EXKURZE. HT3 v Sudickém dvoře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EXKURZE. HT3 v Sudickém dvoře"

Transkript

1 1 Milí čtenáři, dostává se k vám již 5. číslo Občasníku (3. v tomto školním roce). Najdete v něm již tradiční, ale i nové rubriky. Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny, obdrželi jste vysvědčení (radostněji či méně radostně). Tomuto tématu věnujeme anketu. Letošní bohatou sněhovou nadílku si určitě vychvalovali druháci, kteří absolvovali lyžařský výcvikový kurz někteří v Alpách, jiní na lyžařském svahu v Olešnici. Zbylí si sněhových přívalů užili během sportovních aktivit, které proběhly v Boskovicích a okolí. Významnou událostí byly pro druháky taneční. Jim se věnujeme v podstatné části tohoto čísla. V rubrice Mezi námi se seznámíte s úspěšným hráčem poněkud neobvyklého sportu šprtce. Zároveň vás tímto vyzýváme, abyste nám dávali tipy. Mezi vámi jsou určitě spolužáci, kteří se věnují zajímavým koníčkům a jsou v nich úspěšní. Rádi s nimi uděláme rozhovor, aby se podělili o své zkušenosti, úspěchy atd. (stačí dát tip našim redaktorům, popř. napište na naši ovou adresu). Novinkou je rubrika, kde svou literární tvorbu prezentují vaši spolužáci. Budete-li mít zájem o zveřejnění vaší práce, kontaktujte naše redaktory, popř. pište na . Za velké pozitivum lze považovat fakt, že se na tvorbě Občasníku podílí více redaktorů a dopisovatelů (především z řad prváků a druháků). Příjemnou četbu a díky za každý podnět.

2 2 EXKURZE HT3 v Sudickém dvoře Dne 3. února 2010 jsme byli na exkurzi v Sudickém dvoře. Autobusem jsme se dopravili společně na místo, kde si n{s převzal majitel podniku pan Josef Hlav{ček. Provedl n{s po celém prostranství a zavedl n{s do kaple, kde n{m dlouze vypr{věl o provozu, důležitosti zaměření hotelu a hlavně o myslivosti. Poté n{m uk{zal svou sbírku trofejí z lovů, jelikož je v{šnivý myslivec. Také n{s provedl veškerými salonky, kde jsme se mohli zeptat na vše, co n{s zajím{, a vyfotit a pochv{lit jeho osobně ulovené trofeje. Podívali jsme se i do obchodu se zbraněmi a vyfotografovali některé expon{ty ze sbírky majitele. Exkurzi jsme ukončili v restauraci, kde si každý objednal buď oběd, nebo alespoň k{vu. S exkurzí jsme byli nadmíru spokojeni a těšíme se na další. Třída HT3 AKCE Mikuláš Studentky Vyšší odborné školy zdravotnické se převlékly za Mikul{še, anděly a čerty a šly udělat radost malým i velkým. Dne navštívil charitativní zařízení Betana Mikul{š se svou družinou andělů a čertů. Děti měly z n{vštěvy velkou radost a některé se samozřejmě i trochu b{ly. Potom Mikul{š přešel do dílen pracovní terapie, kde se pozdravil s dospělými klienty Betany. Mikul{šskou družinu tvořily studentky třetího ročníku VOŠ zdravotnické. Jejich kr{sné kostýmy a herecké schopnosti navodily v Betaně tajemnou atmosféru a všichni si užili příjemnou dopolední hodinu. Z Betany studentky spěchaly na dětské oddělení nemocnice Boskovice, kde už netrpělivě čekaly děti na příchod Mikul{še, andělů a čertů. N{vštěva Mikul{še snad pomohla dětem alespoň na chvíli zapomenout na starosti spojené s pobytem v nemocnici. Mikul{š nezapomněl ani na dospělé a person{l a prošel se v doprovodu svých pomocníků i po ostatních odděleních nemocnice Boskovice.

3 3 Dog dancing Dne se všechny ročníky veterin{řů zúčastnily předn{šky o Dog dancingu, canisterapii a dog fresbee, kterou n{m předvedla studentka HT2 Adéla Luň{čkov{. Přivedla s sebou dva své pejsky- australského ovč{ka Mickyho a fenku border kolie Ashley. Nechyběla ani uk{zka tance, sezn{mila n{s s hodnocením jednotlivých cviků v soutěžích a nezapomněla se pochlubit cenami svých mil{čků. D{le n{s sezn{mila s canisterapií, poznali jsme klidnou a vyrovnanou povahu psa. Na konec předn{šky jsme chlup{čům nabídli p{r piškotů. Myslíme, že se tahle akce všem líbila a zpříjemnila n{m jinak dlouhý den. P. Tich{, K. Fryaufov{ VP1 Psí spřeţení Dne 21. prosince se na škole na Hybešově ulici poř{dal Den se psy, nebo jestli chcete den se psím spřežením. Pro třídy VP. Jízda se psím spřežením, pro někoho romantika drsného zasněženého severu z dob dobýv{ní zlata na Aljašce, ale pro tyto chlapce nenahraditelný koníček. Je to n{dherný z{žitek z příjemných chvil str{vených se psy, psím spřežením v přírodě. Je to koníček, který nemusíte provozovat jen v zimě, ale stačí pejsky zapř{hnout za tříkolku a proh{nět je i v jiných ročních obdobích. Navštívili n{s bratři Fučíkovi (David a František)se svými čtyřmi psy. Tažní psi jsou velice impuzivní. Nejsou zdatní na povely (sedni, lehni, atd.), ale o to víc jim jde tažení.(vytrénovaný husky ut{hne i 3 tuny). Tito psi potřebují energeticky velmi bohat{ krmiva. Bratři n{m předvedli jízdu na tříkolce a sezn{mili n{s s n{dherným koníčkem. Tato akce se n{m moc se líbila. Douf{me, že přijedou zase. J. Hanusa VP1 Módní přehlídka Spousty typických i netypických účesů, proměny modelek nalíčených podle nejnovějších trendů v plesových rób{ch obsadily Z{mecký skleník. V p{tek 18. prosince 2009 večer byla totiž ve skleníku módní přehlídka pod n{zvem Plesov{ sezóna a kadeře. O účesy, nalíčení a nehty se postaraly profesion{lky ze salónu kr{sy Angel s Hair. S tímto salonem m{me nav{zanou spolupr{ci, a proto ž{kyně oboru oper{tor oděvní výroby a obchodní akademie na této akci předvedly úžasné plesové a outdoorové modely. Módní přehlídka přinesla inspiraci, co si vzít v letošní plesové sezóně na sebe.

4 4 SOUTĚŢE Soutěţ o nejlepší PF Vedení školy vyhl{silo v předv{nočním čase soutěž o nejlepší PF. Zapojilo se několik ž{ků z různých oborů, bylo tedy z čeho vybírat. Níže uvedení ž{ci byli odměněni. Vyhodnocení: 1. místo P. Liška IT 1 2. místo M. Vesel{, D. Karamanov{, B. Stružkov{ HT4 3. místo M. Richterov{ OA3 Vítězova PF byla rozesíl{na jako ofici{lní PF školy. Má dáti dal Zd{lo se ti zad{ní soutěže lehké či těžké? A proč? Letos podobně jako v předchozích letech byli z posledního ročníku obchodní akademie vybr{ni dva ž{ci, aby reprezentovali naši školu na soutěži v účetnictví M{ d{ti dal ve Znojmě. A kteří vyvolení to byli tenhle rok? Hana Römerov{ a Martina H{jkov{. Jak dopadly a na pocity ze soutěže jsme se zeptala přímo jich. Jaký jsi měla pocit z okolí, budovy a školy? Martina a Hana Co se týk{ škol, tak při soutěži jsme navštívily SVŠE a SŠ OA Znojmo, které byly na vysoké úrovni a dobře vybaveny. Také přístup pedagogů na obou škol{ch byl velmi přívětivý. Znojmo je opravdu kr{sné město. Vyhl{šení výsledků proběhlo ve znojemském divadle, které je opr{vněně pýchou města, protože je opravdu n{dherné. Martina V zad{ní soutěže nebylo nic, co bychom neprobrali jako studenti OA v hodin{ch účetnictví. Ale sama za sebe musím říct, že pro mě byly oba testy n{ročné, jelikož písemnou č{st jsme psaly 4 hodiny a teoretickou další den na PC zhruba 75 min., což bylo vyčerp{vající. Oba testy byly navíc velmi přísně hodnoceny. Sebemenší chybička a už bylo o bod míň. J{ osobně jsem měla z každé č{sti cca. půlku bodů. Hana Těžko říct, našly se ot{zky, které jsem věděla téměř bez rozmýšlení, ale z{roveň také ty, nad kterými jsem si l{mala hlavu o něco déle. Zad{ní mělo 16 stran A4, pokud si dobře vzpomín{m, takže to bylo docela n{ročné. Na vyplnění jsme měli 4 hodiny, času jako takového byl dostatek, ale především bylo obtížné vydržet se takovou dobu plně soustředit. Jsi spokojena s umístěním? (ze 159 soutěžících H. Römerov{ 83., Martina H{jkov{ 129., škola na 56. ze 79 škol) Martina Ned{ se říct, že bych byla vyloženě nespokojen{ se svým umístěním, ale dokud nejsem na prvním místě, nikdy nebudu spokojen{ úplně :-)

5 5 Hana To se těžko posuzuje, ale jsem celkem spokojen{. Není důležité vyhr{t, ale zúčastnit se. Nejela jsem tam s tím, že bych vyhr{la, nevěděla jsem, do čeho jdu ani jak to bude n{ročné. Každop{dně mi to dalo strašně moc, vyzkoušela jsem si něco nového a takov{ zkušenost se nikdy neztratí. M. Dobešov{ OA4. Ročníkové práce Každý student 3. ročníku SŠ naší školy je povinen během prvního pololetí vypracovat ročníkovou pr{ci, kter{ se týk{ oboru, jenž ž{k studuje. Pr{ce musí splňovat určit{ kritéria (rozsah, formu zpracov{ní,.). Pr{ce je pak ohodnocena konzultantem a hodnocení je souč{stí zn{mky z odborného předmětu. Nejlepší pr{ce jsou pak vybr{ny do školního kola SOČ. Zde každý ž{k před hodnotící komisí svoji pr{ci obhajuje. Nejvíc prací bylo v letošním roce z oboru veterin{rní prevence, bohužel ž{dn{ z oboru obchodní akademie. Protože některé pr{ce jsou velmi zajímavé a je patrné, že jim jejich autoři věnovali mnoho úsilí, chtěly bychom v{s s nimi (autory i pracemi) sezn{mit. Jako první jsme vybrali pr{ci, kter{ stojí za to, abychom V{s s ní sezn{mily. Pr{ce m{ n{zev Etologie tygra usurijského a vypracovala ji ž{kyně VP3 Anna Přikrylov{. Informace ohledně celé pr{ce jsme získaly prostřednictvím rozhovoru. Proč sis vybrala zrovna tohle téma? Vedly mne k tomu vlastní sympatie k tygrům, navíc jsem v 1. ročníku v r{mci praxe působila v O{ze Sibiřského tygra na Slovensku v Kostolné pri Dunaji, kde jsem měla možnost tyto tvory více poznat. Co bylo hlavní myšlenkou tvojí pr{ce? Vzhledem k tomu, že tento druh tygra patří mezi téměř vyhynul{ zvířata a ve volné přírodě jich už díky v{šnivým lovcům moc nežije, cílem mojí pr{ce je šířit informace o těchto zvířatech a upozornit na jejich chov{ní k člověku pokud se k nim člověk nechov{ špatně, nechovají se ani oni ke člověku zle. Chci zdůraznit hlavně to, že jejich počet ve volné přírodě je kriticky nízký, tudíž by se s tím mělo něco dělat. Sama jsem dokonce s pomocí MVDr. Hany Kuběnové uspoř{dala sbírku pro tygry v O{ze na Slovensku. Sbírka obsahovala hmotné věci, například deky. Kde jsi čerpala potřebné informace? Především z vlastních zkušeností, ale použila jsem i odbornou literaturu. P. Zoubková, L. Vaňková IE3.

6 6 Školní kolo SOČ Ve dnech 8., 10. a se naší škole uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Zúčastnili se ho ž{ci 3. ročníků SŠ. Přihl{šeno bylo celkem 28 prací (jednalo se o nejlepší ročníkové pr{ce, které splnily kriteria stanoven{ pro SOČ). Kvalita mnohých z nich byla vysok{, do okresního kola, které proběhne v březnu v Blansku, bylo vybr{no 9 prací. Jedn{ se o tyto pr{ce. A. Přikrylov{ (VP3): Etologie tygra usurijského F. Sokol (HT3): Cestovní ruch a rekreace v Blansku a okolí H. Šafaříkov{ (VP3): Lékařské přístroje využívané v hum{nní a veterin{rní medicíně T. Psohlavcov{ (VP3): Srovn{ní chovu klokanů v ČR a EU M. Šebek (VP3): Mořský svět J. Dosedlov{ (VP3): Klikr jako učební pomůcka při výuce kynologie P. Zoubkov{ (IE3): Reklama a spotřebitel J. Jílkov{ (VP3): Chov Wipetů L. Vor{čov{ (OV3): Historie oděvního průmyslu v Boskovicích PRAVIDELNÁ ČINNOST Studenti čtou a píší noviny Již třetím rokem je naše škola zapojena do projektu s Mladou Frontou DNES Studenti čtou a píší noviny. Po dobu šesti týdnů n{m budou ve všední dny doručov{ny aktu{lní výtisky MF Dnes. Do jarního kola přispívají ž{ci třetího a čtvrtého ročníku veterin{rní prevence a ž{ci čtvrtého ročníku agropodnik{ní. Ž{ci se budou vyjadřovat k aktu{lním ud{lostem, k tématům ze společnosti i politiky. Cílem tohoto je naučit ž{ky pracovat s denním tiskem a využívat informace, které naleznou v novin{ch. A z{roveň poskytnout ž{kům prostor pro vyj{dření jejich n{zorů v českém tisku. ZKOUŠKY Absolutorium Ve dnech se konalo absolutorium studentek oboru Diplomovan{ všeobecn{ sestra. Absolutorium vykonalo 22 studentek, 13 studentek prospělo, 9 studentek prospělo s vyznamen{ním a z toho 5 mělo samé výborné. Slavnostní zakončení proběhlo dne v Z{meckém skleníku v Boskovicích. Všechny absolventky již nastoupily do pr{ce ve zdravotnických zařízeních po celé republice.

7 7 Vánoční turnaje Aby n{m lépe uteklo ček{ní na V{noce, poř{daly se na naší škole V{noční turnaje ve florbale a frisbee. Frisbee již bylo rozehr{no z hodin tělocviku, do soutěže nyní postupovalo jen 12 nejlepších družstev. Pondělí První den turnajů byl zah{jen florbalem dívek. Přihl{silo se deset družstev, z nichž po urputném boji obsadilo první místo družstvo HT2, druhé IE2, třetí KC3 a čtvrté HT3. Úterý Druhý den n{sledovalo semifin{le štafety frisbee. Z 12 družstev do fin{le postoupily třídy VP4, IE3, a OA4. Středa Středeční r{no zahajoval florbal, ale nyní chlapců. Do soutěže bylo přihl{šeno 15 družstev. Fin{le se však pro velkou účast konalo až o den později. Čtvrtek Fin{le florbalu chlapci. Po n{ročném dni vzešli n{sledující vítězové: první místo MG3, druhé místo IT1, třetí místo HT3 a čtvrté AP3. P{tek Poslední den turnajů ukončovalo fin{le ve frisbee. Z{pas nervů a rychlých rukou přinesl ovoce IE3, jež se umístila na prvním místě. Za ní n{sledovala VP4 na druhém místě a třetí obsadila OA4. Několika soutěží jsme se sama aktivně zúčastnila a věřím, že všem přinesl pohyb stejné potěšení jako mě. M. Dobešov{ OA4 Lyţařský výcvikový kurz v Alpách Naše škola uspoř{dala v termínech od do a od do dva lyžařské výcvikové kurzy v Alp{ch v oblasti Zettersfeld Hochstein. Se z{žitky z akce v{s sezn{mí přímí účastníci (resp. účastnice 2. kurzu)... Kurzy byly organizov{ny pro ž{ky druhého ročníku. Po dlouhých příprav{ch jsme mohli vyrazit. Cesta trvala nekonečných 10 hodin a přenocov{ní v autobusech nebylo tím nejlepším, ale všichni se s tím absolutně vyrovnali a většina z n{s i na cestě usnula. Ranní probuzení bylo velkým překvapením. Když jsme se v sedm r{no probudili, před n{mi se rozkl{dalo obrovské panorama hor. Nach{zeli jsme se na parkovišti města Lienzu a čekali, až otevřou lanovku pro n{vštěvníky střediska.

8 8 Jakmile zah{jily provoz lanovky, všichni jsme vzali sv{ zavazadla a šli. Cesta lanovkou trvala asi 20 minut a byla překr{sn{. Byl tu opravdu n{dherný výhled na celé hory. Když jsme vyjeli do střediska, bylo najednou kr{sné počasí a jasně svítilo slunce. Překvapilo n{s to, protože dole ve městě byla zataženo a šero. Ubytovací horsk{ chata byla hned pod lanovkou, a tak nebyl ž{dný problém s přenesením našich zavazadel, lyží nebo snowboardů. Hned, jak jsme si odložili věci, jsme mohli svah. Středisko se rozkl{dalo na neuvěřitelně obrovské ploše a bylo skvělým sportovním vyžitím. Během prvního dne p. učitelé Novotný a Šim{k zjistili naše lyžařské a snowboardové dovednosti a rozdělili do dvou skupin. Ve čtyři hodiny odpoledne, kdy skončil denní provoz lanovek a vleků, jsme se všichni sešli před chatou, kde jsme byli ubytov{ni. Chata nebyla nijak velk{, ale byla snem každého člověka, který m{ r{d přírodu a klid. V chatě bylo okolo 20 pokojů a patřila k ní roztomil{ restaurace, kde jsme se stravovali. Skvěle zde vařili! Večer jsme se vybalili a vyčerpaně padli do postelí. Každý den startoval snídaní v osm hodin r{no a v devět byl pak sraz na svahu. Ž{ci mohli zdokonalovat své dovednosti a naučit se spoustu nových věcí. Pan učitel Šim{k se věnoval hlavně začínajícím lyžařům a pan učitel Novotný pak pokročilejším a snowboardistům. Oba dva byli skvělými učiteli, samozřejmě. Okolo dvan{cté jsme se pak sešli na oběd a poté jsme měli chvíli odpoledního volna, během něj někteří relaxovali, s{ňkovali, nebo se dokonce opalovali. O půl druhé jsme se pak zase přesunuli na svah, kde opět pokračoval n{š denní výcvik až do čtvrté hodiny odpolední. A tak probíhaly další dva dny. Ten čtvrtý, poslední, jsme si své věci museli sbalit už r{no před snídaní, abychom neztr{celi čas odpoledne, mohli dolyžovat a poté se přesunout k lanové dr{ze, kter{ vedla zp{tky do města. Oba dva kurzy se obešly bez větších úrazů. Naštěstí. Na z{věr bychom podotkly, že na pobyt nejde zapomenout!! Nev{hejte a určitě se příští rok zúčastněte. Jsme opravdu vděčni za to, jakou pr{ci si učitelé s akcí dali, protože to byl opravdu nezapomenutelný z{žitek. K. Učňov{, V. Jurušov{ OA2. Pro ž{ky druhých ročníků střední školy, kteří se nezúčastnili lyžařského výcvikového kurzu v Alp{ch, byly připraveny zimní sportovní aktivity. Skupina zhruba 30 ž{ků využila příznivých sněhových podmínek v našich zeměpisných šířk{ch a denně jezdila do nedalekého lyžařského střediska v Olešnici na Moravě. Zde pod vedením instruktorů (z řad učitelů) absolvovali výcvik lyžařský i snowboardový. V témže týdnu ostatní ž{ci druhých ročníků SŠ absolvovali různé sportovní aktivity v Boskovicích a okolí. Jednalo se především o turistické pochody na Domanku, do Újezdu u Boskovic, okolí Boskovic atd., bruslení na zimním stadionu, bowling. Výborné sněhové podmínky umožnily také s{ňkov{ní a další hry na sněhu.

9 9 Divadelní představení Lakomec navštívili ž{ci VP1, IT1, OA2, IE2 a IE3 divadelní představení v brněnském Mahenově divadle. Uvedena byla klasick{ komedie francouzského dramatika Moliera Lakomec. Tuto rubriku jsme věnovali akci, kter{ je vždy symbolem druhého ročníku SŠ. Tentokr{t jí předch{zí čl{nek přímých účastnic tanečních. Taneční 2009 Na konci prvního ročníku jsme my, ž{ci druhých ročníků SŠ, dostali nabídku chodit do tanečních. Už tehdy jsme se všichni domlouvali a těšili se na první hodinu. Pr{zdniny uběhly rychle a v úterý jsme se všichni setkali v sokolovně. Na první hodině bylo asi 180 studentů. Museli jsme se rozdělit do dvou skupin. V první skupině A byli přev{žně studenti gymn{zia. Ve druhé skupině B byly všechny obory z naší školy, SPGŠ, SOŠ a SOU André Citroena. První lekce byla spíše takov{ seznamovací. Jelikož n{s tam bylo moc, špatně se tancovalo. Další úterky už to bylo jiné. Byli jsme rozděleni na poloviny, takže jsme měli kolem sebe více místa a mohli jsme se plně soustředit na umění tance. Učili n{s dva skvělí učitelé tance - manželé Míšenští. Naučili n{s například jive, walz, polku, blues, tanec cha-cha, valčík a tango. Všechny n{s to moc bavilo, i když to někdy vypadalo až příliš složitě. V úterý v 18:00 se konala naše 1. prodloužen{. Holky si už dlouho dopředu zamlouvaly šaty v půjčovn{ch a objedn{valy se ke kadeřníkovi. Na této prodloužené se také volila nejsympatičtější tanečnice a tanečník. Kluci hlasovali vyrobeným n{hrdelníkem a holky vyrobenou mašličkou. Nakonec vyhr{l Karel Dvoř{k z IE2 a Kateřina Trčkov{ z OA2. Na první prodloužené hr{la živ{ hudba, přišlo se podívat hodně rodičů a byl to velice příjemný večer. Po druhé prodloužené n{s čekaly už pouze dvě hodiny výuky tance a z{věrečný ples. Ve zbylých hodin{ch jsme se naučili nový latinsko-americký tanec a jednu hodinu jsme věnovali tančení na disko hudbu. V úterý se konal z{věrečný ples. Sokolovna byla pln{ našich kamar{dů, rodičů a prarodičů. Tento večer jsme si opravdu užili. Ve všech tancích jsme si byli jistí a nemuseli jsme už tolik myslet na kroky.

10 10 Až teď n{m doch{zelo, že n{m končí naše milované taneční. Je skvělé, že začaly pokračovací taneční kurzy, kam se hodně z n{s přihl{silo. Na celý ten čas, kdy jsme chodili do tanečních, vzpomín{m moc r{da. Bylo to skvělé a moc mě to bavilo. Jsem r{da, že mohu až do jarních pr{zdnin chodit do pokračovacích kurzů. Vybrali jsme 4 účastníky tanečních a položili jim n{sledující ot{zky. K. Trčkov{ OA2 Taneční kurzy pod vedením manželů Míšenských probíhaly také v Blansku v prostor{ch Dělnického domu a byly obdobné jako boskovické. Lekce probíhaly ve čtvrteční večery a ž{ci si opět mohli vybrat ze dvou skupin. Prodloužené byly také tři, v jednom případě se jednalo o z{věrečný ples. Ž{ci tak mohli získat povědomí o společenském chov{ní, nové zkušenosti a z{kladní znalosti tanců jako je například waltz, jive nebo blues. Blanenské taneční navštěvovalo 10 ž{ků naší školy. V. Jurušov{ OA2 Karel Dvoř{k - IE2, Kristýna Bílkov{ - OA2, Monika Popelkov{ - VP2, Viktor Peša - HT2 1) Jak se ti líbily lekce tanečních? Kristýna: Taneční pro mne byly velmi zajímavou zkušeností a vím, že tance, které jsem se zde naučila, využiji i v budoucnosti. Monika: M{m z nich velmi dobrý pocit. Bylo velmi fajn, že jsem se mohla naučit něčemu novému. Karel: Lekce tanečních se mi velice líbily, užil jsem si spoustu legrace. Viktor: Ano, líbily, byla to super příležitost. 2) Kterých z nabízených kursů ses zúčastnil(a)? Kristýna: Absolvovala jsem kursy v sokolovně pod vedením manželů Míšenských. Je to velmi mil{ dvojice, kter{ se navz{jem st{le doplňuje. Monika: Taneční jsem navštěvovala ve skleníku pod vedením manželů Pernicových, byli velmi ochotní a příjemní. Byli dobrými učiteli. Karel: Byly mi nabízeny dva kurzy. Se spoluž{ky ve třídě jsme se rozhodli pro kurz v sokolovně, ale jelikož mě přemlouvali i moji dva nejlepší kamar{di, povolil jsem a na konec jsem chodil do obou kurzů. Jak do sokolovny, tak do skleníku. Byla to strašn{ fuška. Viktor: V sokolovně pod vedením manželů Míšenských. 3) Byla tvoje účast dobrovoln{? Kristýna: Samozřejmě Monika: Jistě. Karel: Naprosto, už od povíd{ní mých starších kamar{dů. Viktor: Ano.

11 4) Který tanec se ti nejvíce líbil? 11 Kristýna: Tanec jive, byl totiž impulsivní a jeho kroky byly sice trochu složitější, ale o to byl tanec zajímavější. Monika: Merenge, protože to byl velmi rytmický a kr{sný tanec. Karel: Musím přemýšlet, protože mě bavilo spoustu tanců, ale nejvíce asi jive. Viktor: Polka a jive, tance, které patřily mezi ty rychlejší. Karel: Viktor: 5) Co ti taneční lekce vzaly a co ti daly? Kristýna: Vstoupili jsme tímto do společenského života, také jsem poznala nové př{telé, takže můžu říct, že mi nevzaly vůbec nic. Jsem nad míru spokojena, že jsem mohla kurzy navštěvovat. Monika: Lekce mi bohužel ubíraly čas na učení, ale mohla jsem vstoupit do světa kultury a z{bavy a n{š třídní kolektiv se tímto o něco lépe poznal a stmelil. Vzaly mi volný čas (třeba na učení), ale vše nahradilo naučení společenského chov{ní a spousta nových kamar{dů, někteří spoluž{ci si tam našli i životní l{sky. Vzaly mi volný čas na koníčky. Daly mi z{bavu a lekce ve společenském chov{ní. 6) Kdyby jsi měl(a) možnost, vr{til(a) by ses do kurzu tanečních? Kristýna: Jistě, chtěla jsem navštěvovat i lekce pokračovacích tanečních, ale bohužel to ze zdravotních důvodů nebylo možné. Monika: Určitě. Karel: První taneční byly nezapomenutelné už kvůli vrstevníkům a tak. Nevím, jestli bych si ty druhé užil stejně. Nech{m tam místo pro budoucí druh{ky. Viktor: Ano. 7) Doporučil(a) bys taneční další generaci a proč? Kristýna: Bezpochyby, člověk pozn{ nové možnosti, naučí se společenskému chov{ní a lepší komunikaci s okolím. Monika: Samozřejmě, naučili jsme se více vnímat hudbu, potkali spoustu zajímavých lidí, a když člověk m{ tu možnost pokračovat, může se dostat až na vrchol. Karel: Určitě na to budou vzpomínat celý život jako j{. Taneční se asi nedají jen tak zapomenout. Jako j{ kr{l tanečních v sokolovně. Viktor: Určitě, je tam legrace a hodí se to i do budoucnosti. Anketu sestavily a ot{zky kladly V. Jurušov{, V. Pařízkov{, K. Učňov{, K. Trčkov{ OA2

12 12 Šprtec Když jsem poprvé uslyšela slovo šprtec, myslela jsem, že je to jen nov{ přezdívka pro lidi, co se hodně učí. Když mi n{sledně bylo vysvětleno, že jde o nový způsob tr{vení volného času, žasla jsem. Ale jelikož st{le nevím, o co poř{dně jde, zašla jsem se zeptat zasvěceného. Michala Odehnala z KC2. Mohl bys mi vysvětlit, o co vlastně jde? Je to stolní hokej, který se u n{s hraje organizovaně od roku Ofici{lní n{zev je billiard jockey. U n{s se této hře řík{ šprtec. Hraje se s dřevěnými kolečky od d{my, plastovou hokejkou a pukem. Cílem je samozřejmě dostat puk do br{ny. Jak ses k tomuto koníčku dostal, popřípadě přes koho? Dostal jsem se k němu přes Bohumila Ferugu (našeho,,trenéra"), který ukazoval tuto hru na boskovických z{kladních škol{ch. Jak dlouho šprtec hraješ a jakých jsi dos{hl úspěchů? Tuto hru hraji již 8 let. Hraje se v boskovické Orlovně (u Coopu) každý čtvrtek od 16 do 19h. Mezi mé hlavní úspěchy v jednotlivcích patří 1. místo na Mistrovství České republiky, které se konalo V družstvech se mně a kamar{dům podařilo vyhr{t Mistrovství České republiky v lize škol. N{š největší úspěch bylo 2. místo na Mistrovství Evropy. Jestliže by se chtěl tomuhle koníčku někdo věnovat, kolik času, peněz mu to vezme. Kde je možné si zahr{t? Nov{čkovi to moc času nevezme, protože, jak jsem již říkal, hrajeme v Orlovně každý čtvrtek od 16 do 19h. Každý nebo každý druhý víkend jsou turnaje a 5x do roka je velký turnaj, kde probíh{ kvalifikace na Mistrovství České republiky. Peněz mu to také moc nevezme. Hokejka stojí 12 nebo 20 Kč, kolečka od d{my každé 4 Kč a dresy taktéž (na kolečka se lepí malé kulaté dresy, kde je zobrazen znak klubu a jméno hr{če - můžete tam mít třeba celou sestavu českých hokejistů). Samozřejmě že na 1 kolečku je 1 jméno hr{če. Na jeden tým je třeba 7 koleček a 6 dresů (brank{ř jsou 2 slepen{ kolečka na sobě). Existují někde kluby nebo herny poblíž Boskovic? Kdo bude chtít, může se na mě a mé kamar{dy přijít podívat do Orlovny. Sezn{mil ses díky tomuto koníčku s nějakými novými lidmi? Ano, m{m díky němu mnoho zn{mých a kamar{dů z celé České republiky. Např. z Ostravy, Brna, Prahy, Mostu, Dobré Vody u Českých Budějovic, Žď{ru nad S{zavou atd. Tak myslím, že když teď někdo řekne slovo šprtec, už budu vědět, o čem je řeč. A Michalovi děkuji za příjemný rozhovor. M{te někdo podobný zajímavý koníček? Tak se nebojte podělit s ostatními a kontaktuje redakci! M.Dobešov{ OA4

13 13 V této anketě oslovujeme ž{ky 1. Ročníků a pt{me se, jakých výsledků dos{hli během prvního pololetí na naší škole, d{le jaké bylo jejich vysvědčení v porovn{ní s vysvědčením z 9. Třídy na ZŠ, popřípadě, jestli za vysvědčení dost{vají nějakou odměnu. Byli t{z{ni ž{ci tříd VP1, AP1, IT1 a HT1. Jaký byl V{š prospěch na konci prvního pololetí? 6% ž{ků prospělo s vyznamen{ním 58% ž{ků prospělo 36% ž{ků neprospělo (zde zřejmě někteří nepochopili, co znamen{ neprospěli) Jaké byly Vaše výsledky ve srovn{ní s vysvědčením na konci 9. Třídy ZŠ? 11% ž{ků mělo lepší výsledky 10% ž{ků mělo stejné výsledky 79% ž{ků mělo horší výsledky Jak hodnotíte míru obtížnosti nynějšího studia? 1 (nejjednodušší) ohodnotilo 1% ž{ků 2 ohodnotilo 11% ž{ků 3 ohodnotilo 46% ž{ků 4 ohodnotilo 37% ž{ků 5 (nejobtížnější) ohodnotilo 5% ž{ků Jste spokojení s volbou školy, nebo byste ji zpětně změnili? 63% ž{ků je spokojeno 37% ž{ků by zpětně měnilo Dost{v{te za Vaše vysvědčení nějakou odměnu? Pokud ano, jakou? 30% ž{ků odměnu nedost{v{ 70% ž{ků odměnu dost{v{ z toho: 4% ž{ků dost{v{ hmotnou věc 6% ž{ků dost{v{ sladkosti 6% ž{ků dost{v{ tělesný trest, z{kazy, 30% ž{ků dost{v{ peníze 24% ž{ků neuvedlo, jakou konkrétní odměnu dost{vají P. Zoubkov{, L Vaňkov{ IE3

14 14 V tomto čísle zahajujeme (a velmi r{di) rubriku Původní liter{rní tvorba. Svými příspěvky ji obohatili dva ž{ci naší školy M. Šebek a ž{kyně 2. ročníku, kter{ píše pod uměleckým pseudonymem. Tato rubrika je pro příště otevřena i dalším mladým liter{rním tvůrcům. Pokud píšete (prózu i poezii) a m{te z{jem o otištění vašich prací, odešlete je na naši e- mailovou adresu. Bolest. Šířila se celým tělem jako nikdy nekončící utrpení a ničila všechny sny a touhy, které poh{něly jeho tělo d{l. Bojovat. Zd{lo se, že svět kolem ztmavnul, aby se vz{pětí znovu rozjasnil a jeho ostré, křiklavé barvy se zabodly hluboko do zelených stud{nek. Veliké, bolestí již tak stažené oči se plně zavřely, aby ned{valy ničím najevo chlapcův boj, jež se odehr{val mezi jeho myslí a selh{vajícím tělem. Každ{ sekunda se zd{la být hodinou ve slepé agónii, kdy celé jeho tělo hořelo, hned ochladlo a pak znovu začalo hořet. Nedok{zal oněm výkyvům zabr{nit. Šířily se jeho tělem z bříška, až zachv{tily i samotné prsty jeho dlaní. Cítil, jak jeho z{da zaplavuje horkost. Vytékající krev ze střelné r{ny hluboko v útrob{ch jeho těla se rozlévala kolem a vytv{řela pomalu se zvětšující, nepravidelný kruh kaluže, jejíž vůni cítil již teď. Nad jeho umdlévajícím tělem se tyčil temný stín. Ucítil pevné ruce, jak jej uchopily za ramena a pod krkem, téměř necítil, jak jej muž dusí, nijak nepociťoval nedostatek vzduchu. Bolest jej ochromovala natolik, že nedok{zal cítit nic, jen strach. Nekonečné obavy, co se stane, až naposledy zavře oči a svět kolem něj zčern{. Nebo alespoň tak si představoval smrt. Byl odhozen na stěnu, dosud bělostnou, avšak jak po ní pomalu klouzal dolů, zanech{val za sebou širokou, rudou stopu, kterou neodstraní ani nejlepší čističe. Zpod pootevřených očí pozoroval temný, neidentifikovatelný stín, jak se k němu blíží s čímsi blyštivým v ruce. Paprsky odražené od čepele h{zely na stěny pras{tka. Chlapci pomalu doch{zelo, co se děje, co se stane za malou chvíli, až se do jeho těla zabodne dlouh{ čepel. Další bolest, další zouf{ní, další d{vka téměř psychopatického smíchu, kter{ poch{zela z těch krutých, p{chnoucích úst. Mezi všemi těmi pocity, které jej zaplavovaly, byl však jeden dobrý. Jeden jediný, za který mělo cenu zemřít. Zachr{nil ji. Zachr{nil tu malinkou holčičku, kter{ se pr{vě vyděšeně choulila v rohu, a po tv{řích jí tekly slzy. Adam byl vděčný, že nevzlyk{ nahlas. Nemohl odejít do pekla, nebo nebe, či co proklatého po smrti n{sledovalo, s důkazem jejího neštěstí v duši. V d{lce slyšel houk{ní sirén, a přestože pro něj již bylo pozdě, což mu došlo těsně poté, co mu muž zabodnul nůž z materi{lu, který nedok{zal identifikovat, do pravého ramene. Jeho vrah jím silně trhnul dolů a Adam poprvé vykřiknul, když mu nůž zajel ještě hlouběji do těla a díky své velice ostré čepeli mu přeříznul žebro. Cítil onen chladný kov, který z{roveň chladil jeho r{ny, jako je nutil hořet. Madelaide, jeho mal{ nevlastní sestřička v rohu poprvé vzlykla a její vyděšený pohled chlapce vyprovodil na věčnost. Zelenkavé oči vyhasly. ***

15 15 Adam pootevřel oči. Svět kolem byl zahalen jakoby do mlhy, oparu světle modré barvy. Prioritně se rozhlédnul kolem. Pozn{val to místo. Zde přeci zemřel. MADELAIDE!, vykřikla jeho duše a chlapec se d{l zděšeně rozhlížel kolem. Je v poř{dku, ozval se nadpozemský hlas odněkud z prostoru. Před chlapcem st{l vysoký bělovlasý muž se z{řivě rudýma očima, s bělostnou pokožkou a oděvem. Nyní jsme mimo čas a prostor, odpověděl na jeho němou ot{zku a jakoby rozevřel svou n{ruč. Jeho rty se nepohybovay, jakkoliv si byl Adam jist, že užív{ slov. Chlapec se zhluboka nadechl, přesto mu vzduch proudící do plic nepřinesl ž{dné potěšení. Tohle je nebe? Muž zakroutil hlavou. Tohle je Limbo, předpkelí ve vašem světě. Zde nebudeme ničím rušeni. Proč proč tu jsem? zmateně. Protože nepatříš do ž{dného světa, Adame, alespoň prozatím ne. Změňme to, to je účelem této schůzky. Tmavovl{sek zamrkal zelenýma očima, které na muže hleděly podezřívavě. Nechtěly věřit jeho slovům, nechtěly dovolit duši, aby začala doufat. Tohle je skutečné? Jsem mrtvý? Proč by tohle nemělo být skutečné? zašeptal ten okouzlující hlas. Anděl Smrti přešel k chlapci blíž, téměř se svým z{řícím tělem dotýkal toho jeho. Jsem tu, aby ti pomohl se rozhodnout. Mezi čím? Věčným zatracením, či božskými zahradami? v Adamově hlasu byl patrný sarkasmus. Nic takového neexistuje, alespoň ne v tomto čase, zakroutil muž hlavou a pozvedl jeho bradu blíž své tv{ři. Můžeš odejít do Nebe, jak ono místo nazýv{te, či se vr{tit do světa živých. Adam uhnul pohledem. Ty oči! Zarývaly se tak hluboko do jeho těla, způsobovaly bolest a tu on již nikdy nechtěl pocítit. Tam venku tě ček{ utrpení a bolest, zde mír, věčné uspokojení a klid. Tam venku je však jedna bytost, jež tě bezmezně miluje a kter{ tě potřebuje, protože nikoho jiného nem{. Je bezbrann{, mlad{ a nadějn{. Stojí za ni d{l bojovat? tiše, vemlouvavě. A Adam si konečně uvědomil, co by tím, kdyby se tak sobecky rozhodnul, ztratil. Vr{tím se, jeho dlaň se pevně sevřela v pěst, jak tělo nesouhlasilo se slovy. Vr{tím se pro Madelaide. Anděl se usm{l. Budiž tedy. *** Chlapec otevřel oči. Znovu měl v uších pronikavý zvuk sirén, znovu nad jeho tělem získ{vala vl{du bolest, ale on ji nevnímal. Byl tu pro ni. Pro svou světlovlasou princeznu. Děkuji, Gabriely pomyslel si a jako by téměř viděl ten něžný úsměv dokonalého tvora, jenž jej ochraňoval po celý život. Děkuji. DAISUKE FARAY

BYLI JSME PŘI TOM... 4. HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4. VP3 na městském úřadě... 4. Lyžařský výcvik... 5. Olympiáda z anglického jazyka...

BYLI JSME PŘI TOM... 4. HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4. VP3 na městském úřadě... 4. Lyžařský výcvik... 5. Olympiáda z anglického jazyka... BYLI JSME PŘI TOM... 4 HT3 na veletrhu Go & Region Tour... 4 VP3 na městském úřadě... 4 Lyžařský výcvik... 5 Olympiáda z anglického jazyka... 7 Zájezd do divadla... 7 16. veletrh fiktivních firem... 8

Více

EXKURZE. Modrotisk v Olešnici. Obsah

EXKURZE. Modrotisk v Olešnici. Obsah Obsah EXKURZE... 1 Modrotisk v Olešnici... 1 Mikve... 2 Třiďte odpad. Cestou ke kontejnerům zhubnete... 3 Skládka Březinka... 3 Krakov a Osvětim... 3 NOVINÁŘKA MEZI STUDENTY 5 AUTOŠKOLA... 6 BARMANSKÝ

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK

BOJOVÁ DRÁHA TROCHU JINAK 2/2010 P Á S O V E C SLOVO VELITELE ZAPOMENUTÍ TANKISTÉ NÁVRAT TANKISTICKÉ LEGENDY DOMŮ RAKETY ODVETNÉHO OPATŘENÍ KDYŽ SE ŘEKNE MARATHÓN BESEDA O VÝŽIVĚ OHLÉDNUTÍ ZA NRF 14 VÝROČNÍ PŘEZKOUŠENÍ NAŠI MALÍ

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 3/2003-2004. Úvodník. Tentokrát trochu jinak. 5,-Kč. 3. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 3/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník 3. číslo Co vám budu povídat.přijímačkové období za dveřmi a žáci se pilně učí, aby zvládli zkoušky na školu, kterou si vybrali jako

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02 Obsah Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 2 IX/02 Úvodník Čas letí jako zblázněný! Ještě stále sami sebe každé ráno přesvědčujeme,

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou.

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou. Vážení čtenáři, s příchodem zimy otevíráte již čtvrté číslo Občasníku. Ve škole se rychle rozkoukali žáci prvních ročníků (mnozí si už připadají jako staří mazáci), čtvrťáci (někteří) začínají podléhat

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

po čtvrt roce se k v{m opět dost{v{ n{š věstník, tentokr{t vydaný ku příležitosti sv{tku Beltain. Dny jsou poř{d delší a delší, slunce začín{ pěkně

po čtvrt roce se k v{m opět dost{v{ n{š věstník, tentokr{t vydaný ku příležitosti sv{tku Beltain. Dny jsou poř{d delší a delší, slunce začín{ pěkně 1 VĚSTNÍK MEZINÁRODÍ POHANSKÉ FEDERACE Č. 11 BELTAINE 2009 VÁŽENÍ ČTENÁŘI, po čtvrt roce se k v{m opět dost{v{ n{š věstník, tentokr{t vydaný ku příležitosti sv{tku Beltain. Dny jsou poř{d delší a delší,

Více

POŘÁD SE NĚCO DĚJE. Projekt ovce

POŘÁD SE NĚCO DĚJE. Projekt ovce POŘÁD SE NĚCO DĚJE Obsah POŘÁD SE NĚCO DĚJE... 1 Projekt ovce... 1 Předvánoční Vídeň... 2 Taneční... 2 Předvánoční sportovní turnaje... 3 Divadelní představení... 4 Ruský den... 4 Anglicky se domluvíte

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704. Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Z obsahu:: ~ Parllament školly a jeho zástupcii v redakčníí radě ~ rozhovor se starostou našeho města ~ rozhovor s učiitellem Valleriie Lažo a zumba

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

LEAVEGYM www.casopisgym.cz

LEAVEGYM www.casopisgym.cz LEAVEGYM www.casopisgym.cz no. 33 04/14 EDITORIAL Chci, aby GYM rozdával hlavně radost Je začátek května a na stole vám leží nový GYM! Na co se můžete těšit tentokrát? Z naší školy, a zároveň i redakce

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TRUTNOV POSLEDNÍ K R V I N K A ROKU 2009 ŠKOLNÍ ČASOPIS Č. 57 ze DNE 18. PROSINCE 2009 ROČNÍK XIII. 1 Sedmapadesáté číslo KRVINKY obsahuje:

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více

zima 2008 VERŠE Kdybych... 3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA... 4

zima 2008 VERŠE Kdybych... 3 SLOVO ŠÉFREDAKTORA... 4 Doteky 57 bulletin lormu ZIMa 2008 VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU rozhovor PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE osobnosti ze světa hluchoslepých ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA ZÁLIBY (HOBBY) VZKAZY

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více