Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany"

Transkript

1 Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa na dosah. Tímto projektem jsme se zapojili do cyklu projektových dnů Domu zahraničních služeb v Praze, který se konal v době pod názvem Evropa otevřená všem, škola otevřená všem po celé republice. Byli jsme velmi potěšeni, když byla naše škola vybrána a my tento projekt celý zahájili, Celoškolní projektové dny se u nás pořádají pravidelně. Vždy je cílem spojit práci celé školy do jednoho kolektivu, kdy bez rozdílu věku vedle sebe a spolu pracují všichni žáci školy. Celá škola se promíchá a vznikají kolektivy v čele s učiteli, v nichž jsou zastoupeny žáci všech tříd a společně pracují na jednom tématu. Na začátku bylo vytvoření programu projektového dne ( viz příloha), který jsme zaslali DZS a vyhráli podporu. Díky tomu jsme se bez obav pustili do realizace a spousty aktivit.

2 Harmonogram byl následující: odeslání programu CPD vyrozumění o zařazení do Evropských dnů přípravné práce- losování do skupin, výběr států, nákup materiálu: ( seznámení ve třídách, losování do států, rozeslání pozvánek pro veřejnost, článek do tisku, příprava učitelů i žáků) přípravná schůzka učitelů se skupinami- příprava náplně CPD a výstupu schůzka všech kantorů k organizaci CPD, 10 hodin poslední schůzka skupin a učitelů k doladění programu hodin celoškolní projektový den Evropa na dosah Na realizaci projektového dne se podílel celý kolektiv zaměstnanců školy. Úvodní projekt sestavily společnými silami Mgr. Sylva Zemánková, Mgr. Monika Abrtová a ředitelka školy Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D. Tento program jsme celkem bez problémů naplnili a zcela realizovali. Ostatní kantoři i asistenti pedagogů se chopili vedení jednotlivých skupin a připravili originální prezentace o těchto státech: Španělsko, Itálie, Finsko, Polsko, Francie, Chorvatsko, Rusko, Řecko, Slovensko, velká Británie, Bulharsko. Možná vás napadá otázka, proč právě tyto státy. Vybírali jsme státy tak, aby byly něčím zajímavé, aby se snadno dala najít charakteristika v oblasti zeměpisné, hospodářské, kulturní i sociální. Aby děti měli možnost se seznámit se znaky školství, státními symboly, základními slovíčky i zajímavostmi.

3 Den D nastal 9.května. Všichni měli obavu, zda vše klapne, zda se povede vše naplnit. Pozváno bylo mnoho hostů, přijela i televizepořad Sama doma, ZAK TV, navštívil nás místní tisk-rokycanský deník. Ráno se žáci přemístili do skupin- států a začali pracovat na výstupech. Paní ředitelka všechny přivítala krátkým pozdravem a připomenutím významu tohoto dne. V každém státu se dělo něco jiného Řecko připravovalo tradiční lidový tanec, Španělsko a Itálie se spojili a připravovali vystoupení jako vzpomínky z dovolené se zastaveními na zajímavých místech i s tanečním a hereckým vystoupením, pekli také pizzu, Rakousko připravilo valčík, Rusko nastudovalo divadelní ztvárnění bajky, jinde se chystali masky, anglický tradiční autobus, chystali se francouzské sýry, letní chorvatské saláty atd. atd. Program byl velmi bohatý. Všechny státy spojovalo několik prvků, které se museli splnit státní symboly, několik zeměpisných i kulturních údajů, informace o školství a základní slovní zásoba. Vše se směřovalo k předvedení výstupů v tělocvičně školy, které začalo v 11 hodin. Všech dvanáct států se představilo se svými výsledky. Program zahájila paní ředitelka a ve všech dvanácti jazycích ( plus ještě česky) pozdravila všechny přítomné a po té celý program moderovala. Přivítali jsme hosty z městského úřadu Rokycany i z Krajského úřadu Plzeňského kraje a dokonce nás navštívilo několik tříd z jiných škol ZŠ T.G.Masaryka Rokycany a SOŠ Jeřabinová Rokycany. Všem se program moc líbil a všichni byli odměněni potleskem. V dalších dnech došlo i na hodnocení projektu. Třídní učitelé sebrali informace a názory žáků. Dá se říci, že všichni se dobře bavili a dověděli se i zajímavé informace o jednotlivých státech. Většina žáků

4 si přeje pokračovat v podobně vedených projektových dnech. Následovala instalace výstavy v druhém patře naší školy. Tento projektový den se všem moc líbil a doufáme, že byl i přínosem pro všechny zúčastněné. Naplnili jsme cíl tohoto dne zapojili jsme všechny žáky do společného snažení bez rozdílu vzdělání, problémů ve výuce i v chování, každý žák školy měl šanci přiložit ruce ke společnému dílu. Naše škola integruje přes dvacet žáků s poruchami učení i chování, máme zde i několik žáků s kombinovanými postiženími ( lehká mentální retardace a tělesné postižení, downův syndrom). I tito žáci se skvěle zapojili a den si užili. Dalším cílem bylo seznámit se se státy, se kterými nás váže společné umístění na mapě světa- Evropa. Žáci tak zajímavou a netradiční formou mohli poznat zajímavosti zemí, kam se možná ani nepodívají. Snad tento den byl pro ně inspirací a jednou budou sami chtít získávat informace o některé zemi, kterou během našeho celoškolního projektového dne poznali. Těšíme se také na další spolupráci v rámci některého projektu Domu zahraničních služeb. Pan Chalus nás seznámil na semináři s mnoha zajímavými projekty i dalšími cestami projektů DZS v budoucnosti. Již nyní hledáme možnosti, jak navázat zahraniční spolupráci s některou z podobně zaměřených škol v Evropě. Děkuji touto cestou všem zaměstnancům, kteří se podíleli na úspěšném zvládnutí projektového dne. Poděkování patří také týmu DZS, vedeného panem Chalusem. Vše probíhalo bez problémů, na

5 všem jsme se v klidu domluvili. Pohodová atmosféra vládla na všech stranách. Doporučuji i ostatním školám využít této možnosti zapojit se do soutěže a dovědět se o dalších možnostech, jak se zapojit do mezinárodních projektů. Mgr.Hana Šlégrová, Ph.D. Ředitelka ZŠ ulice Míru Rokycany

6 FOTODOKUMENTACE: Chorvatsko- přípravy Navštívil nás i pan starosta Rokycan- V.Šmolík

7 Řecko přípravy Španělsko nácvik tance

8 Španělsko a Itálie výroba štítů Španělsko toreador

9 Itálie gladiátoři Itálie pečení pizzy ve cvičné kuchyňce

10 Rakousko příprava Rakousko řízky

11 Rakousko příprava prezentace Francie - příprava

12 Francie- prezentace Velká Británie vyhledávání informací na PC

13 Velká Británie zpracování informací model autobusu Rusko omalovánka

14 Rusko využití interaktivní tabule Rusko nácvik bajky

15 Rusko - Gagarin Slovensko bačové

16 Práce asistentů se žáky Bulharsko výroba růží

17 Finsko příprava prezentace Francie ochutnávka sýrů

18 Aktivity DZS Prezentace DZS

19 Natáčení TV Sama doma ( do vysílání se připravuje na září) 11 hodin začíná prezentace výstupů

20 Obecenstvo v pozadí vzácní hosté ( městský úřad Rokycany, krajský úřad Plzeňského kraje) Začínáme pozdrav paní ředitelky Šlégrové

21 Reportéři ZAK TV Úvodní slovo pana Chaluse

22 Chorvatsko Rusko

23 Velká Británie Finsko

24 Slovensko Řecko

25 Polsko Španělsko a Itálie

26 Itálie César Španělsko pavana

27 Rakousko Rakousko valčík

28 -odkaz na novinový článek na webových stránkách Rokycanského deníku Rokycanský deník

Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR

Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR Závěrečná zpráva Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR 1 Švýcarský partner: Kreisschulpflege Letzi der Stadt Zürich,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2006-2007 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ZŠ Vodičkova za školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22 Charakteristika školy: fakultní škola

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

bulletin www.oko-centrum.cz...brána poznání dokořán SPECIAL Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou

bulletin www.oko-centrum.cz...brána poznání dokořán SPECIAL Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou bulletin www.oko-centrum.cz...brána poznání dokořán SPECIAL Váš úspěch a spokojenost je pro nás odměnou aktuality str.2 Třídenní intenzivní konverzační kurzy angličtiny, němčiny nebo francouzštiny Jazykový

Více

Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Závěrečná zpráva o konání studijní návštěvy Číslo studijní návštěvy: 93 Název studijní návštěvy: Vocational education for children and young people with intellectual disabilities Termín: 16. 9. 20. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015 Motto: Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015 Předkládá: PaedDr. Jana Blažková, ředitelka Charakteristika školy Název školy: Základní

Více

Pečeť kvality Comenius 2014

Pečeť kvality Comenius 2014 Pečeť kvality Comenius 2014 2 3 1 Pečeť kvality Comenius 2014 Obsah Program celoživotního učení: Comenius 4 Pečeť kvality Comenius 2014 8 Držitelé Pečeti kvality Comenius 2014 10 Multilaterální partnerství

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031, 603 717 216. E-mail: zsandel@gmail.com Bankovní spojení:

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více