Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014"

Transkript

1 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha,

2 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční podpora v obcích Shrnutí 2

3 ÚVOD Současné systémy sběru vybraných komodit vázané na tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce byly v ČR zpravidla etablovány ve vazbě na novou legislativu nebo v očekávání budoucí legislativy na národní úrovni (např. při vstupu ČR do EU implementace směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních OEEZ ) Komodity: přenosné, automobilové, průmyslové baterie a akumulátory; pneumatiky; elektrozařízení: velké domácí spotřebiče; malé domácí spotřebiče; zařízení informačních technologií a telekomunikace; spotřebitelská zařízení a solární panely; osvětlovací zařízení; elektrické a elektronické nástroje; hračky a vybavení pro volný čas a sport; lékařské přístroje; přístroje pro monitorování a kontrolu; výdejní automaty Mezníky: 13. srpna 2005 odpadní elektrická a elektronická zařízení 2013 solární panely 3

4 LEGISLATIVNÍ RÁMEC Nová Směrnice č. 2012/19/EU, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních ze 4. července 2012 revidující Směrnici 2002/96/ES Povinnosti vyplývající ze směrnic jsou ukotveny v platném znění zákona o odpadech 185/2001 Sb. a prováděcích předpisech Základní principy - prevence vzniku, recyklace a snížení množství odpadu - zlepšení ochrany ŽP ze strany všech subjektů zapojených do životního cyklu elektrozařízení - stanovení minimálního množství sběru elekrozařízení min. 4 kg/obyvatele/rok % EEZ z uvedení na trh v ČR (tj. cca t) % EEZ z uvedení na trh v ČR (tj. cca t) 4

5 LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zvláštní režim zpětného odběru (odpad až po předání zpracovateli) elektrozařízení pocházející z domácností Požadavek na dostupnost sběrné sítě Nově! Sběrná místa musí být povinně ve všech obcích a městských částech s více než obyvateli Povinnost konečných uživatelů předávat pouze na určená místa Nově! přebírat mohou jen místa zpětného odběru, prodejci, zpracovatelé; NE výkupny, sběrny, sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobci/kolektivními systémy a ani odpadové firmy pokud nezpracovávají Ustanovení znamená usměrnění toku vybraných výrobků (do systému zpětného odběru) a jediné přímé ustanovení, které je vedle obecních vyhlášek stanovujících systém sběru a nakládání s komunálními odpady adresováno konečným uživatelům. Z hlediska adresace občanům nebylo ustanovení příliš účinné, proto doplněno. Kompletní elektrospotřebič odběr zdarma! Nově! Do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění! 5

6 KOLEKTIVNÍ SYSTÉM - KS Majoritním adresátem legislativních povinností je VÝROBCE Hlavním úkolem je sdružit výrobce a vytvořit jednotné pojetí provádění zpětného odběru a spolupracovat na jeho realizaci s obcemi a dalšími významnými subjekty V zastoupení výrobců a dovozců zajišťuje KS systém zpětného odběru, tj. sběr, dopravu a recyklaci vč. financování celého systému Financování prostřednictvím příspěvků odváděných na základě množství elektrozařízení uvedených na trh Aktuálně je v ČR provozováno 15 kolektivních systémů, kterým bylo uděleno rozhodnutí MŽP Elektrospotřebiče: ASEKOL, ELEKTROWIN, OFO, REMA, RETELA Světelná zařízení: EKOLAMP 6

7 Doprava Doprava SBĚRNÉ MÍSTO DOPRAVCE TOK MATERIÁLU DATOVÝ TOK FINANČNÍ TOKY Objednávka odvozu Odměny Objednávka odvozu Platba Doprava SPOŘEBITEL, KONEČNÝ UŽIVATEL, OBČAN Tvorba finanční rezervy KOLEKTIVNÍ SYSTÉM Platba KOLEKTIVNÍ SYSTÉM SCHÉMA INFORMOVANOST Reporting Reporting STÁT, MŽP VÝROBCE Příspěvky PHE, PNE Potvrzení svozu, údaje o složení apod. PŘEKLADIŠTĚ ZRACOVATEL Kontroly a audity smluvních partnerů! 7

8 ZPŮSOBY SBĚRU EEZ V OBCÍCH A MĚSTECH Obecně spolupráci kolektivních systémů s obcemi umožňuje ustanovení 38 zákona o odpadech. Kolektivní systémy na jeho základě mohou prostřednictvím písemné dohody využít pro zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený danou obcí. Dochází tak k využití synergií, které ve vztahu k elektrozařízením jako k potenciálním elektroodpadům ve složce komunálního odpadu mají jak obce, tak v případě zajištění zpětného odběru výrobci. Místa zpětného odběru elektrozařízení jsou tak vytvářena ve sběrných dvorech a na sběrných místech obcí provozovaných v rámci jejich komunálního systému odpadového hospodářství. 8

9 ZPŮSOBY SBĚRU - PŘÍKLADY 9

10 SBĚRNÁ SÍŤ VE VZTAHU K OBCÍM A VEŘEJNÝM INSTITUCÍM POLOŽKA ASEKOL EKOLAMP ELEKTROWIN OFO REMA RETELA Sběrný dvůr (shromažďovací m.) obce Veřejné (stacionární) kontejnery ? ? 16 2? Mobilní svoz ?? E-box ? 774 2? Veřejné instituce (školy, hasiči, apod.) ? údaje od KS k pol. r. 2014; 2 - výroční zpráva, 2013;? data nebyla k dispozici

11 VÝSLEDKY ZPĚTNÉHO ODBĚRU RETELA REMA EKOLAMP ASEKOL ELEKTROWIN ELEKTROWIN ASEKOL EKOLAMP REMA RETELA Celkem 5 KS MŽP Zdroj: Elektrowin, a.s.

12 FINANČNÍ PODPORA V OBCÍCH Podpora na vytvoření a provozování místa zpětného odběru - nádoby shromažďovacích prostředků na SD/SM - další prvky vybavení SD/SM (zabezpečení, zpevněné plochy, ) - stacionární nádoby pro malé elektrospotřebiče - využití speciálních programů KS (FOND ASEKOL, Motivační programy ELEKTROWIN) Finanční příspěvky za zpětně odebrané spotřebiče - paušální příspěvek za zřízené místo - variabilní za množství či kusy - bonusy /malusy 12

13 FINANČNÍ PODPORA V OBCÍCH Podpora informačních kampaní v obcích - zdarma: letáky, podklady do obecních zpravodajů apod. - informační a osvětové kampaně pro občany Speciální akce pro veřejné subjekty - školy: Recyklohraní, Zelená škola, Duch recykláček - hasiči: Recyklujte s hasiči - krajská spolupráce: Zaskočte si pro radu, Den Země, Barevné dny, soutěže obcí Aktuální informace: webové stránky jednotlivých KS Míra finanční podpory obcím za spolupráci při zajištění zpětného odběru různá 13

14 FINANČNÍ PODPORA V OBCÍCH Finanční příspěvky vyplacené obcím nebo subjektům realizující sběr a svoz pro obce ROK ASEKOL ELEKTROWIN EKOLAMP OFO REMA RETELA Kč Kč Kč 1??? Kč Kč Kč 1??? Kč Kč Kč 1? Kč 2,3? CELKEM od roku Kč Kč 1 -??? Grantová podpora na rozvoj sběrných míst v obcích (zabezpečení, shromažď. prostř., ) ROK ASEKOL ELEKTROWIN EKOLAMP OFO REMA RETELA Kč Kč 1 -??? Kč Kč 1 -??? CELKEM od roku Kč Kč 1 -??? 1 údaje od KS k pol. r. 2014; 2 - VZ, 2013; 3 vyplaceno všem sml. partnerům;? data nebyla k dispozici 14

15 SHRNUTÍ Výhody kolektivního systému: - efektivní vynakládání finančních prostředků - finanční, technické a administrativní zjednodušení - přímá kontrola nad materiálovými a finančními toky - přísné dodržování kvality ekologického nakládání s elektroodpadem Rozdílné účinnosti mezi kolektivními systémy Různé přístupy a filozofie kolektivních systémů (smluvní podmínky, odměňování, administrativa) 15

16 SHRNUTÍ POHLED OBCÍ A MĚST Na základě smluv a zpětného odběru vysloužilých spotřebičů spolufinancovat systém obce Využití grantových programů a informační podpory ze strany kolektivních systémů pro rozvoj infrastruktury systému obce v OH Zájmem obcí by mělo být udržet a spolurozvíjet funkční systém nakládání s vysloužilými spotřebiči Mnoho obcí tuto spolupráci s kolektivními systémy navázalo a je dlouhodobě úspěšná a funkční. 16

17 Děkuji za pozornost.

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám.

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele. Elektroodpad. samostatný dodatek k odborným příručkám. Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Elektroodpad samostatný dodatek k odborným příručkám pro živnosti "Maloobchod, maloobchod se smíšeným zbožím (včetně specializovaného

Více

Město Nový Jičín IČ 00298212

Město Nový Jičín IČ 00298212 PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ dle 44 zákona č. 185/21 Sb., vplatném znění na období 211 216 Město Nový Jičín IČ 298212 se sídlem: Masarykovo Nám. 1, 741 11 Nový Jičín Příslušný kraj: Moravskoslezský kraj

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE k věcnému záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností 2014 1 I. OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely

Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Často kladené dotazy k nové úpravě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů s ohledem na solární panely Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2013 OBSAH 1. Obecné... 1 2. Výrobce a jeho

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1940 Sbírka zákonů č. 184 / 2014 Částka 75 184 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Nakládání s elektroodpadem v Plzeňském kraji 2014 Abstrakt Tématem této diplomové práce je nakládání

Více

Ekologická zátěž. Prohlášení o obalech

Ekologická zátěž. Prohlášení o obalech Ekologická zátěž Vážení partneři, v tomto dokumentu naleznete veškeré potřebné informace o tom, jak pomáháme snížit ekologickou zátěž. Rovněž zde uvádíme informace o certifikátech, kterých se nám podařilo

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015

ISPOP -ODPADY. Ohlašování v roce 2015. Praha 12.01.2015 ISPOP -ODPADY Ohlašování v roce 2015 Praha 12.01.2015 Obsah Základní pojmy a informace Legislativa - novely, nové předpisy (obecné informace, autovraky, elektro) Podání hlášení o odpadech (zasílání hlášení,

Více

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ

ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁ ANALÝZA SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V NÁRODNÍM ZADAVATEL: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 1.máje 260, 385 01 Vimperk E-mail: vimperk@npsumava.cz IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171

Více

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra práva ţivotního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce Mgr. Ondřej Kocián

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s.

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. 1 / 2013 Stále přibývá posledních prodejců, kteří spolupracují s ELEKTROWINEM. Jejich počet překročil 2500 a dále roste. Letos se do spolupráce s ELEKTROWINEM zapojily i dva významné

Více