Klimatické změny nejsou jen o ledních medvědech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klimatické změny nejsou jen o ledních medvědech"

Transkript

1 Klimatické změny nejsou jen o ledních medvědech aneb Jak změna klimatu ovlivňuje volně žijící příbuzné zvířat v našich zoo 2

2 Obsah 02 Obsah 03 Úvod Žirafy (Giraffa camelopardalis) Pižmoň (Ovibos moschatus) Velbloud jednohrbý (Camelus dromedarius) Pekari (rody Tayassu a Pecari) Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) Plameňáci (Phoenicopteridae) Ovce tlustorohá (Ovis canadensis) Tučňák brýlový (Spheniscus demersus) Tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti) Afričtí lvi (Panthera leo) Gorila horská (Gorilla beringei beringei) Tygři (Panthera tigris) Kasuár přílbový (Casuarius casuarius) Prase savanové (Phacochoerus africanus) Korálové útesy Mořské želvy (Chelonioidea) Tuleň kroužkovaný (Pusa hispida) Místo pro vaše poznámky

3 Milí kolegové! Zvířata v našich zoologických zahradách jsou představiteli příslušných druhů žijících ve volné přírodě. Jsou vynikající nástroj, jak vyjádřit naše vzdělávací poselství. Pokud tedy budete chtít provádět osvětu na téma klimatických změn, budete třeba chtít mluvit o tom, jak je příslušný druh ve volné přírodě globálním oteplováním ovlivněn. Tento dokument poskytuje ne zcela vyčerpávající přehled o klimatických příbězích druhů běžných v zoologických zahradách. Berte to jako jakési nastartování, které vám pomůže dostat se na cestu k objevování dalších příběhů o zvířatech ve vaší kolekci. Na konci každé informace o daném druhu najdete webové zdroje, z nichž fakta a čísla v textu vycházejí. Já koneckonců nejsem expert na klima a vše, čeho jsem schopna, je vyhledávat a shromáždit informace, které se zdají být důvěryhodné. Ani moje angličtina nemusí být tu a tam dokonalá, doufám však, že poselství se mi předat podaří. Přeji vám, aby vám přenos kampaně EAZA Od pólu k pólu do vaší zoo šlo co nejlépe a doufám, že s tím budete mít velký úspěch! Zdraví Constanze Mager-Melicharek, vedoucí odd. vzdělávání Zoo Arnhem, Nizozemí září 2013

4 3

5 4

6 Žirafy (Giraffa camelopardalis) Vedle expanze lidské činnosti (a tedy úbytku stanovišť) a nadměrného lovu se zdá, že problém malé populaci žirafy západoafrické (Giraffa camelopardalis peralta) působí í změna klimatu. Vypadá to, že přirozené prostředí tohoto poddruhu v Nigeru je blízko limitu, se kterým se tato žirafa zvládne vyrovnat pokud jde o vyprahlost prostředí. Tyto žirafy jsou závislé na sezónní migraci mezi nížinami v údolí řeky Niger relativně odolnými vůči suchu a sušších vysočin blízko Kouré. Jejich individuální teritorium je mnohem větší než u ostatních žiraf, které žijí v prostředí s bohatšími potravními zdroji. Díky rokům sucha velikost malé populace tohoto poddruhu, zařazeného podle IUCN jako ohrožený, klesá - v současné době žije asi 300 jedinců. Le Pendu & Ciofolo,

7 6

8 Pižmoň (Ovibos moschatus) Vzhledem ke změně klimatu se stále více medvědů grizzly stěhuje dále na sever. Zde pižmoni žijící v arktické tundře budou muset čelit zvýšené míře predace ze strany těchto šelem. V současné době je predace těmito medvědy odpovědná za 16 % a 39 % mortality pižmoně, zatímco v 80. letech 20. stol. byl tento počet mnohem nižší. Kromě toho se má také za to, že změna klimatu má za následek mírnější zimy a více deště, což by také mohlo mít vliv na populaci pižmoně. Doposud je však tento druh v Červené knize IUCN veden v kategorii málo dotčený (least concern). 30#ixzz2Zts8PXmY Zpráva WSC Species facing the heat 7

9 8

10 Velbloud jednohrbý (Camelus dromedarius) Asi 1,2 mil. jedinců této domestikované formy velblouda žije ve volné přírodě v Austrálii. Introdukovali je sem lidé zhruba před 150 lety. Velbloudi jako přežvýkavci produkují během trávení metan. Každý jedinec vyprodukuje asi 45 kg metanu ročně, což odpovídá asi 1 ekvivalentní tuně CO 2. To znamená, že tito nechtění velbloudi, kterým se kromě toho dává za vinu i eroze řídkého porodu a vyčerpávání napajedel, vyprodukují tolik emisí jako přibližně tisíc osobních aut. V létě 2011 australská vláda rozhodla podpořit plán utracení velbloudů jednohrbých jako prostředek k získání emisních povolenek. Směrným číslem pro rok 2012 bylo postřílet zvířat. ettung-australien-plant-abschusshunderttausender-kamele-a html 9

11 Pekari (rody Tayassu a Pecari) Studie z nedávné doby provedená koná v národní rezervaci Pacaya Simiria (Peru) hodnotí dopad extrémní vodní hladiny řeky Amazonky na hustotu populací různých druhů zvířat v regionu. V oblasti se nachází sezónně zaplavovaný deštný prales. V roce 2009 však Amazonka dosáhla rekordní výšky, zatímco v roce 2010 hladina vody byla nejnižší od počátku zaznamenávání těchto údajů, což proběhlo před zhruba 100 lety. Roky 2011 a 2012 přinesly znovu extrémní povodně a zaplavily oblast na asi šest měsíců. Má se za to, že příčinou těchto extrémních vrcholů je změna klimatu. 10

12 Pekari bělohubý (Tayassu pecari, status podle IUCN: zranitelný ) je výrazně ovlivněn kolísáním vodní hladiny. Sčítání ukazuje, že hustota klesla z 3,64 jedinců na km2 v roce 2009 až na 0,59 jedinců na km2 v roce Pekari páskovaný (Pecari tajacu, status podle IUCN: málo dotčený ) byl ovlivněn ještě intenzivněji. Jeho hustota klesla z 0,23 jedinců na km2 na nulový záznam v roce Pekari páskovaný upřednostňuje spíše nezaplavené oblasti a lokalitu výzkumu lze považovat za okrajový biotop těchto zvířat. Fotopasti také ukázaly, že se v době provádění studie zhoršil stav jedinců. V roce 2011 asi 10 % zvířat na fotografiích vykazovalo jasné známky podvýživy. Klesající počet pekari zřejmě způsobil problém hlavním predátorům těchto druhů. Zhoršený tělesný stav vykazovali na fotografiích pořízených fotopastí i pumy a jaguáři. Kromě toho museli i příslušníci domorodého kmene Cocama, kteří pekari tradičně lovili, přejít na jiné zdroje masa. Lov pekari již nebyl možný udržitelným způsobem s ohledem na pokles hustoty populací těchto zvířat. Na druhé straně v nejsušších oblastech svého přirozeného areálu rozšíření je pekari bělohubý z hlediska hydratace během období sucha závislý na mělkých tůňkách. Vzhledem ke změně klimatu tyto zdroje vody vysychají stále více Report.pdf 11

13 12

14 Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) U tohoto druhu se dopad extrémních vodních hladin zřejmě také v důsledku klimatických změn předmětem výzkumu v Peru (výchozí situace této studie: viz kapitola pekari). Pozorování tapíra jsou obecně vzácná kvůli skrytému způsobu života těchto zvířat. V roce 2011 se zdálo, že jejich hustota poklesla, i když vzhledem k nízkému počtu pozorování je jakékoli statisticky významné vyjádření složité. Fotopasti také ukázaly, že několik zvířat vykazovalo v roce 2011 známky podvýživy. U vyloženě vodních živočichů, jako jsou například vydry obrovské, se žádný pokles populace neprokázal, stejně tak tomu bylo u stromových druhů, jako jsou primáti, papoušci a tamandua. Report.pdf 1 3

15 14

16 Plameňáci (Phoenicopteridae) Pokud budou klimatické změny pokračovat, tropické a subtropické mokřady se zmenší a jejich kvalita se sníží. Plameňáci jako normálně nestěhovaví ptáci se při změně kvality vody nebo její hladiny musí přesouvat do příznivějších vod. Navíc jsou během hnízdní sezóny poměrně citliví na extrémní povětrnostní podmínky. Příliš vydatný déšť zaplavuje hnízda, příliš málo vody má za následek vysychání hnízd, díky čemuž jsou mláďata snadnou potravou pro predátory, kteří v tom okamžiku mohou snadno proniknout na hnízdiště. Skupina specialistů na plameňáky při IUCN si tuto hrozbu uvědomila a identifikovala jako jednu ze svých priorit a cílů takto: Podpora inovačních ochranářských přístupů a sladění zájmů člověka i plameňáků v oblasti ochrany vody v souvislosti se změnou klimatu a predikce nedostatku vody. WCS, Species facing the heat 1 5

17 16

18 Ovce tlustorohá (Ovis canadensis) Méně dešťových srážek má za následek menší růst rostlin, což vedlo ke snižování početnosti populací ovce tlustorohé v některých z jejích bývalých oblastí výskytu v Severní Americe. Toto je jeden z příkladů, kdy vzestup teploty sám o sobě není pro živočišné druhy hlavním problémem, neboť tito kopytníci jsou velmi dobře přizpůsobeni extrémním teplotám. V tomto případě je klíčovým faktorem omezující se zdroj potravy. Ovce tlustorohá má podle IUCN statut málo dotčený. Temperaturanstieg-laesst-Arten-nicht-verschwinden. html 1 7

19 18

20 Tučňák brýlový (Spheniscus demersus) Tučňák brýlový: celková populace tohoto druhu klasifikovaného jako ohrožený nyní čítá až jedinců v Jihoafrické republice a Namibii. Existuje mnoho příčin, proč je tento druh ohrožen. Jedná se kromě jiného o důsledky sběru guana, k němuž v minulosti masivně docházelo. Tučňáci vyhrabávají do guana jamky, do nichž kladou vejce. Mají-li k dispozici pouze málo míst v guanu, hnízdí v písku nebo na volné ploše. Písek má horší izolační vlastnosti než guano a obě tyto náhražky guana způsobují tučňákům tepelný stres, v jehož důsledku opouštějí hnízda. Navíc některé silné bouře v posledních letech způsobily problémy na hnízdištích. Změna klimatu může být také příčinou přesunu populací kořisti v posledních letech. IUCN nyní zvažuje přestěhování tučňáků do nových kolonií, blíže k aktuálním místům koncentrace rybích populací. 1 9

21 2 0

22 Tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti) Tento tučňák žijící na západním pobřeží Jižní Ameriky je závislý na chladném Humboldtově mořském proudu, bohatém na živiny a ryby. Změna klimatu může takovéto proudy měnit. Ryby odplavou a tučňáci budou mít potíže. Klimatický jev El Niño způsobuje dočasné drobné změny v Humboldtově proudu. V letech výskytu jevu El Niño mnoho mláďat tučňáka Humboldtova nepřežije a dokonce i mnoho dospělých tučňáků hladoví (také vlivem kombinace nadměrného rybolovu lidmi). To znamená, že v každém roce, kdy se objeví El Niño, dojde k poklesu populace o 75 %. Mnoho vědců si myslí, že vlivem globálního oteplování bude klimatický jev El Nino častější a intenzivnější. Ve volné přírodě zbylo pouze méně než jedinců tohoto zranitelného druhu. https://www.scz.org/animal_exhibits-animal.php?a_ id=186; 2 1

23 22

24 Afričtí lvi (Panthera leo) Populace afrických lvů během posledních desetiletí výrazně poklesla a je nyní silně roztříštěná. Hlavní hrozbou jsou konflikty mezi zvířaty a lidmi, protože mnoho lvů bylo zabito, když lovili dobytek. Pokud bude změna klimatu v Africe pokračovat, dojde ke změně stanovišť. Bude potřeba ještě více prostoru pro nakrmení stále rostoucí lidské populace v horších zemědělských podmínkách. To bude mít za následek stále častější konflikty mezi potřebami lidí a lvů. Afričtí lvi (klasifikovaní IUCN jako zranitelný druh), se v případě pokračování klimatických změn mohou stát náchylnější k nemocem. V tanzanském národním parku Serengeti vypukly v letech 1994 a 2001 epidemie psinky. Vědci se domnívají, že tyto epidemie poškodily rovněž místní populace lvů (cca 40 % uhynulo), protože postihly zvířata již trpící krevními parazity šířenými klíšťaty. Předchozí suché roky způsobily celkově špatný stav a následné náhlé deště dramaticky zvýšily populace klíšťat. Když tedy lvy postihl virus psinky, jejich imunitní systém už nebyl v pořádku, takže onemocnění usmrtilo mnohem více zvířat než kdy předtím. 2 3

25 24

26 Gorila horská (Gorilla beringei beringei) Živočišné a rostlinné druhy s výskytem pouze v horských oblastech budou přirozeně ohroženy ještě více, bude-li globální oteplování pokračovat. Pokud k předpovídané změně teploty ve střední Africe dojde, budou endemické druhy v sopečných kráterech pohoří Virunga čelit hrozbám, neboť při posunu vegetačních zón směrem nahoru se snižuje jejich rozsah a mění se distribuce mnoha druhů. Pro horské gorily (klasifikované IUCN jako druh ohrožený ) může být pohyb vegetačních zón směrem vzhůru přínosem. Mírně by se tak zvětšilo rozšíření jejich hlavních potravních rostlin. Tyto gorily by však ve skutečnosti byly nuceny k přesunu tak vysoko v důsledku lidského narušování v nížinných oblastech. Mrazivé počasí ve vysokých nadmořských výškách omezuje dobu, kterou zde gorily tráví a choroby vyskytující se v kombinaci s chladem a deštěm (například pneumonie) jsou v současné době jednou z nejčastějších příčin úhynu. Bohužel, veškerý přínos z nárůstu teploty bude pravděpodobně negativně kompenzován poklesem srážek, což může být problematické pro příslušnou vegetaci. Pokud horský les vyschne, teprve uvidíme, zda přežije dostatečné množství potravních rostlin a zda budou gorily schopny se přizpůsobit. Zemědělská produktivita s nižšími dešťovými srážkami klesne, čímž se pravděpodobně zvýší tlak na zdroje v chráněné oblasti pohoří Virunga. bb7fb87ece780936a2f55130c87caf46.pdf 2 5

27 26

28 Tygři (Panthera tigris) Jedna z největších ne-li největší populace tygra indického žije mangrovových lesích Sundabar Mangrove o rozloze km 2, na hranicích Bangladéše a Indie. V oblasti v současné době žije asi 200 tygrů. Během posledních 40 let se v důsledku zvýšení hladiny moře plocha mangrovových lesů zmenšila o 28 %. Někteří savci tvořící kořist tygrů chráněnou oblast opustili, a tygři jdou za nimi. To vede ke konfliktům mezi lidmi a zvířaty. Počet útoků tygra na člověka poměrně dramaticky stoupl, částečně také proto, že bývalí rybáři vstupují do zakázaného prostoru častěji kvůli redukci své obživy. Nyní se například snaží sbírat v rezervaci med. Stručně řečeno - prostor pro tygry se zmenšuje a počet případů zabití člověka tygrem se naopak zvyšuje. Má-li tento trend pokračovat, modely naznačují, že během let může potkat zkáza prakticky všechny oblasti v Sundabar vhodné jako tygří stanoviště. bb7fb87ece780936a2f55130c87caf46.pdf 2 7

29 2 8

30 Kasuár přílbový (Casuarius casuarius) V letech 2006 a 2011 cyklóny v australském Queenslandu způsobily, že z větví najednou opadaly všechny lesní plody. Tento jev znamenal o něco později problémy pro plodožravého ohroženého kasuára, neboť došlo k porušení kontinuity potravních zdrojů. V roce 2006 hladovějící ptáci opustili lesy a přestěhovali se kvůli hledání potravy na předměstí a do turistických letovisek. Celková populace kasuára přílbového odhadovaná mezi 1000 a 2000 jedinci klesla o třetinu v důsledku hladovění, dopravních nehod a konflikty se psy. Po cyklonu v roce 2011 poskytla ochranářská nevládní organizace zvířatům potravu ve vzdálených oblastech, aby zabránila zvýšenému počtu konfliktů lidí a zvířat na předměstích. Zdálo se, že tato strategie funguje docela dobře! 6a2f55130c87caf46.pdf 2 9

31 30

32 Prase savanové (Phacochoerus africanus) Prase savanové obývá velký areál v subsaharské Africe. Druh je podle seznamu IUCN klasifikován jako málo dotčený a počet jedinců se obecně zdá být stabilní. Ve většině rozlohy severní části jeho areálu výskytu se však nyní ukazují důsledky toho, že tato zvířata nevydrží dlouhodobé sucho. Zóna Sahelu se rozšiřuje, což od 80. let min. stol. vede ke zmenšování někdejšího areálu výskytu tohoto druhu. V současnosti se má za to, že v Nigeru tento druh prasete vyhynul. 31

33 Korálové útesy Koráli jsou živočichové náležející do zoologického kmene Cnidaria. K jejich typickým znakům patří jednoduchá anatomie a velmi vysoké požadavky na abiotické faktory v jejich prostředí. Bohužel tito živočichové, kteří tvoří základ neobyčejně biologicky rozmanitých ekosystémů korálových útesů, čelí několika obrovským problémům v důsledku globálního oteplování. Za prvé: od konce 19. století se teplota zvýšila o 0,75 C a predikativní klimatické modely 32

34 ujišťují, že během několika příštích desetiletí přijde ještě větší nárůst. Zvýšení teploty korály stresuje, což vede k vylučování fotosyntetických endosymbiontů (zooxantely). Tento jev je znám jako blednutí korálů a je pro ně smrtelný. Za druhé: přibližně jedna třetina oxidu uhličitého (CO 2 ) vypouštěného do ovzduší na planetě je absorbována oceánem. Tím, jak se do oceánu dostává více a více CO 2, mění se chemické složení vody. Voda je stále kyselejší, takže pro korály je mnohem těžší vybudovat své vápenaté kostry. A za třetí - hladina moře stoupá. Odhadovaný nárůst se pohybuje mezi 0,18 m až 1,4 m v letech Dojde tím k poškození korálů, které jsou vázány na zvláštní vodní zóny blízko pod hladinou, které jsou naplněny světlem. V neposlední řadě těžba deštných pralesů rovněž faktor přispívající ke změně klimatu vede k intenzivnější erozi. Řeky nesou sedimenty do pobřežních zón, kalí vodu a ničí tak korály. Od roku 2005 například karibská oblast ztratila asi 50 % svých korálů v důsledku masivního blednutí během teplých období. V lepších podmínkách je obnova možná, bude však trvat desítky let. hp?page=climate_change 3 3

35 34

36 Mořské želvy (Chelonioidea) Předpokládá se, že vzestup hladiny moře o 0,5 metru bude mít za následek ztrátu zhruba jedné třetiny hnízdišť mořských želv. Kromě toho pohlaví mořských želv určuje teplota prostředí v průběhu vývoje vajec. Při vývoji za vyšších teplot se líhnou samice, v opačném případě samci. Studie ukazují, že v Playa Grande na pobřeží Tichého oceánu v Kostarice se nyní v závislosti na podmínkách každoročně líhne 70 až 90 % samic. To v dlouhodobém horizontu vede ke ztrátě genetické rozmanitosti, protože mnoho samic je oplozeno pouze malým počtem samců. Na Floridě je již 90 % potomků ohrožené karety pravé samičího pohlaví. Předpokládá se, že vzroste li teplota jen o jeden stupeň, nevylíhnou se již žádní samci. Na Junquillal Beach na pobřeží Pacifiku v Kostarice je již několik let příliš horko (= teplota písku je vyšší než 34 C) a mláďata se nelíhnou vůbec. Ochránci přírody nyní zde nakladená vejce přenášejí do chladnějších bezpečných odchoven. Mláďata jsou poté pod dohledem a v bezpečí opět vypouštěna do vody. 6a2f55130c87caf46.pdf hp?page=climate_change ate_change/effects_on_ocean_animals.php 3 5

37 '., 36

38 Tuleň kroužkovaný (Pusa hispida) Tuleň kroužkovaný žije vysoko na severu, v arktické oblasti. Je závislý na arktickém ledu a normálně se vůbec nenachází na souši. Tuleni rodí svá mláďata na jaře v ledové noře. Jediný východ z ní normálně vede skrz vodu. Mláďata jsou tak chráněna před predátory (především ledními medvědy). Bílá srst mláděte není příliš vhodná pro plavání na delší vzdálenost. Matka své mládě pravidelně navštěvuje a krmí. Mléko tuleňů je velmi tučné a poté, co mládě přelíná a je po několika týdnech odstaveno, má již vytvořenou dobře izolující vrstvu tuku. Jsou-li však teploty zjara poměrně vysoké, není ledová vrstva dostatečně silná a nora se zhroutí příliš brzy. Mláďata jsou tak oddělena od matek a nejsou schopna přežít. V posledních letech jsou míry přežití a reprodukce znepokojující. Tato zvířata již nemají příliš velkou rezervu pro přesun do chladnějších oblastí, neboť jejich přirozený areál výskytu se již teď nachází daleko na severu. Velkou otázkou je, zda tento druh bude schopen přizpůsobit své chování a využívat místo ledu souš, neboť dle předpovědí bude v blízké budoucnosti v Arktidě v letním období velmi málo ledu. list_ringed_seal.pdf 3 7

39 Místo pro vaše poznámky 3 8

40 39

41 Klimatické změny nejsou jen o ledních medvědech Jak změna klimatu ovlivňuje volně žijící příbuzné zvířat v našich zoo Publikace vytvořená v rámci kampaně EAZA Od pólu k pólu ( ) Autor: Constanze Mager-Melicharek, vedoucí odd. vzdělávání, Burgers Zoo, Arnhem, Nizozemí Grafika: Erik Mager (brožura), Zsuzsa Petro / Zoo Sóstó, Maďarsko (logo kampaně) Fotografie: Nick Hobgood [28], Donald M. Jones [16], JJM Mager [01], Marianela Velilla [12] a řada internetových zdrojů (jméno autora nebylo v řadě případů možno zjistit) 4 0

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí

Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Přizpůsobení rostlin a živočichů prostředí Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.22 Vzdě lávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení australská pevnina je nejsušší kontinent na obrovské ploše Oceánie vyvinuta

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy KBE 343 Hydrobiologie pro terrestrické biology JEN SCHEMATA, BEZ FOTO! Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy Proč moře? Děje v moři a nad mořem rozhodují o klimatu pevnin Produkční procesy v moři ovlivňují

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe Obsah: Podnebí Podnebné pásy Podnebí v České republice Počasí Předpověď počasí Co meteorologové sledují a používají Meteorologické přístroje Meteorologická stanice

Více

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci

Šablona č. 01.31 Přírodopis Biomy a jejich savci Šablona č. 01.31 Přírodopis iomy a jejich savci notace: Pracovní list s úkoly, které se týkají výskytu savců na Zemi. utor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci řeší úkoly v pracovním listu. Přiřazují

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO geografické vymezení nížinatá země na pobřeží Severního moře hranice

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Lidoopi. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Lidoopi. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Lidoopi Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 5. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se skupinou vyšších primátů, kam patří ze zoologického hlediska

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda

VY_32_INOVACE_02.19 1/7 3.2.02.19 Člověk a příroda 1/7 3.2.02.19 Společenstvo organismů cíl - znát pojem společenství - uvést příklad rostlinného a živočišného společenství - ve vodě i na souši žijí společně druhy organismů, vytváří rostlinná a živočišná

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Awareness posters Osvětové postery. A2 polar bear_hr

Awareness posters Osvětové postery. A2 polar bear_hr Awareness posters Osvětové postery A2 polar bear_hr Objem mořského ledu Arktidy se za posledních 30 let zredukoval o 35 %. Medvěd lední potřebuje k lovu zamrzlé moře. Žádný led = žádný lední medvěd. Chceš

Více

EU V/2 1/Z27. Světový oceán

EU V/2 1/Z27. Světový oceán EU V/2 1/Z27 Světový oceán Výukový materiál (prezentace PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Světový oceán. Prezentace slouží jako výklad i motivace v podobě fotografií

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

Zeměpisná pásma. rozdělení

Zeměpisná pásma. rozdělení Zeměpisná pásma rozdělení Podnebné pásy Podnebné pásy jsou oblasti se stejným makroklimatem. Rozlišujeme 4 typy podnebných pásů: tropický, subtropický, mírný a polární. Lze je charakterizovat podle klimatických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

3.9 SPOLEČENSTVO 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9.2. KONKURENCE. Vztahy mezi druhy. Konkurence. Nika. Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1.

3.9 SPOLEČENSTVO 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9.2. KONKURENCE. Vztahy mezi druhy. Konkurence. Nika. Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1. 3.9.1. VZTAHY MEZI ORGANISMY 3.9 SPOLEČENSTVO Vztahy mezi druhy Vztahy mezi organismy dvou druhů: 1. Neutrální 3.9.2. KONKURENCE 2. Záporné -konkurence -parasitismus -predace 3. Kladné -komensalismus -protokoopreace

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav. Workshop on Atopic Dermatitis Hvězdárna a púlanetarium hl.m.prahy 23.5.2008

Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav. Workshop on Atopic Dermatitis Hvězdárna a púlanetarium hl.m.prahy 23.5.2008 Jan Pretel Český hydrometeorologický ústav Workshop on Atopic Dermatitis Hvězdárna a púlanetarium hl.m.prahy 23.5.2008 Mezivládní panel IPCC Klimatický systém a jeho změny Dopady klimatické změny Další

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy ekologie Ostatní abiotické

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA POLÁRNÍOBLASTI -ARKTIDA Mgr. Iva Svobodová Polární oblasti obecná charakteristika rozsáhlá území obklopující oba zemské póly přesněji vymezené polárním

Více

BIOSFÉRA TEST. 1. Rozmístění vegetace na Zemi závisí hlavně na: a) zeměpisné šířce b) počasí c) rozložení pevnin a oceánů d) nadmořské výšce

BIOSFÉRA TEST. 1. Rozmístění vegetace na Zemi závisí hlavně na: a) zeměpisné šířce b) počasí c) rozložení pevnin a oceánů d) nadmořské výšce Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S1_D20_Z_FYZGEO_Biosfera_T Zeměpis Fyzická geografie Biosféra BIOSFÉRA TEST 1. Rozmístění

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 7. přednáška Biogeografie

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. 7. přednáška Biogeografie REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AUSTRÁLIE A OCEÁNIE 7. přednáška Biogeografie Obecná charakteristika Svérázné rostlinstvo a zvířena převládají starobylé druhy, které se jinde ve světě vyskytují velmi vzácně příčinou

Více

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 40.Tropické deštné lesy Tropické a deštné lesy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace:

Více

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví

SUDOKOPYTNÍCI. našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví SUDOKOPYTNÍCI našlapují na 2 prostřední prsty, zbylé 2 menší jsou výš prsty kryté kopýtky (paznehty) býložraví Dělení: Nepřežvýkaví Přežvýkavci: a) Jelenovití b) Turovití c) Žirafy Velbloudi srovnání končetiny

Více

VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26

VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26 VY_32_INOVACE_04_KORMORÁN VELKÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA A F R I K A KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení nejteplejší světadíl 4 dobře vyvinutá klimatická pásma: rovníkové horké a vlhké, s

Více

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6.

WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009. Ondřej Nezval 3.6. WWW.METEOVIKYROVICE. WWW.METEOVIKYROVICE.WBS.CZ KLIMATICKÁ STUDIE Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech 2006-2009 Ondřej Nezval 3.6.2009 Studie porovnává jednotlivé zaznamenané měsíce květen v letech

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Jací jsme? Dokážete správně napsat jména na popisky u výběhů opic v liberecké ZOO?

Jací jsme? Dokážete správně napsat jména na popisky u výběhů opic v liberecké ZOO? Dokážete správně napsat jména na popisky u výběhů opic v liberecké ZOO? PAVIÁNI Jací jsme? Na Zemi přilétá delegace ze spřátelené části vesmíru, která se velmi zajímá o život na naší planetě. Úkolem vašeho

Více

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj Aplikovaná ekologie 2.přednáška Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj Životní prostředí ÚVOD základní pojmy životní prostředí, ekologie z čeho se skládá biosféra? ekosystém potravní závislosti, vztahy

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí

Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí Seminární práce pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí Klára Lakomá MCR 2. ročník 16. října 2006 Úvod Jako jeden ze světově nejrozsáhlejších průmyslů a jeden z nejrychleji rostoucích

Více

Biomonitoring proces při kterém sledujeme charakteristiku prostředí sledování zpětných vazeb v prostředí Hodnocení výsledků bývá obtížné Význam biologického monitorování živé zdroje jsou vyčerpávány č

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

VY_32_INOVACE_Z6 1. Téma: Polární kraje. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

VY_32_INOVACE_Z6 1. Téma: Polární kraje. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země VY_32_INOVACE_Z6 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní krajiny Země Téma: Polární kraje Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve výuce:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ )

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ ) GREEN LIFE EDUCATION představuje výchovně vzdělávací projekt NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ ) 2015 Výchovně vzdělávací projekt: Nejbohatší Ekosystémy Planety Země ( NEPZ) ÚVOD: Projekt NEPZ

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

věda zkoumající vzájemné vztahy mezi organismy a vztahy organismů k prostředí základní biologická disciplína využívá poznatků dalších věd - chemie, fyzika, geografie, sociologie rozdělení ekologie podle

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Květen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_25 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Název materiálu: Mokřadní ptáci

Název materiálu: Mokřadní ptáci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Mgr. Zuzana Chabadová Mgr. Marie Kameníková. Vydra říční. Český nadační fond pro vydru

Mgr. Zuzana Chabadová Mgr. Marie Kameníková. Vydra říční. Český nadační fond pro vydru Mgr. Zuzana Chabadová Mgr. Marie Kameníková Vydra říční Český nadační fond pro vydru Projekt "Osvětou a vzděláváním od konfliktu k toleranci" EHP fondů Podpořen v rámci prioritní oblasti: Ochrana životního

Více

Podklady poznámky pro PPT1

Podklady poznámky pro PPT1 Podklady poznámky pro PPT1 Slide 1 Změna klimatu Věda nabízí přesvědčivé důkazy Cílem prezentace je představit téma klimatických změn a poskytnout (stručný) přehled aktuálních vědeckých poznatků. Naposledy

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Tatranský ý kamzík. Rupicapra rupicapra subsp. tatrica- Tanap

Tatranský ý kamzík. Rupicapra rupicapra subsp. tatrica- Tanap Tatranský ý kamzík Uvod Historie kamzíků Kamzík jako živočich Proč kamzíků ubývá Vývoj počtu kamzíků Vývoj počtu kamzíkůdnešní stav Projekt na záchranu tatranského kamzíka Odkazy Kamzík k jako živočichich

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více