Klimatické změny nejsou jen o ledních medvědech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klimatické změny nejsou jen o ledních medvědech"

Transkript

1 Klimatické změny nejsou jen o ledních medvědech aneb Jak změna klimatu ovlivňuje volně žijící příbuzné zvířat v našich zoo 2

2 Obsah 02 Obsah 03 Úvod Žirafy (Giraffa camelopardalis) Pižmoň (Ovibos moschatus) Velbloud jednohrbý (Camelus dromedarius) Pekari (rody Tayassu a Pecari) Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) Plameňáci (Phoenicopteridae) Ovce tlustorohá (Ovis canadensis) Tučňák brýlový (Spheniscus demersus) Tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti) Afričtí lvi (Panthera leo) Gorila horská (Gorilla beringei beringei) Tygři (Panthera tigris) Kasuár přílbový (Casuarius casuarius) Prase savanové (Phacochoerus africanus) Korálové útesy Mořské želvy (Chelonioidea) Tuleň kroužkovaný (Pusa hispida) Místo pro vaše poznámky

3 Milí kolegové! Zvířata v našich zoologických zahradách jsou představiteli příslušných druhů žijících ve volné přírodě. Jsou vynikající nástroj, jak vyjádřit naše vzdělávací poselství. Pokud tedy budete chtít provádět osvětu na téma klimatických změn, budete třeba chtít mluvit o tom, jak je příslušný druh ve volné přírodě globálním oteplováním ovlivněn. Tento dokument poskytuje ne zcela vyčerpávající přehled o klimatických příbězích druhů běžných v zoologických zahradách. Berte to jako jakési nastartování, které vám pomůže dostat se na cestu k objevování dalších příběhů o zvířatech ve vaší kolekci. Na konci každé informace o daném druhu najdete webové zdroje, z nichž fakta a čísla v textu vycházejí. Já koneckonců nejsem expert na klima a vše, čeho jsem schopna, je vyhledávat a shromáždit informace, které se zdají být důvěryhodné. Ani moje angličtina nemusí být tu a tam dokonalá, doufám však, že poselství se mi předat podaří. Přeji vám, aby vám přenos kampaně EAZA Od pólu k pólu do vaší zoo šlo co nejlépe a doufám, že s tím budete mít velký úspěch! Zdraví Constanze Mager-Melicharek, vedoucí odd. vzdělávání Zoo Arnhem, Nizozemí září 2013

4 3

5 4

6 Žirafy (Giraffa camelopardalis) Vedle expanze lidské činnosti (a tedy úbytku stanovišť) a nadměrného lovu se zdá, že problém malé populaci žirafy západoafrické (Giraffa camelopardalis peralta) působí í změna klimatu. Vypadá to, že přirozené prostředí tohoto poddruhu v Nigeru je blízko limitu, se kterým se tato žirafa zvládne vyrovnat pokud jde o vyprahlost prostředí. Tyto žirafy jsou závislé na sezónní migraci mezi nížinami v údolí řeky Niger relativně odolnými vůči suchu a sušších vysočin blízko Kouré. Jejich individuální teritorium je mnohem větší než u ostatních žiraf, které žijí v prostředí s bohatšími potravními zdroji. Díky rokům sucha velikost malé populace tohoto poddruhu, zařazeného podle IUCN jako ohrožený, klesá - v současné době žije asi 300 jedinců. Le Pendu & Ciofolo,

7 6

8 Pižmoň (Ovibos moschatus) Vzhledem ke změně klimatu se stále více medvědů grizzly stěhuje dále na sever. Zde pižmoni žijící v arktické tundře budou muset čelit zvýšené míře predace ze strany těchto šelem. V současné době je predace těmito medvědy odpovědná za 16 % a 39 % mortality pižmoně, zatímco v 80. letech 20. stol. byl tento počet mnohem nižší. Kromě toho se má také za to, že změna klimatu má za následek mírnější zimy a více deště, což by také mohlo mít vliv na populaci pižmoně. Doposud je však tento druh v Červené knize IUCN veden v kategorii málo dotčený (least concern). 30#ixzz2Zts8PXmY Zpráva WSC Species facing the heat 7

9 8

10 Velbloud jednohrbý (Camelus dromedarius) Asi 1,2 mil. jedinců této domestikované formy velblouda žije ve volné přírodě v Austrálii. Introdukovali je sem lidé zhruba před 150 lety. Velbloudi jako přežvýkavci produkují během trávení metan. Každý jedinec vyprodukuje asi 45 kg metanu ročně, což odpovídá asi 1 ekvivalentní tuně CO 2. To znamená, že tito nechtění velbloudi, kterým se kromě toho dává za vinu i eroze řídkého porodu a vyčerpávání napajedel, vyprodukují tolik emisí jako přibližně tisíc osobních aut. V létě 2011 australská vláda rozhodla podpořit plán utracení velbloudů jednohrbých jako prostředek k získání emisních povolenek. Směrným číslem pro rok 2012 bylo postřílet zvířat. ettung-australien-plant-abschusshunderttausender-kamele-a html 9

11 Pekari (rody Tayassu a Pecari) Studie z nedávné doby provedená koná v národní rezervaci Pacaya Simiria (Peru) hodnotí dopad extrémní vodní hladiny řeky Amazonky na hustotu populací různých druhů zvířat v regionu. V oblasti se nachází sezónně zaplavovaný deštný prales. V roce 2009 však Amazonka dosáhla rekordní výšky, zatímco v roce 2010 hladina vody byla nejnižší od počátku zaznamenávání těchto údajů, což proběhlo před zhruba 100 lety. Roky 2011 a 2012 přinesly znovu extrémní povodně a zaplavily oblast na asi šest měsíců. Má se za to, že příčinou těchto extrémních vrcholů je změna klimatu. 10

12 Pekari bělohubý (Tayassu pecari, status podle IUCN: zranitelný ) je výrazně ovlivněn kolísáním vodní hladiny. Sčítání ukazuje, že hustota klesla z 3,64 jedinců na km2 v roce 2009 až na 0,59 jedinců na km2 v roce Pekari páskovaný (Pecari tajacu, status podle IUCN: málo dotčený ) byl ovlivněn ještě intenzivněji. Jeho hustota klesla z 0,23 jedinců na km2 na nulový záznam v roce Pekari páskovaný upřednostňuje spíše nezaplavené oblasti a lokalitu výzkumu lze považovat za okrajový biotop těchto zvířat. Fotopasti také ukázaly, že se v době provádění studie zhoršil stav jedinců. V roce 2011 asi 10 % zvířat na fotografiích vykazovalo jasné známky podvýživy. Klesající počet pekari zřejmě způsobil problém hlavním predátorům těchto druhů. Zhoršený tělesný stav vykazovali na fotografiích pořízených fotopastí i pumy a jaguáři. Kromě toho museli i příslušníci domorodého kmene Cocama, kteří pekari tradičně lovili, přejít na jiné zdroje masa. Lov pekari již nebyl možný udržitelným způsobem s ohledem na pokles hustoty populací těchto zvířat. Na druhé straně v nejsušších oblastech svého přirozeného areálu rozšíření je pekari bělohubý z hlediska hydratace během období sucha závislý na mělkých tůňkách. Vzhledem ke změně klimatu tyto zdroje vody vysychají stále více Report.pdf 11

13 12

14 Tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) U tohoto druhu se dopad extrémních vodních hladin zřejmě také v důsledku klimatických změn předmětem výzkumu v Peru (výchozí situace této studie: viz kapitola pekari). Pozorování tapíra jsou obecně vzácná kvůli skrytému způsobu života těchto zvířat. V roce 2011 se zdálo, že jejich hustota poklesla, i když vzhledem k nízkému počtu pozorování je jakékoli statisticky významné vyjádření složité. Fotopasti také ukázaly, že několik zvířat vykazovalo v roce 2011 známky podvýživy. U vyloženě vodních živočichů, jako jsou například vydry obrovské, se žádný pokles populace neprokázal, stejně tak tomu bylo u stromových druhů, jako jsou primáti, papoušci a tamandua. Report.pdf 1 3

15 14

16 Plameňáci (Phoenicopteridae) Pokud budou klimatické změny pokračovat, tropické a subtropické mokřady se zmenší a jejich kvalita se sníží. Plameňáci jako normálně nestěhovaví ptáci se při změně kvality vody nebo její hladiny musí přesouvat do příznivějších vod. Navíc jsou během hnízdní sezóny poměrně citliví na extrémní povětrnostní podmínky. Příliš vydatný déšť zaplavuje hnízda, příliš málo vody má za následek vysychání hnízd, díky čemuž jsou mláďata snadnou potravou pro predátory, kteří v tom okamžiku mohou snadno proniknout na hnízdiště. Skupina specialistů na plameňáky při IUCN si tuto hrozbu uvědomila a identifikovala jako jednu ze svých priorit a cílů takto: Podpora inovačních ochranářských přístupů a sladění zájmů člověka i plameňáků v oblasti ochrany vody v souvislosti se změnou klimatu a predikce nedostatku vody. WCS, Species facing the heat 1 5

17 16

18 Ovce tlustorohá (Ovis canadensis) Méně dešťových srážek má za následek menší růst rostlin, což vedlo ke snižování početnosti populací ovce tlustorohé v některých z jejích bývalých oblastí výskytu v Severní Americe. Toto je jeden z příkladů, kdy vzestup teploty sám o sobě není pro živočišné druhy hlavním problémem, neboť tito kopytníci jsou velmi dobře přizpůsobeni extrémním teplotám. V tomto případě je klíčovým faktorem omezující se zdroj potravy. Ovce tlustorohá má podle IUCN statut málo dotčený. Temperaturanstieg-laesst-Arten-nicht-verschwinden. html 1 7

19 18

20 Tučňák brýlový (Spheniscus demersus) Tučňák brýlový: celková populace tohoto druhu klasifikovaného jako ohrožený nyní čítá až jedinců v Jihoafrické republice a Namibii. Existuje mnoho příčin, proč je tento druh ohrožen. Jedná se kromě jiného o důsledky sběru guana, k němuž v minulosti masivně docházelo. Tučňáci vyhrabávají do guana jamky, do nichž kladou vejce. Mají-li k dispozici pouze málo míst v guanu, hnízdí v písku nebo na volné ploše. Písek má horší izolační vlastnosti než guano a obě tyto náhražky guana způsobují tučňákům tepelný stres, v jehož důsledku opouštějí hnízda. Navíc některé silné bouře v posledních letech způsobily problémy na hnízdištích. Změna klimatu může být také příčinou přesunu populací kořisti v posledních letech. IUCN nyní zvažuje přestěhování tučňáků do nových kolonií, blíže k aktuálním místům koncentrace rybích populací. 1 9

21 2 0

22 Tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti) Tento tučňák žijící na západním pobřeží Jižní Ameriky je závislý na chladném Humboldtově mořském proudu, bohatém na živiny a ryby. Změna klimatu může takovéto proudy měnit. Ryby odplavou a tučňáci budou mít potíže. Klimatický jev El Niño způsobuje dočasné drobné změny v Humboldtově proudu. V letech výskytu jevu El Niño mnoho mláďat tučňáka Humboldtova nepřežije a dokonce i mnoho dospělých tučňáků hladoví (také vlivem kombinace nadměrného rybolovu lidmi). To znamená, že v každém roce, kdy se objeví El Niño, dojde k poklesu populace o 75 %. Mnoho vědců si myslí, že vlivem globálního oteplování bude klimatický jev El Nino častější a intenzivnější. Ve volné přírodě zbylo pouze méně než jedinců tohoto zranitelného druhu. https://www.scz.org/animal_exhibits-animal.php?a_ id=186; 2 1

23 22

24 Afričtí lvi (Panthera leo) Populace afrických lvů během posledních desetiletí výrazně poklesla a je nyní silně roztříštěná. Hlavní hrozbou jsou konflikty mezi zvířaty a lidmi, protože mnoho lvů bylo zabito, když lovili dobytek. Pokud bude změna klimatu v Africe pokračovat, dojde ke změně stanovišť. Bude potřeba ještě více prostoru pro nakrmení stále rostoucí lidské populace v horších zemědělských podmínkách. To bude mít za následek stále častější konflikty mezi potřebami lidí a lvů. Afričtí lvi (klasifikovaní IUCN jako zranitelný druh), se v případě pokračování klimatických změn mohou stát náchylnější k nemocem. V tanzanském národním parku Serengeti vypukly v letech 1994 a 2001 epidemie psinky. Vědci se domnívají, že tyto epidemie poškodily rovněž místní populace lvů (cca 40 % uhynulo), protože postihly zvířata již trpící krevními parazity šířenými klíšťaty. Předchozí suché roky způsobily celkově špatný stav a následné náhlé deště dramaticky zvýšily populace klíšťat. Když tedy lvy postihl virus psinky, jejich imunitní systém už nebyl v pořádku, takže onemocnění usmrtilo mnohem více zvířat než kdy předtím. 2 3

25 24

26 Gorila horská (Gorilla beringei beringei) Živočišné a rostlinné druhy s výskytem pouze v horských oblastech budou přirozeně ohroženy ještě více, bude-li globální oteplování pokračovat. Pokud k předpovídané změně teploty ve střední Africe dojde, budou endemické druhy v sopečných kráterech pohoří Virunga čelit hrozbám, neboť při posunu vegetačních zón směrem nahoru se snižuje jejich rozsah a mění se distribuce mnoha druhů. Pro horské gorily (klasifikované IUCN jako druh ohrožený ) může být pohyb vegetačních zón směrem vzhůru přínosem. Mírně by se tak zvětšilo rozšíření jejich hlavních potravních rostlin. Tyto gorily by však ve skutečnosti byly nuceny k přesunu tak vysoko v důsledku lidského narušování v nížinných oblastech. Mrazivé počasí ve vysokých nadmořských výškách omezuje dobu, kterou zde gorily tráví a choroby vyskytující se v kombinaci s chladem a deštěm (například pneumonie) jsou v současné době jednou z nejčastějších příčin úhynu. Bohužel, veškerý přínos z nárůstu teploty bude pravděpodobně negativně kompenzován poklesem srážek, což může být problematické pro příslušnou vegetaci. Pokud horský les vyschne, teprve uvidíme, zda přežije dostatečné množství potravních rostlin a zda budou gorily schopny se přizpůsobit. Zemědělská produktivita s nižšími dešťovými srážkami klesne, čímž se pravděpodobně zvýší tlak na zdroje v chráněné oblasti pohoří Virunga. bb7fb87ece780936a2f55130c87caf46.pdf 2 5

27 26

28 Tygři (Panthera tigris) Jedna z největších ne-li největší populace tygra indického žije mangrovových lesích Sundabar Mangrove o rozloze km 2, na hranicích Bangladéše a Indie. V oblasti v současné době žije asi 200 tygrů. Během posledních 40 let se v důsledku zvýšení hladiny moře plocha mangrovových lesů zmenšila o 28 %. Někteří savci tvořící kořist tygrů chráněnou oblast opustili, a tygři jdou za nimi. To vede ke konfliktům mezi lidmi a zvířaty. Počet útoků tygra na člověka poměrně dramaticky stoupl, částečně také proto, že bývalí rybáři vstupují do zakázaného prostoru častěji kvůli redukci své obživy. Nyní se například snaží sbírat v rezervaci med. Stručně řečeno - prostor pro tygry se zmenšuje a počet případů zabití člověka tygrem se naopak zvyšuje. Má-li tento trend pokračovat, modely naznačují, že během let může potkat zkáza prakticky všechny oblasti v Sundabar vhodné jako tygří stanoviště. bb7fb87ece780936a2f55130c87caf46.pdf 2 7

29 2 8

30 Kasuár přílbový (Casuarius casuarius) V letech 2006 a 2011 cyklóny v australském Queenslandu způsobily, že z větví najednou opadaly všechny lesní plody. Tento jev znamenal o něco později problémy pro plodožravého ohroženého kasuára, neboť došlo k porušení kontinuity potravních zdrojů. V roce 2006 hladovějící ptáci opustili lesy a přestěhovali se kvůli hledání potravy na předměstí a do turistických letovisek. Celková populace kasuára přílbového odhadovaná mezi 1000 a 2000 jedinci klesla o třetinu v důsledku hladovění, dopravních nehod a konflikty se psy. Po cyklonu v roce 2011 poskytla ochranářská nevládní organizace zvířatům potravu ve vzdálených oblastech, aby zabránila zvýšenému počtu konfliktů lidí a zvířat na předměstích. Zdálo se, že tato strategie funguje docela dobře! 6a2f55130c87caf46.pdf 2 9

31 30

32 Prase savanové (Phacochoerus africanus) Prase savanové obývá velký areál v subsaharské Africe. Druh je podle seznamu IUCN klasifikován jako málo dotčený a počet jedinců se obecně zdá být stabilní. Ve většině rozlohy severní části jeho areálu výskytu se však nyní ukazují důsledky toho, že tato zvířata nevydrží dlouhodobé sucho. Zóna Sahelu se rozšiřuje, což od 80. let min. stol. vede ke zmenšování někdejšího areálu výskytu tohoto druhu. V současnosti se má za to, že v Nigeru tento druh prasete vyhynul. 31

33 Korálové útesy Koráli jsou živočichové náležející do zoologického kmene Cnidaria. K jejich typickým znakům patří jednoduchá anatomie a velmi vysoké požadavky na abiotické faktory v jejich prostředí. Bohužel tito živočichové, kteří tvoří základ neobyčejně biologicky rozmanitých ekosystémů korálových útesů, čelí několika obrovským problémům v důsledku globálního oteplování. Za prvé: od konce 19. století se teplota zvýšila o 0,75 C a predikativní klimatické modely 32

34 ujišťují, že během několika příštích desetiletí přijde ještě větší nárůst. Zvýšení teploty korály stresuje, což vede k vylučování fotosyntetických endosymbiontů (zooxantely). Tento jev je znám jako blednutí korálů a je pro ně smrtelný. Za druhé: přibližně jedna třetina oxidu uhličitého (CO 2 ) vypouštěného do ovzduší na planetě je absorbována oceánem. Tím, jak se do oceánu dostává více a více CO 2, mění se chemické složení vody. Voda je stále kyselejší, takže pro korály je mnohem těžší vybudovat své vápenaté kostry. A za třetí - hladina moře stoupá. Odhadovaný nárůst se pohybuje mezi 0,18 m až 1,4 m v letech Dojde tím k poškození korálů, které jsou vázány na zvláštní vodní zóny blízko pod hladinou, které jsou naplněny světlem. V neposlední řadě těžba deštných pralesů rovněž faktor přispívající ke změně klimatu vede k intenzivnější erozi. Řeky nesou sedimenty do pobřežních zón, kalí vodu a ničí tak korály. Od roku 2005 například karibská oblast ztratila asi 50 % svých korálů v důsledku masivního blednutí během teplých období. V lepších podmínkách je obnova možná, bude však trvat desítky let. hp?page=climate_change 3 3

35 34

36 Mořské želvy (Chelonioidea) Předpokládá se, že vzestup hladiny moře o 0,5 metru bude mít za následek ztrátu zhruba jedné třetiny hnízdišť mořských želv. Kromě toho pohlaví mořských želv určuje teplota prostředí v průběhu vývoje vajec. Při vývoji za vyšších teplot se líhnou samice, v opačném případě samci. Studie ukazují, že v Playa Grande na pobřeží Tichého oceánu v Kostarice se nyní v závislosti na podmínkách každoročně líhne 70 až 90 % samic. To v dlouhodobém horizontu vede ke ztrátě genetické rozmanitosti, protože mnoho samic je oplozeno pouze malým počtem samců. Na Floridě je již 90 % potomků ohrožené karety pravé samičího pohlaví. Předpokládá se, že vzroste li teplota jen o jeden stupeň, nevylíhnou se již žádní samci. Na Junquillal Beach na pobřeží Pacifiku v Kostarice je již několik let příliš horko (= teplota písku je vyšší než 34 C) a mláďata se nelíhnou vůbec. Ochránci přírody nyní zde nakladená vejce přenášejí do chladnějších bezpečných odchoven. Mláďata jsou poté pod dohledem a v bezpečí opět vypouštěna do vody. 6a2f55130c87caf46.pdf hp?page=climate_change ate_change/effects_on_ocean_animals.php 3 5

37 '., 36

38 Tuleň kroužkovaný (Pusa hispida) Tuleň kroužkovaný žije vysoko na severu, v arktické oblasti. Je závislý na arktickém ledu a normálně se vůbec nenachází na souši. Tuleni rodí svá mláďata na jaře v ledové noře. Jediný východ z ní normálně vede skrz vodu. Mláďata jsou tak chráněna před predátory (především ledními medvědy). Bílá srst mláděte není příliš vhodná pro plavání na delší vzdálenost. Matka své mládě pravidelně navštěvuje a krmí. Mléko tuleňů je velmi tučné a poté, co mládě přelíná a je po několika týdnech odstaveno, má již vytvořenou dobře izolující vrstvu tuku. Jsou-li však teploty zjara poměrně vysoké, není ledová vrstva dostatečně silná a nora se zhroutí příliš brzy. Mláďata jsou tak oddělena od matek a nejsou schopna přežít. V posledních letech jsou míry přežití a reprodukce znepokojující. Tato zvířata již nemají příliš velkou rezervu pro přesun do chladnějších oblastí, neboť jejich přirozený areál výskytu se již teď nachází daleko na severu. Velkou otázkou je, zda tento druh bude schopen přizpůsobit své chování a využívat místo ledu souš, neboť dle předpovědí bude v blízké budoucnosti v Arktidě v letním období velmi málo ledu. list_ringed_seal.pdf 3 7

39 Místo pro vaše poznámky 3 8

40 39

41 Klimatické změny nejsou jen o ledních medvědech Jak změna klimatu ovlivňuje volně žijící příbuzné zvířat v našich zoo Publikace vytvořená v rámci kampaně EAZA Od pólu k pólu ( ) Autor: Constanze Mager-Melicharek, vedoucí odd. vzdělávání, Burgers Zoo, Arnhem, Nizozemí Grafika: Erik Mager (brožura), Zsuzsa Petro / Zoo Sóstó, Maďarsko (logo kampaně) Fotografie: Nick Hobgood [28], Donald M. Jones [16], JJM Mager [01], Marianela Velilla [12] a řada internetových zdrojů (jméno autora nebylo v řadě případů možno zjistit) 4 0

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

57.Afrika rostlinstvo a živočišstvo Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Světadíly a oceány 57.Afrika Afrika Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích

Ekosystémy Země. ekosystém je soustava živých a neživých složek zahrnující všechny organismy na určitém území a v jejich vzájemných vztazích Ekosystémy Země Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Awareness posters Osvětové postery. A2 polar bear_hr

Awareness posters Osvětové postery. A2 polar bear_hr Awareness posters Osvětové postery A2 polar bear_hr Objem mořského ledu Arktidy se za posledních 30 let zredukoval o 35 %. Medvěd lední potřebuje k lovu zamrzlé moře. Žádný led = žádný lední medvěd. Chceš

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Zeměpisná pásma. rozdělení

Zeměpisná pásma. rozdělení Zeměpisná pásma rozdělení Podnebné pásy Podnebné pásy jsou oblasti se stejným makroklimatem. Rozlišujeme 4 typy podnebných pásů: tropický, subtropický, mírný a polární. Lze je charakterizovat podle klimatických

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA KLIMA A BIOMY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze, vzdálenosti od oceánu, charakteru

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_018. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_018 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Biosféra - prezentace Vyučovací předmět:

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS Biosféra tropické deštné lesy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Martin Svoboda, IV. B

Martin Svoboda, IV. B Martin Svoboda, IV. B Obecné vymezení Regiony v blízkosti zeměpisného pólu Místa za polárním kruhem (vymezen rovnoběžkami 66 33 severní a jižní zeměpisné šířky) Severní polární oblast = Arktida Jižní polární

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

společně pro přírodu výroční zpráva 2008

společně pro přírodu výroční zpráva 2008 společně pro přírodu výroční zpráva 28 KDO JSME Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním

Více

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ )

NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ ) GREEN LIFE EDUCATION představuje výchovně vzdělávací projekt NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ ( NEPZ ) 2015 Výchovně vzdělávací projekt: Nejbohatší Ekosystémy Planety Země ( NEPZ) ÚVOD: Projekt NEPZ

Více

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník

ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN. Zeměpis. 6.ročník Zeměpis LEDEN ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO Tvar zeměkoule,země ve vesmíru Pohyby Země Roční období Měsíc-přirozená družice Země Sluneční soustava Slunce, planety GLÓBUS A MAPA Glóbus, mapa, plán Měřítko a

Více

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

40.Tropické deštné lesy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Krajinná sféra a její zákl.části 40.Tropické deštné lesy Tropické a deštné lesy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace:

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí?

SAMOSTATNÁ PRÁCE. 3) Vysvětli vznik Himalájí? SAMOSTATNÁ PRÁCE 1) Z uvedených místopisných pojmů sestav hranici mezi Evropou a Asií a to tak, že začneš od nejsevernějšího místa. Marmarské moře, východní úpatí pohoří Ural, Egejské moře, průliv Bospor,

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Globální oteplování máme věřit předpovědím?

Globální oteplování máme věřit předpovědím? Globální oteplování máme věřit předpovědím? prof. Ing. Emil Pelikán,CSc. Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Fakulta dopravní ČVUT v Praze pelikan@cs.cas.cz Obsah Úvod Klimatický systém Skleníkové plyny Změny

Více

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013

Zeměpis cestovního ruchu. Ročník: 1. Téma: Regionální a politická geografie světa. Datum: 8.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Zeměpis cestovního ruchu Ročník: 1. Téma:

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim

Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Globální změny klimatu v kostce a jejich vliv na hydrologický režim Člověk působí na své okolí již od pradávna svou schopností přetvářet přírodu ke svému prospěchu nejen usnadnil svou existenci na Zemi

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍ AMERIKA KLIMA, BIOMY USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová Klimatologické vymezení závislé na přírodních faktorech (zeměpisné poloze,

Více

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL)

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) Vztahy mezi jedinci a druhy konkurence vnitrodruhová x mezidruhová vývoj společenstev sukcese + klimax vztahy jednotlivci druhy populace koexistence predace parazitizmus symbióza

Více

Martina Sobotková, B 775 martina.sobotkova.1@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: úterý 10 11.30 hod.

Martina Sobotková, B 775 martina.sobotkova.1@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: úterý 10 11.30 hod. SVĚTOVÉ BIOMY 4. přednáška Populace Ekosystém Populace Martina Sobotková, B 775 martina.sobotkova.1@fsv.cvut.cz Konzultační hodiny: úterý 10 11.30 hod. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT

Více

Lov v oceáně. Korálový útes

Lov v oceáně. Korálový útes Lov v oceáně Korálový útes Koráli z útesů mají pestré barvy a různé tvary a velikosti. Libují si v teple a na slunci, a proto se většina útesů nachází v teplé vodě tropického pásma. V korálových útesech

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí

BIOSFÉRA. živý obal Země. souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOSFÉRA živý obal Země BIOSFÉRA souhrn všech živých organismů na souši, ve vodě i ve vzduchu včetně jejich prostředí BIOGEOGRAFIE - věda zkoumající biosféru FYTOGEOGRAFIE - zkoumá prostorové rozšíření

Více

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická Výbor - Téma Komise pro udržitelný rozvoj Klimatická změna KLIMATICKÁ ZMĚNA 1. Úvod Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky, protože

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy.

Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a jsou zaměřeny na podnebné pásy. VY_52_INOVACE_Pr_31 Téma hodiny: Podnebné pásy Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: podnebí, pásy, Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec Řež Výukové materiály

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE)

Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) Přírodní poměry Afriky (SKUPINOVÁ PRÁCE) 1. Podle následujících charakteristik doplň, jak se jednotlivé lokality jmenují. A Tento průplav byl prokopán mezi Rudým a Středozemním mořem. Jmenuje se. B Výška

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

Bezpečnost regionů a ochrana přírody ve stínu klimatické změny Mgr.Michael Pondělíček, Ph.D. VŠRR Jak se vlastně tedy vyvíjí klima na naší planetě? Oteplení (masáž novinářů a ekologistů) X Ochlazení (prezentace

Více

PLAZI HADI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_277 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 7 ZNAKY HADŮ NEMAJÍ KONČETINY

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace

SSOS_ZE_1.14 Jedinec, druh, populace Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Název materiálu: Kytovci

Název materiálu: Kytovci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více