Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035"

Transkript

1 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/

2

3 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa se stalo ohniskem vzdělávacích reforem od konce šedesátých let 20. století, jejichž cílem je zvyšování kvality vzdělávacího standardu. Kurikulum je považováno za prostředek celoživotního vzdělávání člověka. Vzdělávací subjekt tak přestává být jen učící organizací, stává se součástí života člověka a kromě poskytování znalostí a dovedností formuje také jeho životní postoje a názory. Kurikulum zahrnuje: vztahy lektorů (učitelů) a účastníků vzdělávání potřeby lektorů, účastníků vzdělávání a dalších subjektů participujících na procesu vzdělávání způsoby organizace vzdělávání Kurikulum se dělí na: doporučené (základní koncepční dokument) základní (učivo, které musí být odučeno) rozšiřující (učivo, které může rozšířit základní učivo) předepsané (závazný oficiální dokument obsahuje rozpis základního a rozšiřujícího učiva v kurzu) realizované (to, co lektor skutečně učí ve třídě musí být odučeno vždy základní učivo a rozšiřující podle aktuální úrovně skupiny studentů; přehled odučeného učiva je v třídní knize nebo jiném odpovídajícím dokumentu) podpůrné (veškeré náležitosti podporující předepsané kurikulum, např. učebnice, časové dotace apod.) hodnocené (kurikulum převedené do hodnotící podoby, např. formou testů) osvojené (to, co si účastníci vzdělávání skutečně osvojili to lze dokladovat statistickými výstupy hodnocení testů a zkoušek) Obsah katalogu kurikul Katalog kurikul, který právě čtete, je zaměřen na výčet doporučeného kurikula u nejfrekventovanějších rekvalifikačních kurzů nabízených v současné době vzdělávacími společnostmi. Katalog je rozdělen na následující části: (1) Výčet rekvalifikačních kurzů, které jsou nejčastěji nabízeny účastníkům dalšího vzdělávání (2) Matice vazeb rekvalifikačních kurzů na konkrétní pracovní pozice ve firmách (3) Přehled kurikul rekvalifikačních kurzů (4) Základní přehled pracovní náplně uvedených pracovních pozic a vymezení vazby na rekvalifikační kurzy Určení katalogu kurikul personalisté najdou v katalogu základní přehled oblastí, které by měl kurz obsahovat vzdělávací instituce najdou v katalogu základní oblasti, které by měly zařadit do svých kurzů úřady práce najdou v katalogu základní oblasti, které by měl obsahovat rekvalifikační kurz nabízený rekvalifikačním zařízením účastníci vzdělávání najdou informace o obsahu kurzu a mohou tak posoudit vhodnost studovat daný rekvalifikační kurz Katalog kurikul 1

4 Přehled rekvalifikačních kurzů Do tohoto katalogu byly zařazeny pouze kurzy, které byly akreditovány MŠMT ve větším množství jako rekvalifikační kurzy. Jako kritérium pro zařazení rekvalifikačního kurzu do tohoto katalogu jsme stanovili, že musí být udělena akreditace více než pěti vzdělávacím subjektům. Níže uvedená tabulka obsahuje přehled rekvalifikačních kurzů, které splnili dané kritérium. Kurzy jsou seřazeny podle počtu udělených akreditací (frekvence výskytu). Rekvalifikační kurzy MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb) Typ kurzu Frekvence výskytu 1 Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) Základy obsluhy osobního počítače Základy podnikání Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Daňový specialista (s využitím výpočetní techniky) Administrativní pracovník/pracovnice Personalista/Personalistka Obchodní zástupce Projektový manažer Mzdové účetnictví Pracovník grafického studia Správce počítačových sítí Asistent/Asistentka Kosmetické služby Marketing (Marketing systém CIMA A) Tvorba www stránek Pečovatelka Pracovník v sociálních službách Strážný Lektor (se zaměřením na vzdělávání dospělých; pedagogické minimum) Masér Management Holičské a kadeřnické práce Webdesigner Vizážista a barvové poradenství 2 6 *Typ kurzu: označení číslo 1 Obecné kurzy označení číslo 2 Odborné kurzy Katalog kurikul 2

5 Matice vazeb obecných rekvalifikačních kurzů na pracovní pozice Všechny vybrané rekvalifikační kurzy jsou v tomto materiálu rozděleny do dvou skupin: obecné rekvalifikační kurzy kurzy, které připravují účastníka na různé pracovní pozice a mají obecný charakter. odborné rekvalifikační kurzy kurzy, které připravují účastníka převážně na jedinou specializovanou pracovní pozici. Pro každou uvedenou skupinu je dále vytvořena matice, která ukazuje, pro které pracovní pozice lze každý rekvalifikační kurz využít. V seznamu pracovních pozic jsou uvedeny ty, na které účastníky dané kurzy nejvíce připravují. Tento seznam by mohl být rozšířen o další pozice. Tím by se však stal materiál nepřehledný. Další možné pozice, na které mohou rekvalifikační kurzy účastníky připravit, lze nalézt na portálu ISTP ( Pracovní pozice Administrativní pracovník Asistent Management Marketing Obchodní zástupce Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) Pracovník grafického studia Projektový manažer Základy obsluhy osobního počítače Administrativní pracovník X X X X X Asistentka X X X X X Grafik pro média X X X X X Marketingový manažer X X X Obchodník X X X X Projektový manažer X X X X Ředitel univerzálních celků X X X X OSVČ X X X Základy podnikání Katalog kurikul 3

6 Matice vazeb odborných rekvalifikačních kurzů na pracovní pozice Pracovní pozice Daňový specialista (s využitím VT) Daňový specialista X Holičské a kadeřnické práce Kosmetické služby Lektor Masér Mzdové účetnictví Pečovatelka Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Personalista Pracovník v sociálních službách Správce počítačových sítí Strážný Tvorba www stránek Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) Daňový specialista a daňový poradce X Kadeřník X Kosmetička X X Kosmetička, vizážistka x X Lektor X Manikérka a nehtová designérka X Masér x Mzdová účetní x X Operátor účetní informační soustavy X Pečovatelka dětí X Pedikérka a nehtová designérka X Personalista X Sociální pracovník v sociálních službách specialista X Správce operačních systémů a sítí X Strážný X Účetní X Účetní specialista X Webdesigner X Vizážista a barvové poradenství Webdesigner Katalog kurikul 4

7 Sada Kurikul 1 - Obecné rekvalifikační kurzy V následující části katalogu jsou uvedeny základní a rozšiřující oblasti rekvalifikačních kurzů, které patří do skupiny obecných rekvalifikačních kurzů. Jednotlivé oblasti jsou pouze pojmenovány. Jejich hlubší specifikace by si vyžádala několikanásobné navýšení obsahu tohoto materiálu. Každému rekvalifikačnímu kurzu uvedenému v tabulce je přidělen kód. Odkaz na tento kód je potom využit v části katalogu, která je věnována popisu pracovních pozic, na něž některý rekvalifikační kurz tohoto katalogu připravuje účastníka kurzu. Kurikula byla sestavena jak pro obecné rekvalifikační kurzy, tak pro odborné rekvalifikační kurzy následujícím způsobem: byly vyhledány na Internetu kurikula uváděná vzdělávacími institucemi, které daný kurz nabízí byly vybrány podklady minimálně z pěti vzdělávacích institucí získané přehledy kurikul byly podkladem pro vytvoření kurikula, které je uvedeno v tomto katalogu Poznámka Uvedená kurikula je třeba vnímat jako základní podklad, který si může každá vzdělávací instituce dále modifikovat podle vlastních zkušeností a podle trendů na trhu a v oblasti poznatků v daném oboru. Seznam: Obecné rekvalifikační kurzy Kód kurzu Strana 1 Administrativní pracovník/pracovnice Asistent/Asistentka Management Marketing (Marketing systém CIMA A) Obchodní zástupce Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) Pracovník grafického studia Projektový manažer Základy obsluhy osobního počítače Základy podnikání Katalog kurikul 5

8 1. Administrativní pracovník / pracovnice Administrativa Základy ekonomiky Komunikace Etika Právní náležitosti Vedení dokumentace Archivace Obchodní korespondence Zvládání stresových situací Příprava jednání, porad, prezentací Ovládání Word, Excel Základy práce s PC Řízení malého kolektivu Plánování času Základní účetní znalosti Základní principy fungování EU Základy spisové služby Zpracovat účetní a daňovou evidenci Katalog kurikul 6

9 2. Asistent / Asistentka Práce s PC Komunikační dovednosti Pravidla písemné a elektronické komunikace Zvládání úkolů spojené s řízením kanceláře Organizace porad Právní předpisy Asertivní řešení konfliktů Orientace v problematice hospodaření s časem Praxe Účetnictví a daňová soustava Ekonomika, bankovnictví, finance, administrativa Základy managementu a marketingu Společenský styk a osobní rozvoj Personální agenda na PC Personalistika Etika a etiketa Katalog kurikul 7

10 3. Management Základy ekonomie a práva (základy pracovního práva) Řízení malého a středního podniku či samostatného oddělení Zásadní role manažera při vedení zaměstnanců Řízení porad, vedení a motivování týmu, stanovení cílů Psychologie v praxi manažera Výběr zaměstnanců (postupy a výběrové metody, adaptační proces) Hodnocení (zásady motivujícího hodnocení) Řízení svého času (Time management) Bránění se stresu Management Týmová spolupráce Komunikační a prezentační dovednosti BOZP Vedení personální agendy Základní obchodní dovednosti Emoční inteligence Strategické plánování, vedení a hodnocení projektů Efektivní zpětná vazba Řešení konfliktů Technika administrativy Korespondence v obchodní praxi Základy práce na PC Prezentace firmy Katalog kurikul 8

11 4. Marketing (Marketing systém CIMA A) Stanovení marketingové strategie Obchodní komunikace (argumentace, přesvědčivý projev) Marketingový výzkum a analýza Marketingové plánování Komunikační mix Úvod do marketingu Analýza makroprostředí Analýza trhu Případová studie (závěrečná) Finanční politika Analýza chování zákazníka Analýza průmyslového trhu Segmentace a umísťování Analýza konkurence Vnitřní analýza Náklady a kalkulace Základy finanční analýzy Produktová a sortimentní politika Marketing obchodu a služeb Distribuční politika Reklama Prodejní politika Marketingový model (počítačová simulace trhu) Zvládání trémy a emocí Počítačový program MS Office PowerPoint Definice marketingu a firemní kultury Marketing služeb Speciální marketingové operace Katalog kurikul 9

12 5. Obchodní zástupce Schopnost prezentace a argumentace Zvládání trémy a emocí, námitek Řešení konfliktních situací Plánování času a sebeorganizace (time management) Komunikace (obchodní a asertivní) Marketing a analýza trhu, telemarketing Péče o zákazníky Psychologie a strategie obchodního jednání (prodeje) Obchodní dovednosti (Podtémata: např. základy prodejních dovedností; obchodní vyjednávání) Počítačový program MS Office PowerPoint Typy zákazníků Metody vyhledávání zákazníků Kupní signály, uzavření zakázky Vedení dokumentace Motivace Fáze obchodního jednání Obchodní právo Kodex etiky Základy managementu Základy marketingu Zákon na ochranu spotřebitele Zákon na ochranu osobních údajů Základy prodejních dovedností BOZP Katalog kurikul 10

13 6. Obsluha osobního počítače (dle osnov EDCL) Základy informačních technologií Textový editor (MS Word) Tabulkový procesor (MS Excel) Internet a elektronická pošta (MS Internet Explorer, MS Outlook) Práce s počítačem a správa souborů MS Windows Databáze (MS Access) Prezentace (MS PowerPoint Katalog kurikul 11

14 7. Pracovník grafického studia Seznámení se s počítačem (Podtémata: např. přehled typů počítačů; rozlišení diskových médií; struktura počítače a logika jeho práce; základní informační jednotka) Corel Draw (Podtémata: např. popis prostředí; úprava a manipulace s grafickými objekty; vkládání textů; export a import grafiky; používání speciálních efektů; praktická cvičení; diskuse) Adobe Photoshop (Podtémata: např. pracovní prostředí grafického programu; vytváření a úprava grafických objektů; globální úpravy a práce se selekcemi; seznámení s velkou řadou filtrů a efektů; práce s barevnými paletami a možnostmi masky; export a import grafiky; provázanost s jinými programy; příprava tisku; praktická cvičení) Reklamní grafika (Podtémata: např. základy kompozice; barevné modely; volba barev kompozice; barevný a prostorový kontrast; volba písma; typografické minimum; práce s různými formáty; příprava na tisk; tipy a triky; praktická cvičení.) Kreslení základních objektů Základy předtiskové přípravy MS Windows (Podtémata: např. struktura grafického operačního systému; základy práce a orientace v jeho grafickém prostředí; práce s příslušenstvím; souhrnná cvičení) AdobeIndesign (Podtémata: např. základní funkce programu; vytváření dokumentu; práce s textem a sazba; grafika a efekty; export dokumentů; tabulky; předtisková příprava; výstup z programu ve formátu PDF; praktické cvičení) Úvod do vektorové grafiky Manipulace s objekty Text Efekty a filtry Import a Export Barvy a typy výplní Režimy zobrazení Správa souborů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kreslící pomůcky Vytvoření webové stránky Postupy pro zefektivnění práce Modifikace úseček, polygonů a křivek Acrobat Zoner Photo studio Katalog kurikul 12

15 8. Projektový manažer Zpracování projektového záměru Zpracování podpůrných řídících dokumentů s důrazem na finanční řízení projektu a analýzu Realizování dílčích částí projektů Řízení projektu (Podtémata: např. definice projektu; kdy vzniká projekt; fáze projektu; projektové portfolio; začlenění projektu do organizace firmy; analytická fáze studie proveditelnosti) Zpracování analýzy Čerpání různých druhů podpor, dotačních titulů Popis projektu Proces změny Osobnost manažera projektu Základy úspěšné komunikace a prezentace Asertivní řešení konfliktů a krizových situací Rozbor a řízení rizik Nástroje projektového řízení (SW, program Project) Určení indikátorů a výstupů z projektu Co je projekt Management a marketing Základy psychologie a řízení lidských zdrojů Počítačové programy: MS Office PowerPoint, Excel Zpracování monitoringu Úvod Hodnocení projektu Vedení porad a workshopů Specifické oblasti integrovaného řízení projektů Zásady budování týmů a vedení týmů Katalog kurikul 13

16 9. Základy obsluhy osobního počítače Ovládání prostředí operačního systému MS Windows (Podtémata: např. prostředí Windows - vzhled; základní symboly, ikony; práce s myší; práce se složkami; kopírování, přesouvání, mazání) Základní znalosti počítačové terminologie Internet, elektronická pošta (Podtémata: co to je internet a k čemu slouží; vyhledávání pracovních příležitostí; další vyhledávání; stahování; úprava prostředí; co to je a k čemu slouží; vytvoření schránky; posílání mailů a příloh; rozesílání životopisu a motivačního dopisu) Základy MS Office Word (Podtémata: např. textové editory, jejich možnosti a rozdíly; psaní textu a formátování, ukládání; vkládání dalších objektů; sepsání motivačního dopisu a životopisu) Základy hardware osobního počítače Základy MS Office Excel Instalace/odinstalace softwaru Katalog kurikul 14

17 10. Základy podnikání Účetnictví (Podtémata: např. základy účetnictví; mzdové účetnictví; účetnictví na počítači) Personalistika (Podtémata: např. základní pracovněprávní předpisy; problémy přijímaní zaměstnanců a jejich řešení; školení zaměstnanců) Marketing (Podtémata: např. co je marketing; marketingový plán; konkurence, výrobek, cena) Počítač v praxi podnikatele (Podtémata: např. základy programu MS Word a MS Excel; vytvoření jednoduché prezentace v programu Powerpoint; základy internetu, vytvoření internetové schránky; využití internetu v podnikání) Právní formy podnikání (Podtémeta: např. živnostenský zákon druhy živností; druhy společností) Daňová problematika (Podtémata: např. úvod do daňové problematiky; daňová soustava, mzdy, pojištění; daňové zákony) Zdravotní pojištění (Podtémata: např. zákon o zdravotním pojištění; zaměstnavatelé a zaměstnanci, OSVČ) Sociální pojištění (Podtémata: např. systém sociálních pojištění v ČR) Psychologie podnikatele (Podtémata: psychologie prodeje; komunikační dovednosti; asertivita) Obchodní zákoník (Podtémata: např. obchodní rejstřík; smlouvy a jejich náležitosti; další zákony potřebné k podnikání) Zákoník práce (Podtémata: např. vznik, změny a ukončení pracovního poměru; pracovní doba; povinnosti zaměstnance; povinnosti zaměstnavatele) Pojištění podnikatelských rizik (Podtémata: pojištění majetku a podnikatele; zákonné pojištění odpovědnosti; postup při pojistné údálosti) BOZP + PO Finanční podpory MSP (Podtémata: např. systém státních podpor MSP; strukturální fondy EU) Podnikatelský plán (Podtémata: např. podnik; výrobek nebo služba; odvětví a trh; marketing (odbyt a distribuce); management a klíčové osoby; plánování pro nadcházejících pět let podnikání; Katalog kurikul 15

18 Mzdová problematika Podnikatelský záměr Legislativa Podnikatelské minimum Právní minimum Bankovní služby Základy managementu Financování Katalog kurikul 16

19 Sada kurikul 2 - Odborné rekvalifikační kurzy V následující části katalogu jsou uvedeny základní a rozšiřující oblasti rekvalifikačních kurzů, které patří do skupiny odborných rekvalifikačních kurzů. Jednotlivé oblasti jsou pouze pojmenovány. Jejich hlubší specifikace by si vyžádala několikanásobné navýšení obsahu tohoto materiálu. Každému rekvalifikačnímu kurzu uvedenému v tabulce je přidělen kód. Odkaz na tento kód je potom využit v části katalogu, která je věnována popisu pracovních pozic, na něž některý rekvalifikační kurz tohoto katalogu připravuje účastníka kurzu. Kurikula byla sestavena jak pro obecné rekvalifikační kurzy, tak pro odborné rekvalifikační kurzy následujícím způsobem: byly vyhledány na Internetu kurikula uváděná vzdělávacími institucemi, které daný kurz nabízí byly vybrány podklady minimálně z pěti vzdělávacích institucí získané přehledy kurikul byly podkladem pro vytvoření kurikula, které je uvedeno v tomto katalogu Poznámka Uvedená kurikula je třeba vnímat jako základní podklad, který si může každá vzdělávací instituce dále modifikovat podle vlastních zkušeností a podle trendů na trhu a v oblasti poznatků v daném oboru. Seznam: Odborné rekvalifikační kurzy Kód kurzu Strana 1 Daňový specialista (s využitím výpočetní techniky) Holičské a kadeřnické práce Kosmetické služby Lektor (se zaměřením na vzdělávání dospělých; pedagogické minimum) Masér Mzdové účetnictví Pečovatelka Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Personalista/Personalistka Pracovník v sociálních službách Správce počítačových sítí Strážný Tvorba www stránek Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) Vizážista a barvové poradenství Webdesigner Katalog kurikul 17

20 1. Daňový specialista Daňový systém ČR Daň z příjmu fyzických a právních osob Daň z přidané hodnoty Správa daní a poplatků Selektivní daně ze spotřeby Majetkové daně Novely zákonů Pojistné na sociální zabezpečení Silniční daně Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Základní daňové pojmy Účetnictví ve vazbě na daně Daňový řád Daně Profesionální vykonávání práce účetní Postupy při realizaci daňových povinností Zajišťování komunikace se správcem daně Vedení příslušné dokumentace Řešení daňové nesrovnalosti Daňová evidence s využitím výpočetní techniky Základní pojmy daňové evidence (předmět, cíl) Evidence /Odpisy dlouhodobého majetku Cestovní náhrady, za auto (evidence jízd) Evidence majetku a závazků Praxe na PC Evidence příjmů a výdajů Peněžní příjmy Daňově uznatelné výdaje/nedaňové výdaje Inventura majetku Archivace dokladů Přehled SP Přehled ZP Závěrka daňové evidence Pohledávky a závazky Katalog kurikul 18

21 Evidence daně z přidané hodnoty Daňové přiznání fyzických osob Legislativa a základní pojmy Mzdy a daňová soustava - mzdová agenda Účtování - pohledávky, závazky, účetní doklady Evidence zásob Evidence rezerv Krátkodobý finanční majetek Nepeněžní příjmy Stravné při pracovních cestách Základy zdaňování podnikatelů Vedení pokladny a správa bankovního účtu Základní pojmy informačních technologií Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Evidence leasingu Daňová soustava ČR Daň silniční Forma a obsah daňové evidence Katalog kurikul 19

22 2. Holičské a kadeřnické práce Zásady péče o vlasy, mytí vlasů Vodová ondulace (způsoby natáčení) Konečná úprava vlasů (foukaná) Speciální, individuální, módní a kreativní střihy Preparace vlasů Barvení, odbarvování, tónování a melírování vlasů Účesy Barvení vousů Praxe Technologie (technologické postupy) Masáž hlavy Nauka o materiálu Hygiena Zdravověda Pracovní prostředí Jednání se zákazníkem Základy fyziologie, anatomie a dermatologie Katalog kurikul 20

23 3. Kosmetické služby Anatomie a fyziologie kůže Kosmetická masáž - význam, postup, účinky Kosmetická péče - kosmetické ošetření, odborné ošetření pleti Hygienické minimum, desinfekce, sterilizace Kosmetická diagnóza - typy pletí, ošetření pleti Kosmetické úkony - barvení obočí a řas, formování obočí, čištění pleti Kosmetické materiály - surovin, chemie, přípravky k čištění pleti, mýdla, desinfekce, krémy líčidla atd. Kožní nemoci - příčiny, projevy Kosmetické vady Kosmetické masky a zábaly Úprava obličeje, make-up, líčení Základy psychologie Kůže - vnější a vnitřní vlivy na kůži, vhled kůže Druh kožních nemocí - klinický obraz, léčba, prevence První pomoc Dermatologie kůže Přístroje a pracovní pomůcky Depilace a epilace - přípravky, přístroje, pracovní postup depilace Aplikace chemických a přírodních přípravků Základy barevné typologie Dějiny a vývoj kosmetiky Zásady bezpečnosti práce Katalog kurikul 21

24 4. Lektor (se zaměřením na vzdělávání dospělých; pedagogické minimum) Didaktika výuky PowerPoint Základy pedagogiky Jak mluvit (zásady komunikace s posluchači, řešení konfliktních situací apod.) Správnou tvorbu přípravy programu výuky (její fáze, formulace cílů, obsahu) Základy psychologie Praxe Právní minimum Katalog kurikul 22

25 5. Masér Anatomie (soustava kosterní) Anatomie (soustava svalová) Dermatologie (i kožní choroby) První pomoc Masérská praxe Fyziologie Hygiena Ortopedie Psychologie Historie a původ masáže Regenerace sil Legislativní a hygienické předpisy upravující masérské činnost Biologie Význam masáže Indikace a kontraindikace masáže (Podtémata: fyzické a psychické účinky masáže; nevhodnost masáže) Normy pro zařízení masážního salónu, provozní řád Osobní karta klienta Katalog kurikul 23

26 6. Mzdové účetnictví Pracovní právo Zdravotní pojištění Sociální pojištění, nemocenské pojištění, dávky NP, náhrady při DPN Odměňování, průměrný výdělek Daň z příjmů ze závislé činnosti, daňové slevy, daňové zvýhodnění Důchodové pojištění, evidenční listy důchodového pojištění Povinnosti organizace a zaměstnanců Překážky v práci, příplatky, náhrada mzdy Pracovní doba, dovolená na zotavenou Srážky z mezd, náhrada škody Pracovní poměr (vznik pracovního poměru, skončení pracovního poměru) Osobní spis Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti Pracovní úrazy a nemoci z povolání (hlášení pracovních úrazů, náhrada škody) Úřad práce (povinnosti k úřadu práce, zaměstnávaní cizinců) Rozdíl mezi mzdou a platem Roční zúčtování mezd, nezdanitelná část základu daně Finanční úřad Přehled nejčastěji používaných zákonů a vyhlášek Mzdová a personální problematika Vedení mzdové agendy Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Cestovní náhrady Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Pojem hrubá a super hrubá mzda Katalog kurikul 24

27 7. Pečovatelka Vývojová psychologie Výchova dítěte Pedagogika (volného času, speciální p.,obecná p.) První pomoc při úrazu Hry význam Základní hygienické návyky První pomoc u dětí-otravy Základní znalosti pracovně právních vztahů Zdravá výživa dítěte v jednotlivých etapách života Sportovní aktivity Dětské nemoci Sociologie rodiny BOZP Pracování s cíli Úvod do somatologie Prevence úrazů Základy podnikání Využívat způsoby aktivního rozvoje osobnosti dítěte Zásady pedagogické komunikace Poruchy chování Definice konfliktu a různé způsoby jeho řešení Charakteristika školské soustavy v ČR Temperamentní a charakterové odlišnosti osobnosti Očekávané vlastnosti vychovatele a vzdělavatele Techniky aktivního naslouchání a umět je používat Vývojová období dítěte Etika pracovníka v oblasti sociálních služeb, prevence týrání Problematika zdravotního postižení Problematika sociálních služeb Katalog kurikul 25

28 8. Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Základní pedikúra Masáž a peeling nohou Nehtová modeláž Zpevňování nehtů UV gelem Korekce a oprava deformovaných nehtů Poradenství v péči o nohy a nehty Různé způsoby oprav a korekce nehtů Parafínové zábaly Základy nehtového zdobení Různé techniky zdobení Hygiena Anatomie, fyziologie Psychologie a podnikání Japonská pedikúra P-Shine Permanentní francouzská pedikúra gelovou technikou Nástroje a pomůcky pro pedikúru Nemoci a vady nehtů První pomoc Dermatologie Diagnostika typů přírodních nehtů Základy ortopedie BOZP Katalog kurikul 26

29 Manikúra Tento kurz je varianta kurzu Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže, která je zaměřena pouze na oblast manikúry. Zásady hygieny Modeláž v praxi Anatomie nehtu Pracovní postup metodou UV gel Doplnění nehtu Základy podnikání, psychologie (komunikace se zákazníkem) Dermatologie Masáž rukou Parafínové zábaly Manikúra suchá, mokrá a japonská Estetická úprava nehtů (lakování, zdobení nehtů) Poradenství v péči o ruce a nehty Choroby a deformace nehtu Bezpečnost práce Masky Vybavení provozovny Historie manikúry, manikúra Metodický postup při výkonu manikúry, základní postupy manikúry Vyřizování živnostenského oprávnění, živnostenské předpisy Diagnostika typů nehtů Fyziologie kůže Mikrobiologie Právní normativy První pomoc Ceník služeb a provozní řád Osobnost manikérky a nehtového designéra Katalog kurikul 27

30 9. Personalista / personalistka Základy personální teorie personální řízení (Podtémata: např. plánování; získávání a výběr zaměstnanců; podnikové vzdělávání; hodnocení pracovníků; odměňování pracovníků, benefity; péče o pracovníky; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; práce s odborovou organizací, radou zaměstnanců; atd.) Personální administrativa (Podtémata: např. formy personální agendy v organizaci; vedení personální evidence; pracovní smlouvy a ostatní dokumenty z oblasti pracovně-právních vztahů; formuláře potřebné k vedení evidence; zpracování podkladů pro výpočty mezd; atd.) Dovednosti personalisty (Podtémata: např. komunikační dovednosti; organizační dovednosti; psychologie v práci personalisty) Právo v personalistice (Podtémata: např. Zákoník práce, Občanský zákoník; právní normy, týkající se BOZP a inspekci práce; zák. o sociálním zabezpečení, zák. o nemocenském pojištění zaměstnanců; zák. o kolektivním vyjednávání; zák. o dani z příjmu; zák. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; zák. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zák. o zaměstnanosti; zákon o archivnictví a spisové službě) Personální a vzdělávací politika firmy (Podtémata: např. Strategické myšlení ve firmě; personální plán ve firmě; organizační schéma a jeho tvorba; kultura firmy a její utváření; obecné pojetí kultury a její vlastnosti; národní kultura; firemní kultura a její složky; typy firemní kultury; úloha firemní kultury a její tvůrce; postup při utváření firemní kultury; etické jednání jako součást firemní kultury; typy vzdělávání ve firmě; strategie učící se organizace; plánování profesního vzdělání a rozvoje; nákladová efektivnost profesního vzdělávání; vzdělávací akce a náležitosti vzdělávacího projektu; hodnocení firemního vzdělávání; virtuální vzdělávání; managerské vzdělávání, charakteristika, trendy; trendy v identifikaci potenciálu zaměstnanců; SWOT a STEP analýza) Typologie klientů (Podtémata: např. úvod do typologie; komunikační typy (jak je poznáme a co potřebují); komunikační typ sebepoznání (vizuální-vidím, poslechový-slyším atd.); jiné rozlišení dle typů; vedení jednání dle typu) Change management v oblasti HR (Podtémata: např. nutnost změn; firemní kultura; strategie změny; projektové řízení; věcná příprava firmy na změny; příprava lidí na život ve změnách ; stádia změn; efektivní využívání nástrojů změn) Katalog kurikul 28

31 10. Pracovník v sociálních službách Základy právního povědomí a etiky Psychologie a psychopatologie Teorie první pomoci a první pomoc Hygiena, výživa a základy epidemiologie Komunikace (metody, asertivita, alternativní komunikace) Pedagogika Problematika kvality v sociálních službách Sociálně právní minimum Základy výuky péče o domácnost Krizová intervence Zvládání jednáno osoby (pravidla šetrné sebeobrany) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Gerontologie Somatologie a komplexní rekondice Metody sociální služby Prevence týrání a zneužívání osob Problematika zdravotního postižení Základy duševní hygieny Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě Sociologie společnosti a rodiny Sociálně patologické jevy Zákon o sociálních službách, obecné psychologii a sociální psychologii Genderová problematika a rovné příležitosti v ČR Terapie v sociálních službách Přehled o dostupné síti sociálních služeb Supervize Základy anatomie a fyziologie lidského těla Péče o děti Systém sociálních služeb Pečovatelství Sociální rehabilitace Katalog kurikul 29

32 11. Správce počítačových sítí Základy počítačových sítí a administrace Správa sítě, síťových a adresářových služeb Síťové prvky a technologie Instalace o.s. Suse Linux Bezdrátové sítě, služby a protokoly Konfigurace a správa Windows Server 2003 Správa sítě v prostředí malých firem (Small Business Server 2003) Zavádění a konfigurace klientů Nasazení rozlišování jmen DNS Principy propojování a rozšiřování sítí Konfigurace BIOS, instalovat o.s. Windows včetně sítě Instalace a konfigurace o.s. Windows NT workstation 4.0 Instalace a konfigurace o.s. Windows NT server 4.0 Instalace a konfigurace o.s. Windows 2000 profesional a server Instalace a konfigurace Winproxy IP adresy Použití DHCP Překlad adres NAT Virtuální privátní síť VPN Použití autentizace a bezpečnosti Konfigurace a správa Windows Server 2008 Katalog kurikul 30

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035

Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Úvodní slovo Kurikulum podle Zdeňka Palána je souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo o

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA CHOMUTOV NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ *** PODZIM ZIMA 2010 *** VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Marta Semančíková, Písečná 5024, 430 05 CHOMUTOV AGENTURA GEN IČO: 48298816 VZDĚLÁVACÍ AGENTURA GEN CHOMUTOV Kurz: Termín: Organizace:.. Jméno a příjmení:. Adresa:. PSČ:.. NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy Rekvalifikační kurzy OBSAH: Příloha č. 5 seznam rekvalifikačních kurzů... 1 1. Rekvalifikace - svářečské kurzy... 2 2. Rekvalifikace - elektrotechnické a elektroinstalační práce... 2 3. Rekvalifikace kovoobráběčské

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Maturitní témata ústní profilová zkouška školní rok 2014/2015 Technologické postupy a Nauka o vlasech 1. a) Pracoviště kadeřnice - dělení provozoven; osvětlení, vytápění, větrání a vnitřní vybavení kadeřnické

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

CENÍK. 350,-Kč + 10,-Kč za každý nový tip. 1,-až 15,-Kč (cena se může navýšit podle náročnosti)

CENÍK. 350,-Kč + 10,-Kč za každý nový tip. 1,-až 15,-Kč (cena se může navýšit podle náročnosti) MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTŮ CENÍK Manikúra přírodní nehty: Manikúra Pshine Parafínový zábal Masáž rukou vonným olejem Výživné lakování Lakování + nadlak + sušič Lakování zdobené + nadlak + sušič 215,-Kč 295,-Kč

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník

Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí. Pozice Administrativní pracovník Stáže ve firmách 2 vzdělávání praxí Pozice Administrativní pracovník V rámci projektu Stáže ve firmách 2 - vzdělávání praxí 2", reg. č.: CZ.1.07/3.1.00/49.0001 hledáme do společnosti GYPSTREND s.r.o. stážistu

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software Metodické listy pro kombinované studium předmětu Zimní semestr - 3 konzultace: 1) 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 2) 3) Agendy v účetním softwaru všeobecně

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

ACTIVE REPAIR ESTHELIFT

ACTIVE REPAIR ESTHELIFT Pečuje o Vás Renáta Kovaříková-Matějková majitelka salonu CYCLO SYSTÉM CYCLO SYSTÉM komplet + oční okolí 1 600,- BĚLENÍ - WHITE SYSTÉM BĚLENÍ - WHITE SYSTÉM + ruce OXY THERAPIE - OMLAZENÍ 1 500,- 1 600,-

Více