NOVINY. kých služeb noviny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY. kých služeb e-mail: noviny"

Transkript

1 Číslo 20 Ročník X Zdarma 21.. listopadu 2008 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpr Zpravodaj Městského úřadu imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb noviny telef elefon: 565/ , 777/0 7/ , vsko.cz Dnes v listě: Školní autobus ušetř tří í dětem kroky Koncerty vánoční i jiné Pozor na platnost občanského průkazu! Pestr estrá nabídka a DDM Ze sportu Ceny města imova Na prosincovém zasedání budou zastupitelstvu města předloženy návrhy na udělení cen města Pva, a to ve čtyřech kategoriích: 1.. Žáci, studenti, 2. Sportovci, 3. Pod- nikat atelské subjekty,, 4. Mi- mořádné zásluhy o rozvoj města. Vedení města se tímto obrací na občany města Pva, případně na právnické osoby se sídlem v Pvě o pomoc při výběru vhodných kandidátů na toto mimořádné ocenění. Cena města Pva může být udělena těm, kteří významným způsobem ovlivnili ve- řejné dění ve městě Pvě, a to především v kultuře, vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí, sportu a dalších oblastech veřejného života, případně se významně zasloužili o propagaci města Pva v celostátním nebo mezinárodním měřítku. Návrhy na ocenění, včetně zdůvodnění, je možné zasílat nejpozději do 26. listopadu 2008 na adresu MěÚ, Masarykovo náměstí 1, Pv, k rukám pana místostarosty Ing. Tomáše Dufka, případně na du- (mae) MĚSTSKÝ ÚŘAD UPOZORŇUJE Certifikáty pro novorozence Vážení rodiče, dne Rada města Pva na svém jednání schválila poskytnutí peněžitého příspěvku pro všechny děti narozené od s trvalým pobytem ve městě Pv (včetně místních částí). Jedná se o celkovou částku 2 000,-Kč, která se skládá z částky 1 500,-Kč (dar od Města Pva) a 500,-Kč činí částka, kterou poskytne Banka Waldviertler Sparkasse von Tato částka je poskytována formou vkladu na vkladní knížku, kterou lze založit pouze do jednoho roku věku dítěte, na základě certifikátu. Tyto certifikáty jsou předávány na vítání občánků, které Město Pv pravidelně pořádá. Ti z Vás, kteří jste se vítání občánků nezúčastnili či nezúčastníte, se můžete dostavit v úřední dny (pondělí a středa) na Městský úřad v Pvě, odbor sociálních věcí, Pražská 127, kancelář č. 224 a 225 (1. poschodí). Po předložení rodného listu Vašeho dítěte a podepsání souhlasu se zpracováním osobních údajů Vám bude v nejbližším možném termínu vydán certifikát, který si zde vyzvednete. Na pobočce banky Waldviertler Sparkasse von 1842, Růžová ulice, čp. 84, Pv předložíte tento certifikát, občanský průkaz a rodný list dítěte a následně Vám bude vystavena vkladní knížka pro novorozence a budou Vám poskytnuty bližší informace o tomto produktu. Bc. Jana Sládková, odbor sociálních věcí Městského úřadu Pv PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: DNE OD 08:00 DO 14:00 Obec Pv, Karlovo náměstí čp. 160, 163, 164, 166, 167, 168, 169, DNE OD 08:00 DO 15:00 Obec Pv, místní část Čakovice Lipice o9006, Lipice o9007; Čakovice 1,, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21,, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, Čakovice K12/2, K375/2, K45/7, Čako- vice LIMNIGRAFICKÁ STANICE, Čakovice RE STAVEBNÍ, Čakovice RVO, Čakovice o9002, o9006, o9007, o9009, o9010, 0, o9014, o9015. Děkujeme za pochopení. E.ON Česká republika, s. r. o. I letos se připravuje v Pvě tradiční předvánoční program, který občané znají jako ZLATOU NE- DĚLI NA RADNICI. Tentokrát se uskuteční v neděli 21. prosince. Pořadatelé ZLATÉ NEDĚLE NA RAD- NICI vyzývají všechny zájemce, kteří by se chtěli podílet svým vánočně laděným příspěvkem na tomto programu, aby se přihlásili na telefonu , případně na mail: agentu- Neuvěřitelné věci se děly minulý týden ve čtvrtek na pvském Masarykově náměstí u příležitosti slavnostního představení knihy Guinnessovy světové rekordy Silák a strongman Jiří Žaloudek z Čáslavi dokázal například udržet v rozpažených rukou dvě auta, stojící na nakloněných plošinách, po dobu 43,3 vteřin! To ale nebylo zdaleka všechno. Více se dozvíte na straně 5. Bezpečnost dětí si vyžádala radikální zásah Nedávná dopravní nehoda na třídě Legií v Pvě, při které došlo ke střetu auta s dítětem, byla posledním impulsem k zásadnímu řešení nebezpečné dopravní situace v uvedené lokalitě. Jedná se o přechod pro chodce před okresním soudem a školní jídelnou a jeho nejbližší okolí. Jak uvedl místostarosta města Pva Tomáš Dufek, na místě se uskutečnilo už několik jednání, která směřovala k zvýšení bezpečnosti dětí hlavně ze základní školy Krásovy Domky, které tu přecházejí do školní jídelny. Při hledání nejvhodnějšího řešení bylo třeba brát v úvahu dvě skutečnosti: první bylo to, že v těchto místech je více přechodů vedle sebe. Dále se ukázalo, že případné osazení silnice zpomalovacími retardéry by nebylo vhodné, protože v uvedených místech nejezdí vozidla nijak rychle a retardéry by neplnily svůj účel. Nejlepším řešením, na kterém se shodly policie, odbor dopravy městského úřadu i vedení města Pva, bude zrušení prostředního přechodu přes třídu Legií naproti vchodu do jídelny, s tím, že zůstanou stávající přechody u soudu a u kina. Přechod bude odstraněn pomocí zabarvení a přibude tak i několik parkovacích míst. Protože se ale nemůžeme spoléhat na disciplinovanost a kázeň dětí, budou vybudovány zábrany proti přecházení silnice u vchodu do školní jídelny a u soudu. Dále bude postaven plot mezi spodní částí restaurace u Kulturního domu Máj a plotem u Okresního soudu. Tím se vytvoří i klidová zóna pro dětské hřiště, které je pod Základní školou Krásovy Domky, vysvětlil místostarosta Tomáš Dufek. Tímto, i když finančně náročnějším řešením, město zajistí bezpečnost pro děti chodící do školní jídelny. Přinese to ale ulehčení i pro řidiče, kterým v minulosti hrozilo, že jim na uvedeném místě vběhnou děti přímo před auto, doplnil. Ještě během listopadu se začne budovat provizorní oplocení, bude odstraněn přechod a postaveno zábradlí. Nový plot by se pak měl postavit v rámci rekonstrukce prostranství okolo Kulturního domu Máj v příštím roce. Na tuto akci by mělo město obdržet dotaci z Regionálního operačního programu. (př) V posledních dnech jsme si připomněli dvě významné události. Jedenáctého listopadu to byl Den veteránů, druhou pak byl 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii. Představitelé města Pva položili na Den veteránů společně s předsedou krajského velitelství Československé obce legionářské Richardem Gnojkem věnec k památníku obětí první světové války u pvského hřbitova, 17. listo - pad si pak připomenuli u sochy sv. Václava na Masarykově náměstí v Pvě (zleva místostarosta Tomáš Dufek, sta - rosta Leopold Bambula a místostarosta Bohumil Kovanda). ZRNKA PRAVD VDY Domácí obědy jsou levné, nepočítáme-li náklady na manželství. Gabriel Laub OTÁZKA PRO místostarostu města i- mova a Tomáše Dufka: a: Stejně jako v mnoha jiných městech, i v Pvě se stává čím dál větším problé- mem parkování automobilů. V této souvislosti se uvažuje o vybudování nového parko- vacího domu. V jakém stádiu je tento záměr? Konkrétní účast města na záměru vybudovat parkhaus by měla vypadat tak, že město by nabídlo vhodný pozemek firmě, která by si zjistila poptávku občanů po parkovacích místech v nově vybudovaném objektu, uzavřela by patřičné smlouvy a zrealizovala by výstavbu parkovacího domu. Pozemek, který přichází v úvahu, se nachází na sídlišti Osvobození pod myčkou. Zde by měla být v roce 2009 přeložena vysokotlaká stanice plynu a díky tomu by se uvolnilo místo pro nový parkovací dům, další možný prostor pro jeho stavbu by byl vedle současného parkhausu. Jestli k výstavbě nového parkovacího domu skutečně dojde, to záleží ovšem na zájmu občanů. (př) Elektřina ze slunce a průmyslová zóna Rada města Pva se zabývala na svém nedávném zasedání mimo jiné nabídkami firem, které by měly zájem vybudovat v areálu plánované průmyslové zóny ke Skrýšovu za ICOMem fotovoltaické elektrárny (fotovoltaika: přeměna dopadajícího slunečního záření na elektrickou energii). Firmy by si chtěly k tomuto účelu pronajmout 4 až 5 hektarů na svažitých částech průmyslové zóny a to na dvacet let. Určité výhody by to městu přineslo. Z finančních prostředků za pronájem mohli bychom sanovat kozí farmu, další výhodou by bylo, že bychom mohli dostávat za pronájem až půl miliónu korun ročně, což by činilo za 20 let 10 miliónů korun do rozpočtu města. Plusem by bylo i to, že by město v případě pronájmu za dvacet let ten pozemek stále vlastnilo, kdežto kdyby se zastavil průmyslovou zónou, prodal by se firmám, které by tam působily. Dá se říci, že je to zajímavý materiál, ale zatím nepadlo žádné rozhodnutí. Materiál bude dopracován a předložen k rozhodnutí zastupitelstvu města, vysvětlil místostarosta Tomáš Dufek. (př) DENNÍ AKTUALIT ALITY Y Z MĚSTA A NAJDETE NA SKO.CZ

2 2 Letošní Mozaika a škol přilák ilákala i nové účastníky Minulý týden se uskutečnil v pvském kulturním domě Máj už 12. ročník pře - hlídky Mozaika středních škol, která každoročně na podzim přináší žákům a jejich rodičům odpověď na otázku, kam jít po ukončení základní školy. Školská zařízení se prezentovala u svých stánků pomocí propagačních materiálů, videoprojekcí, informačních panelů, letáků, ale i ukázkami práce a výrobků. Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí nad Lužnicí dokonce využila ke své propagaci živou krajtu, kterou si mohli návštěvníci pohladit. Letošní Mozaika byla oproti minulým ročníkům trochu rozsáhlejší, protože se tu představilo 36 škol loni jich bylo Zastupitelé se na svém zasedání 4. listopadu zabývali mimo jiné spádovými obvody pvských základních škol pro školní rok 2009/2010. Sta - novení těchto spádových obvodů vycházelo z letošních zkušeností a dále také z předpokladu zavedení školního autobusu od nového školního roku. Ten by měl odjíždět z autobusového nádraží v 7.50 a jeho trasa by vedla kolem sauny, kde by byla zastávka pro děti ze základní školy Na Pražské, a dále na točnu na Táborské, kde by vystoupily děti jdoucí na základní školu Osvobození. Zpáteční linka by pak jela v opačném směru odpoledne kolem druhé hodiny a svážela by děti zpět na autobusové nádraží. Autobus by sloužil především pro děti z I. stupně, kterým zajistí jednodušší a bezpečnější dopravu především na vzdálenější ZŠ Osvobození. Smluvní obce, z nichž poslední spoj přijede na autobusové nádraží do 7.35 hodin, byly přiřazeny za ZŠ Krásovy Domky a ZŠ Komenského. Současně byly na tyto dvě školy zařazeny smluvní obce, z nichž spoje přijíždějí pouze v 7.00 a v 7.50 hodin. Při nepříznivém počasí by totiž jejich pozdní příjezd mohl zavinit zpoždění školního autobusu. Smluvní obce, ze kterých přijíždějí spoje v době od 7.35 do 7.50 hodin, byly zařazeny na ZŠ Osvobození. Pro tyto 32. Zájem o prezentaci projevily například i školy z Třebíče. Jinak samozřejmě nemohly chybět všechny domácí, pvské střední školy, ale i školy z bližšího i vzdálenějšího okolí, které doplnily rozmanitou nabídku oborů.(př) Děti bude vozit za vzděláním školní autobus děti bude zajištěn školní autobus, který bude sloužit i dětem ze smluvních obcí, které již navštěvují nebo budou navštěvovat základní školu Na Pražské. Na novém sídlišti Polní Dvůr přibyly dvě nové ulice, Akátová a Jasanová. Ty byly přiřazeny na ZŠ Komenského. Další novinka se týká dětí ze základních škol z Božejova, Olešné a Rynárce. Tyto obce sice mají své školy, ale pouze první stupeň, takže děti od šesté třídy dojíždějí do pvských škol. Uvažovali jsme o možnosti, že by se otevřela třetí šestá třída na základní škole Komenského nebo Krásovy domky. V tom případě by se ale musela zajistit kapacita kmenových Podpora fotbalistům Zastupitelstvo města schválilo 4. listopadu mimo jiné poskytnutí finanční podpory ve výši korun fotbalovému oddílu FK Pv o. s. za účelem postupu žáků do vyšší soutěže. Jedná se o mimořádný příspěvek mimo režim rozdělení prostředků podle loni schválených Zásad pro poskytování finančních prostředků na sportovní činnost z rozpočtu města Pva. O. s. FK Pv odůvodnilo svou žádost o tento mimořádný příspěvek postupem tří mužstev mladších a starších žáků a mužů skupiny B - do vyšších soutěží, což si vyžádá zvýšené náklady na pravidelnou činnost oddílu. Žádost byla předběžně projednána ve finančním výboru, komisi pro sport a tělovýchovu a nakonec schválena zastupitelstvem. Jedná se o finanční prostředky, které nebyly přerozděleny z dvou milionů korun, původně určených pro hokejisty, hrající druhou ligu. (př) tříd i potřební pedagogové a pro nás jako pro obec by to bylo nevýhodné, protože máme volné kapacity v šestých třídách i na dalších našich školách - Osvobození a Na Pražské. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme v příštím roce otevírat další šesté třídy, ale všechny tyto děti z Božejova, Olešné a Rynárce se vejdou do stávajících šestých tříd, které jsou na všech našich základních školách, vysvětlil místostarosta Tomáš Dufek. Na jednání zastupitelstva byly také schváleny termíny zápisů do prvních tříd základních škol. Ty se uskuteční v pátek 23. ledna 2009 od 14 do 17 hodin a v sobotu 24. ledna 2009 od 8 do 10 hodin. (př) KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ZVOU ZV POŘADY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ CHALUPNÍK A ČERT O PYŠNÉM KOLÁČKU KD Máj - Malá scéna - sobota 6. prosince hodin Hraje loutkoherecká skupina Rolnička. Kašpárek se těší na obrázky namalované malými diváky, nezapomeňte je přinést. Vstupné: 20 Kč VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Zemanovo dřevěné divadlo Brno Městské divadlo - neděle 14. prosince hodin Vánoční představení, které napovídá dětem, proč slavíme vá - noční svátky. Obsahuje příběh narození Ježíška, hraný velkými marionetami. Vánoční písničky a koledy, zpívané s doprovodem kytary a aktivním zapojením dětí. Vypráví o vánočních lidových zvycích a obyčejích. Vše je podtrženo vánoční dekorací - jeviště vypadá jako Betlém a nechybí ani vánoční stromeček. Vstupné: předprodej 50 Kč, na místě 60 Kč NOVINKY V SÍTI TICKETPORTAL Turistické informační centrum na Masarykově náměstí v i - mově jako člen sítě TICKETPORTAL umožňuje zakoupení vstupenek na zajímavá představení v celé ČR. Z nabídky: SLUHA DVOU PÁNŮ (činohra) Divadlo Kalich Praha , , Kompletní seznam představení najdete v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí a na OPERETA Zakladatelka hospicové- ho hnutí v České republice MUDr. Marie Svatošová bude protagonistkou před- nášky,, kter erou ou pořádá pel- hřimovská skupina České křesťanské akademie ve spo- lupráci s Oblastní charitou imov.. Přednášk ednáška z cyklu akademických setkání nese název Hospice - umění do- provázet a uskuteční se ve čtvrtek 27.. listopadu 2008 v hodin ve Fresk eskovém sále Muzea Vysočiny v Pel- hřimově. OSTR TROV V MILOVÁNÍ Počátecký divadelní spolek Městské divadlo - sobota 29. listopadu hodin Nastala doba podzimu, plískanic a dlouhých večerů, kvapem se přibližuje adventní čas. Skoro jako sen dávno minulý se nám zdá doba letošních dovolených a prázdnin, plná sluníčka, pohody, mnohdy i moře a letní atmosféry. Většina z nás by určitě ráda tyto chvíle alespoň na pár dní vrátila. Pár dní vám nesplníme, ale několik hodin ano. Počátecký divadelní spolek pro vás připravil na již zmíněné dlouhé podzimní večery rozvernou, létem a sluníčkem nabitou operetu Ostrov milování. Můžete se s námi vydat na cestu Pacifikem výletní lodí Jižní Kříž a navštívit tichomořské ostrovy plné slunce a exotiky. Celá opereta bude provázena úžasnými melodickými písničkami, které si s námi určitě s chutí zazpíváte. Vždyť zajisté znáte melodie Tvůj bílý šátek či Láska brány otevírá. Samozřejmě nebude nouze ani o překvapivé situace, dobrodružství či humorné zvraty. Nejvíce však půjde o lásku, vždyť jsme přece na Ostrově milování. Hra je uváděna u příležitosti 175. výročí ochotnického divadla v Počátkách. Hudba: Josef Stelibský Vstupné: předprodej 70 Kč, na místě 90 Kč KRÁTCE Z DĚNÍ VE MĚSTĚ V úterý 9. prosince se uskuteční poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Pva. Důležitým bodem jednání by měla být mimo jiné investiční část rozpočtu na příští rok. Zasedání zastupitelstva začne ve hodin v zasedací síni Městského úřadu v Pvě na Pražské 127. Město Pv uspořá- dá v sobotu 13. prosince další ročník tradičního tur- naje v sálové kopané mezi partnerskými městy.. Letos by měly přijet týmy z rakous- TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ Upozorňujeme všechny původce odpadu (právnické osoby), že jsou povinni odevzdat Základní popisy od- padu podle Vyhlášky číslo 294/2005 Sbírky provozo- vateli příslušného zařízení k kého St. Valentinu, Dolného Kubína a polské Limanowy wy. Zastupitelstvo města Pva schválilo na svém zasedání 4. listopadu zajištění finančních prostředků na předfinancování projektu s názvem Podpora rozvoje cestovního ruchu na Pvsku, podaného v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod. Jedná se o finanční prostředky ve výši korun, přičemž dotace poskytnutá z ROP by měla představovat 92,5 %. (př) nakládání s odpady (Tec echnické služby města i- mova - TSmPe), tiskopisy je možno vyzvednout přímo na TSmPe u odpadového hos- podáře - ing. Jozef HOĎA, telef elefon: Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY Zveme na přednášku České barokní sochařství a malířství Braun, Brokoff, Škréta, Brandl, která se uskuteční v hudebním oddělení pvské knihovny ve čtvrtek 27. listopadu v hodin. Lektorem bude Mgr.. Jarosla oslav Staněk a přednášku doplní promítání diapozitivů. Touto přednáškou pokračuje dlouhodobý základní kurz dějin umění, který posluchače postupně seznamuje s osobnostmi i díly nejvýznamnějších představitelů malířství, sochařství, architektury. Kurz může také vhodně doplnit učivo studentům středních škol a být i vhodnou přípravou pro maturanty hlásící se ke studiu na umělecké vysoké školy. Akce je pořádána ve spolupráci s pvskou pobočkou banky Waldviertler Sparkasse von V pondělí 1.. prosince pořádá pvská knihovna ve spolupráci s nakladatelstvím Anagram tvůrčí dílny vedené Pe- trou Langrovou ou na téma Vánoce a vánoční výzdoba. Dopoledne proběhne dílna pro děti pozvané ze základních škol v Pvě a odpoledne od hodin začíná vánoční dílna pro veřejnost. Městská knihovna Pv pořádá ve středu 3. prosince v hodin podvečer plný nápadů a inspirací na téma Vánoční dekor orace a vazba s Ing. Marií Slavík víkovou ou, která předvede ukázky své rozmanité tvorby. Srdečně zveme všech - ny zájemce. (měk) Výběr z nových knih Městské knihovny v imově BELETRIE Cutler, R.: TAJNÝ SVITEK VITEK; Vaňková, L.: KDO NA KA- MENNÝ TRŮN; Finder, J.: VRAŽEDNÝ INSTINKT; Connolly, J.: NEODPOČÍVEJ V POKOJI OJI; Preston, D.: KOLO TEMNOTY; Viewegh, M.: ROMÁN PRO MUŽE; Frýbort, P.: KARNEVAL AL TRPASLÍKŮ ASLÍKŮ; Dumas, A.: JEHÚOVI TOVA- RYŠI YŠI; Plaidy, J.: VÁLKA KRÁLOVEN VEN; Balabán, J.: PRÁZD- NINY; Kessler, L.: MONTYHO UTAJENÉ VÍTĚZSTVÍ VÍ; Pilcher, R.: DIVOKÝ TYMIÁN YMIÁN; Hart, J.: DOLE U ŘEKY; Klimtová, V.: JAK SE ZBAVIT TCHYNĚ JEDNOU PRO- VŽDY; Svoboda, I.: NĚKDO SE ASI TOPÍ; Jones, S.: ŠTVANEC ANEC; Green, J.: DRUHÁ ŠANCE; Lutz, J.: NOČNÍ VRAŽDY; Harvey, J.: POPEL A KOS OSTI TI; Johnson, S.: VE SLUŽBÁCH DÁMY NAUČNÁ LITERATURA TURA Fenby, J.: SPOJENCI; Ryantová, M.: ČEŠTÍ KRÁLOVÉ VÉ; Wright, E.: SLAVNÍ LEVÁCI V DĚJINÁCH LIDSTVA; Gluch, M.: VÁNOČNÍ DEKORA ORACE Z KORÁLKŮ ORÁLKŮ; Gympel, J.: DĚJINY ARCHITEKTUR CHITEKTURY; CESTOVNÍ ATLAS SVĚT VĚTA; Zve - lebil, J.: NA VANDR ANDRU S REFLEXEM II; Rohál, R.: KDYŽ SE OSUD NEMAZLÍ; Gerlings, Ch.: 100 NEJVĚTŠÍCH MALÍŘŮ; Kovaříková, L.: Z ÚTULKU AŽ K MOŘI; Mykiska, M.: JIŽNÍ AMERIKOU PŘES PATAGONII K ORINO- KU; Cílek, V.: DÝCHAT S PTÁKY ÁKY; Jůzlová, J.: VELCÍ PANO ANOVNÍCI EVROPY OPY; Halík, T.: DOTKNI SE RAN; Godman, P.: VATIKÁN A HITLER; Freeman, J.: WEBOVÉ STRÁNKY DĚTSKÁ LITERATURA TURA MOJE MALÁ KNÍŽKA O OBROVSKÝCH STROJÍCH; Scott, M.: ČARODĚJ; Březinová, I.: KOZÍ PŘÍBĚH; Šulcová, M.: POHÁDKY Z RŮŽOVÉ STRÁNĚ; Dědková, J.: RŮŽE PRO ČOKOLÁDO OLÁDOVOU OU HOLKU; PERCY A STRA TRA- ŠIDELNÝ DŮL; VELKÁ KNIHA OTÁZEK A ODPOVĚDÍ VĚDÍ; Kahoun, J.: O MAŠINKÁCH; Clements, J. M.: VIKINGO- VÉ; Becker, T.: TEMNÁ STRANA; Stuchlá, D.: ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA; Futová, G.: NAŠE MÁMA JE BOSORKA!; Durdík, T.: ČESKÉ HRADY; Kratochvíl, M.: ČARODĚJ Z NAFUKOVACÍHO STR TROMU OMU; Roland, H.: SKLÁDANÁ PŘÁNÍČKA S PŘEKVAPENÍM APENÍM; Sypal, J.: VOD- NICKÉ POHÁDKY; Horowitz, A.: VESMÍRNÁ ARCHA KNIHOVNA DOPORUČUJE Stuchlá Dana - ŠÍLENĚ SMUTNÁ PINCEZNA Známá filmová pohádka z roku 1968 přichází v knižní podobě. Neztratila nic ze svého půvabného humoru a jistě i v dnešní době potěší všechny generace. Princ Václav a princezna Helena jsou krásně paličatí. Rádcové Iks a Ypsilon kují pikle. A králové jsou někdy se svou moudrostí v koncích. (měk)

3 K U L T U R A 3 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ ZVOU KONCER ONCERTY VÁNOČNÍ KONCER ONCERT - VYSOČINKA + NAĎA URBÁNKOVÁ Městské divadlo - čtvrtek 27. listopadu hodin Již tradičně pořádá kapela Vysočinka koncert pro příznivce dobré dechovky. V letošním roce vystoupí s kapelou známá populární zpěvačka Naďa Urbánková se svými největšími hity. V programu zazní i vánoční písně a koledy. Všichni jsou srdečně zváni. Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 150 Kč VÁNOČNÍ KONCER ONCERT JAKUB SMOLÍK + SKUPINA F.. KASLA + PĚVECKÝ SBOR ZUŠ PELHŘIMOV pod vedením D. Bezstarostové Městské divadlo - úterý 9. prosince hodin Přední country - popová hvězda Jakub Smolík se na scéně populární hudby poprvé objevil v roce Od té doby sklízí na tomto hudebním poli spoustu úsoěchů. Připomeňme si několik jeho hitů Až se ti jednou bude zdát, Ave Maria a spousta dalších. Tentokrát si pro nás připravil i vánoční písně a několik nám jich zazpívá s dětmi z pěveckého sboru Základní umělecké školy v Pvě. Vstupné: předprodej 230 Kč, na místě 250 Kč TRADIČNÍ 29. VÁNOČNÍ KONCER ONCERT Městské divadlo - středa 10. prosince hodin Městská dechová hudba Míti Kotrče pro vás opět připravila tradiční vánoční koncert. Přijďte si poslechnout a zazpívat krásné vánoční koledy. Vstupné: předprodej 70 Kč, na místě 80 Kč STO ZVÍŘAT KD Máj - sobota 13. prosince hodin Sto zvířat patří se svojí více než osmnáctiletou historií mezi špičku české klubové scény. Jejich písně Škola, Nikdy nic nebylo nebo Dáma s Čápem jsou tím nejznámějším, co se na této scéně objevuje. Poslední album Rozptýlení pro pozůstalé získalo cenu Anděl 2007 v kategorii ska/reggae. Více: Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč TANEČNÍ SHOW SWAN LEGEND - IRISH DANCE SHOW Městské divadlo - úterý 25. listopadu hodin Přeneste se s námi do Irska a nechte si vyprávět starodávnou legendu irské mytologie. Přeneste se s námi do doby, kdy tato země byla příbytkem bohů a polobohů žijících v zásvětí, které se jednou do roka o Samhainu propojovalo se světem lidí. Prostřednictvím špičkových tanečních a především stepařských výkonů celého souboru i jeho sólistů, doplněných velkolepou výpravnou světelnou show s plejádou efektů i videoprojekcí a umocněných více než 180 originálními kostýmy vám budeme vyprávět příběh, přenášený po mnoho generací. Nechte se vtáhnout do děje a vychutnejte si lahodné menu připravené z těch nejkvalitnějších ingrediencí irského stepu a scénického PROGRAM tance. Menu plné mystiky, lásky i překvapivých zvratů. Vstupné: 350 Kč SILVES VESTR SE BLÍŽÍ SILVES VESTR TR 2008 KD Máj - středa 31. prosince hodin Přijďte si zatancovat v poslední den v roce a pobavit se nejen s přáteli, ale také se skupinou Minor (široký repertoár taneční i dechové hudby). Bude připravena nejen dobrá muzika, ale také občerstvení p. Hunala Restaurace Máj dle vlastního výběru. Vstupné: 200 Kč VSTUPENKY NA VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ, KTERÁ UVÁ- DÍME V NAŠÍ KULTURNÍ NABÍDCE NA TÉTO STRANĚ, JSOU V PRODEJI V TIC (TURISTICKÉM INFORMAČ- NÍM CENTRU), MASAR ARYK YKOVO O NÁM. 10, PELHŘIMOV. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Aldo Nicolaj - NEBYLA TO PÁTÁ, Á, BYLA TO DEVÁTÁ Agentura Harlekýn Praha Městské divadlo - středa 3. prosince hodin Komedie je skvělá již svým námětem a dokonalá díky mistrným dialogům, herecké výkony nevyjímaje. Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne drama. Vážné nebo směšné, často obojí, střídavě i současně. Bylo-li nejčastějším námětem staré komedie namlouvání s překážkami, nejčastějším námětem měštácké komedie se stává manželská nevěra a nejčastějším situačním schématem trojúhelník. Častým používáním se ovšem trojúhelník opotřeboval a jeho současným autorským uživatelům nezbývá než pracně hledat jeho dosud nevyčerpané možnosti. Italskému dramatikovi Aldo Nicolajovi se v komedii Nebyla to Pátá, byla to Devátá (rozuměj: nikoli Beethovenova Osudová symfonie, ale poslední Devátá s Ódou na radost) podařilo objevit možnost vskutku originální, ba senzační. Úsměvný bulvár o začátku a konci jednoho manželského trojúhelníku. Režie: Jiří Menzel Hrají: Josef Carda, Jana Švandová, Rudolf Hrušínský Vstupné: 230, 240, 250 Kč Uváděno v rámci divadelního předplatného. V prodeji je ještě možné zakoupit vstupenky i mimo předplatné. KONCER ONCERT T KRUHU PŘÁTEL HUDBY VERNER COLLEGIUM Pavel Verner - hoboj, anglický roh Petr Verner - housle, viola Julie Verner ernerová - housle Radka a Verner ernerová - viola Pavel Verner - violoncello Michael Verner - fagot Kostel sv. Víta - úterý 2. prosince hodin Profesionální komorní soubor významné pražské hudební rodiny. Tradice hudebních kořenů široké rodiny Vernerů sahá až do devatenáctého století. Dědictví talentu minulých generací nese dnes jako nejstarší hudebník rodu Pavel Verner, vynikající hobojista a hudební pedagog. Aktivní rodinné muzicírování přerostlo logickým během času, kdy se z dětí stali profesionální hudebníci, ve špičkovou profesionální práci. Kritiky oceňují kvalitu zvuku, spontánnost výrazu a jednotu stylového pojetí, kultivované lety společné práce a výrazným talentem. Všichni členové souboru zastávají významné posty pražského hudebního života. Soubor má velmi zajímavé a flexibilní instrumentální obsazení. Většina hráčů ovládá hru na několik nástrojů, což nabízí pestrou paletu témbrů a barev při interpretaci skladeb. Publikum tak může slyšet různé kombinace těchto nástrojů: hoboj, anglický roh, housle, violy, violoncello, kontrabas, fagot, zobcové flétny a další. Takto široká škála instrumentů umožňuje hrát ve velkém obsazení anebo sestavovat programy komornější. Na některých koncertech spoluúčinkují jako sólisté také zpěváci Ludmila a Jan Vernerovi. Soubor vystupuje nejen v Praze a českých městech ale i v zahraničí. Michael Haydn - Divertimento B Dur Wolfgang Amadeus Mozart - Sextet c moll KV 406 Luigi Boccherini - Sextet pro hoboj, fagot a smyčce Georg Joseph Werner - Vánoční hudba - Pastorela per il natale del nostro signore Ludvig van Beethoven - Sextet Es Dur op. 81b Sponzorují: Zahradnické služby Hana Neckářová Vstupné: předprodej 90, na místě 110, studenti a děti 20 Kč Vážení pořadat adatelé, máte-li zájem o zveř eřejnění ejnění vámi pořádaných kulturních akcí v Pvě na plakátu Kam v Pvě za kulturou a na nahlašte je vždy nejdéle do předposledního čtvrtka v měsíci na telef elefon 565/ nebo 777/0 7/ (Vlasta a Vlčková) nebo na VÝSTAVY VY GALERIE M Do 30. listopadu 2008: prodejní vý- stava Josefa Burkharda Kraji- na v obrazech. Autor, výtvarník z Načeradce, se narodil v zahradnické rodině a jak říká, v přírodě se pohyboval prakticky denně. Proto ho pozorování krajiny a oblohy tak zaujalo, že se pokoušel různé situace zachycovat malbou. Jeho povoláním se nakonec stala strojařina, malování však nikdy neopustil a některé své obrazy nabízí k prohlédnutí na výstavách. Od 2. prosince 2008: prodejní výstava a Petr tra a Háši Obrazy azy, kresb esby, Báry y Vávr ávrové é Ker eramik amika a a ing. Marie Slavík víkové Suché vazby. Vernisáž výstavy vy se uskut uteční 6. prosince od hodin. Ve sklepení čeká na malé i velké návštěvníky MUZEUM STRA TRA- ŠIDEL. Více na kde si mimo jiné můžete vyzkoušet své znalosti strašidlologie v počítačové hře. vírací doba Galerie M a Muzea strašidel ( ): ÚT - PÁ: , SOBOTA: , NEDĚLE: PRVNÍ ČESKÉ MÚZYum ANEB SÍŇ LIPSKÝCH V muzeu rodiny Lipských se můžete seznámit s fotografiemi a dalšími relikviemi z dětství budoucího herce Lubomíra a jeho bratra režiséra Oldřicha a jejich další umělecké kariéry. Zasmějete se známým scénám bratří Lipských a prohlédnete si plakáty a jiné zajímavosti. Více: vírací doba ( ): PO - PÁ: , SOBOTA: MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV Ve výstavní síni zámku pánů z Říčan si můžete prohlédnout výstavu dětských prací a dalších exponátů, dokumentujících život Základní školy Pv, Osobození Výstava se koná u příležitosti dvacátého výročí otevření školy. Více: ací doba (květen - říjen): ÚT - PÁ: , SO - NE: , (listopad - prosinec): ÚT - PÁ: 9:00-12:00, 13:00-16:00 SO: 10:00-12:00 NE: 13:00-15:00 MUZEUM REKORDŮ A KURIOZIT (Jihlavsk - DolnÌ br na) Největší, nejmenší, nejrychlejší, nejdelší, nejtěžší... to jsou přívlastky, s nimiž se v muzeu, mapujícím unikátní výkony českých a světových rekordmanů, setkáte na každém kroku. K vidění je tu například i nejmenší galerie na světě Lubomíra Vaňk aňka, a, kter erá nabízí 54 portrétů - karik arikatur atur významných osobností. Agentura Dobrý den nabízí: Muzeum rekordů a kuriozit - Zlaté české ručičky (unikáty ze sirek) - Dům dobrých dnů. Expozice spojuje značená Procházka Českou knihou rekordů. Více: Tel.: nebo vírací doba: PO - NE: vírací doba od 1.. října do 31.. května TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Masaryk ykovo o náměstí čp. 10, 0, imov Pondělí - pátek Sobota Neděle zavřeno Progr ogram kina Vesmír od 21.. listopadu do 5. prosince Pátek 21., sobota 22., neděle 23. listopadu (19.30 hodin) QUANTUM OF SOLACE CE (107 ) 7 ) Nejnovější bondovka režiséra Marca Forstera. Film navazující na předchozí snímek Casino Royale, opět s Danielem Craigem v hlavní roli. Napětí, krásné ženy a vše ostatní, co patří k životu agenta 007, je v tomto snímku k mání. Uvádí FALCON. 75 Kč Mládeži přístupný Pondělí 24., úterý 25., středa 26. listopadu (19.30 hodin) CESTA DO STŘEDU ZEMĚ (95 ) Dobrodružný film o vědecké výpravě, která se shodou okolností ocitá v situaci, kdy proniká hlouběji a hlouběji do nitra Země. To, co při této cestě objeví, je naprosto nepředstavitelné... V hlavních rolích Brendan Fraser, Josh Hutcherson a Anita Briem. Nenechte si ujít! Do kin uvádí společnost WARNER BROS. 70 Kč Do 12 let t nevhodný Čtvrtek 27., pátek 28. listopadu (19.30 hodin) SAW W V. (92 ) Další pokračování dnes již kultovní hororové série v režii Davida Bella. Hrají Tobin Bell, Scott Patterson, Julie Benz, Meagan Good a další. Původní znění s titulky. Do kin uvádí společnost Hollywood C.E. 65 Kč Do 15 let t nepřístupný Sobota 29., neděle 30. listopadu (19.30 hodin) MAMMA MIA! (108 ) Pro velký zájem ještě jednou opakujeme pohodový muzikál se slavnými melodiemi skupiny ABBA s Meryl Streep, Piercem Brosnanem a Colinem Firthem v hlavních rolích. Do kin uvádí společnost BONTONfilm. 60 Kč Mládeži přístupný Sobota 6., neděle 7.. prosince (19.30 hodin) KONEČNĚ SPOLU (96 ) Režijní debut známé herečky Helen Huntové. Romantický příběh o zralé ženě, které se rozpadá manželství a ona zoufale hledá lásku svého života. V hlavních rolích Helen Huntová, Colin Firth a Matthew Broderick. Do kin uvádí společnost BONTONfilm. 80 Kč Do 15 let t nepřístupný PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Pátek 21., sobota 22., neděle 23. listopadu (17.00 hodin) VESMÍRNÍ OPIČÁCI (80 ) První člověk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je zatím poslední, ale je šíleně ztřeštěný... doufejme, že se vrátí! Animovaná rodinná komedie. Do kin uvádí společnost BON- TONfilm. Pondělí 1., úterý 2., středa 3. prosince (19.30 hodin) POLOČAS OČAS ROZP OZPADU (106 ) 55 Kč České znění Premiéra filmu slovenského režiséra Vladimíra Fischera. Tragikomedie ze současné Bratislavy, ve které v hlavních rolích Středa 26. listopadu (17.00 hodin) uvidíte Jána Krónera, Kláru Trojanovou - Pollertovou, Ivu BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKY (63 ) Janžurovou, Táňu Pauhofovou a Dianu Mórovou. Do kin uvádí společnost BONTONfilm. Animované pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Do kin uvádí K. F. a. s. 55 Kč Do 15 let t nepřístupný 70 Kč České znění (dabing)

4 4 BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM OMANŽELŮM 18. října Roman Petrů, Lipice a Martina Dvořáková, Vodná Jiří Vyskočil, Praha 9 a Veronika Kubíčková, Pobistrýce Marek Bartoška, Pv a Alena Stachová, Pv 25. října Tomáš Severa, Pv a Martina Zelenková, Pv 1.. listopadu Vladimír Florian, Pv a Zdenka Jirková, Pv NARODILI SE 30. září Anna Štveráková, Praha 6. října Matěj Šíma, Nová Včelnice Tereza Balcerzaková, Klobuky Tomáš Koch, Pv 8. října Michal Holub, Rohozná 9. října Jan Pišan, Čechtice 10. října Jaroslava Smejkalová, Popelištná 11. října Jiří Zabloudil, Humpolec Štěpán Kupsa, Vlašim 12. října Anita Ernyesová, Vyskytná 13. října Natálie Straková, Humpolec Nikol Bartůňková, Humpolec 14. října Tomáš Polanecký, Pv Ondřej Bureš, Počátky Marek Krupka, Želiv 15. října Antonín Slavětínský, Rynárec 17. října Štěpán Václavík, Pv 18. října Veronika Trpáková, Pacov 19. října Prokop Spálovský, Horní Cerekev Nikol Kaziová, Nová Cerekev 20. října Zuzana Fajstauerová, Kamenice n. Lipou Stela Chválová, Kamenice nad Lipou 21. října Václav Beneš, Pv 22. října Adam Kašparů, Kamenice nad Lipou Barbora Velichová, Vicemil 23. října Martina Ságlová, Komorovice Anna Šarlota Harudová, Pv Jiří Klíma, Pv 24. října Karolína Krupková, Hněvkovice Matyáš Krňanský, Kamenice nad Lipou Marek Halagačka, Mikulášov 25. října Jana Péčová, Žirovnice Anna Dvořáčková, Křeč 29. října Daniel Semorád, Počátky Matěj Pluháček, Pv 30. října Sylva Bubnová, Humpolec 31. října Tereza Hálová, Černovice 1. listopadu Kristián Jelínek, Vračkovice Kristýna Steiningerová, Vyskytná 3. listopadu Petra Samková, Vlčetín 5. listopadu Valerie Nečasová, Pv 6. listopadu Tadeáš Jursa, Pv 7. listopadu Kateřina Vybíralová, Jindřichův Hradec Markéta Pavlíčková, Rodinov Tereza Fousová, Pv 8. listopadu Dominik Plešák, Pv VZPOMÍNKA 22. listopadu uplynou již čtyři smutné roky ode dne, kdy zemřel pan Jan Ošmera z Pva. Stále vzpomíná přítelkyně Vladimíra. Vážení občané, Pv včetně místních částí a jejich okolí jsou pro většinu z nás místem, kde trvale žijeme. Všímáme si současné podoby našeho města (místních částí) a více těch věcí, které nám vadí a trápí nás, než těch, na které můžeme být pyšní. V dnešní složité a uspěchané době nenacházíme prostor k zastavení a zamyšlení nad tím, proč tomu tak je. Ve stavebním vývoji jsme všichni zaznamenali prudký vývoj v oblasti bydlení, průmyslu, objektů rekreace, kultury a školství. Výrazně se změnila technická a dopravní infrastruktura našeho města. Řada změn má pozitivní účinek, ale je zde i řada omylů a chyb, které se velmi těžko odstraňují (některé se již odstranit nedají vůbec). Na počátku devadesátých let minulého století vznikl pro město Pv a místní část Starý Pv, Myslotín a Skrýšov dodnes platný a závazný územní plán sídelního útvaru Pv (schválený Zastupitelstvem města v roce 1995). Tento právní předpis vnesl do zástavby města určitý řád a pořádek. Tento dokument prodělal po dobu své účinnosti řadu pozitivních změn a jeho platnost bude trvat až do schválení a vydání nového územního plánu Pv. Požadavek na nový územní plán S příchodem zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (sta- Seriál - předst edstavujeme příspěvk íspěvkové é organizace města: a: Městská správ áva lesů imov,, s. r.. o. Představujeme příspěvkové organizace, které zřizuje Město Pv jako službu svým občanům. Naučná stezka Křemešník byla vybudována s finanční pomocí z Fondu Vysočiny. Foto: archiv Městské správy lesů Pv vební zákon), ve znění pozdějších předpisů vznikl požadavek pořídit pro město a jeho místní části nový územní plán. Zastupitelstvo města Pva na svém 13. řádném zasedání dne rozhodlo o pořízení územního plánu Pv. Dle výše uvedeného zákona musí být územní plán zpracován pro celé správní území obce (u města Pva se tudíž jedná i o všechny místní části) a pro celé katastrální území. Řešený územní plán bude představovat na další období podstatný krok v dalším rozvoji města a jeho místních částí. Kromě vlastního města Pva bude řešit i místní části Benátky, Bitětice, Čakovice, Hodějovice, Houserovka, Chvojnov, Janovice a Ostrovec, Lešov, Lipice, Myslotín, Nemojov, Pejškov, Pobistrýce, Radětín, Radňov, Rybníček, Skrýšov, Služátky, Starý Pv, Strměchy (Jelcovy a Kocourovy Lhotky), Útěchovičky, Vlásenice-Drbohlavy, Vlásenice to vše o rozloze 9527 ha. Územní plán bude zpracován v digitální formě projektantem, který vzejde z výběrového řízení. Do nového územního plánu budou převzaty plochy (bydlení, výroba, služby, rekreace) a koridory (například dopravní trasy) ze stávajícího územního plánu sídelního útvaru, schválených zásad územního rozvoje kraje Vysočina a zpracovaných územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Pv. (Pokračování) Pro zvýšení rekreační hodnoty městských lesů jsme s částečnou finanční pomocí Fondu Kraje Vysočina vybudovali v roce 2004 naučnou stezku na Křemešníku a na konci září byla oficiálně otevřena nová naučná stezka Čertův hrádek na Rohozné. Z vlastních prostředků jsme financovali například také obnovu Stříbrné studánky, Zázračné studánky, kapličky na Křemešníku a rekonstrukci přilehlé poustevny. Naší hlavní snahou je podílet se na rozvoji města a jeho majetku, a to nejen vlastní činností společnosti a vynakládáním finančních prostředků na nové investice či opravy provozních budov, hájoven, lesních cest nebo svážnic (jen za období to bylo celkem tisíc Kč), ale také vzájemnou spoluprací s ostatními zdejšími institucemi a podnikateli v rámci Mikroregionu Pvsko. Ing. František Kučera, jednatel společnosti Uvítáme spolupráci občanů Důvodem pro pořízení územního plánu je kromě změny právních předpisů rozvoj ekonomických, společenských a demografických podmínek spojených s velkým nárůstem automobilové dopravy. Cílem je vytvoření harmonického města a místních částí, vytvoření podmínek pro nabídku bydlení, výrobu, podnikání, zajistit dopravní dostupnost, kvalitní životní prostředí, dostatek ploch pro pracovní příležitosti ale i rekreační aktivity. Pořizovatel (Město Pe l - hřimov) chce, aby tvorba nového územního plánu byla prováděna nejen za účasti dotčených orgánů a sousedních obcí, ale i široké veřejnosti (bez ohledu na vlastnictví nemovitostí a pozemků). Ve - řejnost má dle stavebního zákona možnost ovlivňovat celý proces tvorby svojí aktivní účastí. Má právo vznášet připomínky, případně námitky. Pořizovatel chce touto cestou požádat občany o aktivní, avšak věcný a konkrétní přístup k tvorbě územního plánu. Územní plán stanoví každému pozemku v katastrálním území jeho funkční využití. Touto cestou vyzýváme občany (vlastníky pozemků), kteří by chtěli zařadit své pozemky do nějaké konkrétní plochy (například pro budoucí bydlení), aby své podněty doložené písemnou žádostí, mapou a dokladem vlastnictví (například informací o parcele z katastru nemovitostí) Připravuje se nový územní plán, město uvítá aktivní a věcnou spolupráci široké veřejnosti při jeho tvorbě Krmítkování oslovilo děti i dospělé Už pošesté se v Městské knihovně v Pvě uskutečnilo Krmítkování, program Střediska ekologické výchovy Mravenec. Děti i dospělí si na několika stanovištích mohli vyrobit krmítka pro ptáky, poučit se o tom, co je vhodné a co nevhodné ke krmení ptáků, poznávat ptačí druhy podle pírek, prohlédnout si různé ptačí budky nebo si namalovat opeřence. Novinkou bylo letos například poznávání různých druhů ptáků podle tvaru hlavy nebo názorně barevně zobrazený vývoj ptačího zárodku ve vajíčku. Nechyběly ani hádanky a křížovky. Smys- lem Krmítkování je připomenout návštěvníkům, že volně žijícím ptákům mohou pomáhat i ve městě. V žádném případě by však lidé neměli dávat do ptačích krmítek čerstvé pečivo a zbytky pokrmů, protože ty způsobují ptákům zažívací potíže a uhynutí. Vhodným krmivem jsou například olejnatá semena slunečnice, semena máku, lnu a řepky. Další tradiční program Střediska ekologické výchovy Mravenec, kterým je Medování, se plánuje na 17. prosince od 15 do 17 hodin a usku - teční se opět v městské knihovně. předali na Městský úřad Pel- hřimo imov v odbor výstavb vby,, Solní 1814, 4, imov. Rovněž je možná osobní návštěva na MěÚ imov,, odbor výstavb vby, Solní 1814 (Ing. František Souček, Ing. Jaroslava Hembe- rová) v úředních dnech (pondělí, středa), v ostatních dnech po domluvě (tel , 467) 7). Samotný proces pořizování územního plánu podléhá řadě jednání s dotčenými orgány a není tudíž zaručeno, že všechny požadavky budou do zastavitelných ploch zařazeny a do územního plánu zapracovány. Územní plán by měl být zpracován tak, aby město zůstalo centrem veřejné správy, kultury, školství a služeb. V novém územním plánu je nutno navrhnout odpovídající stavby technické infrastruktury (např. čistírnu odpadních vod, vodovod, apod.), vyhledat rozvojové plochy, podpořit obnovu stávajících nevyužitých areálů, zohlednit měnící se nároky občanů, vytvořit podklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti obyvatel to vše s ohledem na příznivé životní prostředí. Rádi proto uvítáme Vaši spolupráci na tvorbě územního plánu a to konkrétními a zřetelnými podněty a připomínkami. Díky vašim podnětům dosáhneme toho, že nový územní plán bude vyžadovat minimum změn a bude sloužit pro další rozvoj města Pva s jeho správním územím. Městský úřad Pv, odbor výstavby Lékaři a sestry z celé republiky se sešli 7. listopadu na i - movském chirurgickém dnu. Letošní čtrnáctý ročník přinesl dvě změny byl jednodenní a konal se v kulturním domě Máj. Účastníci tohoto setkání absolvovali odborný program, ale i koncert a společenský večer. Odborný program v lékařské sekci se zabýval tématy jako náhlé příhody břišní v chirurgii, poranění předloktí a ruky a varia, sekce sester se věnovala problematice ošetřovatelské péče tematicky neomezené. V úvodu Pvského chirurgického dne pozdravili účastníky jak organizátoři, tak čestní hosté, mezi kterými nechyběl starosta Pva Leopold Bambula, který tuto akci zaštiťuje. Pvský chirurgický den využily opět ke své prezentaci firmy, nabízející zdravotnickou techniku a materiály (snímek).foto: (př) Halloween na Základní škole Komenského Poslední říjnový podvečer se škola proměnila ve strašidelnou budovu plnou čertů, duchů, čarodějnic, upírů a jiných příšer. Na temnou stezku odvahy označenou svíčkami, kterou připravili žáci druhého stupně, se vydalo téměř 200 odvážných dětí. Přicházely se svými rodiči i prarodiči. V cíli čekala na statečné návštěvníky sladká odměna a na památku se mohli všichni vyfotografovat s krásnými halloweenskými dýňovými panáčky. Kdo chtěl, šel si ještě zatancovat na závěrečnou diskotéku. Žáci ZŠ Pv, Komenského 1465

5 INZERCE,PUBLICISTIKA 5 Z HISTORIE MĚSTA Pohled od Kamenného mostu, před rokem 1900 DDM PELHŘIMOV INFORMUJE V pondělí listopadu se koná ve sportovní hale v Pvě turnaj v basketbale středních škol - kat. chlapci. Začátek v 8.00 hodin. V úterý 25. listopadu od 8.30 hodin změří své síly v basketbale při krajském kole středoškolačky. Florbal bude na programu ve e středu 26. a ve e čtvrtek ek 27. listopadu opadu. Ve středu budou hrát ve sportovní hale a v tělocvičně ZŠ Osvobození chlapci, ve čtvrtek ve sportovní hale dívky. Začátky jsou v 8.00 hodin. V sobotu 29. listopadu pořádá DDM pro rodiče s dětmi zájezd do Aquaparku v Liberci. V sobotu 29. listopadu se můžete zúčastnit tvůrčí dílny Výr ýroba dekor oračníc ačních svíček. Pod dohledem odborníka si zde můžete vyrobit podle svého vkusu tři dekorační svíčky různého tvaru a barvy. Tvůrčí dílna začíná ve 13 hodin na třídě Legií. Kontakt: Jitka Venkrbcová, tel V sobotu 29. listopadu vystoupí divadelní soubor Domino v Horní Cerekvi jako živý betlém. Pro zájemce o počítače a internet je otevřen DDM, třída Legií od pondělí do pátku od 13 do 15 hodin. Pokud chcete, aby vaše dítě navštívil hodný čert a Mikuláš z domu dětí a mládeže, můžete se přihlásit na telefonním čísle Další ker eramic amický podvečer s vánoční tematikou se koná 11. prosince v klubovně na třídě Legií. Můžete si zde pod vedením lektorky H. Vratišovské vyrobit vánoční dárky, deko - rativní předměty či užitkovou vánoční keramiku. Kontakt: tel Klub MANDRAGORA vyhlašuje kurz posilování pod vedením lektorky H. Vratišovské v MINIposilovně na DDM, Třída Legií. Kurs je určen pro skupinu 4-6 žen (jsou zařazeny relaxační cviky, kalanetika a cvičení pěti Tibeťanů). Kurs se koná ve dnech a 3., 10., vždy od do hodin. Udělejte něco pro své duševní i fyzické zdraví před vánočním shonem! Kontakt: tel Dům dětí a mládeže Pv vyhlašuje pro děti a mládež výtvarnou soutěž O nejkrásnější vánoční pohlednici. Své výtvarné minidílko (malba, kresba, grafika...) zhotovte na tvrdou čtvrtku nebo karton o rozměru 15 x 10 cm (pohlednicový formát) a zašlete nebo osobně odevzdejte nejpozději do 5. prosince 2008 na DDM Pražská 1542, Pv. Na druhou stranu pohlednice uveďte jméno, příjmení, věk, adresu, školu a třídu. Všechny pohlednice budou vystaveny v průjezdu domu čp. 3 od 11. prosince až do Zlaté neděle na radnici, která se uskuteční 21. prosince Z každé kategorie budou vylosováni tři výherci, které pořadatelé odmění věcným dárkem. Dům dětí a mládeže hledá děvčata od 5 do 9 let do vznikajícího souboru mažoretek. Pokud máte o tento kroužek zájem a máte rytmus v těle, přihlaste se do 25. listopadu na DDM Pražská. Soubor zahájí svoji činnost v prosinci. Por oradna pro o uživat atele ele sociálních h služeb V prostorách Centra pro zdravotně postižené v Pvě nadále funguje Poradna pro uživatele sociálních služeb. Zde Vám poradíme s vyřízením příspěvku na péči a případným odvoláním proti rozhodnutí správních orgánů, pomůžeme s výběrem potřebných sociálních služeb a vyhledáním vhodných poskytovatelů těchto služeb v regionu. Odpovědný pracovník Vám dále poradí, jak postupovat při uzavírání smlouvy s poskytovatelem, upozorní Vás na úskalí, která může smlouva přinášet. Na poradce se může obrátit každý uživatel sociálních služeb, pokud má pochybnosti o správnosti smlouvy či některým ustanovením ve smlouvě nerozumí. Ze zkušenosti víme, že nejčastější problémy jsou v účtování za služby, vrácení částek za služby, výrazné zvýšení cen, smlouvy jsou předkládány jako neměnné Pokud užíváte nebo budete užívat sociální služby, neváhejte a kontaktujte nás! Poradenské místo: Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Na Obci 1768, Pv, tel , Současně upozorňujeme na úřední hodiny poradny: úterý, čtvrtek: a Jana Kubů, poradna pro uživatele sociálních služeb První adventní setkání Klubu Pohoda Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, pracoviště Pv si dovoluje pozvat všechny ženy (nejen) se zdravotním postižením na adventní setkání nově vznikajícího relaxačně zájmového klubu Pohoda. Udělejte si čas a přijďte si popovídat, pobavit se, relaxovat a najít si nové přátele. Samozřejmostí bude chutné pohoštění a příjemná atmosféra. Budete-li chtít, vyzkoušíte si zajímavé i tradiční výtvarné a rukodělné techniky (ubrousková metoda, malba na textil a sklo, pletené košíčků, pletení, háčkování.), vyrobíte si drobné dárkové a dekorační předměty. Potěšíte tak nejen sebe, ale i Vaše blízké. Iniciativě a fantazii meze neklademe. První setkání, které se uskuteční v úterý 9. prosince od hodin v zasedací místnosti bývalého domu s pečovatelskou službou v ulici Na Obci 1768 (naproti Moštárně ), bude věnováno vánočním dekoracím. Účast na setkání je bezplatná! Bližší informace se dozvíte na tel nebo přímo v Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Na Obci 1768, Pv (pondělí, středa 8 17 hodin; úterý, čtvrtek 8 14,30 hodin). Centrum pro zdravotně postižené krajevysočina, pracoviště Pv Pohled od náměstí Nejstarší pvskou bránou je brána Jihlavská, nebo také Dolní, zmínky o ní nacházíme už v písemnostech z 15. století. Je to pětipatrová, 36 metrů vysoká věž, poslední patro bylo přistavěno až ve století sedmnáctém. Do bývalého bytu hlásného ve čtvrtém patře se vstupovalo po venkovním dřevěném schodišti a pavlači, která byla odstraněna v roce Tehdy bylo zřízeno uvnitř brány vřetenové schodiště. Mezi třetím a čtvrtým patrem bývaly sluneční hodiny. Předbraní Jihlavské brány tvořil barokní portál a dva domky branného, kde bývala vojenská stráž. Tato dispozice byla silně pozměněna v 19. století, nejprve byla stržena branka předbra - ní. Ještě radikálnější změnu přinesl požár, při kterém koncem století shořel dům čp Místo něj byla několikapodlažní budova Hospodářské záložny, která bránu z pohledu od Ka - menného mostu téměř zakryla. Dnes je Jihlavská brána zpřístupněna veřejnosti díky tomu, že v ní sídlí Muzeum kuriozit. Text: PhDr. Miroslava Kvášová, Muzeum Vysočiny Pv Foto: z archivu Muzea Vysočiny Pv Kniha Guinnessovy světové rekordy 2009 byla slavnostně pokřtěna ve čtvrtek na pvském Masarykově náměstí a při této příležitosti samozřejmě nemohly chybět ani rekordy naživo. Postaral se o ně především silák a strongman Jiří Žaloudek z Čáslavi, který dokázal udržet v rozpažených rukou dvě auta, stojící na nakloněných plošinách, po dobu 43,3 vteřin. Auta, kterým silák takto vlastní silou bránil v samovolném rozjetí, vážila včetně řidiče 1100 kg. Jeho další rekord spočíval v tažení přes dvě tuny vážící terénní Toyoty RAV 4, přičemž zdolal třicetimetrový úsek za 22, 82 vteřiny. Oba výkony budou zaznamenány do české databanky rekordů. Zábavné odpoledne dále nabídlo ještě mnoho především silácky laděných soutěží pro diváky, kteří v nich vyhrávali nové Guinnesovky. Zde nelze opomenout výkon zdravotně postiženého Lubomíra Šmída, který dokázal na svém invalidním vozíku odtlačit auto na 10 metrů za 32,94 vteřiny! (na snímku). Program, který zpříjemnily svými písničkami zpěvačky ze základní umělecké školy, vyvrcholil slavnostním křtem knihy Guinessovy světové rekordy 2009, kterého se zhostil místostarosta města Pva Tomáš PELHŘIMOV - MĚSTO REKORDŮ PELHŘIMOV - MĚSTO REKORDŮ Nová á Guinnessova a kniha rek ekor ordů, dů, silácké ké výkony a čertovská pozvánk ánka Dufek za asistence prezidenta agentury Dobrý den Miroslava Marka, Jiřího Žaloudka a ředitelky nakladatelství Slovart Jarmily Holušové. Kniha přináší více než 2000 rekordů ze světa V posledním říjnovém týdnu se mohli klienti Waldviertler Sparkasse von 1842 AG těšit z dárků, které pro ně tato regionální banka připravila. Během tradičního Světového týdne spoření pod heslem Kdo šetří má za tři odměnila banka své klienty za jejich důvěru. O stále sílící přízni klientů Waldviertler Sparkasse svědčí také výsledky: své vklady si uložilo více než 2000 klientů. Na snímku jsou výherci soutěže v Pvě: zleva: Radka Přibylová - poukaz na víkendový pobyt v hotelu OPAT v Kutné Hoře, vedoucí pobočky Marie Vojnová, Ludmila Brožová - výherkyně dětské soutěže o tašku plnou hraček a Marie Pleskačová - výherkyně ceny útěchy, kterou byla taška plná produktů z regionu. počítačových her, hudby, filmu, přírody, vesmíru i neobvyklých lidských činů, poprvé i s řadou 3D fotografií. Pokud jde o české rekordmany, tentokrát v ní figurují především sportovci, například slavná běžkyně Jarmila Kratochvílová. Před dvěma lety nadělil Mikuláš čertovsky povedený rekord do Třebíče. Na jednom místě se tam sešlo 647 čertů a čertic. Každý z pekelníků musel mít rohy, čertovsky laděný hábit a masku nebo začerněný obličej. Letošní Mikuláš přinese možnost tento třebíčský rekord překonat k nám, do Pva. Rekordní pokus, spojený se zábavným programem, se koná na Masarykově náměstí v pátek 5. prosince 2008 od 14 hodin. Příchozí i v náručích přinesení či v kočárcích přivezení čertíci, čertíčci, čerti i ďáblové budou počítáni ve čtyřech pekelných branách. Následující program plný soutěží a muziky bude zakončen slavnostním rozsvícením městského vánočního stromu. Konec akce je naplánován tak, abyste stihli domácí nadílku. Na pokusu mediálně polupracuje a po celé České republice konání akce prezentuje Rádio Bllllaník. Tak přijďte, ať si neuřízneme čertovskou ostudu! (př, raf)

6 6 SPORT,PUBLICISTIKA,INZERCE ZE SPORTOVNÍCH VÝSLEDKŮ Dvakrát bronz z mistovství světa pro pvské wu-shu Dva pvští závodníci byli součástí reprezentačního týmu České republiky na letošním mistrovství světa v tradičních stylech v čínském Shyianu. Po výborných výkonech na všech předcházejících závodech se do státní reprezentace probojovaly Petra a Radka Bínovy z pvské školy wu-shu při o. s. Hodina H. Tato sportovní akce je největší a nejvýznamější soutěží v rámci tradičního wu-shu (kungfu) ve světě. Tohoto podniku, který se koná pod záštitou IWUF (International wushu federation), se letos účastnilo téměř 4000 závodníků z 69 zemí celého světa. Mezi všemi těmito soupeři SAUNA Pondělí: zavřeno Úterý: Středa, pátek: čtvrtek: Sobota: Neděle: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ (DDM); ; ; ZMĚNA VYHRAZENA! se neztratila ani naše pvská děvčata. Petra Bínová dokázala vybojovat dvě bronzové medaile v kategorii juniorek let (forma s holí, forma beze zbraně). Teprve dvanáctileté Radce Bínové unikla medaile velmi těsně, neboť při cvičení s holí obsadila 4. místo. S formou beze zbraně obsadila 12. místo. Obě děvčata potvrdila svojí vysokou sportovní úroveň (letos již získala obě dvě tituly mistryň světa asociace ISKA - kickbox) a jsou velkým příslibem do budoucna pro českou scénu bojových umění. Oběma závodnicím patří poděkování za vynikající reprezentaci ČR, města i svého oddílu. Martin Dvořák PLAVÁNÍ Pondělí: zavřeno Úterý erý,, čtvrtek: , , Středa, pátek: Sobota: Neděle: OD 24. LISTOP OPADU DO 8. PROSINCE VČETNĚ BUDE PLAVECKÝ BAZÉN ODSTAVEN. DŮVODEM JSOU STAVEBNÍ PRÁCE. Stomat omatologie ologie od 21.. listopadu do 5. prosince Stomatologové zajišťují služby pouze o víkendech. Ostatní dny spadá pacient k lékaři, který zastupuje jeho ošetřujícího lékař aře, dle jejich vzájemné dohody MUDr. Čáp Jaroslav, Poliklinika Humpolec MUDr. Čekal Milan, Poliklinika Humpolec MUDr. Kohoutová Renáta, ZŠ Osvobození, Pv MUDr. Fridrichová Lenka, Březinova 398, Horní Cerekev Lékárenská služba od 21.. listopadu do 5. prosince V pracovní dny a v sobotu služba po otevírací dobu lékáren. PO - PÁ služba 18-7 h. na telefonu zrušena. Pracovní dny: lékárny U sv. Víta a U Slovanské lípy otevřeno do 18 hodin. V sobotu, v neděli a o svátcích zajišťuje službu lékárna Dr. Max v Kauflandu od 8 do 20 hodin. HOSPODÁŘSKÝ ODBOR Město Pv, zastoupené hospodářským odborem MěÚ, nabízí možnost pronájmu nebytových prostor: čp. 17, Masaryk ykovo o náměstí v imově I. patro: 54,00 m 2 (kancelář) II. patro: 46,00 m 2, 31,3 m 2, 13,5 m 2 (kanceláře) 8 budov bez čp., ul. Skrýšovská v Pvě na p. č. 2360/4, 2360/5, 2360/8, 2360/9, 2360/10, 0, 2360/12 (bývalý areál OSEVY) čp. 22, objekt bývalé školy v Lipici (místní část) U tohoto objektu je možný i prodej (nutno vidět) Info: hospodářský odbor Městského úřadu Pv, Jana Kozojedová, tel.: Po dohodě možnost prohlídky ohlídky. SPORTOVNÍ POZVÁNKA Okresní přebor ebor: OP,, krajský přebor ebor: KP,, imov: v: PE, sportovní hala: SH, hřiště s umělou trávou za Kalvárií: UT Pátek ek 21.. listopadu Kuželky KP: TJ Sokol Častrov TJ Spartak PE B (17:30) Sobota 22. listopadu Basketbal muži: Jiskra Humpolec BK PE A (17:00), SK Viktoria Tábor B BK PE B (18:00) Florbal III. liga mužů: Spartak PE B SK SVP Trojan Jihlava (8:30), FK Slovan Jindřichův Hradec Spartak PE B (16:00 obě utkání v SH ZŠ Osvobození) Neděle 23. listopadu Basketbal muži: Jiskra Humpolec BK PE B (15), SK Viktoria Tábor B BK PE B (10), st. minižačky: BK Strakonice BK PE (15) Florbal II. liga žen: SK Domeček DDM Spartak PE (dor.) (9:00), Spartak PE (dor.) 1. FbK SPŠ Tábor (12:45 obě utkání v SH TJ Spartak Třebíč) II. liga: HC Spartak PE HHK Velké Meziříčí (17:00) Středa 26. listopadu II. liga: HC TJ Šternberk HC Spartak PE (18:00) Čtvrtek 27.. listopadu Kuželky krajská soutěž sk. A : TJ Slovan Kamenice nad Lipou TJ Spartak PE E (17:30) Pátek 28. listopadu Kuželky krajská soutěž A : TJ Sokol Cetoraz TJ Spartak PE C (17:30), TJ Sp. PE D TJ Slovan Kamenice nad Lipou C (17:00), KP Vysočiny: TJ Sp. PE B TJ Třebíč C (19:30) Sobota 29. listopadu Basketbal ženy: BK Strakonice C BK PE A, BSK České Budějovice BK PE B, ml. minižactvo: BK PE d Sokol Písek A (8:30 a 10:00) Florbal I. liga dorostenců: Sp. PE Sokol Eruppting Dragons H. Brod (10), Sp. PE ASK Bystřice n/p (13 obě utkání v SH Spartak Sezimovo Ústí), II. liga žen: Sp. PE (dor.) FBC Písek (8), FBC Písek (dor.) Sp. PE (dor.) (12 obě utkání v SH Písek), Liga Vysočiny elévů: PSKC Okříšky Sp. PE (9), FBC Sokol Třešť Sp. PE B (9:40), Sp. PE Sp. PE B (11), Sp. PE B PSKC Okříšky (12:20), Sp. PE Tornádo DDM Jemnice (13), Sp. PE B Tornádo DDM Jemnice (14:20), FBC Sokol Třešť Sp. PE (15 všechna utkání elévů v SH Okříšky) Neděle 30. listopadu Florbal II. liga juniorů: SK Snipers Třebíč Spartak PE (10:00), Spartak PE atx Hippos Žďár nad Sázavou (13:00 obě utkání v SH ZŠ Osvobození), Liga Vysočiny starších žáků: atx Hippos Žďár nad Sázavou Spartak PE (12:45), Spartak PE ASK Bystřice n/p (15:15 obě utkání v MSH Bystřice n/p), Liga Vysočiny mladších žáků: PSKC Okříšky Spartak PE (9:20), Spartak PE Sokol Erupting Dragons H. Brod (11:00 pořadatel obou utkání Sokol Erupting Dragons H. Brod) II. liga: HC Spartak PE HC Zubr Přerov (17:00) Středa 3. prosince II. liga: SHK Hodonín HC Spartak PE (18:00) (lj) Mládež, Řecko a Hodina H Co se dělo v o. s. Hodina H v posledních dvou měsících? Pořád něco. Halloween, semináře, kluby volného času, konverzace v nejrůznějších cizích jazycích a mnoho dalšího. V mezinárodní sféře toho bylo také dost mezinárodní výměny mládeže, semináře a tréninkové kurzy v různých koutech Evropy. Objevil se však větší výskyt Řecka a navíc zajímavě propojený. První akcí v Řecku byla mezinárodní výměna mládeže ve městě Xylokastro, kam Hodina H vyslala skupinu šesti mladých lidí z Humpolce a Velkého Meziříčí. Hostitelská organizace Orfeas naplánovala program hlavně na poznávání kultur a evropských možností. Poté přišel tréninkový kurz Art for inclusion, tedy umění jako prostředek začlenění. Organizace TerraNEON z města Larissa se postarala, abychom se naučili začleňovat i postižené lidi do aktivit a hlavně, aby nás to všechny bavilo. Do Larissy se vydal i Jiří Madron, který je zaměstnancem v Hodině H s lehkým postižením. Jiří poznal nové možnosti, zjistil, že může cestovat a vzdělávat se stejně jako ostatní a začal se více zajímat o Evropskou dobrovolnou službu. Po návratu byl Jiří plný entusiasmu a Hodina H mu samozřejmě poskytla veškerou podporu. Najednou se ozvala organizace Orfeas, že hledají dobrovolníky na krátkodobou Evropskou dobrovolnou službu. Jiří hned vzal svou šanci do hrsti a navíc se našel ještě jeden dobrovolník. Jiří je nyní na měsíc v Řecku společně s Janem Mešterem, který patří mezi znevýhodněnou mládež. Den před odjezdem Jiřího a Jana do Řecka navíc Hodina H vyslala skupinu mladých lidí na mezinárodní výměnu mládeže Make some noise do Larissy, takže jsme opět u organizace TerraNE- ON. V Larisse se poznali mladí lidé z šesti různých zemí (Řecko, Česká republika, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Ture c - ko), společně hloubali nad tématikou knihy Malý princ a udělali v tomto městě rušno, aby se vědělo, že se něco děje a že každý máme neskutečné možnosti. Co dodat? Budeme rádi dál šířit povědomí o možnostech pro mladé lidi. O. s. Hodina H Děti z pvské Základní školy Na Pražské zažily minulý týden zajímavé, pohádkově laděné dopoledne. V dětském oddělení městské knihovny se setkaly se spisovatelkou, ilustrátorkou a strašidloložkou Vítězslavou Klimtovou. Protože tématem vyprávění byli hlavně skřítci, vystrojily se děti, učitelky i knihovnice do kostýmů podzimních skřítků a sama spisovatelka se představila jako hodná čarodějnice. Nutno přiznat, že děti skutečně očarovala, protože její vyprávění poslouchaly s velkým zaujetím a na její výzvu dokázaly zhruba na půl minuty dokonce úplně mlčet, takže na dětském oddělení zavládlo na chvíli absolutní ticho. Děti se také spisovatelce pochlubily se svými dílky, které vznikly v rámci soutěže Čte i píše celá rodina. Školní jídelna Pv, třída Legií 1421 (u kina) přijme vyučenou kuchařku na celý prac. úvazek. Nástup 1. března Praxe vítána. Tel.: Pvská knihovna nabízí k prodeji vyřazené knihy. INZERCE Vlastníte auto, dům, plot či jinou plochu na Vysočině? Získejte až Kč za její pronájem pro reklamní účely! Volejt olejte e za místní tarif: Kulturní zařízení města Pva nabízí k pronájmu ZA VÝHODNÝCH PODMÍNEK VOLNÉ NEBYTOVÉ PROS OSTOR ORY (PLOCHA 40 M 2 ) v Kulturním domě Máj v Pvě. Prostory jsou vhodné pro zřízení kanceláří, případně k poskytování služeb. Info: tel , ing. Šauer. Vydávají: Kulturní zařízení města Pva, třída Legií 1115, Pv, telefon 565/ , vychází 2 x měsíčně v nákladu 6450 ks, uzávěrka příštího čísla 28. listopadu Odpovědný redakt edaktor or: Petr Přibyl, za obsahovou stránku příspěvků ručí autoři. Tisk: Nová tiskárna Pv s. r. o., Krasíkovická 1787, Pv, tel.: 565/ Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ KURZY V DUBNU 2014 V DOMĚ POD JASANEM KURZ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 6. listopadu 2014 320,- Seznámení s historií hedvábí, pomůckami a materiály, povídání o technikách včetně ukázek. Na kurzu se naučíte míchat

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř

Drobná grafika - výstava datum začátku akce: leden - únor čas začátku akce: 08.00 místo konání: (obec): Chotěboř Výstava Grafik Vendy Hoblinky Chalupy datum začátku akce: 06.01.2015 datum ukončení akce: 19.02.2015 čas začátku akce: 08.00 místo konání: Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř stručný

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více