Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle"

Transkript

1 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle

2 Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů

3 Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo hýbám; přeneseně tedy vyjadřuje hybné síly chování, jeho činitele motivace - tendence být aktivní výběrovým a organizovaným způsobem (proces) motivy - relativně přetrvávající determinanty chování; hypotetické dispozice procesu motivace

4 Motivace základní pojmy Instinkt vrozené, stereotypní, zkoordinované chování Pud vnitřní charakteristika vyjadřující dynamickou komponentu chování (puzení) Potřeba - stav nějakého nedostatku organizmu, narušení homeostázy vyznačují se prožíváním nedostatku nebo nadbytku podnětů, žádoucností či tendencí k provedení určité akce mají povahu psych. sil směřující k vnějším cílům

5 Motivace základní motivy, které nejsou získané učením a které mají lidé společné se zvířaty motivy mající vztah k potřebám přežití organizmu jako je hlad a žízeň motivy mající vztah k biologicky zakotveným sociálním potřebám sexuální a mateřské chování třetí skupina zahrnuje motivy mající společný základ zvědavost

6 Klasifikace motivů K.B.Madsen - motivy: primární (vrozené, biogenní) sekundární (získané, psychogenní) emocionální

7 Klasifikace motivů 10 primárních: hladu, žízně, sexuální, mateřský, teplotní, vyhýbání se bolesti, exkreční, dostatečného zásobení kyslíkem, odpočinku a aktivity. 4 sekundární: sociálního kontaktu, úspěšného výkonu, moci a vlastnictví 2 emocionální: zachování bezpečí, vztek

8 Teorie motivace základním problémem motivace je výklad její dynamiky Madsen ve své knize (Teorie motivace) rozeznává 4 druhy modelů (či výkladových hypotéz) 1. Homeostatická hypotéza 2. Pobídkové hypotézy 3. Poznávací hypotézy 4. Humanistické hypotézy

9 Teorie motivace Homeostatická hypotéza vychází z biologických teorií příkladem je Cannonova teorie: Podle něj je vznik potřeby důsledkem narušení rovnováhy organismu. Z potřeby vzniká puzení a dochází k uspokojení potřeby skrze motivované chování. Uspokojení se v těchto teoriích nazývá znovunastolením homeostázy.

10 Teorie motivace Pobídkové hypotézy motivované chování je odpovědí organismu na zevní podněty, motivační činitelé. takovou teorií je například Atkinsonova teorie motivace (Ts=Ms.Es.Is) Ts - celková úroveň motivovanosti (tendence) k určité činnosti v daném okamžiku Ms - intenzita vzbuzeného motivu Es - subjektivní pravděpodobnost (očekávání), že bude dosaženo požadovaného cíle Is - pobídková hodnota dosažení sledovaného cíle

11 Teorie motivace Poznávací hypotézy podle nich mají poznávací procesy motivační potenciál vlastnosti motivace jsou potřebami a pobídkami z vnějšku jen spoluurčovány

12 Teorie motivace Humanistické hypotézy existují, kromě jiných druhů, specificky lidské motivace, například Allportova potřeba funkční autonomie nebo Maslowova růstová motivace humanistické hypotézy vychází z vnějších zdrojů chování (cíl chování leží v blízkém sociálním okolí jedince)

13 Klasifikace potřeb Abraham Maslow nejsilnější potřeba určuje chování v daném okamžiku fyziologické potřeby jsou silnější než vyšší potřeby (podle vývojového pořadí)

14 Hierarchie potřeb Fyziologické potřeby (jídlo, pití, vzduch ) Potřeba bezpečí Potřeba někam náležet/ potřeba lásky Potřeba úcty a uznání Kognitivní potřeby (vědění) Estetické potřeby (krásy) Potřeba sebeaktualizace (seberealizace, naplnění smyslu)

15 Hierarchie potřeb

16 Námitky vůči hierarchii potřeb Existují výjimky (viz V.E.Frankl) Potřeby jsou často plněny jen částečně Chování bývá motivováno více potřebami

17 Frustrace prožitek neuspokojení, který se dostavuje při nedosažení cíle. překážkou na cestě za uspokojením může být vnější i vnitřní příčina, pasivní i aktivní element aktivním typem vnější překážky je většinou někdo druhý - vzniká konflikt

18 Frustrace překročí-li frustrace určitou mez, dostavuje se stres frustrační tolerance je míra frustrace, kterou člověk snese aniž by byla poškozena jeho psychická přizpůsobivost

19 Frustrace Existuje několik strategií využitelných jako reakce na frustraci: emoční vzrušení - většinou mobilizující napětí únik - vzdálení se od cíle i překážky, obranné zkreslení (kyselé hrozny), fantazijní uspokojení ustrnutí - reakce na velmi silnou frustraci, často je doprovázené silnou emocí. Projevuje se stereotypií (stále opakované pokusy o dosažení cíle), regresí (primitivizace chování), netečnost (naučená bezmocnost)

20 Frustrace přizpůsobení se překážce - frustrace nesmí být příliš silná, nutná je přítomnost naděje. Může mít podobu náhradní cesty k cíli, případně náhradního cíle útok či agrese - jeden ze základních druhů reakce. podle Dollarda a Millera je agrese vždy reakcí na frustraci

21 Výkonová motivace aspirační úroveň - souhrn s každým výkonem se přesunujících, hned méně jistých, hned přesnějších očekávání, stanovení cílů nebo požadavků ve vztahu k vlastnímu budoucímu výkonu (Lewin)

22 Výkonová motivace jiná definice - úroveň budoucího výkonu ve známém úkolu, kterou se jedinec obeznámený s úrovní svého předchozího výkonu, rozhodne dosáhnout (Frank)

23 Cílová diskrepance = rozdíl mezi předchozím výkonem a po něm následujícím vyjádřením předpokladem následného výkonu Výkonová diskrepance = rozdíl mezi předpokladem výkonu a jeho úrovní

24 Výkonová motivace Lewin vyvozuje stanovení vlastních aspirací ze dvou druhů motivace z touhy po úspěchu ze snahy vyhnout se neúspěchu. stejné závěry R. Gouldová a S.K.Escalonová dva typy osob: jedinci snažící se o dosažení úspěchu jedinci snažící se vyhnout neúspěchu

25 Výkonová motivace zážitek úspěchu či neúspěchu je však ovlivňován řadou činitelů, například lehkostí či obtížností úkolu je-li úkol příliš lehký, není jeho splnění provázeno dostatečně silným pocitem úspěchu je-li příliš těžký, není jeho nesplnění doprovázeno dostatečně silným pocitem neúspěchu

26 Výkonová motivace dalším z činitelů je atribuce atribuční model (Weiner) přisuzování příčiny úspěchu nebo selhání: internalistická, vnitřní (dispozice) vs externalistická, vnější (situace) stálá vs. proměnlivá

27 Výkonová motivace Příklad: výsledek u přijímací zkoušky vnitřní vnější stálá schopnosti obtížnost testu proměnlivá úsilí při přípravě štěstí

Lucie Sikorová. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu

Lucie Sikorová. Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu Lucie Sikorová Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu Poděkování Děkuji za spolupráci, rady, připomínky k textu a podporu při tvorbě publikace svým kolegům a kolegyním z Ústavu ošetřovatelství a porodní

Více

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl

Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Martin Seitl Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti Martin Seitl Olomouc 2012 Oponenti:

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B 7505 Vychovatelství Studijní obor (kombinace): 7505R004 Pedagogika volného

Více

Obecná teorie motivace

Obecná teorie motivace Obecná teorie motivace (přednáška pro Ústav adiktologie v Praze 2.4.2008) - teorií motivace je celá řada podle jednotlivých filozofických východisek psychologických teorií, je to víceméně velmi nehezké

Více

Motivací a myšlením ke zlepšení výkonu

Motivací a myšlením ke zlepšení výkonu Motivací a myšlením ke zlepšení výkonu Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 84 stran Autor: Luboš Sláma Vedoucí práce: PhDr. Marian Jelínek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Autor se pokusil podat určitou

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI STUDIJÍ OPORA Jan Ipser Ústí nad Labem 2013 ÚVODNÍ POZNÁMKA Vážené studentky, vážení studenti,

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Lidská agrese Ivo Čermák: Lidská agrese a její souvislosti Co je to agrese? Potíže s definicí

Lidská agrese Ivo Čermák: Lidská agrese a její souvislosti Co je to agrese? Potíže s definicí Lidská agrese Ivo Čermák: Lidská agrese a její souvislosti Co je to agrese? Potíže s definicí Každý čtenář by dokázal na otázku obsaženou v názvu kapitoly velmi snadno odpovědět, neboť agrese je součástí

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

SKRIPTA VZDĚLÁVACÍ KURZ SEBEOBRANY

SKRIPTA VZDĚLÁVACÍ KURZ SEBEOBRANY SKRIPTA VZDĚLÁVACÍ KURZ SEBEOBRANY Zpracoval: Ing. Milan HAŠKA, Ph.D. JUDr. Karel MEIXNER, CSc. Mgr. Alena BENDOVÁ Mgr. Dita FRYAUFOVÁ Lektoři: Aleš ROTH, Miroslav VIČAR Vytvořeno v rámci projektu ESF

Více

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče

Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Sociální služby pro seniory poskytované v zařízeních následné zdravotní péče Magisterská diplomová práce Bc. Magdaléna Kaňovská Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

Studijní opora pro LEA II

Studijní opora pro LEA II Studijní opora pro LEA II Změna a zátěž, vybrané aspekty pro zvládání zátěže a plnění úloh v náročných, limitních a extrémních podmínkách, situacích a misích pro podporu vojensko-profesní přípravy (zátěž

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky a psychologie PROBLEMATIKA PAMĚTI VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Vojtěch

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 1 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. PŘEDMĚT STUDIA PSYCHOLOGIE psyché duše logos rozum, věda specializované oblasti v psychologii biologická, experimentální, vývojová = ontogenetická,

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ MOTIVAČNÍCH ČINITELŮ V SOUČASNÉM ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKÁNÍ

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ MOTIVAČNÍCH ČINITELŮ V SOUČASNÉM ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKÁNÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ MOTIVAČNÍCH ČINITELŮ V SOUČASNÉM ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKÁNÍ Drahomíra Dlouhá Ústav práva a sociologie PEF Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 662 65 Brno Anotace: Podnikový

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách

Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Bakalářská práce Motivace studentů k doučování dětí v romských rodinách Autorka práce: Hana Křivánková Vedoucí práce: Mgr. Ema Štěpařová,

Více

NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY

NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY FUNKČNÍ STUDIUM 2. ROČNÍK, VELMI ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE NASTAVENÍ ZMĚNY SPOLUPRÁCE STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE S EXTERNÍMI PRACOVNÍKY Autorka: Ivana Ondrová Ivančice, únor 2011 Prohlášení

Více

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE

POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE POMOCNÝ STUDIJNÍ MATERIÁL K BAKALÁŘSKÝM ZKOUŠKÁM; ZÁŘÍ 2007 Z PŘEDMĚTŮ: PSYCHOLOGIE strana 1 z 143 takže opět se jedná o jakýsi kompilát z níže uvedené literatury...naprosto nekorektně neuvedené přímé

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více