Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, 434 01 Most 2"

Transkript

1 Rodičovské kurzy projektu Krušnohorské centrum pro rodinu RC Barborka jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV, Ústeckého kraje a Statutárního města Mostu. STRES Obsah úvod co znamená slovo stres fáze stresu - varovná fáze - fáze odolávání - fáze vyčerpání reakce na stres - fyziologické - psychické stres a naše zdraví - oběhový systém - zažívací systém - imunitní systém - psychosomatické nemoci příčiny stresu - vnější vlivy - vnitřní vlivy stres v průběhu života - rané dětství - předškolní věk - mladší školní věk - puberta a dospívání - mládí a dospělost - střední věk - důchodový věk stres u žen Mateřské centrum Barborka při Krušnohorském centru pro rodinu, Most

2 jak předcházet stresu jak čelit stresu jak léčit stres - léky - meditace - naturopatie - přírodní léčba - arteterapie - taneční a pohybová terapie - muzikoterapie Přílohy - stupnice sociální přizpůsobivosti - typy osobnosti - test: Jak velký stres prožívám? Použitá literatura Většina lidí si oběti stresu představuje jako uštvané manažery s nebezpečně vysokým krevním tlakem nebo jako obchodníky čelící dravé konkurenci, kteří si pěstují žaludeční vředy na nepřetržité řadě pracovních obědů. Málokoho napadne mladý pár zápalu příprav na svatbu, novopečená maminka pečující o novorozeně anebo čerstvý důchodce, který se těší, že po celoživotní pilné práci bude mít spoustu volného času pro sebe. A přitom všichni tito lidé ve skutečnosti každý, kdo se musí vypořádat s důležitou změnou životního rytmu nebo s novými úkoly se potenciálně vystavují nebezpečí stresu a s tím souvisejícím zdravotním obtížím. Stres sám o sobě není ani škodlivý, ani nebezpečný, je součástí každodenního náročného života, nelze se mu vyhnout, a dokonce to ani není žádoucí. Překonávání obtíží a změn, pokud se k nim umíme správně postavit, jsou kořením života podněcují naši představivost a provokují nás, abychom se pouštěli do nových věcí. K nejspokojenějším a nejúspěšnějším lidem patří ti, kdo umí reagovat i na silný stres. Naproti tomu oběť stresu se nedokáže s problémy a tlaky v rámci možností vyrovnat. Co vlastně znamená slovo stres? Webster pro tento pojem uvádí několik významů. Např.: být vystaven fyzickému tlaku, nebo: stav napětí a zvláště silného napětí. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 2

3 Anglické slovo stress pochází ze starého francouzského výrazu estrecier (přinutit nebo nutit), které je odvozeno z latinského strictus (příčestí minulé od slovesa stringere, které znamená utahovat nebo stlačovat ). Z uvedeného rozboru je patrné, že stres může jednoduše znamenat: být vystaven vnějším silám nebo tlakům, ale také pozitivní nebo negativní závislost na vlivu vnějších sil. Vzhledem k tomu, že se často zdůrazňuje negativní stránka pojmu stres,pak se většinou chápe jako úzkost nebo tíseň (anglicky distress ), a naprosto nejběžnější je představa, že stres je síla, která způsobuje tělesné vyčerpání a utrpení. Websterova definice stresu Stres je reakce organismu na jeho potřeby a požadavky stav určitého fyziologického nebo psychologického napětí příprava na útok nebo útěk počátek mnoha onemocnění Stres není nutně špatný, protože mnohdy člověku pomůže dosáhnout vytouženého cíle úzkost strach přímá příčina nemoci, i když často přispívá k jejímu vývoji Stres má dvě základní složky: 1. Stresové faktory (činitele), tedy momentální okolnosti, jež způsobují stres 2. Reakci na stres, tedy odpověď člověka na stresové faktory V reakci na stres nacházíme individuální rozdíly. Pro někoho může být zkouška, dopravní zácpa nebo neshoda s přítelem či členem rodiny vyčerpávajícím zážitkem, který velice negativně působí na jeho nervový systém, zatímco jiného člověka tytéž situace téměř nevyvedou z klidu. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 3

4 Obr. 1. ukazuje vztah mezi účinky stresu na straně jedné a silou individua a náročností zátěže na straně druhé Pokud lidé, na které dolehne nadměrná zátěž, nejsou právě ve svém optimálním rozpoložení, nebo pokud ignorují techniky zvládání stresu, pak je pravděpodobné, že neodolají ani první překážce, ať už je jakkoli náročná. Fáze stresu Člověk je obdařen schopností rozpoznat řadu signálů, které naznačují blížící se nebezpečí. Od okamžiku svého vzniku až k nejkritičtějšímu okamžiku probíhá stres ve třech fázích. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 4

5 1. varovná fáze Tuto fázi tvoří jasné varování, že je přítomen stresový faktor. Nejdříve se objeví tělesné reakce, které jsou pro člověka nejen varováním, ale také výzvou k obezřetnosti. Pokud si člověk uvědomuje možnost vzniku stresové situace, má ještě možnost problém posoudit a dojít případně k určitému řešení. V takovém případě se důsledky stresu nikdy neprojeví. Pokud ovšem stresová situace začíná mít navrch člověk zjistí, že nemá už dostatek sil, dostaví se pocity skutečného stresu. Varovná fáze může být vyvolána buď jednotlivými podněty (to znamená, že je přítomen vždy jen jeden zdroj stresu) nebo celou skupinou podnětů (jde o řadu okolností, které ve svém souhrnu vyvolávají stres). 2. fáze odolávání Překročí-li stres počáteční varovnou fázi, dostává se jedinec do fáze odolávání. Tehdy se mohou dostavit frustrující pocity, kdy postižený začíná zjišťovat, že ztrácí příliš mnoho energie a že se snižuje jeho produktivita. 3. fáze vyčerpání Projevuje se únavou, stavy úzkosti a deprese. Tyto tři příznaky se mohou dostavit buď postupně, jeden po druhém, nebo současně. Únik z této fáze stresu vyžaduje velké úsilí. Většinou je potřebná pomoc z vnějšku od rodiny, lékaře, psychiatra nebo psychologa. Reakce ne stres Člověk má složitý a účinný bezpečnostní systém, který varuje náš organismus před vnějším nebezpečím. Jestliže se pak tento bezpečnostní systém aktivuje a žlázy, orgány a svaly se připravují na útok nebo útěk, objeví se stres. Déle trvající stres narušuje normální tělesné funkce.. Může dojít k oslabení imunitního systému, a tělo podlehne nemoci. fyziologické reakce Všechny varovné signály vysílané do mozku zpracovává hypotalamus. Ten pak přenáší tyto signály do celého těla prostřednictvím nervového a krevního oběhového systému.. Signály z hypotalamu se šíří sympatickým nervovým systémem, který se podílí na řízení činnosti vnitřních orgánů a cév. Nervové signály zasahují také dřeň nadledvin, a stimulují ji ke zvýšené sekreci adrenalinu a noradrenalin. Tyto hormony se potom dostávají do krve a způsobují změny v celém těle. Hypotalamus stimuluje činnost hypofýzy, která produkuje různé hormony. Když se tyto hormony dostanou do krevního oběhu, pak ovlivňují celé tělo. Nejdůležitější hormon, který vytváří hypofýza, je adrenokortikotropní hormon, pod jehož vlivem kůra nadledvin uvolňuje skupinu hormonů (nejdůležitějším z nich je kortizon), které způsobují řadu změn v tělesných funkcích. Další hormony produkované hypofýzou ovlivňují štítnou žlázu, varlata a vaječníky a mnoho dalších orgánů. U lidí se tělesné signály příliš neliší od ostatních savců. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že člověk je snáze zranitelný neexistujícími stresovými faktory. Například kočka reaguje tak, že pokud z jejího dosahu zmizí pes, vytratí se u ní i stresová reakce. Naproti tomu člověk má Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 5

6 přirozený sklon dělat si starosti. A to se netýká jen přítomného okamžiku, ale i minulosti nebo blízké či vzdálené budoucnosti. Například student může prožívat stres při pomyšlení na závěrečné zkoušky, které ho čekají za čtyři měsíce. Aby varovná zpráva zasáhla hypotalamus, musí nejprve projít několika oblastmi mozku, kde se zpracovávají stresové faktory. A to, zda se stresové faktory stanou zhoubnými nebo ne, záleží na tom, jaký postoj k nim zaujmeme. psychické reakce Vedle reakcí fyziologických vyvolává stres také řadu reakcí, které se projevují v duševní oblasti. Stres se může projevovat ztrátou intelektuální kapacity, popudlivostí, nespavostí, úzkostí, potlačením sexuální touhy a depresemi. Je málo pravděpodobné, že by jeden člověk trpěl všemi těmito projevy současně. Co se děje, je-li stres příliš velký? poznávací oblast (myšlenky, představy) pokud někdo žije pod vlivem stresu, jeho paměť, schopnost vnímání, uvažování a zdravého úsudku se může na určitou, omezenou dobu zlepšit. Jestliže však stres trvá příliš dlouho, tyto schopnosti se začínají zhoršovat a v duševní či intelektuální sféře se spíše projevuj obtíže. - koncentrace pozornosti: obtížná koncentrace na práci, častá ztráta pozornosti - paměť: zhoršení krátkodobé i dlouhodobé paměti - rychlost reakcí: problémy, které vyžadují okamžitou a spontánní reakci jsou řešeny náhodným a nepředvídatelným způsobem - chyby: jakýkoli problém, který vyžaduje logické uvažování, je řešen s vyšším výskytem chyb, než je obvyklé - analýza současných a budoucích situací: postupně ubývá schopnost správně analyzovat a hodnotit určitou, právě vzniklou situaci, případně ji promítnout do budoucnosti - logika a organizace myšlenkových pochodů: myšlení nesouvislé a neuspořádané, chybí logické vzorce citová oblast (pocity, emoce) - nervozita: potíže s duševním i tělesným odpočinkem - hypochondrie: očekávání nových nemocí a strach z nich - charakteristické rysy osobnosti: projevy netrpělivosti, netolerance, autoritářství a nedostatek ohledu na druhé - morálka: význam morálních a etických zásad ustupuje do pozadí, ztrácí se schopnost sebeovládání - deprese a skleslost: stále častěji se objevují pocity skleslosti a rozmrzelosti nad životem Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 6

7 - sebehodnocení: ztráta vědomí vlastní hodnoty, komplexy méněcennosti sociální oblast (vztahy, chování) - řeč: neschopnost uspokojivě oslovit skupinu lidí, v řeči zadrhává, koktá, není schopen souvislého mluvního projevu - zájmy: nedostatek nadšení pro dříve oblíbené aktivity - absence: častá absence v práci nebo ve škole - povzbuzující prostředky: zvýšená konzumace alkoholu, tabáku, kávy nebo drog - energie: hladina energie se den ode dne mění a vykazuje snižující se tendenci - spánek: mění se spánkové zvyklosti, všeobecně narůstá nespavost až na úroveň neschopnosti spát - vztahy: sklon k podezírání, k obviňování druhých, zodpovědnost za chyby přičítá ostatním - změny v chování: objevují se tiky a neobvyklé reakce, které normálně nejsou součástí osobnosti postiženého - sebevražda: stále častěji se objevují myšlenky na sebevraždu nebo dokonce pokusy o sebevraždu Stres a naše zdraví Všechny reakce organismu na stres ovlivňují naše zdraví. srdce a oběhový systém Jestliže člověk prožívá stres, pak srdce na základě nervových hormonálních stimulů zvýší svoji aktivitu a pumpuje více krve. Současně s tím se začíná zvyšovat krevní tlak. Pokud tato abnormálně vysoká zátěž trvá příliš dlouho, může dojít k oslabení činnosti srdce a celého oběhového systému. Endokrinní žlázy vyloučí do krevního řečiště hormony, které tam začnou uvolňovat cholesterol a další tuky za účelem dodat svalům energii potřebnou k překonání krizového stavu. Pokud očekávaná reakce nenastane, cholesterol a ostatní tuky přilnou ke stěnám tepen a zůstávají tam uložené. Jedním z důsledků tohoto procesu je aterioskleroza. zažívací systém Stres nebo úzkost vedou k mimořádným změnám žaludečních funkcí. Nejdříve vyšle žaludek do mozku signál, že nechce potravu. Dále produkuje žaludeční stěna řadu kyselin a enzymů, které narušují ochrannou slizniční vrstvu. Důsledkem tohoto procesu mohou být žaludeční vředy. Zcela zřejmým se vliv stresu může ukázat při vyšetření střev. Stres totiž narušuje střevní peristaltiku, která zajišťuje pohyb nestrávené potravy střevem. imunitní systém Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 7

8 Úzkou souvislost mezi stresem a imunitním systémem prokázala jako první tzv. Bartropova studie z roku V této studii bylo provedeno srovnání skupiny mužů, kteří v průběhu posledních šesti týdnů ovdověli, s podobnou skupinou mužů stejného věku, kteří v poslední době neprožili ztrátu blízké osoby. Klinické testy ukázaly, že vdovci měli podstatně nižší počet lymfocytů než je v populaci běžné. V následujících letech mnoho dalších případů ukázalo, že stres oslabuje přirozené obranné mechanismy. Názorným příkladem je studie Holmese a Raheho, kteří jsou také autory Stupnice sociální přizpůsobivosti (příloha 1.). psychosomatické nemoci Jsou to takové nemoci, které se sice projevují tělesně, jsou však psychologického původu. Některé psychosomatické nemoci: - dermatologické: padání vlasů, akné, kopřivka, nadměrné pocení, ekzém, lupénka - svalové: bolesti zad, svalové křeče, revmatismus - dýchací: bronchiální astma, alergie, rýma, zánět průdušek - pohlavní a močový trakt: zánět pochvy, impotence, premenstruální syndrom, problémy s udržením moči - endokrinní: hypertyreóza, obezita - nervové: úzkost, slabost, bolesti hlavy, tiky Příčiny stresu Studie provedené v souvislosti se stresem ukazují, že existují dva základní zdroje stresu. Za prvé, stresové faktory vycházejí z vnějších okolností našeho života jsou utvářeny naším zaměstnáním či studiem, životem v rodině apod. Za druhé, my sami můžeme vytvářet vlastní stres. Už samotný způsob, jímž přistupujeme k řešení problémů, charakter naší osobnosti, náš temperament a úroveň sebeovládání to vše může být zdrojem stresu. Pokud jsou vnější stresové faktory dost silné, pak i lidé nejlépe vybavení pociťují stres. Na druhé straně, na jedince psychicky labilní působí dokonce i ty nejslabší stresové faktory. vnější vlivy Všichni jsme nuceni čelit různým stresujícím situacím. Do nejnáročnějších okolností nás mohou postavit takové katastrofy jako je zemětřesení nebo válka, tím nejjednodušším může být třeba obyčejná ztráta klíčů. Někdy nás v životě potkávají doslova tragédie, jindy jen celkem drobné nepříjemnosti. Každá taková situace ovšem ve svém důsledku přispívá ke stupňování našeho stresu. Naše duševní zdraví může být poškozeno působením silných stresových faktorů. Ale i slabé stresové faktory, které jsou samy o sobě bezvýznamné, mohou být nebezpečné, pokud jich působí více ve stejnou dobu. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 8

9 vnitřní vlivy Pokaždé, když se musíme rozhodovat mezi dvěma nebo více možnostmi, vzniká stres. Stres není bezprostředně důsledkem toho, že by možnosti byly přitažlivé, nebo naopak nezajímavé.. Problém je především jejich podobnost. Stres je tedy vyvolán tím, že už samotná volba mezi podobnými možnostmi je nesnadná. Kardiologové Meyer Friedman a Ray Rosenman v padesátých letech minulého století popsali dva typy osobnosti: typ A s vysokým rizikem srdečního infarktu a typ B s nízkým rizikem srdečního infarktu. Charakteristické rysy těchto dvou typů jsou vedeny v příloze č. Samozřejmě, že mnoho lidí se nachází na rozhraní, s charakteristikami obou typů, ale toto zjednodušení může být užitečné, abychom poznali, které extrémy jsou pro nás nebezpečné. Stres v průběhu života Řada zkušeností má generační souvislost a většinou se vyskytují v určitém období lidského života, třebaže se zase generaci od generace liší. To je tzv. vývojový stres, charakteristický pro určitou životní etapu. rané dětství (0-2 roky) Nikdo si sice nepamatuje, co v tomto věku prožíval, ale studie ukazují, že v průběhu prvních dvou let života dítě prožívá stres, který souvisí s jeho potřebou jídla, čistoty a péče. V tomto věku se dítě učí důvěřovat dospělým, kteří ho krmí udržují v čistotě a chrání před okolím, které se dítěti jeví jako nepřátelské. Pokud není péče o dítě dostatečná, dítě trpí nejen stresem, ale také psychickým poškozením, které je může provázet po celý život. předškolní věk (3-5 let) V tomto věku dělají děti velké pokroky v řeči a v psychomotorické koordinaci. Zdokonalují se ve schopnosti samostatně se obléct, najíst. Učí se základům morálního chování jsou schopny rozpoznat věci dobré a špatné. Napětí mezi morálními a sociálními požadavky a tím, co si přeje a po čem touží dítě, může vytvářet stres. mladší školní věk (6-12 let) Stresující mohou být nároky, jež provázejí začátek školní docházky, nebo když se utvářejí první vztahy hlubšího přátelství. Ve společnosti svých spolužáků a ostatních dětí se dítě musí učit žít ve světě, kde jsou důležitá také přání a potřeby druhých. puberta a dospívání (12-18 roků) Je to období plné změn. Menstruace, vývoj genitálií a růst prsou jsou nejnápadnější změny u dívek. Vývoj genitálií, tvorba semene a snížení hlasu jsou jedny z největších změn u chlapců. Tyto změny jsou fyziologické. Dochází však také k psychologickým změnám; když mladý člověk začíná přemýšlet o rodinných hodnotách, když si buduje názor na sebe sama, když prožívá první citové zkušenosti. Všechny tyto změny jsou důležité a mohou vyvolávat značný stres. mládí a dospělost (18-40 let) Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 9

10 V tomto životním období člověk zakládá rodinu a získává uplatnění v zaměstnání. Na počátku tohoto období se člověk potýká s problémy, které mohou být provázeny stresem: výběr životního partnera a začátek manželského života, začátek pracovní kariéry, narození dětí se všemi problémy, které s tím souvisejí. Všechny tyto události mohou přinášet velké uspokojení a radost, ale mohou být také významným zdrojem stresu. střední věk (40-65 let) Ve středním věku člověk dosahuje největších profesionálních úspěchů. Příčiny stresu v tomto období jsou především tyto: práce (zodpovědnost), rodina (dospívající děti, manželské neshody), zdravotní stav (alkohol, špatné stravovací návyky, málo pohybu). V těchto letech také muži prožívají tzv. krizi středního věku a ženy přechod. Tyto životní změny někdy provází vysoká hladina stresu, hormonální změny tohoto období pak mohou celkově ovlivnit i chování člověka. nástup do důchodu a následující roky S nástupem do důchodu nastává nový životní styl. I když se zdá, že je v tom určitý rozpor, stres v tomto období je často důsledkem příliš malé aktivity. Dalším zdrojem stresu v tomto období může být snížení příjmů. Člověk je nucen omezit vydání, na která byl doposud zvyklý. Co se týče manželství, jeden z partnerů se obvykle dožije vyššího věku. V tomto případě vždycky ten z partnerů, který zůstane sám, se potřebuje vyrovnat se ztrátou milované osoby. Jedním z nejobtížnějších úkolů stáří je vyrovnat se se skutečností nevyhnutelné smrti. Stres u žen Všeobecně se má za to, že tělesné i citové vybavení, jímž žena disponuje, jí umožňuje lépe zvládat stres. Žena je nepochybně odolnější fyzicky i psychicky. Ovšem i jej schopnosti mají své hranice. dospívání: dívka je pod značným tlakem, co se týká osobních nároků na fyzický vzhled a přitažlivost vůbec; výskyt nebo naopak opoždění menstruace vytváří vnitřní stres, který může být navíc podmíněn výchovou a kulturním prostředím; obavy z otěhotnění jsou významnou příčinou stresu, zvláště u sexuálně aktivních dospívajících. mateřství: těhotenství je už samo o sobě stresující, je-li navíc nechtěné, je tento stres mnohonásobný. Porod je velice bolestivou událostí, plnou napětí a stresu. Samotný porod a významné změny související s příchodem novorozeného dítěte způsobují navíc zhruba u 20 procent prvorodiček tzv. poporodní depresi. neplodnost = zdroj stresu: není zcela jasné, jest-li touha po mateřství je podmíněna biologicky nebo společensky. Je však zřejmé, že neplodná žena prožívá ve většině případů mnohem větší stres než neplodný muž. stres v zaměstnání: přestože se diskriminace žen v zaměstnání snižuje, v řadě pracovních odvětví zůstává stále citelným problémem. Ženy tudíž musí vynaložit mnohem více energie, aby tento stav dokázaly překonat. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 10

11 Jak předcházet stresu Lidé, kteří trpí stresem, mají mimo jiné obvykle i problémy se spánkem. Tito lidé ovšem ani žádnou tělesnou aktivitu. Dostali se do bludného kruhu, ze kterého mohou jen stěží uniknout. Tělesná aktivita je nejlepší prostředek, jak řešit tento problém. Odpočinek se dostaví automaticky, pokud pravidelně cvičíme. Chceme-li, aby naše tělesná aktivita byla skutečným přínosem v boji proti stresu, pak se držme následujících zásad: - pravidelnost: není možné potřebu týdenního pohybu vměstnat do jediného dne a v něm pak cvičit až do vyčerpání. - Intenzita: pokud chcete dosáhnout přiměřeného stupně kardiovaskulární způsobilosti, musíte cvičit tak, abyste se unavili. Tato únava by však neměla být nadměrná. - doba trvání: každé cvičení by mělo trvat nejméně 20 minut - typ cvičení: nejlepší cvičení je takové, při kterém se opakovaně zapojuje do činnosti co největší počet svalových partií (běh, plavání, cyklistika nebo rychlá chůze) Máme-li se dobře zotavit duševní i tělesné zátěže nashromážděné za celý den, potřebujeme každodenní odpočinek. Člověk, který pravidelně cvičí, je schopen lépe odpočívat. Velký význam v prevenci stresu má také týdenní odpočinek. Lidé, kteří pracují také v sobotu a v neděli, se vystavují většímu riziku stresu. Potřeba odpočívat jeden den v týdnu je zřejmě přirozenou potřebou člověka. V tomto týdenním odpočinku jde o víc než jen o přerušení tělesné práce. Jde nejen o tělesný, ale i duchovní rozměr naší osobnosti. Pokud se chceme osvobodit od stresu, pak jeden den odpočinku je k tomu jedním z důležitých kroků. Chceme-li s úspěchem vzdorovat stresu, je důležité si v rámci roku naplánovat také dovolenou. Dovolená je jedním ze způsobů, jak můžeme přerušit rutinu každodenního života a znovu načerpat tělesné i duševní síly, abychom pak byli zase schopni vykonávat dobrou a kvalitní práci. Jak čelit stresu Existují určité techniky, které se používají v boji proti stresu. Jde o relaxaci, dýchání, o techniky vhledu, o využití léčebných prostředků a meditaci. Žádná z těchto technik není sama o sobě zaručeným lékem. Někomu se může osvědčit jedna, druhému zase jiná. A mnozí dávají přednost kombinaci více strategií. relaxace je cvičení, které se dá snadno naučit a které je přitom velice účinné při léčbě stresu. Jedním z tělesných projevů stresu je svalové napětí. Trvá-li toto napětí více hodin, svaly mají snahu si zvyknout. Výsledkem toho jsou pak bolesti hlavy, zad, ramen a krku. Význam Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 11

12 relaxace je v tom, že můžeme lidem pomoci, aby začali vnímat napětí, které způsobuje bolest, takže jsou následně schopni vědomě pracovat na uvolnění svého svalstva. dýchání je unikátní způsob přímého ovlivňování neuvědomělých procesů v těle, protože ze všech funkcí, které řídí autonomní nervový systém, je nejsnáze kontrolovatelné vůlí. Každý může změnit způsob svého dýchání a tím i další části nervového systému, protože jim umožní kontrolovat celkovou úroveň uvolnění nebo napětí v těle. techniky vhledu (poznávání) - mít konstruktivní starosti: jsou racionální, zahrnují plány a metody jak se vypořádat se stresovými faktory. Zatímco destruktivní starost nevede k řešení problému, opakuje se, vrací se a člověk je jí posedlý - boj proti iracionálním názorům: rozumovo-citová léčba, kdy psychoterapeut přesvědčuje své pacienty, že některé jejich myšlenky nedávají smysl, a tedy že se potřebují naučit uvažovat racionálně - kontrola myšlenek: jestliže jsme o problému přemýšleli a rozhodli se pro určitý způsob řešení, pak už nemá smysl se problémem dále obírat ve spojení s přírodou Když se vydáme do přírody, v určitém slova smyslu jako bychom se vraceli do svého původního prostředí. Takovým způsobem můžeme vůbec nejlépe získat zpět klid a zdraví. Je ovšem stále obtížnější nalézt přírodu v blízkosti našeho vlastního domova. Přesto bychom měli vynaložit maximum úsilí a vracet se do přírody co nejčastěji. volný čas Ve společnosti, kde je všeobecně přeceňována výkonnost člověka, a to v kterékoli oblasti života, a kde významnou roli hraje spotřeba, je odpočinek často považován za zbytečný přepych a ztrátu času. Podrobné analýzy však prokázaly, že jak krátkodobý tak dlouhodobý odpočinek je velkým přínosem nejen pro jednotlivce, ale ve svém důsledku i pro společnost jako celek. - kompenzuje negativní vlivy, jež nám přináší naše zaměstnání: ve volném čase bychom měli nahradit to, co chybí v našem zaměstnání, jemuž se věnujeme během dne. - napomáhá při budování mezilidských (rodinných) vztahů: věnovat se rekreačním aktivitám spolu s rodinou nebo přáteli - je to dobrá příležitost ke změně činnosti, pomáhá nám zapomenout na každodenní problémy: zájmy nebo koníčky mohou sloužit jako útočiště před životním stereotypem podpora druhých Zdolávat stres se nám lépe podaří za podpory druhých lidí. Takovým člověkem může být náš dobrý přítel, manželský partner nebo vůbec člověk, ke kterému máme důvěru. Nalézt Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 12

13 takovou pomoc není vůbec snadné, protože člověk trpící stresem bývá podrážděný a přecitlivělý. Jak léčit stres léky Na počátku 50. let minulého století, kdy v Paříži byla objevena skupina antihistaminik, byl objeven chlorpromazin, o kterém se všeobecně soudilo,že má uklidňující účinky. Od té doby se tento lék používal ke zklidnění příznaků, jež se projevovaly psychicky postižených pacientů. Přestože dnes je dispozici celá škála psychiatrických léků, je možné jejich užíváním pouze zmírnit příznaky, nikoli však léčit. meditace Meditace je duševní stav, který člověku umožňuje odpoutat se od běžných denních záležitostí a soustředit se na něco, co mu pomůže zbavit se stresu. Pro svoji jednoduchost a možnost uplatňovat ji bez jakýchkoli pomůcek, byla oblíbená po celá staletí. Je jenom na škodu, že v dnešní vyspělé společnosti jako by ztrácela na svém významu. Pomocí jednoduchých postupů se člověk pomalu propracuje k ovládání myšlenkových pochodů, ke zklidnění a nepřepínání těla. naturopatie Doporučuje se zdravě jíst a na doplnění živin, které se při stresu spalují mnohem rychleji, je možno podávat doplňkové multivitaminy a minerály v tabletách. přírodní léčba arteterapie - vodoléčba: léčebné účinky vody na lidské tělo tkví ve vyváženosti efektu povzbuzujícího (stimulace) a uvolňujícího (relaxace). Patří sem vlažná koupel, sauna, koupele v mořské vodě (thalassoterapie) - léčivé rostliny: mohou sloužit jako doplňková léčba, nejsou návykové a nedráždí nervový systém. Rostliny s povzbuzujícími účinky mohou pomoci organismu v boji proti stresu tím, že mu dodají více energie (saturejka zahradní, ženšen, máta peprná a rozmarýn). Rostliny, které pomáhají získat rovnováhu nervového systému jsou mírná sedativa (hloh, mučenka, kozlík lékařský a lipový květ Člověk dostane příležitost uvolnit se a vyjádřit svou frustraci tvůrčím způsobem. Subjektivní vyjádření v umění pomáhá lidem zachytit myšlenky a pocity, o kterých neměli ani tušení. taneční a pohybová terapie individuální nebo ve skupině Uvolňuje tenzi, pomáhá relaxaci a současně umožňuje vyjádřit skrývané emoce. muzikoterapie Po dni plném stresů je často dobrou cestou k odreagování poslech hudby. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 13

14 Příloha 1. Stupnice sociální přizpůsobivosti životní situace, událost bodová hodnota úmrtí životního partnera 100 rozvod, manželská nevěra 73 odloučení manželů 65 uvěznění 63 úmrtí blízkého člena rodiny 63 zranění nebo nemoc 53 svatba 50 ztráta zaměstnání 47 urovnání manželského sporu 45 odchod do důchodu 45 nemoc člena rodiny 44 těhotenství 40 sexuální problémy 39 příchod nového člena do rodiny 39 změny v podniku 39 změny ve finanční oblasti 38 úmrtí blízkého přítele 37 změna zaměstnání 36 časté hádky s manželským partnerem 35 hypotéka 31 neschopnost splácet půjčku 30 vyšší odpovědnost v zaměstnání 29 odchod dcery nebo syna z domu 29 problematický vztah s rodiči partnera 29 významný osobní úspěch 28 začátek nebo ukončení studia 26 problémy s vedoucím v zaměstnání 23 změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 20 změna bydliště 20 změna školy 20 změna v církevní činnosti 19 nižší půjčka 17 změna stravovacích návyků 15 dovolená, prázdniny 13 vánoce 12 drobné přestupky zákona 11 Pročtěte si seznam a označte události, které jste prožili v posledních 12 měsících. Sečtěte bodové hodnoty všech označených událostí a výsledek porovnejte s následujícím vyhodnocením. Získáte tak představu o tom, jaké nebezpečí onemocnění vám hrozí v důsledku stresu. 150 a méně: bez významných problémů : mírně znepokojivé (33% pravděpodobnost onemocnění) : středně znepokojivé: (50% pravděpodobnost onemocnění) 300 a více: kritický stav (80% pravděpodobnost onemocnění) Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 14

15 Příloha číslo 2. Dva typy osobnosti Typ A Neustále v pohybu, netrpělivý, napjatý výraz ve tváři, hlučný smích, nespokojenost s postavením v práci snaha postoupit výše, soutěživý v práci, při hře, při sportu, často si stěžuje. Řeč je rychlá a hlasitá, s kolísáním a důrazy, energický projev, výrazná gestikulace, odpovídá okamžitě, přímo a stručně, řeč a vyjadřování druhých se snaží urychlit, řeč druhého často přerušuje. Typ B Mírný pohyb, klid, uvolněný výraz ve tváři, jemný smích, spokojenost se svým postavením, vyhýbá se situacím, při kterých se soutěží, zřídka si stěžuje. Řeč je pomalá a tichá, jednotvárná, klidný projev, gestikulace nevýrazná, odpovídá až po chvíli a obsáhle, pozorně naslouchá, s odpovědí čeká, než druhý domluví. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 15

16 Příloha číslo 3. Test: Jak velký stres prožívám? Tento inventář stresu je určen k vyhodnocení osobní úrovně stresu a vychází z běžných životních situací. Nezahrnuje tedy situace výjimečné, jako je válka, přírodní katastrofa nebo epidemie. Ke každé z 96 položek si poznamenejte odpověď (číslo), která vystihuje vaši situaci. potom sečtěte své body a odpovězte na zbývající otázky. celkový součet vám poskytne rámcovou představu, jak velký stres v současné době prožíváte. nikdy občas často téměř vždy životní styl délka spánku odpovídá mé potřebě Jím v pravidelnou dobu když jsem nervózní, beru si uklidňující prostředky ve volném čase sleduji TV nebo video pravidelně cvičím jím ve spěchu potraviny s vysokým obsahem cholesterolu jím v neomezeném množství jím hodně ovoce a zeleniny v průběhu dne piji mezi jídly vodu pojídám mezi jídly vydatně snídám večeřím málo kouřím piji alkoholické nápoje ve volném čase chodím do přírody mám koníčka, u kterého relaxuji životní a sociální podmínky naše domácnost je hlučná mám pocit, že bych doma potřeboval/a víc prostoru všechny moje věci jsou na svém místě mám rád/a "domácí" atmosféru mám hlučné sousedy žiji v hustě obydlené oblasti můj byt/dům je čistý a úhledný když jsem doma, mám možnost klidně odpočívat mám příliš malou ložnici mám pocit, že nás žije moc pod jednou střechou jsem spokojený s tím jak je můj byt/dům zařízený myslím si, že náš byt/dům svou velikostí vyhovuje našim potřebám v okolí mého bydliště jsou cítit nepříjemné pachy žiji v hlučné oblasti v místě kde žiji je čisté ovzduší ulice a dvory v mém sousedství jsou čisté a upravené symptomy trpím bolestmi hlavy mívám bolesti břicha mám zažívací problémy Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 16

17 nemám problémy se stolicí bolí mě záda mám rychlý tep trpím alergiemi mám občas pocit jako bych se dusil pociťuji napětí v šíjových a zádových svalech můj krevní tlak je průměrný a nekolísá mám normální paměť mám malou chuť k jídlu cítím se unavený a pociťuji nedostatek energie trpím nespavostí příliš se potím (i bez fyzické námahy) snadno se rozpláču a pronásledují mě pocity úzkosti zaměstnání moje práce je zdrojem značného stresu ve volném čase myslím na práci mám pravidelnou pracovní dobu moje práce mi dovoluje jíst v klidu doma práci si beru domů, abych mohl/a pracovat po nocích a o víkendech mám několik zaměstnání při práci mi čas hodně rychle utíká v práci se cítím užitečný a spokojený mám obavy, že přijdu o svou práci mám problémy vycházet se spolupracovníky mám dobré vztahy se svým vedoucím mám pocit jistoty svého zaměstnání k výkonu zaměstnání potřebuji své auto když se snažím dokončit práci, zapomínám na jídlo cítím se být kompetentní pro svoji práci myslím si, že můj vedoucí i moje rodina si cení práce, kterou dělám vztahy líbí se mi být galantní a zdvořilý mám sklon důvěřovat druhým zlobí mě, když jsou mé plány závislé na druhých neshody mě rozrušují mám přátele, kteří jsou ochotni mě vyslechnout jsem spokojen se svým sexuálním životem zajímá mě, co si o mě myslí druzí lidé chci dělat věci lépe než druzí kolegové v práci jsou moji přátelé mám trpělivost naslouchat problémům druhých můj partner/ka by se měl/a v mnoha věcech změnit, aby se náš vztah zlepšil mluvím příliš mnoho když s někým nesouhlasím, zjišťuji, že zvyšuji hlas závidím těm,kdo mají víc než já když s někým mluvím, v okamžiku, kdy on mluví, přemýšlím o tom, co řeknu znervózňuje mě, když mi někdo udílí rady osobnost se svým životem jsem vcelku spokojen rád hovořím o druhých dobře Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 17

18 znervózňuje mě, když někdo přede mnou jede pomalu když někde čekají lidé ve frontě, odejdu pokud si stanovuji termíny, nechávám si rezervu s důvěrou se dívám do budoucnosti i když se mi to nelíbí, mám sklon myslet na to nejhorší rád dělám věci po svém a rozčiluje mě, když to není možné mám smysl pro humor jsem spokojený s tím, jaký jsem znervózním, když jsem přerušen uprostřed činnosti jsem perfekcionista myslím na ty, kdo mi dluží peníze znervózňuje mě,když uvíznu v dopravní zácpě na dovolené se nudím a chci se vrátit k něčemu "produktivnímu" bojím se, že by se jednoho dne mohla u mě objevit nějaká smrtelná nemoc Přičtěte si 3 body. * je-li vám 35 až 60 let * jste-li rozvedený nebo pokud žijete v odloučení od manžela/ky * pokud žijete ve velkoměstě * máte-li3 nebo více dětí * jste-li nezaměstnaný Přičtěte si 2 body: * je-li vám 25 až 34 let * jste-li svobodný nebo ovdovělý * pokud žijete v malém městě *máte-li 1 nebo 2 děti *máte-li jen příležitostnou práci 0-48: Vaše hladina stresu je nebezpečně nízká. Potřebujete ve svém životě zažehnout nějakou jiskru, abyste lépe využily svých schopností : Máte nízkou hladinu stresu, to může být dáno vaší tichou povahou, případně vůbec klidnými a ustálenými životními podmínkami. To vše naznačuje, že se nacházíte v poměrně vyrovnané situaci. Nemusíte se obávat srdečního infarktu, žaludečních vředů nebo jiných chorob souvisejících se stresem : Normální úroveň stresu. Většina lidí se nachází na této úrovni. Někdy prožívají stres, jindy jsou v klidu Pro dosažení našich cílů, určitou dávku stresu potřebujeme, ale tento stres by neměl být trvalý a měl by být vystřídán obdobím odpočinku a relaxace. Tyto neustále se střídající stavy nám pomáhají žít vyrovnaným životem. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 18

19 : Tuto hladinu stresu už můžeme považovat za vysokou. je to jasný varovný signál, kdy by jste měli pečlivě prozkoumat jednotlivé oblasti svého života, abyste mohli rozhodnout, které problémy vyžadují rychlé řešení. stále ještě máte možnost odvrátit větší psychické problémy, jako jsou deprese, stavy úzkosti nebo vůbec ztráta duševních schopností. Nastal čas změnit životní styl, a tak předejít možným komplikacím. Pokuste se zdolat problémy tak, že odstraníte nedostatky v různých oblastech života. Měli byste provést revizi pokud jde o správnou stravu, pohyb, relaxaci, o psychickou podporu člověka, kterému důvěřujete. 145 a více: Tato zóna je nebezpečná. Patříte k malé skupině lidí, kteří prožívají abnormálně vysoký stres a četné problémy, které si vyžadují okamžitou pozornost. Musíte se vážně rozhodnout vypořádat se s touto situací dřív, než bude příliš pozdě. Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. Karla Marxe 798/7, Most 19

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita

TEST CTIŽÁDOSTI. Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita TEST CTIŽÁDOSTI Využitelný pro měření kompetence: podnikavost, výkonnost, vedení lidí, flexibilita Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 10 minut

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES

10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES 10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES Definice stresu : Stres je soubor reakcí organismu na vnější nebo vnitřní podněty narušující normální chod organismu. Situace mohou být spojeny s negativně laděnými emocemi

Více

Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna

Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl režim dne, odpočinek, přírodní lékárna Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.21 Vzdělávací

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 14. 11. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s rozmístěním a činností základních žláz s vnitřní

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Zdravý životní styl pohyb a strava

Zdravý životní styl pohyb a strava Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl pohyb a strava Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.20 Vzdělávací oblast: zdravý životní

Více

AURA Medical Clinic BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník. / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka

AURA Medical Clinic BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník. / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník Datum: PŘÍJMENÍ KŘESTNÍ JMÉNO Datum narození VĚK Muž/Žena / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka Výška Váha Pro pacienty s nadváhou: Cílová

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Datum tvorby 5.

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více