na mimořádně rychlém provedení výzkumu pak nese také město Kutná Hora a dodavatel stavby příkladnou spoluprácí s archeology při záchraně kulturního dědictví. Odbor investic MěÚ Plocha výzkumu s pozůstatky zachycených provozů kutnohorské mincovny.

4 Seriál Mateřské školy v Kutné Hoře Mateřská škola Paraplíčko Kaňk květen 2010 strana 4 Předměstí Kaňk Kaňk je jedna z částí města Kutné Hory. Vznikl ve druhé polovině 13. století současně s nedalekou Kutnou Horou v souvislosti s objevem rozsáhlých nalezišť stříbra a také mědi. Původní hornická osada tvořící předměstí Kutné Hory byla Ferdinandem II. roku 1621 povýšena na město se stejnými právy, jaká měla samotná Kutná Hora. Těžební činnost probíhala v okolí Kaňku až do 20. století, kdy se zde těžily zinkové a olověné rudy. Těžba také dala Kaňku jméno, neboť německý název GANG znamená mj. důlní chodbu. O mateřské škole Naše mateřská škola sídlí v budově bývalé základní školy, dnešní Naše mateřská škola není velká, ale plně nám vyhovuje. Všechny prostory jsou využity. Jedna velká místnost slouží jako herna, kde O zahradě Přímo u mateřské školy je zahrada s travnatou plochou pro skotačení dětí. Je vybavena pískovištěm, skluzavkou, houpačkami, domkem a ohništěm. Na malé vyasfaltované ploše mohou děti jezdit na koloběžkách nebo si hrát s míčem. zdravou sebedůvěru, pocit bezpečí a klidu. Učíme děti chovat se k sobě ohleduplně a kamarádsky. Nenásilnou formou připravujeme děti pro reálný život, zejména pro budoucí školní docházku. Seznamujeme děti s hudebním nástrojem - hra na flétnu. Hrajeme si s vodou a ve vodě, učíme se nebát se vody plavecký výcvik. O celoročních akcích pro děti Jezdíme do Kutné Hory poznávat město, na divadelní představení, na výstavy, do knihovny, do bazénu, navštěvujeme hasiče a Policii ČR. Spolupracujeme také se základními školami v KH, s Českým červeným křížem. Účastníme se různých výtvarných soutěží. Každý rok v prosinci k nám přichází Mikuláš, někdy i čert. S dětmi a rodiči slavíme Vánoce, radostně Mozaice v centru pro volný čas (od září 1995). Jsme jednotřídní mateřská škola. Hygienická kapacita školy je 15 dětí ve věku 3 7 let. mají děti prostor pro různé hry, činnosti a cvičení. Slouží také jako jídelna, dokonce se proměňuje i v ložnici. Ke cvičení využíváme také tělocvičnu Mozaiky. O přírodě Protože je na Kaňku rozmanitá příroda, můžeme s dětmi chodit na zajímavé vycházky, aniž bychom potkali auto. Učíme se chovat v přírodě a chránit ji. O zaměstnancích O děti ve školce se stará malý kolektiv - vedoucí učitelka Ivana Procházková, paní učitelka Šárka Ježková a paní zajišťující úklid a výdej jídla Simona Kobylarzová. O výchovné práci s dětmi Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Hrajeme si celý rok. Snažíme se, aby děti byly ve školce šťastné. Podporujeme u dětí vítáme Velikonoce, pro maminky vyrábíme dárečky a slavíme s nimi svátek, dovádíme při karnevale, rádi měříme své síly ve sportovní Olympiádě, jezdíme na polodenní výlety. Slavnostně se loučíme s odcházejícími kamarády a se školním rokem. Poděkování patří rodičům, kteří se o naši školku starají a pomáhají nám. Vytvářejí tak spolu s námi pohodovou atmosféru ve školce, která je tak důležitá pro klidný pobyt dětí ve školce. Ivana Procházková, vedoucí učitelka

5 Otázky pro starostu města Ivo Šalátka Pane starosto, můžete prosím č t e n á ř ů m p o d r o b n ě j i popsat situaci kolem kutnohorského pivovaru? Začal bych menší rekapitulací. Nebudu se vracet k historii starší deseti let, protože vlastnické vztahy, nájemní smlouvy, akcie města v pivovaru, to byl soubor komplikovaných sledů událostí i v časově velmi vzdálených obdobích, které ale v důsledku znamenaly, že se pivovar ocitl mimo významný vliv města. Asi před deseti lety koupilo město Kutná Hora od společnosti Pivovary Bohemia nemovitosti a technologii. V té době vyráběla pivo společnost Pivovar K. H. s. r. o. Jednalo se o soukromou společnost, která také vlastnila z minulosti ochranné známky (Dačický, Lorec, ). Tuto společnost majitel asi před pěti lety prodal firmě Drinks Union. Změna vlastníků dále pokračovala tím, květen 2010 strana 5 že před více než rokem zakoupila firmu Drinks Union firma Heineken. Součástí těchto prodejů byly vždy ochranné známky a všechny tyto transakce probíhaly také bez vlivu města. V roce 2009 firma Heineken oznámila, že s výrobou piva v Kutné Hoře končí. Hlavním důvodem byla nerentabilita výroby. S tímto rozhodnutím se nechtěla smířit veřejnost ani radnice. Ihned jsme začali hledat nového provozovatele a to takového, který by nemusel být závislý na staré technologii, kterou prodala městská společnost KH Tebis Drinks Unionu (poté Heineken). Zároveň probíhala jednání i s firmou Heineken o koupi technologie, protože za určitých podmínek, by to pro město mohlo být výhodné. Pevně věřím, že se nový zájemce o vaření piva v Kutné Hoře v brzké době již vybere a výroba zde bude znovu zahájena. Zájem investorů o náš pivovar je zřejmý a to hlavně z důvodů historie, tradice i atraktivnosti místa. Vím, že se mnoho diskutuje i o tom, jestli bylo v minulosti správné rozhodnutí prodat starou technologii. Dnes se jeví, že tato záležitost nemá žádný negativní vliv na společnosti, které projevují vážný zájem o výrobu piva v Kutné Hoře. Uvažují většinou o koupi technologie úplně jiné a hlavně nové. V další otázce se chci zeptat, jaké jsou aktuální problémy se zádlažbou a budou-li se realizovat další etapy? Dodavatele stavby i nás zaskočila nebývale dlouhá zima, takže se nyní musí využít každého dne a všechny dostupné kapacity, aby se termín dokončení (31. 5.) stihl. Problémy jsou hlavně s nekázní řidičů, ale s tím se dalo do určité míry i počítat. Těžko lze ale předvídat kousky některých řidičů, kdy např. naprosto nevybíravými slovy uráží službu konající strážníky Městské policie i radnici a chovají se naprosto bezohledně ke svému okolí. Například jeden bývalý zastupitel města MUDr. J. D. psychicky neunesl řešení svého dopravního přestupku a sprostými nadávkami (ani ten nejjemnější výraz zde nemohu uvést) vynadal strážníkům MP na veřejném místě. Hrozil jim dokonce propuštěním ze služby a zrušením MP. Potom jim sdělil, že si může dělat co chce, že mu můžou cosi... a starosta, že je také pěkný..., nato s vozidlem odjel a zanechal na místě i své veškeré doklady. Tento příběh bude mít samozřejmě dohru u přestupkové komise. Vážení Kutnohořané, věřím, že Vy slušní budete mít ještě pár týdnů pochopení i trpělivosti. Jedincům, kteří jsou labilnější povahy doporučuji, pro své bezpečí i klid nás všech, aby raději za volant nesedali. Dnes mohu také sdělit, že jsme získali další dotaci ve výši 30 mil. Kč na rekonstrukci komunikace podél Jezuitské koleje, parku u sv. Barbory, náměstí Národního odboje i s přilehlými ulicemi. Celkové náklady budou cca 50 mil. Kč a pravděpodobně bude započato s pracemi ještě do konce letošního roku. Stavební ruch se tedy přesune do další lokality, kde je ale doprava vyloučena již dnes, takže z tohoto pohledu se neočekávají výraznější problémy. Otázky pokládal Michal Beneš Kutnohorská knihovna vám chce říct, že: Od jste možná zaznamenali před budovou knihovny v Husově ulici velkou kovovou schránku. Ptáte- li se na smysl této velké kovové bedny, tak vězte, že jde o tzv. bibliobox určený k vracení dokumentů v době, kdy je knihovna uzavřena (tj. po otevíracích hodinách, v neděli, ve svátcích). Funkce biblioboxu je založena na důvěře mezi knihovníkem a čtenářem. Když knížky do biblio- boxu vhodíte, budou z vašeho čtenářského konta odepsány nejpozději následující pracovní den (do hod.). Provedenou transakci si pak můžete sami ověřit na webu knihovny, případně mailem nebo telefonicky. Takže - stane-li se, že nestihnete využít dobu, kdy je knihovna běžně otevřena, využijte směle nový bibliobox kutnohorské knihovny. Gabriela Jarkulišová, ředitelka Kutnohorská farnost pořádá koncerty V měsíci květnu pořádá kutnohorská farnost dva koncerty odlišného zaměření. Na nedělní koncert 23. května přijala pozvání operní zpěvačka Eva Štruplová. Její vystoupení je umístěno na samý závěr Farního dne, v 18 hodin. Přednese slavnou písňovou i oratorní tvorbu různých hudebních epoch. Skladby pro varhany budou doplněním a rozšířením hudebního programu. V pátek 28. května v hodin vystoupí žáci varhanního oddělení Základní umělecké školy v Kutné Hoře. Tento koncert bude pro ně zároveň první příležitostí koncertovat na velkých varhanách kostela sv. Jakuba. Žáci tedy stojí před náročným úkolem - vyrovnat se s nástrojem po technické a zvukové stránce a zároveň musí svoji hru přizpůsobit akustice prostoru. Proces konzultací 2. Komunitního plánu města Kutné Hory Chcete ovlivnit sociální služby v našem městě? Zúčastněte se procesu konzultací návrhu 2. Komunitního plánu. Máte opět možnost připomínkovat strategický materiál, který určuje směr rozvoje sociálních služeb na území města Kutné Hory. Proces konzultací bude probíhat od 24. května 2010 do 12. června Po jeho ukončení bude návrh 2. Komunitního plánu zpracován do finální verze a předložen radě města a zastupitelstvu města ke schválení. Návrhy 2. Komunitního plánu budou k dispozici spolu s připomínkovacími formuláři na níže uvedených distribučních mís- tech, nebo na cz (komunitní plán aktuality). Kontaktní osoba pro proces konzultací: Barbora Nováková, specialista na komunitní plán, Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, tel , mu.kutnahora.cz Distribuční místa návrhu 2. Komunitního plánu Kutná Hora na období let 2011 až 2013 Městský úřad Kutná Hora, sociální odbor, Radnická 178, Kutná Hora, Barbora Nováková, tel Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, Kutná Hora, tel: Informační centrum, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, Kutná Hora tel: Manažeři pracovních skupin které vznikly v rámci tvorby komunitního plánu: Pracovní skupina senioři Ing. Marie Štorková, kontakt: Pečovatelská služba, Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora, tel: Pracovní skupina zdravotně postižení Josef Dytrych, kontakt: o. s. Digno (důstojnost), Šultysova 154, Kutná Hora, tel: Pracovní skupina osoby s mentálním a kombinovaným postižením - Mgr. Hana Vetešníková, kontakt: Centrum U Bartoloměje, Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora, tel: , Kavárna Bartoloměj, Česká 186, Kutná Hora Pracovní skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí - Mgr. Milan Lehečka, kontakt: Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, Kutná Hora, tel: Pracovní skupina rodiny s dětmi a děti a mládež Mgr. Radek Pařez, kontakt: ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora, tel: Internet: (komunitní plán-aktuality)

6 květen 2010 strana 7 Vítání občánků V pondělí 22. března 2010 a v pondělí 12. dubna 2010 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnily slavnostní akty přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se 22. března zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Filip Hlavatý, Anna Masopustová, Dominika Jelínková, Gabriela Platonová, Monika Zemanová, Ema Kounická, Patrik Vodička, Anna Samková, Rozálie Taišlová, Barbora Bičánková, Sabina Peroutková, Martin Provazník, Blahopřejeme V měsíci dubnu 2010 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky paní Blažena Modráčková, Uršula Berková, Božena Kutilová, Miroslava Kotoučková, Hana Žohová, Jiřina Záleská, Božena Košárková, Božena Kuželo- Z ÚŘEDNÍ DESKY Prodeje a pronájmy majetku města Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora tel.: Václav Hanuš, Jakub Toman, Simona Malá, Zuzana Vokolková, Anna Roučová, Karolína Turková, Zuzana Rytinová, Adam Bohatý a Ella Rohanová a 12. dubna František Stryhal, Elen Malinová, Nicol Bendová, Stanislav Růžička, Antonín Skopal, Ondřej Hynek, Aneta Hálová, Kamil Hladík, Matěj Beneš, Lucie Joppová, Kateřina Jungwirthová, Kateřina Skokanová, Teodor Štícha, Max Křivohlavý, Šimon Král, Antonín Janeček, Nikola Tesárková, Šárka Barešová, Martin Pospíšil, Jakub Šafránek, Jan Tobiáš Tůma, Nela Doušová, Tereza Gabonay, Jakub Jelínek, Zuzana Brožková, Štěpán Janoušek, Jan Doležal, Radim Kamenář, Amálie Jansová a Adam Hykš. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství. vá, Oldřiška Herbeová, Růžena Moravcová, Jaroslava Chlumská, Marie Záhumenská, Marta Hamzová, Marie Gryčová, Anna Doležalová, Marta Borková a pánové Jaroslav Tuček, Vladimír Koželuh, Vladimír Černý, Vladimír Šmíd, Josef Tvrdík a Miroslav Jeřábek. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Pronájem 1) Výběrové řízení č. SN 10/10 na pronájem nebytových prostorů o velikosti cca 16 m 2 v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora. Minimální roční nájemné ,- Kč. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne v hod. 2) Výběrové řízení č. SN 15/10 na pronájem nebytových prostor o velikosti cca 63 m 2 (+ 25 m 2 sklad, šatna, WC) v nemovitosti č. p. 633, ul. Benešova, Kutná Hora. Minimální roční nájemné je vyhlášeno ve výši ,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 3) Výběrové řízení č. SN 14/10 na pronájem nebytových prostorů o velikosti cca 21 m 2 (+ 13,25 m 2 sklad, WC) v nemovitosti č. p. 648, ul. Benešova, Kutná Hora. Minimální roční nájemné je vyhlášeno ve výši ,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne v hod. 4) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v I. patře nemovitosti čp v ul. Šultysova, Kutná Hora. Jedná se o místnosti o velikosti 31 m m 2, dále 20 m m m m 2 (chodba) a dále místnost 21 m 2. Minimální cena za pronájem místností je 1000,-Kč/ m 2 /rok a minimální cena za pronájem chodby je 500,- Kč/ m 2 /rok. Celá znění výběrových řízení včetně zvláštních podmínek a termínů prohlídek jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: Úřad práce informuje Na konci 1. čtvrtletí roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 4155 osob (o 806 více než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 10,27 % (před rokem 8,67 %). V dalším čtvrtletí předpokládáme snížení míry nezaměstnanosti. Za čtvrtletí se zaevidovalo celkem 1492 uchazečů a vyřazeno bylo 1134 uchazečů. Úřad práce umístil celkem 187 osob. Věkový průměr všech uchazečů klesl na 40,1 let. Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti činil 5276 Kč. Z celkového počtu uchazečů bylo 706 osob se zdravotním postižením. Z nich 518 osob částečně invalidních, 100 osob invalidních s I. stupněm invalidity, 68 osob zdravotně znevýhodněných. V evidenci úřadu bylo také 143 osob pečujících o dítě do 15 let, dále celkem 25 žen těhotných, kojících, matek s dítětem do 9 měsíců. Na konci měsíce března bylo hlášeno zaměstnavateli 299 volných pracovních míst (před rokem 249). Z našeho města bylo k evidováno 1118 osob. Míra nezaměstnanosti zde dosáhla hodnoty 9,92 %. Pro srovnání - před rokem to bylo 949 osob a 8,42 %. Miss Kompost přichází popáté Občanské sdružení Ekodomov vyhlásilo už pátý ročník ojedinělé soutěže MISS KOMPOST pro každého, kdo se rozhodl kompostovat bioodpad. Stačí vyfotit Váš kompost či kompostér, připojit stručný popis a vše odeslat do 15. srpna Ze všech zúčastněných bude vybráno pět nejlepších, kteří se utkají o vítězství v rámci zábavného odpoledne na oslavách Biodožínek 12. září 2010 v ekocentru Country life v Nenačovicích u Berouna. Součástí programu bude již tradičně i módní přehlídka Inspirace z recyklace. Cílem soutěže Miss Kompost je podpora myšlenky kompostování jako součásti moderního životního stylu a zároveň neformální výměna informací o různých druzích kompostování. Soutěž se koná pravidelně už od roku 2006 a každoročně se jí účastní vyšší počet soutěžících a příznivců. Oddělování bioodpadu se stává stejnou samozřejmostí jako třídění PET lahví či novin. Současné možnosti řešení, které umožňují vytvářet si kompost i přímo doma či na balkóně, přitahují k obnově využité organické hmoty stále více lidí. Bioodpady tvoří až 40% směsného odpadu z domácností, nevytříděný v koších a kontejnerech hnije, silně zapáchá a vytváří skleníkové plyny. Když jsme se v bytě v paneláku rozhodli, že budeme třídit bioodpad, měla jsem pochybnosti, jestli vermikompostér i s žížalami nepoletí hned příští týden z okna. Nakonec to bylo spíš naopak. Zmizel zápach z odpadkového koše, který vynášíme tak jen jednou týdně, protože do něj téměř nic nevyhazujeme. Po počátečním seznamování s žížalami a konzultacích se soutěžícími z Miss kompost 2009 jsme úspěšně rozběhli i vermikompostér, uvedla praktické výhody domácího kompostování a třídění bioodpadů jedna z již přihlášených soutěžích Miss kompost Pravidla soutěže: Přihlásit se může každý, kdo kompostuje pro svoji vlastní potřebu, bez ohledu na druh kompostování. Přihlášení do soutěže: Pošlete fotografii soutěžního kompostu a stručně jej popište (včetně jeho výšky, šířky a délky). Popište jeho jídelníček (co a v jakém množství do kompostu dáváte). Můžete připojit popis zajímavé či humorné události, která se vám při kompostování přihodila nebo vymyšlenou pohádku (fantazii se meze nekladou). Přihlášky opatřené adresou, em a telefonním číslem pošlete do 15. srpna 2010 na adresu Ekodomov, V Podbabě 29b, Praha 6, obálku označte Miss Kompost nebo elektronicky na e- mail:

7 květen 2010 strana 9 Návrh příspěvkového programu (granty na rok 2010) Rada města Kutná Hora s cílem podpořit kulturní, hospodářský a společenský život města zavedla systém městského příspěvkového programu. čl. I Oblasti příspěvkového programu Příspěvky na podporu projektů budou udělovány v následujících oblastech: 1) Kulturní 2) Výchova a vzdělávání 3) Tělovýchova a sport 4) Sociální čl. II Vyhlášení příspěvkového programu Rada města Kutná Hora vyhlásí příspěvkový program prostřednictvím oddělení kultury, školství a tělovýchovy Městského úřadu Kutná Hora, vždy nejpozději do konce prosince kalendářního roku, který předchází roku, ve kterém se udělují příspěvky v oblastech uvedených v čl. I. Vyhlášení bude provedeno především prostřednictvím městského zpravodaje Kutnohorské listy a internetových stránek Města Kutná Hora. čl. III Předkladatel a žádost 1) Předkladatelem projektu může být právnická nebo fyzická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území ČR. 2) Předkladatel doručí žádost písemně na předepsaných formulářích Městskému úřadu v Kutné Hoře (poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ) nejpozději do nebo Příjemcem žádosti je příslušný odbor (oddělení), který ji předá pověřené komisi Rady města Kutná Hora. 3) Formulář žádosti je k dispozici na podatelně MěÚ nebo je možné žádost zkopírovat z internetových stránek Města Kutné Hory 4) Žádost je volně množitelná a její doručení potvrzuje razítko podatelny MěÚ. Bez potvrzení podatelnou je žádost neplatná. 5) Po předložení žádosti může příslušná komise RM uložit předkladateli povinnost žádost doplnit a stanoví přiměřenou lhůtu. Nedoplní-li předkladatel žádost ve stanovené lhůtě, hodnotí se žádost jako by nebyla podána. čl. IV Čerpání příspěvků 1) Příspěvky lze poskytnout výhradně na projekty uskutečněné na území města Kutné Hory, popř. pořádané právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem v Kutné Hoře. 2) Příspěvky lze poskytnout pouze jako účelovou dotaci. 3) V obou případech stanoví příslušné komise RM přesné podmínky, které jsou ošetřeny smluvně. 4) Příspěvky mohou být použity k podpoře kulturních, výchovněvzdělávacích, sportovních a sociálních projektů, které prokazatelně nelze celkově zabezpečit z vlastních zdrojů předkladatele. 5) Příspěvky nelze použít na aktivity, které se již uskutečnily, na cesty do zahraničí, komerční charakter činnosti, nákup výpočetní techniky a spotřební elektroniky, prázdninové pobyty a aktivity, vybavení kanceláře či provozovny, rozvoj podnikatelské činnosti žadatele, dále pak ke krytí úvěrů nebo ztrát z činnosti fyzických a právnických osob a mzdy osob v zaměstnaneckém poměru k předkladateli projektu, úhrady nákladů na energie a ostatní provoz předkladatele. 6) Na poskytnutí příspěvků nevzniká právní nárok. 7) Komise RM nejsou povinny v daném kalendářním roce navrhnout k čerpání všechny prostředky určené na příspěvkový program. Nečerpané prostředky se převádějí do dalšího příspěvkového období, ovšem pouze v rámci jednoho rozpočtového roku. čl. V Odbory MěÚ a komise RM Žádosti přijímají a příspěvky doporučují k rozdělení: a) Odbor památkové péče, kultury, školství a sportu oddělení kultury, školství a tělovýchovy (přihlášky pro oblasti 1 3). Příspěvky navrhuje Komise pro kulturu (1), Komise pro školství (2) a Komise pro tělovýchovu a sport (3). b) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (přihlášky pro oblast 4), příspěvky navrhuje Komise pro sociální záležitosti (4). Jednotlivé komise jednají za následujících podmínek: Každá komise rozhoduje samostatně o způsobu a výši čerpání ročních příspěvkových prostředků v dané oblasti. Každá komise se schází vždy nejpozději k a Nevyčerpané prostředky jedné komise mohou být dodatečně rozděleny v ostatních komisích. Jednotlivé komise předají výsledky rozdělení příspěvků radě města ke schválení a následně příslušnému odboru nebo oddělení městského úřadu k uzavření smluv. MěÚ je povinen uzavřít smlouvy nejpozději do 30 dnů od schválení příspěvků radou města. Rozhodnutí komisí obsahují: a) Označení projektu, který má být podpořen b) Označení žadatele c) Výši poskytovaných grantových prostředků V obsahu rozhodnutí jsou komise povinny uvést i projekty, které nebyly podpořeny. Komise nejsou povinny zdůvodňovat žadatelům svá rozhodnutí. Smlouvu přiznávající žadateli příspěvek na předložený projekt musí podepsat vždy starosta města. čl. VI Finanční zdroje Finanční zdroje určené k tvorbě příspěvkového programu jsou přímo rozpočtovány příslušnými odbory MěÚ na návrhy pověřených komisí v jednotlivých oblastech.

8 květen 2010 strana 11 Májový koncert Kutnohorského komorního orchestru Kutnohorský komorní orchestr (KKO) je neprofesionální smyčcové těleso, které v našem městě vzniklo před více než rokem z iniciativy pedagogů místní ZUŠ. V předvánočním čase se poprvé představilo veřejnosti na společném koncertě s pěveckými sbory ZUŠ. Nyní členové orchestru připravují nový hudební program na svůj druhý koncert - Májový. Uskuteční se v sobotu 15. května 2010 od 18 hodin v kostele Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře. Koncert bude hudebně pestrý. Zazní skladby starých mistrů - T. Albinoniho, G. F. Händela, L. Boccheriniho i současného českého autora - L. Kajstury. V první polovině programu vystoupí jako host vynikající česká harfenistka Stania Ramešová, absolventka Pražské a Moskevské konzervatoře. Přednese sólový part Händlova koncertu pro harfu a smyčcový orchestr. V následující skladbě L. Boccheriniho se Vám někteří členové orchestru představí v komorním obsazení jako smyčcové kvinteto. Věříme, že Vás náš koncert potěší. Srdečně zveme všechny milovníky klasické hudby a těšíme se na naše společné májové hudební setkání. Za KKO Lenka Drahotová ROCKOVÝ VEČER ČESKÁ 1 Sbírka použitého ošacení Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na Vyhlašuje sbírku použitého ošacení Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské). Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon. Látky (minimálně 1 m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek). Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené. Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Obuv veškerou nepoškozenou. Kutnohorští korfbalisté v republikovém finále V sobotu se v Kutné Hoře v tělocvičně Gymnázia J. Ortena uskutečnilo první finálové kolo korfbalové ligy minižáků (dětí do deseti let). Možnost bojovat o důležité body doma si naši nejmenší vybojovali během sezóny, kdy vyhráli svoji skupinu s bilancí sedm výher a jedna remíza. Do Kutné Hory přijelo dalších pět družstev z Náchoda, Prostějova, Kolína, Děčína a Bělé pod Bezdězem. Naši korfbalisté vyhráli nad Prostějovem 10:0, nad Bělou pod Bezdězem 5:4 a prohráli s Děčínem 2:8. Zbývají nám ještě odehrát dvě utkání finálové části s Kolínem a s Náchodem ve kterých jsme favority. Máme tedy velikou šanci dostat se do zápasu Věci, které vzít nemůžeme: Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů. Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. Znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: Dne , čas hod., místo: nákladové nádraží Kutná Hora Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od Vás Vámi darované oděvy převezme. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: , o první místo a oplatit porážku dosud neporaženému Děčínu. Druhý finálový turnaj se odehrál v Děčíně. Družstvo minižáků obsadilo 2. místo za domácím Děčínem. Také mladší žáci postoupili ze skupiny a bojovali v Náchodě v nadstavbové části. Ti si ale cestu do finále zkomplikovali dvěmi prohrami s Náchodem zaslouženě a s Kolínem velmi těsně, v prodloužení, po velkém boji 6:5. Nic není ztraceno, do semifinále ještě postoupit mohou, ale je nutné v dalším kole porazit tým Děčína, se kterým letos v základní skupině sice prohrávali, nicméně utkání byla vyrovnaná a pokud se bude dařit, můžou být i medaile. Jana Baláková pátek 21. května 2010 od hodin ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA KUTNÁ HORA

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Město Humpolec 2016 Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí finanční dotace ČÁST A/ Obecné údaje o žadateli Dotační program OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Žádost o poskytnutí dotace z

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu

Příloha IV.3.1. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. Kultura Odbor školství, kultury a sportu Příloha IV.3. - Kultura k Programovému dokumentu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo programový

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

BOR-TR/0280/2016. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Datum: Přítomní členové zastupitelstva:

BOR-TR/0280/2016. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici. Datum: Přítomní členové zastupitelstva: Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 18.3.2016 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Karel Novák, Miroslav Pilař, Hana Votočková, Pavel Votoček, Ondřej Lejdar,

Více

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Dne 23. dubna 2008 byl schválen zastupitelstvem města upravený rozpočet pro rok 2008. Jeho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji, mimoto

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM

Obec Dlouhá Loučka. Obec Dlouhá Loučka vyhlašuje pro období PROGRAM Obec Dlouhá vyhlašuje pro období 2015 2018 PROGRAM pro poskytování dotací neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu obce Dlouhá 1. Účel poskytnutí dotace Podpora aktivit v oblasti zájmové činnosti pro

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 22/2016 konané dne 16. listopadu 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíč

Grantový systém Zdravého města Třebíč Grantový systém Zdravého města Třebíč 2010 Grantový program Kultura Manuál pro předkladatele projektů 1 Část A/ Grantový program Kultura Garant programu: Kulturní komise RM Vladislava Leitnerová, tajemník

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 26. 01. 2016 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOMNÍ: Barbier, Červenka, Duchajová, Gutová (později), Hlava, Chvoj, Kozel, Paznocht, OMLUVENI: Melíšek UVÍTÁNÍ

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07. 01. 2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29. 01. 2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žižkova kasárna: - výsledky a průběh jednání se společností Žižkov

Více

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 16. 4. 2015 Začátek: 16.00 hodin Ukončení: 18.30 hodin Přítomni: L. Borková, R. Zhořová, B. Bauer, V. Kappel, J. Konečná,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více