Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické poradě na základě podkladů pedagogického sboru a připomínek ředitelky MŠ. ŠVP aktualizován Příští aktualizace dle aktuálních změn.

2 Obsah: I.část str. 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 4-10 a) Věcné vybavení a údržba 4-5 b) Životospráva 5 c) Psychosociální podmínky 5 d) Organizace vzdělávání 6-9 e) Personální podmínky Charakteristika vzdělávacího programu II.část obsah vzdělávání Cíle a prostředky v oblastech předškolního vzdělávání Obsah předškolního vzdělávání III.část Autoevaluační systém školy Autoevaluace z pohledu učitelky Autoevaluace z pohledu ředitelky IV. část Přílohy Pravidla našeho soužití 42 2

3 I. část 1.Identifikační údaje Zřizovatel školy: Statutární město Olomouc, IČ Název: Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace IČO: Právní forma školy: příspěvková organizace od 1. ledna 1995 Součásti: Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Školní jídelna Předmět hlavní činnosti: - zabezpečování předškolního vzdělávání dětí a další činnosti dle zákona 561/2004Sb., o předškolním vzdělávání a vyhlášky č. 14/2005 v platném znění - poskytování školního stravování pro děti a zaměstnance školy Adresa budovy, kde sídlí ředitelství MŠ: Mateřská škola Helsinská 256/ Olomouc Adresa odloučeného pracoviště: Mateřská škola Čapka Choda Olomouc Telefonní spojení: MŠ Helsinská , Fax: www stránky: ms-helsinska-olomouc.svet stránek.cz MŠ Čapka Choda www stránky: mscapkachoda.blok.cz ŠJ Helsinská Provoz obou mateřských škol: 06:15 16:30 Ředitelka MŠ: Marta Slouková 1

4 Zástupce ředitelky MŠ: Alena Nenutilová Vedoucí ŠJ Helsinská: Ludmila Vítková Počet pedagogických pracovnic: 12 Počet nepedagogických pracovnic: ŠJ 7 Provozní zaměstnanci 4 Počet a skladba tříd obou MŠ: MŠ Helsinská 3 třídy děti 3-6leté MŠ Čapka Choda 3 třídy děti 3-6leté Kapacita: MŠ Helsinská MŠ Čapka Choda ŠJ Helsinská 78 dětí 78 dětí 500 strávníků ( kapacita) ŠVP zpracoval: Marta Slouková ředitelka MŠ Alena Nenutilová zástupkyně ředitelky MŠ Hana Hončová učitelka MŠ Jolana Krososková učitelka MŠ Na obsahu vzdělávání spolupracoval celý pedagogický sbor. 2

5 2. Obecná charakteristika mateřských škol Mateřská škola Helsinská 11 Budova Mateřské školy Helsinská byla postavena v roce 1961, nachází se mezi domy, tj. není v bezprostřední blízkosti hlavní silnice a tudíž je v klidnějším prostředí odhlučněném domy, a dále v blízkosti ZŠ Helsinská, jež je odloučeným pracovištěm ZŠ Tererovo náměstí a spolupracuje s ní v rámci možností. MŠ je jednopatrová s rovnou střechou. Výhodou je dobrá dostupnost jak hromadnými dopravními prostředky tak autem. V přízemí se nachází ředitelna, sborovna, WC zaměstnanců šatny dětí, šatna zaměstnanců, kuchyňka výdejna a jedno oddělení. V patře jsou dvě oddělení, sklad didaktických, výtvarných a Tv pomůcek, náčiní a nářadí, a kuchyňka výdejna. Prostory jednotlivých oddělení jsou rozděleny na třídu, hernu, umývárnu a dětské toalety, a místo na ukládání lehátek a lůžkovin. Kapacita tříd je 24 dětí. Mateřská škola má schválenou výjimku na 26 dětí na třídu. Mateřskou školu navštěvuje 78 dětí. V suterénu MŠ se nachází kryt. Součástí Mateřské školy je Školní jídelna, která se nachází též v suterénu Mateřské školy. Kapacita ŠJ je 500 strávníků. ŠJ Helsinská vyvařuje pro mateřské školy Dělnickou, Škrétovu a své odloučené pracoviště MŠ Čapka Choda. Budova MŠ má poměrně prostornou zahradu s brouzdalištěm, pískovišti, komponenty, altánem na hračky a nově od r hřiště o rozměrech 8x10m. V posledních letech zde byly provedeny renovace umýváren, vyměněny oken, oprava terasy, střechy,byl proveden nový nátěr vnější omítky, třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Mateřská škola Čapka Choda 12 Mateřská škola Čapka Choda je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Helsinská 11 Olomouc a nachází se v blízkosti ZŠ Tererovo náměstí Olomouc, s kterou Mateřská škola spolupracuje v rámci možností. Budova Mateřské školy Čapka Choda je stejného typu jako MŠ Helsinská, vybudovaná také v šedesátých letech. Je taktéž trojtřídní, kapacita tříd je 24 dětí se schválenou výjimkou 26 dětí na třídu. Mateřskou školu navštěvuje 78 dětí. V suterénu MŠ bývala dříve jídelna, nyní jsou prostory částečně využívány jako výdejna částečně jsou prostory pronajímány skautským oddílům. Budova MŠ má poměrně prostornou zahradu s brouzdalištěm, pískovišti, komponenty,uměle vytvořeným kopcem pro účely zimního bobování či zdolávání nerovného vyvýšeného terénu.. K ukládání hraček slouží garáž, která má vjezd ze školní zahrady.jelikož je MŠ v blízkosti hlavní silnice vedoucí z Olomouce na Hradec Králové je zahrada odhlučněna a chráněna před výfukovými plyny živým plotem a stromy. V posledních letech zde byly provedeny renovace umýváren, střechy,vyměněna oken,oprava schodiště vedoucího z šaten do zahrady, oprava brouzdaliště, třídy jsou vybaveny novým nábytkem, v r se začalo s rekonstrukcí elektroinstalace, která bude ukončena v roce 2014, v r byl upraven vstup do MŠ, bylo vybudováno oplocení před hlavním vchodem do MŠ, čímž byl vytyčen areál MŠ, a stání pro kočárky a kola. 3

6 3.Podmínky vzdělávání Mateřská škola přijímá děti ve věku 3-6 let, v předem konzultovaných případech i dítě mladší tří let formou probíhajícího zápisu do MŠ, ale i během školního roku pokud má MŠ k dispozici volné místo. Pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy jsou dána Školním řádem a Kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy. Obě mateřské školy jsou trojtřídní, věkově heterogenní. Všechny třídy pracují podle Školního vzdělávacího programu mateřské školy. V MŠ Čapka Choda jsou třídy: V MŠ Helsinská jsou třídy: Sluníčka Růžičky Berušky Pejsci Medvídci Kočičky a)věcné vybavení a údržba Mateřská škola Helsinská: Vcelku dobrý technický stav budovy.v posledních letech prošla MŠ většími opravami jako výměna oken,oprava sociálního zařízení, výměna kuchyňských linek, nátěr vnějších omítek, oprava terasy, výměna nábytku ve skladních prostorách pro didaktické pomůcky, nářadí a náčiní pro Tv, výtvarný materiál, nové koberce ve třídách, vybavení sborovny pro pedagog. nábytkem a přístupu k internetu. Nadále budeme pokračovat s dotvářením vnitřního interiéru a v údržbě a vybavení dle koncepce. Prostorná školní zahrada se standardním vybavením skluzavky, pískoviště, pružinové houpadlo, průlezky, zahradní domek na hračky, lavičky se stolky, hřiště. Součástí zahrady je i brouzdaliště, které je potřeba doplnit ochranou plachtou Všechno vybavení zahrady je průběžně opravováno nátěry či jinými úpravami dle aktuálního stavu. Třídy jsou upraveny tak, aby vyhovovali realizaci vzdělávacího programu a aby měli děti volný přístup k přehledně uspořádanému vybavení pro všestranné aktivity dětí.hračky a pomůcky jsou průběžně doplňovány dle finančních možností.ve třídách je postupně obměňován nábytek na hračky. Mateřská škola Čapka Choda: Vcelku dobrý technický stav budovy. Byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, která již byla v havarijním stavu.v celé budově byl vyměněny okna, opraveno sociální vybavení, ve třídách byl vyměněn zcela nábytek. Nadále budeme pokračovat s dotvářením vnitřního interiéru a v údržbě a vybavení dle koncepce. Prostorná školní zahrada je nově vybavena komponenty skluzavka, průlezky, domečky pro děti k pískovištím,dřevěný vlak,klády na zdolávání nerovného terénu a procvičování rovnováhy. Součástí zahrady je opravené brouzdaliště. Všechno vybavení zahrady je průběžně opravováno nátěry či jinými úpravami dle aktuálního stavu Třídy jsou upraveny tak, aby vyhovovaly realizaci vzdělávacího programu a aby měli děti volný přístup k přehledně uspořádanému vybavení pro všestranné aktivity dětí. Hračky a pomůcky jsou průběžně doplňovány dle finančních možností 4

7 b) Životospráva 1. Aktivní podílení se na zajišťování pitného režimu každé dítě se buďto samo obsluhuje ( děti mají k dispozici konvici s nápojem a čisté sklenice nebo je mu nápomocna p. učitelka. P.učitelka taktéž vybízí děti k pití během celého dne. Pitný režim je zajištěn i na školní zahradě během pobytu venku, v podobě pijítka. 2. Umožnění činností podle aktuální situace. 3. Každodenní dostatečně dlouhý pobyt dětí venku s výjimkou klimatických podmínek (mráz pod -10 C, náledí, silný vítr nebo déšť, inverze apod.). 4. Umožnění dostatku volného pobytu dětí na zahradě. 5. Respektování individuální potřeby spánku a odpočinku dětí.děti nejsou nuceny do spánku, je však dáno časové vymezení, po kterou dítě leží, odpočívá, relaxuje a umožňuje tím ohleduplně dětem s potřebou spánku usnout. Po té jsou dětem s nižší potřebou spánku k dispozici klidné hry, aktivity u předškoláků je čas využit k předškolní průpravě. c)psychosociální podmínky 1. Vytváření prostředí, ve kterém se budou děti i dospělí cítit dobře, spokojeně, jistě a bezpečně 2. Umožnění postupné adaptace nově příchozímu dítěti. 3. Nenásilné, přirozené a citlivé komunikování s dětmi. 4. Organizování činností a vedení dětí k aktivní spoluúčasti při činnostech a tvorbě pravidel vzájemné komunikace. 5. Vytváření podmínek pro individuální, skupinové i frontální činnosti pro rozvoj komunikativních dovedností. 6. Respektování osobního soukromí (uchýlení dítěte do klidného koutku, osobní hygiena). 7. Poskytování osobní svobody a volnosti dětí v rámci společně vytvořených a platných pravidel, podporování jejich samostatného rozhodování. 8. Vytváření vztahů založených na vzájemné ohleduplnosti, důvěře, úctě, pomoci, podpoře toleranci; využívání pozitivního hodnocení; neponižování, nezvýhodňování žádného z dětí. 9. Účinné působení na nezdravé soutěžení dětí. Věnování pozornosti neformálním vztahům dětí ve třídě, jejich nenásilnému ovlivňování prosociálním směrem. 10. Vyvážené zařazování spontánních a řízených činností. 11. Kladení nároků přiměřeně individuálním schopnostem a pracovnímu tempu dětí 12. Zařazování účinných relaxačních technik v průběhu denních činností. Aktivitu, iniciativu a samostatnost dětí podporujeme: - dostupností materiálů a pomůcek - bezpečností a hygienou prostředí - variabilností možností obměny prostředí společně s dětmi 5

8 d) Organizace vzdělávání Provoz obou mateřských škol probíhá od 6:15 16:30 hodin. R E Ž I M D N E 6:15 8:30 scházení dětí, spontánní hry a zájmové aktivity, individuální práce s dětmi 8:30 9:15 hygiena, zdravotně preventivní pohybové aktivity, svačina, 9:15 9:45 didakticky cílené činnosti 10:00 11:30 pobyt venku ( dle počasí ) 11:30 12:15 hygiena, oběd 12:15 12:30 příprava na spánek,hygiena,odchod dětí po obědě domů 12:30 14:15 odpočinek, spánek, 13:30 14:15 klidové zájmové aktivity dětí s nížší potřebou spánku 14:15-14:30 vstávání, hygiena 14:30 15:00 svačina 15:00 16:15 herní činnosti dle vlastního zájmu, individuální činnosti dle nabídky učitelky, cílené řízené aktivity,pohybové,rozumové, společenské, hudební hry, postupné rozcházení dětí Poznámka: Termíny jsou orientační,učitelka vychází z aktuální potřeby dětí, reaguje na individualitu dítěte, přizpůsobuje se plánovaným akcím v MŠ. Děti zařazujeme do věkově smíšených tříd na základě přání rodičů (sourozenci, kamarádi) a možnosti školy V době odpoledního odpočinku děti, které neusnou, mohou pouze odpočívat, provádět klidové činnosti ( kreslení, prohlížení knížek) nebo je čas využíván u předškoláků k přípravě na školu prostřednictvím pracovních listů, hlavolamů, procvičení grafomotoriky apod,vše tak, aby aktivní děti nerušily spánek ostatních dětí. Děti mají možnost podílet se na přípravě stolování, nalévání pití, pomáhat kamarádovi, určovat si množství jídla, doplňování tekutin během dne ( pitný režim), samostatně používat hygienické zařízení, samostatně používat a uklízet herní koutky. Spontánní pohyb je podporován při všech činnostech během celého dne spojený s otužováním dětí. 6

9 Další aspekty: 1. Učitelky se plně věnují dětem. 2. Dětem je individuálně přizpůsoben adaptační režim 3. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běžného programu 4. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě 5. Pro realizaci plánovaných činností má učitelka předem připraveny vhodné materiální prostředky Řízení školy: 1. Jasně jsou vymezeny povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků. 2. Je v zájmu při vedení zaměstnanců vytvořit ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojit spolupracovníky do řízení MŠ, respektovat jejich názor. Podporovat jejich spoluúčast na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 3. Usilujeme o týmovou práci pedagogického sboru a zároveň vyzýváme ke spolupráci rodiče. 4. Při plánování práce MŠ využíváme zpětnou vazbu, vycházíme z analýzy předchozí práce. 5. Na základě prováděné evaluace práce školy Školní vzdělávací program aktualizujeme. 6. MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se ZŠ Tererovo náměstí a jejím odloučeným pracovištěm ZŠ Helsinskou a odborníky ( psychology, dětští lékaři, pracovníci PPC, SPC) za účelem zajištění kvalitního vzdělávání dětí a jejich vývoje. Informační systém Vnější Obsahuje: vytváření image školy na veřejnosti Účast zaměstnanců na školeních, seminářích a poradách Účast na dalším vzdělávání Informační kanály pošt, telefonu a internetu Vnitřní Tok informací je dán organizačním schématem školy: Ředitelka MŠ zástupkyně ředitelky - učitelky MŠ Čapka Choda - provozní pracovnice MŠ Čapka Choda vedoucí Školní jídelny - kuchařky - pracovnice výdejny učitelky MŠ Helsinská a provozní zaměstnanci MŠ čapka Choda Obsahuje: 1. Mezi zaměstnanci: průběžnou vzájemnou komunikaci a předávání si poznatků a informací vztahující se k naší práci schůzky a porady zaměstnanců poskytování pedagogického a jiného tisku a literatury zaměstnancům přístupné základní právní dokumenty týkající se předškolního vzdělávání a dokumenty školy 7

10 seznamování s dokumenty právního charakteru ( zákony, vyhlášky, nařízení vlády, směrnice) přístup k internetu 2. Mezi zaměstnanci a rodiči: průběžnou vzájemnou každodenní komunikací včasné oznamování termínů schůzek, schůzky s rodiči volně přístupné dokumenty školy Školní řád, ŠVP informace na nástěnkách školy zpřístupňování výsledků práce dětí výtvory dětí, fotografie, videa možnost zapůjčování odborné literatury webové stránky MŠ Helsinská: ms-helsinska-olomouc.svet stránek.cz MŠ Čapka Choda: mscapkachoda.blok.cz konzultační hodiny učitelek a ředitelky Práva a povinnosti dětí individuálně uspokojovat své tělesné a psychické potřeby vykonávat samostatně činnosti spojené se samoobsluhou za dodržování smluvených pravidel užívat prostředí celé třídy na volbu účastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení podílet se na vytváření a respektování společných pravidel chovat se tak, aby svým chováním neohrožovalo bezpečnost svoji, jiných dětí a neomezovalo svobodu ostatních dětí Práva a povinnosti učitelek: znát, aplikovat a respektovat dokumenty školy (ŠVP, RVP PV, Školní řád,organizační řád, Pracovní řád, Zásady provozního řádu, Vnitřní směrnice) podílet se na tvorbě a realizaci dokumentů školy seznámit se se základními právními dokumenty a legislativou týkající se předškolního vzdělávání, tyto normy dodržovat a plnit vyjadřovat svůj názor, řešit včas a konstruktivně problematické situace účastnit se participačně na řízení školy, vytváření informačního systému podílet se na vytváření vzorce chování, který napodobují děti vychovávat a vzdělávat svěřené děti ke zdravému způsobu života na úrovni biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální poznávat děti zaznamenávat a vyhodnocovat projevy a chování dětí, tyto poznatky využívat ke zkvalitnění své práce a ve prospěch dětí poskytovat poradenskou činnost celoživotně se vzdělávat Práva a povinnosti ředitelky: vytvářet podmínky k rozvoji a aplikaci ŠVP nést odpovědnost za vytváření koncepce rozvoje s využitím podnětů všech zúčastněných umožňovat adekvátní účast všech na řízení MŠ 8

11 naslouchat, přijímat podněty ode všech, napomáhat vzájemné komunikaci řešit problémy a napomáhat řešení problémů motivovat svým příkladem všechny zúčastněné k práci na svém osobním rozvoji a celoživotním vzdělávání Práva a povinnosti zákonných zástupců právo na informace o svých dětech být seznámeni se základními materiály výchovně vzdělávací práce ŠVP, vyjadřovat svůj názor k ŠVP, podílet se na jejich dotváření právo být seznámeni se Školním řádem a povinnost jej dodržovat znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí využívat adaptačního programu školy zapojit se do života školy, navrhovat změny, konzultovat nápady, účastnit se aktivně programu při pobytu ve třídě pozorovat nebo se účastnit činností spolupracovat s učitelkou svého dítěte a ostatními pracovníky školy konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznámky, cíle jeho výchovy a postup jak jej podporovat využívat informační systém,účastnit se schůzek, společných akcí podávat stížnosti, oznámení, podněty Práva a povinnosti ostatních pracovníků školy: znát, aplikovat a respektovat dokumenty školy (Školní řád,organizační řád, Pracovní řád, Zásady provozního řádu, Vnitřní směrnice) podílet se na tvorbě a realizaci dokumentů školy vyjadřovat svůj názor, řešit včas a konstruktivně problematické situace účastnit se participačně na řízení školy, vytváření informačního systému podílet se na vytváření vzorce chování, který napodobují děti přispívat k výchově a vzdělávání dětí ke zdravému způsobu života na úrovni biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální celoživotně se vzdělávat e)personální podmínky Mateřská škola má celkem 24 zaměstnanců: Mateřská škola Helsinská 11 Ředitelka MŠ 5 plně kvalifikovaných učitelek 2 provozní pracovnice 1 asistent pedagoga Mateřská škola Čapka Choda 12 Zástupkyně ředitelky 5 plně kvalifikovaných učitelek 2 provozní pracovnice 1 pracovník obchodního provozu výdejna 9

12 Školní jídelna: Vedoucí Školní jídelny 3 kuchařky 2 pracovnice obchodního provozu pomoc v kuchyni, výdej jídla specializovaná péče, ke které nejsou učitelky MŠ dostatečně kompetentní, je zajišťována ve spolupráci s příslušnými odborníky ( speciálními pedagogy, psychology, logopedy apod.). 10

13 5.Charakteristika vzdělávacího programu Filozofie našeho vzdělávacího programu Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Smysluplně obohacovat denní program dítěte a poskytovat dítěti odbornou péči. Předávat a zprostředkovávat dětem základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, odpovědnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Položit základy celoživotního vzdělávání. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) - čj / ze dne 3. ledna Koncepce školy v oblasti předškolního vzdělávání je založena na obecných zásadách a cílech vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Tyto orientuje od nejútlejšího věku dětí k osvojování základů klíčových kompetencí (soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince): Kompetence k učení (soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, užívá jednoduché pojmy, znaky a symboly; zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení; má elementární poznatky o okolním světě, orientuje se v jeho řádu a dění; klade otázky a hledá na ně odpovědi, raduje se z toho, co samo dokázalo; vědomě vyvíjí úsilí a záměrně si zapamatuje; odhaduje své síly, učí se hodnotit výkony své i druhých; pokud se mu dostává ocenění a uznání druhých, učí se s chutí) Kompetence k řešení problémů (rozpoznává problémy a řeší ty, na které stačí, jednoduché samo, náročnější s oporou dospělého; postupuje cestou pokusu a omylu; využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost; při řešení myšlenkových a praktických problémů užívá logických, matematických a empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších; rozlišuje funkční (vedoucí k cíli) a nefunkční řešení; chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli; nebojí se chybovat, nachází-li pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu) Kompetence komunikativní (ovládá řeč, mluví ve vhodně formulovaných větách, je schopno sdělovat vlastní myšlenky, prožitky, poznatky, zkušenosti, vede smysluplný dialog, ke sdělení využívá různé prostředky -řečové, výtvarné aj., rozlišuje některé symboly, užívá gesta, komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými, ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní, dovede využít informační a komunikativní prostředky kniha, encyklopedie, počítač, televize, magnetofon, ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky) Kompetence sociální a personální (samostatně se rozhoduje o svých činnostech, umí vyjádřit svůj názor, uvědomuje si odpovědnost a následky za své jednání, projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, pozná nevhodné chování, 11

14 vnímá nespravedlnost, agresi, lhostejnost; umí se přizpůsobit prosadit, podřídit, spolupracuje, běžně uplatňuje základní společenské návyky; přijímá jasné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá pravidla, umí odmítnout nepříjemnou komunikaci,je obezřetné v jednání s neznámými lidmi; chápe různost a odlišnost lidí, je tolerantní; dokáže se bránit projevům násilí j. dítěte, chápe, že je lepší konflikty řešit dohodou) Kompetence činnostní a občanské (učí se činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat; dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se okolnostem; chápe možnost svobodného rozhodnutí i s důsledky; má smysl pro zodpovědnost ve hře, k úkolům i povinnostem, váží si práce druhých; je otevřené aktuálnímu dění; chápe rozdíl mezi aktivitou - přínos a pasivitou nepříznivé důsledky; má základní představu, co je v souladu se základními lidskými hodnotami; vytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky; uvědomuje si práva svá i druhých, učí se je hájit a respektovat; ví, že se může podílet na utváření prostředí, ve kterém žije; dbá na osobní zdraví, bezpečnost svoji i druhých, chová se zodpovědně vůči okolnímu přírodnímu i společenskému prostředí) Prostředky k dosahování cílů: Základním prostředkem výchovně vzdělávací práce je hra. Nejlépe se děti vyvíjejí věnují-li se své přirozené činnosti hře. Prostřednictvím hry se dítě nejefektivněji a nejlépe učí. Prostory tříd jsou členěny do účelově zaměřených tematických koutů. Uplatňujeme tyto prostředky, metody a formy práce: Formy: spontánní aktivity řízené aktivity (didakticky zacílená činnost přímo nebo nepřímo pedagogem motivovaná zpravidla v menší skupině nebo individuálně) Vzdělávání uskutečňujeme ve všech činnostech a situacích během celého dne a dbáme na vzájemnou provázanost a vyvážený poměr výše uvedených aktivit. Předškolní vzdělávání se zakládá na aktivní účasti dítěte: smyslovém vnímání prožitkovém a kooperativním učení hrou a činnostmi (činnosti na základě přímých zážitků podporující dětskou zvídavost, potřebu objevovat, podněcující radost z učení, získávat nové zkušenosti a ovládat další dovednosti) situačním učením jež je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky pro lepší chápání životních souvislostí spontánním sociálním učení jež je založené na principu přirozené nápodoby metody: rozhovor, vyprávění, diskuse, pozorování předmětů a jevů, práce s textem, nacvičování dovedností, metody výzkumné, metody problémového učení, metody hraní rolí, didaktické hry, dramatizace prostředky: samostatné tvořivé hry,spontánní pohybové aktivity, kooperativní a námětové hry, dramatizační hra, pohybové hra, psychomotorické hry a cvičení, hudebně pohybové hry, grafická cvičení, výtvarné hry, experimentování, situační hry a učení, kooperativní učení, odměna a hodnocení 12

15 Tradiční akce školy: Eko soutěž v přírodě Mikulášská nadílka Vánoční dílna pro rodiče s dětmi Ježíšek nám naděluje Karneval Jaro - Vynášení Moreny ( Otvírání studánek) Besídka pro rodiče Dopravní soutěž Dětská Olympiáda Den dětí Výlet Rozloučení s předškoláky Doplňující: Eko programy ekologického centra Sluňákova, a DDM Zdravověda ve spolupráci s SZdrav.Š Návštěva knihovny Divadla, koncerty Spolupráce s MP, hasiči besedy Exkurze Speciální programy a nabídky Speciální programy Nedílnou součástí ŠVP jsou speciální programy školy, které jsou aktualizované dle podmínek školy a požadavků rodičů. Adaptační program Program enviromentální výchovy Program seznamování s PC Tyto programy nejsou realizovány samostatně a odtrženě, ale jejich cíle jsou naplňovány průběžně po celý rok, program adaptační podle aktuálních potřeb dětí a rodičů. Speciální nabídky školy ( placené aktivity): Předplavecký výcvik na Olomoucké bazéně Lyžařský výcvik s agenturou Rok s pohybem Netradiční výtvarné činnosti Keramika s agenturou Rytmik Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím pod vedením agentury Englicheducation In-line bruslení pod vedením agentury Newman School Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme podmínky pro optimální rozvoj ve spolupráci s rodiči, poskytujeme individuální péči na základě odborného vyšetření a doporučení pracovníků specializovaných odborných pracovišť. Ve spolupráci s SPC je vypracován IVP podle kterého je vzdělávání dítěte uskutečňováno. Učitelky pro práci s dětmi využívají specifické pomůcky, sebevzdělávají se odbornou literaturou k dané problematice, účastní se kurzů, školení, seminářů. V současné době má Mateřská škola zkušenosti s integrací dítěte s poruchou autistického spektra a s dítětem se sluchovým postižení. Využíváme asistenta pedagoga, úzce 13

16 spolupracujeme s SPC a s Ranou péčí, kde integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i nabízíme. 14

17 II.část Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah tvoří učivo v podobě integrovaných bloků a tematických okruhů. Pro každý integrovaný blok jsou dány dílčí cíle vzdělávání a očekávané výstupy. Stanovené vzdělávací cíle vycházejí z pěti oblastí předškolního vzdělávání: 1.Dítě a jeho tělo 2.Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Sebepojetí, city, vůle 3.Dítě a ten druhý 4.Dítě a společnost 5.Dítě a svět Tyto oblasti se propojují, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí nedělitelný celek.vzdělávací cíle se z jednotlivých oblastí prolínají, prostupují, vzájemně se podmiňují a doplňují, navazují na sebe a na některých místech se i překrývají. Při stanovování dílčích vzdělávacích cílů jsme vycházeli z klíčových témat našeho ŠVP a z vlastních zkušeností, aby jejich posloupnost a návaznost odpovídala přirozenému průběhu školního roku, věkovým a vývojovým zákonitostem dětí. Učitelky tvoří týdenní 14ti denní TVP, přizpůsobují časový plán plnění témat dle svého uvážení, dle potřeb dětí mohou témata upravovat, doplňovat. Při vytváření TVP učitelky rozpracovávají témata formou: Konkrétního vymezení cílů a očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech Konkrétního vymezení vzdělávací nabídky Konkrétní vymezení očekávaných výstupů TVP a jeho plnění následně zhodnotí v rámci evaluace. 15

18 1.Cíle a prostředky v oblastech předškolního vzdělávání a) Dítě a jeho tělo Cíle: - rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky, pohybový aparát a tělesné funkce - rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost Prostředky: - zdravotně preventivní pohybové aktivity - veškerá přirozená cvičení, oblast Tv, Rcv, OZČ a PV - konstruktivní a grafické činnosti - cvičení na nářadí - sezónní pohybové činnosti venku - turistické vycházky do okolí obce - zimní sporty sáňkování - osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech, uvědomovat si vlastní tělo - míčové hry, sezónní činnosti - sebeobslužné činnosti - encyklopedické vyučování - pravidla při cvičení a PV - rozvíjet užívání všech smyslů - dechová a relaxační cvičení - smyslové a psychomotorické hry - hudební a hudebně-pohybové hry b) Dítě a jeho psychika Cíle: - rozvíjet řečové a jazykové dovednosti - rozvíjet kultivovaný projev - osvojovat dovednosti, které předcházejí čtení i psaní Prostředky: - sluchové, rytmické hry, hry se slovy, hádanky - vyprávění zážitků, příběhů dle skutečnosti, dle obrazového materiálu, dle fantazie - vystoupení dětí na besídkách a akcích pro rodiče a veřejnost - vyřizování vzkazů a zpráv - dramatické hry - rýmovačky - hry (synonyma, homonyma, antonyma) - pracovní listy pro zrakovou orientaci - hra s písmeny a číslicemi - encyklopedické učení 16

19 - hry v HK Knihy a písmena - rozvíjet tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření - třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání předmětů - hry a experimenty - smyslové, zrakové a sluchové hry - orientace v oboru do šesti - matematické pojmy - podporovat rozvoj zájmu o učení - rozvíjet schopnost vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí - rozvíjet mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání - práce s knihou, encyklopedické učení - práce s obrazovým materiálem a médii - klidné, příjemné prostředí - vstřícná a citlivá komunikace - spokojené, radostné, veselé a pohodové činnosti - výtvarné, dramatické, literární, hudební a pohybové aktivity - sledování pohádek a příběhů - hry na rodinu - výlety do okolí - návštěvy divadelních představení c) Dítě a ten druhý Cíle: - rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým - posilovat vztah k rodině, MŠ, k dětem ve skupině - rozvíjet sociální citlivost, toleranci, respekt, přizpůsobivost - učit chránit osobní soukromí a bezpečí ve Prostředky: - společná setkávání, povídání - aktivní naslouchání druhému (pravidla v HK) - bezpečné prostředí v MŠ - řešení konfliktu dohodou - půjčování hraček a pomůcek - společenské hry - práce v HK - ranní kruh - společné oslavy narozenin a svátků - pomoc rodičů v HK při aktivitách školy - vystoupení pro rodiče - společné akce s rodiči a s dětmi - vzájemná pomoc mezi dětmi - sociální hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně-pohybové hry - četba téma vztahy mezi lidmi 17

20 vztazích s druhými dětmi a dospělými - vzájemná pomoc mezi dětmi - hry a situace - dodržování pravidel chování d) Dítě a společnost Cíle: - rozvíjet kulturně estetické dovednosti - rozvíjet základní kulturní společenské postoje - vytvářet základy estetického vztahu ke světu, k životu, společnosti, kultuře a umění - vytvářet podvědomí o mezilidských a morálních hodnotách Prostředky: - estetická výzdoba v MŠ - pravidla soužití ve třídě - konstruktivní, výtvarné a pracovní činnosti - zapojení dětí do výtvarných, hudebních a dramatických vystoupení - námětové hry, dramatizace - oslavy, sportovní akce, kulturní programy - pomoc při výzdobě MŠ - poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb, písní, sledování dramatizací, divadelní představení - knihovnické lekce ve spolupráci s městskou knihovnou - základní pravidla jednání ve skupině e) Dítě a svět Cíle: - rozvíjet sounáležitost s živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou Země - vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije - rozvíjet poznatky o tom, že člověk přírodu chrání, ale také ničí - rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách - učit se vytvářet zdravé a bezpečné prostředí Prostředky: - příjemné prostředí v MŠ - vycházky do okolí - školní výlety - péče o školní prostředí - práce s různými materiály - péče o školní zahradu - práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání a tvorba encyklopedií - péče o rostliny a zvěř - přirozené a modelové situace - orientace v dopravních situacích (veřejné komunikace, dopravní hřiště) - manipulace s předměty a přístroji - kontakt se zvířaty dle možností - pořádek a čistota 18

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLA HROU 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika přípravné

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více