ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU LISTOPADU 109, JIČÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU LISTOPADU 109, JIČÍN V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 Ředitel školy: Mgr. Josef Kužel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy 17. listopadu 109 v Jičíně 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika školy 3-6 II. Učební plán 7-8 III. Přehled pracovníků školy 9-12 IV. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání V. Školní a mimoškolní aktivity VI. Zpráva o činnosti školní družiny (ŠD) VII. Zpráva Mateřské školy 17. listopadu VIII. Hospodaření za rok 2012 základní škola 32 IX. Hospodaření za rok 2012 mateřská škola 33

3 I. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 hospodaří jako příspěvková organizace Městského úřadu Jičín. Mateřská škola spadá pod právní subjekt ZŠ, Jičín, 17. listopadu 109 od a kuchařky ve školní výdejně, které byly dosud vedeny při Základní škole, Jičín, Poděbradova 18 od Předmětem činnosti je zajištění základního vzdělávání žáků z Jičína a přilehlých obcí, mimoškolní aktivity společně se školní družinou a další doplňovací činnost, která je zakotvena ve zřizovací listině. Škola pravidelně pronajímá tři učebny pro výuku studentů eurouniverzit. Od září 2010 je plně využívána nová sportovní hala žáky naší školy i dětmi z MŠ. V odpoledních hodinách probíhají na hale sportovní kroužky: florbal, pohybové hry, aerobic, taneční kroužek. Mezi a hodinou jsou hala a další tělocvičny se zázemím využívány sportovními oddíly Jičína. Obsazení a pronájem těchto sportovišť je v kompetenci SZMJ, výdaje za energie jdou na školu. Venkovní hřiště, které se nachází na střeše haly, bylo několikrát opravováno. Zvolená technologie byla většinou neodzkoušena, proto se desky z gumové pryže při změnách teplot deformovaly. Složení školské rady: Šárka Vaníčková zástupce rodičů předsedkyně Jaroslav Novotný - - člen Monika Frydrychová Mgr. Romana Koubová Ing. Miroslav Kazda zástupce MěÚ - - Ing. Jana Radová Mgr. Petr Hamáček Jaroslava Vavroušková Mgr. Tamara Vonková zástupce pedag. sboru - - Mgr. Jaroslava Jirsová Mgr. Drahomíra Kocourková Věra Slepičková

4 STATISTICKÉ ÚDAJE: Počet tříd 24 Počet tříd I. stupně / II. Stupně 12 / 12 Počet žáků 573 Počet chlapců / dívek 257 / 316 Počet žáků I. st. / II. st. 278 / 295 Průměr na třídu 23,9 Počet dojíždějících žáků 272 Počet žáků ve školní družině 146 Počet žáků ve ŠJ 481 Počet pedagogických pracovníků 34 Počet vychovatelek ŠD 6 Počet provozních zaměstnanců 14 Počet pedagogických asistentů 1 Počet externích pracovníků 0 Počet pracovníků na MD 5 Počet pedagog. pracovníků MtŠ 16 Počet provozních zaměstnanců MtŠ 10 Počet tříd MtŠ 8 Celkový počet žáků MtŠ 196 Průměrný počet MtŠ 24,5

5 Vývoj počtu žáků na základní škole Školní rok 2003/ / / / / / / / / /13 Celkový počet žáků Celk.počet žáků / / / / / / / / / /13 Počet tříd ve škole Školní rok 2003/ / / / / / / / / /13 Počet tříd / / / / / / / / / /13 Celk.počet tříd

6 Naplněnost tříd: 1. stupeň 1.A 24 ž Tamara Fiurášková 1.B 22 ž Aleš Jiránek 1.C 24 ž Tereza Houfková 2.A 21 ž Jana Kučerová 2.B 22 ž Blanka Frýbová 3.A 23 ž Soňa Mindlová 3.B 22 ž Ilona Vraštilová 3.C 24 ž Bronislava Podhajská 4.A 24 ž Olga Splítková 4.B 23 ž Ilona Hatašová 5.A 26 ž Jitka Tobiášová 5.B 23 ž Tamara Vonková 2. stupeň 6.A 29 ž Daniela Havelková 6.B 29 ž Olga Maxová 6.C 30 ž Milena Bencová 7.A 26 ž Radka Keršlágerová 7.B 25 ž Jitka Víchová 7.C 24 ž Vladislava Štampochová 8.A 23 ž Soňa Machartová 8.B 20 ž Simona Jiránková 8.C 20 ž Jaroslava Jirsová 9.A 21 ž Renata Košťáková 9.B 23 ž Miloš Jenčovský 9.C 25 ž Hana Havlová

7 III. Přehled pracovníků školy s právní subjektivitou PŘÍJMENÍ A JMÉNO PRAC. ZAŘAZENÍ APROBACE Kužel Josef ředitel (odchod do důchodu k ) Tv Nš Vošvrdová Dagmar zástupce ředitele F Zpv Truhličková Ladislava zástupce ředitele roč. Dvořáková Klára výchovná poradkyně D spec. pedag. - Rv Frýbová Blanka učitelka roč. Mindlová Soňa učitelka roč. Vraštilová Ilona učitelka roč. Podhajská Bronislava učitelka roč. Splítková Olga učitelka roč. Hatašová Ilona učitelka roč. Tobiášová Jitka učitelka roč. Vonková Tamara učitelka D spec. pedagogika Hamáčková (Bažantová) Michaela učitelka (od 6/2013 na MD) 1. stupeň Jiránek Aleš učitel (nástup 1/2013) 1. stupeň Válková Veronika učitelka (od 2/2013 na MD) 1. stupeň Kučerová Jana učitelka (nástup 12/2012) 1. stupeň spec. pedagogika Hnízdová Lucie učitelka Čj - Aj Houfková Tereza učitelka 1. stupeň + cizí jazyk Keršlágerová Radka učitelka M Aj Víchová Jitka učitelka Rj D Štampochová Vladislava učitelka Př Ch Machartová Soňa učitelka Čj Nj Dobiášovská Jana učitelka (od 2/2012 MD) M Tv Jirsová Jaroslava učitelka Čj Vv Košťáková Renata učitelka M Ch Jenčovský Miloš učitel Biologie Ch Havlová Hana učitelka Př spec. pedagogika Havelková Daniela učitelka Čj Nj Maxová Olga učitelka M F Bencová Milena učitelka Čj Hv Bažantová Marcela učitelka Rj D Hanzl Jaroslav učitel Tv Bv Jiránková Simona učitelka M Z Tumová Jana učitelka Př Tv Záhora Radek učitel Aj Ov Trýznová Helena asistentka pedagoga (2/2013-6/2013) Kocourková Drahomíra vedoucí vychovatelka vych. ŠD Ceeová Květoslava vychovatelka vych. ŠD Ulrichová Pavlína vychovatelka Šťastná Eva vychovatelka Kulhánková Jana vychovatelka (prac. poměr ukončen k ) Nesvadbová Hana vychovatelka (prac. poměr ukončen k ) Ondráčková Cecílie učitelka (návrat po MD ) Aj Veselá Johanka učitelka (MD) (na MD od 2/2011) roč. Fiurášková Tamara učitelka (návrat po MD ) roč. Kocourková Monika vychovatelka ŠD (návrat po MD )

8 PŘÍJMENÍ A JMÉNO PRAC. ZAŘAZENÍ APROBACE Kynčlová Zlatuše zástupce ředitele v MŠ Chalupová Jaroslava učitelka MŠ Nedvědová Jaroslava učitelka MŠ Balcarová Alena učitelka MŠ (od 12/2011 MD) Tomíčková (Hejplíková) Kateřina učitelka MŠ Makovičková Jarmila učitelka MŠ Málková Hana učitelka MŠ Veselá Taťána učitelka MŠ Pižlová Monika učitelka MŠ (prac. poměr ukončen k ) Kulhánková Hana učitelka MŠ Sýkorová Věra učitelka MŠ Slepičková Věra učitelka MŠ Boháčková Martina učitelka MŠ Holanová Eva učitelka MŠ Drahoňovská Iva učitelka MŠ Klímová Veronika učitelka MŠ Kyselová Dana učitelka MŠ Suchánková Hana ekonomka Šádková Monika hospodářka Papežová Ladislava administrativní pracovnice ŠJ Barcalová Marcela kuchařka ŠJ Floriánová Věra provozní pracovnice ŠJ Karlasová Dagmar kuchařka ŠJ (prac. poměr ukončen k ) Maxová Ilona kuchařka ŠJ (prac. poměr ukončen k ) Učená Tereza kuchařka ŠJ Šíbová Ilona vedoucí šk. jídelny MŠ Pluhařová Věra vedoucí kuchařka MŠ Vrabcová Naděžda kuchařka MŠ Drbohlavová Hana kuchařka MŠ (odchod do důchodu k ) Rohová Lenka kuchařka MŠ (nástup 1/2013) Škaloudová Hana kuchařka MŠ Buchartová Edita kuchařka MŠ Ott Josef školník MŠ Koudelka Radek školník ZŠ Demuthová Marie uklízečka ZŠ Horvátová Alice uklízečka ZŠ Koudelková Monika uklízečka ZŠ Porkertová Světlana uklízečka ZŠ Valentová Valéria uklízečka ZŠ Zachovalová Jitka uklízečka MŠ (odchod do důchodu k ) Vacková Tatiana uklízečka MŠ (nástup ) Michnová Naděžda uklízečka MŠ Matovčíková Petra uklízečka MŠ

9 Věková struktura: VĚK (ped. prac. + ŠD) + MŠ Do 30 let let nad 50 let důchodci POČET Počet pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD 56 Zastoupení muži / ženy ZŠ 5 / 51 Počet kvalifikovaných pedag. prac./nekvalif. ZŠ 55 / 1 Počet vychovatelek ŠD 6 Počet oddělení ŠD 6 Počet pedagogických pracovníků MŠ 16 Počet externích pedagogických pracovníků 0 Aprobovanost výuky I. st. 92,5 % Aprobovanost výuky II. st.. 78 % Počet dojíždějících pedagog. pracovníků 19 Aprobovanost a pedagogická způsobilost: 1. stupeň Všechny vyučující mají vysokoškolské vzdělání a aprobaci pro 1. stupeň základní školy, kromě jedné vyučující, která má aprobaci D-Ped. Výuka cizích jazyků v některých třídách probíhá dosud nekvalifikovaně. 2.stupeň Čj 100 % Př 100 % Vv 40 % Cizí jazyk 85 % Z 65 % Tv 92 %

10 M 100 % D 100 % Prakt. činnosti 70 % Ch 100 % ZSV 30 % Etická vých. 0 % Fy 70 % Hv 90 % Pedagogická a odborná způsobilost vychovatelek ŠD % Pedagogická a odborná způsobilost učitelek MŠ % Provozní zaměstnanci ZŠ: školník + 5 uklízeček na plný úvazek 1 samostatná účetní 1 samostatná hospodářka 6 pracovnic školní jídelny na částečné úvazky Provozní zaměstnanci MŠ: školník a 2 uklízečky na plný úvazek + 2 uklízečky na částečné úvazky (62,5 % a 50 % úvazku) 6 pracovnic školní jídelny, z nichž 4 na celý úvazek a 2 na částečné úvazky (93,7 % a 50 % úvazku)

11 IV. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání 1.stupeň - 2. pololetí 2012/2013 Třída Poč. Žáků Prospěl Chování 1 Chov. 2 Chov. 3 Řed. důtka Třídní Důtka Pochvaly 1.A B C A B A B C A B A B Cel Neoml. hodiny 2. stupeň - 2. pololetí 2012/2013 Třída Poč. Žáků Prospěl Vyznamenání Neprospěl Vyznamenání Neprospěl Chování 1 Chov. 2 Chov. 3 Řed. důtka Třídní Důtka Pochvaly 6.A B C A B C průběžně - 8.A B C A B C Neoml. hodiny

12 Cel Přehled o umístění žáků na střední školy, SOU a učiliště 2012/2013 CELKEM chlapců / dívek / 28 NÁZEV ŠKOLY Počet žáků Lepařovo gymnázium, Jičín 8 Masarykova obchodní akademie, Jičín 6 VOŠ zdravotnická, Hradec Králové 1 VOŠ a SPŠ, Jičín 12 SPŠ stavební, Hradec Králové 1 SOŠ veterinární, Hradec Králové 2 SOŠ a SOU Antala Staška, Lomnice nad Popelkou 1 Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka 8 Střední škola multimediální tvorby Hradec Králové/Turnov 2/1 Gymnázium, SOŠ, SOU Hořice 2 Ostatní SŠ 8 CELKEM 52 (76,47 %) Střední odborná učiliště 16 (23,53 %) Žáci vycházející z nižších tříd Ze 7. tříd na Lepařovo gymnázium šestileté, Jičín 5 Ze 7. tříd na ostatní střední školy - z 5. tříd na Gymnázium osmileté, Nová Paka - z 8. tříd na ostatní střední školy, SOU 5 ZÁPIS DO 1.TŘÍD K zápisu do prvních tříd se dostavilo 78 dětí, z toho 17 má odklad školní docházky. Celkově nastoupí ve školním roce 2013/2014 do třech prvních tříd 61 dětí.

13 V. Školní a mimoškolní aktivity Zájmové kroužky 2012/13 1. stupeň: Angličtina 1.tř. Angličtina pro 1. tř. Angličtina pro 2. tř. Sportovní - 1. st. Houfková Tereza Hnízdová Lucie Hnízdová Lucie Vonková Tamara 2. stupeň: Anglický jazyk 6. roč. Ondráčková Cecílie (jen 1. pololetí) Florbal roč. Jenčovský Miloš Matematika 7. roč. Jiránková Simona Matematika 8. roč. Jiránková Simona Matematika 9.A Košťáková Renata (jen 1. pololetí) Matematika 9.BC Maxová Olga Taneční Havelková Daniela (jen 1. pololetí) Aerobic Kocourková Drahomíra Železniční modeláři Gardoň Jiří Český jazyk 6. roč. Havelková Daniela (jen 2. pololetí) Český jazyk 7. roč. Jiránková Simona (jen 2. pololetí) Mateřská škola: Angličtina pro nejmenší 1 Angličtina pro nejmenší 2 Mažoretky Pomněnky I Mažoretky Pomněnky II Boháčková Martina Řeháčková Iva Slepičková Věra Slepičková Věra Vícedenní akce školy Škola v přírodě (5. ročníky) - 43 žáků Kurzy plavání (1. 5. ročníky) Ekologický kurz (6. ročníky) 1. turnus/2. turnus - 35 žáků/36 žáků

14 Lyžařský kurz (7. ročníky) - 58 žáků Cykloturistický kurz (8. ročníky) - 42 žáků Rafty (9. ročníky) - 22 žáků Školní akce konané v průběhu roku 1. stupeň KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ: - vlastivědná exkurze do Prahy pro žáky 5. tříd - Knihovna Václava Čtvrtka akce: - beseda s výtvarníkem 2. tř. - beseda se spisovatelem 3. tř. - soutěž na téma Praha 5. tř. - pasování na čtenáře 1.ABC - Strašidelné čtení 5. tř. - beseda Putování po ČR 5. tř. - soutěž Čteme všichni, vypráví jen někdo - 4. a 5. tř. - návštěva dětí z MŠ v 1. ročníku - Dětská scéna recitační soutěž - Bioograf Český ráj - představení Norman a duchové - filmový dokument Madagaskar (Planeta Země 3000) - školní dvůr ukázka vojenské techniky - Městské divadlo Mladá Boleslav dvě představení pro žáky tříd - K-Klub Jičín - Čertovské pohádky 1. až 3. ročníky - korálková dílna - hudební pořad o Antonínu Dvořákovi - matematická soutěž Klokánek - návštěva Hvězdárny a planetária v Hradci Králové - Masarykovo divadlo Jičín: - koncert s divadelní výpravou Naše písnička aneb Postavím si domeček - představení Hurvínkova cesta - Den Země - zdravověda - akce na dopravním hřišti pro 4. ročníky (2x) - setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna - JACKIE AND THE GIANT interaktivní divadelní představení v angličtině (3.-5. třídy) SPORTOVNÍ: atletický čtyřboj 4. a 5. tř. běh 17. listopadu sportovní dopoledne 1. tříd areál Jičín soutěž v plavání O vánočního kapra 3. až 5. tř. aquacentrum Jičín Velikonoční běh do schodů Míčkovaná kopaná Mc Donald cup turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd Štafetový běh 1. stupně halová tělocvična školy

15 odznak zdatnosti turnaj 4. tříd v kuželkách orientační běh 4. a 5. ročníky 2. stupeň Český jazyk - Městské divadlo Mladá Boleslav představení pro žáky tříd - Národní divadlo v Praze (Nová scéna) představení pro žáky 2. st. - olympiáda Čj účast dvou žákyň v okresním kole: Vyčítalová Monika 9.B ( místo) Morillo Amy 9.B (22. místo) Výtvarná výchova - příspěvky do soutěží pořádaných Knihovnou V. Čtvrtka: Moje nejmilejší literární postava Namaluj svoji babičku Hudební výchova - koncert The Beatles (pořádáno ZUŠ J. B. Foerstera Jičín) Cizí jazyk - školní poznávací zájezd Adventní Vídeň - olympiáda v Aj okresní kolo: kategorie 7. ročníky: Kodešová Kateřina (4. místo) Kuželková Liliana (10. místo) kategorie 8. a 9. roč.: Bednařík Jan (12. místo) Rodr Daniel (23. místo) - beseda s p. Pírkem na téma Transsibiřskou magistrálou k Bajkaku - poznávací zájezd 10 NEJ KRÁLOVSKÉ ANGLIE interaktivní divadelní představení v angličtině (6.-7. tř.): THE ALIEN GRAMMAR SHOW Matematika - Pythagoriáda školní kolo ročníků: - 6. ročníky: Miškovičová Natálie 6.A - 11b (v okresním kole místo) Novotný Ondřej Jakub 6.B - 11b (v okresním kole místo) Smolíková Barbora 6.B - 11b (v okresním kole místo) Farkašovský Samuel 6.A - 10b Karbulková Nikola 6.A - 10b Krejcarová Anna 6.A - 10b Vaněk Vojtěch 6.B - 10b Zalaba Tomáš 6.B - 10b Rodr Benjamín 6.A - 9b Žitná Kristýna 6.A - 9b Dubský Vojtěch 6.B - 9b Špeldová Simona 6.B - 9b - 7. ročníky: účast 59 žáků nikdo nepostoupil - 8. ročníky: Jiránek Michal 8.B - 10b (v okresním kole místo)

16 - Olympiáda 6. ročník - úspěšnými řešiteli školního kola: Zalaba Tomáš 6.C (v okresním kole 3. místo) Janouchová Kristýna 6.C (v okresním kole místo) Smolíková Aneta 6.C (v okresním kole místo) - Klokan školní kolo - kategorie: Benjamín ( třídy) soutěžilo 132 žáků Janďourek Jakub 7.C získal 83 bodů z možných 120 bodů Kodešová Kateřina 7.B získala 77 bodů z možných 120 bodů Kadet ( třídy) - soutěžilo 94 žáků Kolář Ondřej 9.B získal 67 bodů z možných 120 bodů Morillo Amy 9.B získala 59 bodů z možných 120 bodů Jiránek Michal 8.B získal 54 bodů z možných 120 bodů Přírodopis - soutěž v Poznávání rostlin a živočichů okresní kolo - účastnili se: Lucie Zachovalová 7.C (postoupila i do krajského kola) Novotná Kateřina 7.C Koubová Johana 7.A Kopalová Nikol 6.A - Den Země žáci 9.A připravili aktivity a soutěže ve spolupráci s MŠ pro všechny děti MŠ a pro žáky 1. tříd ZŠ - exkurze 9. ročníků - Sklárna Harrachov - naučná stezka Jizerka - 6. ročníky akce: Ekologický kurz na Pecce (dva turnusy) Akce Den v lese Chemie - olympiáda okresní kolo: Kolář Ondřej 9.B (2. místo) Podmanická Iva 9.B (5. místo) Dějepis - olympiáda školní kolo: zúčastnilo se 27 žáků 8. a 9. tříd: - olympiáda okresní kolo: Kuželková Natália 9.B ( místo) Řeháková Nikola 9.C ( místo) Rodr Daniel 8.B ( místo) Jiránek Michal 8.B (21. místo) Kobrle Adam 9.B (24. místo) Oktábec Tomáš 9.A (29. místo) - projekty, akce k výročím: - položení květin na hrob v Holíně ke 100. výročí narození St. Krause - návštěva žáků 2. stupně muzejní výstavy St. Kraus a přátelé - galerie 150 let SOKOLA - setkání žáků 7. tříd s vévodou Albrechtem z Valdštejna (2x) - beseda s I. Pírkem cesta na Bajkal po stopách československých legionářů - muzeum - Neztratit víru v člověka k 70. výročí transportu jičínských židů

17 - galerie výstava fotografií Jičína Staré zlaté časy - ukázka obrněného transportéru - v květnu připomenuto 104. výročí narození sira Nicholase Wintona - beseda v knihovně s panem Asafem Auerbachem (přežil díky Nicholasovi Wintonovi) - relace ve školním rozhlase ke státním svátkům připravovali žáci vyšších ročníků (28.9.; ; ; 1.5.; 8.5.) - tematické exkurze k aktuálnímu učivu: - Hostinné Galerie antického umění žáci 7. ročníku - Praha výstava Tutanchamon žáci 6. ročníku - Praha návštěva historických památek, výstava Monarchie - Kutná Hora muzeum stříbrnictví, kostnice - žáci 7. ročníku - Terezín, Říp žáci 9. ročníku - Chlum, Josefov (pevnost), Kuks žáci 8. ročníku Zeměpis - olympiáda - školní kolo: zúčastnilo se 32 žáků - olympiáda - okresní kolo: kategorie A - Novotný Ondřej Jakub 6.B (1. místo) Kuba Jakub 6.A (4. místo) kategorie B - Najman Karel 7.B (4. místo) kategorie C - Rodr Daniel 8.B (4. místo) - olympiáda - krajské kolo: Novotný Ondřej Jakub 6.B (7. místo) PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ : Florbal - okrskové kolo - chlapci mladší (1. místo) - dívky mladší (1. místo) - chlapci starší (1. místo) - dívky starší (1. místo) Florbal - okresní kolo - chlapci mladší (2. místo) - dívky mladší (2. místo) - chlapci starší (3. místo) - dívky starší (1. místo) Florbal - krajské kolo - dívky starší - neúčast pro nemoc Basketbal - okresní kolo - dívky mladší (1. místo) - dívky starší (3. místo) - chlapci starší (2. místo) Basketbal - krajské kolo - dívky mladší (1. místo) Basketbal - kvalifikace - dívky mladší (1. místo) Basketbal - republikové finále - dívky mladší (2. místo) Pohár rozhlasu - okresní kolo Pohár rozhlasu - krajské kolo - dívky mladší (1. místo) - chlapci mladší (2. místo) - dívky starší (3. místo) - chlapci starší (3. místo) - dívky mladší (2. místo) Vybíjená - okresní kolo - dívky mladší (4. místo) Přehazovaná - okresní kolo - dívky mladší (2. místo)

18 Odznak všestrannosti olympijských vítězů - okresní kolo (2. místo) Odznak všestrannosti olympijských vítězů - krajské kolo (2. místo) = postup na republikové finále do Prahy Malá kopaná - okresní kolo - chlapci starší (3. místo) Běh 17. listopadu zámecký park účast 250 žáků z Jičína orientační běh - místní kolo účast 48 žáků VII. Výroční zpráva ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2012/13 Ve školním roce 2012/2013 bylo na Základní škole a mateřské škole 17.listopadu v Jičíně v provozu šest oddělení školní družiny (ŠD), která pravidelně navštěvovalo 146 dětí. Jako v předešlých letech byly z důvodu velkého zájmu rodičů o umístění jejich dětí ve školní družině přijaty do dvou oddělení, která nebyla kapacitně naplněna i žáci ze 4.-5.tříd. Oproti minulým rokům, kdy na konci měsíce března počet dětí klesá, jelikož někteří rodiče využívají školní družinu hlavně v zimním období, se naplněnost všech oddělení příliš nezměnila. Na konci školního roku navštěvovalo školní družinu 134 dětí. Děti měly možnost navštěvovat ŠD každý všední den od 6:30 7:30 a po ukončení vyučování až do 16:00 hod. ODDĚLENÍ ŠD: 1. oddělení - Květoslava Ceeová 25 dětí 2. oddělení - Drahomíra Kocourková 24 dětí 3. oddělení - Pavlína Ulrichová 24 dětí 4. oddělení - Eva Šťastná 24 dětí 5. oddělení - Jana Kulhánková 24 dětí 6. oddělení - Hana Nesvadbová 25 dětí CELKEM: 146 dětí Vychovatelka Monika Kocourková na řádné mateřské dovolené. Pravidelná činnost ŠD byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti tříd osvojovaly základy slušného chování, začleňování se do kolektivu, spolupracovat s ostatními dětmi, zdokonalovaly se v rukodělných činnostech, rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost, samostatnost, ohleduplnost atd. tak, jak tyto činnosti vycházejí z RVP ŠD. Během celého školního roku probíhal i preventivní program, který je rozdělen na deset témat (viz příloha). Jako vždy v měsíci červnu, se koná ve všech odděleních vědomostní olympiáda zaměřená na tato témata, které se zúčastní všechny děti. Výsledky této olympiády slouží vychovatelkám jako zpětná vazba na celoroční preventivní program. Jako v minulých letech měly děti možnost navštěvovat některý z kroužků, které školní družina dětem nabízí. Od října si mohly vybrat z kroužků: rukodělných činností, výtvarné výchovy a malování, keramiky, aerobicu a vaření. Některé z dětí navštěvovaly i více kroužků.

19 Školní družina měla v tomto školním roce v provozu šest oddělení (viz. rozpis výše). Tato oddělení jsou rozdělena takto: v budově školní družiny, jejíž součástí je i školní jídelna se v současné době nacházejí čtyři oddělení v prostorách budovy ŠD a dvě oddělení na 2. stupni školy. Z důvodu vybudování dvou tříd mateřské školy, byly v předchozích dvou letech zrušeny čtyři herny ŠD a sportovní herna ŠD, která byla využívána ke sportovním činnostem (nyní je v těchto prostorách jedno z oddělení školní družiny), pro další z oddělení, byly provedeny stavební úpravy sklepních prostor. Poslední dvě oddělení jsou umístěna v budově školy na 2. stupni ve třídách 6.C a 9.C. K pravidelným sportovním, rekreačním, pohybovým ale i odpočinkovým činnostem bylo využíváno nejen školní venkovní a Matějkovo hřiště, školní tělocvična, školní pozemek, ale také prostory ve městě jako jsou nádvoří zámku, cyklostezka, Lipová alej, Čepův kopec a zámecký park. Dále byla po celý školní rok využívána dílna školní družiny, která se nachází v prostorách ŠD. Děti ze všech oddělení se tu střídají při tvůrčích činnostech, aranžování, estetické výchově, výtvarné výchově, keramice apod. Dále jsou v dílně pořádány ukázkové vánoční a velikonoční výstavy nejen pro rodiče dětí, ale i pro širokou veřejnost. Tak jako v minulých letech, tak i letos využily keramickou dílnu i děti z MŠ, které si zde vyrobily dárečky pro své nejbližší. Dále pak si tyto děti jako každoročně mohly prohlídnout herny ŠD, ve kterých si pohrály a dostaly malou odměnu za dovednosti, které vychovatelkám předvedly. Mimo samostatné činnosti oddělení ŠD, byly každý měsíc pořádány akce (viz. příloha), do kterých byla zapojena všechna oddělení společně, aby se navzájem poznaly všechny děti, které družinu navštěvují a měly tak možnost najít si nové kamarády. S velkým zájmem byly od rodičů vítány pořádané akce: výtvarné velikonoční a vánoční dílny, karneval, čarodějnický rej a sportovní i vědomostní olympiáda. Kladně ohodnotili pravidelné preventivní programy, které ve školní družině probíhají po celý školní rok. Výrobky a výkresy všech dětí zapojených do výtvarných soutěží byly vždy vystaveny na chodbách a schodišti v prostorách ŠD, aby děti mohly ukázat svým rodičům a ostatním návštěvníkům školy, jak jsou šikovní. Ve všech soutěžích byly vždy věcně ohodnoceny nejen nejlepší, ale všichni zúčastnění. V průběhu školního roku se konaly pravidelné porady vychovatelek, na kterých jednotlivé vychovatelky sdělovaly své názory a náměty k chodu celé ŠD. Byly také prováděny hospitace ve všech odděleních ŠD, při nichž nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Ze strany rodičů nebyly vzneseny zásadní připomínky k chodu a práci ŠD, několik připomínek se týkalo nedostatečných prostorů heren a nevyhovujících sociálních zařízení, které má ŠD k dispozici. vypracovala : Drahomíra Kocourková

20 SPOLEČNÉ AKCE VŠECH ODDĚLENÍ ŠD konané ve školním roce 2012/2013 ZÁŘÍ - výtvarná soutěž -,,Pohádkový průvod na JMP - estetické dovednosti - tvořivé dílny JMP - výtvarná soutěž -,,Pohádkové postavy JMP - společná návštěva kina - preventivní program ŘÍJEN - rukodělná soutěž -,,Podzimní skřítci z přírodnin - výtvarná soutěž -,, Malujeme podzim - společná návštěva kina - preventivní program LISTOPAD - výtvarná soutěž -,,Draci - tvořivé podzimní dílny - výtvarná soutěž -,,Zvířátka v lese - společná návštěva kina - preventivní program PROSINEC -,,Mikulášská nadílka - estetická soutěž -,, Čerti- malujeme peklo - tvořivé vánoční dílny - výtvarná soutěž -,,Dopis Ježíškovi - preventivní program LEDEN ÚNOR - výtvarná soutěž -,,Sněhuláci - rukodělná soutěž -,,Stavby sněhuláků - společná návštěva kina - preventivní program - výtvarná soutěž -,,Zimní sporty -,,Maškarní bál ve školní tělocvičně - rukodělná soutěž -,,Valentýnské přání - společná návštěva kina - velikonoční tvořivé dílny - preventivní program BŘEZEN - výtvarná soutěž -,,Maškarní bál - velikonoční tvořivé dílny - estetická soutěž -,,Přichází jaro - rukodělná soutěž -,,Velikonoční přáníčko - společná návštěva kina - preventivní program

21 DUBEN - výtvarná soutěž -,, Jak se vyznám v dopravě - dopravní situace očima dětí - estetická soutěž -,,Netradiční čarodějnice -,,Čarodějnický rej na školním hřišti - preventivní program KVĚTEN - výtvarná soutěž -,,Maminka - Babička - estetická soutěž -,,Moje přání pro maminku - rukodělná soutěž -,,Naše město - sportovní zábavné odpoledne pro děti -,,Sportovní olympiáda - preventivní program ČERVEN - divadelní představení pro děti vystoupení,,klaun - výtvarná soutěž -,,Děti z celé planety - znalostní soutěž -,,Vědomostní olympiáda PP - rukodělná soutěž -,,Lodě - výtvarná soutěž PROTO POZOR! PROTO BACHA! - preventivní program PREVENTIVNÍ PROGRAMY ŠKOLNÍ DRUŽINY Září: NEBEZPEČÍ KOLEM NÁS - CIZÍ LIDÉ A KOMUNIKACE S NIMI Říjen: KAMARÁDSKÉ VZTAHY, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE KOLEKTIVU, UMĚNÍ POMOCI DRUHÉMU Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: ZÁSADY ZDRAVÉ VÝŽIVY A OSOBNÍ HYGIENY, HYGIENA HYGIENA STOLOVÁNÍ ÚCTA KE STARŠÍM A HANDICAPOVANÝM SPOLUOBČANŮM NEBEZPEČÍ ŠIKANY, NEBEZPEČÍ NA INTERNETU PREVENCE PŘED NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI VYUŽÍTÍ VOLNÉHO ČASU PREVENCE V SILNIČNÍM PROVOZU ÚCTA K SOBĚ A SVÉMU OKOLÍ EKOLOGIE

22 Červen: PROTO POZOR! PROTO BACHA! BEZPEČNOST O PRÁZDNINÁCH VII. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy - šk. rok 2012/ 13 Základní údaje o mateřské škole Mateřská škola je součástí subjektu Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 Provozní doba mateřské školy hod hod. Počet tříd: k pět běžných a jedna logopedická, dvě třídy na odloučeném pracovišti v budově ZŠ Počet dětí na třídu: Třídy odloučeného pracoviště: 4 x 26 /běžné třídy/ 1 x 24 /běžná třída/ 1 x 18 /logopedická/ 1 x 26 /běžná třída/ 1 x 24 /běžná třída/ Celkový počet dětí: k dětí Logopedická třída: 18 dětí s vadami řeči Specifikum logopedické tř. : 2 učitelky s rozšířenou kvalifikací pro logopedickou péči přizpůsobený režim dne pro maximální individuální přístup Počet dětí odcházejících do ZŠ 41 dětí, z toho 18 dětí přešlo do ZŠ 17. listopadu Odklady školní docházky pro školní rok 2012/ 2013: 14 dětí Předčasný nástup do ZŠ pro školní rok 2012/ 2013: 0 dětí Výsledky zápisu do MŠ : Dny otevřených dveří probíhaly v termínu 6. května 7. května Od pondělí do úterý mezi hod. a hod. prováděla zástupkyně ředitele zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/ 2014 Celkem bylo přijato pro školní rok 2013/ dětí. Žádostí bylo přijato 105 a po odstranění duplicit /na základě zpětvzetí žádosti zákonným zástupcem/ jich zůstalo 75. Počet nepřijatých dětí bylo 34 /20 dětí s trvalým pobytem v Jičíně a 14 dětí bez trvalého pobytu v Jičíně/.

23 Ve školním roce 2013 / 2014 by mělo navštěvovat MŠ 196 dětí (v logopedické třídě bude počet dětí na 18, v běžných 4 třídách bude 26 dětí, v jedné třídě bude počet 24 dětí). Ve třídách na odloučeném pracovišti MŠ v budově ZŠ bude v jedné třídě 26 dětí a ve druhé 24 dětí. Kapacita odloučeného pracoviště je 50 dětí. Personální obsazení MŠ UČITELKY: Třída Mráčci Bc. Zlatuše Kynčlová /zástupkyně ředitele ZŠ na MŠ/ Dana Kyselová Třída Oranžíků Jaroslava Nedvědová Eva Holanová Třída Sluníčka Kateřina Tomíčková Jaroslava Chalupová Třída Kašpárci Iva Drahoňovká Taťána Veselá Třída Duhových motýlků Hana Málková Veronika Klímová Třída Žabičky Jarmila Makovičková / logopedická/ Bc. Hana Kulhánková odloučené pracoviště v ZŠ Třída Včelky Monika Pižlová Věra Sýkorová Třída Rybiček Věra Slepičková /vedoucí odloučeného pracoviště/ Bc. Martina Boháčková Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované v oboru učitelství pro MŠ Školník Uklízečky Vedoucí ŠJ Kuchařky Josef Ott Naděžda Michnová Jitka Zachovalová nástup do předčasného důchodu Petra Matovčíková Tatiana Vacková nástup Ilona Šíbová Věra Pluhařová Hana Drbohlavová nástup do předčasného důchodu Lenka Rohová nástup Naděžda Vrabcová Edita Buchartová Hana Škaloudová ½ úvazek uklízečky a ½ úvazek pracovnice školní jídelny Počet zaměstnanců mateřské školy je 26. Koncepce MŠ

24 Obecné cíle Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Základním prostředkem k dosažení těchto cílů je ŠVP. Školní vzdělávací program naší MŠ má název Podzim, zima, jaro, léto, aby se to nepopletlo. ŠVP má dlouhodobý charakter a podle potřeb je upravován a doplňován tak, aby vyhovoval podmínkám mateřské školy. V tomto školním roce byl aktualizován vzhledem k nově vzniklé třídě na odloučeném pracovišti v ZŠ. Podle ŠVP si učitelky v každé třídě rozpracovaly TVP tak, aby dětem pomáhal uskutečňovat vztahy, poznatky a činnosti ve vzájemných souvislostech. Vzdělávání je přizpůsobeno vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Zasahuje celou osobnost dítěte. Proto je potřeba nerozlišovat jednotlivé izolované disciplíny. Vzdělávání se orientuje k oblastem působení, které vycházejí od dítěte a mezi nimiž je vše vzájemně provázáno. Vzdělávání se uskutečňuje nejen v didakticky zacílených činnostech, ale ve všech činnostech a situacích v průběhu dne v mateřské škole. Děti zařazené do logopedické třídy mají zpracované individuální vzdělávací plány, ve kterých je snaha postihnout postižení dítěte a individuální potřeby. V této oblasti spolupracuje MŠ s klinickou logopedkou ze SPC v Hradci Králové. Pomocí dalších činností se MŠ snaží rozvíjet schopnosti dětí v zájmových aktivitách: Hrátky s angličtinou /seznamování s AJ/ Paní Iva Řeháčková (skupina mladších dětí na budově MŠ) za úhradu rodiči. Paní uč. Bc. Martina Boháčková (skupina starších dětí na odloučeném pracovišti) za úhradu rodiči. Mažoretky Pomněnky Paní uč. Věra Slepičková mimo pracovní dobu za úhradu rodiči. Tyto zájmové aktivity se uskutečňovaly v době odpoledního odpočinku nebo v odpoledních hodinách přibližně od hod. Tím nedocházelo k narušování režimu dne v dopoledních hodinách. Vzhledem k náročnému rozvržení přímé výchovně vzdělávací práce učitelek byly další nadstandardní aktivity zrušeny. Akce mateřské školy Účast na akcích JMP po celý týden, v rámci JMP návštěva MŠ Janov nad Nisou Návštěva hasičské zbrojnice Malování pro Školka plná zábavy a Myslivecký svaz Spolupráce mezi třídami míčkování pro hyperaktivní děti z jiných tříd Účast na projektu Toulky minulostí v muzeu v Jičíně třídy odloučeného pracoviště Vánoční a jarní ukázka činností dětí pro rodiče Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi Dýňová dílnička

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy

ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více