Souhrnná teritoriální informace Itálie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná teritoriální informace Itálie"

Transkript

1 Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě ke dni Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční a daňový sektor 6. Zahraniční obchod země 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 9. Investiční klima 10. Očekávaný vývoj v teritoriu 1/99 Zastupitelský úřad Řím ()

2 1. Základní informace o teritoriu 1.1. Oficiální název státu Italská republika (Repubblica Italiana) 1.2. Rozloha km 2 Území s tektonicky činným podložím: km Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva Celkový počet obyvatel : (konec října 2010) Hustota na km 2 : 201 (konec října 2010) Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 58,7 % 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení - v roce 2009 se v Itálii narodilo dětí a zemřelo osob - celkový přirozený přírůstek obyvatelstva tak byl v roce 2009 záporný: obyvatel - porodnost v roce 2009 (na tisíc obyvatel): 9,5 - úmrtnost v roce 2009 (na tisíc obyvatel): 9,8 - komplexní přírůstek (včetně migrace) v roce 2009: (0,5%) - počet obyvatel se zvýšil jen díky migraci, přičemž podíl cizinců v Itálii se meziročně zvýšil na 7% z celkového počtu trvale žijících obyvatel (r.2008: 6,5 cizinců na 100 obyvatel) Věková struktura k 1.lednu (údaje v %) Rok Věková kategorie 0-14 let let 65 a více let Národnostní složení 98 % občanů se hlásí k italské národnosti; další jazykové a etnické skupiny: 2/99 Zastupitelský úřad Řím ()

3 - německá (Alto Adige), - slovinská (Friuli - Venezia Giulia), - francouzská (Valle d Aosta), - cikánské (rómská, sintská), - africké, asijské Pozn.: patří k cílovým zemím z hlediska migračních toků a k mělo v Itálii dlouhodobé povolení k pobytu cizinců (tedy 7% ze rezidentních obyvatel ; v r. 2008: 6,5%) Náboženské složení 97 % obyvatelstva deklaruje katolické vyznání, 1,5 % se hlásí k valdenské evangelické církvi, ostatní jsou především muslimové a příslušníci dalších vyznání 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky italština, v oblastech se zvláštní autonomií rovněž: němčina (Alto Adige/Südtirol, neboli Jižní Tyrolsko), slovinština (Friuli - Venezia Giulia), francouzština (Valle d Aosta) 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města 20 regionů (obdoba krajů), 103 provincií (obdoba okresů), obcí hlavní město: Řím (Roma) - 2, obyvatel Největší italská města Město Počet obyvatel 1 Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze Bari Catania Zdroj: ISTAT, /99 Zastupitelský úřad Řím ()

4 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn Euro Společná evropská měna byla v Itálii zavedena Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba Státní a církevní svátky: 1. ledna - Nový rok 6. ledna - Tři králové - pohyblivé velikonoční svátky 25. dubna - Den osvobození 1. května - Svátek práce 2. června - Založení Italské republiky 15. srpna - Nanebevstoupení 1. listopad - Všech svatých 8. prosince - Neposkvrněné početí 25. a26. prosince - vánoční svátky V jednotlivých italských městech se slaví dále církevní svátky zasvěcené patronům daného města: Milán sv. Ambrož 7.prosince Florencie sv. Jan 24.června Řím sv. Petr a sv. Pavel 29.června Neapol sv. Gennaro - 19.září Prodejní doba ve velkých obchodních domech je zpravidla , /22.00 hod. Obchody jsou takto otevřeny i v sobotu. Hypermarkety mívají po dobu letního času otevřeno po celý den i v neděli. Obvyklá prodejní doba menších obchodů: a , zavírací den pondělí dopoledne. Obchody s potravinami otevírají dříve a zavírací den je čtvrtek odpoledne. Tyto údaje jsou velmi orientační, protože každý obchodník si může stanovit otevírací dobu podle svého uvážení. Rozdíly vycházejí z velikosti a umístění, roční doby a cestovního ruchu. 4/99 Zastupitelský úřad Řím ()

5 V Itálii předepisuje zákon, že každý obchodník musí vydat pokladní blok nebo jiný daňový doklad a zákazník je povinen jej při namátkové kontrole ze strany finanční policie předložit. Za porušení předpisu ukládá finanční policie nemalou pokutu jak majiteli podniku, tak i spotřebiteli. Restaurace mají v poledne otevřeno cca od Od do cca je pauza a otevírá se pak až večer. V restauracích platí zákaz kouření (zákon č. 3 z ). Obvyklá pracovní doba v úřadech a na ministerstvech je od 9.00, 9.30 do hod. V odpoledních hodinách začíná provoz od 15.00, do hod. Úřední hodiny bývají v mnoha případech omezeny pouze na dopoledne Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty Zvyklosti v obchodním společenském styku v Itálii se příliš neliší od zvyklostí v ČR. Obchodníci v Itálii oceňují rychlou odpověď na své dotazy a očekávají, že na jejich korespondenci bude reagováno alespoň potvrzením o přijetí. Formální oblečení lze v každém případě doporučit. Obchodní schůzky jsou nezbytnou součástí rozvíjení kontaktů a dochvilnost je od cizinců automaticky očekávána. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že sami Italové dochvilní příliš nejsou. Ve srovnání s Čechy přecházejí Italové rychleji do neformálního oslovování jménem a do tykání. Nicméně první kontakty jsou zpravidla formální, přičemž Italové dbají na používání akademických titulů (u vysokoškoláků je tradiční oslovení "Dottore" v případě absolventů technických škol "Ingegnere") a pracovních funkcí, jimiž se odlišuje hierarchické postavení pracovníků firem. Při obchodním jednání se vyplácí nechat italské zákazníky zpočátku vést rozhovor, protože přímočarost obchodního rozhovoru může působit stroze a úsečně. To neodpovídá italské kultuře, která je uvolněná. Italové z našeho pohledu působí až upovídaně. Ostatně zejména angličtina ve srovnání s italštinou působí stroze a je mnohem méně košatá. Je samozřejmě dobré se vyhnout negativním komentářům o Itálii. Naopak Italové ocení kladné a upřímné poznámky o italském umění, kultuře, stylu, kuchyni nebo hudbě. Znalost angličtiny je mezi italskými zástupci firem relativně dobrá, zejména pokud jde o větší podniky. Nicméně používání italštiny může být velkou konkurenční výhodou při obchodování s menšími firmami a ve styku se starší generací. Na severu jsou autonomní oblasti, v nichž obyvatelstvo hovoří také německy a francouzsky. Běžná pracovní doba v Itálii začíná od 8-9 hod do 13 hod, následuje polední přestávka, a pokračuje od 14:30 do 17:30-19 hod. Pravidelně bývají v měsíci srpnu uzavřeny z důvodu čerpání celostátní dovolené velké průmyslové podniky, úřady, obchodní domy a různé provozovny služeb občanům. V mnohých soukromých podnicích a menších obchodech je otevírací doba omezená. Naopak muzea, kulturní památky, církevní chrámy, hrady, zámky, výstavy mívají v období prázdnin prodloužené otevírací hodiny a vychází maximálně vstříc návštěvníkům. Do kostelů nelze vstupovat s odhalenými rameny a v krátkých kalhotách. Vatikánská muzea jsou otevřena zdarma každou poslední neděli v měsíci Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU Problematika zdravotní péče a zdravotního pojištění v Itálii a ostatních zemích EU je velmi složitá a zahrnuje řadu variant, které v tomto dokumentu nelze podrobně rozebírat. Mnohé informace lze nalézt na webu Centra mezistátních úhrad (www.cmu.cz), které je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění ČR. Optimální samozřejmě je, když se pojištěnec se svým konkrétním dotazem obrátí na svoji zdravotní pojišťovnu. V zásadě lze rozlišit dva základní a nejčastější případy pobytů. 5/99 Zastupitelský úřad Řím ()

6 Nevýdělečný pobyt Vcelku jednoduchá je situace, kdy člověk vyjede do některé ze zemí Evropské unie jako turista nebo tam pobývá např. jako student a nevykonává výdělečnou činnost. Pojištěnci českého systému veřejného zdravotního pojištění, kteří splňují příslušné zákonné podmínky, mají nárok na vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC). V dané situaci slouží EHIC (a to po libovolně dlouhou dobu) jako doklad o nároku na lékařsky nezbytnou zdravotní péči v jiném státě EU. Průkaz (nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) vydá každému jeho zdravotní pojišťovna. Pokud u sebe při pobytu v jiném státě EU z nějakého důvodu občan nemá žádný z uvedených dokladů, může svoji zdravotní pojišťovnu požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění z ČR. V případě vážného onemocnění či úrazu a následné hospitalizace může požádat o zprostředkování dodatečného zaslání Potvrzení přímo v nemocnici. Výdělečný pobyt Jiná a podstatně komplikovanější je situace, kdy člověk vyjede do EU za prací. Hlavní zásadou je, že nikdo nemůže (pokud se na něj nevztahuje výjimka) podléhat současně právním předpisům dvou či více zemí EU. Evropské právní předpisy platné v ČR stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě; tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Proto se občan musí odhlásit z českého zdravotního pojištění, jestliže je zaměstnán a v té souvislosti i zdravotně pojištěn v jiné zemi EU, a to i v případě, že práce, kterou tam bude vykonávat, bude trvat pouze velmi krátkou dobu. Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna; Vzhledem k různým variantám typu pobytu je rozhodně žádoucí konzultovat problematiku zdravotního pojištění se svou zdravotní pojišťovnou. Zdravotní péče v Itálii odpovídá evropským standardům. Jsou patrné rozdíly v poplatcích a čekací době mezi soukromými a veřejnými zařízeními. Pokud jde o hrazení nákladů zdravotní péče v minulosti, platilo doporučení před každou cestou do uzavřít především pojištění léčebných výloh a výloh na repatriaci (tzv. cestovní zdravotní pojištění). Bezplatná lékařská péče byla českým občanům dříve poskytnuta jen při první pomoci ve státních zdravotnických zařízeních. Další léčení v nemocnicích bylo poskytováno pouze za úhradu, a to ve výši od 300,- EUR na den, podle typu zařízení a péče. Vzhledem k tomu, že od zavedení Evropského průkazu zdravotního pojištění uběhla relativně krátká doba, některá zdravotnická zařízení v Itálii s touto změnou nemusí být obeznámena. I z tohoto důvodu lze nadále doporučit sjednání cestovního zdravotního pojištění, které navíc může mimo jiné pokrývat i některé výlohy nad rámec zdravotního pojištění držitelů Evropského průkazu zdravotního pojištění Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria V souvislosti se vstupem ČR do EU se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob). Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu do 3 měsíců platí pouze registrační povinnost pro ubytovatele. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých. Při pobytu delším než 3 měsíce je třeba požádat o povolení k pobytu (carta di soggiorno) na policii v místě pobytu. Jako cestovní doklad je kromě cestovního pasu možné používat i občanské průkazy typu identifikační karty, vydané po roce 1993, tzn. od vzniku České republiky. U řidičů se vyžaduje technický průkaz vozidla, řidičský průkaz a zelená karta. Očkovací průkaz je nutný pro domácí zvířata, stáří vakcinace v rozmezí dnů. Za použití dálnic se vybírá mýtné (pro orientaci je možno uvést, že úsek Brennerský průsmyk Řím stojí cca 47,- EUR). Dálnice ve směru od Salerna a jižně do Kalábrie, Sicílie nejsou zpoplatňovány. Ceny benzínu a motorové nafty patří k nejvyšším v Evropě. Při parkování je vhodné používat centrální záchytná parkoviště na okraji velkoměst, v centru se parkuje obtížně. Doprava po železnici je dražší než doprava autobusy. Jízdenky na městskou dopravu je třeba zakoupit předem, všechny zastávky jsou 6/99 Zastupitelský úřad Řím ()

7 na znamení. Před cestou do bývá vhodné si zjistit, zda právě neprobíhá nebo se chystá stávka (letištního personálu, dopravy železniční a autobusové, prodejců pohonných hmot atd.). Informace o probíhajících stávkách lze nalézt na internetové adrese italského ministerstva dopravy a infrastruktur: - rubrika: Calendario scioperi nazionali Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi Bezpečnostní situace v Itálii a bezpečnostní rizika pro zahraniční návštěvníky odpovídají běžným standardům členských zemí EU. Na celém území dochází velmi často ke kapesním krádežím a krádežím automobilů. Doporučuje se nenakupovat cenné zboží u pouličních prodejců nebo na trzích a požadovat vždy pokladní stvrzenku. Místa, v nichž je třeba dbát zvýšené opatrnosti, jsou jihoitalské regiony Kampánie, Apulie, Kalábrie, Sicílie Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) popis spojení z letiště a z centra města Velvyslanectví ČR v Římě Via dei Gracchi Roma Tel. 0039/ (ústředna) Ekonomický úsek: 0039/ (30 nebo 29) Fax 0039/ Mimo pracovní dobu konzulární pohotovost 0039/ ekonomického úseku: velvyslanectví: Internetové stránky: Po příletu na římské letiště Fiumicino (nazývané též Aeroporto Leonardo da Vinci) je pro cestu na velvyslanectví vhodné zvolit příměstský vlak Leonardo Express (cena jízdenky 15,- EUR), který jezdí každých 30 minut. Cesta na římské nádraží Roma Termini trvá 31 minut. Dále pokračovat metrem po trase A do stanice Lepanto (cena jízdenky 1,- EUR). Alternativně je možné z letiště Fiumicino použít méně komfortní klasické vlakové spojení (vlak jezdí každých 15 minut, o svátcích každých 30 minut, cena jízdenky 5,50 EUR) do stanice Roma Tiburtina a odtud pokračovat metrem nebo autem taxislužby. Další možností je autobusové spojení z letiště k hlavnímu vlakovému nádraží v centru Říma Stazione Termini nebo na náměstí PiazzaCavour. Více informací: Honorární konzuláty 7/99 Zastupitelský úřad Řím ()

8 HK Neapol pan Angelo Ruoppolo Corso Umberto I, Napoli Tel. 0039/ (KO), Fax 0039/ Teritoriální působnost: Campania, Basilicata, Calabria HK Udine pan Paolo Petiziol Via San Francesco Udine Tel. 0039/ Fax 0039/ Teritoriální působnost: Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige HK Palermo pan Andrea Marchione Via Quintino Sella Palermo Tel: 0039/ Fax: 0039/ Teritoriální působnost: Sicilia HK Firenze paní Giovanna Dani del Bianco Via del Giglio Firenze Tel. 0039/ Fax 0039/ Teritoriální působnost: Toscana HK Benátky pan Giorgio Boatto 8/99 Zastupitelský úřad Řím ()

9 Cannaregio Venezia Tel: 0039/ Fax: 0039/ Teritoriální působnost: Veneto HK Ancona pan Giampiero Schiavoni Via Pastore Ancona Tel: 0039/ Fax: 0039/ Teritoriální působnost: Marche HK Janov pan Franco Aprile Via Bartolomeo Bosco Genova Tel: 0039/ Fax: 0039/ Teritoriální působnost: Liguria HK Cagliari pan Alfonso Olla Piazza del Carmine 22, Cagliari Tel: 070/ Fax: 070/ Teritoriální působnost: Sardegna HK Milán pan Giorgio Franco Aletti Via Giovanni Battista Morgagni Milán Tel.: 0039/ /99 Zastupitelský úřad Řím ()

10 Teritoriální působnost: Lombardia, Piemonte Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism) V Itálii má zastoupení CzechTrade (od roku 2000 v Miláně), České centrum (od roku 2005 v Římě, v roce 2010 přesunuto do Milána) a CzechTourism (od roku 2007 v Miláně). K byl v Miláně uzavřen Generální konzulát ČR, v jehož bývalém sídle vznikl tzv. Český dům a v něm sídlí České centrum, CzechTrade, CzechTourism a honorární konzulát. České centrum Milán MgA. Václav Šedý ředitel Via Giovanni Battista Morgagni Milano Tel. 0039/ Fax 0039/ CZECHTRADE Dr.ssa Ivana Třosková vedoucí zahraniční kanceláře Via Giovanni Battista Morgagni Milano Tel. 0039/ Fax 0039/ CzechTourism Dott. Luboš Rosenberg 10/99 Zastupitelský úřad Řím ()

11 ředitel Via G. B. Morgagni Milano Tel. 0039/ Fax 0039/ Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.) Karabiníci: 112 Policie: 113 Hasiči: 115 Pomoc motoristům automotoklub: 116 První pomoc: Internetové informační zdroje Národní agentura pro podporu investic a rozvoj firem (Invitalia): Obchodní rejstřík : Úřad vlády: Ministerstvo zahraničních věcí : Poslanecká sněmovna: Senát: Úřad pro ochranu hosp. soutěže : Italský statistický úřad (ISTAT) : Ministerstvo financí : Ministerstvo vnitra : Ministerstvo zdravotnictví : Ministerstvo ekonomického rozvoje: Ministerstvo práce a sociální politiky Italské pošty : /99 Zastupitelský úřad Řím ()

12 Internetové adresy italských regionů : Valle d`aosta : Veneto : Emilia Romagna : Friuli-Venezia-Giulia : Liguria : Lombardia : Piemonte : Toscana : Trentino-Alto Adige : Abruzzo : Basilicata : Calabria : Campania : Lazio : Marche : Molise : Puglia : Sardegna : Sicilia : Umbria : Adresy významných institucí Podnikatelské svazy, obchodní a hospodářské komory V Itálii existuje pět typů podnikatelských sdružení: 1. obchodní komory 2. průmyslové unie 3. asociace malého průmyslu 12/99 Zastupitelský úřad Řím ()

13 4. profesní svazy 5. smíšené bilaterální komory ad 1. Obchodní komory (C.C.I.A.A.) Nejvýznamnějším institucionálním článkem v rámci italské firemní sféry je síť provinčních obchodních komor (přesný název Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - v překladu Obchodní, průmyslová, řemeslná a zemědělská komora, zkratka C.C.I.A.A.), s povinným členstvím pro všechny firmy. C.C.I.A.A. se staly univerzálními obchodními úřady, v jejichž rámci si podnikatelé pod jednou střechou vyřizují veškeré záležitosti spojené např. se změnou společníků firmy, vydáváním průvodní dokumentace k exportním zásilkám, vyhledáváním obchodních partnerů, účastí na podnikatelských misích, seminářích atd.. Aktualizovaný adresář provinčních komor je možné nalézt na internetu na ad 2. Průmyslové unie Průmyslové unie jsou asociace s dobrovolným členstvím, zahrnující různé průmyslové obory v daném regionu nebo provincii (např. Unione Industriali della Provincia di Udine). Průmyslové unie mají stejné logo (orlice na ozubeném kole) a jsou členem Generální konfederace italského průmyslu - zkrác. Confindustria. Confindustria by se dala přirovnat ke Svazu průmyslu a dopravy ČR. Kompletní adresář je možno nalézt na internetu na www. confindustria.it. V některých oblastech došlo k sjednocení průmyslových unií několika měst, například v regionu Lazio se sjednotily průmyslové unie Říma, Rieti, Frosinone a Viterbo do asociace, která se jmenuje UNINDUSTRIA. ad 3. Asociace malého a středního podnikání (API) Asociace malého a středního podnikání/průmyslu (Associazione delle Piccole e Medie Industrie - zkratka A.P.I.) jsou dobrovolné instituce vždy v rámci provincie sdružující tzv. malé průmyslové podniky (obvykle do zaměstnanců). Jejich oborové zaměření není limitováno. Jsou členem Italské konfederace malého a středního průmyslu (CONFAPI - Confederazione della Piccola e Media Industria). Jejich seznam je možno nalézt na internetu na ad 4. Oborové svazy (Associazione di categoria) Oborové svazy si kladou za cíl posilovat rozvoj daného odvětví - členství je dobrovolné a jsou zpravidla ustavovány na celonárodní úrovni s menšími organizačními jednotkami v jednotlivých oblastech. ad 5. Smíšené bilaterální komory Smíšené bilaterální komory jsou ustavovány běžně jako dobrovolná sdružení průmyslových, výrobních nebo obchodních firem mezi 2 zeměmi - např. Italsko-česká obchodní a průmyslová komora v Praze (CAMIC) nebo v Itálii pak Obchodní komora - Česká republika (kontakty na obě smíšené komory - viz níže). Nejdůležitější adresy : INVITALIA (obdoba CzechInvest v ČR) SIMEST s.p.a. 13/99 Zastupitelský úřad Řím ()

14 Corso Vittorio Emanuele II, Roma Gruppo SACE Societá di assicurazione per le imprese esportatrici a partecipazione statale (obdoba EGAP v ČR) Piazza Poli 37/ Roma CONFINDUSTRIA (Generální konfederace italského průmyslu) Viale dell Astronomia, Roma CONFCOMMERCIO (Konfederace obchodu a služeb) Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo Piazza G.G. Belli, Roma ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (Asociace italských bank) Piazza del Gesu, Roma ANIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI (Asociace obchodních pojišťoven) Via della Frezza, Roma 14/99 Zastupitelský úřad Řím ()

15 Confagricoltura - CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELL AGRICOLTURA (Sdružení italských zemědělců) Corso Vittorio Emanuele, II/ Roma UNIONCAMERE - UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA (Svaz italských obchodních průmyslových komor) Piazza Sallustio, Roma ASSOCAMERESTERO Associazione delle Camere di Commercio Italiane all Estero Viale Regina Margherita, Roma AGENZIA DELLE DOGANE (celní správa) Via Mario Carucci, Roma AGENZIA ENTRATE (daňová správa) ISTAT (Italský statistický úřad) Italsko-česká obchodní a průmyslová komora (CAMIC) Čermákova 7 15/99 Zastupitelský úřad Řím ()

16 Praha 2 Obchodní komora - Česká republika CAMERA DI COMMERCIO ITALIA - REPUBBLICA CECA viale Fulvio Testi Cinisello Balsamo (MI) Italy tel fax Adresy některých deníků: IL SOLE-24 ORE (hlavní ekonomický deník v Itálii, vydavetel: Generální konfederace italského průmyslu) MILANO FINANZA (další významný ekonomický deník v Itálii, se zaměřením na finanční trhy) LA REPUBBLICA LA STAMPA CORRIERE DELLA SERA Adresy vybraných ministerstev: MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ A FINANCÍ MEF Ministero dell Economia e delle Finanze MINISTERSTVO HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE MISE Ministero dello Sviluppo Economico 16/99 Zastupitelský úřad Řím ()

17 MINISTERSTVO DOPRAVY A INFRASTRUKTUR MIT Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSKÝCH, LESNICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH POLITIK MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali MAE - MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ Ministero degli Affari Esteri (hovorově Farnesina nebo také Esteri ) 17/99 Zastupitelský úřad Řím ()

18 2. Vnitropolitická charakteristika 2.1. Stručná charakteristika politického systému Zastupitelská demokracie, dvoukomorový parlament s pětiletým funkčním obdobím, senát, poslanecká sněmovna, poměrný volební systém s volebními prahy, bez možnosti preferencí. Hlavní politické strany: Lid svobody (Popolo della Libertà, dále jen PDL) politické uskupení vzniklé spojením stran Forza Italia (Vzhůru, ) S. Berlusconiho (strana podnikatelů, manažerů a bývalých křesťansko-demokratických a socialistických politiků, stmelená kolem osoby S. Berlusconiho) a Národní aliance (strana, která vznikla odštěpením od postfašistického Italského sociálního hnutí, v čele G. Fini) v roce V polovině roku 2010 však došlo ke střetům mezi S. Berlusconim a G. Finim, které vyústily v odklon Finiho a jeho stoupenců. Liga Severu (Lega Nord) autonomistická strana italského Severu, která radikálně oponuje centristické formě státu a dopadům jeho daňového systému prioritou je fiskální federalismus; v čele U. Bossi. Demokratická strana (Partito Democratico, dále jen PD) největší strana levého středu, hlásící se k odkazu Olivovníku R. Prodiho; vznikla sloučením Levicových demokratů, Kopretiny a několika dalších menších stran v procesu sjednocování italské levice; ustavující sjezd , v čele nejprve generální tajemník W. Veltroni, od Dario Franceschini a od Pier Luigi Bersani. hodnot (Italia dei Valori) strana levého středu, zakladatelem je bývalý soudce známý z období vyšetřování politiků v rámci akce Čisté ruce Antonio di Pietro. Unie středu (Unione del Centro) koalice sjednocující křesťanskodemokraticky orientované středové strany Křesťanskodemokratický svaz (Unione democristiana) a Federativní občansko-lidové hnutí (Movimento federativo civico popolare) v čele s P. F. Casinim. Vývoj v posledních letech: Poslední parlamentní volby se uskutečnily v dubnu 2008 a nová vláda složila přísahu v květnu 2008 (jednalo se o 62. vládu od konce 2. světové války). Zvítězila Berlusconiho koalice Lid svobody (PDL) tvořená stranami Vzhůru,! S. Berlusconiho a Národní aliancí G. Finiho, která s Ligou severu U. Bossiho utvořila vládu. V roce 2008 pokračoval proces slučování stran Vzhůru,! a Národní aliance (společné programové sjezdy), který na jaře 2009 vyústil ve vznik jednotné strany Lid svobody. Vládní koalice byla středopravicová. Hlavními opozičními stranami byly středolevicová Demokratická strana (P.L. Bersani), levicová hodnot (A. Di Pietro) a Unie středu (P.F.Casini). Od léta 2010 se prohlubovaly koaliční spory mezi premiérem Berlusconim a předsedou sněmovny G. Finim. Fini a jeho příznivci se pak od strany Lid svobody odtrhli do nové frakce a posléze nové strany Budoucnost a svoboda pro Itálii (FLI). V průběhu léta 2011 vláda přijala řadu úsporných opatření, aby odvrátila krizi na dluhopisovém trhu. Po stupňujícím se vnitropolitickém i zahraničním tlaku podala Berlusconi vláda demisi. Složením nové vlády prezident pověřil Maria Montiho, známého ze svého desetiletého působení v Bruselu ve funkci eurokomisaře. Hlavním úkolem Montiho úřednického kabinetu, který by měl vést Itálii až do voleb na jaře 2013, bylo obnovení důvěry finančních trhů a realizace strukturálních reforem Hlava státu (jméno, kompetence) Giorgio Napolitano prezident republiky (zvolen ) 18/99 Zastupitelský úřad Řím ()

19 Pravomoci: reprezentuje Itálii v zahraničí jmenuje do doživotní funkce až 5 senátorů svolává mimořádná jednání komor parlamentu rozhoduje o rozpuštění parlamentu vyhlašuje parlamentní volby svolává schůze parlamentu po volbách ratifikuje mezinárodní smlouvy podepisuje (případně vrací zpět k projednání do parlamentu) zákony vyhlašuje referendum jmenuje premiéra a jednotlivé ministry je vrchním velitelem vojsk a předsedá vrchní radě obrany státu jmenuje třetinu soudců ústavního soudu uděluje milosti a zkracuje udělený trest 2.3. Složení vlády Po odchodu Silvia Berlusconiho a demisi celé vlády vede Itálii od úřednická vláda. Ta bude ve funkci až do voleb, které by se měly uskutečnit v roce Její složení je následující: Mario Monti předseda vlády AntonioCatricalà státní podtajemník předsednictva vlády Giulio Terzi di Sant Agata zahraniční věci Anna Maria Cancellieri vnitro Paola Severino Di Benedetto spravedlnost Giampaolo Di Paola obrana Mario Monti hospodářství a finance Corrado Passera ekonomický rozvoj, infrastruktura a doprava Mario Catania zemědělské, potravinářské a lesnické politiky Corrado Clini životní prostředí, ochrana půdy a moře Elsa Fornero práce, sociální politiky a rovné příležitosti Francesco Profumo vzdělávání, vysoké školství a výzkum Lorenzo Ornaghi kultura a kulturní dědictví Renato Balduzzi zdravotnictví Enzo Moavero Milanesi evropské záležitosti Piero Gnudi cestovní ruch a sport Fabrizio Barca soudržnost teritoria Piero Garda vztahy s Parlamentem Andrea Riccardi mezinárodní spolupráce a integrace 19/99 Zastupitelský úřad Řím ()

20 3. Zahraničně-politická orientace 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních je členem většiny významných mezinárodních organizací: OSN (UNESCO, WHO, ICAO, UNIDROIT aj.), NATO, ZEU, OBSE, EU, RE, WTO, MMF, WB, BERD. Významná regionální uskupení: Unie pro Středomoří, SEI (Středoevropská iniciativa), Trilaterála -Maďarsko-Slovinsko, Středozemní fórum. patří k zakládajícím členům Evropské unie. Ve své zahraniční politice klade velký důraz na rozvoj vztahů se zeměmi Středomoří a usiluje o to, aby společná zahraniční a bezpečností politika EU byla ve středomořském regionu významná. Podporuje proto mimo jiné aktivity před časem vyhlášené Unie pro Středomoří. Středomoří je pro Itálii zdrojem problémů s migrací, ale i významným zdrojem energií. Dováží ropu a zemní plynu z Libye resp. z Alžírska - podrobněji viz energetický profil. patří do uskupení hospodářsky nejvyspělejších světových ekonomik G-8 a účastní se samozřejmě i jednání nedávno ustaveného sdružení významných světových ekonomik G-20. Úplný seznam: (sekce Politica Estera Organizzazioni Internazionali) Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách podepsala valnou většinu významných mnohostranných smluv, jejichž seznam je možno nalézt na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí : (sekce Italiani nel Mondo Archivio trattati internazionali) Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) mimo smluv dle kap.7.1. Přehled bilaterálních smluv mezi Itálií a ČR lze nalézt na: (sekce Zahraniční vztahy Mezinárodní smlouvy) Smlouvy, které mají obchodně-ekonomický charakter, viz část /99 Zastupitelský úřad Řím ()

Souhrnná teritoriální informace San Marino

Souhrnná teritoriální informace San Marino Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci ke dni 01.10.2009 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Rakousko

Souhrnná teritoriální informace Rakousko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Vídni ke dni 01.05.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013)

Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013) Bělorusko Souhrnná teritoriální informace (10/2013) 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko

Souhrnná teritoriální informace Švýcarsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bernu ke dni 03.09.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe

Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Harare ke dni 01.06.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Polsko

Souhrnná teritoriální informace Polsko Souhrnná teritoriální informace 26.10.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická

Více

Souhrnná teritoriální informace Polsko

Souhrnná teritoriální informace Polsko Souhrnná teritoriální informace 18.06.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická

Více

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty

Souhrnná teritoriální informace Spojené arabské emiráty Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abu Dhabi ke dni 15.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Venezuela

Souhrnná teritoriální informace Venezuela Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni 28.09.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E

Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E Velvyslanectví ČR Canberra & Konzulát ČR Sydney S O U H R N N Á T E R I T O R I Á L N Í I N F O R M A C E A U S T R Á L I E aktualizace k 1.10.2014 I. Základní informace o teritoriu I.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV

Více

Souhrnná teritoriální informace Uzbekistán

Souhrnná teritoriální informace Uzbekistán Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Taškentu ke dni 01.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Egypt

Souhrnná teritoriální informace Egypt Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře ke dni 01.04.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Souhrnná teritoriální informace Velká Británie

Souhrnná teritoriální informace Velká Británie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Londýně ke dni 02.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 LENKA HORKÁ, DiS. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu POPIS A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Souhrnná teritoriální informace Kuba

Souhrnná teritoriální informace Kuba Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni 17.02.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Švédsko

Souhrnná teritoriální informace Švédsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Souhrnná teritoriální informace Samoa

Souhrnná teritoriální informace Samoa Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno GK Sydney ve spolupráci se ZÚ Canberra (Austrálie) ke dni 07.10.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Euro Info Centrum PlzeÀ Uplatnění českých firem v SRN po vstupu ČR do EU Pro Euro Info Centrum Plzeň zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,CSc. Ing. Petr Král

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Práce v České republice

Práce v České republice Obsah Česká republika ve zkratce Práce v České republice Uznávání kvalifikací Žádost o práci Pracovní smlouvy a pracovní právo Daně Sociální zabezpečení Ztráta zaměstnání Důchod Život v České republice

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více