Nástin současné náboženské scény v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástin současné náboženské scény v ČR"

Transkript

1 Nástin současné náboženské scény v ČR Pro Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v ČR Velehrad 1. října 2014

2 současná náboženská scéna dva ideální typy náboženského života

3 současná náboženská scéna dva ideální typy náboženského života náboženství objektivní pravdy reprezentující modernitu a její hodnoty pravdy, řádu, odpovědnosti, oběti apod.

4 současná náboženská scéna dva ideální typy náboženského života náboženství objektivní pravdy reprezentující modernitu a její hodnoty pravdy, řádu, odpovědnosti, oběti apod. náboženství subjektivní zkušenosti reprezentující postmodernitu a její hodnoty svobody, autonomie, autentičnosti, sebevyjádření

5 současná náboženská scéna dva ideální typy náboženského života náboženství objektivní pravdy reprezentující modernitu a její hodnoty pravdy, řádu, odpovědnosti, oběti apod. náboženství subjektivní zkušenosti reprezentující postmodernitu a její hodnoty svobody, autonomie, autentičnosti, sebevyjádření

6 postmoderní společnost zhruba od 60. let 20. století posun k subjektivismu menší význam vnějších ( objektivních ) rolí a povinností větší význam vnitřních, subjektivních zážitků a pocitů

7 postmoderní společnost zhruba od 60. let 20. století posun k subjektivismu menší význam vnějších ( objektivních ) rolí a povinností větší význam vnitřních, subjektivních zážitků a pocitů méně vnější řád, autorita, instituce, přijetí rolí, předvídatelnost hodnota pravdy, objektivních dat, velkých příběhů více vnitřní potřeby, touhy, kapacita, vytváření vztahů, jedinečnost hodnoty svobody, autonomie, autentičnosti, sebevyjádření

8 postmoderní společnost důsledky posunu kultura osobního rozvoje

9 postmoderní společnost zhruba od 60. let 20. století posun ke konzumerismu volný čas, spotřeba a zábava

10 postmoderní společnost důsledky posunu kultura spotřeby

11 postmoderní společnost důsledky posunu kultura spotřeby klesá hodnota šetření, odříkání, odpovědnosti, tvrdé práce, obětí pro vyšší cíl stoupá hodnota flexibility, podnikavosti, kreativity, spotřebitelství

12 postmoderní společnost důsledky posunu kultura spotřeby nízká ochota trpět, malá schopnost se nadchnout, ochablost vůle, prokrastinace, neochota připouštět si otázky a problémy

13 postmoderní společnost důsledky posunu kultura spotřeby nízká ochota trpět, malá schopnost se nadchnout, ochablost vůle, prokrastinace, neochota připouštět si otázky a problémy ovšem: postmaterialismus

14 postmoderní společnost postmaterialismus touha cítit se dobře, zkvalitnit vlastní život zažít zkušenost s vlastním já, nalézt v sobě zdroje pro zlepšení prožít své tělo

15 postmoderní společnost posun k postmaterialismu kultura péče

16 postmoderní společnost kultura osobního rozvoje kultura spotřeby kultura péče kultura dobrého bydla well-being průmysl služeb, trh dobrého bydla

17 postmoderní společnost v postmoderní společnosti je náboženství (významným) segmentem kultury dobrého bydla segmentem průmyslu či trhu dobrého bydla ovšem jen některé náboženství: individuální, praktické, emočně bohaté, zábavné

18 postmoderní společnost v postmoderní společnosti je náboženství (významným) segmentem kultury dobrého bydla segmentem průmyslu či trhu dobrého bydla ovšem jen některé náboženství: individuální, praktické, emočně bohaté, zábavné náboženství subjektivní zkušenosti

19 současná náboženská scéna dva ideální typy náboženského života náboženství objektivní pravdy reprezentující modernitu a její hodnoty pravdy, řádu, odpovědnosti, oběti apod. náboženství subjektivní zkušenosti reprezentující postmodernitu a její hodnoty svobody, autonomie, autentičnosti, sebevyjádření

20 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti

21 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti účel osobní rozvoj, expanze vlastního Já zažít sebe samého jako součást božství rozšíření kapacity, obohacení

22 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti božství extenze vnitřního života

23 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti obsah subjektivismus vlastní individuální náboženství na základě subjektivního výběru

24 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti obsah subjektivismus vlastní individuální náboženství na základě subjektivního výběru Sheila Larsonová: Sheilaism. Just my own little voice. (Robert Bellah)

25

26 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti autorita uvnitř prožívání (emoce, svědomí) subjektivní výběr neznamená libovůli, závaznost vůči vnitřnímu hlasu

27 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti autorita uvnitř prožívání (emoce, svědomí) subjektivní výběr neznamená libovůli, závaznost vůči vnitřnímu hlasu orthopathie správné je to, co cítíš

28 současná náboženská scéna funguje to! Nejvyšší autorita je uvnitř osobnosti a toto vnitřní Já je zažíváno jako pravdivé, skutečné, spolehlivé, účinné. Nabízí řešení založené na subjektivním prožívání a jejich uskutečňování je monitorováno zase prostřednictvím subjektivního prožívání a nikoli vnějších, objektivních kritérií. To umožňuje člověku zažívat svobodu a pociťovat, že to, co se mu děje, je to nejlepší, co má v životě zažít, a že to má nějaký vnitřní smysl, který napomáhá osobnostnímu růstu. K tomuto vnitřnímu posvátnému Já se člověk obrací v introspekci a ono mu potvrzuje správnost toho, co cítí. Platí tedy, že když něco prožívám autenticky, je to jistě dobré a správné, protože měřítko toho, co je dobré a správné, je moje vlastní prožívání.

29 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti etika Miguel Ángel Ruiz (*1952) Čtyři dohody, 1997

30 Čtyři dohody NEHŘEŠTE SLOVEM -...většinou používáme slovo k šíření našeho osobního jedu, k vytváření hněvu, žárlivosti, závisti, nenávisti. Slovo je čisté kouzlo - nejmocnější dar, který jsme kdy dostali - a užíváme ho proti sobě... NEBERTE SI NIC OSOBNĚ -...vše, co jiní lidé dělají, nedělají kvůli nám, dělají to kvůli sobě... vše, co si o mě myslíte není pro mě důležité, neberu si to osobně... NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY -...vytváříme si domněnky o tom, co lidé říkají nebo dělají, bereme to osobně a pak je obviňujeme a reagujeme tak, že svými slovy vysíláme jed...nevnímáme věci tak, jak jsou, vidíme a slyšíme jen to, co chceme... lepší je klást otázky, než vytvářet domněnky...

31 Čtyři dohody VŽDY DĚLEJTE VŠE, JAK NEJLÉPE DOVEDETE -... NE VÍCE A NE MÉNĚ...nejsi zde proto, abys obětoval svou radost nebo život, jsi zde proto, abys žil, abys byl šťastný a miloval. Dokážeš-li udělat to nejlepší čeho jsi schopen ve dvou hodinách, ale ve skutečnosti tím strávíš osm hodin, jen se unavíš a nebudeš mít radost ze života...

32 Čtyři dohody VŽDY DĚLEJTE VŠE, JAK NEJLÉPE DOVEDETE -... NE VÍCE A NE MÉNĚ...nejsi zde proto, abys obětoval svou radost nebo život, jsi zde proto, abys žil, abys byl šťastný a miloval. Dokážeš-li udělat to nejlepší čeho jsi schopen ve dvou hodinách, ale ve skutečnosti tím strávíš osm hodin, jen se unavíš a nebudeš mít radost ze života... BUĎTE SKEPTIČTÍ, ALE UČTE SE POSLOUCHAT...

33 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti konkrétní podoba pragmatický individualismus patchwork spirituality bricolage

34 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti vyjádření jazyk souladu harmonie, balance, integrace energie a vibrace energie: to, co je přirozené, jemné, tvárné vibrace: různá kvalita, a přece jedno

35 energie a vibrace Veškerá energie - ducha, mysli i hmoty, bez ohledu na konkrétní podobu - je živá, což znamená, že vibruje, pohybuje se. Co se jeví jako statická energie - jako například váš hmotný svět - je také energie v pohybu. Důvod, proč se hmotný svět jeví statický, tkví v pomalejším tempu jeho vibrací; dojem stálosti je tedy iluzorní. Myšlenky a emoce, které jsou pro vás neviditelné, mají také pohybovou energii, která přesahuje člověku viditelné spektrum, a proto ji nemůžete vnímat. Přesto myšlenky a emoce existují a jsou v neustálém kontaktu s vaším fyzickým já. Takto jsou všechny formy energie - viditelné nebo neviditelné - v neustálém kontaktu a prostřednictvím svého elektromagnetického pohybu spolu komunikují....

36 energie a vibrace Stejně tak neustále interagují a ovlivňují se i viditelná a neviditelná realita. O ovlivňování mluvíme, protože každá energie obsahuje informaci. Vaše zdánlivě neviditelné emoce jsou například formou energie, která, když interaguje s fyzickým tělem, ovlivní jeho elektrickou nebo chemickou rovnováhu a projeví se určitým způsobem i fyzicky. Toto neviditelné působení energií si uvědomíte, když vám tělo dodá informaci o fyzické změně, o příznaku této interakce. Podobně se celá neviditelná říše proplétá s hmotnou realitou a neustále si vyměňují informace, ať už si toho jste vědomi, nebo ne. Caroline Cory, Co bude po roce 2012

37 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti vyjádření jazyk souladu harmonie, balance, integrace energie a vibrace energie: to, co je přirozené, jemné, tvárné vibrace: různá kvalita, a přece jedno James Redfield (*1950) Celestýnské proroctví, 1993

38 Devět vhledů Dívej se duší, ne rozumem. Nadcházející život je již zde, aby světu otevřel oči. Dívej se pozorněji Uvědomujeme si, že žijeme v tajuplném světě plném náhod. 2. Až si to uvědomí více lidí, vznikne zcela nový náhled na svět. Vesmír pro nás bude posvátným a plným energie. 3. Zjistíme, že veškerá hmota vychází z Božské energie, kterou začínáme vidět a chápat. 4. Takto poznáváme, že lidé žijí v nejistotě a mimo posvátný zdroj. Energii čerpají ovládáním jiných. Tento boj je původcem všech lidských sporů. 5. Jediné řešení je pěstovat osobní napojení na Boží podstatu, a to mystickou přeměnou, jež nás naplní energií a láskou, rozšíří naše vnímání krásy a pozvedne nás k vyššímu vědomí.

39 Devět vhledů 6. Osvobodíme se od modelu nadvlády a objevíme zvláštní pravdu, sdílené poslání, kterým lidstvu pomůžeme ve vývoji vyšších skutečností. 7. Tak objevíme vnitřní intuici, která nám ukáže cestu. Vyložíme-li si ji správně, potká nás sled náhod, díky kterým dokážeme poslání naplnit. 8. Až nás díky předávání energie bude v proudu vývoje dostatek, vybudujeme novou kulturu v níž naše těla vkročí na vyšší stupeň energie a vjemů. 9. Takto od velkého třesku prožíváme cestu evoluce s jediným cílem: S každým pokolením vstřebávat více a více energie, dokud nevstoupíme do nebe...

40

41 energie

42 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti vyjádření jazyk souladu energie a vibrace zlo bloky, hrubé vibrace

43 současná náboženská scéna charakteristiky náboženství subjektivní zkušenosti vyjádření jazyk souladu energie a vibrace překonání zla uvolnění bloků, osvobození podpora, povzbuzování vlastní volba, zmocnění

44 současná náboženská scéna Pod vedením Raghudase zažijeme velmi živou a výjimečnou meditaci, která nás vede do hlubin našeho vnitřního Já, k našemu pravému zdroji. Tato velmi plodná a živá meditace nám otevírá všechny naše skryté možnosti. Možnosti velmi hlubokého sebeléčení a rozpuštění našich vásan a bloků ve všech našich tělech od fyzického až po ta jemnohmotná. Možnosti realizace Božství, které je ukryto hluboko uvnitř každého z nás. Ukáže nám působení této zázračné moci a ukáže nám světlo a moudrost dřímající na dně naší duše. Skrze tuto meditaci se dostáváme do kontaktu se silou svého vnitřního Já, která nám umožní realizovat naše přání, modlitby a záměry na všech úrovních života a bytí. Budeme mít možnost objevit naši vnitřní tvořivost a realizovat v tomto stavu to, co si v daný okamžik budeme přát.

45 současná náboženská scéna Tato výjimečná meditace je lidstvu předávána Vysokými duchovními bytostmi vždy, když se lidstvo nachází v těch nejtěžších časech, jako je ten, ve kterém nyní žijeme, kdy lidstvo jako celek společensky, morálně a duchovně upadá a potřebuje ukázat cestu zpět do srdce, kde dochází k živému spojení s naším vnitřním Já a kde člověk naplňuje skutečnou podstatu a smysl života, tedy života v lásce, míru, moudrosti, soucitu, porozumění a jednotě s každým a se vším. Raghudas řekl: Přišel čas. Tato živá meditace bude pod vedením Raghudase probíhat v délce trvání 4 5 hodin. Během této doby nás Raghudas povede jednotlivými fázemi meditace (s několika přestávkami).

46 současná náboženská scéna

47 současná náboženská scéna Při této meditaci s Raghudasem jsem zažil velmi živé stavy hlubokého naplnění, míru, lásky, léčení, duchovního jasu, jednoty a čistoty. Má mysl se pomalu a jemně rozpouštěla a já se stal pozorovatelem, plně ponořen v přítomném okamžiku. Byl jsem schopen dívat se na vše v sobě a kolem sebe s nesmírnou láskou, soucitem, porozuměním a moudrostí. Uvnitř mého nitra se rozhostilo hluboké ticho. Cítil jsem mír, jednotu, naplnění. Byl to obrovský dar, kdy jsem silně vnímal, že dochází k léčení mé bytosti na všech úrovních. Při této meditaci umožní Raghudas každému pracovat na sobě do hloubky a realizovat svůj záměr či cíl, ať už se jedná o cíle duchovní či světské. Otevírají se nám zde tedy neuvěřitelné možnosti, za které jsem nesmírně vděčný. Pravesh

48 současná náboženská scéna posun ve společnosti zápas mezi náboženstvím objektivní pravdy a náboženstvím subjektivní zkušenosti

49 náboženství v moderní době (údajně) náboženství (religiozita) kontrola dogmatičnost neživotnost, povrchnost výlučnost omezující (pravidla) hierarchie současná náboženská scéna vymezení nového vůči starému náboženství v postmoderní době (údajně) spiritualita svoboda tvořivost živost, hloubka tolerance rozšiřující (možnosti) rovnoprávnost

50 současná náboženská scéna náboženství subjektivní zkušenosti dva papežové současné doby

51 Propagace buddhismu na Západě trvá sto padesát let. Spojuje ho s těmi nejkladnějšími hodnotami moderní doby a daří se jí ve vzdělaných vrstvách společnosti, zejména pak mezi intelektuály a novináři, vytvářet předsudky, jež buddhismu nahrávají. Kladný dojem se od roku 1989, kdy dalajlama obdržel Nobelovu cenu za mír, potvrdil a rozšířil mezi širokou vrstvou populace. Od toho okamžiku se stal duchovní vůdce Tibeťanů jakýmsi nejvyšším vyslancem celého buddhistického světa. Náboženský vůdce, jenž je skoro tak známý jako papež Jan Pavel II., se postupem času zapsal do kolektivního povědomí Západu jako jakýsi,antipapež nebo,moderní papež. Vše, co se dá vytknout Janu Pavlu II., se stává u jeho tibetského protějšku předmětem chvály:

52 papež je reakční, dalajlama je pokrokový; papež se křečovitě drží otázek souvisejících s křesťanskou doktrínou, dalajlama mluví jen o osobním uskutečňování každého jedince; papež odsuzuje užívání prezervativu a antikoncepce, dalajlámu znepokojuje demografická exploze a epidemie AIDS a považuje užívání těchto prostředků za nutné,menší zlo ; papež tvrdí, že katolická církev nebude nikdy vysvěcovat ženy na kněze, dalajlama se domnívá, že i když se to ještě nikdy nestalo, nic nebrání tomu, aby jeho nástupcem byla žena; papež vydává encykliku, která má připomenout nadřazené postavení křesťanské pravdy nad všemi ostatními filosofickými a náboženskými pravdami lidstva, dalajlama ve svých knihách vysvětluje, že každá pravda je v tomto světě jevů relativní;...

53 ... papež povzbuzuje katolické misie k obracení co největšího počtu lidí, dalajlama výslovně žádá lidi na Západě, aby k buddhismu nekonvertovali, nebo jen po dlouhé úvaze a bez kritiky svého původního náboženství. Zatímco papež je nakonec vždycky vnímán jako strážce dogmatu a normy, dalajlama je považován za duchovního mistra, jenž dosáhl dokonalosti a je více příkladem než strážcem - spíše ukazuje cestu, než že by určoval pravidla a dozíral na jejich dodržování. Ve všech směrech se zdá být,moderním náboženským vůdcem par excellence. Frédéric Lenoir, Setkávání buddhismu se Západem, Volvox globator, 2002

54 současná náboženská scéna pokles významu institucionalizovaného náboženského života vzestup významu individuálního, neinstitucionalizovaného náboženského života

55 současná náboženská scéna pokles významu institucionalizovaného náboženského života vzestup významu individuálního, neinstitucionalizovaného náboženského života subjektivnost překonává oddělení sakrální a profánní sféry rozvolnění kategorie náboženství

56 současná náboženská scéna náboženství subjektivní zkušenosti proniklo do společnosti, ale nikoli jako náboženství

57

58 pozdrav slunci strom duch lesa meditace zpívání manter Respekt 33/2013,

59 Reflex 2/2014,

60 Energy centrum Reflex 2/2014,

61 současná náboženská scéna náboženství subjektivní zkušenosti proniklo do společnosti, ale nikoli jako náboženství

62 současná náboženská scéna náboženství subjektivní zkušenosti proniklo do společnosti, ale nikoli jako náboženství mainstream

63 Tomáš Klus a čas pro mystiky... V té době už ale Klus na politiku definitivně zanevřel a místo toho chce iniciovat proměnu duchovní jeho jarní turné nese název Proměnamě. Na novém albu, které natáčí ve srubu u lesa kdesi na Sázavě, se prý bude už skoro výhradně zpívat o Bohu. K tomu je ale potřeba dodat, že tento Bůh samozřejmě nemá nic společného s organizovaným náboženstvím, kterého se my Češi, jak známo, děsíme. Místo nějakého pevného celku Klusovy esoterické hrátky připomínají divoký eklektismus, v němž společně křepčí Kristus, Mohamed, Buddha, Kelti a elfové. Jedině takový mišmaš může uspokojit každého. Karel Veselý, Tomáš Klus a čas pro mystiky, A 2,

64 Novak Djoković a energie z vesmíru

65 Lorna Byrneová a knihy o andělech

66 současná náboženská scéna náboženství subjektivní zkušenosti nejvíce čerpá z tradice západního esoterismu využívá prvky z indických tradic a buddhismu z čínských tradic z tradic předkřesťanské Evropy z mimoevropských tradic nejvýrazněji se projevuje jako hnutí Nového věku (New Age)

67 náboženské otázky ve sčítání lidu věřící - celkem hlásící se k církvi apod

68 náboženské otázky ve sčítání lidu církev římskokatolická českobratrská církev evangelická církev československá husitská

69 náboženské otázky ve sčítání lidu věřící - celkem hlásící se k církvi apod nehlásící se k církvi apod Bez vyznání Bez náboženské víry Nezjištěno Neuvedeno

70 náboženské otázky ve sčítání lidu věřící - celkem hlásící se k církvi apod nehlásící se k církvi apod Bez vyznání Bez náboženské víry Nezjištěno Neuvedeno

71 církev římskokatolická českobratrská církev evangelická církev československá husitská ostatní denominace, nehlásící se k církvi apod. věřící celkem

72 církev římskokatolická 88,9% 83,4% 49,9% českobratrská církev 4,5% 3,6% 2,4% evangelická církev československá 3,9% 3,0% 1,8% husitská ostatní denominace, 2,7% 10% 45,9% nehlásící se k církvi apod. věřící celkem 100% 100% 100%

73 náboženství v současné české společnosti v české společnosti je náboženství celkem populární,

74 náboženství v současné české společnosti v české společnosti je náboženství celkem populární,

75 náboženství v současné české společnosti v české společnosti je náboženství celkem populární, jenom: nesmí být vázáno na instituci ( církev )

76 náboženství v současné české společnosti v české společnosti je náboženství celkem populární, jenom: nesmí být vázáno na instituci ( církev ), nesmí se mu říkat náboženství

77 náboženství v současné české společnosti v české společnosti je náboženství celkem populární, jenom: nesmí být vázáno na instituci ( církev ), nesmí se mu říkat náboženství ani žádný -ismus

78 náboženství v současné české společnosti v české společnosti je náboženství celkem populární, jenom: nesmí být vázáno na instituci ( církev ), nesmí se mu říkat náboženství ani žádný -ismus, musí mít praktický užitek.

79 církev v postmoderní společnosti změna podoby křesťanství

80 církev v postmoderní společnosti úspěšnost jednotlivých typů křesťanství jako náboženství objektivní pravdy koreluje s množstvím prostoru pro subjektivní zkušenost

81 církev v postmoderní společnosti úspěšnost jednotlivých typů křesťanství jako náboženství objektivní pravdy koreluje s množstvím prostoru pro subjektivní zkušenost evangelikalismus, nová hnutí v církvi a mariánská hnutí jako náboženství vztahu vztah k Bohu jako otci, Ježíši jako příteli, Marii jako matce církev jako rodina a rodina jako církev zážitek prostřednictvím aktivismu i prostřednictvím liturgie

82 církev v postmoderní společnosti úspěšnost jednotlivých typů křesťanství jako náboženství objektivní pravdy koreluje s množstvím prostoru pro subjektivní zkušenost pentekostalismus navíc i jako náboženství moci i náboženství emocí vztah k Bohu jako otci, Ježíši jako příteli, Duchu jako zmocniteli církev jako dynamo zážitek moci nad životními okolnostmi

83 církev v postmoderní společnosti úspěšnost jednotlivých typů křesťanství jako náboženství objektivní pravdy koreluje s množstvím prostoru pro subjektivní zkušenost mystika jako náboženství vnitřního prožitku

84 církev v postmoderní společnosti úspěšnost jednotlivých typů křesťanství jako náboženství objektivní pravdy koreluje s množstvím prostoru pro subjektivní zkušenost andělé a démoni

85 církev v postmoderní společnosti úspěšnost jednotlivých typů křesťanství jako náboženství objektivní pravdy koreluje s množstvím prostoru pro subjektivní zkušenost cesta inovativních osobností Richard Rohr eneagram, bubnování, chlapi

86 církev v postmoderní společnosti škála náboženských institucí podle schopnosti přizpůsobit se postmodernímu posunu

87 církev v postmoderní společnosti škála náboženských institucí podle schopnosti přizpůsobit se postmodernímu posunu monoteistické tradice judaismus křesťanství islám vnější Bůh

88 církev v postmoderní společnosti škála náboženských institucí podle schopnosti přizpůsobit se postmodernímu posunu tradice západního esoterismu s prvky z indických a čínských tradic z tradic předkřesťanské Evropy nejvýrazněji se projevuje jako hnutí Nového věku (New Age) vnitřní božství

89 církev v postmoderní společnosti škála náboženských institucí podle schopnosti přizpůsobit se postmodernímu posunu

90

91 k dalšímu studiu Dingir. Časopis o současné náboženské scéně. čtvrtletník založen ,- Kč Alternativní medicína a náboženství 1 / 2011

92 k dalšímu studiu Dingir. Časopis o současné náboženské scéně. čtvrtletník založen ,- Kč Náboženství a léčení 3 / 2005

93 k dalšímu studiu HOŠEK, P., A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn, Jihlava, NEŠPOR, Zdeněk R., Příliš slábi ve víře. Praha: Kalich 2010.

94 k dalšímu studiu VOJTÍŠEK, Zdeněk, DUŠEK, Pavel, MOTL, Jiří, Spiritualita v pomáhajících profesích. Portál, 2012.

95 Konec.

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Nikdy nekončící dobrodružství

Nikdy nekončící dobrodružství Nikdy nekončící dobrodružství Metodický průvodce rozvojem duchovního života Věnováno všem, kteří věří v pravdu a lásku Kdysi kdesi se konala světová studentská konference o výuce cizích jazyků. V jedné

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

VÍRA. krok za krokem. Reinder Bruinsma

VÍRA. krok za krokem. Reinder Bruinsma VÍRA krok za krokem Reinder Bruinsma PŘEDMLUVA V uplynulých desetiletích jsem napsal řadu knih několik v angličtině, několik v nizozemštině, mém mateřském jazyce. Některé byly přeloženy do dalších jazyků.

Více

Reiki - léčení nebo past?

Reiki - léčení nebo past? Reiki - léčení nebo past? Od pradávna je zde nemoc jako něco, co nelze odloučit od lidského života, něco, čemu tak často nerozumíme a jehož smysl nechápeme. Doprovází naše životy, aniž bychom o to leckdy

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA 82 28. června 2003 ECCLESIA IN EUROPA Posynodální apoštolská exhortace Jana Pavla II. biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014 MANIFEST Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014 Salutem Punctis Trianguli! V roce 1614 vystoupili rosekruciáni z anonymity zveřejněním spisu Fama Fraternitatis. O čtyři století později, my, zástupci

Více

Kurz Gnostické Meditace

Kurz Gnostické Meditace Kurz Gnostické Meditace Předmluva: Tento kurz Gnostické meditace byl napsán gnostickým instruktorem na anglické webové stránce www.gnosticteachings.org a přeložen na www.gnoza.cz (v úvodu si vyberte českou

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Vnitřní dynamika člověka

Vnitřní dynamika člověka Vnitřní dynamika člověka Nový rámec pro porozumění lidem a realizaci potenciálu v organizacích Sandra Seagal & David Horne Pegasus Communications, INC. Cambridge, 1997 Kapitola 3 Základní principy: Nové

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST REALIZACE NOVÉHO ZPŮSOBU MYŠLENÍ Poslední aktualizace: 15.06.2015 11:33 Obrovský a stále rychlejší rozvoj vědy a techniky nebyl doprovázen stejně rychlým vývojem sociálních, ekonomických

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ

SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ ROZVÍJENÍ MUŽSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE MANTAK CHIA MICHAEL WINN NAKLADATELSTVÍ PODĚKOVÁNÍ Tato kniha vznikala v průběhu desetiletí. Chtěl bych na prvním místě poděkovat všem taoistickým mistrům, kteří byli

Více

MANDALA CESTA DO NITRA

MANDALA CESTA DO NITRA závěrečná práce arteterapeutického kurzu MANDALA CESTA DO NITRA Mgr. Kateřina Herciková prosinec 2011 MANDALA A JEJÍ VÝZNAM Mandala je pohyb, kolo života, představa vesmíru, který neustále vzniká z jednoho

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více