Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace. ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace. ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě"

Transkript

1 Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace Sportovní 12, Oslavany Školní rok: 2013/2014 ROČNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN v ORANŽOVÉ logopedické třídě OBSAH: 1/ Informace o třídě 2/ Analýza podmínek třídy 3/ Vlastní roční plán 4/ Evaluace

2 1/ INFORMACE O TŘÍDĚ provoz třídy: třídní učitelky: Bc. Kűfhaberová Hana ředitelka MŠ, praxe 24 let, vysokoškolské bakalářské vzdělání - UP v Olomouci, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika předškolního věku, Mgr. Prusenovská Dita logopedka, vysokoškolské magisterské vzdělání Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika logopedie, surdopedie, 5 let praxe Hrubešová Nikola asistent pedagoga, 3 roky praxe počet dětí a jejich skladba: celkem 14 dětí, z toho 4 děvčata a 10 chlapců, třída je heterogenní s dětmi ve věku od 4 do 7 let. Odloženou školní docházku mají 3 chlapci z toho 1 chlapec má individuální integraci.

3 2/ ANALÝZA PODMÍNEK TŘÍDY Věcné podmínky: Logopedická třída se nachází v přízemí budovy. Pro pobyt a činnosti dětí je určena velká místnost, která slouží jako herna, třída a jídelna. K odpočinku je dětem poskytována ložnice ve vedlejší místnosti. Pro individuální logopedickou péči jsme zřídili samostatnou pracovnu ve vestibulu hned vedle třídy. Současně mají děti k dispozici šatnu a hygienické zařízení (které slouží zároveň jako sprchový kout). Třída i hygienické zařízení pro děti odpovídá náležitým hygienickým, mikroklimatickým a bezpečnostním normám. Třída je průměrně vybavena nábytkem, tělovýchovným nářadím a náčiním, hudebními nástroji, pomůckami a hračkami a speciálními didaktickými pomůckami, splňujícími příslušné hygienické a bezpečnostní normy. Ve třídě je kout se stolními, společenskými a jinými hrami, skládankami, mozaikami, odpočinkový kout, dále výtvarný a pracovní, rodinný, dopravní, hudební koutek s klavírem a s kytarou, experimentační kout. Ve třídě máme také koutek se zrcadlem pro skupinovou logopedickou péči. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby jejich rozmístění dětem vyhovovalo, byly volně dostupné a neohrožovaly bezpečnost dětí. Děti také mají vymezené místo pro ukládání osobních pomůcek a věcí. Děti mají dostatek prostoru k prezentaci výsledků své práce (police, nástěnka a stolek v šatně, síť na stěně ). Vše je umístěno tak, aby mohly být děti vedeny k samostatné sebeobsluze a prezentaci před ostatními dětmi, učitelkou i rodiči. K vystavování slouží také nástěnky v šatně, kde děti prezentují své pracovní, výtvarné i jiné výsledky. Prostory třídy se snažíme vybavit a vyzdobit tak, aby působily útulně a příjemně, přitom aby byly také inspirativní, podnětné a estetické. Na výzdobě se děti budou aktivně podílet a budou ji aktuálně obměňovat spolu s učitelkami. Logopedická pracovna je vybavena velkým zrcadlem pro ILP, malým stolkem a židličkami pro děti, velkým stolem a otáčecími židlemi pro potřeby logopedky, logopedickými pomůckami (didaktické, stimulační, názorné, registrační i diagnostické). Budova mateřské školy sousedí se školní zahradou. Zde mají děti prostor pro volnou hru, možnost konstruktivních her na dvou pískovištích, procvičování hrubé a jemné motoriky na skluzavkové sestavě, v prostoru pro míčové hry, na vydlážděném prostranství nebo v zahradním domečku, kde si mohou kreslit křídami aj. Zahrada je řádně oplocena. Záměrem pro tento školní rok je: doplnit náčiní a nářadí pro tělovýchovné aktivity (stuhy, míčky, strachový pytel) mozaiky, skládanky, pomůcky k dramatickým činnostem (loutky, kostýmy), vybavení obchodu, oblečky na panenky, pískovničku a nový CD přehrávač doplnit školní knihovnu o další odbornou i dětskou literaturu, zvukové záznamy pohádek, relaxační hudby a písničky připravovat pro děti novinky (např. nová hračka, časopis) rozšířit sortiment logopedických pomůcek v pracovně logopedky(klokanův kufr, logopedické sondičky, rotavibrátor) zakoupit větší a menší dětská auta pořídit velký stůl a židle pro velké děti Organizační a provozní podmínky: Uspořádání dne dětí je přizpůsobeno zaměření třídy na poskytování logopedické péče. Oproti běžné třídě mateřské školy je náplní třídy pro děti s vadami řeči rovněž logopedická rozcvička a individuální logopedická péče. Při každodenní práci dětí je třeba brát zřetel na vysokou náročnost těchto činností ve smyslu udržení pozornosti a klidu, který někdy může být v rozporu s jejich dalšími potřebami a zájmy. Potřeby a zájmy dětí zohledňujeme při plánování

4 činností třídního plánu i při plánování individuálních výchovně-vzdělávacích plánů. Třídní plán tvoříme v souladu s plánem školním tak, aby děti z logopedické třídy byly v častém kontaktu s dětmi z ostatních tříd, a umožnily jsme jim tak částečnou integraci (na úrovni školy). Po ukončení provozní doby Oranžové třídy převádíme děti do Červené, Zelené a Žluté třídy. V těchto třídách je dětem zajištěna odpolední postupná svačina. Životospráva: Ve třídě jsou vytvořeny dobré hygienické podmínky (větrání, oblékání se úměrně teplotě vzduchu ve třídě, otužování vzduchem, přiměřená hlučnost dětí při hře). Pro děti je připraveno uspořádání dne, které je do značné míry přizpůsobeno zvláštnostem logopedické třídy - nutnosti poskytování intenzivní logopedické péče (používání odborných metod a postupů). Z tohoto důvodu není zcela vhodné, aby rodiče děti do školy přiváděli kdykoliv, ale je důležité, aby pokud možno byly děti ve třídě přítomny v době provozu třídy. Dětem je zajištěna plnohodnotná a vyvážená strava, která zohledňuje místní zvyklosti (skladbou jídelníčku). Děti se stravují třikrát denně, svačiny mají volný charakter, mezi jednotlivými jídly je stanovena maximální tříhodinová prodleva. Zohledňujeme individuální potřebu jídla a pěstujeme u dětí správné výživové a stravovací návyky. Je zavedena vždy jednou za týden možnost výběru ze dvou svačin svačina podle jídelníčku + racionální výživa (kuličky, kukuřičné lupínky, mūsli s mlékem. V tomto duchu bychom chtěli pokračovat i letos. Dětem je zajištěn pitný režim. Děti mají v nabídce pitnou vodu, míchané nápoje (sirup, rozpustné nápoje) čaj a mléko. Děti jsou k pití často vybízeny, dokud si neosvojí dodržování pitného režimu. Do jídla děti nenutíme, ale vedeme je k výběru alespoň části jídla a ochutnávce. Dbáme na správné výživové a stravovací návyky. U dětí s adaptačními obtížemi se domlouváme s rodiči dítěte na postupech, týkajících se stravování a pitného režimu. Po obědě děti odpočívají na lůžku po dobu 30 minut. Jsou vedeny k odpočinku a relaxaci nenásilnou formou (děti uklidňujeme prostřednictvím uspávanky, reprodukce relaxační hudby, četby či vyprávění, kontaktem s dětmi a povídáním si s nimi, míčkováním a jinou relaxační technikou). Děti nejsou nuceny spát. Po této době mohou děti, které nespí, vstát z lůžka a věnovat se různým klidovým činnostem. V této době také probíhá ILP. Záměrem pro tento školní rok je: v rámci uspořádání dne navázat na zvyklosti, které se nám osvědčily: postupná svačina, včetně samostatné přípravy, diskusní kruh,kontrola docházky dětmi ovlivňovat prostřednictvím vedoucí školní jídelny skladbu jídelníčku ve prospěch racionální a zdravé výživy (častější podávání čerstvé zeleniny, mléka a mléčných výrobků, pestřejší výběr ovoce a zeleniny) výživové návyky ovlivňovat také osvětou rodičů (půjčováním kuchařských knih, předáváním receptů a ochutnávkami při odpoledních setkáních s rodiči) zpestřovat dopolední svačinu bylinkami ze školní zahrady Psychosociální podmínky: Usilujeme o vytvoření klidné a pohodové atmosféry ve třídě, prostředí, které je pro dítě přehledné, srozumitelné a příjemné. Děti nestresujeme a netrestáme vyloučením ze skupiny. Respektujeme potřeby dětí (biologické, psychické i sociální). Zohledňujeme přitom věkové a individuální zvláštnosti dětí, zřetel bereme také na charakter narušené komunikační schopnosti. Se všemi dětmi sympatizujeme a povzbuzujeme je v nejrůznějších aktivitách. Usilujeme o to, aby se děti samostatně věnovaly činnostem, které je těší a baví, které znají a zvládají je. Podněcujeme je k samostatnosti a soběstačnosti v běžných činnostech. Děti podporujeme ve volbě činností dle vlastního výběru a ve vlastní aktivitě. Dbáme na to, aby hru dokončily. Děti mají možnost hru případně odmítnout a věnovat se jiné smysluplné

5 činnosti. Vedeme je k udržování pořádku ve třídě. Usilujeme o to, aby komunikace s námi pro ně byla příjemná, a abychom si jejím prostřednictvím vytvářely s dětmi důvěrný vztah. Jdeme dětem vždy příkladem. Jejich svobodu omezujeme jen nezbytně, a to z bezpečnostních důvodů. Intenzivně se věnujeme vztahům dětí ve třídě. Dbáme na spravedlnost v právech a povinnostech dětí. Vedeme děti ke zdravému sebeprosazování a sebedůvěře, eliminujeme nezdravou soutěživost. Směřujeme děti prosociálně (ke vzájemné podpoře při hrách, konstruktivnímu řešení problémů, toleranci vůči odlišnostem ostatních dětí). Záměrem pro tento školní rok je: uspořádání dne rozšířit stejně jako v minulém školním roce o rituály: pozdrav, pokřik; sebehodnocení; otočení hrníčku v rámci zahájení pitného režimu; vložení fotografie do školičky na nástěnce (monitorování přítomnosti dětí v MŠ); jógové cvičení Pozdrav slunci; klavírní znělku pro postupnou svačinu a zahájení úklidu; přání dobré chuti říkankou; uspávanku; záznam počasí na nástěnce pokračovat v zavedení diskusního kruhu, kde se děti učí vzájemné partnerské komunikaci (vyjádřit svůj názor, klást otázky, naslouchat ostatním, formulovat závěry přijatelné pro ně i pro ostatní) a podněcovat je k sdružovacím a kooperativním hrám v rámci třídní tradice umožnit dětem narozeninovou oslavu - oslavná písnička, přípitek, přání a dárečky od dětí i učitelek, hostina, odpočítávání roků při hobla, prohlížení rodinných fotografií, činnosti podle přání oslavence dát dětem větší prostor při spolurozhodování o dění v mateřské škole a méně je organizovat Personální podmínky: V logopedické třídě pracují: Bc. Hana Kűfhaberová, aprobovaná učitelka mateřské školy, absolventka VŠ, obor Speciální pedagogika předškolního věku, jako ředitelka mateřské školy a logopedická asistentka. Zodpovídá za tvorbu a realizaci třídního plánu v souladu s individuálními výchovně-vzdělávacími plány jednotlivých dětí, za vedení třídní dokumentace, s odbornou praxí 24 let. Mgr. Dita Prusenovská, logopedka, absolventka VŠ studia speciální pedagogiky, jako učitelka mateřské školy a logopedka. Zodpovídá za poskytování logopedické péče dětem, vedení speciálně-pedagogické dokumentace, za spolupráci s odbornými pracovišti, za tvorbu a realizaci třídního plánu a za provázanost individuálních plánů dětí a třídního výchovně-vzdělávacího plánu, s odbornou praxí 5 let. Nikola Hrubešová, asistent pedagoga, praxe 3 roky Obě učitelky zodpovídají za zdraví a bezpečnost dětí, za kvalitu výchovně-vzdělávací práce ve třídě, za spolupráci s rodiči, s ostatními třídami a učitelkami ve škole, i ostatními institucemi. Asistent pedagoga zodpovídá za zdraví a bezpečnost integrovaného dítěte. Záměrem pro tento školní rok je: další vzdělávání v oblasti plánování a evaluace školního a třídního vzdělávacího programu prohlubovat znalosti v oblasti RVP PV (samostudium, odborné semináře) a absolvovat kurzy rozšiřující poznatky v oboru logopedie Řízení třídy: Logopedka se zodpovídá speciálně pedagogickému centru (dále jen SPC) pro děti s vadami řeči (přesněji vedení SPC a logopedce z SPC). Logopedka s učitelkou úzce spolupracuje ve všech oblastech výchovně-vzdělávací práce, při práci je vždy brán zřetel na zaměření třídy

6 (poskytování logopedické péče je prvořadé). Třídní učitelky se zodpovídají PPP za IVP integrovaného dítěte. Spolupráce s rodinami dětí: Při své práci usilujeme o vzájemnou informovanost, otevřenost a vstřícnou komunikaci s rodiči našich dětí. Budujeme si tak partnerský vztah s jednotlivými rodiči, nutný k dobré spolupráci. Zájem rodičů o spolupráci zjišťujeme na třídní schůzce a prostřednictvím anonymních dotazníků. Zapojujeme rodiče do výchovně-vzdělávací práce a eliminujeme případné negativní vlivy rodiny na dítě. Průběžně informujeme rodiče o veškerém dění ve třídě formou letáčků na nástěnce v šatně. Zde také zveřejňujeme náplň jednotlivých námětových částí. Stručně rodičům popisujeme, jakým činnostem jsme se s dětmi věnovaly. Je zaveden každodenní krátký osobní kontakt v době provozu školy, po domluvě pak i třídní schůzky a popř. i organizování zájmových kroužků mimo provozní dobu třídy nebo spoluvytváření třídního plánu. Rodičům pravidelně jedenkrát měsíčně nabízíme termíny konzultací. Rodiče mají možnost o tyto konzultace požádat i mimo tyto dny. V případě potřeby poskytujeme rodičům také poradenství (doporučení návštěvy jiných odborníků apod.). Při rozhovorech jednáme taktně a s ohledem na soukromí rodiny. Soukromí rodiny chráníme také před ostatními pracovníky školy. S rodiči úzce spolupracujeme také při realizaci logopedické péče (informujeme je, podáváme jim instrukce o postupech a cvičeních, které mohou provádět doma, vedeme je k domácímu procvičování nově nabytých dovedností v komunikační schopnosti). Motivujeme rodiče k intenzivnímu, každodennímu domácímu opakování. Rodičům přitom předem připravujeme zadání úkolů z oblasti rozvoje komunikačních schopností, ale i celkového osobnostního rozvoje. Záměrem pro tento školní rok je: více zapojit rodiče do plánování a podílení se na aktivitách MŠ neustále motivovat rodiče i děti k provádění domácí přípravy uspořádat informativní třídní schůzky (úvodní, pololetní - o školní zralosti dětí, dále dle zájmu rodičů); na úvodní schůzce seznámit rodiče s ročním plánem logopedické třídy a motivovat je k aktivní spolupráci na jeho vytváření v průběhu roku v měsíci květnu uspořádat anketu s rodiči, v níž by rodiče měli možnost anonymně vyjádřit svoje náměty, připomínky a postřehy, týkající se logopedické třídy. pravidelně aktualizovat webové stránky Spolupráce s ostatními institucemi: Spolupracujeme se všemi třídami naší mateřské školy (dále jen MŠ), s odloučenými pracovišti naší MŠ v blízkém okolí (na Havířské ulici a v Padochově v rámci školního výchovně-vzdělávacího plánu) i s MŠ z blízkých obcí (formou návštěv společných akcí). Spolupracujeme se Základní uměleckou školou (dále jen ZUŠ) Oslavany formou návštěvy výchovných koncertů, docházkou do přípravky hudebního oboru, výtvarného nebo tanečního oboru. Spolupracujeme i s řadou kulturních institucí, z důvodu návštěv divadelních, filmových, koncertních představení a zábavných pořadů např. s KIS Oslavany, divadly v Brně atd. Spolupracujeme také se Základní školou v Oslavanech. Školu navštěvujeme (hlavně první ročníky) také v rámci školního výchovně-vzdělávacího plánu a spontánní adaptace dětí na školu. Již třetí rok budou děti navštěvovat edukativně stimulační skupiny v ZŠ. V rámci speciálně pedagogické práce jsme navázaly úzký kontakt s SPC a PPP, občasná spolupráce se SVP Brno. Spolupracujeme rovněž s odborníky z lékařských oborů (foniatr, ORL, neurolog,

7 stomatolog). Spolupracujeme také se soukromou farmou v Biskoupkách (sběr suchého pečiva pro zvířata ve spolupráci s rodiči). Záměrem pro tento školní rok je: navázat na spolupráci z předchozích let se všemi zmíněnými institucemi 3/ VLASTNÍ ROČNÍ PLÁN Výchovně-vzdělávací práce: Základním cílem výchovně-vzdělávací práce v logopedické třídě je rozvíjet osobnost dítěte s narušenou komunikační schopností ve všech jejích oblastech. Učitelka a logopedka mají přitom za úkol: pozitivně přijmout dítě a uvést je do prostředí mateřské školy, zohlednit počáteční bariéry dítěte, poskytnout dostatečný prostor pro seznámení se dítěte a jeho rodiny s prostředím mateřské školy, poskytnout pomoc dítěti při adaptaci na nové podmínky, případně rodině pomoci se s novou situací vyrovnat, poznávat dítě a akceptovat jeho osobnostní kvality, vytvářet a udržovat partnerský vztah s dítětem, přijímat ho vždy vstřícně a kladně a nenásilně formovat jeho vlastní sebekontrolu, podněcovat zdravý vývoj dítěte po stránce psychomotorické, intelektuální i sociální, pozitivně ovlivňovat jeho postupnou socia1izaci do školního prostředí, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, k nejrůznějším činnostem dle vlastního zájmu, podporovat řečový vývoj a zmírňovat narušení komunikační schopnosti nebo jej úplně odstranit, cvičit schopnosti a dovednosti dítěte, připravovat dítě na odchod do základní školy tak, aby zahájení povinné školní docházky bylo úspěšné. Při plnění těchto základních úkolů v největší míře využijeme spontánních hrových aktivit dětí, námětových her a kooperativních her, vlastních sociokulturních zkušeností dětí, psychomotorických cvičení, manipulací a experimentů, nejrůznějších motorických, kognitivních, estetických a jiných činností, v menší míře také výlety, exkurze, třídění odpadu a jiné mimořádné aktivity. Kromě toho se budeme věnovat také činnostem řízeným, a to hlavně v rámci poskytování logopedické péče. Vyjadřovací schopnosti budeme výrazně podporovat také formou dramatické, literární, hudební či jiné aktivity nebo prostou podporou vzájemné komunikace při hrách a formulací otázek a odpovědí v diskusním kruhu. Budeme usilovat o styl prožitkového, sociálního a konstruktivního učení dětí. Významnou součástí bude také společné zavádění pravidel, rituálů a zvyků a jejich dodržování.

8 Pro školní rok 2013/2014 jsme zvolily 4 podtémata: Barvy spadlého listí Paní Zima bílou září Jaro v barevném kabátku Léto se zlatými paprsky Nedílnou součástí plánu budou také prvky programu prevence sociálně-patologických jevů, programu protidrogové prevence, programu sexuální výchovy a ekologické výchovy. Nabídka tématických bloků k jednotlivým podtématům na školní rok 2013/2014: TÉMA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014: Barevný rok v duhové škole 1/ Barvy spadlého listí (září, říjen, listopad) Po prázdninách rádi, těšíme se na kamarády Mámo, táto, pojď si hrát, budeme spolu sportovat Ovoce a zelenina, pro nás správná medicína Ráno se nám nechce vstát, když chodíme pozdě spát Sychravé počasí náladu nám nezkazí Sbíráme dary podzimu, připravujeme se na zimu přivítání dětí v mateřské škole seznámení se jmény dětí, učitelek a provozních zaměstnanců seznámení se značkami dětí utváření pravidel jako základu společenského soužití společné stanovení pozdravu, svolávání se a jiných společenských pravidel (poděkování, omluva ) seznamování s prostředím třídy, vybavením třídy, možnostmi tvoření ve třídě, vybavením koutku ke hře i k činnostem, s místem k hygieně a k odpočinku, s logopedickým koutkem seznámení s pravidly stolování seznamování s bezpečným chováním ve třídě a v prostorách mateřské školy vzpomínání na prázdniny, rozhovory o prázdninách povídání o tom, co budeme dělat celý rok, které činnosti máme rádi, co bychom si přáli a všeobecné utváření povědomí o pojmu mateřská škola utváření povědomí o časových pojmech v rámci pobytu v mateřské škole i všeobecně (ráno, poledne ), ve spojení s činnostmi, které v této době děláme vyprávění o tom, co společně v mateřské škole prožíváme upevňování jmen kamarádů zdůraznění významu utváření přátelských vztahů pro život jedince i kolektivu utváření povědomí o své sociální roli ve společenství mateřské školy příprava na Den otevřených dveří - volná adaptace dětí a jejich rodičů na prostředí MŠ výroba draků z různého materiálu, výzdoba třídy a vestibulu zapojení rodičů do tvorby draků návštěva dopravního hřiště v ZŠ Oslavany

9 pedagogická a logopedická diagnostika nových dětí a průběžná diagnostika stávajících dětí poznávání a pojmenování některých druhů ovoce a zeleniny utváření povědomí o rozdělení na ovoce a zeleninu zapojení všech smyslů při rozlišování vnímaných jevů (chuť, hmat ) význam vitamínů pro naše zdraví a rozhovory o tom, kde je najdeme vycházky do polí a sadů exkurze v obchodech se zeleninou a ovocem vytváření zdravých pokrmů pokračování v pedagogické a logopedické diagnostice přibližování časových pojmů: ráno, poledne, odpoledne, večer, ve spojení s činnostmi, které v tuto dobu provádíme vyhledávání rozdílů mezi dnem a nocí význam režimových činností pro naše zdraví význam cvičení pro naše zdraví, kvalitní provádění cviků, dýchání, držení těla, relaxační a upevňovací cviky zjišťování zájmových aktivit dětí mimo mateřskou školu (sport, hra na hudební nástroj ) bezpečnostně výchovný program policie ČR Chovejme se bezpečně návštěva dopravního hřiště v ZŠ Oslavany vnímání změn počasí přímé pozorování, slovní vyjadřování popisu aktuálního počasí charakterizování změn v přírodě souvisejících se změnou ročních dob rozhovory a přímé činnosti, které nám zpříjemní prožití sychravých podzimních dnů (dramatické činnosti ) seznamování se s tradicemi Svátku zesnulých seznámení s místním hřbitovem a významnými pomníky podílení se na výzdobě tříd a vestibulů Uspávání zahrady (odpolední program s rodiči) sběr přírodnin a tvoření z nich využití přírodnin k rozvoji fantazie a tvořivosti ve skupinách i ve dvojicích sběr a lisování listů, třídění dle rozličných tvarů a barev vycházky do podzimního lesa a vnímání změn v podzimní přírodě (jak se mění stromy ) vytváření obrazců a staveb přímo v přírodě vnímání rozdílu mezi listnatými a jehličnatými stromy význam lesa pro život na naší planetě návštěva ZUŠ Oslavany Keramická dílna Tvořivé dopoledne rozvoj pozorovacích schopností při vycházkách do přírody upevňování správného chování v přírodě rozhovory na téma, jak pomoci zvířátkům a ptáčkům v zimě rozlišování volně žijících zvířat od domácích a exotických znázorňování zvířat a ptáků ve výtvarných a pracovních činnostech vyhledávání obrázků v encyklopediích a dětských časopisech shoda, podobnost a rozdíl mezi přípravou na zimu u lidí, zvířat a ptáků dramatizace pohádek a příběhů o zvířatech Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz ŠVP.

10 2/ Paní Zima bílou září (prosinec, leden, únor) Mikuláš, přinesl nám bílý čas Po roce jsou tu zase Vánoce Vesele naladěn, k zápisu připraven! Ten dělá to a ten zas tohle Pestré masky vyrobíme, do města v nich vyrazíme Sáňkujeme, bruslíme, ze sněhu se těšíme Svoje tělo známe, o jeho zdraví se staráme radostné prožívání předvánočního období v činnostech výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových vyhledávání a předčítání literárních textů Mikulášská nadílka v mateřské škole Divadelní představení brněnských herců přibližování vánočních tradic a zvyků dětem příprava dárků pro své nejbližší a kamarády koledy a vánoční písně (poslech, zpěv) společná výzdoba třídy, zdobení vánočního stromku tím, co sami děti vyrobí zdobení stromku v lese, výroba pamlsků pro zvířátka a ptáčky příprava Vánoční besídky Vánoční dílny s rodiči mít povědomí o tom, kdo je to předškolák exkurze do základní školy výroba dárků pro děti v základní škole návštěva paní učitelek ze ZŠ, které budou mít v prvních třídách budoucí prvňáčky v MŠ příprava předškoláků na testy školní zralosti rozdíl, podobnost, shoda v uspořádání dne v MŠ a ZŠ rozvoj všech dovedností souvisejících s hudebními, výtvarnými, pracovními, pohybovými a jinými činnostmi zjišťování úrovně a posunu v kognitivních dovednostech a znalostech upevňování sebeobslužných, hygienických a společenských návyků a pravidel opakování písní, básní, tanečků charakteristika různých profesí představování povolání prostřednictvím neverbálních prostředků (pantomima) vyhledávání v různých časopisech a knihách (encyklopedie) přiřazování pracovních prostředků, materiálů a pomůcek k různým profesím diskuse na téma prospěšnosti a důležitosti jednotlivých povolání aplikace profesí v námětových hrách povídání o profesích rodičů výhody a nevýhody různých profesí rozdíl, podobnost a shoda v profesích (muži, ženy) vize dětí o tom, jakou profesi v budoucnu zvolit příprava na školní karneval výrobou masek, výzdobou třídy a prostředí mateřské školy tradice a zvyky v období Masopustu zapojení rodičů do přípravy masek a pohoštění pro děti pečení koláčků

11 charakterizování zimního období ve spojení s činnostmi, které v tomto období provádíme hry na sněhu a se sněhem klouzání na prodloužených vycházkách zimní sporty kolem nás vlastnosti sněhu a ledu, pokusy se sněhem a ledem upozornění na nebezpečí úrazu orientovat se v základním tělesném schématu a vlastní identitě prezentovat se před ostatními tělovýchovné činnosti s poznávání částí našeho těla, jejich vědomé používání (pravolevá orientace) význam a funkce některých orgánů lidského těla rozvoj všech pěti smyslů za pomoci smyslových her a cvičení všímat si změn počasí v souvislosti s roční dobou jaký vliv má počasí na to, co si oblečeme seznamování s významem správného oblékání pro upevňování zdraví jako ochrany před nachlazením a omrznutím uvědomování si osobní potřeby tepla uzpůsobování oblékání situacím (sport, divadlo, procházka ) co je to otužování a jak můžeme upevnit naše zdraví seznámení s možností nemoci a úrazu prevence nemoci a úrazu rozpoznávání chování, které souvisí s požíváním drog, kouřením, pití alkoholu exkurze do zdravotnického střediska výroba a ochutnávky zdraví prospěšných jídel shoda, podobnost, rozdíl mezi zdravými a nezdravými jídly prohlížení, orientace v kuchařských knihách vyhledávání různých druhů potravin v časopisech diskuse o stravovacích a výživových návycích v rodinách dětí rozvoj řečových a komunikačních dovedností prostřednictvím popisu činností spojených s vařením, pečením Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz ŠVP. 3/ Jaro v barevném kabátku (březen, duben, květen) Babice Zimice, vyženeme tě z ulice! Vítáme tě, sluníčko, ukaž se nám, kytičko. Červená, oranžová, zelená, víme, co to znamená? Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá Já, táta, maminka to je moje rodinka Naše město známe, víme, kde co máme seznamování dětí s českými tradicemi vynášení babice Zimice Morany básničky, písničky, říkadla, pověry k tomuto tématu příprava oslav jara, samostatné činnosti související s přicházejícím jarem a jarními svátky

12 výtvarné, pracovní a jiné činnosti zabývající se výzdobou třídy a mateřské školy všímat si probouzející se přírody ze zimního spánku otevírání zahrady úklid zahrady za pomoci rodičů s odpoledním programem spoluúčast při aranžování výrobků v prostorách vestibulů MŠ Velikonoční výstava pojmenování prvních jarních květin rozvoj pozorovacích schopností při přímém pozorování v přírodě využití této tématiky ve společných hrách objevování některých lučních i zahradních květin výtvarné činnosti přímo v přírodě (nakresli, co vidíš kolem sebe) pečování o květiny ve třídě a provádění pokusů sázení bylinek, fazolek znát některé dopravní prostředky, jejich význam pro člověka, účel a místo pohybu vědět o existenci dopravních značek a o úloze semaforu uvědomovat si základní pravidla bezpečnosti účastníka silničního provozu helma a kolo jako nutná výbava pro naši bezpečnost sedačka a zádržné pásy při cestě v autě kolečka a motory kolem nás exkurze na autobusovém a vlakovém nádraží, výlet vlakem návštěva dopravního hřiště v ZŠ pojmenování domácích zvířat, znát jejich užitek, vědět, jak se jmenují mláďata, jaké vydávají zvuky, jak se dorozumívají popis obrázku, prohlížení encyklopedií a jiných knih o zvířatech které zvíře kam patří znát některé druhy exotických zvířat, poznávat rozdíly mezi domácími, volně žijícími zvířaty a zvířaty žijícími v ZOO, rozlišovat jejich různý způsob života vědět, jak o zvířátka pečujeme výlet do zoologické zahrady exkurze na statku u pana Rumreicha uvědomění si, kam patřím, kdo patří ke mně, jak si pomáháme orientace v základních rodinných vztazích chápat jednoduché rodinné vztahy a úlohu jednotlivých členů vnímat důležitost a nezastupitelnost rodiny význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince nezastupitelnost a charakteristické postavení jednotlivých členů rodiny prezentace jednotlivých členů rodiny (fotografie) radostné prožívání oslavy ke Dni matek vyjadřování představ a poznatků, co pro náš život maminka znamená vědět, že babička je maminka naší maminky nebo tatínka výroba dárků pro maminky a příprava na společnou oslavu naše obec, město, domov, vlast zařízení domácnosti, místnosti v domě sídliště i rodinné domy, rozličné stavby, architektura podoba s geometrickými tvary staveb a domů vycházky do okolí s určením a bližším pozorováním místa bydliště určování dlouhých a krátkých vzdáleností orientace ve městě

13 Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz ŠVP. 4/ Léto se zlatými paprsky (červen) Na výlety jezdím rád, auto je můj kamarád Den dětí slavíme, na prázdniny se těšíme utváření povědomí o existenci jiných ras a kultur vědět, že nezáleží na barvě pleti, ale postojích a vlastnostech každého jedince mít povědomí o tom, že každá rasa pochází z určitého místa na Zeměkouli (světadíly) vézt děti ke kooperaci a vzájemné pomoci při plnění stanoveného úkolu oslava Dne dětí formou výletu znát některé dopravní prostředky, jejich význam pro člověka, účel a místo pohybu exkurze na autobusovém a vlakovém nádraží, výlet vlakem povídání o formě přepravy na místa různých vzdáleností vzpomínání na uplynulé měsíce výběr oblíbených činností, které jsme dělali v průběhu roku volné tvoření dle zájmu a volba zajímavých činností seznámení s pravidly bezpečnosti v době prázdnin (koupání, pobyt na slunci, pitný režim ) ukončení školního roku na zahradě MŠ táborák, opékání špekáčků, zpívání s kytarou... Dílčí vzdělávací cíle a vzdělávací nabídka viz ŠVP.

14 4. EVALUACE V rámci třídy budeme písemně hodnotit plnění dílčích plánů. Mimoto budeme společně rozebírat různé pedagogické situace s dětmi, s rodiči i učitelkami z ostatních tříd. Závěry ze společných diskusí zohledníme při dalším plánování. Stejně budeme sledovat, jak se nám daří zlepšovat podmínky vzdělávání. Na závěr školního roku zhodnotíme písemně roční plán jako výchozí analýzu pro další školní rok. Předtím také uspořádáme dotazníkovou anketu, abychom zjistili, jaký názor na naši práci mají rodiče a širší veřejnost. Účastníme se také evaluace v rámci MŠ. Co Kdy Kdo Záznam Třídní vzdělávací program naplnění požadavků ŠVP Podtémata dílčí vzdělávací cíle Tématické části IVP pro odklad školní docházky Individuální plán logopedické péče Individuální pedagogická diagnostika Individuální logopedická diagnostika IVP pro individuální integraci 1x ročně průběžně po ukončení tématické části Bc. Kűfhaberová Mgr. Prusenovská Bc. Kűfhaberová Mgr. Prusenovská Bc. Kűfhaberová Mgr. Prusenovská písemně ústně hodnotící list 1x za 2 měsíce Bc. Kűfhaberová písemně 1x ročně Mgr. Prusenovská písemně 2x ročně Bc. Kűfhaberová písemně 2x ročně Mgr. Prusenovská písemně 1x měsíčně Bc. Kűfhaberová písemně

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN

TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN Mateřská škola Duha Oslavany, okres Brno- venkov,příspěvková organizace Odloučené pracoviště Padochov 160 Třída Modrá Školní rok: 2013/2014 TŘÍDNÍ VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PLÁN Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Filosofií naší mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně. Způsoby, kterými toho dosáhneme individuálním

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Projednán na pedagogické

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Roční výchovně - vzdělávací plán

Roční výchovně - vzdělávací plán Mateřská škola Duha Oslavany Okres Brno venkov Příspěvková organizace Sportovní 12, 664 12 Oslavany Školní rok: 2010/2011 Roční výchovně - vzdělávací plán MODRÁ TŘÍDA Obsah: 1) Informace o třídě 2) Podmínky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více