SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE"

Transkript

1 1. VELETRH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZVUKOVÉ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY, JEVIŠTNÍCH TECHNOLOGIÍ 1. VELETRH FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1. Důležitá upozornění 2. Objednávka průkazů, vstupenek, parkování 3. Objednávka přednáškových sálů 4. Propagace vystavovatele mimo plochu expozice 4a. Propagace vystavovatele mimo plochu expozice 4b. Nabídka PR služeb pro vystavovatele 4c. Tisková zpráva 4d. Možnosti prezentace 5. Individuální pojištění 6. Povinné pojištění 7. Nabídka kontejnerů na odpad 8. Nabídka ubytování 9. Objednávka hostesek 10. Objednávka videa 11. Kontakty

2 1 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Všechny platby musí bý uhrazeny na účet ABF, a.s. před zahájením veletrhu! Důležitá upozornění NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Termíny uzávěrek viz níže. Podklady, přihlášky, objednávky je nutné doručit do příslušných termínů do ABF. Prosíme, abyste ve vlastním zájmu zaslali objednávky doporučeně. V případě, že použijete fax či , zašlete originály (zejména podklady pro grafiku) neprodleně poštou. V případě, že vystavovatel nezašle příslušné podklady v požadovaném termínu, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a tedy i možných dalších finančních nákladů. Uzávěrka technických služeb Objednávka technických služeb PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE, list 3. Objednávka technických služeb po uzávěrce může být účtována s příplatkem až 50 %, případně již nemusí být technicky vůbec možná. Uzávěrka objednávek staveb stánku, jejich vybavení a grafických prací Objednávka staveb stánku pouze pro PŘIHLÁŠKOVOU DOKUMENTACI, list 5, 5a. Objednávka mobiliáře a grafických prací pouze pro PŘIHLÁŠKOVOU DOKUMENTACI, list 6. Uzávěrka zaslání projektů stánku ke schválení, zaslání Potvrzení o realizaci Pro vystavovatele, kteří si stavbu stánku realizují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační agentury, platí povinnost zaslat veletržní správě ABF, a.s. ke schválení projekt stánku. Nutno zaslat půdorys a čelní pohled s uvedením základních rozměrů, se zakreslením případných výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy a se zakótováním umístění přívodu elektra, vody a odpadu. U dvoupodlažních expozic je povinností vystavovatele předložit i statický posudek, popř. dokumentaci. Formulář PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A, list 6a. Bez schválení ABF nebude stavba povolena. Uzávěrka objednávek záznamu do Veletržního průvodce Objednávka záznamu do katalogu a na internet Záznam je prezentován jak ve veletržním průvodci, tak i na internetu na stránkách veletrhu. Uzávěrka registrace spoluvystavovatelů Registrace dalších firem Přihláška spoluvystavovatele Spoluvystavovatel je rovněž uveden ve veletržním průvodci a také v informačním systému veletrhu. Za spoluvystavovatele je považována každá firma (vyjma samotného vystavovatele), která je prezentována na stánku vystavovatele v rámci jeho expozice (předvedením exponátů, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, videoprogramem apod.). Vystavovatel je povinen přihlásit a uhradit registrační poplatek za všechny své spoluvystavovatele. Při zjištění porušení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek za spoluvystavovatele ve dvojnásobné výši v průběhu veletrhu. Časové údaje: Montáž expozic: krytá plocha (pondělí) hod (úterý středa) hod. venkovní plocha (úterý středa) hod. Registrace vystavovatelů: (pondělí) hod (úterý středa) hod. Otevírací doba veletrhu pro vystavovatele: (čtvrtek) hod (pátek) hod (sobota) hod. Otevřeno pro veřejnost: (čtvrtek pátek) hod (sobota) hod. Demontáž expozic: (sobota) hod (neděle) hod.

3 2 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Objednávka průkazů, vstupenek, parkování: Vystavovatel (obchodní jméno) VYSTAVOVATELSKÉ PRŮKAZY Vystavovatelské průkazy opravňují jejich držitele ke vstupu do areálu PVA EXPO PRAHA na veletrh ve dnech Každý vystavovatel obdrží standardní počet vystavovatelských průkazů dle velikosti objednané plochy viz. Obchodní podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu (5 vystavovatelských průkazů pro firmy s plochou do 30 m 2, plus 1 vystavovatelský průkaz za každých započatých 10 m 2 ). Objednávku vyplňte pouze v případě, že požadujete vystavovatelské průkazy NAD RÁMEC standardního počtu. VYSTAVOVATELSKÝ PRŮKAZ Vystavovatelské průkazy obdržíte přímo na PVA EXPO PRAHA při registraci. MONTÁŽNÍ PRŮKAZY Montážní průkazy budou vydány v požadovaném množství při registraci vystavovatele (registrační oddělení PVA EXPO PRAHA). Veškeré podklady pro vstup na výstavní plochu budou vydány po kontrole uhrazených faktur. ČESTNÉ VSTUPENKY TIŠTĚNÉ Počet: 50 ks čestných vstupenek bude zasláno automaticky každému vystavovateli zdarma. PARKOVACÍ KARTA Parkovací karta vícedenní je určena pro osobní automobily vystavovatelů. Její platnost je uvnitř areálu PVA EXPO PRAHA na vyhrazených místech. Parkovací karta vícedenní je nepřenosná a slouží pouze pro jedno vozidlo (jedna RZ). Musí být po celou dobu pobytu v areálu umístěna viditelně za předním sklem a řádně označena (tak, aby bylo možné identifikovat vystavovatele číslo stánku). Vzhledem k omezenému počtu parkovacích karet budou jednotlivé objednávky vyřizovány (chronologicky) dle došlého data. PARKOVACÍ KARTA cena 420 Kč/ks bez DPH Počet parkovacích karet: Parkovací kartu obdržíte přímo na PVA EXPO PRAHA při registraci. MONTÁŽNÍ VJEZDOVÁ KARTA Ve dnech je vystavovatelům povolen volný vjezd na výstaviště na základě předložení montážního průkazu a montážní vjezdové karty. Montážní vjezdová karta musí být kompletně vyplněna a umístěna na viditelném místě v každém vozidle po celou dobu pobytu v areálu. Dne jsou zavedeny kauce ve výši Kč/3 hod., které se vracejí při výjezdu, pokud není překročena doba povoleného pobytu (3 hodiny) nebo dle dispozic provozovatele. V případě překročení této doby na vrácení kauce není nárok a správa veletržního areálu PVA EXPO PRAHA vydá na požádání doklad o sankčním poplatku. Poznámka: Montážní vjezdovou kartu obdržíte na PVA EXPO PRAHA při registraci

4 3 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Objednávka přednáškových sálů: Vystavovatel (obchodní jméno) REZERVACE PŘEDNÁŠKOVÝCH SÁLŮ V rámci veletrhu si mohou vystavující společnosti pronajmout přednáškový sál pro své konference, semináře, přednášky apod. Areál PVA EXPO PRAHA nabízí dva přednáškové sály s maximální kapacitou cca 50 osob, jeden přednáškový sál s maximální kapacitou cca 150 osob (dle uspořádání sálu) a jeden přednáškový sál s maximální kapacitou cca 100 osob (dle uspořádání sálu). Přednáškové sály se nacházejí ve Vstupní hale I a II. Všechny jsou vybaveny základní prezentační technikou (plátno, dataprojektor a v případě velkého sálu i ozvučení). PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY Malý sál (max. 50 osob) Velký sál (max. 150 osob) Datum pronájmu: Doba pronájmu: od do Kč/hod Kč/hod.

5 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Propagace vystavovatele mimo plochu expozice: 4 Vystavovatel (obchodní jméno) PROPAGACE VYSTAVOVATELE MIMO STÁNEK uzávěrka objednávky V rámci areálu PVA EXPO PRAHA je mnoho možností propagace vystavovatele mimo jeho expozici. Jedná se o umožnění roznosu propagačních materiálů během veletrhu, umístění reklamního poutače v prostorách areálu, umístění reklamního panelu ve Vstupní hale I, umístění plakátů A1 ve Vstupní hale I, rozsev materiálů na pokladnách a umístění samolepek na podlahu. Počet kusů/osob Počet dnů INFOMATERIÁL povolení distribuce (bez hostesky) Kč/den/osoba Reklamní plocha (max. š. 2 x v. 1m) Kč/4 dny/ks ROLL-UP / Panel (max. š. 2 x v. 2,5m) Kč/4 dny/ks Umístění plakátů A1 ve Vstupní hale I Kč/4 dny/ks Podlahová grafika (max. š. 1 x v. 0,5 m) Kč Reklamní plocha na oplocení PVA (max. š. 2 x v. 1 m) Kč/ks Reklamní plocha na pokladnách veletrhu (max. š. 0,2 x v. 0,5 m) Kč/ks Distribuce propagačního materiálu na pokladnách veletrhu (max. A5) Kč Rozhlasové spoty vysílané ve Vstupních halách I a II a na venkovní výstavní ploše (max. 30, 8x denně) 250 Kč/1 spot Rámečky na toaletách (š. 0,21 x v. 0,297 m) Kč/10ks Distribuce propagačního materiálu na infopultech veletrhu ve ve Vstupních halách I a II (max A4) Kč/4 dny Hlavní partner odpočinkových zón veletrhu * (š. 5 x h. 2 m) Kč/ks Hlavní partner tiskového střediska Kč Hlavní partner zahájení veletrhu* Kč Hlavní partner galavečeru veletrhu* Kč Hlavní partner tiskové konference* Kč Reklamní plachta na exteriéru výstavní haly (š. 12 x v. 6 m) * Kč Reklamní plocha na vstupních branách PVA (š. 0,5 x v. 4 m) Kč/2ks Reklamní věž u vstupů do PVA (š. 2,4 x v. 6 m) Kč/ks Logo na placené vstupence Kč/ks * Garantujeme exkluzivitu Poznámka: Veškeré propagační materiály, poutače, plakáty a reklamy musí dodat vystavovatel od (12.00 hod.) do (12.00 hod.) na adresu PVA EXPO PRAHA registrace Beranových 667, Praha 9. Elektronické podklady prosím zasílejte na

6 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Propagace vystavovatele mimo plochu expozice: Vystavovatel (obchodní jméno) PREZENTACE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH VELETRHU / V INFOSYSTÉMU 4a Webové stránky veletrhů jsou další možností pro zviditelnění Vaší společnosti. Vystavující společnost zde může využít reklamní banner. FOR MUSIC SHOW Banner 250 x 250 px (září 2013) Banner 468 x 60 px (září 2013) FOR CAMERA Banner zašlete ve formátu gif nebo flash (musí obsahovat funkční link) max. do 40 kb. Banner zašlete ve formátu gif nebo flash (musí obsahovat funkční link) max. do 20 kb Kč Kč Logo na internetu Logo u zápisu firmy v katalogu vystavovatelů na internetu Kč Logo na infosystému Logo v rastru infosystému v areálu výstaviště Kč PREZENTACE NA INTERNETU PŘEDSTAVUJEME VYSTAVOVATELE ZDARMA Nabídka zahrnuje umístění informace o Vaší společnosti v rubrice Najdete na veletrhu na našich webech. Tyto služby Vám nabízíme zdarma, avšak prosíme o zaslání informací, kterými se chcete prezentovat. Poznámka: Podklady zasílejte na Pro dodání podkladů použijte formulář s číslem 4c. Jako přílohu zašlete kvalitní fotografie v elektronické podobě ve formátu jpg, 1-3 ks. BILLBOARDY V PVA EXPO PRAHA uzávěrka objednávky Billboardy, které jsou umístěny v areálu PVA EXPO PRAHA, jsou účinnou a oblíbenou formou prezentace pro vystavovatele, neboť tím mají firmy možnost oslovit všechny příchozí návštěvníky a potenciální klienty. BILLBOARD na období Kč/ks Poznámka: Cena nezahrnuje tisk a výlep billboardu. V případě zájmu o zajištění tisku a výlepu je možné se obrátit na pořadatele. BILLBOARDY V ČR uzávěrka objednávky Nabízíme možnost pronájmu billboardových ploch v září za unikátní ceny. Zvolte si počet billboardů, které požadujete pronajmout ve městech, které Vás zajímají (př. Praha 9 3ks, Plzeň 2ks, Beroun 1ks = celkem 6 BB). BILLBOARD v ČR Kč/ks Cena zahrnuje pronájem na měsíc září, tisk a výlep plakátu. Podmínkou je umístění textu: NAJDETE NÁS NA VELETRHU FOR MUSIC & SHOW (nebo FOR CAMERA) od

7 4b FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Nabídka PR služeb pro vystavovatele: Vystavovatel (obchodní jméno) Chystáte se na veletrhu představit nějakou novinku a rádi byste tak učinili za účasti novinářů? Tiskovým střediskem veletrhu FOR MUSIC & SHOW a souběžných akcí projde kromě návštěvníků také téměř 150 novinářů a zástupců odborných i zpravodajských medií. Tiskové středisko poskytuje zázemí, kam jsou novináři zvyklí chodit pro informace. My Vám nyní nabízíme využití tiskového střediska a naše PR služby také pro medializaci Vašich produktů. Nabízíme následující balíčky služeb: Tisková konference / setkání s novináři v tiskovém středisku FOR MUSIC & SHOW akce pro max. 20 lidí zahrnuje: zařazení akce do programu tiskového střediska a PR akcí veletrhu program akcí v tiskovém středisku dostane každý novinář při registraci umístění pozvánky na web veletrhu poskytnutí prostor tiskového střediska pro zorganizování akce (max. 2 hod. vč. přípravy) poskytnutí hostesky na registraci zúčastněných novinářů a péči o novináře (občerstvení) základní lehké občerstvení (káva, čaj, voda, nealko nápoje, sušenky, za příplatek je možné zajistit i raut) prezentační technika dataprojektor, plátno nezahrnuje: organizaci samotné akce příprava scénáře, moderování akce,... mluvčí a prezentující osoby na konferenci přípravu tiskových materiálů pro novináře (za poplatek je možné zajistit tisk) Tisková konference / setkání s novináři v tiskovém středisku FOR MUSIC & SHOW Pozvání novinářů na tiskovou konferenci, kterou organizujete ve Vaší expozici zahrnuje: zařazení akce do programu tiskového střediska a PR akcí veletrhu program akcí v tiskovém středisku dostane každý novinář při registraci umístění pozvánky na web veletrhu umístění tiskových materiálů do tiskového střediska veletrhu a nabídka informací novinářům nezahrnuje: přípravu tiskových materiálů pro novináře (za poplatek je možné zajistit tisk) H Pozvání novinářů na tiskovou konferenci, kterou organizujete ve Vaší expozici Kč/ks Kč/ks

8 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Tisková zpráva Tisková zpráva vystavovatele veletrhů FOR MUSIC & SHOW / FOR CAMERA 4c Firma: Web: Datum: Název tiskové zprávy*: Tělo tiskové zprávy**: Autor: Tel.: * Rozsah názvu tiskové zprávy je max. 200 znaků. ** Rozsah tiskové zprávy je max znaků. Formulář prosím vyplňte elektronicky a zašlete na včetně 1-3 fotografií ve formátu jpg.

9 4d FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA VELETRŽNÍ PRŮVODCE MOŽNOSTI PREZENTACE Možnosti prezentace: Veletržní průvodce slouží jako informační materiál pro každého návštěvníka veletrhu. Obsahuje přehledný plán jednotlivých hal a čísla stánků vystavovatelů. Každý vystavovatel má možnost upozornit na svou společnost prostřednictvím tohoto průvodce. Je zde prostor pro inzerci, zvýraznění loga Vaší společnosti v rastru nebo umístění novinky o produktech. Logo v rastru Kč Kč/hod. Novinka o produktech (obrázek + text max. 300 znaků) Kč Kč/hod. Najdete na veletrzích Kč Kč/hod. Ceník inzerce 1/1 strana 148x210 mm spad (+5 mm) Kč 1/1 strana 148x210 mm spad (+5mm)

10 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Individuální pojištění 5 Vážený vystavovateli, Slavia pojišťovna a.s. si Vám dovoluje nabídnout pojištění Vaší výstavní expozice v rámci pojistné smlouvy č pro vystavovatele v PVA EXPO PRAHA Letňany. Organizátor doporučuje vystavovatelům, kromě povinného pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, uzavřít i pojištění souboru vlastních výstavních exponátů, zařízení a vybavení expozice na tato rizika: Rozsah pojištění: 1. Sdružené živelní pojištění Zahrnuje všechna standardně pojišťovaná rizika (požár, výbuch, úder blesku, povodeň, záplava, pád letadla, stromů, stožárů a další) včetně škod způsobených kapalinou nebo párou unikající z vodovodních, klimatizačních, topných a hasicích zařízení. Maximálním limitem pojistného plnění je částka (limit je odvozen od hodnoty expozice): skupina A) Kč skupina B) Kč skupina C) Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na Kč, pro skupinu C) Kč 2. Odcizení (krádež, loupež) Maximálním limitem pojistného plnění je částka: skupina A ) Kč skupina B) Kč skupina C) Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na Kč, pro skupinu C) Kč Za odcizení krádeží se nepovažuje přivlastnění si věci nezjištěným způsobem, beze stop násilí. Exponáty o velikosti menší než 30 x 30 x 10 cm jsou pojištěním kryty pouze za předpokladu, že byly umístěny v zamčených skleněných nebo jiných vitrínách, ostatní pojištěné věci této velikosti v uzamčených skříních nebo schránkách. Toto pojištění je sjednáno i pro případ tzv. prosté krádeže Tzn. pro případ krádeže, kdy nebyly překonány překážky zabraňující krádeži nebo nedošlo k použití násilí nebo jeho pohrůžky. Vztahuje se na vystavované exponáty, zařízení a vybavení. Pojištění platí za předpokladu, že ke škodní události došlo v průběhu úředně stanovené otevírací doby výstavní akce a za přítomnosti obsluhy expozice. Maximálním limitem pojistného plnění je částka: skupina A) Kč skupina B) Kč skupina C) Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na Kč, pro skupinu C) Kč Pojištění platí po celou dobu konání výstavní akce včetně montáže a demontáže expozice, max. 96 hod. před oficiálním zahájením výstavy a max. 48 hod. po jejím oficiálním ukončení. Výše a způsob placení pojistného skupina A) Kč skupina B) Kč skupina C) Kč Pojistné za celou dobu konání veletrhu je splatné v den uzavření pojištění, vystavovatel obdrží doklad o pojištění a o úhradě pojistného. Vedením a zpracováním pojistného zájmu vystavovatelů na PVA EXPO PRAHA Letňany je pověřena pojišťovací makléřská společnost, TOTAL BROKERS, a.s. se sídlem Za Skalkou 421/10, Praha 4, PSČ , Česká republika IČ: , tel.: , , kterou naleznete v areálu PVA EXPO PRAHA Letňany ve Vstupní hale I v úseku registrace vystavovatelů. V případě zájmu Vás zástupce TOTAL BROKERS navštíví přímo na Vašem stánku.

11 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Povinné pojištění 6 Vážený vystavovateli, Slavia pojišťovna a.s. si Vás dovoluje seznámit s rozsahem povinného pojištění zajištěného v rámci služeb, které Vám poskytuje organizátor výstav a veletrhů společnost ABF, a.s. Rozsah sjednaného pojištění: Pojištění odpovědnosti Jsou kryty škody způsobené na majetku, zdraví a životě třetích osob. Maximálním limitem pojistného plnění je částka Kč Spoluúčast pojištěného na škodě je stanovena na Kč Pojištění platí po celou dobu konání výstavní akce včetně montáže a demontáže expozice, max. 96 hod. před zahájením vlastního konání veletrhu a max. 48 hod. po ukončení vlastního konání veletrhu. POJIŠŤOVNA SLAVIA a.s. VÁM PŘEJE ÚSPĚŠNÝ A BEZPROBLÉMOVÝ PRŮBĚH VÝSTAVNÍ AKCE Postup při vzniku škodní události: Vážený vystavovateli, v případě vzniku škodní události je nutné provést tyto úkony pojištěným, který je současně i poškozeným: 1. Kontaktovat pojišťovacího makléře a na základě jeho pokynů vyplnit písemné hlášení škody na tiskopisu, dopisem, telefonem, faxem, em. 2. Písemné uplatnění poškozeného na škůdci, s prokázáním rozsahu poškozené věci fotodokumentací, pořizovacím dokladem, dokladem za opravu a č. ú. kam bude zasláno případné pojistné plnění. Do formuláře uvádějte vždy číslo pojistné smlouvy Pojišťovací makléř: Total Brokers a.s., Za Skalkou 421/10, Praha 4 tel , mobil: fax V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem, faxem nebo em, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše. Každou škodní událost prosíme zároveň nahlásit ABF, a.s. a to přímo na výstavišti v registraci nebo v technickém dispečinku. Pokud máte zájem o bližší informace o pojištění nebo uvažujete o připojištění exponátů na riziko živelní škody a odcizení, kontaktujte prosím přímo společnost TOTAL BROKERS, v předstihu před akcí nebo na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Pojišťovací makléř TOTAL BROKERS a.s. bude přítomen na akci při montáži exponátů a první den veletrhu na stánku ve Vstupní hale I v následujících termínech: (středa) od do hodin (čtvrtek) od 8.00 do hodin

12 7 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Nabídka kontejnerů na odpad Závazná objednávka Vystavovatel (obchodní jméno) Vážení vystavovatelé, děkujeme Vám, že výstavbě svých expozic věnujete takovou pozornost a současně Vás žádáme o odvoz odpadu, který vznikne při následné demontáži (suť, dřevotříska, sádrokarton, kovový odpad ). Povinnost objednání kontejneru se netýká běžného odpadu. Na běžný odpad (papíry, kartony, ) je možné použít společné kontejnery umístěné v rámci výstaviště (tato služba je zdarma). Kontejnery budou přistaveny nejdříve ve 12.00, u vchodu co nejblíže Vaší expozici. Kontejnery na odpad je možné objednat níže uvedenou Objednávkou. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci. Za realizační tým FOR MUSIC & SHOW 2013 a souběžných veletrhů Jan Trnka vedoucí technického oddělení mobil: tel.: Závazně objednáváme níže uvedené kontejnery na odvoz odpadu při demontáži. Objem 3 m 3 Cena Kč (bez DPH) Objednáváme ks Objem 9 m 3 Cena Kč (bez DPH) Objednáváme ks

13 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Nabídka ubytování 8 Nabídka ubytování pro klienty ABF, a.s. Pro naše zákazníky dále nabízíme ubytování v několika partnerských zařízeních. Hotel Blue Orange **** je vyhlášen svojí přátelskou atmosférou. Nabízí Vám ubytování ve 12 dvoulůžkových pokojích kuřáckých i nekuřáckých. Všechny pokoje jsou tzv. managerského typu a jsou zařízeny moderně a účelně. Samozřejmostí vybavení každého pokoje je sociální zařízení, LCD televizor, telefon, trezor, minibar a WiFi (8MBit/s) s připojením na internet. V rámci ubytování můžete zdarma využít nadstandardních služeb health clubu (cardio fitness, posilovna, indoor cycling, squash, golf, sauna, vířivka), případně využít služby osobních trenérů, které nejsou zahrnuty v ceně ubytování. U hotelu se také nachází golfové hřiště na krátkou hru. Aquapalace Hotel Prague **** Luxusní čtyřhvězdičkový Aquapalace Hotel Prague nabízí ideální spojení obchodních jednání s relaxací, odpočinkem i zábavou, to vše v bezprostřední blízkosti jedné z nejkrásnějších evropských metropolí. Aquapalace Hotel je součástí areálu AQUAPALACE PRAHA, který je největším středoevropským aquaparkem. Nabídka služeb zahrnuje rozsáhlé moderní konferenční centrum, výbornou kuchyni, přímý přístup do nově otevřeného aquaparku a široký výběr individuálních, rodinných a wellness balíčků. Ať už cestujete služebně či soukromě, široká škála hotelových a wellness služeb v kombinaci s návštěvou aquaparku a pražských památek, uskuteční Váš pobyt nezapomenutelným. Centrum Mariapoli je příjemné moderní kongresové a ubytovací zařízení v klidném prostředí, vzdálené jen 10 minut autem od PVA EXPO PRAHA Letňany ve směru na Starou Boleslav. K dispozici je 20 jedno- až čtyřlůžkových pokojů s vlastním sociálním příslušenstvím. Pokoje jsou vybavené minibarem a telefonem, ve všech pokojích je bezplatné WiFi připojení, na většině pokojů je TV. Z některých pokojů je přímý vstup do zahrady, jiné mají vlastní balkon. Clarion Congress Hotel Prague **** se nachází pouhých 10 minut jízdy autem či přímým autobusem (č. 158) od PVA EXPO PRAHA Letňany a zároveň přímo na trase metra B s dobrou dostupností do centra Prahy. Je jediným hotelem v Praze, který kromě ubytování a konferenčních prostor disponuje i relaxačním zázemím a nákupními možnostmi pod jednou střechou. Právě díky dopravní dostupnosti a perfektním službám je vhodný pro individuální návštěvníky i business klientelu. S kapacitou 559 pokojů včetně 25 luxusních apartmá jsme vždy připraveni nabídnout Vám naše služby v průběhu konání veletrhů i mimo ně. Pension Svět Netradiční Pension Svět se nachází v klidném prostředí na 9. km dálnice D8 v areálu Zelené údolí v obci Úžice. Tři mohutné srubové věže umocňují osobitý charakter stavby připomínající zámeckou architekturu. Interiér pensionu je zařízen v duchu exotického stylu a název Svět skutečně vystihuje atmosféru několika vybraných zemí s originálními doplňky. Jednotlivé apartmány jsou svou výzdobou a doplňky věnovány určitým zemím a nebo místům na Zemi.

14 9 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Objednávka hostesek: Vystavovatel (obchodní jméno) HOSTESKY Při Vaší účasti na veletrzích si Vám dovolujeme nabídnout službu speciálně vyškolených hostesek a tlumočnic hovořících několika světovými jazyky, které vytvoří pro Vaše klienty tu pravou atmosféru a lesk. V naší databázi evidujeme hostesky a promo týmy s působením téměř ve všech velkých městech České republiky. Dívky jsou vybírány na akce dle Vašich specifických požadavků tak, aby splňovaly Vaše představy a mohly samostatně a efektivně vykonávat svěřené úkoly. Nabízíme hostesky od rozdávání letáků až po tlumočnické služby v ČR i zahraničí. Fakturaci provádíme na základě Vámi potvrzeného výkazu práce. Naší velkou předností je široká nabídka kostýmů a společenských šatů. Jsme schopni sladit oblečení s Vaším firemním logem či barevně dotvořit image Vašeho stánku. Kromě hostesek Vám rádi připravíme i doprovodný program na stánku včetně moderace. Nabízíme zajištění techniky apod. OBJEDNÁVKA M.j. Cena v Kč Počet Hosteska bez jazykového vybavení, uvádění a obsluha hostů, příprava jednoduchého občerstvení, podávání základních informací o firmě. 1 hodina 160 Hosteska Čj/Aj - střední znalost Aj, uvádění a obsluha hostů, příprava jednoduchého občerstvení, podávání základních informací o firmě. 1 hodina 170 Hosteska Čj/Nj - střední znalost Nj, uvádění a obsluha hostů, příprava jednoduchého občerstvení, podávání základních informací o firmě. 1 hodina 170 Hosteska Čj + Aj, Nj - střední znalost Aj a Nj, uvádění a obsluha hostů, příprava jednoduchého občerstvení, podávání základních informací o firmě. 1 hodina 185 Tlumočnice Čj/Aj nebo Čj/Nj - doprovodné tlumočení při obchodních jednáních na stáncích 1 hodina 220 Tlumočnice Čj/Aj, Nj - doprovodné tlumočení při obchodních jednáních na stáncích 1 hodina 255 Tlumočnice Čj + jiný jazyk (uveďte jaký) - doprovodné tlumočení při obchodních jednáních na stáncích 1 hodina 255 Půjčovné kostýmu dle výběru veletrh 690 Hosteska na distribuci tiskovin během veletrhu ( Hostesku lze objednat minimálně na 1 den) 1 den Služba požadována Ode dne: Hodiny od: do: Představení hostesky Den: Hodina: Jazyková kvalifikace Angličtina Francouzština Němčina Španělština Ruština Italština Jiná Kostým červený šaty červené modrý šaty černé černý šaty modré UPOZORNĚNÍ: 1. Schůzka s hosteskou je možná max. 2 dny předem, zpravidla přímo na stánku. V objednávce uveďte, kdy Vám to nejlépe vyhovuje. 2. Objednávka lze stornovat nejpozději 5 dnů před zahájením akce. V opačném případě je LS Production oprávněna fakturovat objednanou službu až do výše 50 % celkové ceny a objednatel se zavazuje tuto fakturu zaplatit. Objednatel souhlasí s body v kolonce Upozornění. LS Production Ing. Lenka Svatošová Tel.: Fax:

15 10 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA VIDEOPREZENTACE VAŠÍ EXPOZICE Objednávka videa: První dojem, který uděláte na zákazníka, je zpravidla rozhodující pro jeho další výběr mezi ostatní konkurencí. Je důležité, aby Vás zákazník vnímal jako silného, spolehlivého a seriózního partnera. V pečlivě připravené videoprezentaci máte dostatečný prostor na sdělení potřebných informací a volbu prostředků, jak co nejlépe zapůsobit na diváka. Váš stánek, kterým prezentujete Vaši firmu, produkty, služby a nápady, mohou tak diváci donekonečna navštěvovat na webových stránkách. Pod profesionálním vedením získáte prezentační materiál ve formátu, na který je divák zvyklý z televize a který vnímá jako seriózní a důvěryhodný. Za mimořádně výhodnou cenu získáváte profesionální marketingový nástroj, který je v souladu s posledními trendy komunikace s Vašimi zákazníky. Jako bonus získáváte zdarma videoprezentaci na DVD s potiskem, plnou licenci bez časového omezení na další marketingové a reklamní využití prezentačního videa a zařazení videa do vysílání na portálech společnosti Falcon Media Broadcast s.r.o. Kde všude mohou vidět zákazníci Vaši profesionální prezentaci: video kanály společnosti Falcon Media Broadcast s.r.o. sociální sítě (Facebook, Twitter ) YouTube vlastní webové stránky LCD prezentace na veletrzích a výstavách videoprojekce, semináře, workshopy prezentace na DVD jako součást reklamních materiálů podpora PR článků vložením videa odkaz na video zaslaný klientům a další (materiál na upoutávky, velkoplošné obrazovky) díky využití QR kódů na dalších plochách (tisk, billboardy, obaly produktů, textil, plochy na marketech,...) Natočení videoprezentace s moderátorem a doporučenou stopáží do 3-4 minut získáte díky spolupráci se společností ABF, a.s. za mimořádnou veletržní cenu Kč + DPH. Dále nabízíme pro vystavovatele a klienty společnosti ABF, a.s. možnost natáčení různých pořadů a prezentací v našem televizním studiu za zvýhodněné ceny. Typy a možnosti televizních pořadů Vám rádi sdělíme a přizpůsobíme Vašim požadavkům. Lenka Kořenářová marketingová ředitelka mobil: , televizní a filmová produkce Falcon Media Broadcast s.r.o. Legerova 56/ Praha 2

16 FOR MUSIC & SHOW l FOR CAMERA Kontakty 11 Pořadatel: ABF, a.s. člen Hospodářské komory České republiky, SOVA ČR Mimoňská 645, Praha 9 - Prosek Česká Republika Ředitel veletržní správy: Daniel Bartoš, DiS. tel.: , mobil: , fax: Ředitelka obchodního týmu / Manažerka veletrhu FOR CAMERA: Mgr. Alena Vrátná tel.: , mobil: , fax: Manažerka veletrhu FOR MUSIC & SHOW: Ing. Marie Prágrová mobil: , fax: Manažer veletrhu HOME CINEMA: Pavel Borowiec mobil: , fax: Manažerka zahraničních vztahů: Petra Weil tel.: , mobil: , fax: Manažer doprovodného programu FOR MUSIC & SHOW: Vladimír Švanda mobil: Vedoucí technického oddělení: Jan Trnka, DiS. tel: , mobil: , fax: Produkční: Petra Weil tel.: , mobil: , fax: Konferenční sály: Michal Zubr tel.: , mobil: , fax: Databáze, internet: Ing. Jan Chobot tel.: , fax: Fakturace: Jiřina Nováková tel.: , mobil: , fax: Marketing Monika Živković mobil: Stones Catering s.r.o.: Oderksá Praha 9 IČO: Kontaktní osoba: Kateřina Bartošová tel.: Individuální ostraha expozice: ABF, a.s. Petr Pohořalý Beranových Praha 9 Letňany tel.: , mobil: fax: Spedice: CENTRUMSPED, s.r.o. Ivana Veselá mobil:

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 Plánek PVA 2 Organizační pokyny 3 Produkční služby a/ Parkovací karta do areálu c/ Vouchery čestné vstupenky d/ Bezpečnost e/ Objednávka úklidu před

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU. Obsah:

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU. Obsah: 7. VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ DŘEVA PRO STAVBU OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 OBJEDNÁVKA 2 PREZENTACE PRO NEVYSTAVOVATELE 2a POVINNÉ POJIŠTĚNÍ 3 NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB 3a NABÍDKA

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŢNÍ A DEMONTÁŢNÍ POKYNY 10. 13. 12. 2009 Praţský veletrţní areál Letňany www.vanocnidny.cz 2 POKYNY PRO MONTÁŢ A DEMONTÁŢ Registrace vystavovatelŧ: 8.

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2013 FOR DECOR & PRESENT 2013 2013 4. veletrh nábytku, interiéru a designu 4. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků 3. veletrh gastronomického zařízení, vybavení

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays 1. Místo a doba konání veletrhu Veletrh se koná v areálu nákladového nádraží železniční

Více

20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice

20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice 20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny www.hodinyaklenoty.cz Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014 Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014 Instrukce pro vystavovatele 28. 29. ledna 2014 Výstaviště Praha Holešovice Křižíkovy pavilony D a E organizační garant veletrhu MP-Soft,

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY Důležité informace pro vystavovatele a montážní firmy REGISTRAČNÍ CENTRUM: Registrační centrum slouží jako 1. kontaktní místo pro vystavovatele a montážní

Více

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko Přírodní doplňky stravy z Finclubu Společnost FINCLUB již 20 let nabízí široký sortiment přírodních doplňků stravy, které jsou původem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/OE 1/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky, v rámci otevřeného zadávacího řízení, pro nadlimitní

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7 Reklamační řád str. 24 Reklamační řád K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob (dále jen zákazník ) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo

Více

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR

Popularizace, marketing a medializace vědy. Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Příručka pro koordinátory popularizačních aktivit a PR pracovníky ústavů Akademie věd ČR Popularizace, marketing a medializace vědy Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Odborem

Více

olarcikova Da rear Dobr<, den,

olarcikova Da rear Dobr<, den, olarcikova Da rear Pfedmet: FW: Dotaz k Poskytnutym dotacim v oblasti kultury pro rok 2013 - kulturni Stodolni [] From: Polkova Veronika Sent: Tuesday, August 20, 2013 1:02 PM TO: Kolarcikova Dagmar

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

www.zlintourtrips.cz 1

www.zlintourtrips.cz 1 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 3 www.zlintourtrips.cz 1 MODRÁ NOVINKA Photoderm KID SPF 50+ MAXIMÁLNÍ OCHRANA PRO DĚTI Exkluzivní Patent Buněčné Bioochrany, obohacený o Peptid C, zabezpečuje ochranu buněk až

Více

TURECKO. KATALOGOVÝ CENÍK verze S 1.1.1. Bodrum ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015. CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ! 226 036 036 www.blue-style.cz

TURECKO. KATALOGOVÝ CENÍK verze S 1.1.1. Bodrum ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015. CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ! 226 036 036 www.blue-style.cz Tento CENÍK VERZE S 1.1.1 nahrazuje ceníkové tabulky pouze k destinaci Turecko Bodrum. KATALOGOVÝ CENÍK ŠŤAVNATÉ LÉTO 2015 CESTUJTE S TÍM, KDO SE VYZNÁ! 226 036 036 www.blue-style.cz TURECKO Bodrum Katalogový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace Obsah: Úvod...2 I. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru... 3 1 Oblast IT... 3 2 Oblast Technicko - provozní... 10

Více

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY l é t o 12 založeno 199 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY OBSAH ÚVOD 2 Informace - platby, pojištění, ubytování, doprava 3 FESTIVAL, soustředění,

Více