U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř konané dne /12/RM/2019 TEREAL_Účetní závěrka za rok 2018, vč. rozdělení zisku za rok 2018 I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., schvaluje účetní závěrku za rok 2018 společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., Tyršova 1672, Chotěboř, IČO: Dosažený zisk po zdanění ve výši ,80 Kč rozděluje dle přílohy tohoto usnesení. 332/12/RM/2019 TEREAL_Zpráva nezávislého auditora pro společníka o ověření účetní závěrky za rok 2018 I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., bera na vědomí a schvaluje Zprávu nezávislého auditora pro společníka o ověření účetní závěrky za rok 2018 společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., Tyršova 1672, Chotěboř, IČO: /12/RM/2019 TEREAL _Rozbor hospodaření za rok 2018 I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., schvaluje v předloženém znění rozbor hospodaření za rok 2018 společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., Tyršova 1672, Chotěboř, IČO: /12/RM/2019 TEREAL_Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami statutárního orgánu společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o. za rok 2018 I. Rada města v působnosti jediného společníka společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., schvaluje Zprávu o vztazích za rok 2018 mezi propojenými osobami statutárního orgánu společnosti TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., Tyršova 1672, Chotěboř, IČO:

2 335/12/RM/2019 OF_Rozbor hospodaření města Chotěboř za leden - březen 2019 projednaný rozbor hospodaření města Chotěboř za období leden - březen /12/RM/2019 OF_ Daň z příjmu právnických osob za obce za rok 2018 změnu rozpočtu města Chotěboř - povýšení daňových příjmů a následně výdajů skupiny 6 upraveného rozpočtu ve výši ,00 Kč, kterou tvoří daň z příjmu právnických osob za obce za zdaňovací období roku /12/RM/2019 OF_Přehled daní předložený dokument, plnění sdílených daní a daně z nemovitosti za první čtvrtletí roku /12/RM/2019 OF_Změna rozpočtu - vratka dotace Kč - MŠ Šablony změnu rozpočtu města Chotěboř - zvýšení dotačních příjmů a následně zvýšení výdajů skupiny 6 upraveného rozpočtu, kterou představuje vratka nevyužitých finančních prostředků dotace z MŠMT - Šablony pro MŠ a ZŠ I námi zřizované příspěvkové organizaci Mateřské škole Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod ve výši ,00 Kč.Požadovaná částka ve výši Kč bude převedena na účet zřizovatele (Město Chotěboř), zřizovatel zašle vrácené prostředky na účet kraje a kraj je odešle na účet MŠMT. 339/12/RM/2019 OF_Příjmy z veřejnoprávních smluv ,00 Kč změnu rozpočtu - povýšení dotačních příjmů a následně rezervních výdajů skupiny 6 upraveného rozpočtu města Chotěboř na r o částku ,00 Kč, kterou tvoří fakturace za úhrady za projednané přestupky v období I Q /12/RM/2019 OF_Přehled plnění hospodaření příspěvkových organizací města za I. čtvrtletí roku 2019

3 přehledy plnění hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Chotěboř za I. čtvrtletí roku /12/RM/2019 OF_Ředitelské volno na ZUŠ Chotěboř I. Rada města projednala a bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v příspěvkové organizaci ZUŠ Chotěboř, Náměstí TGM 322 dne /12/RM/2019 OF_Souhlas zřizovatele s přijetím darů do majetku příspěvkových organizací v souladu se zřizovací listinou přijetí darů do majetku příspěvkových organizací dle předloženého soupisu. Ředitelé budou informováni. 343/12/RM/2019 OF_Stanovení platu řediteli ZUŠ Chotěboř I. Rada města stanovuje ve smyslu ustanovení 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními zákoníku práce a ostatní prováděcí předpisů plat řediteli ZUŠ Chotěboř, Náměstí TGM 322 s účinností od dle upravené přílohy tohoto usnesení. 344/12/RM/2019 OF_Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Chotěboř do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV. zapojení MŠ Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod, IČO do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV. a souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_19_009 mezi Krajem Vysočina, IČO: a MŠ Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod, IČO: /12/RM/2019 OF_Souhlas zřizovatele se zapojením ŠJ Chotěboř do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV. zapojení ŠJ Chotěboř, Smetanova 603, okres Havlíčkův Brod, IČO do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina IV. a souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem

4 v rámci výzvy č. 30_19_009 mezi Krajem Vysočina, IČO: a ŠJ Chotěboř, Smetanova 603, okres Havlíčkův Brod, IČO: /12/RM/2019 OF_Darovací smlouva Darovací smlouvu o darování částky ,00 Kč určené na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání mezi Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČO: zastoupeným hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem a městem Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř, IČO: zastoupeným starostou Ing. Tomášem Škarydem v předloženém znění. 347/12/RM/2019 ZTV III. etapa - Boží Muka - dočasný sjezd cenové nabídky na akci ZTV III. etapa - Boží Muka - dočasný sjezd. Rada města schvaluje zadání uchazeči Ladislav Škaryd - DŘEVOKOV, Na Valech 1722, Chotěboř, IČO: , a zároveň ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. Ing. Škaryd [ Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 ] 348/12/RM/2019 Víceúčelová hala ARÉNA - využití prostor pod tribunou oslovení uchazečů a jmenuje členy komise a jejich náhradníky na otevírání obálek na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci s názvem Víceúčelová hala ARÉNA - využití prostor pod tribunou. Zároveň rada města schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. 349/12/RM/2019 Rekonstrukce bytu č Chotěboř, Břevnická 1584 Smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce bytu č Chotěboř, Břevnická 1584 mezi městem Chotěboř a společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o., Tyršova 1672, Chotěboř, IČO: Rada města se smlouvou souhlasí a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 350/12/RM/2019 PD nová zástavba ZTV Boží Muka, IV. etapa

5 cenové nabídky na akci PD nová zástavba ZTV Boží Muka, IV. etapa. Rada města schvaluje zadání uchazeči PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, Jihlava IČO: , a zároveň ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 351/12/RM/2019 Chotěboř - hřbitov - oprava zdi a vstupu na hřbitov (východ) Smlouvu o dílo na akci Chotěboř - hřbitov - oprava zdi a vstupu na hřbitov (východ) mezi městem Chotěboř a společností ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou, IČO: Rada města se smlouvou souhlasí a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 352/12/RM/2019 Provozní řád organizační složky Městské jesle Provozní řád organizační složky Městské jesle Chotěboř v předloženém znění. 353/12/RM/2019 Statut komise SPOZ Statut komise Sbor pro občanské záležitosti v předloženém znění. 354/12/RM/2019 Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb mezi MUDr. Jaroslavem Nejedlým, se sídlem Jiráskova 669, Chotěboř, IČO a městem Chotěboř v předloženém znění. 355/12/RM/2019 Zápis ze zasedání komise Rady ECHA zápis ze zasedání komise Rady ECHA ze dne /12/RM/2019 zápis z jednání Komise státní památkové péče a regenerace MPZ

6 zápis z jednání Komise státní památkové péče a regenerace MPZ dne /12/RM/2019 Výjimka alkohol - Prvomájové dopoledne I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím T. G. Masaryka v Chotěboři po dobu konání akce s názvem Prvomájové dopoledne při příležitosti Svátku práce, která proběhne dne od 07:00 do 13:00 h v Chotěboři, a to pořadateli akce, kterým je Česká strana sociálně demokratická, Okresní výkonný výbor, Nádražní 397, PSČ: Havlíčkův Brod. 358/12/RM/2019 Výjimka alkohol - Dny města a Vánoce u kašny I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezeném Náměstím T. G. Masaryka, po dobu konání akcí s názvem Dny města dne a Staročeské Vánoce u kašny dne pořadateli akce, kterým je CEKUS Chotěboř, IČO: , Chotěboř , Tyršova /12/RM/2019 Kácení 3 ks stromů v ulici Zámecká I. Rada města nesouhlasí s pokácením 3 ks topolů osika rostoucích na pozemku č k.ú. Chotěboř. 360/12/RM/2019 Schválení dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce s Juniorem - domem dětí a mládeže uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce ze dne mezi městem Chotěboř a Juniorem - domem dětí a mládeže, IČO: a ukládá jej podepsat v předloženém znění. 361/12/RM/2019 Vyřazení majetku fyzickou likvidací I. Rada města souhlasí s vyřazením a následnou fyzickou likvidací drobného dlouhodobého majetku na základě jednání likvidační komise ze dne dle přílohy.

7 362/12/RM/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB - Havlíčkova 446 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ /VB/1, Chotěboř, Havlíčkova čp. 446, NN mezi městem Chotěboř a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem teplická 874/8, Děčín, IČO: v předloženém znění, týkající se umístění sloupu s praporcovou konzolí a skříní SP 100 na pozemku města číslo parcelní 4424 v k.ú. Chotěboř. 363/12/RM/2019 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě - zimní stadion Dodatek č. 4 ke smlouvě o pronájmu zimního stadionu mezi městem Chotěboř a společností TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., se sídlem Sokolohradská 167, Chotěboř, IČO: , v předloženém znění, týkající se pronájmu sportovní plochy Sport court-power game a rozcvičovací plochy s příslušenstvím. 364/12/RM/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene - Bílek uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV /VB/02, Bílek, pí Lavová, KNN mezi městem Chotěboř a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: , v předloženém znění, týkající se uložení kabelové přípojky nízkého napětí do pozemku města číslo parcelní 61/20 v k.ú. Bílek. 365/12/RM/2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - Klouzovy uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV /VB/003, Chotěboř, Klouzovy, par. 447/26, KNN mezi městem Chotěboř a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČO: , v předloženém znění, týkající se uložení kabelové přípojky nízkého napětí do pozemku města číslo parcelní 808/1 v k.ú. Klouzovy u Chotěboře. 366/12/RM/2019 Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích města čísla parcelní 2804/1 a 2804/5 v Příjemkách (průmyslová zóna) I. Rada města vydává

8 společnosti Galvanovna, s.r.o., se sídlem Herrmannova 849, IČO: , souhlas se stavebním záměrem a umístěním stavby OBCHODNĚ-VÝROBNÍ CENTRUM SPECIÁLNÍCH ÚPRAV, týkající se umístění nové vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace, přípojky elektro a plynovodní přípojky na pozemcích města čísla parcelní 2804/1 a 2804/5, oba v k. ú. Příjemky. 367/12/RM/2019 Směna částí pozemků v k. ú. Počátky u Chotěboře I. Rada města souhlasí se směnou části pozemku města číslo parcelní 848/1 o výměře cca 108 m2 za část pozemku číslo parcelní 57 o výměře cca 116 m2, oba v k. ú. Počátky u Chotěboře. 368/12/RM/2019 Prodej a koupě pozemků nebo jejich částí v k. ú. Chotěboř (ul. Zahradní), Střížov u Chotěboře a Počátky u Chotěboře I. Rada města souhlasí s prodejem pozemku číslo parcelní 3844/33 v k. ú. Chotěboř o výměře 101 m 2. II. Rada města souhlasí s prodejem pozemku číslo parcelní 837/52 o výměře 42 m2, odděleného geometrickým plánem č /2019 z pozemku číslo parcelní 837/1 v k. ú. Počátky u Chotěboře. III. Rada města souhlasí s prodejem části pozemku číslo parcelní 837/21 o výměře cca 26 m2 a části pozemku číslo parcelní 894/5 o výměře cca 7 m2, oba v k. ú. Počátky u Chotěboře. IV. Rada města souhlasí s odkupem části pozemku číslo parcelní 55 o výměře cca 76 m2 v k. ú. Počátky u Chotěboře do majetku města. V. Rada města souhlasí s prodejem části pozemku číslo parcelní 640/14 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře. 369/12/RM/2019 Žádost o prodej části pozemku číslo parcelní 4406/1 v Chotěboři (ul. Buttulova) I. Rada města nesouhlasí s prodejem části pozemku číslo parcelní 4406/1 o výměře cca 44 m2 v k. ú. Chotěboř. 370/12/RM/2019 Souhlas se stavebním záměrem na pozemcích města čísla parcelní st. 21/2 a 837/1 v Počátkách

9 I. Rada města vydává panu J Z, bytem Chotěboř souhlas se stavebním záměrem a umístěním stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA rodinného domku č.p. 19, Počátky u Chotěboře, týkající se umístění přípojky splaškové kanalizace, přípojky vodovodu, přívodního elektrokabelu, zateplení domu a zpevnění ploch na pozemcích města číslo parcelní st. 21/2 a 837/1, oba v k. ú. Počátky u Chotěboře. Mgr. Kovačka [ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 371/12/RM/2019 Schválení smlouvy o nájmu části pozemku číslo parcelní 4481/2 v k. ú. Chotěboř uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř a panem M T Kolín, v předloženém znění, týkající se pronájmu části pozemku číslo parcelní 4481/2 o celkové výměře 4 m2 v k. ú. Chotěboř. Mgr. Kovačka [ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 372/12/RM/2019 Schválení smlouvy o nájmu části pozemku číslo parcelní 330/38 v k. ú. Svinný ve vlastnictví města Chotěboř uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Chotěboř a panem F J Chotěboř, v předloženém znění, týkající se nájmu části pozemku číslo parcelní 330/38 o výměře 107 m2 v k. ú. Svinný. Mgr. Kovačka [ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 ] 373/12/RM/2019 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části pozemku číslo parcelní 1338/7 v k. ú Chotěboř ve vlastnictví města Chotěboř uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne , uzavřené mezi městem Chotěboř a Společenstvím vlastníků bytů v domě čp , Chotěboř, IČO: , v předloženém znění, týkající se nájmu části pozemku číslo parcelní 1338/7 o výměře cca 1,5 m2 v k. ú. Chotěboř. 374/12/RM/2019 Záměr pronájmu části pozemku číslo parcelní 3860/1 v k. ú. Chotěboř ve vlastnictví města Chotěboř záměr pronájmu pozemku číslo parcelní 3860/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Chotěboř. 375/12/RM/2019 Schválení krátkodobé nájemní smlouvy - pronájem náměstí dne

10 krátkodobou nájemní smlouvu na pronájem pozemku číslo parcelní 4388/3 - náměstí T. G. Masaryka v Chotěboři na den od 7:00 hod. do 13:00 hod. pro ČSSD, Okresní výkonný výbor, Nádražní 397, Havlíčkův Brod, za účelem pořádání prvomájového dopoledne. 376/12/RM/2019 Žádosti o prodloužení nájemních smluv. uzavření dodatků nájemních smluv na prodloužení doby nájmu takto: 1. A R, byt č. 6, Dr.Rykra 980, Chotěboř, do K L, byt č. 24, Dr.Rykra 980, Chotěboř, do J Ž, byt č. 25, Dr.Rykra 980, Chotěboř, do L H, byt č. 26, Dr.Rykra 980, Chotěboř, do J L, byt č. 38, Dr.Rykra 980, Chotěboř, do M S, byt č. 16, Břevnická 1594, Chotěboř, do Vždy dle předložených dodatků nájemních smluv. 377/12/RM/2019 Výměna bytů č. 3 v ul. Sladovnická 198 a č. 17 v ul. Břevnická 1584 v Chotěboři I. Rada města souhlasí na základě přeložené žádosti, s výměnou bytů mezi R K, Sladovnická 198, Chotěboř a L Z, Břevnická 1584, Chotěboř. 378/12/RM/2019 Dohody o skončení nájmu bytů a nové nájemní smlouvy dohody o skončení nájmu bytů takto: 1. R K, byt č. 3, Sladovnická 198, Chotěboř, k L Z, byt č. 17, Břevnická 1584, Chotěboř, k Podle předložených dohod. I uzavření nových nájemních smluv na dobu určitou takto: 1. R K, byt č. 17, Břevnická 1584, Chotěboř, od do L Z, byt č. 3, Sladovnická 198, Chotěboř, od do Podle předložených nájemních smluv. 379/12/RM/2019 Podnájem bytu č. 4, Březová 1727, Chotěboř

11 I. Rada města posoudila žádost o souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy na byt č. 4, Březová 1727, Chotěboř, pro paní L S. Rada města v souladu se smlouvou o společném hospodaření s nemovitostmi, sepsanou mezi městem Chotěboř a Chotěbořským bytovým družstvem, s uzavřením podnájemní smlouvy na dobu neurčitou souhlasí. 380/12/RM/2019 Příkazní smlouva Příkazní smlouvu uzavřenou mezi městem Chotěboř a společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ, s.r.o., Tyršova 1672, Chotěboř, IČO: a ukládá ji podepsat v předloženém znění. 381/12/RM/2019 Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Obnova zeleně ve městě Chotěboř I. Rada města souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Obnova zeleně ve městě Chotěboř. 382/12/RM/2019 Dopravní automobil doplněný požárním přívěsem pro hašení pro JSDH Chotěboř cenové nabídky na akci Dopravní automobil doplněný požárním přívěsem pro hašení pro JSDH Chotěboř. Rada města schvaluje zadání uchazeči AUTO VINKLER, s.r.o., Lannova 2061/8, Praha 1, IČO: a zároveň ukládá podepsat smlouvu v předloženém znění. 383/12/RM/2019 Dohoda o ukončení smlouvy dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb formou nájmu a dodávek se společností DOSIP Servis, s.r.o., IČO: , se sídlem Krahulov 37, Okříšky. 384/12/RM/2019 Kupní a servisní smlouva

12 kupní a servisní smlouvu na zařízení SYDO Traffic Velocity se společností DOSIP Servis, s.r.o., IČO: , se sídlem Krahulov 37, Okříšky. 385/12/RM/2019 Nový úsek úsekového měření I. Rada města souhlasí s umístěním zařízení pro úsekové měření na ul. Havlíčkova v Chotěboři. Mgr. Šafránek [ Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ] Ing. Škaryd Tomáš starosta Mgr. Bc. David Šafránek místostarosta Omluveni z úvodu jednání: Mgr. Michal Jakeš, Mgr. Luděk Benák (usn. č )

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 9.5.2018 213/10/RM/2018 Směrnice pro ochranu osobních údajů města Chotěboř vnitřní směrnici č. 6/2018 pro ochranu osobních údajů města Chotěboř.

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř konané dne 13.3.2019 264/9/RM/2019 Výjimka ze zákazu konzumace alkoholických nápojů I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů

Více

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina

U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne /8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Chotěboř konané dne 27.2.2019 211/8/RM/2019 Schválení příkazní smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina příkazní smlouvu s Krajem Vysočina ve věci zajištění

Více

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 17. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 5.9.2018 455/17/RM/2018 Výjimka alkohol - burčák I. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím

Více

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 18. schůze Rady města Chotěboř konané dne 21.8.2019 564/18/RM/2019 Výběrová řízení na funkce vedoucích odborů I. Rada města ukládá v souladu s ustanovením 7 odst. 1 písm. a) zákona č.

Více

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř konané dne 26.6.2019 482/16/RM/2019 Vnitřní směrnice č. 5/2019 Inventarizace vnitřní směrnici č. 5/2019 upravující postup inventarizačních prací při inventarizaci

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 25.7.2018 394/15/RM/2018 Smlouva o poskytování služby výplatní lístek smlouvu o poskytování služby výplatní lístek na mobilní telefon mezi firmou

Více

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 22.8.2018 424/16/RM/2018 Snížení hodnoty movitého majetku ve výpůjčce CEKUS Chotěboř dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 26.11.2015 mezi

Více

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 12. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 6.6.2018 283/12/RM/2018 Schválení smlouvy o nájmu pozemku číslo parcelní 4388/3 v k. ú. Chotěboř uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chotěboř

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Chotěboř konané dne 5.6.2019 442/15/RM/2019 Stanovení ceny a způsob distribuce knihy "Historie a současnost veřejné knihovny v Chotěboři 1843-2018. prodejní cenu

Více

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Chotěboř konané dne 3.4.2019 295/11/RM/2019 Předložení žádostí o dotaci do Fondu Vysočiny - Informační a komunikační technologie 2019 s předložením dvou žádostí

Více

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019

U S N E S E N Í. z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne /6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Chotěboř konané dne 23.1.2019 166/6/RM/2019 Technické parametry odběrných míst a Cenová ujednání pro rok 2019 v předloženém znění Technické parametry odběrných míst

Více

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 18.4.2018 176/9/RM/2018 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů se jmenováním Bc. Diany Dubové na místo pověřence pro ochranu osobních

Více

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22.04.2015 183. Rada města projednala žádost č. j.: MCH-3810/2015 o přijetí dítěte Terezy M., bytem Sedletín, 580 01 Havlíčkův Brod

Více

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne

U S N E S E N Í. z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 26.9.2018 488/19/RM/2018 Smlouva o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 01.02.2017 14. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezené Náměstím T. G. Masaryka č. parc.

Více

U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys

U S N E S E N Í. z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne /13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Chotěboř, konané dne 27.6.2018 331/13/RM/2018 Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací CoProsys smlouvu o poskytování služby elektronických komunikací

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.06.2015 337. Rada města schvaluje termíny řádných zasedání rady města v II. pololetí roku 2015. 338. Rada města bere na vědomí

Více

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 6. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18. 04. 2012 233. Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Programu prevence kriminality Kraje Vysočina 2012

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 02.02.2011 20. Rada města schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi Vysočinou, krajem se sídlem: Jihlava, Žižkova 57, IČ: 70890749

Více

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 27.3.2019 70/4/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 25. 08. 2010 473. Rada města souhlasí s uzavřením Veřejnoprávních smluv na zapisování údajů vedených v informačním systému evidence

Více

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 Zastupitelstvo města: 387. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva města; 388. volí

Více

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í ze 7. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 15.05.2013 228. Rada města Chotěboř schvaluje vnitřní směrnici č. 4/2013 Pravidla pro poskytování pečovatelské služby v předloženém

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 2. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 22. 01. 2014 19. Rada města souhlasí s návrhem smlouvy o technické podpoře s firmou VITA software s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00

Více

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne V ý p i s u s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.3.2006 117. Rada města odvolává paní Jarmilu Brožovou členku Komise pro přípravu, zpracování a realizaci Programu regenerace

Více

U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 9. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 10.06.2015 295. Rada města schvaluje dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám na zapisování údajů vedených v informačním systému evidence

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 30. 1. 2019 Z/1/2019-3. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Soustava CZT ve Světlé

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 15.5.2019 96/5/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 5. řádného zasedání

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27.05.2009 302. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální komise rady města ze dne 20.04.2009 a dále zápis z konání komise

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června /2018/ZM I. ZM bere na vědomí: USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 25. června 2018 05/2018/ZM 05.2018/13ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci

Více

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne

U S N E S E N Í. z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 30.1.2019 53/3/ZM/2019 Schválení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města za ověřovatele zápisu z jednání 3. řádného zasedání

Více

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne

U S N E S E N Í. z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne U S N E S E N Í z 4. schůze Rady města Chotěboř konané dne 19.12.2018 75/4/RM/2018 Vnitřní směrnice Spisový řád Městského úřadu Chotěboř vnitřní směrnici č. 20/2018 Spisový řád Městského úřadu Chotěboř.

Více

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný)

Město Český Brod Rada města Souhrn (anonymizovaný) 1 Město Český Brod Souhrn (anonymizovaný) z 9. řádného jednání rady města, která se konala ve středu 27.04.2016 od 18:00 hod v: Učebna budova 56 135/2016 Nájemní smlouva na pronájem dvou přístrojů watercooler

Více

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 12. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24.09.2014 495. Rada města souhlasí s pověřením vedoucí organizační složky města Chotěboř Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 43. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne. 9. 1. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září /2016/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 5. září 2016 07/2016/ZM I. ZM bere na vědomí: 07.2016/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 10. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 25.06.2014 358. Rada města schvaluje harmonogram konání řádných zasedání rady města ve 2. pololetí roku 2014, a to v těchto termínech:

Více

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019

Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Usnesení 8. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 27. února 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 127/8/19 1) schvaluje program 8. schůze rady městského

Více

U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 17. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 29.08.2018 Usnesení č. 17/468/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 17 2) Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince a/2018/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 10. prosince 2018 4a/2018/RM I. RM bere na vědomí 4a.2018/2RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 27.03.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 27.03.2019 Usnesení č. RM/6/213/03/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města:

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března Zastupitelstvo města: U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 20. března 2006 Zastupitelstvo města: 921. volí návrhovou komisi pro toto zasedání ve složení: předseda: Ing. Josef Boháč členové:

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 20. zasedání Rady města, konaného dne 15. 08. 2018 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání

Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou. Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou konané dne 19. 9. 2018 Z/73/2018-27. Zastupitelstvo města Světlá nad Sázavou PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 15. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.08.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 21.08.2019 Usnesení č. RM/15/613/08/2019 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle platných právních předpisů USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE 16.01.2019

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna /2017/RM I. RM bere na vědomí USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 28. srpna 2017 18/2017/RM 18.2017/35RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února /2017/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 6. února 2017 02/2017/RM I. RM bere na vědomí 02.2017/4RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 7.2.2018 955/51/RM/2018 Kontrola plnění usensení ze 49. schůze RM kontrolu plnění usnesení ze 49.

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 6. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 21.03.2018 Usnesení č. 6/148/03/2018 Rada města projednala a schvaluje Program jednání: 1) Program jednání RM 2) Kontrola usnesení 3) Asekol

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 23. června /2014/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 23. června /2014/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 23. června 2014 5/2014/ZM I. ZM bere na vědomí: 5.2014/15ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 1. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 24. 11. 2010 1. Rada města souhlasí s aktualizací pojištění sbírek Městského muzea zpětně od 06.10.2010 a bere na vědomí uzavření

Více

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo

Zodpovídá: Bc. Martin Staněk, DiS. Termín: Zajistí: Bc. Martin Staněk, DiS. Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo U s n e s e n í z 16. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 08.08.2018 Usnesení č. 16/432/08/2018 Rada města projednala a s c h v a l u j e Program jednání: 1) Program jednání RM 16 2) Kontrola usnesení

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

U s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne

U s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne U s n e s e n í z 5. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 31. 03. 2010 126. Rada města schvaluje provedenou realizaci chodníku Na Chmelnici u čp. 1664, souhlasí s vyčíslenými náklady na tuto

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 5. schůze konané dne 26. 1. 2015 anonymizované Rada města po projednání 114/15rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 115/15rm bere na vědomí vyhlášení

Více

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne

Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne Výpis usnesení č. 96 č. 112 z 4. schůze Rady města konané dne 7.1.2019 USNESENÍ č. 96/19/RM4 Informace vedení města o proběhlých jednáních informace vedení města o proběhlých jednáních. Zodpovědná osoba:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 18.3.2019 183/6/RM/2019 Ukončení nájemní smlouvy (S. H.) ukončení nájemní smlouvy na užívání

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 06. dubna 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 89/2016 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit a) změnu rozpočtu na rok 2016

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 10. září /2018/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 10. září /2018/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 10. září 2018 06/2018/ZM I. ZM bere na vědomí: 06.2018/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. července 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. července 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. července 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 181/2017 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r.

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září /2014/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 22. září 2014 19/2014/RM I. RM bere na vědomí: 19.2014/47RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 03. dubna 2019 u p r a v e n á v e r z e č. RM 86/2019 1. projednala Závěrečný účet města Kynšperk nad Ohří včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne 9.1.2017 Rada města po projednání RM/80/1562 program jednání 80. schůze Rady města Bílovec, konané dne 9.1.2017 RM/80/1563 plnění ukládacích usnesení

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/02/ZM konaného dne 25. února 2019

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/02/ZM konaného dne 25. února 2019 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/02/ZM konaného dne 25. února 2019 12/2019/02/ZM Program zasedání Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 43. schůze Rady města Hlučína, konané dne 20. června 2016 43/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regeneraci městské památkové zóny za období

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 330/17/15 schvaluje program 17. schůze rady

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 10 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Hostinné, konané dne 21.11.2018 16/2/RM/2018 Schválení programu 2. schůze RM program 2. schůze: 1. Schválení programu 2.

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

23. schůze RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE MATERIÁL URČENÝ PRO SCHŮZI RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 20. 5. 2019 Usnesení z 23. schůze Rady města Rychvald, dne 20. 05. 2019 Kontrola usnesení 23/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých

Více

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 24. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19.12.2018 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 19.12.2018 Usnesení č. RM/24/675/12/2018 Rada města projednala a s c h v a l u

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ

Více

Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139

Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Usnesení z 83. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 13.12.2017 v 13:45 hodin v budově MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Právní a organizační 83/1.1 Výběr dodavatele v zadávacím řízení k veřejné

Více

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení z 5. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 21.03.2016 od 14.30 hodin v kanceláři starosty města Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 98/16: Rada města schválila program jednání

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1)

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1) - 1 - U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu 2014 (č. 1/1 17/1) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1027 Rada města schvaluje záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce částí pozemků stpč. 1040/1 a ppč. 403/4, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, uzavřené mezi městem Česká Třebová

Více

z 3. schůze Rady města Česká Skalice konané dne

z 3. schůze Rady města Česká Skalice konané dne U s n e s e n í z 3. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 13.02.2019 Rada města Česká Skalice na svém zasedání dne 13.02.2019 Usnesení č. RM/3/69/02/2019 Rada města projednala a s c h v a l u j e

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 70. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 18. 6. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více