Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace 400 01 Ústí nad Labem"

Transkript

1 Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled pracovníků školy 5 3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 8 5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Environmentální výchova Logopedická péče Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných proj. fin. z cizích zdrojů Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Veřejná služba Asistenti prevence kriminality Monitorovací pracoviště Městské policie Tým pro mládež Prevent Přehled hospodaření organizace v roce Výroční zpráva projednána a schválena školskou radou dne Mgr. Hana Šafrová Výroční zprávu zpracoval ředitel školy Vojtěch Šorf Bc. Mgr. Martin Košnar František Vaněček 2

3 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace Sídlo: Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem, Kontakty: Tel: Mail: Web: Vedení školy: Od ředitel školy Bc. Mgr. Martin Košnar, zástupce Mgr. Běla Sklenářová Školská rada zástupce rodičů: Vojtěch Šorf zástupce školy: Mgr.Hana Šafrová zástupce zřizovatele: František Vaněček Stručná charakteristika školy Tato budova na Školním náměstí existuje od Nyní je zapsána ve školském rejstříku jako základní škola od s IZO: Hospodaří jako příspěvková organizace s IČ: a jejím zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem. Vyučování probíhalo ve všech třídách dle dvou školních vzdělávacích programů s názvy: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání verze 1.1, a podle ŠVP ZV s přílohou RVP ZV upravující vzdělávání žáků s LMP, I v tomto školním roce byla udělena škole výjimka z počtu žáků ve třídě, povolena jedna přípravná třída a udělen souhlas s ustanovením 4 pracovních míst pro funkci pedagogického asistenta. Škola si udržuje své prestižní zařazení do ). Systému přidružených škol UNESCO (od Škola sdružuje: základní škola kapacita: 230 žáků IZO: školní družina kapacita: 25 žáků IZO: školní jídelna kapacita: 140 jídel IZO: Základní škola v ústeckých Předlicích je menší škola. Předlice jsou čtvrtí převážně obývanou sociálně slabými občany, a proto specifikem tamější školy je i téměř 100% dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola při svém financování každý rok žádala o výjimku ze zákona, která umožňuje mít menší počet žáků ve třídách. Pracuje se tak s malým počtem žáků, při kterém máme možnost uplatňovat větší individuální přístup. Neocenitelnou službu pro žáky 3

4 naší školy prováděli ve školním roce 2013/14 4 pedagogičtí asistenti, v našem případě Romové. Pomáhají učitelům a slabším žákům ve výchovně vzdělávacím procesu. Škola také provozuje nízkoprahové centrum, tzv. Domeček, které je otevřeno spolu s hřištěm nejen pro žáky, ale i pro dospělé. Vesměs zdarma tak poskytuje žákům i jejich rodičům prostor pro smysluplné trávení odpoledních hodin. Působí tedy také jako prevence sociopatologických jevů. Škola spolupracuje s občanským sdružením Kheroro při přípravě oslav Dne Romů a je též členem občanského sdružení Liga komunitních škol, jehož činností je zlepšování kooperace škol, které vzdělávají děti pocházející z etnických menšin. Nově jsme zapojeni společně se zřizovatelem a dalšími školami v Ústí nad Labem do projektu PREVENT, který se zabývá řešením problému předčasného ukončováním studia na dalším stupni vzdělávání. Tento jev je nejvíce patrný právě u žáků ze sociálně velmi slabého prostředí, proto se rozhodně týká naší školy. Škola se potýká s řadou problémů, jako je záškoláctví, špatné rodinné zázemí žáků, nedostatečný zájem rodičů, velmi časté stěhování a změna školy. Snaha řešit tyto problémy je během na dlouhou trať, ale existují i povzbuzující úspěchy. Např. již podvacáté jsme úspěšně otevřeli přípravnou třídu, radost nám dělají naši absolventi, kteří úspěšně ukončili střední školy a také úspěchy na kulturním poli, kterých dosahují členky našeho tanečního a pěveckého souboru LION. Vzhledem k tomu, v jaké oblasti se škola nachází, jací žáci do ní chodí a s přihlédnutím ke každoroční výjimce ze zákona na počet žáků lze tvrdit, že škola netrpí zásadním nedostatkem dětí Mimořádné opravy na budově školy Ve školním roce 2013/14 se zřizovateli podařilo uvolnit poměrně značnou část peněz na nezbytné havarijní opravy budovy školy. Za částku ,-- Kč byly provedeny tyto opravy: 1. Oprava toalet v tělocvičně 2. Úprava bývalého školníkova bytu na plnohodnotnou třídu 3. Oprava chlapeckých toalet ve druhém a prvním patře 4. Kompletní rekonstrukce topení v Domečku 5. Kompletní výměna oken v Domečku 6. Výměna zničeného a nefunkčního plechování střechy budovy 7. Další drobné opravy a úpravy Výběrová řízení, která proběhla byla vyhovující a vybraná firma v zadaném termínu všechny zadané práce vykonala. Všechny opravy jsou zdokumentovány a připraveny k bližšímu nahlédnutí. 4

5 2. Přehled pracovníků školy V průběhu školního roku 2013/2014 nedošlo k nijak zásadním změnám. Pracovní poměr byl ukončen s nekvalifikovanými zaměstnanci Petrem Čechem a Rostislavem Sobíškem. Dohodou pak byl ukončen pracovní poměr s Mgr. Hanou Humlovou. Na jejich místo byla přijata Mgr. Dana Dobrotinová, Bc. Jiří Kopřiva a Mgr. Hana Seifertová, která se navrátila z mateřské dovolené. Na mateřskou dovolenou dále odešla Mgr. Jitka Lacinová. V květnu 2014 proběhlo konkursní řízení na obsazení funkce ředitele této školy, které úspěšně obhájil stávající ředitel Mgr. Bc. Martin Košnar. V průběhu školního roku 2013/14 jsme nadále zaměstnávali pracovníka z Úřadu práce pana Zoltána Andreje, který zde vykonává pomocné práce, stará se o údržbu pozemku a budovy a vykonává dohled nad Domečkem a hřištěm. Nabídku ÚP Ústí nad Labem nadále zaměstnat pana Andreje na tzv. veřejně prospěšné práce jsme přijali, i když je nutné část jeho platu hradit z prostředků školy (většinu hradí ÚP). Zároveň jsme se zavázali zaměstnat část lidí na tzv. veřejnou službu. Osvědčené místo speciálního pedagoga, který byl financován z projektu EU peníze školám, se nám podařilo koncem školního roku obnovit a financovat ho z projektu MŠMT Rozvojový program na podporu školních psychologů a školní spec. pedagogů ve školách v roce 2014 Školní speciální pedagog. Na toto místo pak nastoupila Mgr. Dagmar Horčičková. 5

6 2.1. Seznam pedagogických pracovníků platný k Funkce Jméno Vzdělání Aprobace Ředitel školy Mgr.Bc.Martin Košnar VŠ D - Z Zástupkyně ředitele Mgr. Běla Sklenářová VŠ ČJ - Nj Výchovný poradce pro II.stupeň Výchovný poradce pro I.stupeň Mgr. Milena Šejnohová VŠ Rj - Z Mgr. Ivana Michňová VŠ 1.st. a spec. školy Speciální pedagog Mgr. Dagmar Horčičková VŠ 1.st., s.p. Vychovatelka ve šk.družině Jana Čížková SPgŠ Vychovatelka v př. tř. Bc. Lucie Holbíková VŠ studuje Učitelé I. stupeň Mgr.Veronika Holá VŠ 1.st. Mgr.Ivana Michňová VŠ 1.st., s.p. Mgr.Dana Kotoučová VŠ 1.st. Mgr.Dagmar Horčičková VŠ 1.st., s.p. Markéta Jurčíková SŠ studuje Mgr. Lucie Magasaniková VŠ 1.st., s.p. Mgr. Hana Šafrová VŠ 1. st. Mgr.Tereza Michalová VŠ 1.st. Učitelé II. stupeň Mgr. Ladislava Bendová VŠ M - Z Rostislav Sobíšek SŠ studuje Mgr.Nikola Müllerová VŠ Bi - Sv Mgr.Dana Dobrotinová VŠ 1.st. Mgr.Bc. Martin Košnar VŠ D - Z Bc.Jiří Kopřiva VŠ nekvalifikovaný Mgr. Běla Sklenářová VŠ Čj - Nj Mgr. Milena Šejnohová VŠ Rj Z - Nj Mgr.Hana Seifertová Petr Čech VŠ SŠ Pedagogičtí asistenti Dana Dančová SŠ Ondřej Darvaš SŠ Zlata Žigová SŠ Helena Lukáčová SŠ Vych.,TV nekvalifikovaný Pracovníci na MD Mgr. Nikola Kohoutová VŠ 1.st. Mgr. Vlaháčová Iveta VŠ Nj Mgr.Jitka Lacinová VŠ Čj-Tv Mgr. Štefanová Olga VŠ 1. st. 6

7 2.2. Seznam nepedagogických pracovníků platný k Funkce Jméno Vzdělání Ekonomka Jana Wiesnerová SŠ Hospodářka Martina Dolejší SŠ Školník Bedřich Váňa SOU Uklízečky Anna Dančová SOU Monika Dančová ZŠ Výdej jídel Petra Majerová SOU Pomocná síla - VPP Zoltán Andrej SOU 3. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do prvního ročníku proběhl K zápisu přišlo 40 žáků v tomto řádném termínu a dalších 16 dětí přišli rodiče zapsat v průběhu března až září dětí bylo přijato do prvních tříd, 18 dětí podalo žádost o odklad PŠD, 3 děti byly 5 leté. 15 dětí s odkladem PŠD a 3 děti ve věku 5 let žádalo o přípravnou třídu. Třem dětem ve věku 5 let byla žádost o přípravnou třídu zamítnuta z důvodu naplnění kapacity dětmi s odkladem. Tato čísla však nebyla zdaleka konečná. V průběhu roku došlo k výrazným změnám z důvodu stěhování rodičů našich žáků a nedůslednému plnění rodičovských povinností, které se týkají zápisu k povinné školní docházce aj. Konečná čísla tak uvádím k Konečné údaje k Třída Tř. učitel Poč. žáků 0 Bc. Lucie Holbíková 15 I. A Mgr. Lucie Magasaniková 14 I. B Mgr. Hana Šafrová 17 1.C Mgr. Veronika Holá 15 2.A Mgr. Dana Kotoučová 13 2.B. Mgr. Dagmar Horčičková Mgr. Tereza Michalová Markéta Jurčíková Mgr. Dana Dobrotinová Mgr. Hana Seifertová Mgr. Nikola Müllerová Mgr. Ladislava Bendová Mgr. Milena Šejnohová 9 UVP Mgr. Ivana Michňová 8 7

8 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 4.1. Přehled výsledků vzdělávání Prospěch žáků za obě pololetí I. pololetí II. pololetí Prospělo s v. Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Prospělo s v. Prospělo Neprospělo Hodnocení chování žáků za obě pololetí I. pololetí II. pololetí Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Přehled docházky žáků za obě pololetí I. pololetí II. pololetí Omluvené Neomluvené Omluvené Neomluvené Ve školním roce 2013/2014 jsme nadále spolupracovali s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Labem a pro velké množství dětí jsme požádali o spolupráci také Pedagogicko-psychologickou poradnu v Roudnici nad Labem. Všichni nám vyšli ochotně vstříc. V průběhu roku bylo vytipováno několik dětí, které byly se souhlasem rodičů doporučeny na vyšetření v poradně. Vyšetření byla z větší části realizována přímo v prostorách naší školy, čímž byla zajištěna dostatečná pružnost celého procesu. Rodiče našich dětí často opomíjejí důležitost vyšetření svých dětí v poradně nebo SPC a obvykle se k tomuto procesu nedostaví. Z našich zkušeností ale vyplývá, že pokud vyšetření proběhne ve školní budově, toto riziko se výrazně snižuje. Dle vyšetření jsme se nově rozhodli vzdělávat žáky podle jiného vzdělávacího programu, zatím pouze na prvním stupni. Jedná se o vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením podle RVP ZV s přílohou vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Další vyšetření se týkala hlavně školní nezralosti a sociálního znevýhodnění dětí a jejich následného přeřazení do přípravné třídy. Ostatní vyšetření neprokázala, že výukové potíže jsou způsobeny školní nezralostí, vývojovými poruchami učení, LMP či jinými obtížemi a pouze doporučila způsoby další práce s těmito dětmi. 8

9 4.2. Přehled vycházejících žáků a jejich profesní orientace Ve školním roce 2013/2014 vychází: 10 žáků z IX. třídy 9 žáků z VIII. třídy 2 žáci ze VII. třídy 1 žák z VI. třídy Celkem 22 vycházejících žáků. Vycházející žáci se v rámci přípravy na volbu povolání zúčastnili těchto akcí: účast a návštěva na projektu Podpora stavebních a technických řemesel, Střední škola stavební a technická, Ústí n/ Labem, Čelakovského návštěva Veletrhu vzdělávání vycházející žáci. Během listopadu, prosince a ledna s vycházejícími žáky navštívíme Dny otevřených dveří vybraných středních škol Dny otevřených dveří Střední škola obchodu a služeb s. r. o., Velká Hradební Dny otevřených dveří Střední škola obchodu, řemesel, služeb Trmice, Ústí nad Labem Dny otevřených dveří Střední škola obchodu, řemesel, služeb Keplerova, Ústí nad Labem Dny otevřených dveří Severočeská střední škola s. r. o. - Bělehradská 58, Severní Terasa, Ústí n/l Projektové dny ukázkové hodiny a praktická cvičení pro vycházející žáky Střední škola obchodu, řemesel, služeb Trmice, Ústí nad Labem 10, 00 12, 00 Všichni vycházející žáci volí 2 obory dalšího vzdělávání. 2 žáci, kteří ukončili 9 let povinné školní docházky, Markéta Darvašová a František Zajac jsou nezvěstní a pravděpodobně opustili ČR. Jméno žáka, třída, datum nar. R. Cibrik IX P. Čonka IX Název SOŠ, SOU Obor Přijat(a) na obor Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n/l, vzdělávací středisko Trmice Střední škola stavební a technická, Ústí n/l, Čelakovského 5 Střední škola stavební a technická, Ústí n/l, Čelakovského H/01 Operátor skladování H/01 Instalatér H/01 Strojní mechanik ano Zápisový lístek AA

10 D. Farkaš IX Střední škola stavební a technická, Ústí n/l, Čelakovského H/01 Strojní mechanik - - E. Ferencová IX M. Horvátová IX G. Samková IX M. Tancoš IX K. Jaslo IX P. Tokar IX M. Cibriková VIII V. Cibriková VIII Střední škola stavební a technická, Ústí n/l, Čelakovského 5 Střední škola obchodu služeb s. r. o. Velká hradební Severočeská střední škola s. r. o., Bělehradská Severočeská střední škola s. r. o., Bělehradská Severočeská střední škola s. r. o., Bělehradská Severočeská střední škola s. r. o., Bělehradská Střední škola obchodu služeb s. r. o. Velká hradební Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n/l, vzdělávací středisko Trmice Střední škola stavební a technická, Ústí n/l, Čelakovského 5 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n/l, vzdělávací středisko Trmice Střední škola obchodu služeb s. r. o. Velká hradební Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n/l, vzdělávací středisko Trmice Střední škola obchodu služeb s. r. o. Velká hradební Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n/l, vzdělávací středisko Trmice Střední škola obchodu služeb s. r. o. Velká hradební H/01 Instalatér H/01 Kuchař - číšník M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika L/01 Kosmetické služby M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika E/01 Prodavačské práce H/01 Operátor skladování H/01 Instalatér H/01 Řezník - uzenář H/01 Kuchař - číšník H/01 Řezník - uzenář H/01 Kuchař - číšník E/01 Prodavačské práce E/02 Práce ve stravování ano AA ano ano AA AA ano AA ano AA ano - AA ano AA ano AA

11 P. Ďuraško VIII P. Kiš VIII R. Husák VIII L. Kotlár VIII Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n/l, vzdělávací středisko Trmice Střední škola stavební a technická, Ústí n/l, Čelakovského 5 Střední škola stavební a technická, Ústí n/l, Čelakovského 5 Střední škola stavební a technická, Ústí n/l, Čelakovského 5 Střední škola obchodu služeb s. r. o. Velká hradební Střední škola stavební a technická, Ústí n/l, Čelakovského 5 Střední škola obchodu služeb s. r. o. Velká hradební H/01 Operátor skladování E/01 Malířské a natěračské práce H/01 Zedník E/01 Truhlářská a čalounická výroba H/01 Kuchař číšník H/01 Instalatér E/01 Prodavačské práce ano AA ano AA ano - ano AA AA H. Husáková VIII M. Horvátová VIII D. Karičková VIII Střední škola stavební a technická, Ústí n/l, Čelakovského 5 Střední škola obchodu služeb s. r. o. Velká hradební Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n/l, vzdělávací středisko Trmice Střední škola obchodu služeb s. r. o. Velká hradební Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n/l, vzdělávací středisko Keplerova Střední škola obchodu služeb s. r. o. Velká hradební Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n/l, vzdělávací středisko Trmice H/01 Zedník E/02 Práce ve stravování H/01 Cukrář E/02 Práce ve stravování H/01 Cukrář E/02 Práce ve stravování H/01 Cukrář Přihlášku nepodali ano AA ano AA P. Cibriková VII Střední škola obchodu služeb s. r. o. Velká hradební E/02 Práce ve stravování ano AA Střední škola obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí n/l, vzdělávací středisko Trmice H/01 Cukrář

12 O. Balogová VI Rodiče si nepřejí, aby se dcera nadále vzdělávala Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Práce školního metodika prevence (Mgr. Ladislava Bendová) spočívá hlavně ve sledování a vyhodnocování projevů zneužívání návykových látek, gamblerství, šikanování, projevů vandalství, brutality, kriminalita a záškoláctví. Pí. Bendová se zúčastnila pravidelných porad školních metodiků prevence. V rámci prevence navázala naše škola úspěšně spolupráci s PČR, s Člověkem v tísni, s OSPOD, Odborem kontroly a Oddělením sociální prevence. Třídní učitelé byli seznámeni s postupem, jak pracovat se žáky a jak informovat rodiče. Přehled preventivních akcí, kterých se zúčastnili žáci naší školy (řazeno po ročnících) v průběhu školního roku 2013/2014 Úkol Pověření osoby Vyhodnocení Sledování projevů zneužívání návykových látek, gamblerství, šikanování, projevů vandalství, brutality, kriminalita a záškoláctví Všichni zaměstnanci Nevhodné chování žáků konzultováno s rodiči za přítomnosti třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy a kurátoky. V období školního roku 2013/2014 byly provedeny pohovory s problémovými žáky z 1. stupně, kteří se dopouštěli fyzického i psychického násilí na svých spolužácích (Zdeněk Kaňka a Gabriel Cibrik ze 3. třídy). Průběžná spolupráce s výchovnou Mgr. Ivanou Michňovou (pro 1. stupeň), Mgr. Milenou Šejnohovou (pro 2. stupeň) Záškoláctví průběžně hlášeno na Magistrát města Soustřeďování všech poznatků v oblasti protidrogové prevence a patologických jevů u koordinátora pro protidrogovou prevenci Zapojování žáků do protidrogové prevence a využívání Mgr. Ladislava Bendová Třídní učitelé Ústí nad Labem. Mgr. Ladislava Bendová se zúčastnila porad školních metodiků prevence. Učitelé byli informováni o tom, jak řešit případy užívání návykových látek v prostředí školy. Žáci i rodiče byli informováni prostřednictvím třídního učitele o tom, jak řešit případy násilí a používání omamných látek na škole. V rámci vyučování občanské výchovy a výchovy 12

13 pozitivního vlivu spolužáků Informování žáků o návykových látkách a nutnosti odmítat drogy Včasné informování rodičů v případě pozitivního nálezu u žáka v oblasti drogové závislosti Využívání poznatků společnosti při organizování protidrogových akcí. Sledování možnosti využití kulturních pořadů v oblasti protidrogové prevence Využívání didaktické techniky (DVD, internet) Nákup vhodné literatury pro školu Všichni pedagogičtí pracovních Ředitel školy Ředitel školy Mgr. Ladislava Bendová Třídní učitel Učitel RV, OV, VZ Všichni učitelé ke zdraví žáci informováni o škodlivosti používání omamných látek a kouření. Žáci byli průběžně informováni o důsledcích užívání návykových látek a jiných sociálněpatologických jevech v rámci výuky rodinné a občanské výchovy, výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Preventivní akce ve školním roce 2013/2014 Ajax preventivní program PČR, 1. až 3. ročník (září, listopad) Výtvarná soutěž PČR, na téma Domácí násilí, 2. stupeň (září) Návštěva K-centra v Ústí nad Labem, 7. ročník, (říjen) Prevence kriminality přednáška PČR, 2.stupeň, (říjen) Vyhlášení soutěže Romano suno 2013, 7. a 9. ročník, (prosinec) Jak se (ne)stát závislákem, 6. ročník (leden, únor) Dopravní výchova, 4. ročník, (únor, duben) Seznam se bezpečně, 2. stupeň, (březen, duben) Bezpečně do školy, ročník, (duben) soutěž Mladý záchranář 2014, 6. a 8. ročník, (červen) Romano suno literárně výtvarná soutěž, 1. a 2. stupeň, (červen) Ochrana obyvatel za mimořádných událostí, tématické cvičení, 1. a 2. stupeň, (červen) Unesco cup, 2. stupeň, (červen) V rámci vyučování občanské výchovy a výchovy ke zdraví promítání filmů a následná diskuse o drogové problematice, osobním bezpečí. Rozšiřování sbírky filmů s touto problematikou. V letošním školním roce se naše škola zúčastnila těchto projektů: Jak se (ne)stát závislákem ve spolupráci s PPP v Ústí nad Labem Informovanost o preventivních prohlídkách u lékařů a jejich četnost - zapojení do projektu Ministerstva zdravotnictví, ve spolupráci s realizátorem akce neziskovou organizací Centrum prevence Ajax preventivní program PČR Adopce školy 13

14 Preventivní akce ve školním roce 2013/2014 ročník Akce 1. Ajax preventivní program PČR (září, listopad) Bezpečně do školy, (duben) Romano suno literárně výtvarná soutěž, (červen) Ochrana obyvatel za mimořádných událostí, tématické cvičení, (červen) 2. Ajax preventivní program PČR (září, listopad) Bezpečně do školy, (duben) Romano suno literárně výtvarná soutěž, (červen) Ochrana obyvatel za mimořádných událostí, tématické cvičení, (červen) 3. Ajax preventivní program PČR (září, listopad) Bezpečně do školy, (duben) Romano suno literárně výtvarná soutěž, (červen) Ochrana obyvatel za mimořádných událostí, tématické cvičení, (červen) 4.. Dopravní výchova (únor, duben) Romano suno literárně výtvarná soutěž, (červen) Ochrana obyvatel za mimořádných událostí, tématické cvičení, (červen) 5. Romano suno literárně výtvarná soutěž, (červen) Ochrana obyvatel za mimořádných událostí, tématické cvičení, (červen) 6. Výtvarná soutěž PČR, na téma Domácí násilí, (září), umístění v soutěži Prevence kriminality přednáška PČR, (říjen) Jak se (ne)stát závislákem (leden, únor) Seznam se bezpečně, (březen, duben) soutěž Mladý záchranář 2014, (červen) Romano suno literárně výtvarná soutěž, (červen) Ochrana obyvatel za mimořádných událostí, tématické cvičení, (červen) Unesco cup, (červen) 7. Výtvarná soutěž PČR, na téma Domácí násilí, (září) Prevence kriminality přednáška PČR, (říjen) Návštěva K-centra v Ústí nad Labem, (říjen) Vyhlášení soutěže Romano suno2013, (prosinec) Seznam se bezpečně, (březen, duben) Romano suno literárně výtvarná soutěž, (červen) Ochrana obyvatel za mimořádných událostí, tématické cvičení, (červen) Unesco cup, (červen) 8. Výtvarná soutěž PČR, na téma Domácí násilí, (září) Prevence kriminality přednáška PČR, (říjen) Seznam se bezpečně, (březen, duben) soutěž Mladý záchranář 2014, (červen) Romano suno literárně výtvarná soutěž, (červen) Ochrana obyvatel za mimořádných událostí, tématické cvičení, (červen) Unesco cup, (červen) 9. Výtvarná soutěž PČR, na téma Domácí násilí, (září), umístění v soutěži Prevence kriminality přednáška PČR, (říjen) Vyhlášení soutěže Romano suno 2013, (prosinec) Seznam se bezpečně, (březen, duben) Romano suno literárně výtvarná soutěž, (červen) Ochrana obyvatel za mimořádných událostí, tématické cvičení, (červen) Unesco cup, (červen) 14

15 Účast všech učitelů na semináři Jak nastavit třídní pravidla, aby fungovala V období školního roku 2013/2014 byly provedeny pohovory s problémovými žáky z 1. stupně, kteří se dopoušteli fyzického i psychického násilí na svých spolužácích (Zdeněk Kaňka a Gabriel Cibrik ze 3. třídy) 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled školení a seminářů ve školním roce 2013/14 Ve školním roce 2013/14 se pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili těchto seminářů a školení : Sebehodnocení aneb Jak iniciovat změnu Tandem kurz pro asistenta pedagoga s učitelem Letní škola učitelů matematiky a fyziky Matematika pro všechny Jak společně se žáky nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala Český jazyk výuka žáků se SPU Setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje 2 nekvalifikované učitelky si doplňují vzdělání 7. Environmentální výchova Environmentální výchova je chápána jako výchova směřující k souladu člověka s životním prostředím. Zasahuje do různých oblastí lidských aktivit. Někdy se setkáváme také s pojmem výchova k trvale udržitelnému způsobu života. V naší škole se EV nevyučuje jako samostatný předmět, ale prolíná se vyučovacími předměty ve všech ročnících. Dále do EV zahrnujeme dlouhodobé aktivity i jednorázové akce, které tématicky doplňují výuku. V letošním šk. roce byla zahrnuta do výuky tato témata: I. stupeň Člověk a svět, který se vyučuje v ročníku: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost neživé a živé přírody Člověk a jeho zdraví Výtvarná výchova: Výtvarné vyjádření skutečnosti vyhledávání a dotváření přírodnin 15

16 Člověk a svět práce Práce pěstitelské - péče o pokojové rostliny, pozorování přírody ve všech ročních období, pěstování nenáročných rostlin, seznámení se základními podmínkami života rostlin II. stupeň Zeměpis: Planeta Země Vesmír Litosféra Voda na Zemi Biosféra Česká republika- Přírodní podmínky - Voda - Půda - Rostlinstvo a živočišstvo - Sídelní struktura - Průmysl a zemědělství Přírodopis: Společenstvo, ekosystém Lesní společenstva Voda a její okolí Společenstva luk, pastvin a polí Regionální zvláštnosti přírody Lidská sídla a jejich okolí Cizokrajné ekosystémy Stavba a činnost těl organismů Jednobuněčné organismy Mnohobuněčné organismy Bezobratlí živočichové Obratlovci Člověk biologický základ člověka, myšlení a způsob života lidí Vývoj Země, života a člověka Dlouhodobé aktivity EV: EV v praxi třídění odpadů, šetření energií a vodou, sběr papíru, péče o zeleň v rámci školy výchova ke zdravému životnímu stylu, k ochraně zdraví zapojení do projektu Ovoce do škol 16

17 8. Logopedická péče Zpráva o logopedické péči ve školním roce 2013/14 Termín: Péče o žáky probíhala od 16.září do 18.prosince Individuálně až do konce školního roku. Počet žáků: do péče zařazeno zpočátku 33 žáků z prvních tříd, z toho se 1 žákyně odstěhovala, 1 žák přešel do přípravné třídy. S jednou žákyní se pracovalo dle pokynů vysokoškolsky vzdělané logopedky. Četnost vadných hlásek : Vícečetné: 4 žáci Rotacismus: 22 žáků Sykavky: 7 žáků Úspěšnost: U 8 žáků byla odstraněna úplně alespoň jedna hláska jedná se zejména o vadnou výslovnost R a Ř. Napravené hlásky žáci běžně v řeči již používají a není třeba dalšího procvičování. U devíti žáků by bylo potřeba ještě dalšího procvičování hlásky - je sice zvládnuta, ale neupevněna. Jedna žákyně s vícečetnými vadami nezvládla ani jednu hlásku, nechápala pokyny ani s názornými ukázkami pravděpodobně souvisí s nižším IQ. Jeden žák s vícečetnými vadami byl neúspěšný pro špatnou docházku. Rodiče jednoho žáka nápravu řeči odmítli. Shrnutí: Logopedická péče na naší škole je vedená kvalifikovanými a zkušenými pedagogickými pracovníky a je téměř ve všech případech vždy úspěšná. Je však také na rodičích, aby nadále pokračovali v procvičování již vyvozených hlásek, zejména sykavek. Dva žáky, u nichž nebyla náprava úspěšná, je nutné předat odborněji vzdělanému logopedovi. 9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola úspěšně ukončila projekt EU peníze školám. Nadále je škola zapojena do mezinárodního projektu města Ústí nad Labem s názvem Prevent, jemuž se věnuji v kapitole

18 10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název projektu Rozvojový program na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Skřítek Povídálek Otevření hřišť veřejnosti Finanční příspěvek na UNESCO CUP Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním Rozvojový program na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Skřítek Povídálek II Ovoce do škol Výzva primátora St. města Ústí nad Labem Prevence kriminality 2013 Společně strávený čas je šancí pro nás Rozvojový program na podporu školních psychologů a školní spec. pedagogů ve školách v roce 2014 Školní speciální pedagog Program na podporu integrace romské komunity Předlice sobě 9 MŠMT Statutární město ÚL Statutární město UL MŠMT MŠMT MŠMT Statutární město ÚL MŠMT MŠMT 11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 11.1 UNESCO Škola je od roku 1999 zapojena do prestižní sítě ASPnet UNESCO, která sdružuje vzdělávací zařízení po celém světě. V ČR jde o 50 různých škol a členství je prestižní. Výsledky z každoročně určeného tématu byly prezentovány na pravidelném setkání vedení škol přidružených k UNESCO. Vedení školy se pravidelně aktivně zúčastňuje setkání těchto škol, kde se prezentují akce a úkoly, které UNESCO po síti svých škol požaduje. Zároveň zpracováváme každý rok výroční zprávu pro UNESCO, která dokumentuje dění ve škole podobně, jako výroční zpráva pro zřizovatele a zároveň rozvádí aktivity, které škola vykonala pro UNESCO. Vedení školy se pravidelně účastní zasedání škol UNESCO. Pro školní rok 2013/14 byla jako pořádající organizace zvolena Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Na třídenním zasedání byly prezentovány projekty škol a debaty směřovaly k větší propagaci škol UNESCO. 18

19 Účastníci zasedání sítě škol ASPnet UNESCO na přednášce 11.2 Liga komunitních škol Škola je též součástí sdružení Liga komunitních škol, které má sídlo v Brně. Jedná se o spolek škol podobného typu, jako je naše, tzn. má většinu žáků z vyloučených lokalit, nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na pravidelných setkáních konzultujeme a řešíme podobné problémy a vyměňujeme si informace. Bližší info. V dubnu se uskutečnila v Brně a v Býkovicích konference k projektu Zážitkem k inkluzi financovaného z městských a evropských fondů. Hlavním cílem setkání bylo seznámení s aktivitami projektu, role partnerů v projektu a výměna zkušeností v oblasti neformálního vzdělávání žáků v sociálně vyloučených lokalitách. 19

20 Fotografie ze setkání ligy komunitních škol v Brně a Býkovicích při příležitosti projektu Zážitkem k inkluzi Fotografie ze setkání ligy komunitních škol v Brně a Býkovicích při příležitosti projektu Zážitkem k inkluzi 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více