PŘÍČINA A NÁSLEDEK CO ČLOVĚK ZASEJE, TO SKLIDÍ. Zákon o působení úmyslu cesta ke šťastnému životu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍČINA A NÁSLEDEK CO ČLOVĚK ZASEJE, TO SKLIDÍ. Zákon o působení úmyslu cesta ke šťastnému životu"

Transkript

1 PŘÍČINA A NÁSLEDEK CO ČLOVĚK ZASEJE, TO SKLIDÍ Zákon o působení úmyslu cesta ke šťastnému životu V dílech člověka i přírody si pozornost zasluhují především úmysly. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE Co je karma? Zákon o příčině a následku jistě znáš. Stojí na začátku mého pojednání, neboť jeho znalost a dodržování je předpokladem pro vytvoření radostného a harmonického života. Kdo zákon správně chápe, zvyšuje své šance na dobré místo v životě. Jestliže znalost šikovně využiješ, získáš úžasné dary, prostředky a spojence, kteří ti umožní žít na slunečné straně ulice. Zákon je v podstatě snadno pochopitelný. Není tajný nebo zašifrovaný a dává nám jednoznačné pokyny. Každý pochopí, že zahradník sklidí pouze rostliny, jejichž semena předtím zasel a o něž potom pečoval. Nikdo nemůže z jadérek jablka vypěstovat banán. Všechno, co děláš, má odpovídající důsledky. Zákon uznávají pravděpodobně všechna náboženství i většina filozofických a etických učení. Zde je několik příkladů, které pocházejí z různých pramenů a v naší kultuře platí za všeobecné moudrosti: ~ 7 ~

2 Kdo seje vítr, sklízí bouři. V životě se za všechno platí. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Chybami se člověk učí. Co sis uvařil, co si taky sněz. Malé příčiny, velké následky. Bez práce nejsou koláče. Pýcha předchází pád. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Nejlépe zákon popisuje právě buddhistické učení, které ho nazývá karmou. Karma není osud, výraz znamená doslova jednání, čin, působení, přičemž základem jednání je úmysl nebo vůle. Karma se projevuje jednak jako následek předešlých činů v přítomnosti, jednak v současném jednání, které určuje následky v budoucnosti. Všechna náboženství a společenské systémy vytvořily přikázání, pravidla nebo směrnice, které jsou odvozeny ze zákona o příčině a následku. Tyto dopravní značky jsou jasné a zákon, který za nimi stojí, je srozumitelný. O to překvapivější je, že podle nich žije jen málo lidí. Znovu a znovu zaséváme semena, která vedou k neblahým následkům působícím nám utrpení. Na světě by to vypadalo zcela jinak, kdyby se většina lidí řídila Desaterem nebo pěti buddhistickými zásadami. V našem vlastním malém světě by vládla větší harmonie, kdybychom se chovali převážně laskavě a příkladně. Pravidla známe, ale většinou se jimi neřídíme protože nevěříme zákonitosti, z níž vycházejí. Vezměme si například změnu klimatu. Nezadržitelně ničíme podmínky pro náš život na této planetě. Víme, že jsme blížící se katastrofu zavinili sami, ale změnit příčiny je pro nás neuvěřitelně obtížné. Známe zákon o setí a sklizni, ale zřejmě mají přednost jiné síly naše pohodlnost, návyky, touha po zisku, chamtivost. Jakmile porozumíme zákonu o příčině a následku, nejenže se naučíme zlepšovat podmínky života pro sebe ~ 8 ~

3 a pro své současníky, ale zároveň se naučíme chránit poklady, které objevíme, a pečovat o ně. K charakteristickým znakům hry jménem život patří, že nikdo nemůže vyhrát pokaždé, že musíme znovu a znovu snášet prohry a utrpení. Princip karmy nám ukazuje, jak se lépe vyrovnat s obtížnými stránkami života. První krok: Vidět pozitiva Základy pro pochopení karmy položíš, jestliže nejprve prozkoumáš, co sis do života přinesl, své předpoklady, výchozí pozici. Je to téměř k nevíře, ale v tomto směru máme většinou zcela mylnou představu. Zpravidla vidíme pouze to, co nám schází, a nikoliv to, čeho se nám dostalo. Máme v sobě mnoho pozitivního, mnoho dobrého, je nespočet toho, čím bychom vlastně měli být nadšeni, z čeho bychom se měli radovat, za co děkovat, ale připadá nám těžké rozpoznat v sobě dobrá semena a léčivé síly. Ilustruje to i následující příběh z Buddhových časů. Mnich s nožem moudrosti Mladý muž, který měl pocit, že nedokáže se svým životem naložit ani trochu správně, vstoupil do jednoho buddhistického společenství a stal se mnichem. Snažil se, úzkostlivě dodržoval disciplínu, ale při meditaci si všiml, že se ho neustále zmocňuje nespokojenost, což zapříčinilo, že v soustředění a pochopení nedosahoval žádného pokroku. Uvažoval o tom, že se vrátí k obyčejnému životu, ale ani to nechtěl a stále častěji docházel k přesvědčení, že selhal, a pohrával si s myšlenkou na sebevraždu. Když byl jednou v klášteře objeven jedovatý had, mladík se nabídl, že ho odnese zpátky do lesa. Chtěl se nechat uštknout, ale ať dělal co dělal, had mu neublížil. O něco později si vzal břitvu a odebral se hluboko do lesa s úmyslem podříznout si ~ 9 ~

4 hrdlo. Když přiložil čepel ke krku, proběhl mu před očima celý jeho život. Viděl všechny své obavy, zranění, zklamání, ale bylo zde i něco jiného. Viděl, že se nikdy vědomě nesnažil ublížit jiné bytosti a že se jako mnich choval vždy vzorně. Náhle ve svém životě viděl to dobré, své cenné vlastnosti, dobrásemena a plody. Zalila ho vlna dříve nepoznané radosti. Byla tak silná, že se mu podařilo soustředit mysl a bez potíží se pohroužit do hluboké meditace. Dlouho setrval ve svém štěstí a potom se vrátil do kláštera. Nyní mohl svou radostnou a soustředěnou mysl zaměřit k vhledu a netrvalo dlouho, zcela porozuměl prapříčině všech problémů, nadobro se osvobodil od utrpení a dospěl k probuzení. (KD. 8/12/112; viz vysvětlivky vzadu) Vietnamský učitel meditace Thich Nhat Hanh doporučuje skupinám svých žáků používat při konfliktech metodu, kterou nazývá zalévání květin. Posaď se s ostatními. Tvým prvním krokem bude vidět a vyjádřit pouze pozitiva, kterých sis v poslední době na ostatních všiml. Jestliže ses ocitl v obtížné situaci, doporučuji ti, aby sis položil dvě otázky: Co je na této situaci pozitivního, co se z ní můžu naučit? Jaké dobré vlastnosti, které mi umožňují pozitiva ještě posílit, na sobě nacházím? Vezměme si ještě jednou jako příklad změnu klimatu. Předpokládejme, že ses rozhodl vzdát se do budoucna auta. Za normálních okolností bys řekl, že to má pro tebe pouze zápory. Ale jaká pozitiva ti to přináší? Může se stát, že se budeš muset více pohybovat a tvé bolesti zad se podstatně zmírní. Může se stát, že se budeš ve vlaku cítit bezpečněji než v autě a že využiješ čas ke čtení nebo psaní. Jak můžeš pozitiva posílit? Možná máš nyní důvod koupit si kolo nebo se přestěhovat do bytu v blízkosti nádraží, který se ti už dlouho líbí. ~ 10 ~

5 Jestliže ti karma přinese obtížnou situaci, zkus obě otázky. Uvidíš, že s trochou cvičení tě bude napadat ještě spousta dalších pozitiv. Na tomto prvním kroku je krásné, že jím otvíráš dveře do oblasti, která ti daruje dobré pocity. Nejenže se ti změní úhel pohledu, také tvoje okolí bude příjemnější a radostnější. Rozumět rozdílnému účinku Buddhovo učení hlásá, že za negativním smýšlením následují negativa a že z pozitivního vycházejí pozitiva tak jistě, jako že se za tělem drží stín a nedá se od něho oddělit. Znamená to, že když tvoje mysl podnítí nějaké jednání, bude to mít určité důsledky pro tebe samého. Jistě sis již někdy položil otázku, zda a jak směrovat své jednání a úmysly k předvídatelným výsledkům. Je možné ze současných účinků vyčíst minulé činy? Zavinili si lidé, kteří žijí ve špatných podmínkách, v jistém smyslu sami své neštěstí? Můžeme způsobem myšlení a jednání konkrétně ovlivňovat a měnit svou budoucnost? Jak je možné, že jsou mezi lidmi takové rozdíly? Proč jsou chudí a bohatí, krásní a oškliví, nemocní a zdraví, slavní a bezvýznamní? Stejnou otázku kdysi položil jeden mladík a Buddha mu odpověděl: Lidem se dostává výsledků jejich jednání, lidé se vyvíjejí podle svého jednání a jsou s ním svázaní. Jejich osud závisí na jejich jednání. V tom spočívají příčiny jejich lepšího či horšího utváření a postavení. (M. 135) Semena, jež zaseješ, uzrají v tobě a ve tvém okolí. Tak i všechny bytosti sklidí plody svých skutků. Možná se ti vysvětlení zdá příliš jednoduché a pochybuješ o tom, že zákon funguje tak jednoduchým způso- ~ 11 ~

6 bem. I onen mladík pochyboval a chtěl vědět víc. Buddha se tedy vyjádřil jasněji: Když někdo zabije, buď se znovu zrodí v mukách, nebo bude mít jako člověk jen krátký život. Kdo však nezabije a bude podporovat život, bude mít dlouhý život. Když někdo zraňuje jiné, bude mít jako člověk slabé a nemocné tělo. Kdo jiné uzdravuje, bude zdravý. Kdo je zlostný, popudlivý a plný hněvu, ten bude mít šeredné tělo. Kdo je však přívětivý a laskavý, ten bude krásný a půvabný. Kdo je plný závisti a nepřejícnosti, ten bude mít malý vliv a význam. Kdo ostatním nezávidí a pomáhá jim, ten bude mít moc a vliv. Kdo je chamtivý a nic nedává, narodí se spíše chudý a bez majetku. Kdo mnoho dává, ten bude zámožný. Kdo je namyšlený a neváží si jiných, ten nedojde uznání. Kdo je skromný a váží si jiných, ten dojde uznání. Kdo neusiluje o vzdělání a vědění, ten bude mít nízkou inteligenci. Kdo se vzdělává a učí, ten bude moudrý a inteligentní. (M. 135/136) Možná se ptáš, jak je možné, že mnozí lidé navzdory svému zjevně zločinnému jednání žijí zdánlivě v těch nejlepších podmínkách a mohou si všechno dovolit. Nevíme, co se v nich skutečně odehrává, jak spí, co ukrývají pod slupkou luxusu a bohatství. Nemůžeme ani posoudit, jak dlouho jim zásoby dobré karmy vystačí, než je špatná karma dohoní a zničí. Buddha k tomu říká: Když se člověk navzdory špatným skutkům narodí do příznivých podmínek, vykonal dříve dobré činy, zpětně pochopil a odčinil své špatné jednání, nebo v okamžiku smrti nalezl a zaujal správný blahodárný postoj. Následky špatných skutků se však jednou projeví, byť až v některé z příštích existencí. (M. 135) ~ 12 ~

7 Z Buddhových časů pochází mnoho příběhů a legend, které ilustrují souvislost mezi jednáním a následky. Pokaždé přijde řeč na duchovní postoj, jak ukazuje i následující příběh. Bráhmanův syn Jistý mladík vedl nesmírně zahálčivý život v domě svého otce, který byl nanejvýš lakomý a syna držel zkrátka. Jednoho dne syn onemocněl, ale otec si pomyslel, že jenom simuluje, a víc se o něj nestaral. Mladík byl však vážně nemocný a neustále mu ubývaly síly. Když otec konečně poznal, že syn umírá, poslal rychle pro lékaře, ale bylo pozdě. Buddha se o tom doslechl a nemocného navštívil. Mladík se probral z horečnatých snů, poznal Buddhu, uslyšel jeho konejšiváslova a všechen strach ho opustil. Při setkání s Buddhou nalezl plnou důvěru v jeho učení a duchovní proměna vedla k tomu, že se znovu narodil jako mocný bůh na nádherném nebi. Otec však byl zoufalstvím bez sebe a obviňoval se ze synovy smrti. Celé dny bědoval na jeho hrobě, až se mu zjevil krásný mladík a zeptal se ho na příčinu jeho smutku. Když si vyslechl příběh, zeptal se bráhmana, zda ví, kde nyní jeho syn pobývá. Otec odpověděl, že neví, načež ho mladík nazval hlupákem, který pláče a neví, nad čím. Bráhmanovi ta slova přinesla útěchu, načež se mu mladík nechal poznat jako jeho syn. Otec měl nesmírnou radost, ale nemohl pochopit, jak jeho syn, který přece neudělal nic mimořádného, přišel k tak příznivému znovuzrození. Syn mu vysvětlil, že se tak stalo díky tomu, že v okamžiku smrti byla jeho mysl naplněna důvěrou a prosta strachu. (KD. 1/2/2) Obdobná naučení najdeme i v křesťanství a jiných náboženstvích. Neurčují snad naše činy, zda přijdeme do nebe, očistce nebo pekla? Ale nejenom činy jak ukazuje známé mysterium Kdokoli, záleží především na postoji. Vnitřní obrácení a očista Kohokoliv tváří v tvář hrozící smrti vynese jeho duši k Bohu, takže ďábel odejde s prázdnou. Milost Boží, která otevírá nebeskou bránu, zřejmě závisí na změně úmyslu. ~ 13 ~

8 Nebe a peklo jsou v různých náboženstvích popisována velmi podobně. Jako osvícení lidé jsme ztratili středověkou víru ve věčná pekelná muka, přesto si myslím, že by občas nebylo špatné představit si následky zlých činů ve formě silného a trvalého utrpení. Přesně takový je význam pojmu peklo: nekonečná trýzeň. Snad by nás ta představa více motivovala ke změně chování. Přidávám ještě jednu roztomilou pekelnou historku. Král a krásná žena Jeden král spatřil krásnou ženu a chtěl ji mít. Protože byla vdaná, plánoval, že pošle jejího manžela na smrt a ženu si vezme k sobě do paláce. V noci měl strašlivé vidění. Slyšel příšerný zvuk, který jím do hloubi duše otřásl. Druhý den si nechal zavolat kněze a zeptal se ho na význam toho zvuku. Kněz neměl nejmenší tušení, ale přesto tvrdil, že zvuk králi ohlašuje jeho blízký konec, který by mohl odvrátit, kdyby klášteru obětoval velký počet zvířat. Králova manželka bráhmanovi nedůvěřovala a obrátila se na Buddhu, který se právě zdržoval ve městě. Buddha přišel ke králi, nechal si zvuk popsat a prohlásil: Zvuk neznamená tvůj konec, je začátkem vzkazu. Před dávnými časy žil boháč, který poslal mnoho lidí na smrt, jen aby mohl ukojit svou bezmeznou žádost. Proto přišel do pekla, kde je spolu s ostatními nešťastníky po tisíciletí neustále vystaven krutým mukám. Peklo je jako pevný vír a ti, kteří v něm skončí, pomalu klesají ke dnu a zase se pomalu vynořují. Onen muž se včera večer po dlouhé době znovu ocitl na hladině a zvuk, který jsi uslyšel, byl prvním slovem zprávy, kterou ti chtěl předat. Mohl však vyslovit pouze Můj a vír ho znovu stáhl do hlubiny. Kéž bych jen věděl, co mi chtěl říct! zvolal znepokojeně král. To ti mohu povědět já, odpověděl Buddha. Chtěl ti říci: Můj život na zemi byl špatný. Zabíjel jsem, jen abych ukojil svůj chtíč. Nyní se smažím v pekle a nevím, jak dlouho to ještě potrvá, ale vím, že až se jednou znovu narodím jako člověk, nebudu už páchat zlo. ~ 14 ~

9 Král byl vzkazem otřesen a projevil odhodlání změnit svůj prostopášný život. Buddha přednášel králi a jeho dvoru o karmě a na závěr řekl: Kdo neznázákon o příčině a následku, tomu se zdálidský život nekonečně dlouhý. Ve skutečnosti je ale krátký, velmi krátký ve srovnání s nekonečně dlouhou dobou, v níž je nutné snášet bolestné důsledky špatných činů. (KD. 5/1/60) Po nepříjemných důsledcích ještě jeden příklad pozitivního účinku. Jeden z nejvyšších bohů byl kdysi dotázán, čím si zasloužil tak vynikající znovuzrození. Vyprávěl, že jako mladík žil ve velkém městě a neměl skoro nic na práci. Až jednou uviděl, že lidé každý den znečistí hlavní náměstí, protože na něj vyhodí všechny své odpadky. Obstaral si koště a vědro a začal uklízet. Dělal to každý den a k radosti obyvatel města se náměstí stalo čistým místem, kde bylo příjemné pobývat. Časem za ním přišli další lidé, kteří také neměli moc práce, a zeptali se, zda mu můžou pomáhat. Přijal je a brzy vznikla skupina, která změnila v čisté a krásné místo nejen náměstí, nýbrž celé město. Nezištnápomoc, vysvětlil bůh, způsobila po mé lidské smrti krásné znovuzrození. Když věříme v účinek zákonitosti karmy, často se domníváme, že můžeme předvídat příští vývoj. Přinejmenším si myslíme, že lidé mohou zákon prokouknout a používat ho. Dnes hledáme odpověď v horoskopech a u astrologů. Když žil Buddha, chodilo za ním hodně lidí, kteří chtěli vědět, kam vede jejich cesta, jaký je jejich osud nebo kde se znovunarodili jejich milovaní příbuzní. Buddha však nebyl jasnovidec. Říkal: Můžu spatřit, kam nějaký člověk přijde na základě cesty, po níž kráčel. Vidím: Když se člověk chová tak nebo tak, po smrti se znovu narodí do jednoho z těchto světů. (M. 12) ~ 15 ~

10 Přesto za ním chodilo hodně lidí, kteří požadovali informaci o budoucnosti. Jedním z nich byl herec, který chtěl vědět, jaký je účinek jeho umění, kterým baví jiné. Doufal, že přijde do nebe smíchu. Někdy Buddha nedal tazateli žádnou odpověď, aby mu nezpůsobil bolest, ale když se ho muž zeptal potřetí, musel odpovědět a vysvětlil mu: Když herec něco předvádí lidem, kteří jsou ovládáni chtivostí, nenávistí a zaslepeností, budou ještě chtivější, záštiplnější a zmatenější. Herec sám je omámený a omámí i jiné. Proto se po smrti dostane do pekla smíchu. (S. 42/2) Jindy přišel vysloužilý generál, který byl pevně přesvědčený, že pro svého krále a zemi konal jenom dobro. I zde se Buddha nejprve zdráhal, ale potom mu musel říct, že ho v důsledku zabíjení čeká zrození v pekelných světech. Jistou dobu plnil Buddha podobná přání, až jednoho dne přestal a vysvětlil lidem, že jim takové znalosti ve skutečnosti nepomůžou. Místo toho jim ukázal, jak pomocí bdělosti dospět k pochopení. Když se budeme pozorně dívat na to, co nás každý den potkává, budeme chápat víc a víc souvislostí, naučíme se, jak utvářet svou budoucnost, a budeme vědět, co nás čeká. Přestože způsob fungování karmy je naprosto jasný, už nyní je zřejmé, že pochopit správně zákon příčiny a následku není zcela jednoduché. Působí, a přesto je chybou tvrdit, že určité činy vedou vždy k určitým výsledkům, jak zřetelně dokazuje i následující Buddhova rozprava: Neříkám, že kdo zabíjí, žije prostopášně a lže, ten přijde do pekla. Když tomu někdo pevně věří, může se stát, že ho jeho víra skutečně do pekla přivede. Přesto svým žákům říkám: Není dobré zabíjet, krást, žít prostopášně a lhát. Proto s tím přestaňte a už to nedělejte. Jestliže jste něco takového udělali, uvědomte si, že to nebylo správné, ale že výčitkami svědomí na tom nic nezměníte. Můžete si dát předsevzetí, že do budoucna takového jednání zanecháte. To je správný pohled. ~ 16 ~

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10

( ) Jako základ mocnin nemusíme používat jen 10. Pokud není jasné, že číslo je uvedeno v desítkové soustavě, píšeme jej takto: ( 12054 ) 10 .. Číselné soustavy I Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato a následující hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5

Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011. Lk 5 Kázání Prázdné a plné sítě Neděle 13.2.2011 Lk 5 1Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; 2tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ

JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ JEŽÍŠOVA PODOBENSTVÍ Lidé rádi poslouchali Ježíšova podobenství. Byly to příběhy nejen krásné, ale také velmi poučné. Aby nás naučil, že máme milovat i své nepřátele, Ježíš pověděl podobenství o člověku,

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé

poznejbibli Zkoušky v mládí biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. lekce Josefův život Zkoušky v mládí Další doporučená čtení: efeským 6,13-17 Jakub 1,12-18 poznejbibli biblické studie pro

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

1 Kdo doopravdy jsme. Sedm zákonů štěstí

1 Kdo doopravdy jsme. Sedm zákonů štěstí 1 Kdo doopravdy jsme Úplně na začátku se pokuste zastavit se na okamžik ve svém nitru a trochu bilancovat. Uvědomte si: Kde se právě nacházím? Čeho jsem až doposud dosáhl? Kam chci směřovat? Sedm zákonů

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více