KOPANINSKÉ. listy 4/2012. Základní informace k volbě prezidenta České republiky. Vážení spoluobčané, Číslo vašeho okrsku:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ. listy 4/2012. Základní informace k volbě prezidenta České republiky. Vážení spoluobčané, Číslo vašeho okrsku:"

Transkript

1 KOPANINSKÉ listy 4/2012 Vážení spoluobčané, rád bych využil této příležitosti a poděkoval každému, kdo během letošního roku pro Kopaninu nezištně pracoval, ať už to byl zastupitel, místní podnikatel, soused, přítel... Děkuji všem, kterým nebyly obecní věci lhostejné a pomohli slovem či skutkem. Zvláštní dík patří sponzorům, zejména Letišti Praha, ale i dlouhé řadě místních podnikatelů a občanů, jejichž příspěvky či iniciativy nám pomáhaly uskutečňovat celou řadu akcí, které život v obci dělají pestřejší. Dovolte mi poděkovat za dobrou práci i těm kolegům a spolupracovníkům, kteří mají práci pro Kopaninu takříkajíc v popisu práce : především panu tajemníku Vokáčovi, referentce paní Filippi, úklidové četě Novotný Macháček Kumstát Koudelka, městskému policistovi panu Krupičkovi, knihovnici paní Beranové, správci internetových stránek panu Hlušičkovi a také členům týmu, jenž dal vzniknout knížce o Kopanině (kterou jste si mohli vyzvednout při rozsvícení vánočního stromečku kdo to nestihl, může tak učinit kdykoli v úředních hodinách) nebo kalendáři Poděkování patří i těm, kteří se přičinili o to, že se tu hraje sousedský fotbal, že zde radost rozdává dětský sbor Opukáček, že se o dobrou náladu stará skupina mažoretek Kopaninské báby, že má každý možnost prohloubit si své znalosti o Kopanině v nově otevřeném muzeu V příštím roce nás čeká hodně práce a já pevně věřím, že s takovým týmem lze postupně dosáhnout všeho, co jsme si předsevzali a co si spolu s vámi přejeme či budeme přát. Pohodu Vánoc, pevné zdraví a mnohá splněná přání v novém roce 2013 vám přeje Milan Hofman, starosta Základní informace k volbě prezidenta České republiky Volba prezidenta republiky se bude konat ve dnech 11. a 12. ledna Případné 2. kolo volby se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna Rozhodnutí předsedy Senátu o vyhlášení volby a jejím termínu ze dne bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne a tímto dnem byla volba vyhlášena. Od téhož data je tak možno podávat žádost o voličský průkaz, pokud nebude dotyčný moci volit v místě svého trvalého bydliště. V zájmu kvalitního doručení hlasovacích lístků všem voličům připomínáme vlastníkům domů 14 odst. 6 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, který stanovuje povinnost vlastníka budovy na svůj náklad označit budovu číslem určeným hlavním městem Prahou (popisným a orientačním) a udržovat je v řádném stavu. Žádáme vlastníky budov, aby případné nedostatky neprodleně odstranili, neboť dle 29 odst. 8 cit. zákona o hl. městě Praze může uložit městská část osobě, která nedodrží výše uvedenou povinnost, pokutu do korun, a to i opakovaně. Upozorňujeme občany městské části Praha-Přední Kopanina, kteří se dali při některých z minulých voleb zapsat v zahraničí do zvláštního seznamu voličů zastupitelského úřadu ČR, nenechali se dosud z tohoto zvláštního seznamu vyškrtnout a chtějí se účastnit volby prezidenta v ČR, že v důsledku tohoto zápisu byli vyškrtnuti ze stálého seznamu vedeného zdejším úřadem. K tomu, aby byl Číslo vašeho okrsku: 504 Adresa volební místnosti: K Padesátníku 10, Praha 6-Přední Kopanina volič opětovně zapsán do stálého seznamu, musí požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu a o tomto vyškrtnutí předložit úřadu městské části (odboru vnitřních věcí) před volbou prezidenta potvrzení zastupitelského úřadu o tomto vyškrtnutí. Bez tohoto potvrzení nemůže obecní úřad voliče zpět do stálého seznamu zanést. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 4/2012 / 1

2 Vážení občané, toto číslo byste měli obdržet do 21. prosince Tedy do dne, kdy je podle mayského proroctví v mnohdy nepřesném podání médií očekáván konec světa. Dlužno dodat, že zánik naší planety byl v historii lidstva ohlašován již několikrát, ale nikdy se tak nestalo. Že by přeci jen tentokrát? Bez ohledu na to, zda se katastrofická předpověď vyplní či nikoli, je naše městská část připravena na zimní období 2012 až 2013 tak jako každý jiný rok. Nádoby na posyp již máme umístěny na třech nástupních ostrůvcích MHD a osádka multikáry pod vedením pana Miroslava Novotného bude v plné pohotovosti pro pravidelnou údržbu sjízdnosti komunikací. Jsme sice malá městská část, ale při náročné zimě je pro nás přesto obtížné v důsledku přijetí novely zákona o pozemních komunikacích zajistit z ekonomických a technických důvodů úklid na všech vybraných chodnících a pěších trasách. Proto vás, stejně jako loni i předloni, žádám o výpomoc při úklidu sněhu, stejně jako o případný posyp náledí na chodnících přiléhajících k vašim nemovitostem. Předem děkuji za pochopení a věřím, že naší městské části pomůžete k překonání nadcházejícího zimního období. Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Policie ČR informuje Léto definitivně skončilo a s tím souvisí každoroční problém týkající se rekreačních objektů. Bohužel ani Přední Kopanina není výjimkou. Od října šetříme již pátou krádež, a to konkrétně vloupání do chatek na Prelátech. Právě doba, kdy většina majitelů opouští a zazimuje své příbytky, se stává rájem pro všemožné nenechavce. Tento fenomén se opakuje každý rok. Policie se samozřejmě v tomto období zaměřuje na problematické objekty, ale není v našich silách zde hlídkovat nepřetržitě. Je pravdou, že škody těmito krádežemi způsobené nebývají závratné, nicméně každého majitele dokážou i tak řádně rozezlít. Velká část chatařů o tomto problému ví a má s ním dokonce i nějakou osobní zkušenost. Jednoduchý návod, jak se takovým zlodějům bránit, neexistuje. Obsáhlejší by vydal minimálně na celé vydání tohoto zpravodaje. Základní zásadou je nic cenného v chatkách nenechávat. V posledním případu byla způsobená škoda 4000 korun, ale v jednom z předchozích téměř korun. To majitel Místní oddělení Ruzyně Nepřetržitá služba V akutních případech linka 158 Aviatická 1050/16, Praha 6 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Výběr z 25. zasedání ZMČ ze dne Schválení pronájmu pozemku č. p. 306 v k. ú. Přední Kopanina. Usnesení č. 36 o pronájmu zmíněného pozemku (desetiletý pronájem) zastupitelstvo schválilo (hlasování 9-0-0). Schválení pronájmu částí pozemků č. p. 111, 722 a 724 v k. ú. Přední Kopanina. Usnesení č. 37 o pronájmu zmíněných pozemků (desetiletý pronájem) zastupitelstvo schválilo (hlasování 9-0-0). Výběr z 26. zasedání ZMČ ze dne Schválení koupě pozemku č. p. 420/3 v k. ú. Přední Kopanina za účelem vzniku budoucího parku a bydlení pro seniory. Usnesení č. 39 zastupitelstvo schválilo (hlasování 6-0-1). Petr Vokáč, tajemník ÚMČ v chatce nechal například notebook a jiné obdobně cenné věci. Další otázkou je, zda řešením může být například důkladnější zabezpečení. Bude to znít paradoxně, ale vzpomínám si na případ, kdy si jeden chatař nechal na všechna okna i dveře nainstalovat mříže. Jelikož byl znalý, v chatce nic cenného neměl. Zloději to ale nevěděli, a když se snažili jeho zabezpečení překonat, způsobili škodu právě na těch mřížích, jež se pohybovala v řádech desítek tisíc korun. Z chaty nakonec nic nevzali. Zásadní pro předcházení těmto krádežím je proto všímavost. O té píši téměř v každém svém příspěvku. Bez vaší spolupráce a právě všímavosti se neobejdeme. Když nikdo nezavolá, že viděl někoho cizího se potulovat v okolí, policie sama to zjistí jen stěží. Policista nemůže kontrolovat každou osobu, kterou během služby potká. Ovšem situace je jiná, když někdo vytočí linku 158 a oznámí pochybnou osobu v okolí. Abych byl v informacích kompletní, musím uvést, že v druhé polovině října došlo v ulici K Tuchoměřicům ke krádeži vozidla, kdy škoda byla vyčíslena na korun. Na tomto případu intenzivně spolupracuje oddělení Služby kriminální policie a vyšetřování, specializované na krádeže vozidel. Zatím pachatel nebyl dopaden a ani vozidlo se nenašlo. Zato zhruba měsíc poté došlo na Prelátech k nálezu jiného odcizeného vozidla, jež bylo vráceno jeho původnímu majiteli. Doufáme, že v případě vozidla odcizeného na Přední Kopanině budeme brzy stejně úspěšní. Závěrem mi dovolte popřát vám příjemný adventní i vánoční čas, pokud možno bez účasti policie. npor. Jan Zoubek, vedoucí oddělení OZNÁMENÍ! Autobusová linka 312 ze zastávky Dejvická nejede v a 21.40, v 0.00, ve a v 0.00 hodin. Autobusová linka 161 je v obou směrech ukončena okolo hodin. 2/4/2012

3 Že počasí umí velmi rychle měnit plány, ukázal letošní 7. říjen. Na tento den byla totiž naplánována akce pro děti pod názvem Dětské dopravní hřiště s Městskou policií hl. m. Prahy, která se měla konat v prostoru fotbalového hřiště. Počasí však donutilo organizátory akci zrušit. Nikdo ovšem nečekal, že se počasí náhle zlepší a malí návštěvníci na kolech a koloběžkách přeci jen přijedou. Nebylo možné nevšimnout si jejich zklamání, ale strážníci jsou v Praze nejen pro represi, ale také proto, aby konali dobré skutky. Podařilo se jim tedy rychle uspořádat náhradní program, v rámci něhož si děti měly možnost ověřit si svou zdatnost při jízdě zručnosti, rychlostním slalomu a v co nej- Foto OŘ MP Praha 6 Městská policie informuje pomalejší jízdě. Odměnou strážníkům z Obvodního ředitelství Městské policie Praha 6 bylo neskrývané nadšení malých závodníků, kterým bychom tímto chtěli za jejich aktivní účast poděkovat. Zimní měsíce jsou spojeny zpravidla s nízkými teplotami, padajícím sněhem a zhoršenou sjízdností pozemních komunikací i schůdností chodníků. Účinnému odklízení sněhu ze silnic a chodníků mnohdy brání zaparkovaná vozidla. Z tohoto důvodu si dovolím požádat občany, zda by bylo možné parkovat svá vozidla na vlastních pozemcích a neponechávat je tam, kde by omezovala bezpečný průjezd vozidel. Závěrem si dovolím popřát všem klidné prožití adventního času a vánočních svátků samotných a hodně zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním i rodinném životě v nastávajícím roce 2013, v němž se s námi budete opět setkávat v ulicích MČ Praha-Přední Kopanina. Kamil Krupička, strážník-okrskář Ordinace praktického lékaře v Nebušicích Ze života... MUDr. Lenka Fejfarová a sestra Eva Němcová NARODILI SE: přejí všem příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce Podivínová Sofie Martínek Tomáš Zabloudil Matyáš Neubauerová Marie Řezníčková Anna let Dále oznamujeme dovolenou ve dnech 27. a Dne je ordinační doba od 8 do 12 hodin. 55 let Zástup po dobu dovolené bude vykonávat MUDr. Michaela Formánková, J. Martího 31, Praha 6, telefon JUBILEA: PROSINEC Kašparová Zdeňka OPUSTILI NÁS: Císař Jiří Marcela Filippi, referentka ÚMČ od 13 do 17 hodin od 9 do 12 hodin 4/2012 / 3

4 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské v roce 2013 Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, č. p Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Stanislav Paclík, Pražská plynárenská Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) převzetí reklamace výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru podávání informací k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu vydávání tiskopisů a informačních brožur TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE od 8.00 do hod od do hod od do hod od 8.00 do hod od do 17.00hod. Bližší informace na telefonních číslech a Rozmístění kontejnerů v roce 2013 Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulicích K Padesátníku a K Prelátům ve dnech , 2. 4., , , , , , , , , Kontejner bude umístěn pouze na jednom stanovišti ve dnech a 6. 8., a to následovně. V termínu bude kontejner umístěn pouze v ul. K Prelátům a bude umístěn pouze v chatové osadě Preláta (ve výhybně naproti č. p. 57). Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad vypracovaných Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy, které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské části přistavovány v odpoledních hodinách pouze po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně od do hod. v termínech dle harmonogramu. Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě a veškerých odpadů z podnikatelské činnosti. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. Proboštská 1, Praha 6-Dejvice tel Otevírací doba: Po Pá od 8.30 do hod.* So od 8.30 do hod. * V ZIMNÍM ČASE DO HOD. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 4/4/2012

5 Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na rok 2013 Praha 6 trasa E, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice Út Út Út křižovatka ul. Na Padesátníku I Na Padesátníku III K Padesátníku (u samoobsluhy) Nebušická (u samoobsluhy) křižovatka ul. U Pohádky K Lažance křižovatka ul. Horoměřická K vršíčku (u restaurace) křižovatka ul. V Šáreckém údolí Pokojná křižovatka ul. V Šáreckém údolí V Podbabě hod hod hod hod hod hod hod. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Pražské služby udělají vše pro čisté vánoční svátky SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. Od Štědrého dne až do Silvestra budou zajištěny normální pracovní směny jako v běžných pracovních dnech. Na Nový rok bude z kritických míst vysoké zástavby (sídliště) zajištěn nadstandardní svoz odpadu. Co se týká tříděného odpadu, tak se bude provádět v termínu mimořádný svoz skla v kritických oblastech. Svoz vánočních stromků Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Volně ložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od do Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, případně vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu. Julian Záhorovský, Pražské služby SVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU normální svoz odpadu dle příslušných programů svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (maximálně jeden den) normální svoz odpadu dle příslušných programů mimořádný svoz skla (jeden odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (maximálně jeden den) O jeden kontejner méně Dovoluji si vás informovat, že vzhledem k velice slabému využití kontejnerů na Přední Kopanině rozhodlo vedení o stažení jednoho z kontejnerů koncem listopadu a ponechání pouze jednoho kusu, a to u prodejny potravin. Anna Bezdomniková, Potex 4/2012 / 5

6 Kopanina ožívá společenským ruchem Tak se mi, milé sousedky a vážení sousedi, dostal víceméně náhodou do ruky seznam společenských akcí pořádaných u nás na Kopanině v letošním roce. A že jich bylo! Až jsem se sám podivil. Uvedu pro připomenutí jenom stručný přehled, neboť o většině z nich se již v tomto periodiku aktuálně psalo. Začaly to dětičky pod vedením Markéty Paulové v půli března (13. 3.) Zpíváme jaru a maminkám. Následoval 3. června Dětský den a za necelý týden, 9. června, již tradiční a úspěšný Pochod na Okoř. Toho se snad zúčastnil každý, komu se ještě trochu protáčejí klouby. Zato Dopravní hřiště konané 7. října tedy akce neúnavné paní Paulové a Městské policie bylo nutno zkrátit, o což se postaralo obzvláště nevlídné počasí. To naopak přálo po týdnu ( ) fotbalovému utkání Horňáků proti Dolňákům, v němž zvítězili ti druzí. Následovala pauza, ukončená slavnostním otevřením místního muzea ( ). Tři dny poté jsme se mohli sejít na Přátelském posezení u Housliček, kterým místostarosta pan Novotný velkolepě oslavil tři čtvrtě století své existence. V prudkém sledu proběhlo za týden (7. 12.) trochu zmrzlé, leč přesto veselé rozžíhání vánočního stromku na Hokešově náměstí. Příští den se konala Mikulášská besídka, na které pražské divadlo Aporia zdařile zahrálo Čapkovu hru o tom, jak pejsek a kočička zdobili vánoční stromeček. Tolik onen výčet. Pakliže v něm něco chybí, tak se to ke mně ústní tradicí nedoneslo, nebo jsem to v stařecké nahluchlosti přeslechl. Za což se omlouvám. Osobně bych k tomu výčtu společenských akcí, čili ožívání obce, přiřadil i vydání poměrně rozsáhlé a výpravné brožury Přední Kopanina v proměnách času. Publikace obsahuje bohatou fotodokumentaci, fotografové jsou řádně uvedení v tiráži, ale je velká škoda, že není vyznačeno autorství jednotlivých záběrů. Proto nemohu, ač bych tak rád učinil, poděkovat konkrétnímu autoru za panoramatický snímek na dvoustraně 90 91, na kterém dotyčný nádherně dokumentuje nevzhledný ráz moderní zástavby v okolí hřiště, naprosto a necitlivě porušující historický ráz obce. Listujeme-li ale touto knížkou od začátku, musíme konstatovat, že na osmé straně je uvedeno stejné tvrzení, jakým se honosí snad všechny předchozí texty o stáří naší Kopaniny. Respektive o její první písemné připomínce podpisem neznámého vladyky Budislaus de Copani tedy prý Budislava z Kopaniny. To je totiž označení tak vágní a neurčité, že by si Foto Martin Šafář na tu první písemnou zmínku mohli dělat nárok naprosto stejným právem i lokálně patrioticky založení obyvatelé Zadní Kopaniny. Ba neúplnost tohoto podpisu bez koncovky by vlastně nevylučovala ze soutěže ani rozličné Kopanice. Každopádně však zdejší občané byli první, kdo se k tomuto odkazu přihlásili, a proto uspořádali k sedmistému výročí od datace oné listiny s Budislavovým podpisem v roce 1985 velkolepé oslavy. Při té příležitosti byla tehdy též vydána pamětní mince (viz stranu 17). Okolnosti jejího zadání představují veselou absurdní historku, kterak se v hluboké normalizaci zdejší, k režimu loajální členové MNV nevědomky dopustili disidentního počinu a v podstatě zachránili strádajícího medailéra, jenž byl tehdy na indexu. Ale o tom někdy jindy. Já mám veselé absurdity rád, proto mě potěší každá, i ta sebemenší, kterou najdu. Jako například v oné publikaci na snímku rotundy (strana 99). Dovedete si představit zmatek badatele, který nad ním bude za pár set let marně hloubat, proč je evidentně kovový stožár označen jako dřevo? Avšak dosti pošetilostí, kterými nechci nikterak snižovat záslužnou a jistě nemalou práci s přípravou dané publikace. Je na ní dobře vidět, že to není pouhý kompilát starších textů, jako se to stávalo v minulosti. Díky tomu se do ní třeba nevloudila nešťastná formulace z textu ve vitríně v parku před muzeem, jež hovoří o daru c í s a ř e Ferdinanda na opravu rotundy v letech, kdy již řadu let vládl na císařském trůnu František Josef I. A nejen dík za toto, ale také za veškerou píli a snahu s vydáním této knížky, kterou místní úřad občanům nezištně rozdává. Tomu tleskám a jenom doufám, že vy také. Ivo Medek (Kopaninský) Knihu Přední Kopanina v proměnách času i kalendář Přední Kopaniny na rok 2013 si můžete zdarma vyzvednout na ÚMČ. Zastavte se pro knihu OTEVŘENO: každý čtvrtek od 17 do 18 hodin Chtěla bych vás pozvat do naší kopaninské knihovny. Nakoupila jsem do knihovního fondu nové zajímavé tituly, například knihu Michala Viewegha Mráz přichází z hradu, Karola Urbana Sledoval jsem Dubčeka, Jana Šmída Údolí nejčistších radostí a mnoho dalších. Přeji všem klidné a pohodové vánoce a bezproblémový příští rok s dobrou knihou. Dana Beranová, knihovnice 6/4/2012

7 Mikulášská amnestie Osmého prosince 2012, 16.45, tma, zima Po chodníku kráčí tři temné postavy. Jedna velká, dvě malé. Otec a dva kluci. Drží se za ruce, děti mají strach. A osudné místo je stále blíž a blíž Tati, že nás nedáš? promluví najednou starší z obou synů. Otec si vzpomene na své oblíbené akční filmy s Brucem Willisem v hlavní roli a pevným hlasem pronese: To víš, že vás nedám. Nikdy a nikomu. Nemusíte se bát. Dva caparti se zatetelí uspokojením. Dveře, klika, závan zatuchlého vzduchu. Trojice mizí v restauraci U housliček, dveře se za ní zlověstně zaklapnou. Ustarané tváře rodičů a jejich nervózních potomků. To, co se zprvu jevilo jako mírumilovný čert, je pejsek, odehrává se tu totiž pohádka o pejskovi a kočičce. Staršímu synovi se zjevně ulevilo a zabrán do divadelního reje ubírá se do říše představivosti. Ten mladší se odmítá posadit k ostatním malým divákům a drží se křečovitě otce. Pláče. Slzičky a nudle vytváří na rodičově oděvu zajímavé obrazce. Co myslíte, děti, patří do bramborového salátu brambory? ptá se kdosi z jeviště. Anóóó! A patří tam mrkvička? Anóóó! Otcovy myšlenky zalétnou do minulosti. Není to tak dávno, co kvůli dětem přetrpěl toho samého pejska a tu samou kočičku, kteří se rozhodli, že uvaří z kulinářského hlediska notně diskutabilní dort. I tenkrát doufal, že nevyjmenují Foto Jana Paulová všechny suroviny, které budou k výrobě pokrmu potřebovat. Marně. Historie se opakuje. Celer, okurka, majonéza se bolestně vrývají do mužovy zjitřené mysli. Teplo a opakující se rytmus použitých lahůdek ho ale nakonec ukolébají Vajíčko. Patří tam vajíčko? Potlesk. Jásot. Kočička a pejsek to mají za sebou. Vyklízejí pole. Zběsilé honičky malých nezbedů, při kterých často křehká hlavička jen o milimetr mine roh masivní židle. Naše trojice sedí u stolu a upíjí ze sklenic limonádu. Bublinky, srkání, popotahování. Kluci svázaní nervozitou těkají pohledem z jednoho rohu místnosti do druhého a zase zpět. Čekají, odkud vyskočí čert a zardousí je. Zlobili. Kéž by to všechno mohli vzít zpět! Ale z cesty do pekel už není návratu Anděl! Co tu dělá anděl?! Stalo se to, co nikdo nečekal. Děti dostaly milost. Dobro zvítězilo nad zlem? Otec si připadá jako v pohádce, protože tohle přece nemůže být skutečnost. Čekáte krutý trest za hříchy, které jste prokazatelně spáchali, ale místo něj přijde osoba, jež vám zaručí, že se nejenže nedostanete do pekla, ale ještě vám slíbí něco sladkého na zub. Čerti se snaží zvrátit vývoj situace ve svůj prospěch. Na autoritativního Mikuláše jsou jejich kejkle slabou zbraní. Když se pak ještě ukáže, že neumí ani napočítat do desíti, ztrácí před dětmi všechen respekt. Čím teď budu strašit děti, uvažuje otec zachmuřeně. Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni Hrdélka se napínají v radostném opojení. Jedna, dvě, Honza jde, nese pytel mouky Mladší syn právě odhalil, že obě písničky mají stejnou melodii. Díky omamné vůni linoucí se z naditých balíčků na zemi před Mikulášem už jeho textařský přehmat nikdo nevnímá. Nadílka vpravdě sladké odpuštění. Osmého prosince 2012, 18.15, tma, zima Po chodníku kráčí tři temné postavy. Jedna velká, dvě malé. Otec a dva kluci. Drží se za ruce, děti si nesou pytlíčky plné čokolády. Peklo se vzdaluje. A bezpečí domova je stále blíž Filip Lukeš Pod stromečkem se zpívalo, hodovalo a přispívalo na charitu V pátek 7. prosince v podvečer se na Hokešově náměstí konala slavnost Rozsvícení stromečku. Světla na mohutném stromě, který již tradičně pochází z lesa blízko sv. Juliany, se rozzářila krátce po půl šesté. Účast byla možná rekordní a program nabitý: plály ohně, zpíval dětský sbor Opukáček pod vedením Markéty Paulové a hrála skupina Jana Hlaváče (kterou pro tuto příležitost posílil se svým kontrabasem i senátor Petr Bratský). Přítomní se mohli zahřát horkým čajem nebo svařeným vínem, pro děti pak byly přichystány nejrůznější cukrovinky. Všichni si mohli rovněž vyzvednout knížku nazvanou Přední Kopanina v proměnách času a kalendář na rok Nezapomnělo se ani na charitu, když Ladislav Frej z občanského sdružení Ruka pro život požádal o příspěvek na péči pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením. Dětem i rodičům se akce líbila, početná byla i řada těch, kteří si tento příjemný zážitek odešli prohloubit do nedaleké restaurace U housliček Hezká tradice, jež se stala neodmyslitelnou součástí života v naší městské části! Milan Hofman, starosta 4/2012 / 7

8 Gobelín Petra Síse na Letišti Václava Havla Praha Letiště Václava Havla Praha ve svých prostorách slavnostně odhalilo originální velkoformátový gobelín navržený českým umělcem Petrem Sísem a utkaný mistry svého oboru ve francouzském Aubussonu. Tento artefakt je věnován památce a odkazu Václava Havla. Jeho vznik inicioval zakladatel organizace Art for Amnesty Bill Shipsey jménem Amnesty International a podpořilo jej pět světových umělců Bono Vox a The Edge ze skupiny U2, Peter Gabriel, Sting a Yoko Ono Lennon. Umělci chtěli gobelínem vzdát čest Václavu Havlovi a poděkovat české vládě za nadčasové rozhodnutí přejmenovat ruzyňské letiště na Letiště Václava Havla Praha. Tapiserie úctyhodných rozměrů 5 4,25 metru je vystavena v Terminálu 2 v prostoru vedle relaxační zóny Kooperativa. Boeing 787 Dreamliner Letiště vás zve na film do CINEMA TIME Ať už plánujete cestu do zahraničí nebo se jen chystáte navštívit Letiště Václava Havla Praha, nezapomeňte zavítat do promítací místnosti CINEMA TIME v odletové hale Terminálu 2. Až do konce roku tu poběží filmy, které osloví diváky nejrůznějších věkových kategorií. Nabídce českých snímků vévodí komedie Perfekt Days I ženy mají své dny. Pro rodiny s dětmi je připraveno americké zpracování pohádky Kocour v botách či rodinná komedie Lorax. Na programu jsou dále akční sci-fi film Bitevní loď, krimi thriller Nepřítel pod ochranou a drama Miláček. Promítá se denně od deseti hodin až do půlnoci a vstup je zdarma. Marika Janoušková, Letiště Václava Havla Praha Polská letecká společnost LOT od 14. prosince 2012 zahájila provoz na lince Varšava Praha s novým, dlouho očekávaným letadlem typu Boeing 787 Dreamliner. V rámci evropského turné bude možné na lince do Prahy tento stroj vidět ještě v několika dalších termínech. Na tyto termíny letiště vypsalo speciální fotoexkurze pro fotografy amatéry, kterým bude během prohlídky umožněno fotit tento nejmodernější Boeing přímo u vzletové a přistávací dráhy. Konkrétní data najdete na Foto 2 Letiště Václava Havla Praha Kam za senátorem? Archiv P. Bratského Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresy mých dvou senátorských kanceláří: Objekt Delta, Žukovského 887/ Praha 6-Dědina Makovského 1223/23, Praha 17- -Řepy. Kontakt na sjednání schůzky: Petr Bratský, senátor SLUŽBA OBČANŮM POKRAČUJE MČ Praha-Přední Kopanina pokračuje ve službě občanům. Do vašich ových schránek rozesíláme informace týkající se událostí na území naší městské části. Všichni, kdo ještě máte o tuto službu zájem, prosím zašlete na ovou adresu žádost o zařazení do adresáře a tyto informace vám budou zasílány. Marcela Filippi, referentka ÚMČ 8/4/2012

9 Kopanina má svoje muzeum Grafickou realizaci výstavy provedl grafický atelier Citadela. Projekt vznikl díky značné finanční podpoře Letiště Praha v rámci programu Dobré sousedství a grantu hlavního města Prahy. Vzpomínkovou akci zahájil moderátor Jan Hlaváč. Po přivítání všech zúčastněných předal slovo našemu starostovi Milanu Hofmanovi. Následně svou slavnostní řeč pronesl Jiří Kraus, ředitel divize Rozvoj a správa majetku Letiště Praha. Poté se slova ujal místostarosta městské části Praha 6 René Pekárek, jehož vystřídal restaurátor Tomáš Hejtmánek. Po ukončení svých projevů všichni přednášející slavnostním přestřižením pásky muzeum otevřeli. Administrátor římskokatolické farnosti Tuchoměřice P. Alain Cleyssac pak muzeu požehnal. Akci ukončil krátký koncert v rotundě sv. Maří Magdaleny, připravený naší městskou částí ve spolupráci s produkčním Pražského jara Jiřím Konopáskem. V bravurním provedení mladých hudebníků houslisty Jana Fišera a cellisty Petra Nouzovského zazněly skladby všech epoch od baroka po současnou tvorbu, které v přítomných posluchačích zanechaly příjemný zážitek. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Foto 8 Zbyněk Pecák Ve čtvrtek 29. listopadu v hodin se v parku před kaplí sv. Ludmily a Marty konala při příležitosti 300. výročí jejího založení akce související se slavnostním otevřením Muzea Přední Kopaniny v prostorách této architektonicky obnovené kulturní památky. Nelehkého úkolu renovace kaple se ujali Martin a Patrik Líbalovi, kteří připravili projekt rekonstrukce a prováděli průběžný autorský dozor. Vlastní stavební úpravy a opravy objektu byly prováděny pod restaurátorským dohledem Oldřicha a Tomáše Hejtmánkových. Vybavení interiéru vytvořil Miroslav Stropnický, okna a dveře vyrobila firma HN&T pod vedením Karla Bělohradského. Vlastní libreto výstavy připravil s pomocí Petra Vokáče a Miroslava Novotného Vojtěch Kašpar. 4/2012 / 9

10 Co v Kopanině stálo v raném středověku kromě rotundy Repro Archaia Rezidenční dvůr drobného feudála podle vyobrazení v Biblia Venceslai Regis okolo roku 1400 Rekonstrukce téhož dvora z Biblia Venceslai Regis z nadhledu Zemědělská usedlost v raném středověku Románský kostel spojený lávkou s opevněným sídlem Velkou záhadu Přední Kopaniny představuje místo původního sídla Budislava z Kopaniny a jeho předchůdců. I když první písemná zmínka o obci pochází až z roku 1285, je zřejmé, že zde něco muselo stát již před polovinou 12. století. V této době vznikla zdejší rotunda, u níž se nejspíše nacházela kurie zemědělský panský dvorec. O jeho situování do prostoru jihozápadně či jihovýchodně od kostela svědčí portál v prvním patře jižní stěny věže, kterým procházel držitel panského sídla přímo z jeho interiéru přes lávku či můstek na privátní tribunu, z níž mohl sledovat bohoslužbu v kostele. Kromě výhodné dominantní polohy na hraně svahu představuje další indicii pro lokalizaci sídla do prostoru zahrad parcely č. 25/1-4 a 26 (č. p. 96) i četný výskyt hlinitých vrstev s úlomky opukových kamenů a raně středověkou keramikou 2. poloviny 12. a 13. století z bezprostřední blízkosti rotundy, kaple sv. Ludmily a Marty a kolumbária. Dvorec byl tvořen shlukem většího počtu dřevohlinitých objektů, kde vedle hlavní obytné palácové stavby stály další objekty hospodářského charakteru. Pouze obytná stavba mohla být alespoň zčásti kamenná, ostatní objekty byly tvořeny srubovou či hrázděnou konstrukcí (dřevěný skelet vymazaný hlínou). Opevnění zřejmě tvořil příkop s valem, navršeným v jeho předpolí, a pouze dřevěná hradba z vertikálních sloupů (palisáda). Vedle historického jádra obce se podařilo povrchovými průzkumy identifikovat několik dalších poloh s doklady raně a vrcholně středověkých sídlištních aktivit 12. a především 13. století (zahrada domu č. p. 122 na parcele č. 428 či ulice Do Roklí). Na základě našich znalostí je možno raně středověkou Přední Kopaninu průběhu 12. a 13. století rekonstruovat jako shluk několika izolovaných zemědělských usedlostí, které s mírným odstupem obkroužily centrální panský dvorec s rotundou na hraně svahu nad údolím potoka. Zde se nacházel i významný zdroj vody, kterým byla ještě v polovině 19. století patrná vodní nádrž zvaná Louže, nacházející se přímo v jádru obce na dnešním Hokešově náměstí. Vojtěch Kašpar, společnost Archaia 10 / 4/2012

11 Novotiny aneb První stroje na Přední Kopanině Novotiny, jak je popsal kronikář Oldřich Volf v roce 1928, se týkají především hospodářských strojů. Kopaninská kronika uvádí, že roku 1876 došlo ke zřízení žentouru a mlátičky obilí u Jana Rychtaříka z č. p. 2. V roce 1877 zakoupil první secí stroj Tomáš Šrajer z č. p. 5. Stroj pak býval za mírný poplatek půjčován celé obci. První šicí stroj značky Singer si už roku 1870 zakoupila slečna Anna Kozáková z č. p. 7. V letech pozdějších pak průmysl český vyspěl a velmi záhy byly sériovou výrobou zaplaveny kraje hospodářskými stroji secími a mlátícími, a tak netrvalo dlouho, a každý majetnější rolník si stroje zakoupil sám, lze se dočíst v naší kronice. V roce 1896 se objevily v obci travní i obilné sekačky. Některé stroje užívali rolníci společně, což bylo výhodné. V roce 1912 zakoupili již zmiňovaný pan Šrajer a Josef Douša z č. p. 4 parní stroj s mlátičkou a presem na slámu. Stroj pak pronajímali za poplatek 230 korun za hodinu. Dříve půjčoval tento stroj pan Vébr z Hostouně. V roce 1924 koupil pan Kytka z č. p. 2 stroj na vybírání brambor, v roce 1928 si obstaral pan Šrajer první samovazač pro sklizeň obilí. Pro orbu byly užívány parní motorové pluhy zapůjčené z okolních obcí. Obecní stříkačku obec vlastnila od roku Jak vidno, doba poválečná přinesla mnoho novinek, které velmi pomohly rolníkům v těžké práci. Tento zápis v kronice dává nahlédnout do doby i před více než sto lety, a proto nyní posuďte sami, kam až současná technika pokročila. Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář Radost a naděje Rád jsem se 29. listopadu zúčastnil jako místní farář otevření nového muzea v kapli sv. Ludmily a Marty a požehnal jsem ji. Možná si někteří kladou otázku proč žehnat kapli, která nebude sloužit původnímu (náboženskému) účelu? Protože z hlediska víry a církve se každé dobré dílo může požehnat. Nepožehnal jsem kapli jako takové, ale skrze ni dobrému dílu, které se v ní koná a bude konat, a spolu s ní i celé obci. Pan starosta se zastupitelstvem mě o to požádali a já to s radostí učinil, protože i toto je způsob, jak vyjádřit, že věřící jsou účastni života obce. Před 50 lety katoličtí biskupové z celého světa během II. vatikánského koncilu napsali: Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdcích odezvu. Jsem rád, že v Přední Kopanině obecní zastupitelstvo a katolická farnost spolupracují na tom, aby bylo více důvodů k radosti a naději než ke smutku a úzkosti. Koncert, který v rotundě následoval, byl důkazem této spolupráce. Hudební představení organizovala obec, ale farnost, které rotunda patří, ho podporovala. Doufám, že hodně lidí, stejně jako já, prožilo příjemný hudební zážitek. Mám naději, že rotunda bude častěji nabízet svůj prostor a akustiku podobným programům a zároveň bude i nadále sloužit k náboženským účelům, protože se obojí doplňuje. Hlavním úkolem církve je hlásat světu radostnou zvěst. Ať i nadále rotunda zůstane symbolem přítomnosti Boží v našich dějinách a v našich životech, a také symbolem spolupráce mezi obcí a farností, symbolem šťastného spolužití věřících a nevěřících v jednom (lidském a bratrském) společenství. To je mé přání k Vánocům a do novému roku 2013 všem obyvatelům Přední Kopaniny. P. Alain Cleyssac, Komunita Chemin Neuf Adventní a vánoční bohoslužby ve farnosti Pátek 21. prosince 6.30 hodin: mše svatá se zpěvem tradičních rorátů v Přední Kopanině (rotunda sv. Maří Magdaleny) Štědrý den (pondělí 24. prosince) 16 hodin: bohoslužba slova v Tuchoměřicích (přizpůsobena pro rodiny s dětmi s účastí dětského sboru La Folia) 23 hodin: půlnoční mše svatá ve Středoklukách Narození Páně (úterý 25. prosince) 9 hodin: mše svatá ve Středoklukách hodin: mše svatá v Tuchoměřicích 2. svátek vánoční (středa 26. prosince) hodin: mše svatá v Přední Kopanině (rotunda sv. Maří Magdaleny) 4/2012 / 11

12 Voda pro Kopaninu je kvalitní, příští rok se budou vyměňovat vodoměry Vážení občané, především bych chtěl za celou naši společnost jakožto provozovatele vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu popřát všem občanům městské části Praha-Přední Kopanina klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v následujícím roce Samotný provoz vodovodu a kanalizace je při stávajícím stavu infrastruktury standardní a bez výrazných problémů, stejně jako tomu bylo v letech předchozích. Kvalita dodávané pitné vody se nemění a zůstává velmi dobrá. Výsledky z aktuálního rozboru pitné vody si můžete prohlédnout na našich webových stránkách. Voda je výrazně měkká, a tedy šetrná k vodním zařízením, jako jsou kotle, pračky či myčky. Nejedná se však o vodu kojeneckou, která má vysoké nároky na koncentrace určitých látek obsažených ve vodě. Co se týče vody odpadní, tak naše společnost po půlroční pauze obnovila službu vývozu a likvidace odpadních vod ze septiků a žump, kterou si v případě zájmu můžete telefonicky objednat. V souvislosti s legislativními požadavky započala v prosinci letošního roku v celé Přední Kopanině výměna vodoměrů, které mají prošlé metrologické ověření. Týká se to vodoměrů starších šesti let. Výměna vodoměrů potrvá celý následující rok a budou ji provádět naši zkušení pracovníci, kteří se s jednotlivými zákazníky zkontaktují. Jedná se o výměnu, která je bezplatná v případě, že není nijakým způsobem poškozena vodovodní přípojka či její část. O případném zásahu bude každého zákazníka jednotlivě informovat náš technik před výměnou jednotlivého vodoměru. Ve spolupráci Přední Kopaniny a Letiště Praha došlo v letošním roce k dalšímu rozšíření vodovodní sítě v lokalitě Preláta. Pomocí bezvýkopové technologie se jednalo o dalších zhruba 250 metrů. Celé dílo je již po kolaudaci, takže může docházet k připojování okolních nemovitostí na kvalitní pitnou vodu. Zájemci o připojení musí získat souhlasné stanovisko městské části a zároveň naší společnosti pro vydání územního souhlasu s připojením. Bohužel bude jako každý rok docházet ke zvyšování cen energií a vody, což se odrazí na úpravě ceny vodného a stočného pro rok V příštím roce také stoupne daň z přidané hodnoty (DPH), která cenu rovněž negativně ovlivní. I přes zvyšující se cenu je nutné připomenout, že pitná voda z kohoutku je stále zhruba 120krát levnější než voda balená a zároveň jde o nejlevnější potravinu, která podléhá těm nejpřísnějším kontrolám. Více se o naší společnosti a o vodě dozvíte z našich webových stránek Telefonní spojení na ústředí naší společnosti je nebo V případě poruch a havárii je telefonní spojení Pokud nás budete chtít kontaktovat elektronicky, můžete na Ivan Ivanov, 1. Vodohospodářská společnost Čím (ne)sypat chodníky? První nadílka sněhu přišla letos brzy, naštěstí ale sníh neležel dlouho. Další sněžení nás v blízké době jistě čeká. Nejen silničáři, ale i majitelé a správci chodníků budou letos opět svádět více či méně kruté bitvy se sněhem. Jaké zbraně je možné použít? Koště a hrablo patří ke klasice. Pokud se ale na chodníku vytvoří náledí, nebudou nám tyto pomůcky moc platné. Pak nastupuje písek, popel, štěrk, sůl nebo třeba piliny. Každý z posypových materiálů má své výhody stejně jako nevýhody. Ne každý posypový materiál je možné použít kdekoli. Obce jejich použití mohou upravit místní vyhláškou. Mnohde je například zakázáno solit nebo používat popel. Pokud používáte písek, je možné jej na jaře z chodníku zamést a uskladnit pro opakované použití na další zimu. Sněží-li však dlouho, písek, kterým jste cestičku posypali, bude za chvilku pod sněhem a sypete znovu. Totéž platí pro štěrk. Nabízí se i jedna vyloženě zelená posypová varianta s ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek. Jde o posyp bez chemických příměsí Ekogrit, vyrobený z expandovaného jílu. Výrobce jej popisuje takto: Ekogrit, drcené kamenivo Liapor, je zdrsňující posypový materiál bez chemických příměsí určený pro zimní údržbu pozemních komunikací. Svými parametry nahrazuje a překonává dosud používané materiály pro zimní posyp. Díky své nezávadnosti je ideální pro použití na místech, na nichž nelze užít chemický posyp. Pojďme se podívat na chemickou variantu posypu sůl. Se solí recyklaci příští zimu provést nejde. Sůl bohužel odteče rozpuštěná ve vodě do okolí. Na chodnících poslouží do zhruba -7 C dobře, horší to je, vsákne-li se do půdy. Co vlastně sůl způsobí? Rostliny jsou citlivé na obsah solí v půdě. Soli zvyšují osmotickou hodnotu půdního roztoku. Rostlina za těchto okolností usychá, přestože je ve vlhkém prostředí. Nemá dostatek živin. Vyšší obsah solí v půdě nesnášejí tzv. halofobní rostliny, což je většina listnatých dřevin. Půda se působením soli a nepřítomností správných přírodních procesů sléhává a její schopnost vsakovat vodu při průtržích klesá, což má za následek rychlejší odtok vody a v extrémním případě přispívá k povodním. Sůl hubí symbiotické mikroorganizmy u kořenů rostlin, čímž způsobuje další oslabení dřeviny, v prosolených trávnících se začnou objevovat skvrny a trávník chřadne. Ale nejen na rostliny má sůl negativní vliv. Své by mohli vyprávět pejskaři, když ošetřují tlapky svých miláčků. V zimě slanou vodu pijí i divocí živočichové, hlavně ptactvo, které má jinak omezený přístup k nezamrzlé vodě. Zpěvní ptáci v zimě po požití slané vody uhynou. Proto dobře zvažte, kterou z variant úpravy a ošetření chodníku či cestičky zvolíte. Ať už se rozhodnete jakkoli, přeji vám mnoho nezlomených končetin. Zuzana Havlíčková, Ekocentrum Koniklec 12 / 4/2012

13 INZERCE 4/2012 / 13

14 Také koně slaví Vánoce Foto TJJ Přední Kopanina V zimním období se přesunuje výcvik jezdců a koní do kryté haly, kterou má naše jezdecká jednota k dispozici od roku Já sama zde trénuji od roku 1967 a za všechny mé sportovní úspěchy vděčím do velké míry právě zimní přípravě. Kryté haly byly v minulosti opravdovou vzácností. Většinou jezdci jiných klubů jezdili ve venkovních jízdárnách, které, přestože promrzlé, byly alespoň po obvodu posypány vrstvou koňské mrvy, čímž mohli koně šlapat po měkkém povrchu, i když jen v omezeném prostoru. Koně se musí denně pohybovat, aby nedošlo ke zdravotním potížím. Také v dnešní době, pokud to počasí dovolí a leží vrstva prašanu, jezdíme s koňmi venku, neboť i oni mají rádi sníh. A pokud mohou, rádi se v něm vyválí. Několikrát se nám podařilo na našem závodišti uspořádat i zimní jezdecké závody na sněhu, když byly příznivé podmínky. Sníh se totiž nesmí na kopytech koní lepit, což se stává při tom mokrém. Takový pohyb je pak pro koně nebezpečný. V prašanu, dostatečně hlubokém, se naopak může venku jezdit. Vánoční období se v našem klubu slaví od jeho založení a musím říci, že venkovní osvětlený stromeček i ten vnitřní, pod nímž se rozdávají dárky jezdcům i koním, se staly již tradicí. Každý kůň má ozdobený svůj box větévkou z jehličí a na Štědrý den dostává od jezdců různé pamlsky jablka, mrkev či tvrdý chléb. Tradiční je také štědrodenní vyjížďka do lesa, pokud to samozřejmě terén dovolí. Jezdci si po vyjížďce pochutnávají na staročeském vánočním jídle zvaném kuba. Výborně ho každoročně připravuje předseda našeho klubu Pavel Král. A na Nový rok platí tradice, že každý jezdec si musí sednout na koně. Jak na Nový rok, tak po celý rok, říká pořekadlo, které jezdci pečlivě dodržují. Závěrem bych ráda popřála všem občanům Přední Kopaniny krásné a spokojené prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce Vlasta Kadlecová, TJJ Přední Kopanina Fotbalisté přezimují poslední DIVIZE A 1. FK Admira Praha 2. TJ Štěchovice 3. FC Rokycany 4. Sokol Čížová 5. FC Spartak Chrást 6. SK Aritma Praha 7. FC MAS Táborsko B 8. FK Tachov 9. FK Slavoj Český Krumlov 10. FK Hořovicko 11. SK Benešov 12. FC ZVVZ Milevsko 13. Malše Roudné 14. TJ Sokol Nové Strašecí 15. SK SENCO Doubravka 16. FCPK INZERCE 14 / 4/2012

15 INZERCE 4/2012 / 15

16 INZERCE grafické zpracování kalendářů vizitek pozvánek oznámení brožur knih PAVLÍNA PITROVÁ RESTAURACE denně hodin, polední menu i bohatý stálý jídelní lístek, víkendové grilování SPORTCENTRUM stolní tenis, ricochet, sauna, trénink & relaxace rezervace na čísle FOTBALOVÝ KLUB tradice od roku 1934, muži v divizi a 10 mládežnických týmů, sledujte DĚTSKÉ HŘIŠTĚ prolézačky, houpačky, kolotoč občerstvení pro rodiče KONTAKT AREÁL U DRAHUŠKY, Ke Goniu 123, Praha 6-Přední Kopanina telefon restaurace ( ) telefon sportcentrum ( ) web: K PADESÁTNÍKU PRAHA 6 PŘEDNÍ KOPANINA TEL./FAX: VÝROBA PONOŽEK Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: , případně na ové adrese ceny jsou uvedeny bez DPH. Čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 3 Vychází 4 ročně Místo vydání Praha Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), Milan Hofman, Markéta Paulová, Barbora Ježková, Alena Kovářová, Marcela Filippi (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: Tištěno na recyklovaném papíru. 16 / 4/2012

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného,

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného, KOPANINSKÉ1/2015 listy Vážení spoluobčané, po letech stavební stagnace vznikají v Přední Kopanině nové obytné projekty. Na Hokešově náměstí plánuje developer výstavbu 22 bytů, v ulici K Padesátníku se

Více

KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 3/2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok od chvíle, kdy jste si zvolili současné zastupitelstvo, dali hlas sdružení Za Kopaninu krásnější. Rok je poměrně dlouhá doba v životě lidském, ale

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové

KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové KOPANINSKÉ listy 2/2014 Vážení spoluobčané, věřím, že Přední Kopanina díky úsilí nás všech roste do krásy. Proběhly náročné úpravy kolem rotundy, po letech průtahů se pracuje i na dokončení revitalizace

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 2/2010 Vážení spoluobčané, od prvního vydání Kopaninských listů proteklo naším potokem již mnoho vody a odehrála se řada událostí. Dokonce se v posledních dnech zdá, že léto se neusídlilo

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20 Měšický zpravodaj Únor 2013 Plánek Botanické zahrady Tip na výlet - strana 20 Botanická zahrada v Troji Tip na výlet - strana 20 POEZIE NASTÁVAJÍCÍHO PŘEDJAŘÍ První podléška Prostá, svěží a hezká se vynořuje

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách

únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách únor 2012 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Zima ve Stodůlkách FOTO: SAMUEL TRUSCHKA Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce KOBYLNICKÉ L TY Y L II S ST VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 4/2013 Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014 přeje Lubomír Šmíd, starosta obce Vojta Beneš Vítání dětí

Více

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 LISTY 2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 Novoroční ohňostroj v Lysé Masopustní rej... 1 Zápisy dětí do MŠ... 1 Parkovací známky

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 11 číslo Uvnitř najdete Vánoce tradiční i moderní na str. 14 a 15 Noc otevřených dveří bude mít reprízu na str. 21 Liga sportu základních škol zná své vítěze

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více