Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr"

Transkript

1 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají. Mohou se lišit podle čtyř různých modelů, počtu kanálů a typu termočlánku. Viz následující: EM588 - jeden kanál, termočlánek typu K. EM588A - jeden kanál, termočlánek typu K/J. EM588B - jeden kanál, termočlánek typu K/J/T/E. EM589 - dva kanály, termočlánek typu K. EM589A - dva kanály, termočlánek typu K/J. EM589B - dva kanály, termočlánek typu K/J/T/E. Vlastnosti 1. Změna stupňů Fahrenheita/Celsia 2. Teplotní alarm 3. Data hold 4. Maximální/minimální měření 5. Čtení uložených pozic, vyvolání uloženého 6. Relativní měření 7. Výpočet T1-T2 (pro EM589, EM589A, EM589B) 8. Podsvícení 9. Volitelné automatické vypnutí Základní specifikace Displej: LCD s volitelným podsvícením Vzorkování: jednou za sekundu Indikace přetížení: na displeji s objeví "OL" Baterie: 1,5V AAA nebo ekvivalentní, 4 kusy Životnost baterie: >200 hodin (neustálé použití) Pracovní podmínky: 0 C - 50 C, vzdušná vlhkost <80 % Skladovací teplota: -20 C - 60 C, vzdušná vlhkost <80 % Indikace slabé baterie: na displeji se objeví " " Teplotní koeficient: 0.01% hodnoty C na každý C (0.01% hodnoty F na každý F) mimo specifikovaný rozsah +18 C až 28 C (64 F až 82 F). Rozměry: 168 x 75 x 36 mm Hmotnost: zhruba 200g (včetně baterií) Technické specifikace a. Rozsah měření: Typ K: -150 C až C (-238 F až F) Typ J: -150 C až C (-238 F až F) Typ T: -150 C až +400 C (-238 F až +752 F) Typ E: -150 C až +900 C (-238 F až F) Poznámka: měřicí rozsahy zmíněné výše jsou pouze pro samotné teploměry. Termočlánky mohou mít rozdílné měřicí rozsahy. Přečtěte si instrukce k termočlánku. b. Rozlišení: 0.1 C/ F < C/ F 1000 c. Přesnost: Poznámka: 1. Přesnost je specifikovaná při pracovní teplotě od 18 C do 28 C při vzdušné vlhkosti <80 %. 2. Přesnost nemá započítanou chybu termočlánku. Typy K/J/T/E: -150 C až -100 C: ± (0.2% hodnoty +1 C) -100 C až 1370 C: ± (0.1% hodnoty +1 C) -238 F až -148 F: ± (0.2% hodnoty +1.8 F) -148 F až 2496 F: ± (0.1% hodnoty +1.8 F)

2 Popis displeje Poznámka: Popis odpovídá sérii EM589. Displej série EM588 je podobný, ale neobsahuje žádné symboly spojené s funkcí dvou kanálů. Význam symbolů: 1. H - funkce Data Hold je funkční. 2. Symbol - je zvolen mód automatického vypnutí. 3. MAX - teploměr je v módu MAX. Pro každý kanál je hodnota na LCD maximální hodnotou všech hodnot získaných od chvíle, kdy je mód aktivován. 4. MIN - teploměr je v módu MIN. Pro každý kanál je hodnota na LCD minimální hodnotou všech hodnot získaných od chvíle, kdy je mód aktivován. 5. Typ: K J T E - Indikuje vybraný typ termočlánku. Termočlánek (termočlánky), který doopravdy používáte, musí být stejného typu, jaký vyberete. 6. REL - aktivní mód relativního měření. 7. MEM - teploměr je v módu paměti. Zobrazená hodnota je uloženou hodnotou, umístění této paměti je zobrazeno v tomto okamžiku pod hodnotou Baterie jsou slabé a měly by být vyměněny mínus, negativní hodnota. 10. T1 - kanál T2 - kanál T1-T2 - rozdíl naměřených teplot mezi kanálem 1 a kanálem LIMIT HI SET - teploměr je v módu nastavení horního teplotního limitu. 14. LIMIT LO SET - teploměr je v módu nastavení spodního teplotního limitu. 15. LIMIT - teploměr je v módu alarmu teplotního poplachu. 16. F, C - jednotky teploty. 17. SHIFT - poté, co stisknete tlačítko " ", objeví se na displeji symbol "SHIFT". Pak můžete stisknout další tlačítka pro některé funkce. Abyste se symbolu "SHIFT" zbavili, stiskněte jednou (nebo dvakrát) tlačítko " ". Operační instrukce Popis přístroje 1. Socket(y) termočlánku 2. Displej 3. Tlačítko Socket termočlánku 1. Socket termočlánku kanálu 1 (T1). 2. Socket termočlánku kanálu 2 (T2). Poznámka: jack "+" je pro zástrčku termočlánku "+", jack "-" je pro zástrčku termočlánku "-". Použití teploměru 1. Zapojte termočlánek (termočlánky) do socketu (socketů) pro termočlánek. 2. Stiskněte tlačítko " " pro zapnutí teploměru. Pokud není zapojen žádný termočlánek do vybraného socketu, na displeji se objeví pro tento kanál "-OL". 3. Vyberte požadované nastavení termočlánku (viz část o změně typu termočlánku). 4. Přidržte nebo připevněte termočlánek (termočlánky) na místě (místech), které chcete změřit. Zapnutí/vypnutí teploměru Stiskněte tlačítko " ", displej vypadá jako v předchozím stavu. Mód Data-Hold 1. Ujistěte se, že na displeji není zobrazený symbol "SHIFT" (pro vypnutí stiskněte tlačítko " "). 2. Stiskněte tlačítko "H" pro zmrazení aktuálních hodnot. Na LCD se objeví indikátor "H". Abyste zrušili mód Data- Hold, stiskněte znovu tlačítko "H". Symbol "H" zmizí.

3 Mód alarmu teplotního limitu 2. Stiskněte tlačítko "!", těploměr vstoupí do módu alarmu teplotního limitu. Na LCD se objeví indikátor "LIMIT". 3. Když bude změřena hodnota vyšší než limit vysoké teploty nebo nižší než limit nízké teploty, objeví se blikající "HI" nebo "LO", zatímco tato hodnota bliká a vestavěný bzučák zní. 4. Abyste ukončili mód alarmu teplotního limitu, stiskněte opět tlačítko "!". Automatické vypnutí 2. Stiskněte tlačítko " " pro umožnění funkce automatického vypnutí. Objeví se indikátor " ". Pokud nebudete s teploměrem pracovat po zhruba 20 minut, sám se automaticky vypne. Abyste funkci automatického vypnutí vypnuli, stiskněte znovu tlačítko " ". (Tip: tlačítko " " je umožněno v módu Data-Hold.) Podsvícení Stiskněte tlačítko " nepracujete. " pro zapnutí podsvícení. Podsvícení se samo vypne po pěti sekundách, pokud s teploměrem Měření porovnáním (mód Relative) 2. Stiskněte tlačítko " ", teploměr vstoupí do módu Relative a uloží aktuální hodnotu (hodnoty) jako referenční pro další měření, a zobrazí se indikátor "REL". Displej zobrazí nulu (nuly). Poznámka: U série EM588 spodní část displeje ukazuje nulu, primární oblast stále ukazuje aktuální hodnotu měření, aby se mód Relative odehrával pouze ve spodní části. 3. Pro každý kanál (T1 nebo T2) displej zobrazí rozdíl mezi uloženým referenčním a novým měřením. 4. Stiskněte opět tlačítko " ", teploměr ukončí mód relativního měření. Poznámka: Pokud je u modelů s dvěma kanály připojena druhá teplotní sonda po aktivaci relativní funkce, displej druhé sondy zobrazí špatnou teplotu kvůli nedostatku referenční hodnoty. Ukončete prosím mód Relative a znovu jej spusťte. Přepnutí mezi měřením C a F 2. Stiskněte tlačítko " C F" pro přepnutí mezi měřeními C a F. Maximální/Minimální měření 2. Stiskněte tlačítko "MAX MIN" pro pohyb maximálními měřeními, minimálními měření a normálními měřeními. Uložení zobrazených hodnot 1. Ujistěte se, že na displeji nejsou zobrazeny symboly "SHIFT" a "T1-T2". 2. Stiskněte tlačítko " " pro uložení aktuální hodnoty do paměti, na LCD se objeví symbol "MEM", umístění paměti (například "01") hodnoty bude zobrazeno pod hodnotou (hodnotami). O zhruba jednu sekundu později a teploměr vrátí k normálnímu měření. Maximální ukládací kapacita je 10 pozic. Poté, co je v paměti 10 záznamů, na displeji se objeví "FULL". V tuto chvíli nelze uložit další záznamy. 3. Pro vymazání všech uložených hodnot stiskněte a přidržte tlačítko " ", dokud se neobjeví symbol "CLEA". "Toto zabere zhruba pět sekund." Zobrazení uložených hodnot 1. Stiskněte tlačítko " ", na displeji se objeví "SHIFT". 2. Stiskněte tlačítko, na displeji se objeví poslední uložená hodnota a její umístění v paměti. Stiskněte tlačíko " " nebo " " pro zobrazení dalších uložených hodnot a jejich umístění. U modelů s dvěma kanály stiskněte tlačítko " " nebo " " pro změnu na další kanál pro zobrazení uložených hodnot tohoto kanálu. Stiskněte znovu tlačítko " " pro navrácení teploměru k normálnímu měření. 3. Pokud nejsou v paměti uložené žádné hodnoty, na displeji se objeví "NULL", když je chcete zobrazit. Měření rozdílů teplot (pouze pro sérii EM589) 1. Stiskněte tlačítko " ", na displeji se objeví "SHIFT". 2. Stiskněte tlačítko "T1-T2" pro vykonání měření rozdílu teplot mezi dvěma kanály. Výsledek se ukáže na spodní části displeje. 3. Pro návrat do základního stavu stiskněte tlačítko " ", poté stiskněte tlačítko "T1-T2". Nastavení teplotního alarmu 1. Stiskněte tlačítko " ", na displeji se objeví "SHIFT".

4 2. Stiskněte tlačítko "Hi/Lo", teploměr vstoupí do módu nastavení teplotního alarmu. Displej zobrazí symbol "LIMIT HI SET" a aktuální limit vysoké teploty. 3. Stiskněte tlačítko " " nebo " " pro výběr požadovaného místa změny. Vybrané číslo bliká. Stiskněte tlačítko " " nebo " " pro zvýšení nebo snížení limitu teploty. 4. Poté, co dokončíte nastavení limitu vysoké teploty, stiskněte tlačítko " ", na displeji se objeví symbol "LIMIT LO SET" a aktuální limit nízké teploty. Poté použijte stejnou metodu jako v kroku 3 pro nastavení limitu nízké teploty. Rozsah nastavení limitu teploty závisí na vámi zvoleném termočlánku, viz následující: Typ K: -150 C až C (-238 F až F) Typ J: -150 C až C (-238 F až F) Typ T: -150 C až +400 C (-238 F až +752 F) Typ E: -150 C až +900 C (-238 F až F) Rozlišení: 0.1 C/ F < 1000, 1 C/ F Po dokončení nastavení teplotního alarmu stiskněte tlačítko " ". Teploměr se vrátí k normálnímu měření. Pokud je limit nízké teploty vyšší než limit vysoké teploty, systém nemůže ukončit mód nastavení. Obnoví obě nastavení teploty na základní hodnoty. Změna typu termočlánku (pouze EM588A, EM588B, EM589A, EM589B) 1. Stiskněte tlačítko " ", na displeji se objeví "SHIFT". 2. Stiskněte tlačítko "TYPE". Aktuálně vybraný termočlánek bliká. Stiskněte tlačítko " " nebo " ", dokud termočlánek, který chcete, nebliká na displeji. Poté stiskněte tlačítko " " znovu a teploměr se vrátí k normálnímu měření. Poznámka: 1. Termočlánek, který používáte, musí odpovídat nastavení termočlánku. U modelů s dvěma kanály musíte použít dva termočlánky stejného typu. 2. Pokud nastavený limit vysoké/nízké teploty přesahuje teplotní rozsah měření nového typu termočlánku, nastavení teplotního alarmu bude obnoveno na základní hodnoty. Například, pokud bylo nastaveno 1370 C jako limit vysoké teploty pod typem K, bude automaticky změněna na základní hodnotu, pokud je termočlánek změněn na typ J. Varování 1. Před použitím teploměru si prohlédněte kryt. Pokud je poškozený, nepoužívejte teploměr. 2. Nepoužívejte teploměr, pokud pracuje nesprávně. Ochrana může být narušena. Pokud máte pochyby, nechte provést na teploměru servis. 3. Nepoužívejte teploměr pro měření jakýchkoliv živých objektů. 4. Nepoužívejte teploměr pro měření teplot mimo specifikovaný rozsah teplot. 5. Nepracujte s teploměrem v blízkosti výbušného plynu, par nebo prachu. 6. Nepoužívejte teploměr jako lékařský přístroj. Výměna baterií Když se na displeji objeví symbol " ", indikuje tak, že jsou baterie slabé a měly by být vyměněny. Pro výměnu baterií odšroubujte šroub na krytu baterií, kryt sundejde, vyměňte čtyři vybité baterie za nové stejného typu (1,5, AAA nebo ekvivalentní). Vraťte zpět kryt baterií a zašroubujte jej. Příslušenství Manuál: 1 kus Termočlánek typu K: 1 kus Baterie: 1,5V, AAA, čtyři kusy Poznámka: Měřicí rozsah termočlánku přiloženého k výrobku je -50 C až 300 C. Poznámky 1. Obsah tohoto manuálu může být bez předchozího upozornění měněn. 2. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv ztráty. 3. Obsah tohoto manuálu nelze použít jako důvod pro použití přístroje pro speciální aplikace. Recyklace Vážený zákazníku, mějte na pamětí, že pokud se chystáte tohoto výrobku zbavit, mnoho jeho částí obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat. Nevhazujte, prosím, výrobek do odpadu, ale doneste jej na určené sběrné místo. GM electronic spol. s r.o.

5 Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál. Séria EM588, Séria EM589 Digitálny teplomer Úvod Teplomery série EM588 a EM589 sú mikroprocesorom riadené digitálne teplomery. Sú presné a ľahko sa ovládajú. Môžu sa líšiť podľa štyroch rôznych modelov, počtu kanálov a typu termočlánku. Viď nasledujúce: EM588 - jeden kanál, termočlánok typu K. EM588A - jeden kanál, termočlánok typu K / J. EM588B - jeden kanál, termočlánok typu K / J / T / E. EM589 - dva kanály, termočlánok typu K. EM589A - dva kanály, termočlánok typu K / J. EM589B - dva kanály, termočlánok typu K / J / T / E. Vlastnosti 1. Zmena stupňov Fahrenheita / Celzia 2. Teplotný alarm 3. Data hold 4. Maximálne / minimálne meranie 5. Čítanie uložených pozícií, vyvolanie uloženého 6. Relatívne meranie 7. Výpočet T1-T2 (pre EM589, EM589A, EM589B) 8. Podsvietenie 9. Voliteľné automatické vypnutie Základné špecifikácie Displej: LCD s voliteľným podsvietením Vzorkovanie: raz za sekundu Indikácia preťaženia: na displeji sa objaví "OL" Batérie: 1,5 V AAA alebo ekvivalentné, 4 kusy Životnosť batérie:> 200 hodín (neustále použitie) Pracovné podmienky: 0 C - 50 C, vzdušná vlhkosť <80% Skladovacia teplota: -20 C - 60 C, vzdušná vlhkosť <80% Indikácia slabej batérie: na displeji sa objaví " " Teplotný koeficient: 0.01% hodnoty C na každý C (0.01% hodnoty F na každý F) mimo špecifikovaný rozsah + 18 C až 28 C (64 F až 82 F). Rozmery: 168 x 75 x 36 mm Hmotnosť: približne 200g (vrátane batérií) Technické špecifikácie a. Rozsah merania: Typ K: -150 C až C (-238 F až F) Typ J: -150 C až C (-238 F až F) Typ T: -150 C až +400 C (-238 F až +752 F) Typ E: -150 C až +900 C (-238 F až F) Poznámka: meracie rozsahy uvedené vyššie sú len pre samotné teplomery. Termočlánky môžu mať rozdielne meracie rozsahy. Prečítajte si inštrukcie k termočlánku. b. Rozlíšenie: 0.1 C/ F < C/ F 1000 c. Presnosť: Poznámka: 1. Presnosť je špecifikovaná pri pracovnej teplote od 18 C do 28 C pri vzdušnej vlhkosti <80%. 2. Presnosť nemá započítanú chybu termočlánku. Typy K/J/T/E: -150 C až -100 C: ± (0.2% hodnoty +1 C) -100 C až 1370 C: ± (0.1% hodnoty +1 C) -238 F až -148 F: ± (0.2% hodnoty +1.8 F) -148 F až 2496 F: ± (0.1% hodnoty +1.8 F)

6 Popis displeja Poznámka: Popis zodpovedá sérii EM589. Displej séria EM588 je podobný, ale neobsahuje žiadne symboly spojené s funkciou dvoch kanálov. Význam symbolov: 1. H - funkcia Data Hold je funkčná. 2. Symbol - je zvolený mód automatického vypnutia. 3. MAX - teplomer je v móde MAX. Pre každý kanál je hodnota na LCD maximálnou hodnotou všetkých hodnôt získaných od chvíle, kedy je mód aktivovaný. 4. MIN - teplomer je v móde MIN. Pre každý kanál je hodnota na LCD minimálnou hodnotou všetkých hodnôt získaných od chvíle, kedy je mód aktivovaný. 5. Typ: KJTE - Indikuje vybraný typ termočlánku. Termočlánok (termočlánky), ktorý naozaj používate, musia byť rovnakého typu, aký vyberiete. 6. REL - aktívny mód relatívneho merania. 7. MEM - teplomer je v móde pamäti. Zobrazená hodnota je uloženou hodnotou, umiestnenie tejto pamäte je zobrazené v tomto okamihu pod hodnotou Batérie sú slabé a mali by byť vymenené mínus, negatívna hodnota. 10. T1 - kanál T2 - kanál T1-T2 - rozdiel nameraných teplôt medzi kanálom 1 a kanálom LIMIT HI SET - teplomer je v móde nastavenia horného teplotného limitu. 14. LIMIT LO SET - teplomer je v móde nastavenia spodného teplotného limitu. 15. LIMIT - teplomer je v móde alarmu teplotného poplachu. 16. F, C - jednotky teploty. 17. SHIFT - potom, čo stlačíte tlačidlo " ", objaví sa na displeji symbol "SHIFT". Potom môžete stlačiť ďalšie tlačidlá pre niektoré funkcie. Aby ste sa symbolu "SHIFT" zbavili, stlačte raz (alebo dvakrát) tlačidlo " ". Popis prístroja 1. Socket(y) termočlánku 2. Displej 3. Tlačidlo Socket termočlánku 1. Socket termočlánku kanála 1 (T1). 2. Socket termočlánku kanála 2 (T2). Poznámka: jack "+" je pre zástrčku termočlánku "+", jack "-" je pre zástrčku termočlánku "-". Operačné inštrukcie Použitie teplomeru 1. Zapojte termočlánok (termočlánky) do socketu (socketov) pre termočlánok. 2. Stlačte tlačidlo "" pre zapnutie teplomera. Ak nie je zapojený žiadny termočlánok do vybraného socketu, na displeji sa objaví pre tento kanál "ol". 3. Vyberte požadované nastavenie termočlánku (pozri časť o zmene typu termočlánku). 4. Pridržte alebo pripevnite termočlánok (termočlánky) na mieste (miestach), ktoré chcete zmerať. Zapnutie / vypnutie teplomeru Stlačte tlačidlo " ", displej vyzerá ako v predchádzajúcom stave. Mód Data-Hold 1. Uistite sa, že na displeji nie je zobrazený symbol "SHIFT" (pre vypnutie stlačte tlačidlo " "). 2. Stlačte tlačidlo "H" pre zmrazenie aktuálnych hodnôt. Na LCD sa objaví indikátor "H". Aby ste zrušili mód Data- Hold, stlačte znovu tlačidlo "H". Symbol "H" zmizne.

7 Mód alarmu teplotného limitu 2. Stlačte tlačidlo "!", Teplomer vstúpi do módu alarmu teplotného limitu. Na LCD sa objaví indikátor "LIMIT". 3. Keď bude zmeraná hodnota vyššia ako limit vysokej teploty alebo nižšie ako limit nízkej teploty, objaví sa blikajúce "HI" alebo "LO", zatiaľ čo táto hodnota bliká a vstavaný bzučiak znie. 4. Aby ste ukončili mód alarmu teplotného limitu, stlačte opäť tlačidlo "!". Automatické vypnutie 2. Stlačte tlačidlo " " pre umožnenie funkcie automatického vypnutia. Objaví sa indikátor " ". Ak nebudete s teplomerom pracovať po zhruba 20 minút, sám sa automaticky vypne. Aby ste funkciu automatického vypnutia vypli, stlačte znovu tlačidlo " ". (Tip: tlačidlo " " je umožnené v móde Data-Hold.) Podsvietenie Stlačte tlačidlo " nepracujete. " pre zapnutie podsvietenia. Podsvietenie sa samo vypne po piatich sekundách, ak s teplomerom Meranie porovnaním (mód Relative) 2. Stlačte tlačidlo "Δ", teplomer vstúpi do módu Relative a uloží aktuálnu hodnotu (hodnoty) ako referenčné pre ďalšie meranie, a zobrazí sa indikátor "REL". Displej zobrazí nulu (nuly). Poznámka: Pri sérii EM588 spodnú časť displeja ukazuje nulu, primárna oblasť stále ukazuje aktuálnu hodnotu merania, aby sa mód Relative odohrával iba v spodnej časti. 3. Pre každý kanál (T1 alebo T2) displej zobrazí rozdiel medzi uloženým referenčným a novým meraním. 4. Stlačte opäť tlačidlo "Δ", teplomer ukončí mód relatívneho merania. Poznámka: Ak je u modelov s dvoma kanálmi pripojená druhá teplotná sonda po aktivácii relatívnej funkcie, displej druhej sondy zobrazí zlú teplotu kvôli nedostatku referenčnej hodnoty. Ukončite prosím mód Relative a znova ho spustite. Prepnutie medzi meraním C a F 2. Stlačte tlačidlo " C F" pre prepnutie medzi meraniami C a F. Maximálne / Minimálne meranie 2. Stlačte tlačidlo "MAX MIN" pre pohyb maximálnymi meraniami, minimálnymi meraniami a normálnymi meraniami. Uloženie zobrazených hodnôt 1. Uistite sa, že na displeji nie sú zobrazené symboly "SHIFT" a "T1-T2". 2. Stlačte tlačidlo " " pre uloženie aktuálnej hodnoty do pamäte, na LCD sa objaví symbol "MEM", umiestnenie pamäte (napríklad "01") hodnoty bude zobrazené pod hodnotou (hodnotami). Po približne jednej sekunde sa teplomer vráti k normálnemu meranie. Maximálna ukladacia kapacita je 10 pozícií. Potom, čo je v pamäti 10 záznamov, na displeji sa objaví "FULL". V tejto chvíli nie je možné uložiť ďalšie záznamy. 3. Pre vymazanie všetkých uložených hodnôt stlačte a podržte tlačidlo " ", až kým sa neobjaví symbol "CLEA". "Toto zaberie zhruba päť sekúnd." Zobrazenie uložených hodnôt 1. Stlačte tlačidlo " ", na displeji sa objaví "SHIFT". 2. Stlačte tlačidlo, na displeji sa objaví posledná uložená hodnota a jej umiestnenie v pamäti. Stlačte tlačítko " " alebo " " pre zobrazenie ďalších uložených hodnôt a ich umiestnenie. U modelov s dvomi kanálmi stlačte tlačidlo " " alebo " " pre zmenu na ďalší kanál pre zobrazenie uložených hodnôt tohto kanálu. Stlačte znovu tlačidlo " " pre navrátenie teplomeru k normálnemu meraniu. 3. Ak nie sú v pamäti uložené žiadne hodnoty, na displeji sa objaví "NULL", keď ich chcete zobraziť. Meranie rozdielov teplôt (len pre sériu EM589) 1. Stlačte tlačidlo " ", na displeji sa objaví "SHIFT". 2. Stlačte tlačidlo "T1-T2" pre vykonanie meraní rozdielu teplôt medzi dvomi kanálmi. Výsledok sa ukáže na spodnej časti displeja. 3. Pre návrat do základného stavu stlačte tlačidlo " ", potom stlačte tlačidlo "T1-T2".

8 Nastavenie teplotného alarmu 1. Stlačte tlačidlo " ", na displeji sa objaví "SHIFT". 2. Stlačte tlačidlo "Hi / Lo", teplomer vstúpi do módu nastavenia teplotného alarmu. Displej zobrazí symbol "LIMIT HI SET" a aktuálny limit vysokej teploty. 3. Stlačte tlačidlo " " alebo " " pre výber požadovaného miesta zmeny. Vybrané číslo bliká. Stlačte tlačidlo " " alebo " " pre zvýšenie alebo zníženie limitu teploty. 4. Potom, čo dokončíte nastavenie limitu vysokej teploty, stlačte tlačidlo " ", na displeji sa objaví symbol "LIMIT LO SET" a aktuálny limit nízkej teploty. Potom použite rovnakú metódu ako v kroku 3 pre nastavenie limitu nízkej teploty. Rozsah nastavenia limitu teploty závisí na Vami zvolenom termočlánku, viď nasledujúce: Typ K: -150 C až C (-238 F až F) Typ J: -150 C až C (-238 F až F) Typ T: -150 C až +400 C (-238 F až +752 F) Typ E: -150 C až +900 C (-238 F až F) Rozlíšenie: 0.1 C/ F < 1000, 1 C/ F Po dokončení nastavenia teplotného alarmu stlačte tlačidlo " ". Teplomer sa vráti k normálnemu meraniu. Ak je limit nízkej teploty vyšší ako limit vysokej teploty, systém nemôže ukončiť mód nastavenia. Obnoví obe nastavenia teploty na základné hodnoty. Zmena typu termočlánku (iba EM588A, EM588B, EM589A, EM589B) 1. Stlačte tlačidlo " ", na displeji sa objaví "SHIFT". 2. Stlačte tlačidlo "TYPE". Aktuálne vybraný termočlánok bliká. Stlačte tlačidlo " " alebo " ", kým termočlánok, ktorý chcete, nebliká na displeji. Potom stlačte tlačidlo " " znova a teplomer sa vráti k normálnemu meranie. Poznámka: 1. Termočlánok, ktorý používate, musí zodpovedať nastavenému termočlánku. U modelov s dvomi kanálmi musíte použiť dva termočlánky rovnakého typu. 2. Ak nastavený limit vysokej / nízkej teploty presahuje teplotný rozsah merania nového typu termočlánku, nastavenie teplotného alarmu bude obnovené na základné hodnoty. Napríklad, ak bolo nastavené 1370 C ako limit vysokej teploty pod typom K, bude automaticky zmenená na základnú hodnotu, ak je termočlánok zmenený na typ J. Varovanie 1. Pred použitím teplomera si prezrite kryt. Ak je poškodený, nepoužívajte teplomer. 2. Nepoužívajte teplomer, pokiaľ pracuje nesprávne. Ochrana môže byť narušená. Ak máte pochybnosti, nechajte vykonať na teplomere servis. 3. Nepoužívajte teplomer pre meranie akýchkoľvek živých objektov. 4. Nepoužívajte teplomer pre meranie teplôt mimo špecifikovaný rozsah teplôt. 5. Nepracujte s teplomerom v blízkosti výbušného plynu, výparov alebo prachu. 6. Nepoužívajte teplomer ako lekársky prístroj. Výmena batérií Keď sa na displeji objaví symbol " ", indikuje tak, že sú batérie slabé a mali by byť vymenené. Pre výmenu batérií odskrutkujte skrutku na kryte batérií, kryt zložte, vymeňte štyri vybité batérie za nové rovnakého typu (1,5, AAA alebo ekvivalent). Vráťte späť kryt batérií a zaskrutkujte ho. Príslušenstvo Manuál: 1 kus Termočlánok typu K: 1 kus (pre sériu EM588) alebo 2 kusy (pre sériu EM589) Batérie: 1,5 V, AAA, štyri kusy Poznámka: Merací rozsah termočlánku priloženého k výrobku je -50 C až 300 C. Poznámky 1. Obsah tohto manuálu môže byť bez predchádzajúceho upozornenia menený. 2. Výrobca nepreberá zodpovednosť za akékoľvek straty. 3. Obsah tohto manuálu nemožno použiť ako dôvod na použitie prístroja pre špeciálne aplikácie. Recyklácia Vážený zákazník, majte na pamäti, že ak sa chystáte tohto výrobku zbaviť, mnoho jeho častí obsahuje cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Nevyhadzujte, prosím, výrobok do odpadu, ale zaneste ho na určené zberné miesto. GM electronic spol. s r.o.

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

±2 20 C ± F

±2 20 C ± F Vlhkoměr s alarmem ETP110 Úvod Tento přístroj je multifunkčním teploměrem s vlhkoměrem. Pokud vlhkost přesáhne horní limit nebo klesne pod dolní limit, spustí se varování. Senzor lze upevnit na měřič nebo

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Měřič vlhkosti a teploty prostředí EM502A

Měřič vlhkosti a teploty prostředí EM502A Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Měřič vlhkosti a teploty prostředí EM502A Základní popis Tento přístroj je vysoce přesným měřičem vlhkosti a teploty prostředí. Má malou spotřebu, stabilní

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B

Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B obsahuje: Páječka Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B DP-366P Odpájecí pumpička 8PK-MA005 Lupa MT-1210 3 1/2 kompaktní digitální multimetr 9DP-031B Odpájecí vlákno 9DP-S001 Pájka 63%, SN

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

Lokalizátor vedení ve zdech EM419A

Lokalizátor vedení ve zdech EM419A Lokalizátor vedení ve zdech EM419A Vysílač vyšle signál do obvodu, který lze detekovat přijímačem. Přijímač zapípá a jeho zelená LED zabliká, pokud je signál detekován. Citlivost přijímače lze nastavit,

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

Jednotka teplotního senzoru : 75 x 113 x 20 mm

Jednotka teplotního senzoru : 75 x 113 x 20 mm WS1815 Vlastnosti: Rádiem řízený čas s možností manuálního nastavení Měření barometrického tlaku -Předpověď počasí se stavy slunečno, mírně zataženo, zataženo, deštivo a protrhávání oblačnosti. -Sloupcový

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

OMEGA HH505. Digitální teploměr

OMEGA HH505. Digitální teploměr OMEGA HH505 Digitální teploměr Úvod Tento kompaktní 4 ½ místný digitální teploměr je konstruován pro externí připojení odporových teplotních sond Pt100. Přístroj využívá referenčních tabulek pro odporové

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1300 obj. č. 123135

/CZ/ meteostanice Color EWS-1300 obj. č. 123135 /CZ/ meteostanice Color EWS-1300 obj. č. 123135 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek. Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod na použití a důležité informace. Návod

Více

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č /CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č. 128787 Návod k obsluze Popis - Třísegmentové zobrazení hodin, času buzení a data - zobrazení aktuálního času v hodinách a minutách - zobrazení času buzení v hodinách

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959

/CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 /CZ/ Nástěnné hodiny Jumbo, řízené rádiovým signálem obj. č. 113959 Návod na použití Děkujeme, ţe jste si vybrali tento Hama výrobek. Před prvním pouţitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k pouţití

Více

OMEGA HH507R. Digitální teploměr

OMEGA HH507R. Digitální teploměr OMEGA HH507R Digitální teploměr Úvod Tento kompaktní 4 ½ místný digitální teploměr je konstruován pro externí připojení termočlánkových sond typu K/J/T/E/R/S/N. Přístroj využívá referenčních tabulek převodu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

KERN DBS-A01 Verze 1.1 02/2013 CZ

KERN DBS-A01 Verze 1.1 02/2013 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k obsluze sady pro kalibraci teploty KERN DBS-A01

Více

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N

Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N Kabelový vyhledávač s tónovým generátorem VELLEMAN VTTEST11N 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské unie. Důležité informace o tomto výrobku, týkající se životního prostředí. Tento symbol na výrobku nebo

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

Teploměr Provozní Manuál

Teploměr Provozní Manuál Digitální J/K Typ (sonda) Teploměr Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Digital J/K Type Thermometer Obsah 1. Specifikace... 4 2. Vlastnosti...

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL CZ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL SK EN Model: RC004T For Dogs Bezdotykový teploměr pro psy Bezdotykový teplomer pre psov Non-Contact Thermometer For Pets www.helpmation.com OBSAH Bezpečnostní

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Infračervený ušný teplomer

Infračervený ušný teplomer ISO 9001 : 2008 Návod na použitie Infračervený ušný teplomer ET-100 http://www.jares.sk/zdravotnictvo Použitie Ušný teplomer je zariadenie s infračerveným snímačom, ktorým možno po vložení do zvukovodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost!

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost! Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ručního teploměru DT-300. Zakoupením tohoto zařízení jste získali produkt, který je navržen dle dnešních poznatků techniky. Tento produkt splňuje požadavky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X

NÁVOD K POUŽITÍ. Digitální osobní váha Professor DV1507X NÁVOD K POUŽITÍ Digitální osobní váha Professor DV1507X Vaše nová osobní elektronická váha byla navržena tak, abyste měli přesný přehled o Vašich hmotnostních přírůstcích či úbytcích v průběhu času. Při

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250

CZ / SK VYSAVAČ / VYSÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU RCC-250 CZ / SK NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU VYSAVAČ / VYSÁVAČ RCC-250 PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ Děkujeme, že jste si pořídili tento vysavač. Před použitím si přečtěte tento návod k obsluze. PREČÍTAJTE

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Otáčkoměr ruční EM2236 Úvod Základní specifikace Vzhled Vysvětlení displeje

Otáčkoměr ruční EM2236 Úvod Základní specifikace Vzhled Vysvětlení displeje Otáčkoměr ruční EM2236 Úvod Tento přístroj lze použít pro přesné měření rychlosti otáček (RPM) a rychlosti pohybu. Pro měření otáček můžete použít módy Photo nebo Contact. Přístroj má velké množství funkcí,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA bateriová (2x AAA) ASK200 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Úvod:

Více

Návod k použití Alkohol tester JETT 1 (EX201i)

Návod k použití Alkohol tester JETT 1 (EX201i) Návod k použití Alkohol tester JETT 1 (EX201i) Žádné testovací zařízení není naprosto jednoduché. Nepřesné čtení tohoto návodu k použití může mít za následek neomezený počet okolností zahrnující uživatelské

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze

DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX Návod k obsluze DVOUKANÁLOVÝ TEPLOMĚR AX-5003 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, za nákup dvoukanálového měřiče teploty. Před zahájením práce věnujte několik minut přečtení návodu k obsluze, abyste se co nejdůkladněji

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu

Zastřihovač chloupků Návod k obsluze. Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu Zastřihovač chloupků Návod k obsluze Zastrihovač chĺpkov Návod NA obsluhu 3-5 6-8 Zastřihovač chloupků VAL000092327 CZ Návod k obsluze Přečtěte si podrobně tento návod k obsluze, zahrnuje důležité informace

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

Bezdrátový srážkoměr RGR122

Bezdrátový srážkoměr RGR122 Bezdrátový srážkoměr RGR122 Obj.č. : 640277 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za koupi bezdrátového srážkoměru RGR122. Tento přístroj disponuje následujícímu funkcemi: - měří denní množství a celkové množství

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC009. Bezdotykový Teploměr. www.roboticky-vysavac.cz

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC009. Bezdotykový Teploměr. www.roboticky-vysavac.cz NÁVOD K OBSLUZE CZ Model: RC009 Bezdotykový Teploměr OBSAH Bezpečnostní instrukce 3 Představení bezdotykového teploměru 4 Instrukce před používáním 5 Funkce 5 Použití bezdotykového teploměru 6 Zásady pro

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz Návod na použití/ Návod na použitie Eliptický trenažér DRIVE ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 8831250 digitální multimetr s automatickou volbou rozsahů / digitálny multimeter s automatickou voľbou rozsahov / Sk digitális multiméter automatikus tartomány választással / hu Původní návod k použití

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC008. Bezdotykový teploměr. 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC008. Bezdotykový teploměr. 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05 CZ NÁVOD K OBSLUZE Model: RC008 Bezdotykový teploměr 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05 OBSAH Bezpečnostní instrukce Představení bezdotykového teploměru Instrukce před používáním Funkce Použití

Více

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Uživatelský manuál Přečtěte si, prosím, tento manuál, než výrobek použijete. Výstupní zásuvky: viz obrázek na titulní straně originálního manuálu. Použitelné pro:

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-850, bílá obj. č. 123124

/CZ/ Meteostanice EWS-850, bílá obj. č. 123124 /CZ/ Meteostanice EWS-850, bílá obj. č. 123124 Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili náš Hama výrobek. Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod k použití

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET

RUČNÍ NASTAVENÍ ČASU. 8. Potom stiskněte znovu CLOCK tlačítko, se číslice den zabliká. Stiskněte SET/RESET WS9767 - NÁVOD K POUŽITÍ TEPLOTNÍ STANICE S RÁDIOVĚ ŘÍZENÝMI HODINAMI A BUDÍKEM ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY PŘIJMU Teplotní stanice přijímá přesný čas pomocí bezdrátové technologie. Stejně jako u všech bezdrátových

Více

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu D 12 Obsah Vážený zákazníku Děkujeme Vám a blahopřejeme, že jste si vybral právě náš

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Digitální teploměr E-127

Digitální teploměr E-127 Digitální teploměr E-127 Návod k použití Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Obsah SOUHRN VLASTNOSTÍ PRODUKTU. 3 POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE....4 SPECIFIKIACE SYMBOLŮ TEPLOMĚRU..5

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Návod k obsluze. testo 810

Návod k obsluze. testo 810 Návod k obsluze testo 810 2 Krátký návod na testo 810 3 Krátký návod na testo 810 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Infra senzor 3 Teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro baterií, (zadní strana)

Více

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITIU NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Všechny expanzní a tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vyrobeny firmou AQUAPRESS s.r.l a vyhovují bezpečnostním požadavkům Směrnice Evropského parlamentu

Více

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

II. Přehled výrobku 1. Rozhraní a vzhled. 1. Ethernet 2. USB Host 3. USB rozhraní 4. Slot na SD kartu 5. Směr vložení SD karty

II. Přehled výrobku 1. Rozhraní a vzhled. 1. Ethernet 2. USB Host 3. USB rozhraní 4. Slot na SD kartu 5. Směr vložení SD karty GK-7000 Manuál Bezpečnostní instrukce: Pečlivě udržujte váš systém, abyste tak zajistili jeho delší životnost a snižili riziko poškození. - Nenechte přístroj pracovat ve vlhkém nebo extrémně teplém prostředí.

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

Digitální multimetr EM3252

Digitální multimetr EM3252 Digitální multimetr EM3252 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY CZ TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9 Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Z zájmu vyhnutí se úrazům elektrickým proudem zařízení

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD

HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD HYDRAULICKÝ JEŘÁBOVÝ ZVEDÁK 2T PT32002X(T32002) UŢIVATELSKÝ NÁVOD ODPOVĚDNOST MAJITELE / OBSLUHY 1. Odpovědností majitele / obsluhy je správná práce se zvedákem a jeho údrţba. 2. Návod k pouţití a upozornění

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více