Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská Želetava IČ: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská Želetava IČ: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 V Želetavě dne

2 Výroční zpráva Základní školy Želetava za školní rok 2010/ Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Želetava je úplná základní škola s právní subjektivitou od roku Škola sdružovala k : Základní škola 1.stupeň 5 tříd počet žáků 89 Základní škola 2.stupeň 4 třídy počet žáků 80 Celkový počet tříd 9 počet žáků 169 Průměrná naplněnost 18,77 Mateřská škola 2 třídy počet dětí 56 Školní družina 1 oddělení počet žáků 25 Školní jídelna ZŠ 104 strávníků z řad žáků Školní jídelna MŠ 56 strávníků z řad dětí Dle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je škola zařazena ve školském rejstříku Rozhodnutí o zařazení MŠMT ČR. 2. Učební plán: V pátém ročníku probíhala výuka dle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2. V 1., 2., 3.,4., 6., 7., 8. a 9. ročníku probíhala výuka dle ŠVP Základní školy a Mateřské školy Želetava. Povinně volitelné předměty pro žáky 7.-9.ročníku : Informatika, Německý jazyk, Seminář z matematiky, Seminář z českého jazyka, Nepovinné předměty : Logopedická péče, Náboženství. Výuka cizích jazyků : na škole probíhalo vyučování dvou cizích jazyků - anglický jazyk, německý jazyk. Škola se nespecializuje na výuku žádného předmětu. 3. Pedagogický sbor Na škole pracovalo 18 pedagogických zaměstnanců 14 učitelů ZŠ, 3 učitelky MŠ a 1 vychovatelka školní družiny. 13 učitelů ZŠ má předepsané vysokoškolské vzdělání pedagogického směru,1 učitelka je absolventkou VŠE Praha a absolventkou DPS na pedagogické fakultě UJEP Brno.Tři učitelky mateřské školy mají střední pedagogické vzdělání. Vychovatelka ve školní družině má středoškolské pedagogické vzdělání.

3 Přehled pedagogických pracovníků školy : Mateřská škola : Pavla Táborská Zdeňka Stehlíková Kateřina Drmotová 1.stupeň : Eva Mastná PaedDr.Milena Suchá Jiří Mastný Lubomír Janoušek Mgr. Markéta Halačková Mgr. Vladislava Tománková 2 roky praxe 34 let praxe 17 let praxe 33 let praxe 25 let praxe 36 let praxe 25 let praxe 2 roky praxe 25 let praxe 2.stupeň : Mgr. Marie Dohnalová Iva Zemčíková Ing.Pavla Janoušková Jana Pavlíčková Mgr. Vladimíra Špičková Mgr. Bohumil Dohnal Mgr. Karel Tobolka Mgr. Radka Řepová 16 let praxe 30 let praxe 25 let praxe 33 let praxe 14 let praxe 21 let praxe 25 let praxe 13 let praxe Školní družina: Olga Malíková 28 let praxe Výuku římskokatolického náboženství vykonával D. Pavel Rostislav Novotný Opraem. Koordinátor tvorby ŠVP Iva Zemčíková Koordinátor ICT Mgr. Karel Tobolka Metodik protidrogové prevence Mgr. Marie Dohnalová Logopedická péče Eva Mastná Výchovný poradce Ing. Pavla Janoušková Změny v pedagogickém sboru: Do pracovního poměru přijati: Mgr. Vladimíra Špičková návrat po RD a MD Vzhledem k aprobovanosti stávajících pedagogických pracovníků s platnou pracovní smlouvou na dobu neurčitou byly vyučovány zcela nebo částečně bez odborné způsobilosti tyto předměty: německý jazyk, rodinná výchova, tělesná výchova, zeměpis, dějepis a informatika.

4 Přehled nepedagogických zaměstnanců školy ( útvar správní ) Ekonomka školy - Ing. Taťána Dostálová Školník ZŠ Jiří Štěpnička Školnice MŠ Dagmar Pacasová Uklízečky Olga Malíková, Jitka Pěchočová, Ilona Musilová Vedoucí školní jídelny Marie Roupcová Kuchařky Věra Nováková, Božena Houzarová, Marie Houzarová POP Ludmila Brančová (po dobu nemoci samostatné kuchařky) Během roku vykonávalo na našich zařízeních souvislou pedagogickou praxi šest studentek: Michaela Chalupová studentka SPgŠ Znojmo Iveta Šilhavá studentka SPgŠ Znojmo Stanislava Vrbková - Pedagogická fakulta JČU České Budějovice Kateřina Pokorná studentka SPgŠ Znojmo Hana Svobodová - studentka SPgŠ Znojmo 4. Zařazování dětí K zápisu do 1.třídy ZŠ konanému ve středu 9. února 2010 se dostavilo 15 dětí, čtyři děti mají odklad PŠD. Do první třídy bylo zapsáno v řádném termínu zápisu celkem 12 dětí, 10 dětí nastoupí po odkladu. Vzhledem k počtu žáků byla otevřena jedna první třída. Dle údajů z matriky OÚ v Želetavě dojde pravděpodobně v příštích letech k udržení stávajícího počtu dětí přijímaných k docházce do základní školy. Očekáváme, že počet žáků v nově utvářených třídách umožní zvýšení kvality výuky a usnadní zavádění nového školního vzdělávacího programu a možnost rozsáhlejšího individuálního přístupu v péči o žáky, zejména pak v péči o děti zdravotně postižené a děti s poruchami učení. Je však nutné předpokládat, že snížení počtu žáků se negativně projeví na financování školy ze státních prostředků, pokud bude zachován současný normativní systém přidělování prostředků. Na vyšetření do pedagogicko psychologické poradny bylo odesláno celkem 8 žáků pro zvýšené výukové obtíže. Do školy jsou zařazeny děti z těchto obcí: Želetava, Bítovánky, Horky, Šašovice, Lesná, Meziříčko, Jindřichovice, Budeč, Cidlina a Knínice. Počet dětí zapsaných k docházce do MŠ 56 dětí. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Povinnou školní docházku ukončilo 25 žáků 9. ročníku, kteří dle výsledků přijímacího řízení nastoupili na střední školy viz. Příloha Přehled přijatých žáků na střední školy. Dva žáci odešli na víceleté gymnázium

5 6. Školská rada Na základě ustanovení 167, 168 zákona č. 564/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), pracuje šestičlenná školská rada při Základní škole a Mateřské škole Želetava. Na základě výsledků voleb do školské rady a jmenování některých členů zřizovatelem školy má školská rada následující složení: Předseda: MVDr. Radek Busta Členové: Ing. Dana Elias Eva Mastná Ivana Silvestrová Ing. Jakub Střítecký Ing. Pavla Janoušková 7. Česká školní inspekce V tomto školním roce nebyla prováděna žádná inspekční činnost. 8. Přehled činností a akcí pro žáky a) Výchovné - logopedická péče o děti předškolního a mladšího školního věku - protidrogová prevence - individuální příprava žáků k přijímacím zkouškám na SŠ - individuální vzdělávací plány pro integrované žáky - členství v KMČ a KMP - spolupráce s hudební školou YAMAHA - školní mléko - sběr starého papíru kg v ceně ,- Kč; rozděleno do jednotlivých tříd dle nasbíraného množství po odečtení nákladů na dopravu - sběr léčivých bylin 222,5 kg v ceně 3.037,- Kč; prostředky převedeny do zdrojů Sdružení rodičů ) - Starověký Řím představení skupiny Pernštejni (4.-9.třída) - koncert folkové hudby - kurz dopravní výchovy 4. třída - Didakta Třebíč a exkurze na SPŠ Třebíč - Halloweenské dýně 5. třída - tvorba pravěké keramiky 6.třída - projekt Národní divadlo a osobnosti 19. století 5.třída - návštěva putovní výstavy iq park Liberec a návštěva vodního ráje Jihlava - exkurze do knihovny obce Želetava - přednáška Láska ano, dítě ještě ne 8. a 9.třída - exkurze do židovské čtvrti v Třebíči

6 - návštěva ÚP v Třebíči volba povolání - Mikulášská nadílka - exkurze do předvánoční Vídně - exkurze Brno Technické muzeum, Anthropos, Terakotová armáda - exkurze Dukovany a Dalešice - úklid obce v rámci krajské akce Čistá Vysočina - účast na projektu SPŠ stavební Třebíč Jak se staví dům - beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou - exkurze do NP Podyjí - poznávací zájezd Londýn - 8. a 11. místo Dějepravné soutěžení Třebíč - prezentace dravců a exotických zvířat p. Hořák - návštěva koncertu Petra Bendeho Moravské Budějovice b) Sportovní - celoroční školní olympiáda - 5. místo starších chlapců na turnaji ve stolním tenise Hrotovice - účast v okrskovém kole sálového fotbalu Moravské Budějovice - zájezd do Vodního ráje Jihlava ( ) - Vánoční desetiboj 2.stupeň ZŠ - Vánoční zápolení 1.stupeň ZŠ - plavecký výcvik PŠ Třebíč - týdenní lyžářský a snowboardingový kurz Mrákotín - 7. místo v celorepublikovém finále v minivolejbalu - Brno - 3. místo starších dívek v okresním kole volejbalu - 4. místo starších chlapců okresním kole volejbalu - sportovní den pro žáky 1. stupně - branný závod pro žáky 2.stupně - 2. místo Obec našim dětem Domamil (Mikroregion Budějovicko) c) Kulturní - divadelní představení Tři mušketýři Třebíč - Radovanovy radovánky Moravské Budějovice - Nezbedná pohádka představení školního dramatického kroužku - dětský maškarní karneval Želetava (SR) - školní akademie ke Dni matek d) Školní vlastivědné výlety - 1.,2., 3. a 5. třída letiště Náměšť nad Oslavou - 4. třída rafty Vltava ( dvoudenní) - 6. třída Náchodsko a Adršpach - 7. třída Beskydy - 8. třída Český ráj - 9. třída Jedovnice

7 9. Přehled zájmových útvarů pro žáky a) organizované a zajištěné školou - logopedická péče - lezecká stěna - sportovní hry dívky (2 skupiny) - dramatický kroužek - keramika 4 skupiny - sborový zpěv - hra na nástroj (kytara, flétna) - internetový kroužek - dobrodružná angličtina - sportovní hry - volejbal b) ve spolupráci se ZŠ - stolní tenis - kopaná - hudební škola Yamaha - box - cvičení s dětmi 10. Hodnocení prospěchu a chování Výsledky klasifikace žáků viz. Příloha Přehled klasifikace školy V 1. poletí prospělo s vyznamenáním 98 žáků, ve 2. pololetí 85 žáků. V prvním pololetí neprospělo 7 žáků, ve druhem pololetí neprospělo 11 žáků, devět bude opakovat ročník. Během školního roku bylo uděleno celkem 83 pochval žákům za vzorné plnění školních povinností, sběr starého papíru, sběr léčivých bylin a reprezentaci školy. Výchovná opatření : - pochvaly 155 žáků - NTU 60 žáků - DTU 32 žáků - DŘŠ 17 žáků - snížená známka z chování o jeden stupeň 18 žáků - snížená známka z chování o dva stupně 2 žáci - absence 1. pololetí celkem hodin (omluvená 4.758) Ø na žáka 28,32 - absence 2. pololetí celkem hodin (omluvená 7.511) Ø na žáka 44, Péče o budovy a vybavení školy, projekty - Bádání žáků v přírodních vědách na ZŠ a SŠ oblast podpory: 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání Společnost pro kvalitu školy

8 - OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách EU peníze do škol - údržba a posílení počítačové sítě - nákup sportovního náčiní a vybavení - zřízení uzamykatelné oddělovací stěny nářaďovny tělocvičny - nákup nábytku do sboroven a kanceláře ekonomky školy - oprava pečící vany v ŠJ ZŠ - běžné opravy a údržba - pravidelné revize a kontroly 12. Mateřská škola Charakteristika školy Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ Želetava. Ředitelem Základní školy a Mateřské školy Želetava je Mgr. Bohumil Dohnal, vedoucí učitelkou pro předškolní výchovu Zdeňka Stehlíková. Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem od 6,30 hodin do 16,00 hodin. Prostředí mateřské školy je esteticky a vkusně upraveno. Poskytuje dostatek hraček, pomůcek i tělovýchovného náčiní pro tvořivé činnosti a záliby dětí. Pro děti jsou vyčleněny i hrací koutky. Pro pobyt venku je využívána školní zahrada s pískovištěm, sportovními a hracími prvky i přírodními koutky pro dětské hry. K bylo do školy zapsáno celkem 56 dětí, z toho 1 dítě na 4 hodiny denně, které po dovršení 4 let přešlo na docházku celodenní. Počet dětí ve třídách: Včeličky: (5-7 let) 28 dětí Berušky: (3-5 let) 28 dětí Celkem: 56 dětí Průměrná docházka: 43 dětí dopoledne, 34 dětí odpoledne Výchovně vzdělávací práce Pracujeme s dětmi podle RVP pro předškolní vzdělávání. Z něho vychází náš Školní vzdělávací plán s názvem Za pohádkou pohádka, pro kluky a děvčátka, který zohledňuje konkrétní podmínky a tradice mateřské školy a navazuje na dosavadní pozitivní výsledky společného působení zaměstnanců mateřské školy a rodičů v oblasti předškolního vzdělávání. Ze ŠVP vychází Třídní vzdělávací plány, které jsou učitelkami uzpůsobeny pro specifické potřeby dětí ve třídách. Velký důraz klademe na prožitkové a situační učení, díky kterému dítě získává neocenitelné životní zkušenosti a je dobře připraveno na vstup do základní školy. Poskytujeme dětem dostatečný čas a prostor pro hru jako nejdůležitější součást výchovně-vzdělávací práce. Posilujeme vazbu dítěte na rodinu, škola je stále otevřena rodičům, což velmi pomáhá v nenásilné adaptaci dítěte. Děti mají možnost přinést si i hračky z domova. Zajišťujeme pro děti vyhovující výživu, pitný režim a dbáme na dostatek času na konzumaci jídla, estetické a samoobslužné stolování.

9 Specifické dílčí projekty Říkej si se mnou logopedie Malí sportovci cvičení v tělocvičně ZŠ To umím zvládnout sám pro děti s odkladem školní docházky Plavecký výcvik Sboreček Ve školním roce jsme se v rámci projektů Týden plný duchů šikovných holek a kluků, Svatý Martin na koni podkovami zazvoní a Hádej, hádej, hadači co já dělám nejradši zaměřili na environmentální výchovu s důrazem na zemi, ve které žijeme a náš vztah k ní. Přehled pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Zdeňka Stehlíková vedoucí učitelka Kateřina Drmotová učitelka Pavla Táborská učitelka Všechny tři učitelky mají střední pedagogické vzdělání Provozní pracovníci Dagmar Pacasová školnice Božena Houzarová kuchařka Vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelky si vybíraly dle vlastního zájmu a také priorit, které jsou zakotveny v ročním plánu školy z aktuální nabídky DVPP. Poznatky ze seminářů byly využívány v praxi spolu se sebevzděláváním. /Na škole je k dispozici dostatečný výběr odborné i dětské literatury/. Během roku vykonávaly v MŠ souvislou pedagogickou praxi dvě studentky: Údaje o zápisu k docházce do mateřské školy 18 dětí odešlo do ZŠ Želetava 18 dětí nově přijatých do MŠ Stav přihlášených dětí na školní rok 2011/2012: Celkem 56 dětí, z toho 1 dítě na 4 hodiny denně a 4 děti s odkladem školní docházky. Do MŠ nebylo přijato 14 dětí z důvodu naplnění kapacity MŠ (=56 dětí). Přehled činností a akcí Výchovné Charitativní akce Život dětem určená na zakoupení lékařských přístrojů pro děti, odesláno 1.250,- Kč Sběr starého papíru kg v ceně Kč, odvoz zajištěn sponzorskou firmou STROJMONT CZ, a.s.

10 Recyklační program Recyklohraní sběr malých elektrických spotřebičů Akce pro rodiče + akce s aktivním podílem rodičů Podzimní tvoření - Bramboráčci Podzimní tvoření - přírodniny Nabídka dětských knih pro rodiče Cestička za strašidýlkem Emilkem Vánoční zvoneček Vánoční příběh Společné hry u vánočního stromečku Dokument školní zralosti a připravenosti studium rodičů Dětský karneval Pohádka Hrátky s čertem Den otevřených dveří Den Země společný úklid školní zahrady Školní akademie ke Dni matek Šmoulování Společenské a sportovní Veselý klaun + malování na obličej Kouzelník v MŠ Podzimní hrátky s drakem Nezbedná pohádka Vítání občánků Návštěva Barborky Mikulášská nadílka, čertovské řádění Vánoce, Vánoce přicházejí Vánoční vystoupení v DPS Koncert populární hudby Tři králové návštěva betléma v kostele Zápis dětí do ZŠ Návštěva starosty a místostarosty OÚ Cestování s Machem a Šebestovou do pravěku Výchovný pořad pana Hořáka ze Záchranné stanice dravců a sov Divadlo Pasáž Strašidelný mlýn Velikonoce tradice, zvyky Přání naší Zemi + dárky Čarodějové a čarodějky Den naruby Beseda spojená s výstavou hraček Výlet poznáváme okolí Želetavy Výlet na kolech Den dětí hry + nanukování + návštěva zvířátek Výchovný program Propustka do ZŠ Návštěva 1. třídy ZŠ Spaní v MŠ s veselým programem Slavnostní rozloučení s MŠ se zástupci ZŠ a OÚ

11 Spolupráce se ZŠ Spolupráce při zápisu do 1. třídy Návštěvy předškoláků v 1. třídě, družině a školní jídelně Účast na společných programech pořádaných pro děti a rodiče Pomoc žáků ZŠ při organizování akcí v MŠ Všichni zaměstnanci MŠ se iniciativně podílí na zajišťování akcí pro děti, rodiče podle vlastních možností a schopností. Akce byly průběžně dokumentovány a uloženy ve fotogalerii na webových stránkách školy. Kontrolní a hospitační činnosti Kontrolní a hospitační činnost byla provedena dle plánu, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, závěry kontrol a hospitací byly zaměstnanci akceptovány. Česká školní inspekce Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena inspekční činnost ČŠI. Materiální vybavení, opravy Materiální vybavení Hračky, učební pomůcky i materiální vybavení bylo doplněno podle potřeby. 1.třída byla vybavena novým nábytkem a koupelny novými věšáky na ručníky. Opravy Ve školním roce byla v naší mateřské škole provedena rekonstrukce sociálních zařízení pro děti i dospělé, v chodbách byla položená nová dlažba a vymalovány prostory 1. třídy. Závěr Dlouhodobou vizí naší školy je motto, že. nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Pro děti to znamená, že pro ně vytváříme příjemné klima bez stresů, ve kterém se děti cítí daleko lépe. Pro pedagogy pohodové prostředí spočívá v tom, že můžou uplatňovat a zkoušet nové a nové způsoby práce, zažívat úspěchy i neúspěchy, volit stále nové metody nebo se vrátit k původnímu způsobu. Neznamená to však snížení náročnosti na kvalitu práce a plnění povinností. Zpracovala: Zdeňka Stehlíková, vedoucí učitelka MŠ

12 13. Partneři a sponzoři - OÚ Želetava - MěÚ Moravské Budějovice, odbor školství - SR při ZŠ a při MŠ - Strojmont Želetava - Brabenec s.r.o. - Leoš Hanzal - Želetavská sýrárna - MUDr. Ivana Šabatová - PPP Třebíč, PPP Moravské Budějovice - Autoškola Kratochvíl - Úřad práce Třebíč - František Pokorný autodoprava - ČČK - Krajský úřad kraje Vysočina - Hospodářská komora Třebíč - a další Všem partnerům a sponzorům děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 14. Závěr Během školního roku byl splněn plán práce a plán kontrolní činnosti ve všech podstatných bodech. Škola se hodlá zaměřit zejména na zavádění a realizaci školního vzdělávacího programu, další využití zlepšených prostorových a materiálních podmínek pro vyučování i pro mimoškolní aktivity žáků, další zkvalitnění výuky všech předmětů se zvláštním zřetelem ke zvládnutí klíčových kompetencí žáků a k úspěšnému zvládnutí přijímacího řízení na další typy škol a na další zlepšování vztahů všech subjektů výchovně - vzdělávacího procesu. Škola chce i nadále klást důraz na obsah vzdělávání dosažení vzdělanostních potřeb pro 21. století Škola chce dále prohlubovat spolupráci se Sdružením rodičů formou spolupráce při organizaci kulturních a sportovních akcí pro děti a při financování těchto aktivit. Dále je třeba zajistit úspěšné pokračování nadstandardní spolupráce se zřizovatelem, a zajistit dostatek finančních i materiálních prostředků pro vybavení a provoz školy, zejména s ohledem na nutnost investic do dalších oprav školních budov a rekonstrukce prostor školní zahrady ke sportovnímu využití. Do budoucna je třeba najít možnost financování i mimo běžné zdroje. I v dalších letech chceme školu profilovat jako otevřenou a přátelskou vůči všem článkům výchovně vzdělávacího procesu, udržet a dále rozvíjet kvalitu výuky a vychovávat samostatně myslící, funkčně gramotné, asertivní žáky s přiměřenou mírou znalostí, vědomostí a dovedností vzhledem k jejich možnostem, podporovat mimořádně nadané děti při rozvíjení jejich talentu a integrovat žáky se zdravotním postižením či poruchami učení. Je třeba rozvíjet kompetence žáků v souladu se státní vzdělávací politikou a reagovat na

13 změny, které s touto politikou souvisí. Je třeba připravit žáky na srovnávací testování 5. a 9. ročníků školy. Chceme dosáhnout toho, aby se škola stala organickou součástí struktury obce a přirozeným centrem kulturního, sportovního a společenského života obce. Přílohy: Přehled klasifikace školy Přehled žáků přijatých na střední školy Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zprávu zpracoval Mgr. Bohumil Dohnal, ředitel ZŠ Želetava. V Želetavě dne Tato výroční zpráva (bez příloh) stejně jako další informace o škole je ke stažení na :

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 67526 Želetava IČ: 60419164 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Želetavě dne 27. 9. 2013 Výroční

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 zpracovaná podle zákona 561/2004 Sb., par.7, odst. 1, písm. a-h, o základním, středním,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více