SEMICKÝ ZPRAVODAJ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMICKÝ ZPRAVODAJ. www.obecsemice.cz"

Transkript

1 1/2012 SEMICKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Usnesení zastupitelstva Nabídka pro seniory Otevření školky Doprava a bezpečnost Kulturní a sportovní akce Přání seniorům Zápisy do ZŠ a MŠ Ozdravný pobyt na horách Projekt ZOO Praha Cyklovýlet Pojizeřím Minuta z přírody Z knihovny Z kroniky obce Sbor dobrovolných hasičů Sport Informace pro občany V Semicích byla ukončena rekonstrukce mateřské školy Usnesení zastupitelstva obce ze dne ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE Rozpočtové opatření 10/12/2011 Rozpočtové opatření 01/01/2012 Smlouvu o pronájmu části Sokolovny, nebytových prostor, paní R. Hamáčkové Návrh smlouvy o dílo SOD 003/12 (Vodohospodářsko inženýrské služby spol. s.r.o. Hradec Králové) Návrh smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene stavba IE Odpuštění poplatků za odpady: p. Vláškové ev. č. 17, Semická vrť, manželům Kuchařovým (snížení poplatku), č. p. 292., p. Žákovi pí. Vrbové č. p. 92 a pí. Mikšovské A. č. p ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ Předsedovi FV dořešit situaci p. Poustkové výměna výloh a dveří u prodejny s průmyslovým zbožím 3. ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ Návrh na změnu smlouvy se Stavokompletem Brandýs nad Labem Nabídku pí. Poustkové na výměnu výloh a dveří u prodejny s průmyslovým zbožím Plánujeme Nabídka pro seniory Na přání našich starších spoluobčanů plánujeme ve spolupráci s místní základní školou jednoduché školení pod názvem Seznámení s internetem. Jeho obsahem bude krátké seznámení s internetovými stránkami především z hlediska vyhledávání důležitých odkazů a informací. Je určeno naprostým začátečníkům. Toto školení proběhne v pátek 25. května, bude bezplatné a v případě zájmu ho rozšíříme o další lekce. Na zadní stránce Semického zpravodaje se nachází odpovědní lístek. Zájemci o toto školení lístek vyplní a vhodí do schránky u hlavního vchodu do základní školy, dále se mohou přihlásit mailem na adresu nebo telefonicky na číslo V pondělí proběhlo v Semicích slavnostní ukončení projektu "Rekonstrukce Mateřské školy Semice". Cílem projektu byla rekonstrukce dvou pavilonů mateřské školy, z nichž dříve byl pro potřeby školky používán pouze jeden. Oba objekty byly v nevyhovujícím technickém stavu a zároveň kapacita školky nedostačovala potřebám obce, ani vzhledem k spádovosti i obcím okolním. Díky rekonstrukci druhého objektu tak došlo k navýšení kapacity školky o 25 nových míst. Z celkových plánovaných výdajů 9,1 mil. Kč bude dotací z ROP Střední Čechy uhrazeno 7,1 mil. Kč. Na snímku náměstek hejtmana Středočeského kraje Ing.M.Petera slavnostně stříhá se starostou obce p.novotným pásku u vchodu do nového pavilonu školky

2 z Doprava a bezpečnost vyšující se dopravní zatížení obce má velký dopad na bezpečnost a situaci v v silničním provozu. Přináší s sebou stále se zvyšující rizika. Rád bych vás zde informoval o krocích, kterými chceme napomoci eliminaci bezpečnostních rizik. Největší problém je nyní se silnicí na Velenku. Již dříve jsem informoval o zadání na zpracování projektu na chodník vedoucí od autobusové zastávky až na konce obce s přechodem pro chodce, který by měl být umístěný v místě mezi Procházkovými a Mikšovskými. Projekt je již zpracován a nyní bude předložen k vyjádření k dotčeným orgánům. V kritickém stavu je zde i silnice. Dobrou zprávou pro občany jistě bude, že Správa a údržba silnic (SÚS) plánuje zahájit rekonstrukci silnice již v prvním pololetí tohoto roku. Na rekonstrukci se bude spolupodílet i naše obec. A co konkrétně nás čeká? Od křižovatky (od křížku) až po výjezd z firmy Bramko by měla být silnice vybagrována, nově zakufrována a také rozšířena na 6 m. Dále od výjezdu z firmy Bramko až na konec obce je v plánu rekonstrukce povrchu ve stávající šíři. Po celé délce silnice budou z obou stran usazeny obrubníky. Oba projekty jsou koordinovány tak, aby na sebe navazovaly a konečné řešení vedlo ke zvýšení bezpečnosti a komfortu pro občany. Realizace chodníku není v rozpočtu pro rok 2012 plánována, nicméně bych tuto otázku ještě rád s ostatními zastupiteli diskutoval, abychom zahájili práce alespoň na části chodníku ještě v letošním roce. Dokončena je také první část projektu na vybudování silnice v části obce vedoucí od silnice na Velenku, směrem k nové zástavbě (zadní cesta k fotbalovému hřišti). Po zpracování druhé části projektu bude i tento projekt předložen dotčeným orgánům k vyjádření a následně předložen stavebnímu úřadu v Lysé nad Labem k územnímu rozhodnutí a následnému vydání stavebnímu povolení. Projekt na rekonstrukci je aktuálně zpracováván také na silnici v Průhonu. V plánu je ještě oprava silnice v Záluží a diskutujeme možnosti vymezení krajnice a zpevnění cesty vedoucí od hlavní silnice na Hradištko směrem na Žižkov, kde je situace také neuspokojivá. Martin Košnář za výbor pro dopravu, bezpečnost a sociální věci Redakce Semického zpravodaje a Obecní úřad Vám přeje krásné prožití svátků jara Velikonoc. strana 2 Naplňujme náš volný čas, žijme sportem a kulturou O becní úřad Semice v tomto roce plánuje pro své občany několik kulturních a sportovních akcí v podobě zájezdů na vybrané zápasy v hokeji nebo fotbalu, divadelní představení nebo výlet do okolí. Aby vyšel vstříc širší skupině lidí, rozhodl o tom, že doprava bude pro účastníka vždy zdarma. Podle ohlasu občanů upraví jak zaměření tak i četnost nabídky. Jako první pořádáobecní úřad Semice pro občany zájezd na divadelní představení. Dne vás zveme na komedii Dobře rozehraná partie v Divadle ABC v Praze. Hrají: J.Vlasák, P.Štěpánek, J.Smutná,. Je to nesnesitelný chlap. O tom vědí své všechny jeho hospodyně, z nichž žádná nevydrží déle než pár dní, i jeho zoufalý syn, který je pro tohoto nerudného válečného veterána musí shánět. Jediný, kdo smí do jeho hájemství vkročit bez obav, je jeho přítel šachista, který s ním nikdy nevyhrál žádnou partii... Tedy skoro žádnou. A pak nová hospodyně, protože je trochu jiná. Nejenže vydržela celý týden a přišla zase, ale záhy se stává i dámou, o kterou se v téhle partii bude hrát... Bravurní komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout, pobaví a potěší všechny milovníky dobrého humoru, ale i ty, kteří kromě dobré zábavy chtějí od divadla nečekané zápletky, netradiční pohled na život a dobré herecké výkony. A ty hra rozhodně nabízí (www stránky Divadla ABC) Odjezd v hod. od školy, cena 320, Kč (dopravu hradí OÚ Semice) Přihlašujte se do u paní Součkové (tel.: , ) nebo osobně v základní škole ( hod.) Nezapomínáme na naše nejstarší občany S bor pro občanské záležitosti při výboru pro dopravu, bezpečnost a sociální věci také v letošním roce navštěvuje občany, kteří přesáhli úctyhodnou hranici osmdesáti let. Při příležitosti jejich narozenin pak malým dárkem jim jménem obecního úřadu popřeje do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody. Přinášíme na tomto místě malou statistiku (vedle měsíce je počet občanů): leden: 1 březen: 3 duben:1 červen:4 červenec:3 srpen:1 září:3 říjen: 6 listopad:5 prosinec:3 Celkem slaví 30 občanů, z nichž je 23 žen a 7 mužů. Nejstarší jsou dvě občanky, které se v tomto roce dožívají krásných 89 let. Pokud chcete, můžete prostřednictvím Semického zpravodaje svým blízkým pogratulovat. Stačí pouze napsat na naši adresu zavolat na telefonní číslo nebo osobně vše dohodnout. Všem oslavencům v tomto roce z celého srdce gratulujeme. M.Procházková, M.Součková

3 strana 3 Zápis do 1. třídy na školní rok 2012/2013 S tředa byla pro mnohé děti i jejich rodiče významným dnem na naší škole proběhl totiž zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013. V průběhu odpoledne přicházeli rodiče se svými ratolestmi, aby předvedli, co se jejich děti naučily, kam ve svém útlém věku dospěly. Za svou první zkoušku byly náležitě odměněny a jako vzpomínka jim zůstane i první fotografie ze školního prostředí. Milí předškoláci, byli jste skvělí, už se na vás těšíme! MS ZÁPIS DO MŠ SEMICE na školní rok 2012 / 2013 Ve čtvrtek si můžete vyzvednout přihlášku k předškolnímu vzdělávání přímo v mateřské škole mezi hodinou. Odevzdávání přihlášek proběhne ve čvrtek opět mezi hodinou. Projekt ZOO Praha T O Ozdravný pobyt na horách d 26.2 do 2.3. se žáci naší školy zúčastnili ozdravného pobytu v Jizerských horách. Tento pobyt byl určen pro žáky třídy. Ubytovaní jsme byli v Pensionu U KAČÁKA, který leží na rozhraní Janova nad Nisou a Bedřichova. Je to pension, kam jezdíme pravidelně a vždy se setkáme s velkou ochotou personálu, čistotou a vynikající domácí stravou. Cílem ozdravného pobytu bylo sportování na sněhu, zejména lyžování a pobyt ve zdravém prostředí, na čerstvém vzduchu. Žáci okusili sjezdové lyžování, zájemci také snowboarding. Nechyběly také tradiční hry na sněhu, bobování, různé soutěže a závody. Tradičním vyvrcholením byl dětský karneval. Jsme jednou z mála škol, která chce rozvíjet u žáků lyžařské dovednosti už od jejich nástupu do školy. V této aktivitě jsme pokračovali i letos a těší nás, že se žáci vraceli domů zdraví, spokojeni, že se naučili nové sportovní dovednosti a získali spoustu nových zážitků. Přestože nám nepřálo počasí, jak jsme si představovali, vše jsme zvládli podle plánu. Kolektiv ped. pracovníků zajišťující ozdravný pobyt řináctého? A cestovat s dětmi? Ne nejsme pověrčiví, to jen náhodou vyšlo toto úterní datum na návštěvu pražské ZOO pro 41 žáků naší školy. V rámci projektu Biodiverzita jsme vyrazili do terénu, abychom se dozvěděli přímo od odborníků, jak vypadá ochrana zvířat v praxi. Žáci 2.stupně navštívili již po několikáté pražskou zoologickou zahradu, tentokrát s úkoly jak na pracovních listech, tak i s tím, aby od lektorů zahrady získali co nejvíce informací o ohrožených druzích ptáků, primátů, ale i dalších živočichů. Na jednotlivých stanovištích jsme hráli hry, které vedly k zodpovězení našich otázek, na naše úsudky v oblasti ochrany zvířat a jejich životního prostředí se nás ptala však také naše lektorka. Druhý den po příjezdu domů jsme se rozdělili do skupin a zpracovávali zadaná témata (např. Dravci, Šelmy, Tropický deštný prales ). Celý projekt vyvrcholil v pátek na společném setkání, na kterém skupiny své závěrečné práce představily. Nechyběly power pointové prezentace, sešitová vydání se spoustou obrázků i cizojazyčnými překlady. Je vidět, že živočišná říše a její tajemství se našim dětem líbí, přistupovaly k úkolům s vědomitě a na výsledcích to bylo také vidět. M.Součková, A.Dvořáková ukázka z projektu na straně 5. R odinné Centrum Myšák Čelákovice pořádá kurzy plavání miminek od 6 měsíců a dětí do 6 let. Začátek jarního kurzu je 2.dubna Cena kurzu 3000, Kč za 10 lekcí.možnost nastoupení do rozjetého kurzu, nahrazování lekcí, slevy pro sourozence, samonosné bazénky jen pro rodiče s dětmi, teplota vody 33 C. Info: tel ,

4 Nenáročný cyklovýlet jarním Pojizeřím Jaro Hana Vanclová Jaro je tu v plné kráse, všechno kolem zelená se. S luníčko se nám opatrně klube a jaro pomalu začíná, vyndáme poprvé kolo a vyrazíme do přírody. Dnešní přibližně dvacetikilometrové putování strávíme v malebné krajině říčky Jizery. Náš výlet zahájíme stylově v Benátkách nad zmiňovanou řekou, a to např. prohlídkou místního muzea (sídlí na zámku), v němž se nachází řada zajímavých expozic. K těm nejpozoruhodnějším patří astronomická sbírka dánského hvězdáře Tychona de Brahe, který zde určitý čas i bydlel. Poté se volným tempem vydáme do nedaleké vesničky Dražice, kde si můžeme prohlédnout zříceninu původně významného gotického hradu. Rovinatou cestou přímo podél řeky se přes Horky a Krnsko dostaneme až do malé osady Vinec, v níž se nachází jedna z unikátních památek románské sakrální architektury v Čechách, tribunový kostel sv. Mikuláše z 12. století. Podél Jizery pokračujeme až do Bakova nad Jizerou, kde můžeme projížďku ukončit, ti zdatnější určitě dojedou až do cíle našeho výletu, Mnichova Hradiště. Cestou Vás čeká ještě celá řada památek, namátkou třeba hrad Michalovice, zřícenina hradu Zvířetice nebo kaple sv. Anny na zámku v Mnichově Hradišti, v které jsou od roku 1785 uloženy ostatky významného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Šťastnou cestu a krásné počasí. R.J. Šikmá věž Michalovického hradu, zvaná Putna. Jaro začíná Tomáš Langer,8. tř. Zima končí, slunce zem zahřívá. Sněženky rostou, jaro už začíná... Zvířátka vykouknou znovu zas ven a je tu první jarní den! Ledy roztají, ryby štěstím září, sluníčko se na nás zase hezky tváří. Nastalo jaro, jaro jak sen, láká nás všechny z domovů ven! strana 4 Volá sněženka i petrklíč: " Zimo, jdi už pryč! Ptáčkové si prozpěvují, náladu nám vylepšují. Sluníčko se z nebe směje, každé srdce pookřeje. Cítíme se ihned lépe, na tom našem krásném světě. Minuta z přírody našeho okolí K aždého kdo se pohybuje rád v přírodě a nechodí jen s očima sklopenýma k zemi už jistě více nebo méně napadlo, že příroda v našem okolí asi není jen výtvorem samotné přírody, ale že je do určité míry pozměněná člověkem a jeho činností. Je jasné, že většina zásahů a změn jsou a budou nezbytné. Třeba zregulované Labe si už dnes (až na pár pamětníků)asi nedokážeme představit v původním toku, dnes je průměrná hloubka v Labi kolem 3m (musí být min. 2,1m kvůli ponoru projíždějících lodí). Regulace probíhala v etapách, ale do 2. světové války bylo Labe splavněno od Mělníka až po Poděbrady. Dříve byla hloubka stěží 1m a na většině míst šlo Labe přebrodit. Labe bylo mělké, mělo meandrující tok a každoročně se rozlévalo do okolních luk a lužních lesů. Byla to velmi přírodně bohatá a typická stanoviště pro Polabí. Lužní lesy a podmáčené louky lemovaly prakticky celý tok Labe. Lužní les se vyznačuje tím, že je každoročně (např. při jarním tání sněhu) zaplavován vodou z rozvodněné řeky a po celý rok je tu vysoká hladina spodní vody. Charakteristický je typický jarní aspekt, zejména cibulnatých rostlin jako je např. česnek medvědí, sasanka hajní, orsej jarní a dymnivka dutá. Ze stromů zde převládá dub, topol, jasan, jilm, olše, vrba a lípa. Takových mokřadů a lužních lesů jsou už dnes jenom zbytky. Je to způsobeno prohloubením a celkovým napřímením toku prakticky v celé délce. Regulací se celkově snížila hladina spodní vody a voda se do lesa také už nerozlévá. Proto dnes lužní lesy zasahují do naší přírody už jen ostrůvkovitě. Tyto zbytky jsou většinou vyhlášené jako přírodní rezervace, jako naše Vrť (Hanín) nebo mají jiný statut ochrany. V našem velmi blízkém okolí leží ještě lužní les a také přírodní rezervace Mydlovarský luh (v katastrálních územích obcí Ostrá a Kostomlaty nad Labem). Mydlovarský luh je zajímavý výskytem Hořavky duhové, která je zde i předmětem ochrany. Regulací Labe se výrazně zkrátil tok, snížila se hladina spodní vody a urychlil se odtok vody z krajiny. To negativně poznamenalo život v Labi i kolem něho. Nedá se ale jenom říci, že regulace je špatná. Vše vzniklo pro pohodlí a klid člověka. Zregulováním Labe prakticky zanikla hrozba povodní a zvětšila se plocha, na které člověk může bydlet, nebo hospodařit. Lukáš Košnář

5 Zprávy z knihovny O d 5. ledna jsme začali fungovat v nových prostorách. Ten, kdo nás navštívil, ocenil pěkný interiér i nabídku knih jak našich, tak i ze souborů, zapůjčovaných knihovnou v Mladé Boleslavi. Pěkné prostředí je dotvořeno i nově vsazenými dveřmi na terasu určitě to oceníme za pěkných slunných dní. Milí čtenáři, milí i vy ostatní! V tomto roce plánujeme v naší knihovně několik akcí pro děti i dospělé. Zde je přehled: 22.března "S Jiřím Trnkou do Zahrady pro pohádku" (akce ke 100. výročí narození našeho ilustrátora, výtvarníka a režiséra animovaných filmů). Akce pro děti, ale doprovodit je mohou rodiče i prarodiče. Společně si poslechneme pohádku a vyrobíme si loutku, možná dojde i na loutkové divadélko! 10.května "Korálky nejen od Natálky" další akce pro děti, protože budeme vyrábět dárek a přáníčko pro naše maminky. 20.září "Jsme v bezpečí?" tentokrát pozveme naše starší občany na setkání se zástupci Policie ČR, ale není to podmínkou. Přijít mohou všichni, kteří se chtějí na besedě dozvědět, jak čelit nebezpečí, které na nás někdy čeká v podobě lidí, kteří zneužívají dobroty a někdy i naivity starých lidí. 29.listopadu "Den pro dětskou knihu". Akce pro rodiče a jejich děti. Pojďte se pochlubit, která dětská knížka vám učarovala, kterou byste doporučili jiným. Přijďte si posedět a popovídat před shonem, který na nás čeká před Vánoci. Možná zde najdete inspiraci na vánoční dárek. Kromě toho odměníme ty čtenáře, kteří nám (a hlavně knížkám a čtení) věnovali svou přízeň. Izrael Na podzimní měsíce plánujeme besedu s cestovatelskou tématikou tentokrát o Izraeli (bude nás provázet p.učitel R.Ježek, který nám již vyprávěl o své cestě do Číny před dvěma lety). Termín ještě upřesníme. strana 5...a trochu statistiky za období, kdy jsme obnovili činnost knihovny: knihovna má 38 aktivních čtenářů a nejvíc knih si vypůjčila paní Houšková celkem171 knih za období pokračování ze strany 3. J Majna Rothschildova e to poměrně urostlý ptáček s rozpětím křídel 25 cm. Má dlouhé a tenké nohy, ale tak zavalité tělo je u ptáka jeho váhy (50g 70g) a rozměrů neobvyklé. Snadno se rozeznají díky bílému peří a azurové škrabošce....tento ptáček spadá pod Filipíny na ostrově Bali, kde je jeho poslední útočiště.na ostrově jich zbývají už jen desítky...pokud byste se chtěli na majny podívat, uvidíte je v ZOO Praha. Ukázka z projektu o ZOO Praha ( P.Palkoska 6.třída) Těšíme se na vaši návštěvu, těšíme se na milá setkání! SJiřím Trnkou do Zahrady za pohádkou N aše první akce v tomto roce se uskutečnila 22.března a byla určena dětem. Ke 100.výročí narození Jiřího Trnky, kterého známe především jako loutkáře, jsme i naše odpolední setkání vedli v tomto duchu. Děti si nejprve poslechly kousek z pohádky J.Trnky Zahrada a poté jsme se již pustili do výroby loutek. Tentokrát sice jen z papíru, ale nadšení a zaujetí při práci bylo vidět ve všech dětských očích. A nejen to, pomáhaly také maminky, které děti přivedly a dvě děvčata ze školy, která byla všem vždy k dispozici. Pod šikovnými ručkami malých umělců se pak rodily Karkulky, vlci, babičky, ptáčkové, žabky i myslivci. Na závěr setkání shlédly děti ukázku z loutkového divadla, dozvěděly se, co jsou kulisy a jak se loutky vodí. Fotografie z akce jsou ke shlédnutí na stránkách obce nebo na facebooku jako Obecní knihovna Semice. Mirka a Hela Jaro nový život Konečně je tu jaro, říkají si mnozí z nás. Odkládáme teplé svršky a tvář nastavujeme slunečním paprskům, které mají čím dál větší sílu. Ptáci radostně zpívají a jakoby se chtěli odvděčit za potravu, kterou jsme jim poskytli v těch nejtužších mrazech, kdy neměli možnost si ji shánět sami. Z čerstvě se zelenající trávy vykukují sněženky, petrklíče, narcisy a mnohé další jarní kytičky, které se, stejně jako my lidé, těšily na jaro. Nekazme si tu jarní krásu, nechoďme se zavřenýma očima a nešlapme si po ní! V lese se probouzejí zvířátka a začínají skotačit. Pohybujme se tiše, berme ohled na přírodu a těšme se z jejich darů. Obzvláště teď na jaře je opravdu na co se dívat. Příroda se probouzí ze zimního spánku a vše působí silněji a krásněji než v jiném ročním období. Ano, vždyť začíná nový život. Nový cyklus. I my lidé máme šanci se zamyslet nad sebou a začít znovu a lépe. Važme si přírody i jeden druhého. Hana Vanclová

6 Regulace Labe výlet do historie N aše polabská obec,ležící nedaleko Labe a obklopena bažinami a mokřady,byla několikrát do roka ohrožována povodněmi. Jednak to byly tající sněhy a ledy zjara,ale také po deštích a bouřkách během roku,kdy voda odnášela slibnou úrodu brambor a řepy z polí..na pozemcích vznikaly ohromné škody,kalné vody přinášely na pole bahno a vše co voda tokem přinesla..mnoho let se obec dovolávala pomoci.až volání po usplavnění Labe vedlo k úprave jeho hrází. Mnoho komisí za vídeňské vlády přijelo shlédnouti škody,přišli páni,prohlédli,uznali,že radikální pomoci je nutně třeba,slíbili nápravu a zase odjeli,aniž by ve prospěch těžce zkoušeného kraje cokoliv učinili.až před první světovou válkou,na intervenci poslance Udržala se konečně vídeňská vláda odhodlala k činu a začala s regulací Labe v Poděbradech,Nymburce a v Semicích. V červenci 1914 byla zadána úprava našeho katastru firmě Kraus a Bernard v Praze.Vedoucím inženýrem této firmy byl ing. Josef Bárta,prováděním regulačních prací byl pověřen František Volf.Státní dozor ke stavbě měl stavební rada ing. Robert Štepán.Vesměs lidé s odbornými znalostmi na slovo vzatí,ale i v občanském soužití milí a agilní.kancelář místní vodní správy byla ve škole,hlavní kancelář jednak v dřevěné boudě u přívozu a jednak v Litoli,kde bydlil vedoucí vrchní rada ing.kamel. Živo a veselo na Labi do noci. Vodní bagry,drapáky,polní dráhy byly v neustálé činnosti.vybagrovaný materiál byl použit pro zasypání starého koryta a k úprave terénu.regulace probíhala v několika etapách a byly prováděny jednotlivé průpichy,první v lese v Haníně a poslední v Sezi.Nejprve bylo použito k vyztužení břehů Labe výborné konopišťské žuly.k snazší dopravě žuly a jiného materiálu byla\ zřízena polní dráha z lýsského nádraží k přívozu v Litoli. strana 6 Při hloubení prvního průpichu přišli dělníci v hloubce 4 5m na zaplavené ohromné duby,které dlouholetým odpočinkem v zemi zčernaly,jinak byly zachovány.dřevo těchto velikánů bylo použito k technickým úcelum,ponejvíce bylo však vítaným palivem v době nouze a drahoty paliva. Sotva však byl první průpich hotov,vypukla válka.všichni vedoucí stavby a většina dělnictva narukovala,stroje a polní dráhy byly zrekvírovány pro válečné úcely a práce v roce 1916 uvázla docela.vše pohltila válka. V roce sem byli komandováni italští zajatci,ale hladem vysílení ničeho tu nezmohli.práce uvázly nadobro. V roce 1919 po válce nastává nový stavební ruch. A při tehdejší nezaměstnanosti se hrnul na práce na Labi kde kdo. Výdělky byly první rok skvělé,dělník v akordu si vydělal i 150 Kč denně.avšak i zde se rozpočet vyčerpal a práce se omezovala..za změněných poválečných poměrů nebyla z finančních důvodů požita konopišťská žula,ale použity slabé betonové desky a jiný materiál.a právě to se stalo v roce 1923 při katastrofální vodě osudným.voda podemlela a strhla upravené břehy,betonové desky se zpřevracely a zničena všechna práce.v létě 1923 musely být břehy znovu narovnány.použit byl pískovec z Vyšehořovic,aby břehy vydržely další přívaly vod.. Regulováním Labe bylo zamezeno povodním,labi dán nový tok,jehož koryto,žulovými kvádry a pískovcem vystužené,se nyní jednotvárně do kraje zařezává.zmizela ovšem i veškerá krása a poezie dřímající v jeho porostech břehů a jeho tůních s rákosím,orobincem,leknínem a stulíkem zarostlých,také hejna vodního ptactva,která v jeho odlehlých tichých zákrutech nikým nerušena prováděla své reje SBORNÍK MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V SEMICÍCH Uspořádal odborný učitel této Karel Brož a to v letech Obsahuje retrospektivní zápisy z historie obce, popisy různých událostí ze Semic, Velenky, Bříství a Starého Vestce, jak je ve svých slohových pracech V K u příležitosti 660 let první písemné zmínky o obci bude vydána série odznaků obce Semice. Více v příštím čísle Semického zpravodaje. psali žáci školy.obsahuje také různé pranostiky,báje a pověsti. Na úvod si přečtěme popis jarní přírody u nás. V Hůře neděli, mám li kdy, rád si vyjdu do naší Hůry. Vypíná se nad krajem hned u vsi. Je nevysoká/224m/, ale krásná a malebná. Porostlá je jednak stromy listnatými, jednak jehličnatými a to habry, duby, lipami. Míň tam uzříme černé borovice, smrky, modříny a jedle. Jdeme li zdola nahoru, slyšíme hlučný zpěv ptactva, jež se skrývá v košatých korunách stromů. Krásným zpěvem vyniká slavík, dále drozd, kos, pěnkava a špacek. Křikem vévodí straka, vrána, dudek, kukačka a jiné. Stráně rozkvétají na jaře mnoha květinami. Některé znám. Jsou to lecha jarní, prvosenka jarní, sasanka lesní, ptačinec, česnáček, plicník, pryšec obecný, zběhovec lesní, kokořík, bažanka lesní, lilie zlatohlavá a jiné. V létě hledáme houby a to: hřiby, kozáky, křemenáče, modráky, kluzáky. Nahoře je lom opukový. Opuka je útvar křídový. Slyšel jsem, že naše Hůra je nejbohatší na různé byliny v celém zdejším kraji. Vidíme odtud Krkonoše, Polabí a daleký širý kraj. Je nižší než přerovská, ale zato bohatší. Pomalu se zas ubírám domů, neboť se chýlí k večeru. Jak krásně jest v naší Hůře, zvláště na jaře a v létě. Roku 1927 Zdeněk Kinský, III.ročník Z historických pramenů Semic vybrala M. Pokorná kronikářka obce.

7 Šikovné ruce našich seniorů Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady vyhlašuje pro seniory XIII. ročník soutěže "Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení" Všechny práce budou prezentovány v rámci výstavy Senior Handicap: aktivní život 2012, ve dnech Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne v prostorách výstaviště. Ruční práce z různých druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit do soutěže do (odevzdat přihlášku a seznam prací). Literární práce na téma: Nikdy nevíme, co několika slovy můžeme vykonat. Horníček Próza max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fejeton, vyprávění ) Poezie max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do Počítačové prezentace na téma: Svět je hezký a stojí za něj bojovat. Hemingway V programu MS PowerPoint nebo podobném v rozsahu 5 až 15 snímků na jednu prezentaci. Celková délka prezentace max.7 minut. Nesmí být vloženo video. Posílejte společně s přihláškou do Fotografická soutěž na téma: Neopakovatelný okamžik Zúčastnit se může každý senior max. šesti jednotlivými snímky či dvěma fotografickými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotografie mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 13 x 18 cm. Fotografie zašlete společně s přihláškou do 5. května Organizátor soutěže: Věra Součková, středisko Centra sociálních a zdravotních služeb Lysá nad Labem, č. tel , , e mail: podebrady.info. podebrady.info Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a na Vaše práce. Emílie Třísková ředitelka Je ti 10 let a více? Pojď k nám veslovat! Semická mládež dokazuje, že zde nevyrůstají jen dobří fotbalisti, ale i výborní veslaři. Aby ne! Labe máme za humny a u Litolského mostu sídlí veslařský oddíl. Předseda veslařského klubu Jan Krumpholc se nám v rozhovoru svěřil, že si váží píle a vytrvalosti našich mladých spoluobčanů a těší se z jejich úspěchů. Již před mnoha lety měli Semičtí žáčci velké úspěchny na tehdy československých republikových závodech a nynější generace nese tuto štafetu dál. Nyní nám dělá velkou radost například Bára Dvorská, Honza Kudrna, Honza Zavadil, Terka Košnářová a Nikola Havěrníková. Pan Krumpholc vybízí další semičáky, kteří mají zájem o tento sport, aby se přišli podívat a nasát atmosféru kolem tohoto krásného sportu s dlouhou tradicí. Veslování není jen dřina, jak by se mohlo zdát, je to komplexní pohybová aktivita, která rovnoměrně rozvíjí fyzičku a svalovou sílu bez přetěžování nosných kloubů, je to ale také a především pohyb v přírodě a buduje vztah k ní. Zeptejte se ve škole našich veslařů reprezentantů ze Semic, proč mají tento sport rádi. Vsadím se, že Vám řeknou, že je tam bezva parta a už jen pro tu tam stojí za to být. Podrobnější informace o veslařském klubu získáte na webových stránkách: a u trenérů : Jan Krumpholc, předseda klubu a trenér kategorií dorostu a juniorů, Jitka Havlíčková, trenérka žactva, strana 7 Sbor dobrovolných hasičů Semice B ěhem uplynulých let se stalo tradicí, že se každoročně začátkem prosince koná výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů. Nejinak tomu bylo Uplynulý rok jsme zhodnotili jako úspěšný. V té době nás však ještě ani nenapadlo, že rok 2012 bude, dá se říci, zlomový. Nedostatek peněz a projevená nedůvěra daly vzniknout velmi odvážné myšlence. Ze zdrojů SDH Semice, z osobních vkladů členů SDH Semice a z příspěvků některých občanů Semic jsme dne pořídili vozidlo CAS 25 ŠKODA 706 RTHP. Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří nám přispěli. Od ledna se pravidelně každý víkend scházíme v hasičárně v počtu 7 10 členů. Provádíme rozsáhlou repasi zakoupeného vozidla, které bychom Vám chtěli v celé jeho kráse představit v pondělí, , při příležitosti pálení čarodějnic. Na tomto místě mi dovolte poděkovat nejen bratrům hasičům, ale i hasičským babičkám, maminkám, manželkám, přítelkyním, a Irence z hospody U Irenky, které se střídají a dováží nám o víkendech do hasičárny dobré obědy (někdy i svačiny). Díky jejich starostlivosti a ochotě se můžeme plně věnovat své práci. Nerad bych v děkování na někoho zapomněl další velký dík patří firmě Bramko, panu Pokornému, panu Mikulovi, panu Krovozovi a panu Cabrnochovi. Myslím si, že tato aktivita členy našeho sboru velmi sjednotila. Pokud byste měli zájem shlédnout naši činnost na vlastní oči, můžete se přijít podívat do hasičárny kteroukoli sobotu nebo neděli od 9:00. Oprava vozidla není jedinou činností, které se věnujeme jsme uklidili vánoční výzdobu z obce a jsme byli většinu občanů Semic osobně pozvat na tradiční hasičský ples do místní Sokolovny. Ples se konal a troufám si říci, že se vydařil. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli zajistit zajímavé ceny do tomboly. Na závěr bych Vás chtěl srdečně pozvat na tradiční pálení čarodějnic, které se bude konat v pondělí, I když je naším úkolem oheň hasit, tentokrát ho pro Vás rozděláme, abyste si mohli upéct buřtíky. Těšíme se na příjemné setkání za jakéhokoli počasí. Během jarních měsíců bychom rádi znovu provedli sběr starého železa. Přesný termín Vám oznámíme prostřednictvím lístečku, který vhodíme do poštovní schránky. Za SDH Semice Martin Mikšovský Stále trvá nabídka rozšíření našich řad, můžete se přihlásit u Martina Mikšovského na tel. č Turnaj fotbalové přípravky v Milovicích N aše přípravka se v sobotu zúčastnila jarního turnaje v milovické hale a odvezla si pohár pro nejlepší mužstvo. Soupeři našich mladíků přijeli z Poděbrad, Nymburka, Poříčan a také pořadatel z Milovic. Osu družstva tvořili bratři Pepa a Fanda Procházkové, v obraně Jakub Kudrna a brankář Roman Pavlík, k nim se postupně střídali další Pepa Kudrna, Marek Kulíšek, Tereza Šťastná,Jirka Hylmar, Franta Krejčík. Fotky si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII na Semickém prostoru (odkaz na ) J. Kudrna

8 S eparační dvůr je otevřený každý první pátek a sobotu v měsíci v tomto čase: Pátek: Sobota: Starý papír se odevzdává každou první sobotu v měsíci na školním dvoře od Listí, trávu a větve můžete odvážet k separaci k ČOV (čistička odpadních vod). Běh Semicemi 42. ročník Pořadatel: ZŠ, OÚ a AFK Sokol Semice. Datum: sobota, od 9.30 hodin Ředitel závodu: Mgr. Pavel Jareš Startovné: dorost a dospělí 50, Kč Ubytování: pořadatel nezajišťuje Šatny: AFK Sokol Semice, možnost osprchování Program: 8,30 hodin prezentace 9,30 nástup, zahájení 9,35 závody dětí, žáků, žákyň, dorostu 10,30 start hlavního závodu m 12,00 vyhlášení výsledků, ukončení Každý závodník startuje na vlastní zodpovědnost. Rozdělení kategorií: J ezdecký klub Semice Vás srdečně zve na republikové závody spřežení, které se konají na kolbišti Pod Hůrou ve dnech 4. 6.května V sobotu společenský večer, občerstvení zajištěno! Přijďte se pobavit, přijďte ocenit krásu koní! Termíny akcí : 7.4. Sběr starého papíru 9 11hod. ZŠ Semice Zápis do MŠ Semice Divadlo ABC, odjezd v 17:15 od školy Běh Semicemi Závody koňských spřežení 5.5. Sběr starého papíru ZŠ Semice Korálky nejen od Natálky akce v knihovně Školení seniorů počítače 2.6. Sběr starého papíru ZŠ Semice 8.6. Dětský den na hřišti v Borkách Výstava Senior Handicap Lysá n.l Rebel Rock v Sokolovně Jméno : nejmladší děti: děti do 6 let: děti 6 8 let: děti 8 10 let: ml. žáci, žákyně: st. žáci, žákyně: dorost: ženy muži roč.2007 a mladší m 100 m 200 m 250 m 400 m 800 m 2000 m do 39, 40 a více let do 39 let, do 49 let do 59 let, do 69 let, 70 a více let m Z veme vás do sokolovny v sobotu od hodin na zábavu hraje REBEL ROCK z Peček. Pro malou ochutnávku navštivte webové stránky a poslechněte si výběr z písní, které Vás roztančí. Školení na počítači pro začátečníky ZŠ Semice ústřižek vhazujte do poštovní schránky základní školy Telefon: Jméno: Telefon: SEMICKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Semice, Semice 280 Redakce: Mgr. Součková Miroslava, Mgr. Jareš Pavel, Mgr. Procházková Marie, Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury ČR E Tiskne: Janova dílna Třebestovice, vychází 4x ročně. Kontakt na redakci, kam můžete zasílat své příspěvky: Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů. Upravila, uspořádala, redigovala M. Součková. Své příspěvky zasílejte mailem, případně vhazujte do schránky ZŠ. Další číslo vyjde v červenci 2012.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 1/2016

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 1/2016 BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 1/2016 Milí spoluobčané, máte v rukou jarní číslo zpravodaje Branišovské novinky a zároveň jubilejní vydání, jelikož je to přesně rok, co jste do svých stránek dostali úplně první

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více