CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. Kompletní přehled produkce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce"

Transkript

1 CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ Kompletní přehled produkce

2 EVROPSKÁ POLITIKA PŘIPRAVUJEME: ONDŘEJ KRUTÍLEK (ed.) Monitoring evropské legislativy 2013 Kniha navazuje na předchozí monitoringy mapující léta Publikace se věnuje vývoji nejdůležitějších kauz na poli sekundární legislativy, zároveň neopomíjí ani genezi širších problémů souvisejících se samotným projektem evropské integrace. Kniha má jednotnou, přehlednou strukturu, nově obsahuje také relevantní data z Eurostatu. Je doplněna slovníčkem, rejstříkem, podrobným obsahem a tabulkami nejdůležitějších hlasování pléna Evropského parlamentu. Brož., formát B5, asi 400 str. PETER ŠVÍK Koncepty, procesy a aktéri európskej integrácie v rokoch Cieľom monogra e je priblížiť tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ideové podhubie a základné tendencie vývoja tohto procesu medzi rokmi 1944 a Chronologicky sa publikácia zameriava na pomerne turbuletné obdobie, keď pro-federalistické koncepty zažívali boom a rôzni jednotlivci či pro-integračné lobistické skupiny ich predkladali priam ako na bežiacom páse. Cieľom práce je demonštrovať, že integrácia nebola iniciovaná prevažne alebo výhradne len štátmi, pro-federalistickou loby alebo vplyvnými jednotlivcami, ale že šlo (a dodnes ide) o komplexný, trans-nacionálny a viacúrovňový proces, ktorého výsledná podoba vzniká interakciou viacerých úrovní aktérov v danom čase. Brož., asi 260 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: Monitoring evropské legislativy , , 2011, 2012 Obr. na obálce Jiří štourač, Večer. Z obálky knihy Alain Besançon: Svoboda a pravda. 2

3 PETR FIALA, MARKÉTA PITROVÁ Evropská unie Nejprodávanější titul CDK! Aktualizované vydání úspěšné publikace, která nabízí v českém prostředí ojedinělý komplexní pohled na problematiku evropské integrace. Čtenář získá možnost seznámit se s politickým vývojem Evropských společenství a jejich přeměnou v EU, s institucionální strukturou Evropské unie včetně podrobného výkladu pravomocí a funkcí jednotlivých institucí a také s jednotlivými politikami. Aktualizované vydání re ektuje nejnovější vývoj v oblasti integračního procesu, institucionální struktury EU i partikulárních politik, včetně okolností a důsledků rozšiřování EU v letech 2004 a Brožovaný dotisk 2. vydání, formát B5, 808 str., 598 Kč, na skladě KLASIKOVÉ SPOLEČENSKÝCH VĚD PŘIPRAVUJEME: ERIC VOEGELIN Zkušenost a symbol Počátek nesmrtelnost evangelium Výbor z pozdních textů, v nichž se Voegelin silněji než ve svých dřívějších pracích soustředí na loso i vědomí. Ústředním tématem jsou symboly, jimiž člověk artikuluje svou zkušenost vztahu k božskému základu skutečnosti počátek, před a po, duše, nesmrtelnost, Bůh, kosmos a další. Historickou rozmanitost těchto symbolik sleduje Voegelin v sondách do myšlení starého Egypta, biblického Izraele, řeckých losofů, Nového zákona a novověku; za jejich proměnami, zpřesňováním a deformacemi se snaží zahlédnout jediný konstantní proces hledání pravdy. Váz., asi 200 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: ALAIN BESANÇON! Novinka! Svoboda a pravda Výbor z esejů známého francouzského myslitele, které vycházelyna stránkách revue Commentaire založené Raymondem Aronem. Rozpětí otázek, jimiž se emeritní profesor ruských dějin na pařížské Sorbonně a člen Francouzské akademie dlouhodobě zabývá, je mimořádné, a bylo by krátkozraké hovořit o něm pouze jako o sovětologovi. Vedle studií k ruským dějinám a portrétů Dostojevského, Tolstého nebo Solovjova, a textů o vztahu křesťanství k judaismu nebo islámu i o situaci katolické církve v současném světě, obsahuje kniha rovněž vzpomínku na události roku Vybral, uspořádal a z francouzštiny přeložil Josef Mlejnek. Váz., 456 str., 398 Kč, na skladě 3

4 PETER. L. BERGER Dobrodružství sociologie Jak vysvětlit svět, aby to nebyla nuda CDK vydává již třetí knihu známého amerického sociologa. Jen málo autorů mělo na současné myšlení o sociologii moderní společnosti, kultuře a náboženství takový vliv jako on. Ve svých vtipných, intelektuálně stimulujících pamětech Berger nejen vysvětluje, jak se stal sociologem, ale hlavně se soustředí na důležité otázky, které jej motivovaly v práci. Kniha je plná upřímných osobních detailů, humoru a moudrosti, díky níž lze porozumět složitosti světa, ve kterém žijeme. Váz., 268 str., 349 Kč, na skladě GIOVANNI SARTORI Strany a stranické systémy Klasická práce slavného italského politologa podává přehled různých podob stranických systémů a nabízí jak jejich klasi kaci, tak především objevnou typologii. Velmi zajímavé a přínosné jsou i Sartoriho rozbory povahy politických stran a jejich vnitřního uspořádání. Uvedené dílo se stalo mezníkem ve vývoji politologického výzkumu politických stran a stranických systémů, kromě toho také bylo a dosud je východiskem pro další teoretické úvahy na tomto poli. Váz., 468 str., 398 Kč, na skladě POLITOLOGICKÁ ŘADA PŘIPRAVUJEME: ROMAN CHYTILEK Politický prostor a politická témata Studie k soutěži politických stran Publikace se zabývá představením teorií věnujících se soutěži politických stran v oblasti politických témat. Kriticky konfrontuje a interpretuje politologické přístupy, které se snaží pochopit politickou soutěž na základě vzdálenosti aktérů v politickém prostoru, s přístupy, v jejichž jádru stojí kompetence politické strany reprezentovat určitá politická témata. Zvláštní pozornost je věnována dynamice takto pojaté stranické soutěže jde o stabilní, nebo naopak rychle se měnící veličinu? Kniha je doplněna několika případovými studiemi z ČR a SR a ve svém výsledku představuje výkladový rámec, umožňující lépe porozumět strategiím politických stran zejména v období voleb. Brož., asi 180 str. 4

5 VOJTĚCH BELLING Suverenita a normativní konstrukce reality Problematika suverenity představuje v kontextu postupující nadnárodní integrace stále důležitější téma vědeckých a politických debat. V zásadě existují dvě základní teoretické pozice: akceptace konceptu suverenity ve smyslu odvoditelnosti vší veřejné moci a pozitivního práva z jednoho abstraktního symbolického centra, nebo jeho odmítnutí ve jménu plurality moci a mnohoúrovňového systému politického řádu, který spočívá právě na této pluralitě. V knize je zastáván názor, že základní pojmy politické teorie, které vycházejí z určitého ústavního řádu, samy formují a konstituují politický a právní systém. Brož., asi 400 str. Z VYDANÝCH TITULŮ:! Novinka! PETR MARTINOVSKÝ, TOMÁŠ ŠMÍD a kol. Přírodní zdroje a ozbrojené konflikty aktuální trendy Války o suroviny budou podle názorů mnohých odborníků dominantním typem ozbrojených kon iktů v tomto století. Tato monogra e přináší podrobný vhled do šesti kon iktních oblastí. Rozebíráno je například vysoce aktuální, ale málo diskutované surovinové bohatství Afghánistánu, dále střety o koltan v Demokratické republice Kongo, kon ikty o vodní zdroje na horním Nilu a jiné. Tato publikace může sloužit jako neocenitelná pomůcka pro orientaci v současném světě, využití nalezne v rukou akademických pracovníků, politiků, analytiků, novinářů i studentů bezpečnostních studií či mezinárodních vztahů. Brož., 186 str., 198 Kč, na skladě JAKUB ŠEDO (ed.)! Novinka! České prezidentské volby v roce 2013 Kniha přináší re exi první přímé prezidentské volby v ČR. Popisuje peripetie schvalování přímé volby i její vlastní průběh. Sleduje hledání kandidátů, jejich nominaci a registraci, připomene klíčové body hlasování a jejich výsledky. Vrací se i k otázce, jaká je pozice hlavy státu v České republice. Čtenář si připomene průběh a zásadní okamžiky volebních kampaní. Věnuje se i dalším otázkám: Jakým způsobem se přesouvali voliči jednotlivých kandidátů mezi prvním a druhým kolem volby? O které z regionů českých zemí se mohli jednotliví kandidáti opírat a kde jejich podpora naopak klesala? Jaké motivy vedly jednotlivé voliče k účasti, či naopak k neúčasti v prezidentských volbách? Jaká je charakteristika voličů jednotlivých kandidátů? Brož., 262 str., 249 Kč, na skladě 5

6 STANISLAV BALÍK a kol. Většinový systém pro sněmovní volby? České zkušenosti a debaty Kniha předních českých politologů reaguje na aktuální debaty o žádoucí podobě volebního systému pro volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nejprve sumarizuje české historické zkušenosti s většinovým systémem z doby před první světovou válkou, dále si všímá působení tohoto systému v senátních volbách po roce 1996 a rekapituluje pokus o změnu volebního systému z let Důkladnou diskusí pak prochází samotná aktuální myšlenka na zavedení většinového systému pro volby dolní komory, která je spojena i s otázkami racionalizace parlamentního režimu a výzvami a hrozbami volebního inženýrství. Na závěr se pozornost soustřeďuje na důsledky případné změny pro vnitřní život politických stran. Brož., 200 str., 249 Kč, na skladě LUKÁŠ LINEK Kam se ztratili voliči? Vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech Kniha shrnuje dosavadní způsoby vysvětlení volební účasti a důvodů jejího poklesu. Představuje vlastní teorii volební účasti, která ji vysvětluje v obecné rovině mobilizací vnějšími aktéry a individuální motivací k účasti. Tento model je využit i pro vysvětlení poklesu volební účasti. K němu přispělo menší zapojení občanů ve společenských sítích, nárůst kritického hodnocení politických stran a zvýšená nejistota o smysluplnosti hlasování ve volbách. Brož., 336 str., 379 Kč, na skladě 6 PETER SPÁČ Tichý hlas voličov Preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách Táto kniha ako prvá prináša komplexné spracovanie témy preferenčného hlasovania v parlamentných voľbách na Slovensku. Tento mechanizmus sa v slovenských podmienkach uplatňuje od roku 1990, no jeho dosah na personálne zloženie parlamentu je značne obmedzený. Autor v publikácii uskutočňuje detailnú analýzu súčasného stavu a predstavuje jeho hlavné aspekty a dôsledky. Nad rámec toho rozoberá jednotlivé alternatívy k existujúcemu systému, ktoré boli predstavené v posledných rokoch. Ako pristupujú slovenskí občania k prednostnému hlasovaniu? Aké dopady malo zavedenie celoštátneho volebného obvodu? Na tieto i ďalšie otázky nájde čitateľ v predstavenej knihe odpovede, vychádzajúce z autorovho dlhodobého zamerania na danú problematiku a podložené bohatým gra ckým a faktogra ckým spracovaním. Brož., 236 str., 249 Kč, na skladě

7 JOSEF SMOLÍK Národní strana v kontextu krajní pravice: Předkládaná publikace analyzuje českou krajně pravicovou scénu a zaměřuje se primárně na Národní stranu. Text diskutuje i základní témata a termíny současné krajní pravice národ, národní zájmy, vlastenectví, vlast, patriotismus, národní identita, nacionalismus, populismus, xenofobie, etnikum atd. Popsány jsou aktivity i dalších politických subjektů (SPR-RSČ, Republikánů Miroslava Sládka, Dělnické strany, Vlastenecké republikánské strany, Českého hnutí za národní jednotu) či výrazných osobností v prostředí české národovecké scény. Brož., 368 str., 369 Kč, na skladě MIROSLAV MAREŠ, ŠTĚPÁN VÝBORNÝ! Novinka! Militantní demokracie ve střední Evropě Ve středu Evropy vedou zdejší demokracie boj s extremismem. Zvolily si k tomu nástroje militantní demokracie, tedy konceptu, který reaguje na tragické zkušenosti s autoritativními a totalitními režimy a hnutími z 20. století i na působení současných extremistů. Rozpouštění stran, tresty za užití extremistických symbolů či popírání holokaustu, zákazy nenávistných shromáždění. Tato opatření však současně vyvolávají i bouřlivé diskuse. V této monogra i jsou analyzovány a srovnány militantní demokratické režimy v Německu, Rakousku, České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Jedná se o první takto podrobné zpracování aktuálního tématu v českém prostředí. Brož., 250 str., 269 Kč, na skladě POLITIKA A SPOLEČNOST PŘIPRAVUJEME: ROMAN MÍČKA Znovu jsme se ujali dědictví otců Konzervativní politický katolicismus v USA Kniha se věnuje americkým podobám politického katolicismu, jejich dějinnému kontextu a rozličným variacím, přičemž důraz je kladen obzvláště na konzervativní proudy. Následně je na komparaci politického myšlení dvou reprezentativních představitelů konzervativního politického katolicismu Michaela Novaka a Patricka J. Buchanana představena a re ektována široká variabilita přístupů, problémů a otazníků. Komparace je orientována na pět tématických okruhů otázku demokracie a amerického politického systému, postoje k ekonomickým otázkám, zahraniční politice, vztahu ke katolicismu a pozici ve sporu o podstatu a perspektivu konzervatismu. Brož., asi 250 str. 7

8 PETR FIALA, FRANTIŠEK MIKŠ (eds.) Hledání české pravicové politiky Antologie textů k české pravicové politice z časopisů Proglas, Revue Politika a Kontexty z let Reprezentativní antologie zahrnuje nejlepší studie, články a úvahy, které byly v průběhu 25 let publikovány na stranách brněnských kulturně politických časopisů Proglas, Revue Politika a Kontexty. Při výběru textů oba editoři, jež tato periodika od počátku řídili, sledovali především tři cíle: zahrnout texty výstižně charakterizující diskusi o české pravicové politice od jejího počátečního ideového utváření až po současnost; ukázat na klíčová období, kdy česká pravice selhávala a postupně se dostávala do krize; zpřístupnit texty, jež jsou svým ideovým obsahem stále aktuální a mohou se stát východiskem k diskusi o obnově české pravice. Texty jsou chronologicky řazeny a doplněny stručným kalendáriem klíčových událostí na české politické scéně od listopadu 1989 do současnosti. Antologie obsahuje úvodní studii editorů a rovněž medailony zahrnutých autorů. Výbor vychází při příležitosti 25. výročí listopadu Brož., formát B5, asi 800 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: TOMÁŠ VÁŇA Jazyk a totalitarismus Kniha uvádí problematiku vztahu jazyka a totalitarismu představením myšlení klíčových myslitelů v předmětné oblasti. Následně analyzuje teorii komunikace Karla Wolfganga Deutsche, která představuje inovativní přístup ke zkoumání vztahu mezi komunikací a politickými systémy. Na pozadí Orwellova umělého totalitního jazyka newspeak poukazuje na způsob užití tohoto typu jazyka, který je demonstrován v analýze totalitního jazyka komunistického režimu v Československu. Brož., 160 str., 198 Kč, na skladě PETER L. BERGER, THOMAS LUCKMANN Sociální konstrukce reality Dnes již klasická práce dvojice amerických autorů je systematickým teoretickým pojednáním o sociologii vědění. Autoři se soustřeďují na osvětlení svého základního chápání problému sociologie vědění a staví tento obor do středu zájmu sociologické disciplíny. Zároveň se pokoušejí o jeho aplikaci na úrovni subjektivního vědomí, tedy na budování teoretického mostu k problémům sociální psychologie. Brož., 216 str., 199 Kč, na skladě 8

9 SOCIOLOGICKÁ ŘADA PŘIPRAVUJEME: M. L. GAUTIEROVÁ, P. M. PERL, S. J. FICHTER Stejné povolání, rozdílní muži Vývoj kněžství ve Spojených státech po II. Vatikánu Sociologická studie z Centra pro aplikovaný výzkum apoštolátu na Georgetownské univerzitě zkoumá generační proměny katolických kněží ve Spojených státech od 70. let 20. století do současnosti. Navazuje na podobné výzkumy, které v USA probíhají od konce 60. let, a tak může srovnávat data v chronologické perspektivě. Předmětem studie jsou demogra cké změny amerického kněžstva, spokojenost a obtíže v povolání, spolupráce s laiky, postoje k současné americké multikulturní realitě a ke skandálům se sexuálním zneužíváním nezletilých osob. Publikace je zajímavá nejen pro sociology, ale také pro historiky a pastorální teology. Brož., asi 200 str. ETNOLOGICKÁ ŘADA PŘIPRAVUJEME: JIŘÍ OLIČ Volyňský dalekohled Kniha Volyňský dalekohled, kulturně historický náhled do života Čechů na Volyni (dnes západní Ukrajina) ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století z pera básníka a výtvarného kritika Jiřího Oliče, zaujímá v autorově díle zvláštní místo také proto, že představuje shledávání se s vlastními rodovými kořeny. Jeho praděd Josef Olič, původním povoláním učitel, byl jedním z hlavních iniciátorů a organizátorů českého stěhování dále na východ, které započalo záhy po rakouském nevyrovnání se s Čechy v roce Odešel na Volyň se dvěma svými bratry a již v roce 1871 se stali spolumajiteli prvního českého pivovaru v Rusku, který se nacházel ve městě Hlinsk. Jeden z bratrů, Václav, se ale brzy vrátil do Čech, dostudoval práva a stal se z něho posléze vrchní policejní rada Olič známý z procesu s Omladinou. V knize můžeme paralelně sledovat dva příběhy: události odehrávající se tam na Volyni i dění zde v Čechách. Svědectví rodinných archivů i rodové paměti s komentující či nekomentující ironií v pozadí, jež se pro Jiřího Oliče stala již příslovečnou, je natolik sugestivní, že Volyňský dalekohled čteme jako dokument a zároveň jako umělecké dílo. Druhé, přepracované a rozšířené vydání vyjde v CDK na podzim letošního roku. Asi 220 str. 9

10 Z VYDANÝCH TITULŮ: MAREK JAKOUBEK! Novinka! Vojvodovo: identity, tradice a výzkum Kniha je již pátou monogra í o obci Vojvodovo. Publikaci zahajuje kapitola zabývající se otázkou, proč se vlastně Vojvodovo jmenuje Vojvodovo. Následující kapitola představí Vojvodovo v doposud opomíjené perspektivě výkladní skříně metodistické misie v Bulharsku. Další kapitola je věnována textům vojvodovských rodáků a jejich potomků ve vztahu k formulaci a uchování jejich svébytné identity. Četba následné kapitoly čtenáře upomene, že ačkoli bylo Vojvodovo v letech českou vesnicí, obývaly obec i další etnické, resp. konfesní skupiny, konkrétně pak doposud opomíjení místní Bulhaři, kteří více než polovinu doby existence českého Vojvodova tvořili druhou nejpočetnější skupinu místních obyvatel. V závěrečné kapitole jsou pak diskutovány sporné otázky provázející vojvodovská zkoumání a zveřejňování jejich výsledků. Váz., 264 str str. fotopřílohy, 298 Kč, na skladě MAREK JAKOUBEK Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace Kniha je čtvrtou monogra í v řadě věnovanou této pozoruhodné obci. V jednotlivých kapitolách jsou prezentovány doposud neznámé informace o řadě událostí (např. rozpad metodistického sboru), osobností ( J. Findeis, M. Roháček) či etap (poválečná migrace do ČSR) vojvodovské historie, ke slovu se dostávají skupiny, jejichž hlas ač tvořily součást vojvodovských dějin doposud nebylo slyšet (vojvodovští Bulhaři, potomci smíšených párů), případně se též některá (domněle) známá témata (např. správa věcí veřejných, resp. vztah náboženství a politiky ) prezentují v nových perspektivách a souvislostech. Váz., 200 str str. fotopřílohy, 298 Kč, na skladě QUAESTIONES QUODLIBETALES JIŘÍ HANUŠ a kol. Nostalgie v dějinách Publikace věnovaná projevům nostalgie v českých, evropských a amerických souvislostech. Originální pokus o tematizování této lidské emoce, která hraje v dějinách větší úlohu, než se většinou předpokládá. Do knihy se svými 10 PŘIPRAVUJEME:

11 úvahami nad konkrétními projevy nostalgie a jejím významem v životě jednotlivců i celých společností přispěli: Jiří Hanuš, Kateřina Hloušková, Vít Hloušek, Petr Horák, Lukáš Jirsa, Denisa Nečasová, Svatava Raková, Ivana Ryčlová a Radomír Vlček. Brož., asi 140 str. JIŘÍ HANUŠ a kol. Konzervatismus v 19. století Ideály, politika, kontext Diskuse odborníků z českých a moravských vysokoškolských a akademických pracovišť nad provokativním textem známého britského historika Alana Skeda, který se věnuje politickým dějinám a dějinám mezinárodních vztahů v 19. století, zejména postavě a dílu Klemense Metternicha. Konzervatismus je ideovým systémem, který zůstává upozaděn oproti ideologiím liberalismu, socialismu a nacionalismu, publikace má proto ambici otevřít domácí diskusi nad jeho významem pro dějiny českého a potažmo středoevropského prostoru. Brož., asi 150 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: JAROSLAV VOKOUN! Novinka! Dynamika křesťanské tradice Tato studie se věnuje dynamice křesťanské tradice v perspektivě humanitních a společenských věd. S využitím Gadamerovy loso cké hermeneutiky, Lotmanovy a Uspenského kulturní a historické sémiotiky a Luhmannovy systemické teorie navrhuje autor tři modely, které umožňují lépe pochopit pohyb a proměny křesťanské tradice a aktivně se účastnit na jejím dnešním utváření. Brož., 100 str., 149 Kč, na skladě MARTIN JABŮREK Eschatologický existencialismus Nikolaje Berďajeva Tato kniha je první českou monogra í pojednávající o myšlení ruského losofa Nikolaje Berďajeva ( ). Berďajevova loso e je zde představena jako speci cký proud křesťanského existencialismu. Důraz, který Berďajev klade ve svém vrcholném díle na eschatologický význam své metafyziky, vede autora knihy k tomu, že o Berďajevově variantě existencialismu hovoří jako o eschatologickém existencialismu. Popis složitého Berďajevova intelektuálního vývoje je doplněn o analýzu ústředních pojmů jeho loso e, přičemž největší prostor je věnován Berďajevovu speci ckému pojetí svobody jako něčeho, co předchází veškerému bytí. Podrobně je pojednáno i o Berďajevových politických a politologických názorech. Je známou skutečností, že Berďajev byl jedním z nejvýznamnějších ideologických oponentů komunismu. Brož., 192 str., 185 Kč, na skladě 11

12 HISTORIE PŘIPRAVUJEME: ALAIN BESANÇON Svatá Rus Francouzský historik Alain Besançon nabízí bilanci a syntézu svého více než půlstoletí trvajícího zájmu o Rusko a sovětský komunismus. Pro české čtenáře je tato kniha aktuální mj. v tom, že podrobuje kritice naivní a ahistorické názory francouzského intelektuálního milieu na Rusko ať již v levé, nebo v pravé části tamního společenského spektra. Pro svůj kritický přístup si Besançon vysloužil označení rusofob, které je stejně jednostranné, jako bylo před časem označování ho za sovětologa povrchní. Autor sám v závěru své knihy, která vyšla roku 2012, říká: Neexistuje žádný důvod být ruso l nebo rusofob. Ani já jím nejsem. Mne v prvé řadě zneklidňuje naše důvěřivost, naše naivita a naše netrpělivost. Váz., asi 160 str. KLAUS SCHATZ Všeobecné koncily ohniska církevních dějin Shrnující historické pojednání o všeobecných (ekumenických) koncilech od Nikáje až po II. vatikánský koncil se obrací k zájemcům o církevní dějiny a dějiny křesťanské teologie. Nabízí odborné a současně velice čtivé uvedení do světa církevních koncilů, které významným způsobem spoluutvářely dějiny křesťanství, a to jak ve věroučné oblasti, tak i v oblasti organizační struktury. Autor, německý historik, mj. respektovaný znalec dějin papežství a dějin jezuitského řádu, zprostředkovává v této knize výsledky nejnovějších bádání o všeobecných koncilech a ukazuje, jakými způsoby se při nich odehrávalo vzájemné působení církve a dějin, církve a aktuálního světa. Váz., asi 280 str. JIŘÍ HANUŠ A KOL. Historická kniha mého srdce Soubor esejů předních českých historiků, lozofů a historiků, kteří si vybrali k analýze i ocenění titul, k němuž mají důvod se neustále při svých úvahách i odborné práci vracet. Jednotlivé příspěvky mají osobnější ráz a uvádějí do obecnějších kulturních souvislostí. Kniha je vhodná pro všechny, kteří mají rádi historickou literaturu moderní doby, a bude jistě oceněna studenty historie a příbuzných oborů, kteří uvítají toto uvedení do historické klasiky. Do publikaci přispěli mj. Tomáš Borovský, Vít Hloušek, Petr Horák, Denisa Nečasová, Daniela Tinková, Radmila Slabáková, Martin Wihoda a další renomovaní autoři. Váz., asi 250 str. 12

13 MARTIN MARTY Křesťanský svět Globální dějiny Emeritní profesor historie Chicagské univerzity Martin Marty podává stručný přehled o celosvětových dějinách křesťanství od jeho vzniku až po 20. století. Syntetickým a velice čtivým způsobem se autor věnuje šíření, rozkvětu, problémům a zvláštnostem křesťanství na jednotlivých kontinentech a v různých dějinných epochách. Kniha představuje další z bilančních titulů, které se objevily v souvislosti s výročím 2000 let od narození Ježíše Krista, a je vynikající studijní příručkou, jež pomáhá pochopit i současnou situaci křesťanských církví. Váz., asi 260 str. Z VYDANÝCH TITULŮ: ALAN SKED! Novinka! Metternich a Rakousko Metternich patřil nejen ke klíčovým osobnostem evropské politiky a diplomacie 19. století, ale jeho postava a politické činy dodnes provokují k rozmanitým a protichůdným interpretacím, především v českém prostředí, které ho vnímalo optikou národního obrození s jeho stereotypy. O to více je zapotřebí publikace, v níž je představen v pozitivnějším, i když kritickém světle. Jakou úlohu měl Metternich při Napoleonově pádu? Proč byl Metternich nepochopen, ba nenáviděn přes své mnohočetné úspěchy? A byl opravdu v letech předním evropským státníkem, který udržel v Evropě mír? Skedova práce je však též pronikavým vhledem do osudů habsburské monarchie a jejích politických i kulturních dějin v době koncertu velmocí. Váz., 320 str., 398 Kč, na skladě FRANTIŠEK X. HALAS Fenomén Vatikán! Novinka! Idea, dějiny a současnost papežství Diplomacie Svatého stolce České země a Vatikán Druhé, rozšířené a aktualizované vydání Rozsáhlá historická studie je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá otázkou, proč a v jakém smyslu je římský biskup hlavou největší z křesťanských církví. Druhá podává historický přehled vývoje instituce papežství v jeho vztahu ke světské moci až do roku Třetí se věnuje moderní podobě Městského státu Vatikán a zkoumá vedle vývoje jeho organizační struktury především proměny jeho mezinárodního postavení a podoby jeho diplomacie. Čtvrtá kapitola je pak věnována minulosti a přítomnosti vztahů mezi římským stolcem a českým národem v jejich politickém i náboženském rozměru. Váz., formát B5, 784 str., 598 Kč, na skladě 13

14 STANISLAV BALÍK, JIŘÍ HANUŠ Katolická církev v Československu Druhé vydání úspěšné, již dlouho nedostupné publikace. Autoři představují moderní historický a politologický výklad událostí, které se týkají církevních i sociálně-kulturních novodobých dějin. Kniha nejen přináší nový pohled na známé a již ve vědeckých diskusích diskutované okruhy problémů (např. průběh církevních procesů, vztah státu a církve, problém skryté církve, vztah římské a řecké církve), ale otvírá i celou řadu nových témat, k nimž patří zejména vztah katolických intelektuálů k socialismu, kulturní aspekty křesťanství, role lidové zbožnosti a teze o charakteru českého křesťanství. Text a obrazové přílohy přinášejí významné badatelské sondy, které umožňují lépe pochopit rozdíly mezi českým, moravským a slovenským katolicismem. Váz., formát B5, 400 str., 240 fotografií v textu, 398 Kč, na skladě 14 PIERRE MANENT Lidská obec Co si dnes skutečně představujeme pod slovem člověk, které tak často používáme? O kom to mluvíme, když hájíme lidská práva nebo když pěstujeme humanitní vědy? Na tuto otázku nejen že nemáme žádnou jednoznačnou odpověď, ale nevíme ani, jakým směrem a jakými postupy bychom se ji měli vydat hledat. Těmito slovy otevírá významný současný francouzský historik a lozof Pierre Manent svou knihu, v níž se snaží vyložit, jakým způsobem vzniklo moderní pojetí člověka a v čem vlastně spočívá. Autor rozebírá tradice moderního liberálního a antiliberálního myšlení a zkoumá, jak se od 17. století proměňovaly koncepty, které stály v podloží moderny a které určují náš dnešní politický a kulturní život. Postupně pak dospívá k náhledu, že tím hlavním a nejpodivnějším rysem moderní lidské zkušenosti je vědomí vlastní historičnosti. Moderní člověk je bytost historická. Váz., 260 str., 349 Kč, na skladě JIŘÍ MALÍŘ a kol. Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech Kniha přináší možnost nahlédnout do prostředí zemské politické elity na Moravě ve druhé polovině 19. století. Formou přehledných biogramů ve více než 600 heslech zachycuje rodinné zázemí, vzdělání, profesní kariéru a veřejnou činnost osobností, které ve sledované době zastávaly post moravského zemského poslance. Pozornost je věnována činnosti poslanecké, charakteristice témat, která si konkrétní poslanec vymezil jako politickou prioritu, a soupisu klíčových návrhů, interpelací a diskusí na půdě zemského sněmu. Kniha má ambici zaujmout místo v knihovnách odborníků i laiků zabývajících se českými dějinami 19. století. Váz., formát B5, 888 str., 898 Kč, na skladě

15 HUGH BROGAN Alexis de Tocqueville Britský historik Hugh Brogan podává brilantní životopis Alexise de Tocquevilla. Slavný francouzský politický myslitel, který během Francouzské revoluce přišel téměř o celou svoji rodinu, odcestoval v pětadvaceti letech do Ameriky, kde se poprvé setkal s demokracií. Díky této bezprostřední zkušenosti napsal jedinečné dílo Demokracie v Americe. Historická práce Hugha Brogana seznamuje s životem muže, který byl prorokem demokracie v dobách revoluce, a byla oceněna jak v Anglii (nominace na Orwellovu cenu), tak v USA. Váz., formát B5, 564 str. + 8 str. fotopřílohy, 598 Kč, na skladě STANISLAV BALÍK, JIŘÍ HANUŠ Letnice dvacátého století Druhý vatikánský koncil a české země Rozsáhlá monogra e věnovaná tématu šíření koncilních myšlenek v české společnosti od 60. let 20. století až do roku Publikace přináší rozbor vztahu socialistického státu ke koncilu, analýzu souvislosti mezi společenským a církevním vývojem v letech politického a kulturního uvolnění, interpretaci teologických, institucionálních a kulturních podnětů souvisejících s koncilní generací významných reprezentantů katolické církve. Kniha nepomíjí ani aspekt ekumenických vztahů, které koncil vyvolal v život, a klade důraz na liturgickou reformu i některé významné podněty křesťanskému umění. Váz., 280 str str. fotopřílohy, 349 Kč, na skladě KNIHOVNA DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ PŘIPRAVUJEME: GEORGE TYRRELL Křesťanství na křižovatce Irský teolog George Tyrrell byl významným přestavitelem katolického modernismu. Za své názory byl na konci života vyloučen z jezuitského řádu a zbaven kněžského úřadu. Kniha Křesťanství na křižovatce, kterou dopsal těsně před smrtí, nabízí shrnutí jeho pohledu na křesťanskou víru a duchovní život. Tyrrell vychází z přesvědčení, že vědecká pravda a náboženská pravda se musejí navzájem zkoumat z hlediska svých principů, a pokouší se v této knize o syntézu základních prvků křesťanství s výsledky dobových akademických diskusí vedených modernistickými teology. Váz., asi 220 str. 15

16 Z VYDANÝCH TITULŮ: MATTHEW ARNOLD! Novinka! Kultura a anarchie Klasické, do češtiny nikdy nepřeložené dílo světoznámého básníka, esejisty a kulturního kritika, který působil v 19. století na Oxfordské univerzitě. Jeho nejznámějším dílem je právě vydávaná sbírka esejů, která reaguje na mnoho podnětů viktoriánské éry. Sám Arnold v předmluvě napsal: Celkový záměr tohoto eseje je doporučit kulturu jako velkou pomoc z našich současných těžkostí; kulturou se myslí úsilí o naši celkovou dokonalost tak, že se seznámíme s tím nejlepším, co bylo po celém světě myšleno a řečeno o všech záležitostech, jež se nás bytostně týkají, a že s pomocí této znalosti nasměrujeme proud čerstvého a svobodného myšlení na naše zažité názory a zvyky... Váz., 264 str., 298 Kč BENJAMIN CONSTANT O dobyvačnosti a uzurpaci a jejich vztazích s evropskou civilizací Dílo tohoto intelektuála, publicisty, politika a znalce evropských myšlenkových tradic je spjato s liberálním myšlením, s odporem vůči teroru a naopak příklonem k hledání svobody, respektive svobody v moderní, dynamicky se rozvíjející společnosti. Jeho vzdělání mu umožňovalo srovnání antických a moderních idejí i institucí. Jeho pronikavý intelekt i politický instinkt z něj dělají jednoho z největších myslitelů 19. století a řadí ho vedle jiného liberála, Alexise de Tocquevilla, který na něj v mnohém navazoval. Publikace přináší výběr z jeho závažných statí v brilantním překladu Růženy Ostré. Váz., 192 str., 259 Kč, na skladě DĚJINY A KULTURA Z VYDANÝCH TITULŮ: 16 VÁCLAVA BAKEŠOVÁ Ticho a naděje Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noëlové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové Kniha je věnována literární tvorbě tří francouzských autorek, společným znakem jejich prací je inspirace křesťanstvím. Cílem knihy je nalézt a posoudit, jakým způsobem křesťanské přesvědčení autorek ovlivňuje jejich tvorbu a dále obecněji, jak se mění vliv křesťanství na literaturu a jeho odraz v ní v průběhu celého 20. století. Brož., 392 str., 388 Kč, na skladě

17 JIŘÍ HANUŠ, RADOMÍR VLČEK a kol. Lenin Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? Historie Vladimíra Iljiče Lenina, jeho druhého života včetně vytvoření ikony vůdce světového proletariátu, která nepostrádá náboženský rozměr, je autorům této publikace vhodnou látkou k promýšlení zásadních otázek. Je působení této osobnosti pochopitelné v rámci ruské politiky, myšlení a kultury? Nebo je možné mluvit o radikálním vybočení nejen z ruských, ale případně z evropských dějin? Každý z autorů se pokouší vyrovnat se i s klíčovou otázkou: Existuje v dějinách kontinuita s případnými diskontinuitami, nebo se jedná pouze o konstrukt v myslích historiků? Brož., 164 str., 198 Kč, na skladě POLITIKA A NÁBOŽENSTVÍ Z VYDANÝCH TITULŮ: HANS MAIER! Novinka! Svět bez křesťanství co by bylo jinak? I u nás známý bavorský politolog a politik, který zasáhl mimo jiné do zásadní evropské diskuse o povaze totalitárních režimů, se ve své knize, která se dočkala již několika vydání v Německu i jinde, zamýšlí nad otázkou, co přineslo světu křesťanství a jak by svět vypadal bez něj. Autor vyšel ze své výtečné znalosti evropských dějin a podal zasvěcený a odborný výklad této aktuální problematiky. Podle jeho názoru by byl svět bez křesťanství, pokud by vůbec existoval, chudší, bez kreativního napětí a scházelo by mu pojetí lásky jakožto tvůrčího a inspirativního činu. Váz., 152 str., 198 Kč EVROPSKÉ MYŠLENKOVÉ DĚDICTVÍ PŘIPRAVUJEME: TOMÁŠ NEJESCHLEBA Kapitoly z renesanční filosofie Publikace je věnována vybraným tématům renesančního loso ckého myšlení, především koncepci sympatie a pojetí analogie, od nichž se vějířovitě rozbíhá k několika osobnostem renesanční loso e, které sympatii do svých děl zapracovávají: Filipu Melanchthonovi jako architektu lutheránského aristotelismu; Francesku Patrizimu jako završiteli renesančního obnovování tzv. pradávné moudrosti a tvůrci nové metafyziky přírody a Giordanu Brunovi, jenž novou přírodní loso i hodlá vybudovat jako odpověď na kopernikánskou destrukci aristotelské fyziky. Brož., asi 150 str. 17

18 Z VYDANÝCH TITULŮ: TOMÁŠ NEJESCHLEBA, JAN MAKOVSKÝ (eds.) Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení Kniha vznikla u příležitosti výročí 500 let od prvního vydání Chvály bláznivosti Erasma Rotterdamského. V jednotlivých kapitolách se pokouší zachytit různé aspekty myšlení a tvorby tohoto významného humanisty: od klasické lologie, přes loso i a teologii až k politice. Probírán je také vztah Erasma či jeho díla k jeho současníkům i následovníkům (François Rabelais, Johannes Reuchlin, Sebastian Franck, Agrippa z Nettesheimu, Marco Marulič, Hadrián IV.) a zvláštní pozornost je věnována i recepci Erasmova díla v českých zemích. Do publikace přispěli odborníci z Česka, Nizozemska, Belgie, Chorvatska a Francie. K jubileu Chvály bláznivosti připravil pro tuto knihu zvláštní příspěvek také nestor erasmovských bádání Jean-Claude Margolin. Brož., 376 str., 369 Kč, na skladě 18 TOMÁŠ NEJESCHLEBA a kol. Pojetí svobody v dějinách! Novinka! a současnosti filosofie Publikace završuje volnou řadu knih, které připravili pracovníci Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty ke třem klíčovým pojmům v dějinách loso e: příroda člověk svoboda. V publikaci se dostanou ke slovu různé historické koncepce svobody rozhodování v pozdní antice, patristice ( Julián z Aeclana, Augustin, Řehoř z Nyssy) přes středověk ( Jan Duns Scotus), renesanci a novověk (Paracelsus, Komenský) až po Immanuela Kanta, pozornost je věnována i vybraným autorům 20. století (Lévinas, H. Arendt, B. Williams). Brož., 240 str., 249 Kč, na skladě PAVEL FLOSS Meditace na rozhraní epoch Kniha obsahuje články, studie, úvahy a memoárové texty, publikované v různých časopisech a sbornících v letech 1971 až Soubor je rozdělen do čtyř oddílů. Do prvního jsou zahrnuty texty, v nichž se autor zabývá názory J. A. Komenského a aktuálností jeho myšlenek v moderní loso i. Ve druhém oddíle jsou publikovány studie o dějinách loso e. Do třetího oddílu byly zařazeny články týkající se například svobody rozhodování, lidských práv, sekularizace, legitimity křesťanského zakotvení evropské civilizace apod. Čtvrtou část souboru tvoří ukázky autorova hodnocení života a díla některých osobností (např. Z. Horského či J. Letze) a Flossův autobiogra cký text Skica jednoho života. Brož., 438 str. + 8 str. fotopřílohy, 398 Kč, na skladě

19 MODERNÍ ČESKÁ TEOLOGIE Z VYDANÝCH TITULŮ: IVANA NOBLE, KATEŘINA BAUER, TIM NOBLE, PARUSH PARUSHEV Cesty pravoslavné teologie ve 20. století na Západ Jakými cestami se pravoslavná teologie ve 20. století dostávala na Západ? Jak byla spojena s domovskými církvemi? Které poklady tradice patřily k nezbytné výbavě lidí, jejichž minulost v sobě nesla tak velkou tíhu? Kniha vede čtenáře od dědictví Byzance přes misie k slovanským národům, Mongolský chanát a Osmanský sultanát až do moderní doby. Stopuje, jak se pravoslavný duchovní, církevní, kulturní i intelektuální život dostával na Západ díky prvním moderním misiím, ale pak zejména kvůli nucené emigraci statisíců věřících, kteří v novém prostředí hledali, jak uchopit a předat dědictví víry a naděje, které si s sebou přinesli, a jak se otevřít novým možnostem, jež touto vírou a nadějí nahlíželi. Brož., 412 str., 349 Kč, na skladě SPIRITUALITA Z VYDANÝCH TITULŮ: BRATR JOHN Z TAIZÉ Poutník Bůh! Novinka! Starozákonní putování Vedle úvodu do Nového zákona, který vyšel v roce 2011 poprvé v češtině pod názvem Cesta Páně, CDK nyní připravilo i svazek věnovaný Starému zákonu. Vytváří se tím dvoudílný, volně navazující soubor, který přibližuje starozákonní i novozákonní příběhy prostřednictvím originálního výkladu, jenž je postaven na současném vědeckém bádání, ale přináší i duchovní povzbuzení. Brož., 246 str., 269 Kč, na skladě BRATR JOHN Z TAIZÉ Cesta Páně Novozákonní putování Bratr John z Taizé se narodil ve Philadelphii v USA, vystudoval teologii, do komunity vstoupil v roce Každoročně pořádá několikatýdenní kurzy úvodů do biblické historie, teologie a spirituality. Publikuje knihy s touto tematikou, které jsou překládány do mnoha jazyků e Pilgrim God: A Biblical Journey (1985/1990), e Way of the Lord: A New Testament Pilgrimage (1990), Praying the Our Father Today (1992) atd. Brož., 188 str., 198 Kč, na skladě 19

20 KULTURA PŘIPRAVUJEME: JASON KALMAN Chytat Boha za slovo Woody Allen, kniha Job a židovská teologie po holokaustu Málokoho by napadlo vzít vážně vtipy, gagy a kousavé poznámky na adresu náboženství, které se objevují ve lmech a textech Woodyho Allena. Jason Kalman, americký profesor klasické hebrejské literatury a znalec moderní židovské interpretace biblických textů, si v této útlé knížce všímá jobovských motivů v Allenově díle a ukazuje, že jejich vtipnost se opírá o podobné myšlenkové paradoxy, které lze nalézt i v současné židovské teologii. Utrpení nevinných je velkou teologickou otázkou po celá tisíciletí. Možná, že vtip je jednou z myslitelných odpovědí. Brož., asi 80 str. ELIJAH WALD Co je blues? Autor, známý svou monogra í o Robertu Johnsonovi, se ve stručné, ale informacemi nabité publikaci věnuje kořenům tohoto pozoruhodného hudebního žánru, jeho předválečnému i poválečnému vývoji a jeho vztahům k dalším stylům, především jazzu, rocku a country. Inspirativně posuzuje postavení blues v moderní americké kultuře nejen vzhledem k samotné hudbě, ale také ke speci cké poezii, která blues provází od jeho počátků. Upozorňuje též na to, že je tento žánr stále živý, i když prochází mnoha proměnami. Českému čtenáři je nabídnut zasvěcený vhled do jednoho z významných hudebních proudů, který ovlivnil i českou kulturu. Brož., asi 160 str. PHILIPPE NEMO Hudební cesta Kniha je osobním vyznáním současného francouzského lozofa Philippa Nema o hudbě jako o jedné z nejpodstatnějších složek lidského života. V první části popisuje svou vlastní cestu s hudbou od dětství až po dospělost, a na mnoha různých příkladech dokazuje své tvrzení, že s osobním zráním vyzrává i hudební vkus posluchače. Druhá část knihy nabízí teoretické zamyšlení nad hudbou jako zvláštním jazykem Nemo tvrdí, že hudba sama o sobě má přinejmenším stejnou vyjadřovací schopnost jako řeč a že patří k nejvyšším projevům lidského myšlení. Svět bez hudby by podle něj byl bezduchý. Brož., asi 280 str. 20

EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2015 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ

EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2015 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2015 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ Kompletní přehled produkce www.cdk.cz EVROPSKÁ POLITIKA PŘIPRAVUJEME: PETR FIALA, MARKÉTA PITROVÁ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2013

EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2013 CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2013 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ Kompletní přehled produkce www.cdk.cz EVROPSKÁ POLITIKA PŘIPRAVUJEME: ONDŘEJ KRUTÍLEK ed. Slovenská

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Lucia Pastirčíková 1

Lucia Pastirčíková 1 Kopeček, Lubomír: Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 628 stran, ISBN 978-80-7325-113-0. Lucia Pastirčíková 1 Docent Lubomír Kopeček, působící

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11.

Obsah. 1. Boěthiova učitelská mise Komparace dvou současníků Tajemné Divišovo autorství 49. Slovo ke čtenáři 11. Obsah Předmluva ke druhému vydání 9 Slovo ke čtenáři 11 Prolog 13 ODDÍL PRVNÍ: Počátky středověké filosofie 15 I. Přehled duchovních proudů pozdní antiky a dílo Aurelia Augustina 15 II. Anicius Manlius

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa a její literární tradice Český jazyk a literatura Pavla Jamborová 01- Literatura

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

DĚJEPIS. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Klasifikace věd Ročník 1. Datum tvorby 2.9.2013

Více

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ

Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ Témata ke státní závěrečné zkoušce pro studijní obor Základy společenských věd pro SŠ FILOSOFIE 1. Filosofie, její hlavní disciplíny, vztah ke speciálním vědám 2. Orientální myšlení, zejména staré Indie

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY VÝCHODOEVROPSKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy východoevropská studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE. Martin Saic

PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE. Martin Saic TRITON PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE Martin Saic PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE MARTIN SAIC TRITON Martin Saic PROTIPŘENOS V PSYCHOANALÝZE Autor: Mgr. et Mgr. Martin Saic Interní doktorand na Katedře psychologie

Více

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky

RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. Objevné plavby a jejich společenské důsledky - umí rozdělit jednotlivá období novověku RANÝ NOVOVÉK období od konce 15.stol.do poloviny.17.stol. -seznámí se s pojmy humanismus a renesance a jejich projevy v kultuře,myšlení a životě lidí -vysvětlí

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Politická integrace Evropy vyvolává řadu otázek: mezivládní princip / nadnárodní princip? společenství suverénních států

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek

Křesťanská sociální etika. M. Martinek Křesťanská sociální etika Jabok 2008 2008. . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace 2008. 2 Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA

Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA RECENZNÍ STAŤ Myšlenky katolické fundamentální teologie v letech 1948 až 1989 dílo exilových a tuzemských autorů a hledání odpovědi na protest ateismu ADAM PÝCHA Filozofická fakulta, Univerzita Palackého

Více

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II

RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II RELIGIOZITA Náčrt operacionálního schématu Seminární práce předmětu Výzkum veřejného mínění II Karolína Kučerová Masová komunikace IV, LS 2001/2002 2 Náboženství je v nejobecnějším slova smyslu definováno

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY KNIŽNÍ NOVINKY A EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2016 NEJPRODÁVANĚJŠÍ TITULY CDK V ROCE 2015 1. Alain Besançon: Svatá Rus 2. Walter Kasper: Milosrdenství 3. Roger Scruton: Zápisky

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy

Dějepis. žák: TÉMATA. vznik historie jako vědy prima Člověk v dějinách Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury sám hledá a uvede příklady užitečnosti dějepisných znalostí rozlišuje základní druhy zdrojů informací o

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY BRITSKÁ A AMERICKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám

MEZINÁRODNÍ VZTAHY BRITSKÁ A AMERICKÁ STUDIA Otázky ke státním závěrečným zkouškám Okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce v oboru Mezinárodní vztahy britská a americká studia (Průměrná doba prezentace a diskuze bude 20 minut/blok) Mezinárodní vztahy 1. Vývoj vestfálského mezinárodního

Více

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu.

Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. Byli jsme vůbec? Byli se vší důrazností protokolu, s odpovědností, průkazností dokumentu. V. Šalamov, Rukavice 1 Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Občanské sdružení shalamov.ru Ústav

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA

OBSAH. Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA OBSAH Úvod 13 DEMOGRAFIE, TECHNIKA A EKONOMIKA Obyvatelstvo a využívání půdy 23 Světová populace 23 Využívání půdy 27 Získávání nové půdy a kolonizace 27 Intenzifikace využívání půdy 32 Zavádění nových,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné

Základy Politologie. Prerekvizity: žádné Základy Politologie Cílem je získat znalosti z oboru politologie, týkající se základních pojmů a klíčových oblastí veřejného a politického života. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Kurz

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více