VÝROČNÍ ZPRÁVA ObČANskéhO sdružení PRAles dětem 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ObČANskéhO sdružení PRAles dětem 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prales dětem 2013

2 Výroční zpráva Občanského sdružení Prales dětem pro rok 2013 Občanské sdružení Prales dětem o.s. (dále OSPD) se v roce 2013 zapojilo do mnoha zajímavých vzdělávacích a osvětových aktivit v České republice, ale především plnilo své úkoly při podpoře indonéské neziskové organizace Yayasan Hutan Untuk Anak (dále YHUA), s níž spolupracuje na česko-indonéském projektu Green Life na severní Sumatře na hranicích s národním parkem Leuser. Nové pozemky a rozšíření soukromé rezervace Green Life Na začátku roku 2013 došlo 21. ledna k dalšímu vykoupení a dlouhodobému pronájmu pralesních pozemků v sousedství rezervace Green Life, která se tak rozšířila z 23.5 ha na 27.1 ha chráněné soukromé přírodní rezervace. Rezervace Green Life má za cíl ochranu a zachování ekosystému Leuser na hranicích s NP Leuser, kde vytváří nárazovou ochrannou zónu mezi národním parkem a kaučukovými plantážemi. Takto vzniká chráněná soukromá rezervace, která též komplikuje a zamezuje vstupu pytláků a ilegálních dřevorubců do NP Leuser. Cena za vykoupení 3.2 ha byla Kč. Monitorovací činnost, fotopasti a hon na licenci V únoru 2013 jsme zahájili monitorovací činnost a rozmístili do NP Leuser v okolí rezervace Green Life 2 foto pasti, které nám pomáhaly získávat důkazy o pytláckých aktivitách a existenci ohrožených druhů divokých zvířat. Tato data se shromažďovala pro ucelenou zprávu pro centrálu NP Leuser Sekce V Bohorok, která sídlí v Medanu. V březnu 2013 jsme předložili návrh správě NP Leuser o vytvoření spolupráce na vybudování záchranné stanice pro divoká zvířata zabavená z ilegálního obchodu, ale tento návrh byl neúspěšný.

3 Druhý návrh týkající se vytvoření spolupráce na ochraně a ostraze NP Leuser se již ujal a bylo nám vystaveno doporučení k projednání našeho návrhu na odboru ochrany přírody na Správě NP Leuser v Medanu. Jaro v České republice Na konci března jsme se vraceli (Milan Jeglík a Zuzana Koloušková) zpět do České republiky, kde jsme po dobu 2.5 měsíců pracovali na výchově a vzdělávání dětí prostřednictvím naší firmy Green Life Education. Přednášeli jsme na 55ti školách o významu, ohrožení a ochraně deštného pralesa a naším projektem Nejbohatší ekosystémy planety Země (dále jen NEPZ) prošlo cca dětí, žáků a studentů. Výtěžek z projektu NEPZ je z velké části určen na podporu projektu Green Life na Sumatře a na provozní náklady OS Prales dětem v ČR. Nový správce rezervace Green Life V dubnu 2013 navštívil rezervaci a projekt Green Life pan Víťa Vojáček, který sem dorazil jako dobrovolník. V průběhu několika týdnů byl natolik uchvácen projektem, že nás mailem požádal, jestli bude moci zůstat. Po dvou měsíční zkušební době jsme vyhodnotili, po doporučení Ali Ruslim (předseda YHUA), že je Víťa Vojáček přínosem pro projekt a v červnu stal se legitimním správcem rezervace Green Life s platem Rp měsíčně. Dobrovolnické letní kempy Green Life V červnu 2013 jsme se vraceli zpět na Sumatru a čekaly nás další 3 měsíce práce v terénu na projektu Green Life. V červenci až srpnu se odehrály v rezervaci 2 turnusy 4. dobrovolnického letního tábora, kterého se zúčastnilo 12 dobrovolníků z České republiky a 7 dobrovolníků z Německa. Během letního dobrovolnického tábora se čistily staré stezky a prosekávalo několik nových cestiček v rezervaci. Dále se zpracovalo dřevo z popadaných stromů v říčním korytu a vyneslo se společně s kameny k táboru. Každý z dobrovolníků platil za den pobytu v rezervaci Rp, což pokrylo náklady spojené se stravováním, zásobováním a pobytem. Smlouva o spolupráci na ochraně a ostraze NP Leuser V srpnu 2013 jsme předložili naši kompletní zprávu vedoucímu úseku ochrany (Mr. Jon) v okresu Bohorok, který ji společně s úředníkem panem Tominem předali vedení odboru ochrany přírody NP Leuser v Medanu. 4. září 2013 jsme podepsali smlouvu o spolupráci na ochraně a ostraze se Správou NP Leuser Sekce V Bohorok. Tato smlouva naši indonéskou neziskovou organizaci YHUA a českou OSPD, opravňuje k ochraně a ostraze přidělené oblasti NP Leuser mezi řekami Berkail a Sekelam. Na základě této smlouvy vznikne k historicky 1. proti pytlácká jednotka Green Patrol, která bude ve spolupráci s přítomnými strážci parku kontrolovat, zabavovat, zatýkat a předvádět pytláky a ilegální dřevorubce na úřad ochrany přírody v Medanu. Ještě téhož

4 měsíce jsme podali návrh o pronájem vládního domku u řeky Bohorok, který ležel ladem. Naše žádost se týkala pronájmu pro účely vytvoření kanceláře YHUA, ubytování pro členy OSPD a vytvoření vzdělávacího střediska pro turisty i místní obyvatele. Návrh je prozatím v řešení. OSPD si vzalo za cíl tuto proti pytláckou hlídku podporovat a financovat její důležitou aktivitu, včetně jejího vybavení. Tato hlídka by se měla skládat z 6ti strážců a členů YHUA i OSPD. V září 2013 jsme též zahájili jednání se zástupci vesnice Jong Jong v oblasti Batu Katak, která má zájem o vytvoření eko vesnice se zaměřením na ekoturistiku a ekozemědělství. Naším cílem je vesničany zapojit do přímé ostrahy hranic NP Leuser v nám přiděleném hraničním úseku cca 20 km. Jednání proběhla velmi nadějně a budeme v nich pokračovat po návratu do Indonésie v lednu Nové pozemky a rozšíření rezervace Green Life 11. září 2013 jsme vykoupili na Aliho jméno a vzali do dlouhodobého pronájmu na 50 let dalších 3.9 ha deštného pralesa sousedícího s rezervací Green Life a rozšířili tak českou soukromou rezervaci na 31 ha deštného pralesa. Cena byla Kč. Podzim v České republice Na konci září jsme se vydali zpět do ČR a od října zahájili další kolo výchovně vzdělávacího projektu NEPZ na českých školkách, základních a středních školách. Během října, listopadu a prosince jsme operovali na 59ti školách a naše přednášky vyslechlo cca dětí, žáků a studentů. Časopis Green Life V říjnu 2013 jsme začali vydávat výchovně vzdělávací časopis Green Life, který oslovuje děti, mládež i dospělé. Tematicky je zaměřen na význam, ohrožení a ochranu divoké přírody, speciálně světového přírodního dědictví deštných pralesů. Výtěžek časopisu je určen na financování proti pytlácké jednotky Green Patrol. Je tištěn na recyklovaném papíře. Časopis Green Life je schválen Ministerstvem kultury ČR. Povodeň a sesuvy půdy v rezervaci Green Life V říjnu 2013 došlo v rezervaci Green Life k přírodní katastrofě v podobě povodně a utržení několika prudkých svahů. Došlo k utržení svahu přímo pod táborem, čímž byla ohrožena bezpečnost jídelny a 2 chatek. Pralesní koupelnový a pitný potok byl zcela zničen a jeho koryto se změnilo k nepoznání. Příčinou této katastrofy byly silné tropické lijáky v období dešťů a dřívější vykácení primárního pralesa původními majiteli.

5 Opravy v rezervaci Green Life V průběhu listopadu a prosince správce Víťa Vojáček a předseda YHUA Ali Rusli zorganizovali masivní pracovní činnost v rezervaci Green Life, a došlo k výstavbě kamenné opěrné zdi, která má za cíl bezpečnost jídelny a 2 chatek nad utrženým svahem. Též bylo opraveno bambusové schodiště, záchody, byla vyměněna střecha na všech chatkách, byla opravena kuchyně, postavena nová pralesní kuchyňská linka. Nové fotopasti pro Green Patrol V prosinci OSPD dostalo dar od Green Life Education v podobě nových 12ti foto pastí Ltl6210MM a 20ti SD karet, které budou převezeny na Green Life a rozmístěny v NP Leuser za účelem ostrahy. Na tomto daru se finančně podílel pan Víťa Kadlec s rodinou, který přispěl Kč, zatímco Green Life Education zaplatilo Kč. Nový partner V prosinci 2013 jsme získali dalšího partnera a sponzora v podobě pražské firmy AR- MED, která podpořila vybavení proti pytlácké jednotky Green Patrol, slevou na zboží v hodnotě Kč, ale v konečném výsledku jsme zaplatili Kč. Tedy Kč pro Green Life. Hedvábná stezka a firma ANEXE public relations, s.r.o., se stala dalším významným partnerem a sponzorem projektu Green Life a OS Prales dětem poté, co podpořila Green Life mediálně na svém cestovatelském serveru a navíc poskytla sponzorský dar Kč. Vize nového pozemku V prosinci 2013 jsme získali dohodu s majitelem pozemků u řeky Sembelang za rezervací Green Life, která se týká odkoupení jeho pozemků za 135 milionů Rupií, které mu budou složeny na účet v roce 2014 ve dvou splátkách (leden milionů Rp a prosinec milionů Rp). Na tomto novém pozemku by měl být vystavěn nový pralesní tábor Green Life II. Veřejné přednášky a mediální aktivity V průběhu roku 2013 jsme po celé České republice vykonali 34 veřejných přednášek a účastnili jsme se natáčení pro pořady internetových televizí Gosha TV a Cesty k sobě. Též jsme měli 2 vstupy v radiu Beat. Na cestovatelském serveru Hedvábná stezka byl vydán článek o dobrovolnickém pobytu na Green Life (autor Jonáš Kopp dobrovolník a spolupracovník), stejně tak vyšel článek v časopisu Příroda (Marek Velechovský dobrovolník a spolupracovník).

6 Výdaje Green Life a OS Prales dětem 2013 = Kč - Ostraha a ochrana rezervace Green Life (YHUA) Kč - Opravy a údržba rezervace a tábora Kč - Nové pozemky = 7.1 ha Kč - Vybavení proti pytlácké hlídky Kč - Náklady na 2 čísla časopisu Green Life říjen / prosinec Kč Příjmy na účet OS Prales dětem 2013: Kč Příjmy OS Prales dětem byly v roce Kč, ale na konci roku byl na účtu zůstatek Kč. Celkové výdaje byly Kč, což znamená, že Kč bylo uhrazeno a sponzorováno výchovně vzdělávací firmou Green Life Education. Firma Green Life Education sponzoruje Milanu Jeglíkovi a Zuzaně Kolouškové pracovní pobyty na Sumatře. Členové OS Prales dětem osob = Kč Sovišová Hana, Aleš Hrbáček, Růžičková Jana, Růžička Petr, Šmiták Jindřich, Šercl Miroslav, Hromada Hynek, Cibulka Jan, Doleželová Michala, Koloušková Vladimíra, Hrdličková Dagmar, Marcel Marek, Rozehnal David, Rozehnal Lukáš, Rozehnalová Petra, Pavliš Roman, Čejka Zdeněk, Macharáčková Pavlína, Macharáček Tomáš, Hrubá Markéta, Kadlec Vítěslav, Hons Karel, Martin Vlk, Strouhal Radek, Pavlíček Vladimír, Vršková Markéta, Mandzák Petr, Párová Zuzana, Fuchs Magdaléna, Gully Aurélie, Hrbáček Petr, Huglin Frederic, Koloušková Božena, Lichtenberk Jaroslav, Šlégrová Alena, Tomšej Tomáš, Včelová Tereza, Vintrová Lucie, Wilk Olivier, Weber Jaromír, pan Včela, Sováková Petra, Sponzoři a partneři OS Prales dětem a projektu Green Life Kč Čejka Zdeněk Kč, Velechovský Marek Kč, Sportclub Kč, Media data Kč, Halušková Jana a Woloscuk Kč, ZŠ Tvarožná Lhota Kč, Cibulka Jan Kč, Telecký s.r.o Kč, Ševčík Jan Kč, Týbl Jan Kč, Secký Dušan Kč, Párová Zuzana Kč, Koblížek Aleš Kč, Čejka Zdeněk Kč, Alim s.r.o Kč, Sportclub Kč, Ivana Kliková Kč, ZŠ a MŠ Baška Kč, Ciur a.s Kč, Krupová Lenka 500 Kč, Justýni pro zvířata 700 Kč, Lebeda Jiří Kč, Václavíková Marcela 300 Kč, Kukla Jaroslav 500 Kč, Špaček Viktor Kč, Hrdinová Monika Kč, Cicvárková Kč, Tomáš Brandýský Kč, Vodičková Jitka Kč, Velgos Emil Kč, Petr Jiřička Kč, Drahožal Jan Kč, Mejsnarová Kateřina 714 Kč, Tomáš Beránek 900 Kč, Wohlarobá Alexandra 200 Kč, Bůžková Ivana Kč, Hroch Petr Kč, Martin Vlk 125 Kč, Hamšíková Ivana 700 Kč, Slabecký Adam Kč, Hedvabna stezka Kč, Ondruchová Lenka Kč, Broom Michal 200 Kč, Tomáš Tomšej Kč, Green Life Education Kč, Aleš Hrbáček 108 nabíjecích baterií, Vítězslav Kadlec Kč, Tereza Kaucká věnovala výtěžek ze dvou pořádaných veřejných akcí Happy Sumatra v celkové výši Kč, Green Life Education Kč, Ivan Dvořák 69 hliníkových cedulí k označení hranic NP Leuser a rezervace Green Life, Tereza Šrámková Kč, Hana Krásenská Kč, firma News Advertising s.r.o. podpořila OS Prales dětem 2mi billboardovými plochami v ČR.

7 Podpora sponzoři časopisu Green Life Kč Kamil Bílý, Petr Černý, Jana Růžičková 2x, Lichtenberk Jaroslav, Lucie Vintrová - Media data, Aleš Hradecký, Marek Brzobohatý, Galia Petr, Jaromír Mareš -Balkancar, Markéta Sokolovská, Okrasné stromy Koloušek, Sport Club. Podpora protipytláckých hlídek a virtuální strážci Kč Wohlrabová Alexandra 200 Kč, Kateřina Poddaná, Šejda Václav 2 x 50 Kč, Van Coppenolová Ja. 300 Kč, Kovářová Alena 2x 100 Kč, Šimšová Kristýna 350 Kč, Machová Pavla 50 Kč, Včelová Tereza 100 Kč, Štefková Kristýna 50 Kč, Netopilíková Petra 2 x 100 Kč, Vodičková Jitka 100 Kč, Sekanina Ondřej 50 Kč, Lakomá Pavlína 100 Kč, Adriana Slezáková 2 x 50 Kč, Pavla Muricová Kč, Nevařil Jakub 100 Kč, Zebischová Lucie 600 Kč, Kopp Jonáš 2 x 50 Kč, Krejčíková Magda 100 Kč, Škrancová Markéta 50 Kč, Alena Navrátilová 50 Kč, Šedivá Markéta 50 Kč, Tomáš Michal 200 Kč, Houšťová Zuzana 100 Kč, Nevařil Jakub 100 Kč, Francová Jana 50 Kč, Knotková Eliška 200 Kč, Luděk Čáp 600 Kč, Šimon Wohlrab 50 Kč, Krejčíková Magda 100 Kč, Plšková Andrea Kč, Lucie Balogová 100 Kč, Petr Lejčko 500 Kč, Helena Pánková 500 Kč, Milan Mayer Kč, Eliška Knotková 200 Kč, Kristýna Zachová 50 Kč, Ludmila Kučerová 50 Kč, Pavla Černá 500 Kč, Jan Pintera 200 Kč, Petr Šlachta 250 Kč, Michal Skořepa 2.000, Ludmila Kučerová 50 Kč. Počet ročních předplatitelů časopisu Green Life 366 = Kč Výtěžek z veřejných promítání a z prodeje propagačních předmětů činí za rok Kč, které jsou určeny na provoz projektu Green Life na Sumatře, v období od ledna do června Cíle Spolku Prales dětem Rozšiřování rezervace Green Life na 34 ha. 02. Výstavba tábora Green Life II na novém pozemku. 03. Proti pytlácká hlídka Green Patrol vybavení, provoz a organizace. 04. Kancelář a vzdělávací středisko YHUA v Bukit Lawangu vybavení a vzdělávání. 05. Natočení filmu o projektu Green Life, hlídce Green Patrol a palmovém oleji. 06. Kampaň proti palmovému oleji v ČR. 07. Podpora projektu NEPZ a Green Life Education v ČR. 08. Vytvoření dárcovských sms v ČR na podporu záchrany deštného pralesa a rozšiřování soukromé rezervace Green Life a ochranu tygrů. 09. Založení transparentních bankovních účtů na podporu hlídky Green Patrol (ochrana tygra) a na záchranu pralesa nové pozemky veřejných přednášek v ČR. 11. Vytvoření sítě dobrovolníků v ČR na prodej časopisu a šíření kampaní. 12. Dobrovolnický tábor Green Life Změna stanov OSPD, která se k mění na SPOLEK PRALES DĚTEM (SPD), dle nového Občanského zákoníku.

8 Na základě všech výše uvedených dat se vás snažíme informovat o činnostech a financování Občanského sdružení Prales dětem v roce Tímto děkujeme všem sponzorům, partnerům, členům, předplatitelům, partnerským školám, žákům a studentům a samozřejmě také všem hostům našich akcí, dobrovolníkům na letních pracovních kempech, virtuálním strážcům NP Leuser, návštěvníkům rezervace Green Life a všem fanouškům projektu Green Life, proti pytlácké hlídky Green Patrol a OS Prales dětem. OS Prales dětem se řadí mezi neziskové nevládní organizace, které jsou nezávislé na státním sektoru. Za tuto neskutečně důležitou nezávislost vám děkujeme, poněvadž jen tak se dá dělat ochrana přírody s čistým štítem a bez vděčnosti těm, kteří by vás na principu sponzorování rádi zastavili. S úctou, poděkováním a pozdravem Vám všem. V Brně dne Milan Jeglík předseda OS Prales dětem lektor projektu NEPZ Bc. Zuzana Koloušková místopředseda OS Prales dětem ředitelka Green Life Education

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tištěno na recyklovaném papíře

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA. Tištěno na recyklovaném papíře NADACE VERONICA 29 VÝROČNÍ ZPRÁVA Tištěno na recyklovaném papíře VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 29 Referenční období 1. 1. 29 31. 12. 29 Okamžik sestavení výroční zprávy 31. 5. 21 Nadace Veronica

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Výroční zpráva za rok 2013. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Výroční zpráva za rok 2013 Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze. Profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc. přednášel na Soustředění lektorů 2013. V listopadu 2013 udeřil na Filipíny nejsilnější změřený tajfun

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VERONICA 2006 III Milí čtenáři naší výroční zprávy! Rok 2006 byl pro nás pozoruhodný tím, že náš časopis Veronica vycházel již dvacátý

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2011 Referenční období 1. 1. 2011 31. 12. 2011 Okamžik sestavení výroční zprávy: 5.6.2012 Nadace Veronica Panská 9 Brno 602 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Výroční zpráva za rok 2004 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SDRUŽENÍ Vážení a milí, čas přidal jeden letokruh a opět bychom měli hodnotit. A tak pokud bych měl něco zdůraznit, tak

Více

BIOPRODEJNY PRO-BIO. Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr.

BIOPRODEJNY PRO-BIO. Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr. BIOPRODEJNY PRO-BIO Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr. Iva Buriánková Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

Více

Výroční zpráva České společnosti ornitologické

Výroční zpráva České společnosti ornitologické é e r t z u i r t z p ú a s d g h j k l y x c č v F b n Q E R T Z U I O P Ú L K J Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2014 birdlife.cz é e r t z u i r t z p ú a s d g h j k l y x c č v F b n

Více

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006

Chaloupky o. o p.s. Výro r čn č í í zpr p á r va v o o či č nn n o n sti t Za Z škol o ní í rok o 20 2 05 / 2006 Chaloupky o.p.s. Výroční zpráva o činnosti Za školní rok 2005 / 2006 Obsah 1. Charakteristika střediska Chaloupky 2. Ekologické výukové programy pro školy - Jednodenní programy - Projektový týden "Škola

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 člen Sítě MC v ČR www.materska-centra.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 25 Tel.: 732 249 15, 68 459 559 www.mc.dobris.net mc.dobrisek@tiscali.cz Obsah Úvodní slovo.....str.3 Kdo jsme a co nabízíme?... str.4 Historie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 JAHODA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 JAHODA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 JAHODA Úvodní slovo ředitelky Je tomu již 10 let, co se zrodila první myšlenka vybudovat organizaci, pro kterou bude na prvním místě pomoc ohroženým a sociálně znevýhodněným dětem a

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

výroční zpráva sdružení Arnika

výroční zpráva sdružení Arnika výroční zpráva sdružení Arnika 2002 Obsah: 3 Slovo předsedy 4 O Arnice Slovo předsedy 5 6 8 10 12 14 16 18 Organizační struktura Arniky Činnost Arniky v roce 2002: - Program Ochrana přírody - Program Toxické

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více