POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova , Praha 4, 14.června

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ..."

Transkript

1 POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova , Praha 4, 14.června 2010 Podle Stanov svolává výbor Společenství výroční shromáždění 2010 do jídelny ZŠ Květnového vítězství 1554 na , prezence od 18.00, zahájení Nedílnou součástí pozvánky jsou přiložené PODKLADY SHROMÁŽDĚNÍ podle návrhu programu: 1. Zahájení, schválení programu, kontrola prezence. 2. Kontrola plnění usnesení shromáždění Hospodaření a schválení účetní závěrky Plán oprav ZOBF v roce Vyúčtování tepla výměna oken. 7. Kontrolní komise. 8. Provoz domu, závěr. Zveme všechny vlastníky členy Společenství; svou účastí zajistíte schopnost usnášení a tím i další hladké fungování Společenství. Pokud se z vážných důvodů účastnit nemůžete, zvažte zplnomocnění jiného vlastníka (nebo, souhlasíte-li s návrhy usnesení v Podkladech, místopředsedy výboru) na jednom z formulářů Plné moci. Výbor Společenství.... PLNÁ MOC Já,...(spolu)vlastník bytu č...., zmocňuji pro shromáždění Společenství Markušova , Praha 4, dne p....(spolu)vlastníka bytu č.... Podpis:... V Praze dne PLNÁ MOC Já,...(spolu)vlastník bytu č...., zmocňuji pro shromáždění Společenství Markušova , Praha 4, dne p. Martina Šinského, místopředsedu výboru (plnou moc vhodit do schránky č. 18) Podpis:... V Praze dne...

2 PODKLADY SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova , Praha 4 14.června ZAHÁJENÍ, SCHVÁLENÍ PROGRAMU, KONTROLA PREZENCE Pro nové vlastníky stručně pravidla: hlasuje se ve třech skupinách hlasů s vahou podle členského podílu, rozlišených barvou hlasovacího lístku. Podle Stanov (i s DŘ na nebo na vyžádání při prezenci) je shromáždění schopno usnášení při přítomnosti nadpoloviční většiny všech hlasů. Výjimkou je schvalování oprav a rekonstrukcí tříčtvrtinovou většinou všech hlasů (bod 4). V tomto případě umožňuje usnesení minulého shromáždění 3/6-09 dodatečné hlasování oběžníkem. Pro usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných kromě volby členů orgánů Společenství (bod 7), vyžadující nadpoloviční většinu všech. Pro rychlé projednání se opět doporučuje diskusní příspěvky formulovat pokud možno rovnou jako pozměňovací návrhy k příslušným usnesením. Návrh usnesení 1: program podle návrhu v pozvánce se schvaluje. 2. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ SHROMÁŽDĚNÍ 6-09 Uzavřena jsou usnesení 1, 2/6-09 (program, uzávěrka 2008), zavedena organizační usnesení 3, 4, 5/6-09 (hlasování oběžníkem, Domovní řád, úprava provozních záloh). K usnesením 6/6-09 (ZOBF; snížení o 6% provedeno), 10/6-09 (bytové chodby, schodiště) a 11/6-09 (kontrolní komise) se vrátíme v bodech 4, 5, 7. O plnění usnesení 7, 7a, 8/6-09. (havarijní opravy, revitalizace suterénu) jsme podrobněji informovali ve skříňkách v říjnu. Shrnujeme: s náklady v rámci schválených limitů jsme obnovili a modernizovali povinné nouzové osvětlení (276 tis. Kč vč. DPH), rekonstruovali a nově vybavili místnosti úklidu, WC, prádelny, mandlovny a sušárny v suterénu (129 tis. Kč; poplatky za použití byly podle usnesení přiměřeně zvýšeny) a dále revitalizovali suterén (vstupní část a společné chodby, 504 tis. Kč základní zakázka, 54 tis. Kč dodatečně přiobjednané práce). Podle usnesení 9/6-09 jsme revitalizovali přízemí s náklady základní zakázky v limitu 464 tis. Kč. Z technických a vzhledových důvodů a na doporučení vlastníků jsme zadali další práce (např. zábradlí až do 1. patra, alfadekor v suterénu až k mřížím, rohožky a olištování hran alfadekoru v obou podlažích a další) s vícenáklady 80 tis. Kč. Tím byla dokončena revitalizace celé vstupní části domu. Návrh usnesení 2: provedení oprav a úprav podle usnesení 7, 7a, 8, 9 shromáždění 6-09 se schvaluje.

3 3. HOSPODAŘENÍ A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY 2009 Finanční zpráva za rok 2009 provozní výsledek Příjmy: Předepsané zálohy na provoz Výdaje: Pojištění a poplatky Úklid Odvoz odpadu Elektřina a kabelová TV Materiál a služby ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výsledkem je ztráta ve výši ,- Kč Pozn.: růst nákladů při nezměněných zálohách způsobil v roce 2008 nedoplatek 2.- Kč/m 2 /rok a v roce 2009 už 7 Kč/m 2 /rok. Pokládáme za rozumné zvýšit zálohy tak, aby rozpočty domácností nebyly zatěžovány jednorázovými nedoplatky. První zvýšení odpovídající 5.- Kč/m 2 /rok jsme provedli v březnu, další podle výsledků letošního roku zvážíme začátkem Zvýšení je kompenzováno snížením ZOBF; součet obou měsíčních záloh je teď v průměru o 30.- Kč nižší, než v prosinci Finanční zpráva za rok 2009 fond oprav Počáteční stav v rámci delimitace vyčlenění ,- Kč Příjmy: Tvorba ZOBF vlastníci ,- Kč - družstevníci ,- Kč - převedení zisku min. let ,- Kč Kč Výdaje: Rekonstrukce nouzového osvětlení ,- Kč Servis a opravy výtahů ,- Kč Právní služby (ustav.schůze Společenství) ,- Kč Údržba, revize a opravy ,- Kč Stavební práce ,- Kč ,- Kč Do roku 2010 bude převedeno ,- Kč Pozn.: trvalé rezervy 300 tis. Kč bylo opět dosaženo lednovým výběrem. Výnosy z pronájmu: Kč

4 Pozn.: někteří vlastníci byli překvapeni, že jde o zdanitelný příjem uváděný v daňovém přiznání, pokud je povinnost ho podávat. Na tuto skutečnost byli ale již upozorněni na shromáždění 6-09, viz zápis u usnesení 2/6-09. Návrh usnesení 3: hospodaření a účetní uzávěrka 2009 se schvaluje. 4. PLÁN OPRAV Usnesením 10/6-09 byl schválen záměr poslední části revitalizace bytové chodby a schodiště a výbor byl pověřen přípravou a výběrovým řízením pro výměnu podlahové krytiny. To v souladu se směrnicí přijatou shromážděním 2-09 proběhlo Z oslovených 16 firem daly nabídku 3. Z nich byla podle technických parametrů, referencí a ceny vybrána firma EFEKT Carpet s r.o. Při stanovení limitů vycházíme z nabídkové ceny vč. DPH a počítáme s rezervou 10-15% na nepředvídané vícenáklady prací, jejichž nutnost se projeví až v průběhu zakázky. Návrh usnesení 4a: výměna podlahové krytiny v bytových chodbách v provedení shodném s přízemím a oprava schodišť s celkovým limitem nákladů 2330 tis. Kč a dokončením v roce 2011 se schvaluje. Oba domy se budou opravovat postupně. Termíny a trvání etap budou upraveny tak, aby co nejméně omezovaly provoz domu, a oznámeny s dostatečným předstihem. Upozorňujeme, že před akcí bude nezbytné odstranit veškeré předměty z chodeb. Ty se ze zákona pokládají za předměty odložené a v případě nutnosti je možno je bez náhrady odstranit. Z technologických důvodů musí samotné výměně podlahových krytin předcházet některé přípravné práce. Jejich schválení musí naopak následovat až po usnesení 4a, jímž je podmíněno. První akcí je oprava zábradlí lakování a nová madla jednodušší a levnější než ve vstupní části, ale v obdobném materiálu a designu. Návrh usnesení 4b: oprava zábradlí a výměna madel na schodištích s limitem nákladů 220 tis. Kč se schvaluje. Dále plánujeme dokončení oprav a lakování dveří a zakrytí a lakování stoupaček proti výtahům (provedení a odstín laku podobně jako v přízemí).. Návrh usnesení 4c: oprava a lakování spojovacích dveří a zakrytí stoupaček proti výtahům s limitem nákladů 240 tis. Kč se schvaluje. Shromáždění může dále rozhodnout o přelakování stoupaček i v bytových chodbách (~ 100 tis. Kč). Podle volných prostředků můžeme dále přikročit k výměně již technicky nevyhovujících svítidel na bytových chodbách (~ 90 tis. Kč). Případná usnesení podle výsledků diskuse. 5. ZOBF V ROCE 2011 Strategie schválená usnesením 6/6-09 ukládá snižovat ZOBF postupně až pod 10 Kč/měs./m 2 v roce 2014 a dosáhnout v tomto horizontu stálé rezervy 1 mil. Kč, nezbytné pro případné havarijní nebo preventivní (podle

5 plánovaného posouzení znalcem) rekonstrukce např. odpadů, zábradlí lodžií, které vzhledem k jejich životnosti nelze vyloučit. Po schválení usnesení 4a, b, c bude rozumné razantnější snížení ZOBF ponechat až na rok 2012 a pokrýt tak veškeré náklady plánovaných akcí již v roce Navrhujeme usnesení 5: ponechat ZOBF 2011 na současné úrovni. 6. VYÚČTOVÁNÍ TEPLA VÝMĚNA OKEN Letošní vyúčtování spotřeby tepla potvrdilo výsledky loňského vyhodnocení nanečisto. Po zateplení fasád je rozhodujícím faktorem tepelných ztrát stav oken. V topné sezóně 2009 měly byty s plastovými okny průměrnou spotřebu 30,3m dílků na m 2 vytápěné plochy, zatímco byty s původními okny 56,0 tedy o 85% vyšší. Výměnou by jejich uživatelé mohli ušetřit v průměru 34% současných nákladů. O 4,4% by ale klesly i náklady těch ostatních s plastovými okny. Podle závazné metodiky se totiž 40% nákladů počítá z plochy bytu a tak na dvacítku bytů s původními okny musí ti ostatní přispívat každý několika stovkami ročně. K výměně do konce roku 2009 nás zavazovalo usnesení shromáždění 2006 (vycházející z povinného energetického auditu) i doporučení shromáždění Navrhujeme usnesení 6: vlastníci bytů s původními okny se vyzývají k jejich urychlené výměně za plastová a žádají se, aby do oznámili písemně své stanovisko. Pokud se pro výměnu na podzim rozhodne více uživatelů, jsme opět připraveni zprostředkovat společný termín a z něho plynoucí množstevní slevy. 7. KONTROLNÍ KOMISE Po zamítnutí jejího zřízení zakládajícím shromážděním Společenství 2-09 rozhodlo poslední shromáždění usnesením 11/6-09 o novém projednání. Základním úkolem KK je dohlížet na to, aby výbor řídil Společenství mezi výročními shromážděními podle jejich usnesení a Stanov. KK není povinným orgánem Společenství a proto o potřebě jejího zřízení musí podle Stanov čl. VII, odst.2 na návrh člena rozhodnout shromáždění, a teprve potom zvolit její tři členy. Příslušná usnesení podle výsledků jednání. Pro zodpovědnou volbu doporučujeme, aby se kandidáti představili a uvedli svou kvalifikaci, zkušenosti a cíl své kontrolní činnosti na shromáždění a s alespoň s týdenním předstihem ve skříňkách (do schránky předsedy). Výbor Společenství

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o hospodaření ČSSD v letech 2013 a 2014. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Ing. Martin Starec 38. SJEZD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Ing. Martin Starec místopředseda pro hospodaření 38. SJEZD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd schvaluje Zprávu o hospodaření, předloženou Ing. Martinem Starcem, místopředsedou

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více