Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Dva měsíce prázdnin a dovolených utekly jako voda. Počasí nám moc nepřálo, ale věřím, že děti si prázdniny užily a že Vy, kdo jste měli dovolenou, jste si odpočinuli a načerpali nové síly na další období náročného života. Na úřadě byl čilý ruch. Připravujeme zadání veřejné zakázky na vstupní dveře do budovy polikliniky, připravili jsme zakázku na odvětrání chodeb a toalet na úřadě. Pokud nám zastupitelé schválí rozpočtovou změnu, začneme v září, říjnu vyměňovat okna za plastová v Jižní 367. Proběhlo dokončení varovného systému. Akce si vyžádala nový sloup veřejného osvětlení na vleku a také u mostu na výjezdu z dolní Stráže. Po městě se čile pracuje na rekonstrukci veřejného osvětlení.. Bohužel neproběhlo avizované jednání ohledně PROMOVEA a vypadalo to, že výstavba Areálu pro seniory se postupně rozplývá. Těsně před jednáním zastupitelstva byla městu doručena žádost o odkoupení pozemků a oznámení, že se na pronajatých pozemcích začnou stavební práce v termínu do Na jednání zastupitelstva jsem otázku zájmu o výstavbu otevřela. Bylo potřeba celou situaci znovu projednat, protože podzimní volby zastupitelstvo města obměnily a názor zastupitelů by mohl být jiný. Většina ze zúčastněných zastupitelů se záměrem souhlasila. Pokud bude splněna podmínka, ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011 Starší žáci FK Stráž pod Ralskem budou hrát v nadcházející sezóně v nových dresech. Více na str. 14. SLOVO STAROSTKY tedy složení ½ kupní ceny pozemků, město bude dál jednat o odprodeji pozemků, pokud tato podmínka splněna nebude, je možné, že budeme muset vyhledat právníka, protože investor, který vlastní platné stavební povolení, aby začal stavět na pouze pronajatých pozemcích. Investor prodejny KIK podal žádost o stavební povolení a věřím, že v příštím roce budeme mít na místě Floridy nové obchodní zařízení. Nestihli jsme provést do výběrové řízení na I. etapu likvidace statku, termín pro výběr dodavatele nelze podle nových pravidel čerpání dotace bohužel prodloužit. Vypadá to, že likvidaci statku budeme muset odložit na příští rok. Zkusili jsme požádat pana ministra o výjimku a termín prodloužit o 30 dní, tak uvidíme. Znovu jsme se museli vrátit k rychlé záchranné službě. Od do došlo na pracovišti v Jablonném v Podještědí ke změně. Samostatný vůz s lékařem byl přesunut do Doks. V Jablonném v Podještědí tak zůstala pouze sanitka s lékařem. Bohužel z rozpisu služeb lékařů na červenec 2011, který jsem získala, se ukázalo, že z 31 dní v měsíci 14 dní není pracoviště zajištěno lékařem vůbec a 6 dní jen 12 hodin. Proběhla další korespondence s ředitelem ZZS LK p. Mackovíkem. Ujistil mne, že občanům Stráže Dokončení na str. 4 cena 6 Kč Letní kulturní program výstava výtvarných prací Ve dnech se v Hamru na Jezeře konala výstava prací oblastních amatérských výtvarníků. Hamr na Jezeře může nabídnout důstojné místo ke konání výstavy ve společenském sále Obecního úřadu. Díky podpoře starosty pana Milana Dvořáka se letos konal již 5. ročník. Na instalaci výstavy se největší měrou podílela paní Ingeborg Bečvářová (ZUŠ Stráž p.r.). Nejvíce vystavených prací patřilo panu M. Výbohovi: 13 perokreseb na stěnách (+3 alba), 19 obrázků křídou, převážně krajiny, včetně 2 sci-fi námětů, 23 plastik z moduritu, 3 sady samorostů s názvy: Technopárty, Spartakiáda a ZOO. Z dalších strážských výtvarníků jmenujme Jaroslava Štainbrucha, Hanu Rigovou, Michaelu Bečvářovou, Michaelu Hanušovou-Šiškovou, Janu Černou z Osečné (ZUŠ Stráž p.r.), Bedřišku Rychtaříkovou. Celkem 13 obrázků Miloslavy Kroužkové patřilo, dle vyjádření autorky, mezi díla intuitivní, esoterická, působící harmonizačně, léčebně. Štefan Bíž vystavoval 13 fotografií svých obrázků, Jan Bielik, umělecký kovář z Hamru vystavoval svá rozměrná díla formou fotografií. Do rodiny oblastních výtvarníků patří po letech chataření v Hamru na Jezeře pan Jan Kudrna z Prahy. Pozoruhodné byly jeho 3 olejomalby a 10 akvarelů. Mladší návštěvníci možná ocenili poněkud morbidní obrázky od Pavla Pospíšila. Určitě nikdo nepřehlédl sochařské práce z pískovce od Renaty Semotánové, umístěné na schodišti směrem k výstavě. Zápisy v Knize návštěv hovoří o oblibě výstavy. Za všechny vybíráme zápis z t.r. : Jako vždy odcházíme nadšené. Úžasná práce, vtip a humor, nápadité a zajímavé. A velmi hezké. Díky. Vaše Hurcíková a Hana Kalina (Kanada). Pořadatelé odhadují, že výstavu shlédne 350 návštěvníků. Ivana Bršlicová Uvnitř najdete: Mnichov 1938 Rozpis fotbalových soutěží Host: Bedřiška Rychtaříková

2 září 2011 Strážský ruch Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným, tak zní známá věta z filmu Rozmarné léto. A tomu také odpovídá průběh léta letošního počasí si s námi zahrávalo ostošest... prší a prší a když se rýsuje trochu lepší předpověď, začne zase pršet. Ani poslední druhá polovina srpna to nezachránila Během července a srpna probíhalo ve Stráži mnoho akcí na zámku a hlavně na pláži jejich pořadatelé některé z nich budou prezentovat i na stránkách VARTY ale počasí si ošklivě zahrálo jak s trpělivostí pořadatelů, tak i návštěvníků a ti prostě nepřišli. Na pláži Horky pořádala PANDA několik akcí, ale většina z nich byla poznamenána také deštěm a mokrem na vleku a vodních lyžích to sice tolik nevadí, ale prostě to naštve. Krutě si s námi příroda zahrála hlavně při pořádání Adrenalinového dne, kdy přišlo snad jen 5 lidí a vše skončilo fiaskem většina lidí se v tu chvíli raději choulila doma pod dekami, vždyť +12 C ve stínu je opravdu málo. Výpověď z nájmu bytu ze strany nájemníka Ukončení nájemního vztahu a vrácení bytu řeší 710 občanského zákoníku. Nájem může zaniknout písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. V praxi to znamená, že pokud pronajímatel nesouhlasí s ukončením nájmu vzájemnou dohodou, musí nájemník podat písemnou výpověď z nájmu bytu a prokazatelně ji doručit pronajímateli, tedy městu Stráž p. R. Pokud tedy nájemník uvažuje o ukončení nájemního vztahu, doporučujeme, aby se v dostatečném časovém předstihu domluvil s pronajímatelem na ukončení nájemního vztahu, aby nebyl zaskočen tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď musí obsahovat jisté náležitosti, viz níže. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalend. měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. V případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí také uplynutím této doby. Po skončení nájmu je nájemce povinen předat pronajímateli byt ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení (byt bude uklizen, vymalován). OSM MěÚ Stráž p. R., Domovní správa strana 2 Takže nakonec v srpnu pořádaná výstava amatérských výtvarníků v Hamru na Jezeře byla akcí snad tou z nejzdařilejších byla pod střechou, většina výtvarníků bylo za Stráže, výstavou skvěle zorganizovat a návštěvníky provázel i jeden z nich pan Milan Výboh. Děkuje všem za kulturní zpestření konce léta. Z venku to tak sice vypadá, ale pod zámkem u garáží město opravdu nebuduje nový obranný val, který by ho chránil před nepřáteli na čem se však radnice každoročně před konce prázdnin podílí je zvýraznění přechodů pro chodce, které je alespoň symbolicky chrání před nepřáteli a mají význam hlavně pro bezpečnost našich dětí. A ještě na závěr: vyzráli tedy na počasí jen ti, kteří mohli odcestovat na jih za teplem a sluníčkem a dobyli si tak alespoň trochu svoje baterky, a doufám, že jich bylo ze Stráže dost, a tak jediné čemu se neobvykle toto léto daří, je tráva, která roste a roste, a pořád můžeme slyšet po městě vrčení elektrických kos a traktoru, až se to někomu nemusí líbit, ale důležité je mít město posekané a uklizené. Po trochu pesimistické bilanci ale stejně nezbývá než doufat, že se Vám všem dovolená vydařila, prožili jste ji rádi se svými dětmi či blízkými a načerpali jste síly do druhé poloviny roku. Ing. Jitka Urbánková Silnice na Jablonné konečně se dočkáme... Hlavní silnice II/270 spojující města Mimoň a Jablonné v Podještědí, která je zároveň jednou z hlavních přístupových komunikací do našeho města, se konečně dočká opravy! Tato silnice je už dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu, především v úseku od Novin p/r na Postřelnou vč. luhovské křižovatky. Na základě vyžádaných informací od vlastníka komunikace, kterým je Liberecký kraj, Vám rádi sdělujeme, že rekonstrukce této silnice II/270 v úseku Luhov Postřelná bude konečně zahájena dne s předpokládaným termínem dokončení v listopadu tohoto roku. Je plánováno provedení odfrézování stávajícího krytu vozovky a provedení nového krytu v tloušťce 100 mm. Zároveň bude provedena úprava krajnic a osazeno vodorovné a svislé dopravní značení. Dále má Liberecký kraj ještě v letošním roce naplánovanou celoplošnou výměnu krytu vozovky na této silnici v Novinách p/r. Konkrétní termín bude znám na přelomu srpna a září letošního roku. Jakmile obdržíme další informace, sdělíme je na našich webových stránkách i v časopisu Varta. Věříme, že touto zprávou potěšíme všechny řidiče i neřidiče, kteří musí využívat při svých cestách tuto silnici. Ing. Eva Kočová, tajemnice Opravy v městských bytech Drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu řeší nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Podle 687 odst. 3 občasného zákoníku, ve znění zákona č. 107/2006 Sb. a nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Právní úprava tedy dává přednost dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem bytu. Pouze pokud k také dohodě nedojde, hradí nájemce bytu drobné opravy a běžnou údržbu. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu však občanský zákoník nedefinuje, ale odkazuje na zvláštní předpis. Tím je v současné době nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku. 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.: 1. za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu. 2. Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, b) opravy jednotl. částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií, c) výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně elektrických zámků, d) výměny uzavíracích kohoutů a rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, f) opravy měřičů tepla a teplé vody. 3. Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsávačů par, digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuch. linek vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení, nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústř. vytápění. 4. Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odst Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časové na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. 6 nařízenívládyč.258/1995 Sb.: Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v 5 odst. 3 (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke stoupačce a vnitřní nátěry. Oddělení správy majetku MěÚ Stráž p. R. Domovní správa

3 září Zprávy z dopravy Vyznačení hranice komunikace V průběhu srpna došlo k vyznačení hranice komunikace v ulici Hornická. Byly namalovány bílé čáry před přístupy v k domům č.p , , Důvodem této úpravy je zabezpečit průjezdnost vozidel záchranného systému k domům. Odstavná plocha u autobusového nádraží Nově bude vyznačena odstavná plocha u zrušených nástupišť na autobusovém nádraží. Podél bývalého nástupiště C vznikne plocha pro šikmé parkování osobních vozidel. Odstavení osobního vozidla nebude zpoplatněno. Podél bývalého nástupiště D vznikne podélné stání pro nákladní automobily. Pro nákladní automobily bude stání vyhrazené a zpoplatněné dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Oprava komunikace II/270 Začátkem srpna začala dlouho očekávaná oprava silnice II. třídy číslo 270 v úseku Luhov Postřelná, kterou provádí Metrostav a.s., Praha. Je plánováno provedení odfrézování stávajícího krytu vozovky a provedení nového krytu v tloušťce 100 mm. Zároveň bude provedena úprava krajnic a osazeno vodorovné a svislé dopravní značení. Dokončení je předpokládáno v listopadu Je povolena částečná uzavírka provozu na pozemní komunikaci II/270 v úseku Luhov Postřelná z důvodu její rekonstrukce. Povolená doba částečné uzavírky je od do Uzavřen bude postupně jeden jízdní pruh a bude zachován kyvadlově obousměrný provoz. Snad se i letos dočkáme nového povrchu na vyfrézovaném úseku komunikace II/270 v Novinách pod Ralskem. Částečná uzavírka silnice II. třídy č. 278 Z důvodu opravy potrubního mostu nad pozemní komunikací II/278 je povolena částečná uzavírka provozu na pozemní komunikaci - silnici II. třídy číslo 278 u areálu "Recyklace Pešta". Střídavě bude uzavřen jeden jízdní pruh, obousměrný provoz bude řízen světelnou signalizací. Doba trvání částečné uzavírky provozu: od 15. srpna 2011 do 31. srpna Změna působnosti stavebního úřadu Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby vykonává od 1. července 2011, kdy nabyla účinnosti Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a městem Ralsko ve věci změny místní příslušnosti stavebního úřadu, ve správním obvodu město Ralsko, působnost stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Pro stavebníky na území města Ralsko bylo zřízeno kontaktní místo stavebního úřadu je v budově Místního centra (bývalá fara v Kuřívodech) v 1. patře, kde jsou úřední hodiny v pondělí od do hod. a ve čtvrtek od 8.00 do hod. V příloze je pro zajímavost mapka územní působnosti stavebních úřadů v Libereckém kaji k Helena Bušová vedoucí odboru výstavby z radnice Protikorupční linka 199 Protikorupční linka 199 byla zřízena jako speciální protikorupční telefonní linka v rámci Strategie vlády v boji proti korupci. Linka poskytuje právní pomoc občanům, kteří se setkali s individuálním případem korupce zejména na straně představitelů veřejné moci. Odkaz naleznete na oficiálních webových stránkách města Stráž pod Ralskem. Provozovatelem linky je občanské sdružení Oživení, o. s., provoz linky financuje Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotačního řízení na podporu boje proti korupci. Volající by měl vždy stručně vylíčit skutečnosti důležité pro posouzení věci. Zejména by měl uvést svůj vztah k věci, kdy se daná událost odehrála, jaké kroky ve věci sám podnikl a důvody svého podezření na korupční jednání. V případě potřeby jsou právním asistentem kladeny volajícímu dotazy směřující k objasnění věci. kontakt: telefonická linka adresa: Oživení, o. s., Protikorupční linka 199, Pelléova 7, Praha 6 Uzavírka mostu v Břevništi Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., majetkový správce silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, dne v 16 hodin uzavřela most evidenční číslo v obci Břevniště na silnici II/278. Důvodem úplné uzavírky mostu je havarijní stav mostní konstrukce, kdy statik nařídil jeho okamžité uzavření. Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena po stávající objízdné trase pro kamiony, tzn. přes silnice II/592 a III/27241 (přes obce Dubnice a Žibřidice). V době vzniku tohoto článku není znám termín zahájení opravy, natož její dokončení, a ani řešení provizorního jízdního řádu veřejné autobusové dopravy. Zdeněk Novotný Stručný přehled hospodaření města za 1. pololetí 2011 ROZPOČET ROZPOČET VÝSLEDEK RS RU SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ZA 1. POL PŘÍJMY ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč 52% 51 % VÝDAJE ,00 Kč ,00 Kč ,07 Kč 48% 45% SALDO ,00 Kč ,00 Kč ,78 Kč Michal Randula, vedoucí finančního odboru strana 3

4 září 2011 Odstranění staveb zemědělského areálu Adrenalinový den 2011 Adrenalinový den akce města Stráž pod Ralskem, určená hlavně mládeži a dětem se letos konala poslední červencovou sobotu. Vzhledem k letošnímu podivnému průběhu léta jsme si moc přáli, aby počasí bylo aspoň trochu příznivé pro venkovní atrakce ale nestalo se. Ráno jsme na velké pláži za drobného deště začali se stavbou atrakcí a stánků. S houstnutím deště začal být problém s měknoucím povrchem pláže, a tak, když v hodin přijel autojeřáb na bungee jumping byli jsme nuceni všechny atrakce přesunout na malou pláž k vleku, protože autojeřáb by asi v blátě zapadl. I tak jsme na hodinu měli postavené atrakce: trampolíny 4v1, skákací hrad, surfsimulátor, shoď ho! a bungee jumping. Moderátor Petr Bludský se i s aparaturou přestěhoval pod střechu občerstvení na vleku a všichni jsme vyhlíželi první návštěvníky. V minulých vydáních zpravodaje VARTA jsme občany našeho města informovali o záměru odstranění dlouhodobě neužívaných a chátrajících objektů bývalého zemědělského areálu Vojenských lesů a statků, s.p., jehož vlastníkem je město Stráž pod Ralskem a postupu prací, které musí předcházet vlastní realizaci bouracích prací. Je přiznána dotace na odstranění staveb, byť z ní bude možno uhradit pouze část nutných nákladů na provedení demolice. V bývalém zemědělském areálu probíhá na základě již provedeného inventurního zoologického průzkumu odchyt zvláště chráněných živočišných druhů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jejich následný transfer do vhodných náhradních lokalit. Tyto práce zabezpečují kvalifikovaní pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v Č. Lípě. Odchyt živočichů včetně jejich přemístění by měl být dokončen v průběhu měsíce července letošního roku. V současné době probíhá výběrové řízení na výběr firmy, která bude organizovat a zabezpečovat zadávací řízení na zhotovitele bouracích prací podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Odstranění zemědělského areálu by mělo být zahájeno ještě v letošním roce a část staveb by měla být zbourána. O dalším průběhu prací budeme občany města opětovně informovat prostřednictvím zpravodaje VARTA. Miloslav Holub, pracovník OSMaRM Déšť se přeměnil v liják, ale přesto se našli odvážní návštěvníci, kteří atrakce vyzkoušeli a 5 odvážlivců si na laně skočilo z plošiny jeřábu do hloubky 30 metrů. Bohužel nám tento den pro venkovní akci vůbec nepřálo počasí, a tak akci moc úspěšně z hlediska návštěvnosti hodnotit nemůžeme. Po technické stránce jsme vše zvládli a snad ti, kteří přišli, času nelitovali. Poděkování patří všem, kteří pomáhali s realizací akce ADROP s.r.o., P. Bludský, SDH Stráž pod Ralskem a p. Bartůňková. Finanční záštitu zajistilo město Stráž pod Ralskem a Liberecký kraj, kde jsme získali dotaci z Grantového fondu pro sport a tělovýchovu. Technicky vše zajistil Panda Sport PO. Renata Balvínová, Panda Sport Slovo starostky... dokončení z titulní strany bude zajištěna přednemocniční neodkladná péče ve stejné kvalitě a časovém rozmezí jako všem občanům Libereckého kraje. Doufám, že bude vše v pořádku, život je pro nás stále to nejcennější, co máme! Chceme mít všichni jistotu, že když budeme potřebovat, přijede tak jak má, do 15 min., pan doktor, který nás zachrání! Most v Břevništi byl nekompromisně uzavřen. Cesta do Liberce přes Ještěd je pro nás trochu složitější, a tak si do Liberce raději vyberte cestu přes Jablonné v Podještědí a Chrastavu. Bohužel i tato cesta je plná semaforů a různých omezení. Cesta do školy v Osečné nebo do zaměstnání v Osečné a nebo za příbuznými se značně prodlouží, pokud použijeme objížďku přes Dubnici, Žibřidice a Křížany, kterou nám Krajská správa silnic doporučuje. Problém s dopravou mají všichni, kteří přes most jezdili do Stráže k lékaři, do školy nebo za nákupy. Most byl poničen povodní v srpnu 2010 a uzavřen pro nákladní dopravu 13. dubna letošního roku. Technický stav mostu byl znám dostatečně včas! Všichni, kterých se to týká a kteří rozhodují, mají pocit, že pro náš most udělali všechno, co bylo potřeba, a v čase, který je pro takovou stavbu obvyklý. Zdá se Vám to také v pořádku? Starosta Hamru na Jezeře dostal informaci o úplném uzavření mostu 9 minut před uzavírkou. Co bude dál? Most potřebuje nejen Hamr a Břevniště, ale také Stráž a Osečná, uzavřením mostu se nám cesta prodlužuje, tedy prodražuje, a když používáme polní cesty na místo opravených komunikací, svůj majetek si ničíme. A co ještě plánujeme? Čekáme na zahájení prací na pozemcích, kde povede plánovaná cyklostezka Ploučnice. Proti výsledku výběrového řízení se odvolala fma SKANSKA, proto se avizovaný začátek výstavby cyklostezky trochu odsune. Rekonstrukce školky, která by mohla začít někdy na podzim, s sebou přináší potřebu přestěhovat knihovnu.. Nabízí se prostor po české spořitelně, který jsme původně nabízeli poště. Pošta se stěhovat nebude, začala s opravami svého objektu. Doufám, že nezůstane u výkopu na odvodnění a nové dlažby před poštou a že i pošta se připojí ke všem objektům, které jsou v našem městě zrekonstruovány. Pro knihovnu přes zimu připravíme vlastními silami nový prostor a někdy začátkem roku, případně na jaře knihovnu přesuneme. Knihovna bude nadále v centru, se samostatným přístupem a pod dohledem městské policie. Firma RENOCAR provedla na našem pozemku nepovolenou úpravu terénu. Jistě jste si všimli navezeného, zvýšeného břehu kolem Ploučnice u garáží. Celou záležitost řeší stavební úřad. Počasí o prázdninách se moc nepředvedlo, tak doufám, že se krásných slunečných dnů ještě dočkáme. Je před námi podzim, který by nám mohl vynahradit studené léto. Mějte se krásně! Vaše starostka Prodám řadovou garáž na okraji Stráže p. R., oprava střechy nutná. cena: ,- cz strana 4

5 září z návštěvní knihy internetových stránek města Autobusy Trimco Dobrý den,nešlo by zajistit aby autobusy do Trimca jezdily zadem jako kamióny? Stejně tu staví pro strážské jen jeden a ostatní jen projíždějí. Myslím si, že je škoda, aby nám ničily silnici ještě víc než je. Stále ještě věřím, že vám na městě také záleží a uděláte vše proto aby nám silnici neničili. Děkuji. Vedoucí odboru správy majetku Dobrý den, průjezd autobusů městem není jakýmkoli způsobem omezen. V nejbližší době by mělo proběhnout jednání mezi vedením města a vedením Trimca. Jedním z bodů jednání bude i snížení průjezdů autobusů se zaměstnanci na co nejnižší možnou míru. Práce technických služeb Jméno: Martin Hozák Dobrý den, měl bych jednu připomínku a výtku na TS ohledně sekání trávy a jijího úklidu. Bydlíme v Revoluční ulici naproti kulturnímu domu a vedle Diama a u nově otevřeného občerstvení kde je hodně dostatek zeleně a když už příjde na sekání trávy tak ji bohužel nikdo nepohrabě a nechá ležet. Je to docela nepříjemné, tráva hnije, smrdí a nehledě na to že máme dva pejsky po kterých poctivě uklízíme jijich výkali a v té zarostlé, nepohrabané trávě to jde jen velmi těžko. Jak jsem si všim,l jinde po městě je tráva pohrabaná a uklizená. Nevím proč se to neuklízí zrovna u nás. Mohl by někdo zajistit pohrabání a uklízení posečené trávy? Nejenom v tomto případě ale i do budoucna. Díky Dobrý den, tráva se po posečení neshrabuje nikde ve městě. V některých lokalitách stačila narůst tráva více, při příštím sekání bude pohrabána a odvezena. Mateřské centrum Den otevřených dveří Rádi bychom Vás pozvali na náš první Den otevřených dveří, který proběhne v pondělí 5.9. od hod. Co nabízíme? Máme širokou nabídku našich aktivit (angličtiny pro děti i dospělé, cvičení pro děti i dospělé, tvořeníčko pro děti, tancování pro holky, cvičení pro děti s rodiči, Jógu pro všechny atd.) Také bude k nahlédnutí i vyzkoušení naše nově vybavená zahrada:) Další informace v letáku. Informace pro zájemkyně o hlídání dětí naše nabídka stále platí. Stačí se jen ozvat a můžete frčet do práce :) Co se v centru děje teď? Funguje nám dětský tábor ve věkuod3 9let.Chcetesiodpočinout od svého dítka? Nemáte hlídání? Dejte dítko k nám za 150 Kč na den včetně jídla. Bezva cena za bezva program. Denně od 8 16 hod. Akce platí do konce srpna Přihlášky na tel , nebo osobně v centru. Pozor, děti chodí na výlety...sledujte tedy náš facebook nebo web. Budeme se na Vás těšit S pozdravem vaše MC STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST září 2011 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin sobota 3.9. neděle 4.9. sobota neděle sobota MUDr. Eva Konopiská Hvězdovská 178, Mimoň tel MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v P. tel MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa tel MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel neděle sobota neděle středa MUDr. Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Ladislav Záruba Jižní 1903, Česká Lípa tel MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1 849, Česká Lípa tel Lavičky Petr Dobrý den chtěl bych se zeptat kam se ztratily lavičky od cvičáku a také pod Zámeckým vrchem od zahrádek???? Dobrý den, lavička pod Zámeckým vrchem včetně stojanu na kola a informační tabule byla odvezena k opravě, protože byla značně pomalována a poškozena. Po obroušení a znovu natření bude umístěna na náměstí 5. května za morový sloup. Lavička od cvičáku, také pomalována různými znaky a nápisy, bude po obroušení a natření vrácena zpět na místo. Zdeněk Novotný, vedoucí technické správy města. Výsledky činnosti městské policie červen červenec Přijatá oznámení od občanů 14 Oznámení o dopravním přestupku odeslaná na Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy 1 Oznámení o přestupku postoupená na MěÚ ve Stráži p/r, ke KPP 4 Libovolné úřední záznamy o událostech 21 Uložených blokových pokut 16 v hodnotě Kč Výjezdy na volně pobíhající psy 3, u dvou psů byl majitel nalezen a jeden byl převezen do Útulku pro opuštěná zvířata v Dobranově Domluvy za přestupky 26 Zjištěné a vyřešené vraky vozidel 3 Celkově se v období začínajících prázdnin potýkáme s drobným vandalismem, jako jsou vyvrácené dopravní značky, vyházené malé odpadkové koše, převrácené kontejnery a podobně, ale to čas od času bohužel proběhne i o běžných víkendech, v čase mimo prázdnin. Zpracovala: Bc.Klára Havelková strana 5

6 září 2011 Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí aneb Mnichov 1938 a jeho důsledky Píše se rok 2011 a v měsíci září si opět připomeneme 73. výročí Mnichova 1938 (29. září 1938) a jeho důsledky. Jsem zvědav na naše sdělovací prostředky, jak a kdo o tom bude mluvit a psát. Nedávno (v červnu 2011) jsem si se zájmem přečetl článek historika a publicisty Jindřicha Marka, který se nazýval Poněkud jiné Habermannovy mlýny. Zde jsou některé postřehy Kdo se zajímá o historii a alespoň něco málo ví o skutečné realitě českého pohraničí v letech , nemůže k filmu Habermannův mlýn (režisér Juraj Herz) zaujmout blahosklonný postoj. Film, který byl štědře dotovaný z německých a rakouských peněz, vede diváka v poněkud jiném úhlu falšování našich dějin. Tomuto bombasticky mediálně propagovanému filmu potom jako historické pravdě věří deseticíce lidí, avšak o skutečnou pravdu se již zajímá málokdo V tisku se o tomto filmu také už hodně psalo a bylo upozorňováno na to, že se tu vytváří falešný obraz na události 30. a 40. let minulého století. Autoři se z toho ale tradičně po filmařsku vylhali frázemi, že přece nedělali dokument či literaturu faktu... A za tuto práci dostali odměnu: Bavorskou filmovou cenu za režii a hlavní mužskou roli. Dnes již nikoho nezajímá, že autoři filmu i autor literární předlohy svými falešnými konstrukcemi pošpinili i památku konkrétních lidí. Ve filmu jsou použity zcela neomluvitelné nesmysly, mezi kterými vyniká to, že si největší čeští hanzlíci vesele za války cvičí v Sokole (včetně komunisty a lidovce!), který ve skutečnosti po Mnichovu v pohraničí vůbec nesměl existovat a v protektorátu byl nacisty zakázán 10. října Dalším nesmyslem je i to, aby starostou nějaké sudetské obce byl za války Čech., atd. atd. Pak se (ne)můžeme divit tomu, že se nám dnes po internetu šíří články o obdivování nacistů a že Reinhard Hendrich své známé projevy o vyhlazení českého národa nemyslel přece tak doslova Dnes je módním tématem vyhnání Němců z pohraničí a to, jak jsme jim ubližovali. Ale to, co bylo před tím, tak to je úmyslně přehlížené. A právě sem patří ta skutečnost, že na rozdíl od mnoha míst Německa si právě drtivá většina tzv. sudetských Němců zachovala svůj nacistický fanatismus až do posledního okamžiku prohrané války, což lze nejlépe doložit například na chování německého obyvatelstva v českém pohraničí k pochodům a transportům smrti, na které byly vyhnány desetitisíce politických vězňů a válečných zajatců Uveďme si několik příkladů. Tak jako první si uvedeme např. událost z Krušných hor. V polovině dubna 1945 se tu vlekly pod dozorem stráží SS od saských hranic směrem k Hoře Sv. Šebestiána stovky vyčerpaných vězňů z koncentračních táborů. Útok amerického stíhače využilo mnoho z nich k útěku do lesa. Zdejší sudetští Němci od sedláků až po kloučky z Hitlerjugend uspořádali přeochotně na vězně obratem velký lov a většinu z nich však také zavraždili Druhý příklad se týká generálmajora wehrmachtu Reinholda Gotscheho, který si jasně uvědomoval, že válka je prohraná. Podobné názory spolu s ním měl i jeho pobočník major a šest vojáků z jeho jednotky. Pro takové řeči však neměli žádné pochopení místní nepoučitelní sudetští strana 6 Němci. Udali vojáky nejbližší expozituře gestapa ve Vejprtech a 22. dubna 1945 zatčené za městem podle rozhodnutí narychlo sestaveného stanného soudu popravili Do třetice si povíme o sedlácích z Výsluní, kteří si svůj fanatismus zachovali ještě déle. V neděli 6. května se k jejich obci doplazilo několik zubožených vyhladovělých Poláků, žebrajících o jídlo. Místní křesťané však Poláky odvlekli do lesa, kde je brutálně povraždili a zahrabali do hrobů, které si nešťastníci museli sami vykopat Tři příklady z jednoho malého úseku Krušnohoří bychom mohli celkem snadno nahradit desítkami podobných a často ještě horších zločinů, kterých se na jaře 1945 s neutuchajícím fanatismem dopouštěli v českém pohraničí sudetští Němci. Tato zmínka zde není kvůli licitování, který národ kdy spáchal více zločinů, ale jedná se spíše o upozornění na to, že domnívat se se zběsilou zajatostí, že historie bezpráví začíná v srdci Evropy až 10. května 1945, je opravdu směšné a scestné. Snadno bychom se tak dostali na úroveň bývalé Jugoslávie, kde krvavý propletenec střetů mezi Srby, Chorvaty, bosenskými muslimy a kosovskými Albánci především západoevropská politika (a česká publicistika) zjednodušila tak, že Srbové jsou dodnes jedinými původci a strůjci všech tamních zločinů, zatímco zbývající stejně krví potřísněná etnika jsou takřka vzorem andělské mírumilovnosti. Ale vraťme se zpět do českého pohraničí. Od května 1945 do června 1947 bylo v českých zemích nalezeno 130 hromadných hrobů se oběťmi transportů smrti. Většina byla nalezena v pohraničí, ale zůstává otázkou, kolik mrtvých bylo pohřbeno jednotlivě a kolik hrobů bylo vůbec zjištěno. Tato suchá čísla však nevypovídají nic o hrůze, kterou tito lidé na prahu vytoužené svobody museli prožívat. Na železniční stanici Karlovy Vary Březová se na konci války válely mrtvé vězenkyně, které měly okousány stehna a prsa. Udělaly to z hladu jejich pološílené spoluvězeňkyně. Široko daleko se totiž nenašla jediná soucitná sudetská duše, která by jim dala kousek chleba Ani kůrku chleba neposkytlo zuboženým vězňům rovněž německé obyvatelstvo Března u Chomutova. Naopak zdejší ženy s dětmi se chodily dívat na nádraží, kde nabádaly přítomné esesáky, aby vězně více ubíjeli. Místní Němky s kočárky (!) se smály i vyhublým svlečeným mrtvolám a některé s posměchem ukazovaly na velké přirození jednoho z mrtvých. V Tachově na nádraží místní Sudeťáci na vězně plivali, házeli kamení a vyhrožovali zastřelením. V Chebu se při pěším průchodu kolony koncentráčníků na vězně vrhla tlupa výrostků z Hitlerjugend ve věku let, která vězně tloukla, fackovala, kopala a poplivala, aniž by kdokoliv z netečně zevlujících dospělých své spratky okřiknul. V Janovicích nad Úhlavou slečny telegrafistky na nádraží pobaveně svolávaly kamarádky, že uvidí něco nevídaného mrtvolu vězně přepůleného v krytém voze, z jehož nohou zůstaly jen pahýly, umlácené o štěrk O tom, jak bezcitně až zhovadile se chovala masa sudetských Němců od ledna do května 1945 k politickým vězňům a válečným zajatcům na pochodech smrti, by se dala napsat hodně objemná kniha. Tuto část historie však sudetoněmecký landsmanšaft nezná v Německu ani v Rakousku, stejně jako se nikdy naopak po desítky let nehlásil k ojedinělým odbojovým akcím německých antifašistů, což také o něčem vypovídá a i dnes stojí za zmínku. Koncentrační tábory? O těch jsme přece nevěděli. A pochody smrti? Už si nevzpomínáme V řadě vzpomínek vězňů a zajatců se objevují zmínky o tom, že okamžitě poznali, kdy přešli z německy hovořící oblasti na území, kde žili Češi. Zatímco u sudetských Němců dominovala škála bezcitná lhostejnost výsměch brutální agresivita, pro Čechy vše začínalo šokem, slzami dojetí a okamžitou snahou těmto chudákům nějak pomoci. Některé Čechy dokonce strážní z řad SS za podaný kousek chleba zastřelili, jiní skončili v koncentračních táborech. Existuje množství dokladů, že pohled na zubožené vězně a zajatce vyvolal řadu českých zásobovacích akcí, které zachránily tisíce lidských životů. Tyto události z jara 1945 však bohužel také v mnohých Češích ještě více prohloubily nenávist k Němcům a u mnohých potom vedly po válce k vskutku ostudným projevům msty na nich. A co říci závěrem? Snad jen starou lidskou pravdu, že zlo se nemá oplácet zlem. Zůstává to pravdou s trvalou platností stejně i jako to, že zatajování některých historických faktů vede druhou stranu konfliktu k zatajování jiných faktů, které nejsou pro změnu příjemné pro ni. Největším nešvarem současnosti je však především relativizace dějin podle soudobých norem kavárenských mírotvorců, kdy se libovolně zaměňují příčiny za důsledky, jedny křivdy za druhé a pravda za gejzír malých polopravd. Zůstává otázkou, zda jde jen o omyl, hloupost, či snad dokonce o záměr? Zkuste si odpovědět sami Já osobně odpověď neznám (jenom tuším) Na úplný závěr si připomeňme slova prezidenta Dr. Edvarda Beneše, která přednesl ve svém projevu na Sjezdu osvobozených vězňů dne 14. prosince 1945: Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenávat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svou očisťovací kampaní. Neboť na válku z let se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren. Opakuji vám, na tuto válku se nesmí zapomenout My, Češi a Slováci, máme na to plné právo. Tolik prezident Dr. Edvard Beneš. Co k tomu dodávat!? Ing. Eduard Horčík

7 září 2011 z radnice Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 29. června 2011 Přítomni: dle presenční listiny 19 členů Zastupitelstva města: Benda Jan, Jablonovská Ivana, Jurková Alena, Ing. Křesťan Petr, Mgr. Malát Bořivoj, Ing. Malec Jan, Mgr. Michailidis Simon, Ing. Mužák Jiří, Ph.D., Ptáček Michal, Bc. Reslová Věra, Ing. Rychtařík Pavel, Ing. Rychtařík Tomáš, Semotán Petr, Bc. Suchardová Brigita, Ing. Urbánková Jitka, Machytka Jaroslav, Ing. Horčík Eduard, Rokoský Zdeněk, Mgr. Vaněk Jiří Omluveni: Schlauch Milan, Poncar Ladislav Ověřovatelé zápisu: Ing. Malec Jan, Ing. Horčík Eduard Návrhová komise: Ing. Křesťan Petr, Ing. Mužák Jiří, Ph.D. Z/49/2011 Kontrolní výbor. Zastupitelstvo města souhlasí se změnou termínu plnění pro kontrolu, kterou pověřilo kontrolní výbor a finanční výbor v usnesení Z/4/2011. Hlasování: Pro: 19 Kom en tář: Finančnímu a kontrolnímu výboru se nepodařilo v termínu do provést kontrolu hospodaření a. s. EC Stráž, která se kromě tepla starala také do konce loňského roku o bytový a nebytový fond města. Zastupitelům byla přečtena zpráva z průběžné kontroly a na základě žádosti členů výborů byl zastupiteli prodloužen termín ukončení kontroly do letošního roku. Pan Schlauch se dostavil na zasedání Zastupitelstva města počet přítomných členů je 20. Zastupitelstvo města bere na vědomí protokol o výsledku kontroly plnění usnesení Zastupitelstva a Rady města ze dne Hlasování: Pro: 20 Kom en tář: Proběhla pravidelná kontrola plnění přijatých usnesení Rady města a Zastupitelstva města. Kontrolnívýbor konstatoval, že nebyly shledány žádné nedostatky a zaměstnanci úřadu a příspěvkových organizací dobře spolupracovali. Z/50/2011 Finanční výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis finančního výboru o kontrole p. o. Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem ze dne a zápis finančního výboru ze dne Hlasování: Pro: 20 Kom en tář: Finanční výbor ve škole zkontroloval dokončení inventury majetku návrhy na vyřazeníelektrozařízení, protokoly o vyřazenímajetku, fyzickou likvidací majetku. FVsi vyžádal písemné vyjádření školy o průběhu provedené kontroly. Z/51 /2011 Žádost o vyjádření k záměru investiční výstavby energetického zdroje Zastupitelstvo města dává předběžný souhlas s investičním záměrem firmy BV Energy a. s., U Továren 31/999, Praha 10 na výstavbu energetického zdroje 2 x 600 MW na pozemcích p. č. 235, 242, 243, 244, 245, 826/40, 826/41, 826/44, 826/45, 826/61, 826/69 v k. ú. Noviny pod Ralskem a souvisejícím záměrem výstavby rozvodny 420 kv na pozemcích p.č. 1587/29, 1587/40 a 1587/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Hlasování: Pro: 19 Zdržel se: Ing. Urbánková Kom en tář: Zastupitelé byli seznámeni s velkým investičním záměrem celorepublikového významu se záměrem vystavět na našem území a na území Novin pod Ralskem velkou paroplynovou elektrárnu. I. etapa by měla být spuštěna v roce 2015, II. etapa pak v roce Zástupci investora zastupitele přesvědčili a získali předběžný souhlas s investičním záměrem. Co z tohoto záměru bude mít Stráž? Když všechno dopadne, jak investor plánuje, budeme mít přinejmenším další alternativní zdroj vytápění našeho města za zajímavou cenu a několik pracovních míst. Z/52/2011 Závěrečný účet za rok Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením města Stráž pod Ralskem a jeho zřízených a založených právnických osob za rok 2010, a to bez výhrad. Hlasování: Pro: 20 Kom en tář: Jako každý rok, zastupitelé schvalovali závěrečný účet za rok. Pro úřad je to rutina a s dobrým vedoucím finančního odboru, který své práci rozumí, je to dobrá práce. Součástí závěrečného účtu není jen hospodaření města, ale také jeho a.s.a jehodvoupříspěvkovýchorganizací.hospodařeníměstabylojakoobvykle přezkoumáno zaměstnanci krajského úřadu, kteří zkonstatovali, že za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Na hospodaření města se podílí každý zaměstnanec, velkou odpovědnost mají všichni vedoucí zaměstnanci. V loňském roce bylo hospodaření opravdu velmi náročné a moc jsme celý rok počítali. Snažili jsme se dostát slibu, že pokud by volby změnily vedení na radnici, nezůstaly by kapsy města skoro prázdné a nové vedení by nemuselo mít obavy, zda bude na běžný provoz města a na mzdy zaměstnanců. Hospodaření skončilo se ziskem přes tis. Kč. Vhospodářské činnosti jsme vykázali zisk přes 2 mil. Kč. Škola hospodařila s nulou. Žádný zisk, ale ani ztráta. PANDA hospodařila se ztrátou přes 432 tis. Kč. a s historicky nejvyšší provozní dotací přes tis. Kč. Z/53/2011 Rozpočtové opatření č. 1/2011 Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace. Zastupitelstvo města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem rozpočtové opatření č. 1/2011 v předloženém znění takto: NÁKLADY se navyšují o: Kč VÝNOSY se navyšují o: Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zvyšuje o: Kč Hlasování: Pro: 20 Kom en tář: I hospodaření příspěvkových organizací potřebuje občas rozpočtovou změnu. Paní ředitelka Základní školy předložila Zastupitelům návrh, který byl zastupiteli jednomyslně schválen. Z/54/2011 Dodatek č. 1 k Statutu Sociálního fondu pro rok Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 k Statutu Sociálního fondu pro rok 2011 v předloženém znění. Hlasování: Pro: 20 Kom en tář: Zastupitelé schválili zaměstnancům a oddávajícím čerpání prostředků ze sociálního fondu na ošatné. Z/55/2011 Digitalizace kina poskytnutí dotace. Zastupitelstvo města nepřijímá dotaci na projekt - digitalizace kina ve Stráži pod Ralskem ve výši ,- Kč. Hlasování: Pro: 15 Proti: Ing. Křesťan, Mgr. Michailidis, Ing. Mužák, PhD. Zdržel se: Ing. Horčík, p. Schlauch Kom en tář: Zastupitelé nepřijali dotaci na digitalizaci kina. Částka 500 tis. Kč dělá pouhých 25 % z celkových nákladů v případě technologie 2D, při parametrech 3D se jedná jen o pouhých 16 %. O digitalizaci kina jsem psala již v minulé VARTĚ. Z/56/2011 Získání pozemků od Vojenských lesů a statků ČR, s.p. v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města souhlasí s koupí pozemků od Vojenských lesů a statků ČR, s. p. se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6 za celkovou kupní cenu ,- Kč, včetně nákladů spojených s realizací odprodeje požadovaných pozemků v celkové výši ,- Kč. Jedná se o následující pozemky umístěné v k. ú. Stráž pod Ralskem: p. č. 315/2 výměra 60 m2 ostatní plocha, zeleň, p. č. 327 výměra 325 m2 ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 349/4 výměra 200 m2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 349/14 výměra 42 m2, ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 715/2 výměra 191 m2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 715/3 výměra 74 m2 ostatní plocha, jiná plocha, p. č. 715/5 výměra 1490 m2 ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 728/8 výměra 1061 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace,p.č.767výměra1718m2 ostatníplocha,neplodnápůda,p.č.776/6 výměra 3576 m2 ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 1282/1 výměra m2 ostatní plocha, neplodná půda, p. č. 1282/3 výměra m2 - ostatní plocha, neplodná plocha, p. č. 1381/6 výměra 130 m2 ostatní plocha, neplodná půda,p.č.1381/1výměra14548m2 ostatníplocha,neplodnápůda,p.č.1896 výměra 503 m2 vodní plocha, tok přirozený, ½ p. č. 1913/5 výměra 296 m2 vodní plocha, tok přirozený. Hlasování: Pro: 20 Kom en tář: Konečně se nám podařilo po 3letém dohadování získat pozemky, které umožní další rozvoj města. Největší pozemky jsou pod věznicí. Další pozemky už nemají pro město takový význam, ale umožní nám např. pokračovat v zahrádkářské kolonii v případě zájmu. Z/57/2011 Prodejzázemíkobjektuč.p.75vk.ú.StrážpodRalskem částp.p.č.1362/1. Zastupitelstvo města revokuje část usnesení Z/82/2010 ze dne : Odprodej nemovitostí realizovat v termínu maximálně do a nahradit ji textem: Odprodej nemovitostí realizovat v termínu maximálně do Hlasování: Pro: 18 Proti: Mgr. Vaněk Zdržel se: p. Machytka Kom en tář: Majitel objektu č. p. 75 (bývalý SUK v dolní Stráži) požádal město o prodloužení termínu pro prodej pozemků, které k nemovitosti chtějí zastupitelé prodat. Majitel objektu současně žádal o prodej pozemků dle jeho nového návrhu, s tím však zastupitelé nesouhlasili. Prodej bude tedy uskutečněn podle původního záměru, jen termín pro prodej se prodloužil do Z/58/2011 Odkoupení pozemku p. č. 488/1 v k. ú. Hamr na Jezeře. Zastupitelstvo města souhlasíspodánímžádostinastátnístatekjeneč,státnípodnikvlikvidacisesídlem Karlovarská 7, Jeneč o odkoupení p. p. č. 488/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4136 m2 umístěného v k. ú. Hamr n/j. Hlasování: Pro: 20 Kom en tář: Zastupitelé souhlasili s odkoupením pozemků od státního statku Jeneč, které budeme brzy využívat pro cyklostezku. Vsoučasné době máme povolen dlouhodobý (5 let) pronájem. Jedná se o pozemky mezi Stráži a Hamrem. Z/59/2011 Návrh na změnu Pravidel pro přidělování bytů v č. p. 4. Zastupitelstvo města schvaluje navrhovanou změnu Pravidel pro přidělování bytů v č. p. 4 ve Stráži p/r dle předloženého návrhu. Hlasování: Pro: 19 Proti: Bc. Suchardová Kom en tář: Zastupitelé pozměnili pravidla pro přidělování bytů v Máchově ulici č. p. 4. Pravidla jsou upravena tak, že nájemníci budou moci po dobu, kdy probydlují složenou finanční spoluúčast, nabídnout k převodu byt jiné osobě, mimo pořadník, pokud budoucí nájemník sdruží prostředky ve výši, která ještě nebyla probydlena. Jedná se o stejný systém jako např. v Jižní 268. Ze zasedání Zastupitelstva města odchází Mgr. Vaněk počet přítomných členů je 19 strana 7

8 z radnice září 2011 Z/60/2011 Žádost o splátkový kalendář J.B. Zastupitelstvo města žádost zamítá. Hlasování: Pro: 18 Zdržel se: p. Machytka Kom en tář: Jedná se o nájemnici, jejíž dluhy se nasčítaly z několika bytů. Opakovaně porušila splátkový kalendář. Dluh včetně penále činil v době projednávání celkem 15 tis. Kč. Z/61 /2011 Žádost o splátkový kalendář B. B. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši ,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 700,- Kč, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do Hlasování: Pro: 19 Kom en tář: Zastupitelé umožnili nájemníkovi splátku nedoplatku ročního vyúčtování s podmínkou, že bude dluh uhrazen do 1 roku. Z/62/2011 Žádost o splátkový kalendář M. B. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši 6 513,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 200,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do Hlasování: Pro: 19 Kom en tář: Dtto komentář k usnesení Z/61/2011. Z/63/2011 Žádost o splátkový kalendář N. Č. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši 9 992,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do Hlasování: Pro: 19 Kom en tář: Dtto komentář k usnesení Z/61/2011. Z/64/2011 Žádost o splátkový kalendář J. D. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši ,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do Hlasování: Pro: 17 Proti: p. Schlauch, pí. Jablonovská Kom en tář: Dtto komentář k usnesení Z/61/2011. Z/65/2011 Žádost o splátkový kalendář R. H. Zastupitelstvo města žádost zamítá. Hlasování: Pro: 16 Proti: Ing. Malec, p. Schlauch, p. Machytka Kom en tář: Jedná se nejen o dluh z ročního vyúčtování, ale také o dluh za nezaplacené nájemné. Dluh vyrostl na skoro 40 tis. Kč., penále k tomuto dluhu činí přes 11 tis. Kč. Byt nebyl dlouho využíván, po násilném vniknutí do bytu, které bylo šetřeno, byl byt nájemnicí vrácen. Z/66/2011 Žádost o splátkový kalendář J. H. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši 8 822,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 200,- Kč, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do Hlasování: Pro: 19 Kom en tář: Dtto komentář k usnesení Z/61/2011. Z/67/2011 Žádost o splátkový kalendář M. O. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši 9 782,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do Hlasování: Pro: 19 Kom en tář: Dtto komentář k usnesení Z/61/2011. Z/68/2011 Žádost o splátkový kalendář P.V. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. S podmínkou úhrady penále ve výši 1.714,- Kč. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do Hlasování: Pro: 19 Kom en tář: Dtto komentář k usnesení Z/61/2011, pouze s podmínkou, že nájemník si před uzavřením splátkového kalendáře uhradí svůj dluh, který byl v den projednání evidován. Z/69/2011 Investiční dotace v programu EFEKT 2011 na projekt: Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace ve výši ,- Kč Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z programu EFEKT na rok 2011 v aktivitě B. 1 Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy na projekt: Výměna veřejného osvětlení města Stráž pod Ralskem. Hlasování: Pro: 19 Kom en tář: Město získalo na rekonstrukci veřejného osvětlení dotaci ve výši 600 tis. Kč. Projekt snižuje energetickou náročnost. Oprava veřejného osvětlení probíhá po celém městě. INFORMACE: doručeno rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o prominutí daně ve výši , - Kč Kom en tář: Odvod byl předepsán po kontrole dotací Finančním úřadem. Využili jsme možnost odvolání, na základě kterého nám byla vyměřená daň v plné výši promítnuta. Komentář pro Vás připravila Bc. Věra Reslová, starostka města strana 8

9 září 2011 z radnice Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 14. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 13. července 2011 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluven: Ing. Eduard Horčík Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bořivoj Malát, Bc. Brigita Suchardová R/239/2011 Revokace usnesení R/128/2011. Rada města částečně revokuje usnesení R/128/2011: termín transformace dne se ruší a nahrazuje se termínem nejpozději dnem R/240/2011 Změna stanov akciové společnosti Energetické centrum Stráž, a.s. Rada města v působnosti valné hromady jako jediného akcionáře rozhodla o změně platných stanov akciové společnosti Energetické centrum Stráž, a.s. takto: článek 15, odst. 3 se ruší a nahrazuje se: 3. Představenstvo společnosti má 1 člena. R/241 /2011 Volba člena představenstva a členů dozorčí rady akciové společnosti Energetické centrum Stráž, a.s. Rada města v působnosti valné hromady jako jediného akcionáře akciové společnosti Energetické centrum Stráž, a.s. zvolila dnem členem představenstva akciové společnosti Ladislava Vlka a členy dozorčí rady akciové společnosti Ing. Petra Křesťana, Ing. Jiřího Mužáka Ph.D. a pana Jana Šebka. R/242/2011 Úprava provozní doby v městské knihovně. Rada města souhlasí s úpravou provozní doby v městské knihovně v době čerpání řádné dovolené knihovnice. R/243/2011 Žádost o splátkový kalendář M. H. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši 6 768,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/244/2011 Žádost o splátkový kalendář M. K. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši ,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře s podmínkou úhrady penále ve výši 2 119,- Kč. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. R/245/2011 Žádost o splátkový kalendář M. L. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši 7 320,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře s podmínkou úhrady místního poplatku. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/246/2011 Žádost o odklad splatnosti Z. Ř. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje odklad splatnosti nedoplatku z ročního vyúčtování a nájemného za červenec v celkové výši 4 996,- Kč do Po dobu odkladu pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. R/247/2011 Žádost o odklad splatnosti nedoplatku J. T. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje odklad splatnosti nedoplatku z ročního vyúčtování ve výši 1 629,- Kč do s podmínkou úhrady nedoplatku na místních poplatcích. Po dobu odkladu pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. R/248/2011 Žádost o splátkový kalendář J. V. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši 4 420,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 700,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/249/2011 Projekt turistického značení. Rada města souhlasí s projektem KČT (Sportovního Klubu Wartemberský Kolař) - vyznačení turistických tras z náměstí 5. května na Zámecký vrch (zámek, kaple) R/250/2011 Žádost o pronájem části nebytových prostor v č. p Rada města nesouhlasí s pronájmem části nebytových prostor v č. p. 164 ve Stráži pod Ralskem, místnost č. 171 za účelem zřízení kanceláře pro společnost PROVIDENT FI- NANCIAL s. r. o., se sídlem Olbrachtova 9/2006, Praha 4. R/251 /2011 Žádost o přednostní přidělení bytu. Rada města souhlasí se zařazením žádosti o přednostní přidělení bytu pro paní R. K., do pořadníku žadatelů o přidělení bytu v kategorii A, velikost bytu sociální případ zasluhující zvláštního zřetele. R/252/2011 Záměr prodeje části pozemku p. č. 257/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 257/6 v k. ú. Stráž pod Ralskem. R/253/201 1 Výběrové řízení Oprava požární techniky hasičská plošina. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu hasičské plošiny s firmou Plošiny Rybáček s. r. o., Vinařice 42, Vinařice. R/254/201 1 Žádost o souhlas s přijetím daru. Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem přijetí finančního daru od pana J. V., ve výši ,- Kč, který bude použit na nákup didaktických pomůcek pro mateřské školy. R/255/2011 Žádost o odklad splátek bezúročné půjčky. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit sportovnímu klubu SK Ralsko Bike odklad dvou splátek bezúročné půjčky z rozpočtu města za měsíc červenec a srpen roku 2011 ve výši Kč. R/256/201 1 Žádost o finanční příspěvek. RMě schvaluje poskytnutí finančního příspěvku sportovnímu klubu SK Ralsko Bike pro pořádání mistrovství ČR v dirt jumpu na freestyle BMX a MTP kolech konaného dne ve výši Kč. R/257/201 1 Žádost N. S. a D. S. o souhlas s umístěním stavby zahrádkářské chaty a s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení zahrádkářské chaty v zahrádkářské kolonii Mimoňská ulice, Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s umístěním a provedením zahrádkářské chaty na částech pozemků p. č. 233/1 a 1639/3 a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení předmětné zahrádkářské chaty na částech pozemků p. č. 233/1 a 1639/3 v k. ú. Stráž pod Ralskem, zahrádce označené č. 74. R/258/201 1 Žádost J. S. o nové projednání smlouvy o podmínkách umístění a provedení zahrádkářské chaty v zahrádkářské kolonii Mimoňská ulice, Stráž pod Ralskem 1) Rada města revokuje usnesení č. R/220/ ) Rada města souhlasí s umístěním a provedením zahrádkářské chaty na částech pozemků p. č. 1638/1 a 1639/3 a souhlasí s uzavřením smlouvy o podmínkách umístění a provedení předmětné zahradní chaty na částech pozemků p. č. 1638/1 a 1639/3 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem, zahrádce označené č. 88. R/259/201 1 Pronájem veřejného prostranství.rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství před objektem Revoluční č. p. 225 ve Stráži pod Ralskem za účelem umístění stolu a 4 ks židlí v období Podmínkou je zachování volného průchodu po chodníku, instalace odpadkového koše a každodenní úklid. R/260/201 1 Žádost o splátkový kalendář B. M. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na nedoplatek z ročního vyúčtování ve výši 9 964,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 200,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře s podmínkou úhrady místního poplatku. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. R/261 /201 1 Žádost o finanční příspěvek. Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku FK Stráž pod Ralskem pro úhradu dopravy žáků ve výši Kč. R/262/2011 Výběrové řízení - Příprava a organizační zajištění výběrového řízení na akci : Demolice objektů bývalého statku VLS ve Stráži pod Ralskem a zpevněných ploch 1. etapa. Rada města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s firmou DEVELOPER CZ s.r.o., Fibichova 1339/14, Liberec 1 na akci : Demolice objektů bývalého statku VLS ve Stráži pod Ralskem a zpevněných ploch 1. etapa. R/263/201 1 Uvolněný byt č. 6 Jižní č. p Rada města souhlasí s přidělením uvolněného bytu č. 6, velikost bytu 3+1, Jižní č. p. 344 ve Stráži pod Ralskem panu I. R., který splnil podmínky výběrového řízení na odkoupení bytu a byl vybrán z došlých žádostí. Byt bude po uzavření nájemní smlouvy odprodán za cenu: ,- Kč. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nedojde ze strany kupujícího k zaplacení kupní ceny do 30ti dnů ode dne oznámení a následně poté k uzavření kupní smlouvy, bude provedena revokace tohoto usnesení a byt bude opětovně nabídnut k prodeji. INFORMACE: změna termínu akce Expedice Jizera 2011, výkon přenesené působnosti stavebního úřadu pro obec Ralsko od , námitka proti zápisu ze zasedání Zastupitelstva ze dne Bc. Věra Reslová, starostka Ing. Jitka Urbánková, místostarostka města strana 9

10 z radnice září 2011 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne 27. července 2011 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluvena: Ing. Jitka Urbánková Ověřovatelé zápisu: Mgr. Simon Michailidis, Ing. Eduard Horčík R/264/2011 Přidělení uvolněných bytů Rada města souhlasí s přidělením bytu velikosti 1+1, č. bytu 30 v ulici Jižní č.p. 367 do kategorie B. Radaměsta souhlasíspřidělenímbytuvelikosti1+1,č.bytu48vulicijižní č.p. 367 do kategorie B. Radaměsta souhlasíspřidělenímbytuvelikosti1+1,č.bytu66vulicijižní č.p. 367 do kategorie A. R/265/2011 Žádost o ukončení pronájmu zahrádky dohodou. Rada města nesouhlasí s ukončením smlouvy o nájmu pozemku č. 67/2009 uzavřené dne na pronájem zahrádky č. 87 v zahrádkářské kolonii dohodou a trvá na výpovědní lhůtě 3 měsíců v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou, tj. ke dni Po ukončení stávající nájemní smlouvy bude zahrádka pronajata v souladu s usnesením Rady města č. R/206/2006. V případě, že se najde nový zájemce o pronájem předmětné zahrádky, bude nájemní smlouva ukončena následnou dohodou obou smluvních stran. R/266/2011 Žádost ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na energetickou stavbu přípojky NN CL- Stráž pod Ralskem, Mimoňská 218, smyčka knn na pozemku p. č. 1749/4 kat. území Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s umístěním a provedením stavby přípojky NN CL Stráž pod Ralskem, Mimoňská 218, smyčka knn na pozemku p. č. 1749/4 a souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na uvedenou stavbu na pozemku p. č. 1749/4 v kat. území Stráž pod Ralskem s ČEZ Distribuce, a. s. R/267/2011 Žádost o splátkový kalendář S. J. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádost zamítnout. R/268/2011 Žádost o splátkový kalendář D. P. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 8.680,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/269/2011 Žádost o splátkový kalendář J. T. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 6.180,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře s podmínkou úhrady poplatku z prodlení. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/270/2011 Žádost o splátkový kalendář J. M. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 8.198,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 700,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/271 /201 1 Žádost o splátkový kalendář D. D. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 8 112,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/272/2011 Žádost o splátkový kalendář P. Ď. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 7.474,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 1.000,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení s podmínkou úhrady poplatku z prodlení a nedoplatku na místních poplatcích. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/273/201 1 Žádost o splátkový kalendář K. N. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 9.715,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 1.000,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/274/201 1 Žádost firmy RENOKAR - CNC, s.r.o., se sídlem v Mimoni, Pražská č. p o vyjádření k provedení sypané hráze za účelem ochrany areálu uvedené firmy ve Stráži pod Ralskem, Dubnická ulice Rada města nesouhlasí z důvodu nedoložení stanovisek dotčených orgánů ke dni jednání Rady města s umístěním a provedením sypané hráze na p. č. 341/1, 13/3 a 1749/3 v kat. území Stráž podralskem za účelem protipovodňové ochrany areálu firmy RENOKAR CNC, s. r. o. v rozsahu dle předložené žádosti a jak je orientačně zakresleno ve snímku pozemkové mapy. R/275/201 1 Žádost o pronájem části nebytových prostor v č. p Rada města souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v č. p. 164 ve Stráži pod Ralskem, místnosti č. 121, 140, 141, 150, (bývalý prostor kantýny), které chce pronajmout za účelem obnovení kantýny s prodejem pečiva, nealkoholických nápojů, bezlepkovou dietu, diabetickou dietu, za standardních podmínek nájmu v budově polikliniky. R/276/201 1 Žádost firmy RENOKAR - CNC, s.r.o., se sídlem v Mimoni, Pražská č. p. 257 o souhlas s rozšířením vjezdu do areálu na pozemku p. č. 330/1, kat. území Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí se záměrem rozšířením vjezdu do areálu firmy RENOKAR CNC, s. r. o. na pozemku p. č. 330/1. R/277/2011 Žádost o splátkový kalendář J. B. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na základní dluh ve výši 4.539,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 400,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do Bc. Věra Reslová, starostka Ing. Jiří Mužák, Ph.D., člen Rady města NOMINACE - osobnost města Stráž pod Ralskem 2011 Jméno:... Důvod nominace:... * Navrhovatel (kontaktní údaje): * Osobní údaje navrhovatele i navrhované osobnosti budou zpracovány pouze pro účely vyhodnocení významné osobnosti města Stráž pod Ralskem. Vyplněné nominační lístky odevzdejte na podatelně MěÚ do Nominace lze vyplnit i prostřednictvím webu na strana 1 0

11 září 2011 z radnice Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem, konaného dne10. srpna 2011 Přítomni: dle presenční listiny 4 Omluveni: Ing. Jiří Mužák, Ph. D., Mgr. Bořivoj Malát, Mgr. Simon Michailidis Ověřovatelé zápisu: Bc. Brigita Suchardová, Ing. Eduard Horčík R/278/2011 Žádost o odklad splatnosti účelové bezúročné půjčky. RMě doporučuje ZMě schválit občanskému sdružení MC Otevřeno dětem odklad splatnosti účelové bezúročné půjčky poskytnuté z rozpočtu města ve výši ,- Kč do R/279/2011 Předložení smlouvy o zřízení věcného břemene na energetickou stavbu j060 CL - Stráž p.r Fibichova roz. knn 6 x OM 1254 na pozemcích p.č. 1298/3, 1311/2, a 1254/8 v kat. území Stráž pod Ralskem k podpisu Projektovou kanceláří Ing. Petr Dort, Žerotín č.p. 105, Louny. Rada města nerozhodla. R/280/2011 Žádost A. a J. Ch. o změnu smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby zahradní chatky na pozemku p.č. 257/98 v k.ú. Stráž p. R., zahrádkářská kolonie Mimoňská ulice. RMě souhlasí s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provedení stavby Zahradní stavby na pozemku p. č. 257/98 v k. ú. Stráž p. R. v zahrádkářské kolonii Mimoňská, který spočívá v doplnění smlouvy ostavebníkapaníj.ch. dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře, s podmínkou úhrady místního poplatku. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/292/2011 Žádost o splátkový kalendář K. Š. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek ročního vyúčtování ve výši 2 351,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady místního poplatku, s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ve výši 1 255,- Kč. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/293/201 1 Žádost o povolení splátkového kalendáře R. V. Rada žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek ročního vyúčtování ve výši 3009,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 1 000,- Kč k předpisu běžného nájemného. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/281 /2011 Zábor veřejného prostranství. 1) Rada města souhlasí s užíváním veřejného prostranství na části velké pláže u jezera Horka za účelem stanování účastníků a diváků akce COLLABORATION dne 13. srpna Po skončení akce proběhne úklid užívaného veřejného prostranství. 2) Rada města souhlasí s noční hudební produkcí v areálu vodního vleku ve dnech 13. srpna a 27. srpna R/282/2011 Výměna oken bytový dům Jižní čp Rada města souhlasí s realizací smlouvy o dílo na Výměna oken a dveří v bytovém domě čp. 367, Jižní ulice, Stráž p. R. v roce 2011 způsobem: uhradit částku ve výši ,- Kč v roce 2010 (po realizaci výměny oken) a zbylou část ve výši ,- Kč uhradit firmě do R/283/2011 Přijetí dotace - Restaurování dřevěného malovaného stropu márnice. RMě doporučuje ZMě odsouhlasit přijetí dotace z Fondu kulturního dědictví Lib. kraje ve výši ,- Kč na restaurování dřevěného malovaného stropu márnice. R/284/2011 Přijetí dotace - Skříň na sušení požárních hadic. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města odsouhlasit přijetí dotace z programu rozvoje venkova ČR v maximální celkové výši ,- Kč na pořízení skříně na sušení požárních hadic. Konečná výše dotace se určí na základě skutečných vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných výdajů. R/285/2011 Žádost o povolení splátkového kalendáře M. H. RMě doporučuje ZMě žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na nedoplatek ročního vyúčtování ve výši ,- Kč, s min. měsíční splátkou ve výši 700 Kč k předpisu běžného nájemného, s max. dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře, s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ve výši Kč a s podmínkou úhrady místního poplatku. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. R/286/2011 Žádost o splátkový kalendář L. J. Rada města žádost zamítá. R/287/2011 Žádost o splátkový kalendář J. K. Rada města nerozhodla. R/288/2011 Žádost o splátkový kalendář P. L. RMě doporučuje ZMě žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na základní dluh a nedoplatek ročního vyúčtování v celkové výši ,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 3 000,- Kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ve výši 1 309,- Kč. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. R/289/2011 Žádost o povolení splátkového kalendáře R. P. RMě doporučuje ZMě žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na nedoplatek ročního vyúčtování ve výši ,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 1 000,- Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře, s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ve výši 774,- Kč a s podmínkou úhrady místního poplatku. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. R/294/201 1 Žádost o odklad platby nájemného za červenec 2011 L. V. RMě žádosti vyhovuje a povoluje odklad úhrady nájemného za měsíc červenec 2011 včetně splátky do s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ve výši Kč a s podmínkou úhrady místního poplatku. Po dobu odkladu pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. R/295/201 1 Plnění rozpočtu města za 1. pololetí Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu hlavní činnosti města za 1. pololetí 2011 v předloženém znění takto: PŘÍJMY jsou ve výši: ,85 Kč VÝDAJE jsou ve výši: ,07 Kč FINANCOVÁNÍ je ve výši: (-) ,78 Kč R/296/201 1 Stanovení výše odměny člena představenstva členů dozorčí rady akciové společnosti Energetické centrum Stráž, a.s. a) Rada města v působnosti valné hromady jako jediného akcionáře schvaluje předsedovi představenstva akciové společnosti Energetické centrum Stráž, a.s. měsíční odměnu dle návrhu. b) Rada města v působnosti valné hromady jako jediného akcionáře schvaluje předsedovi dozorčí rady akciové společnosti Energetické centrum Stráž, a.s. měsíční odměnu dle návrhu. c) Rada města v působnosti valné hromady jako jediného akcionáře schvaluje jednotlivým členů dozorčí rady akciové společnosti Energetické centrum Stráž, a.s. měsíční odměnu dle návrhu. R/297/201 1 Žádost o pronájem části nebytových prostor bývalé jídelny pro azylanty v přízemí Kulturního domustráž podralskem. Rada města nerozhodla. R/298/201 1 Žádosto přechodnájmubytu. Rada města nerozhodla. R/299/2011 Výběrové řízení - Restaurování dřevěného malovaného stropu márnice. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na restaurování dřevěného malovaného stropu márnice s ak. mal. Dominikou Machačovou. R/300/2011 Rozpočtové opatření č. 3/2011. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2011 v předloženém znění takto: PŘÍJMY se navyšují o: Kč VÝDAJE se navyšují o: Kč FINANCOVÁNÍ se zvyšuje o: Kč R/301 /201 1 Žádost o snížení nájemného. RMě nedoporučuje řediteli p. o. PANDA SPORT snížení nájemného na základě žádosti nájemce ze dne R/302/2011 Účetní odpis pohledávek. RMě doporučuje ZMě schválit účetní odpis pohledávek za nájemnépřevzatévrámcidelimitacepoliklinikyods.p.diamovevýši85257,-kč. R/290/2011 Žádost o splátkový kalendář L. P. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek ročního vyúčtování ve výši 3 867,- Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši 700,- Kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady poplatku z prodlení ve výši 1 065,- Kč. Po dobu splácení pozastavit tvorbu poplatku z prodlení. Toto usnesení pozbývá platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do R/291 /2011 Žádost o splátkový kalendář J. S. RMě žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek ročního vyúčtování ve výši Kč, s minimální měsíční splátkou ve výši Kč k předpisu běžného nájemného, s maximální R/303/201 1 Plnění závazných ukazatelů u rozpočtu příspěvkové organizace PANDA SPORT za 2. Q Rada města bere na vědomí plnění závazných ukazatelů u rozpočtu příspěvkové organizace PANDA SPORT za 2. Q s výhradou. INFORMACE: - splatnost místních poplatků - harmonogram rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě - žádost o zahájení stavebního řízení - KIK Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka strana 1 1

12 inzerce září 2011 strana 1 2

13 září 2011 Je září, začíná nový školní rok a je proto logické, že našim hostem je paní Mgr. Bedřiška Rychtaříková (47). Narodila se v České Lípě, vystudovala VŠ v Ústí nad Labem a funkční studia na UK Praha. Ve Stráži pod Ralskem žije 24 let. Od r učí. Ředitelkou ZŠ a MŠ ve Stráži p. R. je od roku Je vdaná, matkou tří dospělých dětí. host varty Bedřiška Rychtaříková Škola nejsou jen učitelé a žáci Strážská škola se neustále vylepšuje. Co se změnilo za vašeho funkčního období? Ve své činnosti jsem navázala na práci své předchůdkyně Mgr. Jany Wodwudové, která v období po roce 1989 odvedla ve spolupráci se zřizovatelem velký kus práce - získání právní subjektivity, zahájení rekonstrukce školy. V uplynulých letech byla dokončena rekonstrukce školního hřiště a budova šaten. Ve škole, školní družině a školce dochází postupně k výměně školního nábytku. Kompletně byla zmodernizována učebna chemie, byla pořízena interaktivní tabule, do prvních tříd byly nakoupeny pylonové tabule, byly pořízeny nové audiovizuální přístroje, obměňují a doplňují se pomůcky na výuku. Uvědomme si ale, že všechno není jen v novém a moderním vybavení, důležitá je také kvalitní výuka. Prostředky na další vzdělávání pedagogů jsou omezené, proto se snažíme využívat nabídek ke vzdělávání z prostředků EU. První velkou šancí bylo v roce 2008 zapojení do projektu o. s. AISIS Školy v pohybu, a protože jsme byli spokojeni s úrovní tohoto vzdělávání, v roce 2011 jsme využili další možnost a zapojili jsme se do projektu MIŠ Minimalizace šikany. V rámci těchto projektů absolvovali jednotliví učitelé, pedagogický sbor i vedení školy odborné semináře, konzultace, stáže a praktický výcvik. Co probíhá ve škole o prázdninách v souvislosti s přípravou nového školního roku? Každý rok jsou prázdniny ve škole obdobím, kdy se maluje, natírá, opravuje a hlavně probíhá generální úklid veškerých prostor školy. Panuje tu čilý ruch jenom s tím rozdílem, že na chodbách nezní křik dětí a nezvoní. Provoz školy a investice hradí stát, kraj, město, EU? Jakým dílem? Jsme příspěvkovou organizací města, takže provoz školy, investice do školních budov a zařízení je plně v rukou zřizovatele. Ze státního rozpočtu (prostřednictvím Krajského úřadu v Liberci) jsou hrazeny platy pedagogických i provozních zaměstnanců a ONIV (prostředky na učebnice a učební pomůcky, náhrady nemocenské, prostředky na další vzdělávání pedagogů, ochranné pomůcky pro nepedagogy). Výše těchto prostředků se stanovuje tzv. normativem na žáka, a odvíjí se tudíž od počtu žáků. Jaký je počet žáků, kolik se hlásí prvňáčků na rok 2011/2012? Jaká je tendence v počtu žáků nárůst/ pokles? Počet žáků v posledních letech vždy mírně klesá. Ve školním roce 2010/2011 se v základní škole vzdělávalo 379 žáků a mateřské školy navštěvovalo 140 dětí. Po prázdninách by mělo do prvních tříd nastoupit 48 nových žáků. Přesný počet zjistíme až 1. září. Zatím nejvýraznější pokles nastupujících žáků do prvních tříd byl v roce 2008/2009. Počet žáků jiné národnosti jaké? Počet žáků zdravotně postižených, bezbariérový přístup? Na naší škole se vzdělávají i děti cizinců, v současné době převážně mongolské národnosti. Do běžných tříd jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Bezbariérový přístup je možný do všech budov, ale pouze v přízemí. Vzhledem k tomu, že na škole nepracuje speciální pedagog, nejsme schopni integrovat žáka s mentálním postižením. Úspěšný žák (třída) ve studijním oboru, ve sportu (ve kterém)? Máme celou řadu šikovných žáků, kteří se dokáží realizovat v různých aktivitách. V poslední době se naši žáci zviditelnili hlavně ve sportovních soutěžích (o nich informoval pan učitel Mgr. Horáček v předchozích číslech Varty). V průběhu školního roku probíhaly různé soutěže - matematické, ekologické, zdravotnické, sportovní a školní kolo chemické olympiády. Zajímavé akce v právě ukončeném školním roce? Stěžejní část výuky probíhá ve škole a v průběhu roku je doplňována kulturními a vzdělávacími pořady. Nedílnou součástí výuky jsou poznávací exkurze, adaptační pobyty, školy v přírodě, lyžařský a snowboardový kurz. Oceňuji také aktivity starších žáků, kteří ve spolupráci s učiteli připravili hry, soutěže, naučné programy pro mladší spolužáky. Zdařilou akcí v tomto směru byla i dvě sportovní dopoledne pro děti z mateřských škol. Žákovský parlament bude pokračovat v dosavadní praxi? Žákovský parlament se v letošním školním roce zaměřil hlavně na změnu své činnosti,, pravidelně se scházel každý týden. Zástupci parlamentu připravili předvánoční soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu, pro žáky třetích tříd zorganizovali Cestu za pokladem spojenou se spaním ve škole (červnové číslo Varty) a pomáhali se zajištěním a organizací Dne Země ve škole. Učitelský sbor počet učitelů, změna příchod nového učitele, zastoupení všech potřebných aprobací? Výuka jazyků (kterých)? Pedagogický sbor, který zahrnuje učitele ve škole, školkách a vychovatelky ve školní družině, má nyní 38 členů a v posledních letech je poměrně stabilizován. S radostí musím konstatovat, že v obou mateřských školách učí kvalifikované paní učitelky, aprobovanost na prvním stupni je téměř stoprocentní. Na druhém stupni není situace taková, jakou bych si přála, ještě stále se neaprobovaně učí některé předměty, ale i zde se situace postupně zlepšuje. Řada učitelů si doplnila a doplňuje vzdělání. Na druhém stupni vyučujeme z cizích jazyků angličtinu a němčinu. Škola ale nejsou jen učitelé a žáci. Chod školy by nebyl možný bez provozních zaměstnanců, ať to jsou úředníci nebo pan školník, správce hřiště, paní uklízečky a paní kuchařky. Myslím, že se na ně trochu zapomíná, ale jejich práce zaslouží také obdiv a úctu. Vzkaz žákům současným i novým. V době, kdy píšu tyto řádky, aby užívali zbytek prázdnin (i když letošní léto je trochu vrtošivé), prvňáčkům, aby ve škole našli nové kamarády, hodně se naučili, školákům, aby po prázdninách nástup do školy zvládli bez zbytečných kolizí a hlavně pro ty starší, že slušné chování jim prospěje víc než silné řeči. Vzkaz rodičům a široké veřejnosti. Mějte své děti rádi takové, jaké jsou, pomáhejte jim, ale nezapomeňte, že lásku jim projevíte i tak, že budete důslední a občas nedostanou to, co zrovna vyžadují. Dovolila bych si ještě vzkaz všem pracovníkům školy. Děkuji Vám za Vaši každodenní a mnohdy nelehkou práci. Závěrem popřejme žákům, škole a všem jejím zaměstnancům hodně úspěchů. Za dálkový rozhovor děkuje Ivana Bršlicová strana 1 3

14 sport září 2011 WSF Světový sportovní festival 2011 Tuto akci pořádala agentura PDM v Rakouské Vídni. Letošní ročník se konal v termínu : 23.června 26.června a účastnilo se ho cca sportovců z 25 zemí celého světa. Toto sportovní utkání bylo vyhrazeno pouze pro jedenáct sportů : americký fotbal, basketbal, bowling, kopaná, zápas, tenis, stolní tenis, volejbal, badminton, basebal a plavání. Celá akce probíhala pod záštitou UNESCO a měl pro UNESCO velký význam, co se týče společné práce s mládeží, spojoval hodnoty, vzdělání, integraci a mezinárodní solidaritu v rámci společného sportovního cíle. Této akce jsme se účastnili a budeme rádi, pokud se nám podaří reprezentovat město a celou Českou republiku i v dalších ročnících. Je to obrovská motivace pro mladé sportovce i z našeho oddílu ukázat se v celosvětové konfrontaci kvalitními výkony. Plaveckých soutěží se účastnilo 18 plaveckých oddílů z deseti států Bulharska, Německa, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Zimbabwe, Švýcarska, Turecka, Číny a České republiky. Mezi oddíly skončil na prvním místě silný oddíl z Maďarska BODAFÓKA XXII.SE, na druhém místě se umístnil Rakouský plavecký tým DELFÍN a na třetím místě se umístnil Švýcarský SC ROMANSHORN. Náš plavecký Klub Stráž pod Ralskem se v této konkurenci neztratil a odbsadil krásné sedmé místo mezi oddíly se ziskem devíti medailí. V jednotlivcích bych chtěl pochválit všechny zúčastněné za vzornou reprezentaci města, ale i oddílu. Za zmínku určitě stojí 2.místo MARTINA KRNÁČE na 200 Prsa. Gratulujeme. V dalších disciplínách mu však vždy něco chybělo aby se umístnil na stupních vítězů. Aneta Lantorová se sice snažila, ale vůbec se nedařilo a umístnění se pohybovala ( mimo 100 a 200 Prsa shodně 5.místo ) spíše ve druhé desítce závodníků. Júlia Rúžičková se stále zlepšuje, ale na umístnění v první desítce to stále nestačí. Působí však odhodlaně a uvidíme příští rok. František Sočínský také na bednu nedosáhl a také se pohyboval ve druhé desítce závodníků. Určitě se jim bude dařit příští rok a umístnění se zlepší. Na WSF byli již podruhé a na výsledcích to bylo znát. Každá takováto konfrontace s ostatními oddíly je pro tyto závodníky obrovský přínosem. Tady bych asi mohl skončit, ale do oddílu patří i děti, které ve Stráži pod Ralskem nebydlí. Snaží se odvést nejlepší výkony, prezentovat a zviditelnit město i oddíl, byť na radnici nejsou evidováni. DOMINIK RYBKA obrovské překvapení těchto závodů. Svoji první účast hned proměnil v bronzovou medaili na 100 Znak. Ostatní umístnění se také pohybovala v první desítce. Gratulujeme. KOVÁČ FILIP dvě stříbrné medaile na 100 a 200 Znak jsou obrovským úspěchem a snad pomůžou k dalšímu posunu ve výsledcích vzhůru. Gratulujeme. SKALNÍ- KOVÁ KATEŘINA po půlročním výpadku zaviněném nemocí, to byly první větší závody, na které se jelo s očekáváním. Pět zlatých medailí ( 50 a 100 Kraul a 50, 100 a 200 Znak ) je výsledek, který ale naše očekávání zdaleka překonal. Gratulujeme. Nebylo to jen ale o umístnění, děti si zde zasportovali a měli možnost navázat přátelské styky s ostatními sportovci z celého světa, v současné době již mají možnost i na této úrovni komunikovat. Byl zde i doprovodný program po celou dobu a děti měli nevšední prožití začátku prázdnin. Vzhledem k výsledkům se poměrně velká skupina sportovců zajímala o město odkud jsme přijeli Co na závěr? Letošní první půlka roku se mimořádně povedl a budeme doufat v potvrzení úspěchů po prázdninách při kvalifikacích na mistrovství ČR. Pro dorost společné s dospělými ( Janovský Jiří a Skalníková Kateřina )a zároveň kvalifikací na OH Pro žáky zlepšením časů a potvrzení výkonnosti ( Perglová Gabriela, Perglová Pavlína, Rybková Kristýna, Lantorová Aneta, Šrámová Jitka a Rybka Dominik ) a také účastí na mistrovství ČR. V současné době je již deset plavců konkurenceschopných s ostatními plavci z celé republiky. Tímto děkujeme zastupitelům a radním za podporu a finanční výpomoc. Bez této pomoci bychom nebyli schopni se těchto her účastnit a reprezentovat snad dobře jak město, tak ČR. Skalník Jaroslav trenér PK Stráž p.r. Zpráva velitele JSDHO Stráž p. R. za 1. pol Členové: Nový: Ondřej Černek Ukončení aktivní činnosti v jednotce: Otakar Horník, Pavel Troják - z důvodu přenechání svých míst mladším. (i nadále se ale na ně mohu spolehnout, když bude nějaký problém, tak pomohou, nebo aspoň poradí). Miroslava Slauchová z důvodu přírůstku v rodině. Výjezdy: požáry 13x živelná pohroma 1x dopravní nehoda 2x technické pomoci 1x Soutěže: Zúčastnili jsme se pouze jedné soutěže v požárním útoku, a to ve Cvikově. Školení: Instruktážně metodické školení velitelů cyklické školení velitelů a strojníků nositelů dýchací techniky Teoretické školení jednotky provádíme pravidelně jednou za 14 dní v pondělí a praktickou část každou sobotu dopoledne. Nositelé dýchací techniky jezdí pravidelně jednou za tři měsíce do Hamru na BZS prodýchat vzduchový dýchací přístroj a přitom si prolézt cvičný polygon. strojníci dělají pravidelně každý měsíc kondiční jízdy. Činnost ve zbrojnici: Scházíme se pravidelně každou sobotu od 9 hod, jak k praktickému proškolování a zdokonalování se při práci s technikou, tak k její opravě a udržování v provozuschopnosti. Kučírek Stanislav Starší žáci v novém Krásný dárek v podobě kompletních nových dresů dostali starší žáci FK Stráž p. Ralskem za krásné třetí místo v krajském přeboru tím dárcem byla firma RENOKAR-CNC, s.r.o., zastoupená panem Kamilem Košťálem. Za krásný dárek děkují hráči, trenér Karel Knejzlík a vedení fotbalového oddílu - sekretář oddílu Ladislav Poncar. Pronajmu byt vosobním vlastnictví.vbytějenovákuchyňská linka, koupelna i WC. Ostatní informace na telefonu , strana 1 4

15 září 2011 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jste rodina s dětmi do 26 let věku a žijete na Českolipsku či Novoborsku? Nacházíte se dlouhodobě v obtížné životní situaci, kterou nedokážete sami bez pomoci překonat, z důvodu materiálních a ekonomických podmínek života či odlišného životního stylu, výchovy dětí nebo chybějícího rodinného zázemí? Potom Vám nabízíme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, abychom Vám umožnili žít normální rodinný život dle Vašich představ. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nabízí: - sociální poradenství a zprostředkování navazujících sociálních služeb - pomoc při prosazování práv a zájmů - pomoc při komunikaci s úřady - pomoc při řešení nevyhovující bytové situace - podporu při hledání zaměstnání - doprovázení k jednání na úřady, do školy či k lékaři - pracovně výchovnou činnost s dětmi - podpora při zvyšování sociálních kompetencí - pomoc při řešení krizových situací v rodině - psychologickou pomoc - právní pomoc Služba je poskytována bezplatně. Služba je poskytována ambulantní formou na kontaktních místech a terénní formou v přirozeném sociálním prostředí (př. v místě bydliště). Rodiče se mohou obrátit na terénní sociální pracovnici Mgr. Markétu Křivskou, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., pobočka Česká Lípa, tel: , mob: , Projekt IP 1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , realizovaný podle rozhodnutí č. OPLZZ-ZS22-12/2009, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Strážský fotbal bilancuje sport Po dlouhých hubených letech má Stráž pod Ralskem svého hráče v reprezentaci ČR. Tím hráčem je Karel Krejzlík nejmladší, který byl povolán do širší, nově se tvořící reprezentace do 16 let. Do širší nominace se dostalo na dvacet hráčů z Čech a na dvacet hráčů z Moravy. Tento talentovaný mladík uplatňuje svoje sportovní nadání ve Slovanu Liberec. Jeho strážští vrstevníci ve skromných podmínkách opět přepsali dějiny oddílu a krajského přeboru starších žáků obsadili 3. místo. Od nové sezóny postupují do vyšší věkové kategorie do I. A třídy dorostu, i když zatím není vyřešená jejich doprava na mistr. zápasy je to záležitost, jak jinak, finančního rázu. Proti tomu složitý a neúspěšný podzim 2010 odehráli muži v I. B třídě a přežili tak svoji klinickou SMRT. Zisk pouhých pěti bodů po podzimu, střídání trenérů (J. Vinš, J. Vápeník, M. Vinš). Jaro 2011 rozjel Stanislav Kouřil spolu s Pavlem Valešem a zisk 23 bodů nakonec stačil na záchranu v I.B třídě. Od nové sezóny usedá na horké trenérské křeslo Rudolf Věchet a první mistrovský zápas je naplánován na v Raspenavě. Od nové sezóny FK Stráž pod Ralskem přihlásil do soutěží o mistr. body starší přípravku, starší žáky, dorost a muže. Pro Vás, vážení čtenáři, přinášíme rozpis mistr. utkání Podzim Na všechny domácí zápasy je občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu Ladislav Poncar, sekretář oddílu strana 1 5

16 kultura září 2011 KINO CRYSTAL DCI-3D strana 1 6 ČESKÁ LÍPA Informace na tel.: , http: 1.9.Čt 4.9.Ne vždy v a 17.30, 5.9.Po 7.9.St vždy v LVÍ KRÁL 3D /85 min. /od /dabing/příst./ USA. Legenda se vrací Čt 4.9.Ne vždy ve KOVBOJOVÉ A VETŘELCI /11 8 min. /od 89+1 /dabing/příst./ USA. Daniel Craig a Harrison Ford v akční sci-fi Po 7.9.St vždy v OŠETŘOVATEL /1 04 min. /od /dabing/příst./ USA. Rodinná komedie s Kevinem Jamesem Po 7.9.St vždy ve VIDITELNÝ SVĚT /1 04 min. /od 99+1 /česky/příst.1 2+/ ČR. temný psychologický thriller s Ivanem Trojanem v hlavníroli Čt 11.9.Ne vždy v VPEŘINĚ /1 03 min. /od 79+1 /česky/příst. / ČR. Rodinná hudebníkomedie F.A. Brabce Čt 11.9.Ne vždy v SUPER 8 /112 min./od 89+1/dabing/příst./ USA. Film autorů J. J. Abramse a Stevena Spielberga Čt 11.9.Ne vždy ve NEZVRATNÝ OSUD 5 3D /92 min./od 139+1/titulky/příst 15.+/ USA. Série hororů s příměsí černé komedie pokračuje Po 14.9.St vždy v /1 38 min. /od /dabing/příst./ PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA 3D USA. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa Po pouze ve MELANCHOLIA /130 min. /49 a 69+1 /titulky/ Dánsko / Švédsko / Itálie / Francie Režie: Lars von Trier 13.9.Út 14.9.St vždy ve KŮŽE, KTEROU NOSÍM /120 min. /od 89+1/titulky/příst. 12+/ Španělsko. Drama P. Almodóvara s Antoniem Banderasem v hlavní roli Čt 18.9.Ne vždy v a 17.30, 19.9.Po 21.9.St vždy v SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL /90 min./od 109+1/česky/příst./ ČR. Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ Čt 18.9.Ne vždy ve NEBOJTESETMY /99 min. /od 89+1/titulky/příst. 15+/ USA, Austrálie. Nový horor od Guillerma del Tora Po 21.9.St vždy v DRIVE /99 min. /od 89+1/titulky/příst. 15+/ USA. Ve dne filmový kaskadér, v noci nájemný řidič zločineckých gangů Po pouze ve ART KINO PINA 3D /106 min. /129+1 /titulky/příst.12+/ Německo, Francie, UK Nejnovější film Wima Wenderse Út 21.9.St vždy ve BARBAR CONAN 3D /11 0 min. /od /titulky/příst.1 2+/ USA. Akčnídobrodružná fantasy St pouze v PROMÍTÁME PRO SENIORY LIDICE /128 min. /49+1 /česky/příst. 12+/ 22.9.Čt 25.9.Ne vždy v ŠMOULOVÉ 3D /1 02 min. /od /dabing/příst./ USA. Nejšmoulovatější dobrodružství všech dob Čt 25.9.Ne vždy v a 20.00, 26.9.Po 28.9.St vždy v MUŽI V NADĚJI /11 5 min. /od 99+1 /česky/příst.1 2+/ ČR. Skvěle obsazená komedie Jiřího Vejdělka Po 28.9.St vždy v ŠMOULOVÉ /1 02 min. /od 89+1 /dabing/příst. / 26.9.Po pouze ve FILMOVÝ KLUB ODNIKUD NĚKAM /98 min. /49 a 69+1/titulky/ USA Režie: Sofia Coppola. Hrají: Stephen Dorff, Benicio Del Toro Út 28.9.St vždy ve COLOMBIANA /1 07 min. /od 89+1 /titulky/příst.1 2+/ USA, Francie. Akčnídrama z produkce Luca Bessona Čt 2.10.Ne vždy v AUTA 2 3D /110 min/od 139+1/dabing/příst./ USA. Pokračování úspěšného animovaného filmu Čt 2.10.Ne vždy v KAMARÁD TAKY RÁD /1 09 min. /od /titulky/příst.1 2+/ USA.JustinTimberlakeaMilaKunisvromantickékomedii Čt 2.10.Ne vždy ve NOC ŽRALOKA 3D /11 5 min. /od /titulky/příst.1 5+/ USA.Hrůzačekánadně... Životní jubilea září 2011 Bojanovský Miroslav Bursová Anna Černohorský Karel Hacaperková Irena Helšus Jaroslav Hlaváček Jan Honzejková Marie Horňáček František Košnarová Jitka Landa Václav Lukášová Marie Machová Jana Malátová Marta Nebušková Jaroslava Pekárková Věra Rokoská Pavla Svobodová Anna Šúchalová Růžena Blahopřejeme VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 600 výtisků. Vychází 7.b9.b2011. Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Ivana Bršlicová, Barbora Balvínová. Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na cz. Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrka příštího čísla je

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Jlt Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava

Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava Směrnice pro provádění a financování drobných a jiných oprav a údržby zařízení v bytových jednotkách LBD - Ostrava 1. Postup při provádění a financování drobných oprav zařízení v byt. jednotkách LBD Těmito

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU SMLOUVA O NÁJMU BYTU Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1.) Jméno příjmení Narozen Bydliště Telefon Mail a (dále jen pronajímatel ) 2.) Jméno, příjmení: datum narození: trvale bytem: Číslo OP:

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ) I.

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ) I. Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ) I. Smluvní strany 1.1. Pronajímatel: Město Buštěhrad IČ: 00234214 se sídlem: Revoluční

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Obec Andělská Hora. Zápis

Obec Andělská Hora. Zápis Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis ze 4. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 20.12.2010 v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 9/2010 Starostka zahájila 9. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Jak a kdo hradí opravy v bytě?

Jak a kdo hradí opravy v bytě? Jak a kdo hradí opravy v bytě? Stávající úpravy vztahů nájemník, pronajímatel, vlastník, podnájemník, společenství vlastníků, bytové družstvo apod. a jejich vzájemné vztahy zejména v oblasti úhrady oprav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 4 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 18. Termín zasedání: 8. 12. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin.

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin. Bod číslo 1 Technický bod Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 6. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka konstatovala, že informace o konání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU. Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli. 1. Jméno, příjmení: XXX datum narození: XXX trvale bytem: XXX Tel.

SMLOUVA O NÁJMU BYTU. Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli. 1. Jméno, příjmení: XXX datum narození: XXX trvale bytem: XXX Tel. SMLOUVA O NÁJMU BYTU Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1. Jméno, příjmení: datum narození: trvale bytem: Tel. email: a (dále jen pronajímatel ) 2. Jméno, příjmení: datum narození: trvale bytem:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné, konaného dne 9. prosince 2014

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné, konaného dne 9. prosince 2014 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Železné, konaného dne 9. prosince 2014 Přítomni: Pavlíček Radomír, Synek Jaromír, Veselá Simona, Vacová Pavla, Motyčka Jan, Marková Ševčíková Kamila Nepřítomni:

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.11. 2016, 19:00 na OÚ v Ostré Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, M. Crha, Ing. Jiří Čenský, Jan Pudil Omluveni:

Více

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014

Obec Svor. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 Obec Svor Zápis ze zasedání zastupitelstva obce SVOR č. 4/ 2014 konaného dne 22. dubna 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 92, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více