Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází květen 2010 neprodejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jezuitská kolej otevírá své brány. Rozvoj turismu v zemích V4. Listujeme: měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází 29. 4. 2010 květen 2010 neprodejné"

Transkript

1 měsíčník :: číslo 05 / 2010 :: vychází květen 2010 neprodejné Jezuitská kolej otevírá své brány Mnohaleté čekání je u konce. Jezuitská kolej, která společně s Chrámem Svaté Barbory neodmyslitelně patří k panoramatu Kutné Hory, otevře 8. května 2010 v 10 hodin své brány. Tedy přesněji řečeno bude v ní slavnostně zahájen provoz Galerie Středočeského kraje, která se hodlá doma i ve světě prezentovat především pod zkratkou GASK. Sbírka 123 Tak zní název stálé expozice, kterou budou návštěvníci koleje moci obdivovat. Jde o sbírku českého umění 20. století a tvoří jí díla takových veličin, jako jsou Toyen, Josef Čapek, Jan Zrzavý, Vladimír Boudník či Jindřich Štýrský, k vidění budou také plastiky Otto Gutfreunda a řada dalších zajímavých prací. Vedle této expozice pak jsou na úvodní galerijní období, tj. od května do září letošního roku, připraveny pro milovníky umění další lahůdky. Listujeme: na straně 2 Zprávy z rady města na straně 3 Zprávy ze zastupitelstva na straně 4 MŠ Kaňk na straně 5 Otázky pro starostu na straně 9 Granty na rok 2010 Emil Filla Emil Filla: Archiv umělce, tak zní přesný název výstavy mapující dílo malíře, sochaře a grafika Emila Filly ( ), čelného představitele českého kubismu. Vedle jeho vlastních děl zde budou k vidění také obrazy Pabla Picassa, jehož tvorba Fillu silně ovlivnila. Konceptuální umění Výstava Erste Bank: Kontakt, která se do Kutné Hory přesune z Vídně, zachycuje vývoj konceptuálního umění v zemích střední a východní Evropy od 60. let minulého století. Mezi nejznámější autory patří Jiří Kovanda. Rozvoj turismu v zemích V4 Město Kutná Hora pořádá dne mezinárodní konferenci Rozvoj turismu v zemích V4 u příležitosti 15. výročí zápisu města na Listinu světového dědictví UNESCO. Iluminace Také tento klenot a tahák Jezuitské koleje budou moci její návštěvníci spatřit na vlastní oči. Nutno ale poznamenat, že jedno ze tří existujících děl svého druhu na světě bude nutno periodicky ukládat do depozitáře, neboť příliš dlouhý kontakt se světlem by mu mohl ublížit. To se však netýká prvního období provozu galerie. GASK hodlá plnit také funkci vzdělávací. Bude proto spolupracovat se školami ve městě a nabízet své služby tělesně a zrakově postiženým. Zejména pro zrakově postižené má k dispozici unikátní projekt, v jehož rámci si budou moci Iluminaci a další výtvarná díla takříkajíc přečíst v Brailllově písmu. Novotou vonící prostory Jezuitské koleje by se tak měly stát dalším lákadlem, které bude do Kutné Hory přitahovat turisty z celého světa. Jindřich Bartoň Na konferenci vystoupí odborníci na oblast cestovního ruchu a zástupci partnerských měst ze zemí Visegrádské čtyřky a jejím cílem je najít nové aktivity v historických městech, které je přiblíží zejména mladé generaci. Konání konference podpořil svým grantem i Mezinárodní visegrádský fond.

2 Zprávy z rady města a Kancelář tajemníka Radní doporučili zastupitelům schválit finanční příspěvek ,- Kč Policii ČR Kutná Hora na nákup automatizovaného externího defibrilátoru a podpořit tak zapojení kutnohorské policie k celorepublikovému projektu Dejte srdci šanci, jehož cílem je vytvořit místa, kde v případě potřeby může být poskytnuta včasná laická první pomoc ještě před příjezdem záchranné služby. Rada města schválila Memorandum o spolupráci a koordinaci strategie mezi Odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády a Městem Kutná Hora. Spolupráce se bude týkat zejména oblasti vzdělání, zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb a zdravotní péče. Rada jmenovala prokuristou společnosti Nemocnice Kutná Hora s. r. o. Martina Hlavatého. Ekonomický odbor Město Kutná Hora souhlasí se záměrem obnovy rybníka v k. ú. Spytovice u Přelouče přírodní koryto, které bude obnoveno, se nachází v ochranném pásmu lesa na pozemcích Kutné Hory. Funkce lesa nebude ovlivněna. Majetkový odbor Město souhlasí se záměrem na pronájem bývalého klubu Alfa (Sedlecká ulice č. p. 670) a jeho využití ke kulturním a společenským akcím. Podmínkou je zachování Kavárničky dříve narozených se bude na prostranství Palackého náměstí konat Staročeský jarmark. Pořádající agentura ZEA Praha s. r. o. zaručí, že na náměstí budou umístěny stánky lidových řemesel (dráteníci, perníkáři, kováři ) a podium pro doprovodný kulturní program Rádia OK. Rada města souhlasila s natáčením televizního filmu s pracovním názvem Santiniho jazyk v Sedlci, který přispěje k propagaci Kutné Hory. květen 2010 strana 2 Odbor památkové péče, kultury, školství a Tv Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy na obnovu památníku Kalvárie se stavební firmou Draks a vyhlásila poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu restaurování Kamenné kašny, především provedení izolace proti vlhkosti. Kamenná kašna byla rekonstruována při první zádlažbě (1996), dochází však ke vzlínání slané vody, a proto se musí kamenné díly odkrýt a opravit. Odbor investic Rada města doporučuje výstavbu fotbalové tribuny na hřišti Lorec, opravu zdi parkoviště Na Valech a prozkoumání možnosti částečné rekonstrukce městských hradeb (v blízkosti staré polikliniky) bude se zabývat získáním finančních prostředků na tyto akce, popř. dotací. Rada města souhlasí s přidělením veřejné zakázky na dodávku sedaček do Městského Tylova divadla v Kutné Hoře firmě HOKO VH s. r. o. a s uzavřením smlouvy na dodávku a instalaci slavnostního osvětlení kostela sv. Jakuba s firmou Pavel Turek a s podpisem smlouvy s firmou VPÚ DECO Praha a. s. na pořízení rešerše použití prozatímní lávky při provádění rekonstrukce železničního mostu v Kutné Hoře - Malíně. Rada města projednala a doporučila schválit zastupitelstvu instalaci podzemních kontejnerů na komunální odpad od firmy Schäfer s. r. o. Závěrem radní považují za vhodné uklidnit občany města, že zádlažba města bude dokončena v termínu i přes nečekané zdržení díky archeologickému nálezu v blízkosti kostela sv. Jakuba a omlouvají se za přechodné problémy způsobené pracemi v ulicích města. Vladimír Zubov, člen RM 600 let farnosti u Sv. Jakuba Datum výročí se odvíjí od vydání buly vzdoropapeže Jana XXIII. podepsané dne 20. července Konečně tehdy došlo k vyřešení sporu o hranice dvou farností na území města Kutné Hory mezi oběma jejími patrony. Malínský farní obvod podporoval cisterciácký klášter v Sedlci. Naopak o farnost se sídlem v Pněvicích (dnes zaniklá obec na Rovinách) pečovala metropolitní kapitula v Praze. Papežská bula vymezila nejen přesné hranice, ale potvrdila nynější kostel sv. Jakuba za farní kostel malínské farnosti a chrám sv. Barbory za farní kostel Pněvic (sjednocená kutnohorská farnost pochází až ze 17. století). Letos si připomínáme 600. výročí farnosti, jejímž středem, nejen náboženského života, byl kostel sv. Jakuba. Nejedná se tedy o výročí stavby samotné, ale o životy lidí, kteří se v něm shromažďovali. Oslavy jsou pro nás příležitostí uvědomit si, že se v našem kostele už několik staletí setkávají lidé, aby vyznávali a oslavovali Boha, ale zároveň ve světle víry hledali cestu a sílu k utváření vzájemných vztahů i každodenního života. Život našich věřících předků zanechal v historii města bezesporu architektonickou a umělecky nesmazatelnou stopu. Kromě toho však právě život obyčejných lidí, jejich postoje, úspěchy, chyby i zápasy, utvářel kulturnost našeho města. Tento rok si tedy chceme připomenout nejen významné stavitele, měšťany nebo literáty, ale všechny, kteří nás mohou poučit a inspirovat. Galerie F. Jeneweina města Kutné Hory, Vlašský dvůr, Filipského tvůrčí cesta za světlem, prostorem a hmotou dostala další podobu v jeho nejnovější malířské tvorbě, která nepochybně souvisí s předchozí rozsáhlou kresebnou zkušeností, nicméně nemůže být jen prostou transformací jednoho média v médium druhé. Nové obrazy z cyklů Mezi světlem a tmou a Vrstvení času zdůrazňují svou ryzí malířskost, radost z krásy malířské matérie zpracované rozmanitými technickými způsoby. Filipský tu opět trpělivě vrství jednotlivé barevné tóny i jednotlivé plány celých kompozic jakoby tím Pozvánka na oslavy Letošní výročí je výzvou především pro obnovu samotného farního společenství. Protože je však historické bohatství minulých staletí dědictvím nás všech, připravili jsme při této příležitosti program i pro širší veřejnost. 1. Pro lepší pochopení historické souvislosti výročí byly připraveny přednášky na arciděkanství (např Mgr. Vojtěch Vaněk: Církevní dějiny v Kutné Hoře ve středověku, PhDr. Aleš Pospíšil: Arciděkanství v Kutné Hoře. Pohled do historie a stavebního vývoje objektu). 2. Základním školám nabízíme prohlídku kostela sv. Jakuba, pro střední školy v Kutné Hoře je uspořádána literární, fotografická a výtvarná soutěž Duchovní stopy v Kutné Hoře. 3. K náboženskému i kulturnímu životu farnosti neodmyslitelně patřila a patří hudba. Koncerty duchovní hudby se v kostele sv. Jakuba budou konat prakticky každý měsíc (nejbližší bude v neděli v hod.). 4. Ve spolupráci s Českým muzeem stříbra a Státním okresním archivem v Kutné Hoře, se uskuteční od 8. července do 10. října výstava na Hrádku. Návštěvníci se tak budou moci seznámit nejen s historickým vývojem farnosti, ale i s běžně nevystavovanými bohoslužebnými předměty, sochami či obrazy. 5. Ač si výročí budeme připomínat po celý rok, výrazné budou oslavy patrona farnosti sv. Jakuba (víkend července). Po celé dva dny bude otevřen kostel sv. Jakuba a prohlédnout si budete moci i některé části arciděkanství včetně sklepení. V neděli budou zpřístupněny i svatobarborské zvony v Jezuitské koleji. Pod lípou u Sv. Jakuba se bude možné zaposlouchat do jazzu či zhlédnout divadlo. Připraven bude i program pro děti. Poutní mši svatou o svátku sv. Jakuba bude v neděli celebrovat vzácný host prof. Petr Piťha, který také v odpolední přednášce osvětlí význam svatojakubské úcty. Mši svatou bude zpěvem doprovázet hradecký sbor Gentlemen Singers. 6. Na podzim bude pokračovat cyklus přednášek a koncertů a výročí 600 let farnosti u Sv. Jakuba bude zakončeno slavnostní bohoslužbou o svátku sv. Barbory. P. Jan Uhlíř Luděk Filipský - Vrstvení času, obrazy pozvolným postupem vyzýval světlo a prostor, aby mu vyjevily svou podobu a naznačily svůj význam a smysl. Ve vrstvených plánech pevných monochromních konstrukcí v jakýchsi generálních basech celých kompozic se vynořuje směřování a orientace v jinak nekonečném prostoru. Při bedlivém bližším pohledu se ukáže, že pevná kostra konstrukce vlastně sama není pevnou hmotou; chvějivá, prosvítavá lasturní malba to popírá. Kostra je jen momentálním skupenstvím energie, jinakým prostorem, tak jak je prostor jinou podobou hmoty. A tato konstrukce ještě jako by byla v neustálém pohybu pokračování na str. 3

3 květen 2010 strana 3 Zprávy ze zastupitelstva města Mimořádné zasedání zastupitelstva mělo na programu, kromě obvyklých náležitostí, pouze jediný bod: finanční záležitosti, tedy úpravy rozpočtu. Přesto 22 z celkového počtu 27 zastupitelů strávilo v Rytířském sále Vlašského dvora více než tři hodiny. Dotazy a připomínky občanů V úvodním bloku vystoupili hlavně občané, kteří bydlí v centru města, případně tam mají své obchody. Tématy jejich příspěvků byla dopravní situace po dokončení zádlažby, úbytek parkovacích míst a omezení dopravy v centru. Starosta Ivo Šalátek (ODS) vývoj komentoval, popsal nový systém vjezdu pro zásobování a uvedl, že vše je třeba ověřit praxí. Kriticky se ke změnám postavil zastupitel Jan Havlovic (Kutnohorská liga), Marie Matyášová (ČSSD) vyjádřila názor, že je potřeba najít řešení, se kterým budou nakonec spokojeni všichni. Nemocnice Dotazy a připomínky zastupitelů nemohly minout situaci okolo insolvenčního řízení s firmou Nemocnice Kutná Hora, s. r. o. Jan Havlovic hovořil o blížících se hrozivých dopadech na místní rozpočet. Ivo Šalátek oponoval, že město nezaplatí o nic víc, než kdyby nemocnici nadále provozovalo. Je třeba vyčkat na výsledky insolvenčního řízení, případně soudu. Radní Vladimír Košárek (ODS) pak navrhl usnesení, jímž zastupitelstvo ukládá starostovi, aby do příštího jednání tohoto orgánu připravil písemnou zprávu o insolvenčním řízení, včetně chronologicky seřazeného datumového upřesnění jednotlivých kroků a určení odpovědnosti za ně a informací o probíhajících soudních sporech. Jeho návrh podpořilo 18 zastupitelů. Rozpočtové změny Hlavním tématem bylo schvalování rozpočtových změn. Stanovisko finančního výboru tlumočila jeho předsedkyně Venuše Železná (ODS). Výbor doporučoval změny, které navrhovaly zvýšení příjmů i výdajů o Kč nepodpořit. Navýšení výdajů se týkalo nákladů na zimní údržbu silnic (3.600 tis. Kč), úhradu vratky sociálních dávek (1477,82 tis. Kč), vratky dotace pro dobrovolné hasiče (1,7 tis. Kč), příspěvku Policii ČR na nákup defibrilátoru (40 tis. Kč), vypracování analýzy dopravy v centru města (550 tis. Kč), navýšení zdrojů financování o hodnotu uhrazených závazků (6100 tis. Kč) a navýšení výdajů na slaboproudé instalace pro služebnu Městské policie na Havlíčkově náměstí (1500 tis. Kč). Návrh skutečně neprošel. Po přestávce starosta Šalátek navrhl vypuštění dopravní analýzy a pro takto upravenou předlohu zvedlo ruku 18 zastupitelů. Po občas bouřlivé diskusi prošly i další navrhované změny. Došlo i na schválení prostředků na vybudování sběrného dvora, pro které hlasovalo všech 22 přítomných. Na závěr hokej V bodě různé došlo i na otázky kolem financování zimního stadionu a kutnohorského hokeje. Částku 250 tisíc korun poskytnutou jako dotaci HC Kutná Hora, a. s. bude podle starosty město soudně vymáhat, neboť tento subjekt nedokázal řádně doložit její použití. Jan Havlovic pak navrhl odpustit oddílu ledního hokeje TJ Stadion Kutná Hora dluh více než 800 tisíc za nájem zimního stadionu. Argumentoval skvělou reprezentací města i dluhem města, vzniklý přesunem zmíněné dotace na HC. Ivo Šalátek oponoval nesystémovostí takového kroku a navrhoval jiné řešení situace, radní Vladimír Košárek souhlasil a doplnil, že nepřítomný místostarosta Václav Vančura (VPM) má za úkol vypracovat koncepci podpory sportu v Kutné Hoře, radní Vladimír Zubov (SZ) návrh označil za předvolební populismus. Hlasování o návrhu se nakonec většina přítomných vůbec nezúčastnila. Další, tentokrát řádné, zasedání, je na programu 18. května. Kompletní usnesení najdete na Jindřich Bartoň, člen ZM Luděk Filipský... dokončení ze str. 2 zdůrazněném motivy kruhu, nebo jeho výsečí. Jinde zase je obrazová plocha zcela zaplněna chvějivými barevnými světelnými paprsky, které nevytvářejí dojem průhledného, orientovaného prostoru, ale jakéhosi hustého, neprostupného pulzujícího záření. Jejich obrazová struktura je neobyčejně komplikovaná, není však nikdy chaotická. Filipského nejnovější malířská tvorba nemá ovšem jen tyto dva naznačené póly, ale odvíjí se samozřejmě a živě, oba tyto póly překračuje i propojuje. Zdá se, že bychom mohli obrazy seřadit tak, že by nám vyplynula jakási chronologie dne, v níž světlo přemáhá tmu, aby bylo zase tmou přemoženo. Tma však nevládne nikdy zcela. Filipský tak ve své tvorbě netematizuje jenom světlo, ale i čas. Popudem, podnětem ke tvorbě není autorovi nutně předmětný svět, touha po zpodobení viditelných věcí světa, ale sám zázrak a tajemství světla jako základní energie, která nám dává vidět, spatřit svět a sebe sama v něm. Energie, která ustavuje prostor a je jeho mírou, je spolutvůrce času, vesmírného i toho lidského. Ivan Neumann, ředitel Obecně prospěšné společnosti Pelléova vila I. a II. etapa zádlažby historického jádra města Kutné Hory archeologický nález Na konci druhého dubnového týdne ukončili archeologové z kutnohorského pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. záchranný výzkum při další etapě zádlažby historického centra. V ploše parkoviště mezi Vlašským dvorem a kostelem sv. Jakuba odkryli pozůstatky doposud neznámé zástavby, patrně hospodářského zázemí kutnohorské mincovny. Brigádníci při začišťování vstupu do suterénu středověkého objektu. Během dvoutýdenního výzkumu se nám podařilo odkrýt základy celkem sedmi zahloubených místností pocházejících patrně již ze 14. století, ve kterých s největší pravděpodobností fungovaly doprovodné provozy Vlašského dvora. uvedl vedoucí výzkumu dr. Filip Velímský, který k celé akci ještě uvedl: Jedná se o mimořádně cenný nález dochované středověké architektury z počátečního období města, který současně doprovází bohatý soubor nálezů tvořený nejen kuchyňskou a technologickou keramikou, ale také kovoliteckými formami, či unikátním gotickým náhrobkem, který je aktuálně nejstarší kutnohorskou obrazovou a nápisovou památkou. Svůj podíl na mimořádně rychlém provedení výzkumu pak nese také město Kutná Hora a dodavatel stavby příkladnou spoluprácí s archeology při záchraně kulturního dědictví. Odbor investic MěÚ Plocha výzkumu s pozůstatky zachycených provozů kutnohorské mincovny.

4 Seriál Mateřské školy v Kutné Hoře Mateřská škola Paraplíčko Kaňk květen 2010 strana 4 Předměstí Kaňk Kaňk je jedna z částí města Kutné Hory. Vznikl ve druhé polovině 13. století současně s nedalekou Kutnou Horou v souvislosti s objevem rozsáhlých nalezišť stříbra a také mědi. Původní hornická osada tvořící předměstí Kutné Hory byla Ferdinandem II. roku 1621 povýšena na město se stejnými právy, jaká měla samotná Kutná Hora. Těžební činnost probíhala v okolí Kaňku až do 20. století, kdy se zde těžily zinkové a olověné rudy. Těžba také dala Kaňku jméno, neboť německý název GANG znamená mj. důlní chodbu. O mateřské škole Naše mateřská škola sídlí v budově bývalé základní školy, dnešní Naše mateřská škola není velká, ale plně nám vyhovuje. Všechny prostory jsou využity. Jedna velká místnost slouží jako herna, kde O zahradě Přímo u mateřské školy je zahrada s travnatou plochou pro skotačení dětí. Je vybavena pískovištěm, skluzavkou, houpačkami, domkem a ohništěm. Na malé vyasfaltované ploše mohou děti jezdit na koloběžkách nebo si hrát s míčem. zdravou sebedůvěru, pocit bezpečí a klidu. Učíme děti chovat se k sobě ohleduplně a kamarádsky. Nenásilnou formou připravujeme děti pro reálný život, zejména pro budoucí školní docházku. Seznamujeme děti s hudebním nástrojem - hra na flétnu. Hrajeme si s vodou a ve vodě, učíme se nebát se vody plavecký výcvik. O celoročních akcích pro děti Jezdíme do Kutné Hory poznávat město, na divadelní představení, na výstavy, do knihovny, do bazénu, navštěvujeme hasiče a Policii ČR. Spolupracujeme také se základními školami v KH, s Českým červeným křížem. Účastníme se různých výtvarných soutěží. Každý rok v prosinci k nám přichází Mikuláš, někdy i čert. S dětmi a rodiči slavíme Vánoce, radostně Mozaice v centru pro volný čas (od září 1995). Jsme jednotřídní mateřská škola. Hygienická kapacita školy je 15 dětí ve věku 3 7 let. mají děti prostor pro různé hry, činnosti a cvičení. Slouží také jako jídelna, dokonce se proměňuje i v ložnici. Ke cvičení využíváme také tělocvičnu Mozaiky. O přírodě Protože je na Kaňku rozmanitá příroda, můžeme s dětmi chodit na zajímavé vycházky, aniž bychom potkali auto. Učíme se chovat v přírodě a chránit ji. O zaměstnancích O děti ve školce se stará malý kolektiv - vedoucí učitelka Ivana Procházková, paní učitelka Šárka Ježková a paní zajišťující úklid a výdej jídla Simona Kobylarzová. O výchovné práci s dětmi Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Hrajeme si celý rok. Snažíme se, aby děti byly ve školce šťastné. Podporujeme u dětí vítáme Velikonoce, pro maminky vyrábíme dárečky a slavíme s nimi svátek, dovádíme při karnevale, rádi měříme své síly ve sportovní Olympiádě, jezdíme na polodenní výlety. Slavnostně se loučíme s odcházejícími kamarády a se školním rokem. Poděkování patří rodičům, kteří se o naši školku starají a pomáhají nám. Vytvářejí tak spolu s námi pohodovou atmosféru ve školce, která je tak důležitá pro klidný pobyt dětí ve školce. Ivana Procházková, vedoucí učitelka

5 Otázky pro starostu města Ivo Šalátka Pane starosto, můžete prosím č t e n á ř ů m p o d r o b n ě j i popsat situaci kolem kutnohorského pivovaru? Začal bych menší rekapitulací. Nebudu se vracet k historii starší deseti let, protože vlastnické vztahy, nájemní smlouvy, akcie města v pivovaru, to byl soubor komplikovaných sledů událostí i v časově velmi vzdálených obdobích, které ale v důsledku znamenaly, že se pivovar ocitl mimo významný vliv města. Asi před deseti lety koupilo město Kutná Hora od společnosti Pivovary Bohemia nemovitosti a technologii. V té době vyráběla pivo společnost Pivovar K. H. s. r. o. Jednalo se o soukromou společnost, která také vlastnila z minulosti ochranné známky (Dačický, Lorec, ). Tuto společnost majitel asi před pěti lety prodal firmě Drinks Union. Změna vlastníků dále pokračovala tím, květen 2010 strana 5 že před více než rokem zakoupila firmu Drinks Union firma Heineken. Součástí těchto prodejů byly vždy ochranné známky a všechny tyto transakce probíhaly také bez vlivu města. V roce 2009 firma Heineken oznámila, že s výrobou piva v Kutné Hoře končí. Hlavním důvodem byla nerentabilita výroby. S tímto rozhodnutím se nechtěla smířit veřejnost ani radnice. Ihned jsme začali hledat nového provozovatele a to takového, který by nemusel být závislý na staré technologii, kterou prodala městská společnost KH Tebis Drinks Unionu (poté Heineken). Zároveň probíhala jednání i s firmou Heineken o koupi technologie, protože za určitých podmínek, by to pro město mohlo být výhodné. Pevně věřím, že se nový zájemce o vaření piva v Kutné Hoře v brzké době již vybere a výroba zde bude znovu zahájena. Zájem investorů o náš pivovar je zřejmý a to hlavně z důvodů historie, tradice i atraktivnosti místa. Vím, že se mnoho diskutuje i o tom, jestli bylo v minulosti správné rozhodnutí prodat starou technologii. Dnes se jeví, že tato záležitost nemá žádný negativní vliv na společnosti, které projevují vážný zájem o výrobu piva v Kutné Hoře. Uvažují většinou o koupi technologie úplně jiné a hlavně nové. V další otázce se chci zeptat, jaké jsou aktuální problémy se zádlažbou a budou-li se realizovat další etapy? Dodavatele stavby i nás zaskočila nebývale dlouhá zima, takže se nyní musí využít každého dne a všechny dostupné kapacity, aby se termín dokončení (31. 5.) stihl. Problémy jsou hlavně s nekázní řidičů, ale s tím se dalo do určité míry i počítat. Těžko lze ale předvídat kousky některých řidičů, kdy např. naprosto nevybíravými slovy uráží službu konající strážníky Městské policie i radnici a chovají se naprosto bezohledně ke svému okolí. Například jeden bývalý zastupitel města MUDr. J. D. psychicky neunesl řešení svého dopravního přestupku a sprostými nadávkami (ani ten nejjemnější výraz zde nemohu uvést) vynadal strážníkům MP na veřejném místě. Hrozil jim dokonce propuštěním ze služby a zrušením MP. Potom jim sdělil, že si může dělat co chce, že mu můžou cosi... a starosta, že je také pěkný..., nato s vozidlem odjel a zanechal na místě i své veškeré doklady. Tento příběh bude mít samozřejmě dohru u přestupkové komise. Vážení Kutnohořané, věřím, že Vy slušní budete mít ještě pár týdnů pochopení i trpělivosti. Jedincům, kteří jsou labilnější povahy doporučuji, pro své bezpečí i klid nás všech, aby raději za volant nesedali. Dnes mohu také sdělit, že jsme získali další dotaci ve výši 30 mil. Kč na rekonstrukci komunikace podél Jezuitské koleje, parku u sv. Barbory, náměstí Národního odboje i s přilehlými ulicemi. Celkové náklady budou cca 50 mil. Kč a pravděpodobně bude započato s pracemi ještě do konce letošního roku. Stavební ruch se tedy přesune do další lokality, kde je ale doprava vyloučena již dnes, takže z tohoto pohledu se neočekávají výraznější problémy. Otázky pokládal Michal Beneš Kutnohorská knihovna vám chce říct, že: Od jste možná zaznamenali před budovou knihovny v Husově ulici velkou kovovou schránku. Ptáte- li se na smysl této velké kovové bedny, tak vězte, že jde o tzv. bibliobox určený k vracení dokumentů v době, kdy je knihovna uzavřena (tj. po otevíracích hodinách, v neděli, ve svátcích). Funkce biblioboxu je založena na důvěře mezi knihovníkem a čtenářem. Když knížky do biblio- boxu vhodíte, budou z vašeho čtenářského konta odepsány nejpozději následující pracovní den (do hod.). Provedenou transakci si pak můžete sami ověřit na webu knihovny, případně mailem nebo telefonicky. Takže - stane-li se, že nestihnete využít dobu, kdy je knihovna běžně otevřena, využijte směle nový bibliobox kutnohorské knihovny. Gabriela Jarkulišová, ředitelka Kutnohorská farnost pořádá koncerty V měsíci květnu pořádá kutnohorská farnost dva koncerty odlišného zaměření. Na nedělní koncert 23. května přijala pozvání operní zpěvačka Eva Štruplová. Její vystoupení je umístěno na samý závěr Farního dne, v 18 hodin. Přednese slavnou písňovou i oratorní tvorbu různých hudebních epoch. Skladby pro varhany budou doplněním a rozšířením hudebního programu. V pátek 28. května v hodin vystoupí žáci varhanního oddělení Základní umělecké školy v Kutné Hoře. Tento koncert bude pro ně zároveň první příležitostí koncertovat na velkých varhanách kostela sv. Jakuba. Žáci tedy stojí před náročným úkolem - vyrovnat se s nástrojem po technické a zvukové stránce a zároveň musí svoji hru přizpůsobit akustice prostoru. Proces konzultací 2. Komunitního plánu města Kutné Hory Chcete ovlivnit sociální služby v našem městě? Zúčastněte se procesu konzultací návrhu 2. Komunitního plánu. Máte opět možnost připomínkovat strategický materiál, který určuje směr rozvoje sociálních služeb na území města Kutné Hory. Proces konzultací bude probíhat od 24. května 2010 do 12. června Po jeho ukončení bude návrh 2. Komunitního plánu zpracován do finální verze a předložen radě města a zastupitelstvu města ke schválení. Návrhy 2. Komunitního plánu budou k dispozici spolu s připomínkovacími formuláři na níže uvedených distribučních mís- tech, nebo na cz (komunitní plán aktuality). Kontaktní osoba pro proces konzultací: Barbora Nováková, specialista na komunitní plán, Městský úřad Kutná Hora, Radnická 178, tel , mu.kutnahora.cz Distribuční místa návrhu 2. Komunitního plánu Kutná Hora na období let 2011 až 2013 Městský úřad Kutná Hora, sociální odbor, Radnická 178, Kutná Hora, Barbora Nováková, tel Městská knihovna Kutná Hora, Husova 145, Kutná Hora, tel: Informační centrum, Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, Kutná Hora tel: Manažeři pracovních skupin které vznikly v rámci tvorby komunitního plánu: Pracovní skupina senioři Ing. Marie Štorková, kontakt: Pečovatelská služba, Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora, tel: Pracovní skupina zdravotně postižení Josef Dytrych, kontakt: o. s. Digno (důstojnost), Šultysova 154, Kutná Hora, tel: Pracovní skupina osoby s mentálním a kombinovaným postižením - Mgr. Hana Vetešníková, kontakt: Centrum U Bartoloměje, Pirknerovo nám. 206, Kutná Hora, tel: , Kavárna Bartoloměj, Česká 186, Kutná Hora Pracovní skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí - Mgr. Milan Lehečka, kontakt: Oblastní charita Kutná Hora, Havířská 403, Kutná Hora, tel: Pracovní skupina rodiny s dětmi a děti a mládež Mgr. Radek Pařez, kontakt: ZŠ Kamenná stezka, Kutná Hora, tel: Internet: (komunitní plán-aktuality)

6 květen 2010 strana 7 Vítání občánků V pondělí 22. března 2010 a v pondělí 12. dubna 2010 se ve velké zasedací síni Vlašského dvora uskutečnily slavnostní akty přivítání našich nejmenších občánků mezi občany města Kutná Hora. Členka Zastupitelstva města Kutná Hora paní Lenka Frankovicová popřála všem přítomným dětem hodně rodičovské lásky, mnoho zdraví a štěstí v celém jejich životě. Slavnostního aktu se 22. března zúčastnili se svými rodiči, prarodiči a přáteli Filip Hlavatý, Anna Masopustová, Dominika Jelínková, Gabriela Platonová, Monika Zemanová, Ema Kounická, Patrik Vodička, Anna Samková, Rozálie Taišlová, Barbora Bičánková, Sabina Peroutková, Martin Provazník, Blahopřejeme V měsíci dubnu 2010 oslavily svá životní jubilea naše spoluobčanky paní Blažena Modráčková, Uršula Berková, Božena Kutilová, Miroslava Kotoučková, Hana Žohová, Jiřina Záleská, Božena Košárková, Božena Kuželo- Z ÚŘEDNÍ DESKY Prodeje a pronájmy majetku města Kontakt: Odbor správy majetku - oddělení správy nemovitostí MěÚ Kutná Hora tel.: Václav Hanuš, Jakub Toman, Simona Malá, Zuzana Vokolková, Anna Roučová, Karolína Turková, Zuzana Rytinová, Adam Bohatý a Ella Rohanová a 12. dubna František Stryhal, Elen Malinová, Nicol Bendová, Stanislav Růžička, Antonín Skopal, Ondřej Hynek, Aneta Hálová, Kamil Hladík, Matěj Beneš, Lucie Joppová, Kateřina Jungwirthová, Kateřina Skokanová, Teodor Štícha, Max Křivohlavý, Šimon Král, Antonín Janeček, Nikola Tesárková, Šárka Barešová, Martin Pospíšil, Jakub Šafránek, Jan Tobiáš Tůma, Nela Doušová, Tereza Gabonay, Jakub Jelínek, Zuzana Brožková, Štěpán Janoušek, Jan Doležal, Radim Kamenář, Amálie Jansová a Adam Hykš. I my se připojujeme s přáním klidného a bezstarostného dětství. vá, Oldřiška Herbeová, Růžena Moravcová, Jaroslava Chlumská, Marie Záhumenská, Marta Hamzová, Marie Gryčová, Anna Doležalová, Marta Borková a pánové Jaroslav Tuček, Vladimír Koželuh, Vladimír Černý, Vladimír Šmíd, Josef Tvrdík a Miroslav Jeřábek. Město Kutná Hora jim předalo gratulace a popřálo pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti do dalších let. Pronájem 1) Výběrové řízení č. SN 10/10 na pronájem nebytových prostorů o velikosti cca 16 m 2 v nemovitosti č.p. 652 Sedlecká ul., Kutná Hora. Minimální roční nájemné ,- Kč. Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne v hod. 2) Výběrové řízení č. SN 15/10 na pronájem nebytových prostor o velikosti cca 63 m 2 (+ 25 m 2 sklad, šatna, WC) v nemovitosti č. p. 633, ul. Benešova, Kutná Hora. Minimální roční nájemné je vyhlášeno ve výši ,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne ve hod. 3) Výběrové řízení č. SN 14/10 na pronájem nebytových prostorů o velikosti cca 21 m 2 (+ 13,25 m 2 sklad, WC) v nemovitosti č. p. 648, ul. Benešova, Kutná Hora. Minimální roční nájemné je vyhlášeno ve výši ,- Kč. Uzávěrka přihlášek je dne v hod. 4) Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v I. patře nemovitosti čp v ul. Šultysova, Kutná Hora. Jedná se o místnosti o velikosti 31 m m 2, dále 20 m m m m 2 (chodba) a dále místnost 21 m 2. Minimální cena za pronájem místností je 1000,-Kč/ m 2 /rok a minimální cena za pronájem chodby je 500,- Kč/ m 2 /rok. Celá znění výběrových řízení včetně zvláštních podmínek a termínů prohlídek jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: Úřad práce informuje Na konci 1. čtvrtletí roku evidoval Úřad práce v Kutné Hoře celkem 4155 osob (o 806 více než před rokem). Míra registrované nezaměstnanosti činila 10,27 % (před rokem 8,67 %). V dalším čtvrtletí předpokládáme snížení míry nezaměstnanosti. Za čtvrtletí se zaevidovalo celkem 1492 uchazečů a vyřazeno bylo 1134 uchazečů. Úřad práce umístil celkem 187 osob. Věkový průměr všech uchazečů klesl na 40,1 let. Průměrný měsíční nárok na podporu v nezaměstnanosti činil 5276 Kč. Z celkového počtu uchazečů bylo 706 osob se zdravotním postižením. Z nich 518 osob částečně invalidních, 100 osob invalidních s I. stupněm invalidity, 68 osob zdravotně znevýhodněných. V evidenci úřadu bylo také 143 osob pečujících o dítě do 15 let, dále celkem 25 žen těhotných, kojících, matek s dítětem do 9 měsíců. Na konci měsíce března bylo hlášeno zaměstnavateli 299 volných pracovních míst (před rokem 249). Z našeho města bylo k evidováno 1118 osob. Míra nezaměstnanosti zde dosáhla hodnoty 9,92 %. Pro srovnání - před rokem to bylo 949 osob a 8,42 %. Miss Kompost přichází popáté Občanské sdružení Ekodomov vyhlásilo už pátý ročník ojedinělé soutěže MISS KOMPOST pro každého, kdo se rozhodl kompostovat bioodpad. Stačí vyfotit Váš kompost či kompostér, připojit stručný popis a vše odeslat do 15. srpna Ze všech zúčastněných bude vybráno pět nejlepších, kteří se utkají o vítězství v rámci zábavného odpoledne na oslavách Biodožínek 12. září 2010 v ekocentru Country life v Nenačovicích u Berouna. Součástí programu bude již tradičně i módní přehlídka Inspirace z recyklace. Cílem soutěže Miss Kompost je podpora myšlenky kompostování jako součásti moderního životního stylu a zároveň neformální výměna informací o různých druzích kompostování. Soutěž se koná pravidelně už od roku 2006 a každoročně se jí účastní vyšší počet soutěžících a příznivců. Oddělování bioodpadu se stává stejnou samozřejmostí jako třídění PET lahví či novin. Současné možnosti řešení, které umožňují vytvářet si kompost i přímo doma či na balkóně, přitahují k obnově využité organické hmoty stále více lidí. Bioodpady tvoří až 40% směsného odpadu z domácností, nevytříděný v koších a kontejnerech hnije, silně zapáchá a vytváří skleníkové plyny. Když jsme se v bytě v paneláku rozhodli, že budeme třídit bioodpad, měla jsem pochybnosti, jestli vermikompostér i s žížalami nepoletí hned příští týden z okna. Nakonec to bylo spíš naopak. Zmizel zápach z odpadkového koše, který vynášíme tak jen jednou týdně, protože do něj téměř nic nevyhazujeme. Po počátečním seznamování s žížalami a konzultacích se soutěžícími z Miss kompost 2009 jsme úspěšně rozběhli i vermikompostér, uvedla praktické výhody domácího kompostování a třídění bioodpadů jedna z již přihlášených soutěžích Miss kompost Pravidla soutěže: Přihlásit se může každý, kdo kompostuje pro svoji vlastní potřebu, bez ohledu na druh kompostování. Přihlášení do soutěže: Pošlete fotografii soutěžního kompostu a stručně jej popište (včetně jeho výšky, šířky a délky). Popište jeho jídelníček (co a v jakém množství do kompostu dáváte). Můžete připojit popis zajímavé či humorné události, která se vám při kompostování přihodila nebo vymyšlenou pohádku (fantazii se meze nekladou). Přihlášky opatřené adresou, em a telefonním číslem pošlete do 15. srpna 2010 na adresu Ekodomov, V Podbabě 29b, Praha 6, obálku označte Miss Kompost nebo elektronicky na e- mail:

7 květen 2010 strana 9 Návrh příspěvkového programu (granty na rok 2010) Rada města Kutná Hora s cílem podpořit kulturní, hospodářský a společenský život města zavedla systém městského příspěvkového programu. čl. I Oblasti příspěvkového programu Příspěvky na podporu projektů budou udělovány v následujících oblastech: 1) Kulturní 2) Výchova a vzdělávání 3) Tělovýchova a sport 4) Sociální čl. II Vyhlášení příspěvkového programu Rada města Kutná Hora vyhlásí příspěvkový program prostřednictvím oddělení kultury, školství a tělovýchovy Městského úřadu Kutná Hora, vždy nejpozději do konce prosince kalendářního roku, který předchází roku, ve kterém se udělují příspěvky v oblastech uvedených v čl. I. Vyhlášení bude provedeno především prostřednictvím městského zpravodaje Kutnohorské listy a internetových stránek Města Kutná Hora. čl. III Předkladatel a žádost 1) Předkladatelem projektu může být právnická nebo fyzická osoba s trvalým pobytem nebo sídlem na území ČR. 2) Předkladatel doručí žádost písemně na předepsaných formulářích Městskému úřadu v Kutné Hoře (poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ) nejpozději do nebo Příjemcem žádosti je příslušný odbor (oddělení), který ji předá pověřené komisi Rady města Kutná Hora. 3) Formulář žádosti je k dispozici na podatelně MěÚ nebo je možné žádost zkopírovat z internetových stránek Města Kutné Hory 4) Žádost je volně množitelná a její doručení potvrzuje razítko podatelny MěÚ. Bez potvrzení podatelnou je žádost neplatná. 5) Po předložení žádosti může příslušná komise RM uložit předkladateli povinnost žádost doplnit a stanoví přiměřenou lhůtu. Nedoplní-li předkladatel žádost ve stanovené lhůtě, hodnotí se žádost jako by nebyla podána. čl. IV Čerpání příspěvků 1) Příspěvky lze poskytnout výhradně na projekty uskutečněné na území města Kutné Hory, popř. pořádané právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem v Kutné Hoře. 2) Příspěvky lze poskytnout pouze jako účelovou dotaci. 3) V obou případech stanoví příslušné komise RM přesné podmínky, které jsou ošetřeny smluvně. 4) Příspěvky mohou být použity k podpoře kulturních, výchovněvzdělávacích, sportovních a sociálních projektů, které prokazatelně nelze celkově zabezpečit z vlastních zdrojů předkladatele. 5) Příspěvky nelze použít na aktivity, které se již uskutečnily, na cesty do zahraničí, komerční charakter činnosti, nákup výpočetní techniky a spotřební elektroniky, prázdninové pobyty a aktivity, vybavení kanceláře či provozovny, rozvoj podnikatelské činnosti žadatele, dále pak ke krytí úvěrů nebo ztrát z činnosti fyzických a právnických osob a mzdy osob v zaměstnaneckém poměru k předkladateli projektu, úhrady nákladů na energie a ostatní provoz předkladatele. 6) Na poskytnutí příspěvků nevzniká právní nárok. 7) Komise RM nejsou povinny v daném kalendářním roce navrhnout k čerpání všechny prostředky určené na příspěvkový program. Nečerpané prostředky se převádějí do dalšího příspěvkového období, ovšem pouze v rámci jednoho rozpočtového roku. čl. V Odbory MěÚ a komise RM Žádosti přijímají a příspěvky doporučují k rozdělení: a) Odbor památkové péče, kultury, školství a sportu oddělení kultury, školství a tělovýchovy (přihlášky pro oblasti 1 3). Příspěvky navrhuje Komise pro kulturu (1), Komise pro školství (2) a Komise pro tělovýchovu a sport (3). b) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (přihlášky pro oblast 4), příspěvky navrhuje Komise pro sociální záležitosti (4). Jednotlivé komise jednají za následujících podmínek: Každá komise rozhoduje samostatně o způsobu a výši čerpání ročních příspěvkových prostředků v dané oblasti. Každá komise se schází vždy nejpozději k a Nevyčerpané prostředky jedné komise mohou být dodatečně rozděleny v ostatních komisích. Jednotlivé komise předají výsledky rozdělení příspěvků radě města ke schválení a následně příslušnému odboru nebo oddělení městského úřadu k uzavření smluv. MěÚ je povinen uzavřít smlouvy nejpozději do 30 dnů od schválení příspěvků radou města. Rozhodnutí komisí obsahují: a) Označení projektu, který má být podpořen b) Označení žadatele c) Výši poskytovaných grantových prostředků V obsahu rozhodnutí jsou komise povinny uvést i projekty, které nebyly podpořeny. Komise nejsou povinny zdůvodňovat žadatelům svá rozhodnutí. Smlouvu přiznávající žadateli příspěvek na předložený projekt musí podepsat vždy starosta města. čl. VI Finanční zdroje Finanční zdroje určené k tvorbě příspěvkového programu jsou přímo rozpočtovány příslušnými odbory MěÚ na návrhy pověřených komisí v jednotlivých oblastech.

8 květen 2010 strana 11 Májový koncert Kutnohorského komorního orchestru Kutnohorský komorní orchestr (KKO) je neprofesionální smyčcové těleso, které v našem městě vzniklo před více než rokem z iniciativy pedagogů místní ZUŠ. V předvánočním čase se poprvé představilo veřejnosti na společném koncertě s pěveckými sbory ZUŠ. Nyní členové orchestru připravují nový hudební program na svůj druhý koncert - Májový. Uskuteční se v sobotu 15. května 2010 od 18 hodin v kostele Panny Marie Na Náměti v Kutné Hoře. Koncert bude hudebně pestrý. Zazní skladby starých mistrů - T. Albinoniho, G. F. Händela, L. Boccheriniho i současného českého autora - L. Kajstury. V první polovině programu vystoupí jako host vynikající česká harfenistka Stania Ramešová, absolventka Pražské a Moskevské konzervatoře. Přednese sólový part Händlova koncertu pro harfu a smyčcový orchestr. V následující skladbě L. Boccheriniho se Vám někteří členové orchestru představí v komorním obsazení jako smyčcové kvinteto. Věříme, že Vás náš koncert potěší. Srdečně zveme všechny milovníky klasické hudby a těšíme se na naše společné májové hudební setkání. Za KKO Lenka Drahotová ROCKOVÝ VEČER ČESKÁ 1 Sbírka použitého ošacení Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na Vyhlašuje sbírku použitého ošacení Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské). Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon. Látky (minimálně 1 m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek). Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené. Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Obuv veškerou nepoškozenou. Kutnohorští korfbalisté v republikovém finále V sobotu se v Kutné Hoře v tělocvičně Gymnázia J. Ortena uskutečnilo první finálové kolo korfbalové ligy minižáků (dětí do deseti let). Možnost bojovat o důležité body doma si naši nejmenší vybojovali během sezóny, kdy vyhráli svoji skupinu s bilancí sedm výher a jedna remíza. Do Kutné Hory přijelo dalších pět družstev z Náchoda, Prostějova, Kolína, Děčína a Bělé pod Bezdězem. Naši korfbalisté vyhráli nad Prostějovem 10:0, nad Bělou pod Bezdězem 5:4 a prohráli s Děčínem 2:8. Zbývají nám ještě odehrát dvě utkání finálové části s Kolínem a s Náchodem ve kterých jsme favority. Máme tedy velikou šanci dostat se do zápasu Věci, které vzít nemůžeme: Ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů. Nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. Znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: Dne , čas hod., místo: nákladové nádraží Kutná Hora Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od Vás Vámi darované oděvy převezme. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: , o první místo a oplatit porážku dosud neporaženému Děčínu. Druhý finálový turnaj se odehrál v Děčíně. Družstvo minižáků obsadilo 2. místo za domácím Děčínem. Také mladší žáci postoupili ze skupiny a bojovali v Náchodě v nadstavbové části. Ti si ale cestu do finále zkomplikovali dvěmi prohrami s Náchodem zaslouženě a s Kolínem velmi těsně, v prodloužení, po velkém boji 6:5. Nic není ztraceno, do semifinále ještě postoupit mohou, ale je nutné v dalším kole porazit tým Děčína, se kterým letos v základní skupině sice prohrávali, nicméně utkání byla vyrovnaná a pokud se bude dařit, můžou být i medaile. Jana Baláková pátek 21. května 2010 od hodin ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA KUTNÁ HORA

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Šilheřovický zpravodaj

Šilheřovický zpravodaj Šilheřovický zpravodaj Červenec - Srpen 2014 Dodatek Oprava opěrné zdi ulice Ovocná RADA OBCE Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 8. 2014 č.109/2014 RO schvaluje: ad 109/2014/2

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností 1. KANCELÁŘE s četností úklidu 5x týdně Denní práce : 2. KANCELÁŘE s četností úklidu

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi

RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE Pozvánka na schůzi Svolávám 27. schůzi Rady Plzeňského kraje na 13.01.2014 od 11.00 hod. do zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje č. dv. 213/2. patro, Škroupova 18,

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více