EXKURZE. HT3 v Sudickém dvoře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKURZE. HT3 v Sudickém dvoře"

Transkript

1 1 Milí čtenáři, dostává se k vám již 5. číslo Občasníku (3. v tomto školním roce). Najdete v něm již tradiční, ale i nové rubriky. Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny, obdrželi jste vysvědčení (radostněji či méně radostně). Tomuto tématu věnujeme anketu. Letošní bohatou sněhovou nadílku si určitě vychvalovali druháci, kteří absolvovali lyžařský výcvikový kurz někteří v Alpách, jiní na lyžařském svahu v Olešnici. Zbylí si sněhových přívalů užili během sportovních aktivit, které proběhly v Boskovicích a okolí. Významnou událostí byly pro druháky taneční. Jim se věnujeme v podstatné části tohoto čísla. V rubrice Mezi námi se seznámíte s úspěšným hráčem poněkud neobvyklého sportu šprtce. Zároveň vás tímto vyzýváme, abyste nám dávali tipy. Mezi vámi jsou určitě spolužáci, kteří se věnují zajímavým koníčkům a jsou v nich úspěšní. Rádi s nimi uděláme rozhovor, aby se podělili o své zkušenosti, úspěchy atd. (stačí dát tip našim redaktorům, popř. napište na naši ovou adresu). Novinkou je rubrika, kde svou literární tvorbu prezentují vaši spolužáci. Budete-li mít zájem o zveřejnění vaší práce, kontaktujte naše redaktory, popř. pište na . Za velké pozitivum lze považovat fakt, že se na tvorbě Občasníku podílí více redaktorů a dopisovatelů (především z řad prváků a druháků). Příjemnou četbu a díky za každý podnět.

2 2 EXKURZE HT3 v Sudickém dvoře Dne 3. února 2010 jsme byli na exkurzi v Sudickém dvoře. Autobusem jsme se dopravili společně na místo, kde si n{s převzal majitel podniku pan Josef Hlav{ček. Provedl n{s po celém prostranství a zavedl n{s do kaple, kde n{m dlouze vypr{věl o provozu, důležitosti zaměření hotelu a hlavně o myslivosti. Poté n{m uk{zal svou sbírku trofejí z lovů, jelikož je v{šnivý myslivec. Také n{s provedl veškerými salonky, kde jsme se mohli zeptat na vše, co n{s zajím{, a vyfotit a pochv{lit jeho osobně ulovené trofeje. Podívali jsme se i do obchodu se zbraněmi a vyfotografovali některé expon{ty ze sbírky majitele. Exkurzi jsme ukončili v restauraci, kde si každý objednal buď oběd, nebo alespoň k{vu. S exkurzí jsme byli nadmíru spokojeni a těšíme se na další. Třída HT3 AKCE Mikuláš Studentky Vyšší odborné školy zdravotnické se převlékly za Mikul{še, anděly a čerty a šly udělat radost malým i velkým. Dne navštívil charitativní zařízení Betana Mikul{š se svou družinou andělů a čertů. Děti měly z n{vštěvy velkou radost a některé se samozřejmě i trochu b{ly. Potom Mikul{š přešel do dílen pracovní terapie, kde se pozdravil s dospělými klienty Betany. Mikul{šskou družinu tvořily studentky třetího ročníku VOŠ zdravotnické. Jejich kr{sné kostýmy a herecké schopnosti navodily v Betaně tajemnou atmosféru a všichni si užili příjemnou dopolední hodinu. Z Betany studentky spěchaly na dětské oddělení nemocnice Boskovice, kde už netrpělivě čekaly děti na příchod Mikul{še, andělů a čertů. N{vštěva Mikul{še snad pomohla dětem alespoň na chvíli zapomenout na starosti spojené s pobytem v nemocnici. Mikul{š nezapomněl ani na dospělé a person{l a prošel se v doprovodu svých pomocníků i po ostatních odděleních nemocnice Boskovice.

3 3 Dog dancing Dne se všechny ročníky veterin{řů zúčastnily předn{šky o Dog dancingu, canisterapii a dog fresbee, kterou n{m předvedla studentka HT2 Adéla Luň{čkov{. Přivedla s sebou dva své pejsky- australského ovč{ka Mickyho a fenku border kolie Ashley. Nechyběla ani uk{zka tance, sezn{mila n{s s hodnocením jednotlivých cviků v soutěžích a nezapomněla se pochlubit cenami svých mil{čků. D{le n{s sezn{mila s canisterapií, poznali jsme klidnou a vyrovnanou povahu psa. Na konec předn{šky jsme chlup{čům nabídli p{r piškotů. Myslíme, že se tahle akce všem líbila a zpříjemnila n{m jinak dlouhý den. P. Tich{, K. Fryaufov{ VP1 Psí spřeţení Dne 21. prosince se na škole na Hybešově ulici poř{dal Den se psy, nebo jestli chcete den se psím spřežením. Pro třídy VP. Jízda se psím spřežením, pro někoho romantika drsného zasněženého severu z dob dobýv{ní zlata na Aljašce, ale pro tyto chlapce nenahraditelný koníček. Je to n{dherný z{žitek z příjemných chvil str{vených se psy, psím spřežením v přírodě. Je to koníček, který nemusíte provozovat jen v zimě, ale stačí pejsky zapř{hnout za tříkolku a proh{nět je i v jiných ročních obdobích. Navštívili n{s bratři Fučíkovi (David a František)se svými čtyřmi psy. Tažní psi jsou velice impuzivní. Nejsou zdatní na povely (sedni, lehni, atd.), ale o to víc jim jde tažení.(vytrénovaný husky ut{hne i 3 tuny). Tito psi potřebují energeticky velmi bohat{ krmiva. Bratři n{m předvedli jízdu na tříkolce a sezn{mili n{s s n{dherným koníčkem. Tato akce se n{m moc se líbila. Douf{me, že přijedou zase. J. Hanusa VP1 Módní přehlídka Spousty typických i netypických účesů, proměny modelek nalíčených podle nejnovějších trendů v plesových rób{ch obsadily Z{mecký skleník. V p{tek 18. prosince 2009 večer byla totiž ve skleníku módní přehlídka pod n{zvem Plesov{ sezóna a kadeře. O účesy, nalíčení a nehty se postaraly profesion{lky ze salónu kr{sy Angel s Hair. S tímto salonem m{me nav{zanou spolupr{ci, a proto ž{kyně oboru oper{tor oděvní výroby a obchodní akademie na této akci předvedly úžasné plesové a outdoorové modely. Módní přehlídka přinesla inspiraci, co si vzít v letošní plesové sezóně na sebe.

4 4 SOUTĚŢE Soutěţ o nejlepší PF Vedení školy vyhl{silo v předv{nočním čase soutěž o nejlepší PF. Zapojilo se několik ž{ků z různých oborů, bylo tedy z čeho vybírat. Níže uvedení ž{ci byli odměněni. Vyhodnocení: 1. místo P. Liška IT 1 2. místo M. Vesel{, D. Karamanov{, B. Stružkov{ HT4 3. místo M. Richterov{ OA3 Vítězova PF byla rozesíl{na jako ofici{lní PF školy. Má dáti dal Zd{lo se ti zad{ní soutěže lehké či těžké? A proč? Letos podobně jako v předchozích letech byli z posledního ročníku obchodní akademie vybr{ni dva ž{ci, aby reprezentovali naši školu na soutěži v účetnictví M{ d{ti dal ve Znojmě. A kteří vyvolení to byli tenhle rok? Hana Römerov{ a Martina H{jkov{. Jak dopadly a na pocity ze soutěže jsme se zeptala přímo jich. Jaký jsi měla pocit z okolí, budovy a školy? Martina a Hana Co se týk{ škol, tak při soutěži jsme navštívily SVŠE a SŠ OA Znojmo, které byly na vysoké úrovni a dobře vybaveny. Také přístup pedagogů na obou škol{ch byl velmi přívětivý. Znojmo je opravdu kr{sné město. Vyhl{šení výsledků proběhlo ve znojemském divadle, které je opr{vněně pýchou města, protože je opravdu n{dherné. Martina V zad{ní soutěže nebylo nic, co bychom neprobrali jako studenti OA v hodin{ch účetnictví. Ale sama za sebe musím říct, že pro mě byly oba testy n{ročné, jelikož písemnou č{st jsme psaly 4 hodiny a teoretickou další den na PC zhruba 75 min., což bylo vyčerp{vající. Oba testy byly navíc velmi přísně hodnoceny. Sebemenší chybička a už bylo o bod míň. J{ osobně jsem měla z každé č{sti cca. půlku bodů. Hana Těžko říct, našly se ot{zky, které jsem věděla téměř bez rozmýšlení, ale z{roveň také ty, nad kterými jsem si l{mala hlavu o něco déle. Zad{ní mělo 16 stran A4, pokud si dobře vzpomín{m, takže to bylo docela n{ročné. Na vyplnění jsme měli 4 hodiny, času jako takového byl dostatek, ale především bylo obtížné vydržet se takovou dobu plně soustředit. Jsi spokojena s umístěním? (ze 159 soutěžících H. Römerov{ 83., Martina H{jkov{ 129., škola na 56. ze 79 škol) Martina Ned{ se říct, že bych byla vyloženě nespokojen{ se svým umístěním, ale dokud nejsem na prvním místě, nikdy nebudu spokojen{ úplně :-)

5 5 Hana To se těžko posuzuje, ale jsem celkem spokojen{. Není důležité vyhr{t, ale zúčastnit se. Nejela jsem tam s tím, že bych vyhr{la, nevěděla jsem, do čeho jdu ani jak to bude n{ročné. Každop{dně mi to dalo strašně moc, vyzkoušela jsem si něco nového a takov{ zkušenost se nikdy neztratí. M. Dobešov{ OA4. Ročníkové práce Každý student 3. ročníku SŠ naší školy je povinen během prvního pololetí vypracovat ročníkovou pr{ci, kter{ se týk{ oboru, jenž ž{k studuje. Pr{ce musí splňovat určit{ kritéria (rozsah, formu zpracov{ní,.). Pr{ce je pak ohodnocena konzultantem a hodnocení je souč{stí zn{mky z odborného předmětu. Nejlepší pr{ce jsou pak vybr{ny do školního kola SOČ. Zde každý ž{k před hodnotící komisí svoji pr{ci obhajuje. Nejvíc prací bylo v letošním roce z oboru veterin{rní prevence, bohužel ž{dn{ z oboru obchodní akademie. Protože některé pr{ce jsou velmi zajímavé a je patrné, že jim jejich autoři věnovali mnoho úsilí, chtěly bychom v{s s nimi (autory i pracemi) sezn{mit. Jako první jsme vybrali pr{ci, kter{ stojí za to, abychom V{s s ní sezn{mily. Pr{ce m{ n{zev Etologie tygra usurijského a vypracovala ji ž{kyně VP3 Anna Přikrylov{. Informace ohledně celé pr{ce jsme získaly prostřednictvím rozhovoru. Proč sis vybrala zrovna tohle téma? Vedly mne k tomu vlastní sympatie k tygrům, navíc jsem v 1. ročníku v r{mci praxe působila v O{ze Sibiřského tygra na Slovensku v Kostolné pri Dunaji, kde jsem měla možnost tyto tvory více poznat. Co bylo hlavní myšlenkou tvojí pr{ce? Vzhledem k tomu, že tento druh tygra patří mezi téměř vyhynul{ zvířata a ve volné přírodě jich už díky v{šnivým lovcům moc nežije, cílem mojí pr{ce je šířit informace o těchto zvířatech a upozornit na jejich chov{ní k člověku pokud se k nim člověk nechov{ špatně, nechovají se ani oni ke člověku zle. Chci zdůraznit hlavně to, že jejich počet ve volné přírodě je kriticky nízký, tudíž by se s tím mělo něco dělat. Sama jsem dokonce s pomocí MVDr. Hany Kuběnové uspoř{dala sbírku pro tygry v O{ze na Slovensku. Sbírka obsahovala hmotné věci, například deky. Kde jsi čerpala potřebné informace? Především z vlastních zkušeností, ale použila jsem i odbornou literaturu. P. Zoubková, L. Vaňková IE3.

6 6 Školní kolo SOČ Ve dnech 8., 10. a se naší škole uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Zúčastnili se ho ž{ci 3. ročníků SŠ. Přihl{šeno bylo celkem 28 prací (jednalo se o nejlepší ročníkové pr{ce, které splnily kriteria stanoven{ pro SOČ). Kvalita mnohých z nich byla vysok{, do okresního kola, které proběhne v březnu v Blansku, bylo vybr{no 9 prací. Jedn{ se o tyto pr{ce. A. Přikrylov{ (VP3): Etologie tygra usurijského F. Sokol (HT3): Cestovní ruch a rekreace v Blansku a okolí H. Šafaříkov{ (VP3): Lékařské přístroje využívané v hum{nní a veterin{rní medicíně T. Psohlavcov{ (VP3): Srovn{ní chovu klokanů v ČR a EU M. Šebek (VP3): Mořský svět J. Dosedlov{ (VP3): Klikr jako učební pomůcka při výuce kynologie P. Zoubkov{ (IE3): Reklama a spotřebitel J. Jílkov{ (VP3): Chov Wipetů L. Vor{čov{ (OV3): Historie oděvního průmyslu v Boskovicích PRAVIDELNÁ ČINNOST Studenti čtou a píší noviny Již třetím rokem je naše škola zapojena do projektu s Mladou Frontou DNES Studenti čtou a píší noviny. Po dobu šesti týdnů n{m budou ve všední dny doručov{ny aktu{lní výtisky MF Dnes. Do jarního kola přispívají ž{ci třetího a čtvrtého ročníku veterin{rní prevence a ž{ci čtvrtého ročníku agropodnik{ní. Ž{ci se budou vyjadřovat k aktu{lním ud{lostem, k tématům ze společnosti i politiky. Cílem tohoto je naučit ž{ky pracovat s denním tiskem a využívat informace, které naleznou v novin{ch. A z{roveň poskytnout ž{kům prostor pro vyj{dření jejich n{zorů v českém tisku. ZKOUŠKY Absolutorium Ve dnech se konalo absolutorium studentek oboru Diplomovan{ všeobecn{ sestra. Absolutorium vykonalo 22 studentek, 13 studentek prospělo, 9 studentek prospělo s vyznamen{ním a z toho 5 mělo samé výborné. Slavnostní zakončení proběhlo dne v Z{meckém skleníku v Boskovicích. Všechny absolventky již nastoupily do pr{ce ve zdravotnických zařízeních po celé republice.

7 7 Vánoční turnaje Aby n{m lépe uteklo ček{ní na V{noce, poř{daly se na naší škole V{noční turnaje ve florbale a frisbee. Frisbee již bylo rozehr{no z hodin tělocviku, do soutěže nyní postupovalo jen 12 nejlepších družstev. Pondělí První den turnajů byl zah{jen florbalem dívek. Přihl{silo se deset družstev, z nichž po urputném boji obsadilo první místo družstvo HT2, druhé IE2, třetí KC3 a čtvrté HT3. Úterý Druhý den n{sledovalo semifin{le štafety frisbee. Z 12 družstev do fin{le postoupily třídy VP4, IE3, a OA4. Středa Středeční r{no zahajoval florbal, ale nyní chlapců. Do soutěže bylo přihl{šeno 15 družstev. Fin{le se však pro velkou účast konalo až o den později. Čtvrtek Fin{le florbalu chlapci. Po n{ročném dni vzešli n{sledující vítězové: první místo MG3, druhé místo IT1, třetí místo HT3 a čtvrté AP3. P{tek Poslední den turnajů ukončovalo fin{le ve frisbee. Z{pas nervů a rychlých rukou přinesl ovoce IE3, jež se umístila na prvním místě. Za ní n{sledovala VP4 na druhém místě a třetí obsadila OA4. Několika soutěží jsme se sama aktivně zúčastnila a věřím, že všem přinesl pohyb stejné potěšení jako mě. M. Dobešov{ OA4 Lyţařský výcvikový kurz v Alpách Naše škola uspoř{dala v termínech od do a od do dva lyžařské výcvikové kurzy v Alp{ch v oblasti Zettersfeld Hochstein. Se z{žitky z akce v{s sezn{mí přímí účastníci (resp. účastnice 2. kurzu)... Kurzy byly organizov{ny pro ž{ky druhého ročníku. Po dlouhých příprav{ch jsme mohli vyrazit. Cesta trvala nekonečných 10 hodin a přenocov{ní v autobusech nebylo tím nejlepším, ale všichni se s tím absolutně vyrovnali a většina z n{s i na cestě usnula. Ranní probuzení bylo velkým překvapením. Když jsme se v sedm r{no probudili, před n{mi se rozkl{dalo obrovské panorama hor. Nach{zeli jsme se na parkovišti města Lienzu a čekali, až otevřou lanovku pro n{vštěvníky střediska.

8 8 Jakmile zah{jily provoz lanovky, všichni jsme vzali sv{ zavazadla a šli. Cesta lanovkou trvala asi 20 minut a byla překr{sn{. Byl tu opravdu n{dherný výhled na celé hory. Když jsme vyjeli do střediska, bylo najednou kr{sné počasí a jasně svítilo slunce. Překvapilo n{s to, protože dole ve městě byla zataženo a šero. Ubytovací horsk{ chata byla hned pod lanovkou, a tak nebyl ž{dný problém s přenesením našich zavazadel, lyží nebo snowboardů. Hned, jak jsme si odložili věci, jsme mohli svah. Středisko se rozkl{dalo na neuvěřitelně obrovské ploše a bylo skvělým sportovním vyžitím. Během prvního dne p. učitelé Novotný a Šim{k zjistili naše lyžařské a snowboardové dovednosti a rozdělili do dvou skupin. Ve čtyři hodiny odpoledne, kdy skončil denní provoz lanovek a vleků, jsme se všichni sešli před chatou, kde jsme byli ubytov{ni. Chata nebyla nijak velk{, ale byla snem každého člověka, který m{ r{d přírodu a klid. V chatě bylo okolo 20 pokojů a patřila k ní roztomil{ restaurace, kde jsme se stravovali. Skvěle zde vařili! Večer jsme se vybalili a vyčerpaně padli do postelí. Každý den startoval snídaní v osm hodin r{no a v devět byl pak sraz na svahu. Ž{ci mohli zdokonalovat své dovednosti a naučit se spoustu nových věcí. Pan učitel Šim{k se věnoval hlavně začínajícím lyžařům a pan učitel Novotný pak pokročilejším a snowboardistům. Oba dva byli skvělými učiteli, samozřejmě. Okolo dvan{cté jsme se pak sešli na oběd a poté jsme měli chvíli odpoledního volna, během něj někteří relaxovali, s{ňkovali, nebo se dokonce opalovali. O půl druhé jsme se pak zase přesunuli na svah, kde opět pokračoval n{š denní výcvik až do čtvrté hodiny odpolední. A tak probíhaly další dva dny. Ten čtvrtý, poslední, jsme si své věci museli sbalit už r{no před snídaní, abychom neztr{celi čas odpoledne, mohli dolyžovat a poté se přesunout k lanové dr{ze, kter{ vedla zp{tky do města. Oba dva kurzy se obešly bez větších úrazů. Naštěstí. Na z{věr bychom podotkly, že na pobyt nejde zapomenout!! Nev{hejte a určitě se příští rok zúčastněte. Jsme opravdu vděčni za to, jakou pr{ci si učitelé s akcí dali, protože to byl opravdu nezapomenutelný z{žitek. K. Učňov{, V. Jurušov{ OA2. Pro ž{ky druhých ročníků střední školy, kteří se nezúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Alp{ch, byly připraveny zimní sportovní aktivity. Skupina zhruba 30 ž{ků využila příznivých sněhových podmínek v našich zeměpisných šířk{ch a denně jezdila do nedalekého lyžařského střediska v Olešnici na Moravě. Zde pod vedením instruktorů (z řad učitelů) absolvovali výcvik lyžařský i snowboardový. V témže týdnu ostatní ž{ci druhých ročníků SŠ absolvovali různé sportovní aktivity v Boskovicích a okolí. Jednalo se především o turistické pochody na Domanku, do Újezdu u Boskovic, okolí Boskovic atd., bruslení na zimním stadionu, bowling. Výborné sněhové podmínky umožnily také s{ňkov{ní a další hry na sněhu.

9 9 Divadelní představení Lakomec navštívili ž{ci VP1, IT1, OA2, IE2 a IE3 divadelní představení v brněnském Mahenově divadle. Uvedena byla klasick{ komedie francouzského dramatika Moliera Lakomec. Tuto rubriku jsme věnovali akci, kter{ je vždy symbolem druhého ročníku SŠ. Tentokr{t jí předch{zí čl{nek přímých účastnic tanečních. Taneční 2009 Na konci prvního ročníku jsme my, ž{ci druhých ročníků SŠ, dostali nabídku chodit do tanečních. Už tehdy jsme se všichni domlouvali a těšili se na první hodinu. Pr{zdniny uběhly rychle a v úterý jsme se všichni setkali v sokolovně. Na první hodině bylo asi 180 studentů. Museli jsme se rozdělit do dvou skupin. V první skupině A byli přev{žně studenti gymn{zia. Ve druhé skupině B byly všechny obory z naší školy, SPGŠ, SOŠ a SOU André Citroena. První lekce byla spíše takov{ seznamovací. Jelikož n{s tam bylo moc, špatně se tancovalo. Další úterky už to bylo jiné. Byli jsme rozděleni na poloviny, takže jsme měli kolem sebe více místa a mohli jsme se plně soustředit na umění tance. Učili n{s dva skvělí učitelé tance - manželé Míšenští. Naučili n{s například jive, walz, polku, blues, tanec cha-cha, valčík a tango. Všechny n{s to moc bavilo, i když to někdy vypadalo až příliš složitě. V úterý v 18:00 se konala naše 1. prodloužen{. Holky si už dlouho dopředu zamlouvaly šaty v půjčovn{ch a objedn{valy se ke kadeřníkovi. Na této prodloužené se také volila nejsympatičtější tanečnice a tanečník. Kluci hlasovali vyrobeným n{hrdelníkem a holky vyrobenou mašličkou. Nakonec vyhr{l Karel Dvoř{k z IE2 a Kateřina Trčkov{ z OA2. Na první prodloužené hr{la živ{ hudba, přišlo se podívat hodně rodičů a byl to velice příjemný večer. Po druhé prodloužené n{s čekaly už pouze dvě hodiny výuky tance a z{věrečný ples. Ve zbylých hodin{ch jsme se naučili nový latinsko-americký tanec a jednu hodinu jsme věnovali tančení na disko hudbu. V úterý se konal z{věrečný ples. Sokolovna byla pln{ našich kamar{dů, rodičů a prarodičů. Tento večer jsme si opravdu užili. Ve všech tancích jsme si byli jistí a nemuseli jsme už tolik myslet na kroky.

10 10 Až teď n{m doch{zelo, že n{m končí naše milované taneční. Je skvělé, že začaly pokračovací taneční kurzy, kam se hodně z n{s přihl{silo. Na celý ten čas, kdy jsme chodili do tanečních, vzpomín{m moc r{da. Bylo to skvělé a moc mě to bavilo. Jsem r{da, že mohu až do jarních pr{zdnin chodit do pokračovacích kurzů. Vybrali jsme 4 účastníky tanečních a položili jim n{sledující ot{zky. K. Trčkov{ OA2 Taneční kurzy pod vedením manželů Míšenských probíhaly také v Blansku v prostor{ch Dělnického domu a byly obdobné jako boskovické. Lekce probíhaly ve čtvrteční večery a ž{ci si opět mohli vybrat ze dvou skupin. Prodloužené byly také tři, v jednom případě se jednalo o z{věrečný ples. Ž{ci tak mohli získat povědomí o společenském chov{ní, nové zkušenosti a z{kladní znalosti tanců jako je například waltz, jive nebo blues. Blanenské taneční navštěvovalo 10 ž{ků naší školy. V. Jurušov{ OA2 Karel Dvoř{k - IE2, Kristýna Bílkov{ - OA2, Monika Popelkov{ - VP2, Viktor Peša - HT2 1) Jak se ti líbily lekce tanečních? Kristýna: Taneční pro mne byly velmi zajímavou zkušeností a vím, že tance, které jsem se zde naučila, využiji i v budoucnosti. Monika: M{m z nich velmi dobrý pocit. Bylo velmi fajn, že jsem se mohla naučit něčemu novému. Karel: Lekce tanečních se mi velice líbily, užil jsem si spoustu legrace. Viktor: Ano, líbily, byla to super příležitost. 2) Kterých z nabízených kursů ses zúčastnil(a)? Kristýna: Absolvovala jsem kursy v sokolovně pod vedením manželů Míšenských. Je to velmi mil{ dvojice, kter{ se navz{jem st{le doplňuje. Monika: Taneční jsem navštěvovala ve skleníku pod vedením manželů Pernicových, byli velmi ochotní a příjemní. Byli dobrými učiteli. Karel: Byly mi nabízeny dva kurzy. Se spoluž{ky ve třídě jsme se rozhodli pro kurz v sokolovně, ale jelikož mě přemlouvali i moji dva nejlepší kamar{di, povolil jsem a na konec jsem chodil do obou kurzů. Jak do sokolovny, tak do skleníku. Byla to strašn{ fuška. Viktor: V sokolovně pod vedením manželů Míšenských. 3) Byla tvoje účast dobrovoln{? Kristýna: Samozřejmě Monika: Jistě. Karel: Naprosto, už od povíd{ní mých starších kamar{dů. Viktor: Ano.

11 4) Který tanec se ti nejvíce líbil? 11 Kristýna: Tanec jive, byl totiž impulsivní a jeho kroky byly sice trochu složitější, ale o to byl tanec zajímavější. Monika: Merenge, protože to byl velmi rytmický a kr{sný tanec. Karel: Musím přemýšlet, protože mě bavilo spoustu tanců, ale nejvíce asi jive. Viktor: Polka a jive, tance, které patřily mezi ty rychlejší. Karel: Viktor: 5) Co ti taneční lekce vzaly a co ti daly? Kristýna: Vstoupili jsme tímto do společenského života, také jsem poznala nové př{telé, takže můžu říct, že mi nevzaly vůbec nic. Jsem nad míru spokojena, že jsem mohla kurzy navštěvovat. Monika: Lekce mi bohužel ubíraly čas na učení, ale mohla jsem vstoupit do světa kultury a z{bavy a n{š třídní kolektiv se tímto o něco lépe poznal a stmelil. Vzaly mi volný čas (třeba na učení), ale vše nahradilo naučení společenského chov{ní a spousta nových kamar{dů, někteří spoluž{ci si tam našli i životní l{sky. Vzaly mi volný čas na koníčky. Daly mi z{bavu a lekce ve společenském chov{ní. 6) Kdyby jsi měl(a) možnost, vr{til(a) by ses do kurzu tanečních? Kristýna: Jistě, chtěla jsem navštěvovat i lekce pokračovacích tanečních, ale bohužel to ze zdravotních důvodů nebylo možné. Monika: Určitě. Karel: První taneční byly nezapomenutelné už kvůli vrstevníkům a tak. Nevím, jestli bych si ty druhé užil stejně. Nech{m tam místo pro budoucí druh{ky. Viktor: Ano. 7) Doporučil(a) bys taneční další generaci a proč? Kristýna: Bezpochyby, člověk pozn{ nové možnosti, naučí se společenskému chov{ní a lepší komunikaci s okolím. Monika: Samozřejmě, naučili jsme se více vnímat hudbu, potkali spoustu zajímavých lidí, a když člověk m{ tu možnost pokračovat, může se dostat až na vrchol. Karel: Určitě na to budou vzpomínat celý život jako j{. Taneční se asi nedají jen tak zapomenout. Jako j{ kr{l tanečních v sokolovně. Viktor: Určitě, je tam legrace a hodí se to i do budoucnosti. Anketu sestavily a ot{zky kladly V. Jurušov{, V. Pařízkov{, K. Učňov{, K. Trčkov{ OA2

12 12 Šprtec Když jsem poprvé uslyšela slovo šprtec, myslela jsem, že je to jen nov{ přezdívka pro lidi, co se hodně učí. Když mi n{sledně bylo vysvětleno, že jde o nový způsob tr{vení volného času, žasla jsem. Ale jelikož st{le nevím, o co poř{dně jde, zašla jsem se zeptat zasvěceného. Michala Odehnala z KC2. Mohl bys mi vysvětlit, o co vlastně jde? Je to stolní hokej, který se u n{s hraje organizovaně od roku Ofici{lní n{zev je billiard jockey. U n{s se této hře řík{ šprtec. Hraje se s dřevěnými kolečky od d{my, plastovou hokejkou a pukem. Cílem je samozřejmě dostat puk do br{ny. Jak ses k tomuto koníčku dostal, popřípadě přes koho? Dostal jsem se k němu přes Bohumila Ferugu (našeho,,trenéra"), který ukazoval tuto hru na boskovických z{kladních škol{ch. Jak dlouho šprtec hraješ a jakých jsi dos{hl úspěchů? Tuto hru hraji již 8 let. Hraje se v boskovické Orlovně (u Coopu) každý čtvrtek od 16 do 19h. Mezi mé hlavní úspěchy v jednotlivcích patří 1. místo na Mistrovství České republiky, které se konalo V družstvech se mně a kamar{dům podařilo vyhr{t Mistrovství České republiky v lize škol. N{š největší úspěch bylo 2. místo na Mistrovství Evropy. Jestliže by se chtěl tomuhle koníčku někdo věnovat, kolik času, peněz mu to vezme. Kde je možné si zahr{t? Nov{čkovi to moc času nevezme, protože, jak jsem již říkal, hrajeme v Orlovně každý čtvrtek od 16 do 19h. Každý nebo každý druhý víkend jsou turnaje a 5x do roka je velký turnaj, kde probíh{ kvalifikace na Mistrovství České republiky. Peněz mu to také moc nevezme. Hokejka stojí 12 nebo 20 Kč, kolečka od d{my každé 4 Kč a dresy taktéž (na kolečka se lepí malé kulaté dresy, kde je zobrazen znak klubu a jméno hr{če - můžete tam mít třeba celou sestavu českých hokejistů). Samozřejmě že na 1 kolečku je 1 jméno hr{če. Na jeden tým je třeba 7 koleček a 6 dresů (brank{ř jsou 2 slepen{ kolečka na sobě). Existují někde kluby nebo herny poblíž Boskovic? Kdo bude chtít, může se na mě a mé kamar{dy přijít podívat do Orlovny. Sezn{mil ses díky tomuto koníčku s nějakými novými lidmi? Ano, m{m díky němu mnoho zn{mých a kamar{dů z celé České republiky. Např. z Ostravy, Brna, Prahy, Mostu, Dobré Vody u Českých Budějovic, Žď{ru nad S{zavou atd. Tak myslím, že když teď někdo řekne slovo šprtec, už budu vědět, o čem je řeč. A Michalovi děkuji za příjemný rozhovor. M{te někdo podobný zajímavý koníček? Tak se nebojte podělit s ostatními a kontaktuje redakci! M.Dobešov{ OA4

13 13 V této anketě oslovujeme ž{ky 1. Ročníků a pt{me se, jakých výsledků dos{hli během prvního pololetí na naší škole, d{le jaké bylo jejich vysvědčení v porovn{ní s vysvědčením z 9. Třídy na ZŠ, popřípadě, jestli za vysvědčení dost{vají nějakou odměnu. Byli t{z{ni ž{ci tříd VP1, AP1, IT1 a HT1. Jaký byl V{š prospěch na konci prvního pololetí? 6% ž{ků prospělo s vyznamen{ním 58% ž{ků prospělo 36% ž{ků neprospělo (zde zřejmě někteří nepochopili, co znamen{ neprospěli) Jaké byly Vaše výsledky ve srovn{ní s vysvědčením na konci 9. Třídy ZŠ? 11% ž{ků mělo lepší výsledky 10% ž{ků mělo stejné výsledky 79% ž{ků mělo horší výsledky Jak hodnotíte míru obtížnosti nynějšího studia? 1 (nejjednodušší) ohodnotilo 1% ž{ků 2 ohodnotilo 11% ž{ků 3 ohodnotilo 46% ž{ků 4 ohodnotilo 37% ž{ků 5 (nejobtížnější) ohodnotilo 5% ž{ků Jste spokojení s volbou školy, nebo byste ji zpětně změnili? 63% ž{ků je spokojeno 37% ž{ků by zpětně měnilo Dost{v{te za Vaše vysvědčení nějakou odměnu? Pokud ano, jakou? 30% ž{ků odměnu nedost{v{ 70% ž{ků odměnu dost{v{ z toho: 4% ž{ků dost{v{ hmotnou věc 6% ž{ků dost{v{ sladkosti 6% ž{ků dost{v{ tělesný trest, z{kazy, 30% ž{ků dost{v{ peníze 24% ž{ků neuvedlo, jakou konkrétní odměnu dost{vají P. Zoubkov{, L Vaňkov{ IE3

14 14 V tomto čísle zahajujeme (a velmi r{di) rubriku Původní liter{rní tvorba. Svými příspěvky ji obohatili dva ž{ci naší školy M. Šebek a ž{kyně 2. ročníku, kter{ píše pod uměleckým pseudonymem. Tato rubrika je pro příště otevřena i dalším mladým liter{rním tvůrcům. Pokud píšete (prózu i poezii) a m{te z{jem o otištění vašich prací, odešlete je na naši e- mailovou adresu. Bolest. Šířila se celým tělem jako nikdy nekončící utrpení a ničila všechny sny a touhy, které poh{něly jeho tělo d{l. Bojovat. Zd{lo se, že svět kolem ztmavnul, aby se vz{pětí znovu rozjasnil a jeho ostré, křiklavé barvy se zabodly hluboko do zelených stud{nek. Veliké, bolestí již tak stažené oči se plně zavřely, aby ned{valy ničím najevo chlapcův boj, jež se odehr{val mezi jeho myslí a selh{vajícím tělem. Každ{ sekunda se zd{la být hodinou ve slepé agónii, kdy celé jeho tělo hořelo, hned ochladlo a pak znovu začalo hořet. Nedok{zal oněm výkyvům zabr{nit. Šířily se jeho tělem z bříška, až zachv{tily i samotné prsty jeho dlaní. Cítil, jak jeho z{da zaplavuje horkost. Vytékající krev ze střelné r{ny hluboko v útrob{ch jeho těla se rozlévala kolem a vytv{řela pomalu se zvětšující, nepravidelný kruh kaluže, jejíž vůni cítil již teď. Nad jeho umdlévajícím tělem se tyčil temný stín. Ucítil pevné ruce, jak jej uchopily za ramena a pod krkem, téměř necítil, jak jej muž dusí, nijak nepociťoval nedostatek vzduchu. Bolest jej ochromovala natolik, že nedok{zal cítit nic, jen strach. Nekonečné obavy, co se stane, až naposledy zavře oči a svět kolem něj zčern{. Nebo alespoň tak si představoval smrt. Byl odhozen na stěnu, dosud bělostnou, avšak jak po ní pomalu klouzal dolů, zanech{val za sebou širokou, rudou stopu, kterou neodstraní ani nejlepší čističe. Zpod pootevřených očí pozoroval temný, neidentifikovatelný stín, jak se k němu blíží s čímsi blyštivým v ruce. Paprsky odražené od čepele h{zely na stěny pras{tka. Chlapci pomalu doch{zelo, co se děje, co se stane za malou chvíli, až se do jeho těla zabodne dlouh{ čepel. Další bolest, další zouf{ní, další d{vka téměř psychopatického smíchu, kter{ poch{zela z těch krutých, p{chnoucích úst. Mezi všemi těmi pocity, které jej zaplavovaly, byl však jeden dobrý. Jeden jediný, za který mělo cenu zemřít. Zachr{nil ji. Zachr{nil tu malinkou holčičku, kter{ se pr{vě vyděšeně choulila v rohu, a po tv{řích jí tekly slzy. Adam byl vděčný, že nevzlyk{ nahlas. Nemohl odejít do pekla, nebo nebe, či co proklatého po smrti n{sledovalo, s důkazem jejího neštěstí v duši. V d{lce slyšel houk{ní sirén, a přestože pro něj již bylo pozdě, což mu došlo těsně poté, co mu muž zabodnul nůž z materi{lu, který nedok{zal identifikovat, do pravého ramene. Jeho vrah jím silně trhnul dolů a Adam poprvé vykřiknul, když mu nůž zajel ještě hlouběji do těla a díky své velice ostré čepeli mu přeříznul žebro. Cítil onen chladný kov, který z{roveň chladil jeho r{ny, jako je nutil hořet. Madelaide, jeho mal{ nevlastní sestřička v rohu poprvé vzlykla a její vyděšený pohled chlapce vyprovodil na věčnost. Zelenkavé oči vyhasly. ***

15 15 Adam pootevřel oči. Svět kolem byl zahalen jakoby do mlhy, oparu světle modré barvy. Prioritně se rozhlédnul kolem. Pozn{val to místo. Zde přeci zemřel. MADELAIDE!, vykřikla jeho duše a chlapec se d{l zděšeně rozhlížel kolem. Je v poř{dku, ozval se nadpozemský hlas odněkud z prostoru. Před chlapcem st{l vysoký bělovlasý muž se z{řivě rudýma očima, s bělostnou pokožkou a oděvem. Nyní jsme mimo čas a prostor, odpověděl na jeho němou ot{zku a jakoby rozevřel svou n{ruč. Jeho rty se nepohybovay, jakkoliv si byl Adam jist, že užív{ slov. Chlapec se zhluboka nadechl, přesto mu vzduch proudící do plic nepřinesl ž{dné potěšení. Tohle je nebe? Muž zakroutil hlavou. Tohle je Limbo, předpkelí ve vašem světě. Zde nebudeme ničím rušeni. Proč proč tu jsem? zmateně. Protože nepatříš do ž{dného světa, Adame, alespoň prozatím ne. Změňme to, to je účelem této schůzky. Tmavovl{sek zamrkal zelenýma očima, které na muže hleděly podezřívavě. Nechtěly věřit jeho slovům, nechtěly dovolit duši, aby začala doufat. Tohle je skutečné? Jsem mrtvý? Proč by tohle nemělo být skutečné? zašeptal ten okouzlující hlas. Anděl Smrti přešel k chlapci blíž, téměř se svým z{řícím tělem dotýkal toho jeho. Jsem tu, aby ti pomohl se rozhodnout. Mezi čím? Věčným zatracením, či božskými zahradami? v Adamově hlasu byl patrný sarkasmus. Nic takového neexistuje, alespoň ne v tomto čase, zakroutil muž hlavou a pozvedl jeho bradu blíž své tv{ři. Můžeš odejít do Nebe, jak ono místo nazýv{te, či se vr{tit do světa živých. Adam uhnul pohledem. Ty oči! Zarývaly se tak hluboko do jeho těla, způsobovaly bolest a tu on již nikdy nechtěl pocítit. Tam venku tě ček{ utrpení a bolest, zde mír, věčné uspokojení a klid. Tam venku je však jedna bytost, jež tě bezmezně miluje a kter{ tě potřebuje, protože nikoho jiného nem{. Je bezbrann{, mlad{ a nadějn{. Stojí za ni d{l bojovat? tiše, vemlouvavě. A Adam si konečně uvědomil, co by tím, kdyby se tak sobecky rozhodnul, ztratil. Vr{tím se, jeho dlaň se pevně sevřela v pěst, jak tělo nesouhlasilo se slovy. Vr{tím se pro Madelaide. Anděl se usm{l. Budiž tedy. *** Chlapec otevřel oči. Znovu měl v uších pronikavý zvuk sirén, znovu nad jeho tělem získ{vala vl{du bolest, ale on ji nevnímal. Byl tu pro ni. Pro svou světlovlasou princeznu. Děkuji, Gabriely pomyslel si a jako by téměř viděl ten něžný úsměv dokonalého tvora, jenž jej ochraňoval po celý život. Děkuji. DAISUKE FARAY

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

i v tomto školním roce V{m můžeme nabídnout celou řadu volnočasových aktivit. Snad si každý najdete něco zajímavého, co V{s bude bavit.

i v tomto školním roce V{m můžeme nabídnout celou řadu volnočasových aktivit. Snad si každý najdete něco zajímavého, co V{s bude bavit. ŠKOLNÍ KLUB Milí ž{ci, i v tomto školním roce V{m můžeme nabídnout celou řadu volnočasových aktivit. Snad si každý najdete něco zajímavého, co V{s bude bavit. Přihl{šky do z{jmových kroužků je nutné odevzdat

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

PETROU ŠÁCHOVOU. A našel by se mezi vzpomínkami nějaký neobvyklý zážitek? Zážitků byla spousta. žádný zajímavý či neobvyklý mě teď asi nenapadá.

PETROU ŠÁCHOVOU. A našel by se mezi vzpomínkami nějaký neobvyklý zážitek? Zážitků byla spousta. žádný zajímavý či neobvyklý mě teď asi nenapadá. ROZHOVOR S... PETROU ŠÁCHOVOU Začneme celkem obvyklou otázkou. Jak vzpomínáš na naši školu? Na základní školu mám veselé i smutné vzpomínky.určitě převažují ty, které mě rozesmějí. Tyto chvíle se mi vybavují

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu.

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Poprvé bylo hráno 7. prosince 1993. Je určeno dětem mateřských škol a mladším žákům prvního

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová Vřískot I2012/2013 Gymnázium Varnsdorf; Střelecká 1800, Varnsdorf 407 47; +420 412 371 423; www.bgv.cz Dne 12. 10. 2012 přišla paní učitelka Jirchářová na hodinu ČJ jako každý pátek. Stoupla si před tabuli

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Třída 1. B. vítáme Vás. školní rok: 2013 2014

Třída 1. B. vítáme Vás. školní rok: 2013 2014 Třída 1. B vítáme Vás školní rok: 2013 2014 Do naší školičky nastoupily tři první třídy. Naše třída je 1. B. Nás prvňáčků se v 1. B sešlo 20. Z toho je 13 chlapců a 7 dívek. Učí nás paní učitelka Helena

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

DÍVÁME SE KOLEM SEBE

DÍVÁME SE KOLEM SEBE DÍVÁME SE KOLEM SEBE Úvod Advent je doba, kdy kr{tké a šedé dny probouzejí v lidech touhu po světle, po teple a po domově. Se světlem je pak spojov{na naděje, oček{v{ní radosti, dobra, pomoci a vz{jemného

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Obsah 3. čísla: Školní časopis pro vás letos připravují:

Obsah 3. čísla: Školní časopis pro vás letos připravují: Obsah 3. čísla: Rozhovor s panem učitelem Ťupou Redakční rada se představuje Sportovní den Dny otevřených dveří Vánoční a pololetní bruslení Zápis do 1. tříd Umělecké okénko Okresní kolo matematické olympiády

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě Deváťáci na Lysé hoře TeGe Maškarák na škole v přírodě 1.číslo Říjen 2012 16 Ahoj kluci a holky, letos spadá příprava časopisu TEGEMÁK žákovskému parlamentu na rozdíl od předchozích let, kdy byl vydáván

Více

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík Taneční Asi všichni víte, co to jsou taneční. Málokdo ale ví, že chodíme na předtaneční. I když já osobně v této věci rozdíl nevidím. Jelikož ve čtvrtek

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Školní noviny. 6. a 7. číslo Duben a Květen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská

Školní noviny. 6. a 7. číslo Duben a Květen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská Školní noviny 6. a 7. číslo Duben a Květen 2015 Vydalo Žákovské shromáždění 1. stupně ZŠ Kladno, Norská Redakční rada, reportéři a technická podpora: Zaměstnanci školy: Paní učitelka Ludmila Fraňková Paní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka 16. ledna 2014 "Od Nilu na Vrabčák"

11. ledna 2014 Tříkrálová sbírka  16. ledna 2014 Od Nilu na Vrabčák V sobotu 11. ledna 2014 proběhla v našem Domově Tříkrálová sbírka. Koledníci z Deblína s charitní pokladničkou navštívili naše klienty na pokojích i řádové sestry. Výtěžek sbírky byl odevzdán na potřeby

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585 HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ Základní škola Třebíč Benešova 585 Grantový systém Zdravého města Třebíč 2009 Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky Zpracovala: Mgr.

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění Sportovní soustředění Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění První den V sobotu (5.3.) jsme se vydali do Jizerských hor. Sraz jsme měli u Penny v 8:30 kde se sešlo 35 dětí.

Více

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Bajtík Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Ani jsme se nenadáli a už máme čtvrtinu školního roku skoro za sebou. Blíží se nám zima, Mikuláš a dokonce i Vánoce, ale jsou před námi ne všemi oblíbené čtvrtletní písemné

Více

Listopad 2010 TANEČNÍ PRO DEVÁTÉ TŘÍDY. Do tanečních jsme začali chodit v říjnu, tradičně do našeho divadla ve škole.

Listopad 2010 TANEČNÍ PRO DEVÁTÉ TŘÍDY. Do tanečních jsme začali chodit v říjnu, tradičně do našeho divadla ve škole. Listopad 2010 Akcí v tomto měsíci nebylo mnoho, skoro to vypadalo na klid před prosincovou bouří. V prosinci naopak jedna akce stíhá druhou. Přesto to, co se událo v listopadu, skutečně stojí za zmínku.

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 V tomto čísle najdete: - školní střípky - žákovské práce - informace školního parlamentu Složení žákovského parlamentu Dne 8. října

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Projektový časopis 6.třídy

Projektový časopis 6.třídy Projektový časopis 6.třídy ZŠ Nové Hrady číslo 1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Projekt nesoucí název Školy na hranici, který má tento

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům Máme za sebou půlku sezóny 2014/2015 a já si pokládám otázku čeho jsme jako klub dosáhli, zda se něco zlepšilo, či naopak zhoršilo. Nejdříve bych to rozdělil na naše věkové kategorie, jelikož míra zlepšení

Více

Co nám přinese rok 2011

Co nám přinese rok 2011 Obsah Co nám přinese rok 2011 2 Školní zpravodaj 3 Ptáme se vedení školy 6 Svět ICT 7 Třetí výtisk už se nese! Co nám přinese rok 2011 Na podzim roku 2010 se již začala naplno využívat nová počítačová

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o.

Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK I. ČÍSLO 4. KVĚTEN 2014 Obrnické centrum sociálních služeb, p.o. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více