Jak porozumět současnému čínskému světu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak porozumět současnému čínskému světu?"

Transkript

1 Jak porozumět současnému čínskému světu? str. 7 8 Kniha Čínský svět provádí východisky čínské civilizace a společenských principů. Prostřednictvím čtvrtstoletí autorových poznatků a zkušeností z terénu objasňuje čínský způsob myšlení a projevu. Není však vědeckou prací o dějinách Číny. Jednotlivé kapitoly se věnují podstatným, často méně známým stránkám Číny a jejích národů, odkud se všechny vzaly a co je formovalo. Při tom je srovnáváno čínské a západní řešení civilizačních výzev a potřeb běžného života. Naznačené řetězení příčin a následků, předurčení a voleb dává čtenáři možnost hlubšího vhledu a vlastního vyhodnocení. Prvním představeným kamenem čínské kultury je bájesloví, reflektující život společnosti, jejích hodnot a symbolů, včetně symboliky hada a draka. Mýty nebývají předstátní, ale odrážejí stránky dějin, které si civilizace přeje zachovat. To nežádoucí se zapomíná. Další část srovnává přírodní podmínky Evropy a Číny, výrazně odlišné možnosti obou civilizací, včetně čínského boje se suchem a přírodními katastrofami. Přírodní terén vymezil i stezky, kterými přišel současný člověk z africké domoviny, určil tak i rozsah kulturní výměny Číny se starým světem tří kontinentů. Stěžejním tématem je čínské tradiční zemědělství. Jako tisíce let aplikovaný způsob obživy tvořilo charakter Číny až do moderní doby. Čínská civilizace lámala světové rekordy ve využitelnosti půdy na počet osob, ale k jejímu obdělávání musela nastavit mimořádný reprodukční výkon, prezentovaný jako štěstí z mnoha dětí a velké rodiny. Intenzivní zemědělství tím bylo provázáno s relativním přelidněním a nezbytným posílením autority státu. Vytvoření etnicky pestré čínské říše stálo na nadnárodní, unifikační koncepci státu. Číňané vstřebávali další národy, sami tak nakonec nesou znaky mnoha etnik a ras. Mnohonárodní koncepce dodnes spojuje 56 oficiálních a další, ještě nerozlišené národy. Principem není antropologická příbuznost, ale kulturně-jazyková blízkost a loajalita k jednotnému státu. Paralelně se vznikem státu šlo duchovní formování čínské kultury z původní kosmologie, animismu a jejich taoistického zdokonalení. Dovezeným obohacením bylo buddhistické náboženství, ale společnost nejvíce zformovalo Konfuciovo učení, vykreslující harmonický stát po vzoru patriarchální rodiny. Konfuciánství definovalo principy morálky, společenské harmonie a čínského státotvorného myšlení. Organizace čínského státu a práva stále nese dědictví obrovské a rozdílné říše, se široce vymezenými zákony a značnou legislativní autonomií regionů, kde je vše v pohybu a o všem lze podle jistých pravidel jednat. Především z praktického hlediska se nahlíží na kulturní dimenze: nastavení moci a vztahů, vnímání času a metod komunikace. Velký prostor je věnován čínskému stolování, dodnes nejběžnějšímu nástroji komunikace a ladění vztahů. Modely výchovy a vývoje jednotlivého člena čínské společnosti a také jeho psychosomatické zvláštnosti jsou shrnuty v krátkých ilustrativních vstupech. Čínský fenomén přelidnění uvozuje poslední část. Je do jisté míry budoucností lidstva, proto je probrán jeho inspirativní společenský přínos i zátěž. Jen mezi řádky zaznívá další aspekt. Mezikulturní srovnávání odráží kromě předností i nedostatky srovnávajícího a jeho civilizace. Včetně těch skrytých nedostatků, které vlastní kultura odfiltruje a utají. Tak je vhled do cizí kultury nezbytně spojen s tolerancí a pokorou. Jak praví Konfuciova moudrost: Vidím-li lepšího než já, učím se od něj, potkám-li horšího, obrátím se kriticky na sebe.

2 Čínské inspirace str. 199 Pravidlo přístupu Říká se: jak široké je srdce, tak široká je cesta! 1 Samo bytí vyžaduje otevřenou mysl a duši. Vnitřní pokora ukazuje kulturní jinakost jako téma k zamyšlení a zrcadlo plné odrazů. Tolerance a odpouštění jsou dalšími atributy širokého srdce. Namísto brýlí mámení mluví čínská tradice o zvířeném prachu vytvářejícím falešné obrazy, křivícím skutečnou podobu světa a bytostí. Právě velkomyslnost a nadhled pomáhá prohlédnout skrz. Společenská a osobní odpovědnost Sebezapření a schopnost vydržet nejvíce kultivuje člověka. Východ si cení osobní statečnosti v překonávání nesnází a snášení utrpení. Jediný znak ren vyjádří to vše: vydržet, snést, překonat ego a jeho trýzeň 2. Sebezapřením prý člověk roste rychleji, protože popřením a odložením starého teprve nabude nové, lepší. Udržet energii qi spuštěnou 3 Cvičením sebekultivace a meditací lze tišit a ovlivňovat emoce a napětí. Klasická zásada praví udržet energii qi dole, spuštěnou. Celý systém tradičních cvičení a medicíny shodně usiluje o navedení mysli a dechu do oblasti podbřišku, o spuštění energie do tzv. dolního rumělkového pole, energetického centra v bodu na šíři dlaně pod pupkem. Tam se soustředí mysl, dech i váha těla. Kromě koncentrace do těžiště proudí energie po meridiánech, drahách celého těla. Když mysl, tělo a dech ztratí jednotu, je člověk neklidný, qi stoupá nahoru a přijde nervozita, panika, zvýšený tep, tlak na celý organismus. Proto, kdo umí udržet qi dole, drží jednotu mysli, těla a dechu. Nebojí se, protože žije svůj život s nadhledem a v míru... 1 Božský rolník Shennong 神 农 je totožný s legendárním Rudým, Ohňovým vládcem Yandi 炎 帝. 2 vesmír, všehomír je vyjádřen obdobným výrazem, deset tisíc věcí wanwu 万 物 3 spustit qi dolů do podbřišku (rumělkového pole) qi chen dantian 气 陈 丹 田

3 Výslovnost čínské přepisové abecedy pinyin str Příklady přepisu a čtení: pinyin český přepis Huaxia Huanghe Huangdi Yandi Shennong Fuxi Xirang Yuanwu Xuanwu Gun Pangu Huntun Taiji Nuwa Suiren Shun Yu Chunqiu Sichouzhilu Dalian Liaoning Shanxi Henan Hebei Sichuan Heichao Chua-sia Chuang-che Chuang-ti Jen-ti Šen-nung Fu-si Si-žang Jüan-wu Süan-wu Kun Pchan-ku Chun-tchun Tchaj-ťi Nü-wa Suej-žen Šun Jü Čchun-čchiu S -čchou č -lu Ta-lien Liao-ning Šan-si Che-nan Che-pej S -čchuan Chej-čchao Changjiang Yangshao Longshan Majiaoyao Dawenkou Hemudu Hongshan Xia Shang Zhou Zhanguo Qin Han Sanguo Jin Sui Tang Song Yuan Ming Qing Minguo Hanzuren Tangrenjie Kongzi Zhuangzi Čchang-ťiang Jang-šao Lung-šan Ma-ťiao-jao Ta-wen-kchou Che-mu-tu Chung-šan Sia Šang Čou Čan-kuo Čchin Chan San-kuo Ťin Suej Tchang Sung Jüan Ming Čching Min-kuo Chan-cu-žen Tchang-žen-ťie Kchung-c Čuang-c

4 Uctívači draka str Hadí prapředkové Říká se, že praotec čínského národa Fuxi byl napůl člověk, napůl had. Někdy bývá spodobněn jako hadí bytost s lidskou hlavou Hadovitost Fuxiho je pozoruhodná. Proč jsou mytický praotec a pramáti čínského národa zobrazováni jako poloviční hadi? Z pohledu pravěkých i starověkých lidí byl had mimořádný tvor. Pohyboval se jen vrtěním ocasu, na svět hleděl stoicky nehybnýma očima a kamennou tváří, byl bez ušních otvorů, bez končetin, povrch těla měl pokryt šupinami. Vydržel bez potravy a vody, byl nejasného věku a hadí mršiny se nenacházely. Svlékal se celý z kůže a procházel procesem obrody a znovuzrození. Had symbolizoval vládce, aristokrata, spojoval se s plodnou silou, takže se podobal rohům indoevropských kmenů v Evropě. Pomalování náčelníka hadími symboly znamenalo potvrzení jeho dominance. Velký náčelník mohl na sobě mít více větších hadů. Had je nepochybně i falický symbol, hadovité obrazce na těle muže mají podobnou funkci jako pověstné rohy na germánské přilbě. Podoba hada byla jedním ze zdrojů představy všemocného draka. Po přijetí obrazu draka do čínské mytologie se had stává jen druhem draka, říká se mu malý drak. Ve staré Číně měl vládce zodpovědnost i za spirituální svět, plnil roli kněze. Pradávný zvyk pokrývat se malbami hadovitých obrazců měl jistě i magický význam. Podle legend měli Fuxi i Nűwa lidskou hlavu a hadí tělo. Zmiňované hadí tělo obrazně vyjadřovalo jen pomalování nebo potetování těla hadovitými obrazci, nikoliv skutečné hadí končetiny. Později se už vládce na těle nemaloval, hadovité obrazce se vyšívaly na jeho roucho. Tak se nakonec přešlo ke stylizaci hada jako erbovní bytosti do draka, žluté císařské roucho bývalo pokryto draky až do 20. století.

5 Duchovní pilíře čínské civilizace str Síly vesmíru čínskýma očima Veškerenstvo, vesmír, čínský jazyk vyjadřuje výrazem deset tisíc věcí 4. Vesmír je naplněn společným duchem. Bytosti tak vnímají deset tisíc věcí okolního světa svými smysly a instinkty jako individua, ale jejich načtené vnímání je součástí jediného kolektivního vnímaní a jednotné duše světa, napříč živočišnými a rostlinnými druhy. To pak umožňuje do určité míry společné prociťování, porozumění a společnou paměť veškerého tvorstva. Zvířata si zachovala řadu schopností předpovídat počasí, pohromy, sucha a přírodní národy nejsou od nich v tomto směru daleko. Neolit už zavíral člověka do uměle osvětlených sídlišť, hnal jej do zemědělství, kde se vytrácel cit lovce, a se vznikem států nahradil jasnozřivé šamany více úřednickými kněžími. Zemědělství a vznik velkých lidských sídlišť o tisících duší proměnily způsob vnímání, člověk přestal vidět dřívější propojený svět a naučil se myslet a cítit jinak. V Číně však došlo ke vzácně kontinuálnímu rozvoji předneolitického pojetí světa. To, co malí kluci a velcí alternativci milují na amerických Indiánech, co antropologové extrahují ze zbytků původních kultur primitivních národů, to je v čínském světě živé a tepe prostřednictvím medicíny, tradičního cvičení qi, filosofie taoismu, buddhismu a sem tam dokonce zavibruje i ze stranické schůze! Lze to nazývat čínským pojetím světa a vesmíru, čínskou kosmologií. str. 86 Esoterika taoismu Nejpůvodnějším čínským myšlenkovým směrem je taoismus, vývojově navazující na šamanismus neolitu. Ten je již výše popsán, řeší umístění člověka do vesmíru, nastolení jeho souladu s přírodními silami. Nástroji jsou mu teorie qi, polarita yin a yang, geomantie fengshui. Taoismus navádí ke spontánnímu, emotivnímu vnímání lidské společnosti a okolního světa. Taoismus je příčinou, že Číňané užívají spíše indukci než dedukci. Česky řečeno, mají blíž k jednání podle náhlého vnuknutí. I když jsou přátelé plánovníků a nováčci si vyžadují podrobné školení o pracovních postupech, indukce je v nich a uvedla do rozpaků nejednoho západního managera. Jiným důsledkem taoismu je koncepce wuwei 5,,nejednání proti přirozenému chodu věcí. Moudrost taoismu učila zdržet se jednání proti běhu vesmíru, ukazovala jeho marnost a škodlivost. Kromě mistrů taoistických učení, geomantů, pánů yin a yang, přetrvává ústní tradice o přirozeném chodu věcí lidových moudrostech a tradicích. Od ní je jen kousek k taoistické magii. Dává přesvědčení, že je možné měnit podmínky dneška, a tak dosáhnout zítřejších cílů. Taoismus je i aktivním náboženstvím a v chrámech najdete množství stoupenců, konajících rituály, držících měsíční půsty a kráčejících po starých cestách za svým. Mezi praktikujícími jsou mladí lidé i podnikatelé v oblecích, všichni přirozeně věří, že to funguje. Pro ně to však není víra, pro ně je to poznaná realita. 4 vesmír, všehomír je vyjádřen obdobným výrazem, deset tisíc věcí wanwu 万 物 5 wuwei 无 为 nejednání proti přirozenému chodu věcí

6 Státotvorné myšlení příslušníka říše str Kolektivní myšlení Obzvláště ve vztahu k Číně se neustále bere do úst výraz kolektivní myšlení. Lidský druh má k němu blízko, po nejdelší část dějin byla člověku tlupa vším. Tlupa je jen jiný druh stáda, a tak je i vliv kolektivního myšlení na jednotlivce dramaticky vyšší, než si je moderní člověk ochoten připustit. Kultury, které nevytrhaly tradiční animismus, jsou o kolektivitě myšlení, o provázanosti lidských duší, přesvědčeny. Nezužují bytí na nezávislého jednotlivce, naopak jej rozšiřují na celý okolní svět. Čínská společnost věřila v tzv. Cestu tří základních sil. První základní silou je Nebeský běh věcí. Je nazýván též Tao Nebes neboli Cesta Nebes, představovaná pozitivními a negativními silami yin a yang, řetězení jejichž pohybu vše řídí. Druhá je Cesta Země, v ní platí, že vše hmotné je ovládáno protikladnou měkkostí a tvrdostí. Obě cesty, Nebe a Země, bývají spojovány s taoisty, se starým mistrem Laozi, zdůrazňují se v nich věčné síly vesmíru a vize dlouhověkosti. Třetí koncepcí je Tao čili Cesta člověka, stojící na principech lidskosti a morální správnosti 6, který dává světu řád. Lidem je pak dána možnost žít v souladu s řádem světa a tím si zajistit štěstí. Proto se Konfucius, jakož i další mudrcové, ve své práci téměř nevěnuje mystice, horoskopům a tajům universa, ale jde stále za světem pozemského člověka v hledání harmonického modelu společnosti. str Tradiční Čína a komunismus V posledním období se zdá, jakoby současná vláda více aplikovala konfuciánsko-legistickou tradici. Ta je pro Čínu vyzkoušeným systémem, zajištujícím uprostřed dynamiky a změn relativní stabilitu veliké země, řízené prověřeným aparátem kariérních úředníků. Pověřené nositele nejvyšší státní moci vybírá úřednická oligarchie ze svých předních členů, jsou omezeni z hlediska věku (do cca 70 let) a délky mandátu (maximálně na dvě funkční období). Mají vysokou výkonnou moc a současně jsou i chráněným symbolem státu. Čínský systém centrální vlády dále propracovává praktické kontrolní mechanismy nad funkcí prezidenta 7, zvláště otázku jeho výběru, rozsahu mandátu, jeho postupného odchodu a předávání moci. Na rozdíl od liberálně-demokratického modelu, požadujícího pravidelné a opakované volby ze všech uchazečů, kteří splnili základní podmínky, je kvalita vlády v čínském systému dána spíše výběrem v rámci úřednických špiček. Morální i individuální kvality potenciálních vůdců jsou dlouhodobě sledovány, takže osobnostní selhání nelze příliš očekávat, navíc vybrané špičky mají dlouho dopředu naplánováno, co a jak dělat. Aktuální čínský pohled vidí permanentní demokratickou soutěž o politickou moc jako zbytečně ekonomicky náročnou, z hlediska stability země i jako rizikovou cestu. Opakovaně ji shledal jako nevhodnou pro aplikaci v Číně 8. Liberálně-demokratické teze Západu je tak Čína ochotna akceptovat jen ve velmi omezeném rozsahu, což se projevilo již po pádu císařství v roce Už tehdy se vzdělanci vedení Dr. Sunjatsenem rozhodovali pro koncepci moderní republiky spíše na základě japonských zkušeností s aplikací francouzského a německého zákoníku a teorie státu a práva. 6 Nebeský běh věcí Tiandao 天 道 znamená astrologii vesmírných sil, předurčení tendencí a běhu věcí, která je nad možností ovlivnění člověkem. Vyjadřuje ji boj protikladů yin 阴 a yang 阳. Pozemský běh věcí Didao 地 道 pojednává o podmínkách světa a jeho vztahu k lidskému osudu. Je již ovlivnitelným rozměrem lidského světa, jeho principy jsou protikladná tvrdost gang 刚 a měkkost rou 柔. V obou případech vítězí ženský prvek (yin) a měkkost (rou) nad mužským prvkem (yang) a tvrdostí (gang). Základem Cesty člověka Rendao 人 道 je lidskost ren 仁 a morální správnost yi 义, které jsou probrány níže. 7 Prezident je v čínštině vyjádřen jako předseda státu. 8 naposledy předseda parlamentu Wu Bangguo na parlamentním zasedání v březnu 2011.

7 Velikost státu a šíře práva str. 111 Kdo je čínský obchodník 21. století? Nejintenzivnější vazby okolního světa s Čínou jsou v rovině hospodářské a čínský stát je největším podnikatelem země. Je řada odvětví, které stát zcela kontroluje prostřednictvím licencí nebo klíčových právnických osob. V Číně stále působí státní korporace obrovské ekonomické síly a politického vlivu. Manažeři těchto firem jsou sebevědomí a ke spolupráci s nimi je třeba trpělivosti a hlavně nalezení tržní výhody, která je ke spolupráci motivuje. Bývá nepřehledné, které podniky jsou více státní a které se transformovaly na korporativní vlastnictví. Pokud se jedná o dostatečně silný subjekt, firemní kultura i projev manažerů jsou podobné. Principiálně je právní rozdíl v nakládání s majetkem, který je u transformovaných firem již bez dozoru státu, tedy úřadu pro kontrolu státního majetku. Soukromá společnost jediného vlastníka se chová jinak, vlastník je, skoro bez výjimek, manažersky účasten podnikání a rozhoduje. Na jeho podnikatelských a komunikačních schopnostech stojí rozvoj společnosti. Z vnějšího pohledu je i v tomto případě podobná firemní kultura jako u zmíněných dvou typů. Co čínské firmy nabízejí, je hlavně levnější cena způsobená nižšími vstupy, masovou produkcí a nízkou marží. V úsporách je nejvýznamnější cena vstupních materiálů, energií a ochrany životního a pracovního prostředí. Náklady na pracovní síly takový význam nemají, neboť neustále rostou a navíc je jejich poměr na celý produkt velmi nízký (často jen do 5%). Ovšem kalkulace zahraniční firmy, že využije stejných výhod a bude na čínském trhu vyrábět a prodávat v podobně nízkých cenách, má slabinu. Velké množství čínských výrobců a exportérů se při svém provozu dostává na hranici legálnosti. Zahraniční investor se podobného jednání dopouštět nemůže, protože se ihned po svém založení dostane do hledáčku kontrol místních orgánů. Navíc je potenciálně hlídán i zevnitř, takže jakákoliv odchylka od litery zákona vede dříve či později k vydiratelnosti podnikatele. Symboly loajality a věrnosti, v Číně vyjádřené sochami vévody Guana, s halapartnou a bradkou na prsa 9, nestojí v každé druhé čínské firmě pro nic za nic. Přeběhlíci, vynašeči obchodních tajemství a vyděrači, se objevují s bolestnou pravidelností i v čínských pracovních týmech. 9 Vévoda Guan, Guangong 关 公, jménem Guan Yu 关 羽, byl hrdinou Příběhů tří říší, neopustil svého vládce a neselhal ve zkouškách nabídkami majetku, hodností, nakonec zvolil raději smrt než zradu. Po jeho smrti se mu začaly stavět chrámy a vyprávělo se o jeho zázračné moci, dnes je symbolem věrnosti, loajality a charakteru. Někdy ovšem překvapivě splývá s bohem bohatství, v taoismu je uctíván jako bůh války, v buddhismu jako bódhisattva Sangharama

8 Role společenského divadla str. 119 Přes snahu je třeba poznamenat, že každý, včetně autora této práce, zůstává při popisu i chápání věcí vázán svým kulturním původem. Ten umí i skrytě a mimoděk určit, kdo jsme my a kdo oni. str Patriarchální společnost a mužský šovinismus Mužští potomci byli v Asii vždy velmi chtění, rodiče byli ochotni potratit nebo za starých časů utopit dcerku 10, zrození chlapce naplňovalo rodinu nadějí. Dcera byla marná investice, rodiče ji pracně vychovali, museli ji připravit věno, jen byla schopna práce, tak se provdala a odešla k rodině manžela. O své staré rodiče se v dospělosti starat stejně nemohla, protože byla u rodičů manžela. Péče o staré rodiče se očekávala od syna, kterému zůstalo pole a majetek. Proto byl syn brán lépe než dcera, společenská setrvačnost je silná i dnes, i když jsou to spíše dcery, které se věnují rodičům. Bez uvědomění strašlivé bídy venkovanů, nelze vraždění novorozence pochopit. Proto ještě jednu historickou informaci. Ze zvláště chudých rodin odcházela děvčátka, tzv. dětské nevěsty už před desátým rokem věku, k rodině budoucího manžela. Tam je čekala otrocká práce a neradostné vyhlídky, protože nuzota mění lidi k horšímu. Ještě sestru mé čínské maminky potkal podobný tragický osud, vyrostla u cizích a zemřela velmi mladá. Před dekádou let byla čínská vláda dokonce nucena zakázat lékařům, pod sankcí odebrání licence, sdělovat pohlaví nenarozených dětí, protože se stále vyskytovali rodiče odhodlaní k potratu dcer. Tato setrvačná primitivnost byla jednak barbarská, jednak škodila demografickému růstu i přes delší průměrnou délku života bylo v Číně jen 48,5 % žen. str. 131 Čínské třídy Čínská vyšší vysoká třída teprve vzniká. Tato společenská třída je zcela zaopatřenou, nepracující vrstvou, avšak vyžaduje tradici, na kterou navazuje, tradici vynikajících předků a předávaných duchovních hodnot. To je vzhledem k bouřlivému vývoji a extrémům, kterým byli všichni vystaveni, v Číně obtížné. Mnoho osobností oprašuje své předky, aby našli vzácné spojení nezměrného majetku s tradicí a ušlechtilostí. Nižší vysoká třída je v Číně obsazena vysokými státními úředníky (municipality jsou též v rámci státní struktury), jakož i špičkovými manažery státních korporací. Náleží sem i vrcholní podnikatelé soukromého sektoru. Členové této třídy mají řadu výsad, musí však tvrdě pracovat a zpravidla postrádají rodinnou historii. Kromě toho po čínsku zabezpečují své příbuzenstvo, čímž se v roli zaměstnanců často vystavují řešení střetu osobních a veřejných zájmů. Vyšší střední třída je zastoupena byrokraty s vyšším postavením, středními manažery větších korporací, umělci a vědci. Někde tady ležela dříve hranice mezi lidmi ve velkých autech s černými skly a obyčejnými plebejci. Tato hranice se v poslední dekádě již téměř setřela technologickým pokrokem 10 čínské trestní právo zná dodnes speciální trestní čin vraždy novorozence (děvčátka) utopením, dříve frekventovaný zvláště v zaostalých oblastech, nejvýznamněji v provincii Fujian. Toto chování však není omezeno jen na Čínu, vyskytovalo se i v dalších zemích s příbuznými kulturními zvyklostmi

9 Tok čínského času str. 146 Totemická zvířata a zvěrokruh Většina starých kultur přiřazovala lidem vhodná totemická zvířata, symbolická propojení s animální silou světa. Totemické zvíře bylo pro svého lidského nositele inspirací, přesahující racionální rámec myšlení. Skrze své zvíře byl svět viděn jinak, vztahy, myšlení a způsob života totemického zvířete otevíraly člověku nové dimenze. Animistické a šamanské kultury uměly vnímat svět ještě celistvě, nejen podle rolnického principu škodí nebo prospívá a přes potravní řetězec. Po vzniku států se hlavní totemická zvířata dostávala do zvěrokruhu, vázaného na časové jednotky. Své zvíře měly částí dne, roční období i roky. Podoba současného čínského zvěrokruhu je stará kolem dvou tisíc let 11. Předcházející úprava, zachovaná v letopisech západního státu Qin, neměla současných dvanáct zvířat, ale zahrnovala jelena, had byl určen obecněji jako plaz 12, mezi znameními byl i živel vody. Zvěrokruh začíná myší nebo obecně hlodavcem, pozdější legenda zvířecí pořadník zpracovala do následujícího malebného příběhu. Žlutý císař prý kdysi vyhlásit výběr zvířat pro dvanáctičlenný zvěrokruh a zvířata měla soutěžit o účast a pořadí. Kočka se tehdy ještě přátelila s myší, a tak se domluvily, že onen den vyrazí k císaři spolu časně, za ranního kuropění. Avšak to ráno kočka zaspala a probudila se až za bílého dne, neboť vychytralá myš ji nechala zrádně spát. Myška vyklouzla sama ze společného příbytku a protože měla krátké nožičky, cestou si vylezla na dobráckého a usilovného buvola. Když buvol dofuněl před cíl, myška z něj seskočila a je ve zvířetníku navěky první. Za buvolem pak dorazila ostatní zvířata, král zvířat tygr, kterého se všichni báli. Rychlonohý zajíc, který počkal na tygra. Pak mytický drak a jeho pozemský kolega - had, malý drak. Dále kůň, ovce, opice, kur, pes a nakonec břichaté prase. Kočka se mezi ně nedostala a proto od těch časů nenávidí myši a hubí je, kde na ně přijde. Zvířata zodiaku se neváží jen na dvanáct let, ale současně i na dvanáct hlídek, tzv. čínských velkých hodin. myš buvol tygr zajíc drak had kůň ovce opice kur pes prase 11 filosof Wang Chong 王 充 na počátku letopočtu sepsal v Lunheng 论 衡 dvanáctku zvířat spojených se dvanácti pozemskými větvemi (pozemské větve jsou zaznamenané cyklickými znaky) 12 dodnes se hadu na venkově říká dlouhý hmyz či plaz, staří Číňané nerozlišovali tu plazivou havěť

10 str. 60 Etnické mikádo po rozpadu císařství na počátku 20. století Obrazová příloha, která v knize není uvedena. Státní vlajka poslední čínské císařské dynastie mandžuských Qing (Čching), v trojúhelnikové variantě přijatá již od roku Vlajka Čínské republiky, nesoucí symboly modrého Nebe, bílého Slunce a plné rudé Země, se s malými obměnami užívala od roku Modrý obdelník nese 12 paprsků bílého slunce, symbolicky navazující na tradiční čínskou dvanáctku. Pětibarevná vlajka Čínské republiky pěti velkých národů byla užívána od roku 1912 do Ve 30. letech 20. století její barvy inspirovaly vznik dalších vlajek pro-japonských kolaborantských loutkových vlád či militaristy Zhang Zuolina. Návrh bílého Slunce v obdelníku modrého Nebe (snad též vliv kultu Nebe animistických asijských kultur tzv. Tengrismus) vznikl již v roce Vznikl z ní i dobový vojenský symbol pěticípé hvězdy. Vlajka Čínské lidové republiky nese tradiční čínské barvy. V levém horním rohu červeného pole je velká žlutá pěticípá hvězda, kterou obklopují čtyři menší žluté hvězdy.

11 Závěrem str. 191, 7. odstavec Interakce s čínskou civilizací přináší západním lidem stále mnoho nových a nečekaných dojmů. Na čínském myšlení a chování se vedle vlivu různorodé, direktivně řízené rolnické společnosti, silně podepisuje fenomén přelidnění. Vzdát se soukromí zní člověku Západu děsivě. V Číně však jde o běžnou součást života, lidé tu potřebují cítit tep společenského života intenzivně. Hlučnost směsice zvuků, divoký mix barev a pachů, hlasitá mluva, těkání, zvědavost, to je čínská megapole s perspektivou třiceti miliónů obyvatel. Generace zrozené do betonových měst a podzemních tratí, komunikující přes počítače a telefony, jsou nápadnou části nové čínské populace. str. 192, 1. odstavec Největší současnou starostí čínského občana se jeví jeho sociální postavení a společenské uplatnění, které chce udržet a zvýšit, uprostřed vší té dynamické přeměny. Na státní paternalismus je zvyklý a dokonce s ním často počítá jako s jistotou své existence, proto dopředu odpouští i nedokonalost státního úředníka. str.193 předposlední odstavec Čínská kultura usedlých rolníků, která zná tíhu života, má za sebou pět tisíc velmi různorodých let. Vyrovnávala se s každým druhem běd a několikrát čelila samotnému zániku. Přesto přežila, nadto z každé katarze o kousíček povyrostla, i proto má svébytné, odlišné zkušenosti. V novodobých dějinách se Čína uzavřela a přeskočila vývojová období evropské renesance a průmyslové revoluce, které vytvářely moderní západní společnost. Proto nemá pohledy Západu. Co v knize není Kniha Čínský svět příliš nesoudí, neříká čtenáři, co je dobré a co špatné. Nesnaží se vyvolávat nepřátelství a odpor k diskusi s jiným názorem.

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 6. ROČNÍK Téma, učivo Minulost, dějiny, Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Učení Mezipředmětové vztahy Poznámky dějepis

Více

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA

Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Studium Studium oboru IBEROAMERIKANISTIKA Iberoamerikanistika je interdisciplinární obor tzv. areálních studií, jenž se zabývá problematikou zeměpisného a kulturně historického regionu ibero-amerického

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Náboženský život v ČR

Náboženský život v ČR Náboženský život v ČR 2009-2010 společné zúčastněné pozorování Návštěva společenství Fa-lun-kung v úterý 4. května v 18:30 v Domě dětí a mládeže Prahy 5, Štefánikova 11 (u metra Anděl), 1. patro. doprovodné

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Předmluva: Proč Konfucius?

Předmluva: Proč Konfucius? Obsah Kapitola první, Cesty nebes a země 11 Kapitola druhá, Cesta srdce a duše 27 Kapitola třetí, Cesta světa 45 Kapitola čtvrtá, Cesta přátelství 69 Kapitola pátá, Cesta ctižádosti 87 Kapitola šestá,

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI V ASTROLOGII

POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI V ASTROLOGII POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI V ASTROLOGII Poloviční vzdálenosti (jiný název Midpoints, Midpunkty) co to je co to dělá co s tím můžeme dělat my jak to vypadá (příklady) CO TO JE Poloviční vzdáleností nazýváme

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti

Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti. Kultura jako předpoklad přežití a vývoje společnosti I. Základy lidské společnosti - dokončení II. Sociální vztahy a pospolitosti Rekapitulace Přírodně - historická podmíněnost existence lidské společnosti Základy lidské společnosti - dokončení Kultura jako

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY ZA ROK 2013 Základní informace o organizaci Vznik organizace Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011. Činnost organizace byla zahájena

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý

Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů. skupinou buddhistických symbolů, které jsou tradičně uváděny v tomto pořadí: (1) bílý Robert Beer: Příručka tibetských symbolů Osm šťastných symbolů Johana Pižlová Iva Zemanová Veronika Petlachová Osm šťastných symbolů (skt. aštamangala; tib. bkra-shis rtags-brgjad) je nejznámější skupinou

Více

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci POLITICKÁ GEOGRAFIE 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Formy státu Určují se podle toho, jak je organizována státní moc, resp. jak jsou uspořádány vztahy mezi jednotlivými složkami

Více

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie.

Otázka: Umění starověké Číny. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Leatham. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Otázka: Umění starověké Číny Předmět: Dějepis Přidal(a): Leatham Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje - dynastie. Náboženství, písmo, filozofie, výtvarné umění, kaligrafie Architektura,

Více

Historie sportovních her. Táborský, Suss - FTVS UK Praha

Historie sportovních her. Táborský, Suss - FTVS UK Praha Historie sportovních her Táborský, Suss - FTVS UK Praha Z pohledu současných sportovních her jsou historicky nejzajímavější hry dvou soupeřících stran se společným předmětem. Doklady o nich jsou dochovány

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

Symbol ležaté osmičky

Symbol ležaté osmičky Symbol ležaté osmičky 18 V šichni známe číslo osm a víme, jak se píše. Ležatá osmička vypadá podobně jako osmička otočená do horizontální polohy. Jde o uzavřenou smyčku, která symbolizuje absolutno a nekonečno.

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Obrazová příloha k zápisu Starověk

Obrazová příloha k zápisu Starověk Obrazová příloha k zápisu Starověk Srovnání vývoje ve střední Evropě a v oblasti Úrodného půlměsíce Obrázek 1: Mapka oblasti Úrodného půlměsíce [1] Starověká Mezopotámie Obrázek 2: Mapka starověké Mezopotámie

Více

Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM

Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM Je prvním taoistickým centrem v České republice, které kompletně představuje základní techniky Taoistického systému. TAO CENTRUM Mistr Mantak Chia světoznámý taoistický mistr, zakladatel systému Léčivého

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. I.4. Státní formy, politické systémy a režimy. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO I.4. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Aristoteles tři správné a tři zvrhlé základní formy státu Správné formy - království (monarchie) panství jednotlivce - aristokracie

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání

OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ. Psychologie výchovy a vzdělávání OSOBNOSTNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCESY UČENÍ Psychologie výchovy a vzdělávání Úkoly pedagogické psychologie vysvětlovat, ovlivňovat, projektovat. Hlavním poslání oboru tedy není objevovat věci jaké jsou,

Více

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_03 6. ročník Projekt

Více

Hlavní linie v tradičním čínském divadle:

Hlavní linie v tradičním čínském divadle: Pavel Trtílek, 11. 12. 2014 Hlavní linie v tradičním čínském divadle: 1) šamanismus šamanské obřady (teatralita, paradivadelní útvary) 2) regionální divadelní formy na 300 druhů (dialekty) anonymní texty

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Něco o naší společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Jednička na trhu

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP1 Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.) mechanismus 5 implementovaných

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - B - 1. Kdo se podílí na řízení v organizaci: a) personalisté, vrcholový management, liniový management b) vrcholový management, liniový management, personální agentura c) úřad práce, personalisté, vrcholový

Více

Církev a památky dnes

Církev a památky dnes Církev a památky dnes Zátěž nebo výzva? P. Stanislav Přibyl, Česká biskupská konference Památkový fond církve Římskokatolická církev je jedním z největších vlastníků památek v České republice Památkový

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více