Nové knihy - N A U C N Á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 02 Služby veřejných knihoven :směrnice IFLA /k vydání připravily Christie Koontz a Barbara Gubbin - 2., zcela přeprac. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). knihovnictví, Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí, IFLA/UNESCO Public Library Manifest, 21. stol., veřejné knihovny, funkce knihoven, management knihoven, financování knihoven, knihovní fondy, knihovnické služby, směrnice, normy, standardy, metodické materiály 1 Rousseau, Jean-Jacques, Rozpravy /Jean Jacques Rousseau ; [sestavil a předmluvou opatřil Vladimír Čechák ; přeložila Eva Blažková a Vojtěch Zamarovský] - 2. rozš. vyd. - Praha : Svoboda, s. - MDT: 1. - ISBN: (brož.). filozofie, politická filozofie, francouzská filozofie, Francie, 18. stol., společnost a vláda, osvícenectví Jean Jacques Rousseau ( ) byl jedním z nejvýznamnějších a zároveň nejvlivnějších francouzských filozofů a literátů 18. století. Společně s dalšími velkými filozofy své doby nastínil další možnosti a otázky vývoje lidské společnosti a základní filozofické otázky. 1 Pexidr, Karel, Filosofie pro každého /Karel Pexidr - 1. vyd. - Praha : Beta Books, s. :il. ;20 cm - MDT: 1. - ISBN: (váz.) :. filozofie, myšlení, poznání Tato kniha není pouze odbornou filosofickou studií. Je psána tak, aby byla přístupná širokému okruhu čtenářů. Umožňuje proniknout do jádra filosofických problémů, a to obecně schůdnou, odborně nenáročnou cestou Leman, Kevin, Ženy, přemožte stres, než stres přemůže vás /Kevin Leman ; překlad Dan Drápal - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. psychologie, stres, ženy, zvládání stresu, psychohygiena Každá pracující matka žije pod obrovským tlakem: starost o děti, nedostatek času a peněz, minimální pomoc manžela, nikdy nekončící péče o domácnost, zaměstnání mimo domov. Text nabízí fungující principy, pomocí nichž lze snížit hladinu stresu. Je třeba vycházet ze tří předpokladů: být si vědom svých omezení, zvolit odpovídající cíle, péčí o druhé získat lásku bližního. Důležité je správné nastavení priorit, volba vhodného výchovného stylu a "přirozené kázně" (důslednosti, díky níž se z dětí stanou bytosti, které budou spíše dávat než brát). Je také důležité opustit syndrom "dokonalé matky", neboť si dobrovolně klade nesplnitelné úkoly. Vhodné je tedy stanovení "splnitelného cíle" spolu s kompenzačními prostředky, jež zabírají, když se nedaří (návštěva kina, cvičení, meditace,...). A především: v životě by měla panovat vyváženost mezi odpočinkem, prací a zábavou. 1

2 Činka, Libor, Ovládněte svůj mozek :poslední kniha o mozku a zrychleném učení, kterou budete potřebovat /Libor Činka - 1. vyd. - Brno : BizBooks, s. :barev. il., 1 portrét ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). vyšší psychické procesy, mozek, myšlení, myšlenkové mapy, učení, rychlé čtení, trénink paměti, autohypnóza Příručka o detailech fungování podvědomé mysli k ovládnutí svých schopností. 173 Leman, Kevin, Do pátku bude vaše dítě jiné :pětidenní plán pro zvládnutí vašeho dítěte /Kevin Leman - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). rodinné vztahy, rodiče a děti, výchova dětí, kázeň Kevin Leman je celosvětově známý psycholog, odborník na rodinné vztahy. Jeho kniha je založena na čtyřicetiletých zkušenostech z vlastního manželství a rodičovství (se svou ženou vychovali pět dětí) a na zkušenostech z psychoterapeutické praxe. Dnešní děti jsou stále mocnější. Znají hlavně slova "já" a "dej mi". V rodině se toho od nich očekává stále méně a ony jsou stále méně odpovědné. Rodinu nechápou jako místo, kde by měly něčím přispět, ale jako místo, kde mohou něco dostat. Autor seznamuje rodiče s fungováním dětské psychiky a vysvětluje výchovná pravidla, zformulovaná do pětidenního návodu, kterými lze dosáhnout při výchově dětí úspěchu. Pokud se budete řídit předkládanými zásadami, stanete se rodiči, jakými chcete být, abyste mohli mít dítě, po jakém toužíte. 173 Johnson, Rick, To je můj syn :co mohou matky udělat pro své syny? /Rick Johnson - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, c s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. rodinné vztahy, matky a synové, rodinná výchova, interpersonální komunikace, interpersonální vztahy Autor nabízí mužský vhled a upřímnou radu, porozumění a podporu každé matce, která tápe, pokud jde o výchovu synů. Využívá poznatků z rozsáhlého výzkumu i humorných osobních zkušeností, zabývá se problémy, jako je komunikace, kázeň, sexualita a úcta 173 Jordánová, Zdeňka, Tvoje dítě jako šance pro tebe /Zdeňka Jordánová - 1. vyd. - Praha : Vodnář, s. ;18 cm - MDT: ISBN: (váz.). rodinné vztahy, rodiče a děti, rodičovství, sebepoznání, výchova dětí Promluvy k rodičům o tom, jak vychovávat a přijímat své dítě, neboť děti nám pomáhají lépe poznat sebe sama a přispívají k našemu osobnímu růstu. Autorka provází rodiče jednotlivými etapami rodičovství - od početí dítěte až do dospělosti potomka. Poukazuje na typické problémy a chyby, kterých se rodiče často dopouštějí ve vztazích ke svým dětem, čímž svým potomkům (neúmyslně) ubližují. Své rady a výklady doprovází ukázkami a příběhy ze svého okolí, velmi otevřeně mluví i o zkušenostech z vlastního života. 2

3 316 Keller, Jan, Sociologie středních vrstev /Jan Keller - Vyd Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. sociologie, sociologické analýzy, střední vrstvy, mentalita, společenské postavení, modernita Tento text se zabývá aktuální podobou středních vrstev současnosti: "postmoderní mentalita" jako odraz blahobytné a relativně bezstarostné doby, která už neexistuje, a výraz neschopnosti uvědomit si reálné tlaky, které situaci střední vrstvy mění. 32 Hájek, Petr Smrt v sametu /Petr P. Hájek - V Praze : Daranus, s. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). politika, , Česko, politická moc, vlády, masmédia a politika, dezinformace, manipulace (psychologie), veřejné mínění, demokracie Úvahy Petra Hájka se snaží vyvrátit všeobecně sdílené představy o současných i minulých časech. Autor se věnuje poměrně pestrému spektru dějinných i politických problémů: české politice po listopadu 1989, pražskému jaru, osobnostem Václava Havla a Václava Klause i rozdílů mezi nimi, různým událostem světových dějin, české společnosti, demokracii, politické ideologii, moci médií atd. 323(437) Peroutka, Ferdinand, Ferdinand Peroutka pro Svobodnou Evropu :unikátní rozhlasové komentáře /uvádí Jan Bednář - Vyd Praha : Radioservis, s. ;21 cm - MDT: 323(437). - ISBN: (váz.) :. Vnitřní politika ČR, Česko, 20. stol., společnost, politika, vláda, rozhlasové komentáře, Svobodná Evropa, novináři, Peroutka, Ferdinand Unikátní a dosud nepublikované rozhlasové vstupy z počátečního, mimořádně krutého, období komunistického režimu v Československu. V roce 1951 se Ferdinand Peroutka v New Yorku stal jedním ze zakladatelů rozhlasové stanice Svobodná Evropa a jejím prvním ředitelem. Na rozhlasových vlnách hovořil k lidem doma každý týden řadu let. Jeho politické komentáře představují mimořádně zajímavou část poválečné publicistiky. 336 Pikora, Vladimír, Nahá pravda :aneb co nám neřekli o našich penězích a budoucnosti /Vladimír Pikora & Markéta Šichtařová - 1. vyd. - Praha : NF Distribuce, s. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.). Finance. Bankovnictví.Burzy, veřejné finance, zadluženost, světová ekonomika, státní dluhy, ekonomika, reformy, důchodové zabezpečení Autoři se zamýšlejí nad problematikou penzijní reformy, finanční krize i budoucnosti eurozóny. Snahou autorů je vysvětlit zmíněné problémy i ekonomicky málo erudovanému čtenáři. 37 Pedagogika pro učitele /A. Vališová, H. Kasíková (eds.) ; autorský kolektiv Miroslav Bureš... [et al.] - 2., rozš. a aktualiz. vyd. - Praha : Grada, s. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.). Výchova. Vzdělávání, pedagogika, vzdělávání učitelů, učitelé, učitelství Vysokoškolská učebnice vycházející z moderních pedagogických zásad se snaží reagovat na aktuální potřeby i dílčí podněty, které se projevují v profesní přípravě učitelů. 3

4 371.3 Grecmanová, Helena, Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP /Helena Grecmanová, Eva Urbanovská - Vyd Olomouc : Hanex, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). metody a formy vyučování, aktivizační metody ve výuce, rozvoj myšlení, učení, psychofyziologie, vzdělávácí programy, Česko, metody, vyučování, pedagogika Problematika moderního vyučování v podmínkách českého školství se zaměřením na aktivizační metody výuky. 615 Bakan, Joel, Dětství pod palbou :jak velký byznys ovlivňuje děti /Joel Bakan ; přeložila Petra Němečková - Vyd Praha : Triton, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). Farmakologie, psychofarmaka, děti, rodiče, lékaři, manipulace (psychologie), duševní poruchy, farmakologický marketing, nadnárodní firmy Velké firmy si našly nový zdroj zisku: naše děti. Počet dětí užívajících psychofarmaka prudce stoupl poté, co výrobci farmak začali používat zákeřné a často i nelegální praktiky, aby zajistili, že u dětí budou mnohem častěji než dříve diagnostikovány duševní poruchy, a aby přesvědčili rodiče, že jejich potomci musí nutně užívat léky Bezděk, Miloslav Elektronika.Miloslav Bezděk - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, s. - MDT: ISBN: (brož.). elektronika, elektronické obvody, stabilizátory, usměrňovače napětí, zesilovače, oscilátory, integrované obvody, učebnice 1. díl učebnice základů elektroniky a elektronických obvodů pro střední odborné školy. Učebnice je vhodná pro střední odborné školy a odborná učiliště. Je rozdělena do deseti kapitol. Začíná s vysvětlováním základních pojmů z elektroniky a základů elektronických obvodů. V jednotlivých kapitolách srozumitelně pojednává o stabilizátorech a usměrňovačích napětí, o zesilovačích, oscilátorech atd. Tento první díl končí kapitolou o integrovaných obvodech. 623 Lakosil, Jan, Utajená obrana Šumavy :lehké opevnění jihozápadních hranic Československa od Mnichova po současnost /Jan Lakosil - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s., [16] s. obr. příl. :il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). vojenská technika, opevnění, dějiny, , Československo, Šumava, obranné systémy, pohraničí, bunkry, řopíky Historie lehlého opevnění v prostoru Šumavy od roku 1938 až do současnosti. 4

5 623 Svoboda, Tomáš, Velká kniha o malých bunkrech :československé lehké opevnění /Tomáš Svoboda, Jan Lakosil, Ladislav Čermák - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s., [16] s. barev. obr. příl. :il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). vojenská technika, , opevnění, Československo, řopíky, lehká opevnění, pevnosti, bunkry Publikace představuje první ucelené zpracování problematiky čs. lehkého opevnění, budovaného především proti Německu v letech Kniha vychází z rozsáhlého archivního výzkumu i z průzkumu více než 7 tisíc dochovaných pevností. Nejdříve uvede čtenáře do období vzniku prvních představ o opevňování Československa a podrobně vysvětlí výstavbu lehkého opevnění starého i nového typu. Poprvé je zde publikována kompletní typologie jednotlivých objektů lehkého opevnění a formou trojrozměrných rekonstrukcí jsou představeny také nerealizované typy. V další části jsou vylíčeny způsoby boje v lehkém opevnění. Publikace je doplněna tabulkovými přehledy, výkresovou dokumentací, dobovými i současnými fotografiemi Pavlůsek, Alois Lotus /Alois Pavlůsek, Ondřej Pavlůsek - Vyd Brno : Computer Press, vi, 141 s. :il. (některé barev.) ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. dopravní prostředky, Lotus Cars (firma), Lotus (automobily), automobily, sportovní automobily, závodní automobily, Velká Británie, stol., dějiny dopravních prostředků Monografie o historii automobilové značky a uvádění jednotlivých modelů od jejího vzniku roku Obsahuje také historii závodního typu automobilů Lotus. 65 Brown, Brené Dary nedokonalosti /René Brownová - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, c s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). management, sebezdokonalování, sebepoznání, životní harmonie, kvalita života, spokojenost, sebevýchova, sebepojetí Zapomeňte na to, kým byste podle svých představ měli být, a příjměte to, kým jste. 65 Chapman, Gary D Pět jazyků ocenění v pracovních vztazích /Gary Chapman a Paul E. White - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, c s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). management, manažerská komunikace, pracovní vztahy, hodnocení pracovníků, pracovní motivace, pracovní spokojenost Příručka věnovaná motivaci pracovníků prostřednictvím různých způsobů ocenění jejich výkonu. Dle autorů potřebují lidé na pracovišti pociťovat ocenění, aby je práce mohla těšit, aby mohli odvádět kvalitní pracovní výkony a plnit náročné či dlouhodobé úkoly. Správný a citlivý způsob povzbuzení může výrazně zlepšit vztahy na pracovišti, zvýšit uspokojení z práce a vytvořit pozitivnější pracovní prostředí. Cílem příručky je poskytnout informace o různých způsobech ocenění, popsat je a seznámit s jejich fungováním v každodenní realitě a v různých kontextech (např. v dobrovolnickém prostředí). 5

6 796/799 Jágr, Josef, Kladno hokejové :osmdesát let ledního hokeje na Kladensku /Josef Jágr, Miroslav Oliverius - Kladno : Pro Statutární město Kladno v nakl. Rego vydala firma Dr. Josef Ženka, s. :il. a portréty (některé barev.) ;25 cm - MDT: 796/ ISBN: (váz.). Sport. Sportovní hry, HC Rabat Kladno, POLDI SONP Kladno, , lední hokej, Česko, hokejové kluby, dějiny sportu, hokejisté, Kladno (Česko), Kladensko Kniha mapuje osmdesátiletou historii ledního hokeje ve městě Kladně a hokejových oddílů v okolních obcích Kladenska. 80 Nový slovník cizích slov pro 21. století /[sestavil kolektiv autorů... pod vedením Matěje Bartáka, Jitky Vebrové a Renaty Rychlé] - Vyd Praha : Plot, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). jazykověda, čeština, cizí slova, slova, výrazy, pojmy, vysvětlení, jazykové slovníky, výkladové slovníky Publikace obsahuje cizí slova a zároveň vysvětluje jejich přesný význam a škálu možného užití. Slovník obsahuje slova, která patří do naší slovní zásoby i když nemají české kořeny. Jde o slova, která mají kořeny v latině, němčině, angličtině, sanskrtu nebo skandinávských jazycích, ale přesto v češtině jaksi zdomácněla a dnes už by nikoho nenapadlo, že jsou vlastně cizí. Tato kniha má jediný cíl - ozřejmit jejich přesný význam a škálu možného užití. Snaží se být jakousi nápovědou, pokud si nebudete úplně jisti a také rádcem, pokud nějaké to cizí slovo do svého slovníku zařadíte Knappová, Miloslava, Jak se bude Vaše dítě jmenovat? /Miloslava Knappová - Vyd. 3., dopl. a přeprac. - Praha : Academia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: X (brož.). čeština, osobní jména, křestní jména, jména, původ, význam Již třetí vydání této knihy je aktualizované v souladu s jazykovým, společenským i legislativním vývojem. Obsahuje jména česká i cizojazyčná, věnuje se jejich významu, pravopisu, výskytu a oblibě. 908( ) Košťál, Vratislav, Historická sídla Středočeského kraje.vratislav Košťál, Renata Košťálová ; foto Vratislav Košťál - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, s. :il., mapy, erby ;22 cm - MDT: 908( ). - ISBN: (brož.) :. Vlastivěda Slánska, Kladenska, Berounsko, Kladensko, Slánsko, Beroun-oblast (Česko), Kladno-oblast (Česko), Rakovník-oblast (Česko), Slaný-oblast (Česko), Bakov, Bílichov, Bílý Újezdec - Šternberk, Šternberk, Blahotice, Koleč, Slatina, Smečno, Zvoleněves, Želevčice, Budenice, Dolní Kamenice, Hospozín, Sazená, Uhy, Vraný, Zlonice - Štáf, Buštěhrad, Kladno (Česko), Lány, Malá Dobrá, Pavlov, Unhošť, regionální, Česko, hrady, zámky, tvrze, historická sídla, historie, architektura, pověsti, osobnosti, přírodní památky, technické památky Druhý díl šestidílné ediční řady Historická sídla Středočeského kraje, který podrobně mapuje a dokumentuje hrady, zámky a tvrze v regionech Berounska, Kladenska a Rakovnicka. Kniha je opět vybavena mnoha unikátními černobílými fotografiemi a přináší, stejně jako díl první, zcela nový pohled na místní historické objekty, některé velmi cenné, jiné skromnější, které jsou však všechny dokladem působení, péče a umu minulých panovnických a šlechtických elit. 6

7 908.4 Náplava, Miroslav, Albánie :kráska se špatnou pověstí /Miroslav Náplava, Petr Horký - Brno : Jota, s., [60] s. obr. příl. :il. (převážně barev.), portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). Vlastivěda Evropy, Albánie, reálie, cestopisy Zajímavé zpracování cest po Albánii, jež napsali dva kamarádi, kteří se tam už poněkolikáté vypravili. Je to země, kde nenajdete oslnivou architekturu, strhující umělecké sbírky, majestátní hrady či zámky. Bohatství země spočívá v divoké přírodě až na výjimky bez značených turistických chodníků, zákazů stanování a rozdělávání ohně. Je zde také možnost koupat se na liduprázdných plážích a pobývat v místech, kam noha turisty ještě nevkročila. Např. pro vyznavače terénních vozů představuje tato země ráj, kde se mohou podle libosti vyžít. Zkrátka krásy Albánie skýtají velké množství nevšedních zážitků ať už se svojí krásnou přírodou, tak i se svými přátelskými a svéráznými obyvateli Vacková, Monika, Japonsko & Korea /text a foto Monika a Jirka Vackovi - 1. vyd. - [Zbuzany] : Altiplano, s. :barev. il., mapy, portréty ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). vlastivěda Asie, Japonsko, Korea, reálie, cestování, cestopisy, turistika, cykloturistika Novomanželé se rozhodli, že se vydají na netradiční svatební cestu do dvou zemí východní Asie - Japonska a Koreje. Obě země procestovali na kolech za více než 70 dní. Navštívili čtyři největší japonské ostrovy (Honšú, Kjúšú, Šikoku a Hokkaidó) a Jižní Koreu. Podělí se s námi o své zážitky z japonských (Tokio, Sapporo, Osaka, Nagano, Hirošima) i korejských měst (Soul, Busan) i venkova. Kniha rovněž obsahuje základní geografické údaje o obou zemích nebo praktické informace určené turistům (ceny potravin, nápojů, ubytování, internetové vybavení atd.). Text je doplněn fotografiemi Vacková, Monika, Madagaskar náš osudový /[text a foto] Monika a Jika Vackovi - 1. vyd. - [Praha] : Altiplano, s. :barev. il., mapy ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). Vlastivěda Afriky, Madagaskar, reálie, cestování, turistika, cykloturistika, cestopisy Manželé Vackovi popisují svoji druhou cestu na Madagaskar. Jsou zde barvitě vylíčena jak místa na ostrově, která navštívili (ať už to byly zajímavé turistické oblasti, nebo naopak tak odlehlá místa, že tam málokterý turista zavítá), tak i způsob života zdejších obyvatel. Při první návštěvě tohoto jedinečného ostrova se Monika a Jirka prakticky moc neznali, ale druhou cestu podnikli už jako manželé. Kniha obsahuje také spoustu praktických informací, jako jsou ceny jídla a pití, ubytování, dopravy atp. Velké množství krásných barevných fotografií je samozřejmostí /.8 Vacková, Monika, Přes Altiplano na svatbu /Monika a Jirka Vackovi - 1. vyd. - [Zbuzany] : Altiplano, s. :barev. il., mapy, portréty ;25 cm - MDT: 908.7/.8. - ISBN: (váz.). Vlastivěda Ameriky, Jižní Amerika, reálie, cestování, turistika, cykloturistika Cestopisné zážitky z neobvykle dlouhé a exotické svatební cesty - z devítiměsíčního putování po devíti zemích Jižní Ameriky. Vyprávění o devítiměsíčním cestování po Kolumbii, Ekvádoru, Galapágách, Peru, Bolívii, Chile, Velikonočním ostrově, Argentině, Uruguayi, Paraguayi, Brazílii i Antarktidě, které se ve větší míře odehrávalo na kole. Doplněno barevnými fotografiemi a informacemi o tom, co vše je třeba k uzavření sňatku v zahraničí. 7

8 929 Vzkazy domů :příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil ) /[autoři textů Madeleine K. Albright... et al. ; ilustrace Petr Sís ; fotografie Miloš Fikejz... et al. ; editorka Lucie Wittlichová ; překlad Radek Blaheta] = Messages home : stories of Czechs who went abroad (emigration and exile ) / [authors of the texts Madeleine K. Albright... et al. ; illustrations Petr Sís ; photographs Miloš Fikejz... et al. ; editor Lucie Wittlichová ; translation Radek Blaheta] - 1. vyd. - Praha : Dny české státnosti : Labyrint, s. :il., portréty, faksim. ;26 cm - MDT: ISBN: (Dny české státnosti ; váz.). životopisy, úvahy, biografie, Česko, stol., emigrace, exil, emigranti, osobnosti, zahraničí Příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil ). 929 Bloch, E. Hamann, Brigitte, Hitlerův ušlechtilý Žid :život Eduarda Blocha, lékaře chudých /Brigitte Hamannová ; přeložil Petr Dvořáček - V českém jazyce vyd Praha : Prostor, s. :il., portréty, faksim. ;21 cm - MDT: 929 Bloch, E.. - ISBN: (váz.) :. životopisy, Bloch, Eduard, Hitler, Adolf, Hitler (rodina), stol., lékaři, Židé, Rakousko, 2. světová válka, emigranti, Spojené státy americké Poutavě zpracovaná životopisná studie z pera vídeňské historičky. Eduard Bloch, židovský lékař žijící v rakouském Linci, je mimo jiné zajímavou osobností tím, že léčil těžce nemocnou matku Adolfa Hitlera. Velmi mladý Hitler byl na svou matku nadmíru fixovaný a doktoru Blochovi byl za jeho péči velmi vděčný. Po anšlusu Rakouska dal "Vůdce" E. Blocha pod ochranu lineckého gestapa a v roce 1940 mohl Bloch s manželkou vycestovat do USA. Velký rozruch způsobil popis jeho setkání s mladičkým Hitlerem, kterého poznal jako velmi citlivého a milujícího syna, k němuž měl srdečný vztah a netušil, že "jednou bude ztělesněním vší špatnosti". 929 Cohen, L. Reynolds, Anthony Leonard Cohen :pozoruhodný život /Anthony Reynolds - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s., [24] s. obr. příl. :il., portréty ;25 cm - MDT: 929 Cohen, L.. - ISBN: (váz.). životopisy, Cohen, Leonard, zpěváci, hudebníci, textaři, spisovatelé, písničkáři, folk, Kanada, stol. Životní i umělecké osudy slavného kanadského písničkáře Leonarda Cohena, který už od konce 60. let 20. století patří ke smetánce (nejen) folku a je zároveň i uznávaným literárním autorem. 929 Goebbels, J. Goebbels, Joseph, Joseph Goebbels - deníky 1938 /[přeložil Jiří Hájek] - Vyd [Litvínov] : Dialog, s. ;21 cm - MDT: 929 Goebbels, J.. - ISBN: (váz.) :. deníky, Goebbels, Joseph, politici, život, činnost, nacismus, fašismus, ministři, propaganda, nacisté, Německo, Velkoněmecká říše ( ) Autentický deník jednoho z nejvyšších pohlavárů nacistického Německa, ministra propagandy. Pro nás jsou zajímavé zejména zápisky z roku 1938, například poznámky na téma jak je důležité, aby Němci získali tajně do vlastnictví některé francouzské noviny (jak překvapivé, že se v nich pak začaly objevovat články proti spojenectví s Československem) nebo o tom, že Hitler považoval prezidenta Beneše za velmi nebezpečného protivníka. 8

9 929 Redford, R. Callan, Michael Feeney Robert Redford /Michael Feeney Callan - Vyd Praha : Vyšehrad, s. :il., portréty ;25 cm - MDT: 929 Redford, R.. - ISBN: (váz.) :. životopisy, Redford, Robert, filmoví herci, filmoví režiséři, filmoví producenti, stol., film, Spojené státy americké, osobnosti Monografie amerického filmového herce a režiséra Roberta Redforda. 929 Roubal, A. Antonín Roubal botanik a salesián /[editor Lukáš Krinke ; autoři dílčích textů Lukáš Krinke... et al.] - Vyd Kladno : Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, s. :il. (některé barev.), portréty, faksim. ;23 cm - MDT: 929 Roubal, A.. - ISBN: (brož.). životopisy, Roubal, Antonín, botanici, salesiáni, Kladensko, Slánsko, regionální, léta 20. stol., flóra, ochrana přírody a krajiny, herbáře, kartotéky, život, dílo Kniha o kladenském botanikovi, Antonínu Roubalovi ( ), autorovi jednoho z nejrozsáhlejších herbářů kladenského regionu Jackson, Robert, Churchillova louže :válka v kanále La Manche /Robert Jackson ; [z anglického originálu... přeložil Martin König] - Vyd Praha : Naše vojsko, s. :il. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). Dějiny 2. světové války, , 2. světová válka, Lamanšský průliv, vojenské operace Autor, který je vojenským historikem, vypráví příběh války v kanálu La Manche od začátku až do konce. 9

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Johnson, Steven, 1968- Odkud se berou dobré nápady /Steven Johnson - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2012. - 254 s. :il. ;22 cm - MDT: 0. - ISBN: 978-80-7363-361-5 (váz.). všeobecnosti, objevy,

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Dvořák, Otomar 1951- Největší české záhady :záhadné a neuvěřitelné jevy dávné a nedávné minulosti /Otomar Dvořák - Praha : XYZ, 2007. - 254 s. :il., faksim. ;22 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-87021-99-6

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Ercivan, Erdogan, 1962- Zfalšovaná věda /Erdogan Ercivan - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2010. - 165 s. ;21 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-7424-019-5 (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, věda a společnost,

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Liška, Vladimír, 1955- Nejděsivější místa české historie :po stopách tajemných míst s ozvěnou času /Vladimír Liška - V Praze : XYZ, 2012. - 259 s. :il. ;19 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-7388-619-6

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 122/129 Jaroš, Boris, 1955- Hvězdy minulých životů /Boris Jaroš ; - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2005. - 277 s. :il. ;21 cm - MDT: 122/129. - ISBN: 80-242-1380-X (váz.). Speciální metafyzika, fyzioterapie,

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Richarz, Klaus, 1948- Unese mravenec nosorožce? :rekordy ve zvířecí a rostlinné říši /Klaus Richarz, Bruno P. Kremer ; ilustrace Friedrich Werth ; - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2009. - 167 s. :il. ;21 cm

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 133 Goodman, Linda 1925-1995 Sluneční znamení /Linda Goodmanová ; [z anglického originálu... přeložila Lenka Rubensteinová] - Vyd. 2., V Jotě 1. - Brno : Jota, 2011. - 526 s. ;21 cm - MDT: 133. - ISBN:

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 03 Jarolímková, Stanislava, 1947- Co encyklopedie tají a co my prozradíme /Stanislava Jarolímková ; [ilustroval a mapky zhotovil Štěpán Zavadil] - Vyd. 1. - Praha : R + H, nakladatelství Motto, 2011. -

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Analýza programové náplně na letních dětských táborech

Analýza programové náplně na letních dětských táborech MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza programové náplně na letních dětských táborech Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví

KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví Výtisk zdarma Platí od 11. 8. do 14. 9. 2008 nebo do vyprodání zásob KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví Adresy prodejen na zadní straně ZÁŘÍ S BARBAROU NESVADBOVOU str. 9 129, BĚŽNÁ CENA 149, str. 15

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění

Více

WWW. Z obsahu: pozvání na výstavu krajek. neznámý dopis Franze Kafky. Frankenstein horor na objednávku. v bibliografii je 234 titulů

WWW. Z obsahu: pozvání na výstavu krajek. neznámý dopis Franze Kafky. Frankenstein horor na objednávku. v bibliografii je 234 titulů Č A S O P I S P R O K N I H K U P C E, K N I H O V N Y, N A K L A D AT E L E A Č T E N Á Ř E ROČNÍK VII /2008 23. 6. 2008 13. 7. 2008 12 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu krajek neznámý dopis

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 03 Ottův slovník naučný :illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí - [Polička] : Argo, 1996-. - sv. :il., mapy, plány (některé barev.) ;25 cm - MDT: 03. - ISBN: 80-7203-136-8 (Argo : díl 8 : váz.).

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

JARNÍ NOVINKY A BESTSELLERY. z nakladatelství Mladá fronta

JARNÍ NOVINKY A BESTSELLERY. z nakladatelství Mladá fronta ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 15. 6. 6. 7. 2015 12 Vaše knihkupectví Peter May Výjimeční lidé www.facebook.com/pasekanakladatelstvi Výprava do úžasného světa matematiky

Více

WWW. Umíte číst ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009. Karmelitánské nakladatelství Každý týden novinky v distribuci

WWW. Umíte číst ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009. Karmelitánské nakladatelství Každý týden novinky v distribuci ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 22. 6. 2009 12. 7. 2009 12 Vaše knihkupectví Umíte číst www.dobre-knihy.cz mezi řádky? Knihy přes internet snadno a levně. Přesvědčte

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Cestování, eseje, paměti, publicistika, beletrie, sport Vážení a milí čtenáři! Řadu let vydáváme netradiční cestopisy a průvodce z domova i ze zahraničí. Tentokrát

Více