VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí kv A ka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka"

Transkript

1 VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí kv A ka

2

3 POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

4 2

5 POPIS 1 Všeobecně 4 Princip vypínání 6 Provedení, která jsou k dispozici 6 Rozsah použití 6 Normy a schválení 6 Bezpečnost provozu 7 Příslušenství 8 Pohon 8 Technická dokumentace 10 Systém řízení kvality 10 Zkušební laboratoř 10 Systém ekologického řízení 10 Systém řízení bezpečnosti práce 10 3

6 POPIS Všeobecně Nové vypínače VD4 jsou syntézou nové technologie při návrhu a konstrukci vakuových zhášedel zalitých v pólech z pryskyřice a dokonalosti při navrhování, technice a výrobě vypínačů. Vypínače typu VD4 pro vysoké napětí používají toto řešení, které značně zvyšuje pevnost pólu vypínače a chrání zhášedlo proti poškození a omezení dielektrické pevnosti následkem usazování prachu a vlhkosti. Vakuové zhášedlo, ve kterém jsou uloženy kontakty, nahrazuje zhášecí komoru. Vypínání proudu ve vakuu Vakuový vypínač nepotřebuje vypínací a izolační médium. Vakuové zhášedlo vlastně neobsahuje ionizovatelný materiál. Při oddělení kontaktů je vytvářen oblouk z kovových par tvořený výlučně z roztaveného a odpařeného kontaktního materiálu. Elektrický oblouk je podporován externí energií, dokud není proud přerušen při průchodu přirozenou nulou. V tomto okamžiku vede rychlé snížení hustoty zatížení a rychlá kondenzace kovových par k velmi rychlému obnovení dielektrických vlastností. Vakuové zhášedlo proto obnoví izolační schopnost a schopnost snášet přechodné zotavené napětí a definitivně zháší oblouk. Protože ve vakuu je možno dosáhnout vysoké dielektrické pevnosti i při minimální vzdálenostech, je zaručeno vypnutí obvodu také, když rozpojení kontaktů nastane několik milisekund před průchodem proud přirozenou nulou. 4

7 1 Speciální geometrie kontaktů a použitý materiál, jakož i omezená doba a nízké napětí oblouku zaručují minimální opotřebení kontaktů a velkou životnost. Mimoto vakuum zabraňuje jejich oxidaci a znečištění. Pohon typu EL Malá rychlost kontaktů společně se zmenšeným zdvihem a nízkou hmotností omezují energii požadovanou pro ovládání a proto zaručují velmi nízké opotřebení systému. Vypínač proto vyžaduje údržbu jen v minimálním rozsahu. Vypínače VD4 používají mechanický pohon s nastřádanou energií a nezávislou spouští. Tyto charakteristiky umožňují zapínání a vypínání nezávisle na obsluze. Pohon je jednoduché koncepce se snadným použitím a může být přizpůsoben potřebám zákazníka pomocí rozsáhlého příslušenství, které je možno snadno a rychle instalovat. Tato jednoduchost se promění ve větší spolehlivost přístroje. Konstrukce Pohon a póly jsou upevněné na kovovém rámu, který je rovněž podpěrou pro vypínač v provedení pro pevnou montáž. Kompaktní konstrukce zajišťuje odolnost a mechanickou spolehlivost. Mimo odpojovacích kontaktů a hadice s vidlicí pro připojení pomocných obvodů je výsuvné provedení vybaveno podvozkem pro zasouvání a vysouvání v rozváděči nebo pouzdru při zavřených dveřích. Vakuová vypínací technika Kontakty ve vakuu jsou chráněné proti oxidaci a znečištění Vakuové zhášedlo zalito v pólech z pryskyřice. Zhášedlo chráněné proti poškození, prachu a vlhkosti. Provoz za různých klimatických podmínek Omezená spínací energie Střádačový pohon standardně dodáván se zařízením proti pumpování Jednoduché přizpůsobení potřebám zákazníka s kompletním rozsahem příslušenství Provedení pro pevnou montáž a výsuvné provedení Malé rozměry Póly hermeticky uzavřené na dobu životnosti Odolnost a spolehlivost Omezená údržba Zasouvání a vysouvání výsuvného vypínače se provádí při zavřených dveřích Nesprávným a nebezpečným manipulacím je zabráněno díky speciálním blokováním v pohonu a na podvozku Vysoká ekologická kompatibilita Vakuové zhášedlo zalité v pólu z pryskyřice 1 Horní vývod 2 Vakuové zhášedlo 3 Pouzdro z epoxidové pryskyřice 4 Roubík pohyblivého kontaktu 5 Spodní vývod 6 Flexibilní připojení Odpružená vidlice táhla 8 Táhlo 9 Upevnění pólu 10 Připojení k pohonu vypínače 5

8 POPIS Princip vypínání zhášedel ABB Vakuové zhášedlo Ve vakuovém zhášedle vyvolá oddělení kontaktů oblouk ve vakuu a tento je udržován až do nuly proudu a může být ovlivněn magnetickým polem. 1 Roubík/vývod 2 Vedení 3 Vlnovec 4 Kryt zhášedla 5 Stínění 6 Keramický izolátor 7 Stínění 8 Kontakty 9 Vývod 10 Kryt zhášedla Oblouky ve vakuu difusní a kontraktní Po oddělení kontaktů se vytváří na celém povrchu katody jednotlivé tavné body, které produkují kovové páry podporující oblouk. Difusní oblouk ve vakuu je charakterizován expanzí po ploše kontaktu a rovnoměrným rozdělením tepelného namáhání na kontaktní ploše. Při jmenovitém proudu vakuového zhášedla je elektrický oblouk vždy difusního typu. Eroze kontaktu je velmi omezená a počet vypnutí proudu velmi vysoký. Jak se hodnota vypínaného proudu zvyšuje (nad jmenovitou hodnotu), má elektrický oblouk tendenci se transformovat následkem Hallova efektu z difusního na kontraktní typ. Oblouk se začíná na anodě zužovat a se zvyšujícím se proudem má tendenci se ostře vymezit. V blízkosti zasažené oblasti dochází ke zvýšení teploty s následným tepelným namáháním kontaktu. Aby se zabránilo přehřátí a erozi kontaktů je udržován oblouk v rotaci. Při rotaci oblouku je to podobné jako u pohybujícího se vodiče, kterým prochází proud. Spirálová geometrie kontaktů vakuových zhášedel ABB. Speciální geometrie spirálových kontaktů vytváří radiální magnetické pole ve všech plochách sloupce oblouku soustředěných na obvodech kontaktu. Samočinně se vytváří elektromagnetická síla a tato působí tangenciálně, čímž vyvolává rychlou rotaci oblouku kolem osy kontaktu. To znamená, že oblouk je nucen rotovat a obsáhnout širší plochu, jež plochu pevného kontraktního oblouku. Mimo minimalizování tepelného namáhání kontaktů toto způsobuje, že eroze kontaktů je zanedbatelná a mimoto dovoluje vypínání i velmi vysokých zkratových proudů. Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou a nezpůsobují žádné znovu zapálení. Rychlé omezení náboje proudu a rychlá kondenzace kovových par současně s nulovým proudem umožňuje obnovení maximální dielektrické pevnosti mezi kontakty zhášedla během milisekund. Provedení, která jsou k dispozici Vypínače VD4 jsou k dispozici v provedení pro pevnou montáž a výsuvném provedení s pohonem v čelní části. Výsuvné provedení je k dispozici pro rozváděče typu UniSafe a UniGear typu ZS1 a ZS8.4. Rozsah použití Vypínače VD4 se používají při distribuci elektrické energie pro ovládání a jištění kabelů, venkovních vedení, transformátorových a distribučních rozvoden, motorů, transformátorů, generátorů a kondenzátorových baterií. Normy a schválení Vypínače VD4 vyhovují normám IEC , ČSN EN a normám předních průmyslových zemí. Byly podrobeny níže uvedeným zkouškám a zaručují bezpečnost a spolehlivost přístroje v provozu každé instalace. Typové zkoušky: Zkouška oteplení, zkoušky elektrické pevnosti izolace výdržným střídavým a impulsním napětím, zkouška krátkodobým a dynamickým výdržným proudem, zkoušky mechanické trvanlivosti, zkoušky zkratové zapínací a vypínací schopnosti a vypínání nezatíženého kabelového vedení. 6

9 1 Difusní oblouk Zúžení na anodě Zúžení na anodě a katodě Schématický diagram přechodu z difusního oblouku na kontraktní oblouk ve vakuovém zhášedle. Zkratový proud Proud, napětí Napětí sítě Obloukové napětí Vypnutí zkratového proudu Oddělení kontaktů Doba Zotavené napětí (kmitočet soustavy) Přechodné zotavené napětí (vysoký kmitočet) Průběh proudu a napětí během jednofázového vypínání ve vakuu. Uspořádání radiálního magnetického pole kontaktů s rotujícím vakuovým obloukem. Kusové zkoušky: Zkoušky elektrické pevnosti izolace hlavních obvodů a pomocných obvodů střídavým napětím, měření odporu hlavního obvodu, mechanické a elektrické funkční zkoušky. Bezpečnost provozu Díky kompletnímu rozsahu mechanických a elektrických blokování (k dispozici na požadavek), je možno konstruovat s vypínači VD4 bezpečné distribuční rozváděče. Byla navržena blokovací zařízení, která zabrání nesprávným manipulacím a zajišťují při provádění inspekce instalace maximální bezpečnost obsluhy. Zařízení blokování s klíčem a visacím zámkem umožňují vypínání a zapínání a nebo zasouvání a vysouvání. Zařízení pojezdu při zavřených dveřích umožňuje, aby se vypínač zasunul nebo vysunul v rozváděči jen při zavřených dveřích. Blokování proti zasunutí zabrání zasunutí vypínačů s odlišnými jmenovitými proudy a zasunutí při zapnutém vypínači. 7

10 POPIS Příslušenství Vypínače VD4 mají kompletní rozsah příslušenství, které splní všechny požadavky instalace. Pohon má standardní rozsah příslušenství a náhradních dílů, které je možno snadno specifikovat a objednat. Příslušenství se instaluje pohodlně z čelní strany vypínače. Elektrické připojení je provedeno zásuvnými konektory. Použití, údržba a provoz přístroje jsou jednoduché a vyžadují omezené použití prostředků. Pohon Mechanický pohon je jednoduché koncepce se snadným použitím a může být přizpůsoben potřebám zákazníka pomocí rozsáhlého příslušenství, které je možno snadno a rychle instalovat. Tato jednoduchost se promění ve větší spolehlivost přístroje. Pohon je střádačového typu, má standardně namontované zařízení proti nežádoucímu opětovnému spínání a je vybaven vhodným blokováním pro zabránění nesprávné manipulaci. Každý manipulační sled je možno provést jen, jestliže jsou respektovány veškeré podmínky zajišťující jeho správné provedení. Příslušenství je stejné pro všechny typy vypínačů VD4. Pro usnadnění montáže nebo výměny příslušenství jsou zajištěna příslušná místa s vhodnými stabilními narážkami. Vysoce spolehlivý pohon díky značně malému počtu komponentů vyráběných s použitím systémů hromadné výroby O Velmi omezená a jednoduchá údržba. Příslušenství je společné pro celou sérii a je identické jak pro aplikace AC tak DC Elektrické příslušenství je možno snadno a rychle instalovat nebo nahradit díky již připravené kabeláži s vlastními zásuvnými konektory Mechanické zařízení proti pumpování je dodáváno standardně Vestavěná páka pro střádání zapínací pružiny Zámek s klíčem pro vypnutý vypínač Ochranný kryt na vypínacím a zapínacím tlačítku, se kterým je nutno manipulovat s použití speciálního nástroje Visací zámek na spínacích tlačítcích 8

11 1 Pohon vypínače A Vypínací/zapínací pomocné kontakty B Motor s převodovkou pro střádání zapínacích pružin C Vestavěná páka pro střádání zapínacích pružin D Mechanický ukazatel polohy pro vypínač vypnutý/ zapnutý E Mechanické počítadlo spínacích cyklů F Zásuvné konektory elektrického příslušenství G Mechanický ukazatel - zapínací pružiny nastřádány/ nenastřádány H Provozní spouště I Zapínací tlačítko L Vypínací tlačítko M Blokovací magnet pohonu N Druhá vypínací spoušť O Přechodný kontakt P Kontakty pro signalizaci - pružiny nastřádány / nenastřádány N M L I H G F A B C D E P 9

12 1 POPIS Technická dokumentace Pro získání podrobných znalostí o technických a aplikačních aspektech vypínačů VD4 si prosím vyžádejte následující publikace: Rozváděče UniSafe Rozváděče typu UniGear ZS1 Rozváděče ZS8.4 Jednotka REF 542 plus Ochranná jednotka PR512 Systém řízení kvality Vyhovuje požadavkům norem ISO 9001, certifikován externí nezávislou organizací. Zkušební laboratoř Vyhovuje požadavkům norem ČSN EN ISO/IEC 17025, akreditována externí nezávislou organizací. Systém ekologického řízení Vyhovuje požadavkům norem ISO 14001, certifikován externí nezávislou organizací. Systém řízení bezpečnosti práce Vyhovuje požadavkům norem OHSAS 18001, certifikován externí nezávislou organizací. 10

13 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ 2 Všeobecné charakteristiky pevně montovaných vypínačů 12 Typy pevně montovaných vypínačů, které jsou k dispozici 17 Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro rozváděče UniGear typu ZS1 20 Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro rozváděče UniGear typu ZS1 26 Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro moduly PowerCube 28 Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro moduly PowerCube 30 Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro rozváděče ZS Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro rozváděče ZS Volitelné příslušenství 36 11

14 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky pevně montovaných vypínačů (12 kv) Vypínač VD4 12 Normy IEC ČSN EN Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv)] Jmenovité výdržné napětí př atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 C) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý Ik (ka) výdržný proud (3 s ) Zkratový zapínací proud Ip (ka) Sled spínání O-0,3s-CO-3min-CO Doba vypínání (ms) Doba hoření oblouku (ms) Celková doba vypínání (ms) Doba zapínání (ms) Maximální celkové rozměry H (mm) W (mm) H D (mm) Pólové rozteče W D I (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN7405 TN7406 1VCD TN7405 TN7406 1VCD Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC Elektromagnetická kompatibilita IEC

15 VCD VCD VCD TN7407 TN7408 1VCD VCD TN7407 TN7407 TN7408 TN

16 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky pevně montovaných vypínačů (17,5 kv) Vypínač VD4 17 Normy IEC ČSN EN Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv) Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 C) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý Ik (ka) výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Ip (ka) Sled spínání O-0,3s-CO-3min-CO ] Doba vypínání (ms) Doba hoření oblouku (ms) Celková doba vypínání (ms) Doba zapínání (ms) Maximální celkové rozměry H (mm) W (mm) H D (mm) Pólové rozteče W D I (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN7405 TN7406 1VCD TN7405 TN7406 1VCD Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC Elektromagnetická kompatibilitay IEC

17 VCD VCD TN7407 TN7408 1VCD VCD TN7407 TN7408 TN

18 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky pevně montovaných vypínačů (25 kv) Vypínač VD4 24 Normy IEC ČSN EN Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv) Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 įc) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý Ik (ka) výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Ip (ka) Sled spínání O-0,3s-CO-3min-CO Doba vypínání (ms) Doba hoření oblouku (ms) Celková doba vypínání (ms) Doba zapínání (ms) Maximální celkové rozměry H (mm) W (mm) H D (mm) Pólové rozteče W D I (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN7409 TN7410 TN7409 TN7410 TN7411 TN7411 TN7411 Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC Elektromagnetická kompatibilita IEC

19 2 Typy pevně montovaných vypínačů, které jsou k dispozici Kompletujte vybraný vypínač s volitelným příslušenstvím uvedeným na následujících stranách. Vypínač VD4 pro pevnou montáž bez spodních a horních kontaktních ramen Ur Isc Jmenovitý proud (40 C) [A] kv ka H = 461 H = 599 H = 616 H = 631 H = 642 H = 661 Typ vypínače D = 424 D = 424 D = 424 D = 424 D = 424 D = 424 u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 l/g = l/g = l/g = l/g = l/g = l/g = I = 150 I = 210 I = 210 I = 275 I = 275 I = 210 I = 275 I = 275 I = 275 W = 450 W = 570 W = 570 W = 700 W = 700 W = 570 W = 700 W = 700 W = VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p275 Poznámky: H = Výška vypínače W = Šířka vypínače D = Hloubka vypínače u/ = Vzdálenost mezi spodním a horním vývodem l/g = Vzdálenost mezi spodním vývodem a spodní plochou vypínače I = Horizontální rozteč mezi póly 17

20 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Vypínač VD4 pro pevnou montáž bez spodních a horních kontaktních ramen Ur Isc Jmenovitý proud (40 C) [A] kv ka H = 461 H = 599 H = 616 H = 631 H = 642 H = 661 Typ vypínače D = 424 D = 424 D = 424 D = 424 D = 424 P = 424 u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 l/g = l/g = l/g = l/g = l/g = l/g = 282,5 I = 150 I = 210 I = 210 I = 275 I = 275 I = 210 I = 275 I = 275 I = 275 W = 450 W = 570 W = 570 W = 700 W = 700 W = 570 W = 700 W = 700 L = 700 Poznámky: H = Výška vypínače W = Šířka vypínače D = Hloubka vypínače u/ = Vzdálenost mezi spodním a horním vývodem l/g = Vzdálenost mezi spodním vývodem a spodní plochou vypínače I = Horizontální rozteč mezi póly VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p275 18

21 2 Vypínač VD4 pro pevnou montáž bez spodních a horních kontaktních ramen Ur Isc Jmenovitý proud (40 C) [A] kv ka H = 461 H = 599 H = 616 H = 631 H = 642 H = 661 Typ vypínače D = 424 D = 424 D = 424 D = 424 D = 424 D = 424 u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 l/g = l/g = l/g = l/g = l/g = l/g = I = 150 I = 210 I = 210 I = 275 I = 275 I = 210 I = 275 I = 275 I = 275 W = 450 W = 570 W = 570 W = 700 W = 700 W = 570 W = 700 W = 700 W = VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p275 Poznámky: H = Výška vypínače W = Šířka vypínače D = Hloubka vypínače u/ = Vzdálenost mezi spodním a horním vývodem l/g = Vzdálenost mezi spodním vývodem a spodní plochou vypínače I = Horizontální rozteč mezi póly Standardní vybavení vypínače pro pevnou montáž Základní provedení vypínačů jsou třípólová a jsou vybavena: Ručním pohonem typu EL Mechanickým ukazatel stavu zapínacích pružin, nastřádaný/ nenastřádaný Mechanickým ukazatel polohy pro vypínač vypnutý/zapnutý Zapínacím tlačítkem, vypínacím tlačítkem a počítadlem spínacích cyklů Sadou deseti vypínacích/zapínacích pomocných kontaktů vypínače Poznámka: Se standardně dodávanou sadou deseti pomocných kontaktů a maximálním počtem elektrických aplikací jsou k dispozici tři vypínací kontakty (signalizující vypínač vypnutý) a pět zapínacích kontaktů (signalizující vypínač zapnutý). Pákou pro ruční střádání zapínacích pružin Svorkovnicí pro pomocné obvody 19

22 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro rozváděče UniGear typu ZS1 (12 kv) (1) Jmenovité trvalé proudy zaručované u výsuvných vypínačů instalovaných v rozváděči typu UniGear ZS1 při teplotě okolního vzduchu 40 C. Vypínač VD4/P 12 Normy IEC ČSN EN Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv) Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 C) (1) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý Ik (ka) výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Ip (ka) Sled spínání O-0,3s-CO-3min-CO Doba vypínání (ms) Doba hoření oblouku (ms) Celková doba vypínání (ms) Doba zapínání (ms) Maximální celkové rozměry H (mm) W (mm) H D (mm) Pólové rozteče W D I (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN7412 TN7412 1VCD VCD Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC Elektromagnetická kompatibilita IEC

23 TN7415 TN7416 1VCD VCD TN7415 TN7416 TN

24 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro rozváděče UniGear typu ZS1 (17,5 kv) (1) Jmenovité trvalé proudy zaručované u výsuvných vypínačů instalovaných v rozváděči typu UniGear ZS1 při teplotě okolního vzduchu 40 C. Vypínač VD4/P 17 Normy IEC ČSN EN Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv) Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 įc) (1) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý Ik (ka) výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Ip (ka) Sled spínání O-0,3s-CO-3min-CO Doba vypínání (ms) Doba hoření oblouku (ms) Celková doba vypínání (ms) Doba zapínání (ms) Maximální celkové rozměry H (mm) W (mm) H D (mm) Pólové rozteče W D I (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN7412 TN7412 1VCD VCD Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC Elektromagnetická kompatibilita IEC

25 TN7415 TN7416 1VCD VCD TN7415 TN7416 TN

26 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro rozváděče UniGear typu ZS1 (25 kv) (1) Jmenovité trvalé proudy zaručované u výsuvných vypínačů instalovaných v rozváděči typu UniGear ZS1 při teplotě okolního vzduchu 40 C. (2) Jmenovitý trvalý proud 2300 A je zaručován s přirozenou ventilací. Jmenovitý trvalý proud 2500 A je zaručován s nucenou ventilací. Vypínač VD4/P 24 Normy IEC ČSN EN ) Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv) Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 C) (1) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý Ik (ka) výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Ip (ka) Sled spínání O-0,3s-CO-3min-CO Doba vypínání (ms) Doba hoření oblouku (ms) Celková doba vypínání (ms) Doba zapínání (ms) Maximální celkové rozměry H (mm) W (mm) H D (mm) Pólové rozteče W D I (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN7413 TN7414 TN7413 Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC Elektromagnetická kompatibilita IEC

27 (2) TN7414 TN7418 TN7418 TN

28 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro rozváděče UniGear typu ZS1 Kompletujte vybraný vypínač s volitelným příslušenstvím uvedeným na následujících stranách. Výsuvný vypínač VD4/P pro rozváděče UniGear typu ZS1 Poznámky: W = Šířka rozváděče I = Horizontální rozteč mezi póly u/l = Vzdálenost mezi spodním a horním vývodem X = Průměr odpojovacího kontaktu Ur Isc Jmenovitý trvalý proud (40 C) [A] kv ka W = 650 W = 800 W = 1000 W = 1000 W = 800 W = 1000 W = 1000 Typ vypínače I = 150 I = 210 I = 275 I = 275 I = 210 I = 275 I = 275 u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 ø = 35 ø = 79 ø = 79 ø = 109 ø = 35 ø = 35 ø = VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p275 26

29 2 Výsuvný vypínač VD4/P pro rozváděče UniGear typu ZS1 Ur Isc Jmenovitý trvalý proud (40 C) [A] kv ka W = 650 W = 800 W = 1000 W = 1000 W = 800 W = 1000 W = 1000 Typ vypínače I = 150 I = 210 I = 275 I = 275 I = 210 I = 275 I = 275 u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 ø = 35 ø = 79 ø = 79 ø = 109 ø = 35 ø = 35 ø = VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p (*) VD4/P p (*) VD4/P p (*) VD4/P p275 Poznámky: W = Šířka rozváděče I = Horizontální rozteč mezi póly u/l = Vzdálenost mezi spodním a horním vývodem X = Průměr odpojovacího kontaktu (*) Jmenovitý trvalý proud 2300 A je zaručován s přirozenou ventilací. Jmenovitý trvalý proud 2500 A je zaručován s nucenou ventilací. Standardní vybavení výsuvných vypínačů pro rozváděče UniGear typu ZS1 Základní provedení vypínačů jsou třípólová a jsou vybavena: Ručním pohonem typu EL Mechanickým ukazatel stavu zapínacích pružin, nastřádaný/nenastřádaný Mechanickým ukazatel polohy pro vypínač vypnutý/zapnutý Zapínacím tlačítkem Vypínacím tlačítkem Počítadlem spínacích cyklů Sadou deseti vypínacích/zapínacích pomocných kontaktů vypínače Poznámka: Se standardně dodávanou sadou deseti pomocných kontaktů a maximálním počtem elektrických aplikací jsou k dispozici tři vypínací kontakty (signalizující vypínač vypnutý) a čtyři zapínací kontakty (signalizující vypínač zapnutý). Pákou pro ruční střádání zapínacích pružin Odpojovacími kontakty Hadicí s konektorem (jen vidlice) pro pomocné obvody, s blokovacím kolíkem, který nedovolí zasunutí zástrčky do zásuvky, jestliže je jmenovitý proud vypínače rozdílný od jmenovitého proudu skříně. Páku pro zasouvání a vysouvání (množství musí být určeno podle počtu kusů objednaných přístrojů) Blokovací magnet na podvozku. Tento zabrání zasunutí vypínače do skříně při odpojených pomocných obvodech (zásuvka nezasunutá do zástrčky) 27

30 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro moduly PowerCube (12-17,5-25kV) (1) Jmenovité trvalé proudy zaručované u výsuvných vypínačů v rozváděči UniSafe při teplotě okolního vzduchu 40 C. (2) TN7420 typ vypínače VD4/W Vypínač Normy Jmenovité napětí Jmenovité izolační napětí Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Jmenovitý kmitočet Jmenovitý proud (40 C) Jmenovitý zkratový vypínací proud (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Sled spínání Doba vypínání Doba hoření oblouku Celková doba vypínání Doba zapínání Maximální celkové rozměry Pólové rozteče Hmotnost Standardizační tabulka rozměrů Provozní teplota Tropikalizace Elektromagnetická kompatibilita IEC ČSN EN Ur (kv) Us (kv) Ud (1 min) (kv) Up (kv) fr (Hz) (1) Ir (A) Isc (ka) Ik (ka) Ip (ka) O-0,3s-CO-3min- CO (ms) (ms) (ms) (ms) H (mm) L (mm) H P (mm) W D I (mm) (kg) [ C] IEC IEC VD4/P TN7412 TN7412 (2) (2) TN7415 TN7415 TN

31 2 VD4/P 17 VD4/P TN7412 TN7412 (2) (2) TN7415 TN7415 TN TN7413 TN7413 TN7418 TN

32 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro moduly PowerCube Kompletujte vybraný vypínač s volitelným příslušenstvím uvedeným na následujících stranách. Výsuvný vypínač VD4/P - VD4/W pro moduly PowerCube Poznámky: W = Šířka rozváděče I = Horizontální rozteč mezi póly u/l = Vzdálenost mezi spodním horním vývodem X = Průměr odpojovacího kontaktu Ur Isc Jmenovitý trvalý proud (40 C) [A] kv ka W = 600 W = 750 W = 750 W = 1000 W = 750 W = 1000 Typ vypínače I = 150 I = 210 I = 210 I = 275 I = 210 I = 275 u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 ø = 35 ø = 35 ø = 79 ø = 109 ø = 35 ø = VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/W p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p275 30

33 2 Výsuvný vypínač VD4/P - VD4/W pro moduly PowerCube Ur Isc Jmenovitý trvalý proud (40 C) [A] kv ka W = 600 W = 750 W = 750 W = 1000 W = 750 W = 1000 Typ vypínače I = 150 I = 210 I = 210 I = 275 I = 210 I = 275 u/l = 205 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 u/l = 310 ø = 35 ø = 35 ø = 79 ø = 109 ø = 35 ø = VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p275 Poznámky: W = Šířka rozváděče I = Horizontální rozteč mezi póly u/l = Vzdálenost mezi spodním horním vývodem X = Průměr odpojovacího kontaktu Standardní vybavení výsuvných vypínačů pro moduly PowerCube Základní provedení vypínačů jsou vždy třípólová a jsou vybavena: Ručním pohonem typu EL Mechanickým ukazatel stavu zapínacích pružin, nastřádaný/nenastřádaný Mechanickým ukazatel polohy pro vypínač vypnutý/zapnutý Zapínacím tlačítkem Vypínacím tlačítkem Počítadlem spínacích cyklů Sadou deseti vypínacích/zapínacích pomocných kontaktů vypínače Poznámka: Se standardně dodávanou sadou deseti pomocných kontaktů a maximálním počtem elektrických aplikací jsou k dispozici tři vypínací kontakty (signalizující vypínač vypnutý) a čtyři zapínací kontakty (signalizující vypínač zapnutý). Pákou pro ruční střádání zapínacích pružin Odpojovacími kontakty Hadicí s konektorem (jen vidlice) pro pomocné obvody, s blokovacím kolíkem, který nedovolí zasunutí zástrčky do zásuvky, jestliže je jmenovitý proud vypínače rozdílný od jmenovitého proudu skříně. Páku pro zasouvání a vysouvání (množství musí být určeno podle počtu kusů objednaných přístrojů) Blokovací magnet na podvozku. Tento zabrání zasunutí vypínače do skříně při odpojených pomocných obvodech (zásuvka nezasunutá do zástrčky) 31

34 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro rozváděče typu ZS8.4 (12-25 kv) (1) Jmenovité trvalé proudy zaručované u výsuvných vypínačů instalovaných v rozváděči při teplotě okolního vzduchu 40 C. (2) Speciální typ. Vypínač Normy Jmenovité napětí Jmenovité izolační napětí Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Jmenovitý kmitočet Jmenovitý proud (40 C) Jmenovitý zkratový vypínací proud (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Sled spínání Doba vypínání Doba hoření oblouku Celková doba vypínání Doba zapínání Maximální celkové rozměry Pólové rozteče Hmotnost Standardizační tabulka rozměrů Provozní teplota Tropikalizace Elektromagnetická kompatibilita Skříň bez přepážek Skříň s přepážkami Preussen Elektra EON (2) Šířka (kv) Hloubka (kv) IEC ČSN EN Ur (kv) Us (kv) Ud (1 min) (kv) Up (kv) fr (Hz) (1) Ir (A) Isc (ka) Ik (ka) Ip (ka) O-0,3s-CO-3min-CO (ms) (ms) (ms) (ms) H (mm) W (mm) H D (mm) W D I (mm) (kg) 1VCD [ C] IEC IEC VD4/Z

35 2 VD4/ZT VD4/ZS

36 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro rozváděče ZS8.4 Kompletujte vybraný vypínač s volitelným příslušenstvím uvedeným na následujících stranách. Výsuvný vypínač VD4/ZS8 - VD4/ZT8 - VD4/Z8 - pro rozváděče ZS8.4 Poznámky: W = Šířka rozváděče I = Horizontální rozteč mezi póly u/l = Vzdálenost mezi spodním a horním vývodem X = Průměr odpojovacího kontaktu Ur Isc Jmenovitý trvalý proud (40 C) [A] kv ka Skříň s přepážkami Skříň bez přepážek Speciální Typ vypínače skříň EON W = 650 W = 800 W = 650 W = 800 W = 650 W = 800 I = 150 I = 210 I = 150 I = 210 I = 150 I = 210 u/l = 205 u/l = 310 u/l = 205 u/l = 310 u/l = 205 u/l = 310 ø = 35 ø = 35 ø = 35 ø = 35 ø = 35 ø = VD4/ZS VD4/ZS VD4/ZS VD4/ZS VD4/ZT VD4/ZT VD4/ZT VD4/ZT VD4/Z VD4/Z VD4/Z VD4/Z VD4/Z VD4/Z VD4/ZT VD4/ZT VD4/ZS VD4/ZS VD4/ZS VD4/ZS VD4/ZS VD4/ZS VD4/ZT VD4/ZT VD4/ZT VD4/ZT VD4/ZT VD4/ZT VD4/Z VD4/Z VD4/Z VD4/Z VD4/Z VD4/Z Standardní vybavení výsuvných vypínačů pro rozváděče ZS8.4 Základní provedení vypínačů jsou třípólová a jsou vybavena: Ručním pohonem typu EL Mechanickým ukazatel stavu zapínacích pružin, nastřádaný/nenastřádaný Mechanickým ukazatel polohy pro vypínač vypnutý/zapnutý Zapínacím tlačítkem Vypínacím tlačítkem Počítadlem spínacích cyklů Sadou deseti vypínacích/zapínacích pomocných kontaktů vypínače Poznámka: Se standardně dodávanou sadou deseti pomocných kontaktů a maximálním počtem elektrických aplikací jsou k dispozici tři vypínací kontakty (signalizující vypínač vypnutý) a čtyři zapínací kontakty (signalizující vypínač zapnutý). Pákou pro ruční střádání zapínacích pružin obsažena v pohonu pro VD4/Z8 a VD4/ZT8, externí s rotačním pohybem pro VD4/ZS8 Odpojovacími kontakty Páku pro zasouvání a vysouvání (množství musí být určeno podle počtu kusů objednaných přístrojů) 34

37 VD4/ZS8 (provedení Preussen Elektra - EON) Zařízení pro střádání zapínacích pružin při zavřených dveřích pomocí odnímatelné rotační kliky mimo pohon a rozváděč. Zásuvka Harting se 64 kolíky s mechanickým blokováním, které zabrání pojíždění vypínače, když není zástrčka zasunutá do zásuvky. Blokování dveří, které zabrání manipulaci s pákou střádání pružin při zapnutém vypínači. Blokování dveří se zásuvkou Harting se 64 kolíky, které zabrání zavření dveří, když není zástrčka zasunutá do zásuvky. VD4/Z8 - VD4/ZT8 Zásuvka Harting se 64 kolíky s mechanickým blokováním, které zabrání pojíždění vypínače, když není zástrčka zasunutá do zásuvky Legenda 1) Zařízení pro střádání pružin s rotační klikou. 2) Zásuvka Harting se 64 kolíky s mechanickým blokováním, které zabrání pojíždění vypínače, když není zástrčka zasunutá do zásuvky. 3) Blokovací zařízení střádání pružin mezi dveřmi a zásuvkou (jen provedení VD4/ZS8). 35

38 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Volitelné příslušenství Příslušenství identifikovaná stejnými čísly jsou alternativy. 1 Vypínací spoušť (-M01) Umožňuje dálkové vypínání přístroje. Spoušť může být použita jak pro stejnosměrný tak střídavý proud a je vhodná pro mžikové použití. V tomto případě musí být doba minimálního proudového impulsu 100 ms. Kontrola funkčnosti a nepřerušení je možná jen s použitím zařízení STU (příslušenství 21) Charakteristiky Un: V DC Un: V AC 50 Hz Un: V AC 60 Hz Pracovní rozsah: % Un Zapínací příkon (Ps): DC = 200 W, AC = 200 VA Doba zapínání: cca 100 ms Trvalý příkon (Pc): DC = 5 W; AC = 5 VA Vypínací doba: ms Zapínací doba: ms Zkušební napětí: 2500 V 50 Hz (1 min.) 2 2 Druhá vypínací spoušť (-M02) Jako vypínací spoušť popsaná výše umožňuje dálkové vypínání přístroje a její napájecí obvod může být zcela oddělený od spouště M01. Má veškeré elektrické a provozní vlastnosti vypínací spouště. Kontrola funkčnosti a nepřerušení je možná jen s použitím zařízení STU (příslušenství 21) 3 Vypínací solenoid (-M03) Vypínací solenoid (-M03) je speciální spoušť s demagnetizací, umístěný v pohonu (na levé straně) a není alternativou za druhou vypínací spoušť (- M02). 4 Zapínací spoušť (-MC) Umožňuje dálkové zapínání přístroje. Spoušť může být použita jak pro stejnosměrný tak střídavý proud. Tato spoušť je vhodná pro mžikové i trvalé použití. V případě mžikového použití musí být doba minimálního proudového impulsu 100 ms. Trvale napájená spoušť provádí elektricky funkci proti nežádoucímu opětovnému spínání. Má veškeré elektrické a provozní vlastnosti vypínací spouště. Kontrola funkčnosti a nepřerušení je možná jen s použitím zařízení STU (příslušenství 21) 36

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 11 31 35 45 1 2 3 4

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka PŘEDBĚŽNÝ

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka PŘEDBĚŽNÝ VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka PŘEDBĚŽNÝ POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 11 29 33

Více

evm1 Vakuové vypínače vysokého napětí s integrovaným magnetickým pohonem, senzory, ochranami a ovládáním 12 17,5 kv 630 1250 A 16 31,5 ka

evm1 Vakuové vypínače vysokého napětí s integrovaným magnetickým pohonem, senzory, ochranami a ovládáním 12 17,5 kv 630 1250 A 16 31,5 ka evm1 Vakuové vypínače vysokého napětí s integrovaným magnetickým pohonem, senzory, ochranami a ovládáním 12 17,5 kv 630 1250 A 16 31,5 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU

Více

HD4. Vypínače vn izolované plynem 12 40,5 kv 630 3600 A 16 50 ka

HD4. Vypínače vn izolované plynem 12 40,5 kv 630 3600 A 16 50 ka HD4 Vypínače vn izolované plynem 12 40,5 kv 630 3600 A 16 50 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ POUZDER TYPU CBE VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ PEVNÝCH ČÁSTÍ CBF CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ

Více

VD4. Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci

VD4. Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci VD4 Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci VD4: Inovace v rámci kontinuity Inovace, kontinuita a spolehlivost Nová řada vakuových vypínačů VD4 vznikla na základě zkušeností a spolupráce

Více

VD4 Návod pro montáž, obsluhu a údržbu kv A ka

VD4 Návod pro montáž, obsluhu a údržbu kv A ka Výrobky vysokého napětí VD4 Návod pro montáž, obsluhu a údržbu 12... 24 kv - 630... 3150 A - 16... 40 ka Obsah I. Úvod 4 II. Program ochrany životního prostředí 4 1. Balení a přeprava 4 2. Kontrola při

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 13 49 53 73 1 2 3 4 5

Více

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 UniGear dvouúrovňové uspořádání UniGear typ ZVC 3 39 47 1 2 3 1 2 UniGear

Více

VD4 Návod pro montáž a provoz kv A ka

VD4 Návod pro montáž a provoz kv A ka Medium Výrobky voltage vysokého products napětí VD Návod pro montáž a provoz... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka Obsah Pro Vaši bezpečnost! 1 I. Úvod 2 II. Program ochrany životního prostředí 2 1. Balení

Více

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory Obecné informace normy Vzhledem k typu instalace (bytová, terciární nebo průmyslová) existují dvě normy, se kterými musí být jistič v souladu: pro bytové a podobné aplikace se používá norma ČSN EN 60 898,

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

Kovově kryté rozvaděče VN

Kovově kryté rozvaděče VN Příloha 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Kovově kryté rozvaděče VN Zpracovatel: Jan Vrzal, E.ON Česká republika, s.r.o. /981-3233 Platnost od: Revize: Technický list 1. POPIS PŘEDMĚTU Specifikace

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear pro montáž na betonový sloup nebo příhradový stožár jmenovité napětí 15, 27 a 38 kv jmenovitý proud 630 A Venkovní

Více

Modulární přístroje a modulární rozvodnice

Modulární přístroje a modulární rozvodnice Modulární přístroje a modulární rozvodnice > jištění a ochrana obvodů > spínací přístroje > plastové domovní rozvodnice www.schneider-electric.cz Obsah Modulární rozvodnice Modulární přístroje Domae Modulární

Více

Skříňové VN rozváděče

Skříňové VN rozváděče Portfolia tech. řešení Skříňové VN rozváděče se vzduchovou izolací Aparamenta Compacta Divize VN rozváděčů Efacec Efacec je největší portugalskou průmyslovou skupinou světového významu, zaměřenou na vývoj

Více

Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. , SafeRing 36 a Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. , SafePlus 36.

Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6. , SafeRing 36 a Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6. , SafePlus 36. Kompaktní distribuční rozváděč izolovaný plynem SF 6, SafeRing 36 a Modulární kompaktní rozváděč izolovaný plynem SF 6, SafePlus 36 36 kv 2 Obsah Obsah Strana 1. Použití 4 7 2. Filozofi e projektu 8 9

Více

Proudové chrániče. Proudové chrániče 2pólové, typ AC-G Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC).

Proudové chrániče. Proudové chrániče 2pólové, typ AC-G Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). PROUDOVÉ CHRÁIČE, typ AC-G, A-G s podmíněným zkratovým proudem 0 ka. Speciální proudové chrániče omezující počet nežádoucích vypnutí. Zpoždění při vypnutí: 0 ms. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS PRŮVODNÍ DOKUMENTACE 019/06/2014 VNITŘNÍ ODPOJOVAČE SE SUVNÝM POHYBEM NOŽŮ pro napětí 25 kv ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 TYP QAS VŠEOBECNĚ Odpojovače typu QAS jsou speciální spínací přístroje. Jsou standardně

Více

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC160N. Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Modeion KOMPAKTNÍ JISTIČE BC6N Tento výrobek byl vyvinut za finanční podpory ze státních fondů prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. D Modeion BC6N OBCHODNÍ INFORMACE Jističe...D4 Odpínače...D5,

Více

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž

Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NAL pro vnitřní montáž Vzduchový odpínač typu NALF pro vnitřní montáž 12, 17,5, 25 a 36 kv, 400A, 630A a 1250A pro vnitřní montáž Obsah NAL/NALF 12-17,5-25 1. Všeobecně... 3 2. Standardní

Více

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A

LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A LIŠTOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 00 DO 160A Lištové pojistkové odpínače Třípólové pojistkové lištové odpínače do pro přímou montáž na přípojnice s roztečí 100 nebo 185 mm. Určeny pro pojistkové vložky

Více

ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 1 DO 250 A

ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 1 DO 250 A Řadový pojistkový odpínač FH1 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 1. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení tohoto

Více

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE Instalační stykače Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 24 V a.c., 230 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí.

Více

PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY

PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY ČEZ distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ČEPS PODNIKOVÁ NORMA ENERGETIKY Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení Aplikační příručka pro používání normy IEC 62271-100, normy IEC 62271-1

Více

E15. Řadové pojistkové odpínače

E15. Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH1 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 1. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení tohoto

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc. jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc. jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A 1 Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc Venkovní

Více

Profil společnosti... 4-5. Sortiment... 6-7. Popis vakuových stykačů... 8. Vakuové stykače 3,3kV... 9-10. Vakuové stykače 400А, 315A...

Profil společnosti... 4-5. Sortiment... 6-7. Popis vakuových stykačů... 8. Vakuové stykače 3,3kV... 9-10. Vakuové stykače 400А, 315A... 2 3 Profil společnosti...... 4-5 Sortiment... 6-7 Popis vakuových stykačů...... 8 Vakuové stykače 3,3kV...... 9-10 Vakuové stykače 400А, 315A........ 11-13 Vakuové stykače 450А......... 14-15 Vakuové stykače

Více

Katalog. Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci

Katalog. Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci Katalog Modulární přístroje a rozvodnice Řešení pro Vaši domovní elektroinstalaci Řešení pro domovní elektroinstalace Modulární kryty přístrojů Mini Opale str. 2, 11 plastové rozvodnice Mini Pragma str.

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

Varius E27 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 3 DO 630 A

Varius E27 ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 3 DO 630 A Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH3 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 3. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

Měřicí lišta MEgML. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika

Měřicí lišta MEgML. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřicí lišta MEgML Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřicí lišta MEgML Měřicí lišta MEgML 1/ Účel a použití Měřicí lišta MEgML se instaluje mezi sběrny a pojistkové nebo

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKR-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení

Více

Minia. PROUDOVÉ CHRÁNIČE Minia

Minia. PROUDOVÉ CHRÁNIČE Minia s nadproudovou ochranou OLE (6 ka)... C2 s nadproudovou ochranou OLI (0 ka)... C6 Příslušenství pro OLE, OLI... C2 OFE (6 ka)... C4 OFI (0 ka)... C7 Příslušenství pro OFE, OFI... C22 Základní pojmy, značky

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R. trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R trojpólové provedení dle standardu ČEZ jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače řady Fla 15/60 GB byly firmou DRIBO vyvinuty jako aplikace

Více

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme toto doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu

Více

VD4. Návod pro montáž, obsluhu a údržbu kv A ,5 ka

VD4. Návod pro montáž, obsluhu a údržbu kv A ,5 ka VD4 Návod pro montáž, obsluhu a údržbu 12 25 kv - 630 2500 A - 16 31,5 ka Pro Vaši bezpečnost! Ověřte si, že prostor instalace (prostory, oddělení a prostředí) je vhodný pro elektrické přístroje. Kontrolujte,

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

Nabídka. Řada 16 typů nabíjecích stanic:

Nabídka. Řada 16 typů nabíjecích stanic: Řada výrobků EVlink EVlink Parkoviště Stručně Nabídka Řada 16 typů nabíjecích stanic: > Samostatně stojící nebo nástěnná montáž > Nabíjení 7 kw nebo 22 kw > Zásuvka T2 > 1 nebo 2 zásuvky na nabíjecí stanici

Více

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A

ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení 125 až 3200 A ATyS d Dálkově ovládaný přepínač sítí se dvěma vstupy pro pomocné napájení Changeover switches new > > Pro méně důležité obvody > > OEM atys_d_00_a cat Silné stránky > > Relé pro indikaci provozu přepínače

Více

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor.

Ama Porter ICS. Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz. Oblasti použití. Označení. Provozní údaje. Provedení. Těsnění hřídele. Materiál. Motor. Katalogový sešit čerpadel 2539.1781-64 Ama Porter ICS Ponorné kalové čerpadlo 50 Hz Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic, s obsahem fekálií, čerpání kalové vody s dlouhými vlákny

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Vakuové vypínače OSM/TEL Venkovní vypínač (recloser) typu

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry, hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 6 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry, hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 6 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULÁTORU KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU RPM-K" (dále jen REGULÁTORU). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž,

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM60. Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM100

Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM60. Chrániče proudové s nadproudovou ochranou (RCBO s) Řada DM100 . Tabulka pro výběr chráničů proudových.4 Technická data chráničů proudových. hrániče proudové samostatné (R s) Řada P /.8 hrániče proudové s nadproudovou ochru (RO s) Řada M0.0.2 hrániče proudové s nadproudovou

Více

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů Jednofázové proudové relé K8AB-AS Ideální pro sledování proudu u průmyslových topných těles a motorů. Sledování nadproudu i podproudu. Manuální resetování a automatické resetování podporované jedním relé.

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ. RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY NOVÁ ŘADA MODULÁRNÍCH PŘÍSTROJŮ RX 3,TX 3 a DX 3 JIŠTĚNÍ, KTERÉ SPLŇUJE VAŠE POŽADAVKY SVĚTOVÝ SPECIALISTA PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Jističe str. 6 RX³ 6000 Jističe do 63 A Proudové chrániče

Více

V-Contact VSC-VSC/P. Návod pro montáž, obsluhu a údržbu 7,2/12 kv - 400 A

V-Contact VSC-VSC/P. Návod pro montáž, obsluhu a údržbu 7,2/12 kv - 400 A V-Contact VSC-VSC/P Návod pro montáž, obsluhu a údržbu 7,2/12 kv - 400 A Pro Vaši bezpečnost! Ověřte, že prostor instalace (prostory, oddělení a prostředí) je vhodný pro elektrické přístroje. Kontrolujte,

Více

Pojistkové lištové odpínače a pojistkové lišty typy XLBM / XUBM 160 1250 A / 400 690 V

Pojistkové lištové odpínače a pojistkové lišty typy XLBM / XUBM 160 1250 A / 400 690 V Pojistkové lištové odpínače a pojistkové lišty typy XLBM / XUBM 160 1250 A / 400 690 V ABB/NN 04/02CZ_06/05 Přístroje nízkého napětí Obsah: Všeobecný popis Přehled provedení Přehled příslušenství Objednací

Více

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení

KINAX WT 711 Programovatelný převodník úhlu otočení Vestavný přístroj Použití Převodník KINAX WT 711 (obr. 1 a 2) snímá bezkontaktně úhlovou polohu hřídele a převádí ji na vnucený stejnosměrný proud přímo úměrný měřené hodnotě. Díky své kompaktní konstrukci

Více

modulární přístroje pro diferenční obvodů

modulární přístroje pro diferenční obvodů řada 90 mcb modulární přístroje pro diferenční obvodů MTC JISTIČE (EN 60898) MT Icn [A] 4500 6000 Charakteristika C B C B D In [A] * Jistič s nulovym vodičem vlevo. 1P 1P+N 1P+N* 2P 3P 4P 1P 1P+N 2P 3P

Více

OSM. Venkovní výkonové vypínače 12kV,...20kA,...630A 15kV,...16kA,...630A 27kV,...12.5kA,...630A

OSM. Venkovní výkonové vypínače 12kV,...20kA,...630A 15kV,...16kA,...630A 27kV,...12.5kA,...630A OSM Venkovní výkonové vypínače 12kV,...20kA,...630A 15kV,...16kA,...630A 27kV,...12.5kA,...630A Venkovní výkonový vypínač (OSM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Mechanický kontakt 2. Šest HV průchodek 3. Napěťové

Více

Charakteristiky výrobku a přehled NV 5 - NV 6. Otáčkové pohony

Charakteristiky výrobku a přehled NV 5 - NV 6. Otáčkové pohony 52 Charakteristiky výrobku a přehled NV 5 - NV 6 NV 5 - NV 6 Charakteristiky výrobku Široký rozsah krouticích momentů Možné hřídele na míru Široký rozsah polohovacích časů Pevný kovový plášť Konstantní

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Pojistkové řadové odpínače typy XLP a SLP 100...630 A / 400...690 V

Pojistkové řadové odpínače typy XLP a SLP 100...630 A / 400...690 V Pojistkové řadové odpínače typy XLP a SLP 100...630 A / 400...690 V ABB/NN 04/01CZ_12/2008 Přístroje nízkého napětí Obsah: Všeobecný popis 3-pólové: XLP 000 XLP 00 XLP 1 XLP 2 / 3 4-pólové: SLP 00-3 Příslušenství

Více

Minia. JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) LPE

Minia. JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) LPE LPE JISTIČE LPE DO 63 A (6 ka) Řada jističů pro domovní, bytové a podobné elektrické rozvody do 63 A, 30/400 V a.c. a 60/0 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky

Více

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost.

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost. Modul má čtyři elektricky oddělené kontakty typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému kontaktu relé. Provozní teplota

Více

I. ELEKTROMAGNETY OVL ÁDACÍ

I. ELEKTROMAGNETY OVL ÁDACÍ I. ELEKTROMAGNETY OVL ÁDACÍ I.a ELEKTROMAGNETY OVL ÁDACÍ - STEJNOSMĚRNÉ STEJNOSMĚRNÝ EL. MAGNET typ MEVS 020, MEVS 026, MEVS 032 Použití K ovl ádání různých mechanizmů a zařízení s přímočarým pohybem.

Více

Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu.

Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu. Výkonové vypínače Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu. Podle principu můžeme vypínače rozdělit na: magnetické kapalinové (kotlové, máloolejové, vodní) tlakovzdušné

Více

Podpěrné transformátory proudu pro vnitřní provedení

Podpěrné transformátory proudu pro vnitřní provedení Podpěrné transformátory proudu pro vnitřní provedení TPU 4x.xx Nejvyšší napětí soustavy [kv] 3,6 až do 12 Zkušební napětí střídavé, 1 min. [kv] 10 až do 42 Zkušební napětí impulsní [kv] 40 až do 95 Jmenovitý

Více

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ

Varius PŘEHLED PROVEDENÍ PŘEHLED PROVEDENÍ Typ FH000 FH00 FH1 FH2 FH3 LTL4a Jmenovitý pracovní proud I e 160 A 160 A 0 A 400 A 630 A 1 600 A Jmenovité pracovní napětí AC/DC U e 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V Velikost 000

Více

www.eatonelektrotechnika.cz Vzduchové jističe IZM

www.eatonelektrotechnika.cz Vzduchové jističe IZM www.eatonelektrotechnika.cz Vzduchové jističe IZM Katalog Platnost od 1.1.2010 Eaton partner pro domovní a průmyslové instalace Instalační a jisticí přístroje pro montáž do rozváděčů Modulové jističe od

Více

Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G

Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G KBH Energy a. s. Na Spravedlnosti 1533 530 02 Pardubice, Czech Republic e-mail: kbh@kbh.cz www.kbh.cz Kompenzační kondenzátory FORTIS MKP G standard ČSN EN 60831-1,2 plynný impregnant, MKP G instalace

Více

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU

MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY STŘÍDAVÉHO PROUDU 09 2013 SWMU 31.5 Měřicí převodník střídavého proudu Vlastnosti s nebo bez pomocného napájení s integrovaným proudovým transformátorem montáž na DIN lištu vstupní měřená

Více

GEZE OKENNí TECHNIK A

GEZE OKENNí TECHNIK A GEZE okenní technika okenní techniky GEZE Přirozené větrání a zařízení pro odtah (RWA) BEWEGUNG MIT SYSTEM Obrázek na titulní a druhé straně: Lazaros Filoglou RWA a větrací technika GEZE větrací technika

Více

UniGear ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům se jmenovitým napětím do 24 kv

UniGear ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům se jmenovitým napětím do 24 kv Výrobky vysokého napětí UniGear ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům se jmenovitým napětím do 24 kv Obsah 1. UniGear ZS1 4 Popis 8 IEC

Více

[UA18/UA30] Nová řada ultrazvukových senzorů s mnohostranným využitím...více na str. 4

[UA18/UA30] Nová řada ultrazvukových senzorů s mnohostranným využitím...více na str. 4 [UA18/UA30] Nová řada ultrazvukových senzorů s mnohostranným využitím...více na str. 4 02 2 0 1 3 Waldmann Text: Alena Vojíková Flexibilní svítidlo pro optimální osvětlení pracovní plochy. TANEO Všude

Více

Elfa Plus Unibis TM. 27 Index. Rychlý přehled

Elfa Plus Unibis TM. 27 Index. Rychlý přehled 2 Výhody 6 Technická data 10 Modulové jističe Řada EPC 31N 11 Modulové jističe Řada EPC 451N 12 Modulové jističe Řada EPC 61N 13 Modulové jističe Řada EPC 101N 14 Modulové jističe Řada EPC 611 16 Modulové

Více

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0403 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM SOLARIS RRT 05 1. 1. URČENÍ Regulátor SOLARIS RRT 05 je určen k řízení automatického provozu solárních systémů vybavených slunečními kolektory

Více

Montážní návod CZ elektro. Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P

Montážní návod CZ elektro. Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P Montážní návod CZ elektro Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P Elektrická instalace konvektoru InFloor F1T a InFloor Plus F1T: Upozornění: Zapojovat regulátor otáček PAT

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

Kombinované svodiče - typ 1. Modulární DEHNventil. DEHNventil M TNC (FM) DEHNventil M TNS (FM) DEHNventil M TT (FM) DEHNventil M TN (FM)

Kombinované svodiče - typ 1. Modulární DEHNventil. DEHNventil M TNC (FM) DEHNventil M TNS (FM) DEHNventil M TT (FM) DEHNventil M TN (FM) 951 300 DV M TNC 255 951 305 DV M TNC 255 FM 951 300 4013364108134 4-1-1 970 g 1 Stk. 786,50 951 305 4013364108141 4-1-1 962 g 1 Stk. 854,00 951 400 DV M TNS 255 951 405 DV M TNS 255 FM 951 400 4013364108158

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

DELTAsingle Jednofázové elektroměry pro montáž na lištu DIN

DELTAsingle Jednofázové elektroměry pro montáž na lištu DIN DELTAsingle Jednofázové elektroměry pro montáž na lištu DIN ABB/NN 09/08CZ_0/06 Přístroje nízkého napětí 4,0 DELTAsingle Popis vlastností 2 DELTAsingle je elektronický elektroměr pro jednofázová měření

Více

ISM. Vnitřní vakuové vypínače 12kV,...31.5kA,...2000A

ISM. Vnitřní vakuové vypínače 12kV,...31.5kA,...2000A ISM Vnitřní vakuové vypínače 12kV,...31.5kA,...2000A Vnitřní vakuový vypínač (ISM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 1. Podpěrný izolátor 2. Horní výkonová svorka 3. Spodní výkonová svorka 4. Pohyblivý

Více

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí ABB/NN 09/02CZ_11/2007 Přístroje nízkého napětí Před připojením hliníkových vodičů (s průřezem 4 mm 2 ) zajistěte, aby kontaktní plochy těchto vodičů byly očištěny, zbaveny oxidační vrstvy a ošetřeny kontaktní

Více

Ložiskové jednotky se snímači... 957. Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967. Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu...

Ložiskové jednotky se snímači... 957. Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967. Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu... Mechatronika Ložiskové jednotky se snímači... 957 Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967 Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu... 969 Další jednotky vybavené snímači... 971 955 Ložiskové jednotky

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 11. 5. Základní parametry... 11. 7. Vzduchotechnické hodnoty... 14 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 11. 5. Základní parametry... 11. 7. Vzduchotechnické hodnoty... 14 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových vyústek (dále jen vyústek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3

Více

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Příloha 3 Technické parametry uváděné uchazečem Část A Kovově kryté rozvaděče VN Parametr Požadavek zadavatele Nabídka Země původu (umístění výrobního závodu) Označení typové řady kompaktních rozvaděčů

Více

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX stav 03.2009 strana A7.01

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX stav 03.2009 strana A7.01 Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série FEDOS E / DX v sobě kombinují dlouhodobě osvědčené vlastnosti čerpadel řady FEDOS s nejnovějšími požadavky v oblasti dávkovací techniky. Výhody pístových dávkovacích

Více

Pohony vrat. pohony stropní, boční a s teleskopickými rameny

Pohony vrat. pohony stropní, boční a s teleskopickými rameny Pohony vrat pohony stropní, boční a s teleskopickými rameny 7. pohony vrat 7.1 stropní pohony 7.2 boční pohony 7.3 pohony s teleskopickými rameny Pohony vrat, stropní pohony Spin SN6011 Sada elektromechanického

Více

ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts.

ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts. ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes/ Elektrické stanice Ing. Václav Schamberger 1 Technické normy

Více

Příloha 3. Příloha 3a Technické parametry uváděné uchazečem

Příloha 3. Příloha 3a Technické parametry uváděné uchazečem Příloha 3 Příloha 3a Technické y uváděné uchazečem Prodávající uvede do tabulky k ům požadovaným m skutečné y nabízeného zařízení. Název výrobku Skříň kabelová SP 100 Typové označení Výrobce Země původu

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série FEDOS E / DX v sobě kombinují dlouhodobě osvědčené vlastnosti čerpadel řady FEDOS s nejnovějšími požadavky v oblasti dávkovací techniky. Výhody pístových dávkovacích

Více

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele

Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele F001-5/C Proporcionální řízení: průvodce pro uživatele 1 2 3 Co je to proporcionální řízení? Elektrohydraulické proporcionální řízení moduluje hydraulické parametry v souladu s elektronickými referenčními

Více

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 Řada 34 5 mm úzké síťové relé vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvy šenou citlivostí (170 mw) C/DC ovládání pomocí patice bezpečné oddělení

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Proudové chrániče MINIA PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE ( ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých

Více

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv

Návod pro montáž, obsluhu a údržbu. EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu EK6 Uzemňovač 36 KV / 40,5 kv Vaše bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu : Instalujte

Více

Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky

Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky BG -PRÜFZERT BG -PRÜFZERT BG -PRÜFZERT Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky Obsah Použití světelných závor ke kontrole nebezpečného prostoru... 2 Aplikace doprava palety do nebezpečného

Více

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly.

J7MN. Schválení podle norem. Motorový jistící spouštěč (MPCB) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Přídavné kontaktní moduly. Motorový jistící spouštěč (MPCB) J7MN ) Systém MPCB (krytí motoru : TŘÍDA 10) Rotační a palcové typy Jmenovitý provozní proud = 12 A, 25 A, 50 A a 100 A Spínací výkon do 12,5 A = 100 ka/400 V Pevné vypínání

Více

Výběrové tabulky Ovládací zařízení Elektronické časovače E 234

Výběrové tabulky Ovládací zařízení Elektronické časovače E 234 E 34 CDC 51 089 F0b06 Jmenovité Řídící Objednací Bbn Cena Cenová Hmotnost Balící ovládací vstup údaje za 1 ks skupina 1 ks jednotka napětí V Typ Objednací číslo EAN kg ks Multifunkční časovače E 34 CT-MFD:

Více