Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace. ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace. ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě"

Transkript

1 Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace Sportovní 12, Oslavany Školní rok: 2013/2014 ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě OBSAH: 1/ Informace o třídě 2/ Analýza podmínek třídy 3/ Vlastní roční plán 4/ Evaluace

2 1/ INFORMACE O TŘÍDĚ provoz třídy: třídní učitelky: Bc. Kűfhaberová Hana ředitelka MŠ, praxe 24 let, vysokoškolské bakalářské vzdělání - UP v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika předškolního věku, Mgr. Prusenovská Dita logopedka, vysokoškolské magisterské vzdělání Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika logopedie, surdopedie, 5 let praxe Hrubešová Nikola asistent pedagoga, 3 roky praxe počet dětí a jejich skladba: celkem 14 dětí, z toho 4 děvčata a 10 chlapců, třída je heterogenní s dětmi ve věku od 4 do 7 let. Odloženou školní docházku mají 3 chlapci z toho 1 chlapec má individuální integraci.

3 2/ ANALÝZA PODMÍNEK TŘÍDY Věcné podmínky: Logopedická třída se nachází v přízemí budovy. Pro pobyt a činnosti dětí je určena velká místnost, která slouží jako herna, třída a jídelna. K odpočinku je dětem poskytována ložnice ve vedlejší místnosti. Pro individuální logopedickou péči jsme zřídili samostatnou pracovnu ve vestibulu hned vedle třídy. Současně mají děti k dispozici šatnu a hygienické zařízení (které slouží zároveň jako sprchový kout). Třída i hygienické zařízení pro děti odpovídá náležitým hygienickým, mikroklimatickým a bezpečnostním normám. Třída je průměrně vybavena nábytkem, tělovýchovným nářadím a náčiním, hudebními nástroji, pomůckami a hračkami a speciálními didaktickými pomůckami, splňujícími příslušné hygienické a bezpečnostní normy. Ve třídě je kout se stolními, společenskými a jinými hrami, skládankami, mozaikami, odpočinkový kout, dále výtvarný a pracovní, rodinný, dopravní, hudební koutek s klavírem a s kytarou, experimentační kout. Ve třídě máme také koutek se zrcadlem pro skupinovou logopedickou péči. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby jejich rozmístění dětem vyhovovalo, byly volně dostupné a neohrožovaly bezpečnost dětí. Děti také mají vymezené místo pro ukládání osobních pomůcek a věcí. Děti mají dostatek prostoru k prezentaci výsledků své práce (police, nástěnka a stolek v šatně, síť na stěně ). Vše je umístěno tak, aby mohly být děti vedeny k samostatné sebeobsluze a prezentaci před ostatními dětmi, učitelkou i rodiči. K vystavování slouží také nástěnky v šatně, kde děti prezentují své pracovní, výtvarné i jiné výsledky. Prostory třídy se snažíme vybavit a vyzdobit tak, aby působily útulně a příjemně, přitom aby byly také inspirativní, podnětné a estetické. Na výzdobě se děti budou aktivně podílet a budou ji aktuálně obměňovat spolu s učitelkami. Logopedická pracovna je vybavena velkým zrcadlem pro ILP, malým stolkem a židličkami pro děti, velkým stolem a otáčecími židlemi pro potřeby logopedky, logopedickými pomůckami (didaktické, stimulační, názorné, registrační i diagnostické). Budova mateřské školy sousedí se školní zahradou. Zde mají děti prostor pro volnou hru, možnost konstruktivních her na dvou pískovištích, procvičování hrubé a jemné motoriky na skluzavkové sestavě, v prostoru pro míčové hry, na vydlážděném prostranství nebo v zahradním domečku, kde si mohou kreslit křídami aj. Zahrada je řádně oplocena. Záměrem pro tento školní rok je: doplnit náčiní a nářadí pro tělovýchovné aktivity (stuhy, míčky, strachový pytel) mozaiky, skládanky, pomůcky k dramatickým činnostem (loutky, kostýmy), vybavení obchodu, oblečky na panenky, pískovničku a nový CD přehrávač doplnit školní knihovnu o další odbornou i dětskou literaturu, zvukové záznamy pohádek, relaxační hudby a písničky připravovat pro děti novinky (např. nová hračka, časopis) rozšířit sortiment logopedických pomůcek v pracovně logopedky(klokanův kufr, logopedické sondičky, rotavibrátor) zakoupit větší a menší dětská auta pořídit velký stůl a židle pro velké děti Organizační a provozní podmínky: Uspořádání dne dětí je přizpůsobeno zaměření třídy na poskytování logopedické péče. Oproti běžné třídě mateřské školy je náplní třídy pro děti s vadami řeči rovněž logopedická rozcvička a individuální logopedická péče. Při každodenní práci dětí je třeba brát zřetel na vysokou náročnost těchto činností ve smyslu udržení pozornosti a klidu, který někdy může být v rozporu s jejich dalšími potřebami a zájmy. Potřeby a zájmy dětí zohledňujeme při plánování

4 činností třídního plánu i při plánování individuálních výchovně-vzdělávacích plánů. Třídní plán tvoříme v souladu s plánem školním tak, aby děti z logopedické třídy byly v častém kontaktu s dětmi z ostatních tříd, a umožnily jsme jim tak částečnou integraci (na úrovni školy). Po ukončení provozní doby Oranžové třídy převádíme děti do Červené, Zelené a Žluté třídy. V těchto třídách je dětem zajištěna odpolední postupná svačina. Životospráva: Ve třídě jsou vytvořeny dobré hygienické podmínky (větrání, oblékání se úměrně teplotě vzduchu ve třídě, otužování vzduchem, přiměřená hlučnost dětí při hře). Pro děti je připraveno uspořádání dne, které je do značné míry přizpůsobeno zvláštnostem logopedické třídy - nutnosti poskytování intenzivní logopedické péče (používání odborných metod a postupů). Z tohoto důvodu není zcela vhodné, aby rodiče děti do školy přiváděli kdykoliv, ale je důležité, aby pokud možno byly děti ve třídě přítomny v době provozu třídy. Dětem je zajištěna plnohodnotná a vyvážená strava, která zohledňuje místní zvyklosti (skladbou jídelníčku). Děti se stravují třikrát denně, svačiny mají volný charakter, mezi jednotlivými jídly je stanovena maximální tříhodinová prodleva. Zohledňujeme individuální potřebu jídla a pěstujeme u dětí správné výživové a stravovací návyky. Je zavedena vždy jednou za týden možnost výběru ze dvou svačin svačina podle jídelníčku + racionální výživa (kuličky, kukuřičné lupínky, mūsli s mlékem. V tomto duchu bychom chtěli pokračovat i letos. Dětem je zajištěn pitný režim. Děti mají v nabídce pitnou vodu, míchané nápoje (sirup, rozpustné nápoje) čaj a mléko. Děti jsou k pití často vybízeny, dokud si neosvojí dodržování pitného režimu. Do jídla děti nenutíme, ale vedeme je k výběru alespoň části jídla a ochutnávce. Dbáme na správné výživové a stravovací návyky. U dětí s adaptačními obtížemi se domlouváme s rodiči dítěte na postupech, týkajících se stravování a pitného režimu. Po obědě děti odpočívají na lůžku po dobu 30 minut. Jsou vedeny k odpočinku a relaxaci nenásilnou formou (děti uklidňujeme prostřednictvím uspávanky, reprodukce relaxační hudby, četby či vyprávění, kontaktem s dětmi a povídáním si s nimi, míčkováním a jinou relaxační technikou). Děti nejsou nuceny spát. Po této době mohou děti, které nespí, vstát z lůžka a věnovat se různým klidovým činnostem. V této době také probíhá ILP. Záměrem pro tento školní rok je: v rámci uspořádání dne navázat na zvyklosti, které se nám osvědčily: postupná svačina, včetně samostatné přípravy, diskusní kruh,kontrola docházky dětmi ovlivňovat prostřednictvím vedoucí školní jídelny skladbu jídelníčku ve prospěch racionální a zdravé výživy (častější podávání čerstvé zeleniny, mléka a mléčných výrobků, pestřejší výběr ovoce a zeleniny) výživové návyky ovlivňovat také osvětou rodičů (půjčováním kuchařských knih, předáváním receptů a ochutnávkami při odpoledních setkáních s rodiči) zpestřovat dopolední svačinu bylinkami ze školní zahrady Psychosociální podmínky: Usilujeme o vytvoření klidné a pohodové atmosféry ve třídě, prostředí, které je pro dítě přehledné, srozumitelné a příjemné. Děti nestresujeme a netrestáme vyloučením ze skupiny. Respektujeme potřeby dětí (biologické, psychické i sociální). Zohledňujeme přitom věkové a individuální zvláštnosti dětí, zřetel bereme také na charakter narušené komunikační schopnosti. Se všemi dětmi sympatizujeme a povzbuzujeme je v nejrůznějších aktivitách. Usilujeme o to, aby se děti samostatně věnovaly činnostem, které je těší a baví, které znají a zvládají je. Podněcujeme je k samostatnosti a soběstačnosti v běžných činnostech. Děti podporujeme ve volbě činností dle vlastního výběru a ve vlastní aktivitě. Dbáme na to, aby hru dokončily. Děti mají možnost hru případně odmítnout a věnovat se jiné smysluplné

5 činnosti. Vedeme je k udržování pořádku ve třídě. Usilujeme o to, aby komunikace s námi pro ně byla příjemná, a abychom si jejím prostřednictvím vytvářely s dětmi důvěrný vztah. Jdeme dětem vždy příkladem. Jejich svobodu omezujeme jen nezbytně, a to z bezpečnostních důvodů. Intenzivně se věnujeme vztahům dětí ve třídě. Dbáme na spravedlnost v právech a povinnostech dětí. Vedeme děti ke zdravému sebeprosazování a sebedůvěře, eliminujeme nezdravou soutěživost. Směřujeme děti prosociálně (ke vzájemné podpoře při hrách, konstruktivnímu řešení problémů, toleranci vůči odlišnostem ostatních dětí). Záměrem pro tento školní rok je: uspořádání dne rozšířit stejně jako v minulém školním roce o rituály: pozdrav, pokřik; sebehodnocení; otočení hrníčku v rámci zahájení pitného režimu; vložení fotografie do školičky na nástěnce (monitorování přítomnosti dětí v MŠ); jógové cvičení Pozdrav slunci; klavírní znělku pro postupnou svačinu a zahájení úklidu; přání dobré chuti říkankou; uspávanku; záznam počasí na nástěnce pokračovat v zavedení diskusního kruhu, kde se děti učí vzájemné partnerské komunikaci (vyjádřit svůj názor, klást otázky, naslouchat ostatním, formulovat závěry přijatelné pro ně i pro ostatní) a podněcovat je k sdružovacím a kooperativním hrám v rámci třídní tradice umožnit dětem narozeninovou oslavu - oslavná písnička, přípitek, přání a dárečky od dětí i učitelek, hostina, odpočítávání roků při hobla, prohlížení rodinných fotografií, činnosti podle přání oslavence dát dětem větší prostor při spolurozhodování o dění v mateřské škole a méně je organizovat Personální podmínky: V logopedické třídě pracují: Bc. Hana Kűfhaberová, aprobovaná učitelka mateřské školy, absolventka VŠ, obor Speciální pedagogika předškolního věku, jako ředitelka mateřské školy a logopedická asistentka. Zodpovídá za tvorbu a realizaci třídního plánu v souladu s individuálními výchovně-vzdělávacími plány jednotlivých dětí, za vedení třídní dokumentace, s odbornou praxí 24 let. Mgr. Dita Prusenovská, logopedka, absolventka VŠ studia speciální pedagogiky, jako učitelka mateřské školy a logopedka. Zodpovídá za poskytování logopedické péče dětem, vedení speciálně-pedagogické dokumentace, za spolupráci s odbornými pracovišti, za tvorbu a realizaci třídního plánu a za provázanost individuálních plánů dětí a třídního výchovně-vzdělávacího plánu, s odbornou praxí 5 let. Nikola Hrubešová, asistent pedagoga, praxe 3 roky Obě učitelky zodpovídají za zdraví a bezpečnost dětí, za kvalitu výchovně-vzdělávací práce ve třídě, za spolupráci s rodiči, s ostatními třídami a učitelkami ve škole, i ostatními institucemi. Asistent pedagoga zodpovídá za zdraví a bezpečnost integrovaného dítěte. Záměrem pro tento školní rok je: další vzdělávání v oblasti plánování a evaluace školního a třídního vzdělávacího programu prohlubovat znalosti v oblasti RVP PV (samostudium, odborné semináře) a absolvovat kurzy rozšiřující poznatky v oboru logopedie Řízení třídy: Logopedka se zodpovídá speciálně pedagogickému centru (dále jen SPC) pro děti s vadami řeči (přesněji vedení SPC a logopedce z SPC). Logopedka s učitelkou úzce spolupracuje ve všech oblastech výchovně-vzdělávací práce, při práci je vždy brán zřetel na zaměření třídy

6 (poskytování logopedické péče je prvořadé). Třídní učitelky se zodpovídají PPP za IVP integrovaného dítěte. Spolupráce s rodinami dětí: Při své práci usilujeme o vzájemnou informovanost, otevřenost a vstřícnou komunikaci s rodiči našich dětí. Budujeme si tak partnerský vztah s jednotlivými rodiči, nutný k dobré spolupráci. Zájem rodičů o spolupráci zjišťujeme na třídní schůzce a prostřednictvím anonymních dotazníků. Zapojujeme rodiče do výchovně-vzdělávací práce a eliminujeme případné negativní vlivy rodiny na dítě. Průběžně informujeme rodiče o veškerém dění ve třídě formou letáčků na nástěnce v šatně. Zde také zveřejňujeme náplň jednotlivých námětových částí. Stručně rodičům popisujeme, jakým činnostem jsme se s dětmi věnovaly. Je zaveden každodenní krátký osobní kontakt v době provozu školy, po domluvě pak i třídní schůzky a popř. i organizování zájmových kroužků mimo provozní dobu třídy nebo spoluvytváření třídního plánu. Rodičům pravidelně jedenkrát měsíčně nabízíme termíny konzultací. Rodiče mají možnost o tyto konzultace požádat i mimo tyto dny. V případě potřeby poskytujeme rodičům také poradenství (doporučení návštěvy jiných odborníků apod.). Při rozhovorech jednáme taktně a s ohledem na soukromí rodiny. Soukromí rodiny chráníme také před ostatními pracovníky školy. S rodiči úzce spolupracujeme také při realizaci logopedické péče (informujeme je, podáváme jim instrukce o postupech a cvičeních, které mohou provádět doma, vedeme je k domácímu procvičování nově nabytých dovedností v komunikační schopnosti). Motivujeme rodiče k intenzivnímu, každodennímu domácímu opakování. Rodičům přitom předem připravujeme zadání úkolů z oblasti rozvoje komunikačních schopností, ale i celkového osobnostního rozvoje. Záměrem pro tento školní rok je: více zapojit rodiče do plánování a podílení se na aktivitách MŠ neustále motivovat rodiče i děti k provádění domácí přípravy uspořádat informativní třídní schůzky (úvodní, pololetní - o školní zralosti dětí, dále dle zájmu rodičů); na úvodní schůzce seznámit rodiče s ročním plánem logopedické třídy a motivovat je k aktivní spolupráci na jeho vytváření v průběhu roku v měsíci květnu uspořádat anketu s rodiči, v níž by rodiče měli možnost anonymně vyjádřit svoje náměty, připomínky a postřehy, týkající se logopedické třídy. pravidelně aktualizovat webové stránky Spolupráce s ostatními institucemi: Spolupracujeme se všemi třídami naší mateřské školy (dále jen MŠ), s odloučenými pracovišti naší MŠ v blízkém okolí (na Havířské ulici a v Padochově v rámci školního výchovně-vzdělávacího plánu) i s MŠ z blízkých obcí (formou návštěv společných akcí). Spolupracujeme se Základní uměleckou školou (dále jen ZUŠ) Oslavany formou návštěvy výchovných koncertů, docházkou do přípravky hudebního oboru, výtvarného nebo tanečního oboru. Spolupracujeme i s řadou kulturních institucí, z důvodu návštěv divadelních, filmových, koncertních představení a zábavných pořadů např. s KIS Oslavany, divadly v Brně atd. Spolupracujeme také se Základní školou v Oslavanech. Školu navštěvujeme (hlavně první ročníky) také v rámci školního výchovně-vzdělávacího plánu a spontánní adaptace dětí na školu. Již třetí rok budou děti navštěvovat edukativně stimulační skupiny v ZŠ. V rámci speciálně pedagogické práce jsme navázaly úzký kontakt s SPC a PPP, občasná spolupráce se SVP Brno. Spolupracujeme rovněž s odborníky z lékařských oborů (foniatr, ORL, neurolog,

7 stomatolog). Spolupracujeme také se soukromou farmou v Biskoupkách (sběr suchého pečiva pro zvířata ve spolupráci s rodiči). Záměrem pro tento školní rok je: navázat na spolupráci z předchozích let se všemi zmíněnými institucemi 3/ VLASTNÍ ROČNÍ PLÁN Výchovně-vzdělávací práce: Základním cílem výchovně-vzdělávací práce v logopedické třídě je rozvíjet osobnost dítěte s narušenou komunikační schopností ve všech jejích oblastech. Učitelka a logopedka mají přitom za úkol: pozitivně přijmout dítě a uvést je do prostředí mateřské školy, zohlednit počáteční bariéry dítěte, poskytnout dostatečný prostor pro seznámení se dítěte a jeho rodiny s prostředím mateřské školy, poskytnout pomoc dítěti při adaptaci na nové podmínky, případně rodině pomoci se s novou situací vyrovnat, poznávat dítě a akceptovat jeho osobnostní kvality, vytvářet a udržovat partnerský vztah s dítětem, přijímat ho vždy vstřícně a kladně a nenásilně formovat jeho vlastní sebekontrolu, podněcovat zdravý vývoj dítěte po stránce psychomotorické, intelektuální i sociální, pozitivně ovlivňovat jeho postupnou socia1izaci do školního prostředí, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, k nejrůznějším činnostem dle vlastního zájmu, podporovat řečový vývoj a zmírňovat narušení komunikační schopnosti nebo jej úplně odstranit, cvičit schopnosti a dovednosti dítěte, připravovat dítě na odchod do základní školy tak, aby zahájení povinné školní docházky bylo úspěšné. Při plnění těchto základních úkolů v největší míře využijeme spontánních hrových aktivit dětí, námětových her a kooperativních her, vlastních sociokulturních zkušeností dětí, psychomotorických cvičení, manipulací a experimentů, nejrůznějších motorických, kognitivních, estetických a jiných činností, v menší míře také výlety, exkurze, třídění odpadu a jiné mimořádné aktivity. Kromě toho se budeme věnovat také činnostem řízeným, a to hlavně v rámci poskytování logopedické péče. Vyjadřovací schopnosti budeme výrazně podporovat také formou dramatické, literární, hudební či jiné aktivity nebo prostou podporou vzájemné komunikace při hrách a formulací otázek a odpovědí v diskusním kruhu. Budeme usilovat o styl prožitkového, sociálního a konstruktivního učení dětí. Významnou součástí bude také společné zavádění pravidel, rituálů a zvyků a jejich dodržování.

8 Pro školní rok 2013/2014 jsme zvolily 4 podtémata: Barvy spadlého listí Paní Zima bílou září Jaro v barevném kabátku Léto se zlatými paprsky Nedílnou součástí plánu budou také prvky programu prevence sociálně-patologických jevů, programu protidrogové prevence, programu sexuální výchovy a ekologické výchovy. Nabídka tématických bloků k jednotlivým podtématům na školní rok 2013/2014: TÉMA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014: Barevný rok v duhové škole 1/ Barvy spadlého listí (září, říjen, listopad) Po prázdninách rádi, těšíme se na kamarády Mámo, táto, pojď si hrát, budeme spolu sportovat Ovoce a zelenina, pro nás správná medicína Ráno se nám nechce vstát, když chodíme pozdě spát Sychravé počasí náladu nám nezkazí Sbíráme dary podzimu, připravujeme se na zimu přivítání dětí v mateřské škole seznámení se jmény dětí, učitelek a provozních zaměstnanců seznámení se značkami dětí utváření pravidel jako základu společenského soužití společné stanovení pozdravu, svolávání se a jiných společenských pravidel (poděkování, omluva ) seznamování s prostředím třídy, vybavením třídy, možnostmi tvoření ve třídě, vybavením koutku ke hře i k činnostem, s místem k hygieně a k odpočinku, s logopedickým koutkem seznámení s pravidly stolování seznamování s bezpečným chováním ve třídě a v prostorách mateřské školy vzpomínání na prázdniny, rozhovory o prázdninách povídání o tom, co budeme dělat celý rok, které činnosti máme rádi, co bychom si přáli a všeobecné utváření povědomí o pojmu mateřská škola utváření povědomí o časových pojmech v rámci pobytu v mateřské škole i všeobecně (ráno, poledne ), ve spojení s činnostmi, které v této době děláme vyprávění o tom, co společně v mateřské škole prožíváme upevňování jmen kamarádů zdůraznění významu utváření přátelských vztahů pro život jedince i kolektivu utváření povědomí o své sociální roli ve společenství mateřské školy příprava na Den otevřených dveří - volná adaptace dětí a jejich rodičů na prostředí MŠ výroba draků z různého materiálu, výzdoba třídy a vestibulu zapojení rodičů do tvorby draků návštěva dopravního hřiště v ZŠ Oslavany

9 pedagogická a logopedická diagnostika nových dětí a průběžná diagnostika stávajících dětí poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny utváření povědomí o rozdělení na ovoce a zeleninu zapojení všech smyslů při rozlišování vnímaných jevů (chuť, hmat ) význam vitamínů pro naše zdraví a rozhovory o tom, kde je najdeme vycházky do polí a sadů exkurze v obchodech se zeleninou a ovocem vytváření zdravých pokrmů pokračování v pedagogické a logopedické diagnostice přibližování časových pojmů: ráno, poledne, odpoledne, večer, ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme vyhledávání rozdílů mezi dnem a nocí význam režimových činností pro naše zdraví význam cvičení pro naše zdraví, kvalitní provádění cviků, dýchání, držení těla, relaxační a upevňovací cviky zjišťování zájmových aktivit dětí mimo mateřskou školu (sport, hra na hudební nástroj ) bezpečnostně výchovný program policie ČR Chovejme se bezpečně návštěva dopravního hřiště v ZŠ Oslavany vnímání změn počasí přímé pozorování, slovní vyjadřování popisu aktuálního počasí charakterizování změn v přírodě souvisejících se změnou ročních dob rozhovory a přímé činnosti, které nám zpříjemní prožití sychravých podzimních dnů (dramatické činnosti ) seznamování se s tradicemi Svátku zesnulých seznámení s místním hřbitovem a významnými pomníky podílení se na výzdobě tříd a vestibulů Uspávání zahrady (odpolední program s rodiči) sběr přírodnin a tvoření z nich využití přírodnin k rozvoji fantazie a tvořivosti ve skupinách i ve dvojicích sběr a lisování listů, třídění dle rozličných tvarů a barev vycházky do podzimního lesa a vnímání změn v podzimní přírodě (jak se mění stromy ) vytváření obrazců a staveb přímo v přírodě vnímání rozdílu mezi listnatými a jehličnatými stromy význam lesa pro život na naší planetě návštěva ZUŠ Oslavany Keramická dílna Tvořivé dopoledne rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody upevňování správného chování v přírodě rozhovory na téma, jak pomoci zvířátkům a ptáčkům v zimě rozlišování volně žijících zvířat od domácích a exotických znázorňování zvířat a ptáků ve výtvarných a pracovních činnostech vyhledávání obrázků v encyklopediích a dětských časopisech shoda, podobnost a rozdíl mezi přípravou na zimu u lidí, zvířat a ptáků dramatizace pohádek a příběhů o zvířatech Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz ŠVP.

10 2/ Paní Zima bílou září (prosinec, leden, únor) Mikuláš, přinesl nám bílý čas Po roce jsou tu zase Vánoce Vesele naladěn, k zápisu připraven! Ten dělá to a ten zas tohle Pestré masky vyrobíme, do města v nich vyrazíme Sáňkujeme, bruslíme, ze sněhu se těšíme Svoje tělo známe, o jeho zdraví se staráme radostné prožívání předvánočního období v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových vyhledávání a předčítání literárních textů Mikulášská nadílka v mateřské škole Divadelní představení brněnských herců přibližování vánočních tradic a zvyků dětem příprava dárků pro své nejbližší a kamarády koledy a vánoční písně (poslech, zpěv) společná výzdoba třídy, zdobení vánočního stromku tím, co sami děti vyrobí zdobení stromku v lese, výroba pamlsků pro zvířátka a ptáčky příprava Vánoční besídky Vánoční dílny s rodiči mít povědomí o tom, kdo je to předškolák exkurze do základní školy výroba dárků pro děti v základní škole návštěva paní učitelek ze ZŠ, které budou mít v prvních třídách budoucí prvňáčky v MŠ příprava předškoláků na testy školní zralosti rozdíl, podobnost, shoda v uspořádání dne v MŠ a ZŠ rozvoj všech dovedností souvisejících s hudebními, výtvarnými, pracovními, pohybovými a jinými činnostmi zjišťování úrovně a posunu v kognitivních dovednostech a znalostech upevňování sebeobslužných, hygienických a společenských návyků a pravidel opakování písní, básní, tanečků charakteristika různých profesí představování povolání prostřednictvím neverbálních prostředků (pantomima) vyhledávání v různých časopisech a knihách (encyklopedie) přiřazování pracovních prostředků, materiálů a pomůcek k různým profesím diskuse na téma prospěšnosti a důležitosti jednotlivých povolání aplikace profesí v námětových hrách povídání o profesích rodičů výhody a nevýhody různých profesí rozdíl, podobnost a shoda v profesích (muži, ženy) vize dětí o tom, jakou profesi v budoucnu zvolit příprava na školní karneval výrobou masek, výzdobou třídy a prostředí mateřské školy tradice a zvyky v období Masopustu zapojení rodičů do přípravy masek a pohoštění pro děti pečení koláčků

11 charakterizování zimního období ve spojení s činnostmi, které v tomto období provádíme hry na sněhu a se sněhem klouzání na prodloužených vycházkách zimní sporty kolem nás vlastnosti sněhu a ledu, pokusy se sněhem a ledem upozornění na nebezpečí úrazu orientovat se v základním tělesném schématu a vlastní identitě prezentovat se před ostatními tělovýchovné činnosti s poznávání částí našeho těla, jejich vědomé používání (pravolevá orientace) význam a funkce některých orgánů lidského těla rozvoj všech pěti smyslů za pomoci smyslových her a cvičení všímat si změn počasí v souvislosti s roční dobou jaký vliv má počasí na to, co si oblečeme seznamování s významem správného oblékání pro upevňování zdraví jako ochrany před nachlazením a omrznutím uvědomování si osobní potřeby tepla uzpůsobování oblékání situacím (sport, divadlo, procházka ) co je to otužování a jak můžeme upevnit naše zdraví seznámení s možností nemoci a úrazu prevence nemoci a úrazu rozpoznávání chování, které souvisí s požíváním drog, kouřením, pití alkoholu exkurze do zdravotnického střediska výroba a ochutnávky zdraví prospěšných jídel shoda, podobnost, rozdíl mezi zdravými a nezdravými jídly prohlížení, orientace v kuchařských knihách vyhledávání různých druhů potravin v časopisech diskuse o stravovacích a výživových návycích v rodinách dětí rozvoj řečových a komunikačních dovedností prostřednictvím popisu činností spojených s vařením, pečením Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz ŠVP. 3/ Jaro v barevném kabátku (březen, duben, květen) Babice Zimice, vyženeme tě z ulice! Vítáme tě, sluníčko, ukaž se nám, kytičko. Červená, oranžová, zelená, víme, co to znamená? Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá Já, táta, maminka to je moje rodinka Naše město známe, víme, kde co máme seznamování dětí s českými tradicemi vynášení babice Zimice Morany básničky, písničky, říkadla, pověry k tomuto tématu příprava oslav jara, samostatné činnosti související s přicházejícím jarem a jarními svátky

12 výtvarné, pracovní a jiné činnosti zabývající se výzdobou třídy a mateřské školy všímat si probouzející se přírody ze zimního spánku otevírání zahrady úklid zahrady za pomoci rodičů s odpoledním programem spoluúčast při aranžování výrobků v prostorách vestibulů MŠ Velikonoční výstava pojmenování prvních jarních květin rozvoj pozorovacích schopností při přímém pozorování v přírodě využití této tématiky ve společných hrách objevování některých lučních i zahradních květin výtvarné činnosti přímo v přírodě (nakresli, co vidíš kolem sebe) pečování o květiny ve třídě a provádění pokusů sázení bylinek, fazolek znát některé dopravní prostředky, jejich význam pro člověka, účel a místo pohybu vědět o existenci dopravních značek a o úloze semaforu uvědomovat si základní pravidla bezpečnosti účastníka silničního provozu helma a kolo jako nutná výbava pro naši bezpečnost sedačka a zádržné pásy při cestě v autě kolečka a motory kolem nás exkurze na autobusovém a vlakovém nádraží, výlet vlakem návštěva dopravního hřiště v ZŠ pojmenování domácích zvířat, znát jejich užitek, vědět, jak se jmenují mláďata, jaké vydávají zvuky, jak se dorozumívají popis obrázku, prohlížení encyklopedií a jiných knih o zvířatech které zvíře kam patří znát některé druhy exotických zvířat, poznávat rozdíly mezi domácími, volně žijícími zvířaty a zvířaty žijícími v ZOO, rozlišovat jejich různý způsob života vědět, jak o zvířátka pečujeme výlet do zoologické zahrady exkurze na statku u pana Rumreicha uvědomění si, kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme orientace v základních rodinných vztazích chápat jednoduché rodinné vztahy a úlohu jednotlivých členů vnímat důležitost a nezastupitelnost rodiny význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince nezastupitelnost a charakteristické postavení jednotlivých členů rodiny prezentace jednotlivých členů rodiny (fotografie) radostné prožívání oslavy ke Dni matek vyjadřování představ a poznatků, co pro náš život maminka znamená vědět, že babička je maminka naší maminky nebo tatínka výroba dárků pro maminky a příprava na společnou oslavu naše obec, město, domov, vlast zařízení domácnosti, místnosti v domě sídliště i rodinné domy, rozličné stavby, architektura podoba s geometrickými tvary staveb a domů vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním místa bydliště určování dlouhých a krátkých vzdáleností orientace ve městě

13 Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz ŠVP. 4/ Léto se zlatými paprsky (červen) Na výlety jezdím rád, auto je můj kamarád Den dětí slavíme, na prázdniny se těšíme utváření povědomí o existenci jiných ras a kultur vědět, že nezáleží na barvě pleti, ale postojích a vlastnostech každého jedince mít povědomí o tom, že každá rasa pochází z určitého místa na Zeměkouli (světadíly) vézt děti ke kooperaci a vzájemné pomoci při plnění stanoveného úkolu oslava Dne dětí formou výletu znát některé dopravní prostředky, jejich význam pro člověka, účel a místo pohybu exkurze na autobusovém a vlakovém nádraží, výlet vlakem povídání o formě přepravy na místa různých vzdáleností vzpomínání na uplynulé měsíce výběr oblíbených činností, které jsme dělali v průběhu roku volné tvoření dle zájmu a volba zajímavých činností seznámení s pravidly bezpečnosti v době prázdnin (koupání, pobyt na slunci, pitný režim ) ukončení školního roku na zahradě MŠ táborák, opékání špekáčků, zpívání s kytarou... Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz ŠVP.

14 4. EVALUACE V rámci třídy budeme písemně hodnotit plnění dílčích plánů. Mimoto budeme společně rozebírat různé pedagogické situace s dětmi, s rodiči i učitelkami z ostatních tříd. Závěry ze společných diskusí zohledníme při dalším plánování. Stejně budeme sledovat, jak se nám daří zlepšovat podmínky vzdělávání. Na závěr školního roku zhodnotíme písemně roční plán jako výchozí analýzu pro další školní rok. Předtím také uspořádáme dotazníkovou anketu, abychom zjistili, jaký názor na naši práci mají rodiče a širší veřejnost. Účastníme se také evaluace v rámci MŠ. Co Kdy Kdo Záznam Třídní vzdělávací program naplnění požadavků ŠVP Podtémata dílčí vzdělávací cíle Tématické části IVP pro odklad školní docházky Individuální plán logopedické péče Individuální pedagogická diagnostika Individuální logopedická diagnostika IVP pro individuální integraci 1x ročně průběžně po ukončení tématické části Bc. Kűfhaberová Mgr. Prusenovská Bc. Kűfhaberová Mgr. Prusenovská Bc. Kűfhaberová Mgr. Prusenovská písemně ústně hodnotící list 1x za 2 měsíce Bc. Kűfhaberová písemně 1x ročně Mgr. Prusenovská písemně 2x ročně Bc. Kűfhaberová písemně 2x ročně Mgr. Prusenovská písemně 1x měsíčně Bc. Kűfhaberová písemně

Roční výchovně - vzdělávací plán

Roční výchovně - vzdělávací plán Mateřská škola Duha Oslavany Okres Brno venkov Příspěvková organizace Sportovní 12, 664 12 Oslavany Školní rok: 2010/2011 Roční výchovně - vzdělávací plán MODRÁ TŘÍDA Obsah: 1) Informace o třídě 2) Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. UŽ VÍM, PROČ Motto: Dítě s láskou přijmout, v úctě vychovat

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 2.1. Historie školy 4 2.2. Areál školy...4 3. Podmínky vzdělávání.6

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více