DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE JOHN DAVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE JOHN DAVIS"

Transkript

1 DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE JOHN DAVIS

2 .

3 DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE John Davis s úryvky z díla A. H. Almaase 2013

4 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Davis, John Diamantový přístup: úvod do učení A.H. Almaase / John Davis; [z anglického originálu... přeložila Jana Žlábková] vyd. v českém jazyce. -- Praha: Maitrea, s. Název originálu: Diamond approche ISBN * * * * 13 * * * * vědomí -- duchovní aspekty - vědomí -- psychologické aspekty - sebepoznání -- duchovní aspekty - sebepoznání -- psychologické aspekty - seberealizace -- duchovní aspekty - seberealizace -- psychologické aspekty - duchovní cesta - duchovní tradice - hlubinná psychologie - pojednání Vývojová psychologie. Individuální psychologie [17] John Davis Diamantový přístup The Diamond Approche Copyright John V. Davis, 1999 Translation Jana Žlábková, 2012 Czech edition MAITREA a.s., Praha 2013 ISBN

5 Věnováno duchovní práci a všemu, co nás k ní motivuje.

6 OBSAH Předmluva (Hameed Ali) 7 Předmluva autora 10 Úvod ZAMĚŘENÍ DIAMANTOVÉHO PŘÍSTUPU 29 Podnět, cesta a realizace 40 Diamantový přístup k práci METODA ZKOUMÁNÍ 48 Bytí a pochopení 55 Zkoumání s žákem 58 Intimita DUŠE 68 Bažináč 74 Vlastní já a duše PROSTOR 83 Lpění a prostor 89 Fenomenologie prostoru ESENCE 101 Esence 105 Esence je život 107

7 6. TEORIE DĚR: OPUŠTĚNÍ A ZNOVUNALEZENÍ ESENCE 113 Teorie děr 118 Esence je učitel OSOBNÍ ESENCE: NEJVZÁCNĚJŠÍ PERLA 127 Duchovno a osobitost 132 Vývoj ega a duchovní transformace 135 Nejvzácnější perla SEBEPOZNÁNÍ A ESENCIÁLNÍ IDENTITA: BOD 141 Identita 148 Sebepoznání PRAVÁ PODSTATA A NEOMEZENÉ DIMENZE 155 Božská láska 163 Čiré bytí a nejvyšší jednota 164 Nepojmová realita a bezejmenná dimenze 165 Logos 167 Absolutno 168 DOSLOV: PLAMEN HLEDÁNÍ, VEDENÍ A LÁSKA K PRAVDĚ 171 DOPORUČENÁ LITERATURA 176 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA 179 PODĚKOVÁNÍ 182 REJSTŘÍK 184

8

9 PŘEDMLUVA Hameed Ali (A. H. Almaas) D iamantový přístup není mým výtvorem. Vznikl a rozvíjel se díky své vlastní inteligenci a dynamice. Je pravda, že jsem s ním přišel jako první, ale byl jsem pouhý nástroj a většinou jen pokusný králík toho, kdo ho záměrně stvořil. Zpočátku jsem vůbec netušil, že tím postupně vzniká určité celistvé učení. Nesmírně mě zajímala vnitřní cesta k osvobození a upřímně jsem se snažil být otevřený všem nadčasovým duchovním pravdám. Byl jsem zaníceně odhodlán hledat pravdu o lidském bytí, duši a realitě. Nebylo to snadné a občas jsem míval pocit, že se vlastně nic neděje. A přesto jsem si všímal, že když byla má láska k pravdě nesobecká, když jsem ji miloval pro ni samu a nikoli z osobních zištných důvodů, mé prožitky se otevíraly a prohlubovaly tak, jak jsem si to dříve ani nedokázal představit. Při prvních objevech duše a duchovní podstaty jsem si pomyslel, že má práce začíná nést plody, ale pak se to dostalo ještě mnohem dál. Mé prožitky se postupně měnily v proud objevů, realizací a vhledů odhalujících úžasné a nepředstavitelné schopnosti a dimenze bytí. A zároveň jsem zjišťoval, že s těmito objevy přicházejí i přesné a detailní poznatky, jež je dále objasňují. Má vnitřní cesta se změnila v dobrodružství, které bylo nesmírně vzrušující a občas i dost děsivé. Trvalo několik let, než jsem si uvědomil, že tento překvapivý objev odhalující tajemství bytí není určen jenom mně. Stále silnější vnitřní duchovní vedení bytí a jeho poznávání mne dovedlo 7

10 Diamantový přístup do bodu, kdy jsem si uvědomil, že se přede mnou odvíjí cesta moudrosti. Zjistil jsem, že se utváří novodobá nauka vhodná pro současnou dobu. Začal jsem chápat, že mi toto poznání odhaluje sama duše, pravá podstata bytí, a že ho dál rozvíjí v učení. Byl jsem ochotně a s radostí pokusným králíkem procházejícím různými prožitky, jež bytí odhalovalo v mém vědomí. Bylo mi jasné, že úsilí a překážky, které jsem musel překonávat, jsou nezbytné proto, aby mi bytí mohlo naprosto přesně zjevit poznání objasňující vztah podstaty k egoistickým zážitkům. Bytí odhalilo svá tajemství v mých prožitcích způsobem, jenž zcela zásadně ovlivnil mé vědomí a transformoval ho. Já osobně jsem se stal nástrojem, sluhou a mluvčím pravdy, jež se zjevila v podobě Diamantového přístupu. Díky němu stále poznávám do větší hloubky i šíře svou skutečnou identitu jako pravou podstatu. Tato identita je táž nejvyšší duchovní pravda, jíž s pokorou a vděčností sloužím. A je doslova úžasné, že tento proces je v podstatě zcela totožný s vývojem nového učení Diamantového přístupu. Během vývoje tohoto nového učení se stali pokusnými králíky i někteří mí přátelé a první žáci. Toto učení vzniklo z mé osobní potřeby a mí přátelé a žáci, s nimiž jsem pracoval, vyzvali bytí, ať předloží vlastnosti a dimenze, jež byly nezbytné. Diamantový přístup tedy vznikl jako odezva na reálné potřeby současné doby a nikoli jako teoretický systém či jakási syntéza existujících učení. Autor této knihy Dr. John Davis patří mezi mé žáky, kteří se do této práce zapojili při jejím zrodu. Jako jeden z mých prvních oddaných žáků sledoval celý vývoj a osobně se vydal po cestě transformace Diamantového přístupu. Nepíše jen o tom, co slyšel ode mne, ale líčí především vlastní zážitky a poznání, jež získává na nové cestě moudrosti. Fakt, že je psycholog a na univerzitě i dalších vysokých školách přednáší transpersonální psychologii, mu umožňuje hovořit o Diamantovém přístupu jasně a srozumitelně. Má velké zkušenosti s učením a pracuje s žáky zkoumajícími Diamantový přístup, což velmi dobře využil i při psaní této 8

11 Předmluva knihy. Výsledkem je jasný, detailní, nicméně jednoduchý přehled učení Diamantového přístupu napsaný tím, kdo celou záležitost zná z hlediska rozumu i vlastních prožitků. Dr. Davis tím prokázal ohromnou službu jak Diamantovému přístupu, tak čtenářům, kteří hledají nový pohled na lidský potenciál a jeho duchovní dimenze. Hameed Ali Berkeley, Kalifornie 2. května

12 PŘEDMLUVA AUTORA D iamantový přístup je duchovní cesta založená na nových vhledech a nadčasové moudrosti. Jejím přínosem jsou novodobé poznatky o psychologickém a duchovním vývoji, jež nebyly dříve dostupné. Proto nám tato nauka umožňuje lepší pochopení základních, nicméně značně složitých duchovních konceptů a zároveň nabízí účinnější způsoby práce zaměřené na duchovní poznání. Hameed Ali (A. H. Almaas) sestavil učení Diamantového přístupu a začal s ním seznamovat skupinky žáků před více než dvaceti lety. Vycházel z důkladného studia fyziky, bioenergetiky, hlubinné psychologie a z vlastní duchovní práce. Nesmírně si váží svých prvních učitelů a oceňuje přínos studia súfismu, buddhismu, práce Gurdžijeva i ostatních systémů, protože mu pomohli otevřít se objevům, jež ho vedly k poznání. V roce 1977 založil Ridhwanskou školu, aby mohl snáze šířit své učení. Před několika lety znalo Diamantový přístup pouze pár žáků, kteří studovali přímo u Aliho. Dnes je toto učení přístupné široké veřejnosti. Jeho dvě hlavní centra v Kalifornii a v Coloradu se rozrůstají a mají své pobočky v Seattlu, New Yorku, Bostonu, na Havaji, v Michiganu, Montaně, Kanadě, Německu, Austrálii a v dalších zemích. Pod literárním pseudonymem A. H. Almaas objasnil Ali části tohoto učení v celé řadě knih. Některé jsou přepisy jeho promluv ke skupinám žáků a další nabízejí detailní vysvětlení různých teoretických a praktických aspektů Diamantového přístupu ukázaných na konkrétních příkladech. Seznam Almaasových knih je obsažen v bibliografii. (Poznámka: Hameed Ali je znám především díky svým knihám, a proto uvádím v titulu této knihy 10

13 Předmluva autora a v odkazech na jeho dílo literární pseudonym Almaas. V ostatních případech používám jeho jméno Ali.) V nedávné době si mnozí lidé zajímající se o duchovní práci a o vztah psychologie a duchovna uvědomili, jak velkou hodnotu má toto učení. Jack Kornfield oblíbený učitel buddhistické meditace, psycholog a spisovatel dedikoval Alimu svou nejnovější knihu nazvanou A Path with Heart: A Guide through the Perils and Promises of Spiritual Life (Cesta se srdcem: Průvodce úskalími a přísliby duchovního života). Známý spisovatel a teoretik Ken Wilber ve své knize The Eye of Spirit (Oko duše) píše: Já osobně mohu doporučit Diamantový přístup, protože ho považuji za nejvyváženější učení z celé široce dostupné oblasti různých duchovních psychologií a terapií. Tony Schwartz v knize What Really Matters: Searching for Wisdom in America (Co je podstatné: Hledání moudrosti v Americe) označil tuto nauku za jedno z nejužitečnějších spojení východního a západního vhledu, s jakým se dosud setkal v mnoha transformativních systémech a školách. Schwartz doporučuje Aliho knihy Essence (Esence) a Diamond Heart, Book 1 (Diamantové srdce, 1. kniha), neboť podle jeho názoru patří mezi půl tuctu nejlepších knih uvádějících čtenáře na cestu moudrosti. Brant Cortright zahrnul Aliho Diamantový přístup mezi hlavní přístupy transpersonální psychoterapie (nicméně přiznává, že je to spíše duchovní práce než psychoterapie). Cortright považuje toto učení z hlediska integrace duchovna a psychologie za stejně významné jako práce Kena Wilbera, Carla Junga, Stanislava Grofa a dalších. Kapitoly, které napsal Ali, byly zařazeny do několika antologií o duchovním a osobním růstu. Hlavní zásady Diamantového přístupu jsou tématem přednášek v Naropa institutu v Boulderu a v Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku a kurzy o Diamantovém přístupu tvoří již několik let součást programu Esalenského institutu. O Diamantový přístup se zajímá stále více lidí, a proto vznikla potřeba napsat stručný úvod a shrnutí této metody. Pro toho, kdo ji chce opravdu poznat, je samozřejmě základem osobní praxe založená na detailním popisu obsaženém v knihách, které napsal Ali, ale já přesto 11

14 Diamantový přístup doufám, že tento stručný přehled představující Diamantový přístup napomůže upřímným zájemcům o duchovno sjednotit různé vhledy. Tato kniha začíná poznámkami, které jsem používal při přednášení o Diamantovém přístupu na univerzitách a na vysokých školách. Postupně jsem je upravoval tak, aby se daly šířit mezi studenty. Zájemci četli některé Aliho knihy a prováděli cvičení zaměřená na zkoumání vlastních prožitků, ale zároveň oceňovali poznámky, které jsem jim poskytoval. Do této knihy jsem přidal materiály popisující nejdůležitější koncepty a základní metody a celkový přehled jsem obohatil úryvky z Aliho spisů. Úvod je doplněný o prožitky, jaké jsem měl při provádění metody Diamantového přístupu. Ostatní části knihy jsou možná značně abstraktní, ale já doufám, že z různých konceptů ucítíte příchuť osobní cesty. První dvě kapitoly ukazují cestu a zaměření Diamantového přístupu a shrnují jeho hlavní metodu, jíž je zkoumání. Následující čtyři kapitoly představují jeho základní koncepty. Výchozími klíčovými pojmy k pochopení této metody jsou duše, prostor, podstata a teorie děr. Poslední tři kapitoly se zabývají věcmi na podstatně vyšší úrovni. Velmi významnou složkou Diamantového přístupu jsou dvě specifické vlastnosti podstaty osobní podstata a základní identita. Tyto jevy odpovídají na záludné otázky týkající se realizace a integrace naší duchovní podstaty do života v tomto světě. Závěrečná kapitola předkládá souhrn detailněji rozpracovaného učení o neomezených dimenzích bytí bez ega. Závěr knihy se opět zaměřuje na vaši osobní cestu a na některé jevy, jež vám mohou být během praxe užitečné. Je to velmi detailně a důkladně propracované učení, tudíž jsem při psaní této knihy musel provádět značnou selekci. Jsou zde obsaženy nejdůležitější aspekty Diamantového přístupu, ale mnoho dalších věcí jsem musel vynechat. Ali například začleňuje do svého učení různé podoby enneagramu. Jeho nejnovější kniha Facets of Unity: The Enneagram of Holy Ideas (Různé aspekty jednoty: Enneagram božských idejí) významně rozšířila pojetí enneagramu tím, že ukazuje jeho spojení s podstatou a s neomezenými dimenzemi bytí. Zároveň poskytuje velmi detailní a užitelné popisy mnoha stavů a aspektů podstaty, jež jsem do knihy 12

15 Předmluva autora nezačlenil. Je to sice významná stránka tohoto učení, nicméně jsem usoudil, že je důležité udržet rozsah a záběr knihy na úrovni poskytující úvodní přehled. Diamantový přístup je celek, jehož základní rysy se od sebe nedají úplně a přesně oddělit. Nitě, které jsem vytáhl a využil v jednotlivých kapitolách této knihy, jsou ve skutečnosti vetkány do větší a mnohem bohatší tapiserie. Tím je zjevné, že v různých kontextech Aliho učení se objevují tytéž nitě. V mnoha kapitolách se například mluví o duši, prostoru, osobnosti, sebehodnocení a podstatě. Každá kapitola začíná stručným pojednáním o významných aspektech Diamantového přístupu, po němž následují úryvky z Aliho textů. Umožní vám poznat příchuť Diamantového přístupu tak, jak ho Ali osobně předkládá, a zároveň se tím ukazují a rozšiřují jeho základní koncepty. A navíc získáte přehled o celkovém rozsahu této metody. Některé úryvky jsou převzaty z Aliho promluv k žákům, jejichž cílem je probudit při jejich poslechu určité prožitky (například promluva o Bažináči v 3. kapitole a některé úryvky ze série knih Diamantové srdce). Dále jsou to pasáže z pečlivě sestavených výkladů o různých konceptech (například z knih The Pearl beyond Price [Nejdražší perla] a The Point of Existence [Bod existence]). A jsou zde i osobní záznamy z Aliho deníků líčících jeho prožitky (například úryvek z knihy Luminous Night s Journey [Cesta zářivou nocí] v 2. kapitole). S Aliho svolením jsem některé tyto ukázky zkrátil a zredigoval. On si to pak celé přečetl, aby měl jistotu, že je v nich uchován původní význam. Vynechal jsem části, v nichž Ali srovnává své pojetí s podobnými duchovními systémy a psychologickými teoriemi. Cením si těchto srovnání a vážím si moudrosti ostatních duchovních systémů. Nicméně v zájmu stručnosti a jasnosti jsem se rozhodl nezačleňovat do knihy příliš mnoho komparativních analýz. Doporučuji čtenářům, ať si přečtou knihy, které napsal Ali (všechny vyšly pod jeho literárním pseudonymem A. H. Almaas), protože tak získají přesnější a hlubší přehled. Doufám, že pro vás, kteří Diamantový přístup dosud neznáte, bude tato kniha úvodem na cestu, jež je jasná a celkem jednoduchá. 13

16 Diamantový přístup Předpokládám, že máte jak zájem, tak osobní zkušenosti s otázkou psychologického rozvoje či s duchovní prací. A budu moc rád, když vám to umožní učinit další krok na vaší cestě. A zároveň doufám, že budou-li pojmy a prožitky, které zde popisuji, zpočátku trochu nejasné, v průběhu cesty o nich budete postupně získávat stále jasnější představu. Pokud již kráčíte po duchovní cestě, doufám, že tato kniha oživí a obohatí vaše studium. Na mnoha místech může doplnit a rozvést věci, které už znáte. A navíc je to výzva ke zkoumání nových oblastí vašeho vlastního poznání. Jestliže jste s metodou Diamantového přístupu už někdy pracovali, pak doufám, že se tato kniha pro vás stane výraznou podporou. Určitě jste strávili měsíce či roky zkoumáním materiálů, které jsou zde shrnuty na několika stránkách. Možná jste se s těmito pojmy setkali v pořadí odlišném od lineárního pojetí uvedeného v této knize. Nicméně jsem přesvědčen, že pohledy a popisy, jež zde předkládám, vám pomohou lépe vnímat vyšší kontext vaší práce. Čtenáři, kteří se zajímají o komparativní studia duchovních systémů, o transpersonální psychologické směry a o podobné záležitosti, určitě zjistí, že jim Diamantový přístup může v mnohém velmi pomoct. Především ukazuje kontinuitu psychologického a duchovního poznání, a to jasněji a přesněji než jakákoli dosud dostupná metoda. Všechny čtenáře bych chtěl upozornit na jednu důležitou věc. Čtení této knihy není totéž co přímé pochopení Diamantového přístupu. Budu rád, když vám tato kniha objasní, co se děje ve vašem životě, a velmi mne potěší, jestli se vám díky ní otevřou nové dveře. Mým upřímným záměrem je ukázat metodu Diamantového přístupu takovým způsobem, aby to usnadnilo vaše přímé prožitky duchovního procitnutí, další vývoj a poznání vašeho osobního potenciálu. 14

17 ÚVOD SAlim jsem se seznámil v létě roku V té době se začínaly otevírat mnohé stránky mého života. Pár let předtím jsem získal prestižní stipendium na studia experimentální psychologie a přestěhoval se s manželkou a malým synem do Boulderu, abych tam studoval na vysoké škole. Nesmírně jsem si užíval jak studium, tak osobní zkoumání i intelektuální výzvu, jakou představovala oblast kognitivní psychologie. A zároveň jsem začínal objevovat zcela novou dimenzi svého života, protože jsem se setkával s různými skupinami, s meditací, hypnózou, biofeedbackem a s dalšími technikami rozvíjejícími vědomí. Díky horolezectví jsem získával sebedůvěru a posiloval tělo, chodil na masáže a cvičil jógu a to vše ve mně probouzelo hlubší možnosti tělesného rozvoje. Boulder byl živnou půdou pro růst lidského potenciálu a já se snažil načerpat z ní co možná nejvíc. Před závěrečným rokem studia byl můj vnitřní život dosti zúžený dalo by se říct, že byl hodně povrchní. Pocházím ze značně konvenčního prostředí a byl jsem vychován jako běžný příslušník střední třídy. Mí rodiče mě milovali a podporovali, ale můj emocionální život byl dost omezený. Občas jsem vybuchl vzteky, ale jinak nebývaly mé pozitivní ani negativní pocity příliš silné. Když mi bylo dvacet a přestěhoval jsem se do Boulderu, otevřely se přede mnou mnohé nové možnosti opětovného spojení s vlastním já. Zároveň jsem cítil, že se svým životem nejsem vlastně vůbec spokojený. Přecházel jsem od jedné metody k druhé a stále jsem měl pocit nenaplnění. I když jsem se zapojoval do neobvyklých situací napomáhajících 15

18 Diamantový přístup dalšímu růstu, stejně se mi dařilo skrývat se kdesi v pozadí a myslet si, že jsem neviditelný (každopádně jsem si přál, aby to tak bylo). Má mysl byla velmi šikovná a chránila mě před vším, co by mohlo zásadně změnit můj svět a vnímání vlastního já. Shromažďoval jsem zážitky, ale nic moc se nezměnilo. Přitahovaly mě nové a stále intenzivnější prožitky a já se dál vrhal na překážky v naději, že mě to nějak ovlivní. V těch nejhlubších a nejtišších chvílích jsem býval velmi rozpolcený. Cítil jsem, že mě určité zážitky transformují, ale cosi v mém nitru bylo zkažené a bojácné. Zjišťoval jsem, že tyto úžasné prožitky dál začleňuji do téhož starého dvojrozměrného rámce. A ony pak téměř okamžitě vybledly a ztratily svou živost. Měl jsem pocit, jako by nebyly živé, a zdálo se mi, že jsem uvízl na mrtvém bodě a že jsem stále o něco ochuzen. Toužil jsem po pocitu naplnění a přál si, aby mé prožitky žily déle než pouhý okamžik, a tak jsem přebíhal od jednoho cvičení, systému a kurzu k druhému. A přitom mě neustále pronásledoval pronikavý pocit, že mi stále chybí něco důležitého. Když mi jeden přítel řekl, že objevil nový typ duchovní práce, který na něj nesmírně zapůsobil, neprojevil jsem o onu věc příliš velký zájem. Popisoval to jako emocionální úklid. Neznělo to tak přitažlivě jako metody, jimiž jsem se tehdy zabýval, ale když jsem ho poslouchal, měl jsem pocit, že by to pro mě mohlo být dost důležité, a tak jsem souhlasil, aniž bych přesně tušil, do čeho se vlastně pouštím. Vzápětí jsem se ocitl v osmičlenné skupince, kterou vedli dva lidé, Hameed Ali a Karen Johnsonová. Celý proces, jak to nazývali, vyžadoval tři měsíce velmi intenzivní psychologické práce. Napsal jsem z různých úhlů svůj životopis, napojil se na potlačované pocity zlosti a bolesti, zbavil se mnoha zážitků z dětství a začal jsem uzavírat mír mezi svým emocionálním dítětem a racionálním intelektem. A přesto jsem byl hodně tvrdý oříšek. I když jsem se upřímně snažil, mé intelektuální zábrany byly příliš silné. Moje mysl se to neustále snažila rozlousknout takovým způsobem, jakým se dříve snažila přijít na kloub ostatním věcem. Ale přijít tomu na kloub předtím vždy jen znamenalo nějak to zvládat, nikoli skutečně to pochopit. Úporně jsem se 16

19 Úvod snažil působit pozitivně a udělat dobrý dojem na své učitele, ale zároveň jsem dál zařazoval nové prožitky do předem daných kategorií a neustále jsem měl od nich určitý odstup. A když to nefungovalo, tak jsem prostě usnul, a to jak v doslovném, tak v přeneseném slova smyslu. Na konci oněch tří měsíců jsem byl do jisté míry otevřenější, ale stále jsem cítil povědomou příchuť zklamání. Určitá vrstva mého bytí zůstávala nedotčena. Měl jsem nutkání přejít k něčemu jinému. A přesto tu tentokrát bylo cosi úplně jiného. Hameed upoutal mou pozornost zcela novým způsobem. Nešlo jen o to, že byl nesmírně vřelý, osobní a laskavý. Byl to přímý a často i přísný průvodce. Vnímal jsem jeho smysl pro soucítění a humor, ale jedna vlastnost mne zaujala ze všech nejvíc. Působil na mě tak vyrovnaně a uvolněně, jak jsem to do té doby u nikoho necítil. Část mého bytí na to okamžitě reagovala, přestože neodpovídal obrázku učitele, který by mě přitahoval. Myslím, že jsem chtěl někoho, kdo bude kombinací vřelosti, jakou jsem občas cítil u své matky, a ocenění, které jsem očekával od svého otce. U Hameeda jsem během prvních tří měsíců nic takového necítil, ale nalezl jsem něco mnohem cennějšího. Když říkal, že někteří žáci, kteří dokončili proces, vytvořili malé skupiny a pod jeho vedením pokračují dál, také jsem se přihlásil. Scházeli jsme se jednou za čtrnáct dní v pátek večer a pokračovali celou sobotu a neděli a na čas jsme nijak nehleděli. Vyžadovalo to hodně času a energie. Často jsem pochyboval, zda je to k něčemu, ale pokaždé jsem si uvědomil, že se tam chci vrátit. Moje výchova, můj osobní styl a mé vědecké vzdělání byly hlavní příčiny silného skepticismu a schopnosti vytvářet si odstup, což vedlo k mylně chápané objektivitě. Často jsem s Hameedem diskutoval o jeho práci a vznášel různé námitky. A on vždy reagoval na mou skutečnou podstatu, nikoli na mé obavy a pocity viny či úhybné manévry. Když jsem ho zkoušel tím, že jsem se schovával za pojmy, vytáhl mě ven, někdy velmi jemně a jindy tak, abych si to pořádně uvědomil. Jakmile jsem začínal splývat s pozadím nebo se nořil do zdánlivého bezpečí svých fantaskních představ, okamžitě mě vystavil konfrontaci. 17

20 Diamantový přístup Vzpomínám si, jak jsem se v době, kdy jsem s ním pracoval asi dva roky, kvůli něčemu příšerně rozčílil a vyjel na něj (neoprávněně). Ječel jsem na něj z plných plic a dupal nohama. Byl jsem ve spojení s nesmírně hlubokým zdrojem nenávisti a bolesti. Po chvíli jsem si uvědomil, že tím testuji i jeho, abych viděl, zda mě odsoudí za způsob chování, jaký má rodina vždy považovala za ostudný výlev. Ale on zůstal neochvějně na mé straně. Trvalo mi pět let, než jsem celému procesu opravdu uvěřil. Po celou tu dobu mě Hameed bral takového, jaký jsem, a projevoval mi svou přízeň. V oné době se převážná část práce (jak tomu říkal Ali) zaměřovala na otevírání mého omezeného emocionálního života. Díky postupnému procesu a následné práci s Hameedem jsem získával další vhledy do skryté dynamiky celé situace. Začal jsem si více vážit laskavosti, štědrosti, hravosti a humoru své matky. Ale zároveň jsem si uvědomil, že její laskavost bývala často motivována hlouběji ukrytým pocitem viny a že její humor dokázal občas bodnout. Můj otec býval většinu času mimo domov a hodně pracoval, aby po materiální stránce zabezpečil naši rodinu. Náhle jsem cítil mnohem větší vděčnost a našli jsme k sobě novou cestu. A také jsem začal chápat, jak často býval emocionálně odtažitý nebo bojoval s výbuchem vzteku. V mé rodině bylo přísně zakázáno projevovat silné city jakéhokoli druhu včetně nadšení, zlosti nebo lásky. A pokud se nějaké pocity projevily, bývalo to většinou jenom na škodu. Vzpomínám si na atmosféru plnou pocitu viny a skryté nenávisti, když jsem to někdy nezvládl a otevřeně se tomu postavil. Jedno z pravidel, která si pamatuji z dětství, pocházelo z příběhu, v němž jedna postava (králíček Dupík z pohádky Bambi) říká: Neumíš-li říct něco milého, neříkej raději vůbec nic. Věřím, že to bylo míněno dobře, ale pravdou je, že u jídelního stolu bývalo velmi často ticho. Když mi byly dva roky, porodila matka dvojčata. Mému staršímu bratrovi bylo tehdy dvanáct a měl už spoustu jiných zájmů mimo domov. Otec trávil většinu času v práci, takže matka měla přirozeně plné ruce 18

21 Úvod práce. Byla to doba, kdy jsem potřeboval pevnou oporu, abych mohl podnikat výpravy do okolního světa, a měkký klín, do něhož bych se mohl navracet pro emocionální podporu. Většinou jsem ale býval sám a klín mé matky byl obsazený. A tak jsem se naučil své potřeby a pocity skrývat, protože ostatní by je stejně přehlíželi, a držel jsem si odstup od svého vnitřního života. Tato obrana spočívající v odstupu a využívání mysli ke kompenzaci nedostatku reálného kontaktu se pak vyvíjela v dalších letech mého života. Práce s Hameedem mi pomohla pochopit tyto vzorce jednání a jejich původ, což znamenalo, že mě postupně pouštěly ze svého zajetí. Nešlo však jen o mé emocionální léčení. Když se ohlédnu zpět, uvědomuji si, že jsem zároveň rozvíjel nové schopnosti a vlastnosti. Vnější svět i mé vnitřní prožitky získávaly mnohem víc barev. To, co jsem předtím viděl v šedivých odstínech, bylo náhle barevnější a krásnější. Měl jsem pocit trojrozměrnosti a intenzivněji jsem vnímal sám sebe. Vylezl jsem z ulity ven do světa. Už jsem se tolik nebál, že mě ostatní uvidí, a díky tomu jsem i já začal vidět druhé úplně jinak. Zajímalo mě, jak se ostatní cítí a jak vnímají okolní svět. Získal jsem schopnost upřímně soucítit sám se sebou i s druhými. Hameedova skupina se rozrůstala a já začínal lépe chápat podstatu Diamantového přístupu. Hameed do něj vnášel spoustu různých vhledů a praktik. Například využíval enneagram (starodávný systém vhledů do osobnosti a lidské povahy odvozený ze súfijských zdrojů a učení Gurdžijeva a Oscara Ichazo) jako určitý způsob pohledu na ego a na jeho základní postoje, nedostatky a idealizace. Aspekty hlubinné psychologie nám odhalovaly psychodynamické jevy, jež nás spoutávaly, a poznatky z různých tradic duchovní moudrosti světa prohlubovaly naši schopnost rozvíjet bdělou pozornost. Súfijské příběhy, Reichianovo dýchání a emocionální uvolnění byly nesmírně důležité metody využívané při našich osobních i skupinových sezeních. Důležité zázemí pro duchovní práci nám poskytuje i meditační praxe. Všechny tyto postupy jsme využívali k získávání nových prožitků a poznatků. Vzpomínám si, jak mě Hameed opakovaně upozorňoval, 19

22 Diamantový přístup že mám své prožitky zkoumat a snažit se pochopit jeho učení. Vybízel mne i ostatní žáky, ať jeho učení nepřijímáme jako danou pravdu, ale ať ho neustále prověřujeme na vlastních zkušenostech. Téměř dvacet let jsem s ním pracoval jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní při sezeních zaměřených na Reichianovo dýchání. Zároveň jsme se každý druhý víkend setkávali v rámci naší skupiny. (Hameed to nedávno změnil a pořádá méně častá, ale delší sezení podobná kurzům.) Věnovali jsme tomu hodně času a energie a probrali vždy spoustu věcí. Po celé ty roky jsem pokaždé, když Hameed dokončil určitou část svého učení, míval pocit, že je to závěr Diamantového přístupu. A v duchu jsem si říkal: No, tak to je skvělé. Jsem zvědavý, kam se vydám teď. Jako bych si při vycházení z domu náhle všiml dveří, které jsem dosud nevnímal; cítil jsem, že je v tom ještě něco víc. Vykoukl jsem těmi dveřmi ven a zjistil, že to, co jsem považoval za celý dům, byla jen vstupní hala! Začali jsme pracovat na problémech z minulosti a na osobních vzorcích a studovali osobnost z nové perspektivy. A pak nám Hameed předložil nový soubor materiálů, který nazval esence. Zpočátku jsem měl pocit, že si to celé určitě vymyslel, protože mé vlastní prožitky mi příliš neumožňovaly pochopit, co tím má na mysli. Ale jak jsem to dál zkoumal, začínal jsem chápat a cítit, o čem mluví. Zjistil jsem, že ačkoli jsou ony ideje pro mne zcela nové, vyvolávají důvěrně známé prožitky. Občas jsem míval pocit, že objevuji něco, co ve mně bylo dlouho skryto. A jindy jsem naopak jasně cítil, že se tím rozvíjejí vlastnosti a schopnosti, o nichž jsem předtím neměl nejmenší tušení. Hameed nás několik let pravidelně seznamoval s novou podobou Diamantového přístupu a musím říct, že mi to vždy zpočátku připadalo jako science-fiction. Pokaždé nám své učení předkládal s doporučením, ať ho zkoumáme přímo a prakticky. Nikdy to nebyly nějaké abstraktní teorie nebo výroky, které je třeba přijímat jako danou pravdu. Všechny tyto podoby by se daly považovat za samostatný systém, ale Hameed nám vždy ukázal, jak jsou navzájem propojeny s jeho předchozím učením. Každá část mi poskytla nový pohled ukazující jeho předchozí učení v úplně novém světle. A pokaždé jsem si v duchu řekl: Aha, takže o tom to tedy bylo. 20

23 Úvod Už dávno mě přestalo udivovat, že to, co jsem považoval za dokončení jeho díla, byl vždy jenom další krok. Ale nikdy jsem nepřestal žasnout a pokaždé jsem cítil obrovskou vděčnost, když se to, co jsem považoval za dokončenou věc, otevřelo v ještě širším a propracovanějším kontextu. Celý proces mi připomínal sadu čínských krabiček, které se skládají do sebe. Začínal jsem v nejmenší a nejtěsnější, a jakmile jsem přešel do větší, měl jsem úžasný pocit úlevy a svobody. Nehledal jsem uvnitř menší krabičky, ale objevoval jsem venku větší a větší a každá nová krabička byla zářivější a dokonalejší než ta předchozí. Hameed nás občas vybízel, ať zároveň s metodou Diamantového přístupu zkoumáme i další cesty osobního a duchovního vývoje. Mé vlastní zkoumání mě dovedlo k duchovní praxi založené na zážitcích z pobytu ve volné přírodě. Zúčastnil jsem se výletů do divoké přírody a některé jsem sám vedl, protože to člověku nabízí možnost prožívat samotu, postit se a navázat přímý kontakt se zemí. Této práce si nesmírně cením a stále znovu si uvědomuji, že má práce s Diamantovým přístupem a zážitky z volné přírody, kde jsem zároveň žák i učitel, se navzájem doplňují a obohacují. Hameedovo učení mi umožnilo pochopit a hlouběji přijímat duchovní lekce zaměřené na kontakt se zemí. A také jsem zjistil, že mému rozvoji výrazně pomáhá jak manželské poradenství založené na těchto systémech a vedené zkušeným a rozumným terapeutem, tak mé vlastní manželství. Cítím, že má práce s metodou Diamantového přístupu mi pomohla hlouběji proniknout do této záležitosti a mít z ní mnohem větší přínos. Nicméně při zkoumání všech těchto cest je velmi důležitá otázka správného načasování. V mém případě znamenalo hledání nových systémů většinou potřebu vyhnout se závažným problémům. Tím, že jsem se vyhýbal práci s metodou Diamantového přístupu, jsem se podvědomě snažil vyhýbat určitým vnitřním zraněním. Hameed mě v té době vedl k tomu, abych přijímal vše, co přichází, a ničím se nerozptyloval. Nikdy však nepředkládal svou práci jako uzavřený systém. Hameed nám ukazoval nová teritoria a takovou duchovní krajinu, jakou jsem si předtím nedokázal představit. Začínal jsem si uvědomovat, 21

Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas

Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas DIAMANTOVÉ SRDCE ČTVRTÁ KNIHA Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas Přeložila Jana Žlábková KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Almaas, A. H. [Diamondhearth. Book 4. Česky] Diamantové srdce. IV, Nezničitelná

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

DIAMANTOVÉ SRDCE KNIHA DRUHÁ

DIAMANTOVÉ SRDCE KNIHA DRUHÁ DIAMANTOVÉ SRDCE KNIHA DRUHÁ . DIAMANTOVÉ SRDCE KNIHA DRUHÁ Svoboda bytí A. H. ALMAAS 2014 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Almaas, A. H. Diamantové srdce. II, Svoboda bytí / A.H. Almaas ; [z

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější

Václav Vocásek Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Stránka: 1 Co je pro zdraví a dobrý psychický stav nejdůležitější Jaký je kořen zdravého a kvalitního života Napsal Václav Vocásek Tvůrce školy tělesného a duševního rozvoje Perly čchi-kungu Napsáno pro:

Více

Brian L. Weiss. Zrcadla času

Brian L. Weiss. Zrcadla času Brian L. Weiss Zrcadla času 1 2 Zrcadla času Od tohoto autora již vyšlo Mnoho životů, mnoho Mistrů Poselství Mistrů Jedna duše, mnoho těl Jen láska je skutečná Minulými životy k uzdravení Zázraky se dějí

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené

Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Sebeuzdravující-Moment UK, Londýn Duben Potvrzené Prožitkový večer Pátek, 7. Duben 19:30 Registrace 20:00 až cca. 22:00: Balance-Recovery Prožitkový večer Finanční vyrovnání: 30 Balance-Recovery Prožitkový

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí Jedenáctá kapitola Narození mezi západem Slunce a půlnocí Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

DIAMANTOVÉ SRDCE TŘETÍ KNIHA

DIAMANTOVÉ SRDCE TŘETÍ KNIHA DIAMANTOVÉ SRDCE TŘETÍ KNIHA DIAMANTOVÉ SRDCE TŘETÍ KNIHA Bytí a smysl života A. H. Almaas Přeložila Jana Žlábková KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Almaas, A. H. Diamantové srdce. III, Bytí

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Jsi světlo a to je nezničitelná pravda. Věnováno těm, kdo hledají světlo v životě.

Jsi světlo a to je nezničitelná pravda. Věnováno těm, kdo hledají světlo v životě. Jsi světlo a to je nezničitelná pravda. Věnováno těm, kdo hledají světlo v životě. 1 První vydání v anglickém jazyce vyšlo ve Velké Británii, USA, Austrálii, na Novém Zélandu a v Kanadě: Lightning Source

Více

BRIAN L. WEISS mistrù poselství

BRIAN L. WEISS mistrù poselství BRIAN L. WEISS poselství mistrù Pøeložil Jiøí Martínek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Brian L. Weiss, 2000 Translation Jiøí Martínek, 2005, 2009, 2012, 2013 All rights

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Grada Publishing Vnitřní moudrost Meditace pro srdce a duši Louise L. Hayová Přeložil Ondřej Skalický Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Touha po spojení a jednotě

Touha po spojení a jednotě Touha po spojení a jednotě V rodině, kde jsem vyrůstal, jsem nejstarší ze dvou dětí. Otec poskytoval peníze a moje matka se starala o mojí sestru a o mě. Otec nebyl přes týden skoro vůbec doma, matka tu

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Předmluva: Proč Konfucius?

Předmluva: Proč Konfucius? Obsah Kapitola první, Cesty nebes a země 11 Kapitola druhá, Cesta srdce a duše 27 Kapitola třetí, Cesta světa 45 Kapitola čtvrtá, Cesta přátelství 69 Kapitola pátá, Cesta ctižádosti 87 Kapitola šestá,

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Brian L. Weiss. Meditace

Brian L. Weiss. Meditace Brian L. Weiss 1 2 Od tohoto autora již vyšlo Mnoho životů, mnoho Mistrů Poselství Mistrů Jedna duše, mnoho těl Jen láska je skutečná Minulými životy k uzdravení Zázraky se dějí Zrcadla času Uvolnění stresu,

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Duchovní inspirace pro vychovatele

Duchovní inspirace pro vychovatele Duchovní inspirace pro vychovatele Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Duchovní inspirace pro vychovatele Z díla Rudolfa Steinera vybral a sestavil Přeložil Radomil Hradil KATALOGIZACE

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44 Obsah Jak tato kniha vznikla... 9 Kdo je to já?... 13 Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Otázky a příběhy rodičů a učitelů... 35 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci...

Více

Přílohy. Seznam příloh: Dotazníkové šetření rodiče. Dotazníky pro rodiče a děti. Fotografie ze společných akcí

Přílohy. Seznam příloh: Dotazníkové šetření rodiče. Dotazníky pro rodiče a děti. Fotografie ze společných akcí Přílohy Seznam příloh: Dotazníkové šetření rodiče Dotazníky pro rodiče a děti Fotografie ze společných akcí Dotazníkové šetření -rodiče O Začít spolu jsem si hodně přečetla, ještě než můj syn začal chodit

Více

Žijte (s) cyklem! Miranda Gray. Pochopte své měsíční proměny. jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary

Žijte (s) cyklem! Miranda Gray. Pochopte své měsíční proměny. jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary Žijte (s) cyklem! aneb jak si začít užívat svůj menstruační cyklus a milovat jeho dary Pochopte své měsíční proměny a každý měsíc si užívejte darů své jarní, letní, podzimní a zimní fáze! Miranda Gray!

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více