Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické poradě na základě podkladů pedagogického sboru a připomínek ředitelky MŠ. ŠVP aktualizován Příští aktualizace dle aktuálních změn.

2 Obsah: I.část str. 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 4-10 a) Věcné vybavení a údržba 4-5 b) Životospráva 5 c) Psychosociální podmínky 5 d) Organizace vzdělávání 6-9 e) Personální podmínky Charakteristika vzdělávacího programu II.část obsah vzdělávání Cíle a prostředky v oblastech předškolního vzdělávání Obsah předškolního vzdělávání III.část Autoevaluační systém školy Autoevaluace z pohledu učitelky Autoevaluace z pohledu ředitelky IV. část Přílohy Pravidla našeho soužití 42 2

3 I. část 1.Identifikační údaje Zřizovatel školy: Statutární město Olomouc, IČ Název: Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace od 1. ledna 1995 Součásti: Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Školní jídelna Předmět hlavní činnosti: - zabezpečování předškolního vzdělávání dětí a další činnosti dle zákona 561/2004Sb., o předškolním vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 v platném znění - poskytování školního stravování pro děti a zaměstnance školy Adresa budovy, kde sídlí ředitelství MŠ: Mateřská škola Helsinská 256/ Olomouc Adresa odloučeného pracoviště: Mateřská škola Čapka Choda Olomouc Telefonní spojení: MŠ Helsinská , Fax: www stránky: ms-helsinska-olomouc.svet stránek.cz MŠ Čapka Choda www stránky: mscapkachoda.blok.cz ŠJ Helsinská Provoz obou mateřských škol: 06:15 16:30 Ředitelka MŠ: Marta Slouková 1

4 Zástupce ředitelky MŠ: Alena Nenutilová Vedoucí ŠJ Helsinská: Ludmila Vítková Počet pedagogických pracovnic: 12 Počet nepedagogických pracovnic: ŠJ 7 Provozní zaměstnanci 4 Počet a skladba tříd obou MŠ: MŠ Helsinská 3 třídy děti 3-6leté MŠ Čapka Choda 3 třídy děti 3-6leté Kapacita: MŠ Helsinská MŠ Čapka Choda ŠJ Helsinská 78 dětí 78 dětí 500 strávníků ( kapacita) ŠVP zpracoval: Marta Slouková ředitelka MŠ Alena Nenutilová zástupkyně ředitelky MŠ Hana Hončová učitelka MŠ Jolana Krososková učitelka MŠ Na obsahu vzdělávání spolupracoval celý pedagogický sbor. 2

5 2. Obecná charakteristika mateřských škol Mateřská škola Helsinská 11 Budova Mateřské školy Helsinská byla postavena v roce 1961, nachází se mezi domy, tj. není v bezprostřední blízkosti hlavní silnice a tudíž je v klidnějším prostředí odhlučněném domy, a dále v blízkosti ZŠ Helsinská, jež je odloučeným pracovištěm ZŠ Tererovo náměstí a spolupracuje s ní v rámci možností. MŠ je jednopatrová s rovnou střechou. Výhodou je dobrá dostupnost jak hromadnými dopravními prostředky tak autem. V přízemí se nachází ředitelna, sborovna, WC zaměstnanců šatny dětí, šatna zaměstnanců, kuchyňka výdejna a jedno oddělení. V patře jsou dvě oddělení, sklad didaktických, výtvarných a Tv pomůcek, náčiní a nářadí, a kuchyňka výdejna. Prostory jednotlivých oddělení jsou rozděleny na třídu, hernu, umývárnu a dětské toalety, a místo na ukládání lehátek a lůžkovin. Kapacita tříd je 24 dětí. Mateřská škola má schválenou výjimku na 26 dětí na třídu. Mateřskou školu navštěvuje 78 dětí. V suterénu MŠ se nachází kryt. Součástí Mateřské školy je Školní jídelna, která se nachází též v suterénu Mateřské školy. Kapacita ŠJ je 500 strávníků. ŠJ Helsinská vyvařuje pro mateřské školy Dělnickou, Škrétovu a své odloučené pracoviště MŠ Čapka Choda. Budova MŠ má poměrně prostornou zahradu s brouzdalištěm, pískovišti, komponenty, altánem na hračky a nově od r hřiště o rozměrech 8x10m. V posledních letech zde byly provedeny renovace umýváren, vyměněny oken, oprava terasy, střechy,byl proveden nový nátěr vnější omítky, třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Mateřská škola Čapka Choda 12 Mateřská škola Čapka Choda je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Helsinská 11 Olomouc a nachází se v blízkosti ZŠ Tererovo náměstí Olomouc, s kterou Mateřská škola spolupracuje v rámci možností. Budova Mateřské školy Čapka Choda je stejného typu jako MŠ Helsinská, vybudovaná také v šedesátých letech. Je taktéž trojtřídní, kapacita tříd je 24 dětí se schválenou výjimkou 26 dětí na třídu. Mateřskou školu navštěvuje 78 dětí. V suterénu MŠ bývala dříve jídelna, nyní jsou prostory částečně využívány jako výdejna částečně jsou prostory pronajímány skautským oddílům. Budova MŠ má poměrně prostornou zahradu s brouzdalištěm, pískovišti, komponenty,uměle vytvořeným kopcem pro účely zimního bobování či zdolávání nerovného vyvýšeného terénu.. K ukládání hraček slouží garáž, která má vjezd ze školní zahrady.jelikož je MŠ v blízkosti hlavní silnice vedoucí z Olomouce na Hradec Králové je zahrada odhlučněna a chráněna před výfukovými plyny živým plotem a stromy. V posledních letech zde byly provedeny renovace umýváren, střechy,vyměněna oken,oprava schodiště vedoucího z šaten do zahrady, oprava brouzdaliště, třídy jsou vybaveny novým nábytkem, v r se začalo s rekonstrukcí elektroinstalace, která bude ukončena v roce 2014, v r byl upraven vstup do MŠ, bylo vybudováno oplocení před hlavním vchodem do MŠ, čímž byl vytyčen areál MŠ, a stání pro kočárky a kola. 3

6 3.Podmínky vzdělávání Mateřská škola přijímá děti ve věku 3-6 let, v předem konzultovaných případech i dítě mladší tří let formou probíhajícího zápisu do MŠ, ale i během školního roku pokud má MŠ k dispozici volné místo. Pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy jsou dána Školním řádem a Kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy. Obě mateřské školy jsou trojtřídní, věkově heterogenní. Všechny třídy pracují podle Školního vzdělávacího programu mateřské školy. V MŠ Čapka Choda jsou třídy: V MŠ Helsinská jsou třídy: Sluníčka Růžičky Berušky Pejsci Medvídci Kočičky a)věcné vybavení a údržba Mateřská škola Helsinská: Vcelku dobrý technický stav budovy.v posledních letech prošla MŠ většími opravami jako výměna oken,oprava sociálního zařízení, výměna kuchyňských linek, nátěr vnějších omítek, oprava terasy, výměna nábytku ve skladních prostorách pro didaktické pomůcky, nářadí a náčiní pro Tv, výtvarný materiál, nové koberce ve třídách, vybavení sborovny pro pedagog. nábytkem a přístupu k internetu. Nadále budeme pokračovat s dotvářením vnitřního interiéru a v údržbě a vybavení dle koncepce. Prostorná školní zahrada se standardním vybavením skluzavky, pískoviště, pružinové houpadlo, průlezky, zahradní domek na hračky, lavičky se stolky, hřiště. Součástí zahrady je i brouzdaliště, které je potřeba doplnit ochranou plachtou Všechno vybavení zahrady je průběžně opravováno nátěry či jinými úpravami dle aktuálního stavu. Třídy jsou upraveny tak, aby vyhovovali realizaci vzdělávacího programu a aby měli děti volný přístup k přehledně uspořádanému vybavení pro všestranné aktivity dětí.hračky a pomůcky jsou průběžně doplňovány dle finančních možností.ve třídách je postupně obměňován nábytek na hračky. Mateřská škola Čapka Choda: Vcelku dobrý technický stav budovy. Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, která již byla v havarijním stavu.v celé budově byl vyměněny okna, opraveno sociální vybavení, ve třídách byl vyměněn zcela nábytek. Nadále budeme pokračovat s dotvářením vnitřního interiéru a v údržbě a vybavení dle koncepce. Prostorná školní zahrada je nově vybavena komponenty skluzavka, průlezky, domečky pro děti k pískovištím,dřevěný vlak,klády na zdolávání nerovného terénu a procvičování rovnováhy. Součástí zahrady je opravené brouzdaliště. Všechno vybavení zahrady je průběžně opravováno nátěry či jinými úpravami dle aktuálního stavu Třídy jsou upraveny tak, aby vyhovovaly realizaci vzdělávacího programu a aby měli děti volný přístup k přehledně uspořádanému vybavení pro všestranné aktivity dětí. Hračky a pomůcky jsou průběžně doplňovány dle finančních možností 4

7 b) Životospráva 1. Aktivní podílení se na zajišťování pitného režimu každé dítě se buďto samo obsluhuje ( děti mají k dispozici konvici s nápojem a čisté sklenice nebo je mu nápomocna p. učitelka. P.učitelka taktéž vybízí děti k pití během celého dne. Pitný režim je zajištěn i na školní zahradě během pobytu venku, v podobě pijítka. 2. Umožnění činností podle aktuální situace. 3. Každodenní dostatečně dlouhý pobyt dětí venku s výjimkou klimatických podmínek (mráz pod -10 C, náledí, silný vítr nebo déšť, inverze apod.). 4. Umožnění dostatku volného pobytu dětí na zahradě. 5. Respektování individuální potřeby spánku a odpočinku dětí.děti nejsou nuceny do spánku, je však dáno časové vymezení, po kterou dítě leží, odpočívá, relaxuje a umožňuje tím ohleduplně dětem s potřebou spánku usnout. Po té jsou dětem s nižší potřebou spánku k dispozici klidné hry, aktivity u předškoláků je čas využit k předškolní průpravě. c)psychosociální podmínky 1. Vytváření prostředí, ve kterém se budou děti i dospělí cítit dobře, spokojeně, jistě a bezpečně 2. Umožnění postupné adaptace nově příchozímu dítěti. 3. Nenásilné, přirozené a citlivé komunikování s dětmi. 4. Organizování činností a vedení dětí k aktivní spoluúčasti při činnostech a tvorbě pravidel vzájemné komunikace. 5. Vytváření podmínek pro individuální, skupinové i frontální činnosti pro rozvoj komunikativních dovedností. 6. Respektování osobního soukromí (uchýlení dítěte do klidného koutku, osobní hygiena). 7. Poskytování osobní svobody a volnosti dětí v rámci společně vytvořených a platných pravidel, podporování jejich samostatného rozhodování. 8. Vytváření vztahů založených na vzájemné ohleduplnosti, důvěře, úctě, pomoci, podpoře toleranci; využívání pozitivního hodnocení; neponižování, nezvýhodňování žádného z dětí. 9. Účinné působení na nezdravé soutěžení dětí. Věnování pozornosti neformálním vztahům dětí ve třídě, jejich nenásilnému ovlivňování prosociálním směrem. 10. Vyvážené zařazování spontánních a řízených činností. 11. Kladení nároků přiměřeně individuálním schopnostem a pracovnímu tempu dětí 12. Zařazování účinných relaxačních technik v průběhu denních činností. Aktivitu, iniciativu a samostatnost dětí podporujeme: - dostupností materiálů a pomůcek - bezpečností a hygienou prostředí - variabilností možností obměny prostředí společně s dětmi 5

8 d) Organizace vzdělávání Provoz obou mateřských škol probíhá od 6:15 16:30 hodin. R E Ž I M D N E 6:15 8:30 scházení dětí, spontánní hry a zájmové aktivity, individuální práce s dětmi 8:30 9:15 hygiena, zdravotně preventivní pohybové aktivity, svačina, 9:15 9:45 didakticky cílené činnosti 10:00 11:30 pobyt venku ( dle počasí ) 11:30 12:15 hygiena, oběd 12:15 12:30 příprava na spánek,hygiena,odchod dětí po obědě domů 12:30 14:15 odpočinek, spánek, 13:30 14:15 klidové zájmové aktivity dětí s nížší potřebou spánku 14:15-14:30 vstávání, hygiena 14:30 15:00 svačina 15:00 16:15 herní činnosti dle vlastního zájmu, individuální činnosti dle nabídky učitelky, cílené řízené aktivity,pohybové,rozumové, společenské, hudební hry, postupné rozcházení dětí Poznámka: Termíny jsou orientační,učitelka vychází z aktuální potřeby dětí, reaguje na individualitu dítěte, přizpůsobuje se plánovaným akcím v MŠ. Děti zařazujeme do věkově smíšených tříd na základě přání rodičů (sourozenci, kamarádi) a možnosti školy V době odpoledního odpočinku děti, které neusnou, mohou pouze odpočívat, provádět klidové činnosti ( kreslení, prohlížení knížek) nebo je čas využíván u předškoláků k přípravě na školu prostřednictvím pracovních listů, hlavolamů, procvičení grafomotoriky apod,vše tak, aby aktivní děti nerušily spánek ostatních dětí. Děti mají možnost podílet se na přípravě stolování, nalévání pití, pomáhat kamarádovi, určovat si množství jídla, doplňování tekutin během dne ( pitný režim), samostatně používat hygienické zařízení, samostatně používat a uklízet herní koutky. Spontánní pohyb je podporován při všech činnostech během celého dne spojený s otužováním dětí. 6

9 Další aspekty: 1. Učitelky se plně věnují dětem. 2. Dětem je individuálně přizpůsoben adaptační režim 3. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běžného programu 4. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě 5. Pro realizaci plánovaných činností má učitelka předem připraveny vhodné materiální prostředky Řízení školy: 1. Jasně jsou vymezeny povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků. 2. Je v zájmu při vedení zaměstnanců vytvořit ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojit spolupracovníky do řízení MŠ, respektovat jejich názor. Podporovat jejich spoluúčast na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 3. Usilujeme o týmovou práci pedagogického sboru a zároveň vyzýváme ke spolupráci rodiče. 4. Při plánování práce MŠ využíváme zpětnou vazbu, vycházíme z analýzy předchozí práce. 5. Na základě prováděné evaluace práce školy Školní vzdělávací program aktualizujeme. 6. MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se ZŠ Tererovo náměstí a jejím odloučeným pracovištěm ZŠ Helsinskou a odborníky ( psychology, dětští lékaři, pracovníci PPC, SPC) za účelem zajištění kvalitního vzdělávání dětí a jejich vývoje. Informační systém Vnější Obsahuje: vytváření image školy na veřejnosti Účast zaměstnanců na školeních, seminářích a poradách Účast na dalším vzdělávání Informační kanály pošt, telefonu a internetu Vnitřní Tok informací je dán organizačním schématem školy: Ředitelka MŠ zástupkyně ředitelky - učitelky MŠ Čapka Choda - provozní pracovnice MŠ Čapka Choda vedoucí Školní jídelny - kuchařky - pracovnice výdejny učitelky MŠ Helsinská a provozní zaměstnanci MŠ čapka Choda Obsahuje: 1. Mezi zaměstnanci: průběžnou vzájemnou komunikaci a předávání si poznatků a informací vztahující se k naší práci schůzky a porady zaměstnanců poskytování pedagogického a jiného tisku a literatury zaměstnancům přístupné základní právní dokumenty týkající se předškolního vzdělávání a dokumenty školy 7

10 seznamování s dokumenty právního charakteru ( zákony, vyhlášky, nařízení vlády, směrnice) přístup k internetu 2. Mezi zaměstnanci a rodiči: průběžnou vzájemnou každodenní komunikací včasné oznamování termínů schůzek, schůzky s rodiči volně přístupné dokumenty školy Školní řád, ŠVP informace na nástěnkách školy zpřístupňování výsledků práce dětí výtvory dětí, fotografie, videa možnost zapůjčování odborné literatury webové stránky MŠ Helsinská: ms-helsinska-olomouc.svet stránek.cz MŠ Čapka Choda: mscapkachoda.blok.cz konzultační hodiny učitelek a ředitelky Práva a povinnosti dětí individuálně uspokojovat své tělesné a psychické potřeby vykonávat samostatně činnosti spojené se samoobsluhou za dodržování smluvených pravidel užívat prostředí celé třídy na volbu účastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení podílet se na vytváření a respektování společných pravidel chovat se tak, aby svým chováním neohrožovalo bezpečnost svoji, jiných dětí a neomezovalo svobodu ostatních dětí Práva a povinnosti učitelek: znát, aplikovat a respektovat dokumenty školy (ŠVP, RVP PV, Školní řád,organizační řád, Pracovní řád, Zásady provozního řádu, Vnitřní směrnice) podílet se na tvorbě a realizaci dokumentů školy seznámit se se základními právními dokumenty a legislativou týkající se předškolního vzdělávání, tyto normy dodržovat a plnit vyjadřovat svůj názor, řešit včas a konstruktivně problematické situace účastnit se participačně na řízení školy, vytváření informačního systému podílet se na vytváření vzorce chování, který napodobují děti vychovávat a vzdělávat svěřené děti ke zdravému způsobu života na úrovni biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální poznávat děti zaznamenávat a vyhodnocovat projevy a chování dětí, tyto poznatky využívat ke zkvalitnění své práce a ve prospěch dětí poskytovat poradenskou činnost celoživotně se vzdělávat Práva a povinnosti ředitelky: vytvářet podmínky k rozvoji a aplikaci ŠVP nést odpovědnost za vytváření koncepce rozvoje s využitím podnětů všech zúčastněných umožňovat adekvátní účast všech na řízení MŠ 8

11 naslouchat, přijímat podněty ode všech, napomáhat vzájemné komunikaci řešit problémy a napomáhat řešení problémů motivovat svým příkladem všechny zúčastněné k práci na svém osobním rozvoji a celoživotním vzdělávání Práva a povinnosti zákonných zástupců právo na informace o svých dětech být seznámeni se základními materiály výchovně vzdělávací práce ŠVP, vyjadřovat svůj názor k ŠVP, podílet se na jejich dotváření právo být seznámeni se Školním řádem a povinnost jej dodržovat znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí využívat adaptačního programu školy zapojit se do života školy, navrhovat změny, konzultovat nápady, účastnit se aktivně programu při pobytu ve třídě pozorovat nebo se účastnit činností spolupracovat s učitelkou svého dítěte a ostatními pracovníky školy konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznámky, cíle jeho výchovy a postup jak jej podporovat využívat informační systém,účastnit se schůzek, společných akcí podávat stížnosti, oznámení, podněty Práva a povinnosti ostatních pracovníků školy: znát, aplikovat a respektovat dokumenty školy (Školní řád,organizační řád, Pracovní řád, Zásady provozního řádu, Vnitřní směrnice) podílet se na tvorbě a realizaci dokumentů školy vyjadřovat svůj názor, řešit včas a konstruktivně problematické situace účastnit se participačně na řízení školy, vytváření informačního systému podílet se na vytváření vzorce chování, který napodobují děti přispívat k výchově a vzdělávání dětí ke zdravému způsobu života na úrovni biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální celoživotně se vzdělávat e)personální podmínky Mateřská škola má celkem 24 zaměstnanců: Mateřská škola Helsinská 11 Ředitelka MŠ 5 plně kvalifikovaných učitelek 2 provozní pracovnice 1 asistent pedagoga Mateřská škola Čapka Choda 12 Zástupkyně ředitelky 5 plně kvalifikovaných učitelek 2 provozní pracovnice 1 pracovník obchodního provozu výdejna 9

12 Školní jídelna: Vedoucí Školní jídelny 3 kuchařky 2 pracovnice obchodního provozu pomoc v kuchyni, výdej jídla specializovaná péče, ke které nejsou učitelky MŠ dostatečně kompetentní, je zajišťována ve spolupráci s příslušnými odborníky ( speciálními pedagogy, psychology, logopedy apod.). 10

13 5.Charakteristika vzdělávacího programu Filozofie našeho vzdělávacího programu Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Smysluplně obohacovat denní program dítěte a poskytovat dítěti odbornou péči. Předávat a zprostředkovávat dětem základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, odpovědnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Položit základy celoživotního vzdělávání. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) - čj / ze dne 3. ledna Koncepce školy v oblasti předškolního vzdělávání je založena na obecných zásadách a cílech vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tyto orientuje od nejútlejšího věku dětí k osvojování základů klíčových kompetencí (soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince): Kompetence k učení (soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, užívá jednoduché pojmy, znaky a symboly; zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení; má elementární poznatky o okolním světě, orientuje se v jeho řádu a dění; klade otázky a hledá na ně odpovědi, raduje se z toho, co samo dokázalo; vědomě vyvíjí úsilí a záměrně si zapamatuje; odhaduje své síly, učí se hodnotit výkony své i druhých; pokud se mu dostává ocenění a uznání druhých, učí se s chutí) Kompetence k řešení problémů (rozpoznává problémy a řeší ty, na které stačí, jednoduché samo, náročnější s oporou dospělého; postupuje cestou pokusu a omylu; využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost; při řešení myšlenkových a praktických problémů užívá logických, matematických a empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších; rozlišuje funkční (vedoucí k cíli) a nefunkční řešení; chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli; nebojí se chybovat, nachází-li pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu) Kompetence komunikativní (ovládá řeč, mluví ve vhodně formulovaných větách, je schopno sdělovat vlastní myšlenky, prožitky, poznatky, zkušenosti, vede smysluplný dialog, ke sdělení využívá různé prostředky -řečové, výtvarné aj., rozlišuje některé symboly, užívá gesta, komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými, ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní, dovede využít informační a komunikativní prostředky kniha, encyklopedie, počítač, televize, magnetofon, ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky) Kompetence sociální a personální (samostatně se rozhoduje o svých činnostech, umí vyjádřit svůj názor, uvědomuje si odpovědnost a následky za své jednání, projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, pozná nevhodné chování, 11

14 vnímá nespravedlnost, agresi, lhostejnost; umí se přizpůsobit prosadit, podřídit, spolupracuje, běžně uplatňuje základní společenské návyky; přijímá jasné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla, umí odmítnout nepříjemnou komunikaci,je obezřetné v jednání s neznámými lidmi; chápe různost a odlišnost lidí, je tolerantní; dokáže se bránit projevům násilí j. dítěte, chápe, že je lepší konflikty řešit dohodou) Kompetence činnostní a občanské (učí se činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat; dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se okolnostem; chápe možnost svobodného rozhodnutí i s důsledky; má smysl pro zodpovědnost ve hře, k úkolům i povinnostem, váží si práce druhých; je otevřené aktuálnímu dění; chápe rozdíl mezi aktivitou - přínos a pasivitou nepříznivé důsledky; má základní představu, co je v souladu se základními lidskými hodnotami; vytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky; uvědomuje si práva svá i druhých, učí se je hájit a respektovat; ví, že se může podílet na utváření prostředí, ve kterém žije; dbá na osobní zdraví, bezpečnost svoji i druhých, chová se zodpovědně vůči okolnímu přírodnímu i společenskému prostředí) Prostředky k dosahování cílů: Základním prostředkem výchovně vzdělávací práce je hra. Nejlépe se děti vyvíjejí věnují-li se své přirozené činnosti hře. Prostřednictvím hry se dítě nejefektivněji a nejlépe učí. Prostory tříd jsou členěny do účelově zaměřených tematických koutů. Uplatňujeme tyto prostředky, metody a formy práce: Formy: spontánní aktivity řízené aktivity (didakticky zacílená činnost přímo nebo nepřímo pedagogem motivovaná zpravidla v menší skupině nebo individuálně) Vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích během celého dne a dbáme na vzájemnou provázanost a vyvážený poměr výše uvedených aktivit. Předškolní vzdělávání se zakládá na aktivní účasti dítěte: smyslovém vnímání prožitkovém a kooperativním učení hrou a činnostmi (činnosti na základě přímých zážitků podporující dětskou zvídavost, potřebu objevovat, podněcující radost z učení, získávat nové zkušenosti a ovládat další dovednosti) situačním učením jež je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky pro lepší chápání životních souvislostí spontánním sociálním učení jež je založené na principu přirozené nápodoby metody: rozhovor, vyprávění, diskuse, pozorování předmětů a jevů, práce s textem, nacvičování dovedností, metody výzkumné, metody problémového učení, metody hraní rolí, didaktické hry, dramatizace prostředky: samostatné tvořivé hry,spontánní pohybové aktivity, kooperativní a námětové hry, dramatizační hra, pohybové hra, psychomotorické hry a cvičení, hudebně pohybové hry, grafická cvičení, výtvarné hry, experimentování, situační hry a učení, kooperativní učení, odměna a hodnocení 12

15 Tradiční akce školy: Eko soutěž v přírodě Mikulášská nadílka Vánoční dílna pro rodiče s dětmi Ježíšek nám naděluje Karneval Jaro - Vynášení Moreny ( Otvírání studánek) Besídka pro rodiče Dopravní soutěž Dětská Olympiáda Den dětí Výlet Rozloučení s předškoláky Doplňující: Eko programy ekologického centra Sluňákova, a DDM Zdravověda ve spolupráci s SZdrav.Š Návštěva knihovny Divadla, koncerty Spolupráce s MP, hasiči besedy Exkurze Speciální programy a nabídky Speciální programy Nedílnou součástí ŠVP jsou speciální programy školy, které jsou aktualizované dle podmínek školy a požadavků rodičů. Adaptační program Program enviromentální výchovy Program seznamování s PC Tyto programy nejsou realizovány samostatně a odtrženě, ale jejich cíle jsou naplňovány průběžně po celý rok, program adaptační podle aktuálních potřeb dětí a rodičů. Speciální nabídky školy ( placené aktivity): Předplavecký výcvik na Olomoucké bazéně Lyžařský výcvik s agenturou Rok s pohybem Netradiční výtvarné činnosti Keramika s agenturou Rytmik Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím pod vedením agentury Englicheducation In-line bruslení pod vedením agentury Newman School Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme podmínky pro optimální rozvoj ve spolupráci s rodiči, poskytujeme individuální péči na základě odborného vyšetření a doporučení pracovníků specializovaných odborných pracovišť. Ve spolupráci s SPC je vypracován IVP podle kterého je vzdělávání dítěte uskutečňováno. Učitelky pro práci s dětmi využívají specifické pomůcky, sebevzdělávají se odbornou literaturou k dané problematice, účastní se kurzů, školení, seminářů. V současné době má Mateřská škola zkušenosti s integrací dítěte s poruchou autistického spektra a s dítětem se sluchovým postižení. Využíváme asistenta pedagoga, úzce 13

16 spolupracujeme s SPC a s Ranou péčí, kde integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i nabízíme. 14

17 II.část Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah tvoří učivo v podobě integrovaných bloků a tematických okruhů. Pro každý integrovaný blok jsou dány dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy. Stanovené vzdělávací cíle vycházejí z pěti oblastí předškolního vzdělávání: 1.Dítě a jeho tělo 2.Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Sebepojetí, city, vůle 3.Dítě a ten druhý 4.Dítě a společnost 5.Dítě a svět Tyto oblasti se propojují, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí nedělitelný celek.vzdělávací cíle se z jednotlivých oblastí prolínají, prostupují, vzájemně se podmiňují a doplňují, navazují na sebe a na některých místech se i překrývají. Při stanovování dílčích vzdělávacích cílů jsme vycházeli z klíčových témat našeho ŠVP a z vlastních zkušeností, aby jejich posloupnost a návaznost odpovídala přirozenému průběhu školního roku, věkovým a vývojovým zákonitostem dětí. Učitelky tvoří týdenní 14ti denní TVP, přizpůsobují časový plán plnění témat dle svého uvážení, dle potřeb dětí mohou témata upravovat, doplňovat. Při vytváření TVP učitelky rozpracovávají témata formou: Konkrétního vymezení cílů a očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech Konkrétního vymezení vzdělávací nabídky Konkrétní vymezení očekávaných výstupů TVP a jeho plnění následně zhodnotí v rámci evaluace. 15

18 1.Cíle a prostředky v oblastech předškolního vzdělávání a) Dítě a jeho tělo Cíle: - rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky, pohybový aparát a tělesné funkce - rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost Prostředky: - zdravotně preventivní pohybové aktivity - veškerá přirozená cvičení, oblast Tv, Rcv, OZČ a PV - konstruktivní a grafické činnosti - cvičení na nářadí - sezónní pohybové činnosti venku - turistické vycházky do okolí obce - zimní sporty sáňkování - osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech, uvědomovat si vlastní tělo - míčové hry, sezónní činnosti - sebeobslužné činnosti - encyklopedické vyučování - pravidla při cvičení a PV - rozvíjet užívání všech smyslů - dechová a relaxační cvičení - smyslové a psychomotorické hry - hudební a hudebně-pohybové hry b) Dítě a jeho psychika Cíle: - rozvíjet řečové a jazykové dovednosti - rozvíjet kultivovaný projev - osvojovat dovednosti, které předcházejí čtení i psaní Prostředky: - sluchové, rytmické hry, hry se slovy, hádanky - vyprávění zážitků, příběhů dle skutečnosti, dle obrazového materiálu, dle fantazie - vystoupení dětí na besídkách a akcích pro rodiče a veřejnost - vyřizování vzkazů a zpráv - dramatické hry - rýmovačky - hry (synonyma, homonyma, antonyma) - pracovní listy pro zrakovou orientaci - hra s písmeny a číslicemi - encyklopedické učení 16

19 - hry v HK Knihy a písmena - rozvíjet tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření - třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání předmětů - hry a experimenty - smyslové, zrakové a sluchové hry - orientace v oboru do šesti - matematické pojmy - podporovat rozvoj zájmu o učení - rozvíjet schopnost vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí - rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání - práce s knihou, encyklopedické učení - práce s obrazovým materiálem a médii - klidné, příjemné prostředí - vstřícná a citlivá komunikace - spokojené, radostné, veselé a pohodové činnosti - výtvarné, dramatické, literární, hudební a pohybové aktivity - sledování pohádek a příběhů - hry na rodinu - výlety do okolí - návštěvy divadelních představení c) Dítě a ten druhý Cíle: - rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým - posilovat vztah k rodině, MŠ, k dětem ve skupině - rozvíjet sociální citlivost, toleranci, respekt, přizpůsobivost - učit chránit osobní soukromí a bezpečí ve Prostředky: - společná setkávání, povídání - aktivní naslouchání druhému (pravidla v HK) - bezpečné prostředí v MŠ - řešení konfliktu dohodou - půjčování hraček a pomůcek - společenské hry - práce v HK - ranní kruh - společné oslavy narozenin a svátků - pomoc rodičů v HK při aktivitách školy - vystoupení pro rodiče - společné akce s rodiči a s dětmi - vzájemná pomoc mezi dětmi - sociální hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně-pohybové hry - četba téma vztahy mezi lidmi 17

20 vztazích s druhými dětmi a dospělými - vzájemná pomoc mezi dětmi - hry a situace - dodržování pravidel chování d) Dítě a společnost Cíle: - rozvíjet kulturně estetické dovednosti - rozvíjet základní kulturní společenské postoje - vytvářet základy estetického vztahu ke světu, k životu, společnosti, kultuře a umění - vytvářet podvědomí o mezilidských a morálních hodnotách Prostředky: - estetická výzdoba v MŠ - pravidla soužití ve třídě - konstruktivní, výtvarné a pracovní činnosti - zapojení dětí do výtvarných, hudebních a dramatických vystoupení - námětové hry, dramatizace - oslavy, sportovní akce, kulturní programy - pomoc při výzdobě MŠ - poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb, písní, sledování dramatizací, divadelní představení - knihovnické lekce ve spolupráci s městskou knihovnou - základní pravidla jednání ve skupině e) Dítě a svět Cíle: - rozvíjet sounáležitost s živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou Země - vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije - rozvíjet poznatky o tom, že člověk přírodu chrání, ale také ničí - rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách - učit se vytvářet zdravé a bezpečné prostředí Prostředky: - příjemné prostředí v MŠ - vycházky do okolí - školní výlety - péče o školní prostředí - práce s různými materiály - péče o školní zahradu - práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání a tvorba encyklopedií - péče o rostliny a zvěř - přirozené a modelové situace - orientace v dopravních situacích (veřejné komunikace, dopravní hřiště) - manipulace s předměty a přístroji - kontakt se zvířaty dle možností - pořádek a čistota 18

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více