I. Charakteristika školy. Zaměření školy v rámci ASPnet: Dlouhodobé projekty a konkrétní akce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Charakteristika školy. Zaměření školy v rámci ASPnet: Dlouhodobé projekty a konkrétní akce"

Transkript

1 Zpráva o činnosti školy v rámci ASP UNESCO Školní rok Gymnázium V. Nováka Jindřichův Hradec Husova ulice 333 Jindřichův Hradec tel.: fax: ředitel školy: Mgr. Miloslav Vokáč osoba zodpovědná za ASP: RNDr. Hana Hančová I. Charakteristika školy Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci je státní školou, jejíž historie začala už v roce Škola poskytuje střední všeobecné vzdělání ve čtyřletém a osmiletém studiu. V síti škol ASP UNESCO je gymnázium od roku Zaměření školy v rámci ASPnet: - výchova k dodržování lidských práv - výchova k ochraně životního prostředí - výchova k udržování a záchraně kulturního dědictví Dlouhodobé projekty a konkrétní akce Výchova k dodržování lidských práv Škola stále pokračuje v dnes již tradičním projektu Seznamme se, který v předchozích letech probíhal pod názvem Hnutí go. V rámci tohoto projektu se opět uskutečnil seznamovací týden pro studenty 1. ročníků. Všichni měli možnost poznat své nové kamarády, učitele i sebe sama při sportu, hrách, divadelní, hudební a výtvarné činnosti. Pokračuje i obdobný projekt Prima poprvé ve škole, díky kterému se během posledního srpnového víkendu noví primáni poznali se svými spolužáky a učiteli.seznámili se se školou i městem, a to při společných hrách a sportovních soutěžích. Oba již uvedené projekty spojuje pravidelně se opakující akce Vítání nováčků, kterou studenti maturitních ročníků vítají své nové spolužáky. I akce, kterými se maturanti loučí s mladšími kamarády a pedagogy, jako je Poslední zvonění nebo Majáles se každoročně opakují. Po celý rok opět pokračoval dlouhodobý projekt Setkávání. V rámci tohoto projektu spolupracují studenti GVN s Ústavem sociální péče pro mládež v J. Hradci. Pomáhají postiženým dětem s realizací jejich aktivit. V průběhu celého školního roku již pravidelně probíhala i řada akcí menšího rozsahu, díky nimž se studenti seznamují s problémy, které trápí celou společnost i každého jednotlivce. Jednalo se o filmy, divadelní představení a koncerty, ale především o přednášky a besedy z oblasti politické ( beseda s poslancem PČR Michalem Doktorem, přednáška a diskuse na téma Práce vojenského zpravodaje se senátorem Jaromírem Štětinou ), z oblasti zdravotní ( Nebezpečí návykových látek; beseda pro dívky S Tebou a pro Tebe; Čas proměn

2 apod.), z oblasti sociálně právní ( návštěvy soudních přelíčení) i z oblasti dotýkající se mezilidských vztahů ( Mezinárodní pomoc lidem v nouzi v podání pracovníků mezinárodního humanitárního hnutí ADRA ). Se zájmem se setkala i přednáška PhDr. Hrdinky na téma Komunikace. Pokračoval i dlouhodobý projekt Postavme školu v Africe, v rámci něhož studenti, alespoň zčásti, mohli poznat život chudých v Africe a přispět na budování školy. Se zájmem se setkala i beseda se třemi studenty GVN, kterou si připravili pro své spolužáky, a to na téma Ukrajina & Rusko. Dva žáci nižšího gymnázia vyprávěli o svém prázdninovém pobytu v Mezinárodním dětském centru Artěk (Ukrajina), který zde prožili společně s dětmi ze 47 zemí světa. A jeden student vyššího gymnázia popisoval své zkušenosti a zážitky, které získal na Mezinárodní letní škole ruského jazyka v Moskvě, které se zúčastnil již podruhé společně se studenty z více jak 30 dalších zemí. Poprvé se studenti několika tříd zúčastnili akce organizované Nadačním fondem českého rozhlasu Den, kdy svítí světlušky, jejíž výtěžek byl věnován na pomoc nevidomým. Každoročně se řada našich studentů aktivně podílí na zajišťování charitativních akcí ( Květinový den, Srdíčkový den,, Bílá pastelka, Červenobílé dny, sbírka ADRA, Světluška, Sbírka s Emilem aj. ). Velmi emocionálně silným zážitkem se pro studenty dvou tříd stala exkurze do Terezína. Ve speciálním programu zde byli seznámeni s hrůzami života a smrti v této pevnosti za 2. sv. války. Už popáté se konal Memoriál Karla Sedláře, a to na počest předčasně zemřelého kolegy a sportovce. Jedná se o turnaj smíšených družstev v basketbalu. V tomto školním roce opět neprobíhal jen za účasti studentů GVN, ale byl rozšířen i na ostatní školy ve městě. Měl žákům a studentům ukázat krásu sportu a přivést je k pravidelnému sportování. Stejný cíl má také už po řadu let uskutečňovaný Běh Terryho Foxe. V říjnu 2008 měli studenti možnost se zúčastnit Světového běhu harmonie 2008, který je nejdelším štafetovým během s hořící pochodní a jehož cílem je rozvíjet mezinárodní přátelství a překonávat kulturní, národnostní a politické hranice. V říjnu štafeta probíhala J. Hradcem a studenti se mohli ke štafetě připojit i jen na krátký úsek. V tomto školním roce byl ukončen a vyhodnocen druhý ročník projektu Fest Art, který byl zahájen v minulém školním roce. Garantem projektu byl Junák ve spolupráci s GVN a městem J. Hradec. S velkým zájmem nejen studentů, ale i hradecké veřejnosti se setkala putovní výstava KÚ Jihočeského kraje, která byla instalována v budově školy. Výstava s názvem 40. výročí invaze objektivem Jihočechů byla unikátní. Ukazovala fotografie z rodinných archivů, z nichž některé nebyly dosud vystaveny. Již třetím rokem pokračoval projekt Dokážeš pomoci...?. Studenti a žáci školy se na sedmi stanovištích seznámili nejen teoreticky, ale hlavně prakticky, se základy poskytování první pomoci. V návaznosti proběhl i nácvik záchrany tonoucího v rámci plaveckého výcviku jednotlivých tříd. Výchova k ochraně životního prostředí Studenti se seznamují s problematikou ochrany a tvorby životního prostředí v průběhu výuky přírodovědným předmětům. Jejich orientaci v této oblasti napomáhaly i v tomto školním roce tematicky zaměřené exkurze ( JETE, jaderná elektrárna Dukovany, pětidenní chemicko-biologická exkurze do vybraných ústavů AV ČR, čistírna odpadních vod aj.),

3 semináře a besedy ( Jaderná energetika a člověk, Ochrana biologicky vzácného území pískovna na cvičišti atd.). Žáci nižšího gymnázia absolvovali třídenní pobyt v Ekocentru na Hajnici, kde se pod vedením pracovníků CHKO Třeboňsko teoreticky i prakticky věnovali problémům tvorby a ochrany přírody a krajiny. To, že příroda a její stav není studentům lhostejný, dokazují nejen účastí v řadě soutěží (biologická olympiáda, Ekologická olympiáda středoškoláků, Zelená stezka zlatý list apod.), ale i vlastními aktivitami úklid naučné stezky kolem Hamerského potoka, úklid Jindřišského údolí, čištění tůněk, ve kterých žijí obojživelníci. V tomto školním roce bylo GVN organizátorem krajského kola Ekologické olympiády středoškoláků. Někteří naši studenti se také velmi aktivně vykonávají funkci odborných průvodců na naučné stezce Jindřišským údolím. V rámci projektu Zvířata a my opět studenti některých tříd navštívili ZOO Dvůr Králové nad Labem. Poznatky, které zde získali, využili např. při psaní seminárních prací. Do projektu se zapojili i studenti nižšího gymnázia a se svými vyučujícími navštívili ZOO v Praze a Jihlavě. Samozřejmě pokračoval už i zaběhnutý projekt Třídíme odpady. Kromě běžných odpadů separují studenti i zvláště nebezpečné odpady, jako jsou galvanické články apod.. Řada studentů už tyto výrobky nevyhazuje do kontejnerů na běžný komunální odpad, ale nosí je do školy a vhazuje do speciálních nádob. Také v tomto školním roce se GVN zapojilo do projektu UNESCO Týden škol UNESCO a v rámci projektu UNESCO Mezinárodní rok planety Země jsme navázali na předchozí projekty a v obdobném duchu jsme připravili pro studenty ZŠ a SŠ z J. Hradce a okolí i pro širokou veřejnost vzdělávací program pod názvem Rok astronomie. Akce se uskutečnila od 8,00 do 15,00 hodin a zúčastnilo se jí 19 tříd základních škol. Bohužel z kapacitních důvodů jsme nemohli uspokojit zájem některých škol a byli jsme nuceni omezit počet tříd z jednotlivých ZŠ maximálně na čtyři. Výchova k udržování a záchraně kulturního dědictví Studenti se pravidelně seznamují s kulturními a historickými památkami Prahy, Brna a dalších českých měst při tematicky zaměřených exkurzích.. V tomto školním roce navštívili i památky UNESCO na našem území Český Krumlov a židovskou synagogu v Třebíči. V Brně několik tříd navštívilo výstavu Tutanchámon, jeho doba a poklady. Pokračoval i projekt Za pověstmi staré Prahy, který opět proběhl jako putování za památkami Prahy. Jako každý rok, tak i v tomto školním roce se uskutečnila cesta studentů druhého ročníku za památkami Londýna. Studenti dalších tříd poznávali památky Španělska a Itálie. Některé třídy navštívily výstavu obrazů Vincenta van Gogha ve Vídni. Zájemci mohli navštívit ateliér pana Vydry. Studenti jsou průběžně seznamováni s důležitými mezníky v naší i světové historii formou vybraných divadelních a filmových představení ( Horácké divadlo v Jihlavě, divadla v Praze a v Brně). S krásami prózy, poezie a hudby pak tematicky zaměřenými pásmy, koncerty a besedami ( v rámci akce Týden knihoven beseda o pobytu a vztahu K. Čapka k Jindřichovu Hradci aj.).

4 Pozitivně hodnotili studenti klavírní koncert mezinárodního klavírního virtuóza Sergeje Perepeliatnyka. Někteří studenti ruského jazyka dosáhli výborných výsledků v soutěži Art Poetica a byli i se svou vyučující pozváni na Velvyslanectví Ruské federace, kde mimo jiné měli možnost seznámit se s ruskou tradicí tzv. Maslenicí. Úspěšně pokračuje také projekt Zpívání na schodech, který se skládá z cyklu koncertů pořádaných v akusticky bezkonkurenčních prostorách budovy gymnázia. Již desátým rokem se na naší škole realizuje projekt Chráníme naše památky. V rámci tohoto projektu se studenti pod vedením vyučujícího výtvarné výchovy aktivně zapojují do prací na zámku Kuks. Učitelé GVN nezapomínají ani na naše město. Pravidelně uskutečňují se studenty procházky městem a seznamují je s významnými stavbami a kulturně historickými památkami Jindřichova Hradce. Stalo se již tradicí, že studenti GVN navštěvují některá divadelní představení v rámci festivalu Szene Bunte Wähne a také vystoupení tanečního a hudebního souboru IYASA Spirit of Afrika ze Zimbabwe. Mezinárodní spolupráce Uskutečňují se pravidelně zahraniční výměnné roční pobyty jednotlivých studentů. V tomto školním roce byli naši studenti v USA. Jedna studentka zase navštěvovala GVN. Pokračovaly také krátkodobé výměnné pobyty studentů GVN a studentů partnerského gymnázia Neckargemünd (SRN). Úspěšně pokračovaly i kontakty s partnerským gymnáziem J. Krála ve Zlatých Moravcích. Také sportovní festival Euroregio 2009 měl své pokračování. Tentokrát se studenti v řadě sportovních disciplín utkali v Kremsu. Úspěšně začal projekt Travelling, který realizuje naše škola společně se školami z Itálie a Španělska. Projekt je dvouletý a je financován z grantu vzdělávacího programu Socrates. Předpokládaný výhled činnosti do budoucna V dalším školním roce chceme pokračovat v již započatých dlouhodobých projektech a prohlubovat navázaná přátelství. S největší pravděpodobností bude pokračovat projekt Mnich příběh jedné vesnice, který byl realizován ve spolupráci s pedagogickou fakultou UK a Muzeem jindřichohradecka. Tento projekt byl velmi úspěšný. Stal se součástí sborníku PF UK Praha, který byl distribuován do škol jako Metodická příručka pro projektové vyučování v oblasti výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví.

5

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 17. říjen 2008 Obsah Úvod. 3 Základní charakteristika školy.. 3 Přehled učebních plánů. 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací řízení.

Více

Přidružené školy UNESCO v České republice

Přidružené školy UNESCO v České republice 1953-2013 Přidružené školy UNESCO v České republice 60. výročí ASPnet Kolektiv autorů, ed. Anna Martinková Sekretariát České komise pro UNESCO, Praha 2013 UNESCO Přidružené školy UNESCO v ČR 60 výroší

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011

podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Otrokovice podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži. Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži Zhodnocení minimálního preventivního programu 2013-2014 Kroměříž září 2014 Zhodnocení minimálního preventivního programu

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 2005 KATOLICKÉ GYMNÁZIUM TŘEBÍČ Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Činnost školy 3. Učební plán 4. Rozhodnutí o zařazení do sítě škol 5. Pracovníci školy 6. Přijímací řízení 7. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více