MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MTN - Č MTN - Č. Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODACT MTN MODACT MTN CONTROL. Typová čísla 52 442, 52 443"

Transkript

1 MTN - Č MTN - Č Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MODAT MTN MODAT MTN ONTROL Typová čísla ,

2

3 POUŽITÍ Servomotory Modact MTN se používají pro dálkové dvoupolohové nebo třípolohové ovládání armatur vratným přímočarým pohybem. Servomotory Modact MTN ontrol jsou vybaveny elektronickým regulátorem polohy a tvoří spolu s armaturou, která má vhodnou regulační charakteristiku, polohovou servosmyčku. Výstupní táhlo těchto servomotorů se automaticky přestavuje do polohy, která odpovídá hodnotě vstupního signálu regulátoru. Servomotory se mohou použít i pro jiná zařízení, pro něž jsou svými vlastnostmi a parametry vhodné. Použití ve zvláštních případech je nutno projednat s výrobcem. PRAOVNÍ PODMÍNKY Servomotory MODAT MTN (MODAT MTN ontrol) jsou odolné proti působení provozních podmínek a vnějších vlivů tříd AA7, AB7, A1, AD5, AE5, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM2, AP3, BA4 a B3 podle ČSN Při umístění servomotoru na volném prostranství musí být opatřen lehkým zastřešením proti přímému působení atmosférických vlivů. Při umístění servomotorů v pracovním prostředí s teplotou pod -10, v prostředí s relativní vlhkostí nad 80 % a v prostředí tropickém je nutné vždy použít topného článku, který je namontován u všech servomotorů. Podle potřeby se zapojí jeden nebo oba topné články. Použití servomotorů do prostorů s prachem nehořlavým a nevodivým je možné, pokud nebude nepříznivě ovlivňována funkce elektromotoru. Přitom je třeba důsledně dodržovat ČSN Prach se doporučuje setřít při dosažení vrstvy cca 1 mm. Poznámky: Za prostory pod přístřeškem se považují ty, kde je zabráněno dopadu atmosférických srážek pod úhly do 60 do svislice. Umístění elektromotoru musí být takové, aby chladící vzduch měl k němu volný přístup a aby vyfukovaný oteplený vzduch se do něj znovu nenasával. Minimální vzdálenost od stěny pro vstup vzduchu je 40 mm. Prostor, ve kterém je motor umístěn, musí být proto dostatečně velký, čistý a větraný. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN Třída : 1) AA7 - současné působení teploty okolí od - 25 do + 55 s relativní vlhkostí od 10 % 2) AB7 - teplota okolí shodná s bodem 1; nejnižší relativní vlhkost 10 %, nejvyšší relativní vlhkost 100 % s kondenzací 3) A1 - nadmořská výška 2000 m 4) AD5 - tryskající voda; voda může tryskat ve všech směrech 5) AE5 - mírná prašnost; střední vrstvy prachu; spad prachu větší než 35 a nejvýše 350 mg / m 2 za den 6) AF2 - výskyt korozivních nebo znečišťujících látek je atmosférický; přítomnost korozivních znečišťujících látek je významná 7) AG2 - mechanické namáhání střední; v běžných průmyslových provozech 8) AH2 - vibrace střední; v běžných průmyslových provozech 9) AK2 - vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní 10) AL2 - vážné nebezpečí výskytu živočichů (hmyzu, ptáků, malých zvířat) 11) AM2 - škodlivé účinky unikajících bludných proudů 12) AN2 - sluneční záření střední. Intenzita > 500 a 700 W / m 2 13) AP3 - seizmické účinky střední; zrychlení > 300 Gal 600 Gal 14) BA4 - schopnost osob; poučené osoby 15) B3 - dotyk osob s potenciálem země častý; osoby se často dotýkají cizích vodivých částí nebo stojí na vodivém podkladu

4 PRAOVNÍ REŽIM Servomotory mohou pracovat s druhem zatížení S2 podle ČSN EN přičemž průběh zatížení je podle obrázku. Doba práce při teplotě +50 je 10 minut a střední hodnota zatěžovací síly je nejvýše 60 % hodnoty maximální vypínací síly Fv. Servomotory mohou pracovat také v režimu S4 (přerušovaný chod s rozběhem) podle ČSN EN N Zatěžovatel N+R je max. 25 %; nejdelší pracovní cyklus N+R je 10 minut. Nejvyšší počet sepnutí při automatické regulaci je 1200 sepnutí za hodinu. Střední hodnota zatěžovací síly při zatěžovateli 25 % a teplotě okolí +50 je nejvýše 40 % hodnoty maximální vypínací síly Fv. Nejvyšší střední hodnota zatěžovací síly se rovná jmenovité síle servomotoru. F z F stř F v záběrná síla 1,3. Fv střední hodnota zatěžovací síly maximální hodnota vypínací síly F z F stř F v doba práce N doba cyklu Průběh pracovního cyklu doba klidu R TEHNIKÉ ÚDAJE Napájecí napětí Jmenovité napájecí napětí servomotoru je 3 x 230 V/400 V, 50 Hz. Dovolené odchylky jsou +10 % -15 % pro napájecí napětí a ±2 % pro kmitočet napájecího napětí. V tomto rozsahu zůstávají zachovány jmenovité hodnoty všech parametrů kromě rychlosti přestavení výstupní části a záběrné síly. Závislost hodnoty záběrné síly je přímo úměrná druhé mocnině změny napájecího napětí. Po dohodě s dodavatelem je možné dodat servomotory i pro jiné napájecí napětí a kmitočet. Základní technické parametry se pak stanoví individuálně pro každé napájecí napětí a kmitočet. Pracovní poloha Servomotor se obvykle montuje v poloze s osou výstupního hřídele svislou a ovládací komorou nahoře. Může však pracovat i v jiné poloze, pokud osa elektromotoru není více než 15 pod horizontální rovinou. Vypínací síla Vypínací síla se u výrobce nastavuje podle požadavku zákazníka v rozsahu, uvedeném v tabulce. Pokud není nastavení vypínací síly požadováno, nastavuje se na maximální vypínací sílu požadovaného typového čísla servomotoru. Krytí Krytí servomotorů MODAT MTN (MODAT MTN ontrol) je IP 55. Na dotaz možno krytí IP 67. Izolační odpor Izolační odpor el. obvodů proti kostře nebo mezi sebou při normálních podmínkách musí být nejméně 20 MΩ, po zkoušce ve vlhku nejméně 2 MΩ. Podrobnější údaje jsou v tech. podmínkách. Elektrická pevnost Elektrická pevnost izolace elektrických obvodů servomotorů musí odpovídat TP /94. Zkušební napětí: obvod dálkového vysílače polohy 500 V, 50 Hz obvod mikrospínačů a top. článku 1500 V, 50 Hz obvod elektromotoru 1000 V + 2.U jm, 50 Hz, nejméně 1500 V Hluk Hladina akustického tlaku A Hladina akustického výkonu A max. 85 db (A). max. 95 db (A).

5 POPIS Servomotory MTN konstrukčně vycházejí ze stavebnicové řady servomotorů s obchodním názvem MODAT a skládají se z těchto stavebnicových modulů: - třífázový asynchronní elektromotor a příruba s převody - silový převod - přímočaré ústrojí - ovládací skříň. Ovládací skříň obsahuje tyto funkční jednotky: - Jednotku momentového ovládání vybavenou dvěma momentovými vypínači a blokovacím zařízením, které blokuje činnost momentového ovládání při změně směru pohybu výstupního táhla servomotoru pro dosažení záběrného momentu. Je-li vhodné použít momentovou jednotku bez blokace, je to potřeba uvést v objednávce slovně. Vypínací síla se nastavuje nepřímo pomocí nastavení momentové jednotky. Při tomto nastavování se však měří osová síla na výstupním táhle. - Jednotku polohového vypínání s krokovým převodem a dvěma polohovými vypínači. Krokový převod umožňuje nastavit polohové vypínání s vysokou přesností. - Jednotku signalizační s převodovkou s dvěma signalizačními vypínači. Převodovka je poháněna výstupním hřídelem a je využita také pro náhon vysílače polohy. - Vysílač polohy je dvojitý odporový s jmenovitým odporem 2 x 100 Ω nebo proudový. Náhon vysílače tvoří převodovka signalizační jednotky a stavitelný převod. - Topné články, které slouží k vytvoření mikroklimatu v ovládací a svorkovnicové skříni, aby v těchto prostorách nedocházelo ke kondenzaci vodních par při poklesu teploty okolního prostředí. Svorkovnice Servomotor je vybaven svorkovnicí pro připojení k vnějším obvodům. Svorkovnice je opatřena šroubovacími svorkami pro připojení vodičů s max. průřezem 2,5 mm 2. Svorkovnice je přístupná po sejmutí krytu svorkovnicové skříně. Na svorkovnici jsou vyvedeny všechny elektrické ovládací obvody servomotoru. Svorkovnicová skříň je vybavena kabelovými vývodkami pro elektrické připojení servomotoru. Elektromotor je vybaven samostatnou skříňkou se svorkovnicí a vývodkou. Alternativně je možné dodat servomotory s kabelovým násuvným spojem HARTING (konektor) - viz tab. provedení. Kabelový násuvný spoj Podle požadavku zákazníka je možné servomotory MTN vybavit kabelovám násuvným spojem (konektorem) HARTING, který zajišťuje připojení ovládacích obvodů a u t.č kromě provedení s deblokovacím ovladačem i elektromotoru. Samosvornost Servomotor je samosvorný. Tabulka č. 2 - Připojovací rozměry - rozpis doplňkového t. č Provedení Typové číslo základní doplňkové Provedení Typové číslo základní doplňkové a, b, g poloha zavřeno Aa1I x0xxn Ba1I xxxn Aa1II x1xxn Ba1II xdxxn Aa1III x2xxn Ba1III xexxn Aa2I x3xxn Ba2I xfxxn Aa2II x4xxn Ba2II xgxxn Aa2III x5xxn Ba2III xhxxn Ab1I x6xxn Bb1I xixxn Ab1II x7xxn Bb1II xjxxn Ab1III x8xxn Bb1III xkxxn Ab2I x9xxn Bb2I xlxxn Ab2II xaxxn Bb2II xmxxn Ab2III xbxxn Bb2III xpxxn Bg2I xrxxn Dodávky provedení III se spojkou M 10 x 1 jen po dohodě s výrobcem. 1 Rozteč sloupků Poloha zavřeno Závit ve spojce a - krátké sloupky b - dlouhé sloupky g - délka sloupků 130 mm A, B A B a b g I II III mm 150 mm 30 mm 74 mm 130 mm M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 M 10 x 1

6 Ruční ovládání Ruční ovládání se provádí ručním kolem přímo (bez spojky) a je možné i za chodu elektromotoru (výsledný pohyb výstupního táhla je dán funkcí diferenciálu). Otáčením ručního kola ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel do ovládací skříně) se výstupní táhlo servomotoru vysouvá. Vysílače polohy Servomotory MODAT MTN (MODAT MTN ontrol) mohou být dodány bez vysílače polohy nebo mohou být vybaveny odporovým vysílačem 2x100 Ω nebo proudovým vysílačem s unifikovaným signálem 4 20 ma. Zapojení proudového vysílače je dvoudrátové, napájecí zdroj není v servomotoru zabudován. U provedení ontrol doporučujeme použít pouze proudový vysílač polohy. Maximální zatěžovací odpor je RZ max = 500 Ω. Napájecí napětí vysílače je 24 Vss, nemusí být stabilizováno, avšak nesmí překročit 30 V, jinak hrozí zničení vysílače. Zdroj, vysílač polohy a zátěž se zapojují do série, kladný pól zdroje se zapojí na kladný pól vysílače. Tato smyčka se na jednom místě (mimo servomotor) spojí s elektrickou zemí zátěže. Proudová zatížitelnost a jmenovité napětí odporového vysílače polohy Vysílače polohy mohou být použity pro napětí do 48 Vss, nesmí být však překročen maximální přípustný proud 100 ma. Ukazatel polohy Servomotor může být vybaven místním ukazatelem polohy (kromě provedení s proudovým vysílačem). Polohové vypínače Polohové vypínače PO, PZ vymezují pracovní zdvih servomotoru (každý jednu koncovou polohu). Momentové vypínače Servomotory jsou vybaveny dvěma momentovými vypínači pro vypínání při dosažení vypínací síly na výstupním táhle. Každý pracuje při jednom směru pohybu výstupního hřídele servomotoru. Momentové vypínače mohou pracovat v libovolném bodu pracovního zdvihu kromě oblasti zdvihu táhla po reverzaci, ve které jsou blokovány, tj. 3-6 mm u t. č a 5-10 mm u t. č V případě, že si zákazník tuto blokaci nepřeje, uvede to v objednávce slovně. Proudová zatížitelnost a maximální napětí mikrospínačů 250 V stř. /2 A, 250 Vss/ 0,1 A, blikač 250 V stř. /0,2 A, cos ϕ = 1 Mikrospínače je možno použít jen jako jednookruhové. Na svorky téhož mikrospínače nelze připojit dvě napětí různých hodnot nebo fází. Místní ovládání servomotorů MODAT MTN Místní ovládání servomotorů s připojením HARTING je možné vybavit přepínači, které zajišťují při místním ovládání odpojení dálkového ovládání z rozváděče nebo pultu. Servomotory s připojením pomocí svorkovnice mají stejnou skříň místního ovládání jako servomotory MODAT MTN ontrol. Topný článek Topný článek se skládá z jednoho nebo dvou odporových tělísek a připojuje se na síť s napětím 230 V. V případě, kdy lze očekávat teploty vyšší než 35, se zapojí pouze jedno odporové tělísko. Servomotory MODAT MTN ontrol Servomotory MODAT MTN ontrol jsou vybaveny elektronickým regulátorem polohy a tvoří spolu s armaturou, která má vhodnou regulační charakteristiku polohovou servosmyčku. Výstupní hřídel těchto servomotorů se automaticky přestavuje do polohy, která odpovídá hodnotě vstupního signálu regulátoru. Použití, pracovní prostředí, technické parametry, popis funkcí, balení a skladování, ověření funkce přístroje a jeho umístění, montáž na armaturu a seřízení servomotoru s armaturou, obsluha a údržba, závady a jejich odstranění jsou uvedeny v části pro MODAT MTN. Jejich ustanovení platí i pro servomotory MODAT MTN ontrol. Přehled vyráběných typů servomotorů MODAT MTN ontrol je uveden v tab. č. 1. Servomotory MODAT MTN ontrol jsou navíc vybaveny regulátorem polohy výstupního hřídele, stykačovou kombinací pro reverzaci pohybu výstupního hřídele, tepelným relé pro ochranu el. motoru před přetížením a brzdou BAM (elektronická brzda asynchronních motorů). Všechny tyto přístroje jsou umístěny ve stykačové skříni, která se montuje místo svorkovnicové skříně servomotorů MO. Tyto servomotory lze dodávat také bez regulátoru polohy a brzdy BAM - viz tabulka provedení č. 2. Připojení elektrických obvodů ovládací skříně k vnějším obvodům se provádí na svorkovnici. Ta je doplněna přídavnými svorkami pro přívod napájecího napětí 3 x230/400 V, 50 Hz.

7 Regulátor polohy Vestavěný regulátor polohy umožňuje automatické nastavení polohy výstupního hřídele servomotoru v závislosti na hodnotě vstupního analogového signálu. Na vstupu regulátoru se porovnává hodnota vstupního řídícího signálu s hodnotou zpětnovazebního signálu z vysílače polohy. Případná regulační odchylka, která tím vzniká, je využita k ovládání chodu servomotoru. Výstupní hřídel servomotoru se pak přestaví do polohy, která odpovídá hodnotě vstupního řídícího signálu. Tento regulátor využívá vysokého výkonu RIS procesorů MIROHIP pro zajištění veškerých funkcí tohoto regulátoru a současně umožňuje provádět nepřetržitě autodiagnostiku systému a podávat chybová hlášení v případě vzniklé poruchy. Uživatel již nebude muset provádět složité nastavování jako u běžného analogového regulátoru, ale stačí pouze spustit iniciační program a regulátor již vše zajistí sám. Programové vybavení regulátoru 1) Regulátor je možno programovat na požadované funkce dvojím způsobem: - pomocí P po rozhraní RS pomocí funkčních tlačítek a LED diod na regulátoru Programovat lze tyto parametry: - řídící signál - odezva na signál TEST a na chybový stav (reakce regulátoru dle naprogramovaných požadavků) - zrcadlení (vzestupná nebo sestupná charakteristika řídícího signálu) - necitlivost regulátoru - způsob regulace (široká, úzká - každá na polohu nebo moment). 2) Pomocí P po rozhraní RS 232 je možno sledovat veškeré provozní stavy regulátoru. Regulátor podává chybová hlášení prostřednictvím LED nebo P: - přítomnost signálu TEST - chybí řídící signál - koncové spínače (chybné zapojení) - porucha snímače polohy - porucha tepelné ochrany elektromotoru. Technické parametry regulátoru Napájecí napětí variantně: A. 230 V +10%, -15%; Hz B. 120 V +10%, -15%; Hz. 24 V +10%, -15%; Hz Řídící signál 0 20 ma, 4 20 ma, 0 10 V Snímač polohy odporový vysílač Ω proudový vysílač 4 20 ma Linearita regulátoru 0,5 % Necitlivost regulátoru 1 10 % (nastavitelná) Rozsah pracovních teplot hybová hlášení LED - režim TEST - porucha snímače - prohozeny polohové spínače - chybí řídící signál - servomotor vypnul v mezipoloze na momentový spínač. Reakce na poruchu: porucha snímače - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED chybí řídící signál - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED režim TEST - servomotor v poloze TEST, chybové hlášení LED Výstupní signál : - silové výstupy - 2x relé 5A, 230 V - centrální porucha - spínací kontakt 24 V, 2 W - 5x LED (napájení, porucha, nastavení, otevírá, zavírá) - brzda - ovládací signál 2 ma (signál pro přídavný modul) - poloha servomotoru - I2 sběrnice (signál pro přídavný modul) Nastavovací prvky : Rozměry : - 2x tlačítko kalibrace a nastavení parametrů - komunikační konektor - 75 x 75 x 25 mm.

8 Místní ovládání servomotorů MODAT MTN ontrol Všechna provedení MODAT MTN ontrol mohou být doplněna skříní místního ovládání. Místní ovládač umožňuje ovládání servomotoru při zablokovaném dálkovém ovládání a plní stejnou funkci jako ovládač u servomotorů MODAT MTN. Elektronická brzda BAM Doba doběhu servomotoru po vypnutí napájení se sníží oproti provedení bez elektronické brzdy z 0,5-1,3 s na ms, což umožní zpřesnit regulaci. Elektronická brzda je vhodná pro elektromotory s napájecím napětím 3 x230/400 V, 50 Hz a výkony 120 W, 180 W, 370 W a 550 W. Reverzační stykačová kombinace a tepelné relé Uspořádání a výbava servomotoru umožňují jednoduché připojení servomotoru k vnějším elektrickým obvodům. Postačí připojit napájení servomotoru k třífázové síti, přičemž může být připojena celá skupina servomotorů jedním napájecím kabelem. Ušetří se silové kabely od reverzačních stykačů, umístěných například v rozvaděči ke každému ovládanému servomotoru. Pokud se nepožaduje vyvedení signalizačních vypínačů, postačí pak již jen připojit servomotor k ovládacím obvodům. Odchylky základních parametrů vypínací síla rychlost přestavení nastavení signálních vypínačů hysteréze signálních vypínačů nastavení polohových vypínačů hysteréze polohových vypínačů linearita vysílačů vč. převodů hysteréze vysílače 2x100 Ω vč. převodů hysteréze vysílače PT 1/A vč. převodů vůle výstupní části ±12 % z max. hodnoty rozsahu -10 % z jmenovité hodnoty +15 % (při chodu naprázdno) ±2,5 % z max. hodnoty rozsahu (rozsahy jsou uvedeny v montážním návodu) max. 4 % z max. hodnoty rozsahu ±0,2 mm posuvu výstupního táhla (bez vlivu doběhu) max. 1,2 mm posuvu výstupního táhla ±2,5 % jmenovité hodnoty signálu max. 4 % jmenovité hodnoty odporu max. 2,5 % jmen. hodnoty proudu max. 1 mm ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU V objednávce servomotorů musí být uvedeno: - počet kusů - název a typové označení - pracovní zdvih výstupní části (nebude-li udán, dodávají se servomotory, nastavené na maximální pracovní zdvih výstupní části) - vypínací síla (nebude-li udána, dodá se s nastavenou maximální vypínací silou) - napájecí napětí elektromotoru (jiné napájecí napětí než je uvedeno výše, nutno předem dohodnout s výrobcem). Příklad objednávky Elektrický servomotor přímočarý MODAT MTN 40 t. č s pracovním zdvihem 100 mm, rychlost přestavení 125 mm.min -1, s nastavením maximální vypínací síly 40 kn, 3 x 230/400 V, 50 Hz, provedení podle ČSN , spojka B, bez blokace momentů, odporový vysílač, bez místního ovládače a regulátoru polohy se v objednávce uvede jako typové číslo N. Provedení bez blokace momentů a bez vysílače uveďte slovně. Význam 6., 8. a 9. místa typového čísla vyplývá z tab. 1. Význam 7. místa u typového čísla vyplývá z tab. 2, u typového čísla vyplývá z obr. 4, 5, 6 a 7.

9 Tabulka č. 1 - Elektrické servomotory MODAT MTN - základní technické parametry, provedení Základní elektrická výzbroj: 2 momentové vypínače MO, MZ 2 polohové vypínače PO, PZ 2 polohové signalizační vypínače SO, SZ 1 vysílač polohy - odporový 2 x 100 Ω nebo proudový PT 1/A 2 topné články 1 třífázový asynchronní elektromotor Základní technické parametry: Typ MTN 15 MTN 25 MTN 40 1 ) MTN 63 MTN ontrol Rozsah nastavení vyp. síly [kn] 11, Záběrná síla [kn] 17 32, Provedení, elektrické připojení se svorkovnicí Normální provedení N s konektorem HARTING Připojovací rozměry T. č xxxxN (Tab.2) T. č x1xxN (Obr. 13, 14) T. č x2xxN (Obr. 15) Provedení MODAT MTN Provedení MODAT MTN ontrol (se zabudovanou stykačovou kombinací) Vysílač polohy s místním ovládačem bez místního ovládače s místním ovládačem Rychlost přestavení [mm/min] Zdvih [mm] Výkon [W] Elektromotor Otáčky [1/min] In (400 V) [A] Iz In Hmotnost [kg] provedení hliník litina Typové číslo základní doplňkové ,74 2,3 x x 0 x N ,74 2,3 x x 1 x N ,77 3,0 x x 3 x N ,51 2,2 x x 2 x N ,51 2,2 x x A x N ,74 2,3 x x 4 x N ,74 2,3 x x 5 x N ,77 3,0 x x 6 x N ,51 2,2 x x 7 x N ,51 2,2 x x 8 x N ,6 3,4 x x 1 x N ,45 3, x x 2 x N ,1 3,7 x x 4 x N ,55 4, x x 5 x N proudový PT 1/A 4-20 ma (MODAT MTN, MODAT MTN ontrol) odporový 2 x 100 Ω (MODAT MTN) Doplňková elektrická výzbroj bez brzdy BAM a regulátoru polohy s brzdou BAM, bez regulátoru polohy 2) s brzdou BAM a regulátorem polohy 2) 5) bez brzdy BAM a regulátoru polohy s brzdou BAM, bez regulátoru polohy 2) s brzdou BAM a regulátorem polohy 2) 5) s odporovým vysílačem 2 x 100 Ω x x x 3 N x x x 4 N x x x 5 N x x x 7 N x x x 8 N Poznámky: 1 ) Provedení s vnitřním závitem ve spojce a přírubou (nestandardní) je dodáváno jen u t. č x21xN a x22xN (Typ MTN 40). 2 ) Provedení s brzdou BAM se dodává jen u servomotorů s výkonem elektromotoru do 550 W včetně. 3 ) Požaduje-li se provedení s blikačem, uvede se tento požadavek v objednávce slovně: provedení s blikačem. 4 ) Žádá-li zákazník provedení bez blokace síly, uvede na posledním místě typového čísla písmeno M, např NM. 5 ) Servomotory MODAT MTN ontrol s regulátorem polohy se dodávají pouze v provedení s konektorem. 6 x x x N 7 x x x N x x x 0 N x x x 2 N s proudovým vysílačem PT 1/A x x x 1 N x x x A N x x x B N x x x N x x x D N x x x E N x x x F N

10 Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů MODAT MTN 15, MTN 25, typové číslo xxxxN Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů MODAT MTN 15, MTN 25 MODAT MTN 15 ontrol, MTN 25 ontrol, typové číslo xxxxN - se svorkovnicí - s konektorem Harting Provedení 1 A 160 B 150 a 30 b 74 g 130 c (a) 323 d (b) 367 h (g) 423 e (a) 620 f (b) 664 ch (g) 720 Provedení 2 A 160 B 150 a 30 b 74 g 130 c (a) 308 d (b) 352 h (g) 408 e (a) 605 f (b) 649 ch (g) 705 kabelu 1x KABEL. VÝVODKA rozsah mm 2x KABEL. VÝVODKA rozsah mm 1x KABEL. VÝVODKA rozsah 6-12 mm VNĚJŠÍ OHRANNÁ SVORKA Provedení 1 A 160 B 150 a 30 b 74 g 130 c (a) 323 d (b) 367 h (g) 423 e (a) 648 f (b) 692 ch (g) 748 Provedení 2 A 160 B 150 a 30 b 74 g 130 c (a) 308 d (b) 352 h (g) 408 e (a) 633 f (b) 677 ch (g) 733 kabelu Obr. 1 Obr. 2

11 Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů MODAT MTN 15 ontrol, MTN 25 ontrol, typové číslo xxxxN Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů MODAT MTN 40, MTN 63, typové číslo x1xxN - se svorkovnicí - se svorkovnicí Provedení 1 A 160 B 150 a 30 b 74 g 130 c (a) 323 d (b) 367 h (g) 423 e (a) 648 f (b) 692 ch (g) 748 Provedení 2 A 160 B 150 a 30 b 74 g 130 c (a) 308 d (b) 352 h (g) 408 e (a) 633 f (b) 677 ch (g) 733 kabelu 9-16 mm MAX. 595 MAX x P16 kabelu a,b,g (153) c(a) d(b), h(g) e(a) f(b), ch(g) x KABELOVÁ VÝVODKA M25x1,5 VNĚJŠÍ OHRANNÁ SVORKA MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ 1x KABEL. VÝVODKA rozsah mm 2x KABEL. VÝVODKA rozsah mm 1x KABEL. VÝVODKA rozsah 6-12 mm VNĚJŠÍ OHRANNÁ SVORKA a, b, g e(a) f (b), ch(g) c(a) d(b), h(g) M M20 A B PROVEDENÍ 1 A B PROVEDENÍ 2 DETAIL SPOJKY M20x1,5 I M16x1,5 II M10x1,5 III - POUZE PO DOHODĚ S VÝROBEM Obr. 3 Obr. 4

12 Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů MODAT MTN 40, MTN 63, MODAT MTN 40 ontrol, MTN 63 ontrol typové číslo x1xxN Rozměrový náčrtek elektrických servomotorů MODAT MTN 40 ontrol, MTN 63 ontrol, typové číslo x1xxN - s konektorem Harting - se svorkovnicí x P16 1 x KABELOVÁ VÝVODKA M25x1,5 kabelu kabelu 9-16 mm 697 VNĚJŠÍ OHRANNÁ SVORKA MÍSTNÍ OVLÁDÁNÍ (257) M30x2 M Obr. 5 Obr. 6

13 Rozměrový náčrtek elektrického servomotoru MODAT MTN 40, t.č x2xxN, provedení s přírubou - nestandardní - se svorkovnicí - 1x KABEL. VÝVODKA rozsah mm - 2x KABEL. VÝVODKA rozsah mm kabelu - 1x KABEL. VÝVODKA rozsah 6-12 mm Obr. 7 Schémata vnitřního elektrického zapojení servomotorů MODAT MTN a MODAT MTN ontrol Legenda ke schématům: SQ1 (MO) SQ2 (MZ) SQ3 (PO) SQ5 (PZ) SQ4 (SO) SQ6 (SZ) EH BAM BQ1, BQ2 - momentový vypínač pro směr "otvírá" - momentový vypínač pro směr "zavírá" - polohový vypínač pro směr "otvírá" - polohový vypínač pro směr "zavírá" - signalizační vypínač pro směr "otvírá" - signalizační vypínač pro směr "zavírá" - topné články 2 x TR k/A - dynamická brzda - odporový vysílač polohy 2x100 Ω PT1 ZP2.RE KO KZ F SA1 SA2 M3 B - proudový vysílač polohy PT 1/A 4-20 ma - elektronický regulátor polohy - stykač pro směr "otvírá" - stykač pro směr "zavírá" - tepelné relé - přepínač ovládání "místní - dálkové" - přepínač "otvírá - zavírá" - třífázový asynchronní motor - blikač Polohy přepínačů: M - místní, D - dálkové, O - otevřeno, Z - zavřeno

14 Schémata zapojení elektrických servomotorů MODAT MTN Provedení - svorkovnice Vysílač polohy: odporový 2 x100 Ω nebo není osazen P Vysílač polohy: proudový PT 1/A 4-20 ma zapojení motorových svorek pro napětí 3x400 V r č W2 U2 V2 U1 V1 W1 P elektromotor ovládací skříň vnější ochranná svorka místní ovládání Provedení - konektor HARTING P Poznámka: U provedení s proudovým vysílačem PT 1/A musí uživatel zajistit připojení dvoudrátového okruhu proudového vysílače na elektrickou zem navazujícího regulátoru, počítače apod. Připojení musí být provedeno pouze v jednom místě v libovolné části okruhu vně elektrického servomotoru. Napětí mezi elektronikou a pouzdrem proudového vysílače nesmí překročit 50 Vss.

15 Schémata zapojení elektrických servomotorů MODAT MTN ontrol se zabudovanou stykačovou kombinací Vysílač polohy: odporový 2 x100 Ω nebo není osazen P Vysílač polohy: proudový PT 1/A 4-20 ma P Poznámka: U provedení s proudovým vysílačem PT 1/A musí uživatel zajistit připojení dvoudrátového okruhu proudového vysílače na elektrickou zem navazujícího regulátoru, počítače apod. Připojení musí být provedeno pouze v jednom místě v libovolné části okruhu vně elektrického servomotoru. Napětí mezi elektronikou a pouzdrem proudového vysílače nesmí překročit 50 Vss.

16 Schémata zapojení elektrických servomotorů MODAT MTN ontrol se zabudovanou stykačovou kombinací a dynamicou brzdou BAM Vysílač polohy: odporový 2 x100 Ω nebo není osazen P Vysílač polohy: proudový PT 1/A 4-20 ma P Poznámka: U provedení s proudovým vysílačem PT 1/A musí uživatel zajistit připojení dvoudrátového okruhu proudového vysílače na elektrickou zem navazujícího regulátoru, počítače apod. Připojení musí být provedeno pouze v jednom místě v libovolné části okruhu vně elektrického servomotoru. Napětí mezi elektronikou a pouzdrem proudového vysílače nesmí překročit 50 Vss.

17 Schemata zapojení elektrických servomotorů MODAT MTN ontrol s konektorovým připojením Provedení: stykačová kombinace, tepelné relé. Volitelné vybavení: signalizační vypínače, odporový nebo proudový vysílač, místní ovládání, blikač. P Provedení: stykačová kombinace, tepelné relé, dynamická brzda Volitelné vybavení: signalizační vypínače, odporový nebo proudový vysílač, místní ovládání, blikač. P Poznámka: U provedení s proudovým vysílačem PT 1/A musí uživatel zajistit připojení dvoudrátového okruhu proudového vysílače na elektrickou zem navazujícího regulátoru, počítače apod. Připojení musí být provedeno pouze v jednom místě v libovolné části okruhu vně elektrického servomotoru. Napětí mezi elektronikou a pouzdrem proudového vysílače nesmí překročit 50 Vss.

18 Schéma zapojení elektrických servomotorů MODAT MTN ontrol Provedení: elektronický regulátor ZP2RE, proudový vysílač, stykačová kombince, tepelné relé, dynamická brzda Volitelné vybavení: signalizační vypínače, místní ovládání, blikač. P Poznámky: 1) Podle tohoto schématu jsou zapojeny servomotory s blokem místního ovládání i provedení bez místního ovládání. Zapojení místního ovládání (SA1, SA2) je kresleno čárkovaně. V provedení bez místního ovládání jsou zapojeny spoje, které jsou v tomto schématu kreslené silnou obloukovou čarou. 2) Zpětnovazební signál (špičky 41, 42) lze vyvést do řídícího systému, pokud bude zajištěno jeho galvanické oddělení od výstupního signálu (špičky 39, 40). Do obvodu zpětnovazebního signálu lze vložit ohmický odpor max. 500 Ω. Pokud zpětnovazební signál není potřeba vyvést, je nutné v zásuvce na kabelu dutinky 41, 42 propojit. 3) Signál TEST (špička 46) lze aktivovat vnějším spínacím kontaktem (propojení se signálem GND - špička 40). Tento signál se nemusí zapojovat. 4) Ze svorek 44, 45 lze vyvést poruchový signál. Svorky jsou od ostatních obvodů regulátoru galvanicky odděleny. Na tyto svorky lze připojit napětí nejvýše 24 V, spínaný výkon může být nejvýše 1 W. Rozložení signálu na špičkách konektoru:

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14

Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG. Typová čísla 52 221-52 223 5/14 Elektrické servomotory pákové s proměnnou ovládací rychlostí KATALOG Typová čísla 52 221-52 223 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MPR Variant s proměnnou ovládací rychlostí (pákové) jsou

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ Servomotory MODACT MON, MOP, MONJ jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem (např. šoupátek a jiných zařízení, pro která jsou svými vlastnostmi vhodné). Typickým příkladem

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky. Typová čísla 52 325-52 329 6/15

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky. Typová čísla 52 325-52 329 6/15 MODACT MOK 63 t. č. 52 325 MOK 125 t. č. 52 326 MOK 250 t. č. 52 327 MOK 500 t. č. 52 328 MOK 1000 t. č. 52 329 MODACT MOK CONTROL MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typová čísla 52 442, 52 443 6/14

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typová čísla 52 442, 52 443 6/14 MOTÁŽÍ ÁVOD Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) Typová čísla 52 442, 52 443 6/14 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTxD, MTPxD se používají pro dálkové dvoupolohové nebo třípolohové ovládání armatur

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 441 8/14

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typové číslo 52 441 8/14 MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) Typové číslo 52 441 8/14 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTPED t. č. 52 441 jsou určeny k přestavování armatur vratným přímočarým pohybem v obvodech

Více

KP MINI KP MINI CONTROL

KP MINI KP MINI CONTROL Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur (kulových ventilů a klapek), žaluzií, vzduchotechnických

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory MODACT MOKED jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 5/14

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 5/14 Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG Typové číslo 52 441 5/14 www.zpa-pecky.cz 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTP, t. č. 52 441 jsou určeny k přestavování armatur vratným přímočarým pohybem

Více

KP MINI MTN - Č MTN KP MINI - Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL. Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1

KP MINI MTN - Č MTN KP MINI - Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL. Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1 MTN KP MINI - Č KP MINI MTN - Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla 52 997, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 11/12

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo 52 441 11/12 Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG Typové číslo 52 441 11/12 www.zpa-pecky.czw w p. c z 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT MTNED jsou určeny k přestavování armatur vratným přímočarým pohybem

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Elektrické servomotory. Typová čísla 52 030-52 036.xxxxN5. Typová čísla 52 442, 52 443.xxxxN5. Typová čísla 52 261-52 266

MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Elektrické servomotory. Typová čísla 52 030-52 036.xxxxN5. Typová čísla 52 442, 52 443.xxxxN5. Typová čísla 52 261-52 266 Elektrické servomotory MONTÁŽNÍ NÁVOD (CONTROL) Typová čísla 52 030-52 036.xxxxN5 Typová čísla 52 442, 52 443.xxxxN5 Typová čísla 52 261-52 266 6/10 OBSAH 1.1. Všeobecně... 3 1.2. Elektronické vybavení...

Více

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové. Typové číslo 52 039 11/09

Elektrické servomotory otočné víceotáčkové. Typové číslo 52 039 11/09 MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory otočné víceotáčkové Typové číslo 52 039 11/09 POUŽITÍ Servomotory MODACT MONED jsou určeny k přestavování ovládácích orgánů vratným otočným pohybem (např.: šoupátek

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více

Elektrické servomotory víceotáčkové pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typová čísla 52 020-52 026 5/13

Elektrické servomotory víceotáčkové pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu MONTÁŽNÍ NÁVOD. Typová čísla 52 020-52 026 5/13 MONTÁŽNÍ NÁVOD Elektrické servomotory víceotáčkové pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu Typová čísla 52 020-52 026 5/13 1. POUŽITÍ Elektrické servomotory otočné víceotáčkové MODACT MOA jsou určeny

Více

MON MTN- Č. Elektrické servomotory otočné víceotáčkové MODACT MON MODACT MON CONTROL. Typová čísla , MON Č 7/04

MON MTN- Č. Elektrické servomotory otočné víceotáčkové MODACT MON MODACT MON CONTROL. Typová čísla , MON Č 7/04 MTN MON - Č MON MTN- Č Elektrické servomotory otočné víceotáčkové MODACT MON MODACT MON CONTROL Typová čísla 52 030, 52 036 MON Č 7/04 POUŽITÍ Servomotory MODACT MON jsou určeny k přestavování ovládacích

Více

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Boleslavova 15, 140 00 Praha 4 Tel. 241001010 fax: 241001090, Email: elektrodesign@elektrodesign.cz TRANSFORMÁTOROVÉ REGULÁTORY OTÁČEK TYPU REV x E, RDV x E NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Typ : REV x E RDV x E Napětí

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KATALOG. Typová čísla 52 997, 52 998 9/07

Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KATALOG. Typová čísla 52 997, 52 998 9/07 Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KATALOG Typová čísla 52 997, 52 998 9/07 www.zpa-pecky.czw w p. c z POUŽITÍ Servomotory KP MINI (KP MINI Control, KP MINI EEx) jsou určeny pro pohon armatur

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 3x380 V (resp. 400 V), 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 VDC. Trvalý

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE REGULÁTORU ZP2 RE5 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 Napájecí napětí:... 3 230V + 10% -15%, 50-60Hz... 3 Řídicí signál:... 3 analogový 0/4-20mA... 3 Chybová hlášení:...

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typová čísla , /14

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typová čísla , /14 Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG Typová čísla, / www.zpa-pecky.cz . POUŽITÍ Servomotory MODAT MTN, MTP se používají pro dálkové dvoupolohové nebo třípolohové ovládání armatur vratným

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typová čísla , /18

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typová čísla , /18 Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG Typová čísla 52 442, 52 443 4/8 www.zpa-pecky.cz ZPA Pečky, a.s. je firma certifikovaná v souladu s ISO 900 v platném znění. . POUŽITÍ Servomotory MODAT

Více

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo /18

Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG. Typové číslo /18 Elektrické servomotory přímočaré (táhlové) KATALOG Typové číslo 52 441 12/18 www.zpa-pecky.cz ZPA Pečky, a.s. je firma certifikovaná v souladu s ISO 9001 v platném znění. 1. POUŽITÍ Servomotory MODACT

Více

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P

1.1 Schema zapojení pro MODBUS. 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů. Binární vstup A1/N. Binární vstup A1/N. Binární vstup B1/P Obsah 1. Úvod 3 1.1 Schema zapojení pro MODBUS 3 1.2 Zapojení desky DMS2 T3 a uživatelských vstupů 3 2. Sběrnice modbus RTU 4 2.1 Základní vlastnosti 4 2.2 Přenos dat 4 2.3 Funkční možnosti (provedení)

Více

MODACT MOK MODACT MOK CONTROL

MODACT MOK MODACT MOK CONTROL OK - Č OK - Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky ODACT OK ODACT OK CONTROL Typová čísla 52 325-52 329 OK Č 2/05 POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování

Více

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components

51.366/1. AVM 125S: Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Sauter Components 51.366/1 : Pohon ventilu s řídicí elektronikou SUT (SAUTER Universal Technology) Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Elektronické odpínání v koncových polohách pro úsporu energie. Oblasti

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali.

Přístroje. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. Základní i nadstandardní výbava kvalitní elektroinstalace. Není nic, co bychom společně v moderních elektroinstalacích nedokázali. 16 Přístroje ABB Katalog 2010 Domovní elektroinstalační materiál ABB Katalog

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1026 NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Nevýbušné elektrické servopohony jednootáčkové SP1-Ex 74 0720 11 POTVRZENÍ O KONTROLNĚ-KUSOVÉ ZKOUŠCE NEVÝBUŠNÝ ELEKTRICKÝ SERVOPOHON JEDNOOTÁČKOVÝ SP 1-Ex Typové

Více

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC6N Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. D Modeion BC6N OBCHODNÍ INFORMACE Jističe...D4 Odpínače...D5,

Více

Komunikační jednotka MEg202.2

Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 Měřící Energetické Aparáty Komunikační jednotka MEg202.2 Komunikační jednotka MEg202.2 1/ CHARAKTERISTIKA Komunikační jednotka GPRS MEg202.2 v základním provedení zajišťuje

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS PRŮVODNÍ DOKUMENTACE 019/06/2014 VNITŘNÍ ODPOJOVAČE SE SUVNÝM POHYBEM NOŽŮ pro napětí 25 kv ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 TYP QAS VŠEOBECNĚ Odpojovače typu QAS jsou speciální spínací přístroje. Jsou standardně

Více

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko Motory s kotvou nakrátko Obsah Všeobecné údaje Struktura objednacího

Více

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou BA 4.4 - MRL Elektrické kyvné pohony TYP E50 E210 pro stejnosměrný / střídavý / třífázový proud Na obrázcích jsou příklady, nikoli všechny možné varianty typů! Originální montážní návod s provozním návodem

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-0104 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Proudový unifikovaný výstupní signál 4 až 20 ma s linearizací. Přesnost

Více

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3

TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3 Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É TECHNICKÝ POPIS, POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU ZDROJE BZN3/BZC3 T 71993 č.v.: 71993 TP SM HK 2/02 SKP 316 211 719 939 00. Vydání

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

NÁVOD NAMONTÁŽ, OBSLUHUAÚDRŽBU

NÁVOD NAMONTÁŽ, OBSLUHUAÚDRŽBU NÁVOD NAMONTÁŽ, OBSLUHUAÚDRŽBU Elektrické servopohony přímočaré MT 3 52 400, MT(R) 3 52 400 74 1023 04 POTVRZENÍ O KONTROLNĚ-KUSOVÉ ZKOUŠCE ELEKTRICKÝ SERVOPOHON PŘÍMOČARÝ MT 3 52 400, MT(R) 3 52 400 Kód

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední

Více

Inkrementální snímače

Inkrementální snímače 14 Dodavatel Řada E50S str. 150 Řada ENC str. 152 Řada 2REB str. 154 Inkrementální snímače 14 Řada E50S Rozlišení (p/ot) 15, 20, 2, 25, 0, 5, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 192, 200, 240, 250, 256,

Více

Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití

Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití SNÍMAČ T0110 Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T0110 Snímač je určen pro měření okolní teploty. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou součástí

Více

Pomocné relé RP 701 RP 701 KCU RP 701 S9 KCU RP 701 S4 PC RP 701 V

Pomocné relé RP 701 RP 701 KCU RP 701 S9 KCU RP 701 S4 PC RP 701 V RP 701 KCU - průmyslové relé v modulovém neprůhledném krytu se šroubovými svorkami (S9 je speciální stejnosměrné provedení s malou spotřebou, určené pro přímé připojení v tranzistorových obvodech) RP 701

Více

Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu KATALOG. Typové číslo /10

Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu KATALOG. Typové číslo /10 Elektrický servomotor víceotáčkový pro jaderné elektrárny mimo aktivní zónu KATALOG Typové číslo 52 029 8/10 www.zpa-pecky.czw w p. c z POUŽITÍ Otočné víceotáčkové servomotory jsou určeny pro dálkové ovládání

Více

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití

PŘEVODNÍK T4111. Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma. Návod k použití PŘEVODNÍK T4111 Programovatelný převodník teploty z čidla Pt1000 na proudovou smyčku 4-20 ma Návod k použití Návod na použití převodníku T4111 Převodník je určen pro měření teploty ve C nebo F pomocí externí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW

Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW Elektro rozvaděč pro el. ohřevy s PID regulací a SW Rozvaděč se skládá ze skříní o vnějších rozměrech : šířka 500 mm výška 660 mm hloubka 182 mm Krytí: IP 54/20 - celoplastové provedení Napájení : 2kW

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický táhlový do 20 kn ZEPADYN 671

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Servomotor elektrický táhlový do 20 kn ZEPADYN 671 Použití ZEPADYN Servomotory jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů (např. ventilů), pro které jsou svými vlastnostmi vhodné. Servomotory lze použít jako vybrané zařízení bezpečnostní třídy 2 a 3

Více

Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy. Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310)

Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy. Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310) Přílohy ke studijní opoře Roboty a pružné výrobní systémy Ukázka antropomorfního robotu pro svařování od firmy CLOOS (ROMAT 310) 1 Ukázka antropomorfního a kartézského robota od firmy ABB (IRB 3200 a IRB

Více

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 HLASITÝ TELEFON TO 01 Technická dokumentace AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-22-01-111, vydání 6. leden 2006 Projekt Hlasitý telefon TO 01 Zpracoval Ing. Milan Ptáček Schválil Ing. Ladislav

Více

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0403 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ Katalog K12-0701 CZ nízkonapěťové Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné údaje Normy a předpisy 3 Struktura objednacího

Více

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory Obecné informace normy Vzhledem k typu instalace (bytová, terciární nebo průmyslová) existují dvě normy, se kterými musí být jistič v souladu: pro bytové a podobné aplikace se používá norma ČSN EN 60 898,

Více

REGULÁTOR PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU - HRANATÝ

REGULÁTOR PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU - HRANATÝ SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz REGULÁTOR

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 13 ÚDRŽBU

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

Modi. Záskokové automaty

Modi. Záskokové automaty wwwoezcz OBSAH ZA POPIS SESTAVENÍ TYPOVÉHO OZNAČENÍ FUNKCE A REŽIMY ČASOVÉ DIAGRAMY PARAMETRY0 VYBAVENÍ JISTIČŮ0 TYPOVÉ OZNAČENÍ JISTIČE ARION WL URČENÍ MECHANICKÉHO BLOKOVÁNÍ JISTIČŮ MODEION SCHÉMA Zapojení

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Snímač teploty odporový do jímky topenářský bez převodníku a s převodníkem typ 202

NÁVOD K VÝROBKU. Snímač teploty odporový do jímky topenářský bez převodníku a s převodníkem typ 202 TP-303160 NÁVOD K VÝROBKU Snímač teploty odporový do jímky topenářský bez převodníku a s převodníkem typ 202 POUŽITÍ - pro dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla

MaRweb.sk. PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků. pro odporová a termoelektrická čidla MaRweb.sk www.marweb.sk PT-011 až PT-042 Řada programovatelných převodníků pro odporová a termoelektrická čidla Převádějí odporový signál Pt100 nebo napěťový signál termočlánku na lineární proudový signál

Více

Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku

Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku Pádlové průtokoměry konstrukční řada P, PP a PPP - hlídače průtoku o pro měření kapalin a plynů o vodorovná i svislá pracovní poloha o odolnost proti znečištění o odolnost proti tlakovým rázům o robustní

Více

Převodník sériového rozhraní SLC-67/73/74

Převodník sériového rozhraní SLC-67/73/74 Převodník sériového rozhraní SLC-// Převodníky SLC-// jsou určeny k převodu a galvanickému oddělení signálů rozhraní RSC (V., V.) na rozhraní RSC, RS, RS nebo proudovou smyčku 0 ma. Typ galvanicky oddělené

Více

M E g 6 1 2. Indikátor zemních spojení a zkratových proudu. MEg61.2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2 Mericí Energetické Aparáty

M E g 6 1 2. Indikátor zemních spojení a zkratových proudu. MEg61.2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2. M E g 6 1 2 Mericí Energetické Aparáty M E g 6 2 M E g 6 2 M E g 6 2 Indikátor zemních spojení a zkratových proudu MEg6.2 M E g 6 2 Mericí Energetické Aparáty MEgA Měřicí Energetické Aparáty. CHARAKTERISTIKA Indikátor zemních spojení a zkratových

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. tel. 596 135 422, fax. 596 135 425, e-mail: zam@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ PODMÍNKY NEVÝBUŠNÝ STYKAČ

ZAM - SERVIS s. r. o. tel. 596 135 422, fax. 596 135 425, e-mail: zam@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ PODMÍNKY NEVÝBUŠNÝ STYKAČ ZAM - SEVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 6/4, 702 00 OSTAVA 2 tel. 596 35 422, fax. 596 35 425, e-mail: zam@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE TECHNICKÉ PODMÍNKY NEVÝBUŠNÝ STYKAČ TYP : NS 5 xxx varianty :, N, BA,BA/2,

Více

035/14 Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM

035/14 Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM Platné od: 28.02.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VRATOVÁ CLONA AIRSTREAM OBSAH 1. VŠEOBECNÝ POPIS. 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY. 3 3. ROZMĚRY A NÁZVOSLOVÍ 4 4. SCHÉMA ELEKTROZAPOJENÍ.. 5 5. POPIS

Více

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití

SNÍMAČ T0110. Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma. Návod k použití SNÍMAČ T0110 Programovatelný snímač teploty s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T0110 Snímač je určen pro měření okolní teploty ve C nebo F. Měřicí senzor teploty je neodnímatelnou

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001 Proporcionální rozváděče se snímačem polohy D n 0 p max 3 MPa Q max 0 dm 3 min -1 PRM-0 HC 511 1/00 Nahrazuje HC 511 6/001 Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052 OBSAH STRANA 1. Určení.. 3 2. Popis... 3 3. Montáž 4 3.1 Montáž elektro 4 3.2 Montáž servomotoru MK-CN. 5 3.3 Instalace čidla TA.. 5 3.4

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla 52 325-52 329 11/02

MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla 52 325-52 329 11/02 MOK-Č MOK-Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL Typová čísla 52 325-52 329 11/02 POUŽITÍ Servomotory MODACT MOK jsou určeny k přestavování

Více

Katalog K15-0409 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 200 kw

Katalog K15-0409 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 200 kw Katalog K15-0409 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko 1LG4, 1LG6 osová výška 180 až 315 11 až 00 kw Katalog K 15-0308 CZ Nízkonapěťové trojfázové asynchronní motory s rotorem

Více

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací

P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Převodníky - KB0824-2013/10 P5310, P5311 Levné programovatelné převodníky s LHP komunikací Univerzální převodník pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Unifikovaný proudový výstupní signál

Více

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení Changeover switches new > > Pro méně důležité obvody > > OEM atys_d_00_a cat Silné stránky > > Relé pro indikaci provozu přepínače

Více

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému

Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812. (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku. Manuál technika systému Trade FIDES, a.s. ASSET 804, 808, 812 (aktualizace - 5/2014) Popis výrobku Manuál technika systému 2 ASSET 804, 808, 812 Popis výrobku Obsah 1 Popis skříně...3 1.1 Skříň...3 1.2 Výrobní štítek...3 1.3

Více

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b

Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Zdroje zajištěného napájení Supply MEg101.3a a Supply MEg101.3b Zdroje

Více

Modulární přístroje a modulární rozvodnice

Modulární přístroje a modulární rozvodnice Modulární přístroje a modulární rozvodnice > jištění a ochrana obvodů > spínací přístroje > plastové domovní rozvodnice www.schneider-electric.cz Obsah Modulární rozvodnice Modulární přístroje Domae Modulární

Více

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru...

1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2. 1.1 Základní funkce regulátoru... 2. 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3. 1.3 Hlavní prvky regulátoru... OBSAH: 1 POPIS REGULÁTORU ADEX PENTA... 2 1.1 Základní funkce regulátoru... 2 1.2 Popis činnosti regulátoru... 3 1.3 Hlavní prvky regulátoru... 4 1.4 Popis čidel regulátoru a jejich funkce... 5 1.5 Varianta

Více

Ochrana odstředivého čerpadla

Ochrana odstředivého čerpadla Ochrana odstředivého čerpadla EL-FI PM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: str. ÚVOD 2 BEZPEČNOST 2 POUZDRO 2 MONTÁŽ 3 POPLACHOVÉ REŽIMY 4 NASTAVENÍ HLÍDAČE 5 PROVOZ/POPLACH 5 PROBLÉMY 6 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 PŘÍKLADY

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469

K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 K návrh, konzultace regulační sady tel. 602 679 469 UNIREG regulátor elektrických a vodních ohřívačů UniReg je univerzální regulátor určený pro řízení výkonu ohřívače vzduchotechnické jednotky v závislosti

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více