SEMICKÝ ZPRAVODAJ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEMICKÝ ZPRAVODAJ. www.obecsemice.cz"

Transkript

1 1/2012 SEMICKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Usnesení zastupitelstva Nabídka pro seniory Otevření školky Doprava a bezpečnost Kulturní a sportovní akce Přání seniorům Zápisy do ZŠ a MŠ Ozdravný pobyt na horách Projekt ZOO Praha Cyklovýlet Pojizeřím Minuta z přírody Z knihovny Z kroniky obce Sbor dobrovolných hasičů Sport Informace pro občany V Semicích byla ukončena rekonstrukce mateřské školy Usnesení zastupitelstva obce ze dne ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE Rozpočtové opatření 10/12/2011 Rozpočtové opatření 01/01/2012 Smlouvu o pronájmu části Sokolovny, nebytových prostor, paní R. Hamáčkové Návrh smlouvy o dílo SOD 003/12 (Vodohospodářsko inženýrské služby spol. s.r.o. Hradec Králové) Návrh smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene stavba IE Odpuštění poplatků za odpady: p. Vláškové ev. č. 17, Semická vrť, manželům Kuchařovým (snížení poplatku), č. p. 292., p. Žákovi pí. Vrbové č. p. 92 a pí. Mikšovské A. č. p ZASTUPITELSTVO OBCE UKLÁDÁ Předsedovi FV dořešit situaci p. Poustkové výměna výloh a dveří u prodejny s průmyslovým zbožím 3. ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ Návrh na změnu smlouvy se Stavokompletem Brandýs nad Labem Nabídku pí. Poustkové na výměnu výloh a dveří u prodejny s průmyslovým zbožím Plánujeme Nabídka pro seniory Na přání našich starších spoluobčanů plánujeme ve spolupráci s místní základní školou jednoduché školení pod názvem Seznámení s internetem. Jeho obsahem bude krátké seznámení s internetovými stránkami především z hlediska vyhledávání důležitých odkazů a informací. Je určeno naprostým začátečníkům. Toto školení proběhne v pátek 25. května, bude bezplatné a v případě zájmu ho rozšíříme o další lekce. Na zadní stránce Semického zpravodaje se nachází odpovědní lístek. Zájemci o toto školení lístek vyplní a vhodí do schránky u hlavního vchodu do základní školy, dále se mohou přihlásit mailem na adresu nebo telefonicky na číslo V pondělí proběhlo v Semicích slavnostní ukončení projektu "Rekonstrukce Mateřské školy Semice". Cílem projektu byla rekonstrukce dvou pavilonů mateřské školy, z nichž dříve byl pro potřeby školky používán pouze jeden. Oba objekty byly v nevyhovujícím technickém stavu a zároveň kapacita školky nedostačovala potřebám obce, ani vzhledem k spádovosti i obcím okolním. Díky rekonstrukci druhého objektu tak došlo k navýšení kapacity školky o 25 nových míst. Z celkových plánovaných výdajů 9,1 mil. Kč bude dotací z ROP Střední Čechy uhrazeno 7,1 mil. Kč. Na snímku náměstek hejtmana Středočeského kraje Ing.M.Petera slavnostně stříhá se starostou obce p.novotným pásku u vchodu do nového pavilonu školky

2 z Doprava a bezpečnost vyšující se dopravní zatížení obce má velký dopad na bezpečnost a situaci v v silničním provozu. Přináší s sebou stále se zvyšující rizika. Rád bych vás zde informoval o krocích, kterými chceme napomoci eliminaci bezpečnostních rizik. Největší problém je nyní se silnicí na Velenku. Již dříve jsem informoval o zadání na zpracování projektu na chodník vedoucí od autobusové zastávky až na konce obce s přechodem pro chodce, který by měl být umístěný v místě mezi Procházkovými a Mikšovskými. Projekt je již zpracován a nyní bude předložen k vyjádření k dotčeným orgánům. V kritickém stavu je zde i silnice. Dobrou zprávou pro občany jistě bude, že Správa a údržba silnic (SÚS) plánuje zahájit rekonstrukci silnice již v prvním pololetí tohoto roku. Na rekonstrukci se bude spolupodílet i naše obec. A co konkrétně nás čeká? Od křižovatky (od křížku) až po výjezd z firmy Bramko by měla být silnice vybagrována, nově zakufrována a také rozšířena na 6 m. Dále od výjezdu z firmy Bramko až na konec obce je v plánu rekonstrukce povrchu ve stávající šíři. Po celé délce silnice budou z obou stran usazeny obrubníky. Oba projekty jsou koordinovány tak, aby na sebe navazovaly a konečné řešení vedlo ke zvýšení bezpečnosti a komfortu pro občany. Realizace chodníku není v rozpočtu pro rok 2012 plánována, nicméně bych tuto otázku ještě rád s ostatními zastupiteli diskutoval, abychom zahájili práce alespoň na části chodníku ještě v letošním roce. Dokončena je také první část projektu na vybudování silnice v části obce vedoucí od silnice na Velenku, směrem k nové zástavbě (zadní cesta k fotbalovému hřišti). Po zpracování druhé části projektu bude i tento projekt předložen dotčeným orgánům k vyjádření a následně předložen stavebnímu úřadu v Lysé nad Labem k územnímu rozhodnutí a následnému vydání stavebnímu povolení. Projekt na rekonstrukci je aktuálně zpracováván také na silnici v Průhonu. V plánu je ještě oprava silnice v Záluží a diskutujeme možnosti vymezení krajnice a zpevnění cesty vedoucí od hlavní silnice na Hradištko směrem na Žižkov, kde je situace také neuspokojivá. Martin Košnář za výbor pro dopravu, bezpečnost a sociální věci Redakce Semického zpravodaje a Obecní úřad Vám přeje krásné prožití svátků jara Velikonoc. strana 2 Naplňujme náš volný čas, žijme sportem a kulturou O becní úřad Semice v tomto roce plánuje pro své občany několik kulturních a sportovních akcí v podobě zájezdů na vybrané zápasy v hokeji nebo fotbalu, divadelní představení nebo výlet do okolí. Aby vyšel vstříc širší skupině lidí, rozhodl o tom, že doprava bude pro účastníka vždy zdarma. Podle ohlasu občanů upraví jak zaměření tak i četnost nabídky. Jako první pořádáobecní úřad Semice pro občany zájezd na divadelní představení. Dne vás zveme na komedii Dobře rozehraná partie v Divadle ABC v Praze. Hrají: J.Vlasák, P.Štěpánek, J.Smutná,. Je to nesnesitelný chlap. O tom vědí své všechny jeho hospodyně, z nichž žádná nevydrží déle než pár dní, i jeho zoufalý syn, který je pro tohoto nerudného válečného veterána musí shánět. Jediný, kdo smí do jeho hájemství vkročit bez obav, je jeho přítel šachista, který s ním nikdy nevyhrál žádnou partii... Tedy skoro žádnou. A pak nová hospodyně, protože je trochu jiná. Nejenže vydržela celý týden a přišla zase, ale záhy se stává i dámou, o kterou se v téhle partii bude hrát... Bravurní komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout, pobaví a potěší všechny milovníky dobrého humoru, ale i ty, kteří kromě dobré zábavy chtějí od divadla nečekané zápletky, netradiční pohled na život a dobré herecké výkony. A ty hra rozhodně nabízí (www stránky Divadla ABC) Odjezd v hod. od školy, cena 320, Kč (dopravu hradí OÚ Semice) Přihlašujte se do u paní Součkové (tel.: , ) nebo osobně v základní škole ( hod.) Nezapomínáme na naše nejstarší občany S bor pro občanské záležitosti při výboru pro dopravu, bezpečnost a sociální věci také v letošním roce navštěvuje občany, kteří přesáhli úctyhodnou hranici osmdesáti let. Při příležitosti jejich narozenin pak malým dárkem jim jménem obecního úřadu popřeje do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody. Přinášíme na tomto místě malou statistiku (vedle měsíce je počet občanů): leden: 1 březen: 3 duben:1 červen:4 červenec:3 srpen:1 září:3 říjen: 6 listopad:5 prosinec:3 Celkem slaví 30 občanů, z nichž je 23 žen a 7 mužů. Nejstarší jsou dvě občanky, které se v tomto roce dožívají krásných 89 let. Pokud chcete, můžete prostřednictvím Semického zpravodaje svým blízkým pogratulovat. Stačí pouze napsat na naši adresu zavolat na telefonní číslo nebo osobně vše dohodnout. Všem oslavencům v tomto roce z celého srdce gratulujeme. M.Procházková, M.Součková

3 strana 3 Zápis do 1. třídy na školní rok 2012/2013 S tředa byla pro mnohé děti i jejich rodiče významným dnem na naší škole proběhl totiž zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013. V průběhu odpoledne přicházeli rodiče se svými ratolestmi, aby předvedli, co se jejich děti naučily, kam ve svém útlém věku dospěly. Za svou první zkoušku byly náležitě odměněny a jako vzpomínka jim zůstane i první fotografie ze školního prostředí. Milí předškoláci, byli jste skvělí, už se na vás těšíme! MS ZÁPIS DO MŠ SEMICE na školní rok 2012 / 2013 Ve čtvrtek si můžete vyzvednout přihlášku k předškolnímu vzdělávání přímo v mateřské škole mezi hodinou. Odevzdávání přihlášek proběhne ve čvrtek opět mezi hodinou. Projekt ZOO Praha T O Ozdravný pobyt na horách d 26.2 do 2.3. se žáci naší školy zúčastnili ozdravného pobytu v Jizerských horách. Tento pobyt byl určen pro žáky třídy. Ubytovaní jsme byli v Pensionu U KAČÁKA, který leží na rozhraní Janova nad Nisou a Bedřichova. Je to pension, kam jezdíme pravidelně a vždy se setkáme s velkou ochotou personálu, čistotou a vynikající domácí stravou. Cílem ozdravného pobytu bylo sportování na sněhu, zejména lyžování a pobyt ve zdravém prostředí, na čerstvém vzduchu. Žáci okusili sjezdové lyžování, zájemci také snowboarding. Nechyběly také tradiční hry na sněhu, bobování, různé soutěže a závody. Tradičním vyvrcholením byl dětský karneval. Jsme jednou z mála škol, která chce rozvíjet u žáků lyžařské dovednosti už od jejich nástupu do školy. V této aktivitě jsme pokračovali i letos a těší nás, že se žáci vraceli domů zdraví, spokojeni, že se naučili nové sportovní dovednosti a získali spoustu nových zážitků. Přestože nám nepřálo počasí, jak jsme si představovali, vše jsme zvládli podle plánu. Kolektiv ped. pracovníků zajišťující ozdravný pobyt řináctého? A cestovat s dětmi? Ne nejsme pověrčiví, to jen náhodou vyšlo toto úterní datum na návštěvu pražské ZOO pro 41 žáků naší školy. V rámci projektu Biodiverzita jsme vyrazili do terénu, abychom se dozvěděli přímo od odborníků, jak vypadá ochrana zvířat v praxi. Žáci 2.stupně navštívili již po několikáté pražskou zoologickou zahradu, tentokrát s úkoly jak na pracovních listech, tak i s tím, aby od lektorů zahrady získali co nejvíce informací o ohrožených druzích ptáků, primátů, ale i dalších živočichů. Na jednotlivých stanovištích jsme hráli hry, které vedly k zodpovězení našich otázek, na naše úsudky v oblasti ochrany zvířat a jejich životního prostředí se nás ptala však také naše lektorka. Druhý den po příjezdu domů jsme se rozdělili do skupin a zpracovávali zadaná témata (např. Dravci, Šelmy, Tropický deštný prales ). Celý projekt vyvrcholil v pátek na společném setkání, na kterém skupiny své závěrečné práce představily. Nechyběly power pointové prezentace, sešitová vydání se spoustou obrázků i cizojazyčnými překlady. Je vidět, že živočišná říše a její tajemství se našim dětem líbí, přistupovaly k úkolům s vědomitě a na výsledcích to bylo také vidět. M.Součková, A.Dvořáková ukázka z projektu na straně 5. R odinné Centrum Myšák Čelákovice pořádá kurzy plavání miminek od 6 měsíců a dětí do 6 let. Začátek jarního kurzu je 2.dubna Cena kurzu 3000, Kč za 10 lekcí.možnost nastoupení do rozjetého kurzu, nahrazování lekcí, slevy pro sourozence, samonosné bazénky jen pro rodiče s dětmi, teplota vody 33 C. Info: tel ,

4 Nenáročný cyklovýlet jarním Pojizeřím Jaro Hana Vanclová Jaro je tu v plné kráse, všechno kolem zelená se. S luníčko se nám opatrně klube a jaro pomalu začíná, vyndáme poprvé kolo a vyrazíme do přírody. Dnešní přibližně dvacetikilometrové putování strávíme v malebné krajině říčky Jizery. Náš výlet zahájíme stylově v Benátkách nad zmiňovanou řekou, a to např. prohlídkou místního muzea (sídlí na zámku), v němž se nachází řada zajímavých expozic. K těm nejpozoruhodnějším patří astronomická sbírka dánského hvězdáře Tychona de Brahe, který zde určitý čas i bydlel. Poté se volným tempem vydáme do nedaleké vesničky Dražice, kde si můžeme prohlédnout zříceninu původně významného gotického hradu. Rovinatou cestou přímo podél řeky se přes Horky a Krnsko dostaneme až do malé osady Vinec, v níž se nachází jedna z unikátních památek románské sakrální architektury v Čechách, tribunový kostel sv. Mikuláše z 12. století. Podél Jizery pokračujeme až do Bakova nad Jizerou, kde můžeme projížďku ukončit, ti zdatnější určitě dojedou až do cíle našeho výletu, Mnichova Hradiště. Cestou Vás čeká ještě celá řada památek, namátkou třeba hrad Michalovice, zřícenina hradu Zvířetice nebo kaple sv. Anny na zámku v Mnichově Hradišti, v které jsou od roku 1785 uloženy ostatky významného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Šťastnou cestu a krásné počasí. R.J. Šikmá věž Michalovického hradu, zvaná Putna. Jaro začíná Tomáš Langer,8. tř. Zima končí, slunce zem zahřívá. Sněženky rostou, jaro už začíná... Zvířátka vykouknou znovu zas ven a je tu první jarní den! Ledy roztají, ryby štěstím září, sluníčko se na nás zase hezky tváří. Nastalo jaro, jaro jak sen, láká nás všechny z domovů ven! strana 4 Volá sněženka i petrklíč: " Zimo, jdi už pryč! Ptáčkové si prozpěvují, náladu nám vylepšují. Sluníčko se z nebe směje, každé srdce pookřeje. Cítíme se ihned lépe, na tom našem krásném světě. Minuta z přírody našeho okolí K aždého kdo se pohybuje rád v přírodě a nechodí jen s očima sklopenýma k zemi už jistě více nebo méně napadlo, že příroda v našem okolí asi není jen výtvorem samotné přírody, ale že je do určité míry pozměněná člověkem a jeho činností. Je jasné, že většina zásahů a změn jsou a budou nezbytné. Třeba zregulované Labe si už dnes (až na pár pamětníků)asi nedokážeme představit v původním toku, dnes je průměrná hloubka v Labi kolem 3m (musí být min. 2,1m kvůli ponoru projíždějících lodí). Regulace probíhala v etapách, ale do 2. světové války bylo Labe splavněno od Mělníka až po Poděbrady. Dříve byla hloubka stěží 1m a na většině míst šlo Labe přebrodit. Labe bylo mělké, mělo meandrující tok a každoročně se rozlévalo do okolních luk a lužních lesů. Byla to velmi přírodně bohatá a typická stanoviště pro Polabí. Lužní lesy a podmáčené louky lemovaly prakticky celý tok Labe. Lužní les se vyznačuje tím, že je každoročně (např. při jarním tání sněhu) zaplavován vodou z rozvodněné řeky a po celý rok je tu vysoká hladina spodní vody. Charakteristický je typický jarní aspekt, zejména cibulnatých rostlin jako je např. česnek medvědí, sasanka hajní, orsej jarní a dymnivka dutá. Ze stromů zde převládá dub, topol, jasan, jilm, olše, vrba a lípa. Takových mokřadů a lužních lesů jsou už dnes jenom zbytky. Je to způsobeno prohloubením a celkovým napřímením toku prakticky v celé délce. Regulací se celkově snížila hladina spodní vody a voda se do lesa také už nerozlévá. Proto dnes lužní lesy zasahují do naší přírody už jen ostrůvkovitě. Tyto zbytky jsou většinou vyhlášené jako přírodní rezervace, jako naše Vrť (Hanín) nebo mají jiný statut ochrany. V našem velmi blízkém okolí leží ještě lužní les a také přírodní rezervace Mydlovarský luh (v katastrálních územích obcí Ostrá a Kostomlaty nad Labem). Mydlovarský luh je zajímavý výskytem Hořavky duhové, která je zde i předmětem ochrany. Regulací Labe se výrazně zkrátil tok, snížila se hladina spodní vody a urychlil se odtok vody z krajiny. To negativně poznamenalo život v Labi i kolem něho. Nedá se ale jenom říci, že regulace je špatná. Vše vzniklo pro pohodlí a klid člověka. Zregulováním Labe prakticky zanikla hrozba povodní a zvětšila se plocha, na které člověk může bydlet, nebo hospodařit. Lukáš Košnář

5 Zprávy z knihovny O d 5. ledna jsme začali fungovat v nových prostorách. Ten, kdo nás navštívil, ocenil pěkný interiér i nabídku knih jak našich, tak i ze souborů, zapůjčovaných knihovnou v Mladé Boleslavi. Pěkné prostředí je dotvořeno i nově vsazenými dveřmi na terasu určitě to oceníme za pěkných slunných dní. Milí čtenáři, milí i vy ostatní! V tomto roce plánujeme v naší knihovně několik akcí pro děti i dospělé. Zde je přehled: 22.března "S Jiřím Trnkou do Zahrady pro pohádku" (akce ke 100. výročí narození našeho ilustrátora, výtvarníka a režiséra animovaných filmů). Akce pro děti, ale doprovodit je mohou rodiče i prarodiče. Společně si poslechneme pohádku a vyrobíme si loutku, možná dojde i na loutkové divadélko! 10.května "Korálky nejen od Natálky" další akce pro děti, protože budeme vyrábět dárek a přáníčko pro naše maminky. 20.září "Jsme v bezpečí?" tentokrát pozveme naše starší občany na setkání se zástupci Policie ČR, ale není to podmínkou. Přijít mohou všichni, kteří se chtějí na besedě dozvědět, jak čelit nebezpečí, které na nás někdy čeká v podobě lidí, kteří zneužívají dobroty a někdy i naivity starých lidí. 29.listopadu "Den pro dětskou knihu". Akce pro rodiče a jejich děti. Pojďte se pochlubit, která dětská knížka vám učarovala, kterou byste doporučili jiným. Přijďte si posedět a popovídat před shonem, který na nás čeká před Vánoci. Možná zde najdete inspiraci na vánoční dárek. Kromě toho odměníme ty čtenáře, kteří nám (a hlavně knížkám a čtení) věnovali svou přízeň. Izrael Na podzimní měsíce plánujeme besedu s cestovatelskou tématikou tentokrát o Izraeli (bude nás provázet p.učitel R.Ježek, který nám již vyprávěl o své cestě do Číny před dvěma lety). Termín ještě upřesníme. strana 5...a trochu statistiky za období, kdy jsme obnovili činnost knihovny: knihovna má 38 aktivních čtenářů a nejvíc knih si vypůjčila paní Houšková celkem171 knih za období pokračování ze strany 3. J Majna Rothschildova e to poměrně urostlý ptáček s rozpětím křídel 25 cm. Má dlouhé a tenké nohy, ale tak zavalité tělo je u ptáka jeho váhy (50g 70g) a rozměrů neobvyklé. Snadno se rozeznají díky bílému peří a azurové škrabošce....tento ptáček spadá pod Filipíny na ostrově Bali, kde je jeho poslední útočiště.na ostrově jich zbývají už jen desítky...pokud byste se chtěli na majny podívat, uvidíte je v ZOO Praha. Ukázka z projektu o ZOO Praha ( P.Palkoska 6.třída) Těšíme se na vaši návštěvu, těšíme se na milá setkání! SJiřím Trnkou do Zahrady za pohádkou N aše první akce v tomto roce se uskutečnila 22.března a byla určena dětem. Ke 100.výročí narození Jiřího Trnky, kterého známe především jako loutkáře, jsme i naše odpolední setkání vedli v tomto duchu. Děti si nejprve poslechly kousek z pohádky J.Trnky Zahrada a poté jsme se již pustili do výroby loutek. Tentokrát sice jen z papíru, ale nadšení a zaujetí při práci bylo vidět ve všech dětských očích. A nejen to, pomáhaly také maminky, které děti přivedly a dvě děvčata ze školy, která byla všem vždy k dispozici. Pod šikovnými ručkami malých umělců se pak rodily Karkulky, vlci, babičky, ptáčkové, žabky i myslivci. Na závěr setkání shlédly děti ukázku z loutkového divadla, dozvěděly se, co jsou kulisy a jak se loutky vodí. Fotografie z akce jsou ke shlédnutí na stránkách obce nebo na facebooku jako Obecní knihovna Semice. Mirka a Hela Jaro nový život Konečně je tu jaro, říkají si mnozí z nás. Odkládáme teplé svršky a tvář nastavujeme slunečním paprskům, které mají čím dál větší sílu. Ptáci radostně zpívají a jakoby se chtěli odvděčit za potravu, kterou jsme jim poskytli v těch nejtužších mrazech, kdy neměli možnost si ji shánět sami. Z čerstvě se zelenající trávy vykukují sněženky, petrklíče, narcisy a mnohé další jarní kytičky, které se, stejně jako my lidé, těšily na jaro. Nekazme si tu jarní krásu, nechoďme se zavřenýma očima a nešlapme si po ní! V lese se probouzejí zvířátka a začínají skotačit. Pohybujme se tiše, berme ohled na přírodu a těšme se z jejich darů. Obzvláště teď na jaře je opravdu na co se dívat. Příroda se probouzí ze zimního spánku a vše působí silněji a krásněji než v jiném ročním období. Ano, vždyť začíná nový život. Nový cyklus. I my lidé máme šanci se zamyslet nad sebou a začít znovu a lépe. Važme si přírody i jeden druhého. Hana Vanclová

6 Regulace Labe výlet do historie N aše polabská obec,ležící nedaleko Labe a obklopena bažinami a mokřady,byla několikrát do roka ohrožována povodněmi. Jednak to byly tající sněhy a ledy zjara,ale také po deštích a bouřkách během roku,kdy voda odnášela slibnou úrodu brambor a řepy z polí..na pozemcích vznikaly ohromné škody,kalné vody přinášely na pole bahno a vše co voda tokem přinesla..mnoho let se obec dovolávala pomoci.až volání po usplavnění Labe vedlo k úprave jeho hrází. Mnoho komisí za vídeňské vlády přijelo shlédnouti škody,přišli páni,prohlédli,uznali,že radikální pomoci je nutně třeba,slíbili nápravu a zase odjeli,aniž by ve prospěch těžce zkoušeného kraje cokoliv učinili.až před první světovou válkou,na intervenci poslance Udržala se konečně vídeňská vláda odhodlala k činu a začala s regulací Labe v Poděbradech,Nymburce a v Semicích. V červenci 1914 byla zadána úprava našeho katastru firmě Kraus a Bernard v Praze.Vedoucím inženýrem této firmy byl ing. Josef Bárta,prováděním regulačních prací byl pověřen František Volf.Státní dozor ke stavbě měl stavební rada ing. Robert Štepán.Vesměs lidé s odbornými znalostmi na slovo vzatí,ale i v občanském soužití milí a agilní.kancelář místní vodní správy byla ve škole,hlavní kancelář jednak v dřevěné boudě u přívozu a jednak v Litoli,kde bydlil vedoucí vrchní rada ing.kamel. Živo a veselo na Labi do noci. Vodní bagry,drapáky,polní dráhy byly v neustálé činnosti.vybagrovaný materiál byl použit pro zasypání starého koryta a k úprave terénu.regulace probíhala v několika etapách a byly prováděny jednotlivé průpichy,první v lese v Haníně a poslední v Sezi.Nejprve bylo použito k vyztužení břehů Labe výborné konopišťské žuly.k snazší dopravě žuly a jiného materiálu byla\ zřízena polní dráha z lýsského nádraží k přívozu v Litoli. strana 6 Při hloubení prvního průpichu přišli dělníci v hloubce 4 5m na zaplavené ohromné duby,které dlouholetým odpočinkem v zemi zčernaly,jinak byly zachovány.dřevo těchto velikánů bylo použito k technickým úcelum,ponejvíce bylo však vítaným palivem v době nouze a drahoty paliva. Sotva však byl první průpich hotov,vypukla válka.všichni vedoucí stavby a většina dělnictva narukovala,stroje a polní dráhy byly zrekvírovány pro válečné úcely a práce v roce 1916 uvázla docela.vše pohltila válka. V roce sem byli komandováni italští zajatci,ale hladem vysílení ničeho tu nezmohli.práce uvázly nadobro. V roce 1919 po válce nastává nový stavební ruch. A při tehdejší nezaměstnanosti se hrnul na práce na Labi kde kdo. Výdělky byly první rok skvělé,dělník v akordu si vydělal i 150 Kč denně.avšak i zde se rozpočet vyčerpal a práce se omezovala..za změněných poválečných poměrů nebyla z finančních důvodů požita konopišťská žula,ale použity slabé betonové desky a jiný materiál.a právě to se stalo v roce 1923 při katastrofální vodě osudným.voda podemlela a strhla upravené břehy,betonové desky se zpřevracely a zničena všechna práce.v létě 1923 musely být břehy znovu narovnány.použit byl pískovec z Vyšehořovic,aby břehy vydržely další přívaly vod.. Regulováním Labe bylo zamezeno povodním,labi dán nový tok,jehož koryto,žulovými kvádry a pískovcem vystužené,se nyní jednotvárně do kraje zařezává.zmizela ovšem i veškerá krása a poezie dřímající v jeho porostech břehů a jeho tůních s rákosím,orobincem,leknínem a stulíkem zarostlých,také hejna vodního ptactva,která v jeho odlehlých tichých zákrutech nikým nerušena prováděla své reje SBORNÍK MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY V SEMICÍCH Uspořádal odborný učitel této Karel Brož a to v letech Obsahuje retrospektivní zápisy z historie obce, popisy různých událostí ze Semic, Velenky, Bříství a Starého Vestce, jak je ve svých slohových pracech V K u příležitosti 660 let první písemné zmínky o obci bude vydána série odznaků obce Semice. Více v příštím čísle Semického zpravodaje. psali žáci školy.obsahuje také různé pranostiky,báje a pověsti. Na úvod si přečtěme popis jarní přírody u nás. V Hůře neděli, mám li kdy, rád si vyjdu do naší Hůry. Vypíná se nad krajem hned u vsi. Je nevysoká/224m/, ale krásná a malebná. Porostlá je jednak stromy listnatými, jednak jehličnatými a to habry, duby, lipami. Míň tam uzříme černé borovice, smrky, modříny a jedle. Jdeme li zdola nahoru, slyšíme hlučný zpěv ptactva, jež se skrývá v košatých korunách stromů. Krásným zpěvem vyniká slavík, dále drozd, kos, pěnkava a špacek. Křikem vévodí straka, vrána, dudek, kukačka a jiné. Stráně rozkvétají na jaře mnoha květinami. Některé znám. Jsou to lecha jarní, prvosenka jarní, sasanka lesní, ptačinec, česnáček, plicník, pryšec obecný, zběhovec lesní, kokořík, bažanka lesní, lilie zlatohlavá a jiné. V létě hledáme houby a to: hřiby, kozáky, křemenáče, modráky, kluzáky. Nahoře je lom opukový. Opuka je útvar křídový. Slyšel jsem, že naše Hůra je nejbohatší na různé byliny v celém zdejším kraji. Vidíme odtud Krkonoše, Polabí a daleký širý kraj. Je nižší než přerovská, ale zato bohatší. Pomalu se zas ubírám domů, neboť se chýlí k večeru. Jak krásně jest v naší Hůře, zvláště na jaře a v létě. Roku 1927 Zdeněk Kinský, III.ročník Z historických pramenů Semic vybrala M. Pokorná kronikářka obce.

7 Šikovné ruce našich seniorů Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady vyhlašuje pro seniory XIII. ročník soutěže "Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení" Všechny práce budou prezentovány v rámci výstavy Senior Handicap: aktivní život 2012, ve dnech Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne v prostorách výstaviště. Ruční práce z různých druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit do soutěže do (odevzdat přihlášku a seznam prací). Literární práce na téma: Nikdy nevíme, co několika slovy můžeme vykonat. Horníček Próza max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fejeton, vyprávění ) Poezie max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do Počítačové prezentace na téma: Svět je hezký a stojí za něj bojovat. Hemingway V programu MS PowerPoint nebo podobném v rozsahu 5 až 15 snímků na jednu prezentaci. Celková délka prezentace max.7 minut. Nesmí být vloženo video. Posílejte společně s přihláškou do Fotografická soutěž na téma: Neopakovatelný okamžik Zúčastnit se může každý senior max. šesti jednotlivými snímky či dvěma fotografickými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotografie mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 13 x 18 cm. Fotografie zašlete společně s přihláškou do 5. května Organizátor soutěže: Věra Součková, středisko Centra sociálních a zdravotních služeb Lysá nad Labem, č. tel , , e mail: podebrady.info. podebrady.info Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a na Vaše práce. Emílie Třísková ředitelka Je ti 10 let a více? Pojď k nám veslovat! Semická mládež dokazuje, že zde nevyrůstají jen dobří fotbalisti, ale i výborní veslaři. Aby ne! Labe máme za humny a u Litolského mostu sídlí veslařský oddíl. Předseda veslařského klubu Jan Krumpholc se nám v rozhovoru svěřil, že si váží píle a vytrvalosti našich mladých spoluobčanů a těší se z jejich úspěchů. Již před mnoha lety měli Semičtí žáčci velké úspěchny na tehdy československých republikových závodech a nynější generace nese tuto štafetu dál. Nyní nám dělá velkou radost například Bára Dvorská, Honza Kudrna, Honza Zavadil, Terka Košnářová a Nikola Havěrníková. Pan Krumpholc vybízí další semičáky, kteří mají zájem o tento sport, aby se přišli podívat a nasát atmosféru kolem tohoto krásného sportu s dlouhou tradicí. Veslování není jen dřina, jak by se mohlo zdát, je to komplexní pohybová aktivita, která rovnoměrně rozvíjí fyzičku a svalovou sílu bez přetěžování nosných kloubů, je to ale také a především pohyb v přírodě a buduje vztah k ní. Zeptejte se ve škole našich veslařů reprezentantů ze Semic, proč mají tento sport rádi. Vsadím se, že Vám řeknou, že je tam bezva parta a už jen pro tu tam stojí za to být. Podrobnější informace o veslařském klubu získáte na webových stránkách: a u trenérů : Jan Krumpholc, předseda klubu a trenér kategorií dorostu a juniorů, Jitka Havlíčková, trenérka žactva, strana 7 Sbor dobrovolných hasičů Semice B ěhem uplynulých let se stalo tradicí, že se každoročně začátkem prosince koná výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů. Nejinak tomu bylo Uplynulý rok jsme zhodnotili jako úspěšný. V té době nás však ještě ani nenapadlo, že rok 2012 bude, dá se říci, zlomový. Nedostatek peněz a projevená nedůvěra daly vzniknout velmi odvážné myšlence. Ze zdrojů SDH Semice, z osobních vkladů členů SDH Semice a z příspěvků některých občanů Semic jsme dne pořídili vozidlo CAS 25 ŠKODA 706 RTHP. Tímto bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří nám přispěli. Od ledna se pravidelně každý víkend scházíme v hasičárně v počtu 7 10 členů. Provádíme rozsáhlou repasi zakoupeného vozidla, které bychom Vám chtěli v celé jeho kráse představit v pondělí, , při příležitosti pálení čarodějnic. Na tomto místě mi dovolte poděkovat nejen bratrům hasičům, ale i hasičským babičkám, maminkám, manželkám, přítelkyním, a Irence z hospody U Irenky, které se střídají a dováží nám o víkendech do hasičárny dobré obědy (někdy i svačiny). Díky jejich starostlivosti a ochotě se můžeme plně věnovat své práci. Nerad bych v děkování na někoho zapomněl další velký dík patří firmě Bramko, panu Pokornému, panu Mikulovi, panu Krovozovi a panu Cabrnochovi. Myslím si, že tato aktivita členy našeho sboru velmi sjednotila. Pokud byste měli zájem shlédnout naši činnost na vlastní oči, můžete se přijít podívat do hasičárny kteroukoli sobotu nebo neděli od 9:00. Oprava vozidla není jedinou činností, které se věnujeme jsme uklidili vánoční výzdobu z obce a jsme byli většinu občanů Semic osobně pozvat na tradiční hasičský ples do místní Sokolovny. Ples se konal a troufám si říci, že se vydařil. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli zajistit zajímavé ceny do tomboly. Na závěr bych Vás chtěl srdečně pozvat na tradiční pálení čarodějnic, které se bude konat v pondělí, I když je naším úkolem oheň hasit, tentokrát ho pro Vás rozděláme, abyste si mohli upéct buřtíky. Těšíme se na příjemné setkání za jakéhokoli počasí. Během jarních měsíců bychom rádi znovu provedli sběr starého železa. Přesný termín Vám oznámíme prostřednictvím lístečku, který vhodíme do poštovní schránky. Za SDH Semice Martin Mikšovský Stále trvá nabídka rozšíření našich řad, můžete se přihlásit u Martina Mikšovského na tel. č Turnaj fotbalové přípravky v Milovicích N aše přípravka se v sobotu zúčastnila jarního turnaje v milovické hale a odvezla si pohár pro nejlepší mužstvo. Soupeři našich mladíků přijeli z Poděbrad, Nymburka, Poříčan a také pořadatel z Milovic. Osu družstva tvořili bratři Pepa a Fanda Procházkové, v obraně Jakub Kudrna a brankář Roman Pavlík, k nim se postupně střídali další Pepa Kudrna, Marek Kulíšek, Tereza Šťastná,Jirka Hylmar, Franta Krejčík. Fotky si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII na Semickém prostoru (odkaz na ) J. Kudrna

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

4/2011. www.obecsemice.cz NOVĚ V SEMICÍCH! Usnesení ze zasedání ZO Semice dne 19.10. 2011. strana 1

4/2011. www.obecsemice.cz NOVĚ V SEMICÍCH! Usnesení ze zasedání ZO Semice dne 19.10. 2011. strana 1 4/2011 SEMICKÝ ZPRAVODAJ strana 1 www.obecsemice.cz S lovo starosty obce Czech POINT Zápis do 1. ročníku ZŠ Vzpomínka na Ing. Josefa Jungra Změny v jízním řádu ROPID Halloween Nábor do AFK Semice Aerobic

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

2/2010 SLOVO STAROSTY

2/2010 SLOVO STAROSTY 2/2010 Z obsahu tohoto čísla: úvodní slovo starosty obecní knihovna základní škola a mateřská škola tip na výlet Moravský kras hasiči z historie obce kdyţ vojna nebyla kojná závody koňských spřeţení Šáteček

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového I Žižkova ulice prokoukne. Ze společnosti Bitva u Lipan. Ze společnosti Podlipanské kulturní slavnosti

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového I Žižkova ulice prokoukne. Ze společnosti Bitva u Lipan. Ze společnosti Podlipanské kulturní slavnosti Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového I Žižkova ulice prokoukne Ze společnosti Bitva u Lipan Ze společnosti Podlipanské kulturní slavnosti Ze sportu Pošemberský Ultra

Více

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 12 Prosinec 2013 Časopis města Vrchlabí Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert ZUŠ Karla Halíře 12. 12. /KD Střelnice

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

MIKRO REGION. Janovické posvícení

MIKRO REGION. Janovické posvícení MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Úvodní slovo ZÁŘÍ 201 3 Janovické posvícení V sobotu 31. srpna ožilo náměstí

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE ročník XXI číslo 1/2011 doporučená cena výtisku 10 Kč P O H L E D Y Z obsahu VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE... 3 AKTUÁLNĚ... 4 ZPRÁVY Z OBCE... 7 DUCHOVNÍ SLOVO... 11 CHARITA BOHUŇOVICE...

Více