Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie"

Transkript

1 Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Ing. Hana Beranová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra personalistiky, nám. W. Churchilla 4, Praha, Česká republika, Abstract A contribution describes Czech Republic in frame of internationally using indicators. We are taking in to consideration mainly indexes of economic growth also indicators of other aspects human life, quality of life and welfare. Attention is focused on great domestic product, its criticism, human development index and economic freedoms. Within single indicators is Czech Republic compared with global average, average in the European Region and as another subject to benchmark was chosen Italy. Italy is very close to economic problems where credit rating agencies reacted by decreasing of its rate. Rating is also used in the contribution in connection with explanation rating and future view by main three global credit rating agencies. The economy of both countries are compared, position in frame of indicators and explanation the evaluation. Key words Quality of the life; Gross domestic Product; Human Development Index; Economic Freedom; Rating Abstrakt Příspěvek hodnotí Českou republiku v rámci mezinárodně používaných indikátorů. Jedná se o indikátory hodnotící zejména ekonomický rozvoj, ale také indikátory zohledňující další aspekty lidského života, kvalitu života i blahobyt. Pozornost je věnována zejména hrubému domácímu produktu, i jeho kritice, dále indexu lidského rozvoje a ekonomickým svobodám. V rámci jednotlivých ukazatelů je Česká republika porovnávána s celosvětovým průměrem, s průměrem evropského regionu a jako další subjekt k porovnání byla vybrána Itálie. Země, která se nachází na hraně ekonomických problémů, na což reagovaly i ratingové agentury snížením jejího hodnocení. Ratingu je v příspěvku také věnována pozornost v rámci vysvětlení hodnocení a výhledu podle tří významných celosvětových ratingových agentur. Porovnány jsou ekonomiky obou zemí, postavení v rámci indexů a vysvětlení daného hodnocení. Klíčová slova Kvalita života, Hrubý domácí produkt, Index lidské rozvinutosti, Ekonomické svobody, Rating Úvod do problematiky Politická i ekonomická rozhodnutí bývají stanovena na základě indikátorů. Jaké indikátory zvolit, abychom získali veškeré charakteristiky, které potřebujeme? Pokud chceme získat informace o ekonomickém růstu, nejrozšířenějším ukazatelem je hrubý domácí produkt (HDP). Tento index není ovšem vhodný pro hodnocení blahobytu nebo kvality života. Jako alternativa k HDP byl sestaven ukazatel HDI, který obsahuje i další informace nejenom ekonomického charakteru. Pro zahraniční investory jsou vhodné ukazatele ekonomických svobod, díky kterým se dozví informace podstatné pro případné investice, či podnikání. Tento

2 příspěvek hodnotí postavení České republiky v rámci těchto ukazatelů v celosvětovém kontextu i v kontextu evropského regionu. Pro porovnání situace České republiky jsem vybrala zemi aktuálně se nacházející na hraně ekonomických problémů, zemi, které byl v říjnu 2011 snížen rating několika ratingovými agenturami, Itálii. Cíle a metodika Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit postavení České republiky v rámci mezinárodně používaných indikátorů. Porovnání je provedeno s celosvětovým průměrem, průměrem evropského regionu a jako dalším subjektem k porovnání byla vybrána Itálie mající v současné době významné ekonomické problémy. Pozornost je zaměřena hlavně na ukazatel hrubého domácího produktu, indexu lidského rozvoje a ekonomické svobody. Vzhledem k nedávnému snížení hodnocení Itálie ratingovými agenturami je v příspěvku také část věnovaná ratingu. Hodnocení postavení České republiky a Itálie je podloženo sekundární analýzou zdrojů a studiem výročních zpráv organizací vydávajících jednotlivé indikátory Porovnání ekonomik České republiky a Itálie Obě země jsou členy Evropské unie, stejně jako Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD). Itálie je průmyslově vyspělá země, patřící mezi země G-8. V hodnocení Mezinárodního měnového Fondu z roku 2010 je sedmou největší ekonomikou světa a čtvrtou největší v Evropě. Obě země dosahují podobných hodnot v ukazatelích nezaměstnanosti a inflace. Česká republika měla v roce 2010 nezaměstnanost 6,7%, Itálie 7,8%. Hodnota inflace České republiky činila 1,0%, inflace Itálie 0,8%. Výkonnost české ekonomiky měřená ukazatelem HDP poslední dva roky roste. Posledním obdobím poklesu bylo 2. čtvrtletí roku 2009, od té doby je HDP o 4,6% vyšší. K nárůstu došlo ve zpracovatelském průmyslu strojírenství, automobilový a hutní průmysl. Níže zařazený graf nabízí porovnání zemí z pohledu vývoje HDP. V roce 2010 se HDP Itálie meziročně snížilo o 2,8%, kdežto HDP České republiky vzrostlo o 1,02%. Hodnoty HDP vyjádřené v amerických dolarech činily ke konci roku: Česká republika 252 miliardy USD, Itálie 1,7 biliónu USD. Graf 1: Hrubý domácí produkt Zdroj: Worldbank (2011), vlastní úpravy

3 Italská ekonomika dosahuje v posledních měsících slabé výkonnosti. Několik ratingových agentur snížilo zemi hodnocení v září a říjnu Jako první tak učinila agentura Standard & Poor s, která snížila hodnocení Itálie na známku A, a následně snížila i hodnocení sedmi předních italských bank. Agentura rating snížila na základě nestabilního politického prostředí a horšího výhledu ekonomiky. Agentura Moody s Investor Service snížila úvěrovou spolehlivost Itálie o tři stupně, ze známky Aa2 na A2. Schopnost země splácet své dluhy tak snížila z velmi kvalitní úrovně na střední, navíc s negativním výhledem, může tedy dojít k dalšímu snížení. Důvodem je nejisté tržní prostředí a riziko dalšího zhoršení nálad investorů. Oproti tomu Česká republika získává pozitivní hodnocení. Je označována jako stabilní země, kterou krize v eurozóně ovlivňuje pouze omezeně. Podle agentur nemá problémy s financováním, má naopak silnou úvěrovou pozici a zadlužení země nedosahuje ani poloviny evropského průměru. Agentury Moody s Investor Service uvedla, že by hodnocení České republiky mohlo být zvýšeno, avšak podmínkou jsou hluboké strukturální reformy. Agentura Standard & Poor s, která rating České republiky zvýšila v srpnu 2011 o dva stupně na úroveň AA- se stabilním výhledem hodnotí nezávislost centrální banky a sílu bankovního sektoru. Naproti tomu upozorňuje na možnost snížení ratingu po neschválení sociální reformy. Významnost ratingu umocňuje fakt, že po vyhlášení zlepšení ratingu České republiky agenturou S&P česká koruna prudce posílila, z 24,49 na 24, 33 CZK/EUR. Tabulka 1: Hodnocení ratingových agentur Ratingové agentury Česká republika Itálie Škála Moody s Investor Service A1 pozitivní A2 negativní Aaa - Ca Standard & Poor s AA - A AAA - CC Fitch Ratings A+ pozitivní A+ Zdroj: ČNB (2011), vlastní úpravy AAA - CC Itálie je nejzadluženější zemí v Evropské unii. V roce 2010 její dluh dosahoval 120% HDP a stále roste. Vláda na situaci reaguje programem úsporných opatření, který má vést k vyrovnanému rozpočtu v roce Pozice České republiky v rámci dluhu činila v roce ,5% HDP. Program Nečasovy vlády hovoří o vyrovnaném rozpočtu v roce Human Development Index Index lidského rozvoje, neboli Human Development Index byl sestaven jako reakce na kritiku HDP. Kromě hrubého domácího produktu na osobu přepočteného na paritu kupní síly, který počítá v kategorii Hmotné životní úrovně (Living Standards) obsahuje také kategorie Lidského zdraví (Life expectancy), které je vyjádřeno průměrnou očekávanou délkou života při narození. Třetí kategorií je Úroveň vzdělanosti (Education index), který se skládá z průměrné a očekávané délky studia. Výsledná hodnota ukazatele HDI řadí státy do čtyř skupin podle lidské rozvinutosti země: velmi vysoce rozvinutá, vysoce rozvinutá země; střední úroveň rozvinutosti; nízká úroveň. Česká republika i Itálie jsou shodně zařazeny mezi země s velmi vysokou rozvinutostí. V hodnocení roku 2010 dosáhla Česká republika hodnoty indexu 0,841 a obsadila 28. Místo. Itálie se umístila o pět příček výše, na 23. místě, s hodnotou indexu 0, 854. Index lidského rozvoje, HDI, můžeme porovnat s výsledkem hrubého domácího produktu, HDP, výsledkem mohou být tři situace, ze kterých možnost absolutní rovnosti ukazatelů není příliš obvyklá. Pokud hodnota indexu HDP převyšuje hodnotu HDI, znamená

4 to, že úroveň bohatství země je větší, než je úroveň její lidské rozvinutosti. V případě vyšších hodnot ukazatele HDI nad hodnotami HDP hodnotíme stát jako více lidsky rozvinut, v porovnání s úrovní bohatství. Přepočtené výsledky HDP pro Itálii 0,882 a pro Českou republiku: 0,886 udávají shodný a podobný výsledek, že obě země jsou na tom podobně ekonomicky, jako odpovídá jejích lidské rozvinutosti. Graf 1: Human Development Index 2010 Human Development Index ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 81,4 76,9 Očekávaná délka života 12,3 15,216,3 9,7 Průměrná doba edukace Očekávaná délka edukace 0,854 0,841 HDI index Česká republika Itálie Zdroj: United Nations Development Programm (2010), vlastní úpravy Ekonomické svobody Ekonomické svobody jsou vysoce korelovány s ekonomickým růstem. S vyšším ekonomickým růstem se tedy zvyšují i ekonomické svobody. Hodnocením a vývojem ekonomických svobod na celém světě se zabývají tři mezinárodní společnosti. Freedom House, který publikuje index The Freedom in the World, dále potom Fraser Institut v čele s držitelem Nobelovy ceny Miltonem Friedmanem, který sestavuje index Economic Freedom of the World-EFW. Třetím je Index of Economic Freedom-IEF, na kterém se podílí Heritage Foundation s listem Wall Street Journal. Příjemci informací plynoucích z ukazatelů ekonomických svobod jsou zejména potenciální investoři, případně firmy, které chtějí expandovat do zahraničí. Ačkoliv mají organizace rozdílnou metodiku, z jejich výročních zpráv vyplývá propad celosvětových ekonomických svobod po finanční krizi v roce Pro podrobnější rozbor jsem vybrala Index of Economic Freedom. Sestavovaný je od roku 1995, obsahuje deset kritérií, každému je přiděleno procento z maximálních 100. Zprůměrováním dílčích kritérií získáme celkovou hodnotu indexu. Česká republika si oproti předcházejícímu roku polepšila o 6 pozic (z 34. na 28. místo), zejména díky ekonomickým a strukturálním reformám reflektovaným v obchodních a peněžních svobodách. Její hodnocení je nadprůměrné ve srovnání s celosvětovým, ale i s evropským průměrem. Z hodnocených 43 evropských zemí je na 14. místě. Hodnocení The Heritage Foundation (2010): Země je otevřená světovému obchodu a investicím. Má vysokou úroveň svobody obchodu, fiskální svobody a svobody finančního sektoru. Soukromý sektor zodpovídá zhruba za 80 procent hrubého domácího produktu a je hlavním tahounem ekonomického růstu. Mezi kritizované oblasti v rámci hodnocení České republiky patří netransparentnost v podnikání, byrokratická omezení, zdlouhavé a nákladné zakládání a rušení společností,

5 ochrana duševního vlastnictví. Nejhoršího skóre dosahuje Česká republika v oblasti vládních výdajů, které v roce 2010 činily 42,9% HDP, deficit státního rozpočtu 6% a veřejných dluh 60%. Také korupce zůstává problematickou. Podle hodnocení Transparency International z roku 2010 je Česká republika až na 53. místě ze 178 hodnocených zemí, s hodnotou indexu 4,6. Hodnocení Itálie je o poznání horší, než hodnocení České republiky. Itálii patří v žebříčku 87. místo. Přestože její bankovní sektor překonal ekonomickou krizi relativně dobře, celková makroekonomická stabilita byla zasažena. Krátkodobé legislativní reformy nebyly účinně zavedeny, ekonomika je zatížena politickými zásahy, korupcí, vysokými daněmi a rigidním trhem práce. Podle výše zmiňovaného hodnocení Transparency International patří Itálii až 67. místo s hodnotou indexu 3,9. Tabulka č 2: Index ekonomické svobody Index ekonomické svobody za rok 2010 Ukazatel Česká republika Itálie Rozdíl Svoboda podnikání 69,8 77,3-7,5 Svoboda obchodu 87,6 87,6 0,0 Fiskální svoboda 81,0 55,4 25,6 Státní správa 44,8 28,6 16,2 Monetární svoboda 80,0 82,1-2,1 Svoboda investování 70,0 75,0-5,0 Svoboda finančního trhu 80,0 60,0 20,0 Korupce 65,0 50,0 15,0 Ochrana majetku 49,0 43,0 6,0 Svoboda trhu práce 77,0 44,4 32,6 Průměr 70,4 60,3 10,1 Pozice v rámci žebříčku Zdroj: Gwartney (2010), vlastní úpravy Závěr Cílem tohoto příspěvku bylo zhodnotit postavení České republiky v rámci mezinárodně používaných indikátorů. Pozornost byla věnována hrubému domácímu produktu, indexu lidského rozvoje a ekonomickým svobodám. Ve všech třech indikátorech je Česká republika nad celosvětovým i celoevropským průměrem. Porovnání byla provedena s celosvětovým průměrem, průměrem evropského regionu a jako dalším subjektem k porovnání byla vybrána Itálie. Na podzim roku 2011 bylo Itálii sníženo ratingové hodnocení. Oproti tomu Česká republika získává pozitivní hodnocení. Je označována jako stabilní země, kterou krize v eurozóně ovlivňuje pouze omezeně. Podle agentur nemá problémy s financováním, má naopak silnou úvěrovou pozici a zadlužení země nedosahuje ani poloviny evropského průměru. Itálie je nejzadluženější zemí v Evropské unii. V roce 2010 její dluh dosahoval 120% HDP a stále roste. Vláda na situaci reaguje programem úsporných opatření, který má vést k vyrovnanému rozpočtu v roce Pozice České republiky v rámci dluhu činila v roce ,5% HDP. Program Nečasovy vlády hovoří o vyrovnaném rozpočtu v roce 2016.

6 V rámci hodnocení indexu lidského rozvoje dosahují obě země podobných výsledků, Itálie obsadila o několik míst vyšší příčku v žebříčku hodnocení za rok Co se týče ekonomických svobod, je na tom naopak lépe Česká republika. V žebříčku zemí sestaveného za rok 2010 obsadila 28. místo, Itálie se umístila až na 87. Literatura ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA: Srovnávací tabulka ratingového ohodnocení vybraných zemí. [online] [cit ] Dostupné z: FORBES: With european crisis response crawling moodys downgrades Italy. [online]. [cit ] Dostupné z: FITCH: Rating [online]. [cit ] Dostupné z: GWARTNEY, J., LAWSON, R.: Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report [online]. [cit ] ISBN Dostupné z HERITAGE FOUNDATION: Index of Economic Freedom [online]. [cit ] ISBN Dostupné z: tp://www.heritage.org/index MOODY S: Rating [online]. [cit ] Dostupné z: STANDARD S & POOR: Rating [online]. [cit ] Dostupné z: TRANSPARENCY INTERNATIONAL: Corruption PErceptions Index [online] [cit ] Dostupné z: UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME: Human Development Report New York. ISBN: [online]. [cit ] Dostupné z: WORLDBANK: World Developoment Indicators. [online] [cit ] Dostupné z:

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Porovnání podnikatelského prostředí v České republice a Velké Británii Comparison of the business environment in the Czech Republic and

Více

Development Aid as a Part of the Regional Development on the Example of Moldova

Development Aid as a Part of the Regional Development on the Example of Moldova Rozvojová pomoc jako součást regionálního rozvoje na příkladu Moldavska Development Aid as a Part of the Regional Development on the Example of Moldova Bc. Radek Feix Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní,

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1

FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1 FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1 Financial and human resources invested in education in the Czech Republic and abroad Michaela Kleňhová Abstract What sources are spent

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Vliv fiskální politiky na vývoj devizového kurzu v posledním desetiletí (na příkladu Velké Británie a ČR)

Vliv fiskální politiky na vývoj devizového kurzu v posledním desetiletí (na příkladu Velké Británie a ČR) Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studentů magisterského studia Katedra: Katedra hospodářské

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2011 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace říjen 2011 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Trendy ekonomického růstu v České republice

Trendy ekonomického růstu v České republice Trendy ekonomického růstu v České republice 221 Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Katedra ekonomie Slezská univerzita v Opavě Obchodně pdnikatelská fakulta v Karviné Trendy ekonomického růstu v České

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1

Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1 Abstract Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1 Ota Melcher 2 Economic growth and imbalances in the Czech Republic Over the past two decades we have observed significant build-up of macroeconomic

Více

Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize *

Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize * Cestovní ruch v ekonomice EU se zaměřením na období hospodářské krize * Abstrakt: Cestovní ruch propojuje aspekty, které jsou již po dlouhou dobu neodmyslitelně spjaté, tj. cestovní ruch a evropský region,

Více

Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA

Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA 9 37 Jak (ne)měřit kvalitu života Kritické pohledy na index lidského rozvoje MIROSLAV SYROVÁTKA How (not) to measure quality of life: Critical perspectives on the Human Development Index Abstract: The

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416)

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní texty Working Paper No. 6/2004 Ceny aktiv v České republice některé hádanky pro konvergující ekonomiku, empirická evidence a její interpretace Stanislav Šaroch a kol. INSTITUT PRO

Více