S b o r o v ý p r o g r a m. k o l i k á t ý? 4 0!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S b o r o v ý p r o g r a m. k o l i k á t ý? 4 0!"

Transkript

1 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ v Praze 6 - Stfie ovicích, námûstí Pfied Bateriemi 22, Praha 6 E V A N G E L Í K 4 0 Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. (Titovi 2,11) S b o r o v ý p r o g r a m Úterý Středa Čtvrtek Pátek Neděle 20:00 třicátníci (1x měsíčně) 20:00 studijní biblická hodina (1x měsíčně) 10:00 klub maminek (sudé týdny) 15:00 děti 15:00 senioři (1x měsíčně) 17:00 biblická hodina 19:00 mládež 16:00 konfirmandi 18:00 pátečníci (1x měsíčně) 9:30 bohoslužby (souběžně Nedělní škola pro děti) Zveme Vás na bohoslužby v adventním a vánočním období neděle adventní 9:30 slavnost konfirmace bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně neděle adventní 9:30 bohoslužby s vánočním zvěstováním (divadlem) dětí 16:00 tradiční pohádka pro velké i malé děti Vánoční bohoslužby: Štědrý den 15:00 nešpory (čtení z Písma, modlitby, hudba a zpěv) Boží hod vánoční 9:30 bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně svátek Štěpána 9:30 bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře Páně k o l i k á t ý? 4 0! Milé sestry, milí bratři, právě držíte v ruce jubilejní číslo střešovického EVANGELÍKA. Začal vycházet před dvěma desítkami let, sice s nepravidelnou frekvencí, ale zato vytrvale. Zakladatel sborového občasníku, bratr farář Jaroslav Vetter (mimochodem, také letošní jubilant) pro něj vytvořil logo s kostelem na kopci a vymyslel jméno. Doufáme, že střešovický EVANGELÍK Vám bude přinášet dobré zprávy ještě hodnou řadu let a dožije se dalších významných výročí. Lydie Roskovcová, kurátorka V a Š E P Ř Í S P Ě V K Y N A S B O R O V É P O T Ř E B Y Do sbírek můžete přispívat při návštěvě kostela, všechny ostatní formy včetně saláru (s výjimkou nedělní chrámové sbírky) je možno vyřídit též individuálně u br. pokladníka (br. Miloš Janáček nebo ses. Ludmila Pospíšilová) nebo bankovním příkazem či poštovní složenkou (které je možné si vyzvednout ve sboru) přes náš bankovní účet u České spořitelny č / Variabilní symbol (vyjadřuje účel) salár 684 varhany stavební fond sborová diakonie stavba Specifický symbol (není povinný, napomáhá však identifikaci dárce) použijte své osobní číslo(pod kterým jste evidováni jakožto členové našeho sboru). Toto osobní číslo najdete na titulní straně velkého Evangelíka na adrese vedle svého jména. Také vám ho na požádání sdělí br. pokladník nebo br. farář. Všechny evidované dary včetně saláru můžete odečítat ze základu pro výpočet daně z příjmu (pokud jejich celoroční souhrn přesáhne 1 tisíc Kč). K o n t a k t y Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6-Střešovicích (162 00), náměstí Před Bateriemi 22 fara a farář Pokorný: kurátorka Roskovcová: farářka Ridzoňová: , sboru: sborové stránky: Osobní setkání a úřední záležitosti po telefonické domluvě.

2 a d v E n t n Í Ú v a h a podle L 12,35-46 Advent znamená česky příchod. A protože doba adventní předchází svátkům vánočním, každého asi napadne, že o adventu očekáváme příchod Ježíše Krista, že očekáváme narození Mesiáše. Jenže advent nemyslí jen na Kristovo narození. Církev za celá ta staletí na základě svých zkušeností promýšlí i jiné Kristovy příchody (třeba když se najednou zrodí víra - to je, jako by do života vstoupil Kristus). Jedna z těch myšlenek vidí náš svět jako hospodářství, jehož pán není přítomen. Snad odcestoval neznámo kam a nikdo neví, kdy se vrátí. Zůstali jen sami služebníci. Pro mne je to docela výstižný obraz - svět bez Boha, který se vzdálil. V pánově nepřítomnosti mají služebníci možnost volby. Mohou se třeba začít flákat. Mohou se přestat starat o hospodářství, když je nikdo nehlídá. Nebo se mohou snažit dělat svou práci, mohou bdít a očekávat, až se pán vrátí. Vzít na sebe odpovědnost, chopit se vlastní iniciativy. Tohle je volba mezi vírou a nevěrou, jak ji předkládá adventní podobenství o nepřítomném pánu. Co dělat, když pán je pryč? Věrní služebníci si mohou připomínat jeho poslední rozkazy a plnit je. Ale co když si je už tak dobře nepamatují? Anebo se změní situace? Co když se objeví nové úkazy v přírodě a nové problémy ve vztazích mezi lidmi? Myslím, že služebníci si nemusí tak docela zoufat. Mohou si vybavit nejen něco z pánových slov, ale raději jeho osobnost, jeho ducha. A snažit se jednat právě v jeho duchu - ovšem podle svých schopností a na vlastní odpovědnost. Není to jednoduché. Ale nejhorší je pochybnost, jestli je ten nepřítomný pán stále ještě pánem domu. Co když už se nevrátí? Vlastně se není co divit, když si někteří služebníci řeknou: Pán tu není, já jsem pán, a začnou týrat a bít ostatní služebníky, opíjet se.... Avšak zvláštní věc ti, kdo se chovají zpanštěle, v ničem skutečného pána nepřipomínají... Utlačují slabší kolegy a zanedbávají péči o dům i statek. Advent ujišťuje: ale ano, pán se vrátí. Nevzdal se svého hospodářství. Lidé kolem vás nejsou ani vašimi pány ani vašimi poddanými. Jsou to vaši kolegové, bratři a sestry ve společné službě. Procházíte jen obdobím tmy a nejistoty a musíte zápasit o víru, o věrnost. Nenechte se zviklat a držte se pánova ducha. Vždyť pána znáte - dítě v jeslích, vtělená Boží láska. Vypadá tak křehce a bezmocně, ale nenechá se zničit ani zavřenými dveřmi lidských příbytků ani křižováním. Ani násilím ani lhostejností. Jistě zase přijde. Pavel Pokorný farní sbor ČCE v Praze 6-Střešovicích zve všechny na Slavné drobnosti klasiky zahraje Trio Rosti Tvrdíka skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, A. Dvořáka a d. úterý 7. prosince v hodin Vstup volný r o k : p r á c E J a k o n a k o S t E l E Na konci roku 2009 jsme získali velký finanční příspěvek Městské části Praha 6, který nám umožnil pokračovat v opravách interiéru i exteriéru našich sborových budov. O průběh prací se stará stavební komise, kterou tvoří Ivan Hozák, Radek Matulík, Pavel Keprta, David Kupilík, Tomáš Fendrych; na organizaci prací se podílí samozřejmě i náš farář Pavel Pokorný. Vzhledem k potížím s dodavateli v loňském roce a k rozsahu prací (rozpočet oprav na letošek činí 1,056 milionu Kč) jsme uzavřeli smlouvu na stavební dozor s panem Piskáčkem. Od zahájení prací se každé pondělí koná kontrolní den, kdy hodnotíme, co se udělalo, a domlouváme další postup. Jaké práce se tedy při opravě kostela prováděly? Pojďme si projít jednotlivé prostory: 1. Kostelní věž. Až nahoře, v lucerně věže jsme vybourali betonovou konstrukci pozorovatelny CO z 50. let. Opravíme měděné žaluzie, ve kterých vzniknou malá okna, která umožní výhled z věže na sever a východ. Opravíme skleněné tvárnice, aby do lucerny nezatékalo. 2. Varhany. Varhany prošly střednědobou nutnou opravou mechanických částí a rozvodů a jsou nyní plně provozuschopné, lze na nich opět nejen doprovázet písně při bohoslužbách, ale i koncertovat. 3. Rekonstrukce WC pod schody ve věži. Prostor, který dlouhá léta ničemu kloudnému nesloužil, jsme zrekonstruovali, zavedli vodu a odpady a tak po dlouhých letech opět vzniklo docela slušné WC vybavené i výlevkou pro úklid. 4. Interiér kostela. Provedli jsme opravu kostelních lavic po 70 letech jejich existence. Vyměníme katedrální okno v prostoru za stolem Páně a obnovíme na něm nápis. 5. Sborová místnost, kanceláře a chodba. V těchto prostorách byla dokončena výměna elektroinstalace, byly nově vymalovány a opraveny nátěry oken a dveří. Na WC navíc kromě nové malby vyměněny poškozené dveře a namontován průtokový ohřívač na teplou vodu k umyvadlu. 6. Venkovní schodiště na faru a do kostela. Byla provedena rekonstrukce žulových schodišťových stupňů a dlažby na podestách, navíc položena žulová dlažba i na rampě pro vozíčkáře. Zbývá dokončit opravu betonových pylonů a zídek před kostelem, které chceme vzhledově uvést do původního stavu. Protože i letos narušovaly stavební práce běžný chod sborového života, chceme všem členům poděkovat za trpělivost v naději, že příští rok bude klidnější. K tomu narušování patřil prakticky po celou dobu provádění prací intenzivní úklid kostela, který prováděly brigády dobrovolníků: všem těmto pomocníkům stavební komise moc děkuje. Tomáš Fendrych

3 Z a N ě m c i a z a Č e c h y s m ě r e m v ý c h o d n í m Že jsme si již před několika lety namluvili další přátele z církevního prostředí za hranicemi naší země, většina z vás, kteří střešovický kostel navštěvujete, už ví. Víte, že jsou z Rumunska, z města Sibiu; jsou to ale Němci, kteří se v Rumunsku objevili už někdy ve 12.století, svému městu říkají Hermannstadt. O tom, jak se do Rumunska dostali, a o jejich dalších osudech jsme mluvili v kostele už víckrát, o rozvíjení našich vztahů i předchozích výletech za nimi do Sibiu i na jiná zajímavá a krásná místa Rumunska jsme ve starších vydáních sborového zpravodaje Evangelík psali. Naše minulá (v pořadí druhá) výprava za nimi se uskutečnila v září roku 2007, o rok později, v květnu roku 08, sibiňští Němci přijeli naopak do Prahy za námi, a tehdy se dokonce podařilo setkat se dohromady s nimi i s našimi přáteli z holandského Oss. Letos na konci září jsme se tedy za nimi vypravili už potřetí a podařilo se nám všechno, co jsme si přáli a co se naplánovalo. Po noci strávené v maďarském městečku Makó jsme všichni (dvanáct lidí ve třech autech) bez úhony dojeli do Sibiu. Pohostinní přátelé nás ještě týž večer odvezli asi 20 km za město do oblasti kdysi osídlené převážně místními Němci, a ubytovali nás na dvě noci v ekologickém penzionu ve vesnici Nucet. Kromě toho, že jsme bydleli na kopcích a v krásné přírodě, jsme také ráno i večer jedli výtečná jídla, která nám milí majitelé penzionu nachystali z venkovských surovin. V sobotu nás skupina sibiňských vzala do nedalekého městečka Agnita na sedmihradský brunch (novodobý výraz značící breakfast a lunch ), tedy něco více než jen občerstvení; odehrávalo se ovšem pod širým nebem a sestávalo opět z pokrmů z venkovských zdrojů, navíc s přívlastkem bio (!). Taková setkání pořádají místní nevládní organizace na podporu znovuobnovení tamní úzkorozchodné železnice. Na strání nad vsí, kde jsme měli s místními po ránu sraz, nás ohromil velký dobytčí trh. Kdo z nás něco takového kdy viděl? Během odpoledne jsme si v Agnitě prohlédli pro tuto oblast typický opevněný kostel a cestou zpět se zastavili ještě ve dvou dalších. Kostel ve vsi Hosman jsme si prohlédli už jen zvenčí, abychom měli čas urazit posledních asi 6 km do Nucetu přes pastviny pěšky. V neděli ráno jsme sjeli z kopců zpátky do města na bohoslužby. V lutherském kostele, kam naši přátelé patří, kázal tentokrát (a německy) náš bratr farář Pavel Pokorný. Prý byl prvním Čechem, který se v tomto chrámu takové služby zhostil. Sibiňští jej pak velice chválili, a měli radost i z dárku, který jsme jim dovezli z hrníčků s obrázkem nám všem známým: kostelíkem v břiše velryby, který zdobí také naše kostelní trička. Bratr farář Dörr nás potom provedl kostelem a zahrnul vyčerpávajícími informacemi o jeho bohaté historii i o všem, co ho zdobí. I letos jsme vystoupali na kostelní věž, z níž je vidět celé město, k tomu obklopené impozantními pohořími (Făgăraş a Cindrel). Výstup, zvlášť horní částí věže, je opravdu nevšední zážitek! A i tentokrát jsme samozřejmě prošli krásným a vpravdě historickým starým městem s citlivě opravovanými domy. Když jsme se v Sibiu v neděli odpoledne rozloučili, projeli jsme údolím řeky Olt do historického Valašska na jižním úpatí Karpat, kterým jsme pak po další dva dny projížděli směrem na západ. Nebylo by správné vměstnat sem popis všeho, co jsme viděli. Přesto ale zmíníme alespoň půvabný klášter Govora s ještě půvabnější matkou představenou, která se nám mile a nevtíravě věnovala. Nebo majestátní klášter Horez, zařazený do seznamu světového dědictví Unesco, kde nás místní jeptišky po nesmělém dotazu pohotově počastovaly dobrým obědem. Bizarní kostelík u obce Densuş, v jehož zdivu jsou zabudovány kameny ruin z římských dob, byl posledním místem, kam jsme (v úterý odpoledne) dojeli pohromadě. Osm lidí se pak s přespáním v městě Timišoara už blízko hranic s Maďarskem vracelo do Prahy, ovšem jenom proto, že muselo. Poslední čtveřice se vydala dál, do oblasti zvané jižní Banát, kopcovité, dost pusté, ale o to krásnější krajiny v jihozápadní části Rumunska, ve které je šest vesnic obydlených od dvacátých let devatenáctého století českými přistěhovalci. Rumunsko se svým exoticky rozevlátým duchem, v němž se i Němci nebo Češi stávají jaksi bezprostřednějšími, nás opět zasáhlo z mnoha směrů. I když se naše vazba v Sibiu asi soustřeďuje a zároveň i tak trochu omezuje převážně na dva mladé, vzdělané a přemýšlivé faráře a několik obdivuhodných starších dam, má tento Partnerschaft zřetelně svoji cenu. A nejspíš i svoji neokázalou budoucnost. Jana Plíšková, s přispěním manžela

4 C H O T Ě B O Ř Proč jsme před čtyřiceti lety postavili Evangelické středisko v Chotěboři jako letní tábor pro děti naší církve? Protože před šedesáti lety měla naše církev široce a rozmanitě rozvinutou práci pro děti a mládež, ale během následujících dvaceti let režim komunistické diktatury většinu této práce zakázal, nebo jinak znemožnil a její zařízení zabavil, nebo v něm naší činnost pro děti a mládež nedovolil. Pro příklad: V našem kostele se před šedesáti lety scházelo v Nedělní škole pravidelně 120 dětí (12 skupinek) a na faře každý týden mládež v Dorostu (13-16tiletí), skoro 40, a mládež ve Sdružení (17-21letí) také skoro 40. Za dalších 20 let se v některých sborech Nedělní škola už nekonala, v ostatních sestávala z malé skupinky, nanejvýš ze dvou. Podobné to bylo s mládeží. Zvláště děti a mládež ve sborech, kde šlo spíš o jednotlivce, potřebovali zažít, že evangelické děti a evangelická mládež existuje a že oni k tomu většímu celku patří. S mládeží to ještě šlo uskutečnit, protože jsme vymýšleli různé nové formy. Osvědčilo se, když jsme organizovali brigády. O prázdninách jsme s mládeží pracovali v lese a po práci jsme měli evangelický program. Děti takto pracovat nesměly, ale zjistili jsme, že o program mají zájem. Když jsme si v 68. roce mysleli, že se v naší zemi bude rozvíjet občanská svoboda, chtěli jsme založit nějaký spolek rodičů, který by za vlastní peníze a vlastní prací pořádal a budoval nějaké letní tábory pro děti, třeba i chatovou osadu. Ale v srpnu nás obsadila vojska Varšavské smlouvy a bylo jasné, že z rozvoje svobody nic nebude. Měli jsme naději, že v rámci té už nabyté, by tábor pro děti mohla vybudovat stávající církev. V prosinci jsme navrhli Synodní radě, aby tábor vybudovala uprostřed církve, v Chotěboři. V únoru následujícího roku vyjádřil synod přání vybudovat zařízení pro děti, zařízení pro mládež a zařízení (spíš školící) pro dospělé. Propracovaný návrh jsme měli jenom pro ten dětský tábor. S potížemi a překážkami jsme tedy stihli získat povolení a postavit jen Evangelické středisko v Chotěboři. To splňovalo tehdejší náročnější hygienické podmínky pro letní tábor pro děti, ale počítali jsme s tím, že je bude církev užívat mimo školní prázdniny (a mimo zimní měsíce) také pro jiné akce. Všechny tři budovy byly zkolaudované v roce 1971 a s životností 25 let. Tehdy se tam prvně a naposled úspěšně konal letní tábor pro děti ve třech bězích, vždy po 120 dětech. Pak to státní správa zakázala a různě a po řadu let se pokoušela toto Středisko zlikvidovat. S Boží pomocí jsme tomu zabránili. V roce 1972 nám povolili konat brigádu evangelických rodin na dostavbu Střediska. Den jsme začínali a končili pobožností. V letech jsme museli pronajmout budovu pod jídelnou jako ubytovnu pro horníky. To jsme vždy znovu museli žádat o souhlas, abychom ve zbývajících domech mohli pořádat rodinnou rekreaci. Rodiny byly ubytované v pokojích 5 x 5 metrů s 5 palandami. Všech 10 lůžek bylo vždy obsazeno. V jednom pokoji bydlely rodiny sourozenců nebo přátel, rodiče s různě starými dětmi i prarodiči. Všechny generace, jako ve sborech. Učili jsme se dělat pobožnosti srozumitelné, záživné, přitažlivé a užitečné pro všechny pohromadě. Všichni jsme hledali a tvořili rozmanitý denní program. Podle těchto svých nových poměrů a potřeb jsme se pustili všichni i do stavebních úprav a nejprve jsme většinu velkých pokojů rozpůlili. Když nám pak pronajatou budovu vrátili poničenou, postavili jsme 1979 náhradou čtvrtou budovu pod dlouhou ubytovnou. Ta už měla rovnou pokoje pro menší rodiny a také klubovnu, střechu plechovou (původní byly eternitové, mrazem praskaly a do domů zatékalo), umývárny s umývadly (původně byly na mytí žlaby), stropy tepelně izolované, ale příčky mezi pokoji stále ještě zvukově plně prostupné. Už od roku 1972 přijížděly sbory mimo školní prázdniny na víkendové pobyty autobusy (osobních aut bylo mnohem méně). Od druhé poloviny sedmdesátých let pořádaly senioráty těsně před prázdninami a po prázdninách ve Středisku 10ti až 14tidenní pobyty pro důchodce. V osmdesátých letech začala církev dostávat povolení konat v Chotěboři i různá školení, semináře, symposia. Jak se měnily poměry, měnily se i naše potřeby. Podle nich až dodnes církev postupně Středisko přebudovává, aby dobře sloužilo. Jaroslav Vetter (Do Chotěboře jezdíme se sborem každoročně na jeden zářijový víkend a letos jsme tam večer u ohně mluvili o tom, jak ta Chotěboř vlastně začínala - nebylo nás tam pamětníků, tak jsme vzpomínali jen útržkovitě. Proto jsme poté požádali jednoho velmi zasvěceného... a vznikl tento článek. Kdo jste v Chotěboři ještě nebyli, přijměte tento text také jako pozvání - na sborový víkend nebo prázdninový pobyt, který tam pořádá naše církev.) k 75. narozeninám faráře Jaroslava Vettera Lenka Ridzoňová V d ě č n á r a d o s t a p o d ě k o v á n í Tento měsíc oslaví své 75. narozeniny bratr farář Jaroslav Vetter. Pro mne byl a je farářem, který mnoho vykonal, koná a tím méně o tom mluví. Stopy a ovoce jeho služby není možné přehlédnout. Měla jsem tu čest,že jsem s ním mohla pracovat ve sboru Praze- Střešovicích. Pro mne byl především velkým učitelem na počátku mé nesmělé služby v církvi. Učitelem, který nepoučuje a nedává najevo, že on toho ví víc. Ve svých zkušenostech a moudrosti konal svou službu tak, že jsem se z ní naučila velmi mnohému. Dovedl se spravedlivě hněvat, dovedl povzbudit, podepřít, stát docela tiše a na modlitbách při všech těch, kteří mu byli svěřeni s velkým osobním nasazením a odpovědností. A tak to zůstává až doposud. Již deset let není farářem v činné službě a přesto je tolik činný. Ale opět v tichosti a pokoře. Ti, kteří mohli a mohou jeho přítomnost zakoušet, ví své. Jsem vděčná a děkuji, že nám Pán Bůh takové služebníky a svědky o sobě daroval, obdaroval, vede a zachovává. Jsem vděčná, že bratr farář se svou manželkou Pavlou mohli zůstat bydlet v blízkosti střešovického sboru a žít dále v jeho společenství. Mám dobrou naději, že z toho mají potěšení, radost a užitek mnozí. Bratře faráři Jardo, děkuji Ti za Tvoje svědectví života, za Tvoji službu. Přeji Ti k tvým narozeninám vše dobré. Prosím, ať je Ti Pán Bůh stálým průvodcem do všech dní a let, které Ti budou z jeho milosti přidány. Marta Zemánková (psáno pro Českého bratra)

5 Na 1. adventní neděli 28. listopadu bude v našem sboru konfirmace. Konfirmováni budou: Jana Eisenhammerová, Tereza Jankovská, Iva Klimešová, Markéta Marunová, Ráchel Ridzoňová, Stanislav Dračka, Adam Pokorný, pokřtěni budou Matěj Dvořák a Vláďa Votava. Na jedné ze svých posledních schůzek konfirmandi sepsali pro sbor dva dopisy - epištoly: E P I Š T O L A K O N F I R M A N D Ů B R A T Ř Í M V E S T Ř E Š O V I C Í C H Konfirmandi z vůle Boží všem ve Střešovicích, bratřím v Kristu: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Vážíme si míst, kam můžeme bez placení a bez okolků vejít a odkud nás nevyhodí, když si nekoupíme pití. Dveře jsou otevřeny. Jsme rádi, že je někde otevřené místo, kde můžeme v klidu přemýšlet, aniž by nás někdo odsuzoval. Oceňujeme sborovou snahu o integraci a zapojení malých dětí i jejich seznámení s náboženstvím. Jejich uvedení na správnou cestu. Stojí to mnoho námahy a financí, avšak hodnota práce je vysoká, protože pokud se mladí neseznámí s náboženstvím, církev zanikne. Káráme proto současnou politickou filosofii, kde je kultura a vzdělání odsouzena na post toho přebytečného. Státníci pumpují miliony do nových tanků a stíhaček. Pokud budou lidé alespoň trochu vzdělaní, pochopí zbytečnost této věci, a ujasní si, co je vlastně pro život důležité. Vyšší platy farářům a učitelům by bylo lepší - a nižší náklady na armádu a podobné věci, jež stejně situaci nezlepší. Tak tedy žijte v radosti a klidu a míru, povzbuzujte se navzájem a doufejte v napravení a zlepšení současné situace v politice. 1. L I S T S T Ř E Š O V I C K Ý M 1 Zvěstovatel Slova Božího, pověřený Bohem Otcem, který nás skrze Ježíše Krista, Pána našeho, vysvobozuje z hříchů, Pavel z Pokoru píše sboru Střešovických. 2 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3 Napřed bych chtěl poděkovat svému Otci i jeho Synu za vás. Děkuji Otci i vám za krásné vzpomínky mého mnohaletého pobytu u vás. 4 Bůh mi buď svědkem, že se za vás vroucně modlím. Děkuji Bohu Stvořiteli za vaši lásku a dobrotivost vůči sobě i vůči druhým. 5 Díky mu také, že nad vámi i jinými ostatními našimi bratry a sestrami včetně dětí, konfirmandů i mládeže drží ochrannou ruku. 6 Děkuji za to všechno. 7 Slyšel jsem, že nad vás není žádného sboru v celém kraji Střešovicově. Jsem rád, že vás náš Pán, Bůh Hospodin a jeho Syn obdařili dary ušlechtilými a ne takovými, jako jsou povolnost k pokušením, hádavost, hamižnost a jiná hříšnost. 8 Chválím vás za vaši věrnost Hospodinu. Ovšem buďte vytrvalí a opatrní, neboť i to nejlepší se může zvrhnout v opak. 9 Nezanevřete ovšem na ostatní sbory a nezpychněte, ale místo toho mějte mezi sebou spolupráci a lásku. 10 Pokračujte v dobře započaté práci. Nechť vám v tom pomáhá ten, jenž nás stvořil a podporuje nás. 11 Modlím se, abych vás zase co nejdříve spatřil a mohl s vámi v lásce pobýt. 12 Pomáhej vám Hospodin, v modlitbách jsem s vámi. M i l ý P a v l e V neděli odpoledne jsme se sešli v kostele na oslavě padesátin střešovického faráře Pavla Pokorného. Mezi hudbou, vzpomínkami a přáními zazněla také slova z úst bratra faráře Vettera, která otiskujeme: Milý Pavle, protože mám a chci říct pár slov za starou generaci sboru, za nás staré, samozřejmě i za sebe, budu Tě oslovovat: bratře faráři. Tak tedy bratře faráři, ke Tvým narozeninám Ti chceme popřát a říct proč Ti chceme popřát. Protože toto byl náš sbor a je i nadále. Málokdo mladší asi dokáže pochopit, jak velice jsme Ti za to vděčni. Mnoho věcí pro nás už totiž přestává. Mnoho věcí bývalo na světě za našich mladých let jiné než je dnes a my se v tom novém necítíme dobře. Už se v tom nedokážeme vyznat; nejsme v tom doma. Ale tady jsme pořád doma. A v živém domově. Pro staré lidi je to občerstvující radost, když jsou obklopeni všemi generacemi. O novém pochybujeme, ale nepropadáme stařeckému škarohlídství, protože tu vidíme děti, a že je jim na tomto světě dobře; mladé rodiny, které se v tomto světě dovedou orientovat; vidíme ty v plné síle, kteří dovedou na tento svět působit a svou službou ho ovlivňovat k dobrému. To nás posiluje a dává naději pro budoucnost. Jako dobrý hospodář vynášíš z pokladu Písma nové a staré a každého z nás sytíš tím, co kdo k životu a službě potřebuje. To nám neuniklo, to víme, nepřeslechli jsme, že i nám představuješ celý tento svět jako Bohem milovaný. Děkujeme Ti. A děkujeme Ti, že nasloucháš i našim osobním hlasům a jednáš také s námi jednotlivými a to jako s otci nebo s matkami, s porozuměním, napomenutím, povzbuzením, vždy jak je třeba. Bratře faráři, my Ti věříme, spoléháme se na Tebe, máme Tě rádi. Tak proto Ti dnes taky srdečně přejeme. Myslíme si, že nejlepší je, co Ty přeješ každou neděli nám. Není to fádní, ale zásadní. Přejeme Ti tedy: Boží ochranu, milost a pokoj. Jaroslav Vetter

6 J d u d o k o p c e S L A D K Ý B I B L I C K Ý K O L Á Č F i l m Neděle ráno, jdu do kopce. Velká ručička na kostelních hodinách visí směrem dolů, malá je na půli cesty k desítce. Co mě čeká? Jdu na bohoslužby. Služby Boží. Je neděle, nepracuje se... Nejdu sloužit Bohu. Jdu si nechat posloužit. Při bohoslužbách dostávám. Neděle je dárek od Pána Boha. Šest dní budeš dělat svoji práci, ale dne sedmého... jsme se učili už v nedělní škole. Jdu do kopce. Obzvlášť v zimě to není jednoduché. Stojí to za to? Co v kostele dostanu? Čím mi dnes Pán Bůh poslouží? Budu slyšet (slova, hudbu, zpěv), zpívat (děkovat, chválit, prosit slovy písní), modlit se (protože doufám a věřím, že to někdo slyší), budu s lidmi (po tom, co jsem třeba byla sama), budu přijímat (posilu, požehnání, napomenutí, povzbuzení, podanou ruku od lidí, kterým říkám bratři a sestry, někdy budu přijímat i chleba a víno při Večeři Páně). Budu i dávat (svůj čas, energii, peníze do sbírky) - a není špatné vědět, že o mě a moje dary někdo stojí. Jdu do kopce. Možná nejen v neděli ráno se zadýchávám a je mi těžko. Dosednu na lavici. Pane Bože, sotva dechu popadám... Nemám čím Ti posloužit, co Ti dát... Prosím, Ty mi posluž. Teď v neděli. Modlím se. Pánu Bohu říkám, kdo jsem a co mě trápí. Raduji se a děkuji. Slovy svými i slovy společné modlitby. A dodám amen. Ano, tak to myslím a věřím. Ano, to jsou i moje slova. Ano, je to pravda. Pán Bůh má pravdu. Ano, na to se spoléhám. Nebojme se to říct nahlas. Každý sám za sebe a zároveň to zazní celým kostelem - amen. Vyšla jsem do kopce. Stálo to za to. Děkuju, Pane Bože. Že jsi mi dal sílu a že jsi taky přišel. Lenka Ridzoňová V době před Vánocemi nám doma voní nejen svíčky na adventním věnci, ale také libé vůně z trouby, kde se peče cukroví a jiné dobroty. Nabízíme Vám recept, který není úplně jednoduchý, ale stojí za to se do něj pustit. Pochází od Hanky Gottwaldové. SLADKÝ BIBLICKÝ KOLÁČ (Lutherský Bibelkuchen) překlad z němčiny: český ekumenický + Hana Gottwaldová S pomocí Bible může člověk i péct dobroty! Recept ovšem vyžaduje trochu listování v Bibli. Tam, kde není pokyn jednoznačný, může se kuchař/ka řídit svým nejlepším svědomím. Při pečení platí doporučení Matouše 19, 12d. (pozn. teoložky: pozor na písmenka za číslem verše, někdy je surovina v pořadí až několikátá - podle písmene abecedy.) Suroviny: 1 1/2 hrnečku 5. Mojžíšova 32, 14a 6 kousků Jeremiáš 17,11 2 hrnečky Soudců 14, 18a 4 1/2 hrnečku 1. Královská 5, 2 2 hrnečky 1. Samuelova 30, 12b 1/2 hrnečku 1. Korintským 3, 2 2 hrnečky Nahum 3, 12 1 hrneček 4. Mojžíšova 17, 23b 1 špetka 3. Mojžíšova 2, 13 3 čajové lžičky Jeremiáš 6, 20b 1 balíček prášku do pečiva, pro který se špatně hledá biblická nápověda Těsto je dost tekuté. Při přípravě je třeba se řídit Příslovím Šalomounovým 23, 14a. Potom se dá na plech a dle Daniele 3, 23 na asi 1 a půl hodiny. Když je koláč hotov, pak při jedení nezapomeňte na radu Lukáše 14, Což takhle začít nový rok u sporáku s Biblí v ruce? Dobrou chuť přeje Hanka Gottwaldová V pátek 12. listopadu se sešla mládež. Obvyklé čtvrteční schůzky chceme takto doplňovat jednou za měsíc mimořádným pátečním večerem - se společnou večeří, krátkým biblickým programem, promítáním filmu s následným rozhovorem. Mládež má potom možnost na faře přespat, protože večer se protáhne dlouho do noci. Listopadový start měl celou řadu poruch. Už při pozvání jsme chaoticky uváděli čas začátku, biblický program nebyl zas až tak krátký a při spuštění filmu jsme narazili na neočekávanou technickou závadu. I když se nakonec podařilo ji odstranit, někteří nevydrželi do konce promítání a rozhovor, jehož vedení promysleli a připravili Ben s Matějem, už jsem s užitím farářské autority neotevřel. Pak mne to mrzelo, protože by mne vlastně velmi zajímalo, jak tenhle film mladí vnímají. Film 1984 byl natočen roku 1984 podle stejnojmenné románové předlohy George Orwella, kterou napsal roku Je obrazem totality dovedené k dokonalosti. Orwell zkombinoval prvky z nacismu a bolševismu a vytvořil systém, v němž lidský jedinec nic neznamená. Vše je pod naprostou kontrolou, ze které není úniku. Anonymní moc ztělesněná tajemným Velkým Bratrem (je vůbec?, ptají se sami aktéři filmu) si dělá nároky i na lidské myšlení a cítění. Systematicky devastuje rodinné a citové vazby a neponechává žádnou skulinku pro lidskost. Když se na ten film dívám pár dní před 17.listopadem jako na svého druhu dokument o obavách z počátku studené války, mohu říci, Bohu díky, že komunismus nedokázal své totalitní nároky dotáhnout k dokonalosti. Jenže film na mne působí stejně jako kdysi při prvním přečtení (ještě za vlády komunistů v Čechách) kniha naprosto děsivě, neboť záblesk touhy po pravdě, soucitu a lásce, který se v příběhu objeví, je nemilosrdně zardoušen a závěr už nedává sebemenší naději. Je to obraz světa bez Velkého Pátku a bez Neděle Vzkříšení. Je to zobrazení hříchu a pekla. I když se ve filmu o duchovních tématech nemluví, je duchovní rozměr přítomen svou naprostou absencí, svým popřením. Velmi přesvědčivě nás příběh konfrontuje s možností ne-víry, ztráty všeho, co je nám svaté, s prázdnotou a beznadějí. Náhle si uvědomuji, že advent, očekávání Božího příchodu do tohoto světa, je něčím zcela nesamozřejmým. Další páteční večer mládeže s promítáním (a večeří a krátkým biblickým programem a rozhovorem a bez technických závad) se bude konat v pátek 3. prosince od 19:00 (ten čas je jistý). Pavel Pokorný

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na květen 2011

Střešovický. evangelík. na květen 2011 Střešovický evangelík na květen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli.

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Základní škola Ořech a její KFOŠ Prázdniny utekly jako voda. Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Nebudeme se vracet ke všem červnových akcím, byly

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více