Nová evropská strategie bezpečnosti potravin pokračování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová evropská strategie bezpečnosti potravin pokračování"

Transkript

1 Nová evropská strategie bezpečnosti potravin pokračování Jihotyrolská jablka, víno a špek s označením záruky kvality, původu, chuti a tradice V Jižním Tyrolsku v italských Dolomitech hraje důležitou roli zemědělství a kuchařské umění. Regionální výrobky jsou výsledkem kombinace alpské tradice a citu pro místní životní prostředí se středomořskou vášní pro jídlo. Jihotyrolské kvalitní výrobky Jihotyrolské jablko CHZO (Chráněné zeměpisné označení), Jihotyrolský špek CHZO (Chráněné zeměpisné označení) a Jihotyrolské víno DOC (Chráněné označené původu) zosobňují veškeré vlastnosti, které jsou pro zemědělskou produkci v zemích severní Itálie charakteristické. Oblast chrání před chladnými větry od severu Alpy a od jihu sem proniká středomořské klima. Tato kombinace dává produktům pěstovaným v Jižním Tyrolsku výjimečnost. Navíc jsou tradiční a ekologické metody pěstování a nevšední láska k půdě a k jejím darům spolu s vysokou kvalitou a kontrolou výroby zárukou pro zákazníky, že výrobky, které kupují, jsou nejvyšší jakosti. Z tohoto důvodu Evropská unie udělila jihotyrolským jablkům a jihotyrolskému špeku označení CHZO a jihotyrolským vínům označení DOC. V letech 2007 až 2010 byly tyto tři jihotyrolské produkty ambasadory první kampaně nazvané Nová evropská strategie bezpečnosti potravin, která měla za úkol informovat veřejnost o evropských kvalitních produktech s chráněným označením původu. V červenci 2011, po velkém úspěchu první kampaně, Evropská unie schválila pokračování tohoto projektu, kdy bude po dobu dvou let probíhat informační kampaň Nová evropská strategie bezpečnosti potravin - pokračování. Kampaň má za cíl zdůraznit bezpečnost, kvalitu, kontrolovanou produkci a původ Jihotyrolských jablek CHZO, Jihotyrolského špeku CHZO a Jihotyrolských vín DOC, tří produktů s chráněným označením

2 původu. Ve skutečnosti evropský etiketovací systém označuje mimo jiné zeměpisný původ, tradiční metody výroby a přísné kontroly kvality výrobků. Zákazníci tak získávají podrobné informace o produktech, kterým toto označení pomáhá lépe pronikat na celosvětový trh. Kampaň je financována Evropskou unií a Italské republiky a realizována za přispění Jihotyrolského jablečného konsorcia, Konsorcia Jihotyrolský špek a Jihotyrolského vinařského konsorcia. Kampaň probíhá v Itálii, Německu, Polsku a České republice a využívá rozličné komunikační kanály včetně spuštění informačních webových stránek, tiskových konferencí, advertorialů, reklamních upoutávek, degustací produktů, press tripů do Jižního Tyrolska, a krátkých dokumentárních filmů seznamujících s historií a tradicí ruční výroby každého z těchto produktů: Jihotyrolských jablek CHZO, Jihotyrolského špeku CHZO a Jihotyrolských vín DOC. V současné době kladou spotřebitelé stále větší důraz na kvalitu potravin, které kupují. Informační kampaň si klade za cíl rozšiřovat povědomí o evropských známkách kvality mezi dovozci, prodejci, spotřebiteli i specializovanými novináři ze zemí, které se k projektu připojily z Itálie, Německa, Polska a České republiky. Prostřednictvím označení původu můžete sledovat cestu produktu od zemědělce až do regálu obchodu. Více informací o jihotyrolských produktech označených evropskými známkami kvality CHZO a DOC a celé kampani naleznete na webových stránkách Tiskové informace poskytuje Josef Kracík, tel.: , mob.: ,

3 Tradice, kvalita a jistota V Jižním Tyrolsku hraje zemědělství a kulinářství důležitou úlohu. Typické produkty tohoto regionu totiž kombinují alpskou tradici se středomořskou vášní pro dobré jídlo. Už samotná horská krajina je dobrým důvodem, proč se vydat do Jižního Tyrolska. Naleznete tu nádherné výhledy na Dolomity, husté lesy, úrodná alpská údolí s vinicemi či jabloňovými sady a mnoho selských stavení. Nejsevernější italská provincie je známá svou regionální kuchyní a zdejšími po domácku vyráběnými produkty: jemně kořeným špekem a jedinečnými druhy vín. Nesmíme zapomenout, že Jižní Tyrolsko je místem, kde se střetává řada kultur. Zde na jižní straně Alp se mísí německá, italská a ladinská tradice, což vytváří zajímavý obraz tohoto regionu. Možností, jak poznat tuto netradiční směsici kultur, je celá řada: od turistiky podél horských pastvin až po nákupy ve městech. Jihotyrolská jablka g.g.a., jihotyrolský špek g.g.a. a jihotyrolská vína DOC patří ke třem klíčovým produktům tohoto regionu. Spojují všechny vlastnosti, které jsou typické pro zemědělské produkty severoitalských oblastí. Před chladnými severními větry chrání region Alpy, z jihu počasí ovlivňuje středomořské klima. Tato kombinace propůjčuje jihotyrolským produktům výjimečné místo. Zároveň s tím garantují výrobci těchto produktů svým zákazníkům tradiční a ekologické pěstitelské metody, lásku k zemědělské půdě spolu s vysokou jakostí a kontrolou. Proto si můžete být jisti, že výrobky, které si koupíte, mají opravdu tu nejvyšší kvalitu.

4 Díky tomu nesou tyto tři produkty evropskou pečeť kvality: g.g.a. (znamená chráněná zemědělská kvalita ) a DOC ( chráněné označení původu ). Tyto známky totiž zaručují, že se výrobky vytváří podle tradičních metod a přísných pravidel. Přesně tyto vlastnosti charakterizují tři jihotyrolské produkty: jihotyrolská jablka g.g.a., jihotyrolský špek g.g.a. a jihotyrolské víno DOC. Další informace k produktům s evropským označením kvality naleznete na: Tiskové informace poskytuje Josef Kracik, Tel.: , Mobil: ,

5 PŘÍMO Z JIŽNÍHO TYROLSKA: TŘI PŘÍSPĚVKY K BEZPEČNOSTI EVROPSKÝCH POTRAVIN Jablka, špek a víno: produkty s chráněnou geografickou polohou a známkou původu se staly hlavní součástí informační kampaně, která má za cíl vzdělávat zákazníky a výrobce o důležitosti a kvalitě ochranných známek. Z Jižního Tyrolska / Alto Adige budou do projektu zapojeny vybrané produkty jakožto nositelé kvality, původu a bezpečnosti, což je neocenitelná přidaná hodnota evropským ochranným známkám v oblasti zemědělství a potravinářství. Tři vybrané produkty, velmi známé a uznávané na regionální úrovni, ale i v zahraničí, se stanou hlavními zástupci informační kampaně, která si klade za cíl vzdělávat konzumenty, výrobce a veřejnost. Jihotyrolská jablka CHZO, Jihotyrolský špek CHZO a Jihotyrolské víno DOC jsou hlavními výrobky v projektu Nová evropská strategie bezpečnosti potravin pokračování. Kampaň probíhá v Itálii, Německu, České Republice a Polsku za účelem poskytnutí informací o kvalitě u nabízených produktů, které jsou opatřeny ochrannou známkou evropského označení původu: Protected Geographic Indication (PGI) a Controlled Denomination of Origin (DOC). Tyto dvě zkratky by měli konzumenti bezpečně rozpoznat a instinktivně je spojit s kvalitou, které je dosaženo zejména díky pravidlům a přísné kontrole celého výrobního procesu. Právě za účelem posílení tohoto vědomí se kampaň soustředí na témata původu, kvality a bezpečnosti potravin. Evropská informační kampaň proto ještě jednou použije ke své prezentaci tři produkty z Jižního Tyrolska jakožto zástupce produktů s pečetí kvality. Jablka, špek a víno spadají do oblasti potravin, které jsou nejvíce konzumovány v Jižním Tyrolsku, avšak v současnosti roste jejich vývoz do zahraničí. Produkty se pak vyznačují velkým cenovým rozpětím a výběrem. To vše hraje významnou roli na globálním trhu. "Unikátní" na těchto produktech je právě jejich označení původu a kvality CHZO nebo DOC. Je to vlastně záruka pro spotřebitele, kteří věnují stále více pozornosti původu a vlastnostem u výrobků, které vkládají každý den do svého nákupního košíku. Jihotyrolská jablka CHZO nejsou stejná jako všechna ostatní jablka a totéž platí i pro Jihotyrolský špek CHZO či Jihotyrolská vína DOC, jež byly vyrobeny v samém srdci Alp. Co je na nich "unikátní" je nezaměnitelná přítomnost pečeti kvality, kterou konzument snadno rozezná a za kterou stojí Ochranné konsorcium. Toto konsorcium se skládá z výrobců, kteří se dohodnou na určitých pravidlech, která jsou kodifikována ve výrobních specifikacích. Tato pravidla jsou konsolidována a potvrzena tradicí, která zaručuje kvalitu

6 výrobku, svázanost s územím a přísnou kontrolu celého výrobního procesu. Jde o záruku především pro výrobce, jejichž práce je tak náležitě chráněna a oceněna, ale také pro obchodníky, kteří se mohou spoléhat na sledovatelnost a původ. Pro spotřebitele jde o garanci, že potraviny, které kupují, jsou zdravé, původní a snadno rozpoznatelné od ostatních. Jihotyrolská jablka CHZO vděčí za své vlastnosti především zeměpisné poloze a typickému středomořskému klimatu provincie, kterou charakterizuje celých tři sta slunečných dní v roce, jaro se spoustou dešťů a dobré počasí v létě a na podzim. Toto vše jsou ideální podmínky pro pěstování jablek v nadmořských výškách vysoko kolem metrů. Střídání chladných a teplých větrů z jihu a kultivační metody, které jsou přírodní a ekologické, dávají život šťavnatému a křupavému jihotyrolskému jablku CHZO. Více než osm tisíc rodinných firem se v regionu věnuje pěstování ovoce, a to na celkové ploše více než hektarů. Jihotyrolské jablečné konsorcium v první řadě chrání jedenáct odrůd jablek, které byly označeny známkou CHZO, uznanou v roce 2005: Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Fuji, Braeburn, Elstar, Granny Smith, Idared, Jonagold, Morgenduft a Winesap. Stejně přísná je i fáze výroby Jihotyrolského špeku CHZO, která je unikátní svojí nezaměnitelnou a lehce pikantní příchutí uzeného. Cesta k tomuto produktu je velmi dlouhá a začíná už od surovin. Jen ty nejlepší libové vepřové kýty mohou aspirovat na to, že se jednoho dne stanou součástí Jihotyrolského špeku CHZO. Pak trocha soli, lehké uzení a spousta čerstvého vzduchu. Vše se vyrábí přesně podle starých postupů, které se přenáší z generace na generaci jako řemeslná tradice a s ochrannou známkou, která zajišťuje pravost výrobku. Za dvacet let zkontrolovalo a ověřilo Ochranné konsorcium celý výrobní proces u dvaceti osmi členských společností tak, že opravdu jen ty nejlepší mohou nést historicky ověřenou pečeť kvality. Co se týče jihotyrolských vín DOC, ta drží další jedinečný rekord. Jižní Tyrolsko je jediná vinařská oblast celé Itálie, kde je 98 % všech vinic (na ploše o rozloze celkem hektarů) zapsáno do registrů DOC. Proto téměř celá produkce řady vinařství regionu Jižního Tyrolska / Alto Adige nese značku s ověřeným označením původu. Celkem 128 vinařských firem se sdružuje v Jihotyrolském vinařském konsorciu. To zaručuje výrobu jen na nejvyšší úrovni spolu s rozmanitostí vín, která jsou tak jedinečná jak svou chutí, tak i kvalitou. Mezi nejznámější druhy patří: Pinot Blanc, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Schiava (Vernatsch), Pinot Noir a Lagrein. S omezenou distribucí, přesto stejně významné jsou: Pinot Grigio, Chardonnay, Sylvaner, Kerner, Veltliner, Müller Thurgau, Riesling, Yellow Muscat, Cabernet Sauvignon, Merlot a Red Muscat.

7 Informační kampaň o nové evropské bezpečnosti potravin je organizována s materiály v odborném tisku a ve specializovaných publikacích, včetně časopisů, které se zabývají tématy zdraví a zdravé výživy, se zvláštním důrazem na sezónnost výrobků. Internetové stránky poskytují informační podporu a zpřístupňují všechny podrobnosti, které se projektu týkají. Plánuje se natočení videí ke třem produktům z Jižního Tyrolska. Videa se zaměří nejen na historii a tradici řemeslné výroby každého z produktů, ale také na kvalitu, která je zaručena přísnými kritérii pro kontrolu v každé fázi výrobního procesu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Italskou republikou, Jihotyrolským jablečným konsorciem, Konsorciem jihotyrolský špek a Jihotyrolským vinařským konsorciem.

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Mediální partner akce Studijní materiály ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000 Datum:

Více

Partnerství mezi Evropou a zemědělci

Partnerství mezi Evropou a zemědělci Společná zemědělská politika Partnerství mezi Evropou a zemědělci Evropská komise Zemědělství a rozvoj venkova Předmluva Společná zemědělská politika slouží jako most mezi světem, který se čím dál tím

Více

ypická současná delikátní aromati edinečná elegantní charakteristick dostupná sympatická sauvignon lná ryzlink rýnský sympatická c

ypická současná delikátní aromati edinečná elegantní charakteristick dostupná sympatická sauvignon lná ryzlink rýnský sympatická c typická současná delikátní aromati jedinečná elegantní charakteristick dostupná sympatická sauvignon ypická současná delikátní aromati edinečná elegantní charakteristick lná ryzlink rýnský sympatická c

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy

BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy Č.2/2007 Směsné biobrambory? Naši milí biospotřebitelé, členové PRO-BIO LIGY, jak jste jistě zaregistrovali do světa bio vtrhla nová vlna nákupních možností v podobě

Více

K A T A L O G 1 mníšecký festival vína 2013

K A T A L O G 1 mníšecký festival vína 2013 K A T A L O G 1 mníšecký festival vína 2013 Vážení přátelé vína, Vinná réva provází lidstvo od nepaměti. V Čechách je doloženo její intenzivní pěstování od středověku. Dnes jsme svědky obnovy mnoha zaniklých

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jana Rottová Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce 2014 Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce Jana Rottová Vysoká škola hotelová v Praze

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Informační manuál o Fair Trade

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Informační manuál o Fair Trade Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání Informační manuál o Fair Trade Fair Trade malá změna velký rozdíl Tato brožura byla vydána s podporou Velvyslanectví Nizozemského království v Praze a Ministerstva

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Bakalářská práce. 2013 Nela Tvrzická

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Bakalářská práce. 2013 Nela Tvrzická Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Bakalářská práce 2013 Nela Tvrzická Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Regionální

Více

Černé září českého trhu s lihovinami. Srovnání prodeje potravin v Česku a na Slovensku. Za věrnost chce být zákazník náležitě. Obchod v regionech:

Černé září českého trhu s lihovinami. Srovnání prodeje potravin v Česku a na Slovensku. Za věrnost chce být zákazník náležitě. Obchod v regionech: ročník II., www.retailinfo.cz Černé září českého trhu s lihovinami Srovnání prodeje potravin v Česku a na Slovensku str. 16 Za věrnost chce být zákazník náležitě odměněn str. 18 str. 14 Obchod v regionech:

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015

KRAJEM VÍNA. To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 2015 KRAJEM VÍNA To nejlepší z vinařské turistiky na Moravě, kalendář vinařských akcí 2015 www.vinazmoravy.cz OBSAH Úvod......................... 2 Odrůdy........................ 4 Rozdělení vín v České

Více

Analýza italské gastronomie v České republice

Analýza italské gastronomie v České republice Analýza italské gastronomie v České republice Diplomová práce Bc. Andrea Nekvindová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

Jídlo z blízka a jak na něj Místní potravinové systémy. Potravinová suverenita, solidární ekonomika... KPZ

Jídlo z blízka a jak na něj Místní potravinové systémy. Potravinová suverenita, solidární ekonomika... KPZ NÁZEV SEMINÁŘE: Jídlo z blízka a jak na něj Místní potravinové systémy Potravinová suverenita, solidární ekonomika... KPZ LEKTOR Jan Valeška Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10 info@biospotrebitel.cz 272 660

Více

sýry Platnost: 29. 8. 25. 9. 2012 /

sýry Platnost: 29. 8. 25. 9. 2012 / sýry Platnost: 29. 8. 25. 9. 2012 / Osobní odběr Co možná o sýrech nevíte... Sýr se vyrábí především z kravského, kozího a ovčího mléka. Tím je nabídka v našich obchodech v podstatě vyčerpána. Sýr z mléka

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Profil společnosti 2007. český národní symbol

Profil společnosti 2007. český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Pivo je součástí české kultury. Inspirovalo mimo jiné i naše přední literáty, filmaře, hudebníky malíře i fotografy.

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY strana 1 z 17 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru ekologického zemědělství a výroby a distribuce biopotravin Resumé Jako

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

GRISI Plus. září 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS. Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí žlutými okny!

GRISI Plus. září 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS. Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí žlutými okny! Pro vice informací o projektu navštivte prosím; http://www.grisiplus.eu/home/ GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Jižní Estonsko přitahuje návštěvníky do venkovských oblastí

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

úspěšné projekty Programu rozvoje venkova úspěšné projekty Programu rozvoje venkova Vážení přátelé venkova, Slovo ministra dostává se Vám do rukou publikace, ve které jsou představeny úspěšné projekty Programu rozvoje venkova. Zmíněný programový

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

Perlivý svět. Jaro/léto 2011. Vinařstvím roku 2010. Bohemia Sekt Music Fest Akce, na kterou se nezapomíná. / 6 / Tereza Maxová Jsem velký patriot

Perlivý svět. Jaro/léto 2011. Vinařstvím roku 2010. Bohemia Sekt Music Fest Akce, na kterou se nezapomíná. / 6 / Tereza Maxová Jsem velký patriot Jaro/léto 2011 Perlivý svět / 6 / Tereza Maxová Jsem velký patriot / 4 / BOHEMIA SEKT Vinařstvím roku 2010 / 13 / Bohemia Sekt Music Fest Akce, na kterou se nezapomíná Editorial Vínem se upevňují stará

Více

Budou mít potraviny rodný list? str. 16

Budou mít potraviny rodný list? str. 16 ročník I., www.retailinfo.cz Budou mít potraviny rodný list? str. 16 Další marketingový nástroj pro české potraviny str. 20 Obchod v regionech: Jihočeský kraj str. 22 Hygiena potravin (3. část) str. 24

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Obsah Úvod.................................................. 1 Důsledky průmyslového zemědělství.......................... 2 Co je ekologické zemědělství................................

Více