Vzorové znění návrhu narovnávací dohody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorové znění návrhu narovnávací dohody"

Transkript

1 TATO NAROVNÁVACÍ DOHODA (dále jen tato Dohoda ) byla podepsána podle Pravidel (jak jsou definována v této Dohodě) a je uzavřena mezi následujícími stranami: (1) GE MONEY BANK, A.S., akciovou společností založenou a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, Michle, Praha 4, PSČ: , Česká republika, IČ: (dále jen GEMB ), (2) GE CAPITAL INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION, společností založenou a existující podle právního řádu státu Delaware, Spojené státy americké, se sídlem 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. (dále jen GECIH ), (3) GE MONEY CZECH HOLDING COMPANY, společností založenou a existující podle právního řádu státu Delaware, Spojené státy americké, se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, U.S.A. (dále jen GEMCHC a společně s GEMB a GECIH dále jen Strany GE ) a každá z nich dále jen Strana GE ) a (4) Příjmení a jméno (u právnických osob obchodní firma nebo název): Adresa bydliště (u právnických osob sídlo): Ulice: Číslo: Obec: PSČ: Stát: Daňová rezidence: Datum narození (u fyzických osob): Rodné číslo (u fyzických osob občanů České nebo Slovenské republiky): / IČ/reg. č. (u právnických osob): Příjmení a jméno u osob(y) podepisující(ch) jménem právnické osoby: Číslo průkazu totožnosti/cestovního pasu osob(y) podepisující(ch) tuto Dohodu:

2 Adresa pro doručování: Ulice: Číslo: Obec: PSČ: Stát: Č E S K Á R E P U B L I K A (dále jen Protistrana ), která je vlastníkem níže uvedených akcií vydaných AGBL: (A) Specifikace zaknihovaných akcií na majitele Emitent: AGBL Podoba: Zaknihovaná Druh: Kmenová Forma zaknihovaných akcií: N A M A J I T E L E ISIN: C Z Jmenovitá hodnota 1 zaknihované akcie na majitele (Kč): Počet zaknihovaných akcií na majitele: Jmenovitá hodnota zaknihovaných akcií na majitele celkem (Kč): (B) Specifikace zaknihovaných akcií na jméno Emitent: AGBL Podoba: Zaknihovaná Druh: Kmenová Forma zaknihovaných akcií: N A J M É N O ISIN: C Z Jmenovitá hodnota 1 zaknihované akcie na jméno (Kč): Počet zaknihovaných akcií na jméno: Jmenovitá hodnota zaknihovaných akcií na jméno celkem (Kč) (C) Specifikace listinných akcií na majitele jmenovitá hodnota 220 Kč Emitent: AGBL Podoba: Listinná Druh: Kmenová Forma: N A M A J I T E L E 2

3 (i) Hromadná listina nahrazující listinné akcie (vyplní se, pouze pokud Protistrana vlastní jednu hromadnou listinu nahrazující listinné akcie této emise) Číselné označení hromadné listiny: Počet listinných akcií nahrazených hromadnou listinou: Jmenovitá hodnota hromadné listiny (Kč): (ii) Listinná akcie (vyplní se, pouze pokud Protistrana vlastní jednu listinnou akcii této emise; v případě, že Protistrana vlastní více listinných akcií této emise, je povinna prokázat jejich vlastnictví prostřednictvím jedné hromadné listiny tyto akcie nahrazující vydané AGBL) Číselné označení akcie: Jmenovitá hodnota 1 listinné akcie (Kč): (D) Specifikace listinných akcií na jméno jmenovitá hodnota Kč Emitent: AGBL Podoba: Listinná Druh: Kmenová Forma: N A J M É N O ISIN: C S (i) Hromadná listina nahrazující listinné akcie (vyplní se, pouze pokud Protistrana vlastní jednu hromadnou listinu nahrazující listinné akcie této emise) Číselné označení hromadné listiny: Počet listinných akcií nahrazených hromadnou listinou: Jmenovitá hodnota hromadné listiny (Kč): (ii) Listinná akcie (vyplní se, pouze pokud Protistrana vlastní jednu listinnou akcii této emise; v případě, že Protistrana vlastní více listinných akcií této emise, je povinna prokázat jejich vlastnictví prostřednictvím jedné hromadné listiny tyto akcie nahrazující vydané AGBL) Číselné označení akcie: Jmenovitá hodnota 1 listinné akcie (Kč): (E) Specifikace listinných akcií na jméno jmenovitá hodnota Kč Emitent: AGBL Podoba: Listinná Druh: Kmenová Forma: 3

4 N A J M É N O ISIN: C Z (i) Hromadná listina nahrazující listinné akcie (vyplní se, pouze pokud Protistrana vlastní jednu hromadnou listinu nahrazující listinné akcie této emise) Číselné označení hromadné listiny: Počet listinných akcií nahrazených hromadnou listinou: Jmenovitá hodnota hromadné listiny (Kč): (ii) Listinná akcie (vyplní se, pouze pokud Protistrana vlastní jednu listinnou akcii této emise; v případě, že Protistrana vlastní více listinných akcií této emise, je povinna prokázat jejich vlastnictví prostřednictvím jedné hromadné listiny tyto akcie nahrazující vydané AGBL) Číselné označení akcie: Jmenovitá hodnota 1 listinné akcie (Kč): (F) Specifikace listinných akcií na jméno jmenovitá hodnota Kč Emitent: AGBL Podoba: Listinná Druh: Kmenová Forma: N A J M É N O (i) Hromadná listina nahrazující listinné akcie (vyplní se, pouze pokud Protistrana vlastní jednu hromadnou listinu nahrazující listinné akcie této emise) Číselné označení hromadné listiny: Počet listinných akcií nahrazených hromadnou listinou: Jmenovitá hodnota hromadné listiny (Kč): (ii) Listinná akcie (vyplní se, pouze pokud Protistrana vlastní jednu listinnou akcii této emise; v případě, že Protistrana vlastní více listinných akcií této emise, je povinna prokázat jejich vlastnictví prostřednictvím jedné hromadné listiny tyto akcie nahrazující vydané AGBL) Číselné označení akcie: Jmenovitá hodnota 1 listinné akcie (Kč): (G) Specifikace listinných akcií na jméno jmenovitá hodnota Kč Emitent: AGBL Podoba: Listinná Druh: Kmenová 4

5 Forma: N A J M É N O (i) Hromadná listina nahrazující listinné akcie (vyplní se, pouze pokud Protistrana vlastní jednu hromadnou listinu nahrazující listinné akcie této emise) Číselné označení hromadné listiny: Počet listinných akcií nahrazených hromadnou listinou: Jmenovitá hodnota hromadné listiny (Kč): (ii) Listinná akcie (vyplní se, pouze pokud Protistrana vlastní jednu listinnou akcii této emise; v případě, že Protistrana vlastní více listinných akcií této emise, je povinna prokázat jejich vlastnictví prostřednictvím jedné hromadné listiny tyto akcie nahrazující vydané AGBL) Číselné označení akcie: Jmenovitá hodnota 1 listinné akcie (Kč): (akcie uvedené v části (A) až (G) výše dále jen Akcie ) (H) Jmenovitá hodnota Akcií celkem (Kč): (I) Celková výše narovnávací platby (Kč) (15 % ze jmenovité hodnoty Akcií uvedené v bodě (H) výše, zaokrouhleno na celé koruny nahoru) (dále jen Narovnávací platba ): (J) Způsob platby Narovnávací platby (označte křížkem pouze jednu možnost, jinak bude platba automaticky provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet; platba bezhotovostním převodem na bankovní účet bude automaticky provedena také v případě, kdy výše Narovnávací platby přesáhne maximální výši pro platbu poštovní poukázkou stanovenou v Pravidlech.) Platba bezhotovostním převodem na bankovní účet Platba poštovní poukázkou (K) Bankovní účet V případě bankovního účtu v České republice: Číslo bankovního účtu: Kód banky: Adresa bydliště (u právnických osob sídlo) osoby, na jejíž jméno je bankovní účet veden: Ulice: 5

6 Číslo: Obec: PSČ: Stát: V případě bankovního účtu v zahraničí: Obchodní firma banky: Sídlo: Ulice: Číslo: Obec: PSČ: Stát: Číslo bankovního účtu: Kód banky: IBAN: SWIFT (BIC) kód: Clearingový kód: Název účtu (tj. jméno a příjmení, obchodní firma nebo název osoby, na jejíž jméno je bankovní účet veden): Adresa bydliště (u právnických osob sídlo) osoby, na jejíž jméno je bankovní účet veden: Ulice: Číslo: Obec: PSČ: Stát: 6

7 (dále jen Bankovní účet ) (L) Prohlášení ve vztahu k Nárokům akcionářů (označte křížkem pouze jednu možnost, jinak bude automaticky aplikováno druhé prohlášení v pořadí) Protistrana zaručuje ostatním Stranám k Datu účinnosti, že neuzavřela s SMA smlouvu o postoupení pohledávek týkající se postoupení určitých Nároků akcionářů Protistrany na SMA. Protistrana zaručuje ostatním Stranám k Datu účinnosti, že uzavřela jako postupitel s SMA jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávek týkající se postoupení určitých Nároků akcionářů Protistrany na SMA. Protistrana společně se Stranami GE dále jen Strany a každá z nich dále jen Strana STRANY SE DOHODLY TAKTO: 1 ROZSAH DOHODY A NĚKTERÉ DEFINICE 1.1 Není-li v této Dohodě výslovně uvedeno jinak, žádné ujednání v této Dohodě není připuštěním (ani není jeho účelem připuštění) jakékoliv odpovědnosti kteroukoli Stranou nebo jejím jménem. 1.2 Ustanovení této Dohody nabudou účinnosti a stanou se pro Strany závaznými podpisem všemi jejími Stranami (dále jen Datum účinnosti ). 1.3 Pro účely této Dohody: (i) Smlouvy z roku 1998 znamenají Kupní smlouvu z roku 1998 a několik dalších smluv uzavřených dne 22. června 1998 mezi AGBL, GEMB a dalšími stranami, zejména dohodu o poskytnutí záruk (Deed of Warranties) mezi AGBL, GEMB, GECIH a Jiřím Klumparem v působnosti nuceného správce Agrobanky Praha, a.s. a dohodu o postupu při řešení nároků (Conduct of Claims Deed) mezi AGBL, ČNB, GEMB, GECIH a Jiřím Klumparem v působnosti nuceného správce Agrobanky Praha, a.s.; (ii) Smlouvy s ČNB z roku 1998 znamenají (a) smlouvu o odškodnění (Indemnity Agreement) uzavřenou dne 22. června 1998 mezi Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ: , Česká republika, IČ: (dále jen ČNB ), GEMB a GECIH, ve znění dodatků uzavřených přede dnem uzavření této Dohody, a (b) dohodu o prodejní opci (Put Option Deed) uzavřenou dne 22. června 1998 mezi ČNB a GECIH; (iii) Kupní smlouva z roku 1998 znamená kupní smlouvu o prodeji a koupi Nové Agrobanky, části podniku Agrobanky Praha, a.s., podle ustanovení 487 obchodního zákoníku ze dne 22. června 1998 mezi AGBL, Jiřím Klumparem v působnosti nuceného správce AGBL a GEMB, na jejímž základě GEMB koupila Novou Agrobanku; (iv) Smlouvy z roku 2010 znamenají (a) dohodu o převodu a postoupení (Deed of Transfer and Assignment) uzavřenou mezi ČNB a GEMCHC dne 1. července 2010, ve znění dodatku ze dne 11. listopadu 2010, (b) dohodu o narovnání a vzdání se práv (Waiver and Release Deed) uzavřenou mezi ČNB, GEMB a GECIH dne 1. července 2010, ve znění dodatku ze dne 11. listopadu 2010, a (c) dohodu o postoupení (Agreement on Assignment) uzavřenou mezi GEMB a GEMCHC dne 11. listopadu 2010 nepřihlížeje přitom k jakýmkoli případným dalším výše neuvedeným dodatkům nebo změnám následně provedeným v uvedených dohodách; (v) Propojená osoba znamená ve vztahu k jakékoli osobě jakoukoli osobu Ovládanou, Ovládající nebo Ovládanou společně s takovou osobou; pro vyloučení pochybností a pro účely této Dohody se ujednává, že (a) Sdružení menšinových akcionářů Agrobanky Praha, a.s., se sídlem Vlastina 887, P.O. Box 53, Praha 6, PSČ: , Česká republika, IČ: 7

8 (dále jen SMA ) a AGBL, (b) AGBL, na straně jedné, a členové představenstva a dozorčí rady AGBL a/nebo likvidátor (nebo likvidátoři) AGBL, na straně druhé, a (c) ČNB a Česká republika, na straně jedné, a kterákoli ze Stran, na straně druhé, se nepovažují za Propojené osoby; (vi) AGBL znamená společnost Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, akciovou společnost založenou a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Neklanova 38, Praha 2, PSČ: , Česká republika, IČ: ; (vii) Nároky znamenají veškeré existující, budoucí, předpokládané, hrozící a/nebo potenciální nároky, zejména nároky vyplývající ze sporů, žalobních nároků či důvodů, žalob, dluhů, smluv, nákladů, odměn právních zástupců, peněžních částek, řízení jakéhokoli druhu před soudy nebo tribunály v kterékoli jurisdikci či exekuce, nároky, protinároky, oznámení, výzvy a žádosti a/nebo jakákoli jiná práva na prostředky nápravy, ať již minulé nebo současné, vzniklé kdykoli a jakýmkoli způsobem, nezávisle na tom, zda jsou známé či neznámé a v současnosti odhalitelné nebo zjistitelné či nikoli; (viii) Ovládání, Ovládající nebo Ovládaný znamená ovládání, ovládající nebo ovládaný ve smyslu 66a Obchodního zákoníku; (ix) Ovládaná osoba znamená (a) jakoukoliv osobu Ovládanou Protistranou ke dni podpisu této Dohody Protistranou a/nebo (b) jakoukoliv osobu, která se stane Ovládanou Protistranou kdykoliv poté; (x) Obchodní zákoník znamená zákon České republiky č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (xi) Kč znamená měnu České republiky, která je zákonným platidlem; (xii) Vyloučené nároky znamenají níže uvedená korporátní a jiná práva a Nároky Protistrany vůči AGBL: (a) právo podat návrh na vyslovení neplatnosti jakéhokoliv usnesení jakékoli valné hromady AGBL ve smyslu ustanovení 183 a 131 Obchodního zákoníku a stanov AGBL účinných k datu účinnosti Pravidel (dále jen Stanovy ), (b) právo na podíl na likvidačním zůstatku a právo podat návrh na přezkoumání výše likvidačního zůstatku připadajícího Protistraně ve smyslu ustanovení 75(2), 179(3) a 220 Obchodního zákoníku a Stanov, (c) právo podat návrh na obnovení likvidace AGBL nebo na zrušení zápisu o výmazu AGBL v obchodním rejstříku a právo na obnovení likvidace AGBL ve smyslu ustanovení 75b Obchodního zákoníku a Stanov, (d) právo podat návrh na odvolání likvidátora AGBL a na jmenování nového likvidátora ve smyslu ustanovení 71(4) nebo 219(2) Obchodního zákoníku a Stanov, (e) právo účastnit se valné hromady AGBL a hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení (nebo podat návrh k soudu, aby rozhodl, zda je AGBL povinna poskytnout požadovaná vysvětlení) a uplatňovat na takové valné hromadě návrhy a protinávrhy ve smyslu ustanovení 180 Obchodního zákoníku a Stanov, (f) právo požádat AGBL o svolání mimořádné valné hromady AGBL, a pokud ji AGBL nesvolá, podat návrh požadující zmocnění ke svolání takové mimořádné valné hromady AGBL a ke všem úkonům souvisejícím a právo navrhnout pořad jejího jednání ve smyslu ustanovení 181(1) a (3) Obchodního zákoníku a Stanov, (g) právo požádat AGBL, aby zařadila Protistranou určené záležitosti na pořad jednání valné hromady AGBL ve smyslu ustanovení 182(1)(a) Obchodního zákoníku a Stanov, (h) právo být pozván na valnou hromadu AGBL ve smyslu ustanovení 184(4) Obchodního zákoníku a Stanov, (i) právo vyžádat si od AGBL kopii návrhu změny Stanov ve smyslu ustanovení 184(8) Obchodního zákoníku a Stanov, (j) právo požádat AGBL o vydání kopie zápisu o valné hromadě AGBL nebo jeho části ve smyslu ustanovení 189(2) Obchodního zákoníku a Stanov, (k) právo vyžádat si od AGBL zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů AGBL a opis seznamu akcionářů AGBL a požádat o odkoupení akcií v případě, že AGBL odmítne souhlas s převodem akcie na jméno ve smyslu ustanovení 156(2) a (4) a (6) Obchodního zákoníku a Stanov, (l) právo obdržet a nahlédnout do účetní závěrky AGBL nebo do údajů z ní vybraných ve smyslu ustanovení 192(1) Obchodního zákoníku a Stanov, (m) právo na dividendu jako podíl na zisku schválenou valnou hromadou AGBL k rozdělení akcionářům a právo nebýt povinna vrátit AGBL jakoukoli dividendu přijatou v dobré víře ve smyslu ustanovení 178(1) a 179(1) Obchodního zákoníku a Stanov, (n) 8

9 právo seznámit se se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a právo podat návrh na jmenování znalce pro účely přezkoumání předmětné zprávy ve smyslu ustanovení 66a(9) a (12) a 182 (3) Obchodního zákoníku a Stanov, (o) přednostní právo na upsání nových akcií a právo podílet se na zvýšení základního kapitálu AGBL nebo přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů v rozsahu jejího podílu na základním kapitálu ve smyslu ustanovení 160(6) a 204a(1) a 208 a násl. Obchodního zákoníku a Stanov, (p) právo na vydání akcií anebo zatímních listů a právo na výměnu zatímních listů za akcie po splacení emisního kursu ve smyslu ustanovení 176 Obchodního zákoníku a Stanov, (q) právo obdržet veřejný návrh smlouvy na koupi akcií v případě změn týkajících se akcií AGBL nebo podat návrh požadující uzavření smlouvy a/nebo požadující náhradu škody způsobené tím, že AGBL porušila svůj závazek uzavřít takovou smlouvu ve smyslu ustanovení 186a Obchodního zákoníku a Stanov, (r) práva související s nabídkou převzetí akcií AGBL ve smyslu ustanovení 183a Obchodního zákoníku a Stanov, (s) právo obdržet informace týkající se výkupu akcií AGBL a podat k soudu návrh, aby rozhodl o přiměřeném protiplnění ve smyslu ustanovení 183i a násl. Obchodního zákoníku a Stanov, (t) právo obdržet úplatu v důsledku snížení základního kapitálu AGBL nebo při zpětném odkoupení akcií ze strany AGBL nebo při vrácení zatímního listu nebo při prohlášení zatímního listu za neplatný ve smyslu ustanovení 177 a 213b a 213c Obchodního zákoníku a Stanov, a (u) práva týkající se jakéhokoli druhu fúze, rozdělení nebo změny právní formy AGBL ve smyslu ustanovení 220a a násl. Obchodního zákoníku a/nebo zákona České republiky č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a Stanov. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že v případě jakékoli změny Obchodního zákoníku přijaté po Datu účinnosti budou Vyloučené nároky rovněž zahrnovat jakákoli práva a Nároky uvedené výše pod písmeny (a) až (u) ve znění Obchodního zákoníku takto změněném. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že (a) jakákoli práva a Nároky Protistrany proti orgánům AGBL (t.j., představenstvu, dozorčí radě a/nebo likvidátorovi) a/nebo jejich současným nebo bývalým členům, zejména (i) právo požádat dozorčí radu AGBL, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva a/nebo likvidátora AGBL ve smyslu 182(1)(b) Obchodního zákoníku a Stanov, (ii) právo požádat dozorčí radu AGBL, aby uplatnila právo na náhradu škody proti členům představenstva a/nebo likvidátorovi AGBL, a pokud dozorčí rada AGBL nesplní tuto žádost, uplatnit nárok na náhradu škody proti členům představenstva a/nebo likvidátorovi AGBL ve smyslu 182(1)(c) a 182(2) Obchodního zákoníku a Stanov, (iii) právo požádat představenstvo AGBL, aby podalo žalobu na splacení nesplacené části emisního kursu proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jejím splácením, nebo aby uplatnilo postup podle 177 Obchodního zákoníku, a pokud tak představenstvo AGBL neučiní, uplatnit právo přímo ve smyslu ustanovení 182(1)(d) a (2) Obchodního zákoníku a Stanov, budou náležet mezi Vyloučené nároky podle této Dohody a budou podléhat podmínkám této Dohody, zejména odstavce 5, a (b) vlastnické právo Protistrany vztahující se k akciím AGBL anebo samostatně převoditelná práva ve smyslu ustanovení 156a Obchodního zákoníku a Stanov nebudou náležet mezi Relevantní nároky; (xiii) Vyloučené obecné nároky znamenají (a) jakékoli Nároky Protistrany, případně kterékoli z jejích Propojených osob, členů její rodiny nebo její manželky (manžela) vůči GEMB vzniklé pouze na základě běžných bankovních a dalších obchodních vztahů mezi Protistranou, případně kteroukoli z jejích Propojených osob, členů její rodiny nebo její manželkou (manželem), na jedné straně, a GEMB, na druhé straně, a (b) jakékoli Nároky GEMB proti Protistraně, případně kterékoli z jejích Propojených osob, členů její rodiny nebo její manželce (manželu) vzniklé pouze na základně běžných bankovních a dalších obchodních vztahů mezi GEMB, na jedné straně, a Protistranou, případně kteroukoli z jejích Propojených osob, členů její rodiny její manželkou (manželem), na druhé straně, za podmínky, že takový běžný bankovní nebo jiný obchodní vztah, jež dal vzniknout takovým Nárokům, vznikl kdykoli počínaje 22. 9

10 červnem 1998 nebo před uvedeným datem, v tom rozsahu, ve kterém takový Nárok v podstatném ohledu nezneplatní a/nebo v podstatném ohledu nepoškodí ani následek takového Nároku nebude podkladem (v anglickém jazyce: rely on) ani nebude využit (v anglickém jazyce: use) ke zneplatnění v podstatném ohledu a/nebo poškození v podstatném ohledu narovnání založeného (a) touto Dohodou, (b) Narovnávacími dohodami uzavřenými mezi jakoukoliv Stranou GE, na straně jedné, a akcionáři AGBL nebo SMA nebo případnými dalšími stranami, na straně druhé, a/nebo (c) jakýmikoliv souvisejícími narovnávacími transakcemi mezi AGBL, na straně jedné, a jakoukoliv Stranou GE, na straně druhé, uzavřenými k datu této Dohody nebo před ním (pro vyloučení pochybností, pojem poškodit zahrnuje využití (v anglickém jazyce: reliance on) jakéhokoliv rozsudku, usnesení nebo rozhodnutí za účelem zabránit nebo vyhnout se plnění a/nebo realizaci takového narovnání); (xiv) Nároky GE znamenají jakékoli Nároky některé Strany GE nebo jakékoli její Propojené osoby proti ČNB a/nebo České republice vzniklé na základě nebo související s (a) nucenou správou AGBL (dříve Agrobanka Praha, a.s.), (b) jakýmkoli jednáním nebo opomenutím ze strany ČNB, České republiky nebo nuceného správce Agrobanky Praha, a.s., (c) prodejem Nové Agrobanky ze strany AGBL ve prospěch GEMB podle Kupní smlouvy z roku 1998, (d) Kupní smlouvou z roku 1998, Smlouvami z roku 1998 anebo Smlouvami s ČNB z roku 1998, anebo (e) jinak se týkající AGBL; (xv) Podstatné porušení znamená: (A) (i) porušení narovnání podle odstavce 2.1 Protistranou, (ii) porušení závazků podle odstavců 4.1 až 4.6 Protistranou, (iii) porušení závazků podle odstavce 5.1 nepodat k soudu, ani písemně neuplatnit jakýkoli Vyloučený nárok proti AGBL Protistranou v tom rozsahu, ve kterém je takový postup šikanózní, nebo v tom rozsahu, ve kterém by takový Vyloučený nárok v podstatném ohledu zneplatnil a/nebo v podstatném ohledu poškodil nebo následek takového Vyloučeného nároku by byl podkladem (v anglickém jazyce: rely on) nebo byl jinak využit (v anglickém jazyce: use) ke zneplatnění v podstatném ohledu a/nebo poškození v podstatném ohledu narovnání založeného (a) touto Dohodou, (b) Narovnávacími dohodami uzavřenými mezi jakoukoliv Stranou GE, na straně jedné, a akcionáři AGBL nebo SMA nebo případnými dalšími stranami, na straně druhé, a/nebo (c) jakýmikoliv souvisejícími narovnávacími transakcemi mezi AGBL, na straně jedné, a jakoukoliv Stranou GE, na straně druhé, uzavřenými k datu této Dohody nebo před ním (pro vyloučení pochybností, pojem poškodit zahrnuje využití (v anglickém jazyce: reliance on) jakéhokoliv rozsudku, usnesení nebo rozhodnutí za účelem zabránit nebo vyhnout se plnění a/nebo realizaci takového narovnání), (iv) porušení závazků podle odstavce 5.4(i) Protistranou, že Nárok akcionáře uplatněný Protistranou v podstatném ohledu nezneplatní a/nebo v podstatném ohledu nepoškodí ani následek takového Nároku akcionáře nebude podkladem (v anglickém jazyce: rely on) ani nebude využit (v anglickém jazyce: use) ke zneplatnění v podstatném ohledu a/nebo poškození v podstatném ohledu narovnání založeného (a) touto Dohodou, (b) Narovnávacími dohodami uzavřenými mezi jakoukoliv Stranou GE, na straně jedné, a akcionáři AGBL nebo SMA nebo případnými dalšími stranami, na straně druhé, a/nebo (c) jakýmikoliv souvisejícími narovnávacími transakcemi mezi AGBL, na straně jedné, a jakoukoliv Stranou GE, na straně druhé, uzavřenými k datu této Dohody nebo před ním (pro vyloučení pochybností, pojem poškodit zahrnuje také využití (v anglickém jazyce: reliance on) jakéhokoliv rozsudku, usnesení nebo rozhodnutí za účelem zabránit nebo vyhnout se plnění a/nebo realizaci takového narovnání), a (v) porušení prohlášení nebo záruk podle odstavce 7 a/nebo záhlaví (L) Protistranou, (B) (i) prodlení, o více než pět (5) dnů (vyjma soboty nebo neděle), ve které jsou banky v Praze, Londýně a New Yorku obvykle otevřeny za účelem provozování své činnosti (dále jen Pracovní den ), ve splnění závazku ze strany GEMB provést Narovnávací platbu podle odstavce 3.2, (ii) porušení závazků podle odstavce 5.4(ii) kteroukoli Stranou GE, že žádný Nárok GE uplatněný jakoukoli Stranou GE v podstatném ohledu nezneplatní a/nebo v podstatném ohledu nepoškodí ani následek takového Nároku GE nebude podkladem 10

11 (v anglickém jazyce: rely on) ani nebude využit (v anglickém jazyce: use) ke zneplatnění v podstatném ohledu a/nebo poškození v podstatném ohledu narovnání založeného (a) touto Dohodou, (b) Narovnávacími dohodami uzavřenými mezi jakoukoliv Stranou GE, na straně jedné, a akcionáři AGBL nebo SMA nebo případnými dalšími stranami, na straně druhé, a/nebo (c) jakýmikoliv souvisejícími narovnávacími transakcemi mezi AGBL, na straně jedné, a jakoukoliv Stranou GE, na straně druhé, uzavřenými k datu této Dohody nebo před ním (pro vyloučení pochybností, pojem poškodit zahrnuje využití (v anglickém jazyce: reliance on) jakéhokoliv rozsudku, usnesení nebo rozhodnutí za účelem zabránit nebo vyhnout se plnění a/nebo realizaci takového narovnání), (iii) porušení prohlášení nebo záruk podle odstavce 7.1 nebo 7.2 kteroukoli Stranou GE, nebude-li takové porušení, které je možno napravit, napraveno do třiceti (30) dnů poté, co porušující Strana od jakékoli neporušující Strany obdrží písemné oznámení o porušení (s uvedením jeho popisu); (xvi) Nová Agrobanka znamená část podniku Agrobanky Praha, a.s. ve smyslu 487 Obchodního zákoníku koupenou ze strany GEMB podle Kupní smlouvy z roku 1998; (xvii) PRIBID znamená procentní sazbu O/N per annum stanovenou ze strany ČNB a Financial Markets Association of the Czech Republic (A.C.I.) pro nákup depozit (bid) v Kč, zobrazenou na příslušné straně obrazovky Reuters, bude-li tato strana nahrazena nebo přestane-li být tato služba dostupná, může GEMB stanovit jinou stranu nebo službu zobrazující příslušnou sazbu; sazba PRIBID ke dni, který není Pracovním dnem v České republice, se stanoví jako sazba PRIBID k bezprostředně následujícímu Pracovnímu dni v České republice; (xviii) PRIBOR znamená procentní sazbu per annum stanovenou ze strany ČNB a Financial Markets Association of the Czech Republic (A.C.I.) pro prodej tříměsíčních depozit (offer) v Kč, zobrazenou na příslušné straně obrazovky Reuters k prvnímu (1.) Pracovnímu dni prodlení, bude-li tato strana nahrazena nebo přestane-li být tato služba dostupná, může GEMB stanovit jinou stranu nebo službu zobrazující příslušnou sazbu; (xix) Pravidla znamenají Pravidla pro uplatnění práva na uzavření narovnávací dohody a práva na úhradu narovnávací platby akcionářům společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci ze dne 30. listopadu 2010; (xx) Relevantní skutečnosti znamenají (a) nucenou správu AGBL (dříve Agrobanka Praha, a.s.), (b) prodej Nové Agrobanky ze strany AGBL ve prospěch GEMB podle Kupní smlouvy z roku 1998 a/nebo (c) jakoukoli další skutečnost jinak vzniklou na základě nebo související se Smlouvami z roku 1998, se Smlouvami s ČNB z roku 1998 a/nebo se zápisem prodeje Nové Agrobanky ze strany AGBL ve prospěch GEMB podle Kupní smlouvy z roku 1998 do obchodního rejstříku; (xxi) Nároky akcionářů znamenají jakékoli Nároky SMA nebo kteréhokoli akcionáře AGBL vůči ČNB a/nebo České republice vzniklé na základě nebo související s (a) nucenou správou AGBL (dříve Agrobanka Praha, a.s.), (b) jakýmkoli jednáním nebo opomenutími ze strany ČNB, České republiky nebo nuceného správce AGBL, (c) prodejem Nové Agrobanky ze strany AGBL ve prospěch GEMB podle Kupní smlouvy z roku 1998, anebo (d) jinak vzniklé na základě nebo související se Smlouvami z roku 1998 nebo jinak se týkající AGBL, přičemž pro účely této Dohody Nároky akcionářů zahrnují, bez omezení, práva a Nároky uplatněné v soudním řízení iniciovaném žalobou SMA proti České republice/čnb o přiznání náhrady škody nyní projednávanou před Obvodním soudem pro Prahu 2, sp. zn. 14 C 107/99 (dále jen Řízení SMA ); (xxii) Převést znamená prodat, darovat, nakládat, rozštěpit, vzdát se, odkázat, postoupit, zatížit, pronajmout, provést fúzi nebo rozdělení jakéhokoli druhu, nebo provést jakýkoli jiný úkon nebo věc, ať již přímo či nepřímo, ať již dobrovolně či nedobrovolně, mající ze zákona nebo jinak účinek nakládání s jakýmikoli právy nebo užitky k jinému majetku nebo vytvoření jakýchkoli práv nebo užitků třetích osob k jinému majetku; Převod dále znamená prodej, darování, nakládání, rozštěpení, vzdání se, odkázání, postoupení nebo jiný úkon nebo věc mající stejný účinek jako nakládání s jakýmikoli právy nebo užitky k jinému majetku nebo vytvoření jakýchkoli práv nebo užitků třetích osob k jinému majetku (pro 11

12 vyloučení pochybností definice Převést a Převodu se nepoužijí pro případ jakékoli dispozice s Nároky akcionářů); (xxiii) Postoupit znamená případ, kdy Protistrana postoupí, zřídí jakékoli právo jakékoli třetí osoby, provede fúzi nebo rozdělení nebo učiní úkon dle jiného než českého práva mající stejný efekt jako postoupení, zřízení práva třetí osoby či fúze nebo rozdělení jakéhokoli druhu dle českého práva, vyjma (a) jakékoli změny smlouvy o postoupení pohledávek, jejímž obsahem je rovněž postoupení určitých Nároků akcionářů a kterou uzavřela Protistrana jako postupitel a SMA jako postupník a jakéhokoli postoupení na základě takové změny smlouvy uzavřené mezi Protistranou a SMA a (b) uzavření smlouvy o postoupení pohledávek nebo jiné obdobné smlouvy, jejímž obsahem bude postoupení určitých Nároků akcionářů z Protistrany jako postupitele na SMA jako postupníka a jakéhokoli postoupení Nároků akcionářů učiněného na základě takovéto smlouvy uzavřené mezi Protistranou a SMA; Postoupení dále znamená postoupení, zřízení jakéhokoli práva jakékoli třetí osoby ze strany Protistrany, fúzi nebo rozdělení Protistrany jakéhokoli druhu nebo úkon učiněný dle jiného než českého práva mající stejný efekt jako postoupení, zřízení práva třetí osoby či fúze nebo rozdělení jakéhokoli druhu dle českého práva, vyjma (a) jakékoli změny smlouvy o postoupení pohledávek, jejímž obsahem je rovněž postoupení určitých Nároků akcionářů a kterou uzavřela Protistrana jako postupitel a SMA jako postupník a jakéhokoli postoupení na základě takové změny smlouvy uzavřené mezi Protistranou a SMA a (b) uzavření smlouvy o postoupení pohledávek nebo jiné obdobné smlouvy, jejímž obsahem bude postoupení určitých Nároků akcionářů z Protistrany jako postupitele na SMA jako postupníka a jakéhokoli postoupení Nároků akcionářů učiněného na základě takovéto smlouvy uzavřené mezi Protistranou a SMA (pro vyloučení pochybností definice Postoupit a Postoupení se nepoužijí pro jakékoli dispozice s Akciemi a použijí se pro jakékoli dispozice s Nároky akcionářů); (xxiv) Žalobce znamená každého z následujících osob: (a) Václav Sládek, r.č.: /0626, (b) František Vysloužil, r.č.: /436, (c) Pavel Tykač, r.č.: /2171, (d) Karel Tománek, r.č.: /0917, (e) Pavel Šimek, r.č.: /3046 a (f) Tomáš Fohler, r.č.: /0291 a (xxv) Oznámení znamená veřejné oznámení GEMB ve věci uplatnění práva akcionářů AGBL na uzavření narovnávací dohody a práva na úhradu narovnávací platby, které bylo uveřejněno dne 12. listopadu 2010 v Mladé frontě DNES a na internetových stránkách 1.4 V této Dohodě (i) jednotné číslo zahrnuje i číslo množné a naopak a kterýkoli rod zahrnuje i kterýkoli jiný rod, (ii) nadpisy odstavců nemají vliv na výklad či interpretaci této Dohody, (iii) pojem osoba zahrnuje fyzickou osobu, společnost, obchodní společnost, společný podnik, sdružení, svěřeneckou společnost (trust) nebo partnership (nezávisle na tom, zda mají právní subjektivitu či nikoli), vládu, stát, nebo orgán veřejné či státní moci nebo jiný subjekt nebo organizaci (zahrnuje v to i jejich podřízené vládní nebo politické orgány nebo agentury), (iv) není-li výslovně uvedeno jinak, odkaz na dokument (zejména na tuto Dohodu) je odkazem na předmětný dokument v jeho změněném, doplněném nebo novelizovaném znění (vždy vyjma případů, kde je takový odkaz v rozporu s ustanoveními takového dokumentu), (v) pojem písemně (nebo jakékoli podobné výrazy) zahrnuje jakýkoli způsob vyjádření slov v čitelné a nepomíjivé formě, (vi) odkazy na pravomocné a závazné rozhodnutí soudu (případně příkaz), proti němuž není přípustné odvolání znamenají soudní rozhodnutí (případně příkaz), které bylo doručeno adresátům a nabylo právní moci podle občanského soudního řádu České republiky, (vii) odkazy na Relevantní nároky, Vyloučené nároky, Vyloučené obecné nároky, Nároky akcionářů nebo Nároky GE znamenají pouze Relevantní nároky, Vyloučené nároky, Vyloučené obecné nároky, Nároky akcionářů nebo Nároky GE uplatněné ze strany takových osob proti těm osobám konkrétně uvedeným v této Dohodě, a jejich příslušným právním nástupcům, dědicům a/nebo postupníkům, s tím, že odkazy na Nároky akcionářů znamenají tyto nároky bez ohledu na to, zda osoba z nich oprávněná je či 12

13 není akcionářem AGBL, (viii) odkazy na právní nástupce, dědice a/nebo postupníky, Propojené osoby, zástupce, poradce nebo představitele podle bezprostředně předcházejícího ustanovení (vii) nezahrnují Českou republiku, ČNB, bývalé nebo současné členy představenstva a dozorčí rady AGBL a/nebo bývalého nebo současného likvidátora AGBL, (ix) odkazy na denní čas znamenají odkazy na londýnský čas (není-li výslovně uvedeno jinak), (x) odkazy na základní kapitál AGBL znamenají odkazy na základní kapitál AGBL, jak je zapsán v obchodním rejstříku ke dni účinnosti Pravidel, (xi) odkazy na Smlouvy z roku 1998, Smlouvy s ČNB z roku 1998, Kupní smlouvu z roku 1998 a Smlouvy z roku 2010 znamenají tyto smlouvy a dohody ve znění účinném k Datu účinnosti, a (xii) odkazy na akcie nebo podíly na základním kapitálu AGBL znamenají akcie a/nebo podíly na základním kapitálu představované (a) zaknihovanými akciemi AGBL nebo (b) hromadnými listinami nahrazujícími listinné akcie AGBL, případně listinnými akciemi AGBL shodujícími se v náležitostech se vzorovými kopiemi dle příloh 2 až 6 Pravidel a dokumenty označenými jako zatímní listy AGBL, které nejsou jakkoliv zpochybněny ze strany AGBL. 2 VZDÁNÍ SE NÁROKŮ 2.1 Protistrana se tímto (i) svým jménem, jménem každé z Ovládaných osob, členů své rodiny, případně manželky (manžela) a (ii) v rozsahu, v jakém to dovolují příslušné právní předpisy, jménem kterékoliv ze svých Propojených osob kromě Ovládaných osob neodvolatelně a bezpodmínečně (ale v každém případě za podmínek odstavců 8.4 a 8.5) vzdává veškerých Nároků vzniklých na základě nebo souvisejících s Relevantními skutečnostmi, které Protistrana nebo kterákoli z jejích Propojených osob, členů její rodiny nebo případně manželka (manžel) má, měla nebo může mít, ať již sama nebo společně s jakýmikoli jinými osobami, proti kterékoli ze společností AGBL, GEMB, GECIH, GEMCHC a/nebo kterékoli z jejich Propojených osob, postupníků, právních nástupců, zástupců, poradců nebo představitelů (pro vyloučení pochybností, žádná z takových Propojených osob, postupníků, právních nástupců, zástupců, poradců nebo představitelů nezahrnuje ČNB nebo Českou republiku) a tyto Nároky navždy ruší (a v rozsahu, ve kterém se jich nemůže účinně vzdát nebo je zrušit, zavazuje se nezahájit a nevést spory nebo je jiným způsobem neuplatňovat a nevymáhat) (veškeré výše uvedené Nároky společně dále jen Relevantní nároky ). 3 FINANČNÍ PODMÍNKY 3.1 GEMB jako protiplnění za vzdání se Relevantních nároků podle odstavce 2.1 a za narovnání podle této Dohody a podmínek v ní uvedených zaplatí Protistraně Narovnávací platbu za podmínek ustanovení odstavce 3.2 a po splnění všech následujících odkládacích podmínek (společně dále jen Podmínky narovnávací platby ): (a) akcionáři AGBL vlastnící akcie AGBL představující v souhrnu alespoň 31% (slovy: třicet jedna procent) základního kapitálu AGBL a jejich příslušné Propojené osoby nebudou porušovat tuto Dohodu nebo jakoukoli dohodu o narovnání v podstatných ohledech stejného nebo obdobného obsahu jako má tato Dohoda (dále jen Narovnávací dohoda ) a nenapadnou ani nepopřou jejich existenci, přípustnost, zákonnost, platnost, závaznost nebo vymahatelnost (nebo takové porušení bude řádně napraveno podle jejich podmínek) a (b) akcionáři AGBL vlastnící akcie AGBL představující v souhrnu alespoň 31% (slovy: třicet jedna procent) základního kapitálu AGBL budou plnit a nebudu porušovat žádná relevantní ujednání a závazky obsažené v Pravidlech (nebo 13

14 jakékoli neplnění či porušení bude řádně napraveno v souladu s jejich podmínkami). 3.2 Pokud jsou splněny a budou-li i nadále splněny všechny Podmínky narovnávací platby, vyplatí GEMB Protistraně Narovnávací platbu bezhotovostním převodem na Bankovní účet nebo prostřednictvím poštovní poukázky odeslané na doručovací adresu Protistrany, a to do jednoho (1) měsíce po případném splnění všech následujících odkládacích podmínek: (a) (b) (c) (d) ke dni splnění ostatních odkládacích podmínek uvedených v tomto odstavci 3.2 (x) Protistrana nijak neporuší tuto Dohodu (nebo takové porušení bude řádně napraveno podle jejich podmínek) a (y) Protistrana ani s ní Propojené osoby nijak nenapadnou, ani nepopřou existenci, přípustnost, zákonnost, platnost, závaznost nebo vymahatelnost této Dohody, a Protistrana bude plnit a nebude porušovat žádná relevantní ujednání a závazky obsažené v Pravidlech (nebo jakékoli neplnění či porušení bude řádně napraveno podle jejich podmínek), a nastane 29. dubna 2011, a AGBL předá GEMB seznamy příslušných akcionářů AGBL a informace o akciích AGBL v jejich vlastnictví vycházející z výpisů z evidence emise (výpisů z registru emitenta) vedených pro AGBL Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, Česká republika, IČ: , k 11. listopadu 2010 a k 1. dubnu 2011 (x) potvrzující, že od 11. listopadu 2010 (včetně) do 1. dubna 2011 (včetně) nedošlo k žádné změně ve vlastnictví zaknihovaných akcií AGBL Protistrany ani dalších akcionářů AGBL, kteří v souladu s Pravidly uzavřeli Narovnávací dohodu se Stranami GE, vlastnících k 11. listopadu 2010 akcie AGBL představující v souhrnu alespoň 27,60% (slovy: dvacet sedm celých šedesát setin procenta) základního kapitálu AGBL a (y) dokládající vlastnictví zaknihovaných akcií AGBL příslušných akcionářů AGBL, kteří v souladu s Pravidly uzavřeli Narovnávací dohodu se Stranami GE. Pokud Protistrana (i) (ii) bude vlastnit k 1. dubnu 2011 nižší počet zaknihovaných akcií příslušné emise akcií AGBL než k 11. listopadu 2010, bude jí ve vztahu k akciím této emise zaplacena Narovnávací platba (uvedená v záhlaví (I) této Dohody) snížená o 15% jmenovité hodnoty akcií této emise, které Protistrana vlastnila k 11. listopadu 2010, ale nevlastnila k 1. dubnu 2011, nebo bude vlastnit k 1. dubnu 2011 vyšší počet zaknihovaných akcií příslušné emise akcií AGBL než k 11. listopadu 2010, bude jí ve vztahu k akciím této emise zaplacena Narovnávací platba připadající pouze na akcie, které vlastnila k 11. listopadu 2010, ledaže (aa) prokáže způsobem přijatelným pro Strany GE nepřetržitou řadu nabývacích titulů k zaknihovaným akciím AGBL, které Protistrana vlastnila k 1. dubnu 2011, ale nevlastnila k 11. listopadu 2010, a 14

15 (bb) osoba, která vlastnila k 11. listopadu 2010 takové akcie (tj. akcie AGBL, které Protistrana vlastnila k 1. dubnu 2011, ale nevlastnila k 11. listopadu 2010), neuzavřela se Stranami GE Narovnávací dohodu ve vztahu k žádné takové zaknihované akcii nebo taková Narovnávací dohoda byla ukončena před zaplacením narovnávací platby dle takové Narovnávací dohody, v kterémžto případě bude Protistraně zaplacena Narovnávací platba (uvedená v záhlaví (I) této Dohody) navýšená o 15% jmenovité hodnoty akcií příslušné emise, které Protistrana vlastnila k 1. dubnu 2011, ale nevlastnila k 11. listopadu 2010 a ve vztahu k nimž byly splněny podmínky dle odstavců 3.2(d)(ii)(aa) a (bb) výše (takovéto navýšení Narovnávací platby bude Protistranou a GEMB potvrzeno způsobem přijatelným pro Strany GE na centrálním pracovišti GEMB na adrese BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 Michle, a to nejpozději do 15. dubna 2011). Pro vyloučení pochybností, pro účely odstavce 3.2(d) bude vždy rozhodný ten seznam příslušných akcionářů AGBL a údaje o počtu akcií AGBL v jejich vlastnictví k 11. listopadu 2010 a k 1. dubnu 2011, který AGBL ve vztahu k příslušnému dni doručila GEMB jako první. 3.3 Strany ujednávají, že závazek GEMB zaplatit Protistraně Narovnávací platbu podle této Dohody bude splněn (i) v případě platby bezhotovostním převodem v okamžiku odepsání Narovnávací platby z bankovního účtu GEMB ve prospěch Bankovního účtu, a (ii) v případě platby poštovní poukázkou v okamžiku odeslání příslušné poštovní poukázky ze strany GEMB na adresu uvedenou v záhlaví (4) této Dohody Protistraně. 3.4 V případě prodlení GEMB s platbou Narovnávací platby Protistraně podle této Dohody bude GEMB povinna zaplatit Protistraně úrok z prodlení z dlužné částky stanovený jako sazba PRIBOR plus 3,5 procenta per annum. 4 DALŠÍ ZÁVAZKY 4.1 Protistrana nezahájí, neuplatní, ani nebude žádným způsobem jinak podporovat a zajistí, aby žádná z jejích Propojených osob, členů rodiny a případně manželka (manžel) nezahajovali, neuplatnili, ani žádným způsobem jinak nepodporovali jakýkoli Nárok napadající (i) Kupní smlouvu z roku 1998, (ii) prodej Nové Agrobanky ze strany AGBL ve prospěch GEMB podle Kupní smlouvy z roku 1998, (iii) jakoukoli jinou transakci mezi AGBL, GEMB a dalšími stranami v souvislosti s Relevantními skutečnostmi, (iv) tuto Dohodu, (v) související transakce týkající se narovnání mezi AGBL a/nebo Stranami GE a/nebo dalšími stranami uzavřené k datu této Dohody nebo před ním, (vi) jakékoli smlouvy nebo transakce předpokládané touto Dohodou nebo souvisejícími transakcemi týkajícími se narovnání podle bezprostředně předcházejícího bodu (v), (vii) jakékoli jiné smlouvy, dohody nebo transakce mezi AGBL, na jedné straně, a kteroukoli ze Stran GE a/nebo ČNB, na druhé straně, (viii) Smlouvy s ČNB z roku 1998 a/nebo (ix) Smlouvy z roku 2010, ani neučiní žádné kroky, které by mohly vést k ohrožení nebo oslabení účinnosti (a) prodeje Nové Agrobanky podle Kupní smlouvy z roku 1998, (b) této Dohody, (c) souvisejících transakcí týkajících se narovnání mezi AGBL a/nebo Stranami GE a/nebo dalšími stranami uzavřených k datu této Dohody nebo před ním, (d) jakýchkoli smluv nebo transakcí předpokládaných touto Dohodou nebo souvisejících transakcí týkajících se narovnání podle bezprostředně předcházejícího bodu (c), (e) 15

16 jakýchkoli jiných smluv, dohod nebo transakcí mezi AGBL, na jedné straně, a kteroukoli ze Stran GE a/nebo ČNB, na druhé straně, (f) Smluv s ČNB z roku 1998 a/nebo (g) Smluv z roku 2010, zejména (nikoliv však výlučně) Protistrana neuveřejní článek, analýzu či jiný text, veřejně (ať písemně či ústně) neposkytne rozhovor, stanovisko, komentář, vyjádření či názor ani neučiní jakékoliv jiné prohlášení ohledně výše uvedeného ani finančně, věcně či názorově nepodpoří cokoliv z výše uvedeného. Protistrana poskytne GEMB na její žádost a náklady, pokud budou účelně vynaložené, přiměřené a řádně zdokumentované ze strany Protistrany, veškerou nutnou součinnost v souvislosti s účelnou obranou proti jakémukoliv Nároku uvedenému v předchozí větě. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že (A) v případě, že Protistrana je stranou jakékoli smlouvy, dohody nebo transakce uvedené v odstavci 4.1(iv) až (vii), (ix), (b) až (e) a (g), má právo vymáhat svá smluvní práva vůči kterékoli jejich další straně vzniklá z jakékoli takové smlouvy, dohody nebo transakce v rozsahu, ve kterém tato smluvní práva nebyla realizována v souladu s takovou smlouvou, dohodou nebo transakcí, a (B) v případě, že Protistrana je stranou jakékoli smlouvy, dohody nebo transakce uvedené v odstavci 4.1(i) až (iii), (viii), (a) a (f) (s výjimkou těch uvedených v odstavci 4.1(iv) až (vii), (ix), (b) až (e) a (g)), má právo vymáhat svá smluvní práva vůči kterékoli jejich další straně vzniklá z jakékoli takové smlouvy, dohody nebo transakce v rozsahu, ve kterém tato smluvní práva nebyla realizována v souladu s takovou smlouvou, dohodou nebo transakcí nebo výhradně v rozsahu, ve kterém tato práva nebyla narovnána nebo zrušena nebo nedošlo k jejich vzdání se podle této Dohody, Narovnávacích dohod a/nebo jakýchkoliv souvisejících narovnávacích transakcí mezi AGBL, na straně jedné, a jakoukoliv Stranou GE a/nebo ČNB, na straně druhé, s tím, že takové narovnání, zrušení a/nebo vzdání se má přednost před vymáháním takových smluvních práv. 4.2 V relevantních případech bude Protistrana neprodleně po uzavření této Dohody souhlasit, schválí a bude podporovat (a zajistí, aby její příslušné Propojené osoby, členové rodiny a případně manželka (manžel) souhlasili, schválili a podporovali) trvalé zpětvzetí, ukončení nebo zamítnutí jakéhokoli Nároku vzniklého na základě nebo souvisejícího s Relevantními skutečnostmi uplatněného písemně proti kterékoli ze společností GEMB, GECIH, GEMCHC, AGBL, a/nebo kterékoli z jejich příslušných Propojených osob, postupníků, právních nástupců, zástupců, poradců nebo představitelů, v souvislosti s nímž Protistrana, kterákoli z jejích příslušných Propojených osob, členů rodiny a/nebo případně manželka (manžel) vystupuje jako žalobce nebo jako vedlejší účastník na straně žalobce, a Protistrana učiní všechny zákonné a obchodně dostupné a nezbytné kroky (a zajistí, aby její příslušné Propojené osoby, členové rodiny a případně manželka (manžel) učinili všechny zákonné a obchodně dostupné a nezbytné kroky) s cílem dosáhnout trvalého vyřešení, zamítnutí a ukončení takových Nároků uplatněných písemně a/nebo zpětvzetí návrhu nebo soudní rozhodnutí takových Nároků, pokud byly uplatněny u soudu, ve prospěch společností GEMB, GECIH, GEMCHC, AGBL, a/nebo kterékoli z jejich příslušných Propojených osob, postupníků, právních nástupců, zástupců, poradců nebo představitelů pravomocným a závazným příkazem nebo rozhodnutím příslušného soudu, proti němuž není přípustné odvolání. Aniž by tím byl omezen obecný rozsah výše uvedeného, je Protistrana (v relevantních případech) povinna (a) řádně a trvale vzít zpět všechny žaloby o určení platnosti nebo neplatnosti Smluv z roku 1998 podané Protistranou u jakéhokoli soudu, a (b) zajistit trvalé zpětvzetí všech žalob a trvalé ukončení všech soudních řízení o určení platnosti nebo neplatnosti Smluv z roku 1998, v nichž Protistrana vystupuje nebo k datu účinnosti Pravidel vystupovala jako žalobce nebo jako vedlejší účastník na straně žalobce. Protistrana na žádost GEMB neprodleně předá GEMB dostatečný důkaz o splnění závazků uvedených v tomto odstavci

17 4.3 Protistrana nebude jednat způsobem (a zajistí, aby takovým způsobem nejednaly ani její příslušné Propojené osoby, členové rodiny a případně manželka (manžel)), (a) který by mohl nepříznivě ovlivnit (i) schopnost Stran plnit své povinnosti podle této Dohody a/nebo vyplývající ze souvisejících transakcí týkajících se narovnání mezi AGBL a/nebo Stranami GE a/nebo dalšími stranami uzavřených k datu této Dohody nebo před ním, (ii) dokončení likvidace AGBL nebo (iii) výmaz AGBL z obchodního rejstříku s tím, že prodlení s dokončením likvidace AGBL nebo s výmazem AGBL z obchodního rejstříku vzniklé následkem jednání kterékoli z Protistran, a v rozsahu, ve kterém není šikanózní, nebude pokládáno za porušení odstavce 4.3(ii) nebo odstavce 4.3(iii) nebo (b) který by mohl vést k obnovení likvidace AGBL (zejména na základě návrhu nebo jiného iniciování takového obnovení). Pokud jmenovitá hodnota Prokázaných akcií činí alespoň ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), Protistrana je povinna (osobně nebo prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce) zúčastnit se příslušné valné hromady AGBL a hlasovat na ní pro návrhy likvidátora AGBL ve věci schválení zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, pokud budou ve všech podstatných ohledech v souladu s příslušnými právními předpisy a likvidační zůstatek bude likvidátorem AGBL správně vyčíslen. Povinnost Protistrany účastnit se valné hromady stanovená v bezprostředně předcházející větě tohoto odstavce 4.3 neplatí pouze v případě, že jejímu splnění brání závažné objektivní okolnosti na straně Protistrany a Protistrana o takových okolnostech písemně informuje Strany GE. Protistrana je povinna na žádost Stran GE prokázat, že takové závažné objektivní okolnosti nastaly. Pokud jmenovitá hodnota Prokázaných akcií činí méně než ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a Protistrana se zúčastní příslušné valné hromady AGBL (osobně nebo prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce), je Protistrana povinna na ní hlasovat pro návrhy likvidátora AGBL ve věci schválení zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, pokud budou ve všech podstatných ohledech v souladu s příslušnými právními předpisy a likvidační zůstatek bude likvidátorem AGBL správně vyčíslen. 4.4 Protistrana před účinným dokončením likvidace AGBL a výmazem AGBL z obchodního rejstříku v maximálním rozsahu, v jakém to umožňují příslušné právní předpisy, ani přímo, ani nepřímo nezpůsobí, nezahájí, nebude podporovat, ani nebude jinak jednat způsobem, který by mohl vyvolat, nebo který by mohl v jakémkoli podstatném ohledu přispět k úpadku nebo hrozícímu úpadku AGBL ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky nebo k podání insolvenčního návrhu na AGBL ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky a zajistí, aby ani žádná z jejích Propojených osob, členů rodiny nebo případně manželka (manžel) nejednali žádným takovým způsobem. 4.5 Protistrana nesmí Převést kteroukoliv z Akcií na jakoukoli třetí osobu nabyvatele bez předchozího písemného souhlasu GEMB (kterýžto souhlas nesmí být neodůvodněně odepírán) s tím, že před jakýmkoli takovým Převodem (i) Protistrana předá GEMB předchozí písemné oznámení obsahující následující informace: (a) totožnost nabyvatele a (b) identifikaci a počet Akcií, které mají být převedeny, a (ii) taková třetí osoba - nabyvatel podepíše a předá všem Stranám právně závazný návrh dohody o přistoupení (s tím, že podpisy na uvedeném návrhu budou úředně ověřeny a budou získána všechna příslušná schválení a souhlasy, jak požadují příslušné platné právní předpisy nebo zakladatelské dokumenty, případně stanovy takové třetí osoby - nabyvatele, a návrh dohody o přistoupení bude obsahovat prohlášení v tomto smyslu), podle něhož taková třetí osoba - nabyvatel bude mít všechna práva a závazky Protistrany z této Dohody a zaváže se být vázána ustanoveními této Dohody, jako kdyby taková třetí osoba - nabyvatel byla Protistranou. Protistrana nehledě na výše uvedené (x) zajistí, aby všechny třetí osoby - nabyvatelé v případě jakéhokoli následného Převodu kterékoliv z Akcií splnili povinnosti uvedené v tomto odstavci 17

18 4.5, a (y) v případě jakéhokoli Nároku (který by naplňoval definici pojmu Relevantního nároku, kdyby osoba jej uplatňující byla Protistrana) uplatněného nebo tvrzeného jakoukoli třetí osobou - nabyvatelem v rozporu s touto Dohodou, odškodní Protistrana Strany GE a uhradí jim veškeré škody a ztráty, které jim vzniknou na základě nebo jako následek jakéhokoli takového Nároku, při aplikaci omezení uvedených v odstavci 6. V případě jakéhokoli takového Nároku uplatněného nebo tvrzeného proti kterékoli ze Stran GE v rozporu s touto Dohodou před provedením Narovnávací platby podle odstavce 3.2 budou Strany GE oprávněny jednostranně započíst Narovnávací platbu proti jakýmkoli škodám a ztrátám, které jsou předmětem odškodnění podle této Dohody. 4.6 Strany GE výslovně odmítají a v žádném případě neakceptují, nepodporují, ani nepřipouštějí žádné nároky uplatněné SMA v rámci Řízení SMA a/nebo jakoukoliv jinou osobou na straně žalobce v rámci jakéhokoliv jiného Řízení (jak je definováno níže), ani žádné procesní dokumenty, důkazy nebo argumentaci použitou SMA v Řízení SMA a/nebo jakoukoliv jinou osobou na straně žalobce v rámci jakéhokoliv jiného Řízení (jak je definováno níže), ani se k nim nepřipojují a nesouhlasí s nimi a nic v této Dohodě, Narovnávacích dohodách a/nebo jakýchkoliv souvisejících narovnávacích transakcích mezi AGBL, na straně jedné, a jakoukoliv Stranou GE, na straně druhé, nesmí být vykládáno jinak. Pro vyloučení pochybností, Protistrana výslovně potvrzuje (v případě, že uzavřela nebo hodlá uzavřít se SMA smlouvu o postoupení pohledávky nebo jinou obdobnou smlouvu, jejichž obsahem je nebo bude postoupení určitých Nároků akcionářů na SMA jako postupníka), že má neměnný a vážný zájem na řádném vedení a řádném pokračování Řízení SMA a/nebo jakéhokoli jiného Řízení (jak je definováno níže) a má neměnný a vážný zájem na řádném vydání rozhodnutí ve věci samé v Řízení SMA a/nebo jakémkoli jiném Řízení (jak je definováno níže). Pokud Protistrana je nebo se stane účastníkem na straně žalobce nebo vedlejším účastníkem Řízení SMA nebo jakéhokoliv jiného soudního řízení ohledně jakéhokoliv Nároku akcionářů vedeného proti České republice a/nebo ČNB (dále jen Řízení ) Strany ujednávají následující: (i) pro účely omezení možných budoucích skutečností vztahujících se k Řízení, které by mohly v podstatném ohledu zneplatnit a/nebo v podstatném ohledu poškodit narovnání založené touto Dohodou, Narovnávacími dohodami a/nebo jakýmikoliv souvisejícími narovnávacími transakcemi mezi AGBL, na straně jedné, a jakoukoliv Stranou GE, na straně druhé, uzavřenými k Datu účinnosti nebo před ním (pro vyloučení pochybností, pojem poškodit zahrnuje využití (v anglickém jazyce: reliance on) jakéhokoliv rozsudku, usnesení nebo rozhodnutí za účelem zabránit nebo vyhnout se plnění a/nebo realizaci takového narovnání), Protistrana ve vztahu k jakémukoliv Řízení (a to v maximálním rozsahu, v jakém to právní předpisy umožňují), (a) doručí ČNB nejpozději do sedmi (7) Pracovních dnů od podpisu této Dohody ze strany Protistrany (pokud je Protistrana účastníkem na straně žalobce nebo vedlejším účastníkem dotčeného Řízení k datu podpisu této Dohody ze strany Protistrany), nebo od zahájení dotčeného Řízení (pokud bude zahájeno Protistranou po uzavření této Dohody), nebo ode dne, kdy se Protistrana stane účastníkem na straně žalobce nebo vedlejším účastníkem dotčeného Řízení, žádost o souhlas a součinnost ČNB ohledně přerušení dotčeného Řízení a v případě, že ČNB doručí Protistraně, ve lhůtě patnácti (15) Pracovních dnů od doručení takovéto žádosti Protistrany ČNB, písemný souhlas s přerušením dotčeného Řízení, který bude ve všech podstatných ohledech odpovídat podmínkám obsaženým ve vzoru prohlášení ČNB, které je přílohou č. 2 této Dohody (takovýto souhlas ČNB dále jen Prohlášení ČNB ), Protistrana do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení Prohlášení ČNB Protistraně řádně podá v součinnosti s ČNB k příslušnému soudu společný návrh na 18

19 přerušení dotčeného Řízení a do sedmi (7) Pracovních dnů ode dne takového podání doručí jeho originální vyhotovení (opatřené originálním razítkem potvrzujícím jeho podání příslušnému soudu) nebo jeho úředně ověřenou kopii GEMB, (b) zajistí v součinnosti s ČNB, aby dotčené Řízení zůstalo přerušeno a (c) neučiní nic, co by mohlo způsobit, aby v dotčeném Řízení bylo znovu pokračováno, s výjimkou pokračování a dalšího přerušení Řízení nad rámec kterékoli jednoroční (1-roční) lhůty přerušení, jak je uvedeno v poslední větě ustanovení 111 občanského soudního řádu České republiky (nebo stejného nebo obdobného, jakkoli očíslovaného, účinného ustanovení novelizovaného nebo nového občanského soudního řádu České republiky) až do doby, než dojde k té z následujících událostí, která nastane nejdříve: (aa) AGBL bude řádně a účinně vymazána z obchodního rejstříku na základě pravomocného a závazného rozhodnutí příslušného soudu, proti němuž není přípustné odvolání, (bb) dojde k ukončení této Dohody nebo (cc) nastane 31. prosinec 2013 (ledaže bude tato lhůta obsažená v Prohlášení ČNB doručeném GEMB a AGBL (s kopií Protistraně) prodloužena ze strany ČNB s předchozím písemným souhlasem Protistrany s takovým prodloužením, v kterémžto případě bude pro účely tohoto odstavce 4.6(i) platit taková prodloužená lhůta). Protistrana bude zproštěna veškerých povinností podle odstavce 4.6(i)(a) až (c), vždy však pouze ve vztahu k dotčenému Řízení, pokud (w) ČNB nedoručí Protistraně Prohlášení ČNB ve lhůtě patnácti (15) Pracovních dnů od doručení žádosti Protistrany ČNB, ČNB nepodá v součinnosti s Protistranou návrh na přerušení dotčeného Řízení u příslušného soudu, ČNB opomene učinit cokoli, co je nutné pro pokračování a další přerušení Řízení nad rámec kterékoli jednoroční (1-roční) lhůty přerušení, jak je uvedeno v poslední větě ustanovení 111 občanského soudního řádu České republiky (nebo stejného nebo obdobného, jakkoli očíslovaného, účinného ustanovení novelizovaného nebo nového občanského soudního řádu České republiky), nebo nevykoná, opomene vykonat nebo jakýmkoliv jiným způsobem vykoná cokoli, co by mohlo způsobit trvalé zastavení takového Řízení, (x) příslušný soud rozhodne o tom, že takové Řízení nebude přerušeno nebo že v takovém Řízení bude pokračováno z jiného důvodu než na návrh Protistrany nebo jiného procesního úkonu nebo opomenutí Protistrany, (y) ČNB automaticky přestane být vázána Prohlášením ČNB podle článku 1 Prohlášení ČNB, nebo (z) ČNB písemně vyrozumí GEMB a AGBL (s kopií Protistraně), že přestává být vázána Prohlášením ČNB na základě článku 2 Prohlášení ČNB, avšak za podmínky, že Protistrana bude oprávněna pokračovat v takovém Řízení a/nebo učinit cokoli, co může vést k pokračování v takovém Řízení ne dříve než během posledního kalendářního měsíce každého ročního období přerušení, jak je uvedeno v poslední větě ustanovení 111 občanského soudního řádu České republiky (nebo stejného nebo obdobného, jakkoli očíslovaného, účinného ustanovení novelizovaného nebo nového občanského soudního řádu České republiky), pokud změna příslušného procesního předpisu nebo rozhodnutí příslušného soudu, vydané bez podnětu nebo právního úkonu Protistrany, jejich orgánů nebo Propojených osob, nevyžadují dřívější pokračování takového Řízení. Protistrana bude zproštěna veškerých povinností podle odstavce 4.6(i)(a) až (c), vždy však pouze ve vztahu k dotčenému Řízení, pokud plnění jakýchkoliv povinností podle odstavce 4.6(i)(a) až (c) Protistranou by jinak než na základě principů řádného pokračování v řízení v současnosti upravených v 112 zákona České republiky č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) (nebo stejného nebo obdobného, jakkoli očíslovaného, účinného ustanovení novelizovaného nebo nového právního předpisu České republiky upravujícího principy řádného pokračování v řízení) (A) mělo za následek 19

20 odmítnutí nebo zamítnutí návrhu uplatňovaného Protistranou v dotčeném Řízení nebo trvalé zastavení dotčeného Řízení a/nebo (B) meritorně poškodilo jakýkoliv Nárok akcionářů uplatňovaný Protistranou v dotčeném Řízení nebo by způsobilo jeho zánik nebo nemožnost jeho uplatnění z důvodu promlčení nebo prekluze (pro vyloučení pochybností se za případ uvedený pod (A) a/nebo (B) tohoto odstavce 4.6(i) nepovažuje pouhé prodloužení dotčeného Řízení, tj. prodloužení, které nemá nebo nebude mít následky uvedené pod (A) a/nebo (B) tohoto odstavce 4.6(i)) s tím, že podmínkou účinnosti takového zproštění povinností dle (A) a/nebo (B) tohoto odstavce 4.6(i) bude vypracování a doručení GEMB písemného právního stanoviska advokátní kanceláře (kterou na své náklady Protistrana, jako jediný klient ve vztahu k takovému právnímu stanovisku, najme), v němž bude výslovně uvedeno, že plnění jakýchkoliv povinností Protistranou podle odstavce 4.6(i)(a) až (c) má nebo by mělo dle názoru této advokátní kanceláře (s přihlédnutím k výhradám právního hodnocení, které jsou obvyklé pro obdobná právní stanoviska advokátních kanceláří) jinak než na základě principů řádného pokračování v řízení v současnosti upravených v 112 Občanského zákoníku (nebo stejného nebo obdobného, jakkoli očíslovaného, účinného ustanovení novelizovaného nebo nového právního předpisu České republiky upravujícího principy řádného pokračování v řízení) následky uvedené pod (A) a/nebo (B) tohoto odstavce 4.6(i). Nehledě na výše uvedené a na skutečnost, zda je Řízení v souladu s ním přerušeno či nikoliv, ustanovení odstavce 5.4(i) níže se vždy použije v plném rozsahu na Řízení, a (ii) Protistrana v jakémkoliv Řízení (a to v maximálním rozsahu, v jakém to právní předpisy umožňují) (w) nebude navrhovat (a) přistoupení dalšího účastníka do Řízení na straně žalobce, a/nebo (b) záměnu nebo procesní nástupnictví žalobce (tedy vystoupení Protistrany z Řízení a nastoupení jiné osoby na její místo co do části nebo celého nároku uplatňovaného v takovém Řízení), a/nebo (c) vstup vedlejšího účastníka do Řízení, (x) neučiní vůči soudu či třetí osobě žádný úkon, jímž vyjádří s procesními změnami uvedenými v odstavci 4.6(ii)(w) pod písmeny (a) až (c) svůj souhlas, (y) neoznámí soudu, že osobou oprávněnou z jakéhokoliv Nároku akcionářů (nebo jeho části) uplatňovaného v Řízení je, vedle nebo namísto Protistrany, třetí osoba a (z) v případě vstupu třetí osoby do Řízení z vlastní iniciativy nebo na výzvu nebo návrh jiného účastníka bude Protistrana namítat v Řízení nepřípustnost vstupu vedlejšího účastníka do Řízení. Závazky Protistrany dle odstavce 4.6(ii)(w) až (z) výše se nevztahují na státní orgány při výkonu státní moci. Protistrana dále nebude nabádat třetí osoby ke vstupu do Řízení, ani je v takovém jednání nebude nijak podporovat (tím nejsou dotčeny zákonné povinnosti Protistrany). Veškeré závazky Protistrany dle odstavce 4.6(ii) (w) až (z) zanikají v okamžiku, kdy (A) AGBL bude řádně a účinně vymazána z obchodního rejstříku na základě pravomocného a závazného rozhodnutí příslušného soudu, proti němuž není přípustné odvolání, (B) dojde k ukončení této Dohody, (C) nastane 31. prosinec 2013 (ledaže bude tato lhůta obsažená v Prohlášení ČNB doručeném GEMB a AGBL (s kopií Protistraně) prodloužena ze strany ČNB s předchozím písemným souhlasem Protistrany s takovým prodloužením, v kterémžto případě bude pro účely tohoto odstavce 4.6(ii) platit taková prodloužená lhůta). Aniž by tím byla dotčena ustanovení předchozí věty tohoto odstavce 4.6(ii), od okamžiku, kdy (a až do okamžiku uvedeného pod písm. (A) až (C) předchozí věty tohoto odstavce 4.6(ii), kterýkoli z nich nastane nejdříve) (aa) ČNB nepodá v součinnosti s Protistranou návrh na přerušení Řízení u příslušného soudu, ČNB opomene učinit cokoli, co je nutné pro pokračování a další přerušení Řízení nad rámec kterékoli jednoroční (1-roční) lhůty přerušení, jak je 20

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie )

zaknihované akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,00 Kč, ISIN CZ0008461951 (dále jen Zaknihované Akcie ) VEŘEJNÝ NÁVRH NA KOUPI VLASTNÍCH AKCIÍ SPOLEČNOSTI LIGNA a.s. LIGNA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 112 09, IČ 00000914, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Oznámení o změně emisních podmínek HZL KB VAR 1/2037, HZL KB VAR 2/2037, HZL KB VAR 3/2037 a HZL KB VAR 4/2037

Oznámení o změně emisních podmínek HZL KB VAR 1/2037, HZL KB VAR 2/2037, HZL KB VAR 3/2037 a HZL KB VAR 4/2037 HZL KB VAR 1/2037, HZL KB VAR 2/2037, HZL KB VAR 3/2037 a HZL KB VAR 4/2037 Česká národní banka schválila rozhodnutím č.j. 2008/13251/570 Sp/2008/327/572 ze dne 13.11.2008, které nabylo právní moci dne

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

PŘÍLOHA č. 1. Statutární město Olomouc. TECPROM a.s. Smlouva o Převodu Akcií

PŘÍLOHA č. 1. Statutární město Olomouc. TECPROM a.s. Smlouva o Převodu Akcií PŘÍLOHA č. 1 Statutární město Olomouc a TECPROM a.s. Smlouva o Převodu Akcií TATO SMLOUVA O PŘEVODU AKCIÍ (dále také jen Smlouva ), BYLA UZAVŘENA MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI: 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. (Úvěrující a Úvěrovaný dále společně rovněž označováni jako smluvní strany a jednotlivě jako smluvní strana )

SMLOUVA O ÚVĚRU. (Úvěrující a Úvěrovaný dále společně rovněž označováni jako smluvní strany a jednotlivě jako smluvní strana ) SMLOUVA O ÚVĚRU TATO SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen Smlouva ) je uzavřena podle ustanovení 239 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi následujícími

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce Město Žatec V Žatci dne 13.4.2016 Městský úřad Žatec MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC KONANÉ DNE 25.04.2016 odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016, 17.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ (dále jen Kupující ) a název / jméno IČ / r.č. Sídlo / bydliště zápis v OR DIČ spoluvlastnický podíl (dále jen Prodávající

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA

VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. KUPNÍ SMLOUVA 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Kupní cena... 4 4. Převod vlastnictví... 4 5. Prohlášení Stran... 4 6. Závazky Prodávajícího...

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI uzavřená mezi Městskou částí Praha 10 jako prodávajícím a jako kupujícím SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Městská část Praha 10, se sídlem na adrese Vršovická 68, 101 38 Praha

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Emisní podmínky dluhopisů

Emisní podmínky dluhopisů Emisní podmínky dluhopisů Dluhopis BOOLER INVEST Limited Emitent: BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Český Aeroholding, a.s.

Český Aeroholding, a.s. SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU AKCIÍ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava jako Převodce a Český Aeroholding, a.s. jako Nabyvatel SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU AKCIÍ (dále jen Smlouva ): (1) Hlavné mesto

Více

SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU Smluvní strany: Město Beroun (Prodávající) a AVE Kladno s.r.o. (Kupující) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany Město Beroun, IČO: 00233129, se sídlem Beroun - Centrum,

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S NZ 433/2016 N 405/2016 strana prvá sepsaný dne pátého dubna roku dva tisíce šestnáct (05.04.2016), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA PRO ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ Vydání 2014

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1

Obsah I. ČÁST: ÚVODNÍ A SPOLEČNÉ VÝKLADY I.1 kapitola: Historický exkurs... 1 Obsah Předmluva... V Přehled použitých zkratek... VII I. Zkratky právních předpisů... VII I.1 České právní předpisy... VII I.2 Právní předpisy ES/EU... VIII II. Zkratky zahraničních obchodních společností...

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. celková jmenovitá hodnota 650 000 000 Kč dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem splatné v r. 2012 ISIN CZ0003501447 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové jmenovité

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE MÍSTOPŘEDSEDY DOZORČÍ RADY Uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. Zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích, v platném znění mezi Společností Výstaviště České Budějovice a.s.,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY Kód Př. (VS):. Č. smlouvy:. Č. jednotky:. SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY mezi níže uvedenými smluvními stranami byla uzavřena tato smlouva o převodu vlastnictví nebytové jednotky (dále

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 %

EMISNÍ PODMÍNKY. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem. splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538. Emisní kurz k datu emise: 100 % ČSOB Leasing, a. s. EMISNÍ PODMÍNKY Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo a likvidátor společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1 Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČO: 00411850, zapsané v obchodním rejstříku

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Příloha č. 2 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany 1. JUDr. Jiří Voda, LL.M., se sídlem Opletalova 57, 110

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami: (1) Obcí Lochousice, IČO: 00572918, se sídlem Lochousice

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 308 ze dne 07.05.2014 č.j.: 332/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 308 ze dne 07.05.2014 Smlouva o převodu akcií mezi akcionáři společnosti VIKTORIA ŽIŽKOV a. s. a Doprovodná dohoda k této smlouvě

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

ING. TOMÁŠ BUUS, PH.D. PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S. SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU CENNÝCH PAPÍRŮ

ING. TOMÁŠ BUUS, PH.D. PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S. SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU CENNÝCH PAPÍRŮ ING. TOMÁŠ BUUS, PH.D. A PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND, A.S. SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU CENNÝCH PAPÍRŮ Tato smlouva o úplatném převodu cenných papírů (dále jen Smlouva ) byla uzavřena níže

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ SOUBORU POHLEDÁVEK uzavřená podle 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen OZ ), mezi níže uvedenými smluvními stranami,

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI CITY TOWER HOLDING A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF REAL ESTATE HOLDING B.V. PPF Real Estate Holding

VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI CITY TOWER HOLDING A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF REAL ESTATE HOLDING B.V. PPF Real Estate Holding VEŘEJNÝ NÁVRH NA ODKOUPENÍ DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI CITY TOWER HOLDING A.S. ZE STRANY SPOLEČNOSTI PPF REAL ESTATE HOLDING B.V. PPF Real Estate Holding B.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 933, 1077XX,

Více

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 506 Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 507 Nevydal-li

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785 a násl. ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: 398/2016/ORI Smluvní strany Městská část

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více