Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků: 1. stupeň: 2. stupeň: žáků 6. tř. 26 žáků tř žáků 7. tř. 20 žáků tř žáků 8. tř. 19 žáků tř žáků 9. tř. 17 žáků tř žáků tř. ZŠs 8 žáků ZŠp 10 žáků Celkem 1. st.: 75 žáků Celkem 2.st.: 82 žáků Třídy ZŠp a ZŠs : 18 žáků Školu navštěvuje ve školním roce 2014/2015 k celkem 175 žáků Počty žáků v povinně volitelných předmětech 2013/14 Vyučující Jiřička Bigasová Čurdová Předmět třída Sport. a pohybové aktivity Výtvarné projekty Konverzace v cizím jazyce VI. tř VII. tř VIII. tř IX. tř celkem

2 Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Oproti minulému školnímu roku došlo k některým změnám ve složení pedagogického sboru. Pedagogičtí pracovníci ZŠ ve školním roce 2014/15 Jméno Vzdělání Aprobace Délka Funkce započtené praxe Balogová M. SpgŠ vych.+ Vych. 29. r. Vychovatelka Berná K. VŠ ped. fak Ma - Tv 2. r. Učitelka Bigasová P. VŠ ped. fak 1. st. 31. r. Učitelka Bolek J. VŠ ped. fak. Bi - Ze 1. r. Učitel Čurdová H. VŠ ped. fak. Čj - Aj 3. r. Učitelka Dušková M. VŠ ped. fak 1. st. 24. r. Učitelka Frantál F. VŠ ped. fak. Fy - ZT 30. r. ZŘŠ Jedličková H. VŠ ped. fak. Nš 31. r. Učitelka Jelínková E. VŠ ped. fak. Rj - Vv 35. r. Učitelka Jiřička J. VŠ ped. fak. Ze - Dě 7. r. Učitel Jiřičková M. VŠ ped. fak. 1. st. 7. r. Učitelka Jonáš J. VŠ ped. fak. 1. st. 29. r. Učitel Kusová E. VŠ ped. fak Spec. Ped. 34. r. Učitelka Majerová M. VŠ ped. fak. Bi - Ze 1. r. Učitelka Tošerová V. VŠ ped. fak. 1. st. + Aj pro 8. r. Učitelka 1. st. Vrba Z. VŠ ped. fak. Ma - Bi 35 r. ŘŠ

3 Pedagogičtí pracovníci MŠ Švihálková I. SpgŠ 28. r. Učitelka MŠ Zadáková J. SpgŠ 38. r. Učitelka MŠ Zadáková K. Učitelství MŠ PF 4. r. Učitelka MŠ Asistenti pedagoga Kalianková M. 1. r. Asistent pedagoga Koriťáková M. 2. r. Asistent pedagoga Riganová D. 1. r. Asistent pedagoga Jméno Vydělání, obor Délka praxe Funkce vyučení Křikava J. SOU, strojní 28. r. Školník, údržbář zámečník Formánková L. SEŠ 31. r. Ekonomka Hacklová M. SZP 26. r. Vedoucí ŠJ Ginzelová R. SOU textilní 21. r. Pomocná kuchařka Knoslová V. SOU- kuchařka 38. r. Kuchařka Kraskopfová I. SOU- kuchař- číšník 22. r. Pomocná kuchařka Matušincová R. Základní vzdělání Nesleduje se Uklizečka Miczanová M. SOU- kuchařka 37. r. kuchařka Podrová J. Základní vzdělání Nesleduje se Uklizečka Šindelářová L. Základní vzdělání Nesleduje se Uklizečka

4 Další aktivity ped. pracovníků ZŠ Loučovice šk. rok 2014/15 Balogová kabinet a knihovna ŠD, soutěže a vystoupení ŠD, výzdoba školy Berná kabinet Ma, Pythagoriáda, mat. olympiáda Bigasová met. sdružení výchov 2. st., pokladník žákovských akcí, knihovna Bolek výzdoba školy, dopravní výchova,kabinet Zšp Čurdová Met. sdružení spol. předmětů, met. sdružení jazyků, soutěže Čj, kuchyňka, knihovna Dušková Frantál Jelínková org. kulturních akcí, kroužek Mladý zdravotník 1. st., kabinet 1. st., první pomoc, lékárničky kabinet DT, kabinet dílen, Fy, olym. Fy, koordinátor ŠVP, met. sdružení přírodovědných předmětů soutěže Vv, kabinet Ov, Vv, Čj, kabinet jazyků, soutěže Nj, květinová výzdoba školy, výzdoba školy J. Jiřička Kabinet. Tv, Že, Dě, sport. soutěže 2. st., AŠSK, soutěže Mladý historik, branná výchova, metodik prevence Jiřičková pěvecký sbor, zápisy z porad Jedličková Jonáš Kusová kab. učebnic, met. sdružení 1. st, výchovné poradenství, koordinátor ŠVP 1. st., dyslexie, disgrafie sport. soutěže 1.st, výzdoba školy, školní kronika, odpadové hospodářství, enviromentální výchova výzdoba školy Majerová Tošerová kabinet Pp, kabinet Ch, kabinet Bi, Chrpa, protidrogový preventiva, první pomoc kab. Hv,soutěže Aj, správce uč. jazyků, pěvecký sbor Slabihoudová Kab. inf., pěvecký sbor

5 Termíny důležitých akcí ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/15 Školní rok: 1. pololetí: 1. září ledna pololetí: 2. února června Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince pátek 2. ledna Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna Jarní prázdniny: pondělí pátek Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna Hlavní prázdniny: středa 1 července pondělí srpna Pedagogické rady: ( čtvrtek) Pracovní a provozní porady ped. sboru: předpoklad je 1x měsíčně, termín dle skutečné potřeby Třídní schůzky rodičů: Konzultační odpoledne: od hod. Školní akademie: čtvrtek Vánoční akademie pro ZŠ a veřejnost Sportovní den ke dni dětí: pátek LVVZ 7.tříd: předpoklad leden - únor 2015 (dle sněhových podmínek v místě) Plavecký výcvik 3. a 4.třída: Provozní porady s provozními zaměstnanci: 1x čtvrtletně (IX, XII, III, VI) Školní výlety tříd: období od Zápis k povinné školní docházce: (náhradní termín ) od hod.

6 Koncepce ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/145 Ve školním roce 2014/15se v ročníku vyučuje těmto volitelným předmětům: Sport a pohybové aktivity Výtvarné projekty Konverzace v Aj Zájmové útvary organizované školou: Kroužek Vedoucí 1. Taneční kroužek -Country tance p. Grametbauerová - externí pracovnice 2. Výtvarný kroužek 1. st. p. uč. Bigasová 3. E- kroužek p. uč. Jonáš 4. Pěvecký sbor přípravný p. uč. Jiřičková, p.slabihoudová-externí pracovnice 5. Pěvecký sbor 1. stupeň p. uč.tošerová, p.slabihoudová-externí pracovnice 6. Pěvecký sbor 2. stupeň p. uč. Tošerová, p.slabihoudová-externí pracovnice 7. Zdravotnický kroužek p. uč. Dušková 8. SPU kroužek ZŠ p. uč. Straková 9. Logopedie MŠ p. uč. Zadáková 10. Logopedie 1. st. p. uč. Kusová 11. Triatlonový kroužek p. Jiřička, Chaloupka - externí pracovník Formou kroužků budeme zajišťovat i doučování ve všech třídách 1. stupně a ve vybraných předmětech 2. stupně.

7 Metodické orgány: Metodické sdružení 1.stupně p.uč. Jedličková Metodické sdružení společenských předmětů p.uč. Čurdová Metodické sdružení jazyků p.uč. Čurdová Metodické sdružení přírodovědných předmětů p.uč.frantál Metodické sdružení výchovných předmětů p.uč.bigasová Školní knihovna: žákovskou a učitelskou knihovnu vede p.uč.čurdová a Bigasová, Berná Školní družina: Do školní družiny je zapsáno 34 žáků. Rozvrh tříd i rozložení docházky žáků do školní družiny umožňuje otevření pouze 1 oddělení družiny (počet v oddělení nikdy nepřekročí 30 žáků).

8 Hlavní úkoly ZŠ Loučovice pro školní rok 2014/2015 Oblast výchovně vzdělávací 1. Ve vyučovacích hodinách pracovat efektivně. Zpestřit formy a metody výuky. Snížit počet hodin výkladového a přednáškového typu. Individuálním přístupem k žákům se snažit o co nejlepší využití jejich schopností. 2. Prokazatelně vést záznamy o prospěchu žáka dle přijatých Kritérií hodnocení klasifikace na ZŠ Loučovice. 3. Věnovat pozornost grafickému projevu žáků a opravám písemných prací a sešitů. 4. V práci předmětových komisí se věnovat hlavně výměně zkušeností při zavádění ŠVP, poznatků ze školení a DVPP, sjednocení nároků a klasifikace. 5. Zvýšit počet především vzdělávacích soutěží, do kterých se žáci zapojí. 6. Pokračovat v práci doučovacích kroužků na 1. i 2. stupni. 7. Zajistit plavecký výcvik 3.a 4. tříd. 8. Zajistit LVVZ 7.třídy podle sněhových podmínek. 9. Pokračovat v práci logopedického kroužku. 10.Uspořádat veřejné vystoupení žáků formou vánoční akademie. 11.Zajistit pravidelnou a plynulou spolupráci s rodiči. Zajistit jejich informovanost např. včasným upozorněním na zhoršení prospěchu či změny v chování. Snažit se především o společné řešení výchovně vzdělávacích problémů dítěte. Uspořádat čtvrtletní třídní schůzky s informacemi o prospěchu. Nadále pořádat pravidelná konzultační odpoledne jednotlivých vyučujících. Snažit se o širší zapojení rodičů (např. při LVVZ, školních výletech, exkurzích atd.) 12. Dodržovat pravidla BOZP a PO. Dodržovat veškerá pravidla a nařízení o dozoru nad žáky, řádně žáky poučit o bezpečnosti a chování při všech činnostech a akcích pořádaných školou (exkurze, soutěže, školní výlety atd.). Poučení zapisovat do TK. Evidovat školní a úrazy, vyvozovat a uplatňovat opatření pro udržení nízkého počtu úrazů. 13. Vytvořit pevné třídní kolektivy, zamezit negativním projevům v chování žáků mezi sebou, sestavit třídní samosprávy, důslednou kontrolou docházky zamezit záškoláctví, neomluvené absenci. 14. Zlepšit možnosti využití počítačové učebny v dalších předmětech. Využívat plně internetu. Plně využívat nové interaktivní tabule. 15. Nadále pracovat v oblasti protidrogové prevence, vést žáky ke zdravému způsobu života a k lepšímu využití volného času. 16. Pokračovat v tradičních akcích školy a projektech dle ŠVP. 17. Systematicky připravovat talentované žáky na soutěže a olympiády. 18.Po pedagogické stránce zvládnout přechod tříd ZŠp a ZŠs pod naši školu.

9 Oblast organizační, administrativní, kontrolní 1. Vytvářet podmínky pro dobré pracovní vztahy, zlepšit pracovní podmínky a prostředí. 2. Provádět s potřebnou náročností a důsledností kontrolní a hospitační činnost včetně kontroly dozorů. 3. Na vedlejší prázdniny zajistit pedagogickým zaměstnancům především práce, které je možné vykonávat mimo školní budovu. 4. Řádně vést veškerou povinnou dokumentaci školy, třídní dokumentaci, třídní knihy nepovinných předmětů, kroužků atd. a tyto řádně archivovat. 5. Při rozdělování pohyblivých složek přihlédnout především ke kvalitě práce a aktivitě nad rámec povinností. 6. Zajistit dobrou informovanost žáků a rodičů o možnostech dalšího vzdělávání vycházejících žáků. Oblast spolupráce s dalšími subjekty 1. Spolupracovat se zřizovatelem při řešení personálního zabezpečení školy. Spolupracovat při tvorbě rozpočtu. 2. Spolupracovat s PPP při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Závěry vyšetření přenášet k jednotlivým vyučujícím a třídními učiteli. Řídit se jimi při výchově a vzdělávání Oblast materiálního zabezpečení V této oblasti je nejdůležitějším úkolem zvládnutí změn souvisejících s přechodem tříd ZŠp a ZŠs pod naši školu. 1. Vytvořit učebny pro třídy ZŠp a ŽŠs. 2. Vybudovat nové učebny pro ŠD. 3. Vybudovat nové učebny informatiky. 4. Přestěhovat učebnu Hv. 5. Sledovat nabídku nových učebních pomůcek. Promyšleně modernizovat vybavení kabinetů. Řádně vést inventář, udržovat pořádek a čistotu ve svěřeném kabinetu či učebně. 6. Aktuálně obměňovat výzdobu školy, udržet její estetickou úroveň. Obnovit a rozšířit květinovou výzdobu školy. Využívat přitom žákovských prací, zaměřit se na ekologii, region, historii školy, protidrogovou prevenci, volbu povolání. Popularizovat a zveřejňovat výsledky dosažené žáky v soutěžích. 7. Vést žáky k šetrnému zacházení s vybavením školy, učebnicemi atd. Důsledně dbát na

10 hospodárnost ve spotřebě el. energie, vody a spotřebního materiálu. 8. Dokončit vybavení učeben novými lavicemi a židlemi. Zpracoval: Zdeněk Vrba ředitel ZŠ a MŠ Loučovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012

Plán a informace na školní rok. školní rok 2011/2012 Plán a informace na školní rok školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Jiřina Trunková ředitelka srpen 2011 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2011/2012 Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

Plán práce. Školní rok 2008/2009. Základní škola Hluk

Plán práce. Školní rok 2008/2009. Základní škola Hluk Plán práce Školní rok 2008/2009 Základní škola Hluk 1 Organizace školy: třída počet chlapců dívek třídní učitel Aprobace žáků 1.A Hana Jackivová I. stupeň 1.B Marcela Koubková I. stupeň 2.A Monika Tomáštíková

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Školní rok 2014 2015

Školní rok 2014 2015 Školní rok 2014 2015 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace Organizační schéma školy Vzdělávací program Plán porad Třídní schůzky Metodické orgány

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2011-2012 Plán byl projednán a schválen dne : Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN PRÁCE ŠKOLY...1

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 9 / 2 0 1 0 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více