VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN /2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010"

Transkript

1 ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 DNES V LISTU Víte, co dělat? Zvyšujte zisky! str. 6 ISSN /2010 Proč je právě dnes tak aktuální firemní motivace pracovníků dělnických profesí? Jaroslav Pávek Možná se mnou budete souhlasit s tvrzením, že pro každou firmu je důležitý dobrý marketing, kvalitní technická vybavenost, použití moderních technologií, funkční systém kvality, efektivní způsob řízení, znalost prostředí trhu atd. Dovolím si k tomu přidat ještě jednu maličkost, kterou osobně považuji za mnohem důležitější. Touto maličkostí je využití lidského potenciálu, soudržnost v týmu, pozitivní atmosféra ve firmě, schopnost v krizových situacích táhnout za jeden provaz. Vycházím ze svých pracovních zkušeností bývalého dělníka v těžkém provozu kovárny Tatra Kopřivnice. Dodnes si velmi dobře pamatuji základní rozdíl ve vnímání, odpovědi na otázku proč chodím do práce?, který je skryt v rozdílu mezi Petr Otáhal Nedílnou součástí správného řízení každé organizace je kromě plánování, řízení, motivování, delegování a kontroly také systém efektivního využití lidských zdrojů, který nám umožňuje využívat kvality lidského ducha pro naše cíle. Náš projekt vznikal ve spolupráci s renomovanými odborníky z oblasti managementu, marketingu, obchodu a komunikace. Teoretičtí odborníci a úspěšní praktici vytvořili systém seminářů, školení, případových a tréninkových studií, které nám mohou pomoci lépe dosáhnout svých cílů vlastními silami. Působíme v oblasti rozvoje slovy MUSET a CHTÍT. Je zásadně rozdíl plnit si své pracovní povinnosti jen a jen proto, že NA MALÉM DVORKU NADE MNOU PRÁSKÁ VELKÝ BIČ tedy MUSET. Nebo moje motivy jako dělníka jsou takové, že JE TO I PRO MNE VÝHODNÉ tedy CHTÍT. První podmínkou je, že výhodné a prospěšné to pro mne bude tehdy, když budou MÉ CÍLE TOTOŽNÉ S CÍLY FIRMY, v které pracuji (tzn. i s cíly mého šéfa a vedení firmy). Druhou podmínkou je pro mne to, abych si SÁM UVĚDOMIL tuto spojitost a propojenost motivu a cílů. Jaké jsou tedy společné cíle mne, obyčejného dělníka a firmy v které pracuji? Odpovědi na následující otázky nám řeknou více. 1) Je moje mzda dělníka, za kterou živím sebe a svoji Andragogický a poradenský institut Petr Otáhal, s. r. o. lidských zdrojů u různých organizací, v komerční i veřejné sféře. Naši lektoři jsou úspěšnými praktiky a díky moderním metodám výuky dosahují pozoruhodných výsledků. Naučíme Vás jak ušetřit čas a peníze, jakým způsobem peníze lépe vydělat, jak získat uznání a jistotu, vysvětlíme Vám, jak si zajistit pohodlí a komfort, naučíme Vás flexibilitě, kreativitě, spolehlivosti a hlavně Vám pomůžeme ke spokojenosti. Věříme, že díky spolupráci získáte nové informace, které Vám pomohou v řešení problémů a které Vás inspirují k novým postupům, a že se proces systematického vzdělávání stane nedílnou součástí Vaší kultury. rodinu spjata s perspektivou firmy, jejím kladným hospodářským výsledkem? Nebo se mne nijak nedotýká, když firma zkrachuje a já ztratím možnost výdělku prostředků na svoji obživu. 2) Je moje životní perspektiva, moje pracovní smlouva spojena s konkurenceschopností firmy, odolností a schopností prosadit se na trhu? Nebo je mi jedno, že firma ukončí své působení a já opět skončím na úřadu práce. 3) Mají pro mne nějaký smysl funkční mezilidské vztahy na pracovišti, sounáležitost v týmu, korektní vztahy se svým nadřízeným? Nebo se cítím dobře i tam, kde panuje negativní atmosféra, nikdo s nikým nevychází, nedostává se mi (a ani sám nedávám) uznání a respekt. 4) Je pro mne samozřej- Milan Budník, koordinátor projektu mostí, že mi firma poskytuje možnost rekvalifikace, vzdělávání, zvyšování kvalifikace, stravenky, příspěvky na důchodové pojištění? Ale když sedím v hospodě, nemohu svému šéfovi přijít na jméno. 5) Zvážil jsem všechny své možnosti (věk, vzdělání, zdraví, praxe, kvalifikace, možnost dojíždění, atd.), abych si uvědomil, na co mám a na co nemám? A zároveň si uvědomil, že je to moje zodpovědnost za svůj život. Možná si potom uvědomím, že jsme skutečně NA JEDNÉ LODI, i když každý na jiné palubě. Možná mi potom dojde, že i pro mne, jako pro obyčejného lodníka je důležité, stejně jako pro ostatní, aby loď plula na hladině, měla vítr v plachtách, a nešla ke dnu s celou posádkou. Možná pochopím, že každá loď potřebuje schopného kapitána, kvalifikované důstojníky a schopné mužstvo, kdy všichni znají směr a cíl plavby a kde na lodi panuje pořádek a kázeň. Po zodpovězení těchto otázek budu snad i já souhlasit s následující metaforou. Každá firma je stromem, jehož kořeny jsou vyživovány finančními prostředky (pro mne výplata, pro firmu zisk). Korunou tohoto stromu je však vlastní přesvědčení o společných cílech, vytvoření pozitivní atmosféry v kolektivu, pocit sounáležitosti v týmu a schopnost táhnout za jeden provaz. V metafoře stromu s kořeny a korunou se skrývá také odpověď na rozdíl mezi MUSET a CHTÍT a rozdíl mezi firmou, která má šance na přežití a právo na svoji existenci a firmou, která si Společnost Petr Otáhal, s. r. o., uspěla s dalším ze svých projektů. Tentokrát jde o projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v prioritní ose Sociální integrace a rovné příležitosti a v oblasti podpory sociální integrace příslušníků romských lokalit. Projekt uspěl v rámci výzvy č. 19 s hodnocením 101,3 bodu, což byl jednoznačně nejlepší výsledek. Projekt s názvem: Zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků jako jeden z nástrojů poradenství pro romské etnikum byl zahájen 1. listopadu 2009 a bude probíhat po dobu 1 měsíců do 30. dubna sama zavírá dveře před vlastní perspektivou tím, že nepracuje s tím nejcennějším, co má a co se nedá koupit penězi silou lidského potenciálu, vlastním přesvědčením a osobní motivací každého pracovníka. Více se můžete dozvědět při Vaši osobní účasti na semináři s pracovním názvem Firemní motivace pracovníků dělnických profesí. Moji kolegové, manažeři projektu vzdělávání v andragogickém a poradenském institutu Petr Otáhal, s. r. o., pro vás zařídí vše potřebné a pokusí se na můj kurz získat 100 % dotaci z veřejných zdrojů. Těším se na vás, vaše postřehy a vaši aktivitu. Prvním cílem projektu je upřednostnit terénní a intervenční typy služeb před službami rezidenčními. Druhým cílem projektu je podpořit aktivity v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků. Projekt je zaměřen na vzdělávání ekonomické gramotnosti sociálních pracovníků a sociálních pracovníků zajišťujících agendu hmotné nouze prostřednictvím intenzivních odborných seminářů, které jsou akreditovány MPSV ČR. V rámci těchto dvanáctidenních běhů budou frekventanti pracovat na zvýšení své ekonomické gramotnosti, vysvětlením a seznámením se s ekonomickými vazbami, jejich náležitostmi, důsledky, doporučením jednotlivých produktů či varováním před nimi. Mimo lektorské obsazení vlastních školicích dnů budou na tři školicí dny v rámci každého běhu přizváni tři experti. Jeden odborník na osobní konkurzy, další odborník na čerpání úvěrů a půjček, poslední odborník na exekuce. Projektu se zůčastní v rámci Moravskoslezského kraje sociální pracovníci z městských úřadů měst Ostravy, Karviné, Frýdku-Místku, Třince, Havířova, Orlové, Českého Těšína, Třince, Opavy, Bruntálu, Krnova, Hlučína, Nového Jičína. Z Olomouckého kraje půjde o sociální pracovníky měst Olomouce, Přerova, Lipníka, Hranic, Kojetína, Prostějova, Šternberka, Jeseníka, Mohelnice, Litovle a Zábřehu na Moravě. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 2 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Vzdělávejme se! Zdeňka Veselá Firma Buehler Motor Hradec Králové využila úspěšně prostředky z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na vzdělávání zaměstnanců. Byli mezi prvními, kteří se ihned po vyhlášení výzvy Vzdělávejte se dohodli se vzdělávací společností Petr Otáhal s.r.o. a připravili na duben a květen tohoto roku serii výukových seminářů pro pracovníky výroby, logistiky a kvality a pracovníky administrativy. Vybrali aktuální témata současné, pro firmu náročné doby, a to zlepšení interní komunikace, firemní motivace a týmové spolupráce. Pracovníci administrativy si navíc rozšířili a procvičili své dovednosti v prezentování svých úkolů a cílů spolupracovníkům. Ve firmě Buehler Motor využili zaměření výzvy na řešení dopadů hospodářské krize nejen ve výběru témat školení, ale i ve využití volných pátků, kdy firma měla omezenou výrobu v důsledku snížení objednávek. Díky operativnosti, dobré spolupráci a vstřícnosti Úřadu práce v Hradci Králové, který cyklus vzdělávání schválil a zajistil jeho finanční pokrytí z prostředků Evropského sociálního fondu, se podařilo organizačně nelehkou vzdělávací aktivitu zorganizovat. A tak se každý pátek v této době zaplnily školící a poradní místnosti ve firmě dvěma až třemi skupinami účastníků školení, kteří by v té době byli mimo pracovní proces. Zkušení lektoři firmy Petr Otáhal, s. r. o. pak vždy osm vyučovacích hodin vedli tyto skupiny celodenním vzdělávacím procesem. Každý z účastníků absolvoval dva páteční vzdělávací programy. Interaktivní formou výuky si všichni prošli mírně teoreticky, ale hlavně prakticky formou hraní scének z každodenní praxe na svém pracovišti situace, jak zamezit zbytečným konfliktům, jak asertivně řešit plnění svých náročných úkolů a organizačních opatření ukládaných vedením firmy. Uvědomili si znovu význam týmového přístupu a firemní kultury loajality k bezchybnému plnění úkolů. Při hraní scének samozřejmě nechyběl humor nejen díky hráčské zapálenosti některých aktérů, ale i díky vtipné vzájemné analýze možnosti řešení rozebíraných problémových situací v komunikaci. Výborně vyznělo i natáčení na kameru a zpětný rozbor scének z komunikace a prezentačních dovedností. A tak v hodnocení seminářů z pera účastníků nechyběly formulace jako mělo to hlavu a patu, velmi praktické a užitečné v práci i životě, výborná celková pestrost výkladu, dynamičnost, věcnost a srozumitelnost výuky, super seminář, mělo to spád, aktivní zapojení všech zúčastněných... Organizace klapala díky řádné přípravě a pečlivosti paní Vognarové z firmy BM na jedničku, takže i po stránce fungujícího rozvrhu hodin a přísunu tekutin a nejnutnějšího přísunu kalorií pro náročné výkony byly vytvořeny podmínky pro přínos vzdělávání. Účastníci si kromě samotného absolvování semináře odnesli i své pracovní manuály a plány aplikace poznatků do své praxe, takže jim nic nebrání v tom, aby si občas znovu připomněli, co se na seminářích naučili a tyto poznatky využili ve své práci ve firmě Buehler Motor. V systematickém vzdělávání s využitím Evropského sociálního fondu budou po této dobré zkušenosti dále pokračovat dlouhodobě, proto předložili žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí v projektu Školení je šance na realizaci systematického vzdělávacího programu na následující dva roky. Lobbujeme za cizí jazyk Od zvláštního zpravodaje z Bruselu: Velkou většinu prezentovaných témat pro manažery a obchodníky vyučujeme také v anglickém, německém, ruském a japonském jazyce. Nepřekládáme české texty do požadovaného jazyka, ale využíváme metodiku renomovaných mezinárodních univerzit přímo z požadované jazykové oblasti. Z DOMOVA 2010 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA V ORGANIZACI Zvládání konfliktních situací Rétorické dovednosti ANDRAGOGICKÉ MINIMUM PRO LEKTORY 6 až 6 až Didaktické pomůcky a jejich ovládání Příprava vzdělávací akce její metodika Prezentační dovednosti přednášejícího Partnerské přístupy k frekventantům Pokročilé výukové metody Tajemná řeč těla ANDRAGOGIKA PRO MANAŽERY Didaktické pomůcky a jejich ovládání Prezentační pomůcky přednášejícího Zvládání problémových míst při prezentaci Tajemná řeč těla EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ Komunikační pasti v medicíně Komunikace se smyslově handicap. klientem Stresové faktory a jejich ovlivňování Asertivní dovednosti v medicíně Prevence syndromu vyhoření Emoční kompetence a inteligence Pacient, klient nebo spotřebitel? EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ IDENTITA Strukturální fondy EU Diskriminace a antidiskriminační politika Evropská integrace Národní identita států v EU FINANCE (PRO ODBORNÍKY) Finanční analýza dat pro specialisty Řízení cash flow Finanční controlling Kalkulace nákladů organizace Hodnocení účetních jednotek FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY Základy financí Kalkulace nákladů v souvislostech Bilancování rozpočtu Efektivní využívání cizích zdojů Strukturální fondy EU Účetní výkazy-praktikum Manažerské účetnictví-praxe řízení výkonnosti podniku Příprava a realizace investic pro neekonomy Základy ekonomických znalostí pro administrativu Úvod do controllingu pro manažery neekonomy Controlling v praxi-řízení nákladů pro neekonomy 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až Rovné příležitosti mužů a žen 6 až Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí Boj proti korupci 6 až Environmentální minimum 6 až Etický kodex úředníka veřejné správy 6 až Etika a etiketa úředníka veřejné správy 6 až KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ Zvládání konfliktních situací Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky Příprava na hodnotící pohovor - podpora realizace Vitality management pro prvoliniové pracovníky Písemná komunikace v obchodní praxi KOUČINK PRO MANAŽERY Koučování jako nástroj výkonného řízení Metody koučinku Komunikační pasti při koučování KRIZOVÝ MANAGEMENT Základy krizového managementu pro TOP manažery Základy vedení při krizovém řízení LEGISLATIVA - PRÁVO Zákoník práce (po novelizaci k ) Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka Reklamace a ochrana spotřebitele Smlouva o dílo a uplatitelnost práva Zákon o veřejných zakázkách MANAŽER VÝROBY Týmové role a motivace v kolektivu 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Kaizen a štíhlá výroba SIX SIGMA a její využití Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - HARD SKILLS Týmové role a motivace v malé a střední organizaci Plánování a delegování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Porada jako nástroj výkonného řízení Budování firemní kultury ve 21. století Kaizen a štíhla výroba SIX SIGMA a její využití Strategické myšlení v podmínkách hyperkonkurence MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Účinné ovlivňování v manažerské praxi Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj Prevence syndromu vyhoření Prezentace a zásady veřejného projevu manažera Stresové faktory a jejich ovlivňování Image a charisma moderního manažera Hra součást manažerských technik řízení? Vyrovnání se s kritikou Vitality management Řízení změn (management změn) Nebojme se pojmů (PDCA, KISS, SMART, STAR...) MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY Týmové role a motivace v koletivu Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí Plánování, delegování a kontrola v praxi Prezentační dovednosti na pracovišti Prevence syndromu vyhoření Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Kaizen a štíhlá výroba Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Budování firemní kultury a environmentálního minima Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?) Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt Využívání potenciálu podříz. a porada jako nástroj řízení Základy finančních souvislostí Krizové řízení týmu MARKETING (PRO ODBORNÍKY) Tvorba marketingového plánu Praktické PR (Public Relations) Cílené využívání informací a práce s informacemi Product manager a jeho marketingová odbornost Marketingová komunikace cyklus Účinná propagace v praxi moderní firmy Event Marketing MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY Podnikatelské prostředí a jeho analýza Corporation identity a public relations Cílené využívání informací a práce s informacemi Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Jak vytvořit účinné reklamní sdělení Praktické využití SWOT a dalších analýz MULTIKULTURNÍ SEKCE Komunikace s korejským manažerem Komunikace s japonským manažerem Čína a Tibet očima cestovatele NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI - SOFT SKILLS Info. zdroje a efektivní zjišťování výhodných nabídek Zákon o veřejných zakázkách Strategické vyjednávání výhodných podmínek Rozhodovací fáze nákupu Nákupčí profesionál Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing Procesní řízení nákupu Nákupní jednání Telefon v nákupní činnosti Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až 6 až OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO DLOUHODOBÝ PRODEJ

3 2010 Z DOMOVA ANDRAGOGICKÉ NOVINY / 3 Dejte konkurenci tvrdý úder! Vyberte si vzdělávací téma: Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku. Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích. OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO KRÁTKODOBÝ PRODEJ Plánování jako základ úspěchu v obch. praxi (sebeřízení) Marketingové myšlení pro obchodníky Efektivní telemarketing Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka Správná argumentace a zdolávání námitek v obch. praxi Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřej. projevu) Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi Prevence syndromu vyhoření obchodníka Image a charisma moderního obchodníka Emoce v obchodě Vitality management pro obchodníky Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích Jak úspěšně představit svoji nabídku. Key Account Management Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích. OPERÁTOR CALL CENTRA Telefonní komunikace Efektivní telemarketing Efektivní prodej po telefonu Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po tel. Písemná komunikace v obchodní praxi Uspějte v 1. manažerské funkci - nastartujte svou kariéru Kompetentní manažer rozvoj - manažerských dovedností Efektivní manažer - nástroje zvyšování výkonnosti týmu Jak úspěšně jednat s lidmi Vedení pracovního týmu Týmová spolupráce Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků Koučink pro manažery a trenéry Jak efektivně motivovat Efektivní řízení porad Efektivní komunikace Manažerské pohovory OUTDOOR A TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY Sportovní animace pro skupinu individuálně Outdoor fun individuálně PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY Analýza pracovních pozic a popisy práce Kariérový postup v malé a střední organizaci Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) Mobbing a bossing Hodnocení dle metody 360 stupňů Personální controlling Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci Outplacement (analýza, poradenství, semináře) Trendy a možnosti výběru zaměstnanců Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku až 24 Personální aspekty znalostního managementu POČÍTAČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou Skvělá prezentace MS PowerPoint MS Word neznámý (zjednodušte si práci) MS Excel neznámý (zjednodušte si práci) Psaní všemi deseti 16 až 0 MS Word pro pokročilé MS Excel pro pokročilé PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MANAŽER Základní dovednosti při plánování projektů Životní cyklus projektu Rizika projektu a jejich eliminace Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projekt. manažera Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia Klíče projektového řízení Specifika řízení projektů z ESF Jak úspěšně řídit projektový tým Nová generace projektového řízení Výkonnostní ukazatele v HR Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN Balanced Scorecard v praxi Moderní metody řízení Řízení změn Firemní kultura až 24 VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE Asertivita v praxi Řízení konfliktů Manažerské vyjednávání nová dynamika pro Váš podnik Strategie a taktika argumentace umění přesvědčit Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti v angl. nebo německém jazyce Rétorika - zdokonalení veřejného projevu Skupinové řešení problémů Time management - řízení času Jak zvládat pracovní stres PSYCHOLOGIE Emoční kompetence a emoční inteligence Stresové faktory a jejich ovlivňování Tajemná řeč těla a její každodenní využívání ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Trendy a možnosti výběru zaměstnanců HR manažer Řízení kompetencí Motivační systémy ve firmě Efektivní vzdělávání zaměstnanců Interní komunikace - součást firemní kultury Audit personálních činností a personální benchmarking Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst Trénink výběrových pohovorů Assessment a Development Centrum - nástroj hodnocení Orientace a adaptace nových zaměstnanců Tvorba systémů motivace ve společnosti Hodnocení prac. výk. zaměstnanců - hodnotící pohovory Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstn. Analýza vzděl. potřeb a hodnocení vzděl. programu Personální práce jako požadavek systému man. kvality Pracovní právo pro personalisty Vedení personální agendy v praxi SEKRETÁŘKA VIZITKA ORGANIZACE Zvládání konfliktních situac Hezky česky v pravopise i v komunikaci Úprava písemností dle ČSN Spisová služba v komerční a veřejné sféře Time management pro sekretářky Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky 6 až Barvová typologie a image 4 až 6 Rétorické dovednosti pro sekret., asistentky a referentky Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace Vitality management pro sekretářky a asistentky Efektivní komunikace po telefonu Základy ekonomických znalostí pro administrativu SERVISNÍ TECHNIK V AKCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK V AKCI Zvládání konfliktních situací Time management 6 až ÚŘEDNÍK - VIZITKA ÚŘADU Zvládání konfliktních situací Hezky česky v pravopise i v komunikaci 6 až Úprava písemností dle ČSN 6 až Spisová služba v komerční a veřejné sféře 6 až Time management úředníka 6 až Rétorické dovednosti úředníka Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace 6 až VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - TUZEMSKO Praha stověžatá 1 až 2 dny Beskydy 2 až 4 dny VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC - ZAHRANIČÍ Wien jarní, adventní 1 den Krakow jarní, adventní 1 až 2 dny *, tzn. možný rozsah výuky v počtu vyučovacíh hodin (vyučovací hodina = 45 minut). Naše odbornost - společnost Petr Otáhal, s. r. o., má status akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na celou řadu vzdělávacích akcí v oblasti managementu, řízení, obchodních dovedností a marketingu. Dále nám byla udělena podle ust. 30 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb. akreditace vzdělávací instituce Ministerstva vnitra ČR a akreditace celé řady odborných vzdělávacích programů podle ust. 31 ods. 5 zák. č. 312/2002 Sb. pro úředníky a vedoucí úředníky. Vzdělávejte se! Petra Chromčáková Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR přistoupilo v rámci programu ESF k vyhlášení mimořádných výzev a zahájení nových projektů zaměřených na udržení zaměstnanosti a současné zvyšování vzdělanosti zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Jedná se projekty Školení je šance a Vzdělávejte se!. Určitě i Vy máte informace o tom, že na projekt Vzdělávejte se! je nově určeno od ledna 2010 opět 1,5 miliardy korun a že o tyto programy je mimořádný zájem (více informací najdete na nebo na internetových stránkách příslušného úřadu práce). Např. město Ostrava mělo v první části Vzdělávejte se! k dispozici 19 mil. Kč a bylo zde podáno 420 žádostí. Výsledkem je, že naše společnost měla jako první firma v ČR odsouhlašenu žádost Vzdělávejte se! a úspěšnost získání prostředků po podání žádosti byla přes 90 %. Celková úspěšnost podaných žádostí byla v roce 2009 neuvěřitelných % (zdroj: MPSV). Získání finančních prostředků z výzvy Vzdělávejte se! bude pokračovat i v dalších měsících a naši manažeři projektu vzdělávání jsou připraveni zajistit finanční zdroje i pro Vaši firmu. Zástupci společnosti Petr Otáhal, s. r. o., ve všech krajích ČR mají dostatek informací a poznatků, aby Vám sdělili, jaké požadavky mají úředníci v daných regionech. Máte i Vy zájem o získání financí z projektů? Nevíte, co pro to máte udělat? Kontaktujte nás! Máte nás na dosah ruky! ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÁ LÍPA CHOMUTOV SOKOLOV HRADEC KRÁLOVÉ PRAHA PARDUBICE OSTRAVA FRÝDEK-MÍSTEK TACHOV NOVÝ JIČÍN JIHLAVA PŘEROV TÁBOR BRNO ZLÍN HODONÍN Kurzy pořádáme dle vašeho přání kdekoliv.

4 4 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Z MINULOSTI 2010 Proč by o financích měli něco vědět i nefinanční manažeři Lumír Vantuch Když jsem před lety oznámil svému dědovi, že jdu studovat vysokou školu ekonomickou, zeptal se mě, co ze mě potom bude. Sám si tehdy i odpověděl: KOMIK? Připadlo mi to tenkrát k smíchu. Mnohokrát jsem si na tuto historku vzpomněl, protože jsem potkal ve své manažerské praxi hodně ekono- MIKŮ a taky manažerů KOMIKŮ, kteří se sami ztrapňovali základními neznalostmi ekonomických pojmů a souvislostí. Jeden z takových manažerů si nechal vysvětlit, co je to CASH- FLOW, a poté odborně perlil naučenou frází uděláme ten keš end flou. A právě pro ty manažery, kteří nemají ekonomické vzdělání ani praxi a chtějí zvýšit svou ekonomickou gramotnost a vyhnout se podobným trapasům, je určen čtyřdenní vzdělávací modul. Účastníci pochopí vzájemné vztahy mezi finančními výkazy (rozvahou, výkazem cashflow a výkazem zisků a ztrát), dozví se, jak důležité je umět rozlišit jednotlivé druhy nákladů, kdy se firmě vyplatí outsourcing, co je cílem systémů plánů a rozpočtů, jak využívat efektivně cizí zdroje a mnohé další informace, ale především si uvědomí, že ne všechny finanční, resp. ekonomické úkoly, lze řešit zdravým selským rozumem. Některé totiž zdravým selským rozumem ani pochopit nejde. Žijeme v době, kdy homo economicus prosazuje teorii růstu růstu. Slyšíme, že ekonomika roste o 5 % ročně, což zní to jako konstantní růst. Ale není. Letošních 5 % růstu je více zboží a služeb oproti loňským 5 %, protože z loňska je základ o oněch 5 % vyšší. Problém je, že neustálý růst skutečné ekonomiky vyžaduje neustále se stupňující potřebu přírodních zdrojů a energie. Jak řekl ekonom Kenneth Boulding: Každý, kdo věří, že exponenciální růst může pokračovat do nekonečna, je buď blázen, nebo EKO- NOM. Chcete-li se dozvědět více, přihlaste se do školy FINANCÍ PRO NEFINAN- ČNÍ MANAŽERY. Využití dotací z EU Martin Pešat Mezi podnikateli stále panuje rozdílný názor na využití dotací z EU. Někteří zastávají čistě konzervativní stanovisko, tj. že dotace a podpory narušují volný trh, proto jsou škodlivé a je správné se jim vyhnout. Na druhé straně existuje celá řada firem, které se snaží dělat pouze to, na co lze získat dotaci. Většina firem se pohybuje mezi těmito krajními postoji, ale mají obavy z nesmírné administrativní náročnosti, úniku firemního know-how, malé šance na úspěch, z korupčního prostředí, nepružnosti v případě potřebných změn v projektu atd. Současně stále mnohým není jasné, zda i oni mohou o dotace žádat. Firma HERTIN, s. r. o., je poradenská firma, která se dlouhodobě věnuje aktivitám spojeným s čerpáním dotací z fondů EU. Zpracovali jsme desítky projektů pro jednotlivé výzvy různých operačních programů a rádi bychom se s Vámi podělili o naše zkušenosti. 1. Ekonomové umí objektivně dokázat, že dotace opravdu systémově poškozují trh. Zdůvodnění vychází z úvahy: Chceme-li někomu něco dát, musíme jinému něco sebrat a přičíst transakční náklady na přerozdělení. Žijeme však v reálném světě a neplatit daně (tj. systém přerozdělení) je téměř hrdelním zločinem. O takto vybrané peníze se stará horda politiků a úředníků, kteří chtějí páchat dobré skutky, aby byli opět zvoleni a udrželi se ve svých křeslech. Obávám se, že tuto situaci se nepodaří v dohledné době změnit. První doporučení proto zní: Žádejte o dotace stejně jsou to původně Vaše peníze! 2. Při našich jednáních s klienty dostáváme často otázku, jaká je šance na získání dotace. Je užitečné si uvědomit, jak velký balík peněz je ve hře. Pro současné období ( ) je připraveno cca 26,7 mld. z EU, což je při kurzu 27 Kč/ cca 721 mld. Kč. K tomu je nutno přičíst povinné spolufinancování z rozpočtu ČR ve výši cca 133 mld. Kč. Součet činí 54 mld. Kč a pro lepší zapamatování je to téměř 1 bilión Kč! V současné době je např. vypsána II. výzva programu Rozvoj (OPPI) na investice do moderních technologií. Dotace mohou být od 1 do 20 mil. Kč na jeden projekt. Rozděluje se celkem 2 mld. Kč mezi malé a střední podniky (MSP) ve vybraných okresech. V minulé výzvě Rozvoj (2007) bylo přijato 630 žádostí. Kdyby do současné výzvy bylo přijato téměř 2x tolik projektů (1 200) a bez hodnocení se dotace pouze rozdaly, tak by každý žadatel dostal cca 1,7 mil. Kč! Absence hodnocení je sice nemyslitelná, ale ukazuje to na reálnou šanci na úspěch pro kvalitní projekty. Druhé doporučení je: Podávejte kvalitní projekty mají velkou šanci uspět. 3. Česká schopnost improvizace a kreativní přístup při řešení jakýchkoliv úkolů se donesly i k úředníkům EU. O obludnosti administrativy EU si špitají i vrabčáci a v kombinaci s další národní vlastností, kterou popisuje úsloví papežštější než sám papež, byl namíchán hořký koktejl dotační byrokracie v ČR. Nenechte se zmást prohlášeními, že žádosti o dotaci jsou jednoduché a čerpání peněz při zachování stanovených pravidel také. Ve skutečnosti žádosti samotné nejsou většinou moc složité, ale bez rozsáhlých odborných příloh jsou k ničemu V průběhu projektu se často mění a doplňují pravidla, a tak o nepříjemná překvapení nebývá nouze. Na druhou stranu je řada implementačních agentur (např. CzechInvest) motivována dotace dotlačit až k samotným podnikatelům, což výrazně pomáhá zvládat administrativu. Agendu spojenou se zpracováním žádostí a řízením projektů nejlépe ovládají specializované poradenské firmy. Ty mohou na základě smlouvy převzít hlavní břímě odborné a administrativní práce. Počítejte s tím, že projekt trvá roky (včetně tzv. monitoringu), a proto je vhodné se obrátit na poradenskou firmu s historií a jasným poradenským zaměřením do budoucna. Třetí doporučení zní: Spolupracujte s důvěryhodnou poradenskou firmou. Rozsah příspěvku mi nedovoluje se zabývat dalšími pohledy na dotační možnosti z fondů EU. Proto s velkým zjednodušením lze konstatovat: Patří-li Vaše firma mezi zdravé MSP, podniká-li ve zpracovatelském průmyslu mimo území Prahy a má-li reálný plán rozvoje, tak téměř jistě existuje i pro Vás možnost dosáhnout na dotační peníze EU. Nechoďte ke kováříčkům, ale s důvěrou se obraťte na manažery projektu vzdělávání, kteří vám na mně předají telefonní a ové spojení. Děkuji. Hodně štěstí! Když ve firmě chybí personalista Mgr. Jiří Šimonek Na přijímací pohovor se v současné době dá spolehnout už jen málo. Návod na jeho úspěšné absolvování a vzory správných životopisů najdete na každém jobsovém serveru. Počet lidí, kteří přesně vědí, jak se při něm mají chovat, tak rok od roku stoupá. Současně s tímto trendem naopak klesá šance malého zaměstnavatele vybrat skutečně pracovitého, loajálního kandidáta s potřebnými zkušenostmi hned na první pokus. Ve hře jsou desítky tisíc korun, přehlídky ztraceného času a týmová únava z opakované snahy absorbovat a zapracovat nového kolegu. Odpovědí na potřebu malých a středních firem ověřit si přesnost informací obsažených v životopise může být nezávislý osobnostní test, zaměřený na identifikaci reálných schopností uchazeče o zaměstnání. Internetový portál zpřístupňuje sérii barvově-aso- ciačních testů, které mapují kariérní potenciál testovaného a jeho chování ve třech rovinách ve standardním režimu, pod stresem a při změněných podmínkách. Unikátní testovací metoda psychologa Jiřího Šimonka, promovaného psychologa, v sobě spojuje dva tradiční způsoby osobnostní analýzy. Dvanáct let práce s dvěma sty tisíci subjektů je zárukou vysoké přesnosti výsledků a maximální vypovídací hodnoty. Grafické výstupy u- možňují rychlou orientaci v obsahu a garantují srozumitelnost výstupu i pro laika. Testy měří nejen to, co si testovaní myslí a čemu dávají přednost, ale i do jaké míry budou schopni tyto postoje skutečně uplatnit v každodenním životě a s jakým úspěchem. Z jednoho testování lze získat až pět výsledných přehledů - Používané role, Slovní schémata, Atmosféra vztahů, Stresová linka a Změnová linka. Mimo přijímacích pohovorů mohou testy být vynikajícím pomocníkem i sestavování týmů nebo plánování kariérního růstu současných zaměstnanců. Barvy jako způsob komunikace se sebou samým Všechny testy portálu pracují s projektivní technikou Barvověslovních asociací (BSA) a metodu OKAV (objektověkomunikační analýzu vědomí). Využívají soubory slov - takzvané slovní moduly - a paletu osmi barev. Asociace slov a barev jsou během testu zaznamenávány pomocí počítačového programu, který okamžitě provede jejich vyhodnocení. Každý z testů využívá jiný soubor slov - podle toho, na jakou oblast se zaměřuje. Samotné testování je rozděleno do dvou fází snímání a vyhodnocování výsledků. Při snímání přiřazuje testovaný barvy ke slovům. Počet slov i jejich výběr se liší podle toho, jakou oblast života mají výsledky pomoci řešit. Test nevyžaduje žádné předchozí znalosti, pouze klidné místo a počítač s přístupem k internetu. Výsledky jsou k dispozici okamžitě, díky precizně propracovanému počítačovému systému, který je zpracovává. Neznamená to, že by byly povrchní, strohé nebo nedostatečně vystihující. Vzorovou ukázku výstupů je možné si prohlédnout předem. O společnosti DAP Services, a. s. Společnost DAP Services a. s. byla založena v roce 2006 v Ostravě. Poskytuje širokou nabídku specializovaných služeb a nástrojů v oblasti psychologie a personalistiky. Při práci s klienty staví na vlastní unikátní metodě Barvy života a více než 25 letého působení zakladatelů společnosti v oblasti psychologie, pedagogiky a personálního poradenství. Zkratka DAPS znamená Diagnosticko-Analytické Psychologické Služby. Metoda testování: kombinace barvových a slovních asociací, to vše opřené o moderní technologie Autor unikátní české metody Barvy života, promovaný psycholog Jiří Šimonek, se ve své práci opírá o dvě ověřené a světově uznávané metody. Barvy samotné jsou uznávanou psychologickou metodou již velice dlouho: stavět lze na zkušenostech i myšlenkách starých čínských a sumerských myslitelů, poznatcíchpana Goetha, Maxe Planka a zejména pak na práci Maxe Lüschera, který vše propojil do Lüscherova barvového testu. Výsledky práce Maxe Lüschera získaly uznání v celosvětovém měřítku získal doktorát v oborech filozofie, psychiatrie a psychologie. Jeho disertační práce "Barvy jako diagnostický nástroj v psychologii" byla přijata s vyznamenáním profesory z oblastí psychiatrie, filozofie a psychologie. Lüscherovy barvové diagnostiky jsou vyučovány v sedmi jazycích na univerzitách po celém světě, a to především díky transkulturní přenositelnosti. Teorie slovních asociací přinesli do psychologie Wilhelm Wundt a William James již koncem 19. století, přičemž detailně popsali základní principy a zákony asociací v lidském mozku. Metoda Barvy života pak nabízí díky spojení dvou velmi účinných metod objektivizovaný nástroj, který je schopen smysluplně a názorně pro jednotlivé odborníky z různých profesí i samotného příjemce služeb (klienta) objasňovat jak strukturu, tak průběhy individuálního i skupinového myšlení, cítění, prožívání i seberealizačního chování. Moderních počítačové tech- pokračování na straně 5...

5 ZE SPOLEČNOSTI 2010 ANDRAGOGICKÉ NOVINY Když ve firmě... Diagnostika osobnosti...pokračování ze strany 4 nologie umožnily obě původní metody nejen významně inovovat, ale nabídnout jejich využití široké veřejnosti po celém světě. Nová podoba snímání dat rozšiřuje původní Luscherův rastr osmi barev o prostorovou a nehomogenní plochu. Klade důraz na využití celého spektra vlnových délek. Doplněním barvového testu o barvově-slovní asociace umožňuje zaměřit se na konkrétní oblasti lidského chování. Jako skutečně profesně inovační nástroj splňuje metoda Barvy života důležité podmínky: využití moderních počítačových technologií, rychlou interakční dostupnost na velmi různorodých a nepropojených pracovištích, vysokou úroveň ochrany osobních údajů, vysokou objektivitu a opakovatelnost vstupů (použitých podnětů pro klienta), minimalizaci tzv. klientských obran, modulární přestavitelnost z hlediska problémových oblastí, kvalitní úroveň psychometrické standardizace, kvalitní diferenciální schopnost rozlišování individuality, diferencované výstupy podle profese, která je bude využívat ve své praxi. Technika testování: barvově slovních asociací Technika Barvově-slovních asociací je kombinovanou projektivní technikou využívající kalibrované soubory slov, tzv. slovní moduly, paletu osmi barev a snímání pomocí počítačového programu Snímač. Slovní moduly lze inovačně modifikovat podle zaměření na určitý problém. Technika BSA a metoda OKAV (objektově-komunikační analýza vědomí) využívá a měří sociálně-psychologické spektrum postojů, včetně jejich realizační síly (tedy nejen to, co si lidé myslí a čemu dávají přednost = hierarchie, ale ještě i to jestli tyto postoje budou skutečně realizovat ve svém chování, jak zdařile a v jakém časovém horizontu). Na neurobiologické bázi jsou technikou BSA stimulovány rozsáhlé sítě mozkových buněk (zrakového, sluchového, motorického, řečového, paměťového, kognitivního, rozhodovacího, monitorovacího i sociálně zpětnovazebného typu), takže "měřené informace" o duševních dějích jednotlivce nebo skupiny jsou mnohonásobně komplexnější, ucelenější a respektují dlouhodobé i krátkodobé evoluční procesy vývoje mozku jedince, v sumované podobě i skupin a společnosti. Použité podněty pro realizaci postojů, tj. barvy, vykazují transkulturní přenos, což znamená, že lze předpokládat podobné způsoby postojů i v jiných vzdálených teritoriích či dokonce jazykové kultuře. Aplikačně jsou pro techniku BSA velmi důležité schopnosti mozkových buněk a jejich sítí "pro barvy" uchovávat vnitřní stálost barev na straně jedné a na straně druhé registrovat jakýkoli pohyb (změnu) právě na základě různorodé barvové stimulace. Slovní modul Existuje množina slov, která sama o sobě popisuje zkoumanou oblast. Slovní modul tímto způsobem určuje zaměření prováděného snímání. K dispozici jsou sady základních modulů slov, vyvážené a odzkoušené na desetitisících klientů. K situačnímu testu: jak získáváme energii Množství a kvalita psychické energie každého z nás úzce souvisí na způsobu kontaktu s vnějším světem. Odborníci mluví o dvou základních zdrojích přísunu energie, vnitřních a vnějších. My jsme pro účely lepšího pochopení rozdělili vnější zdroj ještě na tři menší celky vnitřní, přirozený a sociální. Vnitřním zdrojem energie disponuje každý člověk. Dědí se na na buněčné biologické úrovni po linii matky. Je to naše pevná vitální životní základna. Její úbytek přirozeně vyrovnáváme ve spánku. Základem přirozeného vnějšího zdroje je např. slunce, světlo nebo potraviny. Sociální vnější zdroj pak představuje naše práce, učení nebo vztahy - tedy kvalita našeho životního sebeuplatnění. Všechny tři tyto zdroje jsou stejně důležité a je třeba jim věnovat pozornost. V České republice se často nesetkáváme s nedostatkem energie v důsledku nedostatku potravy (s výjimkou poruch typu mentální anorexie). Hlavní roli ve stavech vyčerpání a únavy hrají tedy spíše nedostatky v čerpání ze sociálního zdroje, málo spánku nebo jeho špatná kvalita a nedostatek času věnovaný regeneraci. Někteří z nás jsou také velmi citliví na výkyvy počasí, nedostatek světla nebo další vlivy. Kompletní diagnostiku dle našeho modelu zajišťuje Petr Otáhal, s. r. o. Co je psychodiagnostika: Psychodiagnostika se stává stále častěji běžným podpůrným nástrojem personalistů ve firmách a organizacích. Úspěšnost zaměstnance v konkrétní profesi, pracovní pozici či pracovním týmu totiž nezáleží pouze na jeho zkušenostech a profesních znalostech, ale také na dalších charakteristikách člověka, které z životopisu vyčíst nelze. Právě tyto charakteristiky, které obsahující vlastnosti, schopnosti, postoje, naučené vzorce chování a způsoby řešení zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání, poskytují psychodiagnostické metody a systémy. Využití psychodiagnostiky pro firmy a organizace: Výběrová řízení na různé pracovní pozice Assessment centra, development centra Individuální koučink,iiiii skupinový koučink Zvyšování efektivity týmů Personální audit (propouštění pracovníků) Výběrová řízení na různé pracovní pozice Výhody našeho typu diagnostiky: Žádné cestovní náklady Žádný čas spojený s dopravou, žádná hluchá místa Vše z pohodlí Vašeho PC (hodnotitel i testovaný) Rychle a zcela přes internet bez nutnosti uvádět své osobní či pracovní údaje Co naše diagnostika sleduje: Základní profil jednotlivce Stres, vyvolávače stresu Změna, změnová linka Osobnost jednotlivce (role ve stresu, role při změně) Vztahy ve skupině, vztahy v soukromí Pracovní slova, osobní slova (ideály, satisfaktory, motivátory, operátory, stresory a destruktory jednotlivce) Žádné naměřené hodnoty nelze označit za dobré" či špatné". Hodnoty je nutné vždy interpretovat v kontextu osobních aspirací člověka /5 a konkrétního prostředí. Chcete si diagnostiku vyzkoušet? Rozhodně Vám doporučujeme objednat si alespoň několik diagnostik, které Vás obratem přesvědčí o mimořádnosti této služby, její praktické využitelnosti a finanční úspornosti ve srovnání s obdobným typem služeb. Náš manažer projektu vzdělávání Vám předá kód pro vyzkoušení zkušební diagnostiky, která obsahuje 35 % dat z komplexního testu. Pak už jen prostřednictvím v sekci diagnostika osob provedete svou vlastní analýzu (cca 20 minut Vašeho času). Na Váš přijde do 24 hodin zpracovaný výstup.

6 6 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY ZE SPOLEČNOSTI 2010 Když vzdělávání (ne)prochází žaludkem Yvetta Mikulcová Taky znáte tu manželskou diplomacii, dámy? Když potřebujeme partnera nasměrovat k nějaké nepopulární a dlouho oddalované práci, (zejména my déle vdané) dobře víme, že napřed musíme svého miláčka dobře nakrmit a naladit. Tato taktika funguje vždycky, že? A ruku na srdce, když dostaneme pokyn, že se v pátek máme zúčastnit školení, hned se nám vybaví ty hory práce, co nestihneme udělat, a vymýšlíme důvody, proč tam nejít. Ale hned druhá myšlenka nám třeba připomene ty dobré chlebíčky nebo domácí koláčky specialitu šéfkuchaře a zas máme plusové body na misce vah. Tím jsem chtěla říci, že plné bříško vytváří pohodu a že občerstvení patří ke každému školení. Nedávno jsem zažila jednu zajímavou situaci: Jistá firma se rozhodla ušetřit tím, že školení uspořádala v zasedačce firmy, ba co víc, nezajistila zaměstnancům ani minerálky. Ti lidé na to byli evidentně zvyklí a vůbec se nepozastavovali nad tím, co my andragogové nedokážeme nikdy pochopit. Když pak v průběhu dne přišla paní sekretářka nabídnout kávu lektorovi, ten ji zdvořile požádal o kávu pro všechny a také o minerálky. Bylo to přede všemi, tak si nedovolila odmítnout, ale její pohled hovořil za vše. Účastníci školení měli velkou radost, protože takovou štědrost od firmy prostřednictvím sekretářky ředitele ještě nezažili. A školení? To dopadlo na výbornou. Aneb, jak už říkala moje babička: Šetřit na nesprávném místě se nevyplácí. A teď mám na mysli hlavně přínos ze školení. Proto doporučuji našim klientům, aby se nebáli ke drahému vzdělávacímu programu připlatit svým spolupracovníkům pár chlebíčků, nebo čokoládovou tyčinku, protože úspěch ze vzdělávání poroste exponenciální řadou. ANDRAGOGICKÉ NOVINY DTP: Tomáš Polášek Vydavatel: Petr Otáhal, s. r. o., Adresa: Jiráskova 490, Frýdek-Místek tel: GSM brána: , internet: Přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN Vybraní lektoři a konzultanti se představují Dana Štroufová Lektor, konzultant a trenér pro obchodní, manažerské a komunikační dovednosti. V průběhu své praxe působila v řídících funkcích v průmyslu a školství (mistrová, podnikový technolog, vedoucí výchovy a vzdělávání), dále jako středoškolská profesorka, ředitelka soukromého gymnázia, obchodní reprezentant a manažer Mgr. Hana Fabíková Lektorka pro český jazyk, zahraniční společnosti. Zde byla vyhodnocena jako nejlepší reprezentant za 10 let působení společnosti v ČR. Je členkou Sdružení odborníků v andragogice - SOVA a viceprezidentkou Asociace odborníků v andragogice ČR. Štroufová vykonává lektorskou, konzultační činnost a koučování pro společnost Petr Otáhal, s. r. o., odbornou spolupráci při přípravě seminářů a učebních manuálů. Spolupracuje při tvorbě učebních osnov a učebních plánů pro MŠMT. Přípravuje a realizuje vzdělávací procesy pracovníků podniku. stylistiku a úpravu písemností podle normy. Je absolventkou filozofické fakulty Ostravské univerzity, obor český jazyk se žurnalistickým zaměřením. V současné době je na rodičovské dovolené, co nejdříve se však hodlá vrátit na soukro- Dagmar Urbancová Lektorka manažerských dovedností. Zdeňka Veselá Lektor a konzultant pro obchodní dovednosti v potravinářském sektoru, lektor a konzultant pro nadnárodní potravinářské koncerny. Od roku 1992 zasávala v kávovém gigantu Tchibo Praha pozice obchodního zástupce a ředitele prodeje pro retail a Key account managera, obchodního ředitele a generálního ředitele pro prodej kávy v gastronomii. Od roku 2007 spolupracuje se vzdělávací společností Petr Otáhal, s. r. o., jako manager projektu vzdělávání a lektor školený v andragogických dovednostech. Má dlouholeté profesní a životní zkušenosti ve vedení malých i velkých pracovních týmů v potravinářském obchodě, výrobě mé gymnázium 1st International School of Ostrava, kde učila český jazyk a literaturu a působila jako výchovný a kariérový poradce. Zároveň vede semináře starší české literatury na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Vystudovala ekonomickou fakultu VŠB-TU v Ostravě, poté zde jako odborný asistent 4 roky vyučovala. V letech pracovala pro jednu z vůdčích společností podnikajících v oblasti flexibilních dodávek pracovní síly na českém i slovenském trhu práce, pro KAPPA People a. s. (dnes a logistice. Obchodní činností prošla na všech úrovních nákupu a prodeje se širokou škálou obchodních partnerů na B2C i B2B trhu. Velkým přínosem jsou její zkušenosti s budováním a vedením prodejních týmů na náročných trzích. Jako lektor vede semináře Mgr. Fabíková patří mezi oblíbené lektory a konzultanty mezi frekventanty. Má autorský podíl na tvorbě pracovního manuálu ke kurzu hezky česky v pravopise i v komunikaci. V neposlední řadě jí vycházejí neperiodické články v odborném tisku. mezinárodní společnost Trenkwalder KAPPA People a. s.). Její manažerská pozice ředitelky pobočky se vždy týkala organizování a řízení pracovních týmů s orientací na cíl. Hlavním zájmem a současně pracovní úkolem bylo řízení poboček pracovní agentury v Ostravě, Olomouci, Zlíně a zajištění jarních a letních chmelových prací v ČR. V rámci lektorského týmu firmy (vnitrofiremně) školila manažery na všech úrovních řízení. Vzhledem ke svým komunikačním a empatickým schopnostem lektorovala semináře v manažerském řízení, komunikačních dovednostech, osobnostním rozvoji, typologii manažerů a výběru zaměstnanců. V současné době jako OSVČ realizuje zemědělské práce přibližně se dvěma a půl tisíci zaměstnanci. Na středních školách lektoruje semináře pro studenty v pracovněprávní problematice a v přípravách na přijímací pohovor. (Natočila spolu s kolegy vzdělávací videofilm pro školy Na prahu kariéry ). obchodních dovedností, komunikačních dovedností, telefonního prodeje a CS, manažerských dovedností. Yvetta Mikulcová Lektor, konzultant a trenér pro obchodní, manažerské a komunikační dovednosti. Po celou svou profesní kariéru pracovala jako obchodník a lídr obchodního týmu, posléze se profilovala v různých manažerských funkcích. Absolvovala řadu

7 2010 ZE SPOLEČNOSTI ANDRAGOGICKÉ NOVINY / 7 Naslouchejte těm, kteří Vám sami rádi naslouchají školení a rozvíjela své znalosti v teoretické i praktické rovině a pracuje na sobě pořád. Více než 10 let se úspěšně zabývala přímým prodejem, což byla velká škola života. V letech pracovala Yvetta Mikulcová na pozici Key Account Manager v nadnárodním koncernu Kolastyna Dystrybucja, který kooperoval s Lybar, a. s. Zde Ivan Doubek Lektor odborných předmětů outsourcing, dopravní logistika, logistika a dále rozvojových obchodních a manažerských dovedností. Vystudoval strojní fakultu Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě a poté pracoval tři roky v Nové Huti Ostrava v dopravním závodě na různých samostatných a později řídících pozicích. Od roku 2003 pracuje v se naučila vysoké profesionalitě a tzv. velkému byznysu. Za zmínku také stojí její několikaleté působení v prestižních medicínských obchodních firmách. V současné době se věnuje vzdělávání a vzdělávacím projektům. Je členkou Asociace odborníků v andragogice a místopředsedkyně SOVA sdružení odborníků v andragogice. obchodních a manažerských pozicích ostravských firem. V roce 2004 byl při zrodu občanského sdružení K V Ě T I N O V Ý PA R K OSOBNOSTÍ, které již čtvrtým rokem organizačně zajišťuje výsadbu květinových obrazců v ÚSP Hrabyně a pořádá koncerty a autogramiády pro o- byvatele ústavu. V letech externě učil na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě. V současné době je ředitelem Academia Clubu společnosti Petr Otáhal, s. r. o., a zároveň lektorem a konzultantem obchodních dovedností v tuzemském a zahraničním obchodním styku a manažerských dovedností. MgA. Petr Kantor Lektor pro rozvoj manažerských dovedností pro střední, vyšší a TOP management. Od roku 2003 se profesně věnuje lektorské činnosti. Inspiraci a profesní zkušenosti pro lektorskou práci získává i ze zahraničních institucí. Aktivně působí na Tokai University v Japonsku. V minulosti se podílel na výzkumu efektivity kulturní sítě ENCATC v Bruselu a výzkumu komunitního plánování v Londýně. Poznatky ze zahraničních institucí aplikuje při řízení manažerských projektů i na samotných Lumír Vantuch Lektor manažerských a obchodních dovedností. Lektor a konzultant pro nadnárodní potravinářské koncerny. Po ukončení fakulty zahraničního obchodu VŠE pracoval v TATŘE Kopřivnice jako specialista v odboru prognóz a koncepcí, pak v podniku PRIOR Severomoravské obchodní domy v pozicích vedoucí odboru, ředitel závodu, obchodní ředitel podniku, vzdělávacích seminářích. Kromě standardních seminářů z oblasti managementu nabízí konzultace pro obchodní jednání s japonskými partnery a specializované kurzy pro poté jako managing direktor v česko-rakouské společnosti ICEC Trading. V roce 1995 založil vlastní obchodní firmu. Od roku 1997 je samostatný poradce, analytik a zpracovatel projektů. V roce 1999 absolvoval The Open University Business school a získal profesionální certifikát v managementu. Absolvoval kurz andragogického minima. Odborná andragogická a publikační činnost Vantucha zahrnuje vnitrofiremní vzdělávání v komerčních organizacích i ve veřejné správě, je autorem kurzu Finance pro nefinanční manažery. Publikoval v časopisech Vnitřní obchod, Marketing management. Jaroslav Pávek Lektor manažerských a obchodních dovedností se specializací na řízení pracovníků ve výrobní sféře a firemní motivace dělnických profesí. top management v oblasti aplikace výsledků výzkumu kognitivního managementu. Od roku 2005 spolupracuje s výzkumným střediskem pro kognitivní management na Tokai University v Japonsku a od roku 2007 se podílí na založení Centra pro studium evropské i- dentity při Ostravské univerzitě. Kantorova publikační činnost zahrnuje mj. tato skripta, která vydala Ostravská univerzita: Rozhodování v krizi, (2007). Rozvoj manažerských kompetencí, (2007). Týmová spolupráce, (2007). Teorie hry v učitelské praxi, (2007). V oblasti výzkumu se zaměřuje na tvorbu kognitivních modelů a jejich využití v reklamě, vývoj vzdělávacího programu pro celoživotní vzdělávání na Ostravské univerzitě, vývoj dalšího profesního vzdělávání pro dopravce. Pravidelně publikuje také v časopisech Personál a Moderní řízení. Podílel se na edici knihy Kognitivní management. Má obrovské profesní zkušenosti z dělnické profese, z technické a manažerské pozice, z obchodní a manažerské činnosti a z obchodní spolupráce. Cenné zkušenosti získal také během svého působení na postu místostarosty. Pávek má schopnost analýzy problémů organizace výroby, zná problematiku operativního a strategického řízení provozu výroby, má zkušenosti s využitím lidských zdrojů v dělnických i technických profesích, je zdatný ve vedení a řízení pracovních týmů a kolektivů, navrhování praktických a efektivních způsobů řešení krizových vztahů v organizaci výroby. Má dlouhodobou praxi v samostatné obchodní činnosti, ovládá problematiku a umění přímého prodeje, má schopnost vyhledávat, trénovat a motivovat nové obchodní reprezentanty. Má lektorskou zkušenost a odbornost při motivaci týmu ve výrobní sféře, zvláště dělnických profesí a středního managementu, může se pochlubit komunikační zdatností, technickou odborností, dlouholetou praktickou zkušeností, životní zralostí, pragmatickým myšlením a individuálním přístupem.

8 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY ZE SVĚTA 2010 Úvod do krizového řízení Krizové řízení lze definovat jako systém a metody řešení krizových situací a mimořádných událostí. Podstatnou součástí krizového řízení je krizové plánování. Pro včasné a dobré rozhodování v mimořádných situacích jsou důležité postupy jednotlivých řešení, ať je to např. redukce pracovních míst, snižování výroby, změna a optimalizace procesů. Osnovou tohoto modulu je seznámení s různými styly řízení a jejich používáním, s motivací lidí a delegováním. Cílem je pochopit rozdíl mezi transakčním a transformačním stylem řízení a vyvolat aplikační potřebu pro změnu v řízení lidí a neustálý cyklus zlepšování PUZA až po jednoduché postupy k zavádění do praxe. Klíčová témata: Očekávání Co je krizové řízení Krizové plánování Zdroje, síly, prostředky, lidský potenciál Styly řízení a jejich používání Rozdíl mezi transakčním a transformačním stylem řízení Analýza situací (silová pole, vyvolávací síly, odporující síly) Explicitní a implicitní donucení Výběr strategie Metoda PUZA Jednoduché postupy zavádění do praxe Rozbor modelové situace a zpětná vazba TOP manažeři, střední management, odborní specialisté SIX SIGMA a KVP v praxi Aneb kontinuální vylepšování procesů - základní informace jednoduché postupy zavádění Cílem vzdělávací akce je zaměřit se na systematický přístup řešení řízení a zlepšování na procesech. Dalším cílem je uvědomění si, zda využíváme ve vlastní organizaci všechny možnosti zaměstnanců při odstraňování drobných i větších nedostatků. Seminář také standardizuje postup moderátora při řešení zlepšování procesů. Klíčová témata: Očekávání Aktuální stav řízení a zlepšování procesů? Jsou současné metody řízení a zlepšování procesů dostatečné? Můžeme do tak známé oblasti přinést něco nového? Jaké známe druhy plýtvání? Co je problém a jak jej řešit? Neustálý cyklus zlepšování PUZA (PDCA) Proces objevování nápadů Výběrové techniky a matice jak pracovat s příčinami manažeři středního managementu, linioví manažeři. Do semináře mohou být zapojeni všichni, kterých se týká řízení a vylepšování procesů. KAIZEN a štíhlá výroba Cílem této vzdělávací akce je seznámit účastníky s metodou KAIZEN, která zastřešuje a využívá nástroje a metodiky SIX SIGMA, EFQNM, HACCP a další. Klíčová témata: Očekávání Původ a vývoj KAIZEN Filozofie KAIZEN Nátlakové metody v obchodě Účastníci semináře se seznámí s technikami vyjednávání a sami natrénují, jak pomocí nich získat převahu. K tomu Tvorba hodnot v organizaci Případová studie Růstový potenciál každé organizace Standardizace procesů a její výhody Zapojení pracovníků do procesu KAIZEN Nástroje kvality pro KAI- ZEN Měření efektivity jim poslouží další vybrané techniky pro předložení objednávky. Jakmile si náležitě osvojí taktiky vyjednávání, seznámí se také s neetickými Plán aplikace do praxe TOP manažeři, manažeři středního managementu, manažeři výroby, mistři, lídři týmů, předáci. Do semináře mohou být zapojeni všichni, kterých se týká změna myšlení zaměstnanců s důrazem na proces. metodami jednání, naučí se je rozpoznávat a účinně se jim bránit. Klíčová témata: Očekávání od tréninku Co můžeme nátlakovými technikami získat? Techniky předložení Taktiky vyjednávání Metody neetického vyjednávání Obrana proti nim Rozbor modelové situace a zpětná vazba Obchodníci Academia club společnosti Petr Otáhal, s. r. o. Balanced scorecard Lumír Vantuch Proč Balanced Scorecard? Dnes, v době pokračující hospodářské recese, se stále více zdůrazňuje, že cíle vyjádřené v hlavním rozpočtu je třeba formulovat a následně i vyhodnocovat v širším kontextu dalších hodnotových, naturálních a vzájemně kombinovaných kriterií, jejichž plnění prodlouží časový horizont úspěšného rozvoje podniku. Zřejmě nejpropracovanějším systémem těchto kriterií je tzv. výkaz vyváženého skóre (anglicky: Balanced Scorecard), jehož principy formulovali R. S. Kaplan a D. P. Norton. Cílem vzdělávací akce je pochopit, sledovat a hodnotit perspektivu podniku z více úhlů pohledu. Základní myšlenkou BSC je vymezení čtyř subsystémů hodnotících kritérií, jejichž dlouhodobé plánování, rozpočtování, sledování a motivační vyhodnocování má největší vliv na rozvoj podniku. Klíčová témata obsah vzdělávací akce: Očekávání Co je to Balanced Scorecard? Hodnotová perspektiva Podnikatelské procesy Schopnost zlepšení Zákaznická perspektiva Případová studie Plán aplikace do praxe TOP manažeři, manažeři středního managementu. Do semináře mohou být zapojeni všichni, kteří se zapojili do Financí pro nefinanční manažery a chtějí se dovědět ještě více. Vřele pro váš top management a střední management tento kurz doporučuji. Získáte nový přehled a ušetříte firemní peníze. Academia club je klub frekventantů a semestrálních studentů andragogické společnosti Petr Otáhal, s. r. o. I Vy se můžete stát členem klubu. Všichni členové mají nárok na různá zvýhodnění a bonusy, o kterých se dozví prostřednictvím internetu a u. Členství v Academia clubu je zdarma.

DAPS aneb BARVY ŽIVOTA pro školy

DAPS aneb BARVY ŽIVOTA pro školy DAPS aneb BARVY ŽIVOTA pro školy Mgr. František Halada = Diagnosticko Analytické Psychologické Služby Systém umožňuje školám a institucím lépe zjistit a pochopit individuální a skupinové postoje. Bez správného

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. ke zvýšení jejich profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. ke zvýšení jejich profesionality, adaptability a konkurenceschopnosti WWW.PETROTAHAL.CZ Vybraní lektoři a konzultanti str. 5 DNES V LISTU Úspěšné projekty str. 4 DNES V LISTU Kam poslat naše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 02/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 02/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 DNES V LISTU Vybraní lektoři

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 5 DNES V LISTU Vybraní lektoři a

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce. Představení projektu: Bc. Lubomíra Pišťáková, HR Training & Development Specialist

HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce. Představení projektu: Bc. Lubomíra Pišťáková, HR Training & Development Specialist HREA Excellence Award - Přihláška projektu Úvod do světa práce I. Základní informace o projektu: Název projektu: Úvod do světa práce Společnost: LINET spol.s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, www.linet.cz

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. WWW.PETROTAHAL.CZ O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU Úspěšné projekty str. 4 až 6 DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

slevu profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 Proč Tutor? Pro firmy dostaneme vás na vrchol z vaší firmy a získejte

slevu profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 Proč Tutor? Pro firmy dostaneme vás na vrchol z vaší firmy a získejte profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 dostaneme vás na vrchol Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

MGR. LUCIE DOKOUPILOVÁ, PH.D.

MGR. LUCIE DOKOUPILOVÁ, PH.D. MGR. LUCIE DOKOUPILOVÁ, PH.D. Vzdělání Od - do 2004-2012 Univerzita Karlova v Praze, Ústav výzkumu a rozvoje školství 1991-1995 OU v Ostravě, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (historie - český

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ LABYRINT - OSTRAVA 2007

FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ LABYRINT - OSTRAVA 2007 FESTIVAL VZDĚLÁVÁNÍ LABYRINT - OSTRAVA 2007 Cíl: Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělávat. J. A. Komenský představit uceleně odborné i laické veřejnosti úspěšně realizované projekty v oblasti rozvoje

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601 Lean Management LEAN MANAGEMENT Lean - štíhlé myšlení je formou odstraňování plýtvání v myšlení, v chování a v jednání lidí, jako neustálá cesta k dalšímu novému růstu a rozvoji. Lze říci, že skutečně

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany

PROJEKT. Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Přihlašuje do soutěže HREA Excellence Award 2007 PROJEKT Zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností pracovníků Impress, a.s. Skřivany Autor: Helena Futerová Personální ředitel IMPRESS,

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 IČ: 60448571

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

ROZVOJEM KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ K ÚSPĚCHU. EDUCA 30. října 2008, Liberec Rozdíl je v lidech

ROZVOJEM KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ K ÚSPĚCHU. EDUCA 30. října 2008, Liberec Rozdíl je v lidech ROZVOJEM KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ K ÚSPĚCHU RPIC-VIP = ROZDÍL JE V LIDECH RPIC-ViP s.r.o. založena v roce 1998 (1991) devět poboček v České republice: Ostrava, Karviná, Havířov, Nový Jičín, Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více