ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU LISTOPADU 109, JIČÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU LISTOPADU 109, JIČÍN V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 Ředitel školy: Mgr. Josef Kužel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy 17. listopadu 109 v Jičíně 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika školy 3-6 II. Učební plán 7-8 III. Přehled pracovníků školy 9-12 IV. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání V. Školní a mimoškolní aktivity VI. Zpráva o činnosti školní družiny (ŠD) VII. Zpráva Mateřské školy 17. listopadu VIII. Hospodaření za rok 2012 základní škola 32 IX. Hospodaření za rok 2012 mateřská škola 33

3 I. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 hospodaří jako příspěvková organizace Městského úřadu Jičín. Mateřská škola spadá pod právní subjekt ZŠ, Jičín, 17. listopadu 109 od a kuchařky ve školní výdejně, které byly dosud vedeny při Základní škole, Jičín, Poděbradova 18 od Předmětem činnosti je zajištění základního vzdělávání žáků z Jičína a přilehlých obcí, mimoškolní aktivity společně se školní družinou a další doplňovací činnost, která je zakotvena ve zřizovací listině. Škola pravidelně pronajímá tři učebny pro výuku studentů eurouniverzit. Od září 2010 je plně využívána nová sportovní hala žáky naší školy i dětmi z MŠ. V odpoledních hodinách probíhají na hale sportovní kroužky: florbal, pohybové hry, aerobic, taneční kroužek. Mezi a hodinou jsou hala a další tělocvičny se zázemím využívány sportovními oddíly Jičína. Obsazení a pronájem těchto sportovišť je v kompetenci SZMJ, výdaje za energie jdou na školu. Venkovní hřiště, které se nachází na střeše haly, bylo několikrát opravováno. Zvolená technologie byla většinou neodzkoušena, proto se desky z gumové pryže při změnách teplot deformovaly. Složení školské rady: Šárka Vaníčková zástupce rodičů předsedkyně Jaroslav Novotný - - člen Monika Frydrychová Mgr. Romana Koubová Ing. Miroslav Kazda zástupce MěÚ - - Ing. Jana Radová Mgr. Petr Hamáček Jaroslava Vavroušková Mgr. Tamara Vonková zástupce pedag. sboru - - Mgr. Jaroslava Jirsová Mgr. Drahomíra Kocourková Věra Slepičková

4 STATISTICKÉ ÚDAJE: Počet tříd 24 Počet tříd I. stupně / II. Stupně 12 / 12 Počet žáků 573 Počet chlapců / dívek 257 / 316 Počet žáků I. st. / II. st. 278 / 295 Průměr na třídu 23,9 Počet dojíždějících žáků 272 Počet žáků ve školní družině 146 Počet žáků ve ŠJ 481 Počet pedagogických pracovníků 34 Počet vychovatelek ŠD 6 Počet provozních zaměstnanců 14 Počet pedagogických asistentů 1 Počet externích pracovníků 0 Počet pracovníků na MD 5 Počet pedagog. pracovníků MtŠ 16 Počet provozních zaměstnanců MtŠ 10 Počet tříd MtŠ 8 Celkový počet žáků MtŠ 196 Průměrný počet MtŠ 24,5

5 Vývoj počtu žáků na základní škole Školní rok 2003/ / / / / / / / / /13 Celkový počet žáků Celk.počet žáků / / / / / / / / / /13 Počet tříd ve škole Školní rok 2003/ / / / / / / / / /13 Počet tříd / / / / / / / / / /13 Celk.počet tříd

6 Naplněnost tříd: 1. stupeň 1.A 24 ž Tamara Fiurášková 1.B 22 ž Aleš Jiránek 1.C 24 ž Tereza Houfková 2.A 21 ž Jana Kučerová 2.B 22 ž Blanka Frýbová 3.A 23 ž Soňa Mindlová 3.B 22 ž Ilona Vraštilová 3.C 24 ž Bronislava Podhajská 4.A 24 ž Olga Splítková 4.B 23 ž Ilona Hatašová 5.A 26 ž Jitka Tobiášová 5.B 23 ž Tamara Vonková 2. stupeň 6.A 29 ž Daniela Havelková 6.B 29 ž Olga Maxová 6.C 30 ž Milena Bencová 7.A 26 ž Radka Keršlágerová 7.B 25 ž Jitka Víchová 7.C 24 ž Vladislava Štampochová 8.A 23 ž Soňa Machartová 8.B 20 ž Simona Jiránková 8.C 20 ž Jaroslava Jirsová 9.A 21 ž Renata Košťáková 9.B 23 ž Miloš Jenčovský 9.C 25 ž Hana Havlová

7 III. Přehled pracovníků školy s právní subjektivitou PŘÍJMENÍ A JMÉNO PRAC. ZAŘAZENÍ APROBACE Kužel Josef ředitel (odchod do důchodu k ) Tv Nš Vošvrdová Dagmar zástupce ředitele F Zpv Truhličková Ladislava zástupce ředitele roč. Dvořáková Klára výchovná poradkyně D spec. pedag. - Rv Frýbová Blanka učitelka roč. Mindlová Soňa učitelka roč. Vraštilová Ilona učitelka roč. Podhajská Bronislava učitelka roč. Splítková Olga učitelka roč. Hatašová Ilona učitelka roč. Tobiášová Jitka učitelka roč. Vonková Tamara učitelka D spec. pedagogika Hamáčková (Bažantová) Michaela učitelka (od 6/2013 na MD) 1. stupeň Jiránek Aleš učitel (nástup 1/2013) 1. stupeň Válková Veronika učitelka (od 2/2013 na MD) 1. stupeň Kučerová Jana učitelka (nástup 12/2012) 1. stupeň spec. pedagogika Hnízdová Lucie učitelka Čj - Aj Houfková Tereza učitelka 1. stupeň + cizí jazyk Keršlágerová Radka učitelka M Aj Víchová Jitka učitelka Rj D Štampochová Vladislava učitelka Př Ch Machartová Soňa učitelka Čj Nj Dobiášovská Jana učitelka (od 2/2012 MD) M Tv Jirsová Jaroslava učitelka Čj Vv Košťáková Renata učitelka M Ch Jenčovský Miloš učitel Biologie Ch Havlová Hana učitelka Př spec. pedagogika Havelková Daniela učitelka Čj Nj Maxová Olga učitelka M F Bencová Milena učitelka Čj Hv Bažantová Marcela učitelka Rj D Hanzl Jaroslav učitel Tv Bv Jiránková Simona učitelka M Z Tumová Jana učitelka Př Tv Záhora Radek učitel Aj Ov Trýznová Helena asistentka pedagoga (2/2013-6/2013) Kocourková Drahomíra vedoucí vychovatelka vych. ŠD Ceeová Květoslava vychovatelka vych. ŠD Ulrichová Pavlína vychovatelka Šťastná Eva vychovatelka Kulhánková Jana vychovatelka (prac. poměr ukončen k ) Nesvadbová Hana vychovatelka (prac. poměr ukončen k ) Ondráčková Cecílie učitelka (návrat po MD ) Aj Veselá Johanka učitelka (MD) (na MD od 2/2011) roč. Fiurášková Tamara učitelka (návrat po MD ) roč. Kocourková Monika vychovatelka ŠD (návrat po MD )

8 PŘÍJMENÍ A JMÉNO PRAC. ZAŘAZENÍ APROBACE Kynčlová Zlatuše zástupce ředitele v MŠ Chalupová Jaroslava učitelka MŠ Nedvědová Jaroslava učitelka MŠ Balcarová Alena učitelka MŠ (od 12/2011 MD) Tomíčková (Hejplíková) Kateřina učitelka MŠ Makovičková Jarmila učitelka MŠ Málková Hana učitelka MŠ Veselá Taťána učitelka MŠ Pižlová Monika učitelka MŠ (prac. poměr ukončen k ) Kulhánková Hana učitelka MŠ Sýkorová Věra učitelka MŠ Slepičková Věra učitelka MŠ Boháčková Martina učitelka MŠ Holanová Eva učitelka MŠ Drahoňovská Iva učitelka MŠ Klímová Veronika učitelka MŠ Kyselová Dana učitelka MŠ Suchánková Hana ekonomka Šádková Monika hospodářka Papežová Ladislava administrativní pracovnice ŠJ Barcalová Marcela kuchařka ŠJ Floriánová Věra provozní pracovnice ŠJ Karlasová Dagmar kuchařka ŠJ (prac. poměr ukončen k ) Maxová Ilona kuchařka ŠJ (prac. poměr ukončen k ) Učená Tereza kuchařka ŠJ Šíbová Ilona vedoucí šk. jídelny MŠ Pluhařová Věra vedoucí kuchařka MŠ Vrabcová Naděžda kuchařka MŠ Drbohlavová Hana kuchařka MŠ (odchod do důchodu k ) Rohová Lenka kuchařka MŠ (nástup 1/2013) Škaloudová Hana kuchařka MŠ Buchartová Edita kuchařka MŠ Ott Josef školník MŠ Koudelka Radek školník ZŠ Demuthová Marie uklízečka ZŠ Horvátová Alice uklízečka ZŠ Koudelková Monika uklízečka ZŠ Porkertová Světlana uklízečka ZŠ Valentová Valéria uklízečka ZŠ Zachovalová Jitka uklízečka MŠ (odchod do důchodu k ) Vacková Tatiana uklízečka MŠ (nástup ) Michnová Naděžda uklízečka MŠ Matovčíková Petra uklízečka MŠ

9 Věková struktura: VĚK (ped. prac. + ŠD) + MŠ Do 30 let let nad 50 let důchodci POČET Počet pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD 56 Zastoupení muži / ženy ZŠ 5 / 51 Počet kvalifikovaných pedag. prac./nekvalif. ZŠ 55 / 1 Počet vychovatelek ŠD 6 Počet oddělení ŠD 6 Počet pedagogických pracovníků MŠ 16 Počet externích pedagogických pracovníků 0 Aprobovanost výuky I. st. 92,5 % Aprobovanost výuky II. st.. 78 % Počet dojíždějících pedagog. pracovníků 19 Aprobovanost a pedagogická způsobilost: 1. stupeň Všechny vyučující mají vysokoškolské vzdělání a aprobaci pro 1. stupeň základní školy, kromě jedné vyučující, která má aprobaci D-Ped. Výuka cizích jazyků v některých třídách probíhá dosud nekvalifikovaně. 2.stupeň Čj 100 % Př 100 % Vv 40 % Cizí jazyk 85 % Z 65 % Tv 92 %

10 M 100 % D 100 % Prakt. činnosti 70 % Ch 100 % ZSV 30 % Etická vých. 0 % Fy 70 % Hv 90 % Pedagogická a odborná způsobilost vychovatelek ŠD % Pedagogická a odborná způsobilost učitelek MŠ % Provozní zaměstnanci ZŠ: školník + 5 uklízeček na plný úvazek 1 samostatná účetní 1 samostatná hospodářka 6 pracovnic školní jídelny na částečné úvazky Provozní zaměstnanci MŠ: školník a 2 uklízečky na plný úvazek + 2 uklízečky na částečné úvazky (62,5 % a 50 % úvazku) 6 pracovnic školní jídelny, z nichž 4 na celý úvazek a 2 na částečné úvazky (93,7 % a 50 % úvazku)

11 IV. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání 1.stupeň - 2. pololetí 2012/2013 Třída Poč. Žáků Prospěl Chování 1 Chov. 2 Chov. 3 Řed. důtka Třídní Důtka Pochvaly 1.A B C A B A B C A B A B Cel Neoml. hodiny 2. stupeň - 2. pololetí 2012/2013 Třída Poč. Žáků Prospěl Vyznamenání Neprospěl Vyznamenání Neprospěl Chování 1 Chov. 2 Chov. 3 Řed. důtka Třídní Důtka Pochvaly 6.A B C A B C průběžně - 8.A B C A B C Neoml. hodiny

12 Cel Přehled o umístění žáků na střední školy, SOU a učiliště 2012/2013 CELKEM chlapců / dívek / 28 NÁZEV ŠKOLY Počet žáků Lepařovo gymnázium, Jičín 8 Masarykova obchodní akademie, Jičín 6 VOŠ zdravotnická, Hradec Králové 1 VOŠ a SPŠ, Jičín 12 SPŠ stavební, Hradec Králové 1 SOŠ veterinární, Hradec Králové 2 SOŠ a SOU Antala Staška, Lomnice nad Popelkou 1 Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka 8 Střední škola multimediální tvorby Hradec Králové/Turnov 2/1 Gymnázium, SOŠ, SOU Hořice 2 Ostatní SŠ 8 CELKEM 52 (76,47 %) Střední odborná učiliště 16 (23,53 %) Žáci vycházející z nižších tříd Ze 7. tříd na Lepařovo gymnázium šestileté, Jičín 5 Ze 7. tříd na ostatní střední školy - z 5. tříd na Gymnázium osmileté, Nová Paka - z 8. tříd na ostatní střední školy, SOU 5 ZÁPIS DO 1.TŘÍD K zápisu do prvních tříd se dostavilo 78 dětí, z toho 17 má odklad školní docházky. Celkově nastoupí ve školním roce 2013/2014 do třech prvních tříd 61 dětí.

13 V. Školní a mimoškolní aktivity Zájmové kroužky 2012/13 1. stupeň: Angličtina 1.tř. Angličtina pro 1. tř. Angličtina pro 2. tř. Sportovní - 1. st. Houfková Tereza Hnízdová Lucie Hnízdová Lucie Vonková Tamara 2. stupeň: Anglický jazyk 6. roč. Ondráčková Cecílie (jen 1. pololetí) Florbal roč. Jenčovský Miloš Matematika 7. roč. Jiránková Simona Matematika 8. roč. Jiránková Simona Matematika 9.A Košťáková Renata (jen 1. pololetí) Matematika 9.BC Maxová Olga Taneční Havelková Daniela (jen 1. pololetí) Aerobic Kocourková Drahomíra Železniční modeláři Gardoň Jiří Český jazyk 6. roč. Havelková Daniela (jen 2. pololetí) Český jazyk 7. roč. Jiránková Simona (jen 2. pololetí) Mateřská škola: Angličtina pro nejmenší 1 Angličtina pro nejmenší 2 Mažoretky Pomněnky I Mažoretky Pomněnky II Boháčková Martina Řeháčková Iva Slepičková Věra Slepičková Věra Vícedenní akce školy Škola v přírodě (5. ročníky) - 43 žáků Kurzy plavání (1. 5. ročníky) Ekologický kurz (6. ročníky) 1. turnus/2. turnus - 35 žáků/36 žáků

14 Lyžařský kurz (7. ročníky) - 58 žáků Cykloturistický kurz (8. ročníky) - 42 žáků Rafty (9. ročníky) - 22 žáků Školní akce konané v průběhu roku 1. stupeň KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ: - vlastivědná exkurze do Prahy pro žáky 5. tříd - Knihovna Václava Čtvrtka akce: - beseda s výtvarníkem 2. tř. - beseda se spisovatelem 3. tř. - soutěž na téma Praha 5. tř. - pasování na čtenáře 1.ABC - Strašidelné čtení 5. tř. - beseda Putování po ČR 5. tř. - soutěž Čteme všichni, vypráví jen někdo - 4. a 5. tř. - návštěva dětí z MŠ v 1. ročníku - Dětská scéna recitační soutěž - Bioograf Český ráj - představení Norman a duchové - filmový dokument Madagaskar (Planeta Země 3000) - školní dvůr ukázka vojenské techniky - Městské divadlo Mladá Boleslav dvě představení pro žáky tříd - K-Klub Jičín - Čertovské pohádky 1. až 3. ročníky - korálková dílna - hudební pořad o Antonínu Dvořákovi - matematická soutěž Klokánek - návštěva Hvězdárny a planetária v Hradci Králové - Masarykovo divadlo Jičín: - koncert s divadelní výpravou Naše písnička aneb Postavím si domeček - představení Hurvínkova cesta - Den Země - zdravověda - akce na dopravním hřišti pro 4. ročníky (2x) - setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna - JACKIE AND THE GIANT interaktivní divadelní představení v angličtině (3.-5. třídy) SPORTOVNÍ: atletický čtyřboj 4. a 5. tř. běh 17. listopadu sportovní dopoledne 1. tříd areál Jičín soutěž v plavání O vánočního kapra 3. až 5. tř. aquacentrum Jičín Velikonoční běh do schodů Míčkovaná kopaná Mc Donald cup turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd Štafetový běh 1. stupně halová tělocvična školy

15 odznak zdatnosti turnaj 4. tříd v kuželkách orientační běh 4. a 5. ročníky 2. stupeň Český jazyk - Městské divadlo Mladá Boleslav představení pro žáky tříd - Národní divadlo v Praze (Nová scéna) představení pro žáky 2. st. - olympiáda Čj účast dvou žákyň v okresním kole: Vyčítalová Monika 9.B ( místo) Morillo Amy 9.B (22. místo) Výtvarná výchova - příspěvky do soutěží pořádaných Knihovnou V. Čtvrtka: Moje nejmilejší literární postava Namaluj svoji babičku Hudební výchova - koncert The Beatles (pořádáno ZUŠ J. B. Foerstera Jičín) Cizí jazyk - školní poznávací zájezd Adventní Vídeň - olympiáda v Aj okresní kolo: kategorie 7. ročníky: Kodešová Kateřina (4. místo) Kuželková Liliana (10. místo) kategorie 8. a 9. roč.: Bednařík Jan (12. místo) Rodr Daniel (23. místo) - beseda s p. Pírkem na téma Transsibiřskou magistrálou k Bajkaku - poznávací zájezd 10 NEJ KRÁLOVSKÉ ANGLIE interaktivní divadelní představení v angličtině (6.-7. tř.): THE ALIEN GRAMMAR SHOW Matematika - Pythagoriáda školní kolo ročníků: - 6. ročníky: Miškovičová Natálie 6.A - 11b (v okresním kole místo) Novotný Ondřej Jakub 6.B - 11b (v okresním kole místo) Smolíková Barbora 6.B - 11b (v okresním kole místo) Farkašovský Samuel 6.A - 10b Karbulková Nikola 6.A - 10b Krejcarová Anna 6.A - 10b Vaněk Vojtěch 6.B - 10b Zalaba Tomáš 6.B - 10b Rodr Benjamín 6.A - 9b Žitná Kristýna 6.A - 9b Dubský Vojtěch 6.B - 9b Špeldová Simona 6.B - 9b - 7. ročníky: účast 59 žáků nikdo nepostoupil - 8. ročníky: Jiránek Michal 8.B - 10b (v okresním kole místo)

16 - Olympiáda 6. ročník - úspěšnými řešiteli školního kola: Zalaba Tomáš 6.C (v okresním kole 3. místo) Janouchová Kristýna 6.C (v okresním kole místo) Smolíková Aneta 6.C (v okresním kole místo) - Klokan školní kolo - kategorie: Benjamín ( třídy) soutěžilo 132 žáků Janďourek Jakub 7.C získal 83 bodů z možných 120 bodů Kodešová Kateřina 7.B získala 77 bodů z možných 120 bodů Kadet ( třídy) - soutěžilo 94 žáků Kolář Ondřej 9.B získal 67 bodů z možných 120 bodů Morillo Amy 9.B získala 59 bodů z možných 120 bodů Jiránek Michal 8.B získal 54 bodů z možných 120 bodů Přírodopis - soutěž v Poznávání rostlin a živočichů okresní kolo - účastnili se: Lucie Zachovalová 7.C (postoupila i do krajského kola) Novotná Kateřina 7.C Koubová Johana 7.A Kopalová Nikol 6.A - Den Země žáci 9.A připravili aktivity a soutěže ve spolupráci s MŠ pro všechny děti MŠ a pro žáky 1. tříd ZŠ - exkurze 9. ročníků - Sklárna Harrachov - naučná stezka Jizerka - 6. ročníky akce: Ekologický kurz na Pecce (dva turnusy) Akce Den v lese Chemie - olympiáda okresní kolo: Kolář Ondřej 9.B (2. místo) Podmanická Iva 9.B (5. místo) Dějepis - olympiáda školní kolo: zúčastnilo se 27 žáků 8. a 9. tříd: - olympiáda okresní kolo: Kuželková Natália 9.B ( místo) Řeháková Nikola 9.C ( místo) Rodr Daniel 8.B ( místo) Jiránek Michal 8.B (21. místo) Kobrle Adam 9.B (24. místo) Oktábec Tomáš 9.A (29. místo) - projekty, akce k výročím: - položení květin na hrob v Holíně ke 100. výročí narození St. Krause - návštěva žáků 2. stupně muzejní výstavy St. Kraus a přátelé - galerie 150 let SOKOLA - setkání žáků 7. tříd s vévodou Albrechtem z Valdštejna (2x) - beseda s I. Pírkem cesta na Bajkal po stopách československých legionářů - muzeum - Neztratit víru v člověka k 70. výročí transportu jičínských židů

17 - galerie výstava fotografií Jičína Staré zlaté časy - ukázka obrněného transportéru - v květnu připomenuto 104. výročí narození sira Nicholase Wintona - beseda v knihovně s panem Asafem Auerbachem (přežil díky Nicholasovi Wintonovi) - relace ve školním rozhlase ke státním svátkům připravovali žáci vyšších ročníků (28.9.; ; ; 1.5.; 8.5.) - tematické exkurze k aktuálnímu učivu: - Hostinné Galerie antického umění žáci 7. ročníku - Praha výstava Tutanchamon žáci 6. ročníku - Praha návštěva historických památek, výstava Monarchie - Kutná Hora muzeum stříbrnictví, kostnice - žáci 7. ročníku - Terezín, Říp žáci 9. ročníku - Chlum, Josefov (pevnost), Kuks žáci 8. ročníku Zeměpis - olympiáda - školní kolo: zúčastnilo se 32 žáků - olympiáda - okresní kolo: kategorie A - Novotný Ondřej Jakub 6.B (1. místo) Kuba Jakub 6.A (4. místo) kategorie B - Najman Karel 7.B (4. místo) kategorie C - Rodr Daniel 8.B (4. místo) - olympiáda - krajské kolo: Novotný Ondřej Jakub 6.B (7. místo) PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ : Florbal - okrskové kolo - chlapci mladší (1. místo) - dívky mladší (1. místo) - chlapci starší (1. místo) - dívky starší (1. místo) Florbal - okresní kolo - chlapci mladší (2. místo) - dívky mladší (2. místo) - chlapci starší (3. místo) - dívky starší (1. místo) Florbal - krajské kolo - dívky starší - neúčast pro nemoc Basketbal - okresní kolo - dívky mladší (1. místo) - dívky starší (3. místo) - chlapci starší (2. místo) Basketbal - krajské kolo - dívky mladší (1. místo) Basketbal - kvalifikace - dívky mladší (1. místo) Basketbal - republikové finále - dívky mladší (2. místo) Pohár rozhlasu - okresní kolo Pohár rozhlasu - krajské kolo - dívky mladší (1. místo) - chlapci mladší (2. místo) - dívky starší (3. místo) - chlapci starší (3. místo) - dívky mladší (2. místo) Vybíjená - okresní kolo - dívky mladší (4. místo) Přehazovaná - okresní kolo - dívky mladší (2. místo)

18 Odznak všestrannosti olympijských vítězů - okresní kolo (2. místo) Odznak všestrannosti olympijských vítězů - krajské kolo (2. místo) = postup na republikové finále do Prahy Malá kopaná - okresní kolo - chlapci starší (3. místo) Běh 17. listopadu zámecký park účast 250 žáků z Jičína orientační běh - místní kolo účast 48 žáků VII. Výroční zpráva ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2012/13 Ve školním roce 2012/2013 bylo na Základní škole a mateřské škole 17.listopadu v Jičíně v provozu šest oddělení školní družiny (ŠD), která pravidelně navštěvovalo 146 dětí. Jako v předešlých letech byly z důvodu velkého zájmu rodičů o umístění jejich dětí ve školní družině přijaty do dvou oddělení, která nebyla kapacitně naplněna i žáci ze 4.-5.tříd. Oproti minulým rokům, kdy na konci měsíce března počet dětí klesá, jelikož někteří rodiče využívají školní družinu hlavně v zimním období, se naplněnost všech oddělení příliš nezměnila. Na konci školního roku navštěvovalo školní družinu 134 dětí. Děti měly možnost navštěvovat ŠD každý všední den od 6:30 7:30 a po ukončení vyučování až do 16:00 hod. ODDĚLENÍ ŠD: 1. oddělení - Květoslava Ceeová 25 dětí 2. oddělení - Drahomíra Kocourková 24 dětí 3. oddělení - Pavlína Ulrichová 24 dětí 4. oddělení - Eva Šťastná 24 dětí 5. oddělení - Jana Kulhánková 24 dětí 6. oddělení - Hana Nesvadbová 25 dětí CELKEM: 146 dětí Vychovatelka Monika Kocourková na řádné mateřské dovolené. Pravidelná činnost ŠD byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti tříd osvojovaly základy slušného chování, začleňování se do kolektivu, spolupracovat s ostatními dětmi, zdokonalovaly se v rukodělných činnostech, rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost, samostatnost, ohleduplnost atd. tak, jak tyto činnosti vycházejí z RVP ŠD. Během celého školního roku probíhal i preventivní program, který je rozdělen na deset témat (viz příloha). Jako vždy v měsíci červnu, se koná ve všech odděleních vědomostní olympiáda zaměřená na tato témata, které se zúčastní všechny děti. Výsledky této olympiády slouží vychovatelkám jako zpětná vazba na celoroční preventivní program. Jako v minulých letech měly děti možnost navštěvovat některý z kroužků, které školní družina dětem nabízí. Od října si mohly vybrat z kroužků: rukodělných činností, výtvarné výchovy a malování, keramiky, aerobicu a vaření. Některé z dětí navštěvovaly i více kroužků.

19 Školní družina měla v tomto školním roce v provozu šest oddělení (viz. rozpis výše). Tato oddělení jsou rozdělena takto: v budově školní družiny, jejíž součástí je i školní jídelna se v současné době nacházejí čtyři oddělení v prostorách budovy ŠD a dvě oddělení na 2. stupni školy. Z důvodu vybudování dvou tříd mateřské školy, byly v předchozích dvou letech zrušeny čtyři herny ŠD a sportovní herna ŠD, která byla využívána ke sportovním činnostem (nyní je v těchto prostorách jedno z oddělení školní družiny), pro další z oddělení, byly provedeny stavební úpravy sklepních prostor. Poslední dvě oddělení jsou umístěna v budově školy na 2. stupni ve třídách 6.C a 9.C. K pravidelným sportovním, rekreačním, pohybovým ale i odpočinkovým činnostem bylo využíváno nejen školní venkovní a Matějkovo hřiště, školní tělocvična, školní pozemek, ale také prostory ve městě jako jsou nádvoří zámku, cyklostezka, Lipová alej, Čepův kopec a zámecký park. Dále byla po celý školní rok využívána dílna školní družiny, která se nachází v prostorách ŠD. Děti ze všech oddělení se tu střídají při tvůrčích činnostech, aranžování, estetické výchově, výtvarné výchově, keramice apod. Dále jsou v dílně pořádány ukázkové vánoční a velikonoční výstavy nejen pro rodiče dětí, ale i pro širokou veřejnost. Tak jako v minulých letech, tak i letos využily keramickou dílnu i děti z MŠ, které si zde vyrobily dárečky pro své nejbližší. Dále pak si tyto děti jako každoročně mohly prohlídnout herny ŠD, ve kterých si pohrály a dostaly malou odměnu za dovednosti, které vychovatelkám předvedly. Mimo samostatné činnosti oddělení ŠD, byly každý měsíc pořádány akce (viz. příloha), do kterých byla zapojena všechna oddělení společně, aby se navzájem poznaly všechny děti, které družinu navštěvují a měly tak možnost najít si nové kamarády. S velkým zájmem byly od rodičů vítány pořádané akce: výtvarné velikonoční a vánoční dílny, karneval, čarodějnický rej a sportovní i vědomostní olympiáda. Kladně ohodnotili pravidelné preventivní programy, které ve školní družině probíhají po celý školní rok. Výrobky a výkresy všech dětí zapojených do výtvarných soutěží byly vždy vystaveny na chodbách a schodišti v prostorách ŠD, aby děti mohly ukázat svým rodičům a ostatním návštěvníkům školy, jak jsou šikovní. Ve všech soutěžích byly vždy věcně ohodnoceny nejen nejlepší, ale všichni zúčastnění. V průběhu školního roku se konaly pravidelné porady vychovatelek, na kterých jednotlivé vychovatelky sdělovaly své názory a náměty k chodu celé ŠD. Byly také prováděny hospitace ve všech odděleních ŠD, při nichž nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Ze strany rodičů nebyly vzneseny zásadní připomínky k chodu a práci ŠD, několik připomínek se týkalo nedostatečných prostorů heren a nevyhovujících sociálních zařízení, které má ŠD k dispozici. vypracovala : Drahomíra Kocourková

20 SPOLEČNÉ AKCE VŠECH ODDĚLENÍ ŠD konané ve školním roce 2012/2013 ZÁŘÍ - výtvarná soutěž -,,Pohádkový průvod na JMP - estetické dovednosti - tvořivé dílny JMP - výtvarná soutěž -,,Pohádkové postavy JMP - společná návštěva kina - preventivní program ŘÍJEN - rukodělná soutěž -,,Podzimní skřítci z přírodnin - výtvarná soutěž -,, Malujeme podzim - společná návštěva kina - preventivní program LISTOPAD - výtvarná soutěž -,,Draci - tvořivé podzimní dílny - výtvarná soutěž -,,Zvířátka v lese - společná návštěva kina - preventivní program PROSINEC -,,Mikulášská nadílka - estetická soutěž -,, Čerti- malujeme peklo - tvořivé vánoční dílny - výtvarná soutěž -,,Dopis Ježíškovi - preventivní program LEDEN ÚNOR - výtvarná soutěž -,,Sněhuláci - rukodělná soutěž -,,Stavby sněhuláků - společná návštěva kina - preventivní program - výtvarná soutěž -,,Zimní sporty -,,Maškarní bál ve školní tělocvičně - rukodělná soutěž -,,Valentýnské přání - společná návštěva kina - velikonoční tvořivé dílny - preventivní program BŘEZEN - výtvarná soutěž -,,Maškarní bál - velikonoční tvořivé dílny - estetická soutěž -,,Přichází jaro - rukodělná soutěž -,,Velikonoční přáníčko - společná návštěva kina - preventivní program

21 DUBEN - výtvarná soutěž -,, Jak se vyznám v dopravě - dopravní situace očima dětí - estetická soutěž -,,Netradiční čarodějnice -,,Čarodějnický rej na školním hřišti - preventivní program KVĚTEN - výtvarná soutěž -,,Maminka - Babička - estetická soutěž -,,Moje přání pro maminku - rukodělná soutěž -,,Naše město - sportovní zábavné odpoledne pro děti -,,Sportovní olympiáda - preventivní program ČERVEN - divadelní představení pro děti vystoupení,,klaun - výtvarná soutěž -,,Děti z celé planety - znalostní soutěž -,,Vědomostní olympiáda PP - rukodělná soutěž -,,Lodě - výtvarná soutěž PROTO POZOR! PROTO BACHA! - preventivní program PREVENTIVNÍ PROGRAMY ŠKOLNÍ DRUŽINY Září: NEBEZPEČÍ KOLEM NÁS - CIZÍ LIDÉ A KOMUNIKACE S NIMI Říjen: KAMARÁDSKÉ VZTAHY, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE KOLEKTIVU, UMĚNÍ POMOCI DRUHÉMU Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: ZÁSADY ZDRAVÉ VÝŽIVY A OSOBNÍ HYGIENY, HYGIENA HYGIENA STOLOVÁNÍ ÚCTA KE STARŠÍM A HANDICAPOVANÝM SPOLUOBČANŮM NEBEZPEČÍ ŠIKANY, NEBEZPEČÍ NA INTERNETU PREVENCE PŘED NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI VYUŽÍTÍ VOLNÉHO ČASU PREVENCE V SILNIČNÍM PROVOZU ÚCTA K SOBĚ A SVÉMU OKOLÍ EKOLOGIE

22 Červen: PROTO POZOR! PROTO BACHA! BEZPEČNOST O PRÁZDNINÁCH VII. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy - šk. rok 2012/ 13 Základní údaje o mateřské škole Mateřská škola je součástí subjektu Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 Provozní doba mateřské školy hod hod. Počet tříd: k pět běžných a jedna logopedická, dvě třídy na odloučeném pracovišti v budově ZŠ Počet dětí na třídu: Třídy odloučeného pracoviště: 4 x 26 /běžné třídy/ 1 x 24 /běžná třída/ 1 x 18 /logopedická/ 1 x 26 /běžná třída/ 1 x 24 /běžná třída/ Celkový počet dětí: k dětí Logopedická třída: 18 dětí s vadami řeči Specifikum logopedické tř. : 2 učitelky s rozšířenou kvalifikací pro logopedickou péči přizpůsobený režim dne pro maximální individuální přístup Počet dětí odcházejících do ZŠ 41 dětí, z toho 18 dětí přešlo do ZŠ 17. listopadu Odklady školní docházky pro školní rok 2012/ 2013: 14 dětí Předčasný nástup do ZŠ pro školní rok 2012/ 2013: 0 dětí Výsledky zápisu do MŠ : Dny otevřených dveří probíhaly v termínu 6. května 7. května Od pondělí do úterý mezi hod. a hod. prováděla zástupkyně ředitele zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/ 2014 Celkem bylo přijato pro školní rok 2013/ dětí. Žádostí bylo přijato 105 a po odstranění duplicit /na základě zpětvzetí žádosti zákonným zástupcem/ jich zůstalo 75. Počet nepřijatých dětí bylo 34 /20 dětí s trvalým pobytem v Jičíně a 14 dětí bez trvalého pobytu v Jičíně/.

23 Ve školním roce 2013 / 2014 by mělo navštěvovat MŠ 196 dětí (v logopedické třídě bude počet dětí na 18, v běžných 4 třídách bude 26 dětí, v jedné třídě bude počet 24 dětí). Ve třídách na odloučeném pracovišti MŠ v budově ZŠ bude v jedné třídě 26 dětí a ve druhé 24 dětí. Kapacita odloučeného pracoviště je 50 dětí. Personální obsazení MŠ UČITELKY: Třída Mráčci Bc. Zlatuše Kynčlová /zástupkyně ředitele ZŠ na MŠ/ Dana Kyselová Třída Oranžíků Jaroslava Nedvědová Eva Holanová Třída Sluníčka Kateřina Tomíčková Jaroslava Chalupová Třída Kašpárci Iva Drahoňovká Taťána Veselá Třída Duhových motýlků Hana Málková Veronika Klímová Třída Žabičky Jarmila Makovičková / logopedická/ Bc. Hana Kulhánková odloučené pracoviště v ZŠ Třída Včelky Monika Pižlová Věra Sýkorová Třída Rybiček Věra Slepičková /vedoucí odloučeného pracoviště/ Bc. Martina Boháčková Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované v oboru učitelství pro MŠ Školník Uklízečky Vedoucí ŠJ Kuchařky Josef Ott Naděžda Michnová Jitka Zachovalová nástup do předčasného důchodu Petra Matovčíková Tatiana Vacková nástup Ilona Šíbová Věra Pluhařová Hana Drbohlavová nástup do předčasného důchodu Lenka Rohová nástup Naděžda Vrabcová Edita Buchartová Hana Škaloudová ½ úvazek uklízečky a ½ úvazek pracovnice školní jídelny Počet zaměstnanců mateřské školy je 26. Koncepce MŠ

24 Obecné cíle Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Základním prostředkem k dosažení těchto cílů je ŠVP. Školní vzdělávací program naší MŠ má název Podzim, zima, jaro, léto, aby se to nepopletlo. ŠVP má dlouhodobý charakter a podle potřeb je upravován a doplňován tak, aby vyhovoval podmínkám mateřské školy. V tomto školním roce byl aktualizován vzhledem k nově vzniklé třídě na odloučeném pracovišti v ZŠ. Podle ŠVP si učitelky v každé třídě rozpracovaly TVP tak, aby dětem pomáhal uskutečňovat vztahy, poznatky a činnosti ve vzájemných souvislostech. Vzdělávání je přizpůsobeno vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Zasahuje celou osobnost dítěte. Proto je potřeba nerozlišovat jednotlivé izolované disciplíny. Vzdělávání se orientuje k oblastem působení, které vycházejí od dítěte a mezi nimiž je vše vzájemně provázáno. Vzdělávání se uskutečňuje nejen v didakticky zacílených činnostech, ale ve všech činnostech a situacích v průběhu dne v mateřské škole. Děti zařazené do logopedické třídy mají zpracované individuální vzdělávací plány, ve kterých je snaha postihnout postižení dítěte a individuální potřeby. V této oblasti spolupracuje MŠ s klinickou logopedkou ze SPC v Hradci Králové. Pomocí dalších činností se MŠ snaží rozvíjet schopnosti dětí v zájmových aktivitách: Hrátky s angličtinou /seznamování s AJ/ Paní Iva Řeháčková (skupina mladších dětí na budově MŠ) za úhradu rodiči. Paní uč. Bc. Martina Boháčková (skupina starších dětí na odloučeném pracovišti) za úhradu rodiči. Mažoretky Pomněnky Paní uč. Věra Slepičková mimo pracovní dobu za úhradu rodiči. Tyto zájmové aktivity se uskutečňovaly v době odpoledního odpočinku nebo v odpoledních hodinách přibližně od hod. Tím nedocházelo k narušování režimu dne v dopoledních hodinách. Vzhledem k náročnému rozvržení přímé výchovně vzdělávací práce učitelek byly další nadstandardní aktivity zrušeny. Akce mateřské školy Účast na akcích JMP po celý týden, v rámci JMP návštěva MŠ Janov nad Nisou Návštěva hasičské zbrojnice Malování pro Školka plná zábavy a Myslivecký svaz Spolupráce mezi třídami míčkování pro hyperaktivní děti z jiných tříd Účast na projektu Toulky minulostí v muzeu v Jičíně třídy odloučeného pracoviště Vánoční a jarní ukázka činností dětí pro rodiče Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi Dýňová dílnička

ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy

ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZPRACOVAL: Mgr. Zdeněk PROCHÁZKA ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 009/00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 009/00 (srpen 009 - červen 00) Obsah:.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: PaedDr.Mgr. Stanislav Horehleď, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více