DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE JOHN DAVIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE JOHN DAVIS"

Transkript

1 DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE JOHN DAVIS

2 .

3 DIAMANTOVÝ PŘÍSTUP ÚVOD DO UČENÍ A. H. ALMAASE John Davis s úryvky z díla A. H. Almaase 2013

4 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Davis, John Diamantový přístup: úvod do učení A.H. Almaase / John Davis; [z anglického originálu... přeložila Jana Žlábková] vyd. v českém jazyce. -- Praha: Maitrea, s. Název originálu: Diamond approche ISBN * * * * 13 * * * * vědomí -- duchovní aspekty - vědomí -- psychologické aspekty - sebepoznání -- duchovní aspekty - sebepoznání -- psychologické aspekty - seberealizace -- duchovní aspekty - seberealizace -- psychologické aspekty - duchovní cesta - duchovní tradice - hlubinná psychologie - pojednání Vývojová psychologie. Individuální psychologie [17] John Davis Diamantový přístup The Diamond Approche Copyright John V. Davis, 1999 Translation Jana Žlábková, 2012 Czech edition MAITREA a.s., Praha 2013 ISBN

5 Věnováno duchovní práci a všemu, co nás k ní motivuje.

6 OBSAH Předmluva (Hameed Ali) 7 Předmluva autora 10 Úvod ZAMĚŘENÍ DIAMANTOVÉHO PŘÍSTUPU 29 Podnět, cesta a realizace 40 Diamantový přístup k práci METODA ZKOUMÁNÍ 48 Bytí a pochopení 55 Zkoumání s žákem 58 Intimita DUŠE 68 Bažináč 74 Vlastní já a duše PROSTOR 83 Lpění a prostor 89 Fenomenologie prostoru ESENCE 101 Esence 105 Esence je život 107

7 6. TEORIE DĚR: OPUŠTĚNÍ A ZNOVUNALEZENÍ ESENCE 113 Teorie děr 118 Esence je učitel OSOBNÍ ESENCE: NEJVZÁCNĚJŠÍ PERLA 127 Duchovno a osobitost 132 Vývoj ega a duchovní transformace 135 Nejvzácnější perla SEBEPOZNÁNÍ A ESENCIÁLNÍ IDENTITA: BOD 141 Identita 148 Sebepoznání PRAVÁ PODSTATA A NEOMEZENÉ DIMENZE 155 Božská láska 163 Čiré bytí a nejvyšší jednota 164 Nepojmová realita a bezejmenná dimenze 165 Logos 167 Absolutno 168 DOSLOV: PLAMEN HLEDÁNÍ, VEDENÍ A LÁSKA K PRAVDĚ 171 DOPORUČENÁ LITERATURA 176 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA 179 PODĚKOVÁNÍ 182 REJSTŘÍK 184

8

9 PŘEDMLUVA Hameed Ali (A. H. Almaas) D iamantový přístup není mým výtvorem. Vznikl a rozvíjel se díky své vlastní inteligenci a dynamice. Je pravda, že jsem s ním přišel jako první, ale byl jsem pouhý nástroj a většinou jen pokusný králík toho, kdo ho záměrně stvořil. Zpočátku jsem vůbec netušil, že tím postupně vzniká určité celistvé učení. Nesmírně mě zajímala vnitřní cesta k osvobození a upřímně jsem se snažil být otevřený všem nadčasovým duchovním pravdám. Byl jsem zaníceně odhodlán hledat pravdu o lidském bytí, duši a realitě. Nebylo to snadné a občas jsem míval pocit, že se vlastně nic neděje. A přesto jsem si všímal, že když byla má láska k pravdě nesobecká, když jsem ji miloval pro ni samu a nikoli z osobních zištných důvodů, mé prožitky se otevíraly a prohlubovaly tak, jak jsem si to dříve ani nedokázal představit. Při prvních objevech duše a duchovní podstaty jsem si pomyslel, že má práce začíná nést plody, ale pak se to dostalo ještě mnohem dál. Mé prožitky se postupně měnily v proud objevů, realizací a vhledů odhalujících úžasné a nepředstavitelné schopnosti a dimenze bytí. A zároveň jsem zjišťoval, že s těmito objevy přicházejí i přesné a detailní poznatky, jež je dále objasňují. Má vnitřní cesta se změnila v dobrodružství, které bylo nesmírně vzrušující a občas i dost děsivé. Trvalo několik let, než jsem si uvědomil, že tento překvapivý objev odhalující tajemství bytí není určen jenom mně. Stále silnější vnitřní duchovní vedení bytí a jeho poznávání mne dovedlo 7

10 Diamantový přístup do bodu, kdy jsem si uvědomil, že se přede mnou odvíjí cesta moudrosti. Zjistil jsem, že se utváří novodobá nauka vhodná pro současnou dobu. Začal jsem chápat, že mi toto poznání odhaluje sama duše, pravá podstata bytí, a že ho dál rozvíjí v učení. Byl jsem ochotně a s radostí pokusným králíkem procházejícím různými prožitky, jež bytí odhalovalo v mém vědomí. Bylo mi jasné, že úsilí a překážky, které jsem musel překonávat, jsou nezbytné proto, aby mi bytí mohlo naprosto přesně zjevit poznání objasňující vztah podstaty k egoistickým zážitkům. Bytí odhalilo svá tajemství v mých prožitcích způsobem, jenž zcela zásadně ovlivnil mé vědomí a transformoval ho. Já osobně jsem se stal nástrojem, sluhou a mluvčím pravdy, jež se zjevila v podobě Diamantového přístupu. Díky němu stále poznávám do větší hloubky i šíře svou skutečnou identitu jako pravou podstatu. Tato identita je táž nejvyšší duchovní pravda, jíž s pokorou a vděčností sloužím. A je doslova úžasné, že tento proces je v podstatě zcela totožný s vývojem nového učení Diamantového přístupu. Během vývoje tohoto nového učení se stali pokusnými králíky i někteří mí přátelé a první žáci. Toto učení vzniklo z mé osobní potřeby a mí přátelé a žáci, s nimiž jsem pracoval, vyzvali bytí, ať předloží vlastnosti a dimenze, jež byly nezbytné. Diamantový přístup tedy vznikl jako odezva na reálné potřeby současné doby a nikoli jako teoretický systém či jakási syntéza existujících učení. Autor této knihy Dr. John Davis patří mezi mé žáky, kteří se do této práce zapojili při jejím zrodu. Jako jeden z mých prvních oddaných žáků sledoval celý vývoj a osobně se vydal po cestě transformace Diamantového přístupu. Nepíše jen o tom, co slyšel ode mne, ale líčí především vlastní zážitky a poznání, jež získává na nové cestě moudrosti. Fakt, že je psycholog a na univerzitě i dalších vysokých školách přednáší transpersonální psychologii, mu umožňuje hovořit o Diamantovém přístupu jasně a srozumitelně. Má velké zkušenosti s učením a pracuje s žáky zkoumajícími Diamantový přístup, což velmi dobře využil i při psaní této 8

11 Předmluva knihy. Výsledkem je jasný, detailní, nicméně jednoduchý přehled učení Diamantového přístupu napsaný tím, kdo celou záležitost zná z hlediska rozumu i vlastních prožitků. Dr. Davis tím prokázal ohromnou službu jak Diamantovému přístupu, tak čtenářům, kteří hledají nový pohled na lidský potenciál a jeho duchovní dimenze. Hameed Ali Berkeley, Kalifornie 2. května

12 PŘEDMLUVA AUTORA D iamantový přístup je duchovní cesta založená na nových vhledech a nadčasové moudrosti. Jejím přínosem jsou novodobé poznatky o psychologickém a duchovním vývoji, jež nebyly dříve dostupné. Proto nám tato nauka umožňuje lepší pochopení základních, nicméně značně složitých duchovních konceptů a zároveň nabízí účinnější způsoby práce zaměřené na duchovní poznání. Hameed Ali (A. H. Almaas) sestavil učení Diamantového přístupu a začal s ním seznamovat skupinky žáků před více než dvaceti lety. Vycházel z důkladného studia fyziky, bioenergetiky, hlubinné psychologie a z vlastní duchovní práce. Nesmírně si váží svých prvních učitelů a oceňuje přínos studia súfismu, buddhismu, práce Gurdžijeva i ostatních systémů, protože mu pomohli otevřít se objevům, jež ho vedly k poznání. V roce 1977 založil Ridhwanskou školu, aby mohl snáze šířit své učení. Před několika lety znalo Diamantový přístup pouze pár žáků, kteří studovali přímo u Aliho. Dnes je toto učení přístupné široké veřejnosti. Jeho dvě hlavní centra v Kalifornii a v Coloradu se rozrůstají a mají své pobočky v Seattlu, New Yorku, Bostonu, na Havaji, v Michiganu, Montaně, Kanadě, Německu, Austrálii a v dalších zemích. Pod literárním pseudonymem A. H. Almaas objasnil Ali části tohoto učení v celé řadě knih. Některé jsou přepisy jeho promluv ke skupinám žáků a další nabízejí detailní vysvětlení různých teoretických a praktických aspektů Diamantového přístupu ukázaných na konkrétních příkladech. Seznam Almaasových knih je obsažen v bibliografii. (Poznámka: Hameed Ali je znám především díky svým knihám, a proto uvádím v titulu této knihy 10

13 Předmluva autora a v odkazech na jeho dílo literární pseudonym Almaas. V ostatních případech používám jeho jméno Ali.) V nedávné době si mnozí lidé zajímající se o duchovní práci a o vztah psychologie a duchovna uvědomili, jak velkou hodnotu má toto učení. Jack Kornfield oblíbený učitel buddhistické meditace, psycholog a spisovatel dedikoval Alimu svou nejnovější knihu nazvanou A Path with Heart: A Guide through the Perils and Promises of Spiritual Life (Cesta se srdcem: Průvodce úskalími a přísliby duchovního života). Známý spisovatel a teoretik Ken Wilber ve své knize The Eye of Spirit (Oko duše) píše: Já osobně mohu doporučit Diamantový přístup, protože ho považuji za nejvyváženější učení z celé široce dostupné oblasti různých duchovních psychologií a terapií. Tony Schwartz v knize What Really Matters: Searching for Wisdom in America (Co je podstatné: Hledání moudrosti v Americe) označil tuto nauku za jedno z nejužitečnějších spojení východního a západního vhledu, s jakým se dosud setkal v mnoha transformativních systémech a školách. Schwartz doporučuje Aliho knihy Essence (Esence) a Diamond Heart, Book 1 (Diamantové srdce, 1. kniha), neboť podle jeho názoru patří mezi půl tuctu nejlepších knih uvádějících čtenáře na cestu moudrosti. Brant Cortright zahrnul Aliho Diamantový přístup mezi hlavní přístupy transpersonální psychoterapie (nicméně přiznává, že je to spíše duchovní práce než psychoterapie). Cortright považuje toto učení z hlediska integrace duchovna a psychologie za stejně významné jako práce Kena Wilbera, Carla Junga, Stanislava Grofa a dalších. Kapitoly, které napsal Ali, byly zařazeny do několika antologií o duchovním a osobním růstu. Hlavní zásady Diamantového přístupu jsou tématem přednášek v Naropa institutu v Boulderu a v Kalifornském institutu integrálních studií v San Francisku a kurzy o Diamantovém přístupu tvoří již několik let součást programu Esalenského institutu. O Diamantový přístup se zajímá stále více lidí, a proto vznikla potřeba napsat stručný úvod a shrnutí této metody. Pro toho, kdo ji chce opravdu poznat, je samozřejmě základem osobní praxe založená na detailním popisu obsaženém v knihách, které napsal Ali, ale já přesto 11

14 Diamantový přístup doufám, že tento stručný přehled představující Diamantový přístup napomůže upřímným zájemcům o duchovno sjednotit různé vhledy. Tato kniha začíná poznámkami, které jsem používal při přednášení o Diamantovém přístupu na univerzitách a na vysokých školách. Postupně jsem je upravoval tak, aby se daly šířit mezi studenty. Zájemci četli některé Aliho knihy a prováděli cvičení zaměřená na zkoumání vlastních prožitků, ale zároveň oceňovali poznámky, které jsem jim poskytoval. Do této knihy jsem přidal materiály popisující nejdůležitější koncepty a základní metody a celkový přehled jsem obohatil úryvky z Aliho spisů. Úvod je doplněný o prožitky, jaké jsem měl při provádění metody Diamantového přístupu. Ostatní části knihy jsou možná značně abstraktní, ale já doufám, že z různých konceptů ucítíte příchuť osobní cesty. První dvě kapitoly ukazují cestu a zaměření Diamantového přístupu a shrnují jeho hlavní metodu, jíž je zkoumání. Následující čtyři kapitoly představují jeho základní koncepty. Výchozími klíčovými pojmy k pochopení této metody jsou duše, prostor, podstata a teorie děr. Poslední tři kapitoly se zabývají věcmi na podstatně vyšší úrovni. Velmi významnou složkou Diamantového přístupu jsou dvě specifické vlastnosti podstaty osobní podstata a základní identita. Tyto jevy odpovídají na záludné otázky týkající se realizace a integrace naší duchovní podstaty do života v tomto světě. Závěrečná kapitola předkládá souhrn detailněji rozpracovaného učení o neomezených dimenzích bytí bez ega. Závěr knihy se opět zaměřuje na vaši osobní cestu a na některé jevy, jež vám mohou být během praxe užitečné. Je to velmi detailně a důkladně propracované učení, tudíž jsem při psaní této knihy musel provádět značnou selekci. Jsou zde obsaženy nejdůležitější aspekty Diamantového přístupu, ale mnoho dalších věcí jsem musel vynechat. Ali například začleňuje do svého učení různé podoby enneagramu. Jeho nejnovější kniha Facets of Unity: The Enneagram of Holy Ideas (Různé aspekty jednoty: Enneagram božských idejí) významně rozšířila pojetí enneagramu tím, že ukazuje jeho spojení s podstatou a s neomezenými dimenzemi bytí. Zároveň poskytuje velmi detailní a užitelné popisy mnoha stavů a aspektů podstaty, jež jsem do knihy 12

15 Předmluva autora nezačlenil. Je to sice významná stránka tohoto učení, nicméně jsem usoudil, že je důležité udržet rozsah a záběr knihy na úrovni poskytující úvodní přehled. Diamantový přístup je celek, jehož základní rysy se od sebe nedají úplně a přesně oddělit. Nitě, které jsem vytáhl a využil v jednotlivých kapitolách této knihy, jsou ve skutečnosti vetkány do větší a mnohem bohatší tapiserie. Tím je zjevné, že v různých kontextech Aliho učení se objevují tytéž nitě. V mnoha kapitolách se například mluví o duši, prostoru, osobnosti, sebehodnocení a podstatě. Každá kapitola začíná stručným pojednáním o významných aspektech Diamantového přístupu, po němž následují úryvky z Aliho textů. Umožní vám poznat příchuť Diamantového přístupu tak, jak ho Ali osobně předkládá, a zároveň se tím ukazují a rozšiřují jeho základní koncepty. A navíc získáte přehled o celkovém rozsahu této metody. Některé úryvky jsou převzaty z Aliho promluv k žákům, jejichž cílem je probudit při jejich poslechu určité prožitky (například promluva o Bažináči v 3. kapitole a některé úryvky ze série knih Diamantové srdce). Dále jsou to pasáže z pečlivě sestavených výkladů o různých konceptech (například z knih The Pearl beyond Price [Nejdražší perla] a The Point of Existence [Bod existence]). A jsou zde i osobní záznamy z Aliho deníků líčících jeho prožitky (například úryvek z knihy Luminous Night s Journey [Cesta zářivou nocí] v 2. kapitole). S Aliho svolením jsem některé tyto ukázky zkrátil a zredigoval. On si to pak celé přečetl, aby měl jistotu, že je v nich uchován původní význam. Vynechal jsem části, v nichž Ali srovnává své pojetí s podobnými duchovními systémy a psychologickými teoriemi. Cením si těchto srovnání a vážím si moudrosti ostatních duchovních systémů. Nicméně v zájmu stručnosti a jasnosti jsem se rozhodl nezačleňovat do knihy příliš mnoho komparativních analýz. Doporučuji čtenářům, ať si přečtou knihy, které napsal Ali (všechny vyšly pod jeho literárním pseudonymem A. H. Almaas), protože tak získají přesnější a hlubší přehled. Doufám, že pro vás, kteří Diamantový přístup dosud neznáte, bude tato kniha úvodem na cestu, jež je jasná a celkem jednoduchá. 13

16 Diamantový přístup Předpokládám, že máte jak zájem, tak osobní zkušenosti s otázkou psychologického rozvoje či s duchovní prací. A budu moc rád, když vám to umožní učinit další krok na vaší cestě. A zároveň doufám, že budou-li pojmy a prožitky, které zde popisuji, zpočátku trochu nejasné, v průběhu cesty o nich budete postupně získávat stále jasnější představu. Pokud již kráčíte po duchovní cestě, doufám, že tato kniha oživí a obohatí vaše studium. Na mnoha místech může doplnit a rozvést věci, které už znáte. A navíc je to výzva ke zkoumání nových oblastí vašeho vlastního poznání. Jestliže jste s metodou Diamantového přístupu už někdy pracovali, pak doufám, že se tato kniha pro vás stane výraznou podporou. Určitě jste strávili měsíce či roky zkoumáním materiálů, které jsou zde shrnuty na několika stránkách. Možná jste se s těmito pojmy setkali v pořadí odlišném od lineárního pojetí uvedeného v této knize. Nicméně jsem přesvědčen, že pohledy a popisy, jež zde předkládám, vám pomohou lépe vnímat vyšší kontext vaší práce. Čtenáři, kteří se zajímají o komparativní studia duchovních systémů, o transpersonální psychologické směry a o podobné záležitosti, určitě zjistí, že jim Diamantový přístup může v mnohém velmi pomoct. Především ukazuje kontinuitu psychologického a duchovního poznání, a to jasněji a přesněji než jakákoli dosud dostupná metoda. Všechny čtenáře bych chtěl upozornit na jednu důležitou věc. Čtení této knihy není totéž co přímé pochopení Diamantového přístupu. Budu rád, když vám tato kniha objasní, co se děje ve vašem životě, a velmi mne potěší, jestli se vám díky ní otevřou nové dveře. Mým upřímným záměrem je ukázat metodu Diamantového přístupu takovým způsobem, aby to usnadnilo vaše přímé prožitky duchovního procitnutí, další vývoj a poznání vašeho osobního potenciálu. 14

17 ÚVOD SAlim jsem se seznámil v létě roku V té době se začínaly otevírat mnohé stránky mého života. Pár let předtím jsem získal prestižní stipendium na studia experimentální psychologie a přestěhoval se s manželkou a malým synem do Boulderu, abych tam studoval na vysoké škole. Nesmírně jsem si užíval jak studium, tak osobní zkoumání i intelektuální výzvu, jakou představovala oblast kognitivní psychologie. A zároveň jsem začínal objevovat zcela novou dimenzi svého života, protože jsem se setkával s různými skupinami, s meditací, hypnózou, biofeedbackem a s dalšími technikami rozvíjejícími vědomí. Díky horolezectví jsem získával sebedůvěru a posiloval tělo, chodil na masáže a cvičil jógu a to vše ve mně probouzelo hlubší možnosti tělesného rozvoje. Boulder byl živnou půdou pro růst lidského potenciálu a já se snažil načerpat z ní co možná nejvíc. Před závěrečným rokem studia byl můj vnitřní život dosti zúžený dalo by se říct, že byl hodně povrchní. Pocházím ze značně konvenčního prostředí a byl jsem vychován jako běžný příslušník střední třídy. Mí rodiče mě milovali a podporovali, ale můj emocionální život byl dost omezený. Občas jsem vybuchl vzteky, ale jinak nebývaly mé pozitivní ani negativní pocity příliš silné. Když mi bylo dvacet a přestěhoval jsem se do Boulderu, otevřely se přede mnou mnohé nové možnosti opětovného spojení s vlastním já. Zároveň jsem cítil, že se svým životem nejsem vlastně vůbec spokojený. Přecházel jsem od jedné metody k druhé a stále jsem měl pocit nenaplnění. I když jsem se zapojoval do neobvyklých situací napomáhajících 15

18 Diamantový přístup dalšímu růstu, stejně se mi dařilo skrývat se kdesi v pozadí a myslet si, že jsem neviditelný (každopádně jsem si přál, aby to tak bylo). Má mysl byla velmi šikovná a chránila mě před vším, co by mohlo zásadně změnit můj svět a vnímání vlastního já. Shromažďoval jsem zážitky, ale nic moc se nezměnilo. Přitahovaly mě nové a stále intenzivnější prožitky a já se dál vrhal na překážky v naději, že mě to nějak ovlivní. V těch nejhlubších a nejtišších chvílích jsem býval velmi rozpolcený. Cítil jsem, že mě určité zážitky transformují, ale cosi v mém nitru bylo zkažené a bojácné. Zjišťoval jsem, že tyto úžasné prožitky dál začleňuji do téhož starého dvojrozměrného rámce. A ony pak téměř okamžitě vybledly a ztratily svou živost. Měl jsem pocit, jako by nebyly živé, a zdálo se mi, že jsem uvízl na mrtvém bodě a že jsem stále o něco ochuzen. Toužil jsem po pocitu naplnění a přál si, aby mé prožitky žily déle než pouhý okamžik, a tak jsem přebíhal od jednoho cvičení, systému a kurzu k druhému. A přitom mě neustále pronásledoval pronikavý pocit, že mi stále chybí něco důležitého. Když mi jeden přítel řekl, že objevil nový typ duchovní práce, který na něj nesmírně zapůsobil, neprojevil jsem o onu věc příliš velký zájem. Popisoval to jako emocionální úklid. Neznělo to tak přitažlivě jako metody, jimiž jsem se tehdy zabýval, ale když jsem ho poslouchal, měl jsem pocit, že by to pro mě mohlo být dost důležité, a tak jsem souhlasil, aniž bych přesně tušil, do čeho se vlastně pouštím. Vzápětí jsem se ocitl v osmičlenné skupince, kterou vedli dva lidé, Hameed Ali a Karen Johnsonová. Celý proces, jak to nazývali, vyžadoval tři měsíce velmi intenzivní psychologické práce. Napsal jsem z různých úhlů svůj životopis, napojil se na potlačované pocity zlosti a bolesti, zbavil se mnoha zážitků z dětství a začal jsem uzavírat mír mezi svým emocionálním dítětem a racionálním intelektem. A přesto jsem byl hodně tvrdý oříšek. I když jsem se upřímně snažil, mé intelektuální zábrany byly příliš silné. Moje mysl se to neustále snažila rozlousknout takovým způsobem, jakým se dříve snažila přijít na kloub ostatním věcem. Ale přijít tomu na kloub předtím vždy jen znamenalo nějak to zvládat, nikoli skutečně to pochopit. Úporně jsem se 16

19 Úvod snažil působit pozitivně a udělat dobrý dojem na své učitele, ale zároveň jsem dál zařazoval nové prožitky do předem daných kategorií a neustále jsem měl od nich určitý odstup. A když to nefungovalo, tak jsem prostě usnul, a to jak v doslovném, tak v přeneseném slova smyslu. Na konci oněch tří měsíců jsem byl do jisté míry otevřenější, ale stále jsem cítil povědomou příchuť zklamání. Určitá vrstva mého bytí zůstávala nedotčena. Měl jsem nutkání přejít k něčemu jinému. A přesto tu tentokrát bylo cosi úplně jiného. Hameed upoutal mou pozornost zcela novým způsobem. Nešlo jen o to, že byl nesmírně vřelý, osobní a laskavý. Byl to přímý a často i přísný průvodce. Vnímal jsem jeho smysl pro soucítění a humor, ale jedna vlastnost mne zaujala ze všech nejvíc. Působil na mě tak vyrovnaně a uvolněně, jak jsem to do té doby u nikoho necítil. Část mého bytí na to okamžitě reagovala, přestože neodpovídal obrázku učitele, který by mě přitahoval. Myslím, že jsem chtěl někoho, kdo bude kombinací vřelosti, jakou jsem občas cítil u své matky, a ocenění, které jsem očekával od svého otce. U Hameeda jsem během prvních tří měsíců nic takového necítil, ale nalezl jsem něco mnohem cennějšího. Když říkal, že někteří žáci, kteří dokončili proces, vytvořili malé skupiny a pod jeho vedením pokračují dál, také jsem se přihlásil. Scházeli jsme se jednou za čtrnáct dní v pátek večer a pokračovali celou sobotu a neděli a na čas jsme nijak nehleděli. Vyžadovalo to hodně času a energie. Často jsem pochyboval, zda je to k něčemu, ale pokaždé jsem si uvědomil, že se tam chci vrátit. Moje výchova, můj osobní styl a mé vědecké vzdělání byly hlavní příčiny silného skepticismu a schopnosti vytvářet si odstup, což vedlo k mylně chápané objektivitě. Často jsem s Hameedem diskutoval o jeho práci a vznášel různé námitky. A on vždy reagoval na mou skutečnou podstatu, nikoli na mé obavy a pocity viny či úhybné manévry. Když jsem ho zkoušel tím, že jsem se schovával za pojmy, vytáhl mě ven, někdy velmi jemně a jindy tak, abych si to pořádně uvědomil. Jakmile jsem začínal splývat s pozadím nebo se nořil do zdánlivého bezpečí svých fantaskních představ, okamžitě mě vystavil konfrontaci. 17

20 Diamantový přístup Vzpomínám si, jak jsem se v době, kdy jsem s ním pracoval asi dva roky, kvůli něčemu příšerně rozčílil a vyjel na něj (neoprávněně). Ječel jsem na něj z plných plic a dupal nohama. Byl jsem ve spojení s nesmírně hlubokým zdrojem nenávisti a bolesti. Po chvíli jsem si uvědomil, že tím testuji i jeho, abych viděl, zda mě odsoudí za způsob chování, jaký má rodina vždy považovala za ostudný výlev. Ale on zůstal neochvějně na mé straně. Trvalo mi pět let, než jsem celému procesu opravdu uvěřil. Po celou tu dobu mě Hameed bral takového, jaký jsem, a projevoval mi svou přízeň. V oné době se převážná část práce (jak tomu říkal Ali) zaměřovala na otevírání mého omezeného emocionálního života. Díky postupnému procesu a následné práci s Hameedem jsem získával další vhledy do skryté dynamiky celé situace. Začal jsem si více vážit laskavosti, štědrosti, hravosti a humoru své matky. Ale zároveň jsem si uvědomil, že její laskavost bývala často motivována hlouběji ukrytým pocitem viny a že její humor dokázal občas bodnout. Můj otec býval většinu času mimo domov a hodně pracoval, aby po materiální stránce zabezpečil naši rodinu. Náhle jsem cítil mnohem větší vděčnost a našli jsme k sobě novou cestu. A také jsem začal chápat, jak často býval emocionálně odtažitý nebo bojoval s výbuchem vzteku. V mé rodině bylo přísně zakázáno projevovat silné city jakéhokoli druhu včetně nadšení, zlosti nebo lásky. A pokud se nějaké pocity projevily, bývalo to většinou jenom na škodu. Vzpomínám si na atmosféru plnou pocitu viny a skryté nenávisti, když jsem to někdy nezvládl a otevřeně se tomu postavil. Jedno z pravidel, která si pamatuji z dětství, pocházelo z příběhu, v němž jedna postava (králíček Dupík z pohádky Bambi) říká: Neumíš-li říct něco milého, neříkej raději vůbec nic. Věřím, že to bylo míněno dobře, ale pravdou je, že u jídelního stolu bývalo velmi často ticho. Když mi byly dva roky, porodila matka dvojčata. Mému staršímu bratrovi bylo tehdy dvanáct a měl už spoustu jiných zájmů mimo domov. Otec trávil většinu času v práci, takže matka měla přirozeně plné ruce 18

21 Úvod práce. Byla to doba, kdy jsem potřeboval pevnou oporu, abych mohl podnikat výpravy do okolního světa, a měkký klín, do něhož bych se mohl navracet pro emocionální podporu. Většinou jsem ale býval sám a klín mé matky byl obsazený. A tak jsem se naučil své potřeby a pocity skrývat, protože ostatní by je stejně přehlíželi, a držel jsem si odstup od svého vnitřního života. Tato obrana spočívající v odstupu a využívání mysli ke kompenzaci nedostatku reálného kontaktu se pak vyvíjela v dalších letech mého života. Práce s Hameedem mi pomohla pochopit tyto vzorce jednání a jejich původ, což znamenalo, že mě postupně pouštěly ze svého zajetí. Nešlo však jen o mé emocionální léčení. Když se ohlédnu zpět, uvědomuji si, že jsem zároveň rozvíjel nové schopnosti a vlastnosti. Vnější svět i mé vnitřní prožitky získávaly mnohem víc barev. To, co jsem předtím viděl v šedivých odstínech, bylo náhle barevnější a krásnější. Měl jsem pocit trojrozměrnosti a intenzivněji jsem vnímal sám sebe. Vylezl jsem z ulity ven do světa. Už jsem se tolik nebál, že mě ostatní uvidí, a díky tomu jsem i já začal vidět druhé úplně jinak. Zajímalo mě, jak se ostatní cítí a jak vnímají okolní svět. Získal jsem schopnost upřímně soucítit sám se sebou i s druhými. Hameedova skupina se rozrůstala a já začínal lépe chápat podstatu Diamantového přístupu. Hameed do něj vnášel spoustu různých vhledů a praktik. Například využíval enneagram (starodávný systém vhledů do osobnosti a lidské povahy odvozený ze súfijských zdrojů a učení Gurdžijeva a Oscara Ichazo) jako určitý způsob pohledu na ego a na jeho základní postoje, nedostatky a idealizace. Aspekty hlubinné psychologie nám odhalovaly psychodynamické jevy, jež nás spoutávaly, a poznatky z různých tradic duchovní moudrosti světa prohlubovaly naši schopnost rozvíjet bdělou pozornost. Súfijské příběhy, Reichianovo dýchání a emocionální uvolnění byly nesmírně důležité metody využívané při našich osobních i skupinových sezeních. Důležité zázemí pro duchovní práci nám poskytuje i meditační praxe. Všechny tyto postupy jsme využívali k získávání nových prožitků a poznatků. Vzpomínám si, jak mě Hameed opakovaně upozorňoval, 19

22 Diamantový přístup že mám své prožitky zkoumat a snažit se pochopit jeho učení. Vybízel mne i ostatní žáky, ať jeho učení nepřijímáme jako danou pravdu, ale ať ho neustále prověřujeme na vlastních zkušenostech. Téměř dvacet let jsem s ním pracoval jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní při sezeních zaměřených na Reichianovo dýchání. Zároveň jsme se každý druhý víkend setkávali v rámci naší skupiny. (Hameed to nedávno změnil a pořádá méně častá, ale delší sezení podobná kurzům.) Věnovali jsme tomu hodně času a energie a probrali vždy spoustu věcí. Po celé ty roky jsem pokaždé, když Hameed dokončil určitou část svého učení, míval pocit, že je to závěr Diamantového přístupu. A v duchu jsem si říkal: No, tak to je skvělé. Jsem zvědavý, kam se vydám teď. Jako bych si při vycházení z domu náhle všiml dveří, které jsem dosud nevnímal; cítil jsem, že je v tom ještě něco víc. Vykoukl jsem těmi dveřmi ven a zjistil, že to, co jsem považoval za celý dům, byla jen vstupní hala! Začali jsme pracovat na problémech z minulosti a na osobních vzorcích a studovali osobnost z nové perspektivy. A pak nám Hameed předložil nový soubor materiálů, který nazval esence. Zpočátku jsem měl pocit, že si to celé určitě vymyslel, protože mé vlastní prožitky mi příliš neumožňovaly pochopit, co tím má na mysli. Ale jak jsem to dál zkoumal, začínal jsem chápat a cítit, o čem mluví. Zjistil jsem, že ačkoli jsou ony ideje pro mne zcela nové, vyvolávají důvěrně známé prožitky. Občas jsem míval pocit, že objevuji něco, co ve mně bylo dlouho skryto. A jindy jsem naopak jasně cítil, že se tím rozvíjejí vlastnosti a schopnosti, o nichž jsem předtím neměl nejmenší tušení. Hameed nás několik let pravidelně seznamoval s novou podobou Diamantového přístupu a musím říct, že mi to vždy zpočátku připadalo jako science-fiction. Pokaždé nám své učení předkládal s doporučením, ať ho zkoumáme přímo a prakticky. Nikdy to nebyly nějaké abstraktní teorie nebo výroky, které je třeba přijímat jako danou pravdu. Všechny tyto podoby by se daly považovat za samostatný systém, ale Hameed nám vždy ukázal, jak jsou navzájem propojeny s jeho předchozím učením. Každá část mi poskytla nový pohled ukazující jeho předchozí učení v úplně novém světle. A pokaždé jsem si v duchu řekl: Aha, takže o tom to tedy bylo. 20

23 Úvod Už dávno mě přestalo udivovat, že to, co jsem považoval za dokončení jeho díla, byl vždy jenom další krok. Ale nikdy jsem nepřestal žasnout a pokaždé jsem cítil obrovskou vděčnost, když se to, co jsem považoval za dokončenou věc, otevřelo v ještě širším a propracovanějším kontextu. Celý proces mi připomínal sadu čínských krabiček, které se skládají do sebe. Začínal jsem v nejmenší a nejtěsnější, a jakmile jsem přešel do větší, měl jsem úžasný pocit úlevy a svobody. Nehledal jsem uvnitř menší krabičky, ale objevoval jsem venku větší a větší a každá nová krabička byla zářivější a dokonalejší než ta předchozí. Hameed nás občas vybízel, ať zároveň s metodou Diamantového přístupu zkoumáme i další cesty osobního a duchovního vývoje. Mé vlastní zkoumání mě dovedlo k duchovní praxi založené na zážitcích z pobytu ve volné přírodě. Zúčastnil jsem se výletů do divoké přírody a některé jsem sám vedl, protože to člověku nabízí možnost prožívat samotu, postit se a navázat přímý kontakt se zemí. Této práce si nesmírně cením a stále znovu si uvědomuji, že má práce s Diamantovým přístupem a zážitky z volné přírody, kde jsem zároveň žák i učitel, se navzájem doplňují a obohacují. Hameedovo učení mi umožnilo pochopit a hlouběji přijímat duchovní lekce zaměřené na kontakt se zemí. A také jsem zjistil, že mému rozvoji výrazně pomáhá jak manželské poradenství založené na těchto systémech a vedené zkušeným a rozumným terapeutem, tak mé vlastní manželství. Cítím, že má práce s metodou Diamantového přístupu mi pomohla hlouběji proniknout do této záležitosti a mít z ní mnohem větší přínos. Nicméně při zkoumání všech těchto cest je velmi důležitá otázka správného načasování. V mém případě znamenalo hledání nových systémů většinou potřebu vyhnout se závažným problémům. Tím, že jsem se vyhýbal práci s metodou Diamantového přístupu, jsem se podvědomě snažil vyhýbat určitým vnitřním zraněním. Hameed mě v té době vedl k tomu, abych přijímal vše, co přichází, a ničím se nerozptyloval. Nikdy však nepředkládal svou práci jako uzavřený systém. Hameed nám ukazoval nová teritoria a takovou duchovní krajinu, jakou jsem si předtím nedokázal představit. Začínal jsem si uvědomovat, 21

Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas

Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas DIAMANTOVÉ SRDCE ČTVRTÁ KNIHA Nezničitelná nevinnost A. H. Almaas Přeložila Jana Žlábková KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Almaas, A. H. [Diamondhearth. Book 4. Česky] Diamantové srdce. IV, Nezničitelná

Více

DIAMANTOVÉ SRDCE KNIHA DRUHÁ

DIAMANTOVÉ SRDCE KNIHA DRUHÁ DIAMANTOVÉ SRDCE KNIHA DRUHÁ . DIAMANTOVÉ SRDCE KNIHA DRUHÁ Svoboda bytí A. H. ALMAAS 2014 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Almaas, A. H. Diamantové srdce. II, Svoboda bytí / A.H. Almaas ; [z

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí Jedenáctá kapitola Narození mezi západem Slunce a půlnocí Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

BRIAN L. WEISS mistrù poselství

BRIAN L. WEISS mistrù poselství BRIAN L. WEISS poselství mistrù Pøeložil Jiøí Martínek Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Brian L. Weiss, 2000 Translation Jiøí Martínek, 2005, 2009, 2012, 2013 All rights

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com

Rekreum Bilbao, Vizcaya, Španělsko www.rekreum.com Vznik podnikatelského záměru Manažerka firmy, Adriana Támez, je psycholožka s bohatou praxí ve vzdělávání a výzkumu, a to zejména v oblasti rozvoje dovedností u dětí, protože předtím působila jako vysokoškolská

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44

Obsah Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci... 44 Obsah Jak tato kniha vznikla... 9 Kdo je to já?... 13 Jak se vyrovnat s pocity, které jsou s učením spojeny... 14 Otázky a příběhy rodičů a učitelů... 35 Sedm dovedností, které vybídnou děti ke spolupráci...

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

DAVID KOPECKÝ 1963 2009

DAVID KOPECKÝ 1963 2009 DAVID KOPECKÝ 1963 2009 Velkorysý i puntičkář, chladnokrevný i panikář, racionální i mystik, vzpíral se jakékoliv definici 1, tak popsala Bára Kopecká svého muže, architekta Davida Kopeckého v závěrečné

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Grada Publishing Vnitřní moudrost Meditace pro srdce a duši Louise L. Hayová Přeložil Ondřej Skalický Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22,

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení IV. kapitola Přehled a volba spánkového řešení Jakmile jste provedli bezpečnostní kontrolu, dozvěděli se základní fakta o spánku a dokončili své první záznamy o spánku svého dítěte, jste připraveni postoupit

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více