RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky, Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky, MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky, Aleš Svoboda, člen rady, Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, Eliška Zemanová, členka rady Michal Uhl, člen zastupitelstva Ing. Michal Kopecký, tajemník, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů Ing. Michal Bočan, člen rady Eliška Křížová, referent oddělení organizačního Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku "Ostraha parku Havlíčkovy sady" Ing. arch. Václav schváleno Vondrášek, zástupce ** k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady panu Petru Kopovi za účelem konání ohňostroje 3. k povolení vjezdu do části nemovitosti parku Havlíčkovy sady pro společnost CCL - CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA Ltd. spol. s r.o. 4. k záměru zahájit otevřená podlimitní řízení na veřejné zakázky v bytové oblasti starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky staženo neschváleno schváleno 173 1

2 5. k vypsání zadávacích řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti 6. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Záhřebská 4/614 - oprava výtahu a Záhřebská 15/539 - rekonstrukce výtahu" 7. k umístění sítě elektronických komunikací UPC v domech: Nezamyslova 621/12, Jaromírova 455/23, Sekaninova 1204/36, Sekaninova 711/24, Sekaninova 710/22, Sekaninova 486/16, Oldřichova 490/6, Svatoplukova 493/9, Svatoplukova 476/7 a umístění distribuční technologie UPC v domech: Sekaninova 36/1204 a Svatoplukova 9/493 vše v k.ú. Nusle 8. k záměru zahájit otevřené podlimitní řízení na veřejnou zakázku "MŠ Španělská 16/ rozšíření a rekonstrukce MŠ" 9. *** PP 10. *** 11. ** k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 4 dne k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 5 dne k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 6 dne nebytové prostory 12. k pronájmu objektu na pozemku parc. č. 2418/1 v k.ú. Nové Město 13. k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 618 v Praze 2, Mikovcova *** k námitce proti zamítnutí žádosti o prominutí nájemného po zemřelém nájemci bytu v domě čp v Praze 2, Trojická k žádosti hlavního města Prahy o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 3042/14 v k.ú. Nusle 16. k Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem zahradní restaurace Bastion XXXI 17. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (odbor investic) 18. ** ke splátkové dohodě č. 5/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Jana Duchková, zástupce starostky Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce schváleno 174 schváleno 175 staženo schváleno 176 schváleno 177 schváleno 178 schváleno 179 schváleno 180 schváleno 181 schváleno 182 schváleno 183 schváleno 184 schváleno 185 schváleno 186 2

3 splatnosti nad 18 měsíců 19. k likvidaci movitého majetku městské části Praha k působnostem členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů Rady městské části Praha k posouzení možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty 22. k uzavření dohody o ukončení a uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby 23. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru NADAČNÍMU FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU 24. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru veřejnoprávní instituci ČESKÝ ROZHLAS 25. k výpůjčce části nemovitosti parku Na Výtoni Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 26. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti GUARANT International spol. s r.o. 27. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti MICHAEL - Vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby a střední škola umělecké a reklamní tvorby, s.r.o. 28. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu starostky Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Mgr. Jana Černochová, starostka Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky schváleno 187 schváleno 188 schváleno 189 schváleno 190 schváleno 191 schváleno 192 schváleno 193 schváleno 194 schváleno 195 schváleno 196 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 29. k žádosti podnájemce nebytových prostor Ing. Jan Vaněk, vzato na vědomí ve Václavské pasáži zástupce 30. k žádosti nájemce objektu čp v Praze 2, Sokolská k veřejné zakázce s názvem "Výběr externího dodavatele služeb v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2" starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Aleš Svoboda, vzato na vědomí vzato na vědomí 3

4 32. k výběru organizátora k uspořádání soutěže Amos Tour k podaným námitkám v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem "Výběr externího dodavatele služeb v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2" člen rady Jana Duchková, zástupce starostky Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Aleš Svoboda, člen rady vzato na vědomí vzato na vědomí Starostka zahájila 7. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 8:39 hodin. Radní schválili hlasováním (9:0:0) zápis 6. řádného jednání Rady městské části Praha 2 a hlasováním (9:0:0) zápis 4. mimořádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu byla nově zařazena usnesení č. 20 a 21 a informace č. 33 a takto upravený program radní hlasováním (9:0:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku "Ostraha parku Havlíčkovy sady" Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Ostraha parku Havlíčkovy sady", schválila oznámení o zakázce, zadávací dokumentaci a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Rada jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení došlých nabídek, která bude plnit i funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů a otvírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** k pronájmu části nemovitosti parku Havlíčkovy sady panu Petru Kopovi za účelem konání ohňostroje Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení stáhla. 3. k povolení vjezdu do části nemovitosti parku Havlíčkovy sady pro společnost CCL - CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA Ltd. spol. s r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 4

5 Rada tento návrh usnesení neschválila. Hlasování pro: 0 Hlasování proti: Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování se zdržel: Ing. Bočan 4. k záměru zahájit otevřená podlimitní řízení na veřejné zakázky v bytové oblasti Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila záměr zahájit otevřená podlimitní řízení na veřejné zakázky v bytové oblasti a text předběžných oznámení ve znění příloh tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k vypsání zadávacích řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním zadávacích řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti a jmenovala komisi pro otevírání obálek se žádostmi o účast v zadávacím řízení, která plní funkci posouzení kvalifikace uchazečů i hodnocení došlých nabídek k veřejným zakázkám. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Záhřebská 4/614 - oprava výtahu a Záhřebská 15/539 - rekonstrukce výtahu" Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 5

6 Usnesení č k umístění sítě elektronických komunikací UPC v domech: Nezamyslova 621/12, Jaromírova 455/23, Sekaninova 1204/36, Sekaninova 711/24, Sekaninova 710/22, Sekaninova 486/16, Oldřichova 490/6, Svatoplukova 493/9, Svatoplukova 476/7 a umístění distribuční technologie UPC v domech: Sekaninova 36/1204 a Svatoplukova 9/493 vše v k.ú. Nusle Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení stáhla. 8. k záměru zahájit otevřené podlimitní řízení na veřejnou zakázku "MŠ Španělská 16/ rozšíření a rekonstrukce MŠ" Předkladatelé: Jana Duchková, zástupce starostky Rada schválila záměr zahájit otevřené podlimitní řízení na veřejnou zakázku "MŠ Španělská 16/ rozšíření a rekonstrukce MŠ" a text předběžného oznámení ve znění přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 4 dne *** PP 2.3, 3.1 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky Rada návrh usnesení k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 4 dne schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 5 dne Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi 6

7 č. 5 dne schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Poté rada hlasováním (9:0:0) usnesení revokovala a předkladatel podrobně informoval o bodu 4. tohoto usnesení. Usnesení č ** k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 6 dne nebytové prostory Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada usnesení k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 6 dne nebytové prostory schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu objektu na pozemku parc. č. 2418/1 v k.ú. Nové Město Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nájem objektu na pozemku parc. č. 2418/1 v k.ú. Nové Město (v parku na Karlově náměstí) se společností Na Pekařce. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 618 v Praze 2, Mikovcova 1 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v domě čp. 618 v Praze 2, Mikovcova 1, se společností Transilvania Nábytek s.r.o. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 7

8 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č *** k námitce proti zamítnutí žádosti o prominutí nájemného po zemřelém nájemci bytu v domě čp v Praze 2, Trojická 4 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k žádosti hlavního města Prahy o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 3042/14 v k.ú. Nusle Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada nesouhlasila s úplatným převodem pozemku parc. č. 3042/14 v k.ú. Nusle. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem zahradní restaurace Bastion XXXI Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem zahradní restaurace Bastion XXXI. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 (odbor investic) Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada souhlasila s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok

9 Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č ** ke splátkové dohodě č. 5/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením splátkové dohody č. 5/2013 a uložila Ing. Vaňkovi a Ing. Grametbauerovi předložit bod I. tohoto usnesení zastupitelstvu k projednání. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k působnostem členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů Rady městské části Praha 2 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada schválila působnosti členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti členů rady a uložila Mgr. Černochové informovat Zastupitelstvo městské části Praha 2 o tomto usnesení. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

10 21. k posouzení možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka Rada vzala na vědomí zápis č. 17 Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s vyhotovením externího stanoviska k posouzení možnosti náhrady této případné odpovědnosti za škodu. Rada uložila Mgr. Černochové předložit zastupitelstvu k projednání návrh usnesení ve smyslu bodu I. a II. tohoto usnesení a vyzvat administrátora předchozích zadávacích řízení na veřejné zakázky na správu a provoz zdroje tepelné energie a dodávku a odběr tepla pro vytápění a odběr tepla pro ÚT a ohřev teplé vody, aby se městské části Praha 2 vyjádřil ke své případné odpovědnosti za vzniklou škodu a podílu na její náhradě. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k uzavření dohody o ukončení a uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru NADAČNÍMU FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru NADAČNÍMU FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU, který zde dne uspořádá vzpomínkovou akci Jom ha-šoa 2013 a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

11 24. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru veřejnoprávní instituci ČESKÝ ROZHLAS Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru veřejnoprávní instituci ČESKÝ ROZHLAS, která zde dne uspořádá akci Oslava 90. výročí ČRo a s vydáním dvou přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti parku Na Výtoni Pražské vodohospodářské společnosti a.s. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti parku Na Výtoni s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. z důvodu dalšího prodloužení doby rekonstrukce nátoku shybky stoky K. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti GUARANT International spol. s r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti GUARANT International spol. s r.o., která zde dne uspořádá informační akci Astma den 2013 a s vydáním jednoho přenosného povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostel sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla, která zde nebudou parkovat. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

12 27. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti MICHAEL - Vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby a střední škola umělecké a reklamní tvorby, s.r.o. Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Rada schválila právní úkony č. 1-3/ Hlasování pro: Ing. Bočan, Mgr. Černochová, J. Duchková, Mgr. Jechová, MUDr. Schwarz, A. Svoboda, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, E. Zemanová Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č

13 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 172 ze dne k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku "Ostraha parku Havlíčkovy sady" RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí se zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Ostraha parku Havlíčkovy sady" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění II. schvaluje 1. Oznámení o zakázce dle neveřejné přílohy č.1 tohoto usnesení 2. Zadávací dokumentaci dle neveřejné přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle neveřejné přílohy č. 3 tohoto usnesení III. j m e n u j e komisi pro posouzení a hodnocení došlých nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů a otvírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku dle bodu I. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jan Vaněk Ing. arch. Václav Vondrášek Mgr. Kateřina Jechová Mgr. Jan Bureš Ing. Michaela Stiborová Mgr. Jana Černochová Jana Duchková MUDr. Otto Schwarz Mgr. Simona Skřivanová Ing. Simona Műllerová 13

14 IV. u k l á d á 1. zveřejnit oznámení o zakázce, zadávací dokumentaci a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle bodu II. na příslušných adresách dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 14

15 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 173 ze dne k záměru zahájit otevřená podlimitní řízení na veřejné zakázky v bytové oblasti RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje 1. záměr zahájit následující otevřená podlimitní řízení na veřejné zakázky v bytové oblasti: - Jugoslávská 6/17 a Jugoslávská 8/16, Šmilovského 20/ výměna ZTI a plynu; - Kladská 25/2187, Mánesova 20/1624, Oldřichova 6/490 - výměna oken, Slavojova 14/85 - výměna ZTI a plynu; - Vratislavova 20/22 - výměna ZTI a plynu, výměna oken a oprava střechy, Římská 23/420 - výměna ZTI a plynu a výměna oken, Malá Štěpánská 10/546 - výměna oken, oprava předsíní 2. text předběžných oznámení dle přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení II. ukládá 1. zveřejnit předběžná oznámení dle bodu I.2. tohoto usnesení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K realizaci: Mgr. Jaroslav Koubek, vedoucí odboru investic Termín: předložit Radě městské části Praha 2 k odsouhlasení zadávací dokumentace k veřejným zakázkám dle bodu I.1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Termín: Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 174 ze dne k vypsání zadávacích řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejné zakázky malého rozsahu v bytové oblasti RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. souhlasí s vypsáním zadávacích řízení prostřednictvím elektronické aukce na veřejné zakázky malého rozsahu "Žitná 38/573 - stavební opravy 3 bytů" (výzva č. 9/13/B dle přílohy č. 1 tohoto usnesení) "Ječná 29/529 - stavební opravy 3 bytů" (výzva č. 13/13/B dle přílohy č. 2 tohoto usnesení) II. j m e n u j e komisi pro otevírání obálek se žádostmi o účast v zadávacím řízení, která plní funkci jak posouzení kvalifikace uchazečů, tak i hodnocení došlých nabídek k veřejným zakázkám dle bodu I. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Mgr. Kateřina Jechová Eliška Zemanová Ing. Jan Vaněk Ing. arch. Václav Vondrášek Jana Duchková Michal Bočan Mgr. Jan Bureš Mgr. Simona Skřivanová Mgr. Jaroslav Koubek Petr Reiterman Osoby s odbornou způsobilostí: Ing. Martin Víšek Radmila Šedinová Miloslav Paták Oldřich Mikulecký 46

47 III. u k l á d á 1. realizovat bod I. tohoto usnesení a oslovit dodavatele dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky Termín: realizovat bod I. tohoto usnesení a oslovit dodavatele dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy K realizaci: Mgr. Jaroslav Koubek, vedoucí odboru majetku Termín: seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením K realizaci: Mgr. Jaroslav Koubek, vedoucí odboru majetku Termín: Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 47

48 ODBOR INVESTIC Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 174 ze dne Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/oddělení/linka V Praze dne MCP2/ /2013/OMI-OI/Pat Paták/OI/ VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 9/13/B 1. Zadavatel název: Městská část Praha 2 sídlo: Náměstí Míru 20/600, Praha právní forma: obec IČ: tel, fax: , statutární orgán: Ing.Jan Vaněk, zástupce starostky osoby oprávněné jednat: Mgr. Jaroslav Koubek, pověřený vedením odboru investic Ing.Martin Víšek, vedoucí oddělení investic kontaktní osoba zadavatele: Miloslav Paták, odbor investic tel: Místo plnění zakázky Žitná 573/38, Praha 2 3. Zadávací informace Odbor investic, p. Paták, tel Přepokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH 5. Charakteristika zakázky Žitná 573/38 stavební oprava 3 bytů Vzorová SOD (viz příloha č.2) je rovněž umístěna na úřední desce zadavatele (www.praha2.cz / úřední deska / E-aukce). Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, ve lhůtách, za cenu a podle podmínek SOD a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje k: 1. dodržení následujících podmínek: ÚMČ Praha 2 - náměstí Míru 20, Praha 2 .: IČ:

49 a. při provádění prací nesmí být poškozeny ani znečištěny objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemníkům domů, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domů, b. při bouracích pracích a manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. 2. Dodání všech písemností, předání veškerých atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o zkouškách, revizí apod., spolupráce při kolaudaci. 3. Respektování podmínek Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy. 6. Podmínky realizace Přílohou následně uzavřené smlouvy bude nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr, harmonogramu prací, zjišťovacího protokolu k fakturám a změnového listu, při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených zástupců, zhotovitel bude dbát na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti všech osob v prostoru stavby, zhotovitel zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny, zhotovitel ve své nabídce uvede seznam prací (profesí), které provede prostřednictvím subdodavatele, zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů dodavatele, zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby, řídící průběh všech prací (např. vedoucí čety), zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, byl na pracovišti dostupný stavební deník, zadavatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použít bezprašnou technologii, použití ochranné sítě. 7. Platební podmínky Bude prováděna dílčí měsíční fakturace na základě odsouhlasení skutečně provedených prací (zjišťovací protokol + soupis provedených prací) do maximální výše 90% z hodnoty díla (dílčí faktury obsahují DPH), každá faktura bude doložena detailním rozpisem provedených prací a dodávek, po dokončení a předání díla včetně odstranění vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu, objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy, splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne doručení do podatelny Úřadu MČ Praha Termín plnění zakázky Zahájení prací na první etapě do 7 dnů od podpisu smlouvy, do nabídky uveďte celkový počet kalendářních dnů od zahájení do jejich dokončení a předání hotového díla zadavateli, přičemž za převzetí díla se považuje datum kolaudačního řízení, součástí nabídky bude zjednodušený harmonogram prací. 9. Požadavky na kvalifikaci dodavatele a) základní kvalifikační předpoklady dodavatel doloží čestným prohlášením, jehož vzor je přílohou č. 4 výzvy - vyplněný formulář bude součástí nabídky b) profesní kvalifikační předpoklady dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence (je li zapsán) a doklad prokazující oprávnění k podnikání, např. výpis ze živnostenského rejstříku) stačí prosté kopie, c) technické kvalifikační předpoklady dodavatel doloží alespoň 3 významné zakázky z oblasti stavebních oprav bytů. 10. Další předpoklady hodnocení nabídky: Krycí list nabídky musí obsahovat: ÚMČ Praha 2 - náměstí Míru 20, Praha 2 .: IČ:

50 obchodní firmu (název, jméno a příjmení, IČ, DIČ dodavatele), jméno pracovníka oprávněného jednat za dodavatele, nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (osobami) bližší charakteristika dodavatele - technické a materiální vybavení k plnění veřejné zakázky, odborné profese rozhodné pro plnění veřejné zakázky, Délka záruky: 1. záruka na stavební část bude po dobu nejméně 60 měsíců. 2. záruka na technologii bude po dobu nejméně 24 měsíců. Popis jednotlivých technologií a stav. postupů, použité materiály. 11. Nabídková cena Bude stanovena jako nepřekročitelná bez DPH a včetně DPH viz. příloha č. 1 formulář tabulky - nabídková cena, (povinná příloha k nabídce) nebude-li nabídka obsahovat vyplněnou přílohu č. 1, bude tato brána jako neúplná a jako taková bude vyřazena z dalšího hodnocení, nabídka uchazeče bude obsahovat položkový rozpočet (vytvoří uchazeč na základě vlastní prohlídky místa plnění) zpracovaný dle soupisu požadovaných prací a dodávek viz příloha č.5, který bude upřesněn na místním šetření. Uchazeč u tohoto výkazu výměr ocení všechny položky, a to v plném rozsahu. Pokud tak neučiní, bude nabídka s takovým výkazem výměr brána jako neúplná, a jako taková bude vyřazena z dalšího hodnocení; uchazeč předkládající tuto nabídku bude z další účasti na veřejné zakázce vyloučen. 12. Kritéria pro hodnocení nabídek 13. Způsob hodnocení nabídek 1. Nabídková cena 100% Zadavatel sděluje, že jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita elektronická aukce (dále jen e-aukce ). K realizaci e-aukce bude využito aukčního systému PROe.biz. Nabídky uchazečů budou posuzovány na základě nejnižší podané nabídkové ceny. Nabídky uchazečů budou posouzeny z hlediska úplnosti nabídky, splnění kvalifikačních předpokladů a zadávacích podmínek zadavatele uvedených ve výzvě. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena plnění v Kč bez DPH. Na základě výsledků elektronické aukce zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. K účasti v e-aukci a k podání nových aukčních hodnot budou vyzváni pouze ti uchazeči, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni ze zadávacího řízení, a to zasláním elektronické výzvy k účasti v e-aukci. Výzva k účasti v e-aukci bude zaslána elektronickými prostředky. Součásti výzvy k účasti budou informace vztahující se k postupu při e-aukci. Výchozí aukční cenou bude nabídková cena uvedená v písemné nabídce uchazeče, kterou uchazeč v elektronické aukci nesmí překročit. 14. Místo a lhůta pro podání nabídek Místo podání: podatelna Úřadu MČ Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2 Lhůta pro podání nabídky:.2013 do 15:00 hod. Zadávací kolo pro zadání výchozí aukční ceny bude ukončeno: do 15:00 hod. Vlastní aukce bude provedena:.2013 od 11:00 hod. ÚMČ Praha 2 - náměstí Míru 20, Praha 2 .: IČ:

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 Komplexní zajištění hlasových a datových služeb Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 003/2014 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 246/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.03.2015 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 247/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Oslovená firma Kontaktní osoba Ulice č. PSČ Obec Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠST228/2015 Ing. Vladimír Ruml 4.5.2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 Vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:,,technický dozor investora na akci:optimalizace

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 011. zasedání dne 02.05.2011 USNESENÍ č. 044/11/RMČ k výběrovému řízení na službu Údržba veřejné zeleně Městská část Praha Ďáblice Rada MČ po projednání

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více