Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2014

2 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí Jankov IČO: Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Na Náměstí Jankov IČ: Tel.: REDIZO: Součásti školy: Základní škola IZO: Mateřská škola IZO: Školní družina IZO: Školní jídelna IZO:

3 OBSAH: 1) Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013/2014 2) Seznam žáků ZŠ 3) Činnost školní družiny 2013/2014 4) Činnost mateřské školy 2013/2014 5) Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Jankov ) Výroční zpráva o podávání informací 2013

4 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2013/2014 I. Charakteristika školy Ve školním roce 2014/2015 zahájilo školní docházku 135 žáků. Průměrný počet žáků na jednu třídu byl 14 žáků. Na konci roku školu navštěvovalo 132 žáků. Tab. č. 1 Počet žáků podle ročníků a obcí Ročník: 1.r. 2.r 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. celkem Bedřichovice Čečkov Hrzín Jankov Jankovská Lhota 1 1 Jiřetice Kaliště 1 1 Královna Libouň Louňovice Mysletice Nosákov Odlochovice Otradovice 1 1 Pičín Poříčí nad Sázavou 1 1 Ratměřice Roudný Skrýšov Strženec 1 1 Vojslavice Votice Votice-Amerika Zvěstov Celkem žáků v ročníku I. stupeň 79 žáků a II. stupeň 56 žáků II. Učební plány Ve všech ročnících jsme vyučovali podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola základ života. Od školního roku 2011/2012 je jeden žák čtvrté třídy vzděláván podle přílohy RVP ŠVP LMR. Školní vzdělávací program je nazván Kubík.

5 Od začátku školního roku 2013/2014 nastoupila na školu vysokoškolsky vzdělaná absolventka jazykové školy Zdeňka Robertson. Převzala výuku angličtiny ve většině tříd. V šesté třídě vyučovala angličtinu paní učitelka Chmůrová a v osmé ředitelka školy Jana Boršovská. Paní učitelka Kouklíková, provdaná Macešková, která má kvalifikaci pro první stupeň, se stala třídní učitelkou první třídy. Do čtvrté třídy jsme přijali žáka, který potřeboval asistenta pedagoga, z toho důvodu jsme přijali slečnu Lucii Kramperovou. Ještě ve školním roce 2013/2014 začala studovat speciální pedagogiku na vysoké škole. Ke změně došlo i ve školní družině, ze školy odešla vedoucí vychovatelka Radka Neradová, na její místo nastoupila Jana Kolářová, která se zároveň věnovala žákům se speciálními potřebami. K 30. červnu 2014 rada Obce Jankov vypsala výběrové řízení na funkci ředitele školy. Dosavadní ředitelka se do konkurzu nepřihlásila. Ve výběrovém řízení zvítězil zástupce ředitelky školy Mgr. Václav Nerad. Od 1. srpna 2014 byl jmenován ředitelem školy. Jako svou zástupkyni jmenoval Mgr. Janu Boršovskou. Tab.č. 2 Přehled kvalifikace pedagogických pracovníků Jméno Vzdělání Kvalifikace Boršovská VŠ Ano Feřteková VŠ Ano Chmůrová VŠ Ano Macešková VŠ Ano Sochůrková VŠ Ano Jarešová VŠ Ano Kolářová O. VŠ Ano Vosátková VŠ Ano Nerad VŠ Ano Kolářová J. SŠ Ano Holubová SŠ Ne Kramperová SŠ Ano Dusilová VŠ Ano Robertson VŠ Ano Plačková VŠ Ano Peroutková SŠ Ne Kolářová J. SŠ Ano ( ŠD ) Kramperová SŠ Ano ( ŠD ) Kratochvílová SŠ Ano ( ŠD ) Burdová SŠ Ano ( MŠ ) Havířová SŠ Ano ( MŠ ) Topinková SŠ Ne ( MŠ ) Procentuální zastoupení kvalifikovaných a nekvalifikovaných učitelů v ZŠ Jankov: Kvalifikovaní ZŠ: 88% Nekvalifikovaní ZŠ: 12%

6 IV. Výsledky vzdělávání Tab.č. 4 Přehled prospěchu žáků na konci školního roku 2013/ stupeň Třída Vyznamenání z toho samé 1 Dostatečně Neprospěl Celkem 1. st U jednoho žáka bylo uděleno kombinované hodnocení. 2. stupeň Třída Vyznamenání z toho samé 1 Dostatečně Neprospěl Celkem 2. st Tab.č. 5 Umístění vycházejících žáků Poř.číslo žáka Třída Škola, obor 901 IX. SZeŠ Benešov; chov koní 902 IX. SPŠ Benešov; mechatronik 903 IX. OA Vlašim, ekonomické lyceum 904 IX. ISST Benešov; automechanik 905 IX. SOŠ Benešov; sociálně správní činnost 906 IX. SOŠ Benešov; veřejnosprávní činnost 907 IX. ISST Benešov; elektrikář 908 IX. OA Vlašim; podnikání 909 IX. SZdr.Š Benešov; asistent zubního technika 910 IX. SPŠ textilní Praha; oděvní návrhářství 911 IX. Gymnázium Benešov 912 IX. SOU zámek Vlašim; kuchař - číšník 913 IX. SZeŠ Benešov; PET specialista 914 IX. SZeŠ Benešov; mechanizace v zemědělství 801 VIII. SOU stavební Benešov; aranžerka V. Inspekce Ve školním roce 2013/2014 ve škole inspekce neproběhla.

7 VI. Mimoškolní aktivity Tab.č. 6 Zájmové kroužky Název: Vedoucí kroužku: 1 Zdravotnický kr.-ml. R.Topinková 2 Zdravotnický kr.-st. R.Topinková 3 Košíková V. Nerad 4 Volejbal I. Chmůrová 5 Tvoření Učitelé ZŠ 6 Zpíváme pro radost J. Plačková 7 Hasičský kr.-ml. P. Halaška 8 Hasičský kr.-ml. L. Škramlíková 9 Pohybově dramatický - družina J. Kolářová 10 Dovedné ruce - družina R. Neradová 11 Počítače - družina H. Kratochvílová 12 Vaření H. Wittnerová 13 Čtenářský kroužek L. Macešková 14 Dramatický kroužek O.Kolářová Náprava čtení a psaní J. Kolářová Logopedie J. Peroutková Logopedie -MŠ J. Holubová Logopedie J. Holubová Ve školním roce 2013/2014 se znovu rozběhla výuka zdravotní tělesné výchovy. Výuku vedla paní učitelka Plačková, která má kvalifikaci. Kvalifikaci logopedického asistenta mají dvě učitelky a obě jsou vytížené. Za dětmi docházejí i do mateřské školy. Dále probíhala spolupráce s PhDr. Josefem Štěpánem, který provedl diagnostiku dětí mateřské školy a konzultoval činnost našich logopedických asistentek. Tab.č. 7 Ostatní pravidelné školní aktivity Měsíc: Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Duben Květen Název: Týden zdraví Zdravé zuby Zubní prevence Zelený kříž Drakiáda Týden knihoven Sběratelská výstava Zubní prevence Zelený kříž Mikuláš Vánoční jarmark Živý betlém Zvyky LVK Setkání sběratelů poštovních známek Den Země Čarodějnice MŠ Čarodějnice 1.st. Dopravní závod

8 Červen Den dětí Školní olympiáda pochod Po stopách bitvy u Jankova Tab. č. 8 Účast a umístění v soutěžích Název soutěže: Soutěžící: Umístění: Atletická všestrannost Votice Alexej Křiváček 3. místo v oblastní soutěži podzim 2013 Atletická všestrannost Votice Viktor Liška 3. místo v oblastní soutěži podzim 2013 Atletická všestrannost Votice Tadeáš Havlíček 2. místo v oblastní soutěži podzim 2013 Sálová kopaná Benešov Chlapci 2.stupeň 3. místo McDonald s Cup 2013/2014 Chlapci 2.stupeň 9. místo Atletická všestrannost Votice jaro 2014 Matěj Lupač 2. místo v oblastní soutěži

9 Přehled všech aktivit školy po jednotlivých měsících SRPEN Během prázdnin proběhly pravidelné údržbářské a úklidové práce. ZÁŘÍ 2. září byl za účasti pana starosty slavnostně zahájen nový školní rok. Pan starosta spolu s ředitelkou školy slavnostně šerpovali prvňáčky. Nadále pokračovala spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem Mnichovo Hradiště. Školu žáky prvního stupně Drakiádu se soutěží o nejkrásnějšího draka se konala schůzka rodičů a žáků šesté třídy s vyučujícími. Rodiče i žáci byli seznámeni se změnami, které souvisejí s přechodem na druhý stupeň navštívili žáci šesté třídy v rámci Týdne knihoven votickou knihovnu. Besedovali s knihovnicí, která pro ně připravila literární kvízy, četli si úryvky z knihy Chaloupka na vršku, odpovídali na otázky. opět navštívil PhDr. Josef Štěpán, koordinátor logopedické péče pro Středočeský kraj. Dr. Štěpán a Mgr. Pacltová provedli logopedická vyšetření v mateřské škole, výsledky předali logopedickým asistentkám proběhly ve Voticích atletické závody žáků prvního stupně. Naši žáci získali jedno druhé a dvě třetí místa uspořádala školní družina pro

10 ŘÍJEN vyjeli žáci prvního stupně na exkurzi do přírodního muzea BOTANICUS ve vesničce Ostrá. Všichni si zde mohli vyzkoušet různá řemesla, například výrobu svíček, mýdel, ručního papíru, Vesničkou děti provedl průvodce, během prohlídky se mohli žáci občerstvit. Děti byly spokojené byli žáci druhé třídy na Městském úřadu ve Voticích za účasti knihovnic a zástupců MKC pasováni na čtenáře. Toto je již tradiční akce Městské knihovny Votice u příležitosti každoročního Týdne knihoven přespala čtvrtá třída ve škole, navštívili žáci třetí třídy knihovnu ve Voticích. Paní knihovnice pro ně připravila kvíz hledání pokladu, četla jim úryvky z knih. Městskou knihovnu Votice postupně navštívily všechny třídy prvního i druhého stupně, pro všechny byl připraven zajímavý program se soutěžemi se uskutečnila celoškolní akce sběru starého papíru a PET lahví navštívili žáci prvního stupně divadelní představení Povídejte si, děti ve Vlašimi. Představení nebylo učitelkami hodnoceno kladně, děti nedostaly slíbené dárky. Úroveň představení neodpovídala propagaci proběhla schůzka s rodiči žáků deváté třídy věnovaná volbě povolání. Byli přítomni hosté ze SOŠ a SOU Zámek Vlašim a ze SPŠ Vlašim. Rodičům byly předány informace o možnosti dalšího studia dětí. Také byli poučeni, jak mají správně vyplnit přihlášku ke studiu se ve školní družině uskutečnila cesta za pokladem. LISTOPAD se uskutečnila beseda pro žáky druhého stupně Bezpečný internet. Děti vyslechly z úst odborníků informace o možných nástrahách internetové komunikace. Dostaly kontakty, kam se mohou v případě potíží obrátit se uskutečnila druhá schůzka s rodiči žáků deváté třídy. Zúčastnili se ti, kteří nemohli přijít v prvním termínu.

11 proběhl tradiční úklid parku, náměstí a prostor před oběma budovami žáci druhého stupně zhlédli divadelní představení Čtyři vraždy stačí, drahoušku v Žižkovském divadle Járy Cimrmana žáci osmé třídy se svou třídní učitelkou přespali ve škole, odpoledne vyplnily společenské hry, večer si všichni připravili společnou večeři a sledovali filmy v Benešově proběhla přehlídka středních škol. Se žáky deváté třídy se jí zúčastnila výchovná poradkyně. Akce se konala bez praktických ukázek. Nezúčastnily se jí žádné školy mimo region. Paní učitelka ji hodnotila neutrálně proběhlo školní kolo DěO, kterého se zúčastnilo deset žáků osmé a deváté třídy. Vítěz postoupil do okresního kola žáci osmé a deváté třídy navštívili výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Na výstavu jezdí škola každé dva roky. V tomto roce měla výstava vyšší úroveň než v minulých letech se žáci sedmé třídy rozloučili při spaní ve škole s dvojčaty, která se stěhují. Program si děti zařídily samy se uskutečnily adventní dílničky ve všech třídách. Děti chystaly výrobky na jarmark, který jsme uspořádali na začátku adventu. Jarmark se konal Doprovodnou akcí byla tradiční kavárna. Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit adventní věnce, různé ozdoby na vánoční stromeček i dekorace pro vánoční výzdobu. V prodeji byl i nový školní kalendář. Akce se zúčastnil velký počet rodičů, bývalých žáků i občanů Jankova, sousedních obcí a Votic. PROSINEC zhlédli žáci prvního stupně divadelní představení Vánoční příběh v Divadle v Kamenici. Představení bylo hodnoceno velmi dobře.

12 proběhla exkurze osmé třídy s paní učitelkou Sochůrkovou k programu finanční gramotnosti Dluhy, úpis čertovi. Akce proběhla na SOU Zámek, součástí byla prohlídka prostor školy a návštěva České spořitelny. Paní učitelka i žáci vše hodnotili velmi kladně uspořádali žáci deváté třídy mikulášskou nadílku pro mateřskou školu a žáky první až třetí třídy se žáci druhého stupně zúčastnili exkurze do muzea Škoda Mladá Boleslav. V rámci exkurze si prohlédli nejen muzeum, ale navštívili též areál závodu. Viděli, jak se kompletují motory, převodovky, jak se lisují karoserie vozů. Prohlídka továrny sklidila u žáků velký úspěch, vzpomínají na ni. Zapamatovali si řadu zajímavých a překvapujících informací. Na začátku školního roku se naše škola zapojila do projektu Mikroregionu Džbány Dětská vlastivěda se konala další schůzka k tomuto projektu. Učitelky jej hodnotily jako velmi časově náročný a pro čtvrtý ročník obtížný. Závěrečné setkání se konalo v červnu. Děti měly představit výsledky své práce. Část jejich snažení vzala za své již při převozu panelů do Bystřice. do parku, a zazpívali koledy. Živý betlém byl hojně navštíven. Pořadatelé je převáželi na otevřeném vozíku za deště. Organizace v Bystřici také vázla, děti nedostaly slíbené teplé jídlo. Paní učitelka také přístup pořadatelů nehodnotila příliš kladně od čtrnácti hodin byla otevřena tradiční školní kavárna, návštěvníci si mohli pochutnat na různých vánočních dobrotách, vyzkoušeli si vánoční zvyky (rozkrajování jablek, házení střevícem, lití olova ). V sedmnáct hodin žáci sehráli tradiční Živý betlém, pro tento rok přesunutý

13 LEDEN se žáci deváté třídy zúčastnili exkurze na Úřad práce v Benešově. Paní výchovná poradkyně nehodnotila exkurzi příliš kladně, vše proběhlo příliš rychle, velký přínos pro žáky neměla se konal zápis do první třídy. Zápisu se zúčastnila budoucí třídní učitelka první třídy, výchovná poradkyně, ředitelka školy, zástupce ředitelky školy a logopedická asistentka. Zapsali jsme 19 žáků, z toho zákonní zástupci čtyř z nich požádali o odklad povinné školní docházky. Žádostem bylo vyhověno. K se do první třídy přihlásili ještě dva noví žáci, nastoupilo tedy sedmnáct žáků. U zápisu tradičně pomáhali žáci páté a deváté třídy. Před zápisem se konal týden otevřených dveří. Rodiče i další zájemci o dění ve škole se mohli podívat do kterékoli třídy, zúčastnit se výuky, prohlédnout si prostory školy se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády, konalo se na benešovském gymnáziu, zúčastnila se žákyně osmé třídy Iveta Žáková. V lednu začala organizace plaveckého výcviku. ÚNOR se uskutečnila beseda s mykologem panem Malým, byla velmi zajímavá. Děti se aktivně zapojily do diskuze, dostávaly hádanky, za správné odpovědi malou pozornost. Mykolog ukázal žákům houby, které rostou v lese v únoru. Předal jim cenné rady o sbírání

14 hub, upozornil na nejnebezpečnější houby, které u nás rostou. Děti dokázaly, že mají o houbách poměrně dobré povědomí čtvrtá třída přespala ve škole. Program byl tradiční odpolední hry, příprava večeře, pohádka, večerka, ranní hygiena a snídaně se ve spolupráci s dobrovolnými hasiči konal masopustní průvod masek obcí. Celá akce trvala od hod. asi do hod. Zúčastnilo se asi šedesát masek. Masopustní veselí bylo zakončeno v sále OÚ rejem masek. Úvodní slovo pronesl pan starosta, odevzdal maskám symbolický klíč od vesnice, poučil je, že nesmějí udělat žádnou škodu. Průvod provázeli tři hudebníci z Velíše. BŘEZEN v rámci projektu Dětská vlastivěda navštívila naši čtvrtou třídu IV. B ze ZŠ Votice. Čtvrtá třída si pro votické žáky připravila program, na předem připravené trase hledali ukryté úkoly a plnili je, prohlédli si školu, tělocvičnu, hřiště, byli na obědě ve školní jídelně navštívily školu knihovnice z votické knihovny. Tentokrát se beseda na prvním stupni nesetkala s velkým ohlasem. Některé učitelky ji hodnotily jako nezáživnou, děti byly nepozorné oplatili žáci čtvrté třídy návštěvu IV. B z Votic. Také votičtí spolužáci těm jankovským připravili zajímavý program. Naše děti si prohlédly Základní školu Votice, vystoupily na rozhlednu, prohlédly si františkánský klášter se konala exkurze žáků prvního stupně do muzea v Jílovém u Prahy, žáci zhlédli velikonoční výstavu a prohlédli si štolu Halíře. Prohlídka se dětem velmi líbila ve Studiu Ypsilon zhlédli žáci druhého stupně interaktivní představení Teatromat, při kterém mohli svým hlasováním ovlivňovat příběh Aleny z Českých Budějovic. Ta se vypravila do Prahy na konkurz do divadla. Představení bylo jiné, než jsou žáci zvyklí, proto se setkalo s různým hodnocením od ryze kladného přes neutrální až po záporné. DUBEN se žáci čtvrté třídy seznámili s prací kronikáře. Prohlédli si také obecní kroniky, se svou prací je seznámila kronikářka obce vyjeli žáci prvního stupně do Kamenice, kde zhlédli divadelní představení Velikonoční příběh se v naší škole konal již třetí ročník celostátní akce Noc s Andersenem. Počet účastníků převýšil předchozí ročníky. Zúčastnili se žáci první až čtvrté třídy a dvanáct žáků druhého stupně. Děti na druhém stupni vymýšlely, nacvičily a předvedly vlastní loutkové divadlo. Byla pro ně připravena literární hra cesta za pokladem, žáci ve skupinkách řešili literární kvízy a

15 odpovídali na otázky. Akce měla u všech zúčastněných velký úspěch, všichni se zájmem pracovali a večer si užili se konala již tradiční a úspěšná akce Každý něco dokážeme. Dílny byly zaměřeny na velikonoční výrobky. Otevřena byla také školní kavárna. Účastníci si mohli zkusit odrátování vajec, pletení pomlázek, malování na sklo, zdobení perníčků, zdobení kraslic různými technikami. Odpoledne se zúčastnil velký počet návštěvníků, dílny byly neustále naplněné. Spokojeni byli organizátoři i zúčastnění se v Benešově konal turnaj v malé kopané McDonald s Cup. Zúčastnili se ho žáci první až třetí třídy pod vedením místopředsedy Klubu rodičů. Den Země proběhl v jednotlivých ročnících třídními akcemi. KVĚTEN proběhl ve škole hudební program pro první stupeň Keltové. Téma děti příliš nenadchlo. Ve stejný den se konal program pro druhý stupeň - Muzikál. Ten byl hodnocen kladně. Žáci byli seznámeni s historií muzikálu, poslechli si hudební ukázky byl uspořádán projektový den Školství. Projektu se zúčastnili všichni žáci i učitelé. Někteří přišli do školy v dobovém oblečení, při vyučování byly používány staré školní pomůcky. Za prohřešky chvilku děti klečely na hrachu, paní učitelky symbolicky přinesly do třídy rákosku. O přestávce bylo možno ochutnat rozlévané mléko a chleba se sádlem. Během velké přestávky žáci korzovali, při pozdravu se klaněli. Den se všem zamlouval, zvláště mladším dětem. S velkým ohlasem se setkalo vyprávění pamětníků, mnohdy byl problém pro velký zájem dětí besedu ukončit. Vyučující si také užili. Chtějí akci zopakovat se škola zapojila do čtrnáctého ročníku Českého dne proti rakovině. Dvě dívky z osmé třídy v doprovodu paní učitelky nabízely zaměstnancům školy a místním občanům žluté kvítky měsíčku.

16 se uskutečnily oslavy školství v Jankově. V roce 2014 uplynulo devadesát let od položení základního kamene Měšťanské školy v Jankově a tři sta jedenáct let od první zmínky o školství v Jankově. V současné době je to budova základní školy. Oslavy byly zahájeny v deset hodin za účasti pana starosty. Úvodní slovo pronesl zástupce ředitelky Mgr. Václav Nerad, ředitelka školy se oslav nezúčastnila z důvodu pooperační léčby v lázních. Účastníci si mohli prohlédnout veškeré prostory školy, učebny, pracovny, tělocvičnu, školní družinu, jídelnu, mateřskou školu a její zahradu. Zhlédli projekci fotografií a videí, mohli si vyzkoušet opisování textu pomocí násadky na pero. Na chodbách byla instalována výstava starých učebních pomůcek. Všichni se mohli občerstvit ve školní kavárně. V budově číslo 10, kde je umístěna školní jídelna, mateřská škola a v prvním patře ve dvou místnostech Výstavní síň bitvy u Jankova, jsme vybavili další místnost jako starou školní třídu. Na chodbách byla instalována výstava fotografií školních tříd a fotokopií zápisů ze školních kronik. Návštěvníci si mohli zakoupit oběd ve školní jídelně. Součástí oslav bylo divadelní představení Ledová kletba podle scénáře naší bývalé žákyně Kristýny Topinkové. Od patnácti hodin se konal v rámci oslav Šustův běh. Chtěli jsme tak připomenout památku rybníkáře Josefa Šusty, našeho slavného rodáka. Běhu na pět kilometrů se zúčastnilo více než devadesát běžců. Všichni účastníci získali pamětní medaile, první tři dostali kapra od sponzora Společnost Líšno a.s. Dalších sedm kaprů dostali účastnici na základě losování registračních čísel. Šustův

17 běh budeme pro velký zájem a úspěch každoročně opakovat. Po celý den v kašně na náměstí plavaly různé druhy ryb. Oslavy se setkaly s velkým úspěchem. Přijelo hodně bývalých žáků i učitelů. ČERVEN předvedli žáci dramatického kroužku představení Ledová kletba žákům prvního stupně se konaly školní výlety. První stupeň vyjel do Tábora. Děti navštívily táborské podzemí (muzeum strašidel) a husitské slavnosti v Housově mlýně. Obojí bylo hezkým zážitkem pro děti i učitelky. Druhý stupeň si prohlédl ZOO v Plzni a zdejší Dinopark se žáci prvního stupně zúčastnili lehkoatletických závodů Atletická všestrannost ve Voticích. Škola získala jedno druhé místo proběhl každoroční pochod Po stopách bitvy u Jankova. Na organizaci se tradičně podíleli zaměstnanci školy i žáci. V parku na náměstí se konal doprovodný program ukázky bojového umění a výzbroje armády17. století, ochutnávka středověké kuchyně. Velmi zajímavý program zajistila skupina historického šermu Císařský regiment si celá škola vyzkoušela, jak by se lidé měli chovat za mimořádných událostí. Kromě teoretické přípravy si žáci mohli vyzkoušet první pomoc. Tradičně nám

18 pomohly maminky, zdravotní sestra na JIP a zdravotní sestra u záchranné služby. Pozvání přijali i zástupci Policie České republiky a Městské policie Votice. Ti upozornili děti na nebezpečí, která je mohou potkat v běžném životě, na nebezpečí na silnici. Všechny děti byly aktivně zapojeny do prezentace policistů i zdravotníků. Většina z nich prokázala, že by by si v různých mimořádných situacích dokázali docela dobře poradit žáci třetí třídy přespali ve škole, opékali špekáčky, uspořádali pohádkovou párty. Spaním ve škole se s prvním stupněm rozloučili žáci páté třídy. Tradiční Školní olympiáda se konala všichni se zápalem soutěžili za vydatné pomoci rodičů. První místa v každé kategorii byla odměněna dortem, na všechny ostatní čekaly drobné sladké odměny byl závěrečným setkáním ukončen projekt Dětská vlastivěda, který organizoval Mikroregion Džbány. Paní učitelka byla nespokojena s organizací akce i s přístupem pořadatelů. Setkání opustili předčasně. Pro děti i paní učitelku to bylo velké zklamání bylo vydáno vysvědčení. Žákům deváté třídy bylo slavnostně předáno v zasedací síni obecního úřadu za účasti pana starosty. ČERVENEC SRPEN 2014 Během prázdnin byly barevně vymalovány všechny prostory školy. K byl do funkce ředitele školy jmenován Mgr. Václav Nerad. Jmenování proběhlo na základě řádného konkurzu, který se konal Jeho zástupkyní byla jmenována dosavadní ředitelka školy Mgr. Jana Boršovská.

19

20 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ Škola se na podzim zúčastnila testování SCIO testování Stonožka pro 5. ročník. Třída jako celek byla v tomto on-line testu úspěšná z ČJ na 49%, z matematiky na 32% a ze všeobecných studijních předpokladů na 39%. Jarní testování NIQES škola připravila pro žáky 5. a 9. třídy. Po několika pokusech o pomoc ze strany provozovatele on-line testů se nakonec nepodařilo připravené testy z ČJ a M zobrazit. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST Naši žáci dvakrát do roka uklízejí park na náměstí. Udržují zeleň kolem kašny, záhony před oběma budovami školy. Děti sbírají i léčivé byliny. Školní družina vystupuje v domově seniorů a při různých příležitostech v obci. Děti recitují při vítání občánků. Pořádáme výstavy. V období adventu se konají setkání s veřejností, vše vrcholí Živým betlémem. Na náměstí stavíme dřevěný betlém, jeho základem byly figury představující svatou rodinu, tři krále, ovečky, jesle s hvězdou. Každý další rok přibudou nové figury. Betlém průběžně tvoří vychovatelky školní družiny s dětmi. Propagaci obce přispěly oslavy devadesáti let položení základního kamene měšťanské školy. Dramatický kroužek připravuje divadelní představení pro veřejnost. Děti dělají průvodce po naučné stezce Po stopách bitvy u Jankova pro oficiální návštěvy v obci i pro předem ohlášené turisty. Škola se pravidelně podílí na organizaci pochodu Po stopách bitvy u Jankova. Podařilo se nám obnovit tradici masopustních průvodů masek. Snažíme se do této činnosti zapojit i místní obyvatele. Ke spolupráci se přihlásili místní dobrovolní hasiči. Masopustní průvod se těší stále větší oblibě. Pravidelně se podílíme na výzdobě votické knihovny při příležitosti celostátního Týdne knihoven.

21 Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali ve velmi úspěšné akci Každý něco dokážeme, tentokrát se konala před Velikonocemi. SPOLUPRÁCE S LÉKAŘI Nikdy nebyla přerušena spolupráce s dětskou lékařkou ani se zubní lékařkou. Děti tedy mají zajištěny dvě preventivní zubní prohlídky ročně a následné ošetření. Rovněž dětská lékařka zve prostřednictvím školy na výroční prohlídky i očkování. Spolupracujeme s klinickým logopedem dr. Štěpánem, který pravidelně dvakrát ročně dojíždí do školy, provádí vyšetření a konzultuje případné nedostatky s logopedickými asistentkami. Pravidelně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Benešov a jejím odloučeným pracovištěm ve Vlašimi.

22 OSTATNÍ Po zápisu do první třídy se každých čtrnáct dní setkávala paní učitelka s budoucími prvňáčky a jejich maminkami. Děti se učily poznávat nejen svoje spolužáky, ale i nové prostředí třídu, školu, okolí školy, tělocvičnu, školní jídelnu. Do schůzek byly zařazovány didaktické hry se zaměřením na barvy, geometrické tvary, druhy ovoce a zeleniny, povolání, domácí zvířata atd. Ve škole funguje školní samospráva na prvním i na druhém stupni. Stále se snažíme motivovat žáky k aktivnějšímu podílu na práci školy. Rezervy v práci samosprávy se nám stále nedaří odstranit. Opět jsme podpořili Květinový den, podporu boje proti rakovině. Škola se zapojila do projektu Mikroregionu Džbány, který je zaměřen na poznávání a prezentaci blízkého okolí. Projekt nesplnil naše očekávání. Během školního roku se podařilo vybavit odpočinkovou místnost školní družiny novým nábytkem. V žákovské kuchyňce bylo položeno nové linoleum, vybudoval se přívod vody ke 3 pracovním místům, byly zakoupeny 3 kuchyňské linky a nový nábytek pro stolování žáků. Rozvedla se také elektřina ke všem pracovním místům a všem el. spotřebičům, byly zakoupeny vařiče a celá místnost byla nově vymalována. Novým krokem ke zkvalitnění výuky bylo zakoupení dvanácti ultrabooků s dotykovým displejem. Byla tím vytvořena mobilní počítačová pracovna s Wifi připojením k internetu, která bude využívána nejen k výuce, ale také pro ověření znalostí žáků v on-line testech.

23 Výroční zpráva o činnosti školní družiny 2013/2014 V tomto školním roce navštěvovalo ŠD šedesát žáků, nabídli jsme jim výběr ze tří kroužků. Do jejich činnosti se žáci rádi zapojili. Kroužek dovedných rukou jim umožnil seznámení s různými druhy materiálů, s různými technikami jejich zpracování. Vyrobili si dárečky pro své blízké a kamarády, ostatními výrobky jsme vyzdobili školní družinu a budovu školy. Počítačový kroužek nabídl dětem osvojení základních dovedností práce na počítači. Pohybově dramatický kroužek poskytl žákům různé pohybové aktivity. Cvičili na nářadí, hráli míčové hry, seznámili se se základními tanečními kroky, dramatizovali pohádky. Ve druhé polovině školního roku jsme se věnovali nácviku programu na závěrečnou besídku. Přehled práce školní družiny po měsících Září V měsíci září jsme vyráželi do lesa na houby, vraceli jsme se vždy s mizivým úlovkem, ale bohatší o nová dobrodružství. Tradičně proběhla na fotbalovém hřišti naše oblíbená Drakiáda. Účast byla hojná, ale vítězství patřilo tradičně nejšikovnějšímu drakovi. Říjen Hráli jsme šipkovanou, četli jsme si pohádky, děti je s nadšením dramatizovaly. Listopad Na módní přehlídce se účastníci předvedli v kostýmech v podzimních barvách, zatančili si, zasoutěžili a za své výkony dostali sladkou odměnu. Prosinec Družinu provoněla vůně perníčků, které jsme si napekli, nazdobili a poté i snědli. Pod vánočním stromečkem byla spousta nových her, stavebnice, kočárek, panenka a míč. Děti si pochutnaly na vánočním cukroví a předvánoční čas si zpříjemnily poslechem koled.

24 Leden Leden je čas plesové sezóny. I ve školní družině se tančilo. Na družinový ples se všichni dostavili ve slavnostním oblečení. Nechybělo občerstvení, bohatá tombola a odpolední překvapení. Únor V únoru proběhla soutěž o nejoblíbenějšího plyšového miláčka. Družina se také zúčastnila příprav na masopustní průvod i samotného průvodu. Relaxační místnost v družině byla vybavena novým barevným nábytkem, novou sedací soupravou, byly zakoupeny nové záclony, sedací vaky a matrace. Místo umyvadla byl instalován nerezový dvojdřez. Květen V květnu se konal turnaj ve vybíjené a honba za pokladem. S největším ohlasem se setkal piknik v přírodě, děti si připravily do košíků občerstvení a s dekou vyrazily do přírody, kde strávily pohodové odpoledne. Červen Červen byl věnován přípravě závěrečné besídky. Děti se podílely i na tvorbě kostýmů a kulis. Besídkou se rozloučily s končícím školním rokem. Představení mělo u diváků úspěch. Všichni tak mohli spokojeně odejít na prázdniny.

25 Výroční zpráva o činnosti MŠ 2013/2014 Charakteristika školy Název: Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov příspěvková organizace Na Náměstí Jankov Zřizovatel školy: Obecní úřad Jankov Ředitel školy: Mgr. Jana Boršovská Provoz školy: 6.15 hod hod. Počet tříd: 2 (Sluníčka a Hvězdičky) Skladba tříd: Sluníčka starší děti, Hvězdičky mladší děti Počty dětí v obou třídách: 48 Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo v září do MŠ 48 dětí. K zápisu přišlo 15 dětí, všem dětem bylo vyhověno a byly přijaté do MŠ. V září nenastoupí čtyři děti a místo nich jsou přijaté jiné čtyři děti. K 12. měsíci 2013 byl odhlášen R. Kubička, místo něj byla přijata V. Dvořáková. K byl odhlášen P. Dvořák, místo něj se přijala V. Zemanová. Mateřská škola je kompletně dostavěna, vybavena novým nábytkem, je moc krásná a všem se nám v ní líbí. Děti jsou rozděleny podle věku. K zápisu, který proběhl v březnu, přišlo 13 dětí, z toho nebylo vyhověno 1 dítěti z důvodu léčby. Celkový stav na konci školního roku je 48 dětí. Počet dětí podle obcí Bedřichovice... 2 Broumovice... 1 Budenín... 1 Bystřice... 1 Čestín... 1 Čeňovice... 1 Jankov Jitra... 2 Jiřetice... 1 Kaliště... 1 Královna... 1 Louňovice pod Blaníkem... 1 Neustupov... 2 Odlochovice... 3 Ouběnice... 1 Pičín... 7 Podlesí Poříčí... 1 Ratměřice... 1 Votice Vlčkovice Vrchotovy Janovice... 1 Zvěstov... 1

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2014 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí 14 25703 Jankov IČO: 00231916 Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16

Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16 Výroční zpráva o činnosti MŠ Dolní Radechová za školní rok 2015/16 Sídlo: Náchodská 85 U haly 67 549 11 Dolní Radechová 549 11 Dolní Radechová Zřizovatel: obec Dolní Radechová Náchodská 240 549 11 Dolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více