D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB"

Transkript

1 D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Identifikační údaje projektanta Zpracovatel dokumentace :, IČO: Zodpovědný projektant : Ing. Renata Novotná, mob Číslo autorizace : ČKAIT , autorizov.inženýr pro pozemní stavby Sídlo :, Datum: : březen 2015 D.1.4- Technika prostředí staveb - 1 -

2 Zařízení pro vytápění staveb a.1 Zdroj tepla V současnosti je hlavním zdrojem tepla pro dům je plynový kotel. Ten bude i nadále sloužit pro potřeby nerekonstruované části domu. Pro nově rekonstruovanou část domu je navrženo nové teplené čerpadlo vzduch-voda, např. PUHZ-HRP125YHA od společnosti Mitshubishi. Výkon tepelného čerpadla je navržen tak, aby do budoucna pokrýval tepelnou ztrátu celého objektu po rekonstrukci a kompletním zateplení. Tepelné čerpadlo bude umístěno vedle domu (západním směrem) a bude napojeno na akumulační nádrž o objemu 750 litrů, např. PAST 750, s průtokovým ohřevem TUV. Jako záložní zdroj budou v nádrži umístěny elektrické patrony. Navržena je horizontální otopná soustava s otopnými tělesy s termostatickými hlavicemi. Topný okruh bude proveden dle výkresové dokumentace. Regulace systému bude provedena pomocí prostorového termostatu, který bude umístěn v referenční místnosti. Otopná tělesa budou regulována pomocí termostatických hlavic. Doplňkovým zdrojem tepla pro dům budou krbová kamna umístěná v obývacím pokoji a také elektrické podlahové rohože v kuchyni, koupelně, WC a na chodbě. Zdrojem tepla pro ohřev TUV bude rovněž tepelné čerpadlo na pojené na akumulační nádrž s průtokovým ohřevem TUV. - Celková vypočtená tepelná ztráta objektu (rekonstruovaná část).. 22,808 (6,518) kw - Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla...69,40 kwh/m3, rok - tepelná charakteristika objektu g o = 0,86 Wm -3 K -1 - oblastní výpočtová teplota.... t e = -12 C - průměrná teplota v topném období.... t es = 4,1 C - délka topného období.....d = 234 dní - výpočet zpracován výpočtovým program TEPLO 2009, TEPZTRAT 2009 Svoboda software dle novelizované ČSN EN 12831, ČSN a STN D.1.4- Technika prostředí staveb - 2 -

3 a.2 Tepelné ztráty místností teplotní spád 75/55 C 50/40 C číslo místnosti označení místnosti vypočtená tepelná ztráta vypočtená ztráta po celkovém zateplení navrhovaný výkon těles navrhovaný výkon těles po zateplení navržené těleso 101 Zádveří /600/ Chodba /600/ Pokoj /900/ Tech. míst WC /600/ Koupelna /600/800, KLC Obývák+Jídelna /900/800, KLC Ložnice /900/ Zádveří+WC původní /900/ Chodba původní Pokoj původní /600/ Komora původní Koupelna původní 400 KLC Kuchyň původní /600/ Obývák původní /600/1600 Celkem ,65% a.3 Systém a rozvody Dle požadavku investora byl navržen dvoutrubkový horizontální systém s nuceným oběhem topné vody k otopným tělesům s teplotním spádem 70/50 před zateplením, po té 55/45 C. Rozvody k otopným tělesům budou provedeny z měděných trubek 12x1,0-28x1,5 vedených v podlahách. Veškeré měděné rozvody a připojovací podlahové potrubí budou opatřeny tepelnou návlekovou izolací z pěnového polyethylenu. Min. tloušťka tepelné izolace bude dle platné vyhlášky Sb.193/2007. Odvzdušnění dvoutrubkového horizontálního teplovodního vytápění bude v nejvyšším místě a pomocí otopných těles. Zabezpečení systému (vyrovnání změn objemové roztažnosti vody a udržení tlakové hladiny v předepsaných mezích) bude zajištěno dle ČSN uzavřenou expanzní nádobou. a.4 Otopná tělesa D.1.4- Technika prostředí staveb - 3 -

4 K vytápění objektu jsou navržena desková otopná tělesa KORADO Radik VK. Desková tělesa budou vybavena termostatickými ventily HEMEIER K a regulačním šroubením HEIMEIER VEKOLUX N. V referenční místnosti, kde bude osazen pokojový termostat, nebudou osazeny termostatické hlavice. Tělesa budou uchycena pomocí jednoduchých konzol. V prostoru koupelny bude osazeno trubkové těleso KORADO Koralux Linear Max, které bude rovněž osazeno elektrickým topným tělesem a také elektrickým regulátorem teploty RE10A. Těleso bude uchyceno pomocí příchytek. Jako doplňkový zdroj tepla jsou do kuchyně, koupelny, chodby a WC navrženy elektrické topné rohože. a.5 Regulace Regulace systému bude zajištěna použitím ekvitermní regulace (venkovní čidlo na severní fasádě a prostorový termostat v 1.NP). Otopná tělesa budou regulována pomocí pomocí termostatických hlavic. Elektrické topné rohože budou regulovány pomocí samostatného termostatu. b) Zařízení vzduchotechniky Digestoř bude odvětrána přes střechu objektu. Krb má přisávání v podlaze. c) Zařízení zdravotně technických instalací Vodovod Objekt jako zdroj vody využívá studnu. Nové rozvody budou provedeny pouze v rekonstruované části domu. Základním předpisem pro projekt a realizaci stavby je ČSN Vodovodní přípojky, ČSN , ČSN EN Vnitřní vodovody, ČSN Vodovodní potrubí, ČSN Výpočet vnitřních vodovodů, ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vč. souvisejících norem a předpisů. Venkovní potrubí Není součástí projektu Vnitřní vodovod Základním předpisem pro projekt y je ČSN Vodovodní přípojky, ČSN , ČSN EN Vnitřní vodovody, ČSN Vodovodní potrubí a ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení vč. souvisejících norem a předpisů, ČSN Výpočet vnitřních vodovodů. Od uzávěru bude vedeno k jednotlivým výtokovým bateriím, zařízením a k zásobníku teplé vody. Rozvody vody budou provedeny z polypropylenu PP typ 3, tlakové řady PN 16. Potrubí bude k jednotlivým zařizovacím předmětům vedeno v podlaze nebo v drážce ve stěně. Potrubí bude v celém rozsahu izolováno trubicemi z pěnového polyetylenu dle vyhlášky 193/2007. D.1.4- Technika prostředí staveb - 4 -

5 Ohřev teplé vody bude zajištěn průtokovým způsobem v akumulačním zásobníku o objemu 750 litrů pomocí nerezového výměníku. K uzavírání budou na potrubí u ohřívače osazeny kulové kohouty a zabezpečovací zařízení expanzní nádoba. Baterie budou použity pákové, u umyvadel a dřezu stojánkové. Pro připojení pračky a myčky budou osazeny výtokové ventily studené a teplé vody pro případné napojení třícestného mísícího ventilu ESBE s nastavitelnou teplotou. Spotřeba vody - průměrná denní spotřeba vody.....qp = 725 l/den = 0,73 m3/den l/os.,den, 5 osob - roční spotřeba vody Qr = 0,73 x 365 = 265 m3/rok - podíl TUV bude cca 30% Kanalizace Odpadní splaškové vody budou z rodinného domu svedeny svodným potrubím do stávající kanalizace. Odvod dešťové vody bude rovněž zachován stávající, tedy do jednotné kanalizace. Na tuto kanalizaci budou napojeny 2 nové dešťové svody. Základním předpisem pro projekt a realizaci stavby je ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN , ČSN EN Vnitřní kanalizace a ČSN prostorové uspořádání sítí technického vybavení vč. souvisejících norem a předpisů. Kanalizační přípojka Neřeší se. Vnitřní kanalizace Svodné potrubí bude provedeno z kanalizačních hladkých trubek a tvarovek z PVC z KG- SYSTÉMU (PVC). Svislé a připojovací odpadní potrubí bude provedeno z odpadních trubek a tvarovek z polypropylenu z HT-SYSTÉMU (PPs). Připojovací potrubí budou vedena v drážkách ve stěnách a zaomítnuta nebo v podlaze. Všechny zařizovací předměty a zařízení budou na připojovací potrubí napojeny přes zápachové uzávěry. Svislé odpadní potrubí na WC v koupelně bude vyvedeno nad střechu a zakončeno střešní ventilační soupravou HUTTERER+LECHNE. Odpadní potrubí ukončená v objektu budou osazena přivzdušňovací hlavicí HUTTERER+LECHNER HL a zápachové uzávěry myčky nádobí a pračky budou vybaveny přivzdušňovacím ventilem. Zařizovací předměty budou použity běžné umyvadla pro stojánkové baterie, zavěšené kombi klozety s vestavěnými nádržkami, rohová vana a sprchový kout. Množství odpadních vod - množství splaškových vod. Qs = 5 osob x 145 l/osoba den = 725l/den = 0,73m3/den - množství dešťových vod.qd = r x A x C = 0,025 x 287 x 1,0 = 7,18 l/s D.1.4- Technika prostředí staveb - 5 -

6 d) Vnitřní plynovod Není součástí projektu e) Vnitřní elektroinstalace Stávající elektroměrový rozvaděč společností ČEZ je instalován v zádveří (nerekonstruovaném). Z tohoto rozvaděče, který slouží v současnosti jako hlavní rozvaděč bude odjištěn vývod do nového podružného rozvaděče RD1, který bude umístěn ve druhém zádveří (rekonstruovaném). Proudové soustavy Světelné a silnoproudé rozvody: 3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C napájení RE a RD 3PEN AC 50Hz, 400/230V, síť TN-S ostatní instalace Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN bude provedena jako ochrana základní samočinným odpojením od zdroje, která bude ve vytipovaných místnostech zvýšena proudovým chráničem, případně doplňujícím pospojováním. Slaboproudé rozvody: Domovní telefon 12V Energetické údaje celkově Pi[kW] souč. Pp[kW] osvětlení 4,50 0,60 2,70 zásuvky 4,00 0,20 0,80 vaření 16,00 0,60 9,60 TUVakumulační 6,00 1,00 6,00 topení 8,00 0,70 5,60 pračka, myčka 6,00 0,50 3,00 motory 2,00 0,50 1,00 celkem: 46,50 0,62 28,70 Předpokládané bilanční údaje : Hlavní jistič před elektroměrem: Intenzita osvětlení (rodinný dům): Pp= 28,70 [kw] I výp.= 43,61 [A] In = 3x32A char.b Ep = lx Vnější vlivy Provedení příslušného požadavku ČSN podle ČSN , tab. 32-NM: - v běžných místn.: AB 5 - prostř. normální podle tab NM 1 - st. ochr. IP x0 - v koupelnách: AB 5, AD 1 - prostř. normální podle tab NM 1 - st. ochr. IP x0 - ve sprchách: AB 5, AD 5 - zvlášť nebezpečné podle tab NM 3 - st. ochr. IP x5 - ve venkovních prost.: AB 8, AD 3 - zvlášť nebezp. podle tab NM 3 - st. ochr. IP x3 - dtto pod přístřeškem: AB 3, AB 4, AD 1 - nebezpečné podle tab NM 2 - st. ochr. IP x3 D.1.4- Technika prostředí staveb - 6 -

7 Ochrana proti přetížení, zkratu, přepětí Ochrana proti přetížení a zkratu bude provedena jističi a pojistkami. První stupeň ochrany proti přepětí bude proveden svodiči přepětí třídy B SALTEK FLP- A35-0,9 instalovanými v rozvaděči RD. Druhý stupeň ochrany proti přepětí bude proveden svodiči přepětí třídy C SALTEK SLP- 275V/3 (s výměnnými moduly), instalovanými v rozvaděči RD (za 1.stupněm). Třetí stupeň ochrany proti přepětí bude proveden svodiči přepětí třídy D, instalovanými ve vybraných zásuvkách dle výběru investora (např. domovní zásuvky u zásuvek STA). V tomto projektu je navrženo chránit silové zásuvky u zásuvek STA (společné televizní antény). Celkové schéma zapojení: Ze stávajícího elektroměrového rozvaděče RE bude odjištěn vývod do podružného rozvaděče RD1 v rekonstruované části domu. Měření spotřeby el.energie Fakturační měření spotřeby el.energie rodinného domu bude provedeno v elektroměrovém rozvaděči RE, instalovaném v nice ve stěně, jako měření přímé dvoutarifní. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž a typ a provedení rozvodnice bude shodný s typem schváleným příslušným rozvodným závodem /viz technické podmínky ČEZ distribuce a.s./. Hlavní jistič před elektroměrem.3x32a charb Světelná a silnoproudá instalace Návrh osvětlení respektuje příslušné ČSN (zejména ČSN ). S ohledem na charakter objektu jsou navržena zářivková svítidla, podle toho jsou určeny výkony. Konkrétní typy svítidel budou určeny investorem po dohodě s dodavatelem při dodržení předepsaného min.krytí a provedení: Venkovní prostředí min.ip43 Umývací prostor min.ipx1 a provedení izolantu tř.ii (dle ČSN ) Osvětlení je ovládáno spínači umístěnými u vstupu do jednotlivých prostor. Spínače budou instalovány ve výšce cca 1200mm, zásuvky 300mm, 1000mm (v kuchyňské lince) a 1200mm nad podlahou (do přístrojových krabic KP67/1). Barevné provedení vypínačů a zásuvek je uvažováno v bílé barvě. Z objektu do zahrady bude instalována ochranná trubka (ukončená mimo zpevněný povrch) jako rezerva pro zatažení napájecího kabelu zahradního osvětlení. V rámci silnoproudé instalace bude provedeno napájení zásuvek, případě jiných technologických zařízení. Zásuvky pro napájení sporáku, lednice a myčky budou instalovány pod kuchyňskou linkou přesné umístění koordinovat s dodavatelem kuchyňské linky. U vrat bude připraven kabelový vývod (ukončený v krabici IP54) pro napájení vrat. Zásuvky v místnosti koupelna a zásuvky ve venkovním prostředí musí být napájeny přes proudový chránič s jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem nejvýše delta I = 30mA (dle ČSN , ČSN ). Zásuvka v koupelně bude umístěna v zóně 3 ve výši alespoň 1,2 m nad podlahou, pokud je těsně u hranice s umývacím prostorem. Je-li umístěna níže, musí být vzdálena svým nejbližším okrajem aspoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru. D.1.4- Technika prostředí staveb - 7 -

8 Jakákoliv zásuvka instalovaná vně zóny 3, ale uvnitř místnosti musí být opatřena ochranou jako pro zónu 3. Objekt je větrán přirozeně. Ohřev TUV je řešen průtokovým ohřevem v akumulační nádrži. Vytápění je teplovodní, zdrojem tepelné čerpadlo, elektrické topné, doplňkový krb bez výměníku a elektrické topné rohože. Pospojování V objektu rodinného domu bude provedeno hlavní ochranné pospojování (dle ČSN a ČSN ) na hlavní ochrannou přípojnici HOP (typová přípojnice) vodiči CY6. Na HOP, instalovanou v krabici KT250 pod rozvaděčem RD, budou připojeny veškeré rozsáhlé vodivé části objektu (zejména vodovodní a plynové potrubí, systém UT, přípojnice PEN v rozvaděči RD, případné ocelové konstrukce ) a je uzemněna zemnící soustavou vodičem FeZn 10mm. Ve vyznačených místnostech je provedeno doplňující ochranné pospojování vodičem CY4 dle ČSN a ČSN Slaboproudá instalace Domovní telefon neřeší se Vytrubkování pro televizní anténu (STA) Pro rozvod televizní antény (STA) bude provedeno vytrubkováním inst.trubkami 16mm pod omítkou a pevně na povrchu (podkroví). Vytrubkování bude provedeno do vyznačených místností, kde budou rozvody ukončeny přístrojovými krabicemi KP67/1, ve výšce cca 300mm nad podlahou, pro osazení účastnickými zásuvkami (TV+R+STA) v provedení Tango. Vytrubkování bude provedeno z prostoru přípojky kabelové televize. Všeobecně Světelná a silnoproudá instalace je provedena pětivodičově, běžným způsobem pod omítkou, vodiči CYKY, případně CYKYLo. Kde nebude možné vodiče uložit pod omítku, bude provedeno přirabicování. Instalace, pokud je umístěna na dřevěných částech stavby, (krovech apod.), bude provedena podle ČSN a ČSN EN Dimenzování vodičů podle ČSN a ČSN Pro ukládání elektrického vedení do stropů a podlah platí ČSN "Kladení elektrických vedení do stropů a podlah". Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou určeny "Instalační zóny". Vodorovné instalační zóny, šířka 300 mm: Zóna vodorovná - horní je od 150 do 450 mm pod dokončeným stropem. Zóna vodorovná - dolní je od 150 do 450 mm nad dokončenou podlahou. Zóna vodorovná - střední je od 900 do 1200 mm nad dokončenou podlahou, užívá pouze v místnostech s pracovních plochou u zdi. Svislé instalační zóny, šířka 200 mm (vedou od horního povrchu podlahy k spodnímu povrchu stropu): Zóna svislá - dveřní je od 100 mm do 300 mm vedle dveřního otvoru (hrubé stavby). Zóna svislá - okenní je od 100 mm do 300 mm vedle okenního otvoru (hrubé stavby). Zóna svislá - rohová je od 100 mm do 300 mm vedle rohu místnosti (hrubé stavby). D.1.4- Technika prostředí staveb - 8 -

9 Vnitřní elektrické rozvody se provedou dle ČSN , změna 2, ČSN , koupelna, sprchový kout, umývárna, umývací prostor v kuchyňce dle ČSN Vytrubkované trasy budou vhodně doplněny protahovacími krabicemi. Instalace bude přizpůsobena konkrétnímu provedení interiérové části. Vnitřní slaboproudá vedení musí být uloženy v min.vzdálenosti 20cm od silových rozvodů. Při souběhu a křižování se silovým vedením je nutné dodržet ČSN ). Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revize elektro dle ČSN Televizní a rozhlasová anténa: Provedena je pouze přípravná montáž pro STA. Stoupací vedení i odbočky bude v inst. trubkách 16mm pod omítkou, založen je protahovací vodič CY CIN1. Odbočovače budou osazeny v krabicích KO 125, odbočky budou zakončeny v zásuvkách pro přípojku STA. Zesilovací jednotka antény bude umístěna v horním podlaží domu., kam je také přiveden vývod z rozvaděče RD pro její napájení. Provedení přípravné montáže pro STA projektant elektro konzultoval s odbornou firmou, která může provést osazení příslušné instalace. Hromosvod: Z důvodů ochrany před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji je doporučeno objekt vybavit hromosvodem. V Jezbořicích v březnu 2015 ing. Renata Novotná autorizovaný inženýr pro pozemní stavby tel D.1.4- Technika prostředí staveb - 9 -

10 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA dle ČSN EN 12831, ČSN a STN Ztráty 2009 Kovařík Název objektu : Zpracovatel : Atelier Novotná Zakázka : Datum : Varianta : Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : C Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m : 8.6 C Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 : 1.45 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m : 21.1 C Půdorysná plocha podlahy objektu A : m2 Exponovaný obvod objektu P : 75.1 m Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V : m3 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu : 0.0 % Typ objektu : bytový Číslo místnosti : 101 Název místnosti : Zádveří Půd. plocha A : 14.9 m2 Objem vzduchu V : 24.5 m3 Exp. obvod P : 7.4 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 20.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce S e = W/K S e = W/K S e = W/K Okno Z e = W/K Vstupní dveře e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 310 W, tj. 1.5 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 133 W, tj. 5.3 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 443 W, tj. 1.9 % z celkové ztráty objektu D.1.4- Technika prostředí staveb

11 Číslo místnosti : 102 Název místnosti : Chodba Půd. plocha A : 23.1 m2 Objem vzduchu V : 46.3 m3 Exp. obvod P : 3.2 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 20.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce S e = W/K Okno e = W/K Dveře e = W/K B e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K S f,i = W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 408 W, tj. 2.0 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 252 W, tj % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 659 W, tj. 2.9 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 103 Název místnosti : Pokoj Půd. plocha A : 20.4 m2 Objem vzduchu V : 34.9 m3 Exp. obvod P : 8.6 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 22.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce S e = W/K S e = W/K S e = W/K Dveře e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 466 W, tj. 2.3 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 202 W, tj. 8.0 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 668 W, tj. 2.9 % z celkové ztráty objektu D.1.4- Technika prostředí staveb

12 Číslo místnosti : 104 Název místnosti : Tech. míst. Půd. plocha A : 7.4 m2 Objem vzduchu V : 12.8 m3 Exp. obvod P : 2.7 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 20.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce S e = W/K Okno e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 372 W, tj. 1.8 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 70 W, tj. 2.8 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 442 W, tj. 1.9 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 106 Název místnosti : WC Půd. plocha A : 4.2 m2 Objem vzduchu V : 6.1 m3 Exp. obvod P : 2.2 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 20.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce S e = W/K Okno e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 255 W, tj. 1.3 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 33 W, tj. 1.3 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 288 W, tj. 1.3 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 107 Název místnosti : Koupelna Půd. plocha A : 9.6 m2 Objem vzduchu V : 17.7 m3 Exp. obvod P : 3.8 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 24.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce D.1.4- Technika prostředí staveb

13 S e = W/K Okno e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K S f,i = W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 759 W, tj. 3.7 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 108 W, tj. 4.3 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 867 W, tj. 3.8 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 108 Název místnosti : Obývák+Jíde Půd. plocha A : 33.7 m2 Objem vzduchu V : 70.2 m3 Exp. obvod P : 7.8 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 22.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce Výměna n50 : 2.0 1/h Činitelé e + epsilon : S e = W/K Okno e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K S f,i = W/K S f,i = W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 1405 W, tj. 6.9 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 405 W, tj % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 1811 W, tj. 7.9 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 109 Název místnosti : Ložnice Půd. plocha A : 20.8 m2 Objem vzduchu V : 42.2 m3 Exp. obvod P : 3.7 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 20.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce D.1.4- Technika prostředí staveb

14 S e = W/K Okno e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 1110 W, tj. 5.5 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 230 W, tj. 9.2 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 1340 W, tj. 5.9 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 110 Název místnosti : Zádveří+WC Půd. plocha A : 12.9 m2 Objem vzduchu V : 23.5 m3 Exp. obvod P : 10.5 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 20.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce Výměna n50 : 2.0 1/h Činitelé e + epsilon : S e = W/K S e = W/K Okno e = W/K Dveře e = W/K C e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 2554 W, tj % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 128 W, tj. 5.1 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 2682 W, tj % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 112 Název místnosti : Chodba Půd. plocha A : 12.4 m2 Objem vzduchu V : 23.5 m3 Exp. obvod P : 10.5 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 20.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce Výměna n50 : 2.0 1/h Činitelé e + epsilon : S e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K S f,i = W/K D.1.4- Technika prostředí staveb

15 S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 1302 W, tj. 6.4 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 128 W, tj. 5.1 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 1430 W, tj. 6.3 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 113 Název místnosti : Pokoj Půd. plocha A : 16.4 m2 Objem vzduchu V : 32.5 m3 Exp. obvod P : 4.1 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 20.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce S e = W/K Okno e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 2170 W, tj % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 177 W, tj. 7.0 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 2347 W, tj % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 114 Název místnosti : Komora Půd. plocha A : 3.0 m2 Objem vzduchu V : 5.2 m3 Exp. obvod P : 1.1 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 20.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce S e = W/K Okno e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 362 W, tj. 1.8 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 28 W, tj. 1.1 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 390 W, tj. 1.7 % z celkové ztráty objektu D.1.4- Technika prostředí staveb

16 Číslo místnosti : 115 Název místnosti : Koupelna Půd. plocha A : 3.7 m2 Objem vzduchu V : 6.8 m3 Exp. obvod P : 1.4 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 24.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce S e = W/K Okno e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K S f,i = W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 807 W, tj. 4.0 % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 42 W, tj. 1.7 % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 849 W, tj. 3.7 % z celkové ztráty objektu Číslo místnosti : 116 Název místnosti : Kuchyň Půd. plocha A : 23.1 m2 Objem vzduchu V : 46.9 m3 Exp. obvod P : 8.4 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 22.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce Výměna n50 : 2.0 1/h Činitelé e + epsilon : S e = W/K Okno e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 3762 W, tj % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 271 W, tj % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 4033 W, tj % z celkové ztráty objektu D.1.4- Technika prostředí staveb

17 Číslo místnosti : 117 Název místnosti : Obývací pok Půd. plocha A : 25.6 m2 Objem vzduchu V : 52.6 m3 Exp. obvod P : 10.2 m Počet na podlaží : 1 Teplota Ti : 22.0 C Typ vytápění : převažující přirozená konvekce S e = W/K Okno e = W/K B e = W/K A Gw= W/K S f,i = W/K S f,i = W/K Ztráta prostupem Fi,T : 4256 W, tj % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 304 W, tj % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : 4560 W, tj % z celkové ztráty objektu TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č. 1 Ztráta prostupem Fi,T : W, tj % z celkové ztráty prostupem objektu Ztráta větráním Fi,V : 2510 W, tj % z celkové ztráty větráním objektu Ztráta celková Fi,HL : W, tj % z celkové ztráty objektu ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ: Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : C Označ. Název Tep- Vytápěná Objem Celk. % z Podíl p./č.m. místnosti lota plocha vzduchu ztráta celk. FiHL/(Ti-Te) Ti Af[m2] V [m3] FiHL[W] FiHL [W/K] 1/ 101 Zádveří % / 102 Chodba % / 103 Pokoj % / 104 Tech. míst % / 106 WC % / 107 Koupelna % / 108 Obývák+Jíde % / 109 Ložnice % / 110 Zádveří+WC % / 112 Chodba % / 113 Pokoj % / 114 Komora % / 115 Koupelna % / 116 Kuchyň % / 117 Obývací pok % Součet: % CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL kw % D.1.4- Technika prostředí staveb

18 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T kw 89.0 % Součet tep. ztrát větráním Fi,V kw 11.0 % Tep. ztráta prostupem: Plocha: Fi,T/m2: S kw 0.4 % 19.1 m2 4.4 W/m2 S kw 0.3 % 7.9 m2 9.0 W/m2 S kw 0.2 % 7.6 m2 4.8 W/m2 Okno Z kw 0.1 % 0.8 m W/m2 Vstupní dveře kw 0.4 % 2.4 m W/m2 B kw 0.6 % 35.3 m2 4.0 W/m2 A kw 1.6 % m2 2.7 W/m2 S kw 0.0 % 75.5 m2 0.0 W/m2 S kw 9.7 % 57.4 m W/m2 Okno kw 3.1 % 20.4 m W/m2 Dveře kw 2.4 % 9.8 m W/m2 B kw 1.9 % 93.8 m2 4.6 W/m2 B kw 0.1 % 5.0 m2 4.5 W/m2 S kw -0.0 % 28.5 m2-0.0 W/m2 S kw -0.0 % 60.5 m2-0.0 W/m2 S kw 0.1 % 3.2 m2 4.4 W/m2 S kw 0.2 % 6.0 m2 6.8 W/m2 S kw 0.0 % 56.8 m2 0.0 W/m2 S kw 17.8 % 90.9 m W/m2 S kw 2.8 % 14.9 m W/m2 S kw 0.7 % 9.8 m W/m2 C kw 5.4 % 12.9 m W/m2 A kw 4.1 % 97.1 m2 9.7 W/m2 S kw 0.0 % 8.4 m2 0.0 W/m2 B kw 37.1 % 84.7 m W/m2 S kw -0.0 % 25.1 m2-0.0 W/m2 S kw -0.0 % 52.5 m2-0.0 W/m2 PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ: Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN (1994): q,c = 0.91 W/m3K Spotřeba energie na vytápění - STN , Zmena 5 (1997): E1 = kwh/m3,rok PŘIBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN (2002): Uvažované hodnoty : - obestavěný objem Vb = m3 - průměr. vnitřní teplota Ti = 21.1 C - vnější teplota Te = C - násobnost výměny n = 0,5 1/h - prům. výkon int. zdrojů tepla = 4 W/m2 - propustnost oken g = 0,5 - energie slun. záření = 200 kwh/m2,a Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí zadání není popis orientací oken a jejich propustností. Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt: Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv: Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs: Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi: Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh: kwh/a 8171 kwh/a 1673 kwh/a 4626 kwh/a kwh/a Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla E1 = kwh/m3,rok PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY: Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T: Plocha obalových konstrukcí budovy A: Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim: Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em W/K m W/m2K 0.86 W/m2K D.1.4- Technika prostředí staveb

19 STOP, Ztráty 2009 D.1.4- Technika prostředí staveb

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU

TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU: Rodinný dům s komíny SCHIEDEL JMÉNO A PŘIJÍMENÍ AUTORA: Luděk Šimoník JMÉNO A PŘIJÍMENÍ VEDOUCÍHO PROJEKTU: ing. Libor Dubčák NÁZEV ŠKOLY: Střední průmyslová škola

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény Příloha A 1 PŘÍLOHA A Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení Počet minimální v souladu s ČSN 33 21 30 Zvýšený Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY INVESTOR: OBEC SÁDEK, SÁDEK 116, 572 01 POLIČKA TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro stavební povolení D - ZTI Polička, srpen 2006 z.č. 00306 Vypracoval:

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

MIROSLAV ŠAROUN - Projekce elektro ČKAIT-0601764 Komenského n. 1041, LITOMYŠL Akce : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY A.č. 362-/101 NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY Z.č. 362-06 k.ú. Sádek u Poličky, st.p.č. 8/5,

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

*mupox002ljqi* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne

*mupox002ljqi* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox002ljqi* MUPOX002LJQI Vaše zn.: ze

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Objekt: Město Moravský Krumlov letní koupaliště nám. Klášterní 125 Sídliště 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov okr. Znojmo okr. Znojmo Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Elektroinstalace

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Akce: Novostavba rodinného domu na ppč. 904/24 v k.ú. Těškov Investor: Martin Knittich, nar. 9.11.1970, Masarykovo Náměstí 114, 338 08 Zbiroh Miroslava

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva

PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva Identifikační údaje zakázky Číslo zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD PRO-019-13-P NISOU, Husova 490, 46802

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011

Stavební popis firmy D.E.E.D. 2011 Stavební popis rodinných domů D.E.E.D. a.s. 2011 je v rozsahu od horní hrany spodní stavby v základním stupni vybavení. ROZSAH A PARAMETRY UZAVŘENÉ HRUBÉ STAVBY ZVENKU DOKONČENÉ 1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Základní technické údaje Napětí: Příkon: Měření: Soustava: Ochrana:

Více

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č.

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č. LaD projekt, s.r.o. - 1- A.č. HJ120801 Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Z.č. HJ120801 A.č. HJ120801 Textová část F.1.4.g zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT B3 SLAVONÍN OBSAH: A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) Konstrukce a povrchové úpravy základy svislé

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

1. Podklady pro řešení projektu

1. Podklady pro řešení projektu PROJEKT / PROJECT REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU parc.č. 289/2, 289/3 k.ú. Braník Jeremenkova 959/80, Praha 4 INVESTOR / CLIENT Hana Kovářová, Otín 279, Jindřichův Hradec, Otín, 377 01 Radek Kupka, Havírna

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Stavebník: Obec Dolany, Dolany 125, 339 01 Klatovy Projektant: : Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček, s.r.o. Denisova 93/I, 339

Více

F.Dokumentace objektů

F.Dokumentace objektů Karel Sadílek Zak.číslo: projekční činnost Počet listů: 7 Žitná 1955,688 01 Uh.Brod PROJEKT STAVB Y Dokumentace pro provedení stavby F.Dokumentace objektů 1. Pozemní objekt : 02 Přístavba zimních zahrad

Více

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE: ÚVOD : Projekt pro stavební povolení řeší opravu elektroinstalace silnoproudu pro objekt 1.ZŠ Most pavilon tělocvičny. Jedná se o část tělocvičny, včetně připojených prostor. Projekt řeší instalaci osvětlení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. Rozsah projektu 2. Hlavní rozvody a napájení 3. Základní technické údaje 4. Silnoproudá elektroinstalace 5. Záver TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň:

101 TEXTOVÁ ČÁST. Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437, Kutná Hora. D Silnoproudá elektrotechnika. Stupeň: Josef Pros projekce elektro e-mail: jpros@mybox.cz Vladislavova 335, 284 01 Kutná Hora GSM: 775357933 IČ: 10240578 101 TEXTOVÁ ČÁST Akce: Část: Stupeň: Stavební úpravy bytu v objektu Jungmannovo nám. 437,

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1.

Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1. Základní údaje 1.1 Předmět projektu Předmětem projektu je elektroinstalace při výstavbě 2 rodinný dům Chotěšov č.par. 1062; 620/1. 1.2 Podklady Výchozími podklady pro zpracování projektu byl projekt

Více

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.4-1+kk (WC+koupelna)

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.4-1+kk (WC+koupelna) 030: hrubá stavba bytové příčky z pálených cihlových příčkovek POROTHERM 115 mm včetně vnitřních omítek (dle RPD mohou být částečně nahrazeny konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové

Více

Rodinné domy Olomouc Nemilany III.etapa

Rodinné domy Olomouc Nemilany III.etapa Rodinné domy Olomouc Nemilany III.etapa Rodinné domy jsou řešeny jako řadové o dvou nadzemních podlažích s parkovacím stáním vedle rodinného domu. Místnosti v 1.NP zádveří chodba se schodištěm do 2.NP

Více

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015

ATELIER PŘÍPEŘ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB. RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan. Název akce : Číslo zakázky : 105/2015 ATELIER PŘÍPEŘ Drážďanská 23 - Děčín Název akce : RODINNÝ DŮM na p.p.č. 379/3, k.ú. Kvítkov u Modlan Číslo zakázky : 105/2015 Stavebník : František Vorel Drahkov č.p.27, 405 01 Modlany Místo : Kvítkov

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDRAVOTECHNIKA CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Úvod Identifikační údaje stavby: název stavby: účel stavby: Stavební úpravy MŠ Kynická Krynická 490/2, Praha 8 Mateřská škola místo stavby:

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Toufar Karel Pospíšil VYPRACOVAL: Zdeněk Zámečník Palackého 23 769 01 Holešov INVESTOR: Statutární město Brno,

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více