Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2014

2 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí Jankov IČO: Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Na Náměstí Jankov IČ: Tel.: REDIZO: Součásti školy: Základní škola IZO: Mateřská škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO:

3 OBSAH: 1) Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013/2014 2) Seznam žáků ZŠ 3) Činnost školní družiny 2013/2014 4) Činnost mateřské školy 2013/2014 5) Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Jankov ) Výroční zpráva o podávání informací 2013

4 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013/2014 I. Charakteristika školy Ve školním roce 2014/2015 zahájilo školní docházku 135 žáků. Průměrný počet žáků na jednu třídu byl 14 žáků. Na konci roku školu navštěvovalo 132 žáků. Tab. č. 1 Počet žáků podle ročníků a obcí Ročník: 1.r. 2.r 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. celkem Bedřichovice Čečkov Hrzín Jankov Jankovská Lhota 1 1 Jiřetice Kaliště 1 1 Královna Libouň Louňovice Mysletice Nosákov Odlochovice Otradovice 1 1 Pičín Poříčí nad Sázavou 1 1 Ratměřice Roudný Skrýšov Strženec 1 1 Vojslavice Votice Votice-Amerika Zvěstov Celkem žáků v ročníku I. stupeň 79 žáků a II. stupeň 56 žáků II. Učební plány Ve všech ročnících jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola základ života. Od školního roku 2011/2012 je jeden žák čtvrté třídy vzděláván podle přílohy RVP ŠVP LMR. Školní vzdělávací program je nazván Kubík.

5 Od začátku školního roku 2013/2014 nastoupila na školu vysokoškolsky vzdělaná absolventka jazykové školy Zdeňka Robertson. Převzala výuku angličtiny ve většině tříd. V šesté třídě vyučovala angličtinu paní učitelka Chmůrová a v osmé ředitelka školy Jana Boršovská. Paní učitelka Kouklíková, provdaná Macešková, která má kvalifikaci pro první stupeň, se stala třídní učitelkou první třídy. Do čtvrté třídy jsme přijali žáka, který potřeboval asistenta pedagoga, z toho důvodu jsme přijali slečnu Lucii Kramperovou. Ještě ve školním roce 2013/2014 začala studovat speciální pedagogiku na vysoké škole. Ke změně došlo i ve školní družině, ze školy odešla vedoucí vychovatelka Radka Neradová, na její místo nastoupila Jana Kolářová, která se zároveň věnovala žákům se speciálními potřebami. K 30. červnu 2014 rada Obce Jankov vypsala výběrové řízení na funkci ředitele školy. Dosavadní ředitelka se do konkurzu nepřihlásila. Ve výběrovém řízení zvítězil zástupce ředitelky školy Mgr. Václav Nerad. Od 1. srpna 2014 byl jmenován ředitelem školy. Jako svou zástupkyni jmenoval Mgr. Janu Boršovskou. Tab.č. 2 Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků Jméno Vzdělání Kvalifikace Boršovská VŠ Ano Feřteková VŠ Ano Chmůrová VŠ Ano Macešková VŠ Ano Sochůrková VŠ Ano Jarešová VŠ Ano Kolářová O. VŠ Ano Vosátková VŠ Ano Nerad VŠ Ano Kolářová J. SŠ Ano Holubová SŠ Ne Kramperová SŠ Ano Dusilová VŠ Ano Robertson VŠ Ano Plačková VŠ Ano Peroutková SŠ Ne Kolářová J. SŠ Ano ( ŠD ) Kramperová SŠ Ano ( ŠD ) Kratochvílová SŠ Ano ( ŠD ) Burdová SŠ Ano ( MŠ ) Havířová SŠ Ano ( MŠ ) Topinková SŠ Ne ( MŠ ) Procentuální zastoupení kvalifikovaných a nekvalifikovaných učitelů v ZŠ Jankov: Kvalifikovaní ZŠ: 88% Nekvalifikovaní ZŠ: 12%

6 IV. Výsledky vzdělávání Tab.č. 4 Přehled prospěchu žáků na konci školního roku 2013/ stupeň Třída Vyznamenání z toho samé 1 Dostatečně Neprospěl Celkem 1. st U jednoho žáka bylo uděleno kombinované hodnocení. 2. stupeň Třída Vyznamenání z toho samé 1 Dostatečně Neprospěl Celkem 2. st Tab.č. 5 Umístění vycházejících žáků Poř.číslo žáka Třída Škola, obor 901 IX. SZeŠ Benešov; chov koní 902 IX. SPŠ Benešov; mechatronik 903 IX. OA Vlašim, ekonomické lyceum 904 IX. ISST Benešov; automechanik 905 IX. SOŠ Benešov; sociálně správní činnost 906 IX. SOŠ Benešov; veřejnosprávní činnost 907 IX. ISST Benešov; elektrikář 908 IX. OA Vlašim; podnikání 909 IX. SZdr.Š Benešov; asistent zubního technika 910 IX. SPŠ textilní Praha; oděvní návrhářství 911 IX. Gymnázium Benešov 912 IX. SOU zámek Vlašim; kuchař - číšník 913 IX. SZeŠ Benešov; PET specialista 914 IX. SZeŠ Benešov; mechanizace v zemědělství 801 VIII. SOU stavební Benešov; aranžerka V. Inspekce Ve školním roce 2013/2014 ve škole inspekce neproběhla.

7 VI. Mimoškolní aktivity Tab.č. 6 Zájmové kroužky Název: Vedoucí kroužku: 1 Zdravotnický kr.-ml. R.Topinková 2 Zdravotnický kr.-st. R.Topinková 3 Košíková V. Nerad 4 Volejbal I. Chmůrová 5 Tvoření Učitelé ZŠ 6 Zpíváme pro radost J. Plačková 7 Hasičský kr.-ml. P. Halaška 8 Hasičský kr.-ml. L. Škramlíková 9 Pohybově dramatický - družina J. Kolářová 10 Dovedné ruce - družina R. Neradová 11 Počítače - družina H. Kratochvílová 12 Vaření H. Wittnerová 13 Čtenářský kroužek L. Macešková 14 Dramatický kroužek O.Kolářová Náprava čtení a psaní J. Kolářová Logopedie J. Peroutková Logopedie -MŠ J. Holubová Logopedie J. Holubová Ve školním roce 2013/2014 se znovu rozběhla výuka zdravotní tělesné výchovy. Výuku vedla paní učitelka Plačková, která má kvalifikaci. Kvalifikaci logopedického asistenta mají dvě učitelky a obě jsou vytížené. Za dětmi docházejí i do mateřské školy. Dále probíhala spolupráce s PhDr. Josefem Štěpánem, který provedl diagnostiku dětí mateřské školy a konzultoval činnost našich logopedických asistentek. Tab.č. 7 Ostatní pravidelné školní aktivity Měsíc: Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Duben Květen Název: Týden zdraví Zdravé zuby Zubní prevence Zelený kříž Drakiáda Týden knihoven Sběratelská výstava Zubní prevence Zelený kříž Mikuláš Vánoční jarmark Živý betlém Zvyky LVK Setkání sběratelů poštovních známek Den Země Čarodějnice MŠ Čarodějnice 1.st. Dopravní závod

8 Červen Den dětí Školní olympiáda pochod Po stopách bitvy u Jankova Tab. č. 8 Účast a umístění v soutěžích Název soutěže: Soutěžící: Umístění: Atletická všestrannost Votice Alexej Křiváček 3. místo v oblastní soutěži podzim 2013 Atletická všestrannost Votice Viktor Liška 3. místo v oblastní soutěži podzim 2013 Atletická všestrannost Votice Tadeáš Havlíček 2. místo v oblastní soutěži podzim 2013 Sálová kopaná Benešov Chlapci 2.stupeň 3. místo McDonald s Cup 2013/2014 Chlapci 2.stupeň 9. místo Atletická všestrannost Votice jaro 2014 Matěj Lupač 2. místo v oblastní soutěži

9 Přehled všech aktivit školy po jednotlivých měsících SRPEN Během prázdnin proběhly pravidelné údržbářské a úklidové práce. ZÁŘÍ 2. září byl za účasti pana starosty slavnostně zahájen nový školní rok. Pan starosta spolu s ředitelkou školy slavnostně šerpovali prvňáčky. Nadále pokračovala spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem Mnichovo Hradiště. Školu žáky prvního stupně Drakiádu se soutěží o nejkrásnějšího draka se konala schůzka rodičů a žáků šesté třídy s vyučujícími. Rodiče i žáci byli seznámeni se změnami, které souvisejí s přechodem na druhý stupeň navštívili žáci šesté třídy v rámci Týdne knihoven votickou knihovnu. Besedovali s knihovnicí, která pro ně připravila literární kvízy, četli si úryvky z knihy Chaloupka na vršku, odpovídali na otázky. opět navštívil PhDr. Josef Štěpán, koordinátor logopedické péče pro Středočeský kraj. Dr. Štěpán a Mgr. Pacltová provedli logopedická vyšetření v mateřské škole, výsledky předali logopedickým asistentkám proběhly ve Voticích atletické závody žáků prvního stupně. Naši žáci získali jedno druhé a dvě třetí místa uspořádala školní družina pro

10 ŘÍJEN vyjeli žáci prvního stupně na exkurzi do přírodního muzea BOTANICUS ve vesničce Ostrá. Všichni si zde mohli vyzkoušet různá řemesla, například výrobu svíček, mýdel, ručního papíru, Vesničkou děti provedl průvodce, během prohlídky se mohli žáci občerstvit. Děti byly spokojené byli žáci druhé třídy na Městském úřadu ve Voticích za účasti knihovnic a zástupců MKC pasováni na čtenáře. Toto je již tradiční akce Městské knihovny Votice u příležitosti každoročního Týdne knihoven přespala čtvrtá třída ve škole, navštívili žáci třetí třídy knihovnu ve Voticích. Paní knihovnice pro ně připravila kvíz hledání pokladu, četla jim úryvky z knih. Městskou knihovnu Votice postupně navštívily všechny třídy prvního i druhého stupně, pro všechny byl připraven zajímavý program se soutěžemi se uskutečnila celoškolní akce sběru starého papíru a PET lahví navštívili žáci prvního stupně divadelní představení Povídejte si, děti ve Vlašimi. Představení nebylo učitelkami hodnoceno kladně, děti nedostaly slíbené dárky. Úroveň představení neodpovídala propagaci proběhla schůzka s rodiči žáků deváté třídy věnovaná volbě povolání. Byli přítomni hosté ze SOŠ a SOU Zámek Vlašim a ze SPŠ Vlašim. Rodičům byly předány informace o možnosti dalšího studia dětí. Také byli poučeni, jak mají správně vyplnit přihlášku ke studiu se ve školní družině uskutečnila cesta za pokladem. LISTOPAD se uskutečnila beseda pro žáky druhého stupně Bezpečný internet. Děti vyslechly z úst odborníků informace o možných nástrahách internetové komunikace. Dostaly kontakty, kam se mohou v případě potíží obrátit se uskutečnila druhá schůzka s rodiči žáků deváté třídy. Zúčastnili se ti, kteří nemohli přijít v prvním termínu.

11 proběhl tradiční úklid parku, náměstí a prostor před oběma budovami žáci druhého stupně zhlédli divadelní představení Čtyři vraždy stačí, drahoušku v Žižkovském divadle Járy Cimrmana žáci osmé třídy se svou třídní učitelkou přespali ve škole, odpoledne vyplnily společenské hry, večer si všichni připravili společnou večeři a sledovali filmy v Benešově proběhla přehlídka středních škol. Se žáky deváté třídy se jí zúčastnila výchovná poradkyně. Akce se konala bez praktických ukázek. Nezúčastnily se jí žádné školy mimo region. Paní učitelka ji hodnotila neutrálně proběhlo školní kolo DěO, kterého se zúčastnilo deset žáků osmé a deváté třídy. Vítěz postoupil do okresního kola žáci osmé a deváté třídy navštívili výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Na výstavu jezdí škola každé dva roky. V tomto roce měla výstava vyšší úroveň než v minulých letech se žáci sedmé třídy rozloučili při spaní ve škole s dvojčaty, která se stěhují. Program si děti zařídily samy se uskutečnily adventní dílničky ve všech třídách. Děti chystaly výrobky na jarmark, který jsme uspořádali na začátku adventu. Jarmark se konal Doprovodnou akcí byla tradiční kavárna. Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit adventní věnce, různé ozdoby na vánoční stromeček i dekorace pro vánoční výzdobu. V prodeji byl i nový školní kalendář. Akce se zúčastnil velký počet rodičů, bývalých žáků i občanů Jankova, sousedních obcí a Votic. PROSINEC zhlédli žáci prvního stupně divadelní představení Vánoční příběh v Divadle v Kamenici. Představení bylo hodnoceno velmi dobře.

12 proběhla exkurze osmé třídy s paní učitelkou Sochůrkovou k programu finanční gramotnosti Dluhy, úpis čertovi. Akce proběhla na SOU Zámek, součástí byla prohlídka prostor školy a návštěva České spořitelny. Paní učitelka i žáci vše hodnotili velmi kladně uspořádali žáci deváté třídy mikulášskou nadílku pro mateřskou školu a žáky první až třetí třídy se žáci druhého stupně zúčastnili exkurze do muzea Škoda Mladá Boleslav. V rámci exkurze si prohlédli nejen muzeum, ale navštívili též areál závodu. Viděli, jak se kompletují motory, převodovky, jak se lisují karoserie vozů. Prohlídka továrny sklidila u žáků velký úspěch, vzpomínají na ni. Zapamatovali si řadu zajímavých a překvapujících informací. Na začátku školního roku se naše škola zapojila do projektu Mikroregionu Džbány Dětská vlastivěda se konala další schůzka k tomuto projektu. Učitelky jej hodnotily jako velmi časově náročný a pro čtvrtý ročník obtížný. Závěrečné setkání se konalo v červnu. Děti měly představit výsledky své práce. Část jejich snažení vzala za své již při převozu panelů do Bystřice. do parku, a zazpívali koledy. Živý betlém byl hojně navštíven. Pořadatelé je převáželi na otevřeném vozíku za deště. Organizace v Bystřici také vázla, děti nedostaly slíbené teplé jídlo. Paní učitelka také přístup pořadatelů nehodnotila příliš kladně od čtrnácti hodin byla otevřena tradiční školní kavárna, návštěvníci si mohli pochutnat na různých vánočních dobrotách, vyzkoušeli si vánoční zvyky (rozkrajování jablek, házení střevícem, lití olova ). V sedmnáct hodin žáci sehráli tradiční Živý betlém, pro tento rok přesunutý

13 LEDEN se žáci deváté třídy zúčastnili exkurze na Úřad práce v Benešově. Paní výchovná poradkyně nehodnotila exkurzi příliš kladně, vše proběhlo příliš rychle, velký přínos pro žáky neměla se konal zápis do první třídy. Zápisu se zúčastnila budoucí třídní učitelka první třídy, výchovná poradkyně, ředitelka školy, zástupce ředitelky školy a logopedická asistentka. Zapsali jsme 19 žáků, z toho zákonní zástupci čtyř z nich požádali o odklad povinné školní docházky. Žádostem bylo vyhověno. K se do první třídy přihlásili ještě dva noví žáci, nastoupilo tedy sedmnáct žáků. U zápisu tradičně pomáhali žáci páté a deváté třídy. Před zápisem se konal týden otevřených dveří. Rodiče i další zájemci o dění ve škole se mohli podívat do kterékoli třídy, zúčastnit se výuky, prohlédnout si prostory školy se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády, konalo se na benešovském gymnáziu, zúčastnila se žákyně osmé třídy Iveta Žáková. V lednu začala organizace plaveckého výcviku. ÚNOR se uskutečnila beseda s mykologem panem Malým, byla velmi zajímavá. Děti se aktivně zapojily do diskuze, dostávaly hádanky, za správné odpovědi malou pozornost. Mykolog ukázal žákům houby, které rostou v lese v únoru. Předal jim cenné rady o sbírání

14 hub, upozornil na nejnebezpečnější houby, které u nás rostou. Děti dokázaly, že mají o houbách poměrně dobré povědomí čtvrtá třída přespala ve škole. Program byl tradiční odpolední hry, příprava večeře, pohádka, večerka, ranní hygiena a snídaně se ve spolupráci s dobrovolnými hasiči konal masopustní průvod masek obcí. Celá akce trvala od hod. asi do hod. Zúčastnilo se asi šedesát masek. Masopustní veselí bylo zakončeno v sále OÚ rejem masek. Úvodní slovo pronesl pan starosta, odevzdal maskám symbolický klíč od vesnice, poučil je, že nesmějí udělat žádnou škodu. Průvod provázeli tři hudebníci z Velíše. BŘEZEN v rámci projektu Dětská vlastivěda navštívila naši čtvrtou třídu IV. B ze ZŠ Votice. Čtvrtá třída si pro votické žáky připravila program, na předem připravené trase hledali ukryté úkoly a plnili je, prohlédli si školu, tělocvičnu, hřiště, byli na obědě ve školní jídelně navštívily školu knihovnice z votické knihovny. Tentokrát se beseda na prvním stupni nesetkala s velkým ohlasem. Některé učitelky ji hodnotily jako nezáživnou, děti byly nepozorné oplatili žáci čtvrté třídy návštěvu IV. B z Votic. Také votičtí spolužáci těm jankovským připravili zajímavý program. Naše děti si prohlédly Základní školu Votice, vystoupily na rozhlednu, prohlédly si františkánský klášter se konala exkurze žáků prvního stupně do muzea v Jílovém u Prahy, žáci zhlédli velikonoční výstavu a prohlédli si štolu Halíře. Prohlídka se dětem velmi líbila ve Studiu Ypsilon zhlédli žáci druhého stupně interaktivní představení Teatromat, při kterém mohli svým hlasováním ovlivňovat příběh Aleny z Českých Budějovic. Ta se vypravila do Prahy na konkurz do divadla. Představení bylo jiné, než jsou žáci zvyklí, proto se setkalo s různým hodnocením od ryze kladného přes neutrální až po záporné. DUBEN se žáci čtvrté třídy seznámili s prací kronikáře. Prohlédli si také obecní kroniky, se svou prací je seznámila kronikářka obce vyjeli žáci prvního stupně do Kamenice, kde zhlédli divadelní představení Velikonoční příběh se v naší škole konal již třetí ročník celostátní akce Noc s Andersenem. Počet účastníků převýšil předchozí ročníky. Zúčastnili se žáci první až čtvrté třídy a dvanáct žáků druhého stupně. Děti na druhém stupni vymýšlely, nacvičily a předvedly vlastní loutkové divadlo. Byla pro ně připravena literární hra cesta za pokladem, žáci ve skupinkách řešili literární kvízy a

15 odpovídali na otázky. Akce měla u všech zúčastněných velký úspěch, všichni se zájmem pracovali a večer si užili se konala již tradiční a úspěšná akce Každý něco dokážeme. Dílny byly zaměřeny na velikonoční výrobky. Otevřena byla také školní kavárna. Účastníci si mohli zkusit odrátování vajec, pletení pomlázek, malování na sklo, zdobení perníčků, zdobení kraslic různými technikami. Odpoledne se zúčastnil velký počet návštěvníků, dílny byly neustále naplněné. Spokojeni byli organizátoři i zúčastnění se v Benešově konal turnaj v malé kopané McDonald s Cup. Zúčastnili se ho žáci první až třetí třídy pod vedením místopředsedy Klubu rodičů. Den Země proběhl v jednotlivých ročnících třídními akcemi. KVĚTEN proběhl ve škole hudební program pro první stupeň Keltové. Téma děti příliš nenadchlo. Ve stejný den se konal program pro druhý stupeň - Muzikál. Ten byl hodnocen kladně. Žáci byli seznámeni s historií muzikálu, poslechli si hudební ukázky byl uspořádán projektový den Školství. Projektu se zúčastnili všichni žáci i učitelé. Někteří přišli do školy v dobovém oblečení, při vyučování byly používány staré školní pomůcky. Za prohřešky chvilku děti klečely na hrachu, paní učitelky symbolicky přinesly do třídy rákosku. O přestávce bylo možno ochutnat rozlévané mléko a chleba se sádlem. Během velké přestávky žáci korzovali, při pozdravu se klaněli. Den se všem zamlouval, zvláště mladším dětem. S velkým ohlasem se setkalo vyprávění pamětníků, mnohdy byl problém pro velký zájem dětí besedu ukončit. Vyučující si také užili. Chtějí akci zopakovat se škola zapojila do čtrnáctého ročníku Českého dne proti rakovině. Dvě dívky z osmé třídy v doprovodu paní učitelky nabízely zaměstnancům školy a místním občanům žluté kvítky měsíčku.

16 se uskutečnily oslavy školství v Jankově. V roce 2014 uplynulo devadesát let od položení základního kamene Měšťanské školy v Jankově a tři sta jedenáct let od první zmínky o školství v Jankově. V současné době je to budova základní školy. Oslavy byly zahájeny v deset hodin za účasti pana starosty. Úvodní slovo pronesl zástupce ředitelky Mgr. Václav Nerad, ředitelka školy se oslav nezúčastnila z důvodu pooperační léčby v lázních. Účastníci si mohli prohlédnout veškeré prostory školy, učebny, pracovny, tělocvičnu, školní družinu, jídelnu, mateřskou školu a její zahradu. Zhlédli projekci fotografií a videí, mohli si vyzkoušet opisování textu pomocí násadky na pero. Na chodbách byla instalována výstava starých učebních pomůcek. Všichni se mohli občerstvit ve školní kavárně. V budově číslo 10, kde je umístěna školní jídelna, mateřská škola a v prvním patře ve dvou místnostech Výstavní síň bitvy u Jankova, jsme vybavili další místnost jako starou školní třídu. Na chodbách byla instalována výstava fotografií školních tříd a fotokopií zápisů ze školních kronik. Návštěvníci si mohli zakoupit oběd ve školní jídelně. Součástí oslav bylo divadelní představení Ledová kletba podle scénáře naší bývalé žákyně Kristýny Topinkové. Od patnácti hodin se konal v rámci oslav Šustův běh. Chtěli jsme tak připomenout památku rybníkáře Josefa Šusty, našeho slavného rodáka. Běhu na pět kilometrů se zúčastnilo více než devadesát běžců. Všichni účastníci získali pamětní medaile, první tři dostali kapra od sponzora Společnost Líšno a.s. Dalších sedm kaprů dostali účastnici na základě losování registračních čísel. Šustův

17 běh budeme pro velký zájem a úspěch každoročně opakovat. Po celý den v kašně na náměstí plavaly různé druhy ryb. Oslavy se setkaly s velkým úspěchem. Přijelo hodně bývalých žáků i učitelů. ČERVEN předvedli žáci dramatického kroužku představení Ledová kletba žákům prvního stupně se konaly školní výlety. První stupeň vyjel do Tábora. Děti navštívily táborské podzemí (muzeum strašidel) a husitské slavnosti v Housově mlýně. Obojí bylo hezkým zážitkem pro děti i učitelky. Druhý stupeň si prohlédl ZOO v Plzni a zdejší Dinopark se žáci prvního stupně zúčastnili lehkoatletických závodů Atletická všestrannost ve Voticích. Škola získala jedno druhé místo proběhl každoroční pochod Po stopách bitvy u Jankova. Na organizaci se tradičně podíleli zaměstnanci školy i žáci. V parku na náměstí se konal doprovodný program ukázky bojového umění a výzbroje armády17. století, ochutnávka středověké kuchyně. Velmi zajímavý program zajistila skupina historického šermu Císařský regiment si celá škola vyzkoušela, jak by se lidé měli chovat za mimořádných událostí. Kromě teoretické přípravy si žáci mohli vyzkoušet první pomoc. Tradičně nám

18 pomohly maminky, zdravotní sestra na JIP a zdravotní sestra u záchranné služby. Pozvání přijali i zástupci Policie České republiky a Městské policie Votice. Ti upozornili děti na nebezpečí, která je mohou potkat v běžném životě, na nebezpečí na silnici. Všechny děti byly aktivně zapojeny do prezentace policistů i zdravotníků. Většina z nich prokázala, že by by si v různých mimořádných situacích dokázali docela dobře poradit žáci třetí třídy přespali ve škole, opékali špekáčky, uspořádali pohádkovou párty. Spaním ve škole se s prvním stupněm rozloučili žáci páté třídy. Tradiční Školní olympiáda se konala všichni se zápalem soutěžili za vydatné pomoci rodičů. První místa v každé kategorii byla odměněna dortem, na všechny ostatní čekaly drobné sladké odměny byl závěrečným setkáním ukončen projekt Dětská vlastivěda, který organizoval Mikroregion Džbány. Paní učitelka byla nespokojena s organizací akce i s přístupem pořadatelů. Setkání opustili předčasně. Pro děti i paní učitelku to bylo velké zklamání bylo vydáno vysvědčení. Žákům deváté třídy bylo slavnostně předáno v zasedací síni obecního úřadu za účasti pana starosty. ČERVENEC SRPEN 2014 Během prázdnin byly barevně vymalovány všechny prostory školy. K byl do funkce ředitele školy jmenován Mgr. Václav Nerad. Jmenování proběhlo na základě řádného konkurzu, který se konal Jeho zástupkyní byla jmenována dosavadní ředitelka školy Mgr. Jana Boršovská.

19

20 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ Škola se na podzim zúčastnila testování SCIO testování Stonožka pro 5. ročník. Třída jako celek byla v tomto on-line testu úspěšná z ČJ na 49%, z matematiky na 32% a ze všeobecných studijních předpokladů na 39%. Jarní testování NIQES škola připravila pro žáky 5. a 9. třídy. Po několika pokusech o pomoc ze strany provozovatele on-line testů se nakonec nepodařilo připravené testy z ČJ a M zobrazit. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST Naši žáci dvakrát do roka uklízejí park na náměstí. Udržují zeleň kolem kašny, záhony před oběma budovami školy. Děti sbírají i léčivé byliny. Školní družina vystupuje v domově seniorů a při různých příležitostech v obci. Děti recitují při vítání občánků. Pořádáme výstavy. V období adventu se konají setkání s veřejností, vše vrcholí Živým betlémem. Na náměstí stavíme dřevěný betlém, jeho základem byly figury představující svatou rodinu, tři krále, ovečky, jesle s hvězdou. Každý další rok přibudou nové figury. Betlém průběžně tvoří vychovatelky školní družiny s dětmi. Propagaci obce přispěly oslavy devadesáti let položení základního kamene měšťanské školy. Dramatický kroužek připravuje divadelní představení pro veřejnost. Děti dělají průvodce po naučné stezce Po stopách bitvy u Jankova pro oficiální návštěvy v obci i pro předem ohlášené turisty. Škola se pravidelně podílí na organizaci pochodu Po stopách bitvy u Jankova. Podařilo se nám obnovit tradici masopustních průvodů masek. Snažíme se do této činnosti zapojit i místní obyvatele. Ke spolupráci se přihlásili místní dobrovolní hasiči. Masopustní průvod se těší stále větší oblibě. Pravidelně se podílíme na výzdobě votické knihovny při příležitosti celostátního Týdne knihoven.

21 Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali ve velmi úspěšné akci Každý něco dokážeme, tentokrát se konala před Velikonocemi. SPOLUPRÁCE S LÉKAŘI Nikdy nebyla přerušena spolupráce s dětskou lékařkou ani se zubní lékařkou. Děti tedy mají zajištěny dvě preventivní zubní prohlídky ročně a následné ošetření. Rovněž dětská lékařka zve prostřednictvím školy na výroční prohlídky i očkování. Spolupracujeme s klinickým logopedem dr. Štěpánem, který pravidelně dvakrát ročně dojíždí do školy, provádí vyšetření a konzultuje případné nedostatky s logopedickými asistentkami. Pravidelně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Benešov a jejím odloučeným pracovištěm ve Vlašimi.

22 OSTATNÍ Po zápisu do první třídy se každých čtrnáct dní setkávala paní učitelka s budoucími prvňáčky a jejich maminkami. Děti se učily poznávat nejen svoje spolužáky, ale i nové prostředí třídu, školu, okolí školy, tělocvičnu, školní jídelnu. Do schůzek byly zařazovány didaktické hry se zaměřením na barvy, geometrické tvary, druhy ovoce a zeleniny, povolání, domácí zvířata atd. Ve škole funguje školní samospráva na prvním i na druhém stupni. Stále se snažíme motivovat žáky k aktivnějšímu podílu na práci školy. Rezervy v práci samosprávy se nám stále nedaří odstranit. Opět jsme podpořili Květinový den, podporu boje proti rakovině. Škola se zapojila do projektu Mikroregionu Džbány, který je zaměřen na poznávání a prezentaci blízkého okolí. Projekt nesplnil naše očekávání. Během školního roku se podařilo vybavit odpočinkovou místnost školní družiny novým nábytkem. V žákovské kuchyňce bylo položeno nové linoleum, vybudoval se přívod vody ke 3 pracovním místům, byly zakoupeny 3 kuchyňské linky a nový nábytek pro stolování žáků. Rozvedla se také elektřina ke všem pracovním místům a všem el. spotřebičům, byly zakoupeny vařiče a celá místnost byla nově vymalována. Novým krokem ke zkvalitnění výuky bylo zakoupení dvanácti ultrabooků s dotykovým displejem. Byla tím vytvořena mobilní počítačová pracovna s Wifi připojením k internetu, která bude využívána nejen k výuce, ale také pro ověření znalostí žáků v on-line testech.

23 Výroční zpráva o činnosti školní družiny 2013/2014 V tomto školním roce navštěvovalo ŠD šedesát žáků, nabídli jsme jim výběr ze tří kroužků. Do jejich činnosti se žáci rádi zapojili. Kroužek dovedných rukou jim umožnil seznámení s různými druhy materiálů, s různými technikami jejich zpracování. Vyrobili si dárečky pro své blízké a kamarády, ostatními výrobky jsme vyzdobili školní družinu a budovu školy. Počítačový kroužek nabídl dětem osvojení základních dovedností práce na počítači. Pohybově dramatický kroužek poskytl žákům různé pohybové aktivity. Cvičili na nářadí, hráli míčové hry, seznámili se se základními tanečními kroky, dramatizovali pohádky. Ve druhé polovině školního roku jsme se věnovali nácviku programu na závěrečnou besídku. Přehled práce školní družiny po měsících Září V měsíci září jsme vyráželi do lesa na houby, vraceli jsme se vždy s mizivým úlovkem, ale bohatší o nová dobrodružství. Tradičně proběhla na fotbalovém hřišti naše oblíbená Drakiáda. Účast byla hojná, ale vítězství patřilo tradičně nejšikovnějšímu drakovi. Říjen Hráli jsme šipkovanou, četli jsme si pohádky, děti je s nadšením dramatizovaly. Listopad Na módní přehlídce se účastníci předvedli v kostýmech v podzimních barvách, zatančili si, zasoutěžili a za své výkony dostali sladkou odměnu. Prosinec Družinu provoněla vůně perníčků, které jsme si napekli, nazdobili a poté i snědli. Pod vánočním stromečkem byla spousta nových her, stavebnice, kočárek, panenka a míč. Děti si pochutnaly na vánočním cukroví a předvánoční čas si zpříjemnily poslechem koled.

24 Leden Leden je čas plesové sezóny. I ve školní družině se tančilo. Na družinový ples se všichni dostavili ve slavnostním oblečení. Nechybělo občerstvení, bohatá tombola a odpolední překvapení. Únor V únoru proběhla soutěž o nejoblíbenějšího plyšového miláčka. Družina se také zúčastnila příprav na masopustní průvod i samotného průvodu. Relaxační místnost v družině byla vybavena novým barevným nábytkem, novou sedací soupravou, byly zakoupeny nové záclony, sedací vaky a matrace. Místo umyvadla byl instalován nerezový dvojdřez. Květen V květnu se konal turnaj ve vybíjené a honba za pokladem. S největším ohlasem se setkal piknik v přírodě, děti si připravily do košíků občerstvení a s dekou vyrazily do přírody, kde strávily pohodové odpoledne. Červen Červen byl věnován přípravě závěrečné besídky. Děti se podílely i na tvorbě kostýmů a kulis. Besídkou se rozloučily s končícím školním rokem. Představení mělo u diváků úspěch. Všichni tak mohli spokojeně odejít na prázdniny.

25 Výroční zpráva o činnosti MŠ 2013/2014 Charakteristika školy Název: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov příspěvková organizace Na Náměstí Jankov Zřizovatel školy: Obecní úřad Jankov Ředitel školy: Mgr. Jana Boršovská Provoz školy: 6.15 hod hod. Počet tříd: 2 (Sluníčka a Hvězdičky) Skladba tříd: Sluníčka starší děti, Hvězdičky mladší děti Počty dětí v obou třídách: 48 Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo v září do MŠ 48 dětí. K zápisu přišlo 15 dětí, všem dětem bylo vyhověno a byly přijaté do MŠ. V září nenastoupí čtyři děti a místo nich jsou přijaté jiné čtyři děti. K 12. měsíci 2013 byl odhlášen R. Kubička, místo něj byla přijata V. Dvořáková. K byl odhlášen P. Dvořák, místo něj se přijala V. Zemanová. Mateřská škola je kompletně dostavěna, vybavena novým nábytkem, je moc krásná a všem se nám v ní líbí. Děti jsou rozděleny podle věku. K zápisu, který proběhl v březnu, přišlo 13 dětí, z toho nebylo vyhověno 1 dítěti z důvodu léčby. Celkový stav na konci školního roku je 48 dětí. Počet dětí podle obcí Bedřichovice... 2 Broumovice... 1 Budenín... 1 Bystřice... 1 Čestín... 1 Čeňovice... 1 Jankov Jitra... 2 Jiřetice... 1 Kaliště... 1 Královna... 1 Louňovice pod Blaníkem... 1 Neustupov... 2 Odlochovice... 3 Ouběnice... 1 Pičín... 7 Podlesí Poříčí... 1 Ratměřice... 1 Votice Vlčkovice Vrchotovy Janovice... 1 Zvěstov... 1

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace IČO : 70983119 TEL: 482 317 963 e-mail : zsdonin@tiscali.cz webové stránky:www.skoly.net VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007

Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 se zařadila mezi 100 nejlepších firem České republiky 2007 Strana 1 (celkem 59) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 Základní škola Hýskov, okres Beroun www.zshyskov.cz Výroční zpráva o činnosti školy. 2013/2014 (podle Zákona č. 561/ 2004 Sb. 10 odst.3, podle vyhlášky č. 15 / 2005 Sb. 7,odst.1) Č.j. 05 /2014 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více