ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: Základní údaje o škole Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení Údaje o přijímacím řízení a zápisu Výsledky výchovně vzdělávací práce Údaje o školení a dalším vzdělávání, zapojení do rozvojových a mezinárodních programů, zapojení do DV v rámci celoživotního učení Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky kontrolní a hospitační činnosti Závěrečná zpráva o plnění minimálního preventivního programu Základní údaje o hospodaření školy Výroční zpráva o poskytování informací

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Název školy : Základní škola Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor 2. Adresa sídla školy : Blatské sídliště Veselí nad Lužnicí I číslo telefonu : ústředna ředitelna právní forma : příspěvková organizace od IČO : IZO ZŠ : IZO ŠD : číslo účtu : / Název zřizovatele : Město Veselí nad Lužnicí sídlo : náměstí T.G.Masaryka Veselí nad Lužnicí I právní forma : Město Veselí nad Lužnicí IČO : statutární orgán : Ing. Václav Matějů starosta Města 4 Ředitel školy : Mgr. Jan F A F L Í K datum narození : adresa bydliště : Ak.Bydžovského Veselí nad Lužnicí I 5. Datum zahájení činnosti školy : Datum dřívějšího zařazení do sítě škol :

3 2. UČEBNÍ PLÁNY pro ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Český jazyk a literatura Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda ,5 2 Přírodověda ,5 2 Matematika Informatika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarné dovednosti Pracovní dovednosti Sportovní hry TÝDENNÍ POČET HODIN * Švp ročník: předměty Pracovní činnosti a Výtvarná výchova nahrazeny předmětem Pracovní a výtvarné dovednosti s časovou dotací 2 hodiny pro ročník podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDMĚT ROČNÍK Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika Cvičení z matematiky Technické kreslení Informatika Občanská výchova Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Etická výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti TÝDENNÍ POČET HODIN ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA jako alternativní forma povinné tělesné výchovy je zavedena 2x týdně pro žáky se zdravotním oslabením

4 3. PRACOVNÍCI ŠKOLY RÁMCOVÝ ROZPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Změny v pedagogickém kolektivu: Od nastoupila po mateřské dovolené Štěpánka Štorková a vyučovala na 1.stupni. Na 2.stupeň byli nově přijati tito pracovníci: Jaroslav Hruška (na poloviční úvazek) na dobu určitou, Jana Pavlečková na dobu určitou a František Kocman (na dobu určitou - po dobu mateřské dovolené P.Vetyškové). Od června 2014 byly pracovní smlouvy na dobu určitou změněny na neurčito těmto zaměstnancům: F.Kocman, J.Pavlečková, V.Šašková odešla na mateřskou dovolenou I.Marušková a tentýž den se po čerpání rodičovské dovolené vrátila do zaměstnání P.Vetyšková. V kolektivu správních zaměstnanců zastupovala Martina Fukalová za dlouhodobě nemocnou Věru Holešínskou, a to od až do V.Holešínská nastoupila do zaměstnání UČITELÉ JMÉNO FUNKCE VZDĚLÁNÍ POČET LET PED. PŘÍJMENÍ, TITUL APROBACE ROK UKONČENÍ PRAXE =========================================================================== Jan ZŘ/ředitel PF Č.Budějovice roků 37 FAFLÍK Mgr. Rj-Tv-Nj 1976 dní 123 Gabriela zást.ředit. PF UK spec.pedagogika Praha roků 27 KAISLEROVÁ Mgr. 1.st dní 231 Miluše učitelka PF Č.Budějovice roků 27 ADÁMKOVÁ Mgr. 1.st dní 076 Věra učitelka PF Č.Budějovice roků 18 BEČVÁŘOVÁ Mgr. 1.st.- Hv 1994 dní 217 Veronika učitelka KU Praha roků 3 ČOUDKOVÁ Mgr. M-Př 2007 dní 128 Anděla učitelka PF Č.Budějovice roků 19 DIVIŠOVÁ Mgr. M-F 1994 dní 125 Dana učitelka PF Č.Budějovice roků 31 FECHTNEROVÁ Mgr. Čj-D 1982 dní 128 Milada učitelka PF Č.Budějovice roků 18 HAMROVÁ Mgr. 1.st dní 019 Jaroslav učitel PF Č.Budějovice důchodce HRUŠKA Mgr. M-Tv Vladimíra učitelka PF Č.Budějovice roků 21 KAŠPAROVÁ Mgr. Ov- Rj 1992 dní 090 Jana učitelka PF Č.Budějovice roků 23 KLEJNOVÁ Mgr. RJ-Vv-Aj 1990 dní 130 František učitel PF Č.Budějovice roků 27 KOCMAN Mgr. Rj-Vv-Aj 1985 dní 055 Jaromíra učitelka PF Č.Budějovice roků 27 LOUMOVÁ Mgr. Rj-Hv 1986 dní 129

5 Ivana učitelka FTVS UK Praha roků 23 MICHALOVÁ Mgr. Tv-Př 1989 dní 190 Alena učitelka PF Č.Budějovice roků 32 NOVÁKOVÁ Mgr. M-Vv 1977 dní 159 Anežka učitelka PF Č.Budějovice roků 35 NOVÁKOVÁ Mgr. 1.st.-Vv 1978 dní 122 Jana učitelka PF Č.Budějovice roků 6 PAVLEČKOVÁ Mgr. Př-Ch 2007 dní 155 Eva učitelka PF Č.Budějovice roků 29 POUCHOVÁ Mgr. Čj-Hv 1983 dní 319 Marie učitelka PF Č.Budějovice roků 25 ROHÁČKOVÁ Mgr. 1.st.-Hv 1988 dní 129 Dagmar učitelka PF Plzeň roků 16 SVÁČKOVÁ Mgr. 1.st dní 323 Veronika učitelka PF Č.Budějovice roků 4 ŠAŠKOVÁ Mgr. 1.st dní 134 Štěpánka učitelka PF Č.Budějovice roků 9 ŠTORKOVÁ Mgr. Čj-L 2004 dní 129 Petr učitel PF Č.Budějovice roků 7 VACH Mgr. 1.st dní 308 Pavla učitelka PF Č.Budějovice roků 10 VETYŠKOVÁ Mgr. 1.st dní 127 Dagmar učitelka PF Č.Budějovice roků 34 VOLAVKOVÁ Mgr. Čj-Nj 1979 dní 103 Miloslava učitelka PF Č.Budějovice roků 15 ŽÁKOVÁ Mgr. 1.st dní 127 Jana učitelka PF Plzeň roků 25 ŽENÍŠKOVÁ Mgr. Rj-Z 1983 dní 039 ŠKOLNÍ DRUŽINA JMÉNO FUNKCE VZDĚLÁNÍ POČET LET PED. PŘÍJMENÍ, TITUL APROBACE ROK UKONČENÍ PRAXE =========================================================================== Dana vychov. SPgŠ Prachatice roků 40 FAFLÍKOVÁ 1979 dní 117 Alena vychov. SPgŠ Soběslav roků 31 HRÁDKOVÁ 1982 dní 096 Marta vychov. SPgŠ Soběslav roků 32 ZÁVIŠOVÁ 1980 dní 128

6 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI JMÉNO FUNKCE VZDĚLÁNÍ POČET LET PED. PŘÍJMENÍ, TITUL APROBACE ROK UKONČENÍ PRAXE =========================================================================== Jaroslava referentka SVVŠ Soběslav 1970 roků 39 BŘEZINOVÁ ŠPPT M.Lázně 1972 dní 063 Petr SOU strojírenské roků 24 STRÁNSKÝ školník 1988 dní 341 Věra uklízečka základní roků 33 HOLEŠÍNSKÁ 1976 dní 312 Hana uklízečka SOU roků 21 CHYNOVÁ 1983 dní 211 Marie uklízečka základní roků 28 NOVÁKOVÁ 1980 dní 191 Jana uklízečka základní roků 33 PAŘÍZKOVÁ 1979 dní 233 Lenka uklízečka Gymnázium roků 33 VLACHOVÁ 1981 dní 078 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ Veronika učitelka KU Praha roků 3 ČOUDKOVÁ Mgr. M-Př 2007 dní 128 Ivana učitelka PF Č.Budějovice roků 8 MARUŠKOVÁ Mgr. Tv-VT 2005 dní 125 PRÁCE NAD RÁMEC ÚVAZKU Práce nad rámec úvazku u pedagogických pracovníků vyplynula především z přímé pedagogické činnosti nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy, prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, dohledů, z účasti na soutěžích a olympiádách. V letošním školním roce činila přímá pedagogická činnost nad rozsah hodin stanovený ředitelem školy 309 hodin, ostatní práce nad rámec úvazku 320 hodin. U provozních pracovníků vzniká tento druh práce při nepřítomnosti pracovníků z důvodu většinou krátkodobé nemoci. Práce je řešena zástupem nebo za pomoci přesčasové práce zbylých pracovníků. V letošním školním roce byla dlouhodobě nemocná jedna pracovnice, za kterou byl přijat zástup na dobu určitou po dobu nemoci. Žádná jiná přesčasová práce nevznikla.

7 4. ÚDAJE O ZÁPISU A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍD Zápis do prvních tříd se v letošním školním roce konal ve středu a ve čtvrtek 15. a 16.ledna K zápisu se dostavilo a bylo přijato 95 dětí. Z tohoto počtu 15 rodičů do požádalo pro své děti o odklad školní docházky. Po posouzení dodaných psychologických zpráv a vyjádření lékařů bylo všem žádostem a vyhověno. PŘEHLED O VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH V tomto školním roce končí základní vzdělání v naší škole celkem 44 žáků 42 žáků v 9. třídě a 2 žáci v 8. třídě. Na gymnázia z 5. či 7. ročníku byli přijati 4 žáci ( 3 z 5.a 1 ze 7. ročníku) Všichni žáci uspěli v 1. kole přijímacího řízení. Do učebních oborů směřuje 7 vycházejících žáků. 5. VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE Při poskytování základního vzdělání a výchově žáků byl kladen důraz na vytváření příznivého, otevřeného, pozitivního, vlídného a podnětného pracovní prostředí pro žáky a vhodného sociálního a emocionálního klimatu pro žáky i pedagogy. Prioritou byly jazykové dovednosti, výpočetní technika a tělesná zdatnost. Snahou všech pedagogů bylo, aby se každý žák vyvíjel optimálně v souladu s vlastními předpoklady a byl tak připraven na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Žáci byli vedeni k tomu, aby si při všech činnostech ve škole osvojovali potřebné strategie učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat ve skupině a podílet se na vytváření pravidel práce v týmu, aby byli ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám. Pedagogové využívali činnostní, kooperativní a projektové metody výuky, výuku zaměřenou na stanovené výstupy, rozvíjení klíčových kompetencí, s využitím informačních a komunikačních technologií. V procesu výuky docházelo k průběžnému korigování a doplňování ŠVP. Součástí příprav na vyučování byly též digitální učební materiály, vytvořené v rámci projektu EU peníze školám. Nedílnou součástí vzdělávání byla projektová výuka. Všichni vyučující uplatňovali objektivní, spravedlivé a motivující hodnocení znalostí, dovedností i postojů žáků. Trvalým úkolem vyučujících zůstává promyšlená a kvalitní příprava vyučovacích jednotek se zřetelem k motivaci žáků, podpoře jejich aktivity a samostatné činnosti, využitím aktivizujících metod výuky a začleňování moderních vyučovacích metod. Výsledky výchovně vzdělávací práce 1. stupeň Hodnocení výchovně vzdělávací procesu vzhledem ke stanoveným úkolům v plánu práce: 1. Výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem. 2. Tematické plány učiva byly zpracovány v plném rozsahu, aby odpovídaly náplni ŠVP. 3. Projekt EU-peníze školám byl ukončen v termínu. 4. Dodržování struktury hodiny bylo individuálně posuzováno při hospitační činnosti. Z hospitací vyplývá, že struktura hodiny je dodržována, přirozeně jsou rozdílné přístupy vyučujících. Uplatňování forem a metod práce odpovídá stanoveným cílům, u jednotlivých vyučujících je úroveň rozdílná. 5. Stále není dostatečně vnímána důležitost hodnocení a sebehodnocení žáků v procesu učení. V hodinách není dáván prostor pro zhodnocení činnosti

8 a vlastní práce žáků, žákům často chybí zpětná vazba. Hodnocení se většinou omezí na klasifikaci známkou. 6. Činnost školního parlamentu byla zaměřena především na aktivity 2. stupně. 7. Podařilo se dle plánu zdárně realizovat Den Země. Probíhal formou celodenního projektu na téma Deštný prales ročník si zorganizoval skupinové práce v jednotlivých třídách a návštěvu SOŠEP, 4. a 5. ročník pracoval po třídách na jednotlivých stanovištích. Zvláště pěkným výstupem je trojrozměrná plastika deštného pralesa, kterou společně vytvořili žáci 4. a 5. ročníku. 8. Vyučující 1. stupně se zúčastnili společného semináře zaměřeného na práci s IT v hodinách. Individuálně se vzdělávali na seminářích s podobnou tematikou. 9. Vzhledem k počtu kmenových učeben s IT na 1. stupni, je práce většiny vyučujících s IT ve výuce na velmi dobré úrovni. 10. Vyučující mají velkou nabídku výukových programů, interaktivních učebnic i učebních pomůcek. 11. Prvky projektu Rovnováha byly do hodin zařazovány jen ojediněle, až při řešení problémových situací ve třídě, ne jako prevence a jako součást práce s třídním kolektivem. 12. Úspěšně se dařilo řešit projevy rizikového chování ve spolupráci s výchovnou poradkyní, preventistou krizového chování žáků, pracovnicemi OSPOD a pedagogicko-psychologickou poradnou. Třída 4. A byla zařazena do programu primární prevence a krizové intervence pro velké vztahové problémy v této třídě, které vyústily i ve výchovné problémy mnoha žáků. 13. Přes všechna preventivní opatření se nedaří snížit počet školních úrazů. 14. Spolupráce s rodiči je vždy ovlivněna dobrou komunikací ze strany vyučujících. Problémy se objevily jen v ojedinělých případech. 15. Profesionální vztahy mezi vyučujícími a jejich vzájemná spolupráce je na dobré úrovni. Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce vzhledem k výuce a činnostem souvisejícím: V 1. období ( roč.)se žáci učí základním pracovním školním návykům a tvoří se sociální vztahy ve třídě. Ve druhém období ( roč.) se klade důraz na rozvíjení samostatnosti a upevňování stanovených pravidel chování. Ve výuce se vyučující snažili o naplnění ŠVP a dosažení co nejlepších výsledků vzhledem k výstupům. Je žádoucí zaměřit se na rozvoj dovedností a využití znalostí ve spojení s praktickými otázkami života, průřezová témata vnímat jako prvek směřující k rozvíjení osobnosti v oblasti postojů a hodnot. V 1. třídách jsme měli velký počet žáků. Proto jsme opět realizovali jednu dělenou hodinu českého jazyka. Ve 3. ročníku se vyučoval pouze anglický jazyk, jiný jazyk si žáci nezvolili. Výuka probíhala ve třech velmi početných skupinách, což pro výuku cizího jazyka není optimální. Dělení do více skupin je závislé na množství mzdových prostředků. Žáci 2 a 3. ročníku se zúčastnili plavecké výuky v Plavecké škole Tábor, zájemci ze žáků 4. a 5. ročníku mohli vyjet na lyžařský kurz. Sportovní aktivity jsou podporovány zařazením bruslení do všech ročníků 1. stupně, posílením časové dotace na sportovní hry ve 3. a 4. ročníku, tradicí sportovního dne 1. stupně, realizací cvičení v přírodě, možností trávení přestávek ve školním klubu a na školním dvoře. Žáci se zdravotním oslabením měli možnost navštěvovat zdravotní tělesnou výchovu. Žáci se zúčastnili kulturních akcí dle plánu práce. Nabídka je vždy veliká, ale jsou upřednostňovány akce, které zaručují kvalitu, přínos pro výuku a přijatelnou cenu. V průběhu školního roku si vyučující připravili hodinové nebo celodenní projekty. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byla věnována individuální péče, stanoven rozsah a míra zvládnutí učiva dle IVP. Rovněž byla nabídnuta reedukační péče v časové dotaci jedné vyučovací hodiny týdně. Vyučující na 1. stupni spolupracovali, setkávali se pravidelně na metodických schůzkách, problémy řešili společně. Rozhodli se seznámit s jiným způsobem

9 výuky matematiky podle prof. Hejného a absolvovali na toto téma seminář, který byl zorganizován ve škole. Pedagogy na 1. stupni lze hodnotit jako zodpovědné a pracovité učitele. Výsledky výchovně vzdělávací práce 2. stupeň Vyučujícím se dařilo postupně konkrétními formami, způsoby a činnostmi rozvíjet u žáků klíčové kompetence získané na 1.stupni a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientované zejména na situace blízké životu a na praktické jednání a připravit schopného mladého člověka do současného moderního světa. Pozornost byla věnována především motivaci žáků a žáci byli vedeni k aktivní interakci s tématem. Bylo budováno otevřené, pozitivní a vlídné klima s autoritou učitele se směrem k uvědomělé kázni, morálce a systému hodnot. Byly vytvořeny podmínky pro vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a pro vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování. Dařilo se zabezpečit návaznost učiva mezi jednotlivými ročníky. Pedagogové úspěšně pokračovali v zavádění nových informačních a vzdělávacích technologií a v podpoře, spolupráci a využití projektů. Dařilo se postupně uplatňovat formy výuky, kdy pracuje především žák a učitel je koordinátorem předem připravených činností a průběžně ověřovat a vyhodnocovat dosažení očekávaných výstupů. Od září 2013 jsme pokračovali v naplňování projektu EU - peníze školám, do kterého se zapojili všichni pedagogové 2.stupně. Po skončení realizace projektu byla i nadále výuka podporována výukovými materiály, vytvořenými především v rámci tohoto projektu, využíváním interaktivních tabulí a další multimediální techniky. Ve výuce byla využívána audiovizuální technika, pro vyučující se stává samozřejmostí používat při práci s žáky počítačové učebny či interaktivní tabule. Práce s touto technikou vede žáky k samostatnosti a aktivnějšímu zapojení v jednotlivých vyučovacích hodinách. Vyučující v různé míře využívali pomůcky, učebnice, pracovní sešity i dostupnou didaktickou techniku. Plánování a příprava výuky byly u většiny vyučujících na velmi dobré úrovni a byly v souladu s obecnými cíli vzdělávání. Vyučující při výuce dbali na sledování a plnění stanovených cílů a naplňování výstupů. Stále více, i když ne vždy a u všech vyučujících, byly uplatňovány metody, které počítají s větší spoluúčastí žáků, s jejich samostatností a aktivní rolí při výuce. Vytváření podmínek k tomu, aby se žáci chtěli učit, aby byli motivováni pro učení a aktivně se zapojovali do procesu se u většiny vyučujících stává samozřejmostí. Výuka byla doplňována a obohacována exkurzemi. Rezervy stále vidíme v rozvoji komunikativních dovedností žáků, ve využívání sebehodnocení žáků, ve vzájemném respektování a výchově k toleranci. Třídní učitelky ve spolupráci s vedením školy, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence dbaly také na zlepšování spolupráce a včasnou, vhodnou a důslednou komunikaci se zákonnými zástupci žáků, kteří mají výchovné problémy. Naší snahou je podchycovat výchovné problémy v počátcích a zabránit tak jejich narůstání. Výchovné problémy se na 2.stupni vyskytovaly ojediněle. Vždy byly bezprostředně řešeny v součinnosti s rodiči, výchovnou poradkyní, vedením školy, popřípadě s orgány OSPOD. V šestých ročnících byl kladen důraz na usnadnění přechodu žáků z 1. na 2. stupeň a na stmelování kolektivu Byla podporována vyjadřovací schopnost jak ve vztahu mezi žáky, tak ve vztahu k dospělým. V různé míře se dařilo upevňovat morálně volní vlastnosti, upevňovat schopnost vhodného vyhodnocování situací a pomoci druhým. Někteří žáci měli v důsledku nových podmínek problém se začleněním do kolektivu třídy (společné exkurze A i B, 6.B I já sem patřím Cassiopea). V obou třídách byla navázána dobrá spolupráce s rodiči. V letošním školním roce byl pro žáky 7.ročníků zaveden nový předmět Další cizí jazyk. Žáci si začali osvojovat základy německého či ruského jazyka. Další cizí jazyk byl vyučován ve 2 skupinách německého jazyka a v jedné skupině ruského jazyka. Dle zkušeností a pohovorů s pedagogy se nám zdá, že další cizí jazyk je nad možnostmi některých žáků. Vyučující

10 jednotlivých předmětů dbali na to, aby si žáci osvojili základní učivo, aby si osvojili a rozvíjeli jednotlivé klíčové kompetence, aby dokázali komunikovat v rámci kolektivu, spolupracovat při skupinové práci. Při výchovném působení byli žáci 7.ročníků vedeni k ohleduplnosti a toleranci. Kázeňské problémy a nevhodné chování vůči spolužákům a vyučujícím se přesto projevovaly ve třídě 7.A. Situace byla řešena přesunutím 1 žáka do třídy 7.B. Došlo nejen ke zlepšení situace ve třídě 7.A, ale došlo i k výraznému pozitivnímu posunu v chování i motivaci přeřazeného žáka. Vyučovací hodiny byly zkvalitňovány i vytvářenými digitálními učebními materiály v předmětech český jazyk, dějepis, cizí jazyk, zeměpis, přírodopis, fyzika a informatika. Výuka probíhala podle ŠVP a tematické plány byly aktualizovány podle potřeby. Vzdělávání žáků 8.ročníků probíhalo podle stávajícího ŠVP, žáci se učili druhým rokem Další cizí jazyk, pohybovému rozvoji žáků byl určen předmět Výchova ke zdraví, který navyšoval počet hodin TV na tři hodiny týdně. Žáci byli vedeni ke zvládnutí základního učiva, k osvojení jednotlivých kompetencí, při hodinách pracovali s moderní technikou, využívali novou počítačovou učebnu i interaktivní tabule. Byli vedeni k samostatnosti, ke spolupráci v rámci pracovní skupiny, k disciplíně a vzájemnému respektování. Žáci osmého ročníku se v letošním školním roce zapojili do projektu Zvyšování motivace k technickému vzdělávání. V rámci tohoto projektu, který je financován z peněz EU, navštívili COP Sezimovo Ústí a Techmanii v Plzni. Pozornost byla zaměřena i na prohloubení spolupráce s Armádou ČR; žáci navštívili Den otevřených dveří AČR v Táboře. Žáci 9.ročníků se v průběhu celého školního roku chovali v souladu se školním řádem. Jejich vztahy nejen v rámci třídního kolektivu, ale i celého ročníku jsou na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí i společná bezproblémová účast na všech exkurzích a školním výletu. Na těchto akcích žáci školu vhodně reprezentovali. Pozitivní vztah založený na vzájemné důvěře si žáci vytvořili i ke svým třídním učitelkám. Žáky 9. ročníků charakterizovala slušnost, disciplína, vzájemné respektování, vstřícnost novým metodám a nápadům a tvořivost. Žáci 9.ročníků se zapojili do projektů Zvyšování motivace k technickému vzdělávání a Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Počty žáků Školní rok zahájilo 438 žáků 218 chlapců a 220 dívek, z toho na 1. stupni 264 žáků a na 2. stupni 174 žáků. 1. stupeň tvořilo 11 tříd, 2. stupeň 8 tříd. Rozvoj školy Rozvoj školy je proces trvalý a permanentní. Prosazování změn není jednoduché stále je a bude nutno překonávat bariéry jak ze strany rodičů, tak i pedagogů a žáků. Stále se poměrně dobře daří řešit problematiku aprobovanosti. Péče o žáky Žáci se stravovali ve školní jídelně, která je prostorově součástí školní budovy, ale je samostatným právním subjektem. U žáků jsme se snažili vytvářet vhodnou kulturu stolování. Trvalým problémem školní jídelny je nadměrný hluk v době většího soustředění strávníků. Během velké přestávky měli žáci možnost navštívit prodejnu potravin AD-market, umístěné v přízemních prostorech staré školní budovy, případně využít prodeje drobného občerstvení ve cvičné kuchyňce. K dispozici měli žáci 2 prodejní automaty v přízemí nové školní budovy. Domníváme se, že možnost zajištění svačiny během přestávek je nadstandartní. Tyto možnosti byli využívány především žáky 2. stupně a jsou žáky velmi kladně hodnoceny. Soustřeďovali jsme se i na odstraňování nevhodných stravovacích návyků žáků. Do budoucna chceme řešit vhodnost dodávaného sortimentu z hlediska zdravé výživy jak ve cvičné kuchyňce, tak v automatech. Školní knihovna byla žákům k dispozici se stanovenou výpůjční dobou. Žáci měli možnost zapůjčení kvalitní lyžařské výzbroje a to nejen na lyžařské výcvikové kurzy. O přestávkách měli žáci obou stupňů a žáci 2. stupně i v době před odpoledním vyučováním k dispozici herny ve školních klubech, které jsou též

11 vybaveny počítači. Žáci 2. stupně mohli s výpočetní technikou pracovat i před vyučováním a během přestávek na chodbě v 1. patře nové školní budovy. Žákům byla v budově školy v době mimo výuku k dispozici síť wi-fi. Ředitel Ředitel koordinoval činnost školy jednak prostřednictvím porad a součinnosti vedení školy, pravidelných měsíčních schůzek rozšířeného vedení, pedagogických rad, organizačních porad a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy. Důraz byl kladen na systémové a účinné pojetí vedení školy a týmové řízení školy. Byla podporována systematická a svobodná vnitřní i vnější komunikace. Ředitel kontinuálně studoval legislativu. Dbal na vytváření pozitivního public relations ve vztahu k okolí. Zajišťoval uveřejňování výsledků činnosti školy média, web školy, články do časopisu Veselsko. Průběžné vybavoval školu pomůckami a moderní audiovizuální technikou. Vedl kolegy k aktivnímu využívání moderních informačních technologií. Řídící činnost zaměřoval na prevenci problémů a motivoval učitele v jejich dalším vzdělávání a odborném růstu. Důsledně dbal na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a zaměstnanců školy. Kontrolní činnost ředitele školy a zástupkyně ředitele školy byla vykonávána podle plánu kontrolní a hospitační činnosti. Ze záznamů o výsledcích kontrol vyplývá, že jejich zaměření i četnost poskytuje vedení školy ucelenou zpětnou vazbu o kvalitě průběhu výchovy a vzdělávání, plnění ŠVP, dosahovaných výsledcích a postupném naplňování koncepčních záměrů školy. Vedení školy usiluje o jednotné působení pedagogického týmu. Komunikace Komunikační systém má přesně stanovená pravidla. Aktuální zprávy potřebné pro větší počet pracovníků byly zveřejňovány na nástěnce vedení školy společně s měsíčním plánem a současně zaslány všem pedagogům na jejich školní ové adresy. Individuální úkoly a informace byly řešeny především osobně nebo předávány pracovníkům do jejich osobních boxů ve sborovně, popřípadě přeposílány elektronickou poštou na školní ové adresy. Na webových stránkách školy najdou vyučující, rodiče, žáci i široká veřejnost důležité dokumenty, aktuální rozvrhy, fotogalerii, přehled nejdůležitějších akcí v aktuálním měsíci a výsledky soutěží. Tematické plány Tematické plány pro jednotlivé předměty zpracovali všichni vyučující v elektronické podobě a byly uloženy na serveru, kde jsou dispozici všem vyučujícím i vedení školy. Tato alternativa umožňuje okamžitý přehled pro vedení školy a možnost operativně a podle potřeby tematické plány upravovat. Pro vlastní potřebu vyučující často tematické používají i v listinné podobě. Učivo bylo v souladu s učebními plány rozvrženo do jednotlivých ročníků podle ucelených témat s přihlédnutím k návaznosti učiva mezi jednotlivými ročníky a mezipředmětovými vztahy tak, aby nedocházelo k přetěžování žáků. Do tematických plánů byla zakomponována doporučení MŠMT k environmentální výchově, prevenci rizikového chování, šikaně, k volbě povolání, ochraně člověka za mimořádných situací a k rasismu, xenofobii, intoleranci. Cizí jazyky Výuka cizích jazyků byla zajištěna čtyřmi pedagogy s plnou aprobací (jedna pedagožka a jeden pedagog pro německý jazyk, jedna pedagožka a jeden pedagog pro anglický jazyk), jedna vyučující anglického jazyka má státní zkoušku na jazykové škole a jedna vyučující si průběžně doplňuje vzdělání v kurzech anglického jazyka. Výuku anglického jazyka navštěvovalo v ročníku 344 žáků. Výuku němčiny jako Dalšího cizího jazyka absolvovalo v 7.ročníku 44 žáků (německý jazyk 28, ruský jazyk 16) a 8. ročnících 46 žáků (německý jazyk 33, ruský jazyk 13). Výuka Dalšího cizího jazyka byla zabezpečena pedagogy s plnou aprobací. Při výuce jazyků byli žáci vedeni k vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání

12 informací, ke zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku. V průběhu vyučování se pedagogové zaměřovali též na poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku. Žáci Žáci do naší školy přicházejí z různých sociálně kulturních prostředí, která často ovlivňují jejich vztah a přístup ke vzdělání. Vzdělávací cíle se dařilo dobře naplňovat v případech souladu studijních předpokladů, aktivní práce žáků při vyučování, jejich odpovídající domácí přípravy, kvalitní podpory vyučujícími, vhodné motivace a zájmu a spolupráce rodiny se školou. Byly vytvořeny podmínky pro vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, pro vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování i pro žáky nadané. Podporovali jsme aktivní činnost žákovského parlamentu a vytvářeli aktivity vedoucích ke spolupráci mezi mladšími a staršími žáky. Vliv na výsledky vzdělávání mělo v neposlední řadě i složení třídních kolektivů. Sledovali jsme, vyhodnocovali a snažili se řešit stále narůstající problémy při motivování žáků, vzrůstající nezájem žáků o aktivní zapojení se do vyučovacího procesu, nedostatečnou přípravu žáků na vyučování, zapomínání pomůcek a problémy s vypracováváním domácích úkolů. Učitel a žák Problémem některých pedagogů zůstává neschopnost domluvit se s dětmi na principu vztahů a akceptaci stanovených pravidel komunikace, zejména se žáky vyšších ročníků. Tito učitelé mívají zvýšené potíže se zvládáním nekázně žáků; žáci odmítají jejich způsoby přístupu. Neustále se jsme se snažili o to, aby se vyučující sjednotili v jednotných požadavcích na chování žáků, na vedení žáků k uvědomělé kázni a zodpovědnosti za sebe samé jakož i k adekvátnosti vystupování a chování v závislosti na situacích i prostředí, ve kterém se nacházejí a důsledně a jednotně ve vzájemné součinnosti řešili kázeňské přestupky ve škole. Rodiče Naší snahou bylo, aby se škola stále více otevírala rodičům. Poslání školy chápeme jako vzdělávací službu pro rodiče a žáky. Orientovali jsme se na přání a potřeby žáků a jejich zákonných zástupců. Snažili jsme se vytvářet pohodové prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce. Přístup rodičů ke škole se mění již jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky. Stále více pedagogů chápe, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek. Na druhé straně to přináší i požadavek důkladnější přípravy na jednání s rodiči a veřejností. Přestupky V mnohých ohledech se dařilo zlepšovat spolupráci rodiny a školy, především proto, že docházelo stále častěji k jednání s rodiči, což se ukazovalo v mnoha případech jako velice efektivní. Při řešení problémů při ochraně mládeže před sociálně patologickými jevy postupujeme dle metodiky MŠMT. I přes naše cílené výchovné působení se nedařilo přesvědčit děti o škodlivosti kouření a pití alkoholu a o nevhodnosti a společenské nebezpečnosti některých projevů jejich chování. Problémy s kouřením a alkoholem přetrvávají a dle našeho názoru neustále narůstají. Co nového přinesl tento školní rok Všichni pedagogičtí pracovníci školy se snažili o co nejširší uplatňování účinných moderních pedagogických metod a přístupů, naplňování jednotlivých kompetencí a zaměřují se na to, aby žáci získali potřebné vědomosti, dovednosti, schopnosti, návyky, postoje a hodnoty, které budou moci uplatnit při dalším studiu a v praktickém životě.

13 Dokončili jsme projekt EU-peníze školám. Podařilo se nám vytvořit všechny, v tomto projektu naplánované výukové materiály a činnosti. Zapojili jsme se do projektů Zvyšování motivace k technickému vzdělávání a Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Zúčastnili jsme se povinného testování ČSI ve 4.ročnících a 8.ročnících. TESTOVÁNÍ V květnu jsme realizovali testování ČSI ve 4.ročnících v oblasti Člověk a jeho svět a 8.ročnících v oblastech přírodovědná gramotnost a anglický jazyk. Cílem testování bylo poskytnout žákům, rodičům, učitelům, vedení školy i státu objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání. Výsledky testování: Člověk a jeho svět, 4.ročník Přírodovědná gramotnost, 8.ročník Anglický jazyk, 8.ročník

14 HODNOCENÍ EVVO Den Země Dne proběhl na naší škole Den Země na téma DEŠTNÝ LES. Na prvním stupni probíhal formou projektového vyučování na dané téma a součástí byla návštěva programu Střední odborné školy ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí. Žáci druhého stupně byli rozděleni do 18 skupinek, které proti sobě soutěžily v jednotlivých úkolech na různých stanovištích. Měli možnost změřit své síly v zeměpisném úkolu, při hře Riskuj!, v jazykových dovednostech, v českém jazyce, v přírodopisu a výtvarné soutěži, kde na téma JAK PŘEŽÍT V DEŠTNÉM PRALESE měli namaskovat jednoho člena ze své skupiny. Na stanovištích pomáhali žáci 9. tříd. ČEVAK a.s. Dne proběhl ve 2. a 3. třídách prvního stupně vzdělávací program na téma DOODPADU ANEB CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ. Žáci prvního stupně se interaktivní metodou dozvěděli, co se stane s odpadní vodou, než se opět vrátí do přírody. Cílem tohoto projektu bylo přispět alespoň pomyslnou kapkou k tomu, že žákům nebude tato problematika lhostejná a v dlouhodobém horizontu by se mohl projevit ve snížení nákladů na čištění odpadních vod. Sběrný dvůr Veselí nad Lužnicí Jihočeský kraj ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN uspořádal pro druhý stupeň naší školy ve sběrném dvoře našeho města zajímavou ekologicko-naučnou akci nazvanou ZASKOČTE SI PRO RADU, JAK SE ZBAVIT ODPADU. Jejím prostřednictvím se žáci naší školy mohli dozvědět, jak je důležité třídit odpad z domácností a odkládat jej do míst k tomu určených, aby nedocházelo k poškozování přírody a životního prostředí. Součástí programu byly informace o: - významu třídění odpadu, jeho přínosu k úspoře surovin a elektrické energie - ochraně ovzduší - možnostech opětovného využití materiálu získaných v rámci recyklace Vše, co se žáci naučili, mohli během akce zúročit v malém kvízu. Za jeho správné vyřešení získali drobný dárek. METODICKÉ ORGÁNY 1.stupeň Na 1. stupni pracuje metodické sdružení ročníku a metodické sdružení 4. a 5. ročníku. Oba metodické orgány se pravidelně scházely, vyučující byli v každodenním kontaktu a operativně řešili výchovně vzdělávací otázky. Metodické sdružení ročník Tematické plány byly sestaveny dle výstupů ŠVP, plnili jsme klíčové kompetence dle ŠVP ( v metod. příručkách jsou rozpracovány klíč. kompetence pro Čj, M, Prv ).Žáci pracovali ve dvojicích, skupinách, využívali jsme projektové vyučování, učivo bylo založené na činnostním učení ( učebnice a pracovní sešity pro činnostní učení ). Využivali jsme audiovizuální techniku v 1., 2. i 3. roč. při Čj, Prv, M. Řešili jsme i výchovné problémy u 1 žáka a 1 žákyně 2.B. Organizovali jsme zápis do 1. tříd, zařazení OČMS, dopravní výchovy, sexuální výchovy do temat. plánů, redukci průřezových témat. U žáků se projevovala nedostatečná domácí příprava na vyučování, nekázeň, zhoršující se tělesná pohyblivost, malé znalosti projevující se hlavně v Prv a Čj Projekty roč. Den Země 1. roč. Roční období 2. roč. Měsíc po měsíci 3. roč. Naše město

15 Metodické sdružení ročníky Ve výuce 4. a 5. ročníků se snaží učitelé vcelku úspěšně rozvíjet klíčové kompetence žáků. Do výuky zařazovali kooperativní učení, skupinovou práci, projekty, činnostní učení. Využívali vytvořené DUM materiály, pracovali s multimediální technikou, především pak s tabulí Smart Board, které jsou nyní v každé třídě 4. a 5.ročníků. V hodinách českého jazyka se zaměřovali na čtení s porozuměním, v hodinách matematiky zařazovali prvky finanční gramotnosti. V oblasti posilování mezilidských vztahů využívali poznatků z projektu Rovnováha. Každý učitel absolvoval několik školení. Získané poznatky, náměty a zajímavé odkazy vždy předal kolegům a ti zařazovali úlohy do hodin (př. matematika metodou profesora Hejného). Pedagogové se dohodli na sjednocení požadavků, které se týkají znalostí i chování žáků. Stále se řešila problematická situace v 5. B a 4. A, která se z tohoto důvodu přihlásila do projektu,,i já sem patřím. Ten byl zaměřen na zlepšení klimatu třídy a vztahů mezi žáky. Projekt bude pokračovat i v příštím školním roce. V dalších dvou ročnících se upevňování a posilování mezilidských vztahů, schopnost empatie a pomoci dařilo. Vyučující pravidelně zařazovali do výuky projekty. V některých třídách pracovali žáci úspěšně a s chutí, ve třídě 4.A se tato metoda výuky neosvědčila, žáci odmítali spolupracovat. Důraz byl kladen na zábavnost projektů, na zajímavá témata a na kvalitní přípravu učitele s využitím audiovizuální techniky. Za nejzdařilejší můžeme označit projekt Dne Země deštné pralesy, který zaujal všechny žáky 4. a 5.tříd. Přehled projektů: 4.ročník: říjen 2013 rybníkářství prosinec 2013 Vánoce duben 2014 Den Země deštný prales duben 2014 I já sem patřím Cassiopeia Č.B. v rámci MPP pouze 4.A 5.ročník: říjen 2013 Praha prosinec 2013 Vánoce duben 2014 Den Země deštný prales Ostatní akce: 4. ročník: září 2013 exkurze Čapí hnízdo u Olbramovic environmentální výchova říjen 2013 výlov Horusického rybníka - exkurze listopad 2013 akce Mise + E-On třídění odpadu a zdroje energie listopad 2013 turnaj ve vybíjené 4. ročníků spolupráce se II. ZŠ květen 2014 armáda Tábor exkurze, akademie taneční skupiny Žába červen 2014 přednáška o kyberšikaně v rámci MPP akce Čevaku třídění odpadu environmentální výchova 5. ročník: říjen 2013 exkurze Praha listopad 2013 exkurze Planetárium Č.B. listopad 2013 turnaj ve vybíjené 5. ročníků spolupráce se II. ZŠ prosinec přednáška o kyberšikaně v rámci MPP květen akademie taneční skupiny Žába Veselí n. L. Předmětová komise - Český jazyk a cizí jazyky Metodická komise českého jazyka se v letošním roce zaměřila především na práci s textem - čtení textu s porozuměním, které bylo průběžně začleňováno nejen do hodin literatury, ale i do hodin jazykových v mnohem větší míře. Žáci pracovali s textem samostatně nebo ve skupinách. Práce byla volena vždy tak, aby rozvíjela schopnosti a dovednosti dětí, prověřovala, do jaké míry žáci zvládli probírané učivo, vhodným způsobem upevňovala jejich znalosti a

16 rozšiřovala jejich všeobecný přehled. Vyučující se rovněž snažili klást důraz na mezipředmětové vztahy, rozvoj schopnosti syntézy a analýzy. Pro dosažení co nejlepších výsledků vyučující ve svých hodinách cíleně volili různé způsoby výuky, včetně užívání audiovizuální techniky. Rovněž v cizím jazyce se komise zaměřila na čtení textu s porozuměním, v hodinách byly využívány vhodné texty z časopisů nejen pro čtení, ale i k překladům. Konverzační témata pak rozvíjela vyjadřovací dovednosti. Pro letošní rok se podařilo objednat i nové alternativní učebnice Čj- mluvnice a sloh pro 6., 7. a 9. ročník ( vždy 15ks), bohužel chyběly učebnice pro 8.r.. Vzhledem k tomu, že se v praxi ukázalo, že se jedná o učebnice na velmi dobré úrovni, komise se proto rozhodla chybějící učebnice doobjednat. Jednotlivé akce DVPP byly voleny tak, aby byly pro zúčastněné pedagogické pracovníky přínosem. Školení byla zaměřena na nové metody ve výuce. V průběhu školního roku se předmětová komise zabývala přípravou žáků na jednotlivé olympiády. Žáci 9. ročníků ve spolupráci s KD Veselí nad Lužnicí budou veřejně prezentovat projekt Z pohádky do pohádky, na jehož prezentaci pozvali i děti ze stacionáře Rolnička. Tradičně proběhly projekty spojené se svátky: Halloween, Vánoce, Velikonoce. Předmětová komise D Z- Ov Ev Výuka v předmětech dějepis, zeměpis, občanská výchova a etická výchova probíhala v letošním školním roce podle stávajícího ŠVP. Snažili jsme se výuku zaměřit tak, aby byly v jednotlivých ročnících naplněny dané výstupy a rozvíjeny jednotlivé kompetence. Svoji pozornost jsme zaměřovali především na vhodnou motivaci žáků, na vzbuzení jejich zájmu o probírané učivo. V zeměpise probíhala v letošním školním roce výuka podle nových učebnic zeměpisu, nové učebnice pak čekají i na žáky 7. tříd v příštím školním roce. Rovněž byly zakoupeny nové zeměpisné atlasy V předmětu etická výchova byl kladen důraz na nácvik jednotlivých kompetencí a na rozvoj etického cítění žáků. V letošním školním roce v rámci tohoto předmětu navštívili žáci naší školy středisko Rolnička v Soběslavi. Výuku v jednotlivých předmětech se snažíme neustále modernizovat, používali jsme výukové materiály, které jsme vytvořili v rámci projektu šablon. Práce na interaktivních tabulích se stává běžnou součástí vyučovacích hodin. V popředí naší pozornosti stále stojí rozvoj čtenářských dovedností žáků, především nácvik čtení s porozumění., důraz byl kladen i na samostatnou práci žáků, vyhledávání důležitých informací, jejich třídění, na orientaci v problému, samostatnou práci žáků, vyhledávání důležitých informací, jejich třídění, na orientaci v problému. Ve vyučovacích hodinách jsme zažazovali i skupinovou práci žáků, při které se učí spolupráci, komunikaci ve skupině, kladli jsme důraz na zapojení všech členů skupiny do práce, prostor dávali i sebehodnocení žáků. Na schůzkách metodického sdružení jsme se v letošním roce zabývali především úpravami tematických plánů, sjednocováním požadavků na klasifikaci v jednotlivých předmětech a na přípravu žáků na dějepisnou a zeměpisnou

17 olympiádu. V dějepisné olympiádě jsme zaznamenali úspěch v okresním kole, žákyně 9.B Kateřina Vránková zvítězila a postoupila do kola krajského. Z naplánovaných akcí nebyla splněna exkurze žáků 7.tříd do Husitského muzea v Táboře především z finančních důvodů a velkého množství jiných akcí pořádaných v daném termínu. V letošním školním roce se uskutečnila i celá řada besed s Městskou policií, se starostou města, s předsedkyní a zapisovatelkou přestupkové komise, žáci 9.tříd navštívili i soudní přelíčení u Okresního soudu v Jindřichově Hradci. Žáci navštívili také expozici veselského muzea a sběrný dvůr v našem městě. Žáci 6.tříd navštívili Atlantis Center v Praze, kde shlédli tematický program Faraonovo tajemství. Již tradičně žáky zaujaly přednášky pana Nadrchala, které se uskutečnily pro všechny ročníky druhého stupně. Pro žáky osmých ročníků byla zajímavá i návštěva střediska Auritus v Táboře. Žáci 8.a 9. ročníku se letos zapojili do projektu Rozvoj technického vzdělávání. V rámci tohoto projektu navštívili COP Sezimovo Ústí, deváté ročníky i Střední školu spojů v Táboře, 8.ročníky navštívily Techmánii v Plzni. Tyto projekty byly plně hrazeny z peněz EU. V zeměpise se uskutečnily projekty Moje cestovní kancelář (8.roč.) a Školní výlet (9.roč.) Školní parlament pod vedením Mgr. Jany Klejnové uskutečnil dvě velké akce: V prvním pololetí to byla Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně a ve druhém pololetí pro žáky 2. stupně Den svátků. Obě akce se setkaly s velmi pozitivním přijetím u našich žáků. Členové školního parlamentu se také podíleli na zajišťování sportovních akcí 1. i 2.stupně, pořizovali fotodokumentaci a připravovali hlášení do školního rozhlasu. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili akce DVPP, která proběhla přímo na naší škole. Byla to jednak přednáška paní Mgr. Blanky Bradáčové o vývojových poruchách učení a přednáška pana Mgr. M.Doubka z Policie ČR o šikaně a kyberšikaně. Mgr. Eva Pouchová absolvovala seminář Učebnice etické výchovy pořádaný NIDV České Budějovice. Předmětová komise Př,Ch,Pč Chemie při výuce se dodržovaly zásady ŠVP, byly používány různé formy výuky (skupinová práce, práce s textem, křížovky, doplňovačky, práce s interaktivní tabulí). V průběhu roku byl kladen důraz na vylepšování používaných materiálů na interaktivní tabuli, které byly vytvořeny v rámci grantu EU peníze školám. Během roku se seznámili žáci i s praktickou stránkou chemie a to pomocí různých pokusů. Vše vedlo k rozvoji všech daných kompetencí. Pracovní činnosti výstupy byly splněny. Kompetence se daří plnit, i když mnozí žáci nechtějí manuálně tvořit, dokazuje to i jejich přístup k práci nenošení pomůcek, úmyslné ničení práce jiných. I přes různá negativa, se žákům podařilo udržovat nejbližší okolí školy. Ve výuce byl též kladen důraz na zlepšení jemné motoriky. Přírodopis - stanovené výstupy v předmětu jsou plněny podle plánů sestavených v ŠVP. I nadále se používali pestré metody výuky (intenzivní práci s textem, porozumění textu, kooperativní vyučování, projektová výuka, soutěže, kvízy, vyhledávání informací, samostatné zpracování, prezentace, využívání interaktivní tabule pro výuku).

18 I nadále byla velkým přínosem interaktivní tabule. Metodická komise se scházela k řešení problémů, které se vyskytly. vyučující se snažili o rozvoj logického myšlení a čtenářské gramotnosti u žáků. Předmětová komise M-F-Inf Při výuce matematiky, fyziky a informatiky postupovali vyučující podle tematických plánů, které vycházejí ze ŠVP. Výuka byla zaměřena tak, aby byly v jednotlivých ročnících naplněny dané výstupy a rozvíjeny jednotlivé kompetence. Při matematice vyučující zaměřovali pozornost v prvé řadě na vhodnou motivaci žáků, na vzbuzení jejich zájmu o probírané učivo. Často ve svých hodinách pracovali s interaktivní tabulí. Snažili se zvyšovat finanční gramotnost našich žáků na jednoduchých příkladech z praxe. Žáci 6. až 9. ročníků se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Vybraní úspěšní řešitelé školního kola z 8. tříd vzorně reprezentovali naší školu na dalším ročníku Městské matematické olympiády ve Veselí n. L. Dvěma žákyním sedmého ročníku se podařilo postoupit do okresního kola matematické olympiády v Táboře. Vyučující na schůzkách metodického orgánu předmětové komise vždy řešili aktuální úkoly v průběhu celého školního roku. V hodinách fyziky byla interaktivní tabule efektivně využívána v rámci všech vyučovacích hodin. Žáci v hodinách také aktivně používali hlasovací zařízení, které má škola k dispozici. Vyučující fyziky se během roku zúčastňovala školení zaměřených na badatelsky orientované vyučování a sbírala zkušenosti s touto formou výuky. V hodinách informatiky žáci pracovali na počítačích samostatně i ve skupinách. Při informatice také probíhala spolupráce s metodičkou prevence rizikových jevů - žáci vyplňovali dotazníky české asociace školních metodiků prevence- 1. část- klima třídy, 2. část- identifikace rizikových oblastí u dospívajících. Vyučující se zúčastnili několika školení, která byla zajímavá a přínosná. Jednalo se o školení finanční gramotnosti, školení týkající se badatelsky orientované výuky, užití tabletů a hlasovacího zařízení ve výuce. Projekty- Fyzika - Auto mých snů - 8. ročník - Jaderná energie - 8. ročník Informatika - Plakát k zápisu do 1. tříd - hra Kufr- příprava materiálů na celoškolní projekt Den Země Předmětová komise tělesná výchova, výchova ke zdraví Tematické plány byly sestaveny dle výstupů ŠVP. Vyučující se snažily dosáhnout výstupů, které jsou náplní ŠVP. Žáci pracovali individuálně, ve dvojicích i skupinách, učivo jsme předkládali žákům především ve formě činnostního učení, kdy byl kladen důraz na prožitek tak, aby byl pro žáky dostatečně efektní. Využita byla i audiovizuální technika ukázka utkání a jeho rozbor, internet pravidla her. Snažili jsme se žáky zaujmout aktivitami, které mají konkrétní didaktický cíl. V hodinách vyučující rozvíjeli všechny klíčové kompetence. K výuce jsme používali školní tělocvičnu, atletický stadion, zimní stadion, víceúčelová hřiště i terén v blízkosti školy. Na lyžařský kurz byli zpracovány nové modernější formy výuky s využitím výpočetní techniky. I nadále jsme pokračovali ve zlepšení výukového materiálu (prezentace, videa,

19 smart notebooky, atd.) pro výuku především témat v předmětu Výchova ke zdraví. Vzhledem ke konajícím se zimním olympijským hrám v tomto roce, byla do výuky zahrnuta témata olympijských her. V letošním roce byl poprvé realizován projekt Dopravní olympiáda 2. stupně s cílem osvojit a zdokonalit znalosti jízdy v silničním provozu a s ním související vědomosti (dopravní značky, vybavení kola, zdravověda, jízda na kole). Předmětová komise se scházela za účelem rozvržení a naplánování akcí pro 2. stupeň. Řešila vhodné termíny a technické zabezpečení akcí. DVPP (včetně Šablon).I přesto, že naše škola nevytvářela šablony v těchto předmětech, k výuce používáme šablony z jiných škol, především k předmětu Výchova ke zdraví, což vnímáme jako zefektivnění tohoto předmětu. Schůzky učitelů TV 2. stupně proběhly: září 2013 plánování atletické soutěže o Atletickou třídu prosinec 2013 plánování Vánočního turnaje v ringu a stolním tenisu únor 2014 plánování lyžařského kurzu pro 7. ročníky květen 2014 plánování Míčových her Projekty: Atletická třída 24. září 2013 Softballový turnaj 7. října 2013 Vánoční turnaj v ringu a stolním tenisu 20. prosince 2013 Dopravní olympiáda - 9. května 2014 Míčové hry 27. května 2014 Předmětová komise Vv, Hv Klíčové kompetence žáků se ve vyučování Vv a Hv dařilo naplňovat. Výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem. Projektové vyučování bylo ve výtvarné výchově využíváno a žáci pracovali na delších projektech týkajících se daného tématu. V 9.třídách projekt na téma Člověk a lidé a ve všech třídách na projektech vázaných ke Dni Země a Dni svátků. Konala se celoškolní soutěž ve zpěvu Zpívání pro radost ve spolupráci s vyučujícími 1.stupně, žáci se zúčastnili programu hudebního sdružení RÉVA. Vyučující se snaží seznamovat žáky se současnými trendy ve výtvarné a hudební výchově u nás i ve světě. Do tematických plánů byla začleněna prevence rizikových projevů u chování dětí a mládeže, prevence úrazů, ochrana člověka za mimořádných situací a výchova k volbě povolání. Byla projednána koordinace způsobu klasifikace žáků, výzdoba nové budovy včetně minigalerie, návštěvy výstav prací výtvarných umělců a výchovných koncertů a využívání předmětů k plnění některých závažných společenských otázek. 9. třídy pracovaly na projektu na téma Člověk a lidé a ve všech třídách proběhly projekty ke Dni Země a Dni svátků. Konala se celoškolní soutěž ve zpěvu Zpívání pro radost a výtvarná soutěž Kočkování. Předmětová komise dějepisu, zeměpisu, občanské a etické výchovy Při výuce dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a etické výchovy postupovaly vyučující podle tematických plánů, které vycházejí ze ŠVP. Výuku se snažily zaměřit tak, aby byly v jednotlivých ročnících naplněny dané výstupy a rozvíjeny jednotlivé kompetence. Svoji pozornost zaměřovaly v prvé řadě na vhodnou motivaci žáků, na vzbuzení jejich zájmu o probírané učivo. Výuku dějepisu a zeměpisu obohatilo vytváření šablon. Byla tak dokončena ucelená kolekce šablon dějepisu 6. a 7. ročníku a šablony zeměpisu pro ročník. Při výuce byly využívány nové metody práce - osvědčilo se zařazování skupinové práce, děti zajímá i práce a prezentace na interaktivní tabuli.

20 Při schůzkách předmětové komise se vyučující zabývaly i problematikou čtení s porozuměním, vedení žáků k práci s textem, pozornost věnovaly posilování čtecích návyků a následné orientaci v textu. Využívány byly především texty z učebnice z oddílu Dokumenty. Důraz byl kladen také na samostatnou práci žáků, zpracování referátů a jejich následnou prezentaci před třídním kolektivem. Zde vyučující využívaly jako zdroj informací nejen historickou literaturu a encyklopedie, ale také internet. Žáci byli vedeni k tomu, aby s daným materiálem pracovali, vybrali to podstatné a přistupovali k informacím kriticky, aby si informace ověřovali. Naším cílem je, aby si děti pomocí probíraného učiva vytvořily vlastní názor na dějiny, aby jim dějiny pomohly pochopit současný vývoj ve světě i u nás. Důraz byl kladen i na regionální historii, tj. na poznání dějin našeho města a našeho kraje. Předmětová komise na svých schůzkách řešila tyto záležitosti: - plán exkurzí - nesplněna jedna akce Návštěva Husitského muzea v Táboře v 7. roč.- (důvodem byl malý zájem ze strany žáků) - přípravu a zabezpečení školního kola dějepisné olympiády Mgr. Dana Fechtnerová, postup Tomáše Jedličky do krajského kola a poté i do kola celostátního - přípravu a zabezpečení školního kola zeměpisné olympiády Mgr. Jana Ženíšková, postup Tomáše Jedličky do krajského kola - problematiku čtení s porozuměním - dokončení digitálních učebních materiálů v předmětech dějepis a zeměpis hlavní přínos spatřujeme v tom, že došlo ke zkvalitnění výuky, k větší aktivitě žáků, výuka se pro ně stala zajímavější, vedla je více k samostatnosti, prohlubovala u nich větší zájem o probírané učivo. Přínos byl i pro samotné tvůrce, prohloubily si dovednosti při užívání počítače, interaktivní tabule apod., více se zamýšlely nad průběhem vyučovací hodiny, metodami své práce. Materiály, které takto vznikly, budou využívány i nadále. Všechny členky předmětové komise se účastnily školení pořádaných ve škole a určených hlavně k rozvoji dovedností při využívání počítačové techniky a interaktivních tabulí. Mgr. Dana Fechtnerová se zúčastnila školení na téma Aktivity pro podporu čtenářské gramotnosti v Českých Budějovicích. Projekty 6. roč. Ov - Borkovická blata, Multipolis přemýšlíme o lidech D Cesta do pravěku 7.roč. Ov Sběrný dvůr, 6.A výchovný program SVP České Budějovice Vztahy ve třídě 8. roč Ov Moje cestovní kancelář - Návštěva COP Sezimovo Ústí motivace k technickému vzdělávání žáků D,OV Zážitky z války v bývalé Jugoslávii Beseda s městskou policií 9. roč. D - Významní politici 1. republiky Ov Beseda s místostarostou města práce úřadu při řešení krizových situací Školní výlet Kraje ČR Návštěva sběrného dvora Beseda Evropská unie Multipolis přemýšlíme o lidech

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 25.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 25.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 25.8.2014 Projednáno pedagogickou radou 25.8.2014 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více