Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2007/2008 (část A a D)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2007/2008 (část A a D)"

Transkript

1 Jihomoravský krajský volejbalový svaz Zámečnická 2, Brno tel.: , Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2007/2008 (část A a D) A. Všeobecná a technická ustanovení 1. Řízení soutěží 11. Systém soutěže 2. Pořadatel 12. Hodnocení výsledků 3. Hrací termíny a začátky utkání 13. Postupy a sestupy 4. Místo utkání 14. Pokuty a poplatky 5. Úhrada nákladů 15. Námitky 6. Účastníci 16. Zápisy o utkání a zprávy o soutěži 7. Předpis 17. Rozhodčí 8. Věkové kategorie 18. Tituly a ceny 9. Podmínky účasti a povinnosti 19. Přihlášky do soutěží 10. Náležitosti D. Přílohy Příloha č. 1 Výběr ILP Příloha č. 2 Pokyny k registraci Příloha č. 3 Tvorba soupisky Příloha č. 4 Hlášení výsledků Příloha č. 5 Péče o mládež Příloha č. 6 Adresář rozhodčích Příloha č. 7 Hrací protokol Hlavní sponzoři: ABC Cyklosport MBZ Mikulov motorest Travel Wine Mikulov motorest KV Řezáč, s.r.o B. Hliněnský autobusová přeprava Agentura LEMAN Molten Gala, a.s. 1

2 A. Všeobecná a technická ustanovení 1. Řízení soutěží Soutěže vyhlašuje předsednictvo JM KVS. Soutěže řídí sportovně-technická komise JM KVS. Složení komise Předseda: dospělí 1. třída Štěpán Říha TZ tel/záz/fax (vedoucí soutěže) Zámečnická 2 TB Brno M E - Členové: dospělí 2. třída Tomáš Říha TZ - 0 (vedoucí soutěží) Běloruská 10 TB Brno M E - junioři a juniorky Petr Veselý TZ kadeti a kadetky Tučkova 17 TB Brno M E - žáci a žákyně Richard Wiesner TZ Bořetická 16 TB Brno M E - předelegace Ing. Kamil Klečka TZ - 0 rozhodčích Klatovská 12 TB Brno E: Veškeré omluvy rozhodčích zasílejte/telefonujte na jeho adresu! Sekretář JM KVS: Anton Šveda TZ (sek. KVS) Oderská 10 TB Brno M E - Registrace a matrika: Jm KVS TZ Zámečnická 2 M Brno Úřední hodiny sekretáře a matriky jsou PO 9:00-17:00, ČT 9:00-17:00 hod., kancelář Jm KVS, Zámečnická 2, Brno 2

3 2. Pořadatel Zpět na hlavní stránku Není-li stanoveno jinak, pořadatelem je vždy družstvo uvedené na prvním místě v rozlosování jednotlivých kategorií. Povinnosti pořadatele jsou upraveny čl. 15 SŘV. Pořadatel zajistí míče na rozcvičení pro soupeře - min. 6 kusů. 3. Hrací termíny a začátky utkání Hrací termíny jsou uvedeny v oddílu C. Rozpisu. Začátky utkání jsou v 10:00 a 13:00 hod., není-li v oddílu C. uvedeno jinak. Pořadatel může v odůvodněných případech změnit začátek prvního utkání bez souhlasu soupeře a STK v časovém rozpětí 9.00 hod hod. Změnu musí pořadatel zaslat prokazatelně em, doporučeně, faxem apod. nejméně 15 dnů předem hostujícímu družstvu, delegovaným rozhodčím, příslušnému vedoucímu soutěže a úseku předelegace dle bodu 1. Rozpisu! Družstva se mohou dohodnout na dřívějším začátku druhého utkání rozhodčí tuto dohodu zaznamená do zápisu. Náhradní termíny (NT) uvedené v rozpisu jsou VÝLUČNĚ PRO POTŘEBU STK! Změny termínů jsou možné pouze se souhlasem STK v rámci SŘV. Žádost o změnu, zároveň s potvrzením soupeře, zašlete em na adresu vedoucího soutěže nejpozději 10 dnů před původním termínem (v případě dohrávky) nebo 10 dnů před navrhovaným termínem (v případě předehrávky). Změny termínů utkání žádané na dny po datu posledního kola v soutěži nebudou povoleny. Vedoucí soutěže o žádosti rozhodne a informuje obě družstva a úsek předelegace. Rozhodčím změnu termínu musí potvrdit úsek předelegací KR! Družstvo, které o změnu termínu utkání žádá, je povinno zaplatit poplatek dle přílohy č. 1 SŘV ve výši 300,-Kč. Tento poplatek bude stržen z předem uhrazené kauce. V případě nesplnění 10 denní lhůty bude poplatek zvýšen na dvojnásobek. Zjištěné neoprávněné změny budou potrestány pořádkovou pokutou. Změny nahlášené nebo dohodnuté před oficiálním zveřejněním rozpisu jsou uvedeny přímo v rozlosování jednotlivých soutěží a nejsou podrobeny poplatkům. 4. Místo utkání KP I. třídy dospělých a soutěže mládeže se hrají v regulérních halách nebo tělocvičnách podle rozlosování viz oddíl C. Rozpisu. KP II. třídy dospělých se hrají na venkovních hřištích nebo v tělocvičnách, podle místa uvedeného v adresáři, viz oddíl C. Rozpisu. Měnit místo utkání v průběhu soutěže lze pouze v případech uvedených v tomto článku a SŘV. Pokud se utkání II.tříd dospělých nesehraje pro nepřízeň počasí venku, musí se sehrát v tělocvičně! V případě, že tělocvična není v termínu utkání k dispozici, musí být utkání sehráno nejpozději do 14 dnů po původním termínu! Dohodu nového termínu uvedou družstva do zápisu. Uvedená lhůta neplatí pro poslední dvě kola soutěží, tato utkání musí být sehrána k poslednímu termínu příslušné soutěže. Při souběhu několika utkání na jednom venkovním hřišti lze, po dohodě soupeřů, sehrát utkání v tělocvičně. Každá jiná změna hřiště je možná jen se souhlasem vedoucího soutěže, nebo na základě rozhodnutí rozhodčího. Návrh na změnu místa utkání posílá pořadatel minimálně 10 dní předem vedoucímu soutěže. Vedoucí soutěže o žádosti rozhodne a informuje obě družstva a úsek předelegace. 3

4 Náhlou změnu hřiště oznámí pořadatel prokazatelně ( je třeba požadovat potvrzení o přečtení) soupeři, delegovaným rozhodčím, vedoucímu soutěže a úseku předelegací nejpozději 4 dny před utkáním. Pokud pořadatel neoznámí změnu včas a delegovaný (předelegovaný) rozhodčí se dostaví na hřiště dle rozpisu, proplatí pořadatel tomuto rozhodčímu veškeré výlohy na toto utkání i odměnu za řízení utkání. Pořadateli bude dále uložena pořádková pokuta podle čl. 14 tohoto rozpisu. 5. Úhrada nákladů a) Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. b) Družstva dále uhradí: ba) licenční poplatek družstva (LPD dříve pod názvem vklad) pro rok 2007/2008 musí být zaplacen nejpozději do (OP do ) ve výši stanovené předsednictvem JM KVS a zaslán spolu s přihláškou do soutěže. bb) všechna družstva, mimo kategorie žactva, uhradí (doplatí do výše) spolu s LPD kauci na poplatky ve výši 600,- Kč. Tato kauce bude použita na poplatky za změny termínů a udělené pokuty v průběhu soutěžního období. V případě, že nebude vyčerpána, převádí se do následujícího soutěžního období. V případě, že družstvo krajskou soutěž opustí, bude mu zůstatek jeho kauce vrácen. V případě vyčerpání kauce je družstvo povinno, na vyzvání sekretáře svazu, kauci doplatit do výše 600,- Kč. bc) hráči, trenéři, rozhodčí uvedeni na listině rozhodčích a případně další funkcionáři dle směrnice č. 6/2006 ČVS zaplatí licenční příspěvek (LP) ve výši (v Kč): dospělí 200,- juniorská a kadetská kategorie 100,- žactvo 50,- bd) náklady na rozhodčí hradí pořadatel nejpozději po odehraném prvním utkání podle směrnice o odměňování rozhodčích takto (v Kč): muži, ženy KP I. 300,- za utkání muži, ženy KP II. 250,- za utkání junioři(ky), kadeti(ky) 220,- za utkání žactvo 150,- za 1. a 2. utkání za 3. a další utkání po 110,- be) cestovní náležitosti rozhodčím ve výši ceny za dopravné hromadným dopravním prostředkem. V případě prokazatelné cesty autem ve výši 2, 80 Kč/km. bf) rozhodčím se poskytuje náhrada podle času, stráveného k utkáním, a to ve výši (v Kč): - trvá-li pracovní cesta nad 5 do 12 hodin... 58,- - trvá-li pracovní cesta nad 12 do 18 hodin... 88,- - trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin ,- Stravné nenáleží rozhodčím v případě delegace v místě bydliště. 4

5 Dostaví-li se rozhodčí k utkání dle řádné delegace (předelegace) a utkání se z jakýchkoli důvodů neodehraje, obdrží úhradu cestovních výloh i odměnu za řízení utkání v plné výši. bg) Pro rok 2008/2009 je výše LPD pro přihlášená družstva (v Kč): dospělí I.třída 1200,- II.třída 750,- mládežnické kategorie 300,- 6. Účastníci Jsou uvedeni v oddílu B. Zařazení družstev do soutěží. Adresář tělocvičen, hřišť a organizačních pracovníků - viz oddíly C1. Soutěže. 7. Předpis a) Krajské soutěže se hrají podle platných sportovně-technických předpisů čl. 3 SŘV. b) Míče: barevné - právo volby má pořadatel a) značky GALA BV5011S, BV5091L, BV5091S, BV5281S b) značky MOLTEN IV58LC, VL58LC 8. Věkové kategorie dospělí bez omezení junioři a mladší juniorky a mladší kadeti a mladší kadetky a mladší žáci a mladší žákyně a mladší Jako S mohou startovat - hráči narození a mladší - hráčky narozené a mladší 9. Podmínky účasti a povinnosti a) soupiska družstva v tištěné podobě, vyhotovená v programu VIS a opatřená razítkem a podpisem oddílu (klubu), viz Příloha č. 3, b) dle čl. 9 SŘV může hráč střídavě hrát za dvě družstva dospělých, c) start hráčů ve vyšší věkové kategorii řeší SŘV, příklad: kadet může hrát maximálně za svoji kategorii, juniory a družstvo mužů. Hráč musí být uveden na soupiskách všech družstev. d) družstvo mládeže musí vést při utkáních osoba starší 18 let, e) družstvo je povinno všem soupeřům, delegovaným rozhodčím, STK a úseku předelegací prokazatelně oznámit všechny údaje, které nebyly uvedeny na přihláškách do soutěže a z tohoto důvodu chybí v Rozpisu. Nesplnění bude trestáno pokutou. f) hlášení výsledků utkání viz Příloha č. 4 g) družstva KP I. třídy mužů předkládají při utkání rozhodčím vyplněné lístky na postavení, h) hráči musí nastoupit v jednotných dresech a trenýrkách, číslování dresů družstva je v rozmezí 1-99, libero v dresu dle mezinárodních pravidel, 5

6 i) zápisy o utkání budou pořizovány na jednotných formulářích vydaných JM KVS, formuláře jsou k dispozici u sekretáře KVS A. Švedy, nebo u Š. Říhy, Zámečnická 2, Brno. Fotokopie formulářů zápisů o utkání nejsou povoleny!, j) družstvo je povinno zajistit pro vedení zápisu zaškoleného zapisovatele, k) družstvo plní povinnou péči o mládež dle Přílohy č. 5, l) družstvo musí plnit povinnosti podle přílohy DŘV Tresty hráčů, trenérů a funkcionářů při udělení karet, při vyloučení nebo diskvalifikaci hráče bez vystupňování sankce urážlivé chování nebo agrese zastavení závodní činnosti na dvě utkání resp. zastavení činnosti do vyřešení případu DK, m) družstvo žákovských kategorií musí zaslat kopii dokladu o úhradě pokuty, poplatku na adresu vedoucího soutěže a v utkání hraném bezprostředně po zaplacení nechat zapsat do zápisu poznámku o úhradě, n) družstvo, které je na postupovém místě do vyšší soutěže a nemá zájem do vyšší soutěže postoupit, může být do stávající soutěže zařazeno pouze tehdy, pokud: (a) přenechá smluvně postup jinému družstvu stávající soutěže, (b) přenechá smluvně postup sestupujícímu družstvu z vyšší soutěže, (c) soutěž nebude naplněna družstvy oprávněnými v ní startovat. V jiném případě nemusí být do soutěže zařazeno. o) družstvo, které je zařazeno do soutěže podle čl. 4 odst. 2d SŘV, může být do stávající soutěže zařazeno pouze tehdy, pokud převzalo od družstva uvolňujícího soutěž veškeré finanční závazky vůči JM KVS. Poznámka: Veškerá běžná korespondence (mimo Zápis o utkání, námitek a odvolání) mezi družstvem a vedoucím soutěže probíhá pouze v elektronické podobě. 10. Náležitosti a) hráči a hráčky startují na platné registrační průkazy a družstvo na platnou soupisku (viz čl.9 odst.a) tohoto Rozpisu. Licenční poplatky je nutné zavést do VIS na základě dokladu o zaplacení nebo proti platbě v hotovosti u sekretáře KVS v úředních hodinách. Bez uhrazeného licenčního poplatku nelze zařadit hráče(ku) na soupisku. Viz Příloha č. 1 b) trenér a další funkcionáři, uvedení v zápisu o utkání, musí být uvedeni na platné soupisce a prokazují se dle čl. 6 SŘV. Výjimkou je mimořádné vedení družstva mládeže při utkání laickým vedoucím starším 18 let. Tuto skutečnost rozhodčí zaznamená do Zápisu o utkání a STK si vyhrazuje právo v případě opakování postihnout družstvo herními důsledky. c) minimální počet hráčů družstva základní sestavy uvedených na soupisce bez S je šest, d) v případě, že družstvo nepředloží před utkáním soupisku, rozhodčí uvede tuto skutečnost do zápisu, utkání se odehraje a družstvo bude potrestáno pořádkovou pokutou, e) při dodržení ustanovení čl. 7 a 8 SŘV je možno doplnit hráče na soupisku takto: dospělí I.třída do zahájení druhé poloviny soutěže dospělí II.třída do JR a KD do zahájení druhé poloviny soutěže žactvo bez časového omezení Po uvedených datech budou v kategorii dospělých na soupisku zařazeni pouze hráči narození a mladší a hráčky narozené a mladší a do všech kategorií hráči a hráčky s první registrací, kteří nebyli uvedení na žádné soupisce v soutěžích 07/08. 6

7 11. Systém soutěže Systém soutěže je dán rozpisem. Dílčí odlišnosti jednotlivých kategorií jsou uvedeny u rozlosování odpovídajících soutěží - oddíly C1. Rozpisu. Polovina soutěže pro uplatnění ustanovení čl. 28 odst. 4 SŘV je pro dospělé I. a II. třídy, juniory, juniorky, kadetky - konec první poloviny (podzimní část). 12. Hodnocení výsledků Provádí se podle čl. 28 SŘV. Ostatní upřesnění - viz oddíly C1. Rozpisu. 13. Postupy a sestupy Viz oddíly C1. Soutěže. Postupy a sestupy dospělých i mládeže mohou být ovlivněny postupy a sestupy z vyšších soutěží. 14. Pokuty a poplatky Pořádkové pokuty, udělované řídící složkou nebo KR, se udělují dle hospodářských směrnic ČVS. Pokuty a poplatky budou družstvu strhávány ze složené kauce (mimo žactvo). Družstvo je povinno zaplatit pokutu či poplatek, včetně dorovnání kauce do plné výše v případě, že již má vyčerpanou kauci nebo její výše je nedostatečná. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí odebrání bodů dle SŘV a disciplinárnímu řízení. Rozhodčí platí pokuty poštovní poukázkou Jihomoravského krajského sdružení ČSTV (je možné i hotově na sekretariátu) a zasílají ústřižek na adresu Ing. Klečky. Neprokázání zaplacení pokuty rozhodčím se trestá zastavením jeho činnosti! Přehled sazeb pokut za přestupky (v Kč): (a) nezaslání zápisu o utkání včas ,- (b) nehlášení výsledků utkání dospělí... 50,- (c) nepředložení soupisky. 100,- (d) nepředložení RP hráče. 50,- za každého hráče (e) pořízení zápisu na nesprávném formuláři ,- za každý formulář (f) sehrání utkání v neschváleném termínu či hřišti ,- za každé utkání (g) řízení utkání v neohlášeném termínu bez delegace KR ,- za každé utkání (h) nastoupení v nejednotném úboru uvedené v zápisu ,- (i) nedodržení hracího protokolu... 50,- (j) nenastoupení družstva k utkání mládež/dospělí ,-/1500,- za každé utkání (k) nedohrání soutěže mládež/dospělí ,-/5000,- (l) ostatní přestupky... až 5000,- (m) neúčast rozhodčího na doškolení rozhodčích 200,- Opakování stejného přestupku bude pokutováno dvojnásobnou částkou mimo bod j, případné třetí a další opakování maximálním tarifem uvedeným v SŘV. Neplnění povinnosti péče o mládež je postihována dle Zásad povinné péče o mládež. Ostatní přestupky budou postihovány dle SŘV. 7

8 Poplatky (vkč): (a) změna termínu dle SŘV /nesplnění 10 dnů ,- /600,- (b) podání námitek ,- (c) odvolání ,- Zpět na hlavní stránku 15. Námitky Podání námitek se řídí podle čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu STK KVS, v kopii na adresu příslušného vedoucího soutěže podle bodu 1. Rozpisu a soupeři. 16. Zápisy o utkání a zprávy o soutěži Zápisy o utkání zasílá pořadatel vedoucímu soutěže na adresy uvedené v čl. 1 Rozpisu v nejbližší pracovní den po utkání! Stav soutěží je průběžně zpracováván ve VIS vedoucími soutěží na základě zaslaných Zápisů o utkání. Informace jsou k dispozici na VIS Jihomoravský kraj krajské soutěže. Po polovině a po skončení soutěží vydá sekretář KVS celkovou zprávu a zašle ji všem účastníkům mistrovských soutěží. Korespondenci, týkající se průběhu soutěží, zasílejte na ADRESU VEDOUCÍHO SOUTĚŽE ovou poštou, rozhodující je datum odeslání u. 17. Rozhodčí Utkání KP I.třídy mužů řídí dva rozhodčí, ostatní soutěže jeden. STK může stanovit dva rozhodčí i v jiných důležitých utkáních. Povinnosti rozhodčího: a) K utkání se musí každý rozhodčí dostavit včas a v předepsané ústroji - řídit utkání podle Hracího protokolu viz Příloha č. 7, - každý rozhodčí musí být vybaven dobře znějící píšťalkou a kartičkami. Při utkání v tělocvičně musí mít sportovní obuv do tělocvičny. Kapitán družstva má právo uvést do zápisu před jeho uzavřením poznámku o tom, zda rozhodčí porušil výše uvedená ustanovení. Při neomluvené absenci na utkání bude rozhodčí potrestán pokutou 200,- Kč za dvojutkání. Při opakované neomluvené absenci podle čl. 14 Rozpisu. b) Neúčast na doškolení rozhodčích je postihována pokutou 200,- Kč. Závažné omluvy posoudí KR. Rozhodčí dále nebude zařazen na listinu rozhodčích do úspěšného složení testů z MPV a SŘV v náhradním termínu. c) Všichni rozhodčí listiny KVS musí mít zaplacen LP. Pokud tak neučiní, budou z listiny rozhodčích před zahájením soutěží vyškrtnuti. 18. Tituly a ceny Vítězové všech kategorií KP I.třídy a mládeže získávají titul "Přeborník Jihomoravského kraje ve volejbalu" pro rok 2008, diplom pro družstvo. Družstva na 1. místech KP II.třídy obdrží diplom. Tituly budou uděleny, diplomy a medaile předány zástupcům přebornických družstev vhodným způsobem po skončení soutěží. 8

9 19. Přihlášky do soutěží Formulář přihlášky do soutěží pro rok 2008/2009 bude k dispozici na kraje Jihomoravský. Zároveň bude uveřejněn seznam variabilních symbolů pro každé družstvo pro potřeby úhrady LPD, LP a doplatku kauce. Přihlášku zasílejte pro každé družstvo zvlášť nejdříve v elektronické podobě em a následně v písemné podobě opatřené razítkem a podpisem odpovědného funkcionáře, spolu s kopií dokladu o zaplacení LPD. Termín pro krajská družstva je nejpozději do , okresní přeborníci odevzdají nejpozději do Po uvedených termínech nemusí být družstvo do soutěže zařazeno. Tento rozpis byl schválen předsednictvem Jihomoravského krajského volejbalového svazu dne Rozpis je závazný pro všechna družstva a rozhodčí. Jindřich Oulehla, v.r. Štěpán Říha, v.r. Anton Šveda, v.r. předseda JM KVS předseda STK JM KVS místopředseda JM KVS Seznam zkratek KV - krajský výbor JR - juniorská kategorie KVS - krajský volejbalový svaz KD - kadetská kategorie STK - sportovně-technická komise KT - kvalifikační turnaj KR - komise rozhodčích MT - mistrovský turnaj TK - trenérská komise FT - finálový turnaj DK - disciplinární komise M1, Z1 - muži, ženy 1.třída RMK - registrační a matriční komise M2, Z2 - muži, ženy 2.třída KM - komise mládeže JRI - junioři SŘV - soutěžní řád volejbalu JKY - juniorky MPV - mezin. pravidla volejbalu KTI - kadeti DŘV - disciplinární řád volejbalu KKY - kadetky PŘV - přestupní řád volejbalu ZCI - žáci RŘV - registrační řád volejbalu ZKY - žákyně NT - náhradní termín TR - trenér družstva ORP - organizační prac. družstva TB - telefon byt KP - krajský přebor TZ - telefon zaměstnání OP - okresní přebor M - mobilní telefon LPD - licenční poplatek družstva (vklad) E - ová adresa LP - licenční příspěvek VIS - volejbalový informační systém 9

10 C. SOUTĚŽE KP 1. třídy muži JM-M-1 C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 3. Hrací termíny a začátky utkání: viz termínová listina náhradní termíny pro družstva: každá neděle před řádným termínem náhradní termíny pro potřeby STK: , kvalifikace do 2.ligy mužů: Předpis: výška sítě: 243 cm 11. Systém soutěže: Hraje se každý s každým dvě kola polsky (dvojutkání) Postupy a sestupy: a) Vítěz postupuje do kvalifikace o postup do 2. ligy. b) Z KP I.třídy mužů sestoupí do KP II. třídy takový počet družstev, aby po sestupu z 2. ligy a postupu z KP II.třídy zůstalo v KP I. třídy maximálně 10 družstev. KP 1. třídy ženy JM-Z-1 C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 3. Hrací termíny a začátky utkání: viz termínová listina náhradní termíny pro družstva: každá neděle před řádným termínem náhradní termíny pro potřeby STK: , kvalifikace do 2.ligy žen: Předpis: výška sítě: 224 cm 11. Systém soutěže: Hraje se každý s každým dvě kola polsky (dvojutkání). 13. Postupy a sestupy: a) Vítěz postupuje do kvalifikace o postup do 2. ligy. b) Z KP I.třídy žen sestoupí do KP II. třídy takový počet družstev, aby po sestupu z 2. ligy a postupu z KP II.třídy zůstalo v KP I.třídy maximálně 10 družstev. 10

11 KP 2. třídy muži JM-M-2 C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 3. Hrací termíny a začátky utkání: viz termínová listina náhradní termíny pro družstva : každá neděle před řádným termínem náhradní termíny pro potřeby STK: , Předpis: výška sítě: 243 cm 11. Systém soutěže: Hraje se každý s každým dvě kola polsky (dvojutkání). 13. Postupy a sestupy: a) Vítězové skupin postupují do KP I.třídy. b) V KP II. třídy bude dodržen maximální počet družstev 20, proto v případě vyššího počtu družstev postupujících z OP a přihlášených do KP, budou sestupovat poslední ve skupinách přímo a další družstva podle procenta zisku bodů bez ohledu na zařazení ve skupinách. V případě přihlášky družstva z okresu, kde se nepořádá OP, rozhoduje o přijetí P-KVS na základě návrhu STK KVS a doporučení OVS. KP 2. třídy ženy JM-Z-2 C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 3. Hrací termíny a začátky utkání: viz termínová listina náhradní termíny pro družstva: každá neděle před řádným termínem náhradní termíny pro potřeby STK: , Předpis: výška sítě: 224 cm 11. Systém soutěže: Hraje každý s každým dvě kola polsky (dvoujutkání). 13. Postupy a sestupy: a) Vítězové skupin postupují do KP I.třídy. b) V KP II. třídy bude dodržen maximální počet družstev 20, proto v případě vyššího počtu družstev postupujících z OP a přihlášených do KP, budou sestupovat poslední ve skupinách přímo a další družstva podle procenta zisku bodů bez ohledu na zařazení ve skupinách. V případě přihlášky družstva z okresu, kde se nepořádá OP, rozhoduje o přijetí P-KVS na základě návrhu STK KVS a doporučení OVS. 11

12 KP junioři Zpět na hlavní stránku JM-JRI C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 3. Hrací termíny a začátky utkání: viz termínová listina Náhradní termíny pro družstva: každá neděle před řádným termínem Náhradní termíny pro potřeby STK: , Kvalifikace do 1.ligy juniorů: Kvalifikace do Extraligy kadetů: Předpis: výška sítě: 243 cm 9. Podmínky účasti a povinnosti: Po skončení utkání uvedou trenéři na zadní stranu zápisu jméno nejlepšího smečaře, nejlepšího nahrávače a nejvšestrannějšího hráče v utkání. 11. Systém soutěže: Hraje se každý s každým dvě kola polsky. 13. Postupy a sestupy: a) Vítěz postupuje do kvalifikace o postup do 1. ligy juniorů. V případě zařazení družstev kadetů, postupuje nejlepší družstvo juniorů do kvalifikace o 1-JRI, nejlepší družstvo kadetů do kvalifikace o EX-KTI. b) Žádné družstvo nesestupuje. KP juniorky JM-JKY C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 3. Hrací termíny a začátky utkání: viz termínová listina Termíny jarní části: 12.1.,19.1.,26.1.,9.2.,16.2.,1.3.,8.3.,15.3., 29.3.,5.4 Náhradní termíny pro družstva: každá neděle před řádným termínem Náhradní termíny pro potřeby STK: , Kvalifikace do 1.ligy juniorek: Předpis: výška sítě 224 cm 11. Systém soutěže: Základní část ve třech skupinách se hraje každý s každým dvě kola polsky. Finálová část: Skupina o 1 6. místo - postupují 2 nejlepší družstva z každé základní skupiny, hrají každý s každým dvě kola polsky. Vítěz se stává přeborníkem kraje. Skupiny o umístění družstva na dalších místech budou podle pořadí v základních skupinách zařazeni do skupin o umístění, hrají každý s každým dvě kola polsky. Družstva na 3 a 4. místě do skupiny o místo a z 5. a 6. místa do skupiny o místo. 13. Postupy a sestupy: a) Vítěz postupuje do kvalifikace o postup do 1. ligy juniorek. b) Žádné družstvo nesestupuje 12

13 KP kadetky JM-KKY C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 3. Hrací termíny a začátky utkání: viz termínová listina Termíny jarní části: 13.1.,20.1.,27.1.,10.2.,17.2.,2.3.,9.3.,16.3., 30.3.,6.4. Náhradní termíny pro družstva: každá sobota před řádným termínem Náhradní termíny pro potřeby STK: , Kvalifikace do 1.ligy kadetek: Předpis: výška sítě 224 cm 11. Systém soutěže: Základní část ve třech skupinách se hraje každý s každým dvě kola polsky. Finálová část: Skupina o 1 6. místo - postupují 2 nejlepší družstva z každé základní skupiny, hrají každý s každým dvě kola polsky. Vítěz se stává přeborníkem kraje. Skupiny o umístění družstva na dalších místech budou podle pořadí v základních skupinách zařazeni do skupin o umístění, hrají každý s každým dvě kola polsky. Skupina o místo družstva ze 3. míst ve skupině a 2 nejlepší ze 4. míst Skupina o místo zbývající družstva 13. Postupy a sestupy: a) Vítěz postupuje do kvalifikace o postup do 1. ligy kadetek. b) Žádné družstvo nesestupuje 13

14 KP žáci JM-ZCI C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 2. Pořadatel: Kvalifikační turnaj a finálový turnaj na základě výběrového řízení Každý MT na základě nabídky družstev. Každé družstvo má za povinnost určit minimálně dva z níže uvedených termínů MT jako svoji nabídku. 3. Hrací termíny a začátky utkání: Kvalifikační turnaj KT: Mistrovské turnaje MT: 6.10., , , 1.12, , 9.2., Finálový turnaj FT: Začátky turnajů: 9:00 hod., družstvo má před svým prvním utkáním právo na 30 min. rozcvičení, každé následující utkání má začátek 15 minut po skončení předchozího utkání P-ČR žáků: Úhrada nákladů: Před zahájením každého turnaje přispívají všechna družstva pořadateli 300,- Kč. 7. Předpis: - výška sítě: 230cm - výjimka z MPV a SŘV: - start libera není povolen - v KT a FT se utkání hrají na dva vítězné sety, v MT na tři hrané sety, (třetí set nezkrácený). 9. Podmínky účasti a povinnosti: Po skončení utkání uvedou trenéři na zadní stranu zápisu jméno nejvšestrannějšího hráče v utkání. 11. Systém soutěže: Kvalifikační turnaj: 4 skupiny (2 tělocvičny), každý s každým na 2 vítězné sety (vítěz 2 body, poražený 1 bod, kontumace 0 bodů), stejně umístěná družstva utvoří skupiny pro 1.turnaj základní části. Mistrovské turnaje: Turnaje čtveřic (1.čtverka místo, 2.čtverka místo, atd.), turnaje se hrají každý s každým na tři hrané sety (bodování utkání, co set to bod ), kromě 1.čtverky vítěz postupuje v dalším kole do vyšší skupiny, kromě poslední čtverky vždy poslední družstvo sestoupí v dalším kole o skupinu níže a) při počtu družstev dělitelným 4 a nebo se zbytkem 3 platí výše uvedený systém b) při počtu družstev dělitelným 4 se zbytkem 2, 2 družstva poslední skupiny hrají 2 utkání na 3 vítězné sety o postup do vyšší čtverky c) při počtu družstev dělitelným 4 se zbytkem 1, poslední družstvo poslední čtverky pauzíruje a v dalším kole je nahrazeno dosavadním pauzírujícím družstvem Bodování turnajů je na základě pořadí v jednotlivých čtverkách (počet bodů = počet družstev plus 1 mínus pořadí v daném kole). 14

15 Finálový turnaj: (pouze prvních 8 družstev celkového pořadí) 3. kolové play-off, 1-8, 4-5, 3-6, 2-7, na 2 vítězné sety, body za pořadí: 1.místo = 16 bodů, 2.místo = 14 bodů... 8.místo = 2 body Titul krajského přeborníka získá družstvo s nejvyšším součtem bodů ze základní a finálové části. 13. Postupy a sestupy: a) Vítěz KP postupuje do P-ČR žáků. Pokud je družstvo postupující z krajského přeboru současně postupujícím z ČP, postoupí do P-ČR další nejlépe umístěné družstvo. b) Žádné družstvo nesestupuje. 15

16 KP žákyně JM-ZKY C1. Všeobecná a technická ustanovení - doplnění 2. Pořadatel: Kvalifikační turnaj a finálový turnaj na základě výběrového řízení Každý MT na základě nabídky družstev. Každé družstvo má za povinnost určit minimálně dva z níže uvedených termínů MT jako svoji nabídku. 3. Hrací termíny a začátky utkání: Kvalifikační turnaj KT: Mistrovské turnaje MT: , 3.11., , 8.12., , 2.2., Finálový turnaj FT: Začátky turnajů: 9:00 hod., družstvo má před svým prvním utkáním právo na 30 min. rozcvičení, každé následující utkání má začátek 15 minut po skončení předchozího utkání Termín P-ČR: 1. část: část: Úhrada nákladů: Před zahájením každého turnaje přispívají všechna družstva pořadateli 300,- Kč. 7. Předpis: - výška sítě: 220 cm - výjimka z MPV a SŘV: - start libera není povolen - ve všech turnajích se utkání hrají na dva vítězné sety 11. Systém soutěže: Kvalifikační turnaj: 4 skupiny (2 tělocvičny), každý s každým na 2 vítězné sety (vítěz 2 body, poražený 1 bod, kontumace 0 bodů), stejně umístěná družstva utvoří skupiny pro 1.turnaj základní části. Mistrovské turnaje: Turnaje čtveřic (1.čtverka místo, 2.čtverka místo, atd.), turnaje se hrají každý s každým na dva vítězné sety (bodování stejné jako v KT ), kromě 1.čtverky vítěz postupuje v dalším kole do vyšší skupiny, kromě poslední čtverky vždy poslední družstvo sestoupí v dalším kole o skupinu níže a) při počtu družstev dělitelným 4 a nebo se zbytkem 3 platí výše uvedený systém b) při počtu družstev dělitelným 4 se zbytkem 2, 2 družstva poslední skupiny hrají 2 utkání na 3 vítězné sety o postup do vyšší čtverky c) při počtu družstev dělitelným 4 se zbytkem 1, poslední družstvo poslední čtverky pauzíruje a v dalším kole je nahrazeno dosavadním pauzírujícím družstvem Bodování turnajů je na základě pořadí v jednotlivých čtverkách (počet bodů = počet družstev plus 1 mínus pořadí v daném kole). Finálový turnaj: (pouze prvních 8 družstev celkového pořadí bez započítání bodů ze základní části) 3. kolové play-off, 1.kolo: 1-8, 4-5, 3-6, 2-7, podle pořadí v základní části, na 2 vítězné sety 2.kolo a 3.kolo: pokračují všichni účastníci, až do konečného pořadí na 1. 8.místě Vítěz finálového turnaje získá titul krajského přeborníka. 16

17 13. Postupy a sestupy: a) Vítěz základní části postupuje do 1.části P-ČR jako druhé družstvo za JmKVS. b) Vítěz finálového turnaje postupuje do 1.části P-ČR jako první družstvo za JmKVS. V případě, že stejné družstvo vyhraje základní část i finálový turnaj, postupuje jako druhé družstvo do P-ČR družstvo ze 2.místa po základní části KP. c) Žádné družstvo nesestupuje 17

18 D. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Postup při vybírání licenčních příspěvků pro ročník 2007/08 Odpovědný pracovník Jm KVS pro výběr licenčních příspěvků: Sekretář JM KVS: Anton Šveda TZ (sek. KVS) Oderská 10 TB Brno M E - Úřední hodiny sekretáře jsou PO 9:00-17:00, ČT 9:00-17:00 hod. Pro potřeby plateb ve prospěch JmKV používejte toto číslo bankovního účtu: /0600 POZOR: při placení LP složenkou nebo bankovním převodem musíte uvést příslušný variabilní symbol (VS) družstva. VS družstev uvádíme v příloze 1a. Družstva, která nejsou v seznamu uvedena si musí vyžádat VS u sekretáře KVS p. Švédy. VÝPIS Z PROVÁDĚCÍHO POKYNU ke Směrnici č. 3/2007 Licenční příspěvky v ČVS soutěžní rok 2007/ Úhrada licenčních příspěvků (LP) Úhrada LP u příslušného KVS může být provedena těmito způsoby: a) složenkou b) bankovním převodem na účet KVS c) hotově přímo pověřeným pracovníkům KVS Způsob úhrady LP a odpovědnou osobu(y) za výběr a evidenci LP pro daný kraj si určí příslušný KVS. Způsob úhrady LP u ABV stanoví pro každý soutěžní ročník hrací řády ABV. Zaplacení LP bude členovi zaevidováno do Volejbalového informačního systému (VIS) na základě předložení ústřižku zaplacené složenky, bankovního dokladu o zaplacení (výpis z účtu) nebo při platbě v hotovosti (bude pro oddíl vystaven příjmový doklad). K dokladům o zaplacení LP musí být přiložen ve dvojím vyhotovení jmenný seznam platících osob s vyznačením registračních čísel a nominálních hodnot LP s uvedením celkové částky, která musí být shodná s provedenou úhradou. Pověřený pracovník KVS potvrdí předložený originál dokladu o zaplacení parafou nebo razítkem, stejně tak potvrdí jeden výtisk seznamu platících osob a vrátí je oddílu. Kopii dokladu o zaplacení a jeden výtisk seznamu platících osob si ponechá k založení. Vyřizování plateb lze provést i na základě písemného doručení všech potřebných dokladů. Zaplacení LP musí být okamžitě zaneseno do evidence VIS. 18

19 2. Licenční karty Při splnění všech podmínek daných směrnicí o licenčních příspěvcích a tímto prováděcím předpisem vystaví ČVS jednotlivým členům licenční karty, umožňující slevy u obchodních partnerů ČVS. Výroba karet bude provedena ve dvou termínech. Podmínky použití licenčních karet a konkrétní data výroby karet budou včas oznámeny na Oddíl, případně jednotliví členové si pak licenční karty mohou vyzvednout u svého KVS. 3. Platnost a účinnost předpisu: Předpis byl schválen SR ČVS dne 18. dubna 2007 a od tohoto data je účinný. Ing. Antonín Lébl v.r. předseda Mgr. Jan Žižka v.r. generální sekretář UPOZORNĚNÍ: Od soutěžního období 2007/2008 jsou zrušeny licenční známky. Systém VIS neumožní uvést na soupisku hráče, trenéra či jiného funkcionáře a na listinu rozhodčích toho, kdo nebude mít zaplacen licenční příspěvek! 19

20 Matrika ČVS registrační místo Brno, Zámečnická 2 postup při registraci Příloha č. 2 Na základě rozhodnutí Správní rady Českého volejbalového svazu je zřízeno registrační místo při Krajském volejbalovém svazu Jihomoravského kraje. Registrace a přestupy se provádí dle,,registračního řádu ČVS a,, Přestupního řádu ČVS v platném znění. Tyto řády je možno získat na webových stránkách ČVS. Registrace a přestupy provádí sekretář KVS Anton Šveda Místo: sekretariát Jm KVS, Zámečnická 2, Brno. Úřední hodiny : pondělí a čtvrtek Kontakt: v úředních hodinách TZ: M: TB: E: K provedení registrace nebo přestupu je nutno si vyzvednout,,registrační nebo,, PŘESTUPNÍ LÍSTEK, dále složenku na zaplacení, a to osobně nebo vyžádat písemně. Poplatky je možno složit i hotově při podání žádosti přímo u sekretáře proti potvrzení. Při více než dvou žádostech je nutno přiložit jmenný seznam. Na zadní stranu fotografie je nutno napsat jméno, příjmení a datum narození žadatele. Při podání žádosti je nutno uvést, zda registrační průkaz si vyzvedne žadatel osobně nebo jej má sekretariát zaslat písemně na adresu žadatele. Přestupy a hostování do a z družstev extraligy mužů a žen a transfery do zahraničí provádí pouze registrační místo při ČVS v Praze. 20

21 Příloha č. 3 METODICKÝ POKYN k vytvoření, doplňování a opravě soupisky družstva v systému VIS 1) Přihlaste se do systému Připojte se k internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu zadejte své uživatelské jméno a heslo. Pokud jej ještě nemáte, požádejte buď funkcionáře na kraji, nebo přímo svého vedoucího soutěže. 2) Otevřete svojí soupisku V hlavním puzzle menu zvolte modul Soupisky. Před sebou byste měli mít soupisku (nebo všechny soupisky), kterou máte na starosti. Pokud jí nevidíte je možné, že vám vedoucí soutěže ještě nepřiřadil práva kontaktujte ho a počkejte až se soupiska ukáže. Klepněte na soupisku, kterou chcete otevřít. 3) Pracujte se soupiskou Na stránce je vidět soupiska (i když může být zpočátku prázdná) a pod ní seznam dalších hráčů/ek oddílu, kteří/é lze na soupisku přidat. Prostým klepnutím na seznam (bez dalšího potvrzování) se hráč/ka přesune nahoru na soupisku. Hráči/ky, kteří nemají uhrazen LP nebo nemají platný průkaz budou zobrazeni/ny červeně. Každé přidání pečlivě zvažte nemůžete vrátit zpět. Je možné, že někoho nemůžete najít asi to bude způsobeno tím, že již je přidán na soupisku dalšího družstva téhož oddílu nebo není v evidenci vůbec. V kategoriích dospělých lze (u družstev, která nejsou A ) vyznačit střídavý start zaškrtnutím pole Střídavý start u příslušného hráče/ky. Kdykoliv můžete využít přiloženou nápovědu stačí klepnout na tlačítko Nápověda v menu. 4) Co dělat nelze? Ze soupisky nelze hráče/hráčky odstranit to může udělat pouze vedoucí soutěže (je třeba zkontrolovat, že hráči/ky za toto družstvo ještě nenastoupili/y). Na soupisku nelze přidat F hráče to může udělat pouze vedoucí soutěže (po kontrole farmářské smlouvy). 5) Soupiska je hotová Jakmile dokončíte změny v soupisce klepněte myší na TISK. Soupisku ve tvaru PDF (Adobe Acrobat) standardně vytiskněte na svojí tiskárně. Systém upozorní, pokud někteří/ré hráči/ky či funkcionáři nemají některé náležitosti v pořádku a tyto osoby nevytiskne! Soupisku opatřete dle SŘV oddílovým razítkem a podpisem funkcionáře. 6) Platnost soupisky Nezapomeňte, že každá změna v elektronické soupisce má okamžitou platnost. Přidání hráče/ky je provedeno okamžitě bez čekání na nějaká odsouhlasování, avšak rozhodčí připustí ke hře pouze osoby uvedené na vytištěné soupisce PŘED začátkem utkání. A obráceně, ze soupisky jsou okamžitě odstraněni hráči/ky, kteří PŘESTOUPÍ ČI ODEŠLI/Y NA HOSTOVÁNÍ do jiného oddílu. Povinností družstva je vytisknout, potvrdit a předložit k utkání soupisku novou, aktualizovanou pokud tak neučiní vystavují se nebezpečí postižení hracími důsledky soutěžní komisí. Upozornění: Za sestavení soupisky odpovídá družstvo! Družstvo je povinno dodržovat veškerá ustanovení platných řádů (zejména SŘV), předpisů a rozpisu soutěže. VIS se snaží zásadní chyby neumožnit a na drobnější chyby alespoň upozornit, ale za případné chyby nese odpovědnost družstvo (tak jako dosud). 21

22 Hlášení výsledků utkání v soutěžním období 2007/08 Všechny soutěže mimo žákovských: Příloha č. 4 Výsledek je třeba nahlásit po skončení utkání co nejrychleji, vždy však v den konání utkání, jinak bude družstvo postihováno pořádkovou pokutou. K hlášení je možno použít tyto způsoby: 1) Hlášení výsledku pomocí SMS: SKUPINA ČÍSLO UTKÁNÍ VÝSLEDEK (SETY ) na telefon !!! POZOR! jednou SMS zprávou odeslat výsledek jediného utkání ve formě Příklad : muži 1.třída : JMM1 23 3:1 (15,-12,7,22) ženy 2.třída, skupina B : JMZ2B 15 3:0 (18,29,21) juniorky, skupina A : JMJKYA 9 2:3 (-20,26,-18,32,-13) kadetky, skupina II (finálová část) : JMKKYII 45 1:3 (-12,-22,25,-21) Jednotlivé údaje musí být odděleny mezerou, SMS nesmí obsahovat žádné jiné znaky, dodržujte přesně výše uvedený vzor. Pro jedno utkání je jedna SMS zpráva, tzn. hrají-li se dvojutkání, je nutno poslat SMS zprávu pro každé utkání zvlášť. 2) Hlášení výsledků zadáním do VIS: (nutná registrace ve VIS) Po spuštění programu VIS, otevřít modul soutěže, otevřít příslušnou soutěž a v rozpisu vyhledat utkání. Kliknutím na aktivní zadej otevřete okno pro zapsání výsledku. Výsledek se musí zapsat ve tvaru - výsledek (sety) - např.: 3:1 (15,20,-20,19). 22

23 Příloha č. 5 Zásady povinné péče o mládež, jejichž družstva hrají soutěže KP 1. Předsednictvo JM KVS Brno stanovuje povinnou péči o mládež v tomto rozsahu: KP I. třídy dospělých - jedno družstvo mládeže příslušné kategorie KP II. třídy dospělých - jedno družstvo mládeže 2. Družstvo mládeže může plnit povinnost v rámci ČVS pouze pro jedno družstvo dospělých. 3. Splnění povinnosti je závislé na tom, že družstvo mládeže je zařazeno v libovolné mistrovské soutěži v ČVS a tuto dokončí. 4. Povinnost péče o mládež může být plněna: a) družstvem vlastního oddílu, b) po písemné smlouvě družstvem jiného oddílu, c) po písemné smlouvě družstvem Asociace školních sportovních klubů. 5. Splnění povinnosti potvrzuje oddíl v přihlášce do soutěže pro rok 2007/2007. V případě plnění povinnosti dle bodu 4b, 4c předkládá oddíl spolu s přihláškou i písemnou smlouvu. 6. Kontrolu plnění povinnosti provádí TMK JM KVS Brno kdykoli během soutěžního období. 7. Postihy za neplnění povinné péče o mládež jsou následující: muži I.třída ženy I.třída muži a ženy II.třída ,-Kč ,-Kč ,-Kč 8. V případě nesplněné povinnosti péče o mládež a nezaplacení postihů dle bodu 7, nebude družstvo zařazeno do následujícího ročníku soutěží Jm KVS. Zásady povinného vedení družstva trenérem III.třídy v soutěžích KP 1. Předsednictvo JM KVS Brno stanovuje povinné vedení družstva zařazeného v KP I.třídy dospělých, KP juniorů a juniorek, kadetů a kadetek, žáků a žákyň nejméně trenérem III.třídy. 2. Kontrolu plnění povinnosti provádí TMK JM KVS Brno kdykoli během soutěžního období. 23

24 Adresář rozhodčích volejbalu JM kraje I.třída 1. Dresler Ladislav, Brno, Spodní 6/19 TB: TZ: - M: Mgr. Flíček Josef, Ivančice, Slunečná 37 TB: TZ: - M: E: 3. Fuchs Stanislav, Brno, Studená 24 TB: TZ: - M: E: 4. Grabovská Soňa, Ing Velešovice 344 TB: - TZ: - M: E: 5. Grabovský Luděk, Ing Velešovice 344 TB: - TZ: - M: E: 6. Hloušek Jan, Ing Lanžhot, Sadová 7 TB: - TZ: M: E: 7. Hloušek Jaroslav, Břeclav 4, Na Valtické 57 TB: TZ: - M: - E: 8. Horký Petr, Brno, U Sokolovny 52 TB: TZ: M: - E: 9. Klaisner Jiří, Šlapanice, Sušilova 52 TB: - TZ: - M: Klečka Kamil, Ing Brno, Klatovská 12 TB: TZ: - M: - E: 11. Klein Jiří, Ing Brno, Foltýnova 11 TB: - TZ: M: E: 12. Kobylka Bořivoj, Brno, Větrná 18a TB: - TZ: - M: E: 13. Malach Jiří, Brno, Jurkovičova 3 TB: - TZ: - M: E: 14. Měřínský Petr, Brno, Volfova 9 TB: TZ: - M: E: 15. Musil Josef, Brno, Renčova 15 TB: TZ: - M: E: 16. Pavelka Josef, Brno, J. Faimonové 28 TB: - TZ: - M: E: Zpět na hlavní stránku Příloha č. 6 24

25 17. Pernica Radomír, Ing Brno, Dunajská 17 TB: TZ: M: E: 18. Peťura Zdeněk, Strážnice, Smetanova 926 TB: TZ: M: E: 19. Pivnička Libor, Ing Znojmo, Dukelská 101 TB: - TZ: M: E: 20. Potůček Martin, Brno, Švermova 3 TB: - TZ: - M: E: 21. Prkna Jiří, Dobšice, V Zahradách 300 TB: TZ: M: E: 22. Prokeš Josef, Ing Brno, Skalky 26 TB: TZ: - M: E: 23. Prokeš Ladislav, Brno, Arbesova 9 TB: - TZ: - M: E: 24. Přibyl Libor, Ing Brno, Oblá 67 TB: - TZ: M: E: 25. Ryšavý Ivan, Ing Hustopeče, Masarykovo nám. 9 TB: TZ: - M: E: 26. Souček Michal, Mgr Blansko, Na Pískách 2 TB: TZ: M: E: 27. Svobodová Magdaléna, Křenovice, Školní 470 TB: TZ: M: E: 28. Šedá Vladana, Ing Břeclav, K.H. Máchy 6 TB: - TZ: M: E: 29. Šmerda Pavel, Ing Brno, Záhřebská 21 TB: - TZ: - M: E: 30. Šveda Anton, Brno, Oderská 10 TB: TZ: - M: E: 31. Tesáčková Renata, Mgr Brno, Pavlovská 21 TB: - TZ: - M: E: 32. Tiršel Fedor Brno, Bayerova 10 TB: - TZ: - M: E: 33. Trumpeš Daniel, Pohořelice, Lesní 1267 TB: - TZ: M: E: 25

26 34. Vachutka Milan, Brno, Molákova 6 TB: - TZ: - M: E: 35. Veselý Aleš, Ing Modřice, Prusinovského 76 TB: TZ: - M: E: 36. Vojtíšek Tomáš, MUDr Brno, Tučkova 6 TB: - TZ: M: E: 37. Všetečka Karel, Ing Brno, Gorazdova 1 TB: TZ: - M: E: 38. Všetečka Petr, JUDr Brno, Čtvrtě 2 TB: TZ: M: Závodský Gustav, Ing. CSc Brno, Kounicova 81 TB: TZ: - M: E: 40. Zeman Ivan, Ing Šlapanice, Nádražní 17 TB: TZ: - M: E: II. třída 1. Bayer Tomáš Brno, Staňkova 12 b TB: TZ: - M: - E: 2. Bednář Svatopluk Brno, Richtrova 1 TB: TZ: - M: E: 3. Bouda Vratislav, Brno, Horníkova 6 TB: - TZ: M: E: 4. Cásková Jarmila, Mgr Brno, Kounicova 40 TB: TZ: - M: E: 5. Dvořák Ladislav, Mgr Citonice u Znojma 14 TB: TZ: M: E: 6. Hrazdil Miroslav, Brno, Mošnova 29 TB: TZ: M: E: 7. Huserek Vojtěch, Ing Mikulov, Dukelská 9 TB: - TZ: - M: Julínek Blahoslav, Vyškov, Gorkého 20 TB: - TZ: - M: E: 9. Konečný Lukáš Křenovice, Sokolská 542 TB: TZ: - M: E: 10. Mika Miroslav, Šlapanice, Zámečnické nám. 2 TB: - TZ: M: E: 26

27 11. Ondrůj Robert, Otnice, Pančava 126 TB: TZ: - M: E: 12. Patočka Jan Brno, Tumaňanova 60 TB: TZ: - M: E: 13. Pojzl Jaromír, Šlapanice, Brněnská 102 TB: - TZ: , M: E: terezaslamovacssz.cz 14. Přikryl Hynek, Brno, Bzenecká 18 TB: - TZ: - M: E: 15. Řezníčková Miluše, Brno, Slámova 39 TB: TZ: M: E: 16. Sobotka Vladimír, Dr Brno, Bieblova 6 TB: TZ: - M: E: 17. Šebek Ladislav, Brno, Hubrova 9 TB: TZ: - M: Šiler Pavel, Ing Brno, Ondrouškova 5 TB: - TZ: - M: E: 19. Šmerda Stanislav, Rousínov, Vítovice 113 TB: TZ: - M: E: 20. Švestka Jiří, RNDr Brno, Kuršova 30 TB: TZ: - M: E: 21. Tesař Miloslav, Břeclav, Sady 28. října 7 TB: TZ: - M: Tobolák Jiří, Mramotice 146 TB: - TZ: - M: Veselý Jaroslav, Modřice, Prusinovského 76 TB: TZ: - M: E: 24. Všetečka Martin, Brno, Gorazdova 1 TB: TZ: - M: E: 25. Wavrečka Zdeněk, Brno, Veveří 123 TB: TZ: - M: E: III. třída 1. Bábíčková Marie Břeclav, Na Valtické 67 TB: - TZ: - M: E: 2. Bábíčková Michaela Břeclav, Na Valtické 67 TB: - TZ: - M: E: 27

28 3. Jandová Monika Brno, Oblá 35 TB: - TZ: - M: E: 4. Němcová Pavlína Brno, Voříškova 13 TB: TZ: - M: E: 5. Smrčka Leoš, Znojmo, Přímětice 534 TB: - TZ: - M: E: 6. Šimek Petr, Brno, Urbánkova 8 TB: TZ: - M: E: 7. Vinklárek Kamil, Mgr Hodonín, Erbenova 22 TB: - TZ: M: E: Zpět na hlavní stránku Hrací protokol závazný pro všechny účastníky krajských soutěží Příloha č minut před začátkem utkání - příchod rozhodčího na hřiště 30 minut před začátkem utkání - kontrola hřiště, sítě a zápisu o utkání (registrace a soupisky) 15 minut před začátkem utkání provede rozhodčí losování a zahájí písknutím rozcvičování družstev na síti podle výsledku losování 5 minut před zahájením utkání ukončí rozcvičování, družstva se pozdraví, nahlásí ústně postavení a zapisovatel zapíše libero do zápisu o utkání (v KP l M předloží družstva lístky na postavení ) pokyn k zahájení hry písknutím provede rozhodčí po kontrole postavení (případném připuštění libera do hry) v určený čas dle Rozpisu. Poznámka: Hra bez zapisovatele je nepřípustná. Rozhodčí utkání při nepřítomnosti zapisovatele nezahájí a o výsledku utkání rozhodne STK. Rozhodčí umožní zapsat do Zápisu kapitánovi vše o co je v průběhu utkání kapitánem ve hře požádán, v rámci MPV. ( povolí zapsat nesprávný výklad pravidla, nepovolí kritiku výkonu při rozhodování o chybách). Vždy jako poslední se písemně vyjádří k poznámce, zapsané kapitánem. Po utkání, před uzavřením Zápisu může rozhodčí osobně zapsat připomínky kapitánů a trenérů družstev k průběhu utkání (např. slabé osvětlení, menší volné zóny, stav hřiště a jeho vybavení, hrubosti diváků, apod.). 28

29 29

30 30

31 Ceník výrobků Gala a.s. platný pro školy a oddíly Volejbal : název míče BV5091S Official colour S BV5011S Pro-line colour BV5281S Competition colour S stříbrný BV5031L School BV5311S School colour BV4051S Mini Training colour BV52221S Míč volejbalový 180g BV5271S Míč volejbalový 210g BV5231S Míč volejbalový 230g BV5241S Míč volejbalový 500g BP5071S Park volley - lepený cena vč.dph 980,- 850,- 700,- 630,- 550,- 450,- 485,- 590,- 495,- 620,- 510,- Plážový volejbal : název míče BP5013S Smash soutěžní BP5113 Park Volley šitý Cena vč.dph 710,- 330,- Medicinální míče : název míče BM0006P 0,6 kg plastový BM0010P 1,0 kg plastový BM0015P 1,5 kg plastový BM0020P 2,0 kg plastový BM0030P 3,0 kg plastový Cena vč.dph 240,- 280,- 525,- 540,- 615,- Ostatní doplňky : název výrobku KS04620 Kabela na 6 míčů KS17030 Kabela válec na 4 míče XX Tlakoměr XX41009 Vozík na míče skládací XX04009 Kompresor 220V XX11009 Hustilka kovová XX11008 Jehla s hadičkou XX12009 Anténky (pár) XX20039 Píšťalka FOX 40 Classic XX20029 Píšťalka FOX 40 Pearl XX26001 Nákoleníky (vel. S+M+L) XX03019 Síťka na 15 míčů XX08009 Volejbalová síť soutěžní XX09009 Volejbalová síť tréninková Cena vč.dph 335,- 320,- 300,- 2480,- 3055,- 120,- 29,- 300,- 280,- 205,- 185,- 115,- 2160,- 985,- 31

Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2012/2013 (část A, C a D)

Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2012/2013 (část A, C a D) Jihomoravský krajský volejbalový svaz Zámečnická 2, 601 73 Brno tel.: 542 213 273, e-mail: jmkvcvs@volny.cz Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2012/2013 (část

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008

8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008 8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řízení soutěží: Komise mládeže Krajského výboru ČVS Ivana Müllerová, U Lesíka 616, 468 41 Tanvald TZ: 483 394 660, TB: 483 394 943,

Více

R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů pro soutěžní období 2015/2016

R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů pro soutěžní období 2015/2016 Č e s k ý v o l e j b a l o v ý s v a z RADA MLÁDEŽE Bělohorská 19, 16000 Praha 6 telefon 245 006 210 R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí

R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí R O Z P I S soutěží dospělých pro rok 2011 2012 v okresním přeboru mužů a žen okres Ústí nad Orlicí V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže okresního přeboru mužů a žen vyhlašuje

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

OLOMOUC 18. 19. června 2016

OLOMOUC 18. 19. června 2016 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ U Sportovní haly 2, 779 00 Olomouc MT: +420 777 311 108; +420 776 822 216; E-mail: zatloukal@cvf.cz; olkvs@cvf.cz Komise společenského významu OL KVS VYDÁVÁ Finále XX.

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení

k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení Okresní volejbalový svaz Frýdek-Místek Komise rozhodčích METODICKÝ POKYN k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Zápis

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2010/2011 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2012 ze dne 26. července 2012

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2012 ze dne 26. července 2012 Okresní volejbalový svaz Frýdek-Místek Komise rozhodčích Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 8/2012 ze dne 26. července 2012 1. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH)

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ ZKSH PODZIM 2015 soutěžní ročník 2015-2016 ZLÍN SRPEN 2015 1 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V BASKETBALU AND1CUP (kategorie III.) PROPOZICE KLATOVY 11. 5. 12. 5. 2016

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V BASKETBALU AND1CUP (kategorie III.) PROPOZICE KLATOVY 11. 5. 12. 5. 2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky, město Klatovy a Základní škola Čapkova vás zvou na: REPUBLIKOVÉ FINÁLE V BASKETBALU AND1CUP (kategorie III.) PROPOZICE KLATOVY 11. 5. 12. 5. 2016 Pořádá

Více

LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV

LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV Krajský svaz házené Vysočina Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí www.vksh.chf.cz LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV soutěžní ročník 2015-2016 Ing. Zdeněk TŮMA v. r. Alois PROKOP v. r. předseda SK předseda KR Ing. Zdeněk

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ řízených STK ČBF pro sezónu 2015 2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ řízených STK ČBF pro sezónu 2015 2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ řízených STK ČBF pro sezónu 2015 2016 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Soutěže vyhlašuje Česká basketbalová federace z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 (dále jen ČBF). 1. 1. Řízení soutěží: Soutěže

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 1.1 Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní období 2008/2009

R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní období 2008/2009 1 Č e s k ý v o l e j b a l o v ý s v a z KOMISE MLÁDEŽE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, tel. 257215269 R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní

Více

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH)

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ JARO 2013 soutěžní ročník 2012-2013 ZLÍN Únor 2013 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín zlinsky-ksh@seznam.cz

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev I. Všeobecná ustanovení 2. Regionální ligu dospělých Prahy + Stč kraje 3. Regionální

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V BASKETBALU AND1CUP (kategorie III.) PROPOZICE KLATOVY 13. 5. 15. 5. 2014

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V BASKETBALU AND1CUP (kategorie III.) PROPOZICE KLATOVY 13. 5. 15. 5. 2014 Asociace školních sportovních klubů České republiky, město Klatovy a Gymnázium J. Vrchlického vás zvou na: REPUBLIKOVÉ FINÁLE V BASKETBALU AND1CUP (kategorie III.) PROPOZICE KLATOVY 13. 5. 15. 5. 2014

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

R O Z P I S S O U T Ě Ž Í 2012 / 2013

R O Z P I S S O U T Ě Ž Í 2012 / 2013 R O Z P I S S O U T Ě Ž Í 2012 / 2013 Výbor oblasti střední Morava uveden samostatně na internetových stránkách http://olo.cbf.cz (odkaz Kontakt ) Kontaktní adresy oblasti střední Moravaj a platební styk

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2011 ze dne 13. prosince 2011

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2011 ze dne 13. prosince 2011 Okresní volejbalový svaz Frýdek-Místek Komise rozhodčích Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 14/2011 ze dne 13. prosince 2011 1. Vyhodnocení docházky, předelegací, omluv, vzájemných výměn a absencí rozhodčích

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

Soutěžní řád České asociace go

Soutěžní řád České asociace go Soutěžní řád České asociace go Č l á n e k I - O b e c n á u s t a n o v e n í 1 Soutěžní řád České asociace go (dále jen SŘ) stanovuje základní podmínky organizace a pořádání soutěží go na území České

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 249 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. jednotlivkyň. ve sportovní gymnastice.

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 249 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. jednotlivkyň. ve sportovní gymnastice. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 249 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivkyň starší

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

Členské příspěvky a členství v KČT

Členské příspěvky a členství v KČT Klub českých turistů Organizační rada SMĚRNICE KČT ORG 3/2015 Září 2015 1. Členy KČT se stáváme podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku na běžný rok. Přihlášky nezletilých (do 18 let věku) podává

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž 4. 1. 2016 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie U19, U17 str. 4 Krajský přebor

Více

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

Ekonomická směrnice ŠSČR

Ekonomická směrnice ŠSČR Ekonomická směrnice ŠSČR Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY, NÁHRADY A ODMĚNY F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1) ČLENSKÉ

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga. Hlavní garant soutěže: Ing. Tomáš Suchý, email: Florbalova.akademie.Pionyr@seznam.

Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga. Hlavní garant soutěže: Ing. Tomáš Suchý, email: Florbalova.akademie.Pionyr@seznam. Liga RAFL (2013 2014) regionální amatérská florbalová liga Hlavní organizátor soutěže: PC FA Mladá Boleslav adresa: Jilemnického 1152, Mladá Boleslav 293 01, tel.: 777 793 696 Hlavní garant soutěže: Ing.

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG DLE ČESKÉ ASOCIACE EXTRÉMNÍHO GOLFU PRO SEZONU 2012 1. Základní ustanovení OBSAH 2. Pořádání turnajů 2.1 - Plánování a zadávání turnajů 2.2 - Povinnosti a práva pořadatele turnaje

Více

Severomoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava

Severomoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava Severomoravský tenisový svaz Ostrava, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava ROZPIS JUNIOR TOUR Extraligy, Ligy a Oblastních přeborů družstev dorostenců O putovní pohár prezidenta ČTS pro rok 2015 Řízení soutěže

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 ROZPIS SOUTĚŽÍ Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 2015/2016 1. Pořadatel 1.1. Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov 2. Řídící orgán 2.1. Soutěž řídí komise mládeže Šachového

Více

MEMORIÁL ING. MILANA KAFKY 2012 turnaj krajských center mládeže dívek

MEMORIÁL ING. MILANA KAFKY 2012 turnaj krajských center mládeže dívek VSC Zlín pořádá z pověření Českého volejbalového svazu ve spolupráci s KVS Zlínského kraje a pod záštitou starosty města Luhačovice MEMORIÁL ING. MILANA KAFKY 202 turnaj krajských center mládeže dívek

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Jateční 3436/47a, Ústí nad Labem IČ 02909375

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Jateční 3436/47a, Ústí nad Labem IČ 02909375 ÚSTECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Jateční 3436/47a, Ústí nad Labem IČ 02909375 Mobil: 774 030 666, e-mail: radhor@post.cz Zápis ze zasedání výboru Ústeckého KVS středa 26. listopadu 2014 od 18:00 restaurace

Více

Soutěžní ád SK HVL Prostějov

Soutěžní ád SK HVL Prostějov Soutěžní ád SK HVL Prostějov Článek 1 Základní ustanovení 1. Soutěžní ád (dále jen S ) SK Hanácká volejbalová liga je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a ízení soutěží vyhlášených SK HVL Prostějov,

Více

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE

BAIL OSTRAVSKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A UPRAVENÉ PROPOZICE SOUTĚŽE OBSAH 1) Propozice soutěže 2) Účastníci soutěže 3) Formát soutěže 4) Disciplinární komise 5) Komise rozhodčích 6) Rozpis soutěže 7) Specifika pravidel BOHbL pro sezónu 2011-12 8) Informační servis 9) Kontakty

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

Český volejbalový svaz. ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 /

Český volejbalový svaz. ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 / ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 / 2016-17 Extraliga mužů - ut. č. 1 České Budějovice - start hráče bez průkazu, pokuta 500,- Kč - zaplaceno - ut. č. 3 Liberec - start hráče bez průkazu, pokuta 500,- Kč - zaplaceno

Více