CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. Kompletní přehled produkce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce"

Transkript

1 CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ Kompletní přehled produkce

2 EVROPSKÁ POLITIKA PŘIPRAVUJEME: ONDŘEJ KRUTÍLEK (ed.) Monitoring evropské legislativy 2013 Kniha navazuje na předchozí monitoringy mapující léta Publikace se věnuje vývoji nejdůležitějších kauz na poli sekundární legislativy, zároveň neopomíjí ani genezi širších problémů souvisejících se samotným projektem evropské integrace. Kniha má jednotnou, přehlednou strukturu, nově obsahuje také relevantní data z Eurostatu. Je doplněna slovníčkem, rejstříkem, podrobným obsahem a tabulkami nejdůležitějších hlasování pléna Evropského parlamentu. Brož., formát B5, asi 400 str. PETER ŠVÍK Koncepty, procesy a aktéri európskej integrácie v rokoch Cieľom monogra e je priblížiť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ideové podhubie a základné tendencie vývoja tohto procesu medzi rokmi 1944 a Chronologicky sa publikácia zameriava na pomerne turbuletné obdobie, keď pro-federalistické koncepty zažívali boom a rôzni jednotlivci či pro-integračné lobistické skupiny ich predkladali priam ako na bežiacom páse. Cieľom práce je demonštrovať, že integrácia nebola iniciovaná prevažne alebo výhradne len štátmi, pro-federalistickou loby alebo vplyvnými jednotlivcami, ale že šlo (a dodnes ide) o komplexný, trans-nacionálny a viacúrovňový proces, ktorého výsledná podoba vzniká interakciou viacerých úrovní aktérov v danom čase. Brož., asi 260 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: Monitoring evropské legislativy , , 2011, 2012 Obr. na obálce Jiří štourač, Večer. Z obálky knihy Alain Besançon: Svoboda a pravda. 2

3 PETR FIALA, MARKÉTA PITROVÁ Evropská unie Nejprodávanější titul CDK! Aktualizované vydání úspěšné publikace, která nabízí v českém prostředí ojedinělý komplexní pohled na problematiku evropské integrace. Čtenář získá možnost seznámit se s politickým vývojem Evropských společenství a jejich přeměnou v EU, s institucionální strukturou Evropské unie včetně podrobného výkladu pravomocí a funkcí jednotlivých institucí a také s jednotlivými politikami. Aktualizované vydání re ektuje nejnovější vývoj v oblasti integračního procesu, institucionální struktury EU i partikulárních politik, včetně okolností a důsledků rozšiřování EU v letech 2004 a Brožovaný dotisk 2. vydání, formát B5, 808 str., 598 Kč, na skladě KLASIKOVÉ SPOLEČENSKÝCH VĚD PŘIPRAVUJEME: ERIC VOEGELIN Zkušenost a symbol Počátek nesmrtelnost evangelium Výbor z pozdních textů, v nichž se Voegelin silněji než ve svých dřívějších pracích soustředí na loso i vědomí. Ústředním tématem jsou symboly, jimiž člověk artikuluje svou zkušenost vztahu k božskému základu skutečnosti počátek, před a po, duše, nesmrtelnost, Bůh, kosmos a další. Historickou rozmanitost těchto symbolik sleduje Voegelin v sondách do myšlení starého Egypta, biblického Izraele, řeckých losofů, Nového zákona a novověku; za jejich proměnami, zpřesňováním a deformacemi se snaží zahlédnout jediný konstantní proces hledání pravdy. Váz., asi 200 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: ALAIN BESANÇON! Novinka! Svoboda a pravda Výbor z esejů známého francouzského myslitele, které vycházelyna stránkách revue Commentaire založené Raymondem Aronem. Rozpětí otázek, jimiž se emeritní profesor ruských dějin na pařížské Sorbonně a člen Francouzské akademie dlouhodobě zabývá, je mimořádné, a bylo by krátkozraké hovořit o něm pouze jako o sovětologovi. Vedle studií k ruským dějinám a portrétů Dostojevského, Tolstého nebo Solovjova, a textů o vztahu křesťanství k judaismu nebo islámu i o situaci katolické církve v současném světě, obsahuje kniha rovněž vzpomínku na události roku Vybral, uspořádal a z francouzštiny přeložil Josef Mlejnek. Váz., 456 str., 398 Kč, na skladě 3

4 PETER. L. BERGER Dobrodružství sociologie Jak vysvětlit svět, aby to nebyla nuda CDK vydává již třetí knihu známého amerického sociologa. Jen málo autorů mělo na současné myšlení o sociologii moderní společnosti, kultuře a náboženství takový vliv jako on. Ve svých vtipných, intelektuálně stimulujících pamětech Berger nejen vysvětluje, jak se stal sociologem, ale hlavně se soustředí na důležité otázky, které jej motivovaly v práci. Kniha je plná upřímných osobních detailů, humoru a moudrosti, díky níž lze porozumět složitosti světa, ve kterém žijeme. Váz., 268 str., 349 Kč, na skladě GIOVANNI SARTORI Strany a stranické systémy Klasická práce slavného italského politologa podává přehled různých podob stranických systémů a nabízí jak jejich klasi kaci, tak především objevnou typologii. Velmi zajímavé a přínosné jsou i Sartoriho rozbory povahy politických stran a jejich vnitřního uspořádání. Uvedené dílo se stalo mezníkem ve vývoji politologického výzkumu politických stran a stranických systémů, kromě toho také bylo a dosud je východiskem pro další teoretické úvahy na tomto poli. Váz., 468 str., 398 Kč, na skladě POLITOLOGICKÁ ŘADA PŘIPRAVUJEME: ROMAN CHYTILEK Politický prostor a politická témata Studie k soutěži politických stran Publikace se zabývá představením teorií věnujících se soutěži politických stran v oblasti politických témat. Kriticky konfrontuje a interpretuje politologické přístupy, které se snaží pochopit politickou soutěž na základě vzdálenosti aktérů v politickém prostoru, s přístupy, v jejichž jádru stojí kompetence politické strany reprezentovat určitá politická témata. Zvláštní pozornost je věnována dynamice takto pojaté stranické soutěže jde o stabilní, nebo naopak rychle se měnící veličinu? Kniha je doplněna několika případovými studiemi z ČR a SR a ve svém výsledku představuje výkladový rámec, umožňující lépe porozumět strategiím politických stran zejména v období voleb. Brož., asi 180 str. 4

5 VOJTĚCH BELLING Suverenita a normativní konstrukce reality Problematika suverenity představuje v kontextu postupující nadnárodní integrace stále důležitější téma vědeckých a politických debat. V zásadě existují dvě základní teoretické pozice: akceptace konceptu suverenity ve smyslu odvoditelnosti vší veřejné moci a pozitivního práva z jednoho abstraktního symbolického centra, nebo jeho odmítnutí ve jménu plurality moci a mnohoúrovňového systému politického řádu, který spočívá právě na této pluralitě. V knize je zastáván názor, že základní pojmy politické teorie, které vycházejí z určitého ústavního řádu, samy formují a konstituují politický a právní systém. Brož., asi 400 str. Z VYDANÝCH TITULŮ:! Novinka! PETR MARTINOVSKÝ, TOMÁŠ ŠMÍD a kol. Přírodní zdroje a ozbrojené konflikty aktuální trendy Války o suroviny budou podle názorů mnohých odborníků dominantním typem ozbrojených kon iktů v tomto století. Tato monogra e přináší podrobný vhled do šesti kon iktních oblastí. Rozebíráno je například vysoce aktuální, ale málo diskutované surovinové bohatství Afghánistánu, dále střety o koltan v Demokratické republice Kongo, kon ikty o vodní zdroje na horním Nilu a jiné. Tato publikace může sloužit jako neocenitelná pomůcka pro orientaci v současném světě, využití nalezne v rukou akademických pracovníků, politiků, analytiků, novinářů i studentů bezpečnostních studií či mezinárodních vztahů. Brož., 186 str., 198 Kč, na skladě JAKUB ŠEDO (ed.)! Novinka! České prezidentské volby v roce 2013 Kniha přináší re exi první přímé prezidentské volby v ČR. Popisuje peripetie schvalování přímé volby i její vlastní průběh. Sleduje hledání kandidátů, jejich nominaci a registraci, připomene klíčové body hlasování a jejich výsledky. Vrací se i k otázce, jaká je pozice hlavy státu v České republice. Čtenář si připomene průběh a zásadní okamžiky volebních kampaní. Věnuje se i dalším otázkám: Jakým způsobem se přesouvali voliči jednotlivých kandidátů mezi prvním a druhým kolem volby? O které z regionů českých zemí se mohli jednotliví kandidáti opírat a kde jejich podpora naopak klesala? Jaké motivy vedly jednotlivé voliče k účasti, či naopak k neúčasti v prezidentských volbách? Jaká je charakteristika voličů jednotlivých kandidátů? Brož., 262 str., 249 Kč, na skladě 5

6 STANISLAV BALÍK a kol. Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty Kniha předních českých politologů reaguje na aktuální debaty o žádoucí podobě volebního systému pro volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nejprve sumarizuje české historické zkušenosti s většinovým systémem z doby před první světovou válkou, dále si všímá působení tohoto systému v senátních volbách po roce 1996 a rekapituluje pokus o změnu volebního systému z let Důkladnou diskusí pak prochází samotná aktuální myšlenka na zavedení většinového systému pro volby dolní komory, která je spojena i s otázkami racionalizace parlamentního režimu a výzvami a hrozbami volebního inženýrství. Na závěr se pozornost soustřeďuje na důsledky případné změny pro vnitřní život politických stran. Brož., 200 str., 249 Kč, na skladě LUKÁŠ LINEK Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech Kniha shrnuje dosavadní způsoby vysvětlení volební účasti a důvodů jejího poklesu. Představuje vlastní teorii volební účasti, která ji vysvětluje v obecné rovině mobilizací vnějšími aktéry a individuální motivací k účasti. Tento model je využit i pro vysvětlení poklesu volební účasti. K němu přispělo menší zapojení občanů ve společenských sítích, nárůst kritického hodnocení politických stran a zvýšená nejistota o smysluplnosti hlasování ve volbách. Brož., 336 str., 379 Kč, na skladě 6 PETER SPÁČ Tichý hlas voličov Preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách Táto kniha ako prvá prináša komplexné spracovanie témy preferenčného hlasovania v parlamentných voľbách na Slovensku. Tento mechanizmus sa v slovenských podmienkach uplatňuje od roku 1990, no jeho dosah na personálne zloženie parlamentu je značne obmedzený. Autor v publikácii uskutočňuje detailnú analýzu súčasného stavu a predstavuje jeho hlavné aspekty a dôsledky. Nad rámec toho rozoberá jednotlivé alternatívy k existujúcemu systému, ktoré boli predstavené v posledných rokoch. Ako pristupujú slovenskí občania k prednostnému hlasovaniu? Aké dopady malo zavedenie celoštátneho volebného obvodu? Na tieto i ďalšie otázky nájde čitateľ v predstavenej knihe odpovede, vychádzajúce z autorovho dlhodobého zamerania na danú problematiku a podložené bohatým gra ckým a faktogra ckým spracovaním. Brož., 236 str., 249 Kč, na skladě

7 JOSEF SMOLÍK Národní strana v kontextu krajní pravice: Předkládaná publikace analyzuje českou krajně pravicovou scénu a zaměřuje se primárně na Národní stranu. Text diskutuje i základní témata a termíny současné krajní pravice národ, národní zájmy, vlastenectví, vlast, patriotismus, národní identita, nacionalismus, populismus, xenofobie, etnikum atd. Popsány jsou aktivity i dalších politických subjektů (SPR-RSČ, Republikánů Miroslava Sládka, Dělnické strany, Vlastenecké republikánské strany, Českého hnutí za národní jednotu) či výrazných osobností v prostředí české národovecké scény. Brož., 368 str., 369 Kč, na skladě MIROSLAV MAREŠ, ŠTĚPÁN VÝBORNÝ! Novinka! Militantní demokracie ve střední Evropě Ve středu Evropy vedou zdejší demokracie boj s extremismem. Zvolily si k tomu nástroje militantní demokracie, tedy konceptu, který reaguje na tragické zkušenosti s autoritativními a totalitními režimy a hnutími z 20. století i na působení současných extremistů. Rozpouštění stran, tresty za užití extremistických symbolů či popírání holokaustu, zákazy nenávistných shromáždění. Tato opatření však současně vyvolávají i bouřlivé diskuse. V této monogra i jsou analyzovány a srovnány militantní demokratické režimy v Německu, Rakousku, České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Jedná se o první takto podrobné zpracování aktuálního tématu v českém prostředí. Brož., 250 str., 269 Kč, na skladě POLITIKA A SPOLEČNOST PŘIPRAVUJEME: ROMAN MÍČKA Znovu jsme se ujali dědictví otců Konzervativní politický katolicismus v USA Kniha se věnuje americkým podobám politického katolicismu, jejich dějinnému kontextu a rozličným variacím, přičemž důraz je kladen obzvláště na konzervativní proudy. Následně je na komparaci politického myšlení dvou reprezentativních představitelů konzervativního politického katolicismu Michaela Novaka a Patricka J. Buchanana představena a re ektována široká variabilita přístupů, problémů a otazníků. Komparace je orientována na pět tématických okruhů otázku demokracie a amerického politického systému, postoje k ekonomickým otázkám, zahraniční politice, vztahu ke katolicismu a pozici ve sporu o podstatu a perspektivu konzervatismu. Brož., asi 250 str. 7

8 PETR FIALA, FRANTIŠEK MIKŠ (eds.) Hledání české pravicové politiky Antologie textů k české pravicové politice z časopisů Proglas, Revue Politika a Kontexty z let Reprezentativní antologie zahrnuje nejlepší studie, články a úvahy, které byly v průběhu 25 let publikovány na stranách brněnských kulturně politických časopisů Proglas, Revue Politika a Kontexty. Při výběru textů oba editoři, jež tato periodika od počátku řídili, sledovali především tři cíle: zahrnout texty výstižně charakterizující diskusi o české pravicové politice od jejího počátečního ideového utváření až po současnost; ukázat na klíčová období, kdy česká pravice selhávala a postupně se dostávala do krize; zpřístupnit texty, jež jsou svým ideovým obsahem stále aktuální a mohou se stát východiskem k diskusi o obnově české pravice. Texty jsou chronologicky řazeny a doplněny stručným kalendáriem klíčových událostí na české politické scéně od listopadu 1989 do současnosti. Antologie obsahuje úvodní studii editorů a rovněž medailony zahrnutých autorů. Výbor vychází při příležitosti 25. výročí listopadu Brož., formát B5, asi 800 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: TOMÁŠ VÁŇA Jazyk a totalitarismus Kniha uvádí problematiku vztahu jazyka a totalitarismu představením myšlení klíčových myslitelů v předmětné oblasti. Následně analyzuje teorii komunikace Karla Wolfganga Deutsche, která představuje inovativní přístup ke zkoumání vztahu mezi komunikací a politickými systémy. Na pozadí Orwellova umělého totalitního jazyka newspeak poukazuje na způsob užití tohoto typu jazyka, který je demonstrován v analýze totalitního jazyka komunistického režimu v Československu. Brož., 160 str., 198 Kč, na skladě PETER L. BERGER, THOMAS LUCKMANN Sociální konstrukce reality Dnes již klasická práce dvojice amerických autorů je systematickým teoretickým pojednáním o sociologii vědění. Autoři se soustřeďují na osvětlení svého základního chápání problému sociologie vědění a staví tento obor do středu zájmu sociologické disciplíny. Zároveň se pokoušejí o jeho aplikaci na úrovni subjektivního vědomí, tedy na budování teoretického mostu k problémům sociální psychologie. Brož., 216 str., 199 Kč, na skladě 8

9 SOCIOLOGICKÁ ŘADA PŘIPRAVUJEME: M. L. GAUTIEROVÁ, P. M. PERL, S. J. FICHTER Stejné povolání, rozdílní muži Vývoj kněžství ve Spojených státech po II. Vatikánu Sociologická studie z Centra pro aplikovaný výzkum apoštolátu na Georgetownské univerzitě zkoumá generační proměny katolických kněží ve Spojených státech od 70. let 20. století do současnosti. Navazuje na podobné výzkumy, které v USA probíhají od konce 60. let, a tak může srovnávat data v chronologické perspektivě. Předmětem studie jsou demogra cké změny amerického kněžstva, spokojenost a obtíže v povolání, spolupráce s laiky, postoje k současné americké multikulturní realitě a ke skandálům se sexuálním zneužíváním nezletilých osob. Publikace je zajímavá nejen pro sociology, ale také pro historiky a pastorální teology. Brož., asi 200 str. ETNOLOGICKÁ ŘADA PŘIPRAVUJEME: JIŘÍ OLIČ Volyňský dalekohled Kniha Volyňský dalekohled, kulturně historický náhled do života Čechů na Volyni (dnes západní Ukrajina) ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století z pera básníka a výtvarného kritika Jiřího Oliče, zaujímá v autorově díle zvláštní místo také proto, že představuje shledávání se s vlastními rodovými kořeny. Jeho praděd Josef Olič, původním povoláním učitel, byl jedním z hlavních iniciátorů a organizátorů českého stěhování dále na východ, které započalo záhy po rakouském nevyrovnání se s Čechy v roce Odešel na Volyň se dvěma svými bratry a již v roce 1871 se stali spolumajiteli prvního českého pivovaru v Rusku, který se nacházel ve městě Hlinsk. Jeden z bratrů, Václav, se ale brzy vrátil do Čech, dostudoval práva a stal se z něho posléze vrchní policejní rada Olič známý z procesu s Omladinou. V knize můžeme paralelně sledovat dva příběhy: události odehrávající se tam na Volyni i dění zde v Čechách. Svědectví rodinných archivů i rodové paměti s komentující či nekomentující ironií v pozadí, jež se pro Jiřího Oliče stala již příslovečnou, je natolik sugestivní, že Volyňský dalekohled čteme jako dokument a zároveň jako umělecké dílo. Druhé, přepracované a rozšířené vydání vyjde v CDK na podzim letošního roku. Asi 220 str. 9

10 Z VYDANÝCH TITULŮ: MAREK JAKOUBEK! Novinka! Vojvodovo: identity, tradice a výzkum Kniha je již pátou monogra í o obci Vojvodovo. Publikaci zahajuje kapitola zabývající se otázkou, proč se vlastně Vojvodovo jmenuje Vojvodovo. Následující kapitola představí Vojvodovo v doposud opomíjené perspektivě výkladní skříně metodistické misie v Bulharsku. Další kapitola je věnována textům vojvodovských rodáků a jejich potomků ve vztahu k formulaci a uchování jejich svébytné identity. Četba následné kapitoly čtenáře upomene, že ačkoli bylo Vojvodovo v letech českou vesnicí, obývaly obec i další etnické, resp. konfesní skupiny, konkrétně pak doposud opomíjení místní Bulhaři, kteří více než polovinu doby existence českého Vojvodova tvořili druhou nejpočetnější skupinu místních obyvatel. V závěrečné kapitole jsou pak diskutovány sporné otázky provázející vojvodovská zkoumání a zveřejňování jejich výsledků. Váz., 264 str str. fotopřílohy, 298 Kč, na skladě MAREK JAKOUBEK Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace Kniha je čtvrtou monogra í v řadě věnovanou této pozoruhodné obci. V jednotlivých kapitolách jsou prezentovány doposud neznámé informace o řadě událostí (např. rozpad metodistického sboru), osobností ( J. Findeis, M. Roháček) či etap (poválečná migrace do ČSR) vojvodovské historie, ke slovu se dostávají skupiny, jejichž hlas ač tvořily součást vojvodovských dějin doposud nebylo slyšet (vojvodovští Bulhaři, potomci smíšených párů), případně se též některá (domněle) známá témata (např. správa věcí veřejných, resp. vztah náboženství a politiky ) prezentují v nových perspektivách a souvislostech. Váz., 200 str str. fotopřílohy, 298 Kč, na skladě QUAESTIONES QUODLIBETALES JIŘÍ HANUŠ a kol. Nostalgie v dějinách Publikace věnovaná projevům nostalgie v českých, evropských a amerických souvislostech. Originální pokus o tematizování této lidské emoce, která hraje v dějinách větší úlohu, než se většinou předpokládá. Do knihy se svými 10 PŘIPRAVUJEME:

11 úvahami nad konkrétními projevy nostalgie a jejím významem v životě jednotlivců i celých společností přispěli: Jiří Hanuš, Kateřina Hloušková, Vít Hloušek, Petr Horák, Lukáš Jirsa, Denisa Nečasová, Svatava Raková, Ivana Ryčlová a Radomír Vlček. Brož., asi 140 str. JIŘÍ HANUŠ a kol. Konzervatismus v 19. století Ideály, politika, kontext Diskuse odborníků z českých a moravských vysokoškolských a akademických pracovišť nad provokativním textem známého britského historika Alana Skeda, který se věnuje politickým dějinám a dějinám mezinárodních vztahů v 19. století, zejména postavě a dílu Klemense Metternicha. Konzervatismus je ideovým systémem, který zůstává upozaděn oproti ideologiím liberalismu, socialismu a nacionalismu, publikace má proto ambici otevřít domácí diskusi nad jeho významem pro dějiny českého a potažmo středoevropského prostoru. Brož., asi 150 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: JAROSLAV VOKOUN! Novinka! Dynamika křesťanské tradice Tato studie se věnuje dynamice křesťanské tradice v perspektivě humanitních a společenských věd. S využitím Gadamerovy loso cké hermeneutiky, Lotmanovy a Uspenského kulturní a historické sémiotiky a Luhmannovy systemické teorie navrhuje autor tři modely, které umožňují lépe pochopit pohyb a proměny křesťanské tradice a aktivně se účastnit na jejím dnešním utváření. Brož., 100 str., 149 Kč, na skladě MARTIN JABŮREK Eschatologický existencialismus Nikolaje Berďajeva Tato kniha je první českou monogra í pojednávající o myšlení ruského losofa Nikolaje Berďajeva ( ). Berďajevova loso e je zde představena jako speci cký proud křesťanského existencialismu. Důraz, který Berďajev klade ve svém vrcholném díle na eschatologický význam své metafyziky, vede autora knihy k tomu, že o Berďajevově variantě existencialismu hovoří jako o eschatologickém existencialismu. Popis složitého Berďajevova intelektuálního vývoje je doplněn o analýzu ústředních pojmů jeho loso e, přičemž největší prostor je věnován Berďajevovu speci ckému pojetí svobody jako něčeho, co předchází veškerému bytí. Podrobně je pojednáno i o Berďajevových politických a politologických názorech. Je známou skutečností, že Berďajev byl jedním z nejvýznamnějších ideologických oponentů komunismu. Brož., 192 str., 185 Kč, na skladě 11

12 HISTORIE PŘIPRAVUJEME: ALAIN BESANÇON Svatá Rus Francouzský historik Alain Besançon nabízí bilanci a syntézu svého více než půlstoletí trvajícího zájmu o Rusko a sovětský komunismus. Pro české čtenáře je tato kniha aktuální mj. v tom, že podrobuje kritice naivní a ahistorické názory francouzského intelektuálního milieu na Rusko ať již v levé, nebo v pravé části tamního společenského spektra. Pro svůj kritický přístup si Besançon vysloužil označení rusofob, které je stejně jednostranné, jako bylo před časem označování ho za sovětologa povrchní. Autor sám v závěru své knihy, která vyšla roku 2012, říká: Neexistuje žádný důvod být ruso l nebo rusofob. Ani já jím nejsem. Mne v prvé řadě zneklidňuje naše důvěřivost, naše naivita a naše netrpělivost. Váz., asi 160 str. KLAUS SCHATZ Všeobecné koncily ohniska církevních dějin Shrnující historické pojednání o všeobecných (ekumenických) koncilech od Nikáje až po II. vatikánský koncil se obrací k zájemcům o církevní dějiny a dějiny křesťanské teologie. Nabízí odborné a současně velice čtivé uvedení do světa církevních koncilů, které významným způsobem spoluutvářely dějiny křesťanství, a to jak ve věroučné oblasti, tak i v oblasti organizační struktury. Autor, německý historik, mj. respektovaný znalec dějin papežství a dějin jezuitského řádu, zprostředkovává v této knize výsledky nejnovějších bádání o všeobecných koncilech a ukazuje, jakými způsoby se při nich odehrávalo vzájemné působení církve a dějin, církve a aktuálního světa. Váz., asi 280 str. JIŘÍ HANUŠ A KOL. Historická kniha mého srdce Soubor esejů předních českých historiků, lozofů a historiků, kteří si vybrali k analýze i ocenění titul, k němuž mají důvod se neustále při svých úvahách i odborné práci vracet. Jednotlivé příspěvky mají osobnější ráz a uvádějí do obecnějších kulturních souvislostí. Kniha je vhodná pro všechny, kteří mají rádi historickou literaturu moderní doby, a bude jistě oceněna studenty historie a příbuzných oborů, kteří uvítají toto uvedení do historické klasiky. Do publikaci přispěli mj. Tomáš Borovský, Vít Hloušek, Petr Horák, Denisa Nečasová, Daniela Tinková, Radmila Slabáková, Martin Wihoda a další renomovaní autoři. Váz., asi 250 str. 12

13 MARTIN MARTY Křesťanský svět Globální dějiny Emeritní profesor historie Chicagské univerzity Martin Marty podává stručný přehled o celosvětových dějinách křesťanství od jeho vzniku až po 20. století. Syntetickým a velice čtivým způsobem se autor věnuje šíření, rozkvětu, problémům a zvláštnostem křesťanství na jednotlivých kontinentech a v různých dějinných epochách. Kniha představuje další z bilančních titulů, které se objevily v souvislosti s výročím 2000 let od narození Ježíše Krista, a je vynikající studijní příručkou, jež pomáhá pochopit i současnou situaci křesťanských církví. Váz., asi 260 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: ALAN SKED! Novinka! Metternich a Rakousko Metternich patřil nejen ke klíčovým osobnostem evropské politiky a diplomacie 19. století, ale jeho postava a politické činy dodnes provokují k rozmanitým a protichůdným interpretacím, především v českém prostředí, které ho vnímalo optikou národního obrození s jeho stereotypy. O to více je zapotřebí publikace, v níž je představen v pozitivnějším, i když kritickém světle. Jakou úlohu měl Metternich při Napoleonově pádu? Proč byl Metternich nepochopen, ba nenáviděn přes své mnohočetné úspěchy? A byl opravdu v letech předním evropským státníkem, který udržel v Evropě mír? Skedova práce je však též pronikavým vhledem do osudů habsburské monarchie a jejích politických i kulturních dějin v době koncertu velmocí. Váz., 320 str., 398 Kč, na skladě FRANTIŠEK X. HALAS Fenomén Vatikán! Novinka! Idea, dějiny a současnost papežství Diplomacie Svatého stolce České země a Vatikán Druhé, rozšířené a aktualizované vydání Rozsáhlá historická studie je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá otázkou, proč a v jakém smyslu je římský biskup hlavou největší z křesťanských církví. Druhá podává historický přehled vývoje instituce papežství v jeho vztahu ke světské moci až do roku Třetí se věnuje moderní podobě Městského státu Vatikán a zkoumá vedle vývoje jeho organizační struktury především proměny jeho mezinárodního postavení a podoby jeho diplomacie. Čtvrtá kapitola je pak věnována minulosti a přítomnosti vztahů mezi římským stolcem a českým národem v jejich politickém i náboženském rozměru. Váz., formát B5, 784 str., 598 Kč, na skladě 13

14 STANISLAV BALÍK, JIŘÍ HANUŠ Katolická církev v Československu Druhé vydání úspěšné, již dlouho nedostupné publikace. Autoři představují moderní historický a politologický výklad událostí, které se týkají církevních i sociálně-kulturních novodobých dějin. Kniha nejen přináší nový pohled na známé a již ve vědeckých diskusích diskutované okruhy problémů (např. průběh církevních procesů, vztah státu a církve, problém skryté církve, vztah římské a řecké církve), ale otvírá i celou řadu nových témat, k nimž patří zejména vztah katolických intelektuálů k socialismu, kulturní aspekty křesťanství, role lidové zbožnosti a teze o charakteru českého křesťanství. Text a obrazové přílohy přinášejí významné badatelské sondy, které umožňují lépe pochopit rozdíly mezi českým, moravským a slovenským katolicismem. Váz., formát B5, 400 str., 240 fotografií v textu, 398 Kč, na skladě 14 PIERRE MANENT Lidská obec Co si dnes skutečně představujeme pod slovem člověk, které tak často používáme? O kom to mluvíme, když hájíme lidská práva nebo když pěstujeme humanitní vědy? Na tuto otázku nejen že nemáme žádnou jednoznačnou odpověď, ale nevíme ani, jakým směrem a jakými postupy bychom se ji měli vydat hledat. Těmito slovy otevírá významný současný francouzský historik a lozof Pierre Manent svou knihu, v níž se snaží vyložit, jakým způsobem vzniklo moderní pojetí člověka a v čem vlastně spočívá. Autor rozebírá tradice moderního liberálního a antiliberálního myšlení a zkoumá, jak se od 17. století proměňovaly koncepty, které stály v podloží moderny a které určují náš dnešní politický a kulturní život. Postupně pak dospívá k náhledu, že tím hlavním a nejpodivnějším rysem moderní lidské zkušenosti je vědomí vlastní historičnosti. Moderní člověk je bytost historická. Váz., 260 str., 349 Kč, na skladě JIŘÍ MALÍŘ a kol. Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech Kniha přináší možnost nahlédnout do prostředí zemské politické elity na Moravě ve druhé polovině 19. století. Formou přehledných biogramů ve více než 600 heslech zachycuje rodinné zázemí, vzdělání, profesní kariéru a veřejnou činnost osobností, které ve sledované době zastávaly post moravského zemského poslance. Pozornost je věnována činnosti poslanecké, charakteristice témat, která si konkrétní poslanec vymezil jako politickou prioritu, a soupisu klíčových návrhů, interpelací a diskusí na půdě zemského sněmu. Kniha má ambici zaujmout místo v knihovnách odborníků i laiků zabývajících se českými dějinami 19. století. Váz., formát B5, 888 str., 898 Kč, na skladě

15 HUGH BROGAN Alexis de Tocqueville Britský historik Hugh Brogan podává brilantní životopis Alexise de Tocquevilla. Slavný francouzský politický myslitel, který během Francouzské revoluce přišel téměř o celou svoji rodinu, odcestoval v pětadvaceti letech do Ameriky, kde se poprvé setkal s demokracií. Díky této bezprostřední zkušenosti napsal jedinečné dílo Demokracie v Americe. Historická práce Hugha Brogana seznamuje s životem muže, který byl prorokem demokracie v dobách revoluce, a byla oceněna jak v Anglii (nominace na Orwellovu cenu), tak v USA. Váz., formát B5, 564 str. + 8 str. fotopřílohy, 598 Kč, na skladě STANISLAV BALÍK, JIŘÍ HANUŠ Letnice dvacátého století Druhý vatikánský koncil a české země Rozsáhlá monogra e věnovaná tématu šíření koncilních myšlenek v české společnosti od 60. let 20. století až do roku Publikace přináší rozbor vztahu socialistického státu ke koncilu, analýzu souvislosti mezi společenským a církevním vývojem v letech politického a kulturního uvolnění, interpretaci teologických, institucionálních a kulturních podnětů souvisejících s koncilní generací významných reprezentantů katolické církve. Kniha nepomíjí ani aspekt ekumenických vztahů, které koncil vyvolal v život, a klade důraz na liturgickou reformu i některé významné podněty křesťanskému umění. Váz., 280 str str. fotopřílohy, 349 Kč, na skladě KNIHOVNA DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ PŘIPRAVUJEME: GEORGE TYRRELL Křesťanství na křižovatce Irský teolog George Tyrrell byl významným přestavitelem katolického modernismu. Za své názory byl na konci života vyloučen z jezuitského řádu a zbaven kněžského úřadu. Kniha Křesťanství na křižovatce, kterou dopsal těsně před smrtí, nabízí shrnutí jeho pohledu na křesťanskou víru a duchovní život. Tyrrell vychází z přesvědčení, že vědecká pravda a náboženská pravda se musejí navzájem zkoumat z hlediska svých principů, a pokouší se v této knize o syntézu základních prvků křesťanství s výsledky dobových akademických diskusí vedených modernistickými teology. Váz., asi 220 str. 15

16 Z VYDANÝCH TITULŮ: MATTHEW ARNOLD! Novinka! Kultura a anarchie Klasické, do češtiny nikdy nepřeložené dílo světoznámého básníka, esejisty a kulturního kritika, který působil v 19. století na Oxfordské univerzitě. Jeho nejznámějším dílem je právě vydávaná sbírka esejů, která reaguje na mnoho podnětů viktoriánské éry. Sám Arnold v předmluvě napsal: Celkový záměr tohoto eseje je doporučit kulturu jako velkou pomoc z našich současných těžkostí; kulturou se myslí úsilí o naši celkovou dokonalost tak, že se seznámíme s tím nejlepším, co bylo po celém světě myšleno a řečeno o všech záležitostech, jež se nás bytostně týkají, a že s pomocí této znalosti nasměrujeme proud čerstvého a svobodného myšlení na naše zažité názory a zvyky... Váz., 264 str., 298 Kč BENJAMIN CONSTANT O dobyvačnosti a uzurpaci a jejich vztazích s evropskou civilizací Dílo tohoto intelektuála, publicisty, politika a znalce evropských myšlenkových tradic je spjato s liberálním myšlením, s odporem vůči teroru a naopak příklonem k hledání svobody, respektive svobody v moderní, dynamicky se rozvíjející společnosti. Jeho vzdělání mu umožňovalo srovnání antických a moderních idejí i institucí. Jeho pronikavý intelekt i politický instinkt z něj dělají jednoho z největších myslitelů 19. století a řadí ho vedle jiného liberála, Alexise de Tocquevilla, který na něj v mnohém navazoval. Publikace přináší výběr z jeho závažných statí v brilantním překladu Růženy Ostré. Váz., 192 str., 259 Kč, na skladě DĚJINY A KULTURA Z VYDANÝCH TITULŮ: 16 VÁCLAVA BAKEŠOVÁ Ticho a naděje Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noëlové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové Kniha je věnována literární tvorbě tří francouzských autorek, společným znakem jejich prací je inspirace křesťanstvím. Cílem knihy je nalézt a posoudit, jakým způsobem křesťanské přesvědčení autorek ovlivňuje jejich tvorbu a dále obecněji, jak se mění vliv křesťanství na literaturu a jeho odraz v ní v průběhu celého 20. století. Brož., 392 str., 388 Kč, na skladě

17 JIŘÍ HANUŠ, RADOMÍR VLČEK a kol. Lenin Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? Historie Vladimíra Iljiče Lenina, jeho druhého života včetně vytvoření ikony vůdce světového proletariátu, která nepostrádá náboženský rozměr, je autorům této publikace vhodnou látkou k promýšlení zásadních otázek. Je působení této osobnosti pochopitelné v rámci ruské politiky, myšlení a kultury? Nebo je možné mluvit o radikálním vybočení nejen z ruských, ale případně z evropských dějin? Každý z autorů se pokouší vyrovnat se i s klíčovou otázkou: Existuje v dějinách kontinuita s případnými diskontinuitami, nebo se jedná pouze o konstrukt v myslích historiků? Brož., 164 str., 198 Kč, na skladě POLITIKA A NÁBOŽENSTVÍ Z VYDANÝCH TITULŮ: HANS MAIER! Novinka! Svět bez křesťanství co by bylo jinak? I u nás známý bavorský politolog a politik, který zasáhl mimo jiné do zásadní evropské diskuse o povaze totalitárních režimů, se ve své knize, která se dočkala již několika vydání v Německu i jinde, zamýšlí nad otázkou, co přineslo světu křesťanství a jak by svět vypadal bez něj. Autor vyšel ze své výtečné znalosti evropských dějin a podal zasvěcený a odborný výklad této aktuální problematiky. Podle jeho názoru by byl svět bez křesťanství, pokud by vůbec existoval, chudší, bez kreativního napětí a scházelo by mu pojetí lásky jakožto tvůrčího a inspirativního činu. Váz., 152 str., 198 Kč EVROPSKÉ MYŠLENKOVÉ DĚDICTVÍ PŘIPRAVUJEME: TOMÁŠ NEJESCHLEBA Kapitoly z renesanční filosofie Publikace je věnována vybraným tématům renesančního loso ckého myšlení, především koncepci sympatie a pojetí analogie, od nichž se vějířovitě rozbíhá k několika osobnostem renesanční loso e, které sympatii do svých děl zapracovávají: Filipu Melanchthonovi jako architektu lutheránského aristotelismu; Francesku Patrizimu jako završiteli renesančního obnovování tzv. pradávné moudrosti a tvůrci nové metafyziky přírody a Giordanu Brunovi, jenž novou přírodní loso i hodlá vybudovat jako odpověď na kopernikánskou destrukci aristotelské fyziky. Brož., asi 150 str. 17

18 Z VYDANÝCH TITULŮ: TOMÁŠ NEJESCHLEBA, JAN MAKOVSKÝ (eds.) Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení Kniha vznikla u příležitosti výročí 500 let od prvního vydání Chvály bláznivosti Erasma Rotterdamského. V jednotlivých kapitolách se pokouší zachytit různé aspekty myšlení a tvorby tohoto významného humanisty: od klasické lologie, přes loso i a teologii až k politice. Probírán je také vztah Erasma či jeho díla k jeho současníkům i následovníkům (François Rabelais, Johannes Reuchlin, Sebastian Franck, Agrippa z Nettesheimu, Marco Marulič, Hadrián IV.) a zvláštní pozornost je věnována i recepci Erasmova díla v českých zemích. Do publikace přispěli odborníci z Česka, Nizozemska, Belgie, Chorvatska a Francie. K jubileu Chvály bláznivosti připravil pro tuto knihu zvláštní příspěvek také nestor erasmovských bádání Jean-Claude Margolin. Brož., 376 str., 369 Kč, na skladě 18 TOMÁŠ NEJESCHLEBA a kol. Pojetí svobody v dějinách! Novinka! a současnosti filosofie Publikace završuje volnou řadu knih, které připravili pracovníci Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty ke třem klíčovým pojmům v dějinách loso e: příroda člověk svoboda. V publikaci se dostanou ke slovu různé historické koncepce svobody rozhodování v pozdní antice, patristice ( Julián z Aeclana, Augustin, Řehoř z Nyssy) přes středověk ( Jan Duns Scotus), renesanci a novověk (Paracelsus, Komenský) až po Immanuela Kanta, pozornost je věnována i vybraným autorům 20. století (Lévinas, H. Arendt, B. Williams). Brož., 240 str., 249 Kč, na skladě PAVEL FLOSS Meditace na rozhraní epoch Kniha obsahuje články, studie, úvahy a memoárové texty, publikované v různých časopisech a sbornících v letech 1971 až Soubor je rozdělen do čtyř oddílů. Do prvního jsou zahrnuty texty, v nichž se autor zabývá názory J. A. Komenského a aktuálností jeho myšlenek v moderní loso i. Ve druhém oddíle jsou publikovány studie o dějinách loso e. Do třetího oddílu byly zařazeny články týkající se například svobody rozhodování, lidských práv, sekularizace, legitimity křesťanského zakotvení evropské civilizace apod. Čtvrtou část souboru tvoří ukázky autorova hodnocení života a díla některých osobností (např. Z. Horského či J. Letze) a Flossův autobiogra cký text Skica jednoho života. Brož., 438 str. + 8 str. fotopřílohy, 398 Kč, na skladě

19 MODERNÍ ČESKÁ TEOLOGIE Z VYDANÝCH TITULŮ: IVANA NOBLE, KATEŘINA BAUER, TIM NOBLE, PARUSH PARUSHEV Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ Jakými cestami se pravoslavná teologie ve 20. století dostávala na Západ? Jak byla spojena s domovskými církvemi? Které poklady tradice patřily k nezbytné výbavě lidí, jejichž minulost v sobě nesla tak velkou tíhu? Kniha vede čtenáře od dědictví Byzance přes misie k slovanským národům, Mongolský chanát a Osmanský sultanát až do moderní doby. Stopuje, jak se pravoslavný duchovní, církevní, kulturní i intelektuální život dostával na Západ díky prvním moderním misiím, ale pak zejména kvůli nucené emigraci statisíců věřících, kteří v novém prostředí hledali, jak uchopit a předat dědictví víry a naděje, které si s sebou přinesli, a jak se otevřít novým možnostem, jež touto vírou a nadějí nahlíželi. Brož., 412 str., 349 Kč, na skladě SPIRITUALITA Z VYDANÝCH TITULŮ: BRATR JOHN Z TAIZÉ Poutník Bůh! Novinka! Starozákonní putování Vedle úvodu do Nového zákona, který vyšel v roce 2011 poprvé v češtině pod názvem Cesta Páně, CDK nyní připravilo i svazek věnovaný Starému zákonu. Vytváří se tím dvoudílný, volně navazující soubor, který přibližuje starozákonní i novozákonní příběhy prostřednictvím originálního výkladu, jenž je postaven na současném vědeckém bádání, ale přináší i duchovní povzbuzení. Brož., 246 str., 269 Kč, na skladě BRATR JOHN Z TAIZÉ Cesta Páně Novozákonní putování Bratr John z Taizé se narodil ve Philadelphii v USA, vystudoval teologii, do komunity vstoupil v roce Každoročně pořádá několikatýdenní kurzy úvodů do biblické historie, teologie a spirituality. Publikuje knihy s touto tematikou, které jsou překládány do mnoha jazyků e Pilgrim God: A Biblical Journey (1985/1990), e Way of the Lord: A New Testament Pilgrimage (1990), Praying the Our Father Today (1992) atd. Brož., 188 str., 198 Kč, na skladě 19

20 KULTURA PŘIPRAVUJEME: JASON KALMAN Chytat Boha za slovo Woody Allen, kniha Job a židovská teologie po holokaustu Málokoho by napadlo vzít vážně vtipy, gagy a kousavé poznámky na adresu náboženství, které se objevují ve lmech a textech Woodyho Allena. Jason Kalman, americký profesor klasické hebrejské literatury a znalec moderní židovské interpretace biblických textů, si v této útlé knížce všímá jobovských motivů v Allenově díle a ukazuje, že jejich vtipnost se opírá o podobné myšlenkové paradoxy, které lze nalézt i v současné židovské teologii. Utrpení nevinných je velkou teologickou otázkou po celá tisíciletí. Možná, že vtip je jednou z myslitelných odpovědí. Brož., asi 80 str. ELIJAH WALD Co je blues? Autor, známý svou monogra í o Robertu Johnsonovi, se ve stručné, ale informacemi nabité publikaci věnuje kořenům tohoto pozoruhodného hudebního žánru, jeho předválečnému i poválečnému vývoji a jeho vztahům k dalším stylům, především jazzu, rocku a country. Inspirativně posuzuje postavení blues v moderní americké kultuře nejen vzhledem k samotné hudbě, ale také ke speci cké poezii, která blues provází od jeho počátků. Upozorňuje též na to, že je tento žánr stále živý, i když prochází mnoha proměnami. Českému čtenáři je nabídnut zasvěcený vhled do jednoho z významných hudebních proudů, který ovlivnil i českou kulturu. Brož., asi 160 str. PHILIPPE NEMO Hudební cesta Kniha je osobním vyznáním současného francouzského lozofa Philippa Nema o hudbě jako o jedné z nejpodstatnějších složek lidského života. V první části popisuje svou vlastní cestu s hudbou od dětství až po dospělost, a na mnoha různých příkladech dokazuje své tvrzení, že s osobním zráním vyzrává i hudební vkus posluchače. Druhá část knihy nabízí teoretické zamyšlení nad hudbou jako zvláštním jazykem Nemo tvrdí, že hudba sama o sobě má přinejmenším stejnou vyjadřovací schopnost jako řeč a že patří k nejvyšším projevům lidského myšlení. Svět bez hudby by podle něj byl bezduchý. Brož., asi 280 str. 20

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2008 ostatní společenskovědní obory 1. Češi a země Koruny české / Hugh LeCaine Agnew ; [z anglického originálu... přeložila Marcela Ouzká ; předmluvu napsal Jaroslav Pánek] Praha

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Řazeno dle kódu EC PLZ

Řazeno dle kódu EC PLZ Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, 2005 743 Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, 2003

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE

UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE T. G. MASARYK UNIVERZITNÍ PŘEDNÁŠKY I PRAKTICKÁ FILOZOFIE PRAKTICKÁ FILOZOFIE NA ZÁKLADĚ SOCIOLOGIE ETIKA Ústav T. G. Masaryka, o. p. s. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2012 OBSAH PRAKTICKÁ

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová

Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Proměny žitého světa Slezanů na Hlučínsku Helena Kubátová Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP helena.kubatova@upol.cz Habermasovy předpokladyp Modernizaci společnosti nestačí vysvětlovat

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Osnova: 1) Život a vzdělání 2) Kariéra 3) Sociologie Maxe Webera 4) Weberova chápající sociologie 5) Cíl sociologického

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Výběr z nových knih 10/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 10/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 10/2012 ostatní společenskovědní obory 1. 20 typů lidí : jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat / František Bělohlávek -- 2., rozš. vyd. Praha : Grada, 2012 -- 158 s. -- čeština.

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Renesanční pedagogika (14. 16. stol.) intenzivní kulturní a hospodářský rozvoj v Evropě nové možnosti pro lidi, vznik nových manufaktur, oslabení vlivu církve, objevné cesty (Asie, Afrika, Amerika); rozvoj

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Výběr z nových knih 5/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 5/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 5/2012 ostatní společenskovědní obory 1. Britské galerie a muzea / Jaroslav Beránek -- 1. vyd. Praha : Radioservis, 2012 -- 213 s. -- čeština. ISBN 978-80-87530-09-2 (váz.) Sign.: I

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více