Jinecký zpravodaj. titul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu"

Transkript

1 Jinecký zpravodaj titul ročník 28 cena 5 Kč 1

2 prosinec St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) hod Čt Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) - MC NENÍ! hod. Klavírní kurzy v KS od hod. Mikuláš v Barboře (více: Z činnosti...) od hod Pá Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) hod. Mikuláš v Barboře (více: Z činnosti...) od hod So Knihovna otevřena hod. Zájezd do vánoční Plzně (více: KS a knihovna) hod Ne Po Hudební škola YAMAHA hod Út MC - Stopy a stopičky (více: MC) hod. Senior-klub v KS od hod St Čt MC od hod. Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS (více: KS) od hod. Klavírní kurzy v KS od hod. Vánoční besídka v MŠ (více: Ze života školy) od hod Pá Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna) So Den psích zajímavostí na sokolské zahradě (více: Z činnosti...) od hod Ne Po Vánoční jarmark ve škole (více: Ze života školy) hod. Hudební škola YAMAHA hod Út MC od hod., Senior-klub od hod. v KS Vánoční koncert ve škole (více: Ze života školy) hod St Koncert žáků ZUŠJJR v PDA (více: ZUŠJJR) hod. Veřejné zasedání zastupitelstva v KS (více: Městys Jince) hod Čt Adventní koncert Domova Laguna Psáry (více: KS) hod. Vystoupení žáků ZUŠ - pobočka Jince v Čenkově (více: ZUŠJJR) hod Pá Vyhodnocení výtvarné soutěže (více: Knihovna) hod So Turnaj ve florbale a šipkách v kasárnách (více: Z činnosti...) 8.15 hod Ne Vánoční koncert Rožmitálské Venkovanky na PDA (více: KS) hod Po Hudební škola YAMAHA hod Út MC od hod., Senior-klub od hod. v KS St KS dovolená Čt Začínají vánoční prázdniny KS a knihovna - dovolená Pá Vánoční zpívání u kapličky v Rejkovicích po hod So Ne Po KS a knihovna - dovolená Út KS a knihovna - dovolená St KS a knihovna - dovolená Čt KS a knihovna - dovolená Pá KS a knihovna - dovolená 2

3 spoleèenská kronika prosinec 2010 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: BLECHA Vladimír NOVÁKOVÁ Vlasta BUDILOVÁ Květuše BABORSKÁ Věra PÍCHALOVÁ Marie KOČÁREK Jaroslav ANDĚL Vladislav Rozloučili jsme se... HOLÝ Jan HAŠKOVÁ Jaroslava CINERT Jaroslav VZPOMÍNKY 14. prosince 2010 uplyne 20 let od chvíle, co nás navždy opustil pan Miloslav Smetana z Ohrazenice. Nikdy nezapomene manželka, syn a dcera s rodinou. V čase vánočním tomu bude již 27 let, co jsme se naposledy rozloučili s naším drahým manželem, tatínkem a dědečkem, panem Emilem Komínkem. S úctou a láskou stále vzpomíná rodina. 3

4 Mìstys Jince prosinec 2010 Ustavující zasedání zastupitelstva Dne 8. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva městyse Jince. Na programu bylo především složení slibu zastupitelů, určení počtu místostarostů, členů rady, určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, určení způsobu volby, volba starosty, volba místostarosty, volba zbývajících členů rady, určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, volba předsedy finančního výboru, volba předsedy kontrolního výboru a stanovení oddávajících. Mandátu zastupitele se vzdali MUDr. Dana Chudáčková a Ing. Martin Vejr (oba N-KDU-ČSL), náhradnicí je Kateřina Smolová. K volbě rady bylo použito metody paritního zastoupení (tj. z každé volební strany 1 zástupce tzn. bez přihlédnutí k poměru počtu hlasů nebo zastupitelů, což by bylo poměrné zastoupení). Výpis usnesení zastupitelstva ze dne Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu p. Josefa Moravčíka a p. Lenku Kozákovou. 2. Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. 3. Zastupitelstvo městyse Jince určuje volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a členů rady ve složení: předseda MUDr. Jiří Švamberg, členové Kateřina Smolová, Ing. Miroslav Jandík. 4. Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 5. Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zvolení pětičlenné rady. 6. Zastupitelstvo městyse Jince určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, ostatní funkce v zastupitelstvu budou vykonávány neuvolněnými členy zastupitelstva. 7. Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje volební řád pro volbu starosty, místostarosty a členů rady - dle přílohy zápisu. 4

5 8. Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady dle schváleného volebního řádu. 9. Zastupitelstvo městyse Jince volí starostou městyse Jince p. RSDr. Josefa Hálu. 10. Zastupitelstvo městyse Jince volí místostarostou městyse Jince p. Ing. Jána Vavreka 11. Zastupitelstvo městyse Jince volí členy rady - p. Václava Pužmana, p. Marii Houškovou a p. Miloslava Horkého. 12. Zastupitelstvo městyse Jince zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 13. Zastupitelstvo městyse Jince volí předsedkyní finančního výboru Ing. Renatu Haškovou. 14. Zastupitelstvo městyse Jince volí předsedkyní kontrolního výboru p. Kateřinu Smolovou. 15. Zastupitelstvo městyse Jince stanoví jako další oddávající MUDr. Jiřího Švamberga a p. Marii Houškovou a oddávací dny pátek a sobotu. V závěrečné řeči poděkoval staronový starosta voličům a členům zastupitelstva, kteří pracovali v minulém volebním období: Ing. Miroslavu Běhounovi, Miroslavě Tiché, MUDr. Jiřímu Švambergovi, Vladimíru Valtovi, MUDr. Daně Chudáčkové, Ing. Martinu Vejrovi, Jiřímu Vinklerovi, Vilému Matouškovi, Mgr. Dagmar Hůlové a Dagmar Němcové. Starosta J. Hála pak stručně nastínil svoji vizi pro následující volební období a oznámil předpokládané datum konání následujícího zastupitelstva. (Foto Jitka Kadeřábková) 5

6 Veřejné zasedání nového zastupitelstva městyse Jince se koná 15. prosince 2010 od hod. v Kulturním středisku Jince. Všichni občané jsou srdečně zváni. VEDENÍ OBCE v novém volebním období: Funkce Jméno Volební strana Starosta: RSDr. Josef Hála KSČM Místostarosta: Ing. Ján Vavrek N-Hasiči Členové rady: Miloslav Horký N+KDU-ČSL Václav Pužman N-Volba pro Jince Marie Houšková N+ČSSD Členové zastupitelstva: Miroslav Maršálek KSČM František Gajanec KSČM Ing. Miroslav Jandík KSČM Lenka Kozáková KSČM Václav Zeisek KSČM Ing. Renata Hašková N+KDU-ČSL Kateřina Smolová N+KDU-ČSL Jozef Moravčík N-Volba pro Jince Vladimír Valta N-Hasiči MUDr. Jiří Švamberg N+ČSSD Předsedkyně finančního výboru: Ing. Renata Hašková Předsedkyně kontrolního výboru: Kateřina Smolová Oddávající: RSDr. Josef Hála (ze zákona) MUDr. Jiří Švamberg Marie Houšková N+KDU-ČSL N+KDU-ČSL 6

7 Nově zvolení zastupitelé Městyse Jince RSDr. Ing. Miloslav Václav Marie Josef Hála Ján Vavrek Horký Pužman Houšková Miroslav František Ing. Miroslav Lenka Václav Maršálek Gajanec Jandík Kozáková Zeisek Ing. Renata Kateřina Jozef Vladimír MUDr. Jiří Hašková Smolová Moravčík Valta Švamberg 7

8 Krátce z obce Víceúčelové hřiště slouží sportovcům V pátek 5. listopadu byl oficiálně zahájen provoz na novém víceúčelovém sportovním hřišti na sídlišti Zborovská. Projekt pod názvem Víceúčelové hřiště Zborovská ul., Jince (Registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/ ) je spolufinancován z ROP NUTS 2 Střední Čechy. ROP NUTS 2 Střední Čechy se zavázal poskytnout na realizaci tohoto projektu dotaci v maximální výši ,62 Kč, na níž podíl finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje činí ,06 Kč. Při příležitosti otevření hřiště veřejnosti za přítomnosti pracovníků úřadu městyse a vedení školy byl sehrán zápas v kopané mezi žáky osmých a šestých ročníků Základní školy Jince, kdy osmáci zvítězili 4 : 1. Významnější je ale skutečnost, že se podařilo sehnat potřebné finanční prostředky ve výši téměř dvou milionů korun a realizovat tento projekt. Ještě před dokončením prací se zde scházeli např. kluci z fotbalového oddílu, aby okoukli zařízení a vyzkoušeli umělý povrch. I když se situace v podmínkách pro pohybové aktivity mládeže zlepšila, nespokojuje se vedení obce se současným stavem. Připravené jsou projekty na sportoviště a dětská hřiště v dalších částech Jinec, ale jejich realizace je závislá na úspěšnosti při získávání dotací a finanční situaci městyse. Foto mim 8

9 SVOZ TKO 2010 Svoz provádí společnost RUMPOLD-P, s.r.o., svozový den: ČTVRTEK 1 x 7 KAŽDÝ čtvrtek v měsíci 1 x 14 SUDÝ čtvrtek KOMBI od 30. září do 30. prosince 2010 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.: 2., 9., 16., 23. a 30. prosince 1 x 30 POZOR ZMĚNA!!! Tento svoz je letos prováděn vždy začátkem měsíce, a to ve dnech: 9. prosince Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek Svoz TKO v r Termín prodeje známek na svoz TKO pro rok 2011 bude občanům včas oznámen formou informačních letáčků. SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA v Jincích, ul. Pod Váhou 391 (areál f. BoFa) Otevřeno každou sobotu od 8 do 15 hodin Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz! Na základě změny legislativy se na sběrném dvoře pozastavuje odběr pneumatik, azbestu, eternitu a asfaltových směsí. Likvidaci tohoto odpadu si občané musí zajistit sami. Odběr provádí např.: - AVE CZ, odpadové hospodářství, s.r.o. HOŘOVICE Kontakt: , , - RUMPOLD-P, s.r.o. PŘÍBRAM Kontakt: , , 9

10 Vážení spoluobčané, letošní advent jsme zahájili již v sobotu rozsvícením vánočních stromů u domů s pečovatelskou službou a u Kulturního střediska. Je to již tradice, kdy se scházíme, abychom se alespoň na okamžik zastavili a popřáli si především zdraví, nebo bez něho by nám všechny hmotné statky byly zcela zbytečné. Vzájemně si také přejeme splnění všech tužeb a možná i trochu bilancujeme. Tento rok byl o něco více náročnější než ten předchozí - i proto, že byl rokem volebním. Za to, že se nám podařilo spoustu věcí dotáhnout do zdárného konce, bych chtěl touto cestou poděkovat všem nejbližším spolupracovníkům, starostům okolních obcí, útvarům jinecké posádky, v neposlední řadě i společenským a zájmovým organizacím. Také si velice vážím pomoci firem a podnikatelů naší obce i blízkého okolí. Chtěl bych všem ještě jednou popřát pohodové prožití adventu, vánočních svátků a do nového roku 2011 jen to nejlepší. Josef Hála - starosta 10

11 kulturní støedisko prosinec 2010 Klub učitelů důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele na pravidelnou schůzku, která se koná ve středu 1. prosince 2010 od 14 hodin v Kulturním středisku Jince. Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD) zve všechny vé členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 9. prosince 2010 od hodin v Kulturním středisku Jince. Od prosince 2010 je v Kulturním středisku dovolená. UZÁVĚRKA lednového Jineckého zpravodaje je 20. prosince Zahájení adventu v Jincích Tato akce se v Jincích koná již čtvrtým rokem. Letos se zahájení adventu uskutečnilo v sobotu 27. listopadu 2010, tentokráte v komornějším duchu. Pravou atmosféru zimy dokreslila sněhová nadílka. Loni, kdy bylo na tuto dobu nezvykle teplé počasí, byl program pestřejší o koncert Rožmitálské Venkovanky. Ale o ten nebudou občané ochuzeni oblíbená kapela bude účinkovat na samostatném velkém vánočním koncertu v Posádkovém domě armády Jince v neděli 19. prosince od 18 hodin. Více informací v pozvánce níže. Zahájení adventu proběhlo v půl páté odpoledne u pečovatelských domů v dolních Jincích, kde v úvodu zazněly vznešené tóny trubek - koledy a vánoční písně v podání žáků ZUŠ JJR z Rožmitálu p. Tř. pod vedením svého učitele Pavla Hrubého. O smyslu adventu poté krátce promluvil nově zvolený zastupitel Městyse Jince Václav Zeisek a popřál všem krásné a pokojné svátky. K rozsvícení prvního vánočního stromu v Jincích zazpíval několik krásných koled sbor učitelek místní základní školy - PaedDr. Jitka Šmejkalová, Mgr. Anna Nováčková a Mgr. Jindřiška Ženíšková, s žačkami Kristýnou Šebkovou, Dominikou Karvayovou, Gabrielou Horákovou, Markétou Holanovou, Kristýnou Kováčovou, Terezou Plecitou a Monikou Kropáčovou. O hudební doprovod se postarala Andrea Valtrová. Lidé, kteří si přišli v mrazivém 11

12 počasí navodit atmosféru nejkrásnějších svátků v roce, si navzájem připalovali svíčky, děti potěšil malý sladký dáreček. Překrásnou kulisou u pečovateláků bude až do Tří králů dřevěný betlém s figurami v životní velikosti, který vytvořil místní řezbář Juraj Dendys. Druhý vánoční strom čekal na rozsvícení u Kulturního střediska. I zde byl začátek programu v režii mladých trumpetistů z Rožmitálu. Po úvodní řeči p. Václava Zeiska se doslova rozzářil vánoční strom s třpytivý- 12

13 mi modrostříbrnými ozdobami a slavnostní chvíli umocnily koledy, opět v podání sboru učitelek a žákyň ZŠ Jince. Poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli (elektrikáři, technické služby ÚM, ZŠ Jince, ZUŠ JJR Rožmitál p. Tř., atd.). Foto M. Maršálek. KS 29. listopadu 3. prosince PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA KNIŽNÍCH NOVINEK, KORÁLKOVÉ A DRÁTKOVÉ BIŽUTERIE v Kulturním středisku Otevřeno: Pondělí středa: Čtvrtek pátek: 9 17 hod hod. 4. prosince - sobota ZÁJEZD DO VÁNOČNÍ PLZNĚ hod. Odjezd z Jinec hod. Vyhodnocení výtvarné soutěže knihovny v Muzeu strašidel hod. Strašidelné divadélko h. Individuální program prohlídka muzea, návštěva vánočního trhu na náměstí, atp. Cena zájezdu: děti zdarma, dospělá os. 100,- Kč Přihlášky a platba: Kulturní středisko nebo knihovna tel

14 16. prosince - čtvrtek ADVENTNÍ KONCERT v Kulturním středisku Jince. Účinkuje pěvecký kroužek Domova Laguna Psáry pod vedením Venduly Štanclové. Začátek v hodin Vstupné dáreček pro radost (hrneček, kosmetika, potřeby na výtvarnou výchovu, ale i vánoční cukroví nebo ovoce). Děkuje KS. 14

15 19. prosince - neděle VÁNOČNÍ KONCERT Rožmitálské Venkovanky od 18 hodin v Posádkovém domě armády Jince Dopravu pro návštěvníky koncertu zajiš uje firma AUTOŠKOLA STANISLAV SEDLÁČEK tam i zpět ZDARMA. Zastávky autobusu: hod. Rejkovice u kapličky hod. Ohrazenice u obecního úřadu hod. Jince náměstí hod. Jince sokolovna hod. Jince nádraží hod. Čenkov u obecního úřadu Odjezd autobusu ZPĚT je 20 minut po skončení koncertu. VSTUPNÉ ZDARMA 15

16 VÁNOČNÍ DÁREK zakoupíte i v Kulturním středisku Knihy: Beránek Jan: Jince dějiny obce 195 Kč Brožek, Prášil, Martinovský: Příbramsko na starých pohled. 399 Kč Zajíček, Čekanová: Půl kopy pohádek a pověstí z celých Čech (mj. z Prahy, Žebráku, Blatné, i s pohádkou Jak br ové pomohli jineckému cvočkaři) 275 Kč - NOVINKA Zajíček, Kuntzmannová: Kuchařka plzeňských strašidel 250 Kč Jaroslav Moravec: Pohledy do českých dějin 219 Kč - NOVINKA M. Heyduk K. Sýs: Jak se bavila Praha 399 Kč - NOVINKA Karel Sýs: Akce Heydrich 299 Kč - NOVINKA Miroslav Vacek: Nemám proč lhát 250 Kč - NOVINKA Antonín Roháček: Tajemné Brdy 150 Kč - NOVINKA Antonín Roháček: Povídky z pražských lesů Kč - NOVINKA Nástěnný kalendář Lucie Suchá Hrnek Jince 199 Kč - NOVINKA 60 Kč 16

17 Jinecký zpravodaj 2011 Na základě upozornění, že dochází k porušování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebudeme od ledna 2011 zveřejňovat jména jubilantů a narozených dětí ve Společenské kronice (Jince, Čenkov, Ohrazenice) Jineckého zpravodaje. Pokud však budete chtít prostřednictvím JZ poslat svým milým individuální gratulaci k narozeninám, či oznámit narození miminka, můžete nám tyto informace poskytnout na ové adrese Kulturního střediska rádi je uveřejníme. Zachována zůstane rubrika Rozloučili jsme se a Vzpomínky. Nadále bychom chtěli v JZ uveřejňovat na poslední straně barevné fotografie našich čtenářů (příroda, děti, zvířátka atp.). Snímky zasílejte na Děkujeme. Předplatitelům, kterým je JZ doručován prostřednictvím České pošty, jej budeme zasílat i nadále (složenka na předplatné ve výši 220 Kč bude přiložena v některém z příštích čísel, částku lze zaplatit i v hotovosti v KS). Pokud nechcete JZ v příštím roce již pravidelně odebírat a budete si ho kupovat v jineckých obchodech, oznamte toto prosím co nejdříve v Kulturním středisku - tel Zde se mohou přihlásit i noví zájemci o předplatné. Na základě usnesení rady městyse Jince se od ceny inzerce mění takto: - celá strana A5: 500,- Kč - polovina strany A5: 250,- Kč - při zadání inzerce na celý rok (tj. 11x): poslední měsíc zdarma Platba fakturou nebo v hotovosti v kanceláři Kulturního střediska. JZ vychází v nákladu 850 výtisků. Jinecký zpravodaj LEDEN 2011 vyjde z technických důvodů o pár dní později. Děkujeme za pochopení. 17

18 Čteme v kronice obce Tentokrát necháme Kroniku obce Jince zavřenou. Minule jsme si četli o tom, co důležitého se v obci stalo roku Následujících několik let kronika mlčí. Další zápisy jsou zaznamenávány až od roku 1947, kdy kronikářem byl Adolf Štochl, zámečník v Jincích. Pokračování tedy až příště. KS Čtenáři nám píší... Děkuji Úřadu městyse Jince a Českému svazu žen Jince za milé blahopřání k narozeninám. Alena Lhotáková Děkuji paní Marušce Kratochvílové za bezvadnou spolupráci při pořádání akcí pro veřejnost. Jejího životního elánu a ochoty si velmi vážím. I. Ungrová O zrychlování Ve známém českém filmu Postřižiny jde okouzlující Magda Vášáryová příkladem a na znamení pokroku si nechává ostříhat vlasy. Nastala doba zkracování. To byly ale krásné časy, že? Dnes máme dobu zrychlování. V běžném životě každého člověka je spousta věcí, které o zrychlující se době jasně svědčí. Například tramvaj. Zdálo by se, že jede pořád stejně pomalu. Ještě před dvaceti lety bych ji poměrně snadno a bez velkého váhání doběhl. Dnešní tramvaj je prostě rychlejší, smířil jsem se s tím, nedobíhám a v klidu si počkám na další rychlodráhu. Krásným příkladem je telefonování. Dřív trvalo celou věčnost, než jsem se někam dovolal. A současnost? Díky tomu, že číslo volajícího vidím na displeji, může často hovor skončit dřív, než vůbec začal. Nebo taková automatická pračka. Nebojte se, nebudu porovnávat katalogové údaje o počtu otáček, jen trochu zalistuji v rodinné kronice. Naše první pračka, budiž jí věčná sláva, nás věrně provázela dvanáct let. Ještě 18

19 si při tom občas radostně poskočila. Inu, stará dobrá Tatramatka. Značku druhé pračky už si nepamatuji, jen to, že naši koupelnu opustila náhle po necelých pěti letech. Dlaždička nezůstala suchá. Te máme pračku Indesit a jsem smířen s tím, že její funkční období skončí jen několik dní poté, co vyprší dvouletá záruka. Má to tak být. Je doba zrychlování. Z profesních důvodů jsem se nedávno účastnil školení o plastech. Tím jsem přišel i o poslední zbytky iluzí. Představte si, že i umělá hmota, zdánlivě nezničitelná, může mít v sobě složku, která tzv. načasuje postupný rozklad materiálu. Složitá struktura plastu se prostě rozpadne na neškodné uhlíkové řetězce. Viděno pohledem ekologa je to jistě chvályhodné - na skládkách se nebudou hromadit plastové odpady rozložitelné až za tisíc let. Výrobce plastu jen natáhne budík a po dvou letech je hotovo. Takže až se vám plastový kbelík rozpadne před očima, nedivte se. Je doba zrychlování. Aleš Novák Kulturní středisko Jince a redakční rada Jineckého zpravodaje přeje všem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku. Časopis JINECKÝ ZPRAVODAJ vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko Jince Redakční rada: I. Ungrová, L. Endrštová, J. Vinkler. Registrační číslo: MK ČR E Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o. Distribuce KS Jince, tel , Uzávěrka je nejpozději k 20. v měsíci Příspěvky došlé po tomto datu budou uveřejněny v následujícím čísle JZ. 19

20 Knihovna Jince prosinec 2010 Nezapomeňte, knihovna je otevřena i v sobotu 4. prosince od 9 do 12 hodin. Od 23. do 31. prosince 2010 je knihovna z důvodu dovolené UZAVŘENA. Knihovna získala dotaci Dle usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje nám byla poskytnuta finanční dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek ve výši ,- Kč, za což velice děkujeme a vážíme si toho. Díky pomoci Středočeského kraje jsme mohli vytvořit příjemné prostředí jak dětem v oddělení dětské a naučné literatury, tak dospělým návštěvníkům. Vybavit potřebnou studovnu novými, pohodlnými židlemi ke stávajícím stolům, které dotvořily tak důležitou atmosféru pro vlastní studium zapůjčených materiálů nejen s regionální tématikou. Taktéž jsme mohli pořídit nový počítač s odpovídajícími parametry, který poslouží k vedení agendy spojené s půjčováním knih. To vše s výhledem na rok 2011, kdy dojde k přestěhování Místní lidové knihovny v Jincích do nových prostor. Dalo by se tedy konstatovat, že dotace splnila účel, pro který byla určena a byla použita tak, jak předpokládal projekt - podařilo se alespoň částečně vybavit stávající, ale i budoucí prostory. Knihovna Jince se tak stala místem, kde si mohou občané, ale i děti v nové studovně v klidu prohlédnout či prostudovat cokoliv z knihovního fondu. Doufáme, že jsme všem zájemcům připravili příjemné prostředí. Se zájmem široké veřejnosti o využívání nového prostoru jsme maximálně spokojeni, je navštěvováno předškoláky, dětmi školou povinnými i dospělými občany. Ještě jednou děkujeme a vážíme si toho, že nám byla dotace poskytnuta. Budeme se snažit, aby knihovna byla ještě více využívána a sloužila ke spokojenosti všech. 20

21 Knižní novinky v listopadu Naši spoluobčané nám darovali tituly pro děti, beletrii i detektivky. Nakoupili jsme: Detektivky: Kdo musí jít z kola ven, Pamatuj si mě, Kam se poděly děti - Mary Higgins Clarková Hlídej si svou holčičku! - Zdenka Hamerová Červený pavilon - Robert van Gulik Kazatel - Camilla Lackberg Ledová princezna - Camilla Lackberg Vím, že jsi vrah - P. D. Jamesová Pro ženy: Svatba z donucení - Barbara Cartland Královna z Provence, Válka královen - Jean Plaidy Co číhá za humny, Koukám a co nevidím - Ivanka Devátá Bosá nevěsta - Joan Johnston Sluneční drahokamy, Klíč světla - Nora Robertsová Všechny sladké zítřky, Drahoušek Jasmína, Poslední dědička, Vzdálené zítřky. Svět Hetar. Kniha 2 - Beatrice Small Láska na výsluní - Romana Szalaiová Beletrie: Noční vlaky - Barbara Woodová Lásky českých královen - Slávka Poberová Úplný seznam najdete každý měsíc na internetových stránkách knihovny v sekci NOVINKY. Co všechno se nám podařilo v listopadu? Halloween K tomuto svátku určitě patří ozdobné dýně. Jelikož ty správné vydlabávací jsme nesehnali, vystříhali jsme si je z papíru a vyzdobili jimi nástěnku u vstupu do Kulturní- 21

22 ho střediska. Okrasné dýně pak posloužily k pěkné dekoraci. Ti, kteří nevystřihovali, alespoň namalovali, jak by taková halloweenská dýně měla vypadat. Návštěva žáků 7. ročníku ZŠ Jince Jsem ráda, že i 22 školáků našlo cestu do knihovny. Sice za pomoci paní učitelky Šmejkalové, ale přece. Stále se říká, že děti málo čtou. Avšak nejen z mých zkušeností, ale především odborné knihovnické literatury můžeme konstatovat, že dětí čte pořád stejně - 10 až 20 procent. Máme velkou konkurenci v televizi, internetu, či jiném trávení volného času. Oč by měli případní noví čtenáři zájem, vyplynulo z vyplněných anonymních dotazníků. Přeji si, aby to nebyla jejich poslední návštěva. A jim přeji, aby jednou nemuseli říci svým dětem: celé dospívání jsem proseděl u počítače. Návštěva Včelek MŠ Jince Již podruhé v tomto roce nás navštívilo 23 předškoláčků z MŠ Jince i s učitelkami Ivanou Šebkovou a Markétou Jančijovou. Mimo jiné jsme předali diplom pro třídu Broučků za účast v 8. výtvarné a literární soutěže s podzimní tématikou. Děti si prohlédly knihovnu, především její dětské oddělení, kde byla připravena celá řada pohádkových i naučných knížek. Některé děti zaujala naučná encyklopedie Naše tělo a dle konstatování učitelek by se jim taková publikace náramně šikla i do mateřské školky. Děti opět nezklamaly a ukázaly výborné znalosti pohádkových postaviček. O hádankářském povědomí není třeba ani diskutovat a připravené večerníčkové nálepky vůbec nestačily. Aby jim zpáteční cesta do školičky rychleji utekla, obdrželi všichni malí návštěvníci drobný dáreček a sladký bonbónek. A kterou pohádku chtěly děti oživit příště? Na třídu Motýlků čekala pohádka O Sněhurce a sedmi trpaslících. Příšery všeho druhu i poddruhu Jelikož v pořadí již 9. výtvarná a literární soutěž zní na téma Pohádkové příšery všeho druhu, rozhodli jsme se i na našem středečním výtvarničení něco vyrobit a soutěže se zúčastnit. Zda se nám výkresy povedly, to tentokrát rozhodne vrchní čaroděj se svými podčaroději. Vyhodnocení bude probíhat trošku netradičně v Muzeu strašidel v Plzni, s kterým Kulturní středisko čas od času spolupracuje. Návštěva Motýlků MŠ Jince Motýlků přiletělo na prohlídku knihovny spojenou s pěknou pohádkou celkem 13, včetně paní učitelky Alexandry Moravčíkové. Ani tyto malé dětičky nezklamaly a předvedly, že pohádky jim nejsou cizí. Určitě se líbily i veršované pohádkové hádanky. Odměnou opět byly nálepky - tentokrát 22

23 Rumcajse, Manky a Cipíska. Že některé ví, co je to křížovka, jsem se mileráda přesvědčila. Také jsme si domluvili pohádku pro maláčky. A protože pohádek již bylo dost, příště nás čekají zvířátka. Doufám, že někteří Motýlci přivedou do knihovny i své rodiče. Výroba lampionů na pochod Martinských světýlek Sokol Jince s Mgr. Martinou Hrkalovou a paní Veronika Pitelková pořádají každoročně podvečerní procházku s lampióny. Ty si může každý zakoupit v papírnictví, ale vlastnoručně vyrobený kousek, to už je opravdu něco. Nová soutěž pro děti na měsíc PROSINEC Téma: Můj dopis Ježíškovi Odevzdání do 10. prosince 2010 Vyhodnocení 17. prosince od 15 hodin v KS Vánoční dárky, co srdce pohladí, rodinu, přátele, kteří Tě nezradí, k bohatství krůček a ke štěstí krok, nádherné Vánoce a š astný nový rok! Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší Zuzana Belanská tel

24 z èinnosti spoleèenských a zájmových organizací Mariáš se hrál v Běštíně Již po patnácté se konal Memoriál Josefa Zárybnického - otevřený hasičský turnaj ve voleném mariáši. Organizátorem je 7. okrsek Sboru dobrovolných hasičů a soutěž se koná pravidelně 2x ročně, místo konání se střídá. Minulý turnaj se uskutečnil v Sauna-baru v Jincích, předminulý v Čenkově Za Vodou a letos v Běštíně (zdejší hasiči se akce zúčastňovali již v minulosti jako hosté, a proto se letos rozhodli pozvat kolegy z Jinecka k sobě do hostince Tequila). Funkce rozhodčího se ujal František Zedník a do Běštína přijel náležitě připraven. U svého stolku měl v balíčcích celkem 620 ks desetihaléřů. Každý hráč vyfasoval na začátku první hry dvě koruny v drobných. V tříkolovém turnaji byl nakonec nejúspěšnější František Fryč z Jinec. Všechny ostatní ceny zůstaly na Berounsku díky druhému Ladislavu Hemrovi z Běštína, třetímu Josefu Brettlovi z Hostomic a čtvrté místo obsadil opět domácí Oldřich Anděl. (mim) SOKOL JINCE Florbalový turnaj V sobotu 6. listopadu se v jinecké sokolovně setkalo kolem 40 žáků ze Sokola Dobříš, Komárov a pořádajících Jinec k sehrání vzájemných utkání zvláš pro mladší a pro starší žáky. V domácím prostředí jsme tak měli příležitost se poměřit s nejtěžšími soupeři v rámci župy Jungmannovy. Naši mladší žáci sice prohráli první utkání s Dobříší 5:8, vše si ale vynahradili v zápase s Komárovem, v němž se prosadili zejména Jakub Todorov a Michal Dendys a konečné skóre se zastavilo až na 9:1. 24

25 Jestliže mladší žáci zahráli dvě velmi dobrá utkání, pro starší toto hodnocení platí dvojnásob. Ve svém prvním vystoupení proti Dobříši dali svému soupeři v 1. třetině hned 6 branek a celé utkání skončilo naší vysokou výhrou 11:0. Na vychytané nule má samozřejmě podíl i brankář Tomáš Tarant, který byl oporou týmu ve všech utkáních. Vrcholem turnaje bylo pak utkání proti Komárovu, jehož hra v úvodním zápase s Dobříší vzbuzovala značné obavy. Možná i proto si všichni hráči vzali k srdci taktické pokyny a za celé utkání nenabídli soupeři žádnou větší šanci. V zápase hraném ve vysokém tempu se podařilo zejména Martinovi Procházkovi eliminovat nejlepšího hráče soupeře a ještě přitom průběžně zvyšovat naše skóre. Utkání jsme nakonec vyhráli 9:3 a tím i získali 1. místo v tabulce starších žáků. Sestava: brankář - Tomáš Tarant; mladší žáci - Petr Čepelák, Michal Dendys, Jiří Smiřinský, Jakub Šebek, Pavel Šmejkal, Jakub Todorov; starší žáci - Dominik Bureš, Michal Dendys, Daniel Kořínek, Martin Procházka, Jakub Todorov. J. Šilinger Oddíl STARŠÍ ŽENY Chtěla bych Vás v tomto článku informovat o činnosti oddílu TJ Sokola Jince starší ženy. Oddíl nazýváme podle věkové skupiny žen, která ho navštěvuje, protože obsah a náplň cvičení jsou zaměřeny především pro tuto věkovou kategorii. Scházíme se pravidelně každé pondělí a čtvrtek v sokolovně od hod. do hod. Obyčejná kondiční cvičení při hudbě jsou zpestřená o jednoduchá cvičení na lavičkách, kruzích, židlích, protažení na žebřinách, cvičení na gymbalech. Využíváme také cvičební náčiní míče, kroužky, švihadla, apod. Zaměřujeme se především na zdravotní, posilovací a uvolňovací cvičení páteře, posilování svalů. Cvičíme podle hesla Každý jak a co může a také podle hesla I dva je skupina - to znamená, že hodina se koná i při účasti minimálně 2 cvičenek, a to proto, že nás rok od roku ubývá a v současné době navštěvuje naše hodiny v průměru od 4 do 8 cvičenek. Oddíl je samozřejmě otevřen všem věkovým kategoriím a především těm, kteří si nenašli cestu do hodin Pilates, Zumby, jógy a dalších aktivit, které v naší obci fungují, což je dobře. Členky oddílu by se nebránily, kdyby mezi ně zavítali také muži, protože trochu se protáhnout není výsadou pouze žen. Ve středním a starším věku a při současném způsobu života to potřebujeme všichni a je škoda, že tato skupina cvičení je v naší obci na sestupu. 25

26 Za členství se platí příspěvky na rok - důchodci ve výši 200,- Kč a pracující 400,- Kč. Členský příspěvek zahrnuje i pojištění a oddílový příspěvek. TJ Sokol Jince - oddíl starší ženy začal také rozšiřovat svoji činnost o turistické vycházky prakticky od roku 2008, kdy místo tradičních vánočních posezení v klubovně v sokolovně nebo u táboráků vždy u někoho na zahradě podnikáme výlety do přírody. Ty se setkaly s velkým zájmem, protože zveme na naše vycházky i členy turistického oddílu TJ Sokol Jince a další příznivce nečleny Sokola. Dalším důvodem je úbytek členů - jak z oddílu starších žen, tak z původního turistického oddílu TJ Sokol Jince. Stejní členové navštěvující cvičení se zúčastňují i občasných vycházek a tím v podstatě oba oddíly splynuly. Turistika v letošním roce začala již 13. března, kdy jsme se v počtu 9 osob zúčastnili akce Zavírání zimy na Koukolově Hoře se současným otevřením opravené kapličky - akce pořádané Klubem turistů z Berouna. Vlakem jsme jeli do Popovic u Berouna, odtud výstup na Koukolovu Horu, kde byly stánky s občerstvením, živá hudba v podání místních kapel a různé soutěže pro děti. Do Zdic se šlo pěšky (cca 7 km) a návrat do Jinec vlakem. První jarní vycházka se uskutečnila v sobotu 24. dubna s tímto zaměřením: pěšky z náměstí v Jincích směrem k bývalému ovčínu, dále na Křešínskou horu za jarními květinami, pokračovalo se do Křešína a na Felbabku (zde občerstvení v restauraci Garáž), přes kopec Ostrý do Rejkovic a polní cestou pod Plešivcem zpět do Jinec. Trasa cca 13 km. Počasí nám přálo, byl krásný jarní slunečný a teplý den. Účast 5 členek. 8. května se 17 účastníků sešlo na nádraží v Jincích k celodennímu turistickému výletu do CHKO Křivoklát. Počasí opět přálo, slunečný den lákal na procházku jedinečnou jarní přírodou. Trasa: vlakem do Křivoklátu, odtud pěšky přes městečko Křivoklát, po naučné stezce LČR nad Berounkou, přes přírodní rezervaci Bradatka k lesnickému učilišti, dále k vodní nádrži Klíčava a do Zbečna. Návrat do Jinec vlakem, trasa 16 km. K ukončení cvičebního roku 2009/2010 se 15 účastníků vydalo na turistický výlet Výstup na Klouček. Trasa: pěšky od sokolovny v Jincích přes Ohrazenici na Klouček m.n.m., což je jeden z vrcholů v hřebenu Slonovec - Brda s výhledem na Příbram a okolní vesnice. Návrat přes Vránovu louku do Jinec k nově otevřenému restauračnímu zařízení Barborka u vojenského klubu. Zde posezení k zakončení cvičebního roku. Délka trasy cca 12 km. Počasí krásné letní den, ne moc horký, občas hrozící mraky nevyústily v bouřku. 26

27 První podzimní plánovaná akce Padr ské rybníky se 27. září neuskutečnila vzhledem k deštivému, chladnému a větrnému počasí a přesouvá se na jaro. Dne nás čekal výlet Český kras skanzen Solvayovy lomy. Sraz 10 účastníků byl na nádraží. Opět podzimní den jako vymalovaný, včetně nádherně vybarvené přírody. Informace o výletu i s fotkami - viz JZ č. 11. Trasa 15 km. Do konce roku plánujeme ještě 2 výlety podle toho, jak nám počasí dovolí počátkem prosince Mikulášské Komorsko Šimákovna a mezi vánočními svátky Vánoční výstup na Třemošnou s posezením v Orlově. Jak z uvedeného přehledu vyplývá, podnikáme výlety nepravidelně dle počasí a přednostní možnosti účasti členů oddílu TJ starší ženy. Vycházky členíme na místní pouze pěší, většinou půldenní, nebo celodenní s využitím vlaku či autobusu. Informace sdělujeme ve cvičebních hodinách, em, telefonem na potencionální účastníky a prezentujeme je na vstupních dveřích do sokolovny. Za oddíl starší ženy TJ Sokol Jince Jana Tesařová ÈERT BARBORÁK zve všechny děti z Jinec a okolí do svého pekelného království ve staré huti Barbora v Jincích na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU. PÁTEK 3. prosince 2010 SOBOTA 4. prosince NEDĚLE 5. prosince vždy od hodin. PŘIHLÁŠKY na tel. čísle: nebo (Zdena Zeisková). 27

28 Klub chovatelů československého vlčáka, VAMA tremp a Pionýr Jince zvou příznivce a milovníky všech psích plemen na DEN PLNÝ PSÍCH ZAJÍMAVOSTÍ, spojený se závodem O kapra Ing. Karla Hartla. 11. prosince 2010 na sokolské zahradě v Jincích Program: h. prezentace závodu hod. zahájení závodu v netradičních disciplínách hod. ukázky místních kynologických organizací (ZKO Březnice, ZKO Dobříš, ZKO Milín, Agility Zdice, Agility Praha) a psích sportů (tanec se psem, práce záchranářů), soutěž Dítě a pes, předvedení psů narozených v r. 2010, soutěž pro necvičené psy hod. neformální beseda s Ing. K. Hartlem (zakladatelem plemene československý vlčák), možnost prezentace vlastních DVD s psí tématikou (foto, video) Po celý den zajištěno občerstvení v Sauna-baru na sokolské zahradě, večer zde posezení při hudbě - DJ Karel Němeček. Bližší informace: Václav Zeisek, tel nebo Vánoční přebor ve florbale O pohár velitele posádky Jince a starosty Městyse Jince 18. prosince 2010 v tělocvičně VÚ 7935 Jince hod. prezentace 9.00 hod. zahájení turnaje Podmínky účasti: hráč na hřišti; max. 10 hráčů v týmu; 1 žena nebo dítě nar a mladší (musí uhrát min. polovinu zápasu) Ústroj: Sportovní, sálová obuv, florbalová hokejka, ručník, přezůvky Stravování: individuální Startovné: 200,- Kč za tým Přihlášky: do (až do počtu 9 týmů) na Po turnaji se bude vyhodnocovat: nejmladší hráč, nejstarší hráč, nejúspěšnější žena. Zároveň se bude konat i TURNAJ V ŠIPKÁCH. INFORMACE: Václav Zeisek, tel nebo

29 24. prosince 2010 večer - Vánoční zpívání v Rejkovicích Až sníte štědrovečerního kapra a rozdáte si všechny dárky, přij te mezi nás do Rejkovic. Jako každým rokem i letos se sejdeme po 20. hodině u kapličky, společně si zazpíváme koledy a dáme si něco na zahřátí. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2011 V loňském roce se v termínu jarních prázdnin poprvé konal v Jincích příměstský tábor pro děti od 5 do 15 let, které se nechtěly doma nudit. Každý den ráno se tedy sešly v Kulturním středisku Jince a pod vedením Václava Zeiska po celý týden plnily rozmanité úkoly, prozkoumávaly blízké okolí, atd. Stravování bylo zajištěno. Pokud máte o příměstský tábor zájem i v příštím roce (28. února 4. března 2011), hlaste se předběžně v Kulturním středisku tel , zde získáte i potřebné informace. ZO Českého svazu žen Jince přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce a do roku 2011 hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v osobním i profesním životě. 29

30 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY ve farním kostele sv. Mikuláše v Jincích Štědrý den h. Tichá noc h. půlnoční mše sv Boží hod 8.00 h. mše sv. vánoční sv. Štěpán 8.00 h. mše sv sv. Silvestr I. konec občanského roku h. mše sv. a děkovná pobožnost Matka Boží, h. mše sv. P. Maria - Nový rok Samozřejmě, že bohoslužby se nekonají jen o velkých svátcích, ale po celý rok: Neděle 8 hod. Pondělí, čtvrtek, sobota 8 hod. Úterý 0 Středa, pátek 18 h. (zimní čas) nebo 19 hod. (letní čas) 30

31 mateøské centrum Jineèáèek listopad Milé maminky, tatínkové a dětičky máme za sebou měsíc listopad a pro nás všechny to znamená, že už za pár dní přijdou nejen Mikuláš, čert a anděl, ale hlavně dlouho očekávané krásné, voňavé a snad i bílé Vánoce. V měsíci, který právě uplynul, členky MC poprvé vyzkoušely, zda bude mít úspěch podzimní dětská burza. Jak jsme uspěly, si můžete přečíst v článku níže. Oslavily jsme svátek sv. Martina lampiónovým průvodem, který měl opětovně hojnou účast. Děkujeme všem, kteří přišli. Vzhledem k tomu, že máme šikovné maminky, tak jsme si zkusily vyrobit své vlastní lampiony. 31

32 Přijela nás také zvěčnit paní fotografka Michaela Vančurová z Příbrami, která nám udělala moc hezké fotečky. A koncem listopadu jsme vyráběly vánoční ozdoby z rychle schnoucí hlíny, abychom si mohly ozdobit vánoční stromeček našimi výtvory. A co nás čeká, než přijde Ježíšek? Mikuláš, čert a anděl pozvali naše nejmenší do pekelného království ve staré huti Barbora, kam se můžete přijít podívat s námi, a to od 15,45 hod. Pokud budete mít zájem, tak se prosím přihlaste na telefonním čísle mateřského centra nejpozději do do hod. Vstupné bude 50,- Kč za dospělou osobu, balíček pro dětičky si přinesou rodiče STOPY A STOPIČKY - paní Blanka Hovorková vyrobí keramický kachel s otisky nožiček a ručiček vašich dětí, krásný vánoční dárek pro vaše blízké (objednávky do u Katky Korbelíkové na tel ). První otisk 290,- Kč, každý další 180,- Kč, sourozenci se počítají dohromady. Vhodné pro děti 0-5 let. Dále si určitě zacvičíme s tetou Ivou, která si pro nás připravila překážkovou dráhu. A budeme také vyhlížet, zda nám Ježíšek do herničky přinese nějaký nový dáreček a ochutnáme vánoční cukroví, které maminky upečou. Sledujte naše internetové stránky kde je vždy uvedeno, co náš čeká. 32

33 BURZA Začátkem listopadu MC Jinečáček uspořádalo 1. dětskou podzimní burzu. Prodávajících i zboží na prodej se sešlo opravdu hodně, nakupujících bylo bohužel o něco méně. I přesto se prodalo zboží za cca 4.500,- Kč. Z této částky si ponechalo MC provizi 10 % (450,- Kč) za organizování burzy. Za tyto penízky jsme nakoupily nové didaktické pomůcky a hračky pro MC. Na burze se nejvíce sešlo dívčí oblečení do dvou let věku. Největší poptávkou kupujících však bylo dívčí i chlapecké oblečení od 2-6 let, kterého byl nedostatek. Tímto bychom rády poděkovaly všem organizátorům, prodejcům i nakupujícím za účast a budeme se těšit na příští podobnou akci. Děkujeme prodávajícím, že jsme mohly věnovat neprodané novorozenecké oblečení (vel ) příbramské porodnici, která za ně bude spolu s nastávajícími maminkami jistě ráda, protože o toto oblečení je obvykle na oddělení nouze. Jedna krabice dětského oblečení byla věnována na humanitární sbírku pro OS DIAKONIE. Děkujeme i Kulturnímu středisku Jince za poskytnutí prostor k uspořádání burzy. Na jaře bychom rády uskutečnily 2. dětskou burzu, kde bude možno prodat jarní a letní dětské oblečení vel , těhotenské oblečení a dětské potřeby. Podrobné informace včas najdete v tisku a na našich internetových stránkách. Už te se těšíme na další vzájemná setkání. Věříme, že se k nám přidáte. Lucie Knížková Chtěly bychom Vám všem popřát krásné Vánoce plné pohody, dárků a radosti. V novém roce 2011 hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. Krásné Vánoce a š astný nový rok 2011 přejí dětičky a maminky z Jinečáčku 33

34 okénko do Jinecké lékárny prosinec 2010 Téma měsíce: Něco závěrem Dnes se setkáváme na stránkách Jineckého zpravodaje naposledy (i když, jak se říká: Nikdy neříkej nikdy uvidíme, co přinese budoucnost). Čekají další zajímavosti z jiných oborů a pokud Vás bude něco zajímat, určitě víte, kde Jineckou lékárnu najdete. A o čem to dnes bude? V rámci našeho celoživotního vzdělávání jsem se účastnila asi před třemi týdny semináře a o některé informace bych se s Vámi ráda podělila. Hlavním tématem byla průjmová onemocnění u dětí a jejich léčba. O průjmu hovoříme, pokud se opakují 3 a více řídké stolice během 24 hodin, případně pokud dosahují určitého objemu, ale tím Vás nehodlám zatěžovat - myslím, že průjem pozná každý. Nejčastěji má původ virový (střevní sliznice je silně poničená, je sníženo vstřebávání střevní stěnou, probiotika nemají tak velký efekt) nebo bakteriální (zde naopak je užití probiotik velkým přínosem). U dětí se vyskytuje v menší míře. Podle doby trvání rozlišujeme průjem akutní a chronický (trvá více jak 14 dní). Pro děti do jednoho roku je to vždy závažný stav a neměli bychom váhat s návštěvou lékaře (nebezpečí rychlé dehydratace u malého organismu). U starších dětí zahájíme během prvních 4 hodin rehydrataci. K tomu je vhodné použít rehydratační roztok, tj. roztok s kombinací glukózy a sodných iontů v určitém poměru (napomáhají lepšímu vstřebávání tekutin ve střevě). Jako příklad můžeme jmenovat ORS (podává se chlazený na 4-8 C v množství 5-10 ml každých 10 minut nebo 10 ml/kg při každé řídké stolici) či přípravek Kulíšek. Doma si můžeme připravit také rýžový odvar (50 g rýže vařit v 1 l vody, pak rozmixovat a doplnit opět na 1 l vodou, uchovávat v ledničce). Po 4 hodinách můžeme zahájit tzv. realimentaci podáváme běžnou šetrnou stravu (neředit vodou!). Podle současných doporučení by se nemělo přestávat kojit. Pokud mají děti umělou výživu, není nutné používat bezlaktózová nebo štěpená mléka. Starším dětem můžeme podat brambory, rýži, kukuřici, jablko, mrkev, banány, starší pečivo, apod. Z léčiv jsou vhodná probiotika obsahující kmeny Lactoacillus a Sacharomyces boulardi, pro malé děti s váhou pod 5 kg lze použít Gastrotuss sirup nebo Enterol (pro větší samozřejmě také). Jestliže se stav nelepší, po- 34

35 kračujeme v rehydrataci (podle stavu 6 12 h), případně navštívíme nemocnici. Z dalšího, o čem se na semináři hovořilo nebo bylo prezentováno, vyberu pár zajímavostí. Víte například, že - Kolostrum má výrazný imunostimulační, imunoregulační a regenerační (detoxikační) účinek? Je to vlastně předmléčný tekutý sekret, vylučovaný mléčnou žlázou po porodu. Obsahuje protilátky (imunoglobuliny) se silným účinkem proti bakteriím, virům, alergenům, plísním či kvasinkám. Je dostupné i ve formě prášku (lépe využitelný). - konopná kosmetika Cannaderm uvedla na trh další novinky: Robátko emoliens na promazávání suchých ekzematických míst, Robátko stop opruzeninám, ReGeMa krém nebo balsám k léčbě ran, popálenin, ekzémů, bércových vředů, proleženin, apod? - firma Medpharma představila nové přípravky na léčbu potíží s vypadáváním vlasů, na nevolnost, na zrak či cholesterol? - oblíbené ovocné čaje Apotheke obměnily a rozšířily nabídku příchutí a přibyly i nové zajímavé bylinné čaje (např. černý bez s lípou, apod.)? - na trhu se objevila nabídka kvalitních produktů Cemio švýcarské výroby se srovnatelnými cenami? A závěrem z jiného soudku blíží se Vánoce a konec roku (pozor na nové autolékárničky, ještě jsou k dispozici), tak možná přijdou někomu vhod Dárkové certifikáty pro nákup v lékárně dle vlastního výběru. S vánočními svátky tak trochu souvisí i otvírací doba. Do 22. prosince zůstává nezměněná, 23. prosince bude otevřeno do hod., prosince bude zavřeno, prosince pravidelná otvírací doba a 31. prosince bude otevřeno do hod. Od 3. ledna pak už zase jako každý den hod. Přeji všem krásné vánoční svátky, klid a pohodu, radost malým i velkým u rozsvícených stromečků a v novém roce pevné zdraví, štěstí a spokojenost Vám i Vašim blízkým. Doufám, že se Vám ta moje povídání alespoň trochu líbila a přinesla Vám nové informace. Bylo mi potěšením. Jinecká lékárna Mgr. N. Rydrychová 35

36 ze zivota školy prosinec 2010 Mateřská škola Sluníčko Jince Listopad je měsíc plný šera a tajemna a k tajemné náladě určitě přispěl i kouzelník Waldini, který za námi přijel se svým představením v úterý 9. listopadu V programu účinkovaly také děti, které si kouzelník vybral jako své pomocníky. Všichni dostali po skončení vystoupení nafukovací balónek ve tvaru zvířátka. Děti ze 3. a 4. třídy navštívily místní knihovnu, kde si prohlédly nové knížky a poslechly si povídání paní knihovnice Belanské. Na konci měsíce nás čeká představení I v listopadu se dá užít krásná procházka nového divadélka, které za námi do školky přijede. Budou to Lenčiny zpívánky s pohádkou Jak šel lev do světa. Na základně stížnosti rodičů vydáváme prohlášení: Naše mateřská škola nezodpovídá za obsah dárkových balíčků, které byly dětem 3. a 4. třídy rozdány v místní knihovně. Zveme srdečně všechny rodiče i prarodiče na Mikulášskou a předvánoční besídku ve čtvrtek 9. prosince 2010 od hod. 1. a 2. třída od hod. 3. a 4. třída Za kolektiv MŠ Mgr. Martina Hrkalová 36

37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince Rozdělení prostředků SRPDŠ na školní rok 2010/2011 Konečný zůstatek na účtu ,17 Kč Konečný zůstatek v pokladně 4 157,60 Kč CELKEM ,77 Kč Příspěvek na rok 2010/ ,00 Kč Celkem prostředky SRPdŠ ,77 Kč Rozdělení prostředků 1. Vedení účtu 1 100,- 2. Cestovné na soutěže ,- 3. Mikulášská 9 000,- 4. Školní soutěže ,- 5. Dětský den 9 000,- 6. Lyžařský kurz ,- 7. Celoroční soutěž tříd ,- 8. Plavecký výcvik ,- 9. Naučný pořad pro děti 9 200,- CELKEM ,- Základní škola Jince odprodá starší školní lavice a židle (jednotlivě i větší množství). Bližší informace získáte u zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. Dagmar Hůlové tel Úspěch naší žákyně Rozvíjení čtenářské gramotnosti, pěstování vztahu ke knihám i vlastní dětská aktivita, to jsou také věci, o které se snažíme. A že to není dnes v době počítačové kultury lehké, připomínat jistě nemusím. Spolupracujeme se čtenářskými kluby při nakladatelstvích Albatros a Fragment. 37

38 Naše žákyně Eliška Poláková patří mezi vítěze poslední soutěže právě s časopisem nakladatelství Albatros. Blahopřejeme! Další část našeho projektu Učíme se pomáhat Jak už jsme Vás několikrát informovali, zajisté víte, že jste se s naší snahou setkali v oblasti Jinecka již několikrát. Naše připojení se ke Květinovým dnům na jaře každého roku je už naší tradicí, počátek letošního školního roku byl ve spojení s nadací Světluška. První zapojení se do této celostátní akce bylo velice úspěšné, nebo s Vaší pomocí získaná částka korun hovoří za vše. Děkujeme. Nyní po podzimních přípravách se postupně pokoušíme i o spolupráci s další nadací, Nadací Olgy Havlové. Na letošní podzim připadlo 20. výročí založení této nadace, a proto i my bychom se znovu chtěli trochu spolupodílet i zde, samozřejmě i s Vaší pomocí. Společně se jistě můžeme podepsat pod motto sbírky - Dobra není nikdy dost, a to o to více, uvědomíme-li si mnohé skutečnosti kolem nás. Sbírková aktivita u nás proběhne v několika etapách. První z Vás už pomáhali spolu s námi 8. listopadu při schůzkách rodičů žáků naší školy, další pokračování plánujeme na 13. prosince při vánočním jarmarku v budově naší školy a posléze i při dalších kulturních aktivitách v rámci celého adventu. Krásné červené srdíčko bude milým malým poděkováním pro Vás. Těšíme se na setkávání s Vámi a za případnou podporu předem mnohokrát děkujeme. 38

39 Pro přiblížení - pár údajů o nadaci Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové založila paní Olga Havlová, první manželka prvního prezidenta České republiky, s cílem pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začlenit do společnosti. Výbor se zavázal působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v práci sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí. Dále se rozhodl napomáhat organizačně i finančně podle svých možností v konkrétních případech, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení. A konečně podporovat a brát v ochranu nově vznikající humanitární projekty. Paní Olga jako její zakladatelka dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové poskytování pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými. Těmito principy se nadace řídí dodnes. Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je tedy podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Nadace usiluje o to, aby pomoc, kterou poskytuje, zahrnovala celé území ČR, aby sledovala odbornou úroveň služeb a odpovídala aktuální společenské potřebě. Změnit myšlení Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc. Snažíme se proto oslovit lidi dobré vůle, aby byli připraveni pomoci ostatním. (Olga Havlová) Mgr. Božena Vyskočilová 39

40 Školní družina 9. listopadu 2010 nás navštívil ve školní družině kouzelník Waldini. Jak se to dětem líbilo, se můžete přesvědčit z následujících fotografií. Každým rokem v čase vánočním mají všichni dospělí mnoho starostí a práce. Děti se těší, co najdou pod stromečkem a hlavně je čekají zimní prázdniny. I ve školní družině máme akce, které k této době patří. Stalo se tradicí, že si každý rok před Vánocemi zpestřujeme činnost ve školní družině vyráběním a tvořením dárečků a přáníček. Svými výrobky pak vyzdobíme celý náš domeček. Tento rok jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější vánoční výrobek, na kterém se může podílet s dětmi 40

41 celá rodina. I tyto práce budou zdobit školní družinu a doufáme, že se budou líbit všem - dětem, učitelům, rodičům i prarodičům, kteří výstavku ve školní družině navštíví. Těšíme se a přejeme příjemný zážitek. Všem také v novém roce přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Alena Dujčáková Základní škola Jince a Mateřská škola Jince srdečně zvou širokou veřejnost na VÁNOČNÍ JARMARK, který se koná 13. prosince 2010 od 13 do 16 hodin v prostorách základní školy. VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého sboru ZŠ Jince pod vedením PaedDr. Jitky Šmejkalové se uskuteční 14. prosince 2010 od hod. v budově školy. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY začínají 23. prosince Do lavic děti znovu zasednou v pondělí 3. ledna ŠŤASTNÉ A VESELÉ! 41

42 ZUŠ J.J.Ryby Rozmitál p. Tø. prosinec 2010 Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince Sídlo školy: Náměstí 23, Rožmitál pod Třemšínem tel Ved. pobočky: Pavel Hrubý, tel Vyučované obory: hudební přípravná hudební výchova pro děti od 5 do 7 let hudební nauka hra na zobcovou flétnu, hra na trubku hra na klarinet, hra na saxofon hra na klavír hra na kytaru NOVĚ - hra na basovou kytaru taneční přípravná taneční výchova pro děti od 5 do 7 let lidový tanec soubor lidových tanců (studium pro dospělé) literárně dramatický (základy divadla) Vyučující: Pavel Hrubý: Dagmar Eisenreichová: Marie Bláhová: Stanislav Aksamit: Tomáš Bláha: Karel Ambruš: Olin Suldovský: Hana Bouší: Ivana Procházková: zobcová flétna, trubka, lesní roh, housle klavír hudební nauka kytara, basová kytara zobcová flétna, pozoun, lesní roh, trubka zobcová flétna, klarinet, saxofon klavír. korepetice taneč. oboru, kontrabas, basová kytara, klavír taneční obor literárně-dramatický obor (divadlo) 42

43 Základní umělecká škola J.J. Ryby Rožmitál p. Tř., pobočka Jince si Vás dovoluje pozvat na předvánoční koncerty a vystoupení svých žáků Koncert žáků hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru pro žáky ZŠ Jince Středa od 10 hodin v PDA Jince Koncert žáků hudebního oboru pro veřejnost Středa od 17 hodin v PDA Jince Vystoupení žáků oboru tanečního, literárně-dramatického (divadlo) a folklórního souboru dospělých Čtvrtek od 17 hodin v restauraci Za Vodou Čenkov Pavel Hrubý vedoucí pobočky 43

44 13. dìlostøelecká brigáda prosinec 2010 Pocta veteránům Události před devadesáti dvěma lety si v rámci Dne válečných veteránů připomněli, tak jako každý rok, ve čtvrtek 11. listopadu příslušníci 13. dělostřelecké brigády Jaselské (13. db). Jednou z akcí bylo pietní shromáždění na náměstí 1. máje v Jincích, zahájené v jedenáct hodin dopoledne, tedy právě v čase, kdy byla ve Francii podepsána dohoda o příměří, ukončující do té doby nejstrašnější válečný konflikt. Za účasti představitelů státní správy, příslušníků armády, zástupců společenských organizací, klubů vojenských důchodců, pamětníků 2. světové války a dalších hostů byl položen věnec k pomníku obětem obou světových válek. Tiskový a informační důstojník 13. db kpt. Michal Abrhám ve svém slavnostním vystoupení mimo jiné řekl: Den veteránů je pro nás příležitostí veřejně si připomenout československé vlastence, kteří ve dvou válečných 44

45 apokalypsách dvacátého století nezištně a bez zaváhání nasazovali životy za svobodu své vlasti a za obnovení státní suverenity. Kromě toho připomněl řadu významných událostí od vzniku Československé republiky v roce 1918 až po dnešek. Celé události byli přítomni i žáci Základní školy Jince se svými pedagogy. Text a foto mim Další informace o 13. dělostřelecké brigádě: tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám tel , mob vojenský újezd Brdy prosinec 2010 Relace střeleb V PROSINCI 2010 budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: Prolongace žlutých Povolení vstupu - vjezdu do Vojenského újezdu Brdy proběhne v době od 15. prosince 2010 do 31. ledna Pouze v úředních dnech, a to NA POČKÁNÍ. 45

46 zprávy z Èenkova prosinec 2010 Zvolené zastupitelstvo obce Čenkov Starosta obce Místostarosta Členové Ing. Jan Hauptman Václav Volek Ing. Václav Komínek předseda finančního výboru Jaroslav Lemberka předseda kontrolního výboru Ta ána Pšeničková Jiří Kos Petr Vinš SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU Tak jako každý rok, i letos uspořádali čenkovští hasiči 16. listopadu sběr železného šrotu. Sběr, který byl připraven na pozemcích občanů, byl postupně svážen za obecní úřad. Odtud byl odvezen firmou z kovošrotu. Nutno poděkovat všem zúčastněným hasičům, zvláště pak panu Svobodovi, za poskytnutí traktoru a panu Slívovi za auto s vlekem. Jaromír Másler Obrazy Ve dnech vystavoval malíř Jaromír Másler z Čenkova své obrazy ve výstavních prostorách Obecního domu na Náměstí Republiky v Praze. Výstavu úvodním slovem zahájil sochař Karel Peřina a violoncellista prof. Miroslav Petráš. 46

47 Zahájení se zúčastnila i skupina čenkovských včetně starosty obce Ing. Jana Hauptmana. K vidění byly obrazy na téma žena, víno, kafe a kamarád. Některé fotografie z výstavy lze zhlédnout na internetových stránkách naší obce Velká naděje hořovického juda Tomáš Kotfrid Začátkem letošního roku jsem psal článek o malém bojovníkovi s velkým srdcem Tomáši Kotfridovi z Čenkova. Uběhlo pár měsíců a z Tomáše se stala velká osobnost, alespoň co se týká jeho nejoblíbenějšího sportu juda. Tomu se pilně věnuje od roku 2005, tedy od svých šesti let. Náročné tréninky, které absolvuje dvakrát týdně, přinášejí své ovoce. Díky poctivé přípravě a také díky svému talentu se Tomáš stále posouvá na výkonnostním žebříčku výš a výš. Ve svých jedenácti letech má již 3 kyu a zelený pásek. 47

48 Je to pár let, co vyrazil na své první závody a už na těch bodoval. Přehled míst, kde se svým soupeřům na tatami postavil, by zabral několik listů papíru. A úspěšné závody by viditelně převládaly. Můžeme se ale na jeho kariéru podívat očima čísel bojoval ve 200 zápasech a 185 z nich vyhrál, v celkových pořadích pak 37x stanul na stupni vítězů, 10x byl druhý a 5x třetí. Bodoval i na závodech s mezinárodní účastí, kde 1x zvítězil, 2x byl druhý a 4x se umístil třetí. V sobotu 13. listopadu 2010 se Tomáš zúčastnil mistrovství republiky v Mohelnici, kde ve velké konkurenci vyhrál a zaslouženě se stal přeborníkem - mistrem republiky, ve váhové kategorii do 30 kg. Právem jsou na něj pyšní nejen rodiče, ale také trenér Zdeněk Hnízdil. Dle jeho slov jde o historický úspěch v kategorii mladších žáků. I díky Tomášovým skvělým výkonům skončili mladší žáci judistického oddílu JC Sokol Hořovice na 6. místě v republice. Judo ale není jediným sportem, kterému se Tomáš věnuje. Za SK Jince válí i fotbal, nastupuje v základní sestavě. Tomáše jeho úspěchy ani získané tituly nezměnily, na své fyzičce neustále pilně pracuje, neusíná na vavřínech, a tak si myslím, že za všechny čtenáře i kamarády mu mohu popřát hodně úspěchů a společně se můžeme těšit na další jeho vítězství. Zprávičky z malé školičky Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad Václav Volek A že jich napadalo! Ty nejkrásněji zbarvené jsme si nasbírali a ve školce z nich vykouzlili skřítky, panenky, ale třeba i veselou housenku. Do našich podzimních hrátek se zapojili i někteří rodiče a společně vytvořené výrobky nám te dělají ve školce parádu. A proč podzimní listy shání i ježek Bodlinka? To nám prozradily verše, písničky a povídky, z nichž jsme se též dozvěděli, jak se na zimu připravují i ostatní zvířátka. Slíbili jsme si, že jim do lesa budeme nosit kaštany, jablíčka a jiné dobroty a na školní zahradě zavěsíme krmítko. 48

49 11. listopadu jsme ve školce přivítali sv. Martina. Na bílém koni sice nepřijel, sníh nepřivezl, ale příjemně nás překvapil a potěšil. V těchto sychravých dnech nám zachutnal i voňavý čaj z bylinek našich babiček (z šípků, bezinky, lipového květu, mateřídoušky, apod.). A nejlepší byl s medem! Poslední listopadový týden patřil pohádkám a někdy i trochu strašidelnému vypravování při černé hodince. Připomněli jsme si totiž, jaké to bývávalo dříve - dlouhé zimní večery bez televize, videa a počítače Někteří z nás si černou hodinku při svíčce udělali i doma s mamkou a ta kou a věřte, bylo to moc fajn. Vyzkoušejte si to i vy Hezkou zábavu Vám přejí přeji kluci a holky z čenkovské školky a ředitelka Jana Petříková 49

50 Hvězda svítí nad Betlémem, nebe plesá, zem zní zpěvem. Světlem září jeskyně, jako rajská svatyně. Milí spoluobčané, chcete si zpříjemnit adventní chvíle a společně si zazpívat vánoční koledy? Přij te na Adventní koledování v sobotu 18. prosince 2010 v 17 hodin u kapličky v Čenkově Vezměte s sebou svíce, svíčky, lampičky, navodíme tak vánoční atmosféru! 50

51 zprávy z Ohrazenice prosinec 2010 Společenská kronika Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví v tomto měsíci svá životní jubilea: PAŘÍZKOVÁ Eva Sháníte čerta pro zlobivé děti? Jako každým rokem, také letos bude chodit ohrazenický Mikuláš, anděl a čerti i k jineckým dětem domů. Kdo má zájem, může si je předem objednat. Čerty má na starosti Miroslav Fenik ml., Ohrazenice tel NA ZDRAVÍ Takto se bude jmenovat nová rubrika, kterou jsem si pro čtenáře Jineckého zpravodaje připravila. Bude vycházet během celého následujícího roku a vystřídá tak Okénko z Jinecké lékárny. Mám svoji Kineziologickou poradnu, kterou někteří jinečtí občané již navštívili. Příkladem mé práce může být příběh čtrnáctiletého chlapce. Po devět let za sebou opakovaně onemocněl pásovým oparem, vždy to bylo ve stejnou dobu. Asi všichni ví, jak je to nepříjemné onemocnění. Po jedné terapii v mé poradně se nemoc již neobjevila. Je to možné? Samozřejmě, že ANO. Ale nic není zadarmo, vyžaduje to totiž od nás ZMĚNU, pak se odehraje ono kouzlo zázraku vyléčení. O tom, jakým směrem by mohly tyto změny vést, bude následující seriálek. Protože nejlepším lékařem na světě je PREVENCE. Jestliže se nám přesto nějaký problém či nemoc objeví, je důležitá otázka:,,co MI MÁ TATO SITUACE O MNĚ ŘÍCI? 51

52 Ještě Vám prozradím, proč jsem začala dělat tuto práci - prostě proto, že jsem se velmi bála nemocí. Myslela jsem si, že jsem bezmocná, ale včas jsem si uvědomila, že strach je špatný pomocník a začala jsem pátrat. Ráda se s Vámi podělím o mé zkušenosti. Všem nám do nového roku přeji světlo a lásku. Těším se na příští povídání. Kamila Poláková Ty nejkrásnější vánoční svátky a do nového roku mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů přeje všem našim spoluobčanům zastupitelstvo obce Ohrazenice 52

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Telefonní seznam k

Telefonní seznam k Městys Jince Telefonní seznam k 1. 1. 2017 Úřad městyse Jince Sběrný dvůr a kompostárna Společenské centrum JS a knihovna Základní škola a Mateřská škola Jince Společenské a zájmové organizace a spolky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod okres Plzeňjih, Nádražní 722, 33301 ROZVRH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ na školní rok 2016/2017 www.ddmstod.cz mddmstod@volny.cz Pondělí 1 Angličtina 2 Bosu pro děti + taneční rytmika Zálesák 3 16.30 4 Angličtina

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2013 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 20.1.2014 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více