ABSOLUTORIUM. Témata pro ústní jazykovou zkoušku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSOLUTORIUM. Témata pro ústní jazykovou zkoušku"

Transkript

1 Témata pro ústní jazykovou zkoušku Předmět: německý jazyk Studijní skupiny: 3. VOŠ a, b, 4.VOŠ ds Školní rok: 2014/ Česká republika 2. Praha, Královská cesta 3. Zdraví, lázeňská města v ČR 4. Kulturní dědictví ČR, památky UNESCO 5. Ekonomika ČR, tradiční výrobky 6. Kultura, svátky, tradice 7. Vzdělání, studium, nová média 8. Zaměstnání a práce v CR 9. Doprava v CR 10. Ubytování, hotelové služby 11. Stravování, národní speciality 12. Cestovní kanceláře a infocentra 13. Dovolená a cestování 14. Evropská unie, zvolená země EU 15. Obchody, nákupy, banky 16. Německo, Berlín 17. Cíle CR v německém příhraničí 18. Rakousko, Vídeň 19. Švýcarsko, Alpy 20. Sport v oblasti CR Poznámka: Součástí ústní jazykové zkoušky je informace o absolventské práci a průběhu dlouhodobé odborné praxe. V Karlových Varech, Schváleno předmětovou komisí AJ a NJ dne:... Schváleno ředitelem školy dne:...

2 Otázky pro ústní jazykovou zkoušku Předmět: německý jazyk Studijní skupiny: 3. VOŠ a, b, 4.VOŠ ds Školní rok: 2014/ Česká republika - obecně zeměpisné informace (poloha, povrch, vodstvo, obyvatelstvo), turisticky nejnavštěvovanější oblasti, informace o historii po roce 1918 až do současnosti 2. Praha, Královská cesta základní informace o hlavním městě, nejvýznamnější pamětihodnosti, orientovat se v plánu Prahy, popsat trasu Královské cesty 3. Zdraví, lázeňská města v ČR současný životní styl, zdravotní problémy, nemoci, lázeňství, lázeňské služby a lázeňská města v ČR, průvodcem po Karlových Varech, základní informace o městě 4. Kulturní dědictví ČR, památky UNESCO - hrady a zámky v ČR, popis prohlídky vybraného objektu, památky pod ochranou UNESCO v Čechách a na Moravě (popis, návrh trasy) 5. Ekonomika ČR, tradiční výrobky - významná průmyslová odvětví, tradiční české výrobky, regionální speciality, aktuální problémy obyvatel v České republice, perspektivy života v ČR, rodinný rozpočet 6. Kultura, svátky, tradice festivaly, film, literatura, divadlo, koncerty v ČR, v německy mluvících zemích, informace o průběhu vybrané kulturní akce, velikonoční, vánoční zvyky 7. Vzdělání, studium, nová média studia na střední škole, na VOŠ CR, školský systém v ČR a v SRN, možnosti praxe v zahraničí, využití PC, internetu, mobilního telefonu při studiu 8. Zaměstnání a práce v CR nabídka zaměstnání, pracovní doba, průměrná mzda, nezaměstnanost, osobnost pracovníka v CR, žádost o místo, životopis, pohovor u personalisty 9. Doprava v CR dopravní prostředky, silniční, železniční, letecká a lodní doprava, informace podle jízdních a letových řádů, rezervace jízdenky, letenky, dopravní předpisy v ČR, SRN, autokarový zájezd, vybavení autobusu 10. Ubytování, hotelové služby typy ubytování v ČR, v německy mluvících zemích, práce recepčních, telefonická rezervace, popis vybraného hotelu, pokoje, nabídka služeb na základě hotelového prospektu

3 11. Stravování, národní speciality stravování v CR, speciality české, německé, rakouské kuchyně, zdravá životospráva, recepty, restaurace, činnost personálu, doporučit vyhlášenou restauraci, jídelní lístek 12. Cestovní kanceláře a infocentra druhy CK, jejich zařízení, náplň práce zaměstnanců, podat informaci na základě prospektu, prodej zájezdu nabízeného v katalogu, veletrhy v SRN a v naší zemi 13. Dovolená a cestování - obliba cestování v ČR, v SRN, cíle CR v Evropě v ČR, preferovaná roční období, vliv počasí na CR, cestovní přípravy, vyprávění o konkrétní dovolené v tuzemsku, zahraničí 14. Evropská unie, zvolená země EU základní informace o EU, výhody členství naší země v unii, měnová jednotka, cestování a práce v rámci unie, popis vybrané země EU (kromě ČR) 15. Obchody, nákupy, banky měna v ČR, v německy mluvících zemích, způsoby placení, rodinné výdaje, obchody v ČR, SRN (sortiment zboží, porovnání cen), platby bankovním převodem, výhody bankomatů 16. Německo, Berlín - obecně zeměpisné informace (poloha, povrch, vodstvo, spolkové země), turisticky nejnavštěvovanější oblasti, Berlín po sjednocení Německa (památky, současnost), informace o dějinách od roku 1933, současná politická situace 17. Cíle CR v německém příhraničí pamětihodnosti a chráněné krajinné oblasti v Bavorsku a Sasku, památky a přírodní zajímavosti v německém sousedství Karlovarského kraje, návrh jednodenního zájezdu 18. Rakousko, Vídeň - obecně zeměpisné informace (poloha, povrch, vodstvo, spolkové země), turisticky nejnavštěvovanější oblasti, kulturní památky ve Vídni, informace o společné historii s naší zemí 19. Švýcarsko, Alpy - základní informace o zemi, přírodě, národních parcích, Bern a další významná města, typické švýcarské produkty, letní turistika a lyžování v Alpách 20. Sport v oblasti CR nabídka sportovních aktivit v rámci hotelového ubytování, moderní sportovní zařízení (fitness a welness centra), nabídka sportovně zaměřených zájezdů (léto, zima), současné trendy ve využití volného času Poznámka: Součástí ústní jazykové zkoušky je informace o absolventské práci a průběhu dlouhodobé odborné praxe. V Karlových Varech, Schváleno předmětovou komisí AJ a NJ dne Schváleno ředitelem školy dne..

4 Themen für mündliche Sprachprüfung Lehrfach: deutsche Sprache Studiengruppen: 3. VOŠ a, b, 4.VOŠ ds Schuljahr: 2014/ Tschechische Republik 2. Prag, Königsweg 3. Gesundheit, Kurorte in Tschechien 4. Kulturerbe Tschechiens, UNESCO - Denkmäler 5. Wirtschaft der Tsch. Republik, traditionelle Produkte 6. Kultur, Festtage, Bräuche 7. Ausbildung, Studium, neue Medien 8. Beschäftigung und Arbeit in der Tsch. Republik 9. Verkehr im Tourismus 10. Unterkunft, Hoteldienstleistungen 11. Verpflegung, nationale Spezialitäten 12. Reisebüros und Infozentren 13. Urlaub und Reisen 14. Europäische Union, ausgewähltes Land EU 15. Geschäfte, Einkäufe, Banken 16. Deutschland, Berlin 17. Reiseziele in den grenzüberschreitenden Gebieten 18. Österreich, Wien 19. Die Schweiz, Alpen 20. Sport im Tourismus Anmerkung: Bestandteil der mündlichen Sprachprüfung ist eine Information über die Absolventenarbeit und den Verlauf des langfristigen Fachpraktikums. In Karlovy Vary, Genehmigt von der Fachkommission für Englisch und Deutsch... Genehmigt vom Schuldirektor...

5 Fragen für mündliche Sprachprüfung Lehrfach: deutsche Sprache Studiengruppen: 3. VOŠ a, b, 4.VOŠ ds Schuljahr: 2014/ Tschechische Republik allgemeine landeskundliche Informationen (Lage, Oberfläche, Gewässer, Bevölkerung), meistbesuchte Gebiete, Geschichte nach dem Jahre 1918 bis zur Gegenwart 2. Prag, Königsweg - Grundinformationen über die Hauptstadt, bedeutende Sehenswürdigkeiten, sich im Stadtplan Prags orientieren, den Königsweg beschreiben 3. Gesundheit, Kurorte in Tschechien - gegenwärtige Lebensweise, gesundheitliche Probleme, Krankheiten, Badewesen, Dienstleistungen, Kurstädte in der Tschechischen Republik, als Stadtführer in Karlsbad, Grundinformationen über die Stadt 4. Kulturerbe Tschechiens, UNESCO Denkmäler - Burgen und Schlösser in der Tschechischen Republik, Besichtigung eines ausgewählten Objektes, Denkmäler unter UNESCO Schutz in Böhmen und Mähren (Beschreibung, Entwurf einer Busreise) 5. Wirtschaft der Tsch. Republik, traditionelle Produkte bedeutende Industriezweige, traditionelle tschechische Produkte, regionale Spezialitäten, aktuelle gegenwärtige Probleme der Einwohner in der Tsch. Republik, Perspektiven des Lebens in Tschechien, Familienausgaben 6. Kultur, Festtage, Bräuche - Festspiele, Film, Literatur, Theater, Konzerte in Tschechien, in deutschsprachigen Ländern, Information über eine ausgewählte Kulturveranstaltung, Oster-, Weihnachtsbräuche 7. Ausbildung, Studium, neue Medien Lernen an der Oberschule, Studium an der Höheren Fachschule für Tourismus, Schulwesen in der BRD, in Tschechien, Möglichkeiten eines Praktikums im Ausland, neue Medien (Computer, Internet, Handy) beim Studium 8. Beschäftigung und Arbeit in der Tsch. Republik Arbeitsangebot, Arbeitszeit, durchschnittlicher Lohn, Mitarbeiter im Tourismus, Tätigkeit des Reiseleiters, Bewerbung, Lebenslauf, beim Personalchef 9. Verkehr im Tourismus Verkehrsmittel, Straßenverkehr, Bahnhof, Flughafen, Schiffsverkehr, Informationen nach Fahr- und Flugplänen, Fahrkarten-, Flugkartenbuchung, Verkehrsvorschriften in der BRD, in Tschechien, Busreisen, Busausstattung 10. Unterkunft, Hoteldienstleistungen Unterkunftsmöglichkeiten in Tschechien, in den deutschsprachigen Ländern, Arbeit an der Rezeption, telefonische Reservierungen, Beschreibung eines ausgewählten Hotels, Zimmers, Dienstleistungen, Hotelprospekte

6 11. Verpflegung, nationale Spezialitäten - Verpflegung im Tourismus, Spezialitäten der böhmischen, deutschen, öster. Küche, gesunde Lebensweise, Rezepte, Restaurant- und Küchenpersonal, seine Tätigkeiten, ein namhaftes Restaurant empfehlen, Speisekarte 12. Reisebüros und Infozentren Arten von Reisebüros, ihre Ausstattung, Tätigkeiten der Reisebürokaufleute, Informationen aufgrund eines Prospektes geben, Verkauf einer im Katalog angebotenen Reise, Touristikmessen in Deutschland und in unserem Land 13. Urlaub und Reisen Popularität des Reisens in Tschechien, in der BRD, Reiseziele in Europa, in Tschechien, bevorzugte Jahreszeiten, Wettereinfluss auf Tourismus, Reisevorbereitungen, Urlaub im In- und Ausland 14. Europäische Union, ausgewähltes Land EU Grundinformationen über EU, Vorteile der Mitgliedschaft unseres Landes in der Union, Währungseinheit, Reisen und Arbeit im Rahmen der EU, Beschreibung eines ausgewählten Landes EU (außer Tschechien) 15. Geschäfte, Einkäufe, Banken Währung in der Tsch. Republik, in deutschsprachigen Ländern, Zahlungsweise, Familienausgaben, Geschäfte in Tschechien, in der BRD (Warenangebot, Vergleichen der Preise), Zahlungen durch Banküberweisung, Geldautomaten 16. Deutschland, Berlin - landeskundliche Informationen (Lage, Oberfläche, Gewässer, Bevölkerung), meistbesuchte Gebiete, Berlin nach der Wiedervereinigung Deutschlands (Sehenswürdigkeiten, Gegenwart), Geschichte seit 1933, gegenwärtige politische Lage 17. Reiseziele in den grenzüberschreitenden Gebieten Sehenswürdigkeiten und Naturschutzgebiete in Bayern und Sachsen, Baudenkmäler und Naturschönheiten in der deutschen Nachbarschaft der Karlsbader Region, einen eintägigen Ausflug entwerfen 18. Österreich, Wien - allgemeine landeskundliche Informationen (Lage, Oberfläche, Gewässer, Bevölkerung), touristisch meistbesuchte Gebiete, Kulturdenkmäler in Wien, Informationen über gemeinsame Geschichte mit unserem Land 19. Die Schweiz, Alpen - Grundinformationen über Land, Natur, Naturparks, Bern und weitere Reiseziele, typische schweizerische Produkte, Sommertouristik, Skisport, in den Alpen 20. Sport im Tourismus - Angebot an Sportbeschäftigungen im Rahmen der Hotelunterkunft, moderne Sporteinrichtungen (Schwimmbad, Fitnesszentrum), Angebot an sportlich gerichtete Urlaubsreisen (Sommer, Winter), neue Trends in der Freizeitbeschäftigung Anmerkung: Bestandteil der mündlichen Sprachprüfung ist eine Information über die Absolventenarbeit und den Verlauf des langfristigen Fachpraktikums. In Karlovy Vary, Genehmigt von der Fachkommission für Englisch und Deutsch Genehmigt vom Schuldirektor

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY

Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY pro jarní a podzimní termín 2014/2015 MATURITNÍ OKRUHY 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 89/2014-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Karte mit allen Mitgliedsgemeinden Mapa s členskými obcemi Mitgliedsgemeinden sind rot gekennzeichnet členské obce jsou označeny

Více

Kompletní ŠVP. Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Kompletní ŠVP. Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 školní vzdělávací program VyGy2 - ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia S maturitou v kapse je to snadné Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název VyGy2 - ŠVP

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566, 27601 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566, 27601 Mělník Škola, K učilišti 2566, 27601 Mělník Název ŠVP Provozní technika Platnost od 1.9.2011 Délka studia v letech: 2.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma Český jazyk Jazykové vzdělávání v českém

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011 Vyšší odborná škola územně-správní, s.r.o. se sídlem Kladno Obsah: TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011 Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ JAZYK...1 Studijní obor: Územní správa a samospráva - dálkové studium

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Česko-německý katalog sociálních služeb

Česko-německý katalog sociálních služeb Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen Tento produkt vznikl za finanční podpory Evropské unie, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Za

Více

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava

Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Europaregion Donau-Moldau Evropský region Dunaj-Vltava Ziele, Strategie und Organisation / Cíle, strategie a organizace Europaregion Donau-Moldau Die Europaregion Donau-Moldau (EDM) ist eine trilateral

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 11/09 Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou ve školním roce 2010/2011 (jarní i podzimní zkušební období) Anglický jazyk - 4. A (Md) 1.

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 NĚMECKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

KPF Südböhmen-NÖ-OÖ ETZ Österreich - Tschechische Republik 2007-2013

KPF Südböhmen-NÖ-OÖ ETZ Österreich - Tschechische Republik 2007-2013 4. 15.05.2009 (SB-NÖ), 07.05.2009 (SB-OÖ) 5. 20.11.2009 (SB-NÖ), 26.11.2009 (SB-OÖ) 6. 30.04.2010 (SB-NÖ), 29.04.2010 (SB-OÖ) 7. 05.11.2010 (SB-NÖ), 04.11.2010 (SB-OÖ) 8. 06.05.2011 (SB-NÖ), 28.04.2011

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více