kultura & lifestyle květen 2014 ročník 2 číslo 5 BASIC Adrenalinová pecka v Hradci Králové FLYBOARD více na straně 48 ZDARMA PO CELÉM HK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kultura & lifestyle květen 2014 ročník 2 číslo 5 BASIC Adrenalinová pecka v Hradci Králové FLYBOARD více na straně 48 ZDARMA PO CELÉM HK"

Transkript

1 BASIC květen 2014 ročník 2 číslo 5 Adrenalinová pecka v Hradci Králové FLYBOARD více na straně 48 kultura & lifestyle KINO DIVADLO FILHARMONIE KLUBY RESTAURACE EVENTS ZDARMA PO CELÉM HK

2 CHCETE, ABY O VÁS BYLO V HRADCI SLYŠET? KINO DIVADL0 KLUBY & HUDBA RESTAURACE & BARY 39 Propagujte sebe a svou činnost s námi tel LIFESTYLE & FUN 48

3 4 Drazí čtenáři, léto, stejně jako festivalová sezóna, začínají mít tu správnou provozní teplotu. Středoškoláky trápí maturita. A nedivím se, mě tehdy trápila taky. Sportovní fandové se jistě nemohou dočkat nadcházejících sportovních svátků v podobě MS. My v redakci žhavíme mozky, jak udělat to další číslo ještě lepší než tohle. Jistě jste si všimli změny materiálu měsíčníku. To se v nás po půl roce přihlásilo svědomí vůči matičce přírodě. Vzhledem k tomu, že téměř každý Escape přijde po měsíci do koše, rozhodli jsme se pomoci chránit lesy volbou jiného papíru. Těžko tím spasíme svět, cítit se ale budeme jistě lépe. Escape ale stále zůstává Escapem. Na následujících stránkách opět najdete tipy, jak UTÉCT Z NUDY, soutěže a všechno to, na co jste byli zvyklí. Snad jen kromě Filharmonie, kterou jsme tento měsíc museli z technických důvodů vynechat, ale nebojte. Příště zase bude! Tak UTEČ Z NUDY! -juescape uteč z nudy KVĚTNOVÉ PREVIEW Máj, lásky čas Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas začíná Karel Hynek Mácha ve své lyricko-epické básni, která je považována za vrchol českého literárního romantismu. Květen je měsíc lásky. Všechno hraje barvami. Tradiční polibek pod rozkvetlou třešní je úžasná věc nemáte-li teda zrovna alergii na všudypřítomné sakury. Tím se dostávám k tomu, že mi tady něco nehraje. V květnu je všude hromada lásky, ale svatba v máji, do roka máry. Pár stovek let nazpět to možná dávalo smysl, ale dnes? Nejspíš jen přežívající pověra! Victory Day 8. května let od skončení jednoho z nejhloupějších nápadů v historii celého lidstva. Parta bláznů z Německa si řekla, že ovládne celý svět. Druhá parta bláznů ze zbytku Evropy si řekla proč ne. Výsledkem pak bylo několik let válčení a nakonec zjištění, že jsme schopni vyrobit něco, co z celé planety dokáže udělat nebožtíka. Ne, něco takového nelze zlehčovat! Druhá světová válka byla jistě jedním z nejtemnějších období novodobých dějin lidstva. Každý rok si připomínáme její konec dnem volna a letos to nebude jiné. Jiné bude jen to, že nám k tomu tentokrát přibyde myšlenka na partu bláznů z Ruska, co chce ovládnout východ Evropy. Tak aby z toho nebylo déjà vu. Volím, volíš, volíme! Volby jsou trochu jako národní sport v ČR ale k přeborníkům rozhodně nepatříme. Volební účast lehce nad 60 % je v některých evropských zemích důvodem k anulování voleb - u nás je to úspěch. Smutné, ale pravdivé. Na druhou stranu máme hodně pokusů. Letos dokonce hned třikrát. 23. a 24. se v EU konají volby do evropského parlamentu. Tak to abychom už pomalu začali přemýšlet, kterého Honzu pošleme do světa tentokrát. -ju- 5

4 Už víte, jestli se vám narodí holč ič ka, nebo chlapeč ek? Ne, necháváme si to jako př ekvapení hlavně aby bylo miminko zdravé! Kolikrát jste byli svě dky takového rozhovoru? Urč itě mockrát, a tak jste se č asto nad obsahem tě ch slov ani nepozastavili. Proč by nemě lo být miminko zdravé? Vždyť už se medicína dostala na tak vysokou úroveň, že dokáže odhalit vč as př ípadné vrozené vady. Ano, dozajista máte pravdu tedy vě tšinou... Míšovi Ně meč kovi z Pardubic je 11 let. Lékař i mu diagnostikovali Aspergerů v syndrom, což je vývojová porucha autistického spektra. Laicky ř eč eno: do vínku dostal v ně kterých oblastech nadprů mě rný intelekt a v jiných zejména v sociální oblasti, komunikaci č i orientování se v realitě se naopak pohybuje velmi nízko. Míša je úžasný kluk, ř íká jeho maminka Ivana. Č asto mě př ekvapuje svými velice odbornými technickými znalostmi a dotazy. Má rád země pis, matematiku, hudbu a cizí jazyky, v nichž opravdu vyniká. U internetu, piana nebo knížek vydrží hodně dlouho. Jeho znalosti nemá leckterý dospě lý. Pokulhává však jeho adaptace v sociální oblasti vyžaduje proto dohled a speciální výchovné a vzdě lávací př ístupy. A to je s př ibývajícím vě kem stále obtížně jší. Míša nemá problémy s mluvením, naopak, př ibližuje svého syna sympatická maminka, která však zů stala na jeho výchovu v rodině sama. Je hodně nároč né vymýšlet pro Míšu aktivity, které by ho zaujaly. Na jakékoliv změ ny ho navíc musím dopř edu hodně dlouho př ipravovat. Ani sport nepatř í k jeho oblíbeným aktivitám. Je skvě lé, že chodí do školy mezi zdravé dě ti. Je však pravda, že si s nimi obč as nerozumí. Neč ekané události ho dokážou vyvést z rovnováhy, ně kdy až k záchvatu a neochotě jakkoliv spolupracovat. Velká láska a bezbř ehá trpě livost maminky Ivany rok od roku synovy problémy postupně obrušuje a př ibližuje ke stavu, aby se jednou dokázal Míša v mezích možností o sebe postarat sám tř eba v rámci chráně ného bydlení. Ale než se tak stane, proteč e ještě hodně vody... Do té doby je témě ř veškerá starost o Michala na jeho milující mamince. Dovedete si př edstavit 24hodinou pracovní dobu? Tak ně jak se cítí č lově k, jenž peč uje o svého blízkého, který potř ebuje nepř etržitou pomoc. A nezáleží na tom, jedná-li se o dě tského pacienta s Aspergerovým syndromem č i tř eba o seniora s Alzheimerovou chorobou. Nikdy dopř edu nevíte, co takto nemocný jedinec udě lá bez dozoru. Nároč né je to př edevším na psychiku. Ně kdo v roli peč ovatele takový zápř ah vydrží sotva pár mě síců, Ivana se s Michalových celoživotním handicapem pere už mnoho let. Zůstala doma, žije tedy především z příspěvků od státu. K nač erpání sil už nestač í dopoledne, kdy je chlapec ve škole č i na kroužcích. Nezbytný je celkový restart organismu a na ten je potř eba ně kolik dnů, lépe i týden. Proto jsme se rozhodli uspoř ádat fi nanč ní sbírku, ze které bude uhrazen pro Míšu respitní pobyt č i tematický tábor o letních prázdninách. Podař í-li se nám vybrat víc peně z, bude z nich hrazen Míšů v asistent č i kroužky z oblastí, v nichž chlapec vyniká a které by mu do budoucna ulehčily výběr jeho zaměstnání. 6 Dě kujeme za váš č as, který jste vě novali tě mto ř ádků m a váš zájem(a př íspě vek). Za organizátory sbírky Eliška Provazníková a Naď a Kverková. 7

5 KINO 8 P R O G R A M BIO CENTRAL KVĚTEN 2014 Bio Central, Karla IV. 774, Hradec Králové Provozní doba pokladny: Pondělí Pátek 17:00 20:30 Sobota Neděle 14:30 20:30 Mimo uvedené časy je pokladna otevřena vždy půl hodiny před projekcí. 01. čt Detektiv Down Walesa: Člověk naděje Studio Garsonka Grandhotel Budapešť 02. pá Yves Saint Laurent Cizí oběd Studio Garsonka Valina & Argonaut koncert dvorana Transcendence 03. so Rio Grandhotel Budapešť Velká nádhera FK 04. ne Zvonilka a piráti + dětská dílna Transcendence Pojedeme k moři 05. po Pojedeme k moři Cesta do školy Studio Garsonka Sacro GRA premiéra 06. út Všechny moje děti Senior bio Fair Play Absolventi: Svoboda není zadarmo Studio Garsonka Dvojník 07. st Pulp Fiction: Historky z podsvětí FK Husí kůže Zimomriavky Studio Garsonka Studentský majáles dvorana : Vesmírná odysea FK 08. čt Pulp Fiction: Historky z podsvětí FK Trabantem až na konec světa Studio Garsonka Vlk z Wall Street 09. pá Přežijí jen milenci Liv & Ingmar Studio Garsonka Ranhojič 10. so Amazing Spider-Man MET: Live in HD Popelka Gioacchino Rossini 11. ne Rio 2 + dětská dílna Ranhojič Pulp Fiction: Historky z podsvětí FK 12. po Deskové hry Herní odpoledne dvorana Blízko od sebe Sametoví teroristé Studio Garsonka Hany 13. út Trabantem až na konec světa Senior bio Dvojník Jako bych tam nebyla Studio Garsonka Olga + The Plastic People of the Universe koncert přímý přenos 14. st Ranhojič Cizí oběd Studio Garsonka Pulp Fiction: Historky z podsvětí FK Pulp Fiction párty dvorana 15. čt Nová doba porodní přednáška dvorana Hany Attila Marcel Studio Garsonka Olga 16. pá Pojedeme k moři Olga Studio Garsonka veganská večeře dvorana Grandhotel Budapešť 17. so Hurá do pravěku! Sputnik Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 18. ne Zvonilka a piráti + dětská dílna Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Velká nádhera FK 9 KINO

6 KINO Týden otevřených kostelů TOK 19. po Ivetka a hora TOK Stopy Boha na youtube TOK Studio Garsonka Všechny moje děti TOK 20. út Olga Senior bio den fi lm a diskuze TOK Pulp Fiction: Historky z podsvětí Studio Garsonka Poslední vrchol TOK 21. st Grandhotel Budapešť Olga Studio Garsonka : Vesmírná odysea FK 22. čt Přežijí jen milenci Večer ishorts Plenky, důchod, puberta projekce krátkých fi lmů Studio Garsonka Transcendence 3D smršť května Olga Studio Garsonka Filmové fórum s FF Krev v mobilech videokavárna Nymfomanka, část I. FK 30. pá Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel Cesta ven Studio Garsonka Anifaktura workshopy a koncert dvorana Cesta ven 31. so Khumba Ona WTF Filmy pro seniory 6. út Všechny moje děti 13. út Trabantem až na konec světa 20. út Olga 23. pá Grandhotel Budapešť Senior bio speciál 27. út Pojedeme k moři KINO pá Grandhotel Budapešť Senior bio speciál : Vzestup říše 3D Půlnoc v Paříži Studio Garsonka Noe 3D 24. so Lego příběh 3D Amazing Spider-Man 2 3D X-Men: Budoucí minulost 3D 25. ne Khumba 3D + dětská dílna Godzilla 3D Captain America: Návrat prvního Avengera 3D 26. po Olga Jasmíniny slzy Studio Garsonka Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 27. út Pojedeme k moři Senior bio Dvojník Liv & Ingmar Studio Garsonka Bio Central naslepo 28. st Olga Trabantem až na konec světa Studio Garsonka QUEEN Hungarian Rhapsody: Live In Budapest čt Banksy Hany FK Senior bio Filmové projekce 3D projekce Senior bio MET in HD Legitimace FK (platnost 1 rok) Vstupné FK sleva pro držitele průkazky FK nebo studentského průkazu Změna programu a vstupného vyhrazena Vysvětlivky Filmový klub, projekce se sníženým vstupným při zakoupení legitimace Filmového klubu nebo při předložení studentského průkazu Projekce pro seniory se sníženým vstupným Kč Kč 60 Kč 350 Kč 60Kč 20 Kč 11

7 DIVADLO PREMIÉRA David Drábek VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA (Jedlíci čokolády po deseti letech) Pokračování osudů tří sester Rózy, Heleny a Valérie. Róza provozuje temnou Sluj, kam se chodí lidé léčit pobytem v naprosté tmě. Helena s Janem sledují trhliny ve vzájemném vztahu a v potu tváře vychovávají přechytralá dvojčata Loretu a Olivera. Ludvík se živí jako soukromé očko a před jeho metodami bledne i komisař Clouseau. Na scéně se objevuje mladý uhrančivý lékař. A vzápětí i sestra Valérie, aby pomohla s asociálními dvojčaty. Vše se zahustí a rozvibruje do koktejlu z lásky, násilí, poťouchlosti a kouzel, jak to má ve správné romanci být. Láska nebeská podruhé při zastávce v Čechách. I když už to vypadalo, že v téhle části světa nestaví... Režie: David Drábek. Dramaturgie: Markéta Bidlasová. Hudba: Darek Král. Kostýmy: Simona Rybáková. Scéna: Martin Chocholoušek / Marek Zákostelecký. Pohybová spolupráce: Henrieta Hornáčková. Hrají: Pavla Tomicová, Isabela Smečková Bencová, Pavlína Štorková, Jiří Zapletal, Jan Vápeník, Jan Sklenář, Jan Bílek a další. 5. května v 9.00 hodin zahajujeme prodej vstupenek na letošní jubilejní XX. Mezinárodní festival DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ! Předprodej Klicperova divadla, Švehlova 624, tel Otevřeno: po-pá 9-12 a 13-18, so 9-12 hodin. DIVADLO 12 PREMIÉRA 17. KVĚTNA 2014 V HODIN NA SCÉNĚ KLICPEROVA DIVADLA 13

8 DIVADLO Podle Williama Shakespeara s použitím překladu Martina Hilského napsal David Drábek ROMEO A JULIE Do třetice atak na klasický titul světové dramatiky! Po Figarově svatbě a Richardu III. si to tentokrát vypije legendární příběh veronských milenců. A máte se na co těšit. V naší inscenaci je nesmiřitelnost totiž nejen rodová, ale i rasová a sociální. SCÉNÁŘ A REŽIE: DAVID DRÁBEK HRAJÍ: V. Dvořák, M. Poulová, H. Plecháčková, J. Panzner, J. Zapletal, L. Loubalová aj. William Shakespeare David Drábek RICHARD III. (Kabaret o bezmoci mocných) Ve válce červených a bílých růží jsem já ta černá. Proslulá Shakespearova hra jako kabaret o bezmoci mocných, a to bez soucitu, bez blankversu, zato s hrbem rostoucím jak houba po dešti. Pavlína Štorková v titulní roli mrzkého padoucha s neodolatelným cynickým humorem. REŽIE: DAVID DRÁBEK HRAJÍ: P. Štorková, H. Pech, F. Richtermoc, J. Tvrdík aj. DIVADLO Carlo Goldoni IMPRESÁRIO ZE SMYRNY Václav Havel ŽEBRÁCKÁ OPERA 14 Už jste to slyšeli? Turek Ali ve Smyrně zřizuje operu! Nabídka míst je omezená! Je třeba mít ostré lokty a pořádnou dávku mazanosti! Že nejste chytří ani neumíte zpívat? Nevadí! REŽIE: JIŘÍ NEKVASIL HRAJÍ: F. Richtermoc, F. Staněk, N. Holíková, I. Smečková Bencová, K. Kociánová aj. A co je tohle vůbec za svět děvky fi lozofují, odmítají prodávat svou duši a majitelka bordelu pronáší bystré sociologické úvahy! Nebo je to všechno trochu jinak? Tady (nám) něco nehraje! Žebrácká opera aneb Mafi ánská groteska v Hradci! / Žebrácká opera aneb Zběsilá jízda americkým kabrioletem na vlně českého absurdního humoru! REŽIE: DANIEL ŠPINAR HRAJÍ: J. Sklenář, J. Zapletal, M. Nováková, N. Holíková, F. Staněk aj. 15

9 DIVADLO GALERIE U KLICPERŮ JIŘÍ BRÁZDA obrazy kresby grafi ky Jiří Brázda: Královna, akryl, 2012 Akademický malíř Jiří Brázda se do Galerie U Klicperů vrací již potřetí. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové (obor grafi ka a ilustrace) a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze dosáhl záhy po absolutoriu doslova na vlastní pěst strmých úspěchů. U počátku tohoto pro české výtvarné umění osobitého vykročení neumdlévajícího kreslíře byl naštěstí přítomen na Lidové škole umění v Teplicích Zdeněk Veselý a ten jeho talent rozpoznal. V té době byl Jiří Brázda už plně zaujat evropským surrealismem, k němuž se hlásí dodnes. Kolbištěm pro jeho dílo se pak staly mezinárodní soutěže volné grafi ky a exlibris s logickým vyústěním v zastoupení v tamních sbírkách. Tam je dodnes jeho jméno synonymem osobité adorace věčného ženství. Grafi kami tvořenými kombinací mezzotinty, suché jehly a mědirytiny si v tvorbě knižních značek získal respekt a obdiv v proslulých světových i domácích exlibristických centrech. Slavnostní zahájení výstavy v Galerii U Klicperů 17. května v hodin. Výstava je doprovodným programem letošního jubilejního XX. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a potrvá do 30. června Logem festivalu se stal obraz Jiřího Brázdy Královna PÁTEK SOBOTA SOBOTA PONDĚLÍ PONDĚLÍ ÚTERÝ PÁTEK SOBOTA PONDĚLÍ STŘEDA STUDIO BESEDA STUDIO BESEDA 9:00 10:00 STUDIO BESEDA 10:00 17:30 David Drábek NOC OŽIVLÝCH MRTVOL v televizní country show Beverlyho Rodrigueze Arthur Wing Pinero SOUDCE V NESNÁZÍCH David Drábek KOULE Zahajujeme prodej vstupenek na letošní jubilejní XX. Mezinárodní festival DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ! SKUTR LABUTÍ JEZERO William Shakespeare David Drábek RICHARD III. David Drábek JEDLÍCI ČOKOLÁDY Radek Balaš Ondřej Brousek MARILYN (Překrásné děcko) ROMEO A JULIE Podle Williama Shakespeara a s použitím překladu Martina Hilského napsal David Drábek Václav Havel ŽEBRÁCKÁ OPERA d/2 Klicperovo divadlo KVĚTEN DIVADLO 16 Jiří Brázda, akademický malíř 17

10 DIVADLO Klicperovo divadlo KVĚTEN ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA SOBOTA PONDĚLÍ ČTVRTEK PÁTEK 18:00 FOYER SCÉNY STUDIO BESEDA 17:30 Carlo Goldoni IMPRESÁRIO ZE SMYRNY David Drábek VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA předpremiéra GALERIE U KLICPERŮ JIŘÍ BRÁZDA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ, KRESEB A GRAFIK David Drábek VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA Premiéra David Drábek VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA Esther Vilar ŽÁRLIVOST Tennessee Williams SESTUP ORFEŮV V d/ SOBOTA SOBOTA ÚTERÝ STŘEDA STŘEDA ČTVRTEK ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA STUDIO BESEDA 10:00 10:00 10:00 STUDIO BESEDA Jára Cimrman / Ladislav Smoljak / Zdeněk Svěrák VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ Divadlo Járy Cimrmana Praha Eugene O Neill / Režie: David Šiktanc CESTA DLOUHÝM DNEM DO NOCI Radek Balaš Ondřej Brousek MARILYN (Překrásné děcko) Radek Balaš Ondřej Brousek MARILYN (Překrásné děcko) David Drábek VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA ROMEO A JULIE Podle Williama Shakespeara a s použitím překladu Martina Hilského napsal David Drábek William Shakespeare David Drábek RICHARD III. Arthur Wing Pinero SOUDCE V NESNÁZÍCH KONCERT herecký soubor Klicperova divadla s kapelou MASTIX a se svými hosty zpívají své nejslavnější písně... S+T Klicperovo divadlo KVĚTEN DIVADLO 18 19

11 DIVADLO VÁŽENÍ ČTENÁŘI, možná vás již v těchto dnech napadla otázka, copak že na vás chystá Klicperovo divadlo v příští sezoně, jaképak režiséry jsme k nám pozvali, jaké tituly jsme s nimi nasmlouvali, jaké krásné inscenace pro vás připravíme a kolik že jich vlastně bude? Právě nyní se vám svěříme s tím, co vás v následující sezoně nemine. Těšíte se? Zde lákává nabídka našich plánovaných šesti novinek ve speciálním bylinkovém hávu!!! BYLINKÁŘSTVÍ Z KLICPEROVY LOUČKY Nabídka léčivek 2014 / 2015 Vážení a milí, zatímco tuto sezonu jsme vaše chuťové buňky uspokojovali vybranou krmí Restaurantu U Klicperovy hlavičky, pro tu příští už jsme vám připravili povzbuzení, terapii a přímo záchranu kulturou! Ano, je to léčba alternativní, ale příjemná a po několik tisíciletí již osvědčená, proto neváhejte a vejděte do našeho Bylinkářství z Klicperovy loučky!!! Máte zlomené srdce? Nadbytek stresu? Zdivočelé hormony? Trpíte blbou náladou? Samotou? Nudou, šedí, znechucením, pesimismem a syndromem neklidných nohou? Na vše pro vás máme lék! Stačí si jen vybrat, přičichnout a louhovat těchto šest bylinných pokladů vybraných přímo pro vás... DIVADLO Baladovník národní (Tradicinum Erbenomis) Čeleď: Trvalky. Vyvolává vzpomínky na dětství a školní docházku. Pomáhá otevírat skály a vidět budoucnost. 20 Karel Jaromír Erben KYTICE Jevištní podoba sbírky balad Kytice z pověstí národních (1853), nejslavnějšího díla miletínského rodáka Karla Jaromíra Erbena a jednoho z nejznámějších děl české literatury vůbec. Co se vám vybaví jako první, když se řekne Kytice? Zemřela matka a do hrobu dána? Na topole podle skal? Nechoď dceruško k jezeru? Hrej si tumáš kohouta? Dej sem dítě? Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku? Naše inscenace vás přesvědčí, že Kytice rozhodně nepatří jen do zaprášené archivní poličky s označením povinná školní četba! Kytice jako národní poklad, otevírající před námi svět magických balad i moudrostí našich předků. Kytice jako výsostná poezie s romantickým odérem i hororovou patinou. Kytice jako téma viny, trestu a daností zákonů lidských i přírodních. Kytice jako kniha, kterou všichni známe, ale na kterou jsme už možná trochu zapomněli Režie: Karel Brožek. Premiéra v říjnu 2014 na hlavní scéně. 21

12 DIVADLO Drsnice sněhokvětá (Tarantinus Mafi ana) Čeleď: Krutovtipné. Užívejte při trudnomyslnosti a přílišné změkčilosti. Pozor, ve větších dávkách vyvolává závislost! Mohamed Rouabhi KUTILOVÉ Hra francouzského dramatika alžírského původu z roku 2006 svým spádem, volbou prostředí a stylem humoru připomíná fi lmy jako Pulp Fiction či Podfu(c)k. Pětice kamarádů se rozhodne na základě vyprávění jednoho z nich vloupat do neobydleného zámku, kde má být ukryt obrovský lup z dávné bankovní loupeže. Aby se ale k penězům dostali, potřebují sehnat, koupit a vyzkoušet pořádnou sbíječku! Do šikovných kutilů s vrtákem mají ale naši hrdinové pořádně daleko Jejich partičku totiž tvoří židovský kokainista Tony, militantní homosexuál Jo, zludračelý básník Ritchie, italiano frajer Sergio a hustej drsňák Frankie. Nadhled, spád a smysl pro ironii a černý humor, to jsou hlavní zbraně této mafi ánské grotesky tarantinovského ražení, kterou v Klicperově divadle uvedeme v české premiéře! Režie: Jan Frič. Premiéra v prosinci 2014 na hlavní scéně.... Lesopestřec český (Kabaretia Bohemicum) Čeleď: Drábkovcovité. Lehce haluciongenní účinky této byliny lze aplikovat na léčbu téměř všech neduhů. Předávkování vyvolává srstnatost. David Drábek ČESKÝ LES Po několika adaptacích klasiky (Figarova svatba, Richard III. a Romeo a Julie) a vlastních hrách formálně tradičnějšího ražení (Jedlíci čokolády a jejich pokračování Velká mořská víla) se umělecký šéf Klicperova divadla, režisér a dramatik David Drábek, vrhá v sezoně 2014 / 2015 na svůj oblíbený a od dob Noci oživlých mrtvol v Hradci zatím opuštěný žánr kabaretu! Takže už teď vám můžeme odpřisáhnout, že se na hlavní scéně Klicperova divadla strhne pořádná mela Ó český lese, kam člověk hne se, všude se na něho lepkavě snese našeho národa přírodní pohoda! Klicperovo divadlo zavítalo tentokrát do hlubokých hvozdů, aby potěšilo své věrné diváky epizodami ze života rozkošných zvířátek Těšíte se? Nebude chybět jezevec ani sojka, kanec ni mufl on, i na housenky dojde. A možná přijde i Petr Čtvrtníček jako bobr! Pětistrunatka polní (Nedvědum Brontosauria). Čeleď: Kotlíkovité. Pomáhá při poruchách sluchu a osobnosti. Vhodné pro nápravu sourozeneckých konstelací. Anna Petrželková, Jana Slouková MEDVĚDI Fiktivní příběh dvou huňatých bratrů, nápadně připomínající osud jednoho nesmrtelného českého folkařského dua. Bratři Franta a Honza a jejich životní puťák z Luk pod Medníkem na Strahov a ještě dál! Revue o tom, že nebe modrý ještě smysl má Ukrytý v stínu lesa igelit. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou. A všichni se znaj, znaj, znaj a blázněji a zpívaj. Skleniček pár a pár tahů z trávy. Kamarádi z osady si s lesem rozumí. A přezky chřestí o skalnatou mez. Fakt mi nevadí, že nos jak bambulku máš! Pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, podved jsem všechno, o čem doma si sníš. Hele lidi, svítá! Tulácký ráno na kemp se snáší. Ta chvilka co máš na život ti uplyne, jak od ohýnku dým. Půjdu se mejt a pozhasínám. Ztracená víra hrozny z vinic neposbírá. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen? Teď je mi to líto Režie: Anna Petrželková. Premiéra v únoru 2015 ve Studiu Beseda.... Tužebník srdcervoucí. (Romantinella platonicus). Čeleď: Srdcokvěté. Podporuje invenci při psaní dopisů a zajišťuje lásku milované osoby. Alexandr Sergejevič Puškin EVŽEN ONĚGIN Píšu vám - co víc? Píšu já vám. Co na tom slova pozmění? Vím, sama si tím přivolávám trest - vaše opovržení. Jestli však sebemenší závan lítosti vzbudí ve vás cit, nemůžete mě zatratit. Všechno by, věřte, ve mně spalo, nikdy bych vám s tou bezmocí, s tou hanbou nešla na oči, mít naději, a třebas malou, že občas, aspoň tu a tam projížďka zavede vás k nám, že vaše tvář, váš hlas v mém světě mihne se, a že pak jen vás budu mít v srdci po ten čas, než zase znova přijedete Evžen Oněgin, vrcholné dílo světového romantismu a jeden z nejslavnějších milostných příběhů všech dob v adaptaci a režii dua SKUTR. Příběh znuděného velkoměstského dandyho, který se odstěhuje na venkov a potká tam nejen básníka Lenského a jeho milou Olgu, ale hlavně Taťánu, neobyčejnou dívku, které osudově zamotá hlavu, uvedeme jako inscenaci pro všechny, kteří lásku dávali či odmítali v nepravou chvíli. Režie: SKUTR. Premiéra v březnu 2015 na hlavní scéně. DIVADLO Režie: David Drábek. Premiéra v prosinci 2014 na hlavní scéně

13 DIVADLO Humorník francouzský (Clasicinus Žabožroutum). Čeleď: Moliérovité. Koriguje množství testosteronu a velikost paroží. U žen zvyšuje sílu a vychytralost. Moliére ŠKOLA PRO ŽENY Klasická francouzská komedie o stárnoucím muži, který se ze své mladé schovanky marně snažil vychovat budoucí poslušnou manželku. To není legrace, Anežko, tyhle vdavky! Ty kladou na ženy veliké požadavky! Dívka se nevdává, aby se dobře měla a na své poslání v pohodlí zapomněla... Žena má v manželství úlohu podrobenou! Vous tam vždy vládne vším, tedy i služkou-ženou Krize středního věku, výchova slečen, potrestaný paroháč, šovinismus, ženství, naivka a hodný strýček, zkrátka motivy, se kterými je v Moliérově hře o zábavu postaráno! Škola pro ženy je ale také komedie, jejíž příchuť nám v posledních letech trochu zhořkla, a to nejen díky rakouskému know-how na utajovaný pobyt osob ve sklepích Jak jinak totiž ochránit od mala dívku před vlivy a svody okolního světa? Přijďte se s námi zasmát nebo podivit v poslední premiéře této sezony! Režie: Marián Amsler. Premiéra v květnu 2015 na hlavní scéně. Sběr léčivých rostlin provedla a jejich užívání vřele doporučuje vaše dramaturgická bylinkářka Jana Slouková. Květnov é ak c e PÁTEK PENZISTA SCHOVÁVÁ MRTVOLY Novohradské divadlo Profesora na penzi vzpruží už jen prostitutky. Jedné zachrání život a ona mu na oplátku převrátí život vzhůru nohama. Komedii Monsieur Amédée zahraje spolek Tyl z Hartanic. DIVADLO NEDĚLE :00 TŘI PRASÁTKA A VLK RC Budulínek Pohádka o tom, že lenost se nevyplácí. Loutky prasátek jsou vyrobeny z polštářů, což v dětech probouzí fantazii a hravost. Hraje divadlo Spojáček z Liberce

14 DIVADLO rytíř toulovec provází Litomyšlí Příběhy, tajuplná zákoutí, historické památky, nová architektura, po stopách slavných Litomyšlanů KLUBY & HUDBA www. RYTIRLITOMYSL.cz doba prohlídky 1-3hod. cena 100,-kč objednejte se na prohlídku:

15 KLUBY & HUDBA KLUBY & HUDBA

16 KLUBY & HUDBA Na jednom břehu jinde a jinak Mezinárodní hudební festival Na jednom břehu zakotví v novém Přístavišti divadla Drak Příjemný festivalový areál zahrnuje vnitřní sály i venkovní prostranství parku. V sobotu 31. května 2014 zde zaplní dva skvělé akustické sály i open air scénu před divadlem. Atmosféra letního festivalu se prolne s klubovou intimitou a dramaturgie bude tradičně bohatá na jména současné world music, jazzové i indie scény. Na třech scénách se budou střídat hudebníci a hudebnice z Čech, Slovenska, Maďarska i Velké Británie. 30 Je nám ctí přivítat v Hradci vícenásobnou slovenskou zpěvačku roku Janu Kirschner s jazzovým triem a s mužskou částí vokální skupiny Skety. Ze zahraničí míří do Draku velký objev světové world music, maďarští Söndörgő, kteří nepochybně roztančí příchozí pár vteřin poté, co rozezní svoje tambury. Z britského Birminghamu se žene čertovský klez-punkový nářez Johnny Kowalski and the Sexy Weirdos, přivážející čerstvou novinku Kill the beast. Zklidnění a vtip vnesou jazz popové stálice Eggnoise, které se po dvou letech odmlky vrátily na jeviště s výbornou deskou prostého názvu 4. Do amerických dálav vás sveze na vlně rocku a pravého country parta Johannes Benz, zbrusu nový projekt, okouzlující zvláštní melancholií a bravurou hry zkušených muzikantů. Krev opět rozproudí českobudějovické indierockové trio Vees, milující šedesátky i moderní zvuk současných kytarovek. Kromě nálože strhující muziky se můžete těšit opět na kolorit místního přístavního života. Na pouliční akustické scéně potkáte zemitou a poetickou akordeonistku Janu Vébrovou. Říká se jí varnsdorfská Vetruše i Jana z Větrného mlýna, přesto tato subtilní žena dokáže zazpívat svoje syrové texty s upřímnou naléhavostí. Na jiném konci areálu můžete zažít vášnivý styl španělského tance Studia Flamenco. Odvážní si mohou vyzkoušet tetování, ať již na nevinném ovoci, či doslova na vlastní kůži, ve skutečném tetovacím Salonu Marre. Zábavní ghetto nabídne uličku s tržištěm s širokou nabídkou originálních doplňků a nezbytných zbytečností pro potěchu oka i ducha. Pro gurmány vinárnu a čajovnu U Poutníka, pro žíznivce pivní degustační klub U Draka a pro všežravce indické, arabské i české speciality. Předprodejní cena: 250 Kč mimo koncert Jany Kirschner. Předprodej vstupenek za 490 Kč, zahrnující koncert Jany Kirschner i celý festivalový program, jsme spustili již 31. března 2014 na hradeckém rezervačním systému Jednotlivé profi ly účinkujících a další cenné informace naleznete na Zakotvěte Na jednom břehu za jakéhokoliv počasí! KLUBY & HUDBA 31

17 Zažijte malebnou atmosféru středomoří v Hradci Králové! REST. & BARY Na slovo vzatý gurmán Pavel Maurer nedávno vybral 100 nejlepších českých restaurací a není divu, že hradecké Aquarium se umístilo v první polovině žebříčku. V moderním a příjemně svěžím interiéru, v němž nechybí stylové aquarium či pohledová kuchyně, se budete cítit jako u Středozemního moře. Středomoří je kulinářsky pestrá oblast. Díky pečlivě zvolenému výběru jídel od steaků přes pastu až po saláty si na své přijde nejeden vytříbený jazýček. Milovníci vína ocení vkus Pavla Nešpora, sommeliéra restaurace, v jehož vinných kartách se najdou opravdové poklady. Děti si mohou pochutnat na dětských menu a nudit se u toho jistě nebudou! Dnešní doba je uspěchaná. Kdo nemá čas posedět si REST. & BARY třeba alespoň na terase s domácí limonádou, promyšlený TAKE AWAY systém ho potěší stejně jako online rezervace. Stolování je radost a v Aquariu tomu tak opravdu je! Kdo nevěří, ať ochutná. Nekuřácká restaurace, kde nebudete mít problém zaparkovat a kde se najedl už nejeden gurmán, má otevřeno denně. Když přijdete v ten správný čas, kulinářský zážitek vám zpříjemní i živá hudba.

18 PRAVIDELNÉ VEČERY PŘI ŽIVÉ HUDBĚ REST. & BARY Zveme všechny milovníky známých swingových melodií, dobrého vínka či jiných drinků k příjemnému posezení při živé hudbě do vinárny hotelu U královny Elišky ve čtvrtek 8. května hodin K tanci i poslechu hraje profesionální hudební skupina HK BAND oblíbené jazzové a swingové evergreeny od 30tých let až po současnost, oldies či hity dle Vašeho přání pro Vás hrají oblíbení hudebníci, kteří s úspěchem více než 10 let brázdili vody showbyznysu v mnoha zemích a na zaoceánských lodích. REST. & BARY Přijďte posedět, zatančit si, pobavit se!

19 REST. & BARY REST. & BARY

20 REST. & BARY STYLOVÝ INTERIÉR K VIDĚNÍ NA GOOGLE STREET VIEW Bar No.1 Captain morgan Velké náměstí 1 Hradec Králové te.: Posláním služby sociální rehabilitace SKOKu do života,.o.p.s je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získávání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu. PŘÍPRAVA NA BYDLENÍ SEBEOBSLUHA PÉČE O DOMÁCNOST ŽIVOT PŘÍPRAVA NA PRÁCI ÚKLIDOVÉ PRÁCE MANUÁLNÍ PRÁCE PODPORA V ZAMĚSTNÁNÍ Nezbytná výbava válečných lodí britského královského námořnictva! Přes 350 věrných let ve službách Jejího Veličenstva. Panensky přírodní tmavý rum bez chuťových příměsí. Držitel několika prestižních ocenění a otec legendárního grogu! Od prvního doušku si budete připadat jako ostřílený mořský vlk. PUSSER S RUM jediný opravdový NAVY RUM. Přijďte ochutnat na palubu Baru No.1! UČENÍ OPAKOVÁNÍ ČTENÍ PSANÍ, POČÍTÁNÍ ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ KOMUNIKACE Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu HK

kultura & lifestyle ZDARMA PO CELÉM HK LETIŠTĚTĚ červen 2014 ročník 2 číslo 6 DIVADLO FILHARMONIE KLUBY RESTAURACE EVENTS BASIC

kultura & lifestyle ZDARMA PO CELÉM HK LETIŠTĚTĚ červen 2014 ročník 2 číslo 6 DIVADLO FILHARMONIE KLUBY RESTAURACE EVENTS BASIC BASIC červen 2014 ročník 2 číslo 6 kultura & lifestyle DIVADLO FILHARMONIE KLUBY RESTAURACE EVENTS KINO LETIŠTĚTĚ ZDARMA PO CELÉM HK KINO DIVADL0 FILHARMONIE 8 12 24 SERIÓZNOST PROFESIONALITA GARANCE CENY

Více

uteč z nudy! ZDARMA PO CELÉM HK 56 FENOMÉN: LED prosinec 2014 SVOBODA EVROPSKÝCH KRAŤASŮ ROZHOVOR S NOVOU POSILOU LVIC!

uteč z nudy! ZDARMA PO CELÉM HK 56 FENOMÉN: LED prosinec 2014 SVOBODA EVROPSKÝCH KRAŤASŮ ROZHOVOR S NOVOU POSILOU LVIC! 08 50 prosinec 2014 ročník 2 číslo 12 SVOBODA EVROPSKÝCH KRAŤASŮ ROZHOVOR S NOVOU POSILOU LVIC! uteč z nudy! DIVADLO SPORT @HK KLUBY RESTAURACE EVENTS KINO K 56 FENOMÉN: LED ZDARMA PO CELÉM HK KINO DIVADL0

Více

kultura & lifestyle ZDARMA PO CELÉM HK TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU ROZHOVOR S LUBOŠEM PROKOPCEM RED BULL AIR RACE červenec 2014 ročník 2 číslo 7 BASIC

kultura & lifestyle ZDARMA PO CELÉM HK TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU ROZHOVOR S LUBOŠEM PROKOPCEM RED BULL AIR RACE červenec 2014 ročník 2 číslo 7 BASIC BASIC červenec 2014 ročník 2 číslo 7 06 40 TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU ROZHOVOR S LUBOŠEM PROKOPCEM kultura & lifestyle KINO DIVADLO FILHARMONIE KLUBY RESTAURACE EVENTS 53 RED BULL AIR RACE ZDARMA PO CELÉM

Více

NOVINY. Dnes v listě: Zpěváci Iron Maiden v Pelhřimově! Z Besídek Divadla Sklep Světoznámá opera zazní v kině Filmy a adrenalin Běh města se vydařil

NOVINY. Dnes v listě: Zpěváci Iron Maiden v Pelhřimově! Z Besídek Divadla Sklep Světoznámá opera zazní v kině Filmy a adrenalin Běh města se vydařil Číslo 18 Ročník XIV Zdarma 19. října 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Pásku na Berchtoldu stříhaly děti

Pásku na Berchtoldu stříhaly děti STRANA 3 STRANA 4 STRANA 7 Na zámku zazní opera Pět let si hrajem s dětmi Dny ragbyové šišce zasvěcené Oáza Říčany sportovní příměstské tábory o prázdninách www.oazaricany.cz, t.-323601170 Říčansko Čtvrtek

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 22/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska DDM v novém kabátě - str. 6 Šebrov - Kateřina Rožmitálova 6, info@realitymacocha.cz

Více

Richard Müller. vrátí se na koncertní pódia? Kultura Zpovědnice Konzum Téma měsíce Gastro Zábava

Richard Müller. vrátí se na koncertní pódia? Kultura Zpovědnice Konzum Téma měsíce Gastro Zábava ČERVEN 2010 ZDARMA Richard Müller vrátí se na koncertní pódia? Kumšt Jan Tříska na skok v Praze. Zahraje si Na Jezerce Muzeum Gramofonů Devadesát gramofonů z let 1898 až 1938 Agora Nízkorozpočtový historický

Více

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz www.shakespeare.cz Smíchov dávno není venkovskou periferií, do jejíž zeleně se Pražané jezdili rekreovat, ani onou pověstnou průmyslovou čtvrtí zalidněnou dělnickým živlem, v kterou se změnil v 19. století.

Více

První miminko roku 2015

První miminko roku 2015 Únor 2015 / www.svitavy.cz ZVONY OPĚT ZVONÍ 2 MĚSTO A ÚŘAD V ČÍSLECH 3 HISTORIE GRAMOFONŮ V ČECHÁCH 11 LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM 12 První miminko roku 2015 První svitavské miminko letošního roku - Natálie

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník www.monitor-bk.cz 12. června 2015 21. ročník, číslo 12/2015 Chelčického 56 tel./fax: 516/410914 Blansko 678 01 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Bylinková zahrada v Ráječku - str. 2 Na

Více

KULTURNÍ CENTRUM VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI

KULTURNÍ CENTRUM VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI KULTURNÍ CENTRUM 12 VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI BØEZEN PROSINEC 2014 Kulturní projekt Významné dny slavte s námi se koná pod záštitou místostarostky městské části Praha 12 Mgr. Zlatuše Rybářové. KULTURNÍ

Více

Pohoda. Lázeňská Třeboň 2014. Lázeňská. Masáže, kapří hranolky a spoustu zábavy ZDARMA! Podrobný program na straně 20.

Pohoda. Lázeňská Třeboň 2014. Lázeňská. Masáže, kapří hranolky a spoustu zábavy ZDARMA! Podrobný program na straně 20. ROZHOVOR: Petr Vichnar, sportovní komentátor str. 8-10 SERIÁL O TŘEBONI: Pivovar Regent str. 12-13 Lázeňská Pohoda MĚSÍČNÍ Í ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH S SLATINNÝCH LÁZNÍ A MĚSTA TŘEBONĚ WELLNESS PROCEDURY: Koupel

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ŘÍJEN 2007 DÁREK DVD: TÍMTO SI DOVOLUJEME K VÁM VSTOUPIT PŘES VAŠI OBRAZOVKU + EXIT EXTRA ZAPLATÍTE 20 KČ ZÍSKÁTE 500 KČ

ŘÍJEN 2007 DÁREK DVD: TÍMTO SI DOVOLUJEME K VÁM VSTOUPIT PŘES VAŠI OBRAZOVKU + EXIT EXTRA ZAPLATÍTE 20 KČ ZÍSKÁTE 500 KČ + EXIT EXTRA ŘÍJEN 2007 ZAPLATÍTE 20 KČ ZÍSKÁTE 500 KČ KATKA BOŽKOVÁ V NÁROĎÁKU strana 2-3 DÁREK DVD: TÍMTO SI DOVOLUJEME K VÁM VSTOUPIT PŘES VAŠI OBRAZOVKU INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBYVATELE VELKÉ BÍTEŠE

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Tradiční Velikonoce na svitavském náměstí

Tradiční Velikonoce na svitavském náměstí Březen 2013 / www.svitavy.cz SVITAVSKÉ VÝTVARNÉ NEBE BŘEZEN 11 13 14 15 MĚSÍC HRY BEZ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ ČTENÁŘŮ HRANIC STYL Tradiční Velikonoce na svitavském náměstí Velikonoce ve Svitavách se uskuteční na

Více

Půvabná maminka Tereza Kostková potkává rodiče i před kamerou

Půvabná maminka Tereza Kostková potkává rodiče i před kamerou 4. října 2012 Ročník 21 Číslo 20 Cena 9 Kč Vylepšený skatepark Areál u Ostende sloužící milovníkům skateboardů a in-line bruslí prošel podstatnými úpravami. 2 soutěž Vyhrajte lístky na Budaře! Soutěžte

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

Územní plán k diskusi

Územní plán k diskusi Územní plán k diskusi 11 2012 zprávy z magistrátu VAŠE MAKLÉŘKY Pospěšte, ať do vánoc bydlíte!! Petra Michlíková tel.: +420 602 145 144 www.loyd.cz K.Vary - Stará Role NOVINKA! byt K.Vary centrum NOVINKA!

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ KVĚTEN 2011 pohoda MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÝCH SLATINNÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ ROZHOVOR S PŘEDSEDOU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ING. JIŘÍM HOUDKEM Lázeňství není nadstandard Předseda Sdružení lázeňských míst a starosta

Více

www.pragmoon.cz BŘEZEN 2011 Kultura Zpovědnice Lifestyle Téma měsíce Gastro Zábava Janků KRIZI STŘEDNÍHO VĚKU ŘEŠÍ HLAVNĚ TI, CO NEMAJÍ CO

www.pragmoon.cz BŘEZEN 2011 Kultura Zpovědnice Lifestyle Téma měsíce Gastro Zábava Janků KRIZI STŘEDNÍHO VĚKU ŘEŠÍ HLAVNĚ TI, CO NEMAJÍ CO www.pragmoon.cz BŘEZEN 2011 Janků Heidi KRIZI STŘEDNÍHO VĚKU ŘEŠÍ HLAVNĚ TI, CO NEMAJÍ CO DĚLAT Slayer & Megadeth: Trash-metalové legendy na jednom pódiu LÉČIVÉ PRAMENY V ČESKÝCH LÁZNÍCH: CO MOŽNÁ NEVÍTE

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj Prosinec 2014 / www.svitavy.cz letošní vánoční bohoslužby 2 novinky ve vodárenském lese 5 nebe, peklo, s krůčkem ráj 6 vánoce a advent v muzeu 11 David Šimek staronovým starostou Ve středu 5. listopadu

Více

Město podporuje třídění odpadů. Odškodní zranění. Pomohou bazénu. Opraví střechu. Seznámí je s technikou

Město podporuje třídění odpadů. Odškodní zranění. Pomohou bazénu. Opraví střechu. Seznámí je s technikou Odškodní zranění Rada města v Třebíči se rozhodla uzavřít smír s Janou Peckhartovou ohledně jejích úrazů na místní komunikaci v ulici Okrajová a Kubišova. Poranění si způsobila opakovaně v létě a na podzim

Více

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová:

A co Sportovní areál Bazén Sušice nabídne, uvádí za Sportoviště města Sušice Dáša Jíchová: 11/2014 Aktuálně z radnice V plzeňské Měšťanské besedě proběhlo 28. května slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Za Sušici se do nomi nace dostaly dvě stavby a obě proměnily

Více

Obsah Čísla 69 zima 2011

Obsah Čísla 69 zima 2011 69 2011 bulletin lormu zima VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů Rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

teplice Tereza Jirotková si pro titul mistryně Evropy došla uplakaná Práce a byznys Gastronomie AGC zapálil pec, zaměstná 80 lidí

teplice Tereza Jirotková si pro titul mistryně Evropy došla uplakaná Práce a byznys Gastronomie AGC zapálil pec, zaměstná 80 lidí teplice zdarma www.zitteplice.cz 2014 5 Práce a byznys AGC zapálil pec, zaměstná 80 lidí STRANA 7 Gastronomie Na pivním jarmarku se představí 25 pivovarů STRANA 11 Tereza Jirotková si pro titul mistryně

Více