SLUŽBA OSAMĚLÉHO SLUŽEBNÍKA. Zraněný ranhojič ÚVOD I. ZRANĚNÝ SLUŽEBNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLUŽBA OSAMĚLÉHO SLUŽEBNÍKA. Zraněný ranhojič ÚVOD I. ZRANĚNÝ SLUŽEBNÍK"

Transkript

1 SLUŽBA OSAMĚLÉHO SLUŽEBNÍKA Zraněný ranhojič ÚVOD Uprostřed našeho světa, který se zmítá v křečích, opakovaně pozvedají muži a ženy své hlasy, aby s neuvěřitelnou smělostí prohlašovali, že čekáme na Osvoboditele. Čekáme, prohlašují, na Mesiáše, který nás osvobodí od zášti a útlaku, od rasismu a války - Mesiáše, který přinese spravedlnost a mír. Jestliže je duchovní služba nositelem příslibu tohoto Mesiáše, pak ať už se dozvíme o Jeho příchodu cokoli, poskytne nám to hlubší porozumění tomu, co se po dnešní službě vyžaduje. Jak náš Osvoboditel přijde? V talmudu jsem našel jednu starou legendu, která nám může naznačit začátek odpovědi: Rabbi Jošua ben Levi narazil u vchodu do jeskyně rabbiho Šimerona ben Jochaje na proroka Elijáše... Zeptal se Elijáše: Kdy přijde Mesiáš? Elijáš odpověděl: Jdi a zeptej se ho sám. Kde je? Sedí v branách města. Jak ho poznám? Sedí mezi chudáky pokryt ranami. Ostatní si sundávají obvazy ze všech svých ran a pak si tyto rány opět obvazují. On si je však převazuje jednu po druhé. Říká si totiž: Možná že mě někdo bude potřebovat: pokud ano, musím být vždy připraven, abych se ani o chvilku neopozdil. (Převzato z traktátu Sanhedrin) Tento příběh nám říká, že Mesiáš sedí mezi chudáky a převazuje si jednu ránu po druhé, protože očekává, že ho někdo bude potřebovat. Tak je tomu i s duchovním služebníkem. Jelikož je jeho úkolem zviditelňovat první známky osvobození pro ostatní, musí si pečlivě obvazovat svoje rány a očekávat okamžik, kdy ho někdo bude potřebovat. Je povolán k tomu, aby byl zraněným ranhojičem, tím, kdo musí pečovat o svoje rány, ale zároveň být při praven léčit rány druhých. Je zraněným služebníkem i služebníkem, který léčí. Tato dvě pojetí bych rád prozkoumal v této poslední kapitole. I. ZRANĚNÝ SLUŽEBNÍK Talmudický příběh říká, že Mesiáš je přípraven okamžitě pomoci druhým, protože si rány převazuje jednu po druhé. Ježíš dal tomuto příběhu nový rozměr, když ze svého zničeného těla učinil cestu k uzdravení, osvobození a novému životu. A tak stejně jako Ježíš, ten, kdo hlásá osvobození, je povolán nejen k tomu, aby se staral o svoje vlastní rány i rány ostatních, ale také k tornu, aby své rány učinil důležitým zdrojem své léčivé síly.

2 Čím však jsou tyto rány? Mnohé hlasy o nich hovořily mnoha způsoby. Naše současná situace bývá vyjadřována slovy jako odcizení, odloučení, izolovanost a osamělost. Slovo osamělost asi nejlépe vystihuje naši bez prostřední zkušenost, a tudíž nám i nejlépe umožňuje porozumět naší zraněnosti. Osamělost duchovního je obzvláště bolestivá, neboť kromě své zkušenosti, kterou má jako člověk v moderní společnosti, pociťuje i tu osamělost, která vyplývá ze změny v chápání významu samotné profese duchovního. 1. Osobní osamělost Žijeme ve společnosti, kde se osamělost stala jednou z nejbolestivějších ran člověka. Soutěžení a rivalita, které stále více prostupují naše životy již od narození, způsobily, že si svoji osamocenost zřetelně uvědomujeme. Toto uvědomění zase vede mnohé k tomu, že zakoušejí stále větší úzkost a intenzivně touží po prožitku jednoty a společenství. Také vede lidi k tomu, aby se znovu ptali, jak mohou láska, přátelství, bratrství a sesterství osvobodit člověka z izolace a poskytnout mu pocit důvěrné blízkosti a sounáležitosti. Všude kolem sebe vidíme mnoho způsobů, jimiž se lidé západního světa pokoušejí uniknout této osamělosti. Psychoterapie, mnohé instituce, které nabízejí skupinové zkušenosti s verbálními i mimoverbálními technikami komunikace, letní kurzy a konference za účasti odborníků, instruktorů i tzv. objímačů, kde lidé mohou sdílet společné problémy, a mnohé pokusy o vytvoření liturgie s intimní atmosférou, kde se pokoj pouze nepřeje, ale i prožívá - všechny tyto stále populárnější jevy jsou známkami bolestivého pokusu o proražení zdi osamělosti. Čím více však o osamělosti přemýšlím, tím více se domnívám, že rána osamělosti je jako Velký kaňon - hluboký zářez do povrchu naší existence, který se stal nevyčerpatelným zdrojem krásy a porozumění sobě samému. Proto bych chtěl jasně a nahlas vyslovil to, co možná vypadá nepopulárně a snad i pohoršlivě: Křesťanský způsob života neodstraňuje naši osamělost; ochraňuje ji a opatruje jako vzácný dar. Někdy se zdá, jako bychom dělali všechno možné, abychom se vyhnuli bolestivé konfrontaci se svojí nevyhnutelnou lidskou samotou, čímž umožňujeme, aby nás lapili falešní bohové, kteří nám slibují okamžitou spokojenost a rychlou pomoc. Prožívání bolestivé osamělosti ale může být pozváním k překonání omezenosti naší lidské existence a k pohledu za hranice našeho života. Možná že toto zakoušení osamělosti je darem, který musíme chránit a střežit, protože naše osamělost nám ukazuje naši vnitřní prázdnotu, která, jeli špatně pochopena, může být destruktivní, ale také plna příslibů do budoucna pro toho, kdo dovede snášet její sladkou bolest. Když jsme nedočkaví, když se chceme osamělosti zbavit příliš brzy a snažíme se odloučenost a neúplnost, které pociťujeme, příliš brzy překonat, snadno dochází k tornu, že k lidem okolo nás přistupujeme s přehnaným očekáváním. Ignorujeme, co stejně už někde hluboko ve svém nitru tušíme že žádná láska či přátelství, žádné důvěrné objetí či něžný polibek, žádné společenství, komunita či kolektiv, žádný muž nebo žena nikdy nebudou schopni uspokojit naši touhu po vysvobození z osamělosti. Ta to pravda je natolik zneklidňující a bolestivá, že si raději pohráváme s iluzemi, než abychom čelili pravdě o naší existenci. Neustále doufáme, že jednoho dne nalezneme muže, který doopravdy rozumí tomu, co prožíváme, ženu, která vnese do našeho neklidného života pokoj, zaměstnání, ve kterém můžeme uplatnit své schopnosti, knihu, která nám všechno vysvětlí, a místo, kde se můžeme cítit doma. Taková falešná naděje nás vede k tomu, že máme příliš velké požadavky, a připravuje nám cestu k zahořklosti a nebezpečnému nepřátelství, které se dostaví, když zjistíme, že nikdo a nic nemůže splnit naše přehnaná očekávání.

3 Mnoho manželství je v troskách, protože ani jeden z partnerů nebyl schopen splnit často podvědomé očekávání, že ten druhý odstraní jeho či její osamělost. I mnoho svobodných žije s naivní představou, že v důvěrném manželském vztahu se zbaví své osamělosti. Když žije s těmito falešnými nadějemi a iluzemi duchovní, znemožňuje sám sobě učinit z vlastní osamělosti zdroj lidského porozumění a je neschopen poskytnout jakoukoli skutečnou pomoc mnohým, kteří nerozumí svému utrpení. 2. Profesní osamělost Rána osamělosti v životě duchovního bolí o to víc, že nemá jen podíl na všeobecné situaci lidské izolovanosti, ale také zjišťuje, že jeho profesní vliv na ostatní se zmenšuje. Úkolem duchovního je hovořit o nejdůležitějších otázkách života: narození a smrti, manželství a rozluce, lásce a nenávisti. Má neutuchající touhu dávat lidským životům smysl, ale shledává, že stojí na okraji dění a že je pouze neochotně připouštěn na místo, kde jsou činěna rozhodnutí. V nemocnicích, které jsou často svědkem prvního křiku člověka i jeho posledních slov, jsou duchovní nezřídka spíše tolerováni než vyžadováni. Ve věznicích, kde je bolestně pociťována lidská touha po osvobození a svobodě, se kaplan cítí jako provinilý přihlížející, jehož slova jen stěží obměkčí vedení věznice. Ve městech, kde si děti hra jí mezi budovami a staří lidé umírají opuštěni a zapomenuti, nejsou protesty kněží brány příliš vážně a jejich požadavky visí ve vzduchu jako řečnické otázky. Mnohé kostely, které zdobí slova ohlašující spásu a nový život, jsou často jen společenským salonem pro ty, kteří se ve svém starém životě cítí docela spokojeně, kteří nechtějí dovolit slovům duchovního, aby proměnila jejich kamenná srdce ve výhně, kde meče mohou být překovány na radlice a kopí na vinařské nože. 15 Bolestivým paradoxem je, že duchovní, který se chce dotýkat samotného středu lidských životů, se nachází na periferii a často marně prosí o vstup. Zdá se, že nikdy není v centru dění, tam, kde se tvoří plány a projednávají strategie. Vždycky to vypadá, jako by s několika plačícími ženami přicházel v nesprávnou dobu na nesprávná místa s nesprávnými lidmi, za městské zdi, kde hostina už skončila. Před několika lety, když jsem působil jako kaplan na lince Holandsko - Amerika, stál jsem na můstku obrovského nizozemského zaoceánského parníku, který se snažil proplout hustou mlhou do rotterdamského přístavu. Mlha byla tak hustá, že kormidelník neviděl ani příď lodi. Kapitán, který pozorně naslouchal operátorovi radarové stanice, jenž mu hlásil polohu mezi ostatními loděmi, chodil nervózně nahoru a dolů po můstku a křičel povely směrem ke kormidelníkovi. Když na mě nečekaně narazil, vyhrknul ze sebe: Hergot, otče, jděte mi z cesty. Když už jsem se chystal, že s pocity neschopnosti a viny odejdu pryč, vrátil se a řekl: Proč jen nejste někde poblíž. Tohle je možná jediná chvíle, kdy vás budu skutečně potřebovat. Není to tak dlouho, kdy jsme se cítili jako kapitáni, kteří řídí svoji loď s pocitem kompetentnosti a sebedůvěry. Nyní překážíme v cestě. Naše situace je taková, že jsme bezmocní, nedůležití, dobří snad jen k tornu, aby se pár členů posádky, kteří se místo vytírání paluby flákají, mohlo s námi napít piva. Když je pak pěkné počasí, to už nás vůbec nikdo nebere vážně. Rána naší osamělosti je skutečně hluboká. Možná jsme na to doposud zapomínali, protože nás rozptylovala spousta věcí. Naše neschopnost změnit svět pomocí dobrých úmyslů

4 a upřímného jednání a náš nechtěný přesun na okraj života však způsobily, že nyní si už uvědomujeme, že tato rána je stále zde. Vidíme tedy, že osamělost je ranou duchovního nejen proto, že se nachází ve stejné situaci jako ostatní lidé, ale také kvůli velice obtížné situaci jeho profese. Právě tuto ránu je povolán ovazovat s větší péčí a pozorností, než to obvykle činí druzí. Hluboké porozumění vlastní bolesti mu totiž umožňuje proměnit svoji slabost v sílu a nabídnout svoji zkušenost jako zdroj uzdravení těm, kdo jsou ztraceni v temnotě svého špatně pochopeného utrpení. Plnit tento úkol je velice obtížné, protože pro duchovního, který se věnuje budování společenství víry, je opuštěnost ranou, která se snadno stává předmětem popírání a opomíjení. Když je však bolest přijata a pochopena, popírání již není nutné a duchovní služba se může stát službou uzdravující. II. UZDRAVUJÍCÍ SLUŽEBNÍK Jak se rány mohou stát zdrojem uzdravení? Toto je otázka, kterou je třeba pečlivě promyslet, neboť chceme-li dát naše zraněná já do služby ostatním, musíme se zabývat vztahem mezi naším profesním a osobním životem. Na jednu stranu, žádný duchovní nemá ukrývat ani by neměl chtít ukrývat svoji životní zkušenost před těmi, kterým chce pomoct. Zatímco lékař může být dobrým lékařem i tehdy, když jeho soukromý život a práce jsou striktně odděleny, žádný duchovní nemůže dobře sloužit bez neustálého a nezbytného sdílení své osobní zkušenosti. Na druhou stranu, koncept zraněného ranhojiče lze velice snadno zneužít pro obhajobu určité formy duchovního exhibicionismu. Duchovní, který hovoří z kazatelny o svých osobních problémech, svému shromáždění vůbec nepomůže, neboť ten, kdo druhému člověku říká, že má stejné problémy jako on, nemůže nikomu pomoci. Po známky typu: Nebuď smutný, vždyť i já trpím stejnou sklíčeností, zmateností a úzkostí jako ty, nikomu nepomáhají. Tento duchovní exhibicionismus malou víru neposiluje a namísto vytváření nových perspektiv způsobuje malomyslnost. Otevřené rány zapáchají, ale neuzdravují. Učinění našich ran zdrojem uzdravení tedy nevyžaduje sdílení povrchních osobních bolestí, ale neustálou ochotu vidět vlastní bolest a utrpení jako vyvěrající z hlubiny situace, ve které se nacházejí všichni lidé. Některým lidem se může zdát, že koncept zraněného ranhojiče je morbidní a škodlivý. Mohou mít pocit, že ideál seberealizace je nahrazen ideálem sebemrskačství a že místo toho, aby byla bolest kritizována, je idealizována. Rád bych ukázal, že idea zraněného ranhojiče neprotiřečí pojetí seberealizace, ale že je prohlubuje a rozšiřuje. Jak dochází k uzdravení? Úkol křesťanského duchovního uzdravovat druhé byl charakterizován již mnoha slovy, například péče a soucítění, porozumění a odpuštění, přátelství a společenství. Chtěl bych použít slova pohostinnost, a to nejen proto, že je tak hluboce zakořeněno v židovsko-křesťanské tradici, ale také a především proto, že nám poskytuje více vhledu do povahy žádoucí reakce na situaci lidské osamělosti. Pohostinnost je ctností, která nám umožňuje překonat naše vlastní, z předpojatosti vycházející obavy a otevřít svůj dům cizímu člověku s podvědomým tušením, že spása k nám přichází v podobě unaveného poutníka. Pohostinnost dělá z obavami naplněných učedníků odvážné svědky, z podezíravých vlastníků štědré dárce a z úzkoprsých sektářů dychtivé příjemce nových idejí a vhledů.

5 Dnes je však pro nás velice obtížné plně porozumět důsledkům pohostinnosti. Jako semitští nomádi, žijeme na poušti s mnoha osamělými poutníky, kteří touží po chvíli odpočinku, osvěžujícím nápoji a povzbuzení, aby mohli pokračovat ve svém složitém hledání svobody. Co je třeba k tomu, aby tato pohostinnost byla skutečně uzdravující silou? Především to, aby se hostitel ve svém domě cítil doma, a za druhé, aby vytvořil prostor, ve kterém by nečekaný návštěvník nepociťoval strach, ale svobodu. Pohostinnost v sobě tudíž zahrnuje dva pojmy: koncentraci a společenství. 1. Pohostinnost a koncentrace Pohostinnost je schopnost věnovat pozornost hostu. To je velice obtížné, jelikož naši pozornost zcela zaměstnávají naše vlastní potřeby, starosti a úzkosti, které nám brání odstoupit od sebe samých a věnovat se druhým. Nedávno jsem potkal jednoho farního kněze. Když mi popsal svůj rušný denní program - bohoslužby, vyučování, pracovní obědy, pracovní večeře a organizační schůzky - řekl omluvně: Ano.., ale je tu tolik problémů Když jsem se ho zeptal: Čích problémů? chvíli mlčel a pak více méně zdráhavě řekl: Řekl bych... mých vlastních. A vskutku, zdálo se, že za jeho neuvěřitelným množstvím aktivit stojí především obava z toho, co by objevil, kdyby se zastavil. Ve skutečnosti řekl: Domnívám se, že jsem takto pracovně vytížen proto, abych se vyhnul bolestivému pohledu do vlastního nitra. Zjišťujeme tedy, že věnovat skutečnou pozornost druhým je těžké kvůli našim zájmům. Jakmile se dostanou do popředí naše zájmy, otázka již nezní: Kdo je to? ale: Co od něj mohu získat? - a pak již nevěnujeme pozornost tornu, co říká, ale tornu, jak můžeme naložit s tím, co říká. Pak se staráme především o to, abychom uspokojili svoji nepřiznanou touhu po solidaritě, přátelství, oblíbenosti, úspěchu, porozumění, penězích nebo kariéře a namísto to ho, abychom věnovali druhému člověku skutečnou pozornost, jsme dotěrně všeteční a vnucujeme mu sami sebe. (Viz James Hillman, Insearch, New York: Charles Scribner s Sons, 1967, s. 18.) Každý, kdo chce věnovat druhému pozornost a zároveň nesledovat vlastní zájmy, musí být ve svém domě doma - to znamená, že střed svého života musí nalézt ve vlastním srdci. Koncentrace na vlastní nitro, která vede k meditaci a kontemplaci, je tudíž nezbytnou podmínkou pravé pohostinnosti. Když jsou naše duše neklidné, když nás ženou vpřed tisíce různých a často protikladných pohnutek, když jsme stále tam venku mezi lidmi, idejemi a starostmi tohoto světa, jak potom můžeme vytvořit prostor, kam někdo jiný může svobodně vejít, aniž by se cítil jako nechtěný vetřelec? Je to paradoxní, ale stahujeme-li se - nikoli v sebelítosti, ale v pokoře - do vlastního nitra, vytváříme prostor, kde druhý může být svobodný a sám sebou. James Hillman, ředitel studií na curyšském Institutu C. G. Junga, na psal o poradenství toto: Aby se druhý člověk otevřel a začal hovořit, poradce se musí stáhnout. Musím se stáhnout, abych druhému udělal místo... Nevyjít druhému naproti, ale naopak se stáhnout, je intenzivním aktem koncentrace, jehož předobraz lze nalézt v kabalistickém pojmu cimcum. Všemohoucí a nekonečný Bůh byl všude. Svým bytím vyplňoval celý vesmír. Jak tedy mohlo dojít ke stvoření?... Bůh musel tvořit pomocí toho, že se stáhl do sebe; koncentrací sebe samého vytvořil ne-já, to jiné... Podobně je tomu i na lidské

6 úrovni, kde stažení mého vlastního já pomáhá druhému člověku k tomu, aby se stal sám sebou. (Insearch, s. 31) Když se však člověk stahuje do vlastního já, je to proces, během kterého je sám a který je velice bolestivý, protože ho nutí bezprostředně čelit jeho vlastní situaci, a to se všemi jejími klady i zápory. Když se nebojíme vstoupit do vlastního nitra a soustředit se na to, co se děje ve vlastní duši, dospíváme k poznání, že být naživu znamená být milován. Tato zkušenost nám odhaluje, že milovat můžeme pouze proto, že jsme se zrodili z lásky, že dávat můžeme pouze proto, že náš život je darem, a že osvobozovat druhé můžeme jen díky tornu, že jsme byli osvobozeni tím (Bohem) jehož srdce je větší než naše. Pokud jsme ve svém nitru nalezli kotviště našeho života, pak už nám nic nebrání v tom, abychom druhé nechali vstoupit do pro ně vytvořeného prostoru a umožnili jim, aby zde beze strachu tančili vlastní tanec, zpívali vlastní píseň a hovořili vlastním jazykem. Pak naše přítomnost již není hrozivá a svazující, ale příjemná a osvobozující. 2. Pohostinnost a společenství Viděli jsme, že skutečnou pohostinnost nabízí svým hostům ten duchovní, který se vyrovnal se svojí osamělostí a je ve vlastním domě doma. Poskytuje jim přátelský prostor, kam mohou svobodně přicházet a z něhož mohou svobodně odcházet, kde si mohou sami určovat míru od stupu od svého hostitele, kde se mohou cítit svobodně, ať už mluví nebo mlčí, ať už jedí nebo nejedí. Vskutku paradoxní je, že pohostinnost vyžaduje vytvoření prázdného prostoru, kde host může nalézt vlastní duši. Proč takový druh služby uzdravuje? Protože odstraňuje falešnou iluzi, že jeden člověk může poskytnout druhému celost. Protože člověka nezbavuje osamělosti a bolesti, ale vybízí ho k tomu, aby si připustil svoji osamělost na úrovni, kde může být sdílena. Mnozí lidé na tomto světě trpí proto, že dychtivě hledají muže či ženu, událost či setkání, kteří by je zbavili jejich osamělosti. Když však vstoupí do domu s pravou pohostinností, brzy zjišťuji, že ve svých ranách nesmějí vidět zdroje zoufalství a zahořklosti, ale známky toho, že musí, poslušni volajících hlasů vlastních ran, pokračovat ve své cestě. Díky výše uvedenému začínáme chápat, jakého druhu je pomoc, kterou může duchovní nabídnout. Duchovní není lékař, jehož prvotním úkolem je odstranění bolesti. Spíše bolest prohlubuje až na úroveň, kde může být sdílena. Když někdo přichází se svojí osamělostí za duchovním, může očekávat jen to, že jeho osamělost bude pochopena a prožita. Pak před ní ovšem nemusí utíkat, ale může ji přijmout jako projev situace, ve které se nacházejí všichni lidé. Když žena trpí ztrátou svého dítěte, úkolem duchovního není utěšovat ji tím, že by jí říkal, že doma má ještě dvě krásné zdravé děti; jeho úkolem je pomoct jí v tom, aby si uvědomila, že smrt jejího dítěte odhaluje její vlastní smrtelnost, tedy to, co s ní on i ostatní společně sdílejí. Možná že hlavním úkolem duchovního je zabraňovat tomu, aby lidé trpěli z nesprávných důvodů. Mnoho lidí trpí kvůli falešnému předpokladu, na kterém založili svůj život. Tím předpokladem je, že by něco takového, jako je strach, osamělost, zmatek či pochybnost, vůbec neměli zakoušet. S těmito bolestmi se však lze tvůrčím způsobem vyrovnávat jen tehdy, pokud je na ně nahlíženo jako na nedílnou součást lidství. Duchovní služba tudíž znamená konfrontaci se skutečným stavem věcí. Nenechává lidi žít s iluzemi o vlastní nesmrtelnosti a celosti. Neustále druhým připomíná, že jsou smrtelní a nedokonalí, ale také že uznání této skutečnosti je počátkem osvobození. Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav, nabídnout jako průvodce. A přece, paradoxně, díky právě tomuto vedení lze vidět první

7 známky naděje. Je tomu tak proto, že sdílená bolest již není paralyzující, ale mobilizující, je-li chápána jako cesta k osvobození. Když si uvědomíme, že před svými bolestmi nemáme utíkat, ale že je můžeme využít pro společné hledání života, pak se tyto bolesti mění z projevů zoufalství ve známky naděje. Skrze toto společné hledání se pohostinnost stává společenstvím. Stává se jím, jak vytváří jednotu založenou na společně sdíleném uznání naší porušenosti a společně sdílené naději. Tato naděje nás zase vede daleko přes hranice lidské vzájemnosti k Tomu, jenž povolává svůj lid ze země otroctví do země svobody. K jednomu z hlavních poznání židovsko-křesťanské tradice patří, že tím, co formuje Boží lid, je Boží povolání. Křesťanské společenství tudíž uzdravuje nikoli proto, že by léčilo rány a mírnilo bolesti, ale proto, že rány a bolesti činí branami či příležitostmi k novému výhledu do budoucnosti. Vzájemné přiznávání vlastní porušenosti se tedy stává vzájemným prohlubováním naděje a sdílení slabosti se pro všechny stává znamením budoucí síly. Patří-li mezi hlavní zranění duchovního osamělost, pohostinnost může tuto ránu proměnit v pramen uzdravení. Koncentrace na vlastní nitro brání duchovnímu v tom, aby zatěžoval ostatní svou bolestí, a umožňuje mu přijímat své rány jako užitečné učitele sebe samého i bližních. Společenství vzniká tam, kde dochází ke sdílení bolesti, a to ne jako dusivé formy sebelítosti, ale projevu víry v Boží za slíbení spásy. ZÁVĚR Tuto kapitolu jsem začal příběhem o rabbi Jošuovi ben Levim, který se zeptal Elijáše: Kdy přijde Mesiáš? Tento příběh má důležitý závěr. Když mu Elijáš vysvětlil, jak může najít Mesiáše sedícího mezi chudáky v branách města, rabbi Jošua ben Levi přišel k Mesiášovi a řekl mu: Pokoj tobě, můj pane a učiteli. Mesiáš odpověděl: Pokoj tobě, synu Leviho. Zeptal se ho: Kdy pán přijde? Dnes, odpověděl. Rabbi Jošua se vrátil k Elijášovi, který se ho zeptal: Co ti řekl? Oklamal mě, neboť mi řekl: Přijdu dnes, a nepřišel. Elijáš řekl: Ve skutečnosti ti řekl toto: Dnes, uslyšíte-li jeho hlas. (Žalm 95,7) I když víme, že jsme povoláni být zraněnými ranhojiči, je velice obtížné přijmout, že k uzdravování musí docházet už dnes. Je tomu tak proto, že žijeme v době, kdy jsou naše rány až příliš viditelné. Naše osamělost a izolace se staly natolik součástí naší každodenní zkušenosti, že voláme po Osvoboditeli, který by nás zbavil naší bídy a přinesl nám spravedlnost a mír. Ale vyhlašovat, že Osvoboditel sedí mezi chudáky, že rány jsou znamením naděje a že dnešek je dnem osvobození, to je krok, který dokáže učinit jen málokdo. Zraněný ranhojič však hlásá právě to: Pán přijde - ne zítra, ale dnes, ne příští rok, ale letos, ne až veškeré naše utrpení pomine, ale nyní, kdy je ho všude spousty, ne jinam, ale právě sem, kde nyní stojíme. A jako výzvu říká:

8 Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. (Žalm 95,7 9) Pokud doopravdy nasloucháme tomuto hlasu a věříme, že duchovní služba je znamením naděje, protože zviditelňuje první paprsky světla přicházejícího Mesiáše, můžeme sebe i druhé přivést k pochopení, že zdroj našeho vlastního hledání už neseme v sobě. Služba tedy může být skutečně svědectvím o živé pravdě, že rána, která nám nyní působí utrpení, se nám později bude jevit jako místo, kde Bůh oznámil své nové stvoření. Henri Noumen, Zraněný ranhojič. Návrat domů 2008, kapitola 4

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Dobrovolnictví Mýty a skutečnost. Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary

Dobrovolnictví Mýty a skutečnost. Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary Dobrovolnictví Mýty a skutečnost Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary Dobrovolnictví mýty a skutečnost Definice Legislativa Motivace dobrovolnictví Mýty a skutečnost Zkušenosti z praxe Dobrovolnictví

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de

traumata ve vztazích Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de traumata ve vztazích nové přístupy v konstelační práci Praha 16. července 2010 www.franz-ruppert.de konstelace ženy (začátek) muž konstelační záměr ženy : proč mám pocit, že mezi mnou a jím je skleněná

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová

Proč NE eutanazii. Být či nebýt? aneb. Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová Proč NE eutanazii aneb Být či nebýt? Podle stejnojmenné knihy Marty Munzarové a kol. zpracovala Marie Svatošová V soutěž ěži i Mladé ěži i Mladé fronty fronty Dnes (2007) Dnes (2007) Studenti tou čtou

Více

Sebezkušenostní závěrečná práce. Název práce: Můj osobnostní posun

Sebezkušenostní závěrečná práce. Název práce: Můj osobnostní posun Sebezkušenostní závěrečná práce Název práce: Můj osobnostní posun Tam, kde cítím, že byl začátek píše se rok 2005, je mi 31 let, jsem tři roky ženatý, dva roky v nové práci, po té co jsem přestoupil z

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

domých i nevědomých strachů. Strach je něčím, co lze pozorovat a vyřešit, poněvadž kořenem strachu nikoliv různými větvemi a listy tohoto stromu je

domých i nevědomých strachů. Strach je něčím, co lze pozorovat a vyřešit, poněvadž kořenem strachu nikoliv různými větvemi a listy tohoto stromu je 36 MIMO MìøíTKA Myslím si, že mohu vyřešit své problémy. Nepotřebuji žádnou pomoc. Mám energii na to, abych to udělal. Kromě toho však přicházím přijímat a pokud se vám toto slovo nelíbí sdílet pro člověka

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR *

Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Teze k vystoupení na Akademickém sněmu AV ČR * Václav Klaus 1. Děkuji za pozvání na Vaše zasedání, a za možnost zde dnes vystoupit, i když musím přiznat, že jsem se slova projev trochu polekal. Dovolím

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Hodnocení při přijetí do nemocnice

Hodnocení při přijetí do nemocnice l Hodnocení při přijetí do nemocnice (Paragraf 2 Zákona o duševním zdraví z 1983) Svit budoucnosti 1. Jméno pacienta 2. Jméno osoby zodpovědné za vaši péči (váš zodpovědný lékař ) 3. Název nemocnice a

Více

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže.

Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Trápí Vás deprese? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Proto Vás ovšem nemusí trápit potíže ve Vašem sexuálním životě. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla http://awen.aspone.cz Prací na svém těle se člověk učí s ním žít v souznění. Píše se hodně teorie, jen praxe, jak opravdově žít je málo. Pojďte

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více