NOVINY. kých služeb noviny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. kých služeb e-mail: noviny"

Transkript

1 Číslo 20 Ročník X Zdarma 21.. listopadu 2008 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb noviny telef elefon: 565/ , 777/0 7/ , vsko.cz Dnes v listě: Školní autobus ušetř tří í dětem kroky Koncerty vánoční i jiné Pozor na platnost občanského průkazu! Pestr estrá nabídka a DDM Ze sportu Ceny města imova Na prosincovém zasedání budou zastupitelstvu města předloženy návrhy na udělení cen města Pva, a to ve čtyřech kategoriích: 1.. Žáci, studenti, 2. Sportovci, 3. Pod- nikat atelské subjekty,, 4. Mi- mořádné zásluhy o rozvoj města. Vedení města se tímto obrací na občany města Pva, případně na právnické osoby se sídlem v Pvě o pomoc při výběru vhodných kandidátů na toto mimořádné ocenění. Cena města Pva může být udělena těm, kteří významným způsobem ovlivnili ve- řejné dění ve městě Pvě, a to především v kultuře, vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí, sportu a dalších oblastech veřejného života, případně se významně zasloužili o propagaci města Pva v celostátním nebo mezinárodním měřítku. Návrhy na ocenění, včetně zdůvodnění, je možné zasílat nejpozději do 26. listopadu 2008 na adresu MěÚ, Masarykovo náměstí 1, Pv, k rukám pana místostarosty Ing. Tomáše Dufka, případně na du- (mae) MĚSTSKÝ ÚŘAD UPOZORŇUJE Certifikáty pro novorozence Vážení rodiče, dne Rada města Pva na svém jednání schválila poskytnutí peněžitého příspěvku pro všechny děti narozené od s trvalým pobytem ve městě Pv (včetně místních částí). Jedná se o celkovou částku 2 000,-Kč, která se skládá z částky 1 500,-Kč (dar od Města Pva) a 500,-Kč činí částka, kterou poskytne Banka Waldviertler Sparkasse von Tato částka je poskytována formou vkladu na vkladní knížku, kterou lze založit pouze do jednoho roku věku dítěte, na základě certifikátu. Tyto certifikáty jsou předávány na vítání občánků, které Město Pv pravidelně pořádá. Ti z Vás, kteří jste se vítání občánků nezúčastnili či nezúčastníte, se můžete dostavit v úřední dny (pondělí a středa) na Městský úřad v Pvě, odbor sociálních věcí, Pražská 127, kancelář č. 224 a 225 (1. poschodí). Po předložení rodného listu Vašeho dítěte a podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů Vám bude v nejbližším možném termínu vydán certifikát, který si zde vyzvednete. Na pobočce banky Waldviertler Sparkasse von 1842, Růžová ulice, čp. 84, Pv předložíte tento certifikát, občanský průkaz a rodný list dítěte a následně Vám bude vystavena vkladní knížka pro novorozence a budou Vám poskytnuty bližší informace o tomto produktu. Bc. Jana Sládková, odbor sociálních věcí Městského úřadu Pv PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: DNE OD 08:00 DO 14:00 Obec Pv, Karlovo náměstí čp. 160, 163, 164, 166, 167, 168, 169, DNE OD 08:00 DO 15:00 Obec Pv, místní část Čakovice Lipice o9006, Lipice o9007; Čakovice 1,, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21,, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, Čakovice K12/2, K375/2, K45/7, Čako- vice LIMNIGRAFICKÁ STANICE, Čakovice RE STAVEBNÍ, Čakovice RVO, Čakovice o9002, o9006, o9007, o9009, o9010, 0, o9014, o9015. Děkujeme za pochopení. E.ON Česká republika, s. r. o. I letos se připravuje v Pvě tradiční předvánoční program, který občané znají jako ZLATOU NE- DĚLI NA RADNICI. Tentokrát se uskuteční v neděli 21. prosince. Pořadatelé ZLATÉ NEDĚLE NA RAD- NICI vyzývají všechny zájemce, kteří by se chtěli podílet svým vánočně laděným příspěvkem na tomto programu, aby se přihlásili na telefonu , případně na mail: agentu- Neuvěřitelné věci se děly minulý týden ve čtvrtek na pvském Masarykově náměstí u příležitosti slavnostního představení knihy Guinnessovy světové rekordy Silák a strongman Jiří Žaloudek z Čáslavi dokázal například udržet v rozpažených rukou dvě auta, stojící na nakloněných plošinách, po dobu 43,3 vteřin! To ale nebylo zdaleka všechno. Více se dozvíte na straně 5. Bezpečnost dětí si vyžádala radikální zásah Nedávná dopravní nehoda na třídě Legií v Pvě, při které došlo ke střetu auta s dítětem, byla posledním impulsem k zásadnímu řešení nebezpečné dopravní situace v uvedené lokalitě. Jedná se o přechod pro chodce před okresním soudem a školní jídelnou a jeho nejbližší okolí. Jak uvedl místostarosta města Pva Tomáš Dufek, na místě se uskutečnilo už několik jednání, která směřovala k zvýšení bezpečnosti dětí hlavně ze základní školy Krásovy Domky, které tu přecházejí do školní jídelny. Při hledání nejvhodnějšího řešení bylo třeba brát v úvahu dvě skutečnosti: první bylo to, že v těchto místech je více přechodů vedle sebe. Dále se ukázalo, že případné osazení silnice zpomalovacími retardéry by nebylo vhodné, protože v uvedených místech nejezdí vozidla nijak rychle a retardéry by neplnily svůj účel. Nejlepším řešením, na kterém se shodly policie, odbor dopravy městského úřadu i vedení města Pva, bude zrušení prostředního přechodu přes třídu Legií naproti vchodu do jídelny, s tím, že zůstanou stávající přechody u soudu a u kina. Přechod bude odstraněn pomocí zabarvení a přibude tak i několik parkovacích míst. Protože se ale nemůžeme spoléhat na disciplinovanost a kázeň dětí, budou vybudovány zábrany proti přecházení silnice u vchodu do školní jídelny a u soudu. Dále bude postaven plot mezi spodní částí restaurace u Kulturního domu Máj a plotem u Okresního soudu. Tím se vytvoří i klidová zóna pro dětské hřiště, které je pod Základní školou Krásovy Domky, vysvětlil místostarosta Tomáš Dufek. Tímto, i když finančně náročnějším řešením, město zajistí bezpečnost pro děti chodící do školní jídelny. Přinese to ale ulehčení i pro řidiče, kterým v minulosti hrozilo, že jim na uvedeném místě vběhnou děti přímo před auto, doplnil. Ještě během listopadu se začne budovat provizorní oplocení, bude odstraněn přechod a postaveno zábradlí. Nový plot by se pak měl postavit v rámci rekonstrukce prostranství okolo Kulturního domu Máj v příštím roce. Na tuto akci by mělo město obdržet dotaci z Regionálního operačního programu. (př) V posledních dnech jsme si připomněli dvě významné události. Jedenáctého listopadu to byl Den veteránů, druhou pak byl 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii. Představitelé města Pva položili na Den veteránů společně s předsedou krajského velitelství Československé obce legionářské Richardem Gnojkem věnec k památníku obětí první světové války u pvského hřbitova, 17. listo - pad si pak připomenuli u sochy sv. Václava na Masarykově náměstí v Pvě (zleva místostarosta Tomáš Dufek, sta - rosta Leopold Bambula a místostarosta Bohumil Kovanda). ZRNKA PRAVD VDY Domácí obědy jsou levné, nepočítáme-li náklady na manželství. Gabriel Laub OTÁZKA PRO místostarostu města i- mova a Tomáše Dufka: a: Stejně jako v mnoha jiných městech, i v Pvě se stává čím dál větším problé- mem parkování automobilů. V této souvislosti se uvažuje o vybudování nového parko- vacího domu. V jakém stádiu je tento záměr? Konkrétní účast města na záměru vybudovat parkhaus by měla vypadat tak, že město by nabídlo vhodný pozemek firmě, která by si zjistila poptávku občanů po parkovacích místech v nově vybudovaném objektu, uzavřela by patřičné smlouvy a zrealizovala by výstavbu parkovacího domu. Pozemek, který přichází v úvahu, se nachází na sídlišti Osvobození pod myčkou. Zde by měla být v roce 2009 přeložena vysokotlaká stanice plynu a díky tomu by se uvolnilo místo pro nový parkovací dům, další možný prostor pro jeho stavbu by byl vedle současného parkhausu. Jestli k výstavbě nového parkovacího domu skutečně dojde, to záleží ovšem na zájmu občanů. (př) Elektřina ze slunce a průmyslová zóna Rada města Pva se zabývala na svém nedávném zasedání mimo jiné nabídkami firem, které by měly zájem vybudovat v areálu plánované průmyslové zóny ke Skrýšovu za ICOMem fotovoltaické elektrárny (fotovoltaika: přeměna dopadajícího slunečního záření na elektrickou energii). Firmy by si chtěly k tomuto účelu pronajmout 4 až 5 hektarů na svažitých částech průmyslové zóny a to na dvacet let. Určité výhody by to městu přineslo. Z finančních prostředků za pronájem mohli bychom sanovat kozí farmu, další výhodou by bylo, že bychom mohli dostávat za pronájem až půl miliónu korun ročně, což by činilo za 20 let 10 miliónů korun do rozpočtu města. Plusem by bylo i to, že by město v případě pronájmu za dvacet let ten pozemek stále vlastnilo, kdežto kdyby se zastavil průmyslovou zónou, prodal by se firmám, které by tam působily. Dá se říci, že je to zajímavý materiál, ale zatím nepadlo žádné rozhodnutí. Materiál bude dopracován a předložen k rozhodnutí zastupitelstvu města, vysvětlil místostarosta Tomáš Dufek. (př) DENNÍ AKTUALIT ALITY Y Z MĚSTA A NAJDETE NA SKO.CZ

2 2 Letošní Mozaika a škol přilák ilákala i nové účastníky Minulý týden se uskutečnil v pvském kulturním domě Máj už 12. ročník pře - hlídky Mozaika středních škol, která každoročně na podzim přináší žákům a jejich rodičům odpověď na otázku, kam jít po ukončení základní školy. Školská zařízení se prezentovala u svých stánků pomocí propagačních materiálů, videoprojekcí, informačních panelů, letáků, ale i ukázkami práce a výrobků. Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí dokonce využila ke své propagaci živou krajtu, kterou si mohli návštěvníci pohladit. Letošní Mozaika byla oproti minulým ročníkům trochu rozsáhlejší, protože se tu představilo 36 škol loni jich bylo Zastupitelé se na svém zasedání 4. listopadu zabývali mimo jiné spádovými obvody pvských základních škol pro školní rok 2009/2010. Sta - novení těchto spádových obvodů vycházelo z letošních zkušeností a dále také z předpokladu zavedení školního autobusu od nového školního roku. Ten by měl odjíždět z autobusového nádraží v 7.50 a jeho trasa by vedla kolem sauny, kde by byla zastávka pro děti ze základní školy Na Pražské, a dále na točnu na Táborské, kde by vystoupily děti jdoucí na základní školu Osvobození. Zpáteční linka by pak jela v opačném směru odpoledne kolem druhé hodiny a svážela by děti zpět na autobusové nádraží. Autobus by sloužil především pro děti z I. stupně, kterým zajistí jednodušší a bezpečnější dopravu především na vzdálenější ZŠ Osvobození. Smluvní obce, z nichž poslední spoj přijede na autobusové nádraží do 7.35 hodin, byly přiřazeny za ZŠ Krásovy Domky a ZŠ Komenského. Současně byly na tyto dvě školy zařazeny smluvní obce, z nichž spoje přijíždějí pouze v 7.00 a v 7.50 hodin. Při nepříznivém počasí by totiž jejich pozdní příjezd mohl zavinit zpoždění školního autobusu. Smluvní obce, ze kterých přijíždějí spoje v době od 7.35 do 7.50 hodin, byly zařazeny na ZŠ Osvobození. Pro tyto 32. Zájem o prezentaci projevily například i školy z Třebíče. Jinak samozřejmě nemohly chybět všechny domácí, pvské střední školy, ale i školy z bližšího i vzdálenějšího okolí, které doplnily rozmanitou nabídku oborů.(př) Děti bude vozit za vzděláním školní autobus děti bude zajištěn školní autobus, který bude sloužit i dětem ze smluvních obcí, které již navštěvují nebo budou navštěvovat základní školu Na Pražské. Na novém sídlišti Polní Dvůr přibyly dvě nové ulice, Akátová a Jasanová. Ty byly přiřazeny na ZŠ Komenského. Další novinka se týká dětí ze základních škol z Božejova, Olešné a Rynárce. Tyto obce sice mají své školy, ale pouze první stupeň, takže děti od šesté třídy dojíždějí do pvských škol. Uvažovali jsme o možnosti, že by se otevřela třetí šestá třída na základní škole Komenského nebo Krásovy domky. V tom případě by se ale musela zajistit kapacita kmenových Podpora fotbalistům Zastupitelstvo města schválilo 4. listopadu mimo jiné poskytnutí finanční podpory ve výši korun fotbalovému oddílu FK Pv o. s. za účelem postupu žáků do vyšší soutěže. Jedná se o mimořádný příspěvek mimo režim rozdělení prostředků podle loni schválených Zásad pro poskytování finančních prostředků na sportovní činnost z rozpočtu města Pva. O. s. FK Pv odůvodnilo svou žádost o tento mimořádný příspěvek postupem tří mužstev mladších a starších žáků a mužů skupiny B - do vyšších soutěží, což si vyžádá zvýšené náklady na pravidelnou činnost oddílu. Žádost byla předběžně projednána ve finančním výboru, komisi pro sport a tělovýchovu a nakonec schválena zastupitelstvem. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly přerozděleny z dvou milionů korun, původně určených pro hokejisty, hrající druhou ligu. (př) tříd i potřební pedagogové a pro nás jako pro obec by to bylo nevýhodné, protože máme volné kapacity v šestých třídách i na dalších našich školách - Osvobození a Na Pražské. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme v příštím roce otevírat další šesté třídy, ale všechny tyto děti z Božejova, Olešné a Rynárce se vejdou do stávajících šestých tříd, které jsou na všech našich základních školách, vysvětlil místostarosta Tomáš Dufek. Na jednání zastupitelstva byly také schváleny termíny zápisů do prvních tříd základních škol. Ty se uskuteční v pátek 23. ledna 2009 od 14 do 17 hodin a v sobotu 24. ledna 2009 od 8 do 10 hodin. (př) KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ZVOU ZV POŘADY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ CHALUPNÍK A ČERT O PYŠNÉM KOLÁČKU KD Máj - Malá scéna - sobota 6. prosince hodin Hraje loutkoherecká skupina Rolnička. Kašpárek se těší na obrázky namalované malými diváky, nezapomeňte je přinést. Vstupné: 20 Kč VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Zemanovo dřevěné divadlo Brno Městské divadlo - neděle 14. prosince hodin Vánoční představení, které napovídá dětem, proč slavíme vá - noční svátky. Obsahuje příběh narození Ježíška, hraný velkými marionetami. Vánoční písničky a koledy, zpívané s doprovodem kytary a aktivním zapojením dětí. Vypráví o vánočních lidových zvycích a obyčejích. Vše je podtrženo vánoční dekorací - jeviště vypadá jako Betlém a nechybí ani vánoční stromeček. Vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč NOVINKY V SÍTI TICKETPORTAL Turistické informační centrum na Masarykově náměstí v i - mově jako člen sítě TICKETPORTAL umožňuje zakoupení vstupenek na zajímavá představení v celé ČR. Z nabídky: SLUHA DVOU PÁNŮ (činohra) Divadlo Kalich Praha , , Kompletní seznam představení najdete v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí a na OPERETA Zakladatelka hospicové- ho hnutí v České republice MUDr. Marie Svatošová bude protagonistkou před- nášky,, kter erou ou pořádá pel- hřimovská skupina České křesťanské akademie ve spo- lupráci s Oblastní charitou imov.. Přednášk ednáška z cyklu akademických setkání nese název Hospice - umění do- provázet a uskuteční se ve čtvrtek 27.. listopadu 2008 v hodin ve Fresk eskovém sále Muzea Vysočiny v Pel- hřimově. OSTR TROV V MILOVÁNÍ Počátecký divadelní spolek Městské divadlo - sobota 29. listopadu hodin Nastala doba podzimu, plískanic a dlouhých večerů, kvapem se přibližuje adventní čas. Skoro jako sen dávno minulý se nám zdá doba letošních dovolených a prázdnin, plná sluníčka, pohody, mnohdy i moře a letní atmosféry. Většina z nás by určitě ráda tyto chvíle alespoň na pár dní vrátila. Pár dní vám nesplníme, ale několik hodin ano. Počátecký divadelní spolek pro vás připravil na již zmíněné dlouhé podzimní večery rozvernou, létem a sluníčkem nabitou operetu Ostrov milování. Můžete se s námi vydat na cestu Pacifikem výletní lodí Jižní Kříž a navštívit tichomořské ostrovy plné slunce a exotiky. Celá opereta bude provázena úžasnými melodickými písničkami, které si s námi určitě s chutí zazpíváte. Vždyť zajisté znáte melodie Tvůj bílý šátek či Láska brány otevírá. Samozřejmě nebude nouze ani o překvapivé situace, dobrodružství či humorné zvraty. Nejvíce však půjde o lásku, vždyť jsme přece na Ostrově milování. Hra je uváděna u příležitosti 175. výročí ochotnického divadla v Počátkách. Hudba: Josef Stelibský Vstupné: předprodej 70 Kč, na místě 90 Kč KRÁTCE Z DĚNÍ VE MĚSTĚ V úterý 9. prosince se uskuteční poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Pva. Důležitým bodem jednání by měla být mimo jiné investiční část rozpočtu na příští rok. Zasedání zastupitelstva začne ve hodin v zasedací síni Městského úřadu v Pvě na Pražské 127. Město Pv uspořá- dá v sobotu 13. prosince další ročník tradičního tur- naje v sálové kopané mezi partnerskými městy.. Letos by měly přijet týmy z rakous- TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ Upozorňujeme všechny původce odpadu (právnické osoby), že jsou povinni odevzdat Základní popisy od- padu podle Vyhlášky číslo 294/2005 Sbírky provozo- vateli příslušného zařízení k kého St. Valentinu, Dolného Kubína a polské Limanowy wy. Zastupitelstvo města Pva schválilo na svém zasedání 4. listopadu zajištění finančních prostředků na předfinancování projektu s názvem Podpora rozvoje cestovního ruchu na Pvsku, podaného v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod. Jedná se o finanční prostředky ve výši korun, přičemž dotace poskytnutá z ROP by měla představovat 92,5 %. (př) nakládání s odpady (Tec echnické služby města i- mova - TSmPe), tiskopisy je možno vyzvednout přímo na TSmPe u odpadového hos- podáře - ing. Jozef HOĎA, telef elefon: Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY Zveme na přednášku České barokní sochařství a malířství Braun, Brokoff, Škréta, Brandl, která se uskuteční v hudebním oddělení pvské knihovny ve čtvrtek 27. listopadu v hodin. Lektorem bude Mgr.. Jarosla oslav Staněk a přednášku doplní promítání diapozitivů. Touto přednáškou pokračuje dlouhodobý základní kurz dějin umění, který posluchače postupně seznamuje s osobnostmi i díly nejvýznamnějších představitelů malířství, sochařství, architektury. Kurz může také vhodně doplnit učivo studentům středních škol a být i vhodnou přípravou pro maturanty hlásící se ke studiu na umělecké vysoké školy. Akce je pořádána ve spolupráci s pvskou pobočkou banky Waldviertler Sparkasse von V pondělí 1.. prosince pořádá pvská knihovna ve spolupráci s nakladatelstvím Anagram tvůrčí dílny vedené Pe- trou Langrovou ou na téma Vánoce a vánoční výzdoba. Dopoledne proběhne dílna pro děti pozvané ze základních škol v Pvě a odpoledne od hodin začíná vánoční dílna pro veřejnost. Městská knihovna Pv pořádá ve středu 3. prosince v hodin podvečer plný nápadů a inspirací na téma Vánoční dekor orace a vazba s Ing. Marií Slavík víkovou ou, která předvede ukázky své rozmanité tvorby. Srdečně zveme všech - ny zájemce. (měk) Výběr z nových knih Městské knihovny v imově BELETRIE Cutler, R.: TAJNÝ SVITEK VITEK; Vaňková, L.: KDO NA KA- MENNÝ TRŮN; Finder, J.: VRAŽEDNÝ INSTINKT; Connolly, J.: NEODPOČÍVEJ V POKOJI OJI; Preston, D.: KOLO TEMNOTY; Viewegh, M.: ROMÁN PRO MUŽE; Frýbort, P.: KARNEVAL AL TRPASLÍKŮ ASLÍKŮ; Dumas, A.: JEHÚOVI TOVA- RYŠI YŠI; Plaidy, J.: VÁLKA KRÁLOVEN VEN; Balabán, J.: PRÁZD- NINY; Kessler, L.: MONTYHO UTAJENÉ VÍTĚZSTVÍ VÍ; Pilcher, R.: DIVOKÝ TYMIÁN YMIÁN; Hart, J.: DOLE U ŘEKY; Klimtová, V.: JAK SE ZBAVIT TCHYNĚ JEDNOU PRO- VŽDY; Svoboda, I.: NĚKDO SE ASI TOPÍ; Jones, S.: ŠTVANEC ANEC; Green, J.: DRUHÁ ŠANCE; Lutz, J.: NOČNÍ VRAŽDY; Harvey, J.: POPEL A KOS OSTI TI; Johnson, S.: VE SLUŽBÁCH DÁMY NAUČNÁ LITERATURA TURA Fenby, J.: SPOJENCI; Ryantová, M.: ČEŠTÍ KRÁLOVÉ VÉ; Wright, E.: SLAVNÍ LEVÁCI V DĚJINÁCH LIDSTVA; Gluch, M.: VÁNOČNÍ DEKORA ORACE Z KORÁLKŮ ORÁLKŮ; Gympel, J.: DĚJINY ARCHITEKTUR CHITEKTURY; CESTOVNÍ ATLAS SVĚT VĚTA; Zve - lebil, J.: NA VANDR ANDRU S REFLEXEM II; Rohál, R.: KDYŽ SE OSUD NEMAZLÍ; Gerlings, Ch.: 100 NEJVĚTŠÍCH MALÍŘŮ; Kovaříková, L.: Z ÚTULKU AŽ K MOŘI; Mykiska, M.: JIŽNÍ AMERIKOU PŘES PATAGONII K ORINO- KU; Cílek, V.: DÝCHAT S PTÁKY ÁKY; Jůzlová, J.: VELCÍ PANO ANOVNÍCI EVROPY OPY; Halík, T.: DOTKNI SE RAN; Godman, P.: VATIKÁN A HITLER; Freeman, J.: WEBOVÉ STRÁNKY DĚTSKÁ LITERATURA TURA MOJE MALÁ KNÍŽKA O OBROVSKÝCH STROJÍCH; Scott, M.: ČARODĚJ; Březinová, I.: KOZÍ PŘÍBĚH; Šulcová, M.: POHÁDKY Z RŮŽOVÉ STRÁNĚ; Dědková, J.: RŮŽE PRO ČOKOLÁDO OLÁDOVOU OU HOLKU; PERCY A STRA TRA- ŠIDELNÝ DŮL; VELKÁ KNIHA OTÁZEK A ODPOVĚDÍ VĚDÍ; Kahoun, J.: O MAŠINKÁCH; Clements, J. M.: VIKINGO- VÉ; Becker, T.: TEMNÁ STRANA; Stuchlá, D.: ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA; Futová, G.: NAŠE MÁMA JE BOSORKA!; Durdík, T.: ČESKÉ HRADY; Kratochvíl, M.: ČARODĚJ Z NAFUKOVACÍHO STR TROMU OMU; Roland, H.: SKLÁDANÁ PŘÁNÍČKA S PŘEKVAPENÍM APENÍM; Sypal, J.: VOD- NICKÉ POHÁDKY; Horowitz, A.: VESMÍRNÁ ARCHA KNIHOVNA DOPORUČUJE Stuchlá Dana - ŠÍLENĚ SMUTNÁ PINCEZNA Známá filmová pohádka z roku 1968 přichází v knižní podobě. Neztratila nic ze svého půvabného humoru a jistě i v dnešní době potěší všechny generace. Princ Václav a princezna Helena jsou krásně paličatí. Rádcové Iks a Ypsilon kují pikle. A králové jsou někdy se svou moudrostí v koncích. (měk)

3 K U L T U R A 3 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ZVOU KONCER ONCERTY VÁNOČNÍ KONCER ONCERT - VYSOČINKA + NAĎA URBÁNKOVÁ Městské divadlo - čtvrtek 27. listopadu hodin Již tradičně pořádá kapela Vysočinka koncert pro příznivce dobré dechovky. V letošním roce vystoupí s kapelou známá populární zpěvačka Naďa Urbánková se svými největšími hity. V programu zazní i vánoční písně a koledy. Všichni jsou srdečně zváni. Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč VÁNOČNÍ KONCER ONCERT JAKUB SMOLÍK + SKUPINA F.. KASLA + PĚVECKÝ SBOR ZUŠ PELHŘIMOV pod vedením D. Bezstarostové Městské divadlo - úterý 9. prosince hodin Přední country - popová hvězda Jakub Smolík se na scéně populární hudby poprvé objevil v roce Od té doby sklízí na tomto hudebním poli spoustu úsoěchů. Připomeňme si několik jeho hitů Až se ti jednou bude zdát, Ave Maria a spousta dalších. Tentokrát si pro nás připravil i vánoční písně a několik nám jich zazpívá s dětmi z pěveckého sboru Základní umělecké školy v Pvě. Vstupné: předprodej 230 Kč, na místě 250 Kč TRADIČNÍ 29. VÁNOČNÍ KONCER ONCERT Městské divadlo - středa 10. prosince hodin Městská dechová hudba Míti Kotrče pro vás opět připravila tradiční vánoční koncert. Přijďte si poslechnout a zazpívat krásné vánoční koledy. Vstupné: předprodej 70 Kč, na místě 80 Kč STO ZVÍŘAT KD Máj - sobota 13. prosince hodin Sto zvířat patří se svojí více než osmnáctiletou historií mezi špičku české klubové scény. Jejich písně Škola, Nikdy nic nebylo nebo Dáma s Čápem jsou tím nejznámějším, co se na této scéně objevuje. Poslední album Rozptýlení pro pozůstalé získalo cenu Anděl 2007 v kategorii ska/reggae. Více: Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč TANEČNÍ SHOW SWAN LEGEND - IRISH DANCE SHOW Městské divadlo - úterý 25. listopadu hodin Přeneste se s námi do Irska a nechte si vyprávět starodávnou legendu irské mytologie. Přeneste se s námi do doby, kdy tato země byla příbytkem bohů a polobohů žijících v zásvětí, které se jednou do roka o Samhainu propojovalo se světem lidí. Prostřednictvím špičkových tanečních a především stepařských výkonů celého souboru i jeho sólistů, doplněných velkolepou výpravnou světelnou show s plejádou efektů i videoprojekcí a umocněných více než 180 originálními kostýmy vám budeme vyprávět příběh, přenášený po mnoho generací. Nechte se vtáhnout do děje a vychutnejte si lahodné menu připravené z těch nejkvalitnějších ingrediencí irského stepu a scénického PROGRAM tance. Menu plné mystiky, lásky i překvapivých zvratů. Vstupné: 350 Kč SILVES VESTR SE BLÍŽÍ SILVES VESTR TR 2008 KD Máj - středa 31. prosince hodin Přijďte si zatancovat v poslední den v roce a pobavit se nejen s přáteli, ale také se skupinou Minor (široký repertoár taneční i dechové hudby). Bude připravena nejen dobrá muzika, ale také občerstvení p. Hunala Restaurace Máj dle vlastního výběru. Vstupné: 200 Kč VSTUPENKY NA VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ, KTERÁ UVÁ- DÍME V NAŠÍ KULTURNÍ NABÍDCE NA TÉTO STRANĚ, JSOU V PRODEJI V TIC (TURISTICKÉM INFORMAČ- NÍM CENTRU), MASAR ARYK YKOVO O NÁM. 10, PELHŘIMOV. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Aldo Nicolaj - NEBYLA TO PÁTÁ, Á, BYLA TO DEVÁTÁ Agentura Harlekýn Praha Městské divadlo - středa 3. prosince hodin Komedie je skvělá již svým námětem a dokonalá díky mistrným dialogům, herecké výkony nevyjímaje. Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne drama. Vážné nebo směšné, často obojí, střídavě i současně. Bylo-li nejčastějším námětem staré komedie namlouvání s překážkami, nejčastějším námětem měštácké komedie se stává manželská nevěra a nejčastějším situačním schématem trojúhelník. Častým používáním se ovšem trojúhelník opotřeboval a jeho současným autorským uživatelům nezbývá než pracně hledat jeho dosud nevyčerpané možnosti. Italskému dramatikovi Aldo Nicolajovi se v komedii Nebyla to Pátá, byla to Devátá (rozuměj: nikoli Beethovenova Osudová symfonie, ale poslední Devátá s Ódou na radost) podařilo objevit možnost vskutku originální, ba senzační. Úsměvný bulvár o začátku a konci jednoho manželského trojúhelníku. Režie: Jiří Menzel Hrají: Josef Carda, Jana Švandová, Rudolf Hrušínský Vstupné: 230, 240, 250 Kč Uváděno v rámci divadelního předplatného. V prodeji je ještě možné zakoupit vstupenky i mimo předplatné. KONCER ONCERT T KRUHU PŘÁTEL HUDBY VERNER COLLEGIUM Pavel Verner - hoboj, anglický roh Petr Verner - housle, viola Julie Verner ernerová - housle Radka a Verner ernerová - viola Pavel Verner - violoncello Michael Verner - fagot Kostel sv. Víta - úterý 2. prosince hodin Profesionální komorní soubor významné pražské hudební rodiny. Tradice hudebních kořenů široké rodiny Vernerů sahá až do devatenáctého století. Dědictví talentu minulých generací nese dnes jako nejstarší hudebník rodu Pavel Verner, vynikající hobojista a hudební pedagog. Aktivní rodinné muzicírování přerostlo logickým během času, kdy se z dětí stali profesionální hudebníci, ve špičkovou profesionální práci. Kritiky oceňují kvalitu zvuku, spontánnost výrazu a jednotu stylového pojetí, kultivované lety společné práce a výrazným talentem. Všichni členové souboru zastávají významné posty pražského hudebního života. Soubor má velmi zajímavé a flexibilní instrumentální obsazení. Většina hráčů ovládá hru na několik nástrojů, což nabízí pestrou paletu témbrů a barev při interpretaci skladeb. Publikum tak může slyšet různé kombinace těchto nástrojů: hoboj, anglický roh, housle, violy, violoncello, kontrabas, fagot, zobcové flétny a další. Takto široká škála instrumentů umožňuje hrát ve velkém obsazení anebo sestavovat programy komornější. Na některých koncertech spoluúčinkují jako sólisté také zpěváci Ludmila a Jan Vernerovi. Soubor vystupuje nejen v Praze a českých městech ale i v zahraničí. Michael Haydn - Divertimento B Dur Wolfgang Amadeus Mozart - Sextet c moll KV 406 Luigi Boccherini - Sextet pro hoboj, fagot a smyčce Georg Joseph Werner - Vánoční hudba - Pastorela per il natale del nostro signore Ludvig van Beethoven - Sextet Es Dur op. 81b Sponzorují: Zahradnické služby Hana Neckářová Vstupné: předprodej 90, na místě 110, studenti a děti 20 Kč Vážení pořadat adatelé, máte-li zájem o zveř eřejnění ejnění vámi pořádaných kulturních akcí v Pvě na plakátu Kam v Pvě za kulturou a na nahlašte je vždy nejdéle do předposledního čtvrtka v měsíci na telef elefon 565/ nebo 777/0 7/ (Vlasta a Vlčková) nebo na VÝSTAVY VY GALERIE M Do 30. listopadu 2008: prodejní vý- stava Josefa Burkharda Kraji- na v obrazech. Autor, výtvarník z Načeradce, se narodil v zahradnické rodině a jak říká, v přírodě se pohyboval prakticky denně. Proto ho pozorování krajiny a oblohy tak zaujalo, že se pokoušel různé situace zachycovat malbou. Jeho povoláním se nakonec stala strojařina, malování však nikdy neopustil a některé své obrazy nabízí k prohlédnutí na výstavách. Od 2. prosince 2008: prodejní výstava a Petr tra a Háši Obrazy azy, kresb esby, Báry y Vávr ávrové é Ker eramik amika a a ing. Marie Slavík víkové Suché vazby. Vernisáž výstavy vy se uskut uteční 6. prosince od hodin. Ve sklepení čeká na malé i velké návštěvníky MUZEUM STRA TRA- ŠIDEL. Více na kde si mimo jiné můžete vyzkoušet své znalosti strašidlologie v počítačové hře. vírací doba Galerie M a Muzea strašidel ( ): ÚT - PÁ: , SOBOTA: , NEDĚLE: PRVNÍ ČESKÉ MÚZYum ANEB SÍŇ LIPSKÝCH V muzeu rodiny Lipských se můžete seznámit s fotografiemi a dalšími relikviemi z dětství budoucího herce Lubomíra a jeho bratra režiséra Oldřicha a jejich další umělecké kariéry. Zasmějete se známým scénám bratří Lipských a prohlédnete si plakáty a jiné zajímavosti. Více: vírací doba ( ): PO - PÁ: , SOBOTA: MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV Ve výstavní síni zámku pánů z Říčan si můžete prohlédnout výstavu dětských prací a dalších exponátů, dokumentujících život Základní školy Pv, Osobození Výstava se koná u příležitosti dvacátého výročí otevření školy. Více: ací doba (květen - říjen): ÚT - PÁ: , SO - NE: , (listopad - prosinec): ÚT - PÁ: 9:00-12:00, 13:00-16:00 SO: 10:00-12:00 NE: 13:00-15:00 MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT (Jihlavsk - DolnÌ br na) Největší, nejmenší, nejrychlejší, nejdelší, nejtěžší... to jsou přívlastky, s nimiž se v muzeu, mapujícím unikátní výkony českých a světových rekordmanů, setkáte na každém kroku. K vidění je tu například i nejmenší galerie na světě Lubomíra Vaňk aňka, a, kter erá nabízí 54 portrétů - karik arikatur atur významných osobností. Agentura Dobrý den nabízí: Muzeum rekordů a kuriozit - Zlaté české ručičky (unikáty ze sirek) - Dům dobrých dnů. Expozice spojuje značená Procházka Českou knihou rekordů. Více: Tel.: nebo vírací doba: PO - NE: vírací doba od 1.. října do 31.. května TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Masaryk ykovo o náměstí čp. 10, 0, imov Pondělí - pátek Sobota Neděle zavřeno Progr ogram kina Vesmír od 21.. listopadu do 5. prosince Pátek 21., sobota 22., neděle 23. listopadu (19.30 hodin) QUANTUM OF SOLACE CE (107 ) 7 ) Nejnovější bondovka režiséra Marca Forstera. Film navazující na předchozí snímek Casino Royale, opět s Danielem Craigem v hlavní roli. Napětí, krásné ženy a vše ostatní, co patří k životu agenta 007, je v tomto snímku k mání. Uvádí FALCON. 75 Kč Mládeži přístupný Pondělí 24., úterý 25., středa 26. listopadu (19.30 hodin) CESTA DO STŘEDU ZEMĚ (95 ) Dobrodružný film o vědecké výpravě, která se shodou okolností ocitá v situaci, kdy proniká hlouběji a hlouběji do nitra Země. To, co při této cestě objeví, je naprosto nepředstavitelné... V hlavních rolích Brendan Fraser, Josh Hutcherson a Anita Briem. Nenechte si ujít! Do kin uvádí společnost WARNER BROS. 70 Kč Do 12 let t nevhodný Čtvrtek 27., pátek 28. listopadu (19.30 hodin) SAW W V. (92 ) Další pokračování dnes již kultovní hororové série v režii Davida Bella. Hrají Tobin Bell, Scott Patterson, Julie Benz, Meagan Good a další. Původní znění s titulky. Do kin uvádí společnost Hollywood C.E. 65 Kč Do 15 let t nepřístupný Sobota 29., neděle 30. listopadu (19.30 hodin) MAMMA MIA! (108 ) Pro velký zájem ještě jednou opakujeme pohodový muzikál se slavnými melodiemi skupiny ABBA s Meryl Streep, Piercem Brosnanem a Colinem Firthem v hlavních rolích. Do kin uvádí společnost BONTONfilm. 60 Kč Mládeži přístupný Sobota 6., neděle 7.. prosince (19.30 hodin) KONEČNĚ SPOLU (96 ) Režijní debut známé herečky Helen Huntové. Romantický příběh o zralé ženě, které se rozpadá manželství a ona zoufale hledá lásku svého života. V hlavních rolích Helen Huntová, Colin Firth a Matthew Broderick. Do kin uvádí společnost BONTONfilm. 80 Kč Do 15 let t nepřístupný PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Pátek 21., sobota 22., neděle 23. listopadu (17.00 hodin) VESMÍRNÍ OPIČÁCI (80 ) První člověk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je zatím poslední, ale je šíleně ztřeštěný... doufejme, že se vrátí! Animovaná rodinná komedie. Do kin uvádí společnost BON- TONfilm. Pondělí 1., úterý 2., středa 3. prosince (19.30 hodin) POLOČAS OČAS ROZP OZPADU (106 ) 55 Kč České znění Premiéra filmu slovenského režiséra Vladimíra Fischera. Tragikomedie ze současné Bratislavy, ve které v hlavních rolích Středa 26. listopadu (17.00 hodin) uvidíte Jána Krónera, Kláru Trojanovou - Pollertovou, Ivu BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKY (63 ) Janžurovou, Táňu Pauhofovou a Dianu Mórovou. Do kin uvádí společnost BONTONfilm. Animované pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Do kin uvádí K. F. a. s. 55 Kč Do 15 let t nepřístupný 70 Kč České znění (dabing)

4 4 BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM OMANŽELŮM 18. října Roman Petrů, Lipice a Martina Dvořáková, Vodná Jiří Vyskočil, Praha 9 a Veronika Kubíčková, Pobistrýce Marek Bartoška, Pv a Alena Stachová, Pv 25. října Tomáš Severa, Pv a Martina Zelenková, Pv 1.. listopadu Vladimír Florian, Pv a Zdenka Jirková, Pv NARODILI SE 30. září Anna Štveráková, Praha 6. října Matěj Šíma, Nová Včelnice Tereza Balcerzaková, Klobuky Tomáš Koch, Pv 8. října Michal Holub, Rohozná 9. října Jan Pišan, Čechtice 10. října Jaroslava Smejkalová, Popelištná 11. října Jiří Zabloudil, Humpolec Štěpán Kupsa, Vlašim 12. října Anita Ernyesová, Vyskytná 13. října Natálie Straková, Humpolec Nikol Bartůňková, Humpolec 14. října Tomáš Polanecký, Pv Ondřej Bureš, Počátky Marek Krupka, Želiv 15. října Antonín Slavětínský, Rynárec 17. října Štěpán Václavík, Pv 18. října Veronika Trpáková, Pacov 19. října Prokop Spálovský, Horní Cerekev Nikol Kaziová, Nová Cerekev 20. října Zuzana Fajstauerová, Kamenice n. Lipou Stela Chválová, Kamenice nad Lipou 21. října Václav Beneš, Pv 22. října Adam Kašparů, Kamenice nad Lipou Barbora Velichová, Vicemil 23. října Martina Ságlová, Komorovice Anna Šarlota Harudová, Pv Jiří Klíma, Pv 24. října Karolína Krupková, Hněvkovice Matyáš Krňanský, Kamenice nad Lipou Marek Halagačka, Mikulášov 25. října Jana Péčová, Žirovnice Anna Dvořáčková, Křeč 29. října Daniel Semorád, Počátky Matěj Pluháček, Pv 30. října Sylva Bubnová, Humpolec 31. října Tereza Hálová, Černovice 1. listopadu Kristián Jelínek, Vračkovice Kristýna Steiningerová, Vyskytná 3. listopadu Petra Samková, Vlčetín 5. listopadu Valerie Nečasová, Pv 6. listopadu Tadeáš Jursa, Pv 7. listopadu Kateřina Vybíralová, Jindřichův Hradec Markéta Pavlíčková, Rodinov Tereza Fousová, Pv 8. listopadu Dominik Plešák, Pv VZPOMÍNKA 22. listopadu uplynou již čtyři smutné roky ode dne, kdy zemřel pan Jan Ošmera z Pva. Stále vzpomíná přítelkyně Vladimíra. Vážení občané, Pv včetně místních částí a jejich okolí jsou pro většinu z nás místem, kde trvale žijeme. Všímáme si současné podoby našeho města (místních částí) a více těch věcí, které nám vadí a trápí nás, než těch, na které můžeme být pyšní. V dnešní složité a uspěchané době nenacházíme prostor k zastavení a zamyšlení nad tím, proč tomu tak je. Ve stavebním vývoji jsme všichni zaznamenali prudký vývoj v oblasti bydlení, průmyslu, objektů rekreace, kultury a školství. Výrazně se změnila technická a dopravní infrastruktura našeho města. Řada změn má pozitivní účinek, ale je zde i řada omylů a chyb, které se velmi těžko odstraňují (některé se již odstranit nedají vůbec). Na počátku devadesátých let minulého století vznikl pro město Pv a místní část Starý Pv, Myslotín a Skrýšov dodnes platný a závazný územní plán sídelního útvaru Pv (schválený Zastupitelstvem města v roce 1995). Tento právní předpis vnesl do zástavby města určitý řád a pořádek. Tento dokument prodělal po dobu své účinnosti řadu pozitivních změn a jeho platnost bude trvat až do schválení a vydání nového územního plánu Pv. Požadavek na nový územní plán S příchodem zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta- Seriál - předst edstavujeme příspěvk íspěvkové é organizace města: a: Městská správ áva lesů imov,, s. r.. o. Představujeme příspěvkové organizace, které zřizuje Město Pv jako službu svým občanům. Naučná stezka Křemešník byla vybudována s finanční pomocí z Fondu Vysočiny. Foto: archiv Městské správy lesů Pv vební zákon), ve znění pozdějších předpisů vznikl požadavek pořídit pro město a jeho místní části nový územní plán. Zastupitelstvo města Pva na svém 13. řádném zasedání dne rozhodlo o pořízení územního plánu Pv. Dle výše uvedeného zákona musí být územní plán zpracován pro celé správní území obce (u města Pva se tudíž jedná i o všechny místní části) a pro celé katastrální území. Řešený územní plán bude představovat na další období podstatný krok v dalším rozvoji města a jeho místních částí. Kromě vlastního města Pva bude řešit i místní části Benátky, Bitětice, Čakovice, Hodějovice, Houserovka, Chvojnov, Janovice a Ostrovec, Lešov, Lipice, Myslotín, Nemojov, Pejškov, Pobistrýce, Radětín, Radňov, Rybníček, Skrýšov, Služátky, Starý Pv, Strměchy (Jelcovy a Kocourovy Lhotky), Útěchovičky, Vlásenice-Drbohlavy, Vlásenice to vše o rozloze 9527 ha. Územní plán bude zpracován v digitální formě projektantem, který vzejde z výběrového řízení. Do nového územního plánu budou převzaty plochy (bydlení, výroba, služby, rekreace) a koridory (například dopravní trasy) ze stávajícího územního plánu sídelního útvaru, schválených zásad územního rozvoje kraje Vysočina a zpracovaných územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Pv. (Pokračování) Pro zvýšení rekreační hodnoty městských lesů jsme s částečnou finanční pomocí Fondu Kraje Vysočina vybudovali v roce 2004 naučnou stezku na Křemešníku a na konci září byla oficiálně otevřena nová naučná stezka Čertův hrádek na Rohozné. Z vlastních prostředků jsme financovali například také obnovu Stříbrné studánky, Zázračné studánky, kapličky na Křemešníku a rekonstrukci přilehlé poustevny. Naší hlavní snahou je podílet se na rozvoji města a jeho majetku, a to nejen vlastní činností společnosti a vynakládáním finančních prostředků na nové investice či opravy provozních budov, hájoven, lesních cest nebo svážnic (jen za období to bylo celkem tisíc Kč), ale také vzájemnou spoluprací s ostatními zdejšími institucemi a podnikateli v rámci Mikroregionu Pvsko. Ing. František Kučera, jednatel společnosti Uvítáme spolupráci občanů Důvodem pro pořízení územního plánu je kromě změny právních předpisů rozvoj ekonomických, společenských a demografických podmínek spojených s velkým nárůstem automobilové dopravy. Cílem je vytvoření harmonického města a místních částí, vytvoření podmínek pro nabídku bydlení, výrobu, podnikání, zajistit dopravní dostupnost, kvalitní životní prostředí, dostatek ploch pro pracovní příležitosti ale i rekreační aktivity. Pořizovatel (Město Pe l - hřimov) chce, aby tvorba nového územního plánu byla prováděna nejen za účasti dotčených orgánů a sousedních obcí, ale i široké veřejnosti (bez ohledu na vlastnictví nemovitostí a pozemků). Ve - řejnost má dle stavebního zákona možnost ovlivňovat celý proces tvorby svojí aktivní účastí. Má právo vznášet připomínky, případně námitky. Pořizovatel chce touto cestou požádat občany o aktivní, avšak věcný a konkrétní přístup k tvorbě územního plánu. Územní plán stanoví každému pozemku v katastrálním území jeho funkční využití. Touto cestou vyzýváme občany (vlastníky pozemků), kteří by chtěli zařadit své pozemky do nějaké konkrétní plochy (například pro budoucí bydlení), aby své podněty doložené písemnou žádostí, mapou a dokladem vlastnictví (například informací o parcele z katastru nemovitostí) Připravuje se nový územní plán, město uvítá aktivní a věcnou spolupráci široké veřejnosti při jeho tvorbě Krmítkování oslovilo děti i dospělé Už pošesté se v Městské knihovně v Pvě uskutečnilo Krmítkování, program Střediska ekologické výchovy Mravenec. Děti i dospělí si na několika stanovištích mohli vyrobit krmítka pro ptáky, poučit se o tom, co je vhodné a co nevhodné ke krmení ptáků, poznávat ptačí druhy podle pírek, prohlédnout si různé ptačí budky nebo si namalovat opeřence. Novinkou bylo letos například poznávání různých druhů ptáků podle tvaru hlavy nebo názorně barevně zobrazený vývoj ptačího zárodku ve vajíčku. Nechyběly ani hádanky a křížovky. Smys- lem Krmítkování je připomenout návštěvníkům, že volně žijícím ptákům mohou pomáhat i ve městě. V žádném případě by však lidé neměli dávat do ptačích krmítek čerstvé pečivo a zbytky pokrmů, protože ty způsobují ptákům zažívací potíže a uhynutí. Vhodným krmivem jsou například olejnatá semena slunečnice, semena máku, lnu a řepky. Další tradiční program Střediska ekologické výchovy Mravenec, kterým je Medování, se plánuje na 17. prosince od 15 do 17 hodin a usku - teční se opět v městské knihovně. předali na Městský úřad Pel- hřimo imov v odbor výstavb vby,, Solní 1814, 4, imov. Rovněž je možná osobní návštěva na MěÚ imov,, odbor výstavb vby, Solní 1814 (Ing. František Souček, Ing. Jaroslava Hembe- rová) v úředních dnech (pondělí, středa), v ostatních dnech po domluvě (tel , 467) 7). Samotný proces pořizování územního plánu podléhá řadě jednání s dotčenými orgány a není tudíž zaručeno, že všechny požadavky budou do zastavitelných ploch zařazeny a do územního plánu zapracovány. Územní plán by měl být zpracován tak, aby město zůstalo centrem veřejné správy, kultury, školství a služeb. V novém územním plánu je nutno navrhnout odpovídající stavby technické infrastruktury (např. čistírnu odpadních vod, vodovod, apod.), vyhledat rozvojové plochy, podpořit obnovu stávajících nevyužitých areálů, zohlednit měnící se nároky občanů, vytvořit podklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti obyvatel to vše s ohledem na příznivé životní prostředí. Rádi proto uvítáme Vaši spolupráci na tvorbě územního plánu a to konkrétními a zřetelnými podněty a připomínkami. Díky vašim podnětům dosáhneme toho, že nový územní plán bude vyžadovat minimum změn a bude sloužit pro další rozvoj města Pva s jeho správním územím. Městský úřad Pv, odbor výstavby Lékaři a sestry z celé republiky se sešli 7. listopadu na i - movském chirurgickém dnu. Letošní čtrnáctý ročník přinesl dvě změny byl jednodenní a konal se v kulturním domě Máj. Účastníci tohoto setkání absolvovali odborný program, ale i koncert a společenský večer. Odborný program v lékařské sekci se zabýval tématy jako náhlé příhody břišní v chirurgii, poranění předloktí a ruky a varia, sekce sester se věnovala problematice ošetřovatelské péče tematicky neomezené. V úvodu Pvského chirurgického dne pozdravili účastníky jak organizátoři, tak čestní hosté, mezi kterými nechyběl starosta Pva Leopold Bambula, který tuto akci zaštiťuje. Pvský chirurgický den využily opět ke své prezentaci firmy, nabízející zdravotnickou techniku a materiály (snímek).foto: (př) Halloween na Základní škole Komenského Poslední říjnový podvečer se škola proměnila ve strašidelnou budovu plnou čertů, duchů, čarodějnic, upírů a jiných příšer. Na temnou stezku odvahy označenou svíčkami, kterou připravili žáci druhého stupně, se vydalo téměř 200 odvážných dětí. Přicházely se svými rodiči i prarodiči. V cíli čekala na statečné návštěvníky sladká odměna a na památku se mohli všichni vyfotografovat s krásnými halloweenskými dýňovými panáčky. Kdo chtěl, šel si ještě zatancovat na závěrečnou diskotéku. Žáci ZŠ Pv, Komenského 1465

5 INZERCE,PUBLICISTIKA 5 Z HISTORIE MĚSTA Pohled od Kamenného mostu, před rokem 1900 DDM PELHŘIMOV INFORMUJE V pondělí listopadu se koná ve sportovní hale v Pvě turnaj v basketbale středních škol - kat. chlapci. Začátek v 8.00 hodin. V úterý 25. listopadu od 8.30 hodin změří své síly v basketbale při krajském kole středoškolačky. Florbal bude na programu ve e středu 26. a ve e čtvrtek ek 27. listopadu opadu. Ve středu budou hrát ve sportovní hale a v tělocvičně ZŠ Osvobození chlapci, ve čtvrtek ve sportovní hale dívky. Začátky jsou v 8.00 hodin. V sobotu 29. listopadu pořádá DDM pro rodiče s dětmi zájezd do Aquaparku v Liberci. V sobotu 29. listopadu se můžete zúčastnit tvůrčí dílny Výr ýroba dekor oračníc ačních svíček. Pod dohledem odborníka si zde můžete vyrobit podle svého vkusu tři dekorační svíčky různého tvaru a barvy. Tvůrčí dílna začíná ve 13 hodin na třídě Legií. Kontakt: Jitka Venkrbcová, tel V sobotu 29. listopadu vystoupí divadelní soubor Domino v Horní Cerekvi jako živý betlém. Pro zájemce o počítače a internet je otevřen DDM, třída Legií od pondělí do pátku od 13 do 15 hodin. Pokud chcete, aby vaše dítě navštívil hodný čert a Mikuláš z domu dětí a mládeže, můžete se přihlásit na telefonním čísle Další ker eramic amický podvečer s vánoční tematikou se koná 11. prosince v klubovně na třídě Legií. Můžete si zde pod vedením lektorky H. Vratišovské vyrobit vánoční dárky, deko - rativní předměty či užitkovou vánoční keramiku. Kontakt: tel Klub MANDRAGORA vyhlašuje kurz posilování pod vedením lektorky H. Vratišovské v MINIposilovně na DDM, Třída Legií. Kurs je určen pro skupinu 4-6 žen (jsou zařazeny relaxační cviky, kalanetika a cvičení pěti Tibeťanů). Kurs se koná ve dnech a 3., 10., vždy od do hodin. Udělejte něco pro své duševní i fyzické zdraví před vánočním shonem! Kontakt: tel Dům dětí a mládeže Pv vyhlašuje pro děti a mládež výtvarnou soutěž O nejkrásnější vánoční pohlednici. Své výtvarné minidílko (malba, kresba, grafika...) zhotovte na tvrdou čtvrtku nebo karton o rozměru 15 x 10 cm (pohlednicový formát) a zašlete nebo osobně odevzdejte nejpozději do 5. prosince 2008 na DDM Pražská 1542, Pv. Na druhou stranu pohlednice uveďte jméno, příjmení, věk, adresu, školu a třídu. Všechny pohlednice budou vystaveny v průjezdu domu čp. 3 od 11. prosince až do Zlaté neděle na radnici, která se uskuteční 21. prosince Z každé kategorie budou vylosováni tři výherci, které pořadatelé odmění věcným dárkem. Dům dětí a mládeže hledá děvčata od 5 do 9 let do vznikajícího souboru mažoretek. Pokud máte o tento kroužek zájem a máte rytmus v těle, přihlaste se do 25. listopadu na DDM Pražská. Soubor zahájí svoji činnost v prosinci. Por oradna pro o uživat atele ele sociálních h služeb V prostorách Centra pro zdravotně postižené v Pvě nadále funguje Poradna pro uživatele sociálních služeb. Zde Vám poradíme s vyřízením příspěvku na péči a případným odvoláním proti rozhodnutí správních orgánů, pomůžeme s výběrem potřebných sociálních služeb a vyhledáním vhodných poskytovatelů těchto služeb v regionu. Odpovědný pracovník Vám dále poradí, jak postupovat při uzavírání smlouvy s poskytovatelem, upozorní Vás na úskalí, která může smlouva přinášet. Na poradce se může obrátit každý uživatel sociálních služeb, pokud má pochybnosti o správnosti smlouvy či některým ustanovením ve smlouvě nerozumí. Ze zkušenosti víme, že nejčastější problémy jsou v účtování za služby, vrácení částek za služby, výrazné zvýšení cen, smlouvy jsou předkládány jako neměnné Pokud užíváte nebo budete užívat sociální služby, neváhejte a kontaktujte nás! Poradenské místo: Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Na Obci 1768, Pv, tel , Současně upozorňujeme na úřední hodiny poradny: úterý, čtvrtek: a Jana Kubů, poradna pro uživatele sociálních služeb První adventní setkání Klubu Pohoda Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pv si dovoluje pozvat všechny ženy (nejen) se zdravotním postižením na adventní setkání nově vznikajícího relaxačně zájmového klubu Pohoda. Udělejte si čas a přijďte si popovídat, pobavit se, relaxovat a najít si nové přátele. Samozřejmostí bude chutné pohoštění a příjemná atmosféra. Budete-li chtít, vyzkoušíte si zajímavé i tradiční výtvarné a rukodělné techniky (ubrousková metoda, malba na textil a sklo, pletené košíčků, pletení, háčkování.), vyrobíte si drobné dárkové a dekorační předměty. Potěšíte tak nejen sebe, ale i Vaše blízké. Iniciativě a fantazii meze neklademe. První setkání, které se uskuteční v úterý 9. prosince od hodin v zasedací místnosti bývalého domu s pečovatelskou službou v ulici Na Obci 1768 (naproti Moštárně ), bude věnováno vánočním dekoracím. Účast na setkání je bezplatná! Bližší informace se dozvíte na tel nebo přímo v Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Na Obci 1768, Pv (pondělí, středa 8 17 hodin; úterý, čtvrtek 8 14,30 hodin). Centrum pro zdravotně postižené krajevysočina, pracoviště Pv Pohled od náměstí Nejstarší pvskou bránou je brána Jihlavská, nebo také Dolní, zmínky o ní nacházíme už v písemnostech z 15. století. Je to pětipatrová, 36 metrů vysoká věž, poslední patro bylo přistavěno až ve století sedmnáctém. Do bývalého bytu hlásného ve čtvrtém patře se vstupovalo po venkovním dřevěném schodišti a pavlači, která byla odstraněna v roce Tehdy bylo zřízeno uvnitř brány vřetenové schodiště. Mezi třetím a čtvrtým patrem bývaly sluneční hodiny. Předbraní Jihlavské brány tvořil barokní portál a dva domky branného, kde bývala vojenská stráž. Tato dispozice byla silně pozměněna v 19. století, nejprve byla stržena branka předbra - ní. Ještě radikálnější změnu přinesl požár, při kterém koncem století shořel dům čp Místo něj byla několikapodlažní budova Hospodářské záložny, která bránu z pohledu od Ka - menného mostu téměř zakryla. Dnes je Jihlavská brána zpřístupněna veřejnosti díky tomu, že v ní sídlí Muzeum kuriozit. Text: PhDr. Miroslava Kvášová, Muzeum Vysočiny Pv Foto: z archivu Muzea Vysočiny Pv Kniha Guinnessovy světové rekordy 2009 byla slavnostně pokřtěna ve čtvrtek na pvském Masarykově náměstí a při této příležitosti samozřejmě nemohly chybět ani rekordy naživo. Postaral se o ně především silák a strongman Jiří Žaloudek z Čáslavi, který dokázal udržet v rozpažených rukou dvě auta, stojící na nakloněných plošinách, po dobu 43,3 vteřin. Auta, kterým silák takto vlastní silou bránil v samovolném rozjetí, vážila včetně řidiče 1100 kg. Jeho další rekord spočíval v tažení přes dvě tuny vážící terénní Toyoty RAV 4, přičemž zdolal třicetimetrový úsek za 22, 82 vteřiny. Oba výkony budou zaznamenány do české databanky rekordů. Zábavné odpoledne dále nabídlo ještě mnoho především silácky laděných soutěží pro diváky, kteří v nich vyhrávali nové Guinnesovky. Zde nelze opomenout výkon zdravotně postiženého Lubomíra Šmída, který dokázal na svém invalidním vozíku odtlačit auto na 10 metrů za 32,94 vteřiny! (na snímku). Program, který zpříjemnily svými písničkami zpěvačky ze základní umělecké školy, vyvrcholil slavnostním křtem knihy Guinessovy světové rekordy 2009, kterého se zhostil místostarosta města Pva Tomáš PELHŘIMOV - MĚSTO REKORDŮ PELHŘIMOV - MĚSTO REKORDŮ Nová á Guinnessova a kniha rek ekor ordů, dů, silácké ké výkony a čertovská pozvánk ánka Dufek za asistence prezidenta agentury Dobrý den Miroslava Marka, Jiřího Žaloudka a ředitelky nakladatelství Slovart Jarmily Holušové. Kniha přináší více než 2000 rekordů ze světa V posledním říjnovém týdnu se mohli klienti Waldviertler Sparkasse von 1842 AG těšit z dárků, které pro ně tato regionální banka připravila. Během tradičního Světového týdne spoření pod heslem Kdo šetří má za tři odměnila banka své klienty za jejich důvěru. O stále sílící přízni klientů Waldviertler Sparkasse svědčí také výsledky: své vklady si uložilo více než 2000 klientů. Na snímku jsou výherci soutěže v Pvě: zleva: Radka Přibylová - poukaz na víkendový pobyt v hotelu OPAT v Kutné Hoře, vedoucí pobočky Marie Vojnová, Ludmila Brožová - výherkyně dětské soutěže o tašku plnou hraček a Marie Pleskačová - výherkyně ceny útěchy, kterou byla taška plná produktů z regionu. počítačových her, hudby, filmu, přírody, vesmíru i neobvyklých lidských činů, poprvé i s řadou 3D fotografií. Pokud jde o české rekordmany, tentokrát v ní figurují především sportovci, například slavná běžkyně Jarmila Kratochvílová. Před dvěma lety nadělil Mikuláš čertovsky povedený rekord do Třebíče. Na jednom místě se tam sešlo 647 čertů a čertic. Každý z pekelníků musel mít rohy, čertovsky laděný hábit a masku nebo začerněný obličej. Letošní Mikuláš přinese možnost tento třebíčský rekord překonat k nám, do Pva. Rekordní pokus, spojený se zábavným programem, se koná na Masarykově náměstí v pátek 5. prosince 2008 od 14 hodin. Příchozí i v náručích přinesení či v kočárcích přivezení čertíci, čertíčci, čerti i ďáblové budou počítáni ve čtyřech pekelných branách. Následující program plný soutěží a muziky bude zakončen slavnostním rozsvícením městského vánočního stromu. Konec akce je naplánován tak, abyste stihli domácí nadílku. Na pokusu mediálně polupracuje a po celé České republice konání akce prezentuje Rádio Bllllaník. Tak přijďte, ať si neuřízneme čertovskou ostudu! (př, raf)

6 6 SPORT,PUBLICISTIKA,INZERCE ZE SPORTOVNÍCH VÝSLEDKŮ Dvakrát bronz z mistovství světa pro pvské wu-shu Dva pvští závodníci byli součástí reprezentačního týmu České republiky na letošním mistrovství světa v tradičních stylech v čínském Shyianu. Po výborných výkonech na všech předcházejících závodech se do státní reprezentace probojovaly Petra a Radka Bínovy z pvské školy wu-shu při o. s. Hodina H. Tato sportovní akce je největší a nejvýznamější soutěží v rámci tradičního wu-shu (kungfu) ve světě. Tohoto podniku, který se koná pod záštitou IWUF (International wushu federation), se letos účastnilo téměř 4000 závodníků z 69 zemí celého světa. Mezi všemi těmito soupeři SAUNA Pondělí: zavřeno Úterý: Středa, pátek: čtvrtek: Sobota: Neděle: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ (DDM); ; ; ZMĚNA VYHRAZENA! se neztratila ani naše pvská děvčata. Petra Bínová dokázala vybojovat dvě bronzové medaile v kategorii juniorek let (forma s holí, forma beze zbraně). Teprve dvanáctileté Radce Bínové unikla medaile velmi těsně, neboť při cvičení s holí obsadila 4. místo. S formou beze zbraně obsadila 12. místo. Obě děvčata potvrdila svojí vysokou sportovní úroveň (letos již získala obě dvě tituly mistryň světa asociace ISKA - kickbox) a jsou velkým příslibem do budoucna pro českou scénu bojových umění. Oběma závodnicím patří poděkování za vynikající reprezentaci ČR, města i svého oddílu. Martin Dvořák PLAVÁNÍ Pondělí: zavřeno Úterý erý,, čtvrtek: , , Středa, pátek: Sobota: Neděle: OD 24. LISTOP OPADU DO 8. PROSINCE VČETNĚ BUDE PLAVECKÝ BAZÉN ODSTAVEN. DŮVODEM JSOU STAVEBNÍ PRÁCE. Stomat omatologie ologie od 21.. listopadu do 5. prosince Stomatologové zajišťují služby pouze o víkendech. Ostatní dny spadá pacient k lékaři, který zastupuje jeho ošetřujícího lékař aře, dle jejich vzájemné dohody MUDr. Čáp Jaroslav, Poliklinika Humpolec MUDr. Čekal Milan, Poliklinika Humpolec MUDr. Kohoutová Renáta, ZŠ Osvobození, Pv MUDr. Fridrichová Lenka, Březinova 398, Horní Cerekev Lékárenská služba od 21.. listopadu do 5. prosince V pracovní dny a v sobotu služba po otevírací dobu lékáren. PO - PÁ služba 18-7 h. na telefonu zrušena. Pracovní dny: lékárny U sv. Víta a U Slovanské lípy otevřeno do 18 hodin. V sobotu, v neděli a o svátcích zajišťuje službu lékárna Dr. Max v Kauflandu od 8 do 20 hodin. HOSPODÁŘSKÝ ODBOR Město Pv, zastoupené hospodářským odborem MěÚ, nabízí možnost pronájmu nebytových prostor: čp. 17, Masaryk ykovo o náměstí v imově I. patro: 54,00 m 2 (kancelář) II. patro: 46,00 m 2, 31,3 m 2, 13,5 m 2 (kanceláře) 8 budov bez čp., ul. Skrýšovská v Pvě na p. č. 2360/4, 2360/5, 2360/8, 2360/9, 2360/10, 0, 2360/12 (bývalý areál OSEVY) čp. 22, objekt bývalé školy v Lipici (místní část) U tohoto objektu je možný i prodej (nutno vidět) Info: hospodářský odbor Městského úřadu Pv, Jana Kozojedová, tel.: Po dohodě možnost prohlídky ohlídky. SPORTOVNÍ POZVÁNKA Okresní přebor ebor: OP,, krajský přebor ebor: KP,, imov: v: PE, sportovní hala: SH, hřiště s umělou trávou za Kalvárií: UT Pátek ek 21.. listopadu Kuželky KP: TJ Sokol Častrov TJ Spartak PE B (17:30) Sobota 22. listopadu Basketbal muži: Jiskra Humpolec BK PE A (17:00), SK Viktoria Tábor B BK PE B (18:00) Florbal III. liga mužů: Spartak PE B SK SVP Trojan Jihlava (8:30), FK Slovan Jindřichův Hradec Spartak PE B (16:00 obě utkání v SH ZŠ Osvobození) Neděle 23. listopadu Basketbal muži: Jiskra Humpolec BK PE B (15), SK Viktoria Tábor B BK PE B (10), st. minižačky: BK Strakonice BK PE (15) Florbal II. liga žen: SK Domeček DDM Spartak PE (dor.) (9:00), Spartak PE (dor.) 1. FbK SPŠ Tábor (12:45 obě utkání v SH TJ Spartak Třebíč) II. liga: HC Spartak PE HHK Velké Meziříčí (17:00) Středa 26. listopadu II. liga: HC TJ Šternberk HC Spartak PE (18:00) Čtvrtek 27.. listopadu Kuželky krajská soutěž sk. A : TJ Slovan Kamenice nad Lipou TJ Spartak PE E (17:30) Pátek 28. listopadu Kuželky krajská soutěž A : TJ Sokol Cetoraz TJ Spartak PE C (17:30), TJ Sp. PE D TJ Slovan Kamenice nad Lipou C (17:00), KP Vysočiny: TJ Sp. PE B TJ Třebíč C (19:30) Sobota 29. listopadu Basketbal ženy: BK Strakonice C BK PE A, BSK České Budějovice BK PE B, ml. minižactvo: BK PE d Sokol Písek A (8:30 a 10:00) Florbal I. liga dorostenců: Sp. PE Sokol Eruppting Dragons H. Brod (10), Sp. PE ASK Bystřice n/p (13 obě utkání v SH Spartak Sezimovo Ústí), II. liga žen: Sp. PE (dor.) FBC Písek (8), FBC Písek (dor.) Sp. PE (dor.) (12 obě utkání v SH Písek), Liga Vysočiny elévů: PSKC Okříšky Sp. PE (9), FBC Sokol Třešť Sp. PE B (9:40), Sp. PE Sp. PE B (11), Sp. PE B PSKC Okříšky (12:20), Sp. PE Tornádo DDM Jemnice (13), Sp. PE B Tornádo DDM Jemnice (14:20), FBC Sokol Třešť Sp. PE (15 všechna utkání elévů v SH Okříšky) Neděle 30. listopadu Florbal II. liga juniorů: SK Snipers Třebíč Spartak PE (10:00), Spartak PE atx Hippos Žďár nad Sázavou (13:00 obě utkání v SH ZŠ Osvobození), Liga Vysočiny starších žáků: atx Hippos Žďár nad Sázavou Spartak PE (12:45), Spartak PE ASK Bystřice n/p (15:15 obě utkání v MSH Bystřice n/p), Liga Vysočiny mladších žáků: PSKC Okříšky Spartak PE (9:20), Spartak PE Sokol Erupting Dragons H. Brod (11:00 pořadatel obou utkání Sokol Erupting Dragons H. Brod) II. liga: HC Spartak PE HC Zubr Přerov (17:00) Středa 3. prosince II. liga: SHK Hodonín HC Spartak PE (18:00) (lj) Mládež, Řecko a Hodina H Co se dělo v o. s. Hodina H v posledních dvou měsících? Pořád něco. Halloween, semináře, kluby volného času, konverzace v nejrůznějších cizích jazycích a mnoho dalšího. V mezinárodní sféře toho bylo také dost mezinárodní výměny mládeže, semináře a tréninkové kurzy v různých koutech Evropy. Objevil se však větší výskyt Řecka a navíc zajímavě propojený. První akcí v Řecku byla mezinárodní výměna mládeže ve městě Xylokastro, kam Hodina H vyslala skupinu šesti mladých lidí z Humpolce a Velkého Meziříčí. Hostitelská organizace Orfeas naplánovala program hlavně na poznávání kultur a evropských možností. Poté přišel tréninkový kurz Art for inclusion, tedy umění jako prostředek začlenění. Organizace TerraNEON z města Larissa se postarala, abychom se naučili začleňovat i postižené lidi do aktivit a hlavně, aby nás to všechny bavilo. Do Larissy se vydal i Jiří Madron, který je zaměstnancem v Hodině H s lehkým postižením. Jiří poznal nové možnosti, zjistil, že může cestovat a vzdělávat se stejně jako ostatní a začal se více zajímat o Evropskou dobrovolnou službu. Po návratu byl Jiří plný entusiasmu a Hodina H mu samozřejmě poskytla veškerou podporu. Najednou se ozvala organizace Orfeas, že hledají dobrovolníky na krátkodobou Evropskou dobrovolnou službu. Jiří hned vzal svou šanci do hrsti a navíc se našel ještě jeden dobrovolník. Jiří je nyní na měsíc v Řecku společně s Janem Mešterem, který patří mezi znevýhodněnou mládež. Den před odjezdem Jiřího a Jana do Řecka navíc Hodina H vyslala skupinu mladých lidí na mezinárodní výměnu mládeže Make some noise do Larissy, takže jsme opět u organizace TerraNE- ON. V Larisse se poznali mladí lidé z šesti různých zemí (Řecko, Česká republika, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Ture c - ko), společně hloubali nad tématikou knihy Malý princ a udělali v tomto městě rušno, aby se vědělo, že se něco děje a že každý máme neskutečné možnosti. Co dodat? Budeme rádi dál šířit povědomí o možnostech pro mladé lidi. O. s. Hodina H Děti z pvské Základní školy Na Pražské zažily minulý týden zajímavé, pohádkově laděné dopoledne. V dětském oddělení městské knihovny se setkaly se spisovatelkou, ilustrátorkou a strašidloložkou Vítězslavou Klimtovou. Protože tématem vyprávění byli hlavně skřítci, vystrojily se děti, učitelky i knihovnice do kostýmů podzimních skřítků a sama spisovatelka se představila jako hodná čarodějnice. Nutno přiznat, že děti skutečně očarovala, protože její vyprávění poslouchaly s velkým zaujetím a na její výzvu dokázaly zhruba na půl minuty dokonce úplně mlčet, takže na dětském oddělení zavládlo na chvíli absolutní ticho. Děti se také spisovatelce pochlubily se svými dílky, které vznikly v rámci soutěže Čte i píše celá rodina. Školní jídelna Pv, třída Legií 1421 (u kina) přijme vyučenou kuchařku na celý prac. úvazek. Nástup 1. března Praxe vítána. Tel.: Pvská knihovna nabízí k prodeji vyřazené knihy. INZERCE Vlastníte auto, dům, plot či jinou plochu na Vysočině? Získejte až Kč za její pronájem pro reklamní účely! Volejt olejte e za místní tarif: Kulturní zařízení města Pva nabízí k pronájmu ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK VOLNÉ NEBYTOVÉ PROS OSTOR ORY (PLOCHA 40 M 2 ) v Kulturním domě Máj v Pvě. Prostory jsou vhodné pro zřízení kanceláří, případně k poskytování služeb. Info: tel , ing. Šauer. Vydávají: Kulturní zařízení města Pva, třída Legií 1115, Pv, telefon 565/ , vychází 2 x měsíčně v nákladu 6450 ks, uzávěrka příštího čísla 28. listopadu Odpovědný redakt edaktor or: Petr Přibyl, za obsahovou stránku příspěvků ručí autoři. Tisk: Nová tiskárna Pv s. r. o., Krasíkovická 1787, Pv, tel.: 565/ Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Vánoce už se připomněly v knihovně

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Vánoce už se připomněly v knihovně Číslo 20 Ročník XIII Zdarma 25. listopadu 2011 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Pelhř. ografiemi Ohlédnutí za Dnem dětí Vík

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Pelhř. ografiemi Ohlédnutí za Dnem dětí Vík Číslo 11 Ročník X Zdarma 13. června 2008 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz, telef

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Dnes v listě: Městská knihovna na Facebook smysl! Domácí hospicová péče Klání O nej...

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Dnes v listě: Městská knihovna na Facebook smysl! Domácí hospicová péče Klání O nej... Číslo 6 P Ročník XII Zdarma 2. dubna 2010 e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz, telef

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny. Mladí zdravotníci se vážných úrazů nezalekli Číslo 11 Ročník XI Zdarma 12. června 2009 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se

NOVINY. setkat s Oldřichem Lipským, který by se letos dožil devadesáti. v roce 2004. Protože výstava se Číslo 13 Ročník XVI Zdarma 18. července 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396,

Více

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY Číslo 14 Ročník XIV Zdarma 24. srpna 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 1 Ročník XVI Zdarma 17. ledna 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NOVINY. Dnes v listě: Zpěváci Iron Maiden v Pelhřimově! Z Besídek Divadla Sklep Světoznámá opera zazní v kině Filmy a adrenalin Běh města se vydařil

NOVINY. Dnes v listě: Zpěváci Iron Maiden v Pelhřimově! Z Besídek Divadla Sklep Světoznámá opera zazní v kině Filmy a adrenalin Běh města se vydařil Číslo 18 Ročník XIV Zdarma 19. října 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Informace z jednání Rady a Zastupitestva města Klatov. ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz. Akce Čisté město finišuje. Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul.

Informace z jednání Rady a Zastupitestva města Klatov. ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz. Akce Čisté město finišuje. Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul. Akce Čisté město finišuje Vyměňte si starý občanský průkaz Strana 2 Strana 3 Rok 2007/2008 v ZŠ Tolstého ul. Strana 7 ŘÍJEN 2008 www.klatovy.cz Bez ohleduplnosti je průjezd ulicemi těžký V polovině měsíce

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Náchodské sídliště prokouklo strana 02 regenerace parku strana 03 nové kontejnery strana 05 výtokové stojany strana 08 mobilní dopravní hřiště www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Živnost lze ohlásit přes

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 19 25. listopadu 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Včasná diagnostika je pro léčbu rakoviny prsu nejzásadnější str. 3 Tvoření v Galerii města Blanska str. 8 Vítání sv. Martina fotografi e str. 4 Advent v blanenských kostelech str. 5 Fest Kaťák str. 8 Zpravodaj

Více

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK

Podzimní táboření. Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára. ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK 12 ROČNÍK XXXV Prosinec 2013 Cena 9 Kč OBSAHOVĚ NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK Odhalení pamětní desky Vavro Šrobára Představitelé Města Kamenice nad Lipou Ivan Pfaur, starosta města a Jaromír Pařík, místostarosta

Více

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce

Veterinární správa informovala o ptačí chřipce IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2006 Veterinární správa informovala o ptačí chřipce Pracovníci Krajské veterinární správy informovali dne 7. 3. 2006 zástupce obcí o problematice aviární influenzy

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

II/2011. Téma měsíce: otevřený DoPiS STaroSTY

II/2011. Téma měsíce: otevřený DoPiS STaroSTY ROČNÍK VI., ÚNOR 2011, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA II/2011 Otevřený dopis strana 1 Sčítání lidu, domů a bytů strana 4 Studenti chtějí bojovat strana 5 Program kulturního domu strana 8 Mikroregion Bystřicko (Rodkov,

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek

číslo 7 14. dubna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Foto: S. Mrázek čeká II. ročník charitativní akce You Dream We Run str. 8 Zahájení turistické sezony v Pivovaru Černá Hora fotoreportáž str. 4 Pozvánka na Cestu ve tmě str. 4 Mor v Blansku a Vilémovicích str. 5 Pozvánka:

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Frenštátský zpravodaj

Frenštátský zpravodaj prosinec 2012 Frenštátský zpravodaj Měsíční informační zpravodaj cena: 5 Kč Cena sv. Martina letos pro malíře a spisovatele Hned dvě významné osobnosti z Frenštátska získaly letos Cenu sv. Martina, ocenění

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více