NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v ergonomickém provedení, jehož keramické ostří je ostřejší než obvyklé ocelové nože nebo žiletky a patří k nejostřejším na světě. Speciální keramické břity tohoto stříhacího strojku s doživotním (trvalým) mazáním Lube for Life nemusíte vůbec mazat olejem. 6 různých nástavců Vám umožní provádět různé délky zástřihu vlasů a rozsáhlé příslušenství Vám dovolí provádět moderní i tradiční tvary účesů.

2 Bezpečnostní předpisy Při používání tohoto keramického stříhacího strojku dodržujte prosím následující bezpečnostní předpisy: 1. Nepoužívejte tento strojek nikdy ve vaně nebo v blízkosti vody. 2. Neomotávejte kabel síťového napájecího adaptéru (nabíječky) nikdy okolo přístroje. Provádějte pravidelné kontroly při vytažené zástrčce adaptéru ze síťové zásuvky, zda nedošlo k jeho poškození nebo k poškození kabelu. Poškozený kabel sami neopravujte, jeho výměnu svěřte autorizovanému servisu (v případě potřeby opravy strojku nebo kabelu se spojte se svým prodejcem). 3. Po použití přístroje, pokud jej budete napájet ze síťové zásuvky, vytáhněte okamžitě zástrčku napájecího adaptéru ze síťové zásuvky. 4. Přístroj a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky. Při stříhání dětí nebo tělesně postižených osob buďte obzvláště opatrní. 5. Používejte tento strojek pouze pro účely, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. Stříhací nástavce, které nejsou vyrobené firmou Remington, mohou být velice nebezpečné. 6. Nepoužívejte nikdy stříhací strojek s poškozeným kabelem síťového napájecího adaptéru (viz též 2.). Nepokládejte kabel síťového napájecího adaptéru nikdy na topná tělesa nebo na jiné zdroje tepla. 7. Nečistěte nikdy strojek pod tekoucí vodou, nikdy jej nenamáčejte do vody nebo do jiných kapalin. V těchto případech hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo trvalé poškození stříhacího strojku. 8. Nepoužívejte stříhací strojek nikdy s poškozenými stříhacími nástavci nebo s poškozenými břity (s vypadanými zuby), neboť byste si tímto mohli způsobit poranění nebo poranění osob, které budete stříhat. 9. Nevystavujte stříhací strojek přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám. 10. Nepoužívejte tento strojek ke stříhání vlasů na místech s poraněnou pokožkou nebo pletí. 2

3 Nabíjení do stříhacího strojku vloženého akumulátoru Používání stříhací strojku se síťovým napájením a bez něho 1. Zapojte konektor kabelu síťového napájecího adaptéru (nabíječky) do zdířky na spodní straně stříhacího strojku a poté zapojte zástrčku nabíječky do síťové zásuvky V / 50 Hz. 2. V dolní části přístroje se rozsvítí při nabíjení akumulátoru červená kontrolka (svítivá dioda), která signalizuje nabíjení akumulátoru. Doba trvání nabíjení do přístroje vloženého akumulátoru představuje asi 16 hodin. Elektronické zapojení nabíječky je vybaveno ochranou proti přebití akumulátoru. Z tohoto důvodu můžete nechat holící strojek připojený k síťovému napájení i tehdy, když jej nebudete používat. Pokud však nebudete stříhací strojek používat delší dobu, odpojte jej od síťového napájení. 3. Pokud bude do stříhacího strojku vložený akumulátor zcela nabit, doporučujeme Vám používat strojek bez síťového napájení. Jakmile zjistíte snížení výkonu holícího strojku, proveďte opětovné nabití do něho vloženého akumulátoru. 4. Aby se u tohoto akumulátoru (NiCd) neprojevil takzvaný paměťový efekt a aby se u tohoto akumulátoru z tohoto důvodu nesnižovala jeho životnost (kapacita), provádějte nabíjení pouze zcela vybitého akumulátoru. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme provést po uplynutí každých 6 měsíců kompletní vybití a opětovné nabití akumulátoru. Tímto způsobem zajistíte jeho maximální výkonnost. 5. Pokud nebudete holící strojek používat delší dobu než jeden měsíc, doporučujeme Vám, abyste nechali do přístroje vložený akumulátor nabíjet 24 hodin. Součásti stříhacího strojku 3

4 Výkonnost stříhacího strojku Sníží-li se výkonnost strojku při provádění stříhání, pak můžete použít páčku nastavení výšky břitu (viz obr. 1 a obr. 2) k odstranění vlasů zachycených mezi stříhacím nástavcem a břitem. Zapněte holící strojek. Poté stiskněte a uvolněte několikrát tuto páčku (nepoužívejte však přitom žádné násilí). Tímto způsobem odstraníte zachycené vlasy a stříhací strojek získá opět svoji maximální výkonnost. Pokud tímto způsobem nezvýšíte výkon holícího strojku (s plně nabitým akumulátorem), nechte strojek přezkoušet (vyměnit) v autorizovaném servisu firmy Remington (v tomto případě se spojte se svým prodejcem). Viz též kapitola Páčka k nastavení výšky břitu (sestřihu). Údržba a čištění stříhacího strojku Tento strojek je vybaven kvalitními stříhacími keramickými břity, které nevyžadují žádné mazání. K čištění strojku používejte pouze přiložený kartáček na čištění nebo podobné měkké kartáčky či štětečky. Abyste zajistili dlouhou životnost stříhacího strojku, provádějte pravidelně jeho důkladné vyčištění. Odpojte stříhací strojek od síťového napájení. Netlačte příliš na keramické břity a dejte pozor na to, aby nedošlo k jejich poškození tvrdými předměty. K čištění přístroje a břitů nepoužívejte žádné tekuté chemické prostředky nebo prostředky na drhnutí. Páčka k nastavení výšky břitu (sestřihu) viz obr. 2 Tento holící strojek je vybaven na své levé straně páčkou pro nastavení výšky břitu (délky zástřihu) s použitím stříhacího nástavce nebo bez jeho použití. Tato páčka slouží i k prodloužení životnosti keramických břitů, neboť jsou tyto při různém nastavení výšky zástřihu různě namáhány (viz též kapitola Výkonnost stříhacího strojku ). Co byste měli dodržovat při stříhání vlasů Dříve než začnete se stříháním vlasů: 1. Zkontrolujte stříhací strojek a proveďte případně jeho vyčištění. 2. Osoba, kterou budete stříhat, by měla při stříhání sedět přibližné ve výši Vašich očí. 3. Před stříháním pročešte vlasy, aby nebyly rozcuchané nebo slepené a měly přirozený tvar. 4. Vlasy musejí být při stříhání suché. 4

5 Důležité upozornění: Provádějte pouze krátké sestřihy a vlasy stříhejte postupně. Sestřih na krátko proveďte poději. Během stříhání česejte stále vlasy do tvaru pozdějšího hotového účesu. Stříhací nástavce (viz obr. 3a): 3 mm, 7 mm (6 mm), 9 mm, 12 mm, 18 mm (19 mm), 25 mm (26 mm) Každý nástavec je označen odpovídajícím způsobem. Při nasazování nástavce jej podržte takovým způsobem, aby jeho zuby směřovaly od stříhacího strojku. Nasaďte potřebný nástavec podélně na hlavu stříhací strojku tak, aby byl k ní pevně připojen. Nástavec sundáte ze stříhacího strojku jeho vytažením směrem vpřed. Aby zůstal sestřih vlasů rovnoměrný, netlačte nikdy při stříhání příliš na stříhací strojek. 1. Stříhání (holení) zátylku (záhlaví) obr. 3b 1. K tomuto účelu použijte stříhací nástavec 3 mm nebo 7 mm. 2. Při stříhání vlasů na záhlaví držte stříhací strojek směrem nahoru. Začněte se stříháním zátylku uprostřed hlavy. 3. Přiložte stříhací strojek ke hlavě a pohybujte jím pomalu nahoru. Po ostříhání středu hlavy ostříhejte poté pravou i levou číst zátylku. Při stříhání provádějte pouze velmi krátké pohyby směrem nahoru. 5

6 2. Stříhání zadních partií hlavy obr K tomuto účelu použijte stříhací nástavec 12 mm nebo 18 mm. 3. Stříhání pravé a levé strany hlavy (nad kotletami) obr K stříhání kotlet použijte stříhací nástavec 3 mm nebo 7 mm. K stříhání vlasů nad kotletami použijte delší stříhací nástavec (9 mm nebo 12 mm). 4. Stříhání horních partií hlavy obr. 6, 7 a 8 1. K stříhání horních partií hlavy použijte stříhací nástavec 18 mm nebo 25 mm. Vlasy stříhejte stále proti směru jejich růstu. 2. Pro sestřih delších vlasů použijte přiložený holičský hřeben, kterým delší vlasy nadzvednete. Poté stříhejte vlasy nad tímto hřebenem (přes tento hřeben) nebo přidržujte vlasy mezi prsty. 3. Při stříhání horní časti hlavy byste měli stát za osobou, kterou stříháte. 5. Poslední úpravy zástřihu (účesu) a zástřih kotlet obr Poslední úpravy zástřihu na zátylku a za ušima proveďte bez použití nástavců. Při stříhání vlasů za ušima dejte pozor na to, abyste udrželi rovnoměrný a pěkně vyhlížející zástřih vlasů. Použijte k tomuto účelu například přiložené sponky do vlasů. 2. Abyste provedli rovný zástřih kotlet, držte stříhací strojek obráceně v pravém úhlu ke kotletám tak, aby se dotýkal pokožky hlavy, a zarovnání (zástřih) kotlet provádějte směrem dolů. Sestřih vlasů na krátko ( na ježka nebo holá lebka ) obr Začněte se stříháním s použitím nejdelšího stříhacího nástavce (25 mm). Nejdříve ostříhejte zátylek pomalými pohyby směrem nahoru. Dejte přitom pozor na to, aby se nástavec dotýkal rovně hlavy naplocho. 2. Poté ostříhejte pomalu pravou a levou stranu hlavy směrem nahoru. Ostříhejte horní partie hlavy pomalými pohyby proti směru růstu vlasů na stejnou výšku (délku) vlasů jako na pravé a levé straně hlavy. 3. K sestřihu vlasů na ježka stříhejte holícím strojkem přes hřeben. 4. K vyholení hlavy použijte poté kratší stříhací nástavce, abyste docílili potřebnou délku vlasů, jakou potřebujete. 6

7 7

8 Vyndání (výměna) akumulátoru Neodhazujte nikdy akumulátory do ohně, neotvírejte je a nezkratujte je. V těchto případech hrozí nebezpečí exploze nebo uvolnění zdraví škodlivých látek. Vybité baterie a již nepoužitelné akumulátory jsou zvláštním odpadem (nepatří do normálního domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby (kontejnery) v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Přispějte k ochraně životního prostředí! 1. Sundejte kruhový kryt na zadní straně stříhacího strojku (který zakrývá šroubek pro otevření přístroje). 2. Vyšroubujte tento šroubek. Rozpojte (oddělte) opatrně obě části přístroje od sebe (viz obr. 11), abyste se dostali k akumulátoru (viz obr. 12). 3. Vyndejte z pouzdra akumulátor (úhlopříčně zleva dole vpravo nahoru) a otočte akumulátorem tak, abyste mohli od něho odpojit připojovací kabely (viz obr. 13). 8

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod

Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1. Obj. č.: 20 93 67. Obsah Strana. 1. Úvod Tester Li-Pol akumulátorů 4 v 1 Obj. č.: 20 93 67 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Součásti testovacího přístroje a rozsah dodávky... 3 3. Účel použití testovacího přístroje... 4 4. Bezpečnostní předpisy,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 86

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 86 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 03 86 Pěkně opálený obličej dobře vypadá, vyzařuje vitalitu a radost ze života! Tento přístroj Vám zajistí intenzivní opalování pomocí 4 speciálních ultrafialových zářivek UV-A

Více

Stavebnice robotického fotbal-bota. Obj. č.: 19 16 36. Charakteristika produktu. Nářadí. Hrajte vlastní mistrovství v kopané robotů!

Stavebnice robotického fotbal-bota. Obj. č.: 19 16 36. Charakteristika produktu. Nářadí. Hrajte vlastní mistrovství v kopané robotů! Charakteristika produktu Hrajte vlastní mistrovství v kopané robotů! SOCCER ROBOT je fotbalový robot, který si nejdříve musíte sami sestavit. Pokud je SOCCER ROBOT hotov, můžete si zorganizovat vlastní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

NABÍJEČKA BATERIE ČESKY

NABÍJEČKA BATERIE ČESKY NABÍJEČKA BATERIE Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek. Před použitím si prosím z bezpečnostních důvodů přečtěte a nastudujte návod k použití. Návod si ponechejte na snadno přístupném místě

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105

Mesh Nebulizer. Návod k použití NE-105 Mesh Nebulizer Návod k použití NE-105 OBSAH: 1. Úvod 2. Značky a symboly 3. Bezpečnostní informace 4. Důležité informace o zařízení 5. Popis přístroje a příslušenství 6. První použití 7. Obsluha přístroje

Více

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3

HD7818 HD7817 4222.200.0664.3 1 HD7818 HD7817 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4222.200.0664.3 ČEŠTINA Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou

Více

BM 70. z Měřič krevního tlaku Návod k použití

BM 70. z Měřič krevního tlaku Návod k použití CZ BM 70 z Měřič krevního tlaku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBY MODEL S05 Strana 1 (celkem 13) Popis přístroje Otevírací páka pro prostor na vkládání kapslí Přihrádka pro kapsle Kryt nádrže na vodu Nádrž na vodu Nastavitelný dávkovač kávy Vypínač

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

BM 40 z Návod k použití Měřič krevního tlaku

BM 40 z Návod k použití Měřič krevního tlaku BM 40 CZ z Návod k použití Měřič krevního tlaku BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland

UNO. Coffee experience engineered in Switzerland UNO Coffee experience engineered in Switzerland CZ 2 Bezpečnostní pokyny 3 Pro vaši bezpečnost Návod k obsluze si před použitím přístroje kompletně pročtěte a uschovejte jej pro další uživatele Přístroj

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg

BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg NÁVOD K VAŠEMU PŘÍSTROJI BAUMATIC BWM1409W 60 cm volně stojící pračka s kapacitou 9 kg POZNÁMKA: Tato Uživatelská příručka obsahuje důležité informace,

Více

Elektronické klávesy s USB McCrypt MC 37A. Obj. č.: 31 08 60. Vysvětlení symbolů. Bezpečnostní pokyny. Účel použití

Elektronické klávesy s USB McCrypt MC 37A. Obj. č.: 31 08 60. Vysvětlení symbolů. Bezpečnostní pokyny. Účel použití Vysvětlení symbolů Symbol blesku v trojúhelníku označuje nebezpečí ohrožení zdraví, např. nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Symbol šipky označuje speciální radu nebo informaci k obsluze. Elektronické

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny...

Příručka Začínáme. Obsah CES. Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1. Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... Příručka Začínáme Obsah Kapitola 1 Důležité bezpečnostní pokyny... 1 Kapitola 2 Instalace tiskárny/instalace ovladače tiskárny... 4 Krok 1 Příprava instalace...4 Krok 2 Odstranění obalového materiálu z

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více