Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ PAMÁTNÁ MÍSTA MEMORIES Zámek: Renesanční stavba. Dnes je v něm obecní úřad. Byl založen rodem Syrakovských v 16. století. The Castle: The Renaissance building. Today there is the municipal office in it. It was founded by Syrakovsky family in the 16th century. Kostel svatého Jana Křtitele: Druhá nejvýznamnější památka. Dominanta Staré Vsi nad Ondřejnicí. Byl založen rodem Syrakovských. The Church St. Jana Křtitele: The second most famous monument. It dominates Stará Ves nad Ondřejnicí. It was founded by Syrakovsky family. Pomník Tomáše Garrique Masaryka: 7. března 1850 Hodonín 14. září 1937 Lány. Byl státník, politik, filozof a pedagog. V roce 1918 se stal prvním prezidentem Československa. The Memorial of Tomáš Garrique Masaryk: 7. March 1850 Hodonín-14. September 1937 Lány. He was statesman, politician, philosopher and pedagogue. In 1918 he became the first President of Czechoslovakia. Blanka 11 let Rynek: Památka ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Staré domy z kamene a malými okny. The Rynek: The Monument of Stará Ves nad Ondřejnicí. Old houses are from stone with small windows.

11 Stará Ves nad Ondřejnicí - památky - Memories Národopisný soubor Ondřejnica Soubor Ondřejnica vznikl v roce 1977 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Vystoupení tanečníků a zpěváků je doprovázena cimbálovou muzikou. The Folk - Art Group Ondřejnica The Folk Art Group Ondřejnica was founded in 1977 in Stará Ves. The dancers and singers performances are accompanied by folk music. Staroveský zámek Zámek byl postaven v roku v renesančním stylu. Na zámku je obecní úřad, svatební síň. Konají se zde různé besedy, svatby a v parku nad zámkem se konají každoroční obecní slavnosti. Devátá třída každý rok na Halloween připravuje strašení na zámku. Kostel svatého Jana Křtitele Ctibor Syrakovský nechal vystavět kostel v letech Pozoruhodně se zde prolínají prvky starší (gotické) s tehdy módními (renesančními). The Church of St. John Křtitel This church was bulit by Ctibor Syrakovský among There are elements of the Gothic culture and fashionable the Renaissance form those days. The Stará Ves Castle The Castle was built among in the Renaissance style. There are the Municipal council, the wedding hall. There are various talks, weddings held there and there are annually municipal festivals held there in the park. The ninth form prepare haunting the castle for Halloween every year. Michaela, 12 let

12 The Memorable places Tatra je český výrobce automobilů sídlící v Kopřivnici. Nákladní automobily Tatra se ve světě proslavily i díky úspěchům v soutěžích rallye, zejména v nejtěžší rallye světa - Rallye Dakar, které se poprvé zúčastnily v roce Tatra is a vehicle manufacturer in Kopřivnice, in the Czech Republic.Tatra trucks are famous in the world thanks to successes in rallye competitions, especially in the most difficult rallye in the world - The Dakar Rallye, in which they took part first in TATRA OSTRAVA V Ostravě jsou čtyři stálá divadla. Patří mezi ně Národní divadlo moravskoslezské, které má dvě scény (Divadlo Antonína Dvořáka a Divadlo Jiřího Myrona), dále Divadelní společnost Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna a Divadlo loutek Ostrava, které pořádá v liché roky mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse Ostrava a každý sudý rok festival Divadelní pouť bez bariér. There are four permanent theatres in Ostrava. They include The National Moravian-Silesian Theatre that has two scenes (Antonín Dvořák Theatre and Jiří Myron Theatre), followed by Petr Bezruč Theatre, The Chamber Theatre Aréna and The Puppet Theatre, that holds the International Puppet Festival Spectaculo Interesse Ostrava in every odd year and every even year The Festival Theatre Days without barriers. Hukvaldy je obec v Českérepublice, v Moravskoslezském kraji. Hukvaldy jsou rodištěm hudebního skladatele Leoše Janáčka. HUKVALDY Hukvaldy is a village in the Czech Republic, in the Moravian-Silesian Region. Hukvaldy is the birthplace of the composer Leoš Janáček. Eliška, 13 let

13 Ostrava Ostrava is the third largest city in the Czech Republic. It is located close to the Polish border, it is also the administrative centre of the Moravian-Silesian Region. Its history and growth have been largely affected by exploitation and further using of the high quality of black coal deposits discovered in the locality, giving the town a look of an industrial city and a nickname of the steel heart of the republic. Ostrava je třetí největší město v České republice. Nachází se v blízkosti polské hranice, je to také krajské město Moravskoslezského kraje. Už od historie je zde velká těžba velmi kvalitního černého uhlí, což dává městu průmyslový vzhled a přezdívku Ocelové srdce České republiky. Hukvaldy Hukvaldy is a village in the Czech Republic, in the Moravian-Silesian Region. Population: 1,900. It lies 150m below the ruins of the third largest castle in the Czech Republic, Hukvaldy Castle and it is the birthplace of the composer Leoš Janáček and palaeontologist Ferdinand Stoliczka. Hukvaldy je vesnice v České republice, v Moravskoslezském kraji. Je zde asi 1, 900 obyvatel. Leží 150 metrů od zříceniny třetího největšího hradu v České republice, hradu Hukvaldy a je místem narození známého skladatele Leoše Janáčka a paleontologa Ferdinanda Stoliczky. Adéla 13 let

14 The Memorable places Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm je specializovaná národopisná muzejní expozice, nacházející se pod širým nebem. Výrazným znakem skanzenu je, že jde o živé muzeum, tedy nikoli jen vitríny a exponáty, ale i ukázka aktivní činnosti, např. venkovská kovárna bude mít kováře tam pracujícího apod. The Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm is a specialized ethnographic museum. A typical feature of the museum is that it is a living museum, not only showcases and exhibits, but also active demonstration activities, such as country blacksmith will work there etc. THE MOUNTAIN RADHOŠŤ The Radhošť is a mountain in Beskydy. There is a chapel and a sculptures of Saints Cyril and Methodius. Near the chapel there is a sculpture of The God Radegast who is a God of sun and crop. Radhošť je hora v Beskydech. Je tam kaple a sochy svatého Cyrila a Metoděje. Blízko kaple je socha boha Radegasta, který je bohem slunce a úrody. Eliška, 13 let

15 The Memorable places LANDEK Ostrava Industrial city The mining museum is a unique complex. It is used for sporting, corporate and social events, visits to unique exposures, including visits down the mine and walking trails in the nature reserve. V Hornickém muzeu se nachází unikátní komplex. Umožňuje univerzální sportovní, firemní a společenské akce, návštěvy unikátních expozic, včetně návštěv do dolu a pě- Kopřivnice Tatra Tatra is a vehicle manufacturer in Kopřivnice(Czech Republic). In 1897 Tatra produced the first motor car in the central Europe and it is one of the first cars in the world, the Präsident car. In 1918 it changed its name to Kopřivnická vozovka a.s. and in 1919 they started to use the Tatra badge named after the nearby Tatra mountains in Slovakia. Tatra je výrobce automobilů v Kopřivnici (Česká republika). V roce 1897 Tatra vyrobila první automobil ve střední Evropě a jedním z prvních automobilů na světě, Präsident automobilu. V roce 1918 změnila svůj název na Kopřivnická vozovka, as, a v roce 1919 začali používat odznak Tatra pojmenovaný po nedalekých Tatrách na Slovensku. Štramberk It lies on the slope of a forested lime hill, dominated by the Trúba castle tower. In the 18th and 19th centuries the town has been declared as a municipal reserve and is nicknamed the Moravian Bethlemen. Nearby there is the Šipka Cave where Neanderthal child bone remnants were found. Kristýna 14 let Leží na svahu zalesněného kopce vápence, jehož dominantou je hradní věž Trúba. V 18. a 19. století je město prohlášeno městskou rezervací a je přezdíváno 18th and 19th centuries, Moravský Betlém. V blízkosti se nachází jeskyně Šipka, kde byly nalezeny pozůstatky člověka neandrtálského.

16 The Czech Republic 1. Toto je Česká republika. Země v srdci Evropy. Hlavní město České republiky je Praha, která má velmi hodně zajímavých památek. A je to 22. největší země Evropy. 1. This is the Czech Republic. This country is in the heart of Europe. The capital of the Czech Republic is Prague which has a lot of interesting sights. And it is the 22 th biggest country in Europe. 2. Česká republika má 4 sousedící země a to Německo (hlavní město Berlín), Rakousko (hlavní město Vídeň), Polsko (hlavní město Varšava) a Slovensko (hlavní město Bratislava). 2. The Czech Republic has four neighbouring countries. It is Germany (capital city Berlin), Austria (capital city Vienna), Poland (capital city Warsaw) and Slovakia (capital city Bratislava). 3. Česká Republika má 12 oblastí UNESCO, kde můžeme najít hodně zajímavých míst např. Karlův most v Praze, nebo vila Tugendhat v Brně. 3. The Czech Republic has twelve UNESCO centres where we can find a lot of interesting sights for example the Charles Bridge in Prague or Villa Tugendhat in Brno. 4. Nejvyšší hora je Sněžka v pohoří Krkonoše a je 1602 m vysoká. 4.The highest mountain is Sněžka in Krkonoše mountains and it is 1602 meters high. Jan 14 let 5. Také máme světově známé pivo a to je Pilsner Urquell. Které se vyrábí v Plzni. 5. We already have world famous beer, it is Pilsner Urquell. This beer is produced in Plzeň.

17 The Czech Republic Česká republika je středozemní stát, říká se že leží v srdci Evropy. Dělí na tři části: Čechy, Morava, Slezsko. Hlavním městem je Praha. Naše sousední státy jsou - Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko. The Czech Republic is a Mediterranean country, it is said that lies at the heart of Europe. It is divided into three parts: Bohemia, Moravia and Silesia. The capital city is Prague. Our neighbouring countries are Slovakia, Germany, Austria, Poland. Česká republika je ve světě známá léčivými prameny v Karlových Varech, výrobou piva Plzeň, výrobou tvarůžků v Olomouci a na jižní Moravě velkými vinicemi. -The Czech Republic is world famous for mineral springs in Karlovy Vary, Pilsen beer production, production of cheese in Olomouc and large vineyards in the South Moravia. Vendula 14 let

18 The Czech Republic The capital and the largest city is Prague. The country is bordered by Germany in the west, Austria in the south, Slovakia in the east and Poland in the north. The Czech Republic includes the historical territories of Bohemia and Moravia and a small part of Silesia. Tomas Garrigue Masaryk is the first president of Czechoslovakia. Jeho hlavním a zároveň největším městem je Praha. Země je ohraničená Německem na západě, Rakouskem na jihu Slovenska, na východě a Polskem na severu. Česká republika patří historická území Čech a Moravy, přičemž malá část Slezska. Tomáš Garrigue Masaryk je prvním prezidentem Československa. UNESCO monuments Prague - Old Town Parts of the capital of Bohemia, Lesser Town, Prague Castle, Old Town and New Town were built from the 10th century. In addition to the Prague Castle, the Cathedral of St.. Vitus Cathedral and Charles Bridge was built many churches and palaces, which together form a magnificent architectural, artistic and spiritual. Praha - Staré Město Části hlavního města Čech, Malá Strana, Pražský hrad, Staré Město a Nové město bylo postaveno z 10. století. Kromě Pražského hradu s katedrálou sv. Víta a Karlův most byl postaven mnoho kostelů a paláců, které dohromady tvoří velkolepý celek architektonického, uměleckého i duchovního. Andrea, 14 let

19 UNESCO monuments Prague - Old Town Parts of the capital of Bohemia, Lesser Town, Prague Castle, Old Town and New Town were built from the 10th century. In addition to the Prague Castle, the Cathedral of St.. Vitus Cathedral and Charles Bridge was built many churches and palaces, which together form a magnificent architectural, artistic and spiritual. Praha - Staré Město Části hlavního města Čech, Malá Strana, Pražský hrad, Staré Město a Nové město bylo postaveno z 10. století. Kromě Pražského hradu s katedrálou sv. Víta a Karlův most byl postaven mnoho kostelů a paláců, které dohromady tvoří velkolepý celek architektonického, uměleckého i duchovního. Iveta, 14 let Zámek Lednice Nachází se v obci Lednice. Patří mezi české památky UNESCO. Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Do komplexu patří i historický skleník, ve kterém se nachází i nejvzácnější česká skleníková rostlina (strom Encephalartos altensteini). The Palace Lednice It is located in the village Lednice. It ranks among the Czech UNESCO sites. A castle with a large garden is one of the most beautiful complexes in the Czech Republic. The complex also includes the historic greenhouse, in which there is even the rarest Czech greenhouse plant (tree Encephalartos altensteini). Česká Republika má 12 oblastí UNESCO, kde můžeme najít hodně zajímavých míst např. Karlův most v Praze, nebo vila Tugendhat v Brně. The Czech Republic has twelve UNESCO centres where we can find a lot of interesting sights for example the Charles Bridge in Prague or Villa Tugendhat in Brno.

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

od 22. 6. do 22. 7. 2006

od 22. 6. do 22. 7. 2006 Armáda České republiky Velitelství Sil podpory a výcviku Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Brněnské kulturní centrum Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno Folklorní sdružení České republiky uvádějí LETNÍ FOLKLORNÍ

Více

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE. Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava RUBRIKA RUBRIKA PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2011/2012 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petr Čolas: Zvířata jsou můj život Animals are my life STRANA/PAGE 4 Ostravané rodem i srdcem Proud citizens of Ostrava

Více

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii

Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens. Pražské zahrady Spring @ Corinthia. Jaro v Corinthii Jindřichův Hradec: Welcome to Czech Canada Jindřichův Hradec: Vítejte v České Kanadě Prague Gardens Pražské zahrady Spring @ Corinthia Jaro v Corinthii S P R I N G 2 0 0 6 Daniel Maj Front Office Supervisor

Více

EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM

EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM EVROPSKÉ KVETOUCÍ MĚSTO / EUROPEAN TOWN IN BLOOM T R A S A E N T E N T E F L O R A L E / T H E R O U D O F E N T E N T E F L O R A L E 1. RADNICE / TOWN HALL 2. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ / MASARYK - SQUARE 3.

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ZLÍNSKÝ KRAJ, OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL A FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ LIPTA LIPTÁL POŘÁDAJÍ Mezinárodní folklorní festival INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ve dnech 18. - 24. 8. 2015 Záštitu

Více

Historie hornictví v mikroregionu KAHAN

Historie hornictví v mikroregionu KAHAN Historie hornictví v mikroregionu KAHAN OBSAH: Historie těžby uhlí v rosicko-oslavanském uhelném revíru 4 8 Rozvoj báňské technologie 8 12 Nejvýznamnější doly Rosicko-oslavanské pánve 12 17 Hornický slovník,

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Cestovní ruch Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_cr.rar

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

45. 45 th. výročí založení. vojenského útvaru. Anniversary of Foundation. of the Military Unit. No. 6165

45. 45 th. výročí založení. vojenského útvaru. Anniversary of Foundation. of the Military Unit. No. 6165 45. výročí založení vojenského útvaru 6165 45 th Anniversary of Foundation of the Military Unit No. 6165 Ministry of Defence of the Czech Republic AVIS Prague, June 2007 ISBN 978-80-7278-402-8 OBSAH Posádkové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c

Film Catalogue. t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1. U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c K a ta l o g f i l m Film Catalogue t ý k á s e to ta k é t e b e I T ' s u p t o y o u t o o 2 0 1 1 U h e r s k é H r a d i t - C z e c h R e p u b l i c 1 Řazení informací o filmech - Film information

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic

XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic Je ãtvrtek den zahájení festivalu. Je tû poslední úpravy jevi tû,

Více

Vážení posluchači, vážení návštěvníci.

Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Je mi ctí, že Vás již po čtrnácté mohu přivítat na mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby, který je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE

THE CREATIVE CITY. 13. 5. 2015 Ostrava. Abstrakty Profily účastníků Abstracts Profiles of Participants MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ DOKTORANDSKÁ KONFERENCE 13. 5. 2015 Ostrava THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF PhD CANDIDATES THE CREATIVE CITY http://conferenceuo.naproti.en http://conferenceuo.naproti.cz Abstrakty

Více

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.

13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc. 13. června 2015 od 19 hod. Prague Museum Night June 13, 2015 admission and transport free vstup a doprava zdarma www.prazskamuzejninoc.cz 1 OBSAH Úvod 1 Centrální mapa 2 Seznam institucí 4 Centrální přestup

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000

1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 GREENWAYS PRAHA WIEN CYKLOPRŮVODCE CYCLING GUIDE RADFÜHRER 1 : 100 000 1Střední Čechy: ze stověžaté Prahy do husitského Tábora I Central Bohemia: from Prague, the city of a hundred spires, to Tabor, the

Více

May might bring heart fires

May might bring heart fires FREE OF CHARGE Tourist Magazine No.2, May 2008 www.kampocesku.cz May might bring heart fires There Is Something to Golf How about Chodsko? Sand Festival in Písek Dear readers, I don t know what your perceptions

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin. Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.cz Vítejte v zámku Štiřín Welcome to the Štiřín Château

Více