ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: Základní údaje o škole Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení Údaje o přijímacím řízení a zápisu Výsledky výchovně vzdělávací práce Údaje o školení a dalším vzdělávání, zapojení do rozvojových a mezinárodních programů, zapojení do DV v rámci celoživotního učení Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky kontrolní a hospitační činnosti Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu Základní údaje o hospodaření školy Výroční zpráva o poskytování informací

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Název školy : Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor 2. Adresa sídla školy : Blatské sídliště Veselí nad Lužnicí I číslo telefonu : ústředna ředitelna právní forma : příspěvková organizace od IČO : IZO ZŠ : IZO ŠD : číslo účtu : / Název zřizovatele : Město Veselí nad Lužnicí sídlo : náměstí T.G.Masaryka Veselí nad Lužnicí I právní forma : Město Veselí nad Lužnicí IČO : statutární orgán : Ing. Václav Matějů starosta Města 4 Ředitel školy : Mgr. Jan F A F L Í K datum narození : adresa bydliště : Ak.Bydžovského Veselí nad Lužnicí I 5. Datum zahájení činnosti školy : Datum dřívějšího zařazení do sítě škol :

3 2. UČEBNÍ PLÁNY pro ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda ,5 2 Přírodověda ,5 2 Matematika Informatika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarné dovednosti Pracovní dovednosti Sportovní hry TÝDENNÍ POČET HODIN * Švp ročník: předměty Pracovní činnosti a Výtvarná výchova nahrazeny předmětem Pracovní a výtvarné dovednosti s časovou dotací 2 hodiny pro ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDMĚT ROČNÍK Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Cvičení z matematiky Technické kreslení Informatika Občanská výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Etická výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti TÝDENNÍ POČET HODIN ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA jako alternativní forma povinné tělesné výchovy je zavedena 2x týdně pro žáky se zdravotním oslabením

4 3. PRACOVNÍCI ŠKOLY RÁMCOVÝ ROZPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Změny v pedagogickém kolektivu: Od nastoupila po mateřské dovolené Štěpánka Štorková a vyučovala na 1.stupni. Na 2.stupeň byli nově přijati tito pracovníci: Jaroslav Hruška (na poloviční úvazek) na dobu určitou, Jana Pavlečková na dobu určitou a František Kocman (na dobu určitou - po dobu mateřské dovolené P.Vetyškové). Od června 2014 byly pracovní smlouvy na dobu určitou změněny na neurčito těmto zaměstnancům: F.Kocman, J.Pavlečková, V.Šašková odešla na mateřskou dovolenou I.Marušková a tentýž den se po čerpání rodičovské dovolené vrátila do zaměstnání P.Vetyšková. V kolektivu správních zaměstnanců zastupovala Martina Fukalová za dlouhodobě nemocnou Věru Holešínskou, a to od až do V.Holešínská nastoupila do zaměstnání UČITELÉ JMÉNO FUNKCE VZDĚLÁNÍ POČET LET PED. PŘÍJMENÍ, TITUL APROBACE ROK UKONČENÍ PRAXE =========================================================================== Jan ZŘ/ředitel PF Č.Budějovice roků 37 FAFLÍK Mgr. Rj-Tv-Nj 1976 dní 123 Gabriela zást.ředit. PF UK spec.pedagogika Praha roků 27 KAISLEROVÁ Mgr. 1.st dní 231 Miluše učitelka PF Č.Budějovice roků 27 ADÁMKOVÁ Mgr. 1.st dní 076 Věra učitelka PF Č.Budějovice roků 18 BEČVÁŘOVÁ Mgr. 1.st.- Hv 1994 dní 217 Veronika učitelka KU Praha roků 3 ČOUDKOVÁ Mgr. M-Př 2007 dní 128 Anděla učitelka PF Č.Budějovice roků 19 DIVIŠOVÁ Mgr. M-F 1994 dní 125 Dana učitelka PF Č.Budějovice roků 31 FECHTNEROVÁ Mgr. Čj-D 1982 dní 128 Milada učitelka PF Č.Budějovice roků 18 HAMROVÁ Mgr. 1.st dní 019 Jaroslav učitel PF Č.Budějovice důchodce HRUŠKA Mgr. M-Tv Vladimíra učitelka PF Č.Budějovice roků 21 KAŠPAROVÁ Mgr. Ov- Rj 1992 dní 090 Jana učitelka PF Č.Budějovice roků 23 KLEJNOVÁ Mgr. RJ-Vv-Aj 1990 dní 130 František učitel PF Č.Budějovice roků 27 KOCMAN Mgr. Rj-Vv-Aj 1985 dní 055 Jaromíra učitelka PF Č.Budějovice roků 27 LOUMOVÁ Mgr. Rj-Hv 1986 dní 129

5 Ivana učitelka FTVS UK Praha roků 23 MICHALOVÁ Mgr. Tv-Př 1989 dní 190 Alena učitelka PF Č.Budějovice roků 32 NOVÁKOVÁ Mgr. M-Vv 1977 dní 159 Anežka učitelka PF Č.Budějovice roků 35 NOVÁKOVÁ Mgr. 1.st.-Vv 1978 dní 122 Jana učitelka PF Č.Budějovice roků 6 PAVLEČKOVÁ Mgr. Př-Ch 2007 dní 155 Eva učitelka PF Č.Budějovice roků 29 POUCHOVÁ Mgr. Čj-Hv 1983 dní 319 Marie učitelka PF Č.Budějovice roků 25 ROHÁČKOVÁ Mgr. 1.st.-Hv 1988 dní 129 Dagmar učitelka PF Plzeň roků 16 SVÁČKOVÁ Mgr. 1.st dní 323 Veronika učitelka PF Č.Budějovice roků 4 ŠAŠKOVÁ Mgr. 1.st dní 134 Štěpánka učitelka PF Č.Budějovice roků 9 ŠTORKOVÁ Mgr. Čj-L 2004 dní 129 Petr učitel PF Č.Budějovice roků 7 VACH Mgr. 1.st dní 308 Pavla učitelka PF Č.Budějovice roků 10 VETYŠKOVÁ Mgr. 1.st dní 127 Dagmar učitelka PF Č.Budějovice roků 34 VOLAVKOVÁ Mgr. Čj-Nj 1979 dní 103 Miloslava učitelka PF Č.Budějovice roků 15 ŽÁKOVÁ Mgr. 1.st dní 127 Jana učitelka PF Plzeň roků 25 ŽENÍŠKOVÁ Mgr. Rj-Z 1983 dní 039 ŠKOLNÍ DRUŽINA JMÉNO FUNKCE VZDĚLÁNÍ POČET LET PED. PŘÍJMENÍ, TITUL APROBACE ROK UKONČENÍ PRAXE =========================================================================== Dana vychov. SPgŠ Prachatice roků 40 FAFLÍKOVÁ 1979 dní 117 Alena vychov. SPgŠ Soběslav roků 31 HRÁDKOVÁ 1982 dní 096 Marta vychov. SPgŠ Soběslav roků 32 ZÁVIŠOVÁ 1980 dní 128

6 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI JMÉNO FUNKCE VZDĚLÁNÍ POČET LET PED. PŘÍJMENÍ, TITUL APROBACE ROK UKONČENÍ PRAXE =========================================================================== Jaroslava referentka SVVŠ Soběslav 1970 roků 39 BŘEZINOVÁ ŠPPT M.Lázně 1972 dní 063 Petr SOU strojírenské roků 24 STRÁNSKÝ školník 1988 dní 341 Věra uklízečka základní roků 33 HOLEŠÍNSKÁ 1976 dní 312 Hana uklízečka SOU roků 21 CHYNOVÁ 1983 dní 211 Marie uklízečka základní roků 28 NOVÁKOVÁ 1980 dní 191 Jana uklízečka základní roků 33 PAŘÍZKOVÁ 1979 dní 233 Lenka uklízečka Gymnázium roků 33 VLACHOVÁ 1981 dní 078 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ Veronika učitelka KU Praha roků 3 ČOUDKOVÁ Mgr. M-Př 2007 dní 128 Ivana učitelka PF Č.Budějovice roků 8 MARUŠKOVÁ Mgr. Tv-VT 2005 dní 125 PRÁCE NAD RÁMEC ÚVAZKU Práce nad rámec úvazku u pedagogických pracovníků vyplynula především z přímé pedagogické činnosti nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, dohledů, z účasti na soutěžích a olympiádách. V letošním školním roce činila přímá pedagogická činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy 309 hodin, ostatní práce nad rámec úvazku 320 hodin. U provozních pracovníků vzniká tento druh práce při nepřítomnosti pracovníků z důvodu většinou krátkodobé nemoci. Práce je řešena zástupem nebo za pomoci přesčasové práce zbylých pracovníků. V letošním školním roce byla dlouhodobě nemocná jedna pracovnice, za kterou byl přijat zástup na dobu určitou po dobu nemoci. Žádná jiná přesčasová práce nevznikla.

7 4. ÚDAJE O ZÁPISU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD Zápis do prvních tříd se v letošním školním roce konal ve středu a ve čtvrtek 15. a 16.ledna K zápisu se dostavilo a bylo přijato 95 dětí. Z tohoto počtu 15 rodičů do požádalo pro své děti o odklad školní docházky. Po posouzení dodaných psychologických zpráv a vyjádření lékařů bylo všem žádostem a vyhověno. PŘEHLED O VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH V tomto školním roce končí základní vzdělání v naší škole celkem 44 žáků 42 žáků v 9. třídě a 2 žáci v 8. třídě. Na gymnázia z 5. či 7. ročníku byli přijati 4 žáci ( 3 z 5.a 1 ze 7. ročníku) Všichni žáci uspěli v 1. kole přijímacího řízení. Do učebních oborů směřuje 7 vycházejících žáků. 5. VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Při poskytování základního vzdělání a výchově žáků byl kladen důraz na vytváření příznivého, otevřeného, pozitivního, vlídného a podnětného pracovní prostředí pro žáky a vhodného sociálního a emocionálního klimatu pro žáky i pedagogy. Prioritou byly jazykové dovednosti, výpočetní technika a tělesná zdatnost. Snahou všech pedagogů bylo, aby se každý žák vyvíjel optimálně v souladu s vlastními předpoklady a byl tak připraven na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Žáci byli vedeni k tomu, aby si při všech činnostech ve škole osvojovali potřebné strategie učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat ve skupině a podílet se na vytváření pravidel práce v týmu, aby byli ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám. Pedagogové využívali činnostní, kooperativní a projektové metody výuky, výuku zaměřenou na stanovené výstupy, rozvíjení klíčových kompetencí, s využitím informačních a komunikačních technologií. V procesu výuky docházelo k průběžnému korigování a doplňování ŠVP. Součástí příprav na vyučování byly též digitální učební materiály, vytvořené v rámci projektu EU peníze školám. Nedílnou součástí vzdělávání byla projektová výuka. Všichni vyučující uplatňovali objektivní, spravedlivé a motivující hodnocení znalostí, dovedností i postojů žáků. Trvalým úkolem vyučujících zůstává promyšlená a kvalitní příprava vyučovacích jednotek se zřetelem k motivaci žáků, podpoře jejich aktivity a samostatné činnosti, využitím aktivizujících metod výuky a začleňování moderních vyučovacích metod. Výsledky výchovně vzdělávací práce 1. stupeň Hodnocení výchovně vzdělávací procesu vzhledem ke stanoveným úkolům v plánu práce: 1. Výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem. 2. Tematické plány učiva byly zpracovány v plném rozsahu, aby odpovídaly náplni ŠVP. 3. Projekt EU-peníze školám byl ukončen v termínu. 4. Dodržování struktury hodiny bylo individuálně posuzováno při hospitační činnosti. Z hospitací vyplývá, že struktura hodiny je dodržována, přirozeně jsou rozdílné přístupy vyučujících. Uplatňování forem a metod práce odpovídá stanoveným cílům, u jednotlivých vyučujících je úroveň rozdílná. 5. Stále není dostatečně vnímána důležitost hodnocení a sebehodnocení žáků v procesu učení. V hodinách není dáván prostor pro zhodnocení činnosti

8 a vlastní práce žáků, žákům často chybí zpětná vazba. Hodnocení se většinou omezí na klasifikaci známkou. 6. Činnost školního parlamentu byla zaměřena především na aktivity 2. stupně. 7. Podařilo se dle plánu zdárně realizovat Den Země. Probíhal formou celodenního projektu na téma Deštný prales ročník si zorganizoval skupinové práce v jednotlivých třídách a návštěvu SOŠEP, 4. a 5. ročník pracoval po třídách na jednotlivých stanovištích. Zvláště pěkným výstupem je trojrozměrná plastika deštného pralesa, kterou společně vytvořili žáci 4. a 5. ročníku. 8. Vyučující 1. stupně se zúčastnili společného semináře zaměřeného na práci s IT v hodinách. Individuálně se vzdělávali na seminářích s podobnou tematikou. 9. Vzhledem k počtu kmenových učeben s IT na 1. stupni, je práce většiny vyučujících s IT ve výuce na velmi dobré úrovni. 10. Vyučující mají velkou nabídku výukových programů, interaktivních učebnic i učebních pomůcek. 11. Prvky projektu Rovnováha byly do hodin zařazovány jen ojediněle, až při řešení problémových situací ve třídě, ne jako prevence a jako součást práce s třídním kolektivem. 12. Úspěšně se dařilo řešit projevy rizikového chování ve spolupráci s výchovnou poradkyní, preventistou krizového chování žáků, pracovnicemi OSPOD a pedagogicko-psychologickou poradnou. Třída 4. A byla zařazena do programu primární prevence a krizové intervence pro velké vztahové problémy v této třídě, které vyústily i ve výchovné problémy mnoha žáků. 13. Přes všechna preventivní opatření se nedaří snížit počet školních úrazů. 14. Spolupráce s rodiči je vždy ovlivněna dobrou komunikací ze strany vyučujících. Problémy se objevily jen v ojedinělých případech. 15. Profesionální vztahy mezi vyučujícími a jejich vzájemná spolupráce je na dobré úrovni. Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce vzhledem k výuce a činnostem souvisejícím: V 1. období ( roč.)se žáci učí základním pracovním školním návykům a tvoří se sociální vztahy ve třídě. Ve druhém období ( roč.) se klade důraz na rozvíjení samostatnosti a upevňování stanovených pravidel chování. Ve výuce se vyučující snažili o naplnění ŠVP a dosažení co nejlepších výsledků vzhledem k výstupům. Je žádoucí zaměřit se na rozvoj dovedností a využití znalostí ve spojení s praktickými otázkami života, průřezová témata vnímat jako prvek směřující k rozvíjení osobnosti v oblasti postojů a hodnot. V 1. třídách jsme měli velký počet žáků. Proto jsme opět realizovali jednu dělenou hodinu českého jazyka. Ve 3. ročníku se vyučoval pouze anglický jazyk, jiný jazyk si žáci nezvolili. Výuka probíhala ve třech velmi početných skupinách, což pro výuku cizího jazyka není optimální. Dělení do více skupin je závislé na množství mzdových prostředků. Žáci 2 a 3. ročníku se zúčastnili plavecké výuky v Plavecké škole Tábor, zájemci ze žáků 4. a 5. ročníku mohli vyjet na lyžařský kurz. Sportovní aktivity jsou podporovány zařazením bruslení do všech ročníků 1. stupně, posílením časové dotace na sportovní hry ve 3. a 4. ročníku, tradicí sportovního dne 1. stupně, realizací cvičení v přírodě, možností trávení přestávek ve školním klubu a na školním dvoře. Žáci se zdravotním oslabením měli možnost navštěvovat zdravotní tělesnou výchovu. Žáci se zúčastnili kulturních akcí dle plánu práce. Nabídka je vždy veliká, ale jsou upřednostňovány akce, které zaručují kvalitu, přínos pro výuku a přijatelnou cenu. V průběhu školního roku si vyučující připravili hodinové nebo celodenní projekty. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla věnována individuální péče, stanoven rozsah a míra zvládnutí učiva dle IVP. Rovněž byla nabídnuta reedukační péče v časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně. Vyučující na 1. stupni spolupracovali, setkávali se pravidelně na metodických schůzkách, problémy řešili společně. Rozhodli se seznámit s jiným způsobem

9 výuky matematiky podle prof. Hejného a absolvovali na toto téma seminář, který byl zorganizován ve škole. Pedagogy na 1. stupni lze hodnotit jako zodpovědné a pracovité učitele. Výsledky výchovně vzdělávací práce 2. stupeň Vyučujícím se dařilo postupně konkrétními formami, způsoby a činnostmi rozvíjet u žáků klíčové kompetence získané na 1.stupni a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientované zejména na situace blízké životu a na praktické jednání a připravit schopného mladého člověka do současného moderního světa. Pozornost byla věnována především motivaci žáků a žáci byli vedeni k aktivní interakci s tématem. Bylo budováno otevřené, pozitivní a vlídné klima s autoritou učitele se směrem k uvědomělé kázni, morálce a systému hodnot. Byly vytvořeny podmínky pro vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a pro vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování. Dařilo se zabezpečit návaznost učiva mezi jednotlivými ročníky. Pedagogové úspěšně pokračovali v zavádění nových informačních a vzdělávacích technologií a v podpoře, spolupráci a využití projektů. Dařilo se postupně uplatňovat formy výuky, kdy pracuje především žák a učitel je koordinátorem předem připravených činností a průběžně ověřovat a vyhodnocovat dosažení očekávaných výstupů. Od září 2013 jsme pokračovali v naplňování projektu EU - peníze školám, do kterého se zapojili všichni pedagogové 2.stupně. Po skončení realizace projektu byla i nadále výuka podporována výukovými materiály, vytvořenými především v rámci tohoto projektu, využíváním interaktivních tabulí a další multimediální techniky. Ve výuce byla využívána audiovizuální technika, pro vyučující se stává samozřejmostí používat při práci s žáky počítačové učebny či interaktivní tabule. Práce s touto technikou vede žáky k samostatnosti a aktivnějšímu zapojení v jednotlivých vyučovacích hodinách. Vyučující v různé míře využívali pomůcky, učebnice, pracovní sešity i dostupnou didaktickou techniku. Plánování a příprava výuky byly u většiny vyučujících na velmi dobré úrovni a byly v souladu s obecnými cíli vzdělávání. Vyučující při výuce dbali na sledování a plnění stanovených cílů a naplňování výstupů. Stále více, i když ne vždy a u všech vyučujících, byly uplatňovány metody, které počítají s větší spoluúčastí žáků, s jejich samostatností a aktivní rolí při výuce. Vytváření podmínek k tomu, aby se žáci chtěli učit, aby byli motivováni pro učení a aktivně se zapojovali do procesu se u většiny vyučujících stává samozřejmostí. Výuka byla doplňována a obohacována exkurzemi. Rezervy stále vidíme v rozvoji komunikativních dovedností žáků, ve využívání sebehodnocení žáků, ve vzájemném respektování a výchově k toleranci. Třídní učitelky ve spolupráci s vedením školy, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence dbaly také na zlepšování spolupráce a včasnou, vhodnou a důslednou komunikaci se zákonnými zástupci žáků, kteří mají výchovné problémy. Naší snahou je podchycovat výchovné problémy v počátcích a zabránit tak jejich narůstání. Výchovné problémy se na 2.stupni vyskytovaly ojediněle. Vždy byly bezprostředně řešeny v součinnosti s rodiči, výchovnou poradkyní, vedením školy, popřípadě s orgány OSPOD. V šestých ročnících byl kladen důraz na usnadnění přechodu žáků z 1. na 2. stupeň a na stmelování kolektivu Byla podporována vyjadřovací schopnost jak ve vztahu mezi žáky, tak ve vztahu k dospělým. V různé míře se dařilo upevňovat morálně volní vlastnosti, upevňovat schopnost vhodného vyhodnocování situací a pomoci druhým. Někteří žáci měli v důsledku nových podmínek problém se začleněním do kolektivu třídy (společné exkurze A i B, 6.B I já sem patřím Cassiopea). V obou třídách byla navázána dobrá spolupráce s rodiči. V letošním školním roce byl pro žáky 7.ročníků zaveden nový předmět Další cizí jazyk. Žáci si začali osvojovat základy německého či ruského jazyka. Další cizí jazyk byl vyučován ve 2 skupinách německého jazyka a v jedné skupině ruského jazyka. Dle zkušeností a pohovorů s pedagogy se nám zdá, že další cizí jazyk je nad možnostmi některých žáků. Vyučující

10 jednotlivých předmětů dbali na to, aby si žáci osvojili základní učivo, aby si osvojili a rozvíjeli jednotlivé klíčové kompetence, aby dokázali komunikovat v rámci kolektivu, spolupracovat při skupinové práci. Při výchovném působení byli žáci 7.ročníků vedeni k ohleduplnosti a toleranci. Kázeňské problémy a nevhodné chování vůči spolužákům a vyučujícím se přesto projevovaly ve třídě 7.A. Situace byla řešena přesunutím 1 žáka do třídy 7.B. Došlo nejen ke zlepšení situace ve třídě 7.A, ale došlo i k výraznému pozitivnímu posunu v chování i motivaci přeřazeného žáka. Vyučovací hodiny byly zkvalitňovány i vytvářenými digitálními učebními materiály v předmětech český jazyk, dějepis, cizí jazyk, zeměpis, přírodopis, fyzika a informatika. Výuka probíhala podle ŠVP a tematické plány byly aktualizovány podle potřeby. Vzdělávání žáků 8.ročníků probíhalo podle stávajícího ŠVP, žáci se učili druhým rokem Další cizí jazyk, pohybovému rozvoji žáků byl určen předmět Výchova ke zdraví, který navyšoval počet hodin TV na tři hodiny týdně. Žáci byli vedeni ke zvládnutí základního učiva, k osvojení jednotlivých kompetencí, při hodinách pracovali s moderní technikou, využívali novou počítačovou učebnu i interaktivní tabule. Byli vedeni k samostatnosti, ke spolupráci v rámci pracovní skupiny, k disciplíně a vzájemnému respektování. Žáci osmého ročníku se v letošním školním roce zapojili do projektu Zvyšování motivace k technickému vzdělávání. V rámci tohoto projektu, který je financován z peněz EU, navštívili COP Sezimovo Ústí a Techmanii v Plzni. Pozornost byla zaměřena i na prohloubení spolupráce s Armádou ČR; žáci navštívili Den otevřených dveří AČR v Táboře. Žáci 9.ročníků se v průběhu celého školního roku chovali v souladu se školním řádem. Jejich vztahy nejen v rámci třídního kolektivu, ale i celého ročníku jsou na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí i společná bezproblémová účast na všech exkurzích a školním výletu. Na těchto akcích žáci školu vhodně reprezentovali. Pozitivní vztah založený na vzájemné důvěře si žáci vytvořili i ke svým třídním učitelkám. Žáky 9. ročníků charakterizovala slušnost, disciplína, vzájemné respektování, vstřícnost novým metodám a nápadům a tvořivost. Žáci 9.ročníků se zapojili do projektů Zvyšování motivace k technickému vzdělávání a Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Počty žáků Školní rok zahájilo 438 žáků 218 chlapců a 220 dívek, z toho na 1. stupni 264 žáků a na 2. stupni 174 žáků. 1. stupeň tvořilo 11 tříd, 2. stupeň 8 tříd. Rozvoj školy Rozvoj školy je proces trvalý a permanentní. Prosazování změn není jednoduché stále je a bude nutno překonávat bariéry jak ze strany rodičů, tak i pedagogů a žáků. Stále se poměrně dobře daří řešit problematiku aprobovanosti. Péče o žáky Žáci se stravovali ve školní jídelně, která je prostorově součástí školní budovy, ale je samostatným právním subjektem. U žáků jsme se snažili vytvářet vhodnou kulturu stolování. Trvalým problémem školní jídelny je nadměrný hluk v době většího soustředění strávníků. Během velké přestávky měli žáci možnost navštívit prodejnu potravin AD-market, umístěné v přízemních prostorech staré školní budovy, případně využít prodeje drobného občerstvení ve cvičné kuchyňce. K dispozici měli žáci 2 prodejní automaty v přízemí nové školní budovy. Domníváme se, že možnost zajištění svačiny během přestávek je nadstandartní. Tyto možnosti byli využívány především žáky 2. stupně a jsou žáky velmi kladně hodnoceny. Soustřeďovali jsme se i na odstraňování nevhodných stravovacích návyků žáků. Do budoucna chceme řešit vhodnost dodávaného sortimentu z hlediska zdravé výživy jak ve cvičné kuchyňce, tak v automatech. Školní knihovna byla žákům k dispozici se stanovenou výpůjční dobou. Žáci měli možnost zapůjčení kvalitní lyžařské výzbroje a to nejen na lyžařské výcvikové kurzy. O přestávkách měli žáci obou stupňů a žáci 2. stupně i v době před odpoledním vyučováním k dispozici herny ve školních klubech, které jsou též

11 vybaveny počítači. Žáci 2. stupně mohli s výpočetní technikou pracovat i před vyučováním a během přestávek na chodbě v 1. patře nové školní budovy. Žákům byla v budově školy v době mimo výuku k dispozici síť wi-fi. Ředitel Ředitel koordinoval činnost školy jednak prostřednictvím porad a součinnosti vedení školy, pravidelných měsíčních schůzek rozšířeného vedení, pedagogických rad, organizačních porad a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy. Důraz byl kladen na systémové a účinné pojetí vedení školy a týmové řízení školy. Byla podporována systematická a svobodná vnitřní i vnější komunikace. Ředitel kontinuálně studoval legislativu. Dbal na vytváření pozitivního public relations ve vztahu k okolí. Zajišťoval uveřejňování výsledků činnosti školy média, web školy, články do časopisu Veselsko. Průběžné vybavoval školu pomůckami a moderní audiovizuální technikou. Vedl kolegy k aktivnímu využívání moderních informačních technologií. Řídící činnost zaměřoval na prevenci problémů a motivoval učitele v jejich dalším vzdělávání a odborném růstu. Důsledně dbal na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a zaměstnanců školy. Kontrolní činnost ředitele školy a zástupkyně ředitele školy byla vykonávána podle plánu kontrolní a hospitační činnosti. Ze záznamů o výsledcích kontrol vyplývá, že jejich zaměření i četnost poskytuje vedení školy ucelenou zpětnou vazbu o kvalitě průběhu výchovy a vzdělávání, plnění ŠVP, dosahovaných výsledcích a postupném naplňování koncepčních záměrů školy. Vedení školy usiluje o jednotné působení pedagogického týmu. Komunikace Komunikační systém má přesně stanovená pravidla. Aktuální zprávy potřebné pro větší počet pracovníků byly zveřejňovány na nástěnce vedení školy společně s měsíčním plánem a současně zaslány všem pedagogům na jejich školní ové adresy. Individuální úkoly a informace byly řešeny především osobně nebo předávány pracovníkům do jejich osobních boxů ve sborovně, popřípadě přeposílány elektronickou poštou na školní ové adresy. Na webových stránkách školy najdou vyučující, rodiče, žáci i široká veřejnost důležité dokumenty, aktuální rozvrhy, fotogalerii, přehled nejdůležitějších akcí v aktuálním měsíci a výsledky soutěží. Tematické plány Tematické plány pro jednotlivé předměty zpracovali všichni vyučující v elektronické podobě a byly uloženy na serveru, kde jsou dispozici všem vyučujícím i vedení školy. Tato alternativa umožňuje okamžitý přehled pro vedení školy a možnost operativně a podle potřeby tematické plány upravovat. Pro vlastní potřebu vyučující často tematické používají i v listinné podobě. Učivo bylo v souladu s učebními plány rozvrženo do jednotlivých ročníků podle ucelených témat s přihlédnutím k návaznosti učiva mezi jednotlivými ročníky a mezipředmětovými vztahy tak, aby nedocházelo k přetěžování žáků. Do tematických plánů byla zakomponována doporučení MŠMT k environmentální výchově, prevenci rizikového chování, šikaně, k volbě povolání, ochraně člověka za mimořádných situací a k rasismu, xenofobii, intoleranci. Cizí jazyky Výuka cizích jazyků byla zajištěna čtyřmi pedagogy s plnou aprobací (jedna pedagožka a jeden pedagog pro německý jazyk, jedna pedagožka a jeden pedagog pro anglický jazyk), jedna vyučující anglického jazyka má státní zkoušku na jazykové škole a jedna vyučující si průběžně doplňuje vzdělání v kurzech anglického jazyka. Výuku anglického jazyka navštěvovalo v ročníku 344 žáků. Výuku němčiny jako Dalšího cizího jazyka absolvovalo v 7.ročníku 44 žáků (německý jazyk 28, ruský jazyk 16) a 8. ročnících 46 žáků (německý jazyk 33, ruský jazyk 13). Výuka Dalšího cizího jazyka byla zabezpečena pedagogy s plnou aprobací. Při výuce jazyků byli žáci vedeni k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání

12 informací, ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku. V průběhu vyučování se pedagogové zaměřovali též na poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku. Žáci Žáci do naší školy přicházejí z různých sociálně kulturních prostředí, která často ovlivňují jejich vztah a přístup ke vzdělání. Vzdělávací cíle se dařilo dobře naplňovat v případech souladu studijních předpokladů, aktivní práce žáků při vyučování, jejich odpovídající domácí přípravy, kvalitní podpory vyučujícími, vhodné motivace a zájmu a spolupráce rodiny se školou. Byly vytvořeny podmínky pro vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování i pro žáky nadané. Podporovali jsme aktivní činnost žákovského parlamentu a vytvářeli aktivity vedoucích ke spolupráci mezi mladšími a staršími žáky. Vliv na výsledky vzdělávání mělo v neposlední řadě i složení třídních kolektivů. Sledovali jsme, vyhodnocovali a snažili se řešit stále narůstající problémy při motivování žáků, vzrůstající nezájem žáků o aktivní zapojení se do vyučovacího procesu, nedostatečnou přípravu žáků na vyučování, zapomínání pomůcek a problémy s vypracováváním domácích úkolů. Učitel a žák Problémem některých pedagogů zůstává neschopnost domluvit se s dětmi na principu vztahů a akceptaci stanovených pravidel komunikace, zejména se žáky vyšších ročníků. Tito učitelé mívají zvýšené potíže se zvládáním nekázně žáků; žáci odmítají jejich způsoby přístupu. Neustále se jsme se snažili o to, aby se vyučující sjednotili v jednotných požadavcích na chování žáků, na vedení žáků k uvědomělé kázni a zodpovědnosti za sebe samé jakož i k adekvátnosti vystupování a chování v závislosti na situacích i prostředí, ve kterém se nacházejí a důsledně a jednotně ve vzájemné součinnosti řešili kázeňské přestupky ve škole. Rodiče Naší snahou bylo, aby se škola stále více otevírala rodičům. Poslání školy chápeme jako vzdělávací službu pro rodiče a žáky. Orientovali jsme se na přání a potřeby žáků a jejich zákonných zástupců. Snažili jsme se vytvářet pohodové prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce. Přístup rodičů ke škole se mění již jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky. Stále více pedagogů chápe, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek. Na druhé straně to přináší i požadavek důkladnější přípravy na jednání s rodiči a veřejností. Přestupky V mnohých ohledech se dařilo zlepšovat spolupráci rodiny a školy, především proto, že docházelo stále častěji k jednání s rodiči, což se ukazovalo v mnoha případech jako velice efektivní. Při řešení problémů při ochraně mládeže před sociálně patologickými jevy postupujeme dle metodiky MŠMT. I přes naše cílené výchovné působení se nedařilo přesvědčit děti o škodlivosti kouření a pití alkoholu a o nevhodnosti a společenské nebezpečnosti některých projevů jejich chování. Problémy s kouřením a alkoholem přetrvávají a dle našeho názoru neustále narůstají. Co nového přinesl tento školní rok Všichni pedagogičtí pracovníci školy se snažili o co nejširší uplatňování účinných moderních pedagogických metod a přístupů, naplňování jednotlivých kompetencí a zaměřují se na to, aby žáci získali potřebné vědomosti, dovednosti, schopnosti, návyky, postoje a hodnoty, které budou moci uplatnit při dalším studiu a v praktickém životě.

13 Dokončili jsme projekt EU-peníze školám. Podařilo se nám vytvořit všechny, v tomto projektu naplánované výukové materiály a činnosti. Zapojili jsme se do projektů Zvyšování motivace k technickému vzdělávání a Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Zúčastnili jsme se povinného testování ČSI ve 4.ročnících a 8.ročnících. TESTOVÁNÍ V květnu jsme realizovali testování ČSI ve 4.ročnících v oblasti Člověk a jeho svět a 8.ročnících v oblastech přírodovědná gramotnost a anglický jazyk. Cílem testování bylo poskytnout žákům, rodičům, učitelům, vedení školy i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Výsledky testování: Člověk a jeho svět, 4.ročník Přírodovědná gramotnost, 8.ročník Anglický jazyk, 8.ročník

14 HODNOCENÍ EVVO Den Země Dne proběhl na naší škole Den Země na téma DEŠTNÝ LES. Na prvním stupni probíhal formou projektového vyučování na dané téma a součástí byla návštěva programu Střední odborné školy ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí. Žáci druhého stupně byli rozděleni do 18 skupinek, které proti sobě soutěžily v jednotlivých úkolech na různých stanovištích. Měli možnost změřit své síly v zeměpisném úkolu, při hře Riskuj!, v jazykových dovednostech, v českém jazyce, v přírodopisu a výtvarné soutěži, kde na téma JAK PŘEŽÍT V DEŠTNÉM PRALESE měli namaskovat jednoho člena ze své skupiny. Na stanovištích pomáhali žáci 9. tříd. ČEVAK a.s. Dne proběhl ve 2. a 3. třídách prvního stupně vzdělávací program na téma DOODPADU ANEB CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ. Žáci prvního stupně se interaktivní metodou dozvěděli, co se stane s odpadní vodou, než se opět vrátí do přírody. Cílem tohoto projektu bylo přispět alespoň pomyslnou kapkou k tomu, že žákům nebude tato problematika lhostejná a v dlouhodobém horizontu by se mohl projevit ve snížení nákladů na čištění odpadních vod. Sběrný dvůr Veselí nad Lužnicí Jihočeský kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN uspořádal pro druhý stupeň naší školy ve sběrném dvoře našeho města zajímavou ekologicko-naučnou akci nazvanou ZASKOČTE SI PRO RADU, JAK SE ZBAVIT ODPADU. Jejím prostřednictvím se žáci naší školy mohli dozvědět, jak je důležité třídit odpad z domácností a odkládat jej do míst k tomu určených, aby nedocházelo k poškozování přírody a životního prostředí. Součástí programu byly informace o: - významu třídění odpadu, jeho přínosu k úspoře surovin a elektrické energie - ochraně ovzduší - možnostech opětovného využití materiálu získaných v rámci recyklace Vše, co se žáci naučili, mohli během akce zúročit v malém kvízu. Za jeho správné vyřešení získali drobný dárek. METODICKÉ ORGÁNY 1.stupeň Na 1. stupni pracuje metodické sdružení ročníku a metodické sdružení 4. a 5. ročníku. Oba metodické orgány se pravidelně scházely, vyučující byli v každodenním kontaktu a operativně řešili výchovně vzdělávací otázky. Metodické sdružení ročník Tematické plány byly sestaveny dle výstupů ŠVP, plnili jsme klíčové kompetence dle ŠVP ( v metod. příručkách jsou rozpracovány klíč. kompetence pro Čj, M, Prv ).Žáci pracovali ve dvojicích, skupinách, využívali jsme projektové vyučování, učivo bylo založené na činnostním učení ( učebnice a pracovní sešity pro činnostní učení ). Využivali jsme audiovizuální techniku v 1., 2. i 3. roč. při Čj, Prv, M. Řešili jsme i výchovné problémy u 1 žáka a 1 žákyně 2.B. Organizovali jsme zápis do 1. tříd, zařazení OČMS, dopravní výchovy, sexuální výchovy do temat. plánů, redukci průřezových témat. U žáků se projevovala nedostatečná domácí příprava na vyučování, nekázeň, zhoršující se tělesná pohyblivost, malé znalosti projevující se hlavně v Prv a Čj Projekty roč. Den Země 1. roč. Roční období 2. roč. Měsíc po měsíci 3. roč. Naše město

15 Metodické sdružení ročníky Ve výuce 4. a 5. ročníků se snaží učitelé vcelku úspěšně rozvíjet klíčové kompetence žáků. Do výuky zařazovali kooperativní učení, skupinovou práci, projekty, činnostní učení. Využívali vytvořené DUM materiály, pracovali s multimediální technikou, především pak s tabulí Smart Board, které jsou nyní v každé třídě 4. a 5.ročníků. V hodinách českého jazyka se zaměřovali na čtení s porozuměním, v hodinách matematiky zařazovali prvky finanční gramotnosti. V oblasti posilování mezilidských vztahů využívali poznatků z projektu Rovnováha. Každý učitel absolvoval několik školení. Získané poznatky, náměty a zajímavé odkazy vždy předal kolegům a ti zařazovali úlohy do hodin (př. matematika metodou profesora Hejného). Pedagogové se dohodli na sjednocení požadavků, které se týkají znalostí i chování žáků. Stále se řešila problematická situace v 5. B a 4. A, která se z tohoto důvodu přihlásila do projektu,,i já sem patřím. Ten byl zaměřen na zlepšení klimatu třídy a vztahů mezi žáky. Projekt bude pokračovat i v příštím školním roce. V dalších dvou ročnících se upevňování a posilování mezilidských vztahů, schopnost empatie a pomoci dařilo. Vyučující pravidelně zařazovali do výuky projekty. V některých třídách pracovali žáci úspěšně a s chutí, ve třídě 4.A se tato metoda výuky neosvědčila, žáci odmítali spolupracovat. Důraz byl kladen na zábavnost projektů, na zajímavá témata a na kvalitní přípravu učitele s využitím audiovizuální techniky. Za nejzdařilejší můžeme označit projekt Dne Země deštné pralesy, který zaujal všechny žáky 4. a 5.tříd. Přehled projektů: 4.ročník: říjen 2013 rybníkářství prosinec 2013 Vánoce duben 2014 Den Země deštný prales duben 2014 I já sem patřím Cassiopeia Č.B. v rámci MPP pouze 4.A 5.ročník: říjen 2013 Praha prosinec 2013 Vánoce duben 2014 Den Země deštný prales Ostatní akce: 4. ročník: září 2013 exkurze Čapí hnízdo u Olbramovic environmentální výchova říjen 2013 výlov Horusického rybníka - exkurze listopad 2013 akce Mise + E-On třídění odpadu a zdroje energie listopad 2013 turnaj ve vybíjené 4. ročníků spolupráce se II. ZŠ květen 2014 armáda Tábor exkurze, akademie taneční skupiny Žába červen 2014 přednáška o kyberšikaně v rámci MPP akce Čevaku třídění odpadu environmentální výchova 5. ročník: říjen 2013 exkurze Praha listopad 2013 exkurze Planetárium Č.B. listopad 2013 turnaj ve vybíjené 5. ročníků spolupráce se II. ZŠ prosinec přednáška o kyberšikaně v rámci MPP květen akademie taneční skupiny Žába Veselí n. L. Předmětová komise - Český jazyk a cizí jazyky Metodická komise českého jazyka se v letošním roce zaměřila především na práci s textem - čtení textu s porozuměním, které bylo průběžně začleňováno nejen do hodin literatury, ale i do hodin jazykových v mnohem větší míře. Žáci pracovali s textem samostatně nebo ve skupinách. Práce byla volena vždy tak, aby rozvíjela schopnosti a dovednosti dětí, prověřovala, do jaké míry žáci zvládli probírané učivo, vhodným způsobem upevňovala jejich znalosti a

16 rozšiřovala jejich všeobecný přehled. Vyučující se rovněž snažili klást důraz na mezipředmětové vztahy, rozvoj schopnosti syntézy a analýzy. Pro dosažení co nejlepších výsledků vyučující ve svých hodinách cíleně volili různé způsoby výuky, včetně užívání audiovizuální techniky. Rovněž v cizím jazyce se komise zaměřila na čtení textu s porozuměním, v hodinách byly využívány vhodné texty z časopisů nejen pro čtení, ale i k překladům. Konverzační témata pak rozvíjela vyjadřovací dovednosti. Pro letošní rok se podařilo objednat i nové alternativní učebnice Čj- mluvnice a sloh pro 6., 7. a 9. ročník ( vždy 15ks), bohužel chyběly učebnice pro 8.r.. Vzhledem k tomu, že se v praxi ukázalo, že se jedná o učebnice na velmi dobré úrovni, komise se proto rozhodla chybějící učebnice doobjednat. Jednotlivé akce DVPP byly voleny tak, aby byly pro zúčastněné pedagogické pracovníky přínosem. Školení byla zaměřena na nové metody ve výuce. V průběhu školního roku se předmětová komise zabývala přípravou žáků na jednotlivé olympiády. Žáci 9. ročníků ve spolupráci s KD Veselí nad Lužnicí budou veřejně prezentovat projekt Z pohádky do pohádky, na jehož prezentaci pozvali i děti ze stacionáře Rolnička. Tradičně proběhly projekty spojené se svátky: Halloween, Vánoce, Velikonoce. Předmětová komise D Z- Ov Ev Výuka v předmětech dějepis, zeměpis, občanská výchova a etická výchova probíhala v letošním školním roce podle stávajícího ŠVP. Snažili jsme se výuku zaměřit tak, aby byly v jednotlivých ročnících naplněny dané výstupy a rozvíjeny jednotlivé kompetence. Svoji pozornost jsme zaměřovali především na vhodnou motivaci žáků, na vzbuzení jejich zájmu o probírané učivo. V zeměpise probíhala v letošním školním roce výuka podle nových učebnic zeměpisu, nové učebnice pak čekají i na žáky 7. tříd v příštím školním roce. Rovněž byly zakoupeny nové zeměpisné atlasy V předmětu etická výchova byl kladen důraz na nácvik jednotlivých kompetencí a na rozvoj etického cítění žáků. V letošním školním roce v rámci tohoto předmětu navštívili žáci naší školy středisko Rolnička v Soběslavi. Výuku v jednotlivých předmětech se snažíme neustále modernizovat, používali jsme výukové materiály, které jsme vytvořili v rámci projektu šablon. Práce na interaktivních tabulích se stává běžnou součástí vyučovacích hodin. V popředí naší pozornosti stále stojí rozvoj čtenářských dovedností žáků, především nácvik čtení s porozumění., důraz byl kladen i na samostatnou práci žáků, vyhledávání důležitých informací, jejich třídění, na orientaci v problému, samostatnou práci žáků, vyhledávání důležitých informací, jejich třídění, na orientaci v problému. Ve vyučovacích hodinách jsme zažazovali i skupinovou práci žáků, při které se učí spolupráci, komunikaci ve skupině, kladli jsme důraz na zapojení všech členů skupiny do práce, prostor dávali i sebehodnocení žáků. Na schůzkách metodického sdružení jsme se v letošním roce zabývali především úpravami tematických plánů, sjednocováním požadavků na klasifikaci v jednotlivých předmětech a na přípravu žáků na dějepisnou a zeměpisnou

17 olympiádu. V dějepisné olympiádě jsme zaznamenali úspěch v okresním kole, žákyně 9.B Kateřina Vránková zvítězila a postoupila do kola krajského. Z naplánovaných akcí nebyla splněna exkurze žáků 7.tříd do Husitského muzea v Táboře především z finančních důvodů a velkého množství jiných akcí pořádaných v daném termínu. V letošním školním roce se uskutečnila i celá řada besed s Městskou policií, se starostou města, s předsedkyní a zapisovatelkou přestupkové komise, žáci 9.tříd navštívili i soudní přelíčení u Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Žáci navštívili také expozici veselského muzea a sběrný dvůr v našem městě. Žáci 6.tříd navštívili Atlantis Center v Praze, kde shlédli tematický program Faraonovo tajemství. Již tradičně žáky zaujaly přednášky pana Nadrchala, které se uskutečnily pro všechny ročníky druhého stupně. Pro žáky osmých ročníků byla zajímavá i návštěva střediska Auritus v Táboře. Žáci 8.a 9. ročníku se letos zapojili do projektu Rozvoj technického vzdělávání. V rámci tohoto projektu navštívili COP Sezimovo Ústí, deváté ročníky i Střední školu spojů v Táboře, 8.ročníky navštívily Techmánii v Plzni. Tyto projekty byly plně hrazeny z peněz EU. V zeměpise se uskutečnily projekty Moje cestovní kancelář (8.roč.) a Školní výlet (9.roč.) Školní parlament pod vedením Mgr. Jany Klejnové uskutečnil dvě velké akce: V prvním pololetí to byla Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně a ve druhém pololetí pro žáky 2. stupně Den svátků. Obě akce se setkaly s velmi pozitivním přijetím u našich žáků. Členové školního parlamentu se také podíleli na zajišťování sportovních akcí 1. i 2.stupně, pořizovali fotodokumentaci a připravovali hlášení do školního rozhlasu. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili akce DVPP, která proběhla přímo na naší škole. Byla to jednak přednáška paní Mgr. Blanky Bradáčové o vývojových poruchách učení a přednáška pana Mgr. M.Doubka z Policie ČR o šikaně a kyberšikaně. Mgr. Eva Pouchová absolvovala seminář Učebnice etické výchovy pořádaný NIDV České Budějovice. Předmětová komise Př,Ch,Pč Chemie při výuce se dodržovaly zásady ŠVP, byly používány různé formy výuky (skupinová práce, práce s textem, křížovky, doplňovačky, práce s interaktivní tabulí). V průběhu roku byl kladen důraz na vylepšování používaných materiálů na interaktivní tabuli, které byly vytvořeny v rámci grantu EU peníze školám. Během roku se seznámili žáci i s praktickou stránkou chemie a to pomocí různých pokusů. Vše vedlo k rozvoji všech daných kompetencí. Pracovní činnosti výstupy byly splněny. Kompetence se daří plnit, i když mnozí žáci nechtějí manuálně tvořit, dokazuje to i jejich přístup k práci nenošení pomůcek, úmyslné ničení práce jiných. I přes různá negativa, se žákům podařilo udržovat nejbližší okolí školy. Ve výuce byl též kladen důraz na zlepšení jemné motoriky. Přírodopis - stanovené výstupy v předmětu jsou plněny podle plánů sestavených v ŠVP. I nadále se používali pestré metody výuky (intenzivní práci s textem, porozumění textu, kooperativní vyučování, projektová výuka, soutěže, kvízy, vyhledávání informací, samostatné zpracování, prezentace, využívání interaktivní tabule pro výuku).

18 I nadále byla velkým přínosem interaktivní tabule. Metodická komise se scházela k řešení problémů, které se vyskytly. vyučující se snažili o rozvoj logického myšlení a čtenářské gramotnosti u žáků. Předmětová komise M-F-Inf Při výuce matematiky, fyziky a informatiky postupovali vyučující podle tematických plánů, které vycházejí ze ŠVP. Výuka byla zaměřena tak, aby byly v jednotlivých ročnících naplněny dané výstupy a rozvíjeny jednotlivé kompetence. Při matematice vyučující zaměřovali pozornost v prvé řadě na vhodnou motivaci žáků, na vzbuzení jejich zájmu o probírané učivo. Často ve svých hodinách pracovali s interaktivní tabulí. Snažili se zvyšovat finanční gramotnost našich žáků na jednoduchých příkladech z praxe. Žáci 6. až 9. ročníků se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Vybraní úspěšní řešitelé školního kola z 8. tříd vzorně reprezentovali naší školu na dalším ročníku Městské matematické olympiády ve Veselí n. L. Dvěma žákyním sedmého ročníku se podařilo postoupit do okresního kola matematické olympiády v Táboře. Vyučující na schůzkách metodického orgánu předmětové komise vždy řešili aktuální úkoly v průběhu celého školního roku. V hodinách fyziky byla interaktivní tabule efektivně využívána v rámci všech vyučovacích hodin. Žáci v hodinách také aktivně používali hlasovací zařízení, které má škola k dispozici. Vyučující fyziky se během roku zúčastňovala školení zaměřených na badatelsky orientované vyučování a sbírala zkušenosti s touto formou výuky. V hodinách informatiky žáci pracovali na počítačích samostatně i ve skupinách. Při informatice také probíhala spolupráce s metodičkou prevence rizikových jevů - žáci vyplňovali dotazníky české asociace školních metodiků prevence- 1. část- klima třídy, 2. část- identifikace rizikových oblastí u dospívajících. Vyučující se zúčastnili několika školení, která byla zajímavá a přínosná. Jednalo se o školení finanční gramotnosti, školení týkající se badatelsky orientované výuky, užití tabletů a hlasovacího zařízení ve výuce. Projekty- Fyzika - Auto mých snů - 8. ročník - Jaderná energie - 8. ročník Informatika - Plakát k zápisu do 1. tříd - hra Kufr- příprava materiálů na celoškolní projekt Den Země Předmětová komise tělesná výchova, výchova ke zdraví Tematické plány byly sestaveny dle výstupů ŠVP. Vyučující se snažily dosáhnout výstupů, které jsou náplní ŠVP. Žáci pracovali individuálně, ve dvojicích i skupinách, učivo jsme předkládali žákům především ve formě činnostního učení, kdy byl kladen důraz na prožitek tak, aby byl pro žáky dostatečně efektní. Využita byla i audiovizuální technika ukázka utkání a jeho rozbor, internet pravidla her. Snažili jsme se žáky zaujmout aktivitami, které mají konkrétní didaktický cíl. V hodinách vyučující rozvíjeli všechny klíčové kompetence. K výuce jsme používali školní tělocvičnu, atletický stadion, zimní stadion, víceúčelová hřiště i terén v blízkosti školy. Na lyžařský kurz byli zpracovány nové modernější formy výuky s využitím výpočetní techniky. I nadále jsme pokračovali ve zlepšení výukového materiálu (prezentace, videa,

19 smart notebooky, atd.) pro výuku především témat v předmětu Výchova ke zdraví. Vzhledem ke konajícím se zimním olympijským hrám v tomto roce, byla do výuky zahrnuta témata olympijských her. V letošním roce byl poprvé realizován projekt Dopravní olympiáda 2. stupně s cílem osvojit a zdokonalit znalosti jízdy v silničním provozu a s ním související vědomosti (dopravní značky, vybavení kola, zdravověda, jízda na kole). Předmětová komise se scházela za účelem rozvržení a naplánování akcí pro 2. stupeň. Řešila vhodné termíny a technické zabezpečení akcí. DVPP (včetně Šablon).I přesto, že naše škola nevytvářela šablony v těchto předmětech, k výuce používáme šablony z jiných škol, především k předmětu Výchova ke zdraví, což vnímáme jako zefektivnění tohoto předmětu. Schůzky učitelů TV 2. stupně proběhly: září 2013 plánování atletické soutěže o Atletickou třídu prosinec 2013 plánování Vánočního turnaje v ringu a stolním tenisu únor 2014 plánování lyžařského kurzu pro 7. ročníky květen 2014 plánování Míčových her Projekty: Atletická třída 24. září 2013 Softballový turnaj 7. října 2013 Vánoční turnaj v ringu a stolním tenisu 20. prosince 2013 Dopravní olympiáda - 9. května 2014 Míčové hry 27. května 2014 Předmětová komise Vv, Hv Klíčové kompetence žáků se ve vyučování Vv a Hv dařilo naplňovat. Výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem. Projektové vyučování bylo ve výtvarné výchově využíváno a žáci pracovali na delších projektech týkajících se daného tématu. V 9.třídách projekt na téma Člověk a lidé a ve všech třídách na projektech vázaných ke Dni Země a Dni svátků. Konala se celoškolní soutěž ve zpěvu Zpívání pro radost ve spolupráci s vyučujícími 1.stupně, žáci se zúčastnili programu hudebního sdružení RÉVA. Vyučující se snaží seznamovat žáky se současnými trendy ve výtvarné a hudební výchově u nás i ve světě. Do tematických plánů byla začleněna prevence rizikových projevů u chování dětí a mládeže, prevence úrazů, ochrana člověka za mimořádných situací a výchova k volbě povolání. Byla projednána koordinace způsobu klasifikace žáků, výzdoba nové budovy včetně minigalerie, návštěvy výstav prací výtvarných umělců a výchovných koncertů a využívání předmětů k plnění některých závažných společenských otázek. 9. třídy pracovaly na projektu na téma Člověk a lidé a ve všech třídách proběhly projekty ke Dni Země a Dni svátků. Konala se celoškolní soutěž ve zpěvu Zpívání pro radost a výtvarná soutěž Kočkování. Předmětová komise dějepisu, zeměpisu, občanské a etické výchovy Při výuce dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a etické výchovy postupovaly vyučující podle tematických plánů, které vycházejí ze ŠVP. Výuku se snažily zaměřit tak, aby byly v jednotlivých ročnících naplněny dané výstupy a rozvíjeny jednotlivé kompetence. Svoji pozornost zaměřovaly v prvé řadě na vhodnou motivaci žáků, na vzbuzení jejich zájmu o probírané učivo. Výuku dějepisu a zeměpisu obohatilo vytváření šablon. Byla tak dokončena ucelená kolekce šablon dějepisu 6. a 7. ročníku a šablony zeměpisu pro ročník. Při výuce byly využívány nové metody práce - osvědčilo se zařazování skupinové práce, děti zajímá i práce a prezentace na interaktivní tabuli.

20 Při schůzkách předmětové komise se vyučující zabývaly i problematikou čtení s porozuměním, vedení žáků k práci s textem, pozornost věnovaly posilování čtecích návyků a následné orientaci v textu. Využívány byly především texty z učebnice z oddílu Dokumenty. Důraz byl kladen také na samostatnou práci žáků, zpracování referátů a jejich následnou prezentaci před třídním kolektivem. Zde vyučující využívaly jako zdroj informací nejen historickou literaturu a encyklopedie, ale také internet. Žáci byli vedeni k tomu, aby s daným materiálem pracovali, vybrali to podstatné a přistupovali k informacím kriticky, aby si informace ověřovali. Naším cílem je, aby si děti pomocí probíraného učiva vytvořily vlastní názor na dějiny, aby jim dějiny pomohly pochopit současný vývoj ve světě i u nás. Důraz byl kladen i na regionální historii, tj. na poznání dějin našeho města a našeho kraje. Předmětová komise na svých schůzkách řešila tyto záležitosti: - plán exkurzí - nesplněna jedna akce Návštěva Husitského muzea v Táboře v 7. roč.- (důvodem byl malý zájem ze strany žáků) - přípravu a zabezpečení školního kola dějepisné olympiády Mgr. Dana Fechtnerová, postup Tomáše Jedličky do krajského kola a poté i do kola celostátního - přípravu a zabezpečení školního kola zeměpisné olympiády Mgr. Jana Ženíšková, postup Tomáše Jedličky do krajského kola - problematiku čtení s porozuměním - dokončení digitálních učebních materiálů v předmětech dějepis a zeměpis hlavní přínos spatřujeme v tom, že došlo ke zkvalitnění výuky, k větší aktivitě žáků, výuka se pro ně stala zajímavější, vedla je více k samostatnosti, prohlubovala u nich větší zájem o probírané učivo. Přínos byl i pro samotné tvůrce, prohloubily si dovednosti při užívání počítače, interaktivní tabule apod., více se zamýšlely nad průběhem vyučovací hodiny, metodami své práce. Materiály, které takto vznikly, budou využívány i nadále. Všechny členky předmětové komise se účastnily školení pořádaných ve škole a určených hlavně k rozvoji dovedností při využívání počítačové techniky a interaktivních tabulí. Mgr. Dana Fechtnerová se zúčastnila školení na téma Aktivity pro podporu čtenářské gramotnosti v Českých Budějovicích. Projekty 6. roč. Ov - Borkovická blata, Multipolis přemýšlíme o lidech D Cesta do pravěku 7.roč. Ov Sběrný dvůr, 6.A výchovný program SVP České Budějovice Vztahy ve třídě 8. roč Ov Moje cestovní kancelář - Návštěva COP Sezimovo Ústí motivace k technickému vzdělávání žáků D,OV Zážitky z války v bývalé Jugoslávii Beseda s městskou policií 9. roč. D - Významní politici 1. republiky Ov Beseda s místostarostou města práce úřadu při řešení krizových situací Školní výlet Kraje ČR Návštěva sběrného dvora Beseda Evropská unie Multipolis přemýšlíme o lidech

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více