S b o r o v ý p r o g r a m. k o l i k á t ý? 4 0!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S b o r o v ý p r o g r a m. k o l i k á t ý? 4 0!"

Transkript

1 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ v Praze 6 - Stfie ovicích, námûstí Pfied Bateriemi 22, Praha 6 E V A N G E L Í K 4 0 Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. (Titovi 2,11) S b o r o v ý p r o g r a m Úterý Středa Čtvrtek Pátek Neděle 20:00 třicátníci (1x měsíčně) 20:00 studijní biblická hodina (1x měsíčně) 10:00 klub maminek (sudé týdny) 15:00 děti 15:00 senioři (1x měsíčně) 17:00 biblická hodina 19:00 mládež 16:00 konfirmandi 18:00 pátečníci (1x měsíčně) 9:30 bohoslužby (souběžně Nedělní škola pro děti) Zveme Vás na bohoslužby v adventním a vánočním období neděle adventní 9:30 slavnost konfirmace bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně neděle adventní 9:30 bohoslužby s vánočním zvěstováním (divadlem) dětí 16:00 tradiční pohádka pro velké i malé děti Vánoční bohoslužby: Štědrý den 15:00 nešpory (čtení z Písma, modlitby, hudba a zpěv) Boží hod vánoční 9:30 bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně svátek Štěpána 9:30 bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně k o l i k á t ý? 4 0! Milé sestry, milí bratři, právě držíte v ruce jubilejní číslo střešovického EVANGELÍKA. Začal vycházet před dvěma desítkami let, sice s nepravidelnou frekvencí, ale zato vytrvale. Zakladatel sborového občasníku, bratr farář Jaroslav Vetter (mimochodem, také letošní jubilant) pro něj vytvořil logo s kostelem na kopci a vymyslel jméno. Doufáme, že střešovický EVANGELÍK Vám bude přinášet dobré zprávy ještě hodnou řadu let a dožije se dalších významných výročí. Lydie Roskovcová, kurátorka V a Š E P Ř Í S P Ě V K Y N A S B O R O V É P O T Ř E B Y Do sbírek můžete přispívat při návštěvě kostela, všechny ostatní formy včetně saláru (s výjimkou nedělní chrámové sbírky) je možno vyřídit též individuálně u br. pokladníka (br. Miloš Janáček nebo ses. Ludmila Pospíšilová) nebo bankovním příkazem či poštovní složenkou (které je možné si vyzvednout ve sboru) přes náš bankovní účet u České spořitelny č / Variabilní symbol (vyjadřuje účel) salár 684 varhany stavební fond sborová diakonie stavba Specifický symbol (není povinný, napomáhá však identifikaci dárce) použijte své osobní číslo(pod kterým jste evidováni jakožto členové našeho sboru). Toto osobní číslo najdete na titulní straně velkého Evangelíka na adrese vedle svého jména. Také vám ho na požádání sdělí br. pokladník nebo br. farář. Všechny evidované dary včetně saláru můžete odečítat ze základu pro výpočet daně z příjmu (pokud jejich celoroční souhrn přesáhne 1 tisíc Kč). K o n t a k t y Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6-Střešovicích (162 00), náměstí Před Bateriemi 22 fara a farář Pokorný: kurátorka Roskovcová: farářka Ridzoňová: , sboru: sborové stránky: Osobní setkání a úřední záležitosti po telefonické domluvě.

2 a d v E n t n Í Ú v a h a podle L 12,35-46 Advent znamená česky příchod. A protože doba adventní předchází svátkům vánočním, každého asi napadne, že o adventu očekáváme příchod Ježíše Krista, že očekáváme narození Mesiáše. Jenže advent nemyslí jen na Kristovo narození. Církev za celá ta staletí na základě svých zkušeností promýšlí i jiné Kristovy příchody (třeba když se najednou zrodí víra - to je, jako by do života vstoupil Kristus). Jedna z těch myšlenek vidí náš svět jako hospodářství, jehož pán není přítomen. Snad odcestoval neznámo kam a nikdo neví, kdy se vrátí. Zůstali jen sami služebníci. Pro mne je to docela výstižný obraz - svět bez Boha, který se vzdálil. V pánově nepřítomnosti mají služebníci možnost volby. Mohou se třeba začít flákat. Mohou se přestat starat o hospodářství, když je nikdo nehlídá. Nebo se mohou snažit dělat svou práci, mohou bdít a očekávat, až se pán vrátí. Vzít na sebe odpovědnost, chopit se vlastní iniciativy. Tohle je volba mezi vírou a nevěrou, jak ji předkládá adventní podobenství o nepřítomném pánu. Co dělat, když pán je pryč? Věrní služebníci si mohou připomínat jeho poslední rozkazy a plnit je. Ale co když si je už tak dobře nepamatují? Anebo se změní situace? Co když se objeví nové úkazy v přírodě a nové problémy ve vztazích mezi lidmi? Myslím, že služebníci si nemusí tak docela zoufat. Mohou si vybavit nejen něco z pánových slov, ale raději jeho osobnost, jeho ducha. A snažit se jednat právě v jeho duchu - ovšem podle svých schopností a na vlastní odpovědnost. Není to jednoduché. Ale nejhorší je pochybnost, jestli je ten nepřítomný pán stále ještě pánem domu. Co když už se nevrátí? Vlastně se není co divit, když si někteří služebníci řeknou: Pán tu není, já jsem pán, a začnou týrat a bít ostatní služebníky, opíjet se.... Avšak zvláštní věc ti, kdo se chovají zpanštěle, v ničem skutečného pána nepřipomínají... Utlačují slabší kolegy a zanedbávají péči o dům i statek. Advent ujišťuje: ale ano, pán se vrátí. Nevzdal se svého hospodářství. Lidé kolem vás nejsou ani vašimi pány ani vašimi poddanými. Jsou to vaši kolegové, bratři a sestry ve společné službě. Procházíte jen obdobím tmy a nejistoty a musíte zápasit o víru, o věrnost. Nenechte se zviklat a držte se pánova ducha. Vždyť pána znáte - dítě v jeslích, vtělená Boží láska. Vypadá tak křehce a bezmocně, ale nenechá se zničit ani zavřenými dveřmi lidských příbytků ani křižováním. Ani násilím ani lhostejností. Jistě zase přijde. Pavel Pokorný farní sbor ČCE v Praze 6-Střešovicích zve všechny na Slavné drobnosti klasiky zahraje Trio Rosti Tvrdíka skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, A. Dvořáka a d. úterý 7. prosince v hodin Vstup volný r o k : p r á c E J a k o n a k o S t E l E Na konci roku 2009 jsme získali velký finanční příspěvek Městské části Praha 6, který nám umožnil pokračovat v opravách interiéru i exteriéru našich sborových budov. O průběh prací se stará stavební komise, kterou tvoří Ivan Hozák, Radek Matulík, Pavel Keprta, David Kupilík, Tomáš Fendrych; na organizaci prací se podílí samozřejmě i náš farář Pavel Pokorný. Vzhledem k potížím s dodavateli v loňském roce a k rozsahu prací (rozpočet oprav na letošek činí 1,056 milionu Kč) jsme uzavřeli smlouvu na stavební dozor s panem Piskáčkem. Od zahájení prací se každé pondělí koná kontrolní den, kdy hodnotíme, co se udělalo, a domlouváme další postup. Jaké práce se tedy při opravě kostela prováděly? Pojďme si projít jednotlivé prostory: 1. Kostelní věž. Až nahoře, v lucerně věže jsme vybourali betonovou konstrukci pozorovatelny CO z 50. let. Opravíme měděné žaluzie, ve kterých vzniknou malá okna, která umožní výhled z věže na sever a východ. Opravíme skleněné tvárnice, aby do lucerny nezatékalo. 2. Varhany. Varhany prošly střednědobou nutnou opravou mechanických částí a rozvodů a jsou nyní plně provozuschopné, lze na nich opět nejen doprovázet písně při bohoslužbách, ale i koncertovat. 3. Rekonstrukce WC pod schody ve věži. Prostor, který dlouhá léta ničemu kloudnému nesloužil, jsme zrekonstruovali, zavedli vodu a odpady a tak po dlouhých letech opět vzniklo docela slušné WC vybavené i výlevkou pro úklid. 4. Interiér kostela. Provedli jsme opravu kostelních lavic po 70 letech jejich existence. Vyměníme katedrální okno v prostoru za stolem Páně a obnovíme na něm nápis. 5. Sborová místnost, kanceláře a chodba. V těchto prostorách byla dokončena výměna elektroinstalace, byly nově vymalovány a opraveny nátěry oken a dveří. Na WC navíc kromě nové malby vyměněny poškozené dveře a namontován průtokový ohřívač na teplou vodu k umyvadlu. 6. Venkovní schodiště na faru a do kostela. Byla provedena rekonstrukce žulových schodišťových stupňů a dlažby na podestách, navíc položena žulová dlažba i na rampě pro vozíčkáře. Zbývá dokončit opravu betonových pylonů a zídek před kostelem, které chceme vzhledově uvést do původního stavu. Protože i letos narušovaly stavební práce běžný chod sborového života, chceme všem členům poděkovat za trpělivost v naději, že příští rok bude klidnější. K tomu narušování patřil prakticky po celou dobu provádění prací intenzivní úklid kostela, který prováděly brigády dobrovolníků: všem těmto pomocníkům stavební komise moc děkuje. Tomáš Fendrych

3 Z a N ě m c i a z a Č e c h y s m ě r e m v ý c h o d n í m Že jsme si již před několika lety namluvili další přátele z církevního prostředí za hranicemi naší země, většina z vás, kteří střešovický kostel navštěvujete, už ví. Víte, že jsou z Rumunska, z města Sibiu; jsou to ale Němci, kteří se v Rumunsku objevili už někdy ve 12.století, svému městu říkají Hermannstadt. O tom, jak se do Rumunska dostali, a o jejich dalších osudech jsme mluvili v kostele už víckrát, o rozvíjení našich vztahů i předchozích výletech za nimi do Sibiu i na jiná zajímavá a krásná místa Rumunska jsme ve starších vydáních sborového zpravodaje Evangelík psali. Naše minulá (v pořadí druhá) výprava za nimi se uskutečnila v září roku 2007, o rok později, v květnu roku 08, sibiňští Němci přijeli naopak do Prahy za námi, a tehdy se dokonce podařilo setkat se dohromady s nimi i s našimi přáteli z holandského Oss. Letos na konci září jsme se tedy za nimi vypravili už potřetí a podařilo se nám všechno, co jsme si přáli a co se naplánovalo. Po noci strávené v maďarském městečku Makó jsme všichni (dvanáct lidí ve třech autech) bez úhony dojeli do Sibiu. Pohostinní přátelé nás ještě týž večer odvezli asi 20 km za město do oblasti kdysi osídlené převážně místními Němci, a ubytovali nás na dvě noci v ekologickém penzionu ve vesnici Nucet. Kromě toho, že jsme bydleli na kopcích a v krásné přírodě, jsme také ráno i večer jedli výtečná jídla, která nám milí majitelé penzionu nachystali z venkovských surovin. V sobotu nás skupina sibiňských vzala do nedalekého městečka Agnita na sedmihradský brunch (novodobý výraz značící breakfast a lunch ), tedy něco více než jen občerstvení; odehrávalo se ovšem pod širým nebem a sestávalo opět z pokrmů z venkovských zdrojů, navíc s přívlastkem bio (!). Taková setkání pořádají místní nevládní organizace na podporu znovuobnovení tamní úzkorozchodné železnice. Na strání nad vsí, kde jsme měli s místními po ránu sraz, nás ohromil velký dobytčí trh. Kdo z nás něco takového kdy viděl? Během odpoledne jsme si v Agnitě prohlédli pro tuto oblast typický opevněný kostel a cestou zpět se zastavili ještě ve dvou dalších. Kostel ve vsi Hosman jsme si prohlédli už jen zvenčí, abychom měli čas urazit posledních asi 6 km do Nucetu přes pastviny pěšky. V neděli ráno jsme sjeli z kopců zpátky do města na bohoslužby. V lutherském kostele, kam naši přátelé patří, kázal tentokrát (a německy) náš bratr farář Pavel Pokorný. Prý byl prvním Čechem, který se v tomto chrámu takové služby zhostil. Sibiňští jej pak velice chválili, a měli radost i z dárku, který jsme jim dovezli z hrníčků s obrázkem nám všem známým: kostelíkem v břiše velryby, který zdobí také naše kostelní trička. Bratr farář Dörr nás potom provedl kostelem a zahrnul vyčerpávajícími informacemi o jeho bohaté historii i o všem, co ho zdobí. I letos jsme vystoupali na kostelní věž, z níž je vidět celé město, k tomu obklopené impozantními pohořími (Făgăraş a Cindrel). Výstup, zvlášť horní částí věže, je opravdu nevšední zážitek! A i tentokrát jsme samozřejmě prošli krásným a vpravdě historickým starým městem s citlivě opravovanými domy. Když jsme se v Sibiu v neděli odpoledne rozloučili, projeli jsme údolím řeky Olt do historického Valašska na jižním úpatí Karpat, kterým jsme pak po další dva dny projížděli směrem na západ. Nebylo by správné vměstnat sem popis všeho, co jsme viděli. Přesto ale zmíníme alespoň půvabný klášter Govora s ještě půvabnější matkou představenou, která se nám mile a nevtíravě věnovala. Nebo majestátní klášter Horez, zařazený do seznamu světového dědictví Unesco, kde nás místní jeptišky po nesmělém dotazu pohotově počastovaly dobrým obědem. Bizarní kostelík u obce Densuş, v jehož zdivu jsou zabudovány kameny ruin z římských dob, byl posledním místem, kam jsme (v úterý odpoledne) dojeli pohromadě. Osm lidí se pak s přespáním v městě Timišoara už blízko hranic s Maďarskem vracelo do Prahy, ovšem jenom proto, že muselo. Poslední čtveřice se vydala dál, do oblasti zvané jižní Banát, kopcovité, dost pusté, ale o to krásnější krajiny v jihozápadní části Rumunska, ve které je šest vesnic obydlených od dvacátých let devatenáctého století českými přistěhovalci. Rumunsko se svým exoticky rozevlátým duchem, v němž se i Němci nebo Češi stávají jaksi bezprostřednějšími, nás opět zasáhlo z mnoha směrů. I když se naše vazba v Sibiu asi soustřeďuje a zároveň i tak trochu omezuje převážně na dva mladé, vzdělané a přemýšlivé faráře a několik obdivuhodných starších dam, má tento Partnerschaft zřetelně svoji cenu. A nejspíš i svoji neokázalou budoucnost. Jana Plíšková, s přispěním manžela

4 C H O T Ě B O Ř Proč jsme před čtyřiceti lety postavili Evangelické středisko v Chotěboři jako letní tábor pro děti naší církve? Protože před šedesáti lety měla naše církev široce a rozmanitě rozvinutou práci pro děti a mládež, ale během následujících dvaceti let režim komunistické diktatury většinu této práce zakázal, nebo jinak znemožnil a její zařízení zabavil, nebo v něm naší činnost pro děti a mládež nedovolil. Pro příklad: V našem kostele se před šedesáti lety scházelo v Nedělní škole pravidelně 120 dětí (12 skupinek) a na faře každý týden mládež v Dorostu (13-16tiletí), skoro 40, a mládež ve Sdružení (17-21letí) také skoro 40. Za dalších 20 let se v některých sborech Nedělní škola už nekonala, v ostatních sestávala z malé skupinky, nanejvýš ze dvou. Podobné to bylo s mládeží. Zvláště děti a mládež ve sborech, kde šlo spíš o jednotlivce, potřebovali zažít, že evangelické děti a evangelická mládež existuje a že oni k tomu většímu celku patří. S mládeží to ještě šlo uskutečnit, protože jsme vymýšleli různé nové formy. Osvědčilo se, když jsme organizovali brigády. O prázdninách jsme s mládeží pracovali v lese a po práci jsme měli evangelický program. Děti takto pracovat nesměly, ale zjistili jsme, že o program mají zájem. Když jsme si v 68. roce mysleli, že se v naší zemi bude rozvíjet občanská svoboda, chtěli jsme založit nějaký spolek rodičů, který by za vlastní peníze a vlastní prací pořádal a budoval nějaké letní tábory pro děti, třeba i chatovou osadu. Ale v srpnu nás obsadila vojska Varšavské smlouvy a bylo jasné, že z rozvoje svobody nic nebude. Měli jsme naději, že v rámci té už nabyté, by tábor pro děti mohla vybudovat stávající církev. V prosinci jsme navrhli Synodní radě, aby tábor vybudovala uprostřed církve, v Chotěboři. V únoru následujícího roku vyjádřil synod přání vybudovat zařízení pro děti, zařízení pro mládež a zařízení (spíš školící) pro dospělé. Propracovaný návrh jsme měli jenom pro ten dětský tábor. S potížemi a překážkami jsme tedy stihli získat povolení a postavit jen Evangelické středisko v Chotěboři. To splňovalo tehdejší náročnější hygienické podmínky pro letní tábor pro děti, ale počítali jsme s tím, že je bude církev užívat mimo školní prázdniny (a mimo zimní měsíce) také pro jiné akce. Všechny tři budovy byly zkolaudované v roce 1971 a s životností 25 let. Tehdy se tam prvně a naposled úspěšně konal letní tábor pro děti ve třech bězích, vždy po 120 dětech. Pak to státní správa zakázala a různě a po řadu let se pokoušela toto Středisko zlikvidovat. S Boží pomocí jsme tomu zabránili. V roce 1972 nám povolili konat brigádu evangelických rodin na dostavbu Střediska. Den jsme začínali a končili pobožností. V letech jsme museli pronajmout budovu pod jídelnou jako ubytovnu pro horníky. To jsme vždy znovu museli žádat o souhlas, abychom ve zbývajících domech mohli pořádat rodinnou rekreaci. Rodiny byly ubytované v pokojích 5 x 5 metrů s 5 palandami. Všech 10 lůžek bylo vždy obsazeno. V jednom pokoji bydlely rodiny sourozenců nebo přátel, rodiče s různě starými dětmi i prarodiči. Všechny generace, jako ve sborech. Učili jsme se dělat pobožnosti srozumitelné, záživné, přitažlivé a užitečné pro všechny pohromadě. Všichni jsme hledali a tvořili rozmanitý denní program. Podle těchto svých nových poměrů a potřeb jsme se pustili všichni i do stavebních úprav a nejprve jsme většinu velkých pokojů rozpůlili. Když nám pak pronajatou budovu vrátili poničenou, postavili jsme 1979 náhradou čtvrtou budovu pod dlouhou ubytovnou. Ta už měla rovnou pokoje pro menší rodiny a také klubovnu, střechu plechovou (původní byly eternitové, mrazem praskaly a do domů zatékalo), umývárny s umývadly (původně byly na mytí žlaby), stropy tepelně izolované, ale příčky mezi pokoji stále ještě zvukově plně prostupné. Už od roku 1972 přijížděly sbory mimo školní prázdniny na víkendové pobyty autobusy (osobních aut bylo mnohem méně). Od druhé poloviny sedmdesátých let pořádaly senioráty těsně před prázdninami a po prázdninách ve Středisku 10ti až 14tidenní pobyty pro důchodce. V osmdesátých letech začala církev dostávat povolení konat v Chotěboři i různá školení, semináře, symposia. Jak se měnily poměry, měnily se i naše potřeby. Podle nich až dodnes církev postupně Středisko přebudovává, aby dobře sloužilo. Jaroslav Vetter (Do Chotěboře jezdíme se sborem každoročně na jeden zářijový víkend a letos jsme tam večer u ohně mluvili o tom, jak ta Chotěboř vlastně začínala - nebylo nás tam pamětníků, tak jsme vzpomínali jen útržkovitě. Proto jsme poté požádali jednoho velmi zasvěceného... a vznikl tento článek. Kdo jste v Chotěboři ještě nebyli, přijměte tento text také jako pozvání - na sborový víkend nebo prázdninový pobyt, který tam pořádá naše církev.) k 75. narozeninám faráře Jaroslava Vettera Lenka Ridzoňová V d ě č n á r a d o s t a p o d ě k o v á n í Tento měsíc oslaví své 75. narozeniny bratr farář Jaroslav Vetter. Pro mne byl a je farářem, který mnoho vykonal, koná a tím méně o tom mluví. Stopy a ovoce jeho služby není možné přehlédnout. Měla jsem tu čest,že jsem s ním mohla pracovat ve sboru Praze- Střešovicích. Pro mne byl především velkým učitelem na počátku mé nesmělé služby v církvi. Učitelem, který nepoučuje a nedává najevo, že on toho ví víc. Ve svých zkušenostech a moudrosti konal svou službu tak, že jsem se z ní naučila velmi mnohému. Dovedl se spravedlivě hněvat, dovedl povzbudit, podepřít, stát docela tiše a na modlitbách při všech těch, kteří mu byli svěřeni s velkým osobním nasazením a odpovědností. A tak to zůstává až doposud. Již deset let není farářem v činné službě a přesto je tolik činný. Ale opět v tichosti a pokoře. Ti, kteří mohli a mohou jeho přítomnost zakoušet, ví své. Jsem vděčná a děkuji, že nám Pán Bůh takové služebníky a svědky o sobě daroval, obdaroval, vede a zachovává. Jsem vděčná, že bratr farář se svou manželkou Pavlou mohli zůstat bydlet v blízkosti střešovického sboru a žít dále v jeho společenství. Mám dobrou naději, že z toho mají potěšení, radost a užitek mnozí. Bratře faráři Jardo, děkuji Ti za Tvoje svědectví života, za Tvoji službu. Přeji Ti k tvým narozeninám vše dobré. Prosím, ať je Ti Pán Bůh stálým průvodcem do všech dní a let, které Ti budou z jeho milosti přidány. Marta Zemánková (psáno pro Českého bratra)

5 Na 1. adventní neděli 28. listopadu bude v našem sboru konfirmace. Konfirmováni budou: Jana Eisenhammerová, Tereza Jankovská, Iva Klimešová, Markéta Marunová, Ráchel Ridzoňová, Stanislav Dračka, Adam Pokorný, pokřtěni budou Matěj Dvořák a Vláďa Votava. Na jedné ze svých posledních schůzek konfirmandi sepsali pro sbor dva dopisy - epištoly: E P I Š T O L A K O N F I R M A N D Ů B R A T Ř Í M V E S T Ř E Š O V I C Í C H Konfirmandi z vůle Boží všem ve Střešovicích, bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Vážíme si míst, kam můžeme bez placení a bez okolků vejít a odkud nás nevyhodí, když si nekoupíme pití. Dveře jsou otevřeny. Jsme rádi, že je někde otevřené místo, kde můžeme v klidu přemýšlet, aniž by nás někdo odsuzoval. Oceňujeme sborovou snahu o integraci a zapojení malých dětí i jejich seznámení s náboženstvím. Jejich uvedení na správnou cestu. Stojí to mnoho námahy a financí, avšak hodnota práce je vysoká, protože pokud se mladí neseznámí s náboženstvím, církev zanikne. Káráme proto současnou politickou filosofii, kde je kultura a vzdělání odsouzena na post toho přebytečného. Státníci pumpují miliony do nových tanků a stíhaček. Pokud budou lidé alespoň trochu vzdělaní, pochopí zbytečnost této věci, a ujasní si, co je vlastně pro život důležité. Vyšší platy farářům a učitelům by bylo lepší - a nižší náklady na armádu a podobné věci, jež stejně situaci nezlepší. Tak tedy žijte v radosti a klidu a míru, povzbuzujte se navzájem a doufejte v napravení a zlepšení současné situace v politice. 1. L I S T S T Ř E Š O V I C K Ý M 1 Zvěstovatel Slova Božího, pověřený Bohem Otcem, který nás skrze Ježíše Krista, Pána našeho, vysvobozuje z hříchů, Pavel z Pokoru píše sboru Střešovických. 2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3 Napřed bych chtěl poděkovat svému Otci i jeho Synu za vás. Děkuji Otci i vám za krásné vzpomínky mého mnohaletého pobytu u vás. 4 Bůh mi buď svědkem, že se za vás vroucně modlím. Děkuji Bohu Stvořiteli za vaši lásku a dobrotivost vůči sobě i vůči druhým. 5 Díky mu také, že nad vámi i jinými ostatními našimi bratry a sestrami včetně dětí, konfirmandů i mládeže drží ochrannou ruku. 6 Děkuji za to všechno. 7 Slyšel jsem, že nad vás není žádného sboru v celém kraji Střešovicově. Jsem rád, že vás náš Pán, Bůh Hospodin a jeho Syn obdařili dary ušlechtilými a ne takovými, jako jsou povolnost k pokušením, hádavost, hamižnost a jiná hříšnost. 8 Chválím vás za vaši věrnost Hospodinu. Ovšem buďte vytrvalí a opatrní, neboť i to nejlepší se může zvrhnout v opak. 9 Nezanevřete ovšem na ostatní sbory a nezpychněte, ale místo toho mějte mezi sebou spolupráci a lásku. 10 Pokračujte v dobře započaté práci. Nechť vám v tom pomáhá ten, jenž nás stvořil a podporuje nás. 11 Modlím se, abych vás zase co nejdříve spatřil a mohl s vámi v lásce pobýt. 12 Pomáhej vám Hospodin, v modlitbách jsem s vámi. M i l ý P a v l e V neděli odpoledne jsme se sešli v kostele na oslavě padesátin střešovického faráře Pavla Pokorného. Mezi hudbou, vzpomínkami a přáními zazněla také slova z úst bratra faráře Vettera, která otiskujeme: Milý Pavle, protože mám a chci říct pár slov za starou generaci sboru, za nás staré, samozřejmě i za sebe, budu Tě oslovovat: bratře faráři. Tak tedy bratře faráři, ke Tvým narozeninám Ti chceme popřát a říct proč Ti chceme popřát. Protože toto byl náš sbor a je i nadále. Málokdo mladší asi dokáže pochopit, jak velice jsme Ti za to vděčni. Mnoho věcí pro nás už totiž přestává. Mnoho věcí bývalo na světě za našich mladých let jiné než je dnes a my se v tom novém necítíme dobře. Už se v tom nedokážeme vyznat; nejsme v tom doma. Ale tady jsme pořád doma. A v živém domově. Pro staré lidi je to občerstvující radost, když jsou obklopeni všemi generacemi. O novém pochybujeme, ale nepropadáme stařeckému škarohlídství, protože tu vidíme děti, a že je jim na tomto světě dobře; mladé rodiny, které se v tomto světě dovedou orientovat; vidíme ty v plné síle, kteří dovedou na tento svět působit a svou službou ho ovlivňovat k dobrému. To nás posiluje a dává naději pro budoucnost. Jako dobrý hospodář vynášíš z pokladu Písma nové a staré a každého z nás sytíš tím, co kdo k životu a službě potřebuje. To nám neuniklo, to víme, nepřeslechli jsme, že i nám představuješ celý tento svět jako Bohem milovaný. Děkujeme Ti. A děkujeme Ti, že nasloucháš i našim osobním hlasům a jednáš také s námi jednotlivými a to jako s otci nebo s matkami, s porozuměním, napomenutím, povzbuzením, vždy jak je třeba. Bratře faráři, my Ti věříme, spoléháme se na Tebe, máme Tě rádi. Tak proto Ti dnes taky srdečně přejeme. Myslíme si, že nejlepší je, co Ty přeješ každou neděli nám. Není to fádní, ale zásadní. Přejeme Ti tedy: Boží ochranu, milost a pokoj. Jaroslav Vetter

6 J d u d o k o p c e S L A D K Ý B I B L I C K Ý K O L Á Č F i l m Neděle ráno, jdu do kopce. Velká ručička na kostelních hodinách visí směrem dolů, malá je na půli cesty k desítce. Co mě čeká? Jdu na bohoslužby. Služby Boží. Je neděle, nepracuje se... Nejdu sloužit Bohu. Jdu si nechat posloužit. Při bohoslužbách dostávám. Neděle je dárek od Pána Boha. Šest dní budeš dělat svoji práci, ale dne sedmého... jsme se učili už v nedělní škole. Jdu do kopce. Obzvlášť v zimě to není jednoduché. Stojí to za to? Co v kostele dostanu? Čím mi dnes Pán Bůh poslouží? Budu slyšet (slova, hudbu, zpěv), zpívat (děkovat, chválit, prosit slovy písní), modlit se (protože doufám a věřím, že to někdo slyší), budu s lidmi (po tom, co jsem třeba byla sama), budu přijímat (posilu, požehnání, napomenutí, povzbuzení, podanou ruku od lidí, kterým říkám bratři a sestry, někdy budu přijímat i chleba a víno při Večeři Páně). Budu i dávat (svůj čas, energii, peníze do sbírky) - a není špatné vědět, že o mě a moje dary někdo stojí. Jdu do kopce. Možná nejen v neděli ráno se zadýchávám a je mi těžko. Dosednu na lavici. Pane Bože, sotva dechu popadám... Nemám čím Ti posloužit, co Ti dát... Prosím, Ty mi posluž. Teď v neděli. Modlím se. Pánu Bohu říkám, kdo jsem a co mě trápí. Raduji se a děkuji. Slovy svými i slovy společné modlitby. A dodám amen. Ano, tak to myslím a věřím. Ano, to jsou i moje slova. Ano, je to pravda. Pán Bůh má pravdu. Ano, na to se spoléhám. Nebojme se to říct nahlas. Každý sám za sebe a zároveň to zazní celým kostelem - amen. Vyšla jsem do kopce. Stálo to za to. Děkuju, Pane Bože. Že jsi mi dal sílu a že jsi taky přišel. Lenka Ridzoňová V době před Vánocemi nám doma voní nejen svíčky na adventním věnci, ale také libé vůně z trouby, kde se peče cukroví a jiné dobroty. Nabízíme Vám recept, který není úplně jednoduchý, ale stojí za to se do něj pustit. Pochází od Hanky Gottwaldové. SLADKÝ BIBLICKÝ KOLÁČ (Lutherský Bibelkuchen) překlad z němčiny: český ekumenický + Hana Gottwaldová S pomocí Bible může člověk i péct dobroty! Recept ovšem vyžaduje trochu listování v Bibli. Tam, kde není pokyn jednoznačný, může se kuchař/ka řídit svým nejlepším svědomím. Při pečení platí doporučení Matouše 19, 12d. (pozn. teoložky: pozor na písmenka za číslem verše, někdy je surovina v pořadí až několikátá - podle písmene abecedy.) Suroviny: 1 1/2 hrnečku 5. Mojžíšova 32, 14a 6 kousků Jeremiáš 17,11 2 hrnečky Soudců 14, 18a 4 1/2 hrnečku 1. Královská 5, 2 2 hrnečky 1. Samuelova 30, 12b 1/2 hrnečku 1. Korintským 3, 2 2 hrnečky Nahum 3, 12 1 hrneček 4. Mojžíšova 17, 23b 1 špetka 3. Mojžíšova 2, 13 3 čajové lžičky Jeremiáš 6, 20b 1 balíček prášku do pečiva, pro který se špatně hledá biblická nápověda Těsto je dost tekuté. Při přípravě je třeba se řídit Příslovím Šalomounovým 23, 14a. Potom se dá na plech a dle Daniele 3, 23 na asi 1 a půl hodiny. Když je koláč hotov, pak při jedení nezapomeňte na radu Lukáše 14, Což takhle začít nový rok u sporáku s Biblí v ruce? Dobrou chuť přeje Hanka Gottwaldová V pátek 12. listopadu se sešla mládež. Obvyklé čtvrteční schůzky chceme takto doplňovat jednou za měsíc mimořádným pátečním večerem - se společnou večeří, krátkým biblickým programem, promítáním filmu s následným rozhovorem. Mládež má potom možnost na faře přespat, protože večer se protáhne dlouho do noci. Listopadový start měl celou řadu poruch. Už při pozvání jsme chaoticky uváděli čas začátku, biblický program nebyl zas až tak krátký a při spuštění filmu jsme narazili na neočekávanou technickou závadu. I když se nakonec podařilo ji odstranit, někteří nevydrželi do konce promítání a rozhovor, jehož vedení promysleli a připravili Ben s Matějem, už jsem s užitím farářské autority neotevřel. Pak mne to mrzelo, protože by mne vlastně velmi zajímalo, jak tenhle film mladí vnímají. Film 1984 byl natočen roku 1984 podle stejnojmenné románové předlohy George Orwella, kterou napsal roku Je obrazem totality dovedené k dokonalosti. Orwell zkombinoval prvky z nacismu a bolševismu a vytvořil systém, v němž lidský jedinec nic neznamená. Vše je pod naprostou kontrolou, ze které není úniku. Anonymní moc ztělesněná tajemným Velkým Bratrem (je vůbec?, ptají se sami aktéři filmu) si dělá nároky i na lidské myšlení a cítění. Systematicky devastuje rodinné a citové vazby a neponechává žádnou skulinku pro lidskost. Když se na ten film dívám pár dní před 17.listopadem jako na svého druhu dokument o obavách z počátku studené války, mohu říci, Bohu díky, že komunismus nedokázal své totalitní nároky dotáhnout k dokonalosti. Jenže film na mne působí stejně jako kdysi při prvním přečtení (ještě za vlády komunistů v Čechách) kniha naprosto děsivě, neboť záblesk touhy po pravdě, soucitu a lásce, který se v příběhu objeví, je nemilosrdně zardoušen a závěr už nedává sebemenší naději. Je to obraz světa bez Velkého Pátku a bez Neděle Vzkříšení. Je to zobrazení hříchu a pekla. I když se ve filmu o duchovních tématech nemluví, je duchovní rozměr přítomen svou naprostou absencí, svým popřením. Velmi přesvědčivě nás příběh konfrontuje s možností ne-víry, ztráty všeho, co je nám svaté, s prázdnotou a beznadějí. Náhle si uvědomuji, že advent, očekávání Božího příchodu do tohoto světa, je něčím zcela nesamozřejmým. Další páteční večer mládeže s promítáním (a večeří a krátkým biblickým programem a rozhovorem a bez technických závad) se bude konat v pátek 3. prosince od 19:00 (ten čas je jistý). Pavel Pokorný

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program

Střešovický. evangelík. na duben 2012. Bohosluţby a setkání. Sborový program Střešovický evangelík na duben 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 1. Nový rok 8.30 č 16.00 novoroční setkání Sbor 3. 2. n. po Narodzeniu P. 10.30 p Kosz. 8.30 p Zbór 6. Zjevení Páně - Epifanie Bohoslužba v rámci týdne modliteb 17.00 - Návsí 10.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34

Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011. Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 Kázání Jak nepřijít o rozum Neděle 14.8.2011 Daniel 4.kap. 1-5 a 25-34 1Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. 2Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více