SLUŽBA OSAMĚLÉHO SLUŽEBNÍKA. Zraněný ranhojič ÚVOD I. ZRANĚNÝ SLUŽEBNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLUŽBA OSAMĚLÉHO SLUŽEBNÍKA. Zraněný ranhojič ÚVOD I. ZRANĚNÝ SLUŽEBNÍK"

Transkript

1 SLUŽBA OSAMĚLÉHO SLUŽEBNÍKA Zraněný ranhojič ÚVOD Uprostřed našeho světa, který se zmítá v křečích, opakovaně pozvedají muži a ženy své hlasy, aby s neuvěřitelnou smělostí prohlašovali, že čekáme na Osvoboditele. Čekáme, prohlašují, na Mesiáše, který nás osvobodí od zášti a útlaku, od rasismu a války - Mesiáše, který přinese spravedlnost a mír. Jestliže je duchovní služba nositelem příslibu tohoto Mesiáše, pak ať už se dozvíme o Jeho příchodu cokoli, poskytne nám to hlubší porozumění tomu, co se po dnešní službě vyžaduje. Jak náš Osvoboditel přijde? V talmudu jsem našel jednu starou legendu, která nám může naznačit začátek odpovědi: Rabbi Jošua ben Levi narazil u vchodu do jeskyně rabbiho Šimerona ben Jochaje na proroka Elijáše... Zeptal se Elijáše: Kdy přijde Mesiáš? Elijáš odpověděl: Jdi a zeptej se ho sám. Kde je? Sedí v branách města. Jak ho poznám? Sedí mezi chudáky pokryt ranami. Ostatní si sundávají obvazy ze všech svých ran a pak si tyto rány opět obvazují. On si je však převazuje jednu po druhé. Říká si totiž: Možná že mě někdo bude potřebovat: pokud ano, musím být vždy připraven, abych se ani o chvilku neopozdil. (Převzato z traktátu Sanhedrin) Tento příběh nám říká, že Mesiáš sedí mezi chudáky a převazuje si jednu ránu po druhé, protože očekává, že ho někdo bude potřebovat. Tak je tomu i s duchovním služebníkem. Jelikož je jeho úkolem zviditelňovat první známky osvobození pro ostatní, musí si pečlivě obvazovat svoje rány a očekávat okamžik, kdy ho někdo bude potřebovat. Je povolán k tomu, aby byl zraněným ranhojičem, tím, kdo musí pečovat o svoje rány, ale zároveň být při praven léčit rány druhých. Je zraněným služebníkem i služebníkem, který léčí. Tato dvě pojetí bych rád prozkoumal v této poslední kapitole. I. ZRANĚNÝ SLUŽEBNÍK Talmudický příběh říká, že Mesiáš je přípraven okamžitě pomoci druhým, protože si rány převazuje jednu po druhé. Ježíš dal tomuto příběhu nový rozměr, když ze svého zničeného těla učinil cestu k uzdravení, osvobození a novému životu. A tak stejně jako Ježíš, ten, kdo hlásá osvobození, je povolán nejen k tomu, aby se staral o svoje vlastní rány i rány ostatních, ale také k tornu, aby své rány učinil důležitým zdrojem své léčivé síly.

2 Čím však jsou tyto rány? Mnohé hlasy o nich hovořily mnoha způsoby. Naše současná situace bývá vyjadřována slovy jako odcizení, odloučení, izolovanost a osamělost. Slovo osamělost asi nejlépe vystihuje naši bez prostřední zkušenost, a tudíž nám i nejlépe umožňuje porozumět naší zraněnosti. Osamělost duchovního je obzvláště bolestivá, neboť kromě své zkušenosti, kterou má jako člověk v moderní společnosti, pociťuje i tu osamělost, která vyplývá ze změny v chápání významu samotné profese duchovního. 1. Osobní osamělost Žijeme ve společnosti, kde se osamělost stala jednou z nejbolestivějších ran člověka. Soutěžení a rivalita, které stále více prostupují naše životy již od narození, způsobily, že si svoji osamocenost zřetelně uvědomujeme. Toto uvědomění zase vede mnohé k tomu, že zakoušejí stále větší úzkost a intenzivně touží po prožitku jednoty a společenství. Také vede lidi k tomu, aby se znovu ptali, jak mohou láska, přátelství, bratrství a sesterství osvobodit člověka z izolace a poskytnout mu pocit důvěrné blízkosti a sounáležitosti. Všude kolem sebe vidíme mnoho způsobů, jimiž se lidé západního světa pokoušejí uniknout této osamělosti. Psychoterapie, mnohé instituce, které nabízejí skupinové zkušenosti s verbálními i mimoverbálními technikami komunikace, letní kurzy a konference za účasti odborníků, instruktorů i tzv. objímačů, kde lidé mohou sdílet společné problémy, a mnohé pokusy o vytvoření liturgie s intimní atmosférou, kde se pokoj pouze nepřeje, ale i prožívá - všechny tyto stále populárnější jevy jsou známkami bolestivého pokusu o proražení zdi osamělosti. Čím více však o osamělosti přemýšlím, tím více se domnívám, že rána osamělosti je jako Velký kaňon - hluboký zářez do povrchu naší existence, který se stal nevyčerpatelným zdrojem krásy a porozumění sobě samému. Proto bych chtěl jasně a nahlas vyslovil to, co možná vypadá nepopulárně a snad i pohoršlivě: Křesťanský způsob života neodstraňuje naši osamělost; ochraňuje ji a opatruje jako vzácný dar. Někdy se zdá, jako bychom dělali všechno možné, abychom se vyhnuli bolestivé konfrontaci se svojí nevyhnutelnou lidskou samotou, čímž umožňujeme, aby nás lapili falešní bohové, kteří nám slibují okamžitou spokojenost a rychlou pomoc. Prožívání bolestivé osamělosti ale může být pozváním k překonání omezenosti naší lidské existence a k pohledu za hranice našeho života. Možná že toto zakoušení osamělosti je darem, který musíme chránit a střežit, protože naše osamělost nám ukazuje naši vnitřní prázdnotu, která, jeli špatně pochopena, může být destruktivní, ale také plna příslibů do budoucna pro toho, kdo dovede snášet její sladkou bolest. Když jsme nedočkaví, když se chceme osamělosti zbavit příliš brzy a snažíme se odloučenost a neúplnost, které pociťujeme, příliš brzy překonat, snadno dochází k tornu, že k lidem okolo nás přistupujeme s přehnaným očekáváním. Ignorujeme, co stejně už někde hluboko ve svém nitru tušíme že žádná láska či přátelství, žádné důvěrné objetí či něžný polibek, žádné společenství, komunita či kolektiv, žádný muž nebo žena nikdy nebudou schopni uspokojit naši touhu po vysvobození z osamělosti. Ta to pravda je natolik zneklidňující a bolestivá, že si raději pohráváme s iluzemi, než abychom čelili pravdě o naší existenci. Neustále doufáme, že jednoho dne nalezneme muže, který doopravdy rozumí tomu, co prožíváme, ženu, která vnese do našeho neklidného života pokoj, zaměstnání, ve kterém můžeme uplatnit své schopnosti, knihu, která nám všechno vysvětlí, a místo, kde se můžeme cítit doma. Taková falešná naděje nás vede k tomu, že máme příliš velké požadavky, a připravuje nám cestu k zahořklosti a nebezpečnému nepřátelství, které se dostaví, když zjistíme, že nikdo a nic nemůže splnit naše přehnaná očekávání.

3 Mnoho manželství je v troskách, protože ani jeden z partnerů nebyl schopen splnit často podvědomé očekávání, že ten druhý odstraní jeho či její osamělost. I mnoho svobodných žije s naivní představou, že v důvěrném manželském vztahu se zbaví své osamělosti. Když žije s těmito falešnými nadějemi a iluzemi duchovní, znemožňuje sám sobě učinit z vlastní osamělosti zdroj lidského porozumění a je neschopen poskytnout jakoukoli skutečnou pomoc mnohým, kteří nerozumí svému utrpení. 2. Profesní osamělost Rána osamělosti v životě duchovního bolí o to víc, že nemá jen podíl na všeobecné situaci lidské izolovanosti, ale také zjišťuje, že jeho profesní vliv na ostatní se zmenšuje. Úkolem duchovního je hovořit o nejdůležitějších otázkách života: narození a smrti, manželství a rozluce, lásce a nenávisti. Má neutuchající touhu dávat lidským životům smysl, ale shledává, že stojí na okraji dění a že je pouze neochotně připouštěn na místo, kde jsou činěna rozhodnutí. V nemocnicích, které jsou často svědkem prvního křiku člověka i jeho posledních slov, jsou duchovní nezřídka spíše tolerováni než vyžadováni. Ve věznicích, kde je bolestně pociťována lidská touha po osvobození a svobodě, se kaplan cítí jako provinilý přihlížející, jehož slova jen stěží obměkčí vedení věznice. Ve městech, kde si děti hra jí mezi budovami a staří lidé umírají opuštěni a zapomenuti, nejsou protesty kněží brány příliš vážně a jejich požadavky visí ve vzduchu jako řečnické otázky. Mnohé kostely, které zdobí slova ohlašující spásu a nový život, jsou často jen společenským salonem pro ty, kteří se ve svém starém životě cítí docela spokojeně, kteří nechtějí dovolit slovům duchovního, aby proměnila jejich kamenná srdce ve výhně, kde meče mohou být překovány na radlice a kopí na vinařské nože. 15 Bolestivým paradoxem je, že duchovní, který se chce dotýkat samotného středu lidských životů, se nachází na periferii a často marně prosí o vstup. Zdá se, že nikdy není v centru dění, tam, kde se tvoří plány a projednávají strategie. Vždycky to vypadá, jako by s několika plačícími ženami přicházel v nesprávnou dobu na nesprávná místa s nesprávnými lidmi, za městské zdi, kde hostina už skončila. Před několika lety, když jsem působil jako kaplan na lince Holandsko - Amerika, stál jsem na můstku obrovského nizozemského zaoceánského parníku, který se snažil proplout hustou mlhou do rotterdamského přístavu. Mlha byla tak hustá, že kormidelník neviděl ani příď lodi. Kapitán, který pozorně naslouchal operátorovi radarové stanice, jenž mu hlásil polohu mezi ostatními loděmi, chodil nervózně nahoru a dolů po můstku a křičel povely směrem ke kormidelníkovi. Když na mě nečekaně narazil, vyhrknul ze sebe: Hergot, otče, jděte mi z cesty. Když už jsem se chystal, že s pocity neschopnosti a viny odejdu pryč, vrátil se a řekl: Proč jen nejste někde poblíž. Tohle je možná jediná chvíle, kdy vás budu skutečně potřebovat. Není to tak dlouho, kdy jsme se cítili jako kapitáni, kteří řídí svoji loď s pocitem kompetentnosti a sebedůvěry. Nyní překážíme v cestě. Naše situace je taková, že jsme bezmocní, nedůležití, dobří snad jen k tornu, aby se pár členů posádky, kteří se místo vytírání paluby flákají, mohlo s námi napít piva. Když je pak pěkné počasí, to už nás vůbec nikdo nebere vážně. Rána naší osamělosti je skutečně hluboká. Možná jsme na to doposud zapomínali, protože nás rozptylovala spousta věcí. Naše neschopnost změnit svět pomocí dobrých úmyslů

4 a upřímného jednání a náš nechtěný přesun na okraj života však způsobily, že nyní si už uvědomujeme, že tato rána je stále zde. Vidíme tedy, že osamělost je ranou duchovního nejen proto, že se nachází ve stejné situaci jako ostatní lidé, ale také kvůli velice obtížné situaci jeho profese. Právě tuto ránu je povolán ovazovat s větší péčí a pozorností, než to obvykle činí druzí. Hluboké porozumění vlastní bolesti mu totiž umožňuje proměnit svoji slabost v sílu a nabídnout svoji zkušenost jako zdroj uzdravení těm, kdo jsou ztraceni v temnotě svého špatně pochopeného utrpení. Plnit tento úkol je velice obtížné, protože pro duchovního, který se věnuje budování společenství víry, je opuštěnost ranou, která se snadno stává předmětem popírání a opomíjení. Když je však bolest přijata a pochopena, popírání již není nutné a duchovní služba se může stát službou uzdravující. II. UZDRAVUJÍCÍ SLUŽEBNÍK Jak se rány mohou stát zdrojem uzdravení? Toto je otázka, kterou je třeba pečlivě promyslet, neboť chceme-li dát naše zraněná já do služby ostatním, musíme se zabývat vztahem mezi naším profesním a osobním životem. Na jednu stranu, žádný duchovní nemá ukrývat ani by neměl chtít ukrývat svoji životní zkušenost před těmi, kterým chce pomoct. Zatímco lékař může být dobrým lékařem i tehdy, když jeho soukromý život a práce jsou striktně odděleny, žádný duchovní nemůže dobře sloužit bez neustálého a nezbytného sdílení své osobní zkušenosti. Na druhou stranu, koncept zraněného ranhojiče lze velice snadno zneužít pro obhajobu určité formy duchovního exhibicionismu. Duchovní, který hovoří z kazatelny o svých osobních problémech, svému shromáždění vůbec nepomůže, neboť ten, kdo druhému člověku říká, že má stejné problémy jako on, nemůže nikomu pomoci. Po známky typu: Nebuď smutný, vždyť i já trpím stejnou sklíčeností, zmateností a úzkostí jako ty, nikomu nepomáhají. Tento duchovní exhibicionismus malou víru neposiluje a namísto vytváření nových perspektiv způsobuje malomyslnost. Otevřené rány zapáchají, ale neuzdravují. Učinění našich ran zdrojem uzdravení tedy nevyžaduje sdílení povrchních osobních bolestí, ale neustálou ochotu vidět vlastní bolest a utrpení jako vyvěrající z hlubiny situace, ve které se nacházejí všichni lidé. Některým lidem se může zdát, že koncept zraněného ranhojiče je morbidní a škodlivý. Mohou mít pocit, že ideál seberealizace je nahrazen ideálem sebemrskačství a že místo toho, aby byla bolest kritizována, je idealizována. Rád bych ukázal, že idea zraněného ranhojiče neprotiřečí pojetí seberealizace, ale že je prohlubuje a rozšiřuje. Jak dochází k uzdravení? Úkol křesťanského duchovního uzdravovat druhé byl charakterizován již mnoha slovy, například péče a soucítění, porozumění a odpuštění, přátelství a společenství. Chtěl bych použít slova pohostinnost, a to nejen proto, že je tak hluboce zakořeněno v židovsko-křesťanské tradici, ale také a především proto, že nám poskytuje více vhledu do povahy žádoucí reakce na situaci lidské osamělosti. Pohostinnost je ctností, která nám umožňuje překonat naše vlastní, z předpojatosti vycházející obavy a otevřít svůj dům cizímu člověku s podvědomým tušením, že spása k nám přichází v podobě unaveného poutníka. Pohostinnost dělá z obavami naplněných učedníků odvážné svědky, z podezíravých vlastníků štědré dárce a z úzkoprsých sektářů dychtivé příjemce nových idejí a vhledů.

5 Dnes je však pro nás velice obtížné plně porozumět důsledkům pohostinnosti. Jako semitští nomádi, žijeme na poušti s mnoha osamělými poutníky, kteří touží po chvíli odpočinku, osvěžujícím nápoji a povzbuzení, aby mohli pokračovat ve svém složitém hledání svobody. Co je třeba k tomu, aby tato pohostinnost byla skutečně uzdravující silou? Především to, aby se hostitel ve svém domě cítil doma, a za druhé, aby vytvořil prostor, ve kterém by nečekaný návštěvník nepociťoval strach, ale svobodu. Pohostinnost v sobě tudíž zahrnuje dva pojmy: koncentraci a společenství. 1. Pohostinnost a koncentrace Pohostinnost je schopnost věnovat pozornost hostu. To je velice obtížné, jelikož naši pozornost zcela zaměstnávají naše vlastní potřeby, starosti a úzkosti, které nám brání odstoupit od sebe samých a věnovat se druhým. Nedávno jsem potkal jednoho farního kněze. Když mi popsal svůj rušný denní program - bohoslužby, vyučování, pracovní obědy, pracovní večeře a organizační schůzky - řekl omluvně: Ano.., ale je tu tolik problémů Když jsem se ho zeptal: Čích problémů? chvíli mlčel a pak více méně zdráhavě řekl: Řekl bych... mých vlastních. A vskutku, zdálo se, že za jeho neuvěřitelným množstvím aktivit stojí především obava z toho, co by objevil, kdyby se zastavil. Ve skutečnosti řekl: Domnívám se, že jsem takto pracovně vytížen proto, abych se vyhnul bolestivému pohledu do vlastního nitra. Zjišťujeme tedy, že věnovat skutečnou pozornost druhým je těžké kvůli našim zájmům. Jakmile se dostanou do popředí naše zájmy, otázka již nezní: Kdo je to? ale: Co od něj mohu získat? - a pak již nevěnujeme pozornost tornu, co říká, ale tornu, jak můžeme naložit s tím, co říká. Pak se staráme především o to, abychom uspokojili svoji nepřiznanou touhu po solidaritě, přátelství, oblíbenosti, úspěchu, porozumění, penězích nebo kariéře a namísto to ho, abychom věnovali druhému člověku skutečnou pozornost, jsme dotěrně všeteční a vnucujeme mu sami sebe. (Viz James Hillman, Insearch, New York: Charles Scribner s Sons, 1967, s. 18.) Každý, kdo chce věnovat druhému pozornost a zároveň nesledovat vlastní zájmy, musí být ve svém domě doma - to znamená, že střed svého života musí nalézt ve vlastním srdci. Koncentrace na vlastní nitro, která vede k meditaci a kontemplaci, je tudíž nezbytnou podmínkou pravé pohostinnosti. Když jsou naše duše neklidné, když nás ženou vpřed tisíce různých a často protikladných pohnutek, když jsme stále tam venku mezi lidmi, idejemi a starostmi tohoto světa, jak potom můžeme vytvořit prostor, kam někdo jiný může svobodně vejít, aniž by se cítil jako nechtěný vetřelec? Je to paradoxní, ale stahujeme-li se - nikoli v sebelítosti, ale v pokoře - do vlastního nitra, vytváříme prostor, kde druhý může být svobodný a sám sebou. James Hillman, ředitel studií na curyšském Institutu C. G. Junga, na psal o poradenství toto: Aby se druhý člověk otevřel a začal hovořit, poradce se musí stáhnout. Musím se stáhnout, abych druhému udělal místo... Nevyjít druhému naproti, ale naopak se stáhnout, je intenzivním aktem koncentrace, jehož předobraz lze nalézt v kabalistickém pojmu cimcum. Všemohoucí a nekonečný Bůh byl všude. Svým bytím vyplňoval celý vesmír. Jak tedy mohlo dojít ke stvoření?... Bůh musel tvořit pomocí toho, že se stáhl do sebe; koncentrací sebe samého vytvořil ne-já, to jiné... Podobně je tomu i na lidské

6 úrovni, kde stažení mého vlastního já pomáhá druhému člověku k tomu, aby se stal sám sebou. (Insearch, s. 31) Když se však člověk stahuje do vlastního já, je to proces, během kterého je sám a který je velice bolestivý, protože ho nutí bezprostředně čelit jeho vlastní situaci, a to se všemi jejími klady i zápory. Když se nebojíme vstoupit do vlastního nitra a soustředit se na to, co se děje ve vlastní duši, dospíváme k poznání, že být naživu znamená být milován. Tato zkušenost nám odhaluje, že milovat můžeme pouze proto, že jsme se zrodili z lásky, že dávat můžeme pouze proto, že náš život je darem, a že osvobozovat druhé můžeme jen díky tornu, že jsme byli osvobozeni tím (Bohem) jehož srdce je větší než naše. Pokud jsme ve svém nitru nalezli kotviště našeho života, pak už nám nic nebrání v tom, abychom druhé nechali vstoupit do pro ně vytvořeného prostoru a umožnili jim, aby zde beze strachu tančili vlastní tanec, zpívali vlastní píseň a hovořili vlastním jazykem. Pak naše přítomnost již není hrozivá a svazující, ale příjemná a osvobozující. 2. Pohostinnost a společenství Viděli jsme, že skutečnou pohostinnost nabízí svým hostům ten duchovní, který se vyrovnal se svojí osamělostí a je ve vlastním domě doma. Poskytuje jim přátelský prostor, kam mohou svobodně přicházet a z něhož mohou svobodně odcházet, kde si mohou sami určovat míru od stupu od svého hostitele, kde se mohou cítit svobodně, ať už mluví nebo mlčí, ať už jedí nebo nejedí. Vskutku paradoxní je, že pohostinnost vyžaduje vytvoření prázdného prostoru, kde host může nalézt vlastní duši. Proč takový druh služby uzdravuje? Protože odstraňuje falešnou iluzi, že jeden člověk může poskytnout druhému celost. Protože člověka nezbavuje osamělosti a bolesti, ale vybízí ho k tomu, aby si připustil svoji osamělost na úrovni, kde může být sdílena. Mnozí lidé na tomto světě trpí proto, že dychtivě hledají muže či ženu, událost či setkání, kteří by je zbavili jejich osamělosti. Když však vstoupí do domu s pravou pohostinností, brzy zjišťuji, že ve svých ranách nesmějí vidět zdroje zoufalství a zahořklosti, ale známky toho, že musí, poslušni volajících hlasů vlastních ran, pokračovat ve své cestě. Díky výše uvedenému začínáme chápat, jakého druhu je pomoc, kterou může duchovní nabídnout. Duchovní není lékař, jehož prvotním úkolem je odstranění bolesti. Spíše bolest prohlubuje až na úroveň, kde může být sdílena. Když někdo přichází se svojí osamělostí za duchovním, může očekávat jen to, že jeho osamělost bude pochopena a prožita. Pak před ní ovšem nemusí utíkat, ale může ji přijmout jako projev situace, ve které se nacházejí všichni lidé. Když žena trpí ztrátou svého dítěte, úkolem duchovního není utěšovat ji tím, že by jí říkal, že doma má ještě dvě krásné zdravé děti; jeho úkolem je pomoct jí v tom, aby si uvědomila, že smrt jejího dítěte odhaluje její vlastní smrtelnost, tedy to, co s ní on i ostatní společně sdílejí. Možná že hlavním úkolem duchovního je zabraňovat tomu, aby lidé trpěli z nesprávných důvodů. Mnoho lidí trpí kvůli falešnému předpokladu, na kterém založili svůj život. Tím předpokladem je, že by něco takového, jako je strach, osamělost, zmatek či pochybnost, vůbec neměli zakoušet. S těmito bolestmi se však lze tvůrčím způsobem vyrovnávat jen tehdy, pokud je na ně nahlíženo jako na nedílnou součást lidství. Duchovní služba tudíž znamená konfrontaci se skutečným stavem věcí. Nenechává lidi žít s iluzemi o vlastní nesmrtelnosti a celosti. Neustále druhým připomíná, že jsou smrtelní a nedokonalí, ale také že uznání této skutečnosti je počátkem osvobození. Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav, nabídnout jako průvodce. A přece, paradoxně, díky právě tomuto vedení lze vidět první

7 známky naděje. Je tomu tak proto, že sdílená bolest již není paralyzující, ale mobilizující, je-li chápána jako cesta k osvobození. Když si uvědomíme, že před svými bolestmi nemáme utíkat, ale že je můžeme využít pro společné hledání života, pak se tyto bolesti mění z projevů zoufalství ve známky naděje. Skrze toto společné hledání se pohostinnost stává společenstvím. Stává se jím, jak vytváří jednotu založenou na společně sdíleném uznání naší porušenosti a společně sdílené naději. Tato naděje nás zase vede daleko přes hranice lidské vzájemnosti k Tomu, jenž povolává svůj lid ze země otroctví do země svobody. K jednomu z hlavních poznání židovsko-křesťanské tradice patří, že tím, co formuje Boží lid, je Boží povolání. Křesťanské společenství tudíž uzdravuje nikoli proto, že by léčilo rány a mírnilo bolesti, ale proto, že rány a bolesti činí branami či příležitostmi k novému výhledu do budoucnosti. Vzájemné přiznávání vlastní porušenosti se tedy stává vzájemným prohlubováním naděje a sdílení slabosti se pro všechny stává znamením budoucí síly. Patří-li mezi hlavní zranění duchovního osamělost, pohostinnost může tuto ránu proměnit v pramen uzdravení. Koncentrace na vlastní nitro brání duchovnímu v tom, aby zatěžoval ostatní svou bolestí, a umožňuje mu přijímat své rány jako užitečné učitele sebe samého i bližních. Společenství vzniká tam, kde dochází ke sdílení bolesti, a to ne jako dusivé formy sebelítosti, ale projevu víry v Boží za slíbení spásy. ZÁVĚR Tuto kapitolu jsem začal příběhem o rabbi Jošuovi ben Levim, který se zeptal Elijáše: Kdy přijde Mesiáš? Tento příběh má důležitý závěr. Když mu Elijáš vysvětlil, jak může najít Mesiáše sedícího mezi chudáky v branách města, rabbi Jošua ben Levi přišel k Mesiášovi a řekl mu: Pokoj tobě, můj pane a učiteli. Mesiáš odpověděl: Pokoj tobě, synu Leviho. Zeptal se ho: Kdy pán přijde? Dnes, odpověděl. Rabbi Jošua se vrátil k Elijášovi, který se ho zeptal: Co ti řekl? Oklamal mě, neboť mi řekl: Přijdu dnes, a nepřišel. Elijáš řekl: Ve skutečnosti ti řekl toto: Dnes, uslyšíte-li jeho hlas. (Žalm 95,7) I když víme, že jsme povoláni být zraněnými ranhojiči, je velice obtížné přijmout, že k uzdravování musí docházet už dnes. Je tomu tak proto, že žijeme v době, kdy jsou naše rány až příliš viditelné. Naše osamělost a izolace se staly natolik součástí naší každodenní zkušenosti, že voláme po Osvoboditeli, který by nás zbavil naší bídy a přinesl nám spravedlnost a mír. Ale vyhlašovat, že Osvoboditel sedí mezi chudáky, že rány jsou znamením naděje a že dnešek je dnem osvobození, to je krok, který dokáže učinit jen málokdo. Zraněný ranhojič však hlásá právě to: Pán přijde - ne zítra, ale dnes, ne příští rok, ale letos, ne až veškeré naše utrpení pomine, ale nyní, kdy je ho všude spousty, ne jinam, ale právě sem, kde nyní stojíme. A jako výzvu říká:

8 Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Masse, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. (Žalm 95,7 9) Pokud doopravdy nasloucháme tomuto hlasu a věříme, že duchovní služba je znamením naděje, protože zviditelňuje první paprsky světla přicházejícího Mesiáše, můžeme sebe i druhé přivést k pochopení, že zdroj našeho vlastního hledání už neseme v sobě. Služba tedy může být skutečně svědectvím o živé pravdě, že rána, která nám nyní působí utrpení, se nám později bude jevit jako místo, kde Bůh oznámil své nové stvoření. Henri Noumen, Zraněný ranhojič. Návrat domů 2008, kapitola 4

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako vaše blízká přítelkyně. Nejsem nad

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Dobrovolnictví Mýty a skutečnost. Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary

Dobrovolnictví Mýty a skutečnost. Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary Dobrovolnictví Mýty a skutečnost Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary Dobrovolnictví mýty a skutečnost Definice Legislativa Motivace dobrovolnictví Mýty a skutečnost Zkušenosti z praxe Dobrovolnictví

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Rodina a dítě s postižením. PSY 124 Psychologie handicapu 2011

Rodina a dítě s postižením. PSY 124 Psychologie handicapu 2011 Rodina a dítě s postižením PSY 124 Psychologie handicapu 2011 V ČR se rodí přibližně 45 dětí s vrozeným postižením (bez rozlišení postižení) na tisíc porodů. Podle statistik má naše země světově dvanácté

Více

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení

Produkt sociální reklama 1 informační kampaň o společnosti nebo produktu. 2 výzva k pomoci. 3 edukace o problému a jeho možném řešení Příloha č. 3 Kódovací klíč oba typy reklam A. Námět I. Produkt komerční reklama 1 pochutiny 2 jogurt 3 telefonní a internetové služby 4 úklid a domácnost 5 pivo 6 finanční produkt 7 léky 8 prodejní řetězce

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE

MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE MUŽI NA RODIČOVSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE Lukáš Talpa Liga otevřených mužů, o.s. Praha, 18. 9. 2014 Projekt ESF ČR CZ 1.04/3.4.04/88.00410 Táta na plný úvazek TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK Společný projekt Cíle projektu:

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová

Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup. Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Co nejvíce brání uskutečňování změn ve firmách a jak to řeší systemický přístup Olga Boukalová Silva Černá Věra Koubová Něco o naší společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Jednička na trhu

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2)

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Sám Bůh posláním svého Syna utišil naši žízeň Anotace: 1. Vlastní jméno pro touhu či lidské hledání je naděje: Pokušení proti naději: domněnky a skepse.

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více