Nemocnice zůstává městu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemocnice zůstává městu"

Transkript

1 5/ března ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Sušice má nové divadlo, tedy nový ochotnický divadelní spolek. Vznikl 16. února pod názvem SušDivOch. Více na str. 2 Ohrožení pitné vody simulovalo prověřovací cvičení jednotky sboru dobrovolných hasičů v Sušici. Ve středu 27. února je svolala siréna vyhlašující poplach k řešení modelové situace, k kdy po povodni vznikaly laguny v blízkosti zdrojů pitné vody. V průběhu zásahu byla jednotka SDHO Sušice hodnocena velmi dobře. Na místě byl také starosta Bc. Petr Mottl: Chtěl bych dobrovolným hasičům poděkovat za jejich připravenost, kterou prokázali při řešení nenadálé situace, řekl po skončení cvičení. Seminář o způsobu výpočtu cen vodného a stočného připravil pro zastupitele města odbor majetku a rozvoje MÚ Sušice. Využili jej k seznámení se s mechanismem stanovení cen a jeho ovlivnění z hlediska dopadů vnějších činitelů nájemného, cen energií, chemických činitelů potřebných k úpravě vody atp. Zpracovatelem kalkulace cen je provozovatel vodohospodářské infrastruktury, který návrh předkládá vlastníkovi (radě, případně zastupitelstvu) k odsouhlasení. Zastupitelé dostali také informace o stanovování a vývoji cen tepla. Při porovnání cenových hladin uvedených složek se srovnatelnými městy, vychází ceny pro Sušici dlouhodobě příznivě. Nemocnici budou probírat poprvé v úterý 12. března. Jde o první setkání pracovní skupiny nově jmenované zastupitelstvem, která se bude zabývat problematikou provozu nemocnice s ohledem na stanovení priorit k řešení. red Zastupitelé rozhodli těsnou většinou Nemocnice zůstává městu Záměr pronájmu sušické nemocnice smetli sušičtí zastupitelé ze stolu. Těsnou většinou při jmenovitém hlasování ho neodsouhlasili a Nemocnice Sušice, o. p. s., tak zůstává dále nájemcem nemocnice a o správu se podělí se zakladatelem, městem Sušice. Na jednání zastupitelstva byli přítomni zaměstnanci nemocnice, hlavně lékaři a sestry, ale také zástupce společnosti, která se o pronájem zajímala zdravotní ředitel Agel, s. r. o., MUDr. Milan Leckéši. Ten reagoval hlavně na připomínky týkající se garancí rozsahu poskytované péče a jistot stávajících zaměstnanců nemocnice: Je na rozhodnutí a zvážení zastupitelů a rady města, jaké podmínky by město ve smlouvě stanovilo. Je jedno, jestli se o pronájem zajímá Agel nebo někdo jiný. Smluvní podmínky musí po uzavření smlouvy respektovat obě strany. K nevyřčené otázce a obavám, zda nejde především o likvidaci nemocnice a její přeměnu na většinová lůžka dlouhodobě nemocných apod., uvedl: Ačkoliv se domnívám, že je nasnadě odpověď, uvedu jen některá fakta. Společnost Agel má v současnosti pod sebou šestnáct nemocnic. Všechny jsou ekonomicky vyrovnané, soběstačné, zaměstnanci v nich mají slušné platy a zisk jde zpět na reinvestice do zařízení. Jakékoliv spekulace o tom, že chceme (my anebo někdo jiný) pronajmout nemocnici, abychom ji zlikvidovali, jsou tudíž zbytečné. Žádný podnikatel nebude investovat do něčeho, co chce zlikvidovat. V téměř dvouhodinové diskusi padaly argumenty pro i proti schválení záměru pronájmu nemocnice dalšímu subjektu. Mezi názory proti převažoval ten, že po stránce ekonomické je nemocnice stabilní, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Dokonce se objevil návrh na vyhlášení místního referenda o otázce záměru (ten ale neprošel, podpořily jej pouze dvě zastupitelky). Názory pro diskutovaly zejména otázku personálních možností, zavedení specializovaných služeb a výhodnější spolupráci při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami. Potleskem ocenila přítomná veřejnost slova chirurga sušické nemocnice MUDr. Kalného, který vystupoval na obranu lékařů a na pravou míru uváděl některá fakta týkající se platů a přesčasových hodin, a také vystoupení RNDr. Fedorové, která poukazovala především na obavy z provozu pod cizím vedením. Při jmenovitém hlasování o záměru pronájmu nemocnice hlasovali PRO: MUDr. Nová. Mgr. Naglmüllerová, Bc. Mottl, Ing. Staněk, Ing. Zelený, Ing. Zezula, M. Malina, J. Hlaváček a V. Fornousová). PROTI návrhu hlasovalo 8 zastupitelů (J. Macháček, Mgr. Kudová, MUDr. Voldřich, PhDr. Szvitková, Ing. Stárková, Mgr. Řezníčková, MUDr. Vítovcová, Mgr. Kříž). Hlasování v tomto bodě se zdrželi se F. Kůs, Ing. Marešová a JUDr. Rippelová. Výsledek hlasování byl přijat, přihlížejícími zástupci vedení a zaměstnanců nemocnice, se zjevnou úlevou. Starosta Bc. Petr Mottl to ale vidí jinak: Hlasoval jsem pro přijetí záměru pronájmu, protože se domnívám, že ne všechny problémy můžeme vyřešit my sami. A ty problémy porostou, stejně jako poroste síla okolních nemocnic podporovaných krajem. Na ten my se bohužel spoléhat nemůžeme, ačkoliv zhruba 70 % pacientů ošetřených v naší nemocnici je mimo sušických. Kraj však finanční podporu odmítl. Odhlasování záměru by nám podle mého umožnilo více rozkrýt problematické oblasti a získat přehled o možnostech spolupráce se silnějším partnerem, potencionálním nájemcem nemocnice, uvedl. Podle ředitele nemocnice MUDr. Jiřího Šedivého výsledky hospodaření nejsou tím hlavním důvodem, proč uvažovat o pronájmu: Sušická nemocnice prokázala, že dovede hospodařit ekonomicky efektivně. Ačkoliv ekonomická stránka při uvažované možnosti pronájmu nebyla tím hlavním důvodem, je možné předpokládat, že pomohla rozhodnutí zastupitelů, kteří hlasovali proti. To, co je třeba nejdříve řešit, je otázka personální stability. S ní ale nemáme problémy jen my, ale většina menších, dalo by se říci periferních, nemocnic. To je ovšem záležitost systémová, otázka restrukturalizace celého resortu zdravotnictví. Myslím si ale, že zakladatel město v jehož správě dál Nemocnice Sušice, o. p. s., zůstává, má možnosti, jak podpořit zájem nových lékařů o praxi v sušické nemocnici. Už bylo několikrát navrženo, aby si město vytvořilo fond nadstandardního bydlení, typu rodinných domů. Ne proto, aby je lékařům dávalo, ale proto, aby jim nabídlo možnost v rámci působení v Sušici zde zůstat i s rodinou v hezkém a moderním zázemí a třeba nájemným (jako forma splátek) by lékařům bylo vlastně umožněno si domy po jisté době odkoupit. Tím by byla zároveň zaručena minimální doba, po kterou by v Sušici pracovali, řekl. Dále vyzval sušické zastupitele, aby neustávali v intenzivním jednání s krajem, protože by se právě z něj mohl stát v některých ohledech vbrzku partner sušické nemocnice. Jaké jsou pocity zaměstnanců nemocnice po rozhodnutí zastupitelstva? Rozhodnutí o nepřijetí pronájmu je pro nás jistou úlevou. Určitě po stránce pracovního ovzduší. Asi nemusím říkat, že v nemocnici v poslední době nepanovala zrovna dobrá nálada tím, že jsme v podstatě nevěděli co můžeme dál očekávat, se šířily různé spekulace o rušení oddělení, propouštění Nicméně pracovní úsilí nepolevuje a nebude polevovat. Jsme si vědomi problémů a postupně budeme pracovat na jejich řešení ve spolupráci s městem, dodává ředitel sušické nemocnice MUDr. Jiří Šedivý. Na jednání zastupitelstva vznikla pracovní skupina, která se bude zabývat nejen personální problematikou nemocnice. Její členové by měli už na dubnové jednání zastupitelstva připravit návrh činnosti a nástin koncepčního řešení problematických oblastí provozu sušické nemocnice. Do skupiny byli navrženi a schváleni: Ing. Marek, Mgr. Sojka, MUDr. Šedivý, MUDr. Nová, MUDr. Choc, Ing. Karas, JUDr. Rip pelová, Bc. Mottl, M. Malina a RNDr. Fedorová. as Foto Andrea Staňková a Michal Fišer Smrt neseme ze vsi, nové jaro kde jsi? Očekávání a vítání jara si zpestříme bohatým kulturním programem: 10. března Družebná neděle chlapci a dívky scházeli se ke společným posezením, každý přinesl nějakou svačinu a tu pak společně snědli. 11. března hod. KINO Sušice Sušický tajtrlík oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů (Horažďovice, Klatovy, Dlouhá Ves, Kolinec, Domažlice) 11. a 18. března ve hod. KINO Sušice ECHO přehlídka vítězných filmů 10. ročníku mezinárodního festivalu outdoorových filmů 12. března ve hod. Kafe Sirkus Škrtněte si prosím hosty talkshow Radka Nakládala budou tentokrát výtvarnice a sklářka Vl. Tesařová a fotograf Šumavy J. Kavale, hudební doprovod: Hellboy s Jazz J. Ptáček trubka, D. Nakládal varhany 17. března Smrtná neděle Smrt neseme ze vsi nové léto do vsi. Střet života a smrti s cílem očisty. 20. března Jarní rovnodennost, začátek astronomického jara. Síla dne zesiluje. JITKA DOUBRAVOVÁ

2 strana 2 Profíci slaví dvacítku Už dvacet let fungují v Sušici profesionální hasiči. Právě dnes, 8. března, v den vydání Sušických novin, oslavují 20. výročí svého trvání. Profesionální jednotka požární ochrany okresu se sídlem na Hrázi 1 byla zřízena k datu 1. ledna Důvod pro její zřízení byl zřejmý bylo zapotřebí posílit ochranu jednoho z největších hasebních obvodů u nás. Sušičtí hasiči vyjíždějí k zásahům do oblasti od Kvildy přes Novou Hůrku, Velhartice, Kolinec, Zbynice, Rabí, Soběšice, Strašín až po Kašperské Hory. Ve třech směnách tu začalo sloužit patnáct profesionálních Vzniklo další divadlo V Sušici byl 16. února 2013 založen ochotnický divadelní spolek pod názvem SušDivOch. Navazuje na tradici ochotníků v Sušici vždyť v minulých dobách byly, pro velký zájem milovníků ochotnického divadla, ve městě dva nebo tři ochotnické spolky. Byla jsem požádána, abych se Někde hodně, jinde jen neznatelně. To můžete posoudit sami, díky výstavě fotografií, která nabízí pohled do minulosti vedle současných záběrů. Výstava Pohledy ze Sušice v prostorách věže sušické radnice, je zakončením čtvrtého dílu projektu Krajina a lidé, který probíhá v rámci environmentální výchovy pro školy. Projekt získal podporu a aktivní účast desítek škol a v Sušici se na něm podílejí děti z fotografického kroužku při hasičů a početní stav se dodnes nezměnil. K dispozici měli vlastní techniku i techniku dobrovolných hasičů (podobně jako dnes). Za dvě desítky let se změnilo mnohé. Především to, že s přechodem požární ochrany pod stát vznikl Hasičský záchranný sbor ČR a zaměstnanci přešli do služebního poměru. Stali se členy IZS, který dostal v roce 2001 punc oficiality, ačkoliv v podstatě fungoval už od roku Jeho tři základní pilíře dnes tvoří: HZS ČR, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba. Změnilo se i obsazení směn, vylepšila technika, zdokonalil systém. Ale vlastní práce, zkušenosti, ujala režírování. Doufáme, že si náš divadelní spolek povede tak zdatně jako divadlo Schody a že nás sušické publikum přijme se stejnou vlídností. Jeho přízeň se pokusíme získat už na podzim letošního roku. Za všechny členy spolku VĚRA HOLÁ TŮMOVÁ Jak se mění Sušice? ZŠ T. G. Masaryka a jejich vedoucí Mgr. Veronika Kohoutová. Zajímavé snímky vás možná překvapí, ale výstava jako celek určitě nezklame. Interpretace proměn krajiny pomocí fotografií je osvědčená atraktivní forma vyjádření. Přijďte se podívat, jak se právě vaše část města za léta proměnila a jestli dům, který znáte poznáte i na historickém snímku. Výstavu můžete navštívit až do konce března. as znalosti a nasazení, to zůstává pořád stejné. Kaleidoskop Zasahují u stovek případů, zachraňují značné majetkové i penězi nevyčíslitelné hodnoty, jsou stále k dispozici a vždy připraveni splnit svou povinnost. Pomáhají všude, kde je třeba. Ne vždy ale mají jejich výjezdy šťastné konce a ne vždy se mohou radovat z úspěchů. I to k téhle náročné práci patří. O tom co přinesla dvacítka dobrého a na co se nerado vzpomíná, zase příště. Dnes gratulujeme k výročí a přejeme spolu s hosty, kteří se oslav účastní: ať je vaše další působení v Sušici a celém okolí úspěšné, trvalé a bez komplikací. as Bude mezi finalistkami i sušická adeptka? Začíná 8. ročník soutěže Dívka Šumavy 2013, soutěže nejen o kráse Začátkem března byla oficiálně zahájena dnes již největší soutěž krásy v oblasti jihozápadních Čech, Dívka Šumavy Dívky z Plzeňského a Jihočeského kraje tedy mají jedinečnou příležitost se do soutěže zapojit! Finálový galavečer se letos vrací do Plzeňského kraje, uskuteční se 21. září v plzeňském Parkhotelu a jednou z hlavních hvězd večera bude moderátorka, Adéla Banášová. Do finále je ale ještě velmi dlouhá cesta. Záštitu nad osmým ročníkem převzali hejtmani Plzeňského a Jihočeského kraje. Tradiční podporu vyjádřila také partnerská města Klatovy, Sušice, Domažlice, Vimperk a Železná Ruda. Soutěž je určena dívkám ve věku let, které mají trvalé bydliště v Plzeňském, či Jihočeském kraji. To jsou víceméně základní podmínky účasti v soutěži. Protože nehledáme profesionálky, modelky, nebo Miss, ale slečny, které chtějí v životě něco dokázat, pracovat na sobě, naučit se něco nového, mají chuť a ambice nahlédnout do oblasti modelingu, vyzkoušet si profesionální fotografování, péči stylistů a vizážistů, ale hlavně získat mnoho nových zkušeností. Míry a výška opravdu nejsou zásadními kritérii k přijetí do soutěže, nejednou se stalo, že chybějící centimetry nahradila jedinečná osobnost slečny, vnitřní krása, která z dívky vyzařovala. Základem úspěchu je samozřejmě příjemný fyzický vzhled, vystupování, ale zejména osobnost a charisma, kterým dívka dokáže zaujmout, říká manažerka projektu Pavlína Němečková. Dívky se od 1. března mohou až do 15. dubna zaregistrovat a prostřednictvím odeslat přihlášku, po uzávěrce obdrží pozvánku na casting. Casting pro jihočešky se uskuteční 20. dubna v Českých Budějovicích a pro dívky Plzeňského kraje 27. dubna v Plzni. tz Sušické noviny 5/ března 2013 Ptejte se a chtějte vědět víc Jaké fungují ve městě sociální služby? Co po nich mohu požadovat? Kdo mi pomůže v těžké situaci? Měl by i můj lékař vědět, kam se můžu obrátit? Na tyhle a podobné otázky odpovídali svými prezentacemi poskytovatelé sociálních služeb na Sušicku. Sešli se v úterý 26. února spolu s praktickými lékaři v zasedací síni sušické radnice, aby si vzájemně objasnili současnou situaci a možnosti spolupráce v oblasti sociálních služeb. Schůzce byly přítomny také pracovnice odboru Sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Sušice vedoucí Mgr. Miroslava Šafaříková a Mgr. Lenka Dražková, která má na starosti agendu péče o zdravotně postižené spoluobčany. Sociální služby nejsou jen pomoc v domácnosti, vaření a dovoz obědů, nebo občasný doprovod k lékaři. Jejich spektrum je naopak velmi široké a zahrnuje domácí zdravotnickou péči, vzdělávání, pomoc rodinám s dětmi, pobytové služby, pečovatelské služby atd. První společné setkání lékařů a poskytovatelů sociálních služeb inicioval projekt Komunitního plánu z loňského roku. Ačkoli se na projektu komunitního plánování od začátku podílím, pokaždé se dozvídám další a další novinky, které mě, většinou mile, překvapí nebo na které je dobře být připraven i z hlediska lékařské praxe. Často se setkávám s klienty, kteří potřebují pomoc a mají na ni nárok, ale nevědí kam se obrátit, nebo si to prostě, třeba vzhledem k věku, už sami nedokážou zařídit, uvedla MUDr. Kateřina Nová, zastupitelka a radní města, která byla jednou ze šesti přítomných lékařů. Prezentaci své organizace okomentovalo celkem deset poskytovatelů. S nabídkou služeb vystoupily Sociální služby města Sušice, Oblastní charita Sušice, Základní škola speciální a Základní škola praktická DČCE Merklín (pracoviště v Sušici), občanské sdružení Petrklíč a denní stacionář Klíček, Středisko Rané péče Diakonie Stodůlky (také působí v Sušici), služba domácí zdravotní péče Home Care, APLA Jižní Čechy, o. p. s., (na Sušicku od června 2012) a Archa pro rodinu (Diakonie ČCE). Představila se také společnost FOKUS Písek, o. s., která pomáhá a podporuje lidi s duševním onemocněním a která bude rozšiřovat své terénní služby i na Sušicko. Všechny uvedené služby mají opravdu široký záběr. Bohužel ne vždy lidé vědí o tom, jak by mohli (a u koho) žádat pomoc, ať už poradenskou, materiální, nebo v otázkách specifického vzdělávání. Jedním z výstupů projektů Komunitního plánu je i ucelený katalog sociálních služeb v Sušici a okolí, kde většinu z výše jmenovaných najdete. K dispozici je na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Sušice, měl by být také dostupný u praktických lékařů a specializovaných poskytovatelů služeb. Po představení jednotlivých služeb a krátké diskusi Mgr. Šafaříková, která jednání vedla, ještě rámcově připomněla úlohu, poslání a možnosti Odboru sociální péče a zdravotnictví a Mgr. Dražková seznámila přítomné s několika novinkami v oblasti péče o zdravotně postižené. Sociální péče na Sušicku zahrnuje v současné době maximum využitelných oblastí, o které je zájem ze strany klientů. I proto, že se struktura státního sociálního systému, který má přímý dopad na nestátní neziskové organizace, dynamicky mění, je třeba být neustále informován. Proto by se měla podobná setkání (praktických lékařů s poskytovateli sociálních služeb) konat minimálně jednou, spíše dvakrát do roka, aby mohli lépe spolupracovat a zajistit využití sociálních služeb potřebným klientům. Na druhé straně je třeba, aby i ti, kteří mají o využití jakékoliv služby zájem, nebo možná jen tuší, že by zrovna v jejich případě mohl někdo pomoci, ale nikoho zatím nekontaktovali, nezůstávali se svými problémy sami. Je jedno, jestli jde o dospělé, děti, seniory, nemocné, rodiny pečující o seniory, hendikepované osoby atp. Ptejte se, na co máte nárok, co lze využít a co pro to vy můžete udělat, abyste si i v tíživých životních situacích mohli ulevit. Na úřadech, u lékařů, u jednotlivých služeb všude jsou připraveni vám poskytnout podrobné informace a aktivně pomoci. as Napiš dopis a vyhraj! Nejde ani o es em eskovou soutěž, ani o soutěž v psaní románů jde o prostý (?) dopis. Umíte napsat klasický dopis? Pak můžete vyhrát a dostat se s ním až do Bernu. Mezinárodní soutěž v psaní dopisů pro mládež do 15 let každoročně vyhlašuje Mezinárodní úřad Světové poštovní unie. Letos je to už 42. ročník a jeho tématem je Napiš dopis o tom, proč je voda tak drahocenná. Z došlých textů vybere komise složená ze zástupců České pošty vítěze, jehož dopis bude Českou republiku reprezentovat v mezinárodním klání ve švýcarském Bernu. Akce, kterou organizuje Světová poštovní unie, se každoročně účastní přes 60 zemí. Česká pošta se pod patronací ministerstva průmyslu a obchodu podílí na organizaci české části soutěže od roku Podmínky soutěže pro všechny, kteří ani v den, kdy dopis napíší, nedosáhnou věku 16 let, jsou jednoduché, rozsah textu v českém jazyce je stanoven nejvýše na 800 slov a musí jít o dosud nezveřejněné a původní dílo soutěžícího. Dopis může být napsán na počítači i rukou. Text dopisu v českém jazyce na dané téma musí být napsán ve správně formě, to znamená s oslovením na začátku, s datem a místem, pozdravem a podpisem. Na konci za text dopisu je nutné uvést jméno a příjmení soutěžícího, jeho věk, a přesnou adresu školy, do které chodí. Rozsah textu v českém jazyce je stanoven nejvýše na 800 slov. Musí jít o dosud nezveřejněné a původní dílo soutěžícího. Dopis může být napsán na počítači i rukou (přesné podmínky soutěže a adresa pro zasílání soutěžních dopisů na Text dopisu musí být odeslán nejpozději 29. března Výsledky české části soutěže zveřejní Česká pošta do 15. května 2013 na svých webových stránkách. Ocenění soutěžící budou obeznámeni osobním dopisem a vítězné dopisy budou zveřejněny. Vítěz české části mezinárodní soutěže bude odměněn elektronickou čtečkou knih, soutěžící na druhém a třetím místě obdrží alba s výběrem známek a všichni tři pak malé poštovní překvapení. I když bílé pošty, jak pošťáci klasickým dopisům říkají, pomalu ubývá, přece jen ještě má své příznivce a osobní dopis (navíc psaný rukou) určitě potěší víc než SMS nebo MMS. Tak hodně štěstí a inspirace při psaní vítězného díla! red, cp

3 Sušické noviny 5/ března 2013 Aktuality strana 3 Zasedání rady města Jednání rady města se konalo v pondělí 11. února. RM souhlasila s použitím znaku města Sušice na propagačních materiálech spojených se soutěží Dívka Šumavy RM souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku na soutěž Dívka Šumavy 2013 ve výši Kč. RM schvaluje uzavření servisní smlouvy programového vybavení FISO s firmou AQE advisors, a. s., Brno a pověřila starostu jejím podpisem. RM schvaluje ukončení smlouvy, o zabezpečení provozu a údržby horolezecké stěny mezi městem Sušice a Českým horolezeckým svazem, o. s., Praha 6, dohodou, a pověřila starostu podpisem. RM schvaluje dohodu o provedení archeologického průzkumu na stavbu Parkoviště v ul. Na Tržišti, místo pro přecházení a autobusová zastávka v ulici Volšovská, Sušice s Vlastivědným muzeem Dr. Karla Hostaše v Klatovech a pověřila starostu města podpisem dohody. RM doporučila zastupitelstvu přijmout rozpočtové opatření, kterým se zřizuje nová org. DPS středisko osobní hygieny ve výši Kč. RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou RENO CZ, s. r. o., Sušice na akci Stavební úpravy bytového domu Volšovská čp. 28, Sušice ve výši Kč včetně DPH a pověřila starostu podpisem smlouvy. RM souhlasila s doběhnutím Dlouhodobého programu primární prevence na ZŠ u tříd, kde byl již započatý a jejím financováním bez finanční dotace z KÚ Plzeňského kraje. Zároveň RM uložila odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem školství a řediteli škol připravit návrhy řešení programu primární prevence na ZŠ na další období. RM souhlasila z rozšířením Komise pro komunitní plánování a jmenuje nové členy v tomto složení: Mgr. Lenku Dražkovou, Mgr. Ivu Fišerovou, Bc. Františka Příbka a Helenu Makrlíkovou a současně odvolává Bc. Kristýnu Šmaterovou, roz. Kotálovou a jmenuje předsedkyni komise Mgr. Miroslavu Šafaříkovou za Mgr. Renatu Vácovou. RM schvaluje vyplacení příspěvku Fondu ohrožených dětí KLOKÁNEK, občanské sdružení Janovice nad Úhlavou, ve výši Kč. RM bere na vědomí nájemní smlouvy uzavřené příspěvkovou organizací Sportoviště města Sušice dle přílohy. RM schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo na Územní plán Sušice se společností AF CITYPLAN, spol. s r. o., Praha, ve výši Kč bez DPH, kterým se, v souladu s opčním právem uplatněným v rámci zadávání veřejné zakázky, rozšiřuje plnění díla o Vyhodnocení vlivů na udržitelná rozvoj území (URÚ) a Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a pověřila starostu podpisem dodatku. RM schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo na akci Napojení DPS Pod Svatoborem na kotelnu CZT Na Hrázi, Sušice se společností STAVOPLAST KL, spol. s r. o., Stachy. V plnění díla nebudou realizovány konečné úpravy povrchů komunikací a chodníků po výkopech a celková cena za dílo se snižuje o Kč bez DPH. RM pověřila starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo. RM uložila ředitelce Sušického kulturního centra dát do souladu oficiální název organizace, logo a dokumenty. RM uložila ředitelce Sušického kulturního centra zabezpečit Řádné jednání rady města v roce 2013 technické zajištění oslav státních 11. a 25. března, 15. a 29. dubna, 13. a 27. května, svátků apod. 10. a 24. června, 8. a 22. července, 12. a 26. srpna, 9. a 23. září, RM vzala na vědomí předložený dokument Koncepce Sokolov 7. a 21. října, 11. a 25. listopadu, 9. a 30. prosince. ny na rok 2013 a uložila ředitelce Řádné jednání zastupitelstva města v roce 2013 SKC dopracování této koncepce 24. dubna, 19. června, 18. září, 20. listopadu, 18. prosince. a předložení radě města do konce dubna Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva na red SOŠ a SOU SUŠICE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, Sušice, Nejšikovnější automechanik je z Plzně Kůrovcová kalamita končí? Na Šumavě loni uschlo mnohem méně lesa, než v předchozích letech. Ukázaly to letecké snímky. Oblast podobně velikou, kterou by zabralo 40 pražských Stromovek, zlikvidoval v letech 2009 až 2011 na Šumavě kůrovec. V bezzásahových zónách se každý rok jednalo o území velké zhruba až hektarů. Celkem hektarů. Od roku 2007, kdy se kůrovec nekontrolovatelně množil v bezzásahových oblastech, jeho žíru podlehly téměř všechny dospělé smrkové porosty. V posledních dvou letech se ale situace zlepšuje. Čerstvé vyhodnocené letecké snímky lesů Národního parku Šumava ukazují, že v loňském roce v NP Šumava odeschlo díky kůrovci už jen 165 hektarů. Ukazují to data získaná z infračervených leteckých snímků lesů, které zpracovali pracovníci Správy NP a CHKO Šumava. V letech kůrovec nerušeně každý rok zahubil dospělé smrky na ploše až hektarů a výsledkem bezzásahové činnosti je to, že v bezzásahových oblastech již kůrovec nemá prostor se množit, protože téměř veškerý pro něho atraktivní smrk zahubil. To také znamená, že ubylo zdroje pro jeho další (ne)kontrolované rozmnožování. Úbytek kůrovce v bezzásahových oblastech sebou přináší i pozitiva snižuje se nutnost kácet napadené stromy v oblastech zásahových. V roce 2009 bylo přitom tzv. ekologickým vedením Správy NP pokáceno 300 tisíc kubíků, v roce 2010 dosáhl ředitel František Krejčí smutného rekordu 350 tisíc pokácených kubíků, v roce 2011 již za ředitele Jana Stráského bylo na území parku asanováno o třetinu méně stromů, než v roce 2010, konkrétně 240 tisíc kubíků. V roce 2012 správa parku pokácela jen 75 tisíc kubíků kůrovcem napadených smrků. Letos to bude ještě méně. V roce 2013 pokácíme nejméně stromů za posledních sedm let. Je to jasný vzkaz těm, kteří matou veřejnost tím, že v Národním parku Šumava je prostor pro dřevařské firmy a těžbu dřeva. Situace je taková, že v bezzásahových oblastech kůrovec usmrtil téměř všechny stromy, které mohl. V zásahových oblastech již byly kůrovcem napadené stromy vykáceny a tím postup kůrovce zastaven, popisuje smutný konec kalamity Pavel Pechoušek, tiskový mluvčí Správy NP a CHKO Šumava. Letecké snímky ukázaly ještě na další důležitý fakt výrazný pokles vytěžených ploch (holin). Sušické kulturní centrum vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici: redaktor Sušických novin Stručný popis pracovní náplně redaktora SN Plocha smrků, které byly napadeny kůrovcem a následně pokáceny z důvodu zamezení jeho dalšímu šíření, byla v uplynulém období (září 2011 září 2012) 149 hektarů. Je to nejmenší meziroční nárůst plochy pokácených lesů za posledních šest let. Z toho vyplývá, že nám nejenom uschlo o 83 procent lesa méně než loni, ale také jsme udělali nejmenší holiny za posledních šest let. V období září 2011 a září 2012 se vytěžilo o 77 procent méně kůrovcového dřeva než v předchozím období. Zároveň jsme mnohem méně využívali harvestorové technologie. V roce 2011 harvestory zpracovaly téměř 30 procent stromů, zatímco v roce 2012 to bylo pouhých sedm procent z celkové těžby. Navíc do budoucnosti chceme při přibližování dřeva nahradit těžkou techniku chladnokrevnými koňmi. Na rozdíl od let předchozích o šetrnosti k přírodě pouze nehovoříme, ale konáme, uvádí Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava. Kůrovcová kalamita je tedy u svého konce. Historie šumavských lesů takovou nepamatuje. Před 19. stoletím nikdy nebylo na Šumavě tolik smrkových monokultur jako dnes (zastoupení smrku z přirozených cca 50 % vzrostlo na více než 80 %). Za Klostermanna na území odpovídající dnešnímu Národnímu parku Šumava podle dohledatelných statistik usmrtil kůrovec dva miliony stromů za období 12 let. Zatímco při té poslední ideologií zapříčiněné kalamitě kůrovec na území Národního parku Šumava usmrtil tři miliony stromů a za období pouhých pěti let. (Do těchto údajů se započítávají pouze stromy napadené kůrovcem, nejedná se o větrné polomy). (tz) zpracovává koncepci novin připravuje ediční plán a zabezpečuje jeho realizaci vytváří databázi autorů a permanentně s nimi pracuje odpovídá za inzertní část novin odpovídá za plynulý chod redakčních prací, za dodržování harmonogramu a přípravu novin k sazbě a tisku sleduje společenský život, účastní se akcí a zpracovává reportáže z dění v regionu, zajišťuje fotografický materiál Požadujeme časovou flexibilitu, vysoké nasazení, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost SŠ, výborná znalost českého jazyka, celkový přehled dění zkušenost s redakční prací, organizační schopnosti práce s PC (Office, základy grafických programů, práce s fotografií) VŠ a znalost cizích jazyků výhodou Krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik Junior pořádala letos Střední odborná škola a SOU Sušice. Ve středu 20. února se jí se zúčastnilo osm dvoučlenných družstev odborných škol Plzeňského kraje. Žáci soutěžili v teoretické i praktické části. Teoretická část, kterou museli účastníci splnit v časovém limitu 120 minut, se skládala z testu autoškoly ve skupině řidičského oprávnění pro nákladní automobily a z teoretických otázek odborně zaměřených, také formou testu podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Praktická část spočívala ve zvládnutí celkem osmi úkolů, opět v časovém limitu na jednotlivé disciplíny měli soutěžící 20 minut. Zvládnout museli např. výměnu rozvodového řemene, seřízení ventilů, vyvážení pneumatik, seřízení geometrie nápravy, seřízení vstřiků, komunikaci s řídící jednotkou motoru vozidla, seřízení světel na vozidle. Další částí pak byl poznávací test soutěžící musel poznat 50 různých věcí. Sušičtí se oficiálně soutěže neúčastnili, pro objektivnost posuzování soutěžili mimo pořadí. h Na snímku sušický soutěžící František Vachoušek. Nabízíme Hlavní pracovní poměr, práci ve tvůrčím kolektivu, slušné platové ohodnocení. Nástup možný ihned. Požadované dokumenty strukturovaný životopis motivační dopis ukázka vlastní slohové tvorby ukázka přípravy obsahové koncepce jednoho vydání SN Požadované dokumenty doručte prosím osobně do kanceláře SKC, nebo zašlete mailem na adresu Termín ukončení příjmu přihlášek: 14. března 2013.

4 strana 4 Aktuality Sušické noviny 5/ března 2013 Rozhovor s folkovou legendou Zdeňkem Vřešťálem Zdeněk Vřešťál, Zuzana Navarová a Nerez to je pojem, dnes už legenda, kterou není třeba dlouze představovat. Podobně jako další Zdeněk Vřešťál, Jaromír Nohavica a následně vznik kapely Neřež, s níž hraje Zdeněk Vřešťál dodnes. Před čtyřmi lety vydal knihu vzpomínek Ne, Nerez nerezne, kterou věnoval Zuzaně Navarové k jejím nedožitým padesátinám. O folku a jeho současném publiku, ale i o ekonomické a kulturní krizi a mediálních peripetiích, které zažil jako manager Marie Rottrové, jsme si se Zdeňkem Vřešťálem povídali v kavárně sušického kina, kde 22. února vystupoval se svým sólovým recitálem. S kým se vám za vaši dlouhou a pestrou kariéru nejlépe spolupracovalo? S kým jste si připadal nejvíce tvůrčí? Nejvíce tvůrčí to samozřejmě bylo se Zuzanou Navarovou v kapele Nerez, která existovala asi 14 let. Zuzana už bohužel není mezi námi. To skončilo, ale pak jsem měl zajímavou spolupráci s Jaromírem Nohavicou, kterému jsem dělal asi sedm desek. Třeba Divné století bylo albem desetiletí. Zajímaví byli také Bratři Ebenové, Karel Plíhal, se kterými jsem dělal a posledních 12 let jsem managerem a zároveň producentem a hudebníkem v doprovodné kapele Marie Rottrové. Marie Rottrová však svou hudební kariéru již ukončila. Maruška už nechce koncertovat a dělat šňůry, ale občas si s námi střihne nějaký ples, nebo benefiční koncert. Je to pořád krásná ženská a skvěle zpívá. Je pravda, že jste se Zuzanou Navarovou kdysi tvořili pár? Když jsme se seznámili, tak jsme spolu asi 14 dní chodili. Pak jsme si řekli, že bude výhodnější spolu dělat muziku. A pak jsme spolu s kolegou Vítem Sázavským tvořili spíše manželský tvůrčí trojúhelník. Já se Zuzkou jsme nosili nové písničky a Vít je potom aranžoval. Pořád jsme se před sebou předváděli, kdo přinese lepší písničku, takže to byl takový můj tvůrčí a hnací motor. Kam se podle vás za dobu, kdy v ní působíte, posunula česká folková hudební scéna? Já už na této hudební scéně působím třiatřicet let od roku 79 a posunula se hodně daleko. Vždy u nás byla tradiční, začal to už Karel Kryl po roce 69, potom postupně přišli i lidé ze Šafránu, jako Hutka, Merta a Třešňák to byli folkaři 70. let. A pak nastoupila nová vlna českého folku. V roce 82 se objevily jednak bigbeatové kapely jako Pražský výběr, nebo Jasná páka, ale našli se v ní i folkaři. V tomto roce začali hrát bratři Ebenové, objevil se Karel Plíhal a my. Všichni hrajeme dodnes. Nevím čím to bylo, že zrovna tento rok se zrodila tak silná generace hudebníků. V současnosti už existuje další vlna. Myslím si, že to nejsou takoví ti klasičtí folkaři, ale třeba muzikanti s kapelou. Ostatně my v Neřež máme taky basu, bicí a klávesy, čili je to takový akustický pop. Folková hudební scéna se teď vyvíjí spíš tímto směrem. Například poslední Grammy dostala americká folková kapela (Mumford & Sons pozn. redakce) a to je docela zajímavé. Patříte k nejvýznamnějším českým producentům. Je někdo právě z té mladé generace písničkářů, kdo vás opravdu zaujal, nebo někdo s kým byste chtěl spolupracovat? Určitě je hodně zajímavý Tomáš Klus, protože jeho popularita vzešla zespoda. To je velice zajímavé zejména proto, že nebyl tlačen právě nějakými producenty, nebo reklamou, ale prostě si ho oblíbili mladí lidé a hodně na něj chodí. A já mu ten úspěch velice přeji. A jaké je to dnešní publikum folku? Je více otevřené a vnímavé než třeba před 20 lety? No tak hlavně aby nějaké bylo! Protože obecný jev je že, a nejen u folkové muziky, ale na jakoukoliv hudbu i na divadla, chodí čím dál tím míň lidí. Lidi sedí doma a koukaj na počítač, jsou na facebooku a mají pocit že jsou spolu a přitom spolu nejsou. To je opravdu nemoc této generace. Zdvihněte zadky a pojďte zase chodit ven, pojďte se potkávat, protože to je na tom to nejhezčí! To, když se lidi potkávají, seznamují a navzájem se vlastně oplodňují svými nápady, tak vznikne něco nového. Takhle se ani nevyhrabeme z nějaké hospodářské krize, protože když budete sedět doma, tak nic neutratíte a kde se neutrácí, tam není potřeba něco vyrábět, což bude čím dál tím horší a horší a nebude práce. Jako studovaný ekonom si myslím, že by pomohlo jedině to, kdybychom si řekli pojďme se bavit, pojďme trošku začít utrácet a rozhejbáme tu ekonomiku. V 90. letech jsme zažili ohromný kulturní boom, kdy každá sebemenší akce byla plná lidí. Zřejmě ta euforie lidi opravdu táhla ven. Lidi teď nemají peníze. To si ale myslím, není ten hlavní důvod. Jen jestli to není tak trochu tou mediální klakou o krizi. Média tlačí na lidi, aby zůstali doma a nikam nechodili, ale takhle to bude jenom horší. Strašně straší a vyloženě těží z toho, že je něco špatně. Když zavolám někam do Blesku a řeknu, že se mi něco podařilo, tak to rozhodně neotisknou, ale kdyby to bylo něco špatnýho, tak to jo. Já jsem toho zažil hodně s Marií Rottrovou. Například když jí kouslo klíště a měla zánět mozkových blan, tak to co se dělo, co byli schopni ti paparazzi všechno dělat, bylo jen kvůli tomu, že to bylo negativní. Kdyby to bylo pozitivní, tak se neozvou vůbec. Je to nechutné. Koncertně jste doprovázel Jaromíra Nohavicu, nebo právě Marii Rottrovou. Vyhovují vám spíše sólové koncerty komornějšího charakteru, nebo jste zvyklý na velké koncertní produkce? Samozřejmě jsem zvyklý vystupovat s kapelou, to je nejlepší. Naše pětičlenná kapela Neřež, skvělí muzikanti, vydává teď novou desku Vlakem na Kolín, kterou jsme natočili s první slovenskou Superstar Katkou Koščovou, která teď bude mít křest na několika velkých koncertech. Vždycky je mnohem lepší, když jsou za vámi další muzikanti. Ale já sólové koncerty dělám hlavně proto, abych si vyzkoušel nové písničky, které podle reakcí diváků potom nabídnu kapele, aby je zaranžovala. Diváci jsou pro mě takový lakmusový papírek, takový pokusní králíčci, a když se nějaká písnička líbí, tak se potom nestydím jí nabídnout kolegům. A co zajímavého chystáte na letošek, ať už sám, nebo s kapelou Neřež? Letos jsem šel do konkurzu na ředitele městského divadla v Kutné Hoře, ale nezadařilo se mi, byť mám třiceti letou praxi. Se mnou postoupil také jeden divadelní vědec, také s třicetiletou praxí. Nakonec konkurz vyhrála paní, která tam leta dělala vedoucí kina. Což bylo trochu zvláštní, že její projekt vyhrál, ale alespoň už vím, jak to chodí v tomto státě. Jinak tedy plánujeme křest zmiňovaného alba s Katarínou Koščovou. Když tu tak sedíme v kino kavárně Sušického kulturního centra, tak mě napadá, vy jste dělal několik skladeb pro film Román pro muže, je to tak? Já jsem dělal celou muziku pro ten film. Byla to moje první práce na filmové hudbě a rovnou takovýhle velký biják. Film byl natočen podle stejnojmenného románu Michala Viewegha a vidělo jej asi 700 tisíc diváků. Také to byl hvězdně obsazený a skvěle zahraný rodinný film. A jaká to pro vás byla zkušenost? Hezká. Já mám písniček spoustu a jsou moje. Takže mohu všechna témata sám za sebe vykrást, bez problémů s autorskými právy. Nabídl jsem režisérovi Tomáši Bařinovi 18 verzí ke každé scéně a on si vybral. Jaký je váš názor na českou soundtrackovou hudbu? Tady to není tak rozvinuté, jako například v Americe, kde tento průmysl jede na mnohem vyšší obrátky, než na našem malém středoevropském rynečku, který je docela legrační. Přesto je velice zajímavé, že díky Mezinárodnímu festivalu v Karlových Varech a dalším zajímavým festivalům, které se tady konají, filmový průmysl funguje a má velikou tradici. Máme slavné režiséry jako je pan Jiří Menzel, slavící 75 let, Miloš Forman, Věra Chytilová a další. To jsou nesporně světová jména a máme být na co hrdí! Co ze škály vašich činností od producentství, textařství po vystupování říkal jste, že máte i divadelní praxi vás baví nejvíce? Já jednou prací odpočívám od té druhé. Když nepíšu písničky, tak dělám produkci desek. Když mě unavuje produkce desek, nebo managerská činnost, tak mám koncert a takhle mě to baví všechno. Děkujeme za váš čas i písničky a přejeme spousty zajímavých zrealizovaných projektů. Rozhovor připravila Sarah Sofia Huikari, pro SN editovala Andrea Staňková Za Králem Šumavy V úterý 12. února jsme vyrazili s třídou na Srní pozorovat jeleny. Po třetí vyučovací hodině jsme vyjeli od školy minibusem. Byli jsme hodně natěšení, že uvidíme stádo jelenů, ale naše těšení trochu pokazil fakt, že budeme muset jít kilometr a půl pěšky. Když jsme dorazili na místo, čekali jsme asi patnáct minut, než jsme mohli konečně vyrazit. Nešlo se nám zrovna nejlépe, protože byl hluboký sníh. Celou cestu jsme museli být potichu, abychom jeleny nevyplašili. Zanedlouho už jsme viděli pozorovací posed, kolem kterého byla krásná příroda. Stromy byly trochu zasněžené. Všem se nám ulevilo, že si budeme moct na chvíli sednout. Jelenů tam mohlo být kolem sta, možná ještě víc, a byli vážně krásní. Jeden pán nám povídal o jelenech a ukazoval nám krále jelenů, jenomže jsme měli smůlu. Zrovna den před tím, než jsme přijeli, shodil parohy, a tak jsme neviděli nejkrásnější paroží ze Šumavy, což nás docela mrzelo. Po chvíli pozorování nám paní učitelka řekla, že nás bude natáčet i televize Prima. Pan kameraman natáčel jeleny a někdy namířil kameru i na nás. Po víc než hodině už byl čas vrátit se zpět k minibusu. Pana kameramana jsme se ještě stihli zeptat, kdy tato reportáž bude v televizi a on nám řekl, že buď v úterý večer, nebo někdy o víkendu. Po cestě zpátky k minibusu jsme si sdělovali zážitky z pozorování jelenů, těšili se, že budeme v televizi a také jsme svačili. Cesta zpátky proběhla poklidně a bez problémů. A mohli jsme od školy vyrazit domů. Tenhle výlet se všem moc líbil. A byli bychom rádi, kdybychom příští rok jeli znovu a viděli krále i s parožím. TEREZA VINTROVÁ, MONIKA LEŠKOVÁ, 7. A ZŠ Lerchova Zdál se mi krásný sen, ale Vážení čtenáři Sušických novin, jako mnozí z vás čekám na další vydání, abych se dozvěděla, co nového se v našem městě připravuje. Dozvídám se o všech kulturních, sportovních a mnoha dalších zájmových činnostech, které naše město řadí do popředí jiných měst. K dnešnímu článku jsem se odhodlala po přečtení úvahy PhDr. Jana Lhotáka o sušickém sirkařství. Nedávno mu vyšla nádherná kniha o historii Sušice. Obdivuhodné dílo! V poslední době se hodně diskusí točí okolo osudu bývalého Sola. PhDr. Lhoták nenásilnou formou napsal o jedné části toho komplexu bývalé administrativní budově č. 166/II a o tzv. Domečku č. 226/II. S jeho názorem plně souhlasím. Přečetla jsem článek několikrát a dlouho (často do noci) jsem nad ním přemýšlela. A celá záležitost se mi dostala i do spánku, tedy do snu Ocitla jsem se v místě kruhového objezdu, byl slunečný den a krásně se vyjímala Daliborka a nově obílená Boží muka (na Stínadlech). Nepřehlédnutelný byl nově opravený dům naproti kruhovému objezdu. Také byly nově omítnuté budovy bývalé jídelny Sola, kde je dnes v provozu několik podnikatelských činností. Lidičky, co se nestalo? V bývalé administrativní budově vzniklo muzeum sirkařství se všemi původními stroji, které se dříve vystavovaly v muzeu na náměstí, v Domečku byla expozice všech druhů zápalek, které se kdy v Sušici vyráběly. Ve vitrinách byly přehledně uspořádané etikety na zápalkové krabičky a že jich bylo! Největší zájem byl o voskovky. Zrovna probíhala burza nálepek, sešli se tu sběratelé z celé republiky. Návštěvníkům sirkařského muzea se věnoval zkušený průvodce. Směrem k Hrádku, kde stávala výrobní hala, vzniklo volnočasové centrum obklopené množstvím stromů a k posezení zvoucích laviček. Uprostřed areálu se vyjímalo dopravní hřiště pro děti. Ty se tu projížděly v dřevěných šlapacích autíčkách ve tvaru krabiček od sirek. Dopravní značky byly připevněny na mohutných zápalkách. Celá zadní část, až k obchodní zóně byla osázená stromy, mezi trávníky se po cestičkách procházeli návštěvníci a obdivovali tu klidovou zónu, která mnohým městům chybí. Dominantou tohoto komplexu zůstal komín, připomínající slávu sušických sirek. Nechyběly ani pamětní desky, věnované Vojtěchu Scheinostovi a Bernardu Fürthovi. Na příjezdových silnicích vzniklo několik bezpečných přechodů pro chodce, dokonce autobusová zastávka měla přístřešek! Návštěvníci Sušice nám tohle místo záviděli a pochvalovali si, že je nevítá další supermarket, jak se v dnešní době stává snad módním hitem No, a v tom jsem se probudila do reality všedního dne. Zklamání bylo veliké. Bývalá amdinistrativní budova a Domeček chátrají dál, autobusová zastávka je nezastřešená a marně se hledá bezpečný přechod od sídliště. Nejhůř se přechází silnice pod kruhovým objezdem u nákupní zóny. Já tam musela šla jsem do lékárny v jednom z obchodů. Bohužel v těch místech přechod není žádný, je až dole u čerpací stanice a chodník připomínal oraniště, jak byl zapadaný sněhem a to už bylo odpoledne. Když už tu tak houfně vznikají obchodní řetězce, tak by se mohly alespoň částečně podílet na údržbě chodníků vedoucích kolem nich. Také se zamýšlím nad tím, kam odcházejí daně z těchto obchodů, správy měst z nich, podle mého soudu, moc nemají. Přitom každý soukromník ve městě musí zaplatit nějaký poplatek za každé áčko na chodníku nepřipadá mi to spravedlivé vůči místním podnikatelům. Zneklidňují mě i prázdné a chátrající objekty ve městě. Stará lékárna, bývalá knihovna, armádní dům, budova pojišťovny v ulici T. G. Masaryka a mnoho dalších, Co s nimi dál?často mi přijdou na mysl slova Uhlířovy písničky, tuším že se jmenuje Nezbavuj se starých věcí pro nové. Věci sice můžeme vyházet do sběrných dvorů, ale kam s chátrajícími domy? Je to ale problém nejen Sušice, takové opuštěné stavby najdeme všude, i v menších obcích. Asi by měl být předem zpracovaný plán, k čemu by se daly využívat původní objekty dřív, než postavíme nové. I demolice přebytečných staveb stojí hodně peněz, a tyhle náklady hodně ukusují z rozpočtu města. Ano, postaru se žít nedá, tohle už tu bylo! Měli bychom začít uznávat i hodnoty jiného druhu, než dnes hity konzumní společnosti. Více si vážit slušných a pracovitých občanů, přizpůsobit se více zákonům přírody v tom je síla života! Sledování nekonečných televizních seriálů, každého reklamního letáku a bulvárního tisku nevede ke spokojenosti. Myslím si, že je to cílený způsob, jak naopak dostat lidi na dno. Vážení čtenáři, čtete úvahu jedné sušické občanky, která sleduje dění ve městě od roku I přes některá negativa své město miluji a propaguji ho všude, kam přijdu. Abychom něco, co nás netěší, změnili, musíme pro to něco udělat sami. Nejen kritizováním, ale pěkně přiložit ruku k dílu. Přeji vám všem pohodové dny a těším se společně s vámi na brzký návrat jara. MARIE MALÁ

5 Sušické noviny 5/ března 2013 Kulturní servis od 8. do 22. března 2013 strana 5 Sušice 8. března ve hod. kavárna kina Burlesque koncert plzeňské kapely složené ze sedmi herců a profesionálních muzikantů plzeňského divadla Alfa 9. března ve hod. KD Sokolovna Sportovní ples k příležitosti 100 let sušického fotbalu hraje Orchidea, vyhlášení nejlepších sportovců Sušice, pořádá TJ Sušice, TJ Sokol Sušice, město Sušice a Sušické kulturní centrum 9. března od hod. Tradiční KlOUb Fertilizer (Č. Krumlov), MiniStark (Rabí), PX 66 (Č. Krumlov) 11. března od do hod. kino Sušice Sušický Tajtrlík oblastní festival dětských divadelních, recitačních a loutkářských kolektivů (Horažďovice, Klatovy, Dlouhá Ves, Kolinec, Domažlice), v 17 hodin promítání filmu Čtyřlístek (také pro veřejnost), po produkci vyhlášení vítězů festivalu. Pořádá Johan, o. s., a Sušické kulturní centrum. 11. a 18. března ve hod. kino Sušice ECHO přehlídka vítězných filmů 10. ročníku mezinárodního festivalu outdoorových ilmů 12. března ve hod. kavárna kina Škrtněte si prosím hosty talkshow Radka Nakládala budou tentokrát výtvarnice a sklářka Vladimíra Tesařová a fotograf Šumavy Jan Kavale, hudební doprovod: Hellboy Jazz Jan Ptáček trubka, Daniel Nakládal varhany 15. března ve hod. Tradiční KlOUb Slash Beatz red edition 16. března Memoriál Evy Hrabové běh do vrchu svatoborskou hadovkou závod pro širokou veřejnost, pořádá Michal Hrabý a High Point Bike Team Sušice, podrobnosti na str března od hod. KD Sokolovna Řemeslný jarmark oděvy, šperky, řezbářskou práci, keramiku, vazby ze sušených květin, svíce ad., pořádá Zuzana Havlovičová 23. března v hod. KD Sokolovna Pacifik koncert country kapely, rezervace a prodej vstupenek v kanceláři SIRKUS, tel připravujeme 27. března ve hod. kino Sušice Žena vlčí mák monodrama Noelle Chatelet v podání Hany Maciuchové, rezervace a prodej vstupenek v kanceláři SIRKUS, tel března v hod. KD Sokolovna Nerušit, prosím! fraška o tom, co všechno může způsobit nevěra; množství bláznivých situací, vtipných nedorozumění a humorných dialogů, komedii podle scénáře Raye Cooneyho uvádí divadelní spolek Za oponou Klatovy, rezervace a prodej vstupenek v kanceláři SIRKUS, tel dubna v hod. KD Sokolovna Michal je kvítko dětské představení Michala Nesvadby, zábava, soutěže, aktivní účast dětí, vstupenky v kanceláři SIRKUS, tel každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci v hod. komunitní centrum P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel V co vlastně věříme? Cyklus přednášek o jednotlivých slovech Vyznání víry. Ke každé přednášce obdržíte písemné podklady, doporučené vstupné 30 Kč, pořádá ČKA Sušice. Loutkové divadlo KD Sokolovna, Husův sál, vždy v pátek v 17 hodin 8. března O prolhané princezně 15. března O zakleté labuti 22 března Čarovný proutek od Krakonoše (poslední pohádky sezony, další začíná 18. října 2013) Galerie Sirkus do 5. dubna Výstava prací umělců malujících ústy a nohama, pořádá nakladatelství UMÚN a galerie SIRKUS Výstavní síň radnice do konce března Krajina a lidé pohledy ze Sušice výstava fotografického kroužku ZŠ T. G. Masaryka, která završuje již 4. díl projektu Krajina a lidé, jehož základem je interpretace proměn krajiny za pomocí historických fotografií. Informace Sušické kulturní centrum SIRKUS pondělí pátek hod. KD Sokolovna kino, pokladna kulturní akce, kurzy, výlety, SN recepce, předprodej vstupenek účetní ředitelka pondělí pátek kanceláře, předprodej Kafe hod hod. sobota neděle (kanceláře, předprodej) zavřeno Kafe hod. Pokladna kina otevřena vždy hodinu před představením, aktuální informace o začátcích pořadů najdete v programu kina. Galerie Sirkus všední dny hod. sobota hod. Vstupné: 20 Kč dospělí, 10 Kč studenti, senioři, děti. Městská knihovna Sušice komunitní centrum ul. Klostermannova čp. 1330, tel oddělení pro dospělé a čítárna pondělí, středa, pátek a hod. veřejný internet úterý, čtvrtek hod. oddělení pro mládež pondělí, středa, pátek hod. oddělení pro mládež (v době školních prázdnin) pondělí, středa, pátek a hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax otevírací doba leden březen úterý sobota , hod. neděle, pondělí zavřeno Betlém se pouští v 10 00, 11 00, 14 00, a v hod. Částečně přístupná je i stálá expozice: sušický cínový poklad, gotické plastiky, sbírka skla B. Schreibera, kapucínská knihovna, Sušický mechanický betlém. Vstupné: dospělí 40 Kč, děti od šesti let, studující, důchodci 20 Kč. Děti do 6 let a místní školy v rámci vyučování zdarma. Městské informační centrum budova radnice tel , pondělí pátek hod. Region Dlouhá Ves 13. března v hod. jídelna školy Seminář k výrobě patchworkových vajíček vede Eva Bártová 25. března v hod. jídelna školy Velikonoční aranžování Hanky Kindelmannové Šebestové, aranžmá také živých květin, vstupné 60 Kč Hrádek Zámek tel , Muzeum Františka Pravdy V zimní sezóně (říjen duben) jsou prohlídky možné pouze pro skupiny (min. šest osob) po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle nebo března Velikonoce ve středověku vystoupení středověké kapely Milvus, podrobnosti v následujících SN Podmokly 16. března od hod. KD Podmokly Ples Autoklubu Podmokly hraje Compact, bohatá tombola Mlázovy Zámek Mlázovy tel , denně mimo pondělí hod. Strašín 31. března v hod. KD Strašín Carl Goldoni: Poprask na laguně premiéra divadelní hry, hrají členové Spolku divadelních ochotníků Kolár ze Strašína. Velhartice 30. března ve hod. KD Velhartice Katapult v plné síle jubilejní koncert Olda Říha: 50 let hraju rock! ( ) Předprodej vstupenek v Restauraci Zlatá Otava, informace na Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko tel , Muzeum Šumavy Náměstí 140, Kašperské Hory, tel (přírodovědné pracoviště), (historické pracoviště) Mimo hlavní sezónu je muzeum otevřeno po předchozí domluvě pro skupinové návštěvy (nejméně 5 osob) od pondělí do pátku od hodin (pro větší skupiny je možno dojednat návštěvu i ve víkendových termínech). Kontaktní telefon (p. Jana Lavrinčíková). Vstupné: děti do šesti let a místní školy zdarma, snížené vstupné 20 Kč, dospělí 40 Kč. Bližší informace na tel. číslech a Muzeum Šumavy galerie úterý sobota , hod. Kristina Málková: Obrazy Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Nalžovské Hory 24. března od hod. sokolovna Nedělní posezení s dechovkou k tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka, objednávka vstupenek s místenkou na tel nebo em Žihobce Muzeum Lamberská stezka a infocentrum března od hod. v multifunkčním sál Dvacet dní pod Everestem Cestovatelskou besedu s promítáním fotografií uvádí Muzeum Lamberská stezka Žihobce a Jan Kavale, vstupné 20 Kč. do konce května Šumavská fauna očima zoologa Fotografie Ivana Lukeše ve spolupráci s Muzeem Šumavy Sušice. Hlavňovice 9. března ve hod. KD Hlavňovice Hasičský ples hraje skupina Compact Rabí března vždy od 9 00 do hod. učebna MÚ Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou intuitivní kreslení a mandaly pro úplné začátečníky, technika: akvarelové pastelky, akvarel, akryl, přihlášky u lektorky Mgr. Lenky Kalové, tel , pořádá Okrašlovací spolek ROSa Rabí Horažďovice 19. března v 17 hod 00. čajovna Čajokraj V pěstounské rodině jsem doma setkání pro veřejnost, diskuse o transformaci systému péče o ohrožené děti, seznámení veřejnosti s názory odborníků z regionu na tuto problematiku, co všechno pěstounství může skutečně obnášet pořádá Diakonie ČCE středisko Západní Čechy a Centrum pro dítě a rodinu LATUS, více info na cz a KD Horažďovice tel března ve hod. hotel Prácheň 2. muzikantský ples pořádá a hraje Orchidea, bohatá tombola, půlnoční překvapení, rezervace vstupenek a informace na tel (M. Ježek), (V. Pinkasová) 30. západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla Soutěžní představení 7. března ve hod. Trhák Sušický ochotnický spolek Schody 8. března ve hod. Ukážu ti cestu rájem Hop Hop Ostrov 8. března v hod. Závisláci Ateliér CH207 Johan, o. s., Plzeň 8. března ve hod. Andělé všedního dne D3, o. s., Karlovy Vary 9. března v hod. Nejstarší řemeslo DS při MKZ Horšovský Týn 9. března ve hod. Aut Divadlo bez zákulisí, o. s., Sokolov 9. března v hod. Když se zhasne Žumbera, tvůrčí skupina Skoronarváno Plzeň 9. března ve hod. Z(a)tracená Tyjátr Horažďovice 10. března v hod. Něžné dámy DS Štace, o. s., Kaznějov 10. března ve hod. Odjezd z konce světa Studio Divadla Dagmar, Karlovy Vary 10. března v hod. Závěr přehlídky Na každé divadlo platí jednotné vstupné 50 Kč. Prodej vstupenek vždy před každým představením v Kulturním domě. Kino Otava tel března v hod. Arthur a souboj dvou světů Francie Maltazard se dostal do světa lidí a chce převzít nadvládu nad celým světem. Bitva začíná Animovaný film pro celou rodinu. Český dabing. Vstupné 85 Kč března ve hod. Safe USA Příběh z mafiánského podsvětí. Skvělý akční thriller do 12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 85 Kč března ve hod. Svatba mezi citróny Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie Co je opravdu třeba k šťastnému životu? Láska! Romantická komedie do 12 let nevhodná. Titulky. Vstupné 85 Kč března ve hod. Vrtěti ženou Velká Británie Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. Romantická komedie do 15 let nevhodná. Titulky. Vstupné 85 Kč. Loutkové divadlo v kině Otava vždy v hod. 15. března Princezna včelka 29. března Drak Železná Ruda Muzeum Šumavy úterý sobota , hod. neděle, pondělí zavřeno Otevřeno celoročně kromě dubna a listopadu. Další informace na do 27. května Josef Pospíchal výstava kreseb

6 strana 6 Společenská kronika Sušické noviny 5/ března 2013 Kdo žije v srdcích svých milých, není mrtev, je jen vzdálen. Dne 28. února uplynulo pět smutných let, kdy nás opustila naše maminka, babička, sestra, paní Eva Nováková. Stále vzpomíná dcera Eva, syn Petr, vnuk Tomáš, sestry a bratr s rodinami a ostatní příbuzní a známí. Dne 5. března uplyne první smutný rok, kdy nás navždy opustil pan Václav Kašpar z Nuzerova. S bolestí v srdci a smutkem v duši vzpomínáme na milovaného manžela, tatínka, dědečka, syna a bratra. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Manželka Zdeňka, dcera Zdeňka, syn Václav s rodinou, tatínek Václav, sestry Zdeňka a Jana s rodinami. Tak jako voda v řece plyne, tak utíká i čas. Dne 9. března tomu bude třináct let, co nás navždy opustil, můj drahý bratr, pan Zdeněk Soukup ze Sušice. Stále a s velkou bolestí na Tebe vzpomíná sestra Dagmar s rodinou a tvoji kamarádi trampové. Dne 11. března uplynou dva roky, kdy nás opustil pan Josef Nixbauer z Hartmanic. S úctou vzpomíná rodina Šípova a bývalí kolegové ze Základní školy v Hartmanicích. Vzpomínky Krutý osud nevrací, co jednou vzal. Vrací jen vzpomínky, stesk a žal. Dne 24. března vzpomeneme 20. výročí úmrtí našeho milého manžela, tatínka a dědečka, pana Františka Mottla ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka, synové, snachy a vnoučata. Děkujeme všem, kteří s námi vzpomenou. Lásku měl na rtech, dobrotu v srdci, poctivost ve své duši. Dne 28. března uplyne sedmé smutné výročí úmrtí pana Karla Reindla z Pohorska, známého muzikanta, který tak často a rád hrával k tanci i pro potěšení po celém Sušicku. Vzpomínají manželka, synové s rodinami, sestry Vlasta a Jarmila, přátelé. Opustili nás Pavlinka Nová (1926), Emilie Jakoubková (1923), Jindřich Vrba (1947), Marie Hanusová (1926), Vlastimil Sazama (1938), Zdeňka Hasenöhrlová (1927), Václav Mottl (1930), Zbyněk Potužák (1922), Zdeněk Prokop (1939), Marie Pechková (1927), Marie Sochorová (1930), Růžena Uherková (1921), Pavlína Knotková (1921). Bohoslužby Církve bratrské v Sušici, Studentská 506 každou neděli bohoslužba 9 11 hod. každé úterý Biblická hodina hod. každý pátek Dětsky klub YMCA Stonožka hod. Sportoviště města Sušice vyhlašuje výběrové (nabídkové) řízení na pronájem komerčního nebytového prostoru na budovaném Sportovním areálu (bazénu) v Sušici. Poděkování Děkujeme touto cestou řediteli Nemocnice Sušice, o. p. s., MUDr. Šedivému, primářce MUDr. Mejtové, sociální pracovnici Jaroslavě Kotálové, veškerému zdravotnímu personálu pod vedením Jany Mikulové, všem pečovatelkám a ostatnímu personálu z LDN Sušice (pavilon) za perfektní péči o mou sestru Alexandru Jindrovou. Prošla několik zdravotnických zařízení, ale vaše péče byla bezkonkurenční. Díky! HELENA BLATSKÁ, sestra a ostatní příbuzní Vítáme nové občánky * Václav Císař * David Heřman * Lukáš Turek * Pohádky pro nejmenší 2013 V letošním roce vás studenti gymnázia zvou na již 12. ročník Pohádek pro nejmenší. Těšit se můžete na Červenou Karkulku, Dvanáct měsíčků a samozřejmě nebude chybět ani princezna Zlatovláska. Pohádky pravidelně pod vedením B. Skrbkové a M. Naglmüllerové připravují studenti kvinty a 1. ročníku, letos se k nim přidají ještě studenti 2. ročníku Gymnázia v Sušici. Každý rok odehrají celkem 8 představení, ve kterých potěší více než malých i velkých diváků. A kdo bude letos pohádkami provázet? Tak to je letos překvapení přijďte se podívat! Pohádky pro veřejnost si nenechte ujít v úterý 26. března v hodin ve Smetanově sále Gymnázia v Sušici, vstupné dobrovolné. MN Pojeďte s námi do divadla v Českém Krumlově 4. července 2013 Divotvorný hrnec Nesmrtelný pohádkový muzikálový příběh. Dne 14. března uplyne pět let od úmrtí pana Bohuslava Macha ze Sušice. Vzpomíná manželka Marie a dcera Monika s přítelem Romanem, syn Pavel, vnouček Patrik a přátelé. Ten, kdo v srdci žije, neumírá. Dne 8. března uplyne osm smutných let, co nás tragicky opustil náš milovaný syn, bratr a strýc, pan Radek Mottl ze Sušice. Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene. Maminka a bratr s rodinou. Dne 15. března vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jaroslava Boublíka z Čermné. S láskou vzpomíná manželka, syn a dcery s rodinami. Zavzpomínejte s námi na naše rodiče, prarodiče Annu Prosserovou (* , ) a Jana Prossera ( , ) Za vzpomínku děkuje dcera Martina a syn Jan s rodinami. Dne 19. března vzpomeneme 12. výročí úmrtí mého manžela Karla Rendla. Všem, kteří s námi vzpomenou, děkujeme. Manželka a dcera Iva. Předmět výběrového (nabídkového) řízení nebytový prostor o rozloze 41,3 m² a společné zázemí pro provozovatele 19,5 m². Podnájem nebytových prostor pro zřízení a provozování souvisejících služeb: Prodej sportovních potřeb a zboží Prodej zdravotních pomůcek Prodej Zdravé výživy Služby orientované na: Zdravý životní styl Kosmetické služby Rodinu a děti a mladistvé Cestovní služby a kanceláře Více informací na stránkách mususice.cz, nebo em na adrese tel Sportoviště města Sušice, příspěvková organizacen vyhlašuje výběrové (nabídkové) řízení na provozování občerstvení na budovaném Sportovním areálu (bazénu) v Sušici. Předmět výběrového (nabídkového) řízení podnájem nebytových prostor pro zřízení a provozování občerstvení v objektu nově budovaného Sportovního areálu o rozloze 117,36 m² (objekt občerstvení, skladových a provozních prostor, toalety). Více informací na stránkách mususice.cz, nebo mailem na adrese tel Sportoviště města Sušice vyhlašuje výběrové řízení na pozici rolbař, strojník na Zimním stadionu v Sušici. Požadavky Technické vzdělání, vyučen nejlépe jako automechanik, ŘP B Zodpovědnost, samostatnost Chuť učit se novým věcem Nabízíme Zajímavou práci s možností kariérního růstu Zaměstnanecké benefity Odpovídající platové ohodnocení Své životopisy posílejte na adresu tel: na výlet 18. května Herrenchiemsee (SRN) druhý zámek bavorského pohádkového krále Ludvíka II., návštěva bavorského střediska Reit im Winkl v jižním Bavorsku 1. června, 10. srpna, 14. září Berchtesgaden (SRN) Orlí hnízdo, návštěva hořcové likérky Grassl s ochutnávkou likérů, odpolední prohlídka historického centra rakouského Salzburgu 29. června Legoland (SRN) výlet do oblíbeného německého zábavního parku nejen pro rodiny s dětmi 6. července Zámek Linderhof (SRN) třetí zámek bavorského pohádkového krále Ludvíka II. s odpolední návštěvou Mnichova 24. srpna Drážďany (SRN), zámek Moritzburg známý natáčením pohádky Tři oříšky pro Popelku 7. prosince Adventní Mnichov (SRN) návštěva vánočně vyzdobené bavorské metropole Bližší informace a přihlášky zájemců o divadlo v Č. Krumlově nejpozději do 10. března v kanceláři SKC, nebo na telefonním čísle Na výlety se můžete hlásit už nyní na tel

7 Sušické noviny 5/ března 2013 Kultura strana 7 Balet v kině Změna programu Balet v kině: Místo Svěcení jara uvede sušické kino záznam baletního představení Esmeralda! Vzhledem k nedávnému kyselinovému útoku na ředitele Bolšoj baletu Sergeje Filina se moskevské divadlo rozhodlo z bezpečnostních důvodů zrušit přímý přenos světové premiéry Svěcení jara, kterou jsme avizovali. Omlouváme se všem divákům a jako náhradu jsme pro vás vybrali baletní představení Esmeralda na motivy románu Victora Huga Chrám Matky Boží v Paříži o krásné temperamentní cikánce, o jejíž krásu soupeří celá Paříž. Děkujeme za pochopení. Silný divácký zážitek přeje Kino Sušice. Sarah Sofia Huikari Festivalové ECHO Sušické kino uvede ECHO, neboli ozvěny Mezinárodního festivalu outdoorových filmů. MFOF je putovní soutěžní festival cestopisných, dobrodružných, extrémních a adrenalinových filmů. Dvě projekce, které proběhnou v pondělí 11. a 18. března od 20 hodin, představí vítězné snímky loňského ročníku. Vítězné filmy ukazují řadu atraktivních sportů, způsob trávení volného času široké populace, ale i sociální stránky života lidí v odlehlých a nepřístupných místech naší planety. Jedinečnost tohoto festivalu spočívá ve skutečnosti, že filmy si na nic nehrají, to co divák vidí, se odehrálo mnohdy v tvrdé a bolavé realitě. Rezervace a online předprodej na

8 strana 8 Sport Nejlepší sportovce ocení na plese V sobotu 9. března bude po delší odmlce sušická Sokolovna opět svědkem společenské události pořádané sportovními organizacemi města. Sušické noviny 5/ března 2013 Sportovní ples, který pod záštitou starosty města při příležitosti 100 let sušického fotbalu a 140 let sušického Sokola TJ Sušice společně pořádá TJ Sokol Sušice a Sušické kulturní centrum, proběhne v atmosféře společenské zábavy i sportu. V průběhu večera totiž z rukou starosty převezmou ocenění nejlepší sportovci Sušicka. A kteří to jsou? Volejbal Sušice Přemysl Paroubek Za zásluhy o rozvoj volejbalu v Sušici. Judoclub Sušice, o. s. Eva Marešová (starší žákyně; let), 2. místo na Mistrovství ČR, přebornice Plzeňského kraje; Za rok 2012 vybojovala 8 medailí (2 zlaté, 3 stříbrné, 3 bronzové). Aleš Zemen (mladší žáci; let), 2. místo na Mistrovství ČR; Za rok 2012 vybojoval 9 medailí (6 zlatých, 2 stříbrné, 1 bronzová). Jiko Čácha Zdeněk Mráz za celoživotní přínos. High point bike team, Team Dukla Praha od roku 2011, dráhová cyklistika, silniční cyklistika Michal Kohout (nar ), mistr republiky v dráhové cyklistice bodovací závod, mistr republiky v silniční cyklistice závod jednotlivců, 2. místo Mistrovství ČR dráha madison, krajský přeborník v silniční cyklistice, vítěz několika českých pohárů v dráhové cyklistice, 3. místo v celkovém hodnocení českého poháru v dráhové cyklistice bodovačka, vítěz prestižní časovky na Modravu. Česká Spořitelna Specialized Junior MTB team Jan Vastl (nar , Sušice), mistr ČR v MTB junioři, 7. místo Mistrovství Evropy Moskva MTB, celkový vítěz Českého Setkání sportovců po mnoha letech V letošním roce uplyne 20 let od chvíle, kdy mladí sušičtí fotbalisté dosáhli výrazného úspěchu. V sezóně jako jediní v historii sušické kopané zvítězili v nejvyšší dorostenecké soutěži Západočeského kraje, když ve finálovém utkání zvítězili nad dorostenci Sokolova. Následoval turnaj v Regenu a tady mladý kolektiv opět potvrdil svou kvalitu, když získal poprvé pohár vítěze pro sušické mužstvo. Příznivci fotbalu rádi vzpomínají na zájezd do Švédska, kde dorostenci dobře reprezentovali Sušici a kde je vítaly celostátní noviny jako reprezentanty České republiky. Bylo dojemné, že zdaleka přijížděli naši občané žijící dlouhodobě ve Švédsku, aby mohli pozdravit naše hráče. Život šel dál a mladí fotbalisté stále přispívali k dobré reprezentaci sušického fotbalu. V divizní soutěži nastupovali čtyři hráči tohoto ročníku a od podzimu 1999 další čtyři hráči hráli v základní sestavě poháru MTB, celkové 3. místo v Českém poháru cyklokrosu, 8. místo Světový pohár Tábor cyklokros. JK Bobři Sušice Jonáš Bárta s judem začal v 6 letech v oddíle SK Judo při ZŠ Dlouhá Ves , poté člen oddílu Judoclub Sušice , od roku 2011 člen JK Bobři Sušice. Za 8 let byl 67krát na závodech, a to regionálních, krajských, mezinárodních i celorepublikových, kde získal 53 medailí, a to 18 zlatých, 25 stříbrných a 10 bronzových medailí a porazil celkem 136 soupeřů. V současné době je držitelem technického stupně vyspělosti 3. kyu (zelený pás). Jeho největší úspěch byl v roce 2010 v Jihlavě na kvalifikačním turnaji na přebor ČR takzvaný Český pohár v kategorii mladší žáci do 55kg, kde z 22 soupeřů ve skupině skončil na 3. místě a tím se kvalifikoval na přebor ČR. Do budoucna se chce věnovat výchově malých judistů a tím podporovat rozvoj sportu mezi dětmi. TJ Sušice, kopaná Pavel Hubáček, dlouholetý hráč klubu. Podílel se na postupu družstva mužů do divize a dvakrát do krajského přeboru. Nejlepší střelec klubu (30 let). Úspěšný trenér starších žáků (1. místo v krajském přeboru). ASPV Ing. Zdena Kostohryzová, dlouholetá cvičitelka zdravotní výchovy žen. V této dobrovolné činnosti používá moderní tělovýchovné metody a soustavně se odborně vzdělává. Pro tuto činnost je plně kvalifikovaná. Za zásluhy o progaci sportu pro všechny. Tenis Matěj Skrbek, 2012 vítěz okresního přeboru starších žáků, vítěz okresního přeboru mladších žáků, 8. nejlepší v krajském přeboru mladších žáků K oslavám a úspěchu sušického fotbalu mužstva hrajícího nejvyšší krajskou soutěž mužů. Letos (5. července) se uskuteční akce, na kterou jsou zváni také ti, kteří o pět let později zvítězili poprvé v přeboru Plzeňského kraje. I jim patří dík. Zůstane v naší paměti, když tři osmnáctiletí mladíci z tohoto kolektivu hráli v divizní soutěži a později další tři pravidelně nastupovali v krajském přeboru mužů. Bohužel, fotbalový život hráčů obou ročníků šel jiným směrem, než si sušičtí fandové přáli, a dnes jsou domovskými hráči Sušice pouze dva z nich, poté co se jeden v loňském roce vrátil z Klatov. Nedávno jeden z úspěšných trenérů Karel Steininger oslavil kulaté výročí. Připravované setkání je věnováno také jemu. Bude se moci setkat s těmi, kterým předával dlouholeté zkušenosti. Bylo i jeho zásluhou, že nikdo z mladých sportovců nekouřil, nikdo nepropadl jiným neřestným Někteří z nominovaných sportovců byli nedávno oceněni při slavnostním vyhlášení ankety Nejlepší sportovec klatovského okresu za rok 2012 v Klatovech místo v ČR, 8. místo v kraji za mladší žáky, současně 186. místo v ČR a 10. místo v kraji za starší žáky a 2012 vítěz Žandova poháru. Klub vodních sportů Karolína Galušková (vodní slalom), mistryně ČR juniorů, mistryně ČR dospělých, mistryně Evropy juniorů v kategorii jednotlivců i týmů, 2. místo na MS juniorů jednotlivců, 3. místo na MS juniorů v týmech. Atletika Josef Korál, stříbrná medaile v hodu kladivem a bronzová v hodu diskem MČR dorostenců, v celostátních tabulkách dorostenců 2. místo v hodu kladivem (60,69 m), 2. místo ve vrhu koulí (16,68 m), 5. místo v hodu diskem (48,55 m). Na mistrovství ČR družstev 1. místo v hodu kladivem. Svými výkony se nominoval do Poháru mistrů evropských zemí juniorů pro rok Člen národního družstva dorostenců ČR v mezistátním utkání v atletice ČR Slovensko Maďarsko (5. místo v hodu kladivem). Od je členem AK Slávie Praha. Lední hokej Zdeněk Koryťák, hráč družstva dospělých a dlouholetý trenér mládeže (přípravka a mladší žáci); 1. místo o pohár města Sušice. návykům. Společně s rodiči pomáhal vychovávat slušné lidi. Starosta Sušice Bc. Petr Mottl je příznivec fotbalu a jeho příslib účasti na tomto setkání bude pro pozvané účastníky důkazem, že úspěšní jsou v rodném městě vítáni. Účast přislíbili zástupci deseti fotbalových oddílů našeho okresu a kraje, což, jak věříme, není konečný počet. V pátek 5. července odpoledne odehrají pozvaní oslavenci Stolní tenis Lukáš Leipelt ( ), Skokan roku tj. hráč, který ještě před rokem hrával chvost soutěže Okresní přebor II. třídy, nyní hraje již špičku OP I. třídy. Strongman Sušice Jiří Vytiska, šumavský silák a zakladatel strongman sportu na Šumavě, to je Jirka Vytiska. Podle slov jeho kolegů Miroslava Piňose a Michala Slivoně je právě on hlavním tahounem společných těžkých tréninků. V průběhu sezóny dával patřičně zabrat trojici nejlepších závodníků a stále se držel kolem první pětky (TOP 5). V roce 2012 se umístil v sérii devíti závodů Českého poháru Strongman na 3. místě. Tělovýchovná jednota Sokol Sušice Kolektiv starších žákyň a starších žáků, účastníci XV. Všesokolského sletu v Praze se skladbou Dávej ber. Ski klub Sušice Josef Rendl, dlouholetý pracovník a jeden z pamětníků Ski klubu Sušice, který již před 50 lety reprezentoval klub jako sjezdař. V současné době je členem výboru klubu a hlavním technikem zajišťujícím provoz vleků klubu. Do síně slávy bude uveden Václav Hrabý. red fotbalový zápas proti mužstvu sestavenému z fotbalových osobností našeho kraje. Od 21 hodiny se uskuteční v sušické sokolovně slavnostní večer s hudbou k tanci i poslechu. Celou akci organizačně zajišťují příznivci oslavenců a lidé, kteří si uvědomují, že plánované setkání je věnováno lidem, kteří rozdávali radost a přispěli nezapomenutelným způsobem k dobrému jménu našeho města a fotbalového oddílu. MILAN BRABEC Poslední veřejné bruslení letošní sezóny bude v pátek 22. března. * * * Tradiční zakončení zimní sezóny na ledové ploše stadionu neděle 24. března MAŠKARNÍ KARNEVAL Podrobnosti a časy v následujících SN a na sportoviste-susice.isportsystem.cz srpna 2013 XXXIV. ročník Fuchs Oil Rally Agropa 2013 se hlásí Členové Automotoklubu Pačejov se dočkali významného ocenění. Velkou odměnou za jejich aktivní činnost je fakt, že loňský XXXIII. ročník FUCHS OIL Rally Agropa byl v soutěži připravované renomovaným internetovým magazínem Sport Motor News Trophy vyhlášený jako absolutně nejlépe zorganizovaná automobilová soutěž v celém loňském českém šampionátu v rally, který se sestával z 8 jednodenních a 8 dvoudenních závodů. Fuchs Oil Rally Agropa získala v anketě mezi fanoušky největší oblibu a zástupci AMK Pačejov obdrží od redakce Sport Motor News věcné ceny a pamětní list. Nejen pro všechny pořadatele a funkcionáře, ale bezesporu pro celý Pačejov, je to obrovský úspěch, který všechny zúčastněné subjekty současně zavazuje. Laťka byla nasazena hodně vysoko a úkolem všech bude v nastávajícím období ji na této úrovni minimálně udržet. Už proto byly zahájeny přípravy na pořádání XXXIV. ročníku FUCHS OIL Rally Agropa, který se pojede v tradičním termínu jako Mistrovství ČR ve sprintrally, Mistrovství ČR v rally historických automobilů a Pohár ČR v rally ve dnech srpna Na společné schůzce se proto v pondělí 4. února sešli v Katovicích zástupci Automotoklubu Pačejov v AČR se členy organizačního výboru FUCHS OIL Rally Agropa, zástupci městských a obecních úřadů, s nimiž pořadatelé tradičně nebo i nově spolupracují při zajišťování této populární automobilové soutěže. Pozvání přijal i poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jiří Papež. Organizační výbor poděkoval všem zúčastněným zástupcům městských a obecních úřadů, jichž se průběh letošní rally dotýkal, za jejich vstřícný přístup a podporu. Bez těchto faktorů by nebylo možné naši rally na této úrovni zorganizovat a výše zmíněné ocenění je tudíž i jejich úspěchem. Všechny zúčastněné subjekty v Katovicích projevily vůli a ochotu spolupodílet se na organizaci a zabezpečení XXXIV. ročníku FUCHS OIL Rally Agropa Mgr. TOMÁŠ CIHLÁŘ, tiskové středisko FUCHS OIL Rally Agropa Maškarní na ledě Maškarní rej naší ŠD Pampeliška na ledě našeho zimního stadionu už se stal tradicí. Velké řádění, velká jízda letos se konala 21. února odpoledne. A masky byly opravdu zdařilé, obzvláště se vytáhli naši prvňáčci. Nechyběly ani soutěže, samozřejmě. Děti soutěžily ve střelbě pukem na branku, ve slalomu, sbírání kuželek, v rychlosti. Rodiče a prarodiče povzbuzovali a děti to moc bavilo. Za své výkony byly odměněny sladkostí. Náladu a atmosféru maškarního řádění na zimním stadionu podtrhovala hudba a veselý hlahol nejen na ledě, ale i za mantinely. Letošní maškarní byl zakončen rozhozením zbylých bonbónů mezi všechny na ledě, hlasitým pokřikem hurááááá a poslední přehlídkou všech krásných masek. A vyhodnocení nejlepší masky? Všechny se povedly. Odpoledne při plné zábavě uteklo až moc rychle. Ale nevadí, už se těšíme na další rok. (sd)

9 Sušické noviny 5/ března 2013 Informace strana 11 Roman Kozák: Nositelé jízdního řádu Třicet osm humorných povídek ze života nádražáka, nádraží, tajemných ozvěn nocí jedoucích vlaků, hukotu a cvakotu kolejí a samozřejmě všech lidí a lidiček, kteří kdy měli co dělat s dráhou. Železniční dráhou. O tom, co všechno se dá zažít na dráze (a že jsou to historky občas vážně neuvěřitelné), vypráví kniha volarského spisovatele Romana Kozáka, která vyšla v nakladatelství Dr. Radovana Rebstöcka. Doprovázena příhodnými ilustracemi Rudiho Lorence vás svými 96 stranami dostane do varu. Dost těžko se vám povede říct si dost, zbytek až zítra, protože budete chtít vědět, jestli se u té další povídky nenasmějete ještě o trochu víc. Není nám to A tímhle kořením života autor rozhodně nešetří. Pro dny všední i sváteční, klidné i bouřlivé, letní, zimní, celoroční (vlaky taky jezdí celý rok, ne?) je možno ji jen doporučit. Tak pozor, nastupovat, pohodlně se usaďte, za chvíli se ozve píšťalka, a jedeeem! Devítka (první kapitola) čeká na první koleji! as Další rocková noc v Katovicích Velká rocková událost v rámci Doga tour 2013 proběhne v Katovicích , Skupina Doga rozjíždí své letošní turné po České republice a Slovensku. Večer bude ještě opepřený vystoupením speciálního hosta celého večera, skupiny ŠKWOR. Skupina Doga, svérázná kapela, která působí na české rockové scéně a vznikla již v roce 1988, se nemusí určitě dlouze představovat. Její osobitý styl muziky uchvátil davy fanoušků. Frontmen a zpěvák Izzi táhne tuto kapelu a na pódiích z něj energie jen srší. Nejenže v Katovicích k výročí 25 let představí nové CD Hoď si to, ale určitě uslyšíte i hity jako Nejsi nevinná, Laně jdou, Nejsem rozumnej atd. A další lahůdky večera Skupina Konflikt přiveze do Katovic Punk rock ze Slovenska, Rockovou noc bude startovat kapela Traktor. Rocková noc v Katovicích je vždy v něčem výjimečná, a proto i v letošním roce potěší speciálním hostem večera skupinou ŠKWOR, která je na top místě současné české rockové scény. V jedinečné stominutové vystoupení skupiny Škwor zazní určitě pecky jako Vyvolenej, Amerika, Tak to jsme my, Kámen, atd Osmý ročník Rockové noci v Katovicích je velmi kvalitně obsazen kapelami s profesionálním zvukem a osvětlením. Začátek celé akce je v hod. a tradičně jako každý rok pro brzké návštěvníky připravil pořadatel do 19 hod. pivo zdarma. pr Olda Říha: 50 let na české rockové scéně Olda Říha oslaví v roce 2013 půlstoletí na scéně. Legendární kapela Katapult jede letos jubilejní turné, které nese zároveň faktický podtitul znamená 50 jubilejních, výročních koncertů = 50 let na jevišti Oldy Říhy. ( ) Fanouškům nabídne speciální, super reprezentační program trvající více než dvě a půl hodiny, kde zcela logicky také zazní písně z dob prehistorie Katapultu. Z těch slavných šedesátých let, kdy se Olda Říha učil hrát písničky na ty úžasné bluesové a pro rokenrol elementární akordy. Inspirací mu byly kapely Rolling Stones, Pretty Things, Kinks a Free, včetně zakladatelů rokenrolu, jejichž jména jsou již legendární. Bill Halley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Cliff Richard a Little Richard. A nakonec je zde i zpětná vazba. Vedle tohoto osobního jubilea tak vzdá Olda Říha hold svojí milované muzice, včetně faktu, že mohl být po celá dlouhá léta jejím souputníkem. A navíc se také může těšit, že zároveň přispěl svojí tvorbou pro českou rockovou scénu. (jg) V únoru se na sušickém zimním stadionu představily dívky z plzeňského krasobruslařského kroužku pod vedením Olgy Kaslové. V sólových volných jízdách i společném vystoupení předvedly nacvičenou choreografii svých volných jízd na známé pohádkové a filmové melodie. Počtem skromné sušické publikum odměnilo všechny dívky potleskem, a když se náhodou vloudila chybička, shovívavě ji přehlédlo. Krasobruslení je krásný sport s notnou dávkou elegance, šarmu a ladnosti, které jdou ruku v ruce s neuvěřitelnou dřinou, odříkáním a psychickou odolností. Bez trochy talentu, silné vůle, odhodlání a s disciplínou v krvi, by nebylo možné to dotáhnout dále. Jestli vás tenhle sport zaujal a myslíte si, že doma máte ve svých ratolestech příští krasobruslařskou olympijskou naději, přijďte do sušického krasobruslařského kroužku. Funguje v rámci veřejného bruslení v pátek od do a je určen dětem od šesti let. Pro konkrétní informace je nejvhodnější kontaktovat přímo paní Hartmanovou, která kroužek vede na čísle , nebo mailem Foto z vystoupení J. VOŠALÍK, Tvůrčí skupina Šumák Kurz kreslení pravou mozkovou hemisferou Intuitivní kreslení a mandaly pro úplné začátečníky Kurz nejen o kreslení, ale i o pozitivním myšlení a sebevědomí Rabí, učebna MÚ, víkend , vždy od 9 do 15 hodin. Přihlášky u lektorky Mgr. Lenky Kalové, tel Technika akvarelu při vlastním abstraktním malování. Nemusíte mít žádnou zkušenost s kreslením. Mandaly jsou kruhové obrázky, které nám mohou pomoci ulevit si od stresu, napětí, strachu, smutku Domů si odnesete vlastní mandalu, kterou si sami vytvoříte nejprve ve své mysli a následně namalujete. Většina účastníků kurzů bývá z řad dospělých, ale přichází i starší děti spodní věková hranice je 12 let. Více informací

10 strana 12 Sušické noviny 5/ března 2013 Umění bez hranic mezinárodní projekt speciálních škol v Merklíně a v Chamu projekt bez hranic nejen státních, ale i lidských Duben voní čajem Nevěříte? Tak potom přijďte do sušické knihovny a přesvědčíte se sami. Městská knihovna v Sušici po zabydlení se v nových prostorách, připravuje nejen pro své čtenáře, pestrou paletu zajímavých akcí. Tou první je právě beseda spojená s ochutnávkou čajů. Dozvíte se, co jste o čaji vůbec netušili (red) Mezinárodní spolupráce mezi Speciální školou St. Gunthera v Chamu a ZŠ speciální DČCE Merklín začala v r a v loňském školním roce dostala konkrétní podobu: První velkou akcí, kterou se přátelství mezi oběma školami upevnilo, je výtvarný projekt Umění bez hranic. Následoval proces tvoření, který žáky i učitele nadchl, překvapil, ale i v mnoha směrech obohatil. Výsledkem dvouleté práce je krásná výstava opravdových obrazů jak děti svá díla samy nazvaly. Slavnostní vernisáž výstavy se konala ve foyer radnice v Chamu v úterý 26. února. Výstavu otevřelo vystoupení smíšeného pěveckého sboru pedagogů a žáků školy St. Gunthera, starostka Chamu Karin Bucher společně s ředitelkou merklínské školy Ivanou Kováčovou a ředitelem chamské školy Thomasem Herbstem přivítali hosty starostku Merklína ing. Janu Novákovou s místostarostou, ředitele základních i středních škol z Chamu, zástupce zřizovatele chamské speciální školy KJF Regensburg a další představitele města Cham. A především rodiče a jejich děti autory třiceti obrazů různých velikostí. V čem spočívá výjimečnost tohoto projektu Umění bez hranic všem vysvětlil patron projektu a otec celého nápadu, známý chamský výtvarník Alexej Costa: škola v Chamu zakoupila 30 pláten a rozdělila je na dvě části. Jedna část zůstala v Chamu a druhou část jsme přivezli našim přátelům do Merklína (a odloučených pracovišť v Sušici a Plzni). Na plátna začaly děti malovat, avšak nedokončená díla se mezi Chamem a Merklínem vyměňovala a domalovávali je kamarádi z druhé školy díla putovala mezi Chamem a Merklínem sem a tam. Tak vznikaly společné obrazy. Obrazy, které sice malovaly děti s handicapem, ale za které by se nemusel stydět žádný akademický malíř. Ze Sušice se na vernisáž do Chamu vydali nejen učitelky ZŠ speciální DČCE Merklín v Sušici, ale i žáci, autoři obrazů, s pyšnými rodiči. Po slavnosti na radnici celou českou delegaci pozval ředitel školy na oběd do školy. Při té příležitosti si mohli všichni Školu St. Gunthera prohlédnout, nahlédnout do vyučování, i do výtvarné dílny, kde projekt vznikal. Výstava na radnici v Chamu potrvá do 19. března. Poté se obrazy přestěhují do Merklína, kde budou vystaveny v květnu a v červnu (nejprve na zámku, zde budou spojeny s tradiční výstavou bonsají) a v září a říjnu budou zdobit slavnostně otevřené nové prostory naší školy v Merklíně. Do Sušice doputují v listopadu a prosinci. Výstava je prodejní případní zájemci si budou moci obrazy během výstav rezervovat a v závěru projektu koupit. Výtěžek z celé akce se rozdělí polovina do Chamu a polovina do Merklína. IVA FIŠEROVÁ Na snímku Suzanne a Honza před svým dílem. Z pokladů Muzea Šumavy v Sušici Svatá Barbora ze Žichovic V 60. letech 20. století se do Muzea Šumavy dostalo několik zajímavých sochařských děl ze Sušicka. Jednou z nich byla i socha svaté Barbory z kaple sv. Aloise v Žichovicích. Do muzea byla deponována z důvodů neustálého ohrožení různého druhu v roce Plastika z lipového dřeva je vysoká 114 cm, základna má šířku 32,5 cm. Po převzetí sochy muzeem proběhlo její restaurování pod vedením Františka Kotrby, který odstranil řadu druhotných zásahů. Především novodobou polychromii a dodatečná zdobení koruny. Vynikla tak ladnost postavy podtržená kaskádou pláště na pravém boku i nepatrné vykročení. Dílo lze datovat do posledních desetiletí 15. století. Plastika je torzem. Domyslet si musíme mimo jiné typický atribut kalich, který držela světice v pravé ruce. Svatá Barbora z Nikomédie, jejíž svátek se slaví 4. prosince, žila dle legendy na přelomu 3. a 4. století v Malé Asii. Byla dcerou bohatého kupce, který ji nechal zavřít do věže, aby nepodlehla svodům tehdy módní křesťanské víry. Nepodařilo se, Barbora se stala křesťankou a otec jí ze zloby sťal hlavu mečem. Svatá Barbora je patronkou například havířů, dělostřelců, stavebníků a všech, kterým hrozí nenadálé úmrtí. JAN LHOTÁK a JIŘÍ NOVÁK Svatá Barbora ze Žichovic, neznámý autor, konec 15. století. Foto: Bohumil Krutiš jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum, Příkopy 178, Sušice, IČ , tel , Internet Odpovědná redaktorka MgA. Jitka Doubravová. Tiskne Typos Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 14. března 2013 ve hod.

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Výsledky digitalizace snímkování stavu lesních porostů NP Šumava

Výsledky digitalizace snímkování stavu lesních porostů NP Šumava Výsledky digitalizace snímkování stavu lesních porostů NP Šumava výsledky roku 2012 v kontextu let minulých tisková konference 19.2.2013 letecké snímkování celého NP probíhá každoročně od roku 2006, (dříve

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

PÉČE O DOMÁCNOST. se na Vaši spádovou obec. Kontakty naleznete v tomto letáku.

PÉČE O DOMÁCNOST. se na Vaši spádovou obec. Kontakty naleznete v tomto letáku. Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou příručka, která by Vám mohla být nápomocna v obtížných životních situacích. Naším cílem je Vás nejenom zaujmout, ale také Vám ukázat, že pokud se nacházíte v situaci,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 19. 21. 8. 2016, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1940 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra

4. Fotografie dětí na Velikonoční výstavě. 5. Fotografie z projektu Tady jsme doma. Muzeum Jindřichohradecka. 1. Fotografie z vernisáže výstavy Petra Seznam příloh I. Jihočeský kraj Náplň činnosti oddělení zřizovaných organizací. II. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. 1. Dotazník pro pedagogy z roku 2006. 2. Dotazník pro pedagogy z roku 2010.

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE VYHLAŠUJÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE VYHLAŠUJÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE VYHLAŠUJÍ KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ OBORU 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Propozice krajského kola soutěže odborných

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti.

Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Investujte do správných partnerů. Investujte do své budoucnosti. Pozvánka k prezentaci na veletržní a konferenční přehlídce o franšízingu Franchise Days Prague 2012 / FrAMchise Day 2012 Dovolte nám, abychom

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Červen 2010. ročník devatenáctý

Červen 2010. ročník devatenáctý Červen 2010 ročník devatenáctý ZDARMA Cínovec OBSAH: Slovo starosty Výsledky voleb MP informuje... Z jednání RM... Zápis žáků do ZUŠ Dubí Veřejná služba Volné byty v DPS Školní rok v ZŠ Dubí 2 Nakládání

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 2016

Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 2016 Závěrečná zpráva Mezinárodní den památek 216 Letošní Mezinárodní den památek přilákal do českobudějovických památek a ulic nečekané množství návštěvníků. Ačkoliv se v den konání akce, v sobotu 16. dubna,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013 Pranostiky Leden V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Můžeš-li

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více