SLUŽBA OSAMĚLÉHO SLUŽEBNÍKA. Zraněný ranhojič ÚVOD I. ZRANĚNÝ SLUŽEBNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLUŽBA OSAMĚLÉHO SLUŽEBNÍKA. Zraněný ranhojič ÚVOD I. ZRANĚNÝ SLUŽEBNÍK"

Transkript

1 SLUŽBA OSAMĚLÉHO SLUŽEBNÍKA Zraněný ranhojič ÚVOD Uprostřed našeho světa, který se zmítá v křečích, opakovaně pozvedají muži a ženy své hlasy, aby s neuvěřitelnou smělostí prohlašovali, že čekáme na Osvoboditele. Čekáme, prohlašují, na Mesiáše, který nás osvobodí od zášti a útlaku, od rasismu a války - Mesiáše, který přinese spravedlnost a mír. Jestliže je duchovní služba nositelem příslibu tohoto Mesiáše, pak ať už se dozvíme o Jeho příchodu cokoli, poskytne nám to hlubší porozumění tomu, co se po dnešní službě vyžaduje. Jak náš Osvoboditel přijde? V talmudu jsem našel jednu starou legendu, která nám může naznačit začátek odpovědi: Rabbi Jošua ben Levi narazil u vchodu do jeskyně rabbiho Šimerona ben Jochaje na proroka Elijáše... Zeptal se Elijáše: Kdy přijde Mesiáš? Elijáš odpověděl: Jdi a zeptej se ho sám. Kde je? Sedí v branách města. Jak ho poznám? Sedí mezi chudáky pokryt ranami. Ostatní si sundávají obvazy ze všech svých ran a pak si tyto rány opět obvazují. On si je však převazuje jednu po druhé. Říká si totiž: Možná že mě někdo bude potřebovat: pokud ano, musím být vždy připraven, abych se ani o chvilku neopozdil. (Převzato z traktátu Sanhedrin) Tento příběh nám říká, že Mesiáš sedí mezi chudáky a převazuje si jednu ránu po druhé, protože očekává, že ho někdo bude potřebovat. Tak je tomu i s duchovním služebníkem. Jelikož je jeho úkolem zviditelňovat první známky osvobození pro ostatní, musí si pečlivě obvazovat svoje rány a očekávat okamžik, kdy ho někdo bude potřebovat. Je povolán k tomu, aby byl zraněným ranhojičem, tím, kdo musí pečovat o svoje rány, ale zároveň být při praven léčit rány druhých. Je zraněným služebníkem i služebníkem, který léčí. Tato dvě pojetí bych rád prozkoumal v této poslední kapitole. I. ZRANĚNÝ SLUŽEBNÍK Talmudický příběh říká, že Mesiáš je přípraven okamžitě pomoci druhým, protože si rány převazuje jednu po druhé. Ježíš dal tomuto příběhu nový rozměr, když ze svého zničeného těla učinil cestu k uzdravení, osvobození a novému životu. A tak stejně jako Ježíš, ten, kdo hlásá osvobození, je povolán nejen k tomu, aby se staral o svoje vlastní rány i rány ostatních, ale také k tornu, aby své rány učinil důležitým zdrojem své léčivé síly.

2 Čím však jsou tyto rány? Mnohé hlasy o nich hovořily mnoha způsoby. Naše současná situace bývá vyjadřována slovy jako odcizení, odloučení, izolovanost a osamělost. Slovo osamělost asi nejlépe vystihuje naši bez prostřední zkušenost, a tudíž nám i nejlépe umožňuje porozumět naší zraněnosti. Osamělost duchovního je obzvláště bolestivá, neboť kromě své zkušenosti, kterou má jako člověk v moderní společnosti, pociťuje i tu osamělost, která vyplývá ze změny v chápání významu samotné profese duchovního. 1. Osobní osamělost Žijeme ve společnosti, kde se osamělost stala jednou z nejbolestivějších ran člověka. Soutěžení a rivalita, které stále více prostupují naše životy již od narození, způsobily, že si svoji osamocenost zřetelně uvědomujeme. Toto uvědomění zase vede mnohé k tomu, že zakoušejí stále větší úzkost a intenzivně touží po prožitku jednoty a společenství. Také vede lidi k tomu, aby se znovu ptali, jak mohou láska, přátelství, bratrství a sesterství osvobodit člověka z izolace a poskytnout mu pocit důvěrné blízkosti a sounáležitosti. Všude kolem sebe vidíme mnoho způsobů, jimiž se lidé západního světa pokoušejí uniknout této osamělosti. Psychoterapie, mnohé instituce, které nabízejí skupinové zkušenosti s verbálními i mimoverbálními technikami komunikace, letní kurzy a konference za účasti odborníků, instruktorů i tzv. objímačů, kde lidé mohou sdílet společné problémy, a mnohé pokusy o vytvoření liturgie s intimní atmosférou, kde se pokoj pouze nepřeje, ale i prožívá - všechny tyto stále populárnější jevy jsou známkami bolestivého pokusu o proražení zdi osamělosti. Čím více však o osamělosti přemýšlím, tím více se domnívám, že rána osamělosti je jako Velký kaňon - hluboký zářez do povrchu naší existence, který se stal nevyčerpatelným zdrojem krásy a porozumění sobě samému. Proto bych chtěl jasně a nahlas vyslovil to, co možná vypadá nepopulárně a snad i pohoršlivě: Křesťanský způsob života neodstraňuje naši osamělost; ochraňuje ji a opatruje jako vzácný dar. Někdy se zdá, jako bychom dělali všechno možné, abychom se vyhnuli bolestivé konfrontaci se svojí nevyhnutelnou lidskou samotou, čímž umožňujeme, aby nás lapili falešní bohové, kteří nám slibují okamžitou spokojenost a rychlou pomoc. Prožívání bolestivé osamělosti ale může být pozváním k překonání omezenosti naší lidské existence a k pohledu za hranice našeho života. Možná že toto zakoušení osamělosti je darem, který musíme chránit a střežit, protože naše osamělost nám ukazuje naši vnitřní prázdnotu, která, jeli špatně pochopena, může být destruktivní, ale také plna příslibů do budoucna pro toho, kdo dovede snášet její sladkou bolest. Když jsme nedočkaví, když se chceme osamělosti zbavit příliš brzy a snažíme se odloučenost a neúplnost, které pociťujeme, příliš brzy překonat, snadno dochází k tornu, že k lidem okolo nás přistupujeme s přehnaným očekáváním. Ignorujeme, co stejně už někde hluboko ve svém nitru tušíme že žádná láska či přátelství, žádné důvěrné objetí či něžný polibek, žádné společenství, komunita či kolektiv, žádný muž nebo žena nikdy nebudou schopni uspokojit naši touhu po vysvobození z osamělosti. Ta to pravda je natolik zneklidňující a bolestivá, že si raději pohráváme s iluzemi, než abychom čelili pravdě o naší existenci. Neustále doufáme, že jednoho dne nalezneme muže, který doopravdy rozumí tomu, co prožíváme, ženu, která vnese do našeho neklidného života pokoj, zaměstnání, ve kterém můžeme uplatnit své schopnosti, knihu, která nám všechno vysvětlí, a místo, kde se můžeme cítit doma. Taková falešná naděje nás vede k tomu, že máme příliš velké požadavky, a připravuje nám cestu k zahořklosti a nebezpečnému nepřátelství, které se dostaví, když zjistíme, že nikdo a nic nemůže splnit naše přehnaná očekávání.

3 Mnoho manželství je v troskách, protože ani jeden z partnerů nebyl schopen splnit často podvědomé očekávání, že ten druhý odstraní jeho či její osamělost. I mnoho svobodných žije s naivní představou, že v důvěrném manželském vztahu se zbaví své osamělosti. Když žije s těmito falešnými nadějemi a iluzemi duchovní, znemožňuje sám sobě učinit z vlastní osamělosti zdroj lidského porozumění a je neschopen poskytnout jakoukoli skutečnou pomoc mnohým, kteří nerozumí svému utrpení. 2. Profesní osamělost Rána osamělosti v životě duchovního bolí o to víc, že nemá jen podíl na všeobecné situaci lidské izolovanosti, ale také zjišťuje, že jeho profesní vliv na ostatní se zmenšuje. Úkolem duchovního je hovořit o nejdůležitějších otázkách života: narození a smrti, manželství a rozluce, lásce a nenávisti. Má neutuchající touhu dávat lidským životům smysl, ale shledává, že stojí na okraji dění a že je pouze neochotně připouštěn na místo, kde jsou činěna rozhodnutí. V nemocnicích, které jsou často svědkem prvního křiku člověka i jeho posledních slov, jsou duchovní nezřídka spíše tolerováni než vyžadováni. Ve věznicích, kde je bolestně pociťována lidská touha po osvobození a svobodě, se kaplan cítí jako provinilý přihlížející, jehož slova jen stěží obměkčí vedení věznice. Ve městech, kde si děti hra jí mezi budovami a staří lidé umírají opuštěni a zapomenuti, nejsou protesty kněží brány příliš vážně a jejich požadavky visí ve vzduchu jako řečnické otázky. Mnohé kostely, které zdobí slova ohlašující spásu a nový život, jsou často jen společenským salonem pro ty, kteří se ve svém starém životě cítí docela spokojeně, kteří nechtějí dovolit slovům duchovního, aby proměnila jejich kamenná srdce ve výhně, kde meče mohou být překovány na radlice a kopí na vinařské nože. 15 Bolestivým paradoxem je, že duchovní, který se chce dotýkat samotného středu lidských životů, se nachází na periferii a často marně prosí o vstup. Zdá se, že nikdy není v centru dění, tam, kde se tvoří plány a projednávají strategie. Vždycky to vypadá, jako by s několika plačícími ženami přicházel v nesprávnou dobu na nesprávná místa s nesprávnými lidmi, za městské zdi, kde hostina už skončila. Před několika lety, když jsem působil jako kaplan na lince Holandsko - Amerika, stál jsem na můstku obrovského nizozemského zaoceánského parníku, který se snažil proplout hustou mlhou do rotterdamského přístavu. Mlha byla tak hustá, že kormidelník neviděl ani příď lodi. Kapitán, který pozorně naslouchal operátorovi radarové stanice, jenž mu hlásil polohu mezi ostatními loděmi, chodil nervózně nahoru a dolů po můstku a křičel povely směrem ke kormidelníkovi. Když na mě nečekaně narazil, vyhrknul ze sebe: Hergot, otče, jděte mi z cesty. Když už jsem se chystal, že s pocity neschopnosti a viny odejdu pryč, vrátil se a řekl: Proč jen nejste někde poblíž. Tohle je možná jediná chvíle, kdy vás budu skutečně potřebovat. Není to tak dlouho, kdy jsme se cítili jako kapitáni, kteří řídí svoji loď s pocitem kompetentnosti a sebedůvěry. Nyní překážíme v cestě. Naše situace je taková, že jsme bezmocní, nedůležití, dobří snad jen k tornu, aby se pár členů posádky, kteří se místo vytírání paluby flákají, mohlo s námi napít piva. Když je pak pěkné počasí, to už nás vůbec nikdo nebere vážně. Rána naší osamělosti je skutečně hluboká. Možná jsme na to doposud zapomínali, protože nás rozptylovala spousta věcí. Naše neschopnost změnit svět pomocí dobrých úmyslů

4 a upřímného jednání a náš nechtěný přesun na okraj života však způsobily, že nyní si už uvědomujeme, že tato rána je stále zde. Vidíme tedy, že osamělost je ranou duchovního nejen proto, že se nachází ve stejné situaci jako ostatní lidé, ale také kvůli velice obtížné situaci jeho profese. Právě tuto ránu je povolán ovazovat s větší péčí a pozorností, než to obvykle činí druzí. Hluboké porozumění vlastní bolesti mu totiž umožňuje proměnit svoji slabost v sílu a nabídnout svoji zkušenost jako zdroj uzdravení těm, kdo jsou ztraceni v temnotě svého špatně pochopeného utrpení. Plnit tento úkol je velice obtížné, protože pro duchovního, který se věnuje budování společenství víry, je opuštěnost ranou, která se snadno stává předmětem popírání a opomíjení. Když je však bolest přijata a pochopena, popírání již není nutné a duchovní služba se může stát službou uzdravující. II. UZDRAVUJÍCÍ SLUŽEBNÍK Jak se rány mohou stát zdrojem uzdravení? Toto je otázka, kterou je třeba pečlivě promyslet, neboť chceme-li dát naše zraněná já do služby ostatním, musíme se zabývat vztahem mezi naším profesním a osobním životem. Na jednu stranu, žádný duchovní nemá ukrývat ani by neměl chtít ukrývat svoji životní zkušenost před těmi, kterým chce pomoct. Zatímco lékař může být dobrým lékařem i tehdy, když jeho soukromý život a práce jsou striktně odděleny, žádný duchovní nemůže dobře sloužit bez neustálého a nezbytného sdílení své osobní zkušenosti. Na druhou stranu, koncept zraněného ranhojiče lze velice snadno zneužít pro obhajobu určité formy duchovního exhibicionismu. Duchovní, který hovoří z kazatelny o svých osobních problémech, svému shromáždění vůbec nepomůže, neboť ten, kdo druhému člověku říká, že má stejné problémy jako on, nemůže nikomu pomoci. Po známky typu: Nebuď smutný, vždyť i já trpím stejnou sklíčeností, zmateností a úzkostí jako ty, nikomu nepomáhají. Tento duchovní exhibicionismus malou víru neposiluje a namísto vytváření nových perspektiv způsobuje malomyslnost. Otevřené rány zapáchají, ale neuzdravují. Učinění našich ran zdrojem uzdravení tedy nevyžaduje sdílení povrchních osobních bolestí, ale neustálou ochotu vidět vlastní bolest a utrpení jako vyvěrající z hlubiny situace, ve které se nacházejí všichni lidé. Některým lidem se může zdát, že koncept zraněného ranhojiče je morbidní a škodlivý. Mohou mít pocit, že ideál seberealizace je nahrazen ideálem sebemrskačství a že místo toho, aby byla bolest kritizována, je idealizována. Rád bych ukázal, že idea zraněného ranhojiče neprotiřečí pojetí seberealizace, ale že je prohlubuje a rozšiřuje. Jak dochází k uzdravení? Úkol křesťanského duchovního uzdravovat druhé byl charakterizován již mnoha slovy, například péče a soucítění, porozumění a odpuštění, přátelství a společenství. Chtěl bych použít slova pohostinnost, a to nejen proto, že je tak hluboce zakořeněno v židovsko-křesťanské tradici, ale také a především proto, že nám poskytuje více vhledu do povahy žádoucí reakce na situaci lidské osamělosti. Pohostinnost je ctností, která nám umožňuje překonat naše vlastní, z předpojatosti vycházející obavy a otevřít svůj dům cizímu člověku s podvědomým tušením, že spása k nám přichází v podobě unaveného poutníka. Pohostinnost dělá z obavami naplněných učedníků odvážné svědky, z podezíravých vlastníků štědré dárce a z úzkoprsých sektářů dychtivé příjemce nových idejí a vhledů.

5 Dnes je však pro nás velice obtížné plně porozumět důsledkům pohostinnosti. Jako semitští nomádi, žijeme na poušti s mnoha osamělými poutníky, kteří touží po chvíli odpočinku, osvěžujícím nápoji a povzbuzení, aby mohli pokračovat ve svém složitém hledání svobody. Co je třeba k tomu, aby tato pohostinnost byla skutečně uzdravující silou? Především to, aby se hostitel ve svém domě cítil doma, a za druhé, aby vytvořil prostor, ve kterém by nečekaný návštěvník nepociťoval strach, ale svobodu. Pohostinnost v sobě tudíž zahrnuje dva pojmy: koncentraci a společenství. 1. Pohostinnost a koncentrace Pohostinnost je schopnost věnovat pozornost hostu. To je velice obtížné, jelikož naši pozornost zcela zaměstnávají naše vlastní potřeby, starosti a úzkosti, které nám brání odstoupit od sebe samých a věnovat se druhým. Nedávno jsem potkal jednoho farního kněze. Když mi popsal svůj rušný denní program - bohoslužby, vyučování, pracovní obědy, pracovní večeře a organizační schůzky - řekl omluvně: Ano.., ale je tu tolik problémů Když jsem se ho zeptal: Čích problémů? chvíli mlčel a pak více méně zdráhavě řekl: Řekl bych... mých vlastních. A vskutku, zdálo se, že za jeho neuvěřitelným množstvím aktivit stojí především obava z toho, co by objevil, kdyby se zastavil. Ve skutečnosti řekl: Domnívám se, že jsem takto pracovně vytížen proto, abych se vyhnul bolestivému pohledu do vlastního nitra. Zjišťujeme tedy, že věnovat skutečnou pozornost druhým je těžké kvůli našim zájmům. Jakmile se dostanou do popředí naše zájmy, otázka již nezní: Kdo je to? ale: Co od něj mohu získat? - a pak již nevěnujeme pozornost tornu, co říká, ale tornu, jak můžeme naložit s tím, co říká. Pak se staráme především o to, abychom uspokojili svoji nepřiznanou touhu po solidaritě, přátelství, oblíbenosti, úspěchu, porozumění, penězích nebo kariéře a namísto to ho, abychom věnovali druhému člověku skutečnou pozornost, jsme dotěrně všeteční a vnucujeme mu sami sebe. (Viz James Hillman, Insearch, New York: Charles Scribner s Sons, 1967, s. 18.) Každý, kdo chce věnovat druhému pozornost a zároveň nesledovat vlastní zájmy, musí být ve svém domě doma - to znamená, že střed svého života musí nalézt ve vlastním srdci. Koncentrace na vlastní nitro, která vede k meditaci a kontemplaci, je tudíž nezbytnou podmínkou pravé pohostinnosti. Když jsou naše duše neklidné, když nás ženou vpřed tisíce různých a často protikladných pohnutek, když jsme stále tam venku mezi lidmi, idejemi a starostmi tohoto světa, jak potom můžeme vytvořit prostor, kam někdo jiný může svobodně vejít, aniž by se cítil jako nechtěný vetřelec? Je to paradoxní, ale stahujeme-li se - nikoli v sebelítosti, ale v pokoře - do vlastního nitra, vytváříme prostor, kde druhý může být svobodný a sám sebou. James Hillman, ředitel studií na curyšském Institutu C. G. Junga, na psal o poradenství toto: Aby se druhý člověk otevřel a začal hovořit, poradce se musí stáhnout. Musím se stáhnout, abych druhému udělal místo... Nevyjít druhému naproti, ale naopak se stáhnout, je intenzivním aktem koncentrace, jehož předobraz lze nalézt v kabalistickém pojmu cimcum. Všemohoucí a nekonečný Bůh byl všude. Svým bytím vyplňoval celý vesmír. Jak tedy mohlo dojít ke stvoření?... Bůh musel tvořit pomocí toho, že se stáhl do sebe; koncentrací sebe samého vytvořil ne-já, to jiné... Podobně je tomu i na lidské

6 úrovni, kde stažení mého vlastního já pomáhá druhému člověku k tomu, aby se stal sám sebou. (Insearch, s. 31) Když se však člověk stahuje do vlastního já, je to proces, během kterého je sám a který je velice bolestivý, protože ho nutí bezprostředně čelit jeho vlastní situaci, a to se všemi jejími klady i zápory. Když se nebojíme vstoupit do vlastního nitra a soustředit se na to, co se děje ve vlastní duši, dospíváme k poznání, že být naživu znamená být milován. Tato zkušenost nám odhaluje, že milovat můžeme pouze proto, že jsme se zrodili z lásky, že dávat můžeme pouze proto, že náš život je darem, a že osvobozovat druhé můžeme jen díky tornu, že jsme byli osvobozeni tím (Bohem) jehož srdce je větší než naše. Pokud jsme ve svém nitru nalezli kotviště našeho života, pak už nám nic nebrání v tom, abychom druhé nechali vstoupit do pro ně vytvořeného prostoru a umožnili jim, aby zde beze strachu tančili vlastní tanec, zpívali vlastní píseň a hovořili vlastním jazykem. Pak naše přítomnost již není hrozivá a svazující, ale příjemná a osvobozující. 2. Pohostinnost a společenství Viděli jsme, že skutečnou pohostinnost nabízí svým hostům ten duchovní, který se vyrovnal se svojí osamělostí a je ve vlastním domě doma. Poskytuje jim přátelský prostor, kam mohou svobodně přicházet a z něhož mohou svobodně odcházet, kde si mohou sami určovat míru od stupu od svého hostitele, kde se mohou cítit svobodně, ať už mluví nebo mlčí, ať už jedí nebo nejedí. Vskutku paradoxní je, že pohostinnost vyžaduje vytvoření prázdného prostoru, kde host může nalézt vlastní duši. Proč takový druh služby uzdravuje? Protože odstraňuje falešnou iluzi, že jeden člověk může poskytnout druhému celost. Protože člověka nezbavuje osamělosti a bolesti, ale vybízí ho k tomu, aby si připustil svoji osamělost na úrovni, kde může být sdílena. Mnozí lidé na tomto světě trpí proto, že dychtivě hledají muže či ženu, událost či setkání, kteří by je zbavili jejich osamělosti. Když však vstoupí do domu s pravou pohostinností, brzy zjišťuji, že ve svých ranách nesmějí vidět zdroje zoufalství a zahořklosti, ale známky toho, že musí, poslušni volajících hlasů vlastních ran, pokračovat ve své cestě. Díky výše uvedenému začínáme chápat, jakého druhu je pomoc, kterou může duchovní nabídnout. Duchovní není lékař, jehož prvotním úkolem je odstranění bolesti. Spíše bolest prohlubuje až na úroveň, kde může být sdílena. Když někdo přichází se svojí osamělostí za duchovním, může očekávat jen to, že jeho osamělost bude pochopena a prožita. Pak před ní ovšem nemusí utíkat, ale může ji přijmout jako projev situace, ve které se nacházejí všichni lidé. Když žena trpí ztrátou svého dítěte, úkolem duchovního není utěšovat ji tím, že by jí říkal, že doma má ještě dvě krásné zdravé děti; jeho úkolem je pomoct jí v tom, aby si uvědomila, že smrt jejího dítěte odhaluje její vlastní smrtelnost, tedy to, co s ní on i ostatní společně sdílejí. Možná že hlavním úkolem duchovního je zabraňovat tomu, aby lidé trpěli z nesprávných důvodů. Mnoho lidí trpí kvůli falešnému předpokladu, na kterém založili svůj život. Tím předpokladem je, že by něco takového, jako je strach, osamělost, zmatek či pochybnost, vůbec neměli zakoušet. S těmito bolestmi se však lze tvůrčím způsobem vyrovnávat jen tehdy, pokud je na ně nahlíženo jako na nedílnou součást lidství. Duchovní služba tudíž znamená konfrontaci se skutečným stavem věcí. Nenechává lidi žít s iluzemi o vlastní nesmrtelnosti a celosti. Neustále druhým připomíná, že jsou smrtelní a nedokonalí, ale také že uznání této skutečnosti je počátkem osvobození. Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav, nabídnout jako průvodce. A přece, paradoxně, díky právě tomuto vedení lze vidět první

7 známky naděje. Je tomu tak proto, že sdílená bolest již není paralyzující, ale mobilizující, je-li chápána jako cesta k osvobození. Když si uvědomíme, že před svými bolestmi nemáme utíkat, ale že je můžeme využít pro společné hledání života, pak se tyto bolesti mění z projevů zoufalství ve známky naděje. Skrze toto společné hledání se pohostinnost stává společenstvím. Stává se jím, jak vytváří jednotu založenou na společně sdíleném uznání naší porušenosti a společně sdílené naději. Tato naděje nás zase vede daleko přes hranice lidské vzájemnosti k Tomu, jenž povolává svůj lid ze země otroctví do země svobody. K jednomu z hlavních poznání židovsko-křesťanské tradice patří, že tím, co formuje Boží lid, je Boží povolání. Křesťanské společenství tudíž uzdravuje nikoli proto, že by léčilo rány a mírnilo bolesti, ale proto, že rány a bolesti činí branami či příležitostmi k novému výhledu do budoucnosti. Vzájemné přiznávání vlastní porušenosti se tedy stává vzájemným prohlubováním naděje a sdílení slabosti se pro všechny stává znamením budoucí síly. Patří-li mezi hlavní zranění duchovního osamělost, pohostinnost může tuto ránu proměnit v pramen uzdravení. Koncentrace na vlastní nitro brání duchovnímu v tom, aby zatěžoval ostatní svou bolestí, a umožňuje mu přijímat své rány jako užitečné učitele sebe samého i bližních. Společenství vzniká tam, kde dochází ke sdílení bolesti, a to ne jako dusivé formy sebelítosti, ale projevu víry v Boží za slíbení spásy. ZÁVĚR Tuto kapitolu jsem začal příběhem o rabbi Jošuovi ben Levim, který se zeptal Elijáše: Kdy přijde Mesiáš? Tento příběh má důležitý závěr. Když mu Elijáš vysvětlil, jak může najít Mesiáše sedícího mezi chudáky v branách města, rabbi Jošua ben Levi přišel k Mesiášovi a řekl mu: Pokoj tobě, můj pane a učiteli. Mesiáš odpověděl: Pokoj tobě, synu Leviho. Zeptal se ho: Kdy pán přijde? Dnes, odpověděl. Rabbi Jošua se vrátil k Elijášovi, který se ho zeptal: Co ti řekl? Oklamal mě, neboť mi řekl: Přijdu dnes, a nepřišel. Elijáš řekl: Ve skutečnosti ti řekl toto: Dnes, uslyšíte-li jeho hlas. (Žalm 95,7) I když víme, že jsme povoláni být zraněnými ranhojiči, je velice obtížné přijmout, že k uzdravování musí docházet už dnes. Je tomu tak proto, že žijeme v době, kdy jsou naše rány až příliš viditelné. Naše osamělost a izolace se staly natolik součástí naší každodenní zkušenosti, že voláme po Osvoboditeli, který by nás zbavil naší bídy a přinesl nám spravedlnost a mír. Ale vyhlašovat, že Osvoboditel sedí mezi chudáky, že rány jsou znamením naděje a že dnešek je dnem osvobození, to je krok, který dokáže učinit jen málokdo. Zraněný ranhojič však hlásá právě to: Pán přijde - ne zítra, ale dnes, ne příští rok, ale letos, ne až veškeré naše utrpení pomine, ale nyní, kdy je ho všude spousty, ne jinam, ale právě sem, kde nyní stojíme. A jako výzvu říká:

8 Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. (Žalm 95,7 9) Pokud doopravdy nasloucháme tomuto hlasu a věříme, že duchovní služba je znamením naděje, protože zviditelňuje první paprsky světla přicházejícího Mesiáše, můžeme sebe i druhé přivést k pochopení, že zdroj našeho vlastního hledání už neseme v sobě. Služba tedy může být skutečně svědectvím o živé pravdě, že rána, která nám nyní působí utrpení, se nám později bude jevit jako místo, kde Bůh oznámil své nové stvoření. Henri Noumen, Zraněný ranhojič. Návrat domů 2008, kapitola 4

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

Touha po spojení a jednotě

Touha po spojení a jednotě Touha po spojení a jednotě V rodině, kde jsem vyrůstal, jsem nejstarší ze dvou dětí. Otec poskytoval peníze a moje matka se starala o mojí sestru a o mě. Otec nebyl přes týden skoro vůbec doma, matka tu

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Dobrovolnictví Mýty a skutečnost. Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary

Dobrovolnictví Mýty a skutečnost. Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary Dobrovolnictví Mýty a skutečnost Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary Dobrovolnictví mýty a skutečnost Definice Legislativa Motivace dobrovolnictví Mýty a skutečnost Zkušenosti z praxe Dobrovolnictví

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako vaše blízká přítelkyně. Nejsem nad

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka.

FORMA A. Když zahyne blízký. Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. FORMA A Když zahyne blízký Informace pro ty, kteří náhle ztratili blízkého člověka. Tragická smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Dovolujeme si Vám nabídnout několik informací,

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2)

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Sám Bůh posláním svého Syna utišil naši žízeň Anotace: 1. Vlastní jméno pro touhu či lidské hledání je naděje: Pokušení proti naději: domněnky a skepse.

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO):

Informace o žadateli Název neziskové organizace (použijte prosím název registrovaný v Rejstříku NNO): Základní informace o grantu Tento grantový program podpoří cca 10 neziskových organizací, mezi něž bude rozděleno až 500 000 Kč. Každá organizace může žádat o grant až do výše 50 000 Kč. Grant je určen

Více

Rodina a dítě s postižením. PSY 124 Psychologie handicapu 2011

Rodina a dítě s postižením. PSY 124 Psychologie handicapu 2011 Rodina a dítě s postižením PSY 124 Psychologie handicapu 2011 V ČR se rodí přibližně 45 dětí s vrozeným postižením (bez rozlišení postižení) na tisíc porodů. Podle statistik má naše země světově dvanácté

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více