DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE JOHN DAVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE JOHN DAVIS"

Transkript

1 DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE JOHN DAVIS

2 .

3 DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE John Davis s úryvky z díla A. H. Almaase 2013

4 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Davis, John Diamantový přístup: úvod do učení A.H. Almaase / John Davis; [z anglického originálu... přeložila Jana Žlábková] vyd. v českém jazyce. -- Praha: Maitrea, s. Název originálu: Diamond approche ISBN * * * * 13 * * * * vědomí -- duchovní aspekty - vědomí -- psychologické aspekty - sebepoznání -- duchovní aspekty - sebepoznání -- psychologické aspekty - seberealizace -- duchovní aspekty - seberealizace -- psychologické aspekty - duchovní cesta - duchovní tradice - hlubinná psychologie - pojednání Vývojová psychologie. Individuální psychologie [17] John Davis Diamantový přístup The Diamond Approche Copyright John V. Davis, 1999 Translation Jana Žlábková, 2012 Czech edition MAITREA a.s., Praha 2013 ISBN

5 Věnováno duchovní práci a všemu, co nás k ní motivuje.

6 OBSAH Předmluva (Hameed Ali) 7 Předmluva autora 10 Úvod ZAMĚŘENÍ DIAMANTOVÉHO PŘÍSTUPU 29 Podnět, cesta a realizace 40 Diamantový přístup k práci METODA ZKOUMÁNÍ 48 Bytí a pochopení 55 Zkoumání s žákem 58 Intimita DUŠE 68 Bažináč 74 Vlastní já a duše PROSTOR 83 Lpění a prostor 89 Fenomenologie prostoru ESENCE 101 Esence 105 Esence je život 107

7 6. TEORIE DĚR: OPUŠTĚNÍ A ZNOVUNALEZENÍ ESENCE 113 Teorie děr 118 Esence je učitel OSOBNÍ ESENCE: NEJVZÁCNĚJŠÍ PERLA 127 Duchovno a osobitost 132 Vývoj ega a duchovní transformace 135 Nejvzácnější perla SEBEPOZNÁNÍ A ESENCIÁLNÍ IDENTITA: BOD 141 Identita 148 Sebepoznání PRAVÁ PODSTATA A NEOMEZENÉ DIMENZE 155 Božská láska 163 Čiré bytí a nejvyšší jednota 164 Nepojmová realita a bezejmenná dimenze 165 Logos 167 Absolutno 168 DOSLOV: PLAMEN HLEDÁNÍ, VEDENÍ A LÁSKA K PRAVDĚ 171 DOPORUČENÁ LITERATURA 176 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA 179 PODĚKOVÁNÍ 182 REJSTŘÍK 184

8

9 PŘEDMLUVA Hameed Ali (A. H. Almaas) D iamantový přístup není mým výtvorem. Vznikl a rozvíjel se díky své vlastní inteligenci a dynamice. Je pravda, že jsem s ním přišel jako první, ale byl jsem pouhý nástroj a většinou jen pokusný králík toho, kdo ho záměrně stvořil. Zpočátku jsem vůbec netušil, že tím postupně vzniká určité celistvé učení. Nesmírně mě zajímala vnitřní cesta k osvobození a upřímně jsem se snažil být otevřený všem nadčasovým duchovním pravdám. Byl jsem zaníceně odhodlán hledat pravdu o lidském bytí, duši a realitě. Nebylo to snadné a občas jsem míval pocit, že se vlastně nic neděje. A přesto jsem si všímal, že když byla má láska k pravdě nesobecká, když jsem ji miloval pro ni samu a nikoli z osobních zištných důvodů, mé prožitky se otevíraly a prohlubovaly tak, jak jsem si to dříve ani nedokázal představit. Při prvních objevech duše a duchovní podstaty jsem si pomyslel, že má práce začíná nést plody, ale pak se to dostalo ještě mnohem dál. Mé prožitky se postupně měnily v proud objevů, realizací a vhledů odhalujících úžasné a nepředstavitelné schopnosti a dimenze bytí. A zároveň jsem zjišťoval, že s těmito objevy přicházejí i přesné a detailní poznatky, jež je dále objasňují. Má vnitřní cesta se změnila v dobrodružství, které bylo nesmírně vzrušující a občas i dost děsivé. Trvalo několik let, než jsem si uvědomil, že tento překvapivý objev odhalující tajemství bytí není určen jenom mně. Stále silnější vnitřní duchovní vedení bytí a jeho poznávání mne dovedlo 7

10 Diamantový přístup do bodu, kdy jsem si uvědomil, že se přede mnou odvíjí cesta moudrosti. Zjistil jsem, že se utváří novodobá nauka vhodná pro současnou dobu. Začal jsem chápat, že mi toto poznání odhaluje sama duše, pravá podstata bytí, a že ho dál rozvíjí v učení. Byl jsem ochotně a s radostí pokusným králíkem procházejícím různými prožitky, jež bytí odhalovalo v mém vědomí. Bylo mi jasné, že úsilí a překážky, které jsem musel překonávat, jsou nezbytné proto, aby mi bytí mohlo naprosto přesně zjevit poznání objasňující vztah podstaty k egoistickým zážitkům. Bytí odhalilo svá tajemství v mých prožitcích způsobem, jenž zcela zásadně ovlivnil mé vědomí a transformoval ho. Já osobně jsem se stal nástrojem, sluhou a mluvčím pravdy, jež se zjevila v podobě Diamantového přístupu. Díky němu stále poznávám do větší hloubky i šíře svou skutečnou identitu jako pravou podstatu. Tato identita je táž nejvyšší duchovní pravda, jíž s pokorou a vděčností sloužím. A je doslova úžasné, že tento proces je v podstatě zcela totožný s vývojem nového učení Diamantového přístupu. Během vývoje tohoto nového učení se stali pokusnými králíky i někteří mí přátelé a první žáci. Toto učení vzniklo z mé osobní potřeby a mí přátelé a žáci, s nimiž jsem pracoval, vyzvali bytí, ať předloží vlastnosti a dimenze, jež byly nezbytné. Diamantový přístup tedy vznikl jako odezva na reálné potřeby současné doby a nikoli jako teoretický systém či jakási syntéza existujících učení. Autor této knihy Dr. John Davis patří mezi mé žáky, kteří se do této práce zapojili při jejím zrodu. Jako jeden z mých prvních oddaných žáků sledoval celý vývoj a osobně se vydal po cestě transformace Diamantového přístupu. Nepíše jen o tom, co slyšel ode mne, ale líčí především vlastní zážitky a poznání, jež získává na nové cestě moudrosti. Fakt, že je psycholog a na univerzitě i dalších vysokých školách přednáší transpersonální psychologii, mu umožňuje hovořit o Diamantovém přístupu jasně a srozumitelně. Má velké zkušenosti s učením a pracuje s žáky zkoumajícími Diamantový přístup, což velmi dobře využil i při psaní této 8

11 Předmluva knihy. Výsledkem je jasný, detailní, nicméně jednoduchý přehled učení Diamantového přístupu napsaný tím, kdo celou záležitost zná z hlediska rozumu i vlastních prožitků. Dr. Davis tím prokázal ohromnou službu jak Diamantovému přístupu, tak čtenářům, kteří hledají nový pohled na lidský potenciál a jeho duchovní dimenze. Hameed Ali Berkeley, Kalifornie 2. května

12 PŘEDMLUVA AUTORA D iamantový přístup je duchovní cesta založená na nových vhledech a nadčasové moudrosti. Jejím přínosem jsou novodobé poznatky o psychologickém a duchovním vývoji, jež nebyly dříve dostupné. Proto nám tato nauka umožňuje lepší pochopení základních, nicméně značně složitých duchovních konceptů a zároveň nabízí účinnější způsoby práce zaměřené na duchovní poznání. Hameed Ali (A. H. Almaas) sestavil učení Diamantového přístupu a začal s ním seznamovat skupinky žáků před více než dvaceti lety. Vycházel z důkladného studia fyziky, bioenergetiky, hlubinné psychologie a z vlastní duchovní práce. Nesmírně si váží svých prvních učitelů a oceňuje přínos studia súfismu, buddhismu, práce Gurdžijeva i ostatních systémů, protože mu pomohli otevřít se objevům, jež ho vedly k poznání. V roce 1977 založil Ridhwanskou školu, aby mohl snáze šířit své učení. Před několika lety znalo Diamantový přístup pouze pár žáků, kteří studovali přímo u Aliho. Dnes je toto učení přístupné široké veřejnosti. Jeho dvě hlavní centra v Kalifornii a v Coloradu se rozrůstají a mají své pobočky v Seattlu, New Yorku, Bostonu, na Havaji, v Michiganu, Montaně, Kanadě, Německu, Austrálii a v dalších zemích. Pod literárním pseudonymem A. H. Almaas objasnil Ali části tohoto učení v celé řadě knih. Některé jsou přepisy jeho promluv ke skupinám žáků a další nabízejí detailní vysvětlení různých teoretických a praktických aspektů Diamantového přístupu ukázaných na konkrétních příkladech. Seznam Almaasových knih je obsažen v bibliografii. (Poznámka: Hameed Ali je znám především díky svým knihám, a proto uvádím v titulu této knihy 10

13 Předmluva autora a v odkazech na jeho dílo literární pseudonym Almaas. V ostatních případech používám jeho jméno Ali.) V nedávné době si mnozí lidé zajímající se o duchovní práci a o vztah psychologie a duchovna uvědomili, jak velkou hodnotu má toto učení. Jack Kornfield oblíbený učitel buddhistické meditace, psycholog a spisovatel dedikoval Alimu svou nejnovější knihu nazvanou A Path with Heart: A Guide through the Perils and Promises of Spiritual Life (Cesta se srdcem: Průvodce úskalími a přísliby duchovního života). Známý spisovatel a teoretik Ken Wilber ve své knize The Eye of Spirit (Oko duše) píše: Já osobně mohu doporučit Diamantový přístup, protože ho považuji za nejvyváženější učení z celé široce dostupné oblasti různých duchovních psychologií a terapií. Tony Schwartz v knize What Really Matters: Searching for Wisdom in America (Co je podstatné: Hledání moudrosti v Americe) označil tuto nauku za jedno z nejužitečnějších spojení východního a západního vhledu, s jakým se dosud setkal v mnoha transformativních systémech a školách. Schwartz doporučuje Aliho knihy Essence (Esence) a Diamond Heart, Book 1 (Diamantové srdce, 1. kniha), neboť podle jeho názoru patří mezi půl tuctu nejlepších knih uvádějících čtenáře na cestu moudrosti. Brant Cortright zahrnul Aliho Diamantový přístup mezi hlavní přístupy transpersonální psychoterapie (nicméně přiznává, že je to spíše duchovní práce než psychoterapie). Cortright považuje toto učení z hlediska integrace duchovna a psychologie za stejně významné jako práce Kena Wilbera, Carla Junga, Stanislava Grofa a dalších. Kapitoly, které napsal Ali, byly zařazeny do několika antologií o duchovním a osobním růstu. Hlavní zásady Diamantového přístupu jsou tématem přednášek v Naropa institutu v Boulderu a v Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku a kurzy o Diamantovém přístupu tvoří již několik let součást programu Esalenského institutu. O Diamantový přístup se zajímá stále více lidí, a proto vznikla potřeba napsat stručný úvod a shrnutí této metody. Pro toho, kdo ji chce opravdu poznat, je samozřejmě základem osobní praxe založená na detailním popisu obsaženém v knihách, které napsal Ali, ale já přesto 11

14 Diamantový přístup doufám, že tento stručný přehled představující Diamantový přístup napomůže upřímným zájemcům o duchovno sjednotit různé vhledy. Tato kniha začíná poznámkami, které jsem používal při přednášení o Diamantovém přístupu na univerzitách a na vysokých školách. Postupně jsem je upravoval tak, aby se daly šířit mezi studenty. Zájemci četli některé Aliho knihy a prováděli cvičení zaměřená na zkoumání vlastních prožitků, ale zároveň oceňovali poznámky, které jsem jim poskytoval. Do této knihy jsem přidal materiály popisující nejdůležitější koncepty a základní metody a celkový přehled jsem obohatil úryvky z Aliho spisů. Úvod je doplněný o prožitky, jaké jsem měl při provádění metody Diamantového přístupu. Ostatní části knihy jsou možná značně abstraktní, ale já doufám, že z různých konceptů ucítíte příchuť osobní cesty. První dvě kapitoly ukazují cestu a zaměření Diamantového přístupu a shrnují jeho hlavní metodu, jíž je zkoumání. Následující čtyři kapitoly představují jeho základní koncepty. Výchozími klíčovými pojmy k pochopení této metody jsou duše, prostor, podstata a teorie děr. Poslední tři kapitoly se zabývají věcmi na podstatně vyšší úrovni. Velmi významnou složkou Diamantového přístupu jsou dvě specifické vlastnosti podstaty osobní podstata a základní identita. Tyto jevy odpovídají na záludné otázky týkající se realizace a integrace naší duchovní podstaty do života v tomto světě. Závěrečná kapitola předkládá souhrn detailněji rozpracovaného učení o neomezených dimenzích bytí bez ega. Závěr knihy se opět zaměřuje na vaši osobní cestu a na některé jevy, jež vám mohou být během praxe užitečné. Je to velmi detailně a důkladně propracované učení, tudíž jsem při psaní této knihy musel provádět značnou selekci. Jsou zde obsaženy nejdůležitější aspekty Diamantového přístupu, ale mnoho dalších věcí jsem musel vynechat. Ali například začleňuje do svého učení různé podoby enneagramu. Jeho nejnovější kniha Facets of Unity: The Enneagram of Holy Ideas (Různé aspekty jednoty: Enneagram božských idejí) významně rozšířila pojetí enneagramu tím, že ukazuje jeho spojení s podstatou a s neomezenými dimenzemi bytí. Zároveň poskytuje velmi detailní a užitelné popisy mnoha stavů a aspektů podstaty, jež jsem do knihy 12

15 Předmluva autora nezačlenil. Je to sice významná stránka tohoto učení, nicméně jsem usoudil, že je důležité udržet rozsah a záběr knihy na úrovni poskytující úvodní přehled. Diamantový přístup je celek, jehož základní rysy se od sebe nedají úplně a přesně oddělit. Nitě, které jsem vytáhl a využil v jednotlivých kapitolách této knihy, jsou ve skutečnosti vetkány do větší a mnohem bohatší tapiserie. Tím je zjevné, že v různých kontextech Aliho učení se objevují tytéž nitě. V mnoha kapitolách se například mluví o duši, prostoru, osobnosti, sebehodnocení a podstatě. Každá kapitola začíná stručným pojednáním o významných aspektech Diamantového přístupu, po němž následují úryvky z Aliho textů. Umožní vám poznat příchuť Diamantového přístupu tak, jak ho Ali osobně předkládá, a zároveň se tím ukazují a rozšiřují jeho základní koncepty. A navíc získáte přehled o celkovém rozsahu této metody. Některé úryvky jsou převzaty z Aliho promluv k žákům, jejichž cílem je probudit při jejich poslechu určité prožitky (například promluva o Bažináči v 3. kapitole a některé úryvky ze série knih Diamantové srdce). Dále jsou to pasáže z pečlivě sestavených výkladů o různých konceptech (například z knih The Pearl beyond Price [Nejdražší perla] a The Point of Existence [Bod existence]). A jsou zde i osobní záznamy z Aliho deníků líčících jeho prožitky (například úryvek z knihy Luminous Night s Journey [Cesta zářivou nocí] v 2. kapitole). S Aliho svolením jsem některé tyto ukázky zkrátil a zredigoval. On si to pak celé přečetl, aby měl jistotu, že je v nich uchován původní význam. Vynechal jsem části, v nichž Ali srovnává své pojetí s podobnými duchovními systémy a psychologickými teoriemi. Cením si těchto srovnání a vážím si moudrosti ostatních duchovních systémů. Nicméně v zájmu stručnosti a jasnosti jsem se rozhodl nezačleňovat do knihy příliš mnoho komparativních analýz. Doporučuji čtenářům, ať si přečtou knihy, které napsal Ali (všechny vyšly pod jeho literárním pseudonymem A. H. Almaas), protože tak získají přesnější a hlubší přehled. Doufám, že pro vás, kteří Diamantový přístup dosud neznáte, bude tato kniha úvodem na cestu, jež je jasná a celkem jednoduchá. 13

16 Diamantový přístup Předpokládám, že máte jak zájem, tak osobní zkušenosti s otázkou psychologického rozvoje či s duchovní prací. A budu moc rád, když vám to umožní učinit další krok na vaší cestě. A zároveň doufám, že budou-li pojmy a prožitky, které zde popisuji, zpočátku trochu nejasné, v průběhu cesty o nich budete postupně získávat stále jasnější představu. Pokud již kráčíte po duchovní cestě, doufám, že tato kniha oživí a obohatí vaše studium. Na mnoha místech může doplnit a rozvést věci, které už znáte. A navíc je to výzva ke zkoumání nových oblastí vašeho vlastního poznání. Jestliže jste s metodou Diamantového přístupu už někdy pracovali, pak doufám, že se tato kniha pro vás stane výraznou podporou. Určitě jste strávili měsíce či roky zkoumáním materiálů, které jsou zde shrnuty na několika stránkách. Možná jste se s těmito pojmy setkali v pořadí odlišném od lineárního pojetí uvedeného v této knize. Nicméně jsem přesvědčen, že pohledy a popisy, jež zde předkládám, vám pomohou lépe vnímat vyšší kontext vaší práce. Čtenáři, kteří se zajímají o komparativní studia duchovních systémů, o transpersonální psychologické směry a o podobné záležitosti, určitě zjistí, že jim Diamantový přístup může v mnohém velmi pomoct. Především ukazuje kontinuitu psychologického a duchovního poznání, a to jasněji a přesněji než jakákoli dosud dostupná metoda. Všechny čtenáře bych chtěl upozornit na jednu důležitou věc. Čtení této knihy není totéž co přímé pochopení Diamantového přístupu. Budu rád, když vám tato kniha objasní, co se děje ve vašem životě, a velmi mne potěší, jestli se vám díky ní otevřou nové dveře. Mým upřímným záměrem je ukázat metodu Diamantového přístupu takovým způsobem, aby to usnadnilo vaše přímé prožitky duchovního procitnutí, další vývoj a poznání vašeho osobního potenciálu. 14

17 ÚVOD SAlim jsem se seznámil v létě roku V té době se začínaly otevírat mnohé stránky mého života. Pár let předtím jsem získal prestižní stipendium na studia experimentální psychologie a přestěhoval se s manželkou a malým synem do Boulderu, abych tam studoval na vysoké škole. Nesmírně jsem si užíval jak studium, tak osobní zkoumání i intelektuální výzvu, jakou představovala oblast kognitivní psychologie. A zároveň jsem začínal objevovat zcela novou dimenzi svého života, protože jsem se setkával s různými skupinami, s meditací, hypnózou, biofeedbackem a s dalšími technikami rozvíjejícími vědomí. Díky horolezectví jsem získával sebedůvěru a posiloval tělo, chodil na masáže a cvičil jógu a to vše ve mně probouzelo hlubší možnosti tělesného rozvoje. Boulder byl živnou půdou pro růst lidského potenciálu a já se snažil načerpat z ní co možná nejvíc. Před závěrečným rokem studia byl můj vnitřní život dosti zúžený dalo by se říct, že byl hodně povrchní. Pocházím ze značně konvenčního prostředí a byl jsem vychován jako běžný příslušník střední třídy. Mí rodiče mě milovali a podporovali, ale můj emocionální život byl dost omezený. Občas jsem vybuchl vzteky, ale jinak nebývaly mé pozitivní ani negativní pocity příliš silné. Když mi bylo dvacet a přestěhoval jsem se do Boulderu, otevřely se přede mnou mnohé nové možnosti opětovného spojení s vlastním já. Zároveň jsem cítil, že se svým životem nejsem vlastně vůbec spokojený. Přecházel jsem od jedné metody k druhé a stále jsem měl pocit nenaplnění. I když jsem se zapojoval do neobvyklých situací napomáhajících 15

18 Diamantový přístup dalšímu růstu, stejně se mi dařilo skrývat se kdesi v pozadí a myslet si, že jsem neviditelný (každopádně jsem si přál, aby to tak bylo). Má mysl byla velmi šikovná a chránila mě před vším, co by mohlo zásadně změnit můj svět a vnímání vlastního já. Shromažďoval jsem zážitky, ale nic moc se nezměnilo. Přitahovaly mě nové a stále intenzivnější prožitky a já se dál vrhal na překážky v naději, že mě to nějak ovlivní. V těch nejhlubších a nejtišších chvílích jsem býval velmi rozpolcený. Cítil jsem, že mě určité zážitky transformují, ale cosi v mém nitru bylo zkažené a bojácné. Zjišťoval jsem, že tyto úžasné prožitky dál začleňuji do téhož starého dvojrozměrného rámce. A ony pak téměř okamžitě vybledly a ztratily svou živost. Měl jsem pocit, jako by nebyly živé, a zdálo se mi, že jsem uvízl na mrtvém bodě a že jsem stále o něco ochuzen. Toužil jsem po pocitu naplnění a přál si, aby mé prožitky žily déle než pouhý okamžik, a tak jsem přebíhal od jednoho cvičení, systému a kurzu k druhému. A přitom mě neustále pronásledoval pronikavý pocit, že mi stále chybí něco důležitého. Když mi jeden přítel řekl, že objevil nový typ duchovní práce, který na něj nesmírně zapůsobil, neprojevil jsem o onu věc příliš velký zájem. Popisoval to jako emocionální úklid. Neznělo to tak přitažlivě jako metody, jimiž jsem se tehdy zabýval, ale když jsem ho poslouchal, měl jsem pocit, že by to pro mě mohlo být dost důležité, a tak jsem souhlasil, aniž bych přesně tušil, do čeho se vlastně pouštím. Vzápětí jsem se ocitl v osmičlenné skupince, kterou vedli dva lidé, Hameed Ali a Karen Johnsonová. Celý proces, jak to nazývali, vyžadoval tři měsíce velmi intenzivní psychologické práce. Napsal jsem z různých úhlů svůj životopis, napojil se na potlačované pocity zlosti a bolesti, zbavil se mnoha zážitků z dětství a začal jsem uzavírat mír mezi svým emocionálním dítětem a racionálním intelektem. A přesto jsem byl hodně tvrdý oříšek. I když jsem se upřímně snažil, mé intelektuální zábrany byly příliš silné. Moje mysl se to neustále snažila rozlousknout takovým způsobem, jakým se dříve snažila přijít na kloub ostatním věcem. Ale přijít tomu na kloub předtím vždy jen znamenalo nějak to zvládat, nikoli skutečně to pochopit. Úporně jsem se 16

19 Úvod snažil působit pozitivně a udělat dobrý dojem na své učitele, ale zároveň jsem dál zařazoval nové prožitky do předem daných kategorií a neustále jsem měl od nich určitý odstup. A když to nefungovalo, tak jsem prostě usnul, a to jak v doslovném, tak v přeneseném slova smyslu. Na konci oněch tří měsíců jsem byl do jisté míry otevřenější, ale stále jsem cítil povědomou příchuť zklamání. Určitá vrstva mého bytí zůstávala nedotčena. Měl jsem nutkání přejít k něčemu jinému. A přesto tu tentokrát bylo cosi úplně jiného. Hameed upoutal mou pozornost zcela novým způsobem. Nešlo jen o to, že byl nesmírně vřelý, osobní a laskavý. Byl to přímý a často i přísný průvodce. Vnímal jsem jeho smysl pro soucítění a humor, ale jedna vlastnost mne zaujala ze všech nejvíc. Působil na mě tak vyrovnaně a uvolněně, jak jsem to do té doby u nikoho necítil. Část mého bytí na to okamžitě reagovala, přestože neodpovídal obrázku učitele, který by mě přitahoval. Myslím, že jsem chtěl někoho, kdo bude kombinací vřelosti, jakou jsem občas cítil u své matky, a ocenění, které jsem očekával od svého otce. U Hameeda jsem během prvních tří měsíců nic takového necítil, ale nalezl jsem něco mnohem cennějšího. Když říkal, že někteří žáci, kteří dokončili proces, vytvořili malé skupiny a pod jeho vedením pokračují dál, také jsem se přihlásil. Scházeli jsme se jednou za čtrnáct dní v pátek večer a pokračovali celou sobotu a neděli a na čas jsme nijak nehleděli. Vyžadovalo to hodně času a energie. Často jsem pochyboval, zda je to k něčemu, ale pokaždé jsem si uvědomil, že se tam chci vrátit. Moje výchova, můj osobní styl a mé vědecké vzdělání byly hlavní příčiny silného skepticismu a schopnosti vytvářet si odstup, což vedlo k mylně chápané objektivitě. Často jsem s Hameedem diskutoval o jeho práci a vznášel různé námitky. A on vždy reagoval na mou skutečnou podstatu, nikoli na mé obavy a pocity viny či úhybné manévry. Když jsem ho zkoušel tím, že jsem se schovával za pojmy, vytáhl mě ven, někdy velmi jemně a jindy tak, abych si to pořádně uvědomil. Jakmile jsem začínal splývat s pozadím nebo se nořil do zdánlivého bezpečí svých fantaskních představ, okamžitě mě vystavil konfrontaci. 17

20 Diamantový přístup Vzpomínám si, jak jsem se v době, kdy jsem s ním pracoval asi dva roky, kvůli něčemu příšerně rozčílil a vyjel na něj (neoprávněně). Ječel jsem na něj z plných plic a dupal nohama. Byl jsem ve spojení s nesmírně hlubokým zdrojem nenávisti a bolesti. Po chvíli jsem si uvědomil, že tím testuji i jeho, abych viděl, zda mě odsoudí za způsob chování, jaký má rodina vždy považovala za ostudný výlev. Ale on zůstal neochvějně na mé straně. Trvalo mi pět let, než jsem celému procesu opravdu uvěřil. Po celou tu dobu mě Hameed bral takového, jaký jsem, a projevoval mi svou přízeň. V oné době se převážná část práce (jak tomu říkal Ali) zaměřovala na otevírání mého omezeného emocionálního života. Díky postupnému procesu a následné práci s Hameedem jsem získával další vhledy do skryté dynamiky celé situace. Začal jsem si více vážit laskavosti, štědrosti, hravosti a humoru své matky. Ale zároveň jsem si uvědomil, že její laskavost bývala často motivována hlouběji ukrytým pocitem viny a že její humor dokázal občas bodnout. Můj otec býval většinu času mimo domov a hodně pracoval, aby po materiální stránce zabezpečil naši rodinu. Náhle jsem cítil mnohem větší vděčnost a našli jsme k sobě novou cestu. A také jsem začal chápat, jak často býval emocionálně odtažitý nebo bojoval s výbuchem vzteku. V mé rodině bylo přísně zakázáno projevovat silné city jakéhokoli druhu včetně nadšení, zlosti nebo lásky. A pokud se nějaké pocity projevily, bývalo to většinou jenom na škodu. Vzpomínám si na atmosféru plnou pocitu viny a skryté nenávisti, když jsem to někdy nezvládl a otevřeně se tomu postavil. Jedno z pravidel, která si pamatuji z dětství, pocházelo z příběhu, v němž jedna postava (králíček Dupík z pohádky Bambi) říká: Neumíš-li říct něco milého, neříkej raději vůbec nic. Věřím, že to bylo míněno dobře, ale pravdou je, že u jídelního stolu bývalo velmi často ticho. Když mi byly dva roky, porodila matka dvojčata. Mému staršímu bratrovi bylo tehdy dvanáct a měl už spoustu jiných zájmů mimo domov. Otec trávil většinu času v práci, takže matka měla přirozeně plné ruce 18

21 Úvod práce. Byla to doba, kdy jsem potřeboval pevnou oporu, abych mohl podnikat výpravy do okolního světa, a měkký klín, do něhož bych se mohl navracet pro emocionální podporu. Většinou jsem ale býval sám a klín mé matky byl obsazený. A tak jsem se naučil své potřeby a pocity skrývat, protože ostatní by je stejně přehlíželi, a držel jsem si odstup od svého vnitřního života. Tato obrana spočívající v odstupu a využívání mysli ke kompenzaci nedostatku reálného kontaktu se pak vyvíjela v dalších letech mého života. Práce s Hameedem mi pomohla pochopit tyto vzorce jednání a jejich původ, což znamenalo, že mě postupně pouštěly ze svého zajetí. Nešlo však jen o mé emocionální léčení. Když se ohlédnu zpět, uvědomuji si, že jsem zároveň rozvíjel nové schopnosti a vlastnosti. Vnější svět i mé vnitřní prožitky získávaly mnohem víc barev. To, co jsem předtím viděl v šedivých odstínech, bylo náhle barevnější a krásnější. Měl jsem pocit trojrozměrnosti a intenzivněji jsem vnímal sám sebe. Vylezl jsem z ulity ven do světa. Už jsem se tolik nebál, že mě ostatní uvidí, a díky tomu jsem i já začal vidět druhé úplně jinak. Zajímalo mě, jak se ostatní cítí a jak vnímají okolní svět. Získal jsem schopnost upřímně soucítit sám se sebou i s druhými. Hameedova skupina se rozrůstala a já začínal lépe chápat podstatu Diamantového přístupu. Hameed do něj vnášel spoustu různých vhledů a praktik. Například využíval enneagram (starodávný systém vhledů do osobnosti a lidské povahy odvozený ze súfijských zdrojů a učení Gurdžijeva a Oscara Ichazo) jako určitý způsob pohledu na ego a na jeho základní postoje, nedostatky a idealizace. Aspekty hlubinné psychologie nám odhalovaly psychodynamické jevy, jež nás spoutávaly, a poznatky z různých tradic duchovní moudrosti světa prohlubovaly naši schopnost rozvíjet bdělou pozornost. Súfijské příběhy, Reichianovo dýchání a emocionální uvolnění byly nesmírně důležité metody využívané při našich osobních i skupinových sezeních. Důležité zázemí pro duchovní práci nám poskytuje i meditační praxe. Všechny tyto postupy jsme využívali k získávání nových prožitků a poznatků. Vzpomínám si, jak mě Hameed opakovaně upozorňoval, 19

22 Diamantový přístup že mám své prožitky zkoumat a snažit se pochopit jeho učení. Vybízel mne i ostatní žáky, ať jeho učení nepřijímáme jako danou pravdu, ale ať ho neustále prověřujeme na vlastních zkušenostech. Téměř dvacet let jsem s ním pracoval jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní při sezeních zaměřených na Reichianovo dýchání. Zároveň jsme se každý druhý víkend setkávali v rámci naší skupiny. (Hameed to nedávno změnil a pořádá méně častá, ale delší sezení podobná kurzům.) Věnovali jsme tomu hodně času a energie a probrali vždy spoustu věcí. Po celé ty roky jsem pokaždé, když Hameed dokončil určitou část svého učení, míval pocit, že je to závěr Diamantového přístupu. A v duchu jsem si říkal: No, tak to je skvělé. Jsem zvědavý, kam se vydám teď. Jako bych si při vycházení z domu náhle všiml dveří, které jsem dosud nevnímal; cítil jsem, že je v tom ještě něco víc. Vykoukl jsem těmi dveřmi ven a zjistil, že to, co jsem považoval za celý dům, byla jen vstupní hala! Začali jsme pracovat na problémech z minulosti a na osobních vzorcích a studovali osobnost z nové perspektivy. A pak nám Hameed předložil nový soubor materiálů, který nazval esence. Zpočátku jsem měl pocit, že si to celé určitě vymyslel, protože mé vlastní prožitky mi příliš neumožňovaly pochopit, co tím má na mysli. Ale jak jsem to dál zkoumal, začínal jsem chápat a cítit, o čem mluví. Zjistil jsem, že ačkoli jsou ony ideje pro mne zcela nové, vyvolávají důvěrně známé prožitky. Občas jsem míval pocit, že objevuji něco, co ve mně bylo dlouho skryto. A jindy jsem naopak jasně cítil, že se tím rozvíjejí vlastnosti a schopnosti, o nichž jsem předtím neměl nejmenší tušení. Hameed nás několik let pravidelně seznamoval s novou podobou Diamantového přístupu a musím říct, že mi to vždy zpočátku připadalo jako science-fiction. Pokaždé nám své učení předkládal s doporučením, ať ho zkoumáme přímo a prakticky. Nikdy to nebyly nějaké abstraktní teorie nebo výroky, které je třeba přijímat jako danou pravdu. Všechny tyto podoby by se daly považovat za samostatný systém, ale Hameed nám vždy ukázal, jak jsou navzájem propojeny s jeho předchozím učením. Každá část mi poskytla nový pohled ukazující jeho předchozí učení v úplně novém světle. A pokaždé jsem si v duchu řekl: Aha, takže o tom to tedy bylo. 20

23 Úvod Už dávno mě přestalo udivovat, že to, co jsem považoval za dokončení jeho díla, byl vždy jenom další krok. Ale nikdy jsem nepřestal žasnout a pokaždé jsem cítil obrovskou vděčnost, když se to, co jsem považoval za dokončenou věc, otevřelo v ještě širším a propracovanějším kontextu. Celý proces mi připomínal sadu čínských krabiček, které se skládají do sebe. Začínal jsem v nejmenší a nejtěsnější, a jakmile jsem přešel do větší, měl jsem úžasný pocit úlevy a svobody. Nehledal jsem uvnitř menší krabičky, ale objevoval jsem venku větší a větší a každá nová krabička byla zářivější a dokonalejší než ta předchozí. Hameed nás občas vybízel, ať zároveň s metodou Diamantového přístupu zkoumáme i další cesty osobního a duchovního vývoje. Mé vlastní zkoumání mě dovedlo k duchovní praxi založené na zážitcích z pobytu ve volné přírodě. Zúčastnil jsem se výletů do divoké přírody a některé jsem sám vedl, protože to člověku nabízí možnost prožívat samotu, postit se a navázat přímý kontakt se zemí. Této práce si nesmírně cením a stále znovu si uvědomuji, že má práce s Diamantovým přístupem a zážitky z volné přírody, kde jsem zároveň žák i učitel, se navzájem doplňují a obohacují. Hameedovo učení mi umožnilo pochopit a hlouběji přijímat duchovní lekce zaměřené na kontakt se zemí. A také jsem zjistil, že mému rozvoji výrazně pomáhá jak manželské poradenství založené na těchto systémech a vedené zkušeným a rozumným terapeutem, tak mé vlastní manželství. Cítím, že má práce s metodou Diamantového přístupu mi pomohla hlouběji proniknout do této záležitosti a mít z ní mnohem větší přínos. Nicméně při zkoumání všech těchto cest je velmi důležitá otázka správného načasování. V mém případě znamenalo hledání nových systémů většinou potřebu vyhnout se závažným problémům. Tím, že jsem se vyhýbal práci s metodou Diamantového přístupu, jsem se podvědomě snažil vyhýbat určitým vnitřním zraněním. Hameed mě v té době vedl k tomu, abych přijímal vše, co přichází, a ničím se nerozptyloval. Nikdy však nepředkládal svou práci jako uzavřený systém. Hameed nám ukazoval nová teritoria a takovou duchovní krajinu, jakou jsem si předtím nedokázal představit. Začínal jsem si uvědomovat, 21

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013

Qi Gong víkend. Beskydy 11-13. 10. 2013 Qi Gong víkend Beskydy 11-13. 10. 2013 Společnost Feng Shui for Life v spolupráci s centrem,,berkana a školou jógy Karakal pro Vás připravila jedinečnou Qi Gong akci, plnou cvičení, Zenových meditací a

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 1990 10 2000 36 2007 235 Mindfulness in PsycINFO 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 4 Přínos satiterapie v kontextu nových,

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu

Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Výcvik v koučování pomocí Gestalt přístupu Ve výcviku Gestalt Essence se můžete naučit základnímu řemeslu koučinku jak vést hovor, jak klást otázky, jak dávat zpětnou vazbu, ale i umění Gestalt přístupu

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Transakční analýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 13 Název materiálu: Transakční

Více

Vliv prostředí na naše zdraví. Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu

Vliv prostředí na naše zdraví. Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu Vliv prostředí na naše zdraví Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu 1 Léčení, soulad a harmonie vašeho domova Náš domov je odrazem našeho těla. Tak jak se chováme sami k sobě tak vypadá

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie

Výběr z nových knih 4/2014 psychologie Výběr z nových knih 4/2014 psychologie 1. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj / Lawrence E. Shapiro ; [z anglického originálu... přeložila Hana Kašparovská] -- Vyd. 3. Praha : Portál, 2009 -- 267 s.

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka

Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka Optimalizace e-shopu pomocí T-Groups Případová studie ukazující přínos poznatků z klinické psychologie pro inovace GfK Czech 1 Základní popis projektu Pozadí Společnost

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Co je u nás nového a co chystáme březen

Co je u nás nového a co chystáme březen Zpravodaj Milí přátelé, Co je u nás nového a co chystáme březen 2015 měsíc březen u nás ve WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., proběhl především ve znamení dokončení naší knihy, kterou vydáváme v první polovině

Více