Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Dva měsíce prázdnin a dovolených utekly jako voda. Počasí nám moc nepřálo, ale věřím, že děti si prázdniny užily a že Vy, kdo jste měli dovolenou, jste si odpočinuli a načerpali nové síly na další období náročného života. Na úřadě byl čilý ruch. Připravujeme zadání veřejné zakázky na vstupní dveře do budovy polikliniky, připravili jsme zakázku na odvětrání chodeb a toalet na úřadě. Pokud nám zastupitelé schválí rozpočtovou změnu, začneme v září, říjnu vyměňovat okna za plastová v Jižní 367. Proběhlo dokončení varovného systému. Akce si vyžádala nový sloup veřejného osvětlení na vleku a také u mostu na výjezdu z dolní Stráže. Po městě se čile pracuje na rekonstrukci veřejného osvětlení.. Bohužel neproběhlo avizované jednání ohledně PROMOVEA a vypadalo to, že výstavba Areálu pro seniory se postupně rozplývá. Těsně před jednáním zastupitelstva byla městu doručena žádost o odkoupení pozemků a oznámení, že se na pronajatých pozemcích začnou stavební práce v termínu do Na jednání zastupitelstva jsem otázku zájmu o výstavbu otevřela. Bylo potřeba celou situaci znovu projednat, protože podzimní volby zastupitelstvo města obměnily a názor zastupitelů by mohl být jiný. Většina ze zúčastněných zastupitelů se záměrem souhlasila. Pokud bude splněna podmínka, ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2011 Starší žáci FK Stráž pod Ralskem budou hrát v nadcházející sezóně v nových dresech. Více na str. 14. SLOVO STAROSTKY tedy složení ½ kupní ceny pozemků, město bude dál jednat o odprodeji pozemků, pokud tato podmínka splněna nebude, je možné, že budeme muset vyhledat právníka, protože investor, který vlastní platné stavební povolení, aby začal stavět na pouze pronajatých pozemcích. Investor prodejny KIK podal žádost o stavební povolení a věřím, že v příštím roce budeme mít na místě Floridy nové obchodní zařízení. Nestihli jsme provést do výběrové řízení na I. etapu likvidace statku, termín pro výběr dodavatele nelze podle nových pravidel čerpání dotace bohužel prodloužit. Vypadá to, že likvidaci statku budeme muset odložit na příští rok. Zkusili jsme požádat pana ministra o výjimku a termín prodloužit o 30 dní, tak uvidíme. Znovu jsme se museli vrátit k rychlé záchranné službě. Od do došlo na pracovišti v Jablonném v Podještědí ke změně. Samostatný vůz s lékařem byl přesunut do Doks. V Jablonném v Podještědí tak zůstala pouze sanitka s lékařem. Bohužel z rozpisu služeb lékařů na červenec 2011, který jsem získala, se ukázalo, že z 31 dní v měsíci 14 dní není pracoviště zajištěno lékařem vůbec a 6 dní jen 12 hodin. Proběhla další korespondence s ředitelem ZZS LK p. Mackovíkem. Ujistil mne, že občanům Stráže Dokončení na str. 4 cena 6 Kč Letní kulturní program výstava výtvarných prací Ve dnech se v Hamru na Jezeře konala výstava prací oblastních amatérských výtvarníků. Hamr na Jezeře může nabídnout důstojné místo ke konání výstavy ve společenském sále Obecního úřadu. Díky podpoře starosty pana Milana Dvořáka se letos konal již 5. ročník. Na instalaci výstavy se největší měrou podílela paní Ingeborg Bečvářová (ZUŠ Stráž p.r.). Nejvíce vystavených prací patřilo panu M. Výbohovi: 13 perokreseb na stěnách (+3 alba), 19 obrázků křídou, převážně krajiny, včetně 2 sci-fi námětů, 23 plastik z moduritu, 3 sady samorostů s názvy: Technopárty, Spartakiáda a ZOO. Z dalších strážských výtvarníků jmenujme Jaroslava Štainbrucha, Hanu Rigovou, Michaelu Bečvářovou, Michaelu Hanušovou-Šiškovou, Janu Černou z Osečné (ZUŠ Stráž p.r.), Bedřišku Rychtaříkovou. Celkem 13 obrázků Miloslavy Kroužkové patřilo, dle vyjádření autorky, mezi díla intuitivní, esoterická, působící harmonizačně, léčebně. Štefan Bíž vystavoval 13 fotografií svých obrázků, Jan Bielik, umělecký kovář z Hamru vystavoval svá rozměrná díla formou fotografií. Do rodiny oblastních výtvarníků patří po letech chataření v Hamru na Jezeře pan Jan Kudrna z Prahy. Pozoruhodné byly jeho 3 olejomalby a 10 akvarelů. Mladší návštěvníci možná ocenili poněkud morbidní obrázky od Pavla Pospíšila. Určitě nikdo nepřehlédl sochařské práce z pískovce od Renaty Semotánové, umístěné na schodišti směrem k výstavě. Zápisy v Knize návštěv hovoří o oblibě výstavy. Za všechny vybíráme zápis z t.r. : Jako vždy odcházíme nadšené. Úžasná práce, vtip a humor, nápadité a zajímavé. A velmi hezké. Díky. Vaše Hurcíková a Hana Kalina (Kanada). Pořadatelé odhadují, že výstavu shlédne 350 návštěvníků. Ivana Bršlicová Uvnitř najdete: Mnichov 1938 Rozpis fotbalových soutěží Host: Bedřiška Rychtaříková

2 září 2011 Strážský ruch Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným, tak zní známá věta z filmu Rozmarné léto. A tomu také odpovídá průběh léta letošního počasí si s námi zahrávalo ostošest... prší a prší a když se rýsuje trochu lepší předpověď, začne zase pršet. Ani poslední druhá polovina srpna to nezachránila Během července a srpna probíhalo ve Stráži mnoho akcí na zámku a hlavně na pláži jejich pořadatelé některé z nich budou prezentovat i na stránkách VARTY ale počasí si ošklivě zahrálo jak s trpělivostí pořadatelů, tak i návštěvníků a ti prostě nepřišli. Na pláži Horky pořádala PANDA několik akcí, ale většina z nich byla poznamenána také deštěm a mokrem na vleku a vodních lyžích to sice tolik nevadí, ale prostě to naštve. Krutě si s námi příroda zahrála hlavně při pořádání Adrenalinového dne, kdy přišlo snad jen 5 lidí a vše skončilo fiaskem většina lidí se v tu chvíli raději choulila doma pod dekami, vždyť +12 C ve stínu je opravdu málo. Výpověď z nájmu bytu ze strany nájemníka Ukončení nájemního vztahu a vrácení bytu řeší 710 občanského zákoníku. Nájem může zaniknout písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo písemnou výpovědí. V praxi to znamená, že pokud pronajímatel nesouhlasí s ukončením nájmu vzájemnou dohodou, musí nájemník podat písemnou výpověď z nájmu bytu a prokazatelně ji doručit pronajímateli, tedy městu Stráž p. R. Pokud tedy nájemník uvažuje o ukončení nájemního vztahu, doporučujeme, aby se v dostatečném časovém předstihu domluvil s pronajímatelem na ukončení nájemního vztahu, aby nebyl zaskočen tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď musí obsahovat jisté náležitosti, viz níže. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalend. měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi. V případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou, skončí také uplynutím této doby. Po skončení nájmu je nájemce povinen předat pronajímateli byt ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení (byt bude uklizen, vymalován). OSM MěÚ Stráž p. R., Domovní správa strana 2 Takže nakonec v srpnu pořádaná výstava amatérských výtvarníků v Hamru na Jezeře byla akcí snad tou z nejzdařilejších byla pod střechou, většina výtvarníků bylo za Stráže, výstavou skvěle zorganizovat a návštěvníky provázel i jeden z nich pan Milan Výboh. Děkuje všem za kulturní zpestření konce léta. Z venku to tak sice vypadá, ale pod zámkem u garáží město opravdu nebuduje nový obranný val, který by ho chránil před nepřáteli na čem se však radnice každoročně před konce prázdnin podílí je zvýraznění přechodů pro chodce, které je alespoň symbolicky chrání před nepřáteli a mají význam hlavně pro bezpečnost našich dětí. A ještě na závěr: vyzráli tedy na počasí jen ti, kteří mohli odcestovat na jih za teplem a sluníčkem a dobyli si tak alespoň trochu svoje baterky, a doufám, že jich bylo ze Stráže dost, a tak jediné čemu se neobvykle toto léto daří, je tráva, která roste a roste, a pořád můžeme slyšet po městě vrčení elektrických kos a traktoru, až se to někomu nemusí líbit, ale důležité je mít město posekané a uklizené. Po trochu pesimistické bilanci ale stejně nezbývá než doufat, že se Vám všem dovolená vydařila, prožili jste ji rádi se svými dětmi či blízkými a načerpali jste síly do druhé poloviny roku. Ing. Jitka Urbánková Silnice na Jablonné konečně se dočkáme... Hlavní silnice II/270 spojující města Mimoň a Jablonné v Podještědí, která je zároveň jednou z hlavních přístupových komunikací do našeho města, se konečně dočká opravy! Tato silnice je už dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu, především v úseku od Novin p/r na Postřelnou vč. luhovské křižovatky. Na základě vyžádaných informací od vlastníka komunikace, kterým je Liberecký kraj, Vám rádi sdělujeme, že rekonstrukce této silnice II/270 v úseku Luhov Postřelná bude konečně zahájena dne s předpokládaným termínem dokončení v listopadu tohoto roku. Je plánováno provedení odfrézování stávajícího krytu vozovky a provedení nového krytu v tloušťce 100 mm. Zároveň bude provedena úprava krajnic a osazeno vodorovné a svislé dopravní značení. Dále má Liberecký kraj ještě v letošním roce naplánovanou celoplošnou výměnu krytu vozovky na této silnici v Novinách p/r. Konkrétní termín bude znám na přelomu srpna a září letošního roku. Jakmile obdržíme další informace, sdělíme je na našich webových stránkách i v časopisu Varta. Věříme, že touto zprávou potěšíme všechny řidiče i neřidiče, kteří musí využívat při svých cestách tuto silnici. Ing. Eva Kočová, tajemnice Opravy v městských bytech Drobné opravy v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou bytu řeší nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Podle 687 odst. 3 občasného zákoníku, ve znění zákona č. 107/2006 Sb. a nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Právní úprava tedy dává přednost dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem bytu. Pouze pokud k také dohodě nedojde, hradí nájemce bytu drobné opravy a běžnou údržbu. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu však občanský zákoník nedefinuje, ale odkazuje na zvláštní předpis. Tím je v současné době nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku. 5 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.: 1. za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu. 2. Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt, b) opravy jednotl. částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií, c) výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně elektrických zámků, d) výměny uzavíracích kohoutů a rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, f) opravy měřičů tepla a teplé vody. 3. Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsávačů par, digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuch. linek vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení, nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústř. vytápění. 4. Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odst Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 500 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časové na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. 6 nařízenívládyč.258/1995 Sb.: Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v 5 odst. 3 (plynospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke stoupačce a vnitřní nátěry. Oddělení správy majetku MěÚ Stráž p. R. Domovní správa

3 září Zprávy z dopravy Vyznačení hranice komunikace V průběhu srpna došlo k vyznačení hranice komunikace v ulici Hornická. Byly namalovány bílé čáry před přístupy v k domům č.p , , Důvodem této úpravy je zabezpečit průjezdnost vozidel záchranného systému k domům. Odstavná plocha u autobusového nádraží Nově bude vyznačena odstavná plocha u zrušených nástupišť na autobusovém nádraží. Podél bývalého nástupiště C vznikne plocha pro šikmé parkování osobních vozidel. Odstavení osobního vozidla nebude zpoplatněno. Podél bývalého nástupiště D vznikne podélné stání pro nákladní automobily. Pro nákladní automobily bude stání vyhrazené a zpoplatněné dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Oprava komunikace II/270 Začátkem srpna začala dlouho očekávaná oprava silnice II. třídy číslo 270 v úseku Luhov Postřelná, kterou provádí Metrostav a.s., Praha. Je plánováno provedení odfrézování stávajícího krytu vozovky a provedení nového krytu v tloušťce 100 mm. Zároveň bude provedena úprava krajnic a osazeno vodorovné a svislé dopravní značení. Dokončení je předpokládáno v listopadu Je povolena částečná uzavírka provozu na pozemní komunikaci II/270 v úseku Luhov Postřelná z důvodu její rekonstrukce. Povolená doba částečné uzavírky je od do Uzavřen bude postupně jeden jízdní pruh a bude zachován kyvadlově obousměrný provoz. Snad se i letos dočkáme nového povrchu na vyfrézovaném úseku komunikace II/270 v Novinách pod Ralskem. Částečná uzavírka silnice II. třídy č. 278 Z důvodu opravy potrubního mostu nad pozemní komunikací II/278 je povolena částečná uzavírka provozu na pozemní komunikaci - silnici II. třídy číslo 278 u areálu "Recyklace Pešta". Střídavě bude uzavřen jeden jízdní pruh, obousměrný provoz bude řízen světelnou signalizací. Doba trvání částečné uzavírky provozu: od 15. srpna 2011 do 31. srpna Změna působnosti stavebního úřadu Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby vykonává od 1. července 2011, kdy nabyla účinnosti Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a městem Ralsko ve věci změny místní příslušnosti stavebního úřadu, ve správním obvodu město Ralsko, působnost stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Pro stavebníky na území města Ralsko bylo zřízeno kontaktní místo stavebního úřadu je v budově Místního centra (bývalá fara v Kuřívodech) v 1. patře, kde jsou úřední hodiny v pondělí od do hod. a ve čtvrtek od 8.00 do hod. V příloze je pro zajímavost mapka územní působnosti stavebních úřadů v Libereckém kaji k Helena Bušová vedoucí odboru výstavby z radnice Protikorupční linka 199 Protikorupční linka 199 byla zřízena jako speciální protikorupční telefonní linka v rámci Strategie vlády v boji proti korupci. Linka poskytuje právní pomoc občanům, kteří se setkali s individuálním případem korupce zejména na straně představitelů veřejné moci. Odkaz naleznete na oficiálních webových stránkách města Stráž pod Ralskem. Provozovatelem linky je občanské sdružení Oživení, o. s., provoz linky financuje Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotačního řízení na podporu boje proti korupci. Volající by měl vždy stručně vylíčit skutečnosti důležité pro posouzení věci. Zejména by měl uvést svůj vztah k věci, kdy se daná událost odehrála, jaké kroky ve věci sám podnikl a důvody svého podezření na korupční jednání. V případě potřeby jsou právním asistentem kladeny volajícímu dotazy směřující k objasnění věci. kontakt: telefonická linka adresa: Oživení, o. s., Protikorupční linka 199, Pelléova 7, Praha 6 Uzavírka mostu v Břevništi Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., majetkový správce silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, dne v 16 hodin uzavřela most evidenční číslo v obci Břevniště na silnici II/278. Důvodem úplné uzavírky mostu je havarijní stav mostní konstrukce, kdy statik nařídil jeho okamžité uzavření. Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena po stávající objízdné trase pro kamiony, tzn. přes silnice II/592 a III/27241 (přes obce Dubnice a Žibřidice). V době vzniku tohoto článku není znám termín zahájení opravy, natož její dokončení, a ani řešení provizorního jízdního řádu veřejné autobusové dopravy. Zdeněk Novotný Stručný přehled hospodaření města za 1. pololetí 2011 ROZPOČET ROZPOČET VÝSLEDEK RS RU SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ZA 1. POL PŘÍJMY ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč 52% 51 % VÝDAJE ,00 Kč ,00 Kč ,07 Kč 48% 45% SALDO ,00 Kč ,00 Kč ,78 Kč Michal Randula, vedoucí finančního odboru strana 3

4 září 2011 Odstranění staveb zemědělského areálu Adrenalinový den 2011 Adrenalinový den akce města Stráž pod Ralskem, určená hlavně mládeži a dětem se letos konala poslední červencovou sobotu. Vzhledem k letošnímu podivnému průběhu léta jsme si moc přáli, aby počasí bylo aspoň trochu příznivé pro venkovní atrakce ale nestalo se. Ráno jsme na velké pláži za drobného deště začali se stavbou atrakcí a stánků. S houstnutím deště začal být problém s měknoucím povrchem pláže, a tak, když v hodin přijel autojeřáb na bungee jumping byli jsme nuceni všechny atrakce přesunout na malou pláž k vleku, protože autojeřáb by asi v blátě zapadl. I tak jsme na hodinu měli postavené atrakce: trampolíny 4v1, skákací hrad, surfsimulátor, shoď ho! a bungee jumping. Moderátor Petr Bludský se i s aparaturou přestěhoval pod střechu občerstvení na vleku a všichni jsme vyhlíželi první návštěvníky. V minulých vydáních zpravodaje VARTA jsme občany našeho města informovali o záměru odstranění dlouhodobě neužívaných a chátrajících objektů bývalého zemědělského areálu Vojenských lesů a statků, s.p., jehož vlastníkem je město Stráž pod Ralskem a postupu prací, které musí předcházet vlastní realizaci bouracích prací. Je přiznána dotace na odstranění staveb, byť z ní bude možno uhradit pouze část nutných nákladů na provedení demolice. V bývalém zemědělském areálu probíhá na základě již provedeného inventurního zoologického průzkumu odchyt zvláště chráněných živočišných druhů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jejich následný transfer do vhodných náhradních lokalit. Tyto práce zabezpečují kvalifikovaní pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v Č. Lípě. Odchyt živočichů včetně jejich přemístění by měl být dokončen v průběhu měsíce července letošního roku. V současné době probíhá výběrové řízení na výběr firmy, která bude organizovat a zabezpečovat zadávací řízení na zhotovitele bouracích prací podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Odstranění zemědělského areálu by mělo být zahájeno ještě v letošním roce a část staveb by měla být zbourána. O dalším průběhu prací budeme občany města opětovně informovat prostřednictvím zpravodaje VARTA. Miloslav Holub, pracovník OSMaRM Déšť se přeměnil v liják, ale přesto se našli odvážní návštěvníci, kteří atrakce vyzkoušeli a 5 odvážlivců si na laně skočilo z plošiny jeřábu do hloubky 30 metrů. Bohužel nám tento den pro venkovní akci vůbec nepřálo počasí, a tak akci moc úspěšně z hlediska návštěvnosti hodnotit nemůžeme. Po technické stránce jsme vše zvládli a snad ti, kteří přišli, času nelitovali. Poděkování patří všem, kteří pomáhali s realizací akce ADROP s.r.o., P. Bludský, SDH Stráž pod Ralskem a p. Bartůňková. Finanční záštitu zajistilo město Stráž pod Ralskem a Liberecký kraj, kde jsme získali dotaci z Grantového fondu pro sport a tělovýchovu. Technicky vše zajistil Panda Sport PO. Renata Balvínová, Panda Sport Slovo starostky... dokončení z titulní strany bude zajištěna přednemocniční neodkladná péče ve stejné kvalitě a časovém rozmezí jako všem občanům Libereckého kraje. Doufám, že bude vše v pořádku, život je pro nás stále to nejcennější, co máme! Chceme mít všichni jistotu, že když budeme potřebovat, přijede tak jak má, do 15 min., pan doktor, který nás zachrání! Most v Břevništi byl nekompromisně uzavřen. Cesta do Liberce přes Ještěd je pro nás trochu složitější, a tak si do Liberce raději vyberte cestu přes Jablonné v Podještědí a Chrastavu. Bohužel i tato cesta je plná semaforů a různých omezení. Cesta do školy v Osečné nebo do zaměstnání v Osečné a nebo za příbuznými se značně prodlouží, pokud použijeme objížďku přes Dubnici, Žibřidice a Křížany, kterou nám Krajská správa silnic doporučuje. Problém s dopravou mají všichni, kteří přes most jezdili do Stráže k lékaři, do školy nebo za nákupy. Most byl poničen povodní v srpnu 2010 a uzavřen pro nákladní dopravu 13. dubna letošního roku. Technický stav mostu byl znám dostatečně včas! Všichni, kterých se to týká a kteří rozhodují, mají pocit, že pro náš most udělali všechno, co bylo potřeba, a v čase, který je pro takovou stavbu obvyklý. Zdá se Vám to také v pořádku? Starosta Hamru na Jezeře dostal informaci o úplném uzavření mostu 9 minut před uzavírkou. Co bude dál? Most potřebuje nejen Hamr a Břevniště, ale také Stráž a Osečná, uzavřením mostu se nám cesta prodlužuje, tedy prodražuje, a když používáme polní cesty na místo opravených komunikací, svůj majetek si ničíme. A co ještě plánujeme? Čekáme na zahájení prací na pozemcích, kde povede plánovaná cyklostezka Ploučnice. Proti výsledku výběrového řízení se odvolala fma SKANSKA, proto se avizovaný začátek výstavby cyklostezky trochu odsune. Rekonstrukce školky, která by mohla začít někdy na podzim, s sebou přináší potřebu přestěhovat knihovnu.. Nabízí se prostor po české spořitelně, který jsme původně nabízeli poště. Pošta se stěhovat nebude, začala s opravami svého objektu. Doufám, že nezůstane u výkopu na odvodnění a nové dlažby před poštou a že i pošta se připojí ke všem objektům, které jsou v našem městě zrekonstruovány. Pro knihovnu přes zimu připravíme vlastními silami nový prostor a někdy začátkem roku, případně na jaře knihovnu přesuneme. Knihovna bude nadále v centru, se samostatným přístupem a pod dohledem městské policie. Firma RENOCAR provedla na našem pozemku nepovolenou úpravu terénu. Jistě jste si všimli navezeného, zvýšeného břehu kolem Ploučnice u garáží. Celou záležitost řeší stavební úřad. Počasí o prázdninách se moc nepředvedlo, tak doufám, že se krásných slunečných dnů ještě dočkáme. Je před námi podzim, který by nám mohl vynahradit studené léto. Mějte se krásně! Vaše starostka Prodám řadovou garáž na okraji Stráže p. R., oprava střechy nutná. cena: ,- cz strana 4

5 září z návštěvní knihy internetových stránek města Autobusy Trimco Dobrý den,nešlo by zajistit aby autobusy do Trimca jezdily zadem jako kamióny? Stejně tu staví pro strážské jen jeden a ostatní jen projíždějí. Myslím si, že je škoda, aby nám ničily silnici ještě víc než je. Stále ještě věřím, že vám na městě také záleží a uděláte vše proto aby nám silnici neničili. Děkuji. Vedoucí odboru správy majetku Dobrý den, průjezd autobusů městem není jakýmkoli způsobem omezen. V nejbližší době by mělo proběhnout jednání mezi vedením města a vedením Trimca. Jedním z bodů jednání bude i snížení průjezdů autobusů se zaměstnanci na co nejnižší možnou míru. Práce technických služeb Jméno: Martin Hozák Dobrý den, měl bych jednu připomínku a výtku na TS ohledně sekání trávy a jijího úklidu. Bydlíme v Revoluční ulici naproti kulturnímu domu a vedle Diama a u nově otevřeného občerstvení kde je hodně dostatek zeleně a když už příjde na sekání trávy tak ji bohužel nikdo nepohrabě a nechá ležet. Je to docela nepříjemné, tráva hnije, smrdí a nehledě na to že máme dva pejsky po kterých poctivě uklízíme jijich výkali a v té zarostlé, nepohrabané trávě to jde jen velmi těžko. Jak jsem si všim,l jinde po městě je tráva pohrabaná a uklizená. Nevím proč se to neuklízí zrovna u nás. Mohl by někdo zajistit pohrabání a uklízení posečené trávy? Nejenom v tomto případě ale i do budoucna. Díky Dobrý den, tráva se po posečení neshrabuje nikde ve městě. V některých lokalitách stačila narůst tráva více, při příštím sekání bude pohrabána a odvezena. Mateřské centrum Den otevřených dveří Rádi bychom Vás pozvali na náš první Den otevřených dveří, který proběhne v pondělí 5.9. od hod. Co nabízíme? Máme širokou nabídku našich aktivit (angličtiny pro děti i dospělé, cvičení pro děti i dospělé, tvořeníčko pro děti, tancování pro holky, cvičení pro děti s rodiči, Jógu pro všechny atd.) Také bude k nahlédnutí i vyzkoušení naše nově vybavená zahrada:) Další informace v letáku. Informace pro zájemkyně o hlídání dětí naše nabídka stále platí. Stačí se jen ozvat a můžete frčet do práce :) Co se v centru děje teď? Funguje nám dětský tábor ve věkuod3 9let.Chcetesiodpočinout od svého dítka? Nemáte hlídání? Dejte dítko k nám za 150 Kč na den včetně jídla. Bezva cena za bezva program. Denně od 8 16 hod. Akce platí do konce srpna Přihlášky na tel , nebo osobně v centru. Pozor, děti chodí na výlety...sledujte tedy náš facebook nebo web. Budeme se na Vás těšit S pozdravem vaše MC STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST září 2011 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin sobota 3.9. neděle 4.9. sobota neděle sobota MUDr. Eva Konopiská Hvězdovská 178, Mimoň tel MUDr. Ivana Adamcová Markvartice 98, Jablonné v P. tel MUDr. Pavla Antošová Bendlova 2236, Česká Lípa tel MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel neděle sobota neděle středa MUDr. Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor tel MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Ladislav Záruba Jižní 1903, Česká Lípa tel MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1 849, Česká Lípa tel Lavičky Petr Dobrý den chtěl bych se zeptat kam se ztratily lavičky od cvičáku a také pod Zámeckým vrchem od zahrádek???? Dobrý den, lavička pod Zámeckým vrchem včetně stojanu na kola a informační tabule byla odvezena k opravě, protože byla značně pomalována a poškozena. Po obroušení a znovu natření bude umístěna na náměstí 5. května za morový sloup. Lavička od cvičáku, také pomalována různými znaky a nápisy, bude po obroušení a natření vrácena zpět na místo. Zdeněk Novotný, vedoucí technické správy města. Výsledky činnosti městské policie červen červenec Přijatá oznámení od občanů 14 Oznámení o dopravním přestupku odeslaná na Městský úřad v České Lípě, odbor dopravy 1 Oznámení o přestupku postoupená na MěÚ ve Stráži p/r, ke KPP 4 Libovolné úřední záznamy o událostech 21 Uložených blokových pokut 16 v hodnotě Kč Výjezdy na volně pobíhající psy 3, u dvou psů byl majitel nalezen a jeden byl převezen do Útulku pro opuštěná zvířata v Dobranově Domluvy za přestupky 26 Zjištěné a vyřešené vraky vozidel 3 Celkově se v období začínajících prázdnin potýkáme s drobným vandalismem, jako jsou vyvrácené dopravní značky, vyházené malé odpadkové koše, převrácené kontejnery a podobně, ale to čas od času bohužel proběhne i o běžných víkendech, v čase mimo prázdnin. Zpracovala: Bc.Klára Havelková strana 5

6 září 2011 Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí aneb Mnichov 1938 a jeho důsledky Píše se rok 2011 a v měsíci září si opět připomeneme 73. výročí Mnichova 1938 (29. září 1938) a jeho důsledky. Jsem zvědav na naše sdělovací prostředky, jak a kdo o tom bude mluvit a psát. Nedávno (v červnu 2011) jsem si se zájmem přečetl článek historika a publicisty Jindřicha Marka, který se nazýval Poněkud jiné Habermannovy mlýny. Zde jsou některé postřehy Kdo se zajímá o historii a alespoň něco málo ví o skutečné realitě českého pohraničí v letech , nemůže k filmu Habermannův mlýn (režisér Juraj Herz) zaujmout blahosklonný postoj. Film, který byl štědře dotovaný z německých a rakouských peněz, vede diváka v poněkud jiném úhlu falšování našich dějin. Tomuto bombasticky mediálně propagovanému filmu potom jako historické pravdě věří deseticíce lidí, avšak o skutečnou pravdu se již zajímá málokdo V tisku se o tomto filmu také už hodně psalo a bylo upozorňováno na to, že se tu vytváří falešný obraz na události 30. a 40. let minulého století. Autoři se z toho ale tradičně po filmařsku vylhali frázemi, že přece nedělali dokument či literaturu faktu... A za tuto práci dostali odměnu: Bavorskou filmovou cenu za režii a hlavní mužskou roli. Dnes již nikoho nezajímá, že autoři filmu i autor literární předlohy svými falešnými konstrukcemi pošpinili i památku konkrétních lidí. Ve filmu jsou použity zcela neomluvitelné nesmysly, mezi kterými vyniká to, že si největší čeští hanzlíci vesele za války cvičí v Sokole (včetně komunisty a lidovce!), který ve skutečnosti po Mnichovu v pohraničí vůbec nesměl existovat a v protektorátu byl nacisty zakázán 10. října Dalším nesmyslem je i to, aby starostou nějaké sudetské obce byl za války Čech., atd. atd. Pak se (ne)můžeme divit tomu, že se nám dnes po internetu šíří články o obdivování nacistů a že Reinhard Hendrich své známé projevy o vyhlazení českého národa nemyslel přece tak doslova Dnes je módním tématem vyhnání Němců z pohraničí a to, jak jsme jim ubližovali. Ale to, co bylo před tím, tak to je úmyslně přehlížené. A právě sem patří ta skutečnost, že na rozdíl od mnoha míst Německa si právě drtivá většina tzv. sudetských Němců zachovala svůj nacistický fanatismus až do posledního okamžiku prohrané války, což lze nejlépe doložit například na chování německého obyvatelstva v českém pohraničí k pochodům a transportům smrti, na které byly vyhnány desetitisíce politických vězňů a válečných zajatců Uveďme si několik příkladů. Tak jako první si uvedeme např. událost z Krušných hor. V polovině dubna 1945 se tu vlekly pod dozorem stráží SS od saských hranic směrem k Hoře Sv. Šebestiána stovky vyčerpaných vězňů z koncentračních táborů. Útok amerického stíhače využilo mnoho z nich k útěku do lesa. Zdejší sudetští Němci od sedláků až po kloučky z Hitlerjugend uspořádali přeochotně na vězně obratem velký lov a většinu z nich však také zavraždili Druhý příklad se týká generálmajora wehrmachtu Reinholda Gotscheho, který si jasně uvědomoval, že válka je prohraná. Podobné názory spolu s ním měl i jeho pobočník major a šest vojáků z jeho jednotky. Pro takové řeči však neměli žádné pochopení místní nepoučitelní sudetští strana 6 Němci. Udali vojáky nejbližší expozituře gestapa ve Vejprtech a 22. dubna 1945 zatčené za městem podle rozhodnutí narychlo sestaveného stanného soudu popravili Do třetice si povíme o sedlácích z Výsluní, kteří si svůj fanatismus zachovali ještě déle. V neděli 6. května se k jejich obci doplazilo několik zubožených vyhladovělých Poláků, žebrajících o jídlo. Místní křesťané však Poláky odvlekli do lesa, kde je brutálně povraždili a zahrabali do hrobů, které si nešťastníci museli sami vykopat Tři příklady z jednoho malého úseku Krušnohoří bychom mohli celkem snadno nahradit desítkami podobných a často ještě horších zločinů, kterých se na jaře 1945 s neutuchajícím fanatismem dopouštěli v českém pohraničí sudetští Němci. Tato zmínka zde není kvůli licitování, který národ kdy spáchal více zločinů, ale jedná se spíše o upozornění na to, že domnívat se se zběsilou zajatostí, že historie bezpráví začíná v srdci Evropy až 10. května 1945, je opravdu směšné a scestné. Snadno bychom se tak dostali na úroveň bývalé Jugoslávie, kde krvavý propletenec střetů mezi Srby, Chorvaty, bosenskými muslimy a kosovskými Albánci především západoevropská politika (a česká publicistika) zjednodušila tak, že Srbové jsou dodnes jedinými původci a strůjci všech tamních zločinů, zatímco zbývající stejně krví potřísněná etnika jsou takřka vzorem andělské mírumilovnosti. Ale vraťme se zpět do českého pohraničí. Od května 1945 do června 1947 bylo v českých zemích nalezeno 130 hromadných hrobů se oběťmi transportů smrti. Většina byla nalezena v pohraničí, ale zůstává otázkou, kolik mrtvých bylo pohřbeno jednotlivě a kolik hrobů bylo vůbec zjištěno. Tato suchá čísla však nevypovídají nic o hrůze, kterou tito lidé na prahu vytoužené svobody museli prožívat. Na železniční stanici Karlovy Vary Březová se na konci války válely mrtvé vězenkyně, které měly okousány stehna a prsa. Udělaly to z hladu jejich pološílené spoluvězeňkyně. Široko daleko se totiž nenašla jediná soucitná sudetská duše, která by jim dala kousek chleba Ani kůrku chleba neposkytlo zuboženým vězňům rovněž německé obyvatelstvo Března u Chomutova. Naopak zdejší ženy s dětmi se chodily dívat na nádraží, kde nabádaly přítomné esesáky, aby vězně více ubíjeli. Místní Němky s kočárky (!) se smály i vyhublým svlečeným mrtvolám a některé s posměchem ukazovaly na velké přirození jednoho z mrtvých. V Tachově na nádraží místní Sudeťáci na vězně plivali, házeli kamení a vyhrožovali zastřelením. V Chebu se při pěším průchodu kolony koncentráčníků na vězně vrhla tlupa výrostků z Hitlerjugend ve věku let, která vězně tloukla, fackovala, kopala a poplivala, aniž by kdokoliv z netečně zevlujících dospělých své spratky okřiknul. V Janovicích nad Úhlavou slečny telegrafistky na nádraží pobaveně svolávaly kamarádky, že uvidí něco nevídaného mrtvolu vězně přepůleného v krytém voze, z jehož nohou zůstaly jen pahýly, umlácené o štěrk O tom, jak bezcitně až zhovadile se chovala masa sudetských Němců od ledna do května 1945 k politickým vězňům a válečným zajatcům na pochodech smrti, by se dala napsat hodně objemná kniha. Tuto část historie však sudetoněmecký landsmanšaft nezná v Německu ani v Rakousku, stejně jako se nikdy naopak po desítky let nehlásil k ojedinělým odbojovým akcím německých antifašistů, což také o něčem vypovídá a i dnes stojí za zmínku. Koncentrační tábory? O těch jsme přece nevěděli. A pochody smrti? Už si nevzpomínáme V řadě vzpomínek vězňů a zajatců se objevují zmínky o tom, že okamžitě poznali, kdy přešli z německy hovořící oblasti na území, kde žili Češi. Zatímco u sudetských Němců dominovala škála bezcitná lhostejnost výsměch brutální agresivita, pro Čechy vše začínalo šokem, slzami dojetí a okamžitou snahou těmto chudákům nějak pomoci. Některé Čechy dokonce strážní z řad SS za podaný kousek chleba zastřelili, jiní skončili v koncentračních táborech. Existuje množství dokladů, že pohled na zubožené vězně a zajatce vyvolal řadu českých zásobovacích akcí, které zachránily tisíce lidských životů. Tyto události z jara 1945 však bohužel také v mnohých Češích ještě více prohloubily nenávist k Němcům a u mnohých potom vedly po válce k vskutku ostudným projevům msty na nich. A co říci závěrem? Snad jen starou lidskou pravdu, že zlo se nemá oplácet zlem. Zůstává to pravdou s trvalou platností stejně i jako to, že zatajování některých historických faktů vede druhou stranu konfliktu k zatajování jiných faktů, které nejsou pro změnu příjemné pro ni. Největším nešvarem současnosti je však především relativizace dějin podle soudobých norem kavárenských mírotvorců, kdy se libovolně zaměňují příčiny za důsledky, jedny křivdy za druhé a pravda za gejzír malých polopravd. Zůstává otázkou, zda jde jen o omyl, hloupost, či snad dokonce o záměr? Zkuste si odpovědět sami Já osobně odpověď neznám (jenom tuším) Na úplný závěr si připomeňme slova prezidenta Dr. Edvarda Beneše, která přednesl ve svém projevu na Sjezdu osvobozených vězňů dne 14. prosince 1945: Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenávat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svou očisťovací kampaní. Neboť na válku z let se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren. Opakuji vám, na tuto válku se nesmí zapomenout My, Češi a Slováci, máme na to plné právo. Tolik prezident Dr. Edvard Beneš. Co k tomu dodávat!? Ing. Eduard Horčík

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17.

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010. Z rybářských závodů na rybníku Velká Rašelina. Více na str. 17. Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX ČERVENEC - SRPEN 2010 cena 6 Kč Malé ohlédnutí za volbami Ve dnech 28. a 29. května 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Více

Vznik a historie strážských radnic

Vznik a historie strážských radnic www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Máme před sebou pátý měsíc roku 2008. Na úřadě se pilně pracuje na prioritách, které nám určil Akční plán a které jsou také sledovány komisí pro strategický rozvoj. Rozpočet

Více

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009

ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII LISTOPAD 2009 SLOVO STAROSTKY Ve dnech 7. - 9. 10. 2009 probíhala v našem městě konference České společnosti AIDS na téma Život s AIDS, která je svými akreditovanými přednáškami

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

Náchodský. zpravodaj. březen. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. březen. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 březen Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Nové nádraží Informace z radnice Poplatky za psa Okénko zastupitelů Kronika Březnová výročí Školy Pozvánky Inzerce Komorní hudba

Více

ROČNÍK XVII DUBEN 2008. Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články

ROČNÍK XVII DUBEN 2008. Apríl neznamená jen proměnlivé počasí, ale i aprílové články www.strazpr.cz SLOVO STAROSTKY Dubnové číslo přemýšlím, jak se k tomuto aprílovému číslu VARTY postavit. Nakonec zvítězil názor, že potřebujete i v tomto, věřím veselém měsíci, informace, kterých já v

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIV ÚNOR 2015 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz GLOSY Z RADNICE Dne 13. 1. nám byla doručena písemná rezignace ředitele PO PANDA SPORT pana Michala Ptáčka. Jde o velmi exponovanou pracovní pozici, a proto

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald.

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald. 2 únor 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 12. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007

Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? roãník 16, ãíslo. ãerven 2007 roãník 16, ãíslo ãerven 2007 6 cena 10 Kã Co se dûlá z vytfiídûn ch plastû? Odpověď na otázku se můžete dozvědět na výstavce, která byla instalována u Chrámu Pokoje. V rámci projektu Intenzifikace tříděného

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více