Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog kurikul. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035"

Transkript

1 Katalog kurikul projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/

2

3 Úvodní slovo Kurikulum je prostředkem realizace hlavního vzdělávacího úkolu moderního vzdělávacího procesu. Ve vyspělých zemích světa se stalo ohniskem vzdělávacích reforem od konce šedesátých let 20. století, jejichž cílem je zvyšování kvality vzdělávacího standardu. Kurikulum je považováno za prostředek celoživotního vzdělávání člověka. Vzdělávací subjekt tak přestává být jen učící organizací, stává se součástí života člověka a kromě poskytování znalostí a dovedností formuje také jeho životní postoje a názory. Kurikulum zahrnuje: vztahy lektorů (učitelů) a účastníků vzdělávání potřeby lektorů, účastníků vzdělávání a dalších subjektů participujících na procesu vzdělávání způsoby organizace vzdělávání Kurikulum se dělí na: doporučené (základní koncepční dokument) základní (učivo, které musí být odučeno) rozšiřující (učivo, které může rozšířit základní učivo) předepsané (závazný oficiální dokument obsahuje rozpis základního a rozšiřujícího učiva v kurzu) realizované (to, co lektor skutečně učí ve třídě musí být odučeno vždy základní učivo a rozšiřující podle aktuální úrovně skupiny studentů; přehled odučeného učiva je v třídní knize nebo jiném odpovídajícím dokumentu) podpůrné (veškeré náležitosti podporující předepsané kurikulum, např. učebnice, časové dotace apod.) hodnocené (kurikulum převedené do hodnotící podoby, např. formou testů) osvojené (to, co si účastníci vzdělávání skutečně osvojili to lze dokladovat statistickými výstupy hodnocení testů a zkoušek) Obsah katalogu kurikul Katalog kurikul, který právě čtete, je zaměřen na výčet doporučeného kurikula u nejfrekventovanějších rekvalifikačních kurzů nabízených v současné době vzdělávacími společnostmi. Katalog je rozdělen na následující části: (1) Výčet rekvalifikačních kurzů, které jsou nejčastěji nabízeny účastníkům dalšího vzdělávání (2) Matice vazeb rekvalifikačních kurzů na konkrétní pracovní pozice ve firmách (3) Přehled kurikul rekvalifikačních kurzů (4) Základní přehled pracovní náplně uvedených pracovních pozic a vymezení vazby na rekvalifikační kurzy Určení katalogu kurikul personalisté najdou v katalogu základní přehled oblastí, které by měl kurz obsahovat vzdělávací instituce najdou v katalogu základní oblasti, které by měly zařadit do svých kurzů úřady práce najdou v katalogu základní oblasti, které by měl obsahovat rekvalifikační kurz nabízený rekvalifikačním zařízením účastníci vzdělávání najdou informace o obsahu kurzu a mohou tak posoudit vhodnost studovat daný rekvalifikační kurz Katalog kurikul 1

4 Přehled rekvalifikačních kurzů Do tohoto katalogu byly zařazeny pouze kurzy, které byly akreditovány MŠMT ve větším množství jako rekvalifikační kurzy. Jako kritérium pro zařazení rekvalifikačního kurzu do tohoto katalogu jsme stanovili, že musí být udělena akreditace více než pěti vzdělávacím subjektům. Níže uvedená tabulka obsahuje přehled rekvalifikačních kurzů, které splnili dané kritérium. Kurzy jsou seřazeny podle počtu udělených akreditací (frekvence výskytu). Rekvalifikační kurzy MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb) Typ kurzu Frekvence výskytu 1 Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) Základy obsluhy osobního počítače Základy podnikání Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Daňový specialista (s využitím výpočetní techniky) Administrativní pracovník/pracovnice Personalista/Personalistka Obchodní zástupce Projektový manažer Mzdové účetnictví Pracovník grafického studia Správce počítačových sítí Asistent/Asistentka Kosmetické služby Marketing (Marketing systém CIMA A) Tvorba www stránek Pečovatelka Pracovník v sociálních službách Strážný Lektor (se zaměřením na vzdělávání dospělých; pedagogické minimum) Masér Management Holičské a kadeřnické práce Webdesigner Vizážista a barvové poradenství 2 6 *Typ kurzu: označení číslo 1 Obecné kurzy označení číslo 2 Odborné kurzy Katalog kurikul 2

5 Matice vazeb obecných rekvalifikačních kurzů na pracovní pozice Všechny vybrané rekvalifikační kurzy jsou v tomto materiálu rozděleny do dvou skupin: obecné rekvalifikační kurzy kurzy, které připravují účastníka na různé pracovní pozice a mají obecný charakter. odborné rekvalifikační kurzy kurzy, které připravují účastníka převážně na jedinou specializovanou pracovní pozici. Pro každou uvedenou skupinu je dále vytvořena matice, která ukazuje, pro které pracovní pozice lze každý rekvalifikační kurz využít. V seznamu pracovních pozic jsou uvedeny ty, na které účastníky dané kurzy nejvíce připravují. Tento seznam by mohl být rozšířen o další pozice. Tím by se však stal materiál nepřehledný. Další možné pozice, na které mohou rekvalifikační kurzy účastníky připravit, lze nalézt na portálu ISTP (www.istp.cz). Pracovní pozice Administrativní pracovník Asistent Management Marketing Obchodní zástupce Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) Pracovník grafického studia Projektový manažer Základy obsluhy osobního počítače Administrativní pracovník X X X X X Asistentka X X X X X Grafik pro média X X X X X Marketingový manažer X X X Obchodník X X X X Projektový manažer X X X X Ředitel univerzálních celků X X X X OSVČ X X X Základy podnikání Katalog kurikul 3

6 Matice vazeb odborných rekvalifikačních kurzů na pracovní pozice Pracovní pozice Daňový specialista (s využitím VT) Daňový specialista X Holičské a kadeřnické práce Kosmetické služby Lektor Masér Mzdové účetnictví Pečovatelka Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Personalista Pracovník v sociálních službách Správce počítačových sítí Strážný Tvorba www stránek Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) Daňový specialista a daňový poradce X Kadeřník X Kosmetička X X Kosmetička, vizážistka x X Lektor X Manikérka a nehtová designérka X Masér x Mzdová účetní x X Operátor účetní informační soustavy X Pečovatelka dětí X Pedikérka a nehtová designérka X Personalista X Sociální pracovník v sociálních službách specialista X Správce operačních systémů a sítí X Strážný X Účetní X Účetní specialista X Webdesigner X Vizážista a barvové poradenství Webdesigner Katalog kurikul 4

7 Sada Kurikul 1 - Obecné rekvalifikační kurzy V následující části katalogu jsou uvedeny základní a rozšiřující oblasti rekvalifikačních kurzů, které patří do skupiny obecných rekvalifikačních kurzů. Jednotlivé oblasti jsou pouze pojmenovány. Jejich hlubší specifikace by si vyžádala několikanásobné navýšení obsahu tohoto materiálu. Každému rekvalifikačnímu kurzu uvedenému v tabulce je přidělen kód. Odkaz na tento kód je potom využit v části katalogu, která je věnována popisu pracovních pozic, na něž některý rekvalifikační kurz tohoto katalogu připravuje účastníka kurzu. Kurikula byla sestavena jak pro obecné rekvalifikační kurzy, tak pro odborné rekvalifikační kurzy následujícím způsobem: byly vyhledány na Internetu kurikula uváděná vzdělávacími institucemi, které daný kurz nabízí byly vybrány podklady minimálně z pěti vzdělávacích institucí získané přehledy kurikul byly podkladem pro vytvoření kurikula, které je uvedeno v tomto katalogu Poznámka Uvedená kurikula je třeba vnímat jako základní podklad, který si může každá vzdělávací instituce dále modifikovat podle vlastních zkušeností a podle trendů na trhu a v oblasti poznatků v daném oboru. Seznam: Obecné rekvalifikační kurzy Kód kurzu Strana 1 Administrativní pracovník/pracovnice Asistent/Asistentka Management Marketing (Marketing systém CIMA A) Obchodní zástupce Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) Pracovník grafického studia Projektový manažer Základy obsluhy osobního počítače Základy podnikání Katalog kurikul 5

8 1. Administrativní pracovník / pracovnice Administrativa Základy ekonomiky Komunikace Etika Právní náležitosti Vedení dokumentace Archivace Obchodní korespondence Zvládání stresových situací Příprava jednání, porad, prezentací Ovládání Word, Excel Základy práce s PC Řízení malého kolektivu Plánování času Základní účetní znalosti Základní principy fungování EU Základy spisové služby Zpracovat účetní a daňovou evidenci Katalog kurikul 6

9 2. Asistent / Asistentka Práce s PC Komunikační dovednosti Pravidla písemné a elektronické komunikace Zvládání úkolů spojené s řízením kanceláře Organizace porad Právní předpisy Asertivní řešení konfliktů Orientace v problematice hospodaření s časem Praxe Účetnictví a daňová soustava Ekonomika, bankovnictví, finance, administrativa Základy managementu a marketingu Společenský styk a osobní rozvoj Personální agenda na PC Personalistika Etika a etiketa Katalog kurikul 7

10 3. Management Základy ekonomie a práva (základy pracovního práva) Řízení malého a středního podniku či samostatného oddělení Zásadní role manažera při vedení zaměstnanců Řízení porad, vedení a motivování týmu, stanovení cílů Psychologie v praxi manažera Výběr zaměstnanců (postupy a výběrové metody, adaptační proces) Hodnocení (zásady motivujícího hodnocení) Řízení svého času (Time management) Bránění se stresu Management Týmová spolupráce Komunikační a prezentační dovednosti BOZP Vedení personální agendy Základní obchodní dovednosti Emoční inteligence Strategické plánování, vedení a hodnocení projektů Efektivní zpětná vazba Řešení konfliktů Technika administrativy Korespondence v obchodní praxi Základy práce na PC Prezentace firmy Katalog kurikul 8

11 4. Marketing (Marketing systém CIMA A) Stanovení marketingové strategie Obchodní komunikace (argumentace, přesvědčivý projev) Marketingový výzkum a analýza Marketingové plánování Komunikační mix Úvod do marketingu Analýza makroprostředí Analýza trhu Případová studie (závěrečná) Finanční politika Analýza chování zákazníka Analýza průmyslového trhu Segmentace a umísťování Analýza konkurence Vnitřní analýza Náklady a kalkulace Základy finanční analýzy Produktová a sortimentní politika Marketing obchodu a služeb Distribuční politika Reklama Prodejní politika Marketingový model (počítačová simulace trhu) Zvládání trémy a emocí Počítačový program MS Office PowerPoint Definice marketingu a firemní kultury Marketing služeb Speciální marketingové operace Katalog kurikul 9

12 5. Obchodní zástupce Schopnost prezentace a argumentace Zvládání trémy a emocí, námitek Řešení konfliktních situací Plánování času a sebeorganizace (time management) Komunikace (obchodní a asertivní) Marketing a analýza trhu, telemarketing Péče o zákazníky Psychologie a strategie obchodního jednání (prodeje) Obchodní dovednosti (Podtémata: např. základy prodejních dovedností; obchodní vyjednávání) Počítačový program MS Office PowerPoint Typy zákazníků Metody vyhledávání zákazníků Kupní signály, uzavření zakázky Vedení dokumentace Motivace Fáze obchodního jednání Obchodní právo Kodex etiky Základy managementu Základy marketingu Zákon na ochranu spotřebitele Zákon na ochranu osobních údajů Základy prodejních dovedností BOZP Katalog kurikul 10

13 6. Obsluha osobního počítače (dle osnov EDCL) Základy informačních technologií Textový editor (MS Word) Tabulkový procesor (MS Excel) Internet a elektronická pošta (MS Internet Explorer, MS Outlook) Práce s počítačem a správa souborů MS Windows Databáze (MS Access) Prezentace (MS PowerPoint Katalog kurikul 11

14 7. Pracovník grafického studia Seznámení se s počítačem (Podtémata: např. přehled typů počítačů; rozlišení diskových médií; struktura počítače a logika jeho práce; základní informační jednotka) Corel Draw (Podtémata: např. popis prostředí; úprava a manipulace s grafickými objekty; vkládání textů; export a import grafiky; používání speciálních efektů; praktická cvičení; diskuse) Adobe Photoshop (Podtémata: např. pracovní prostředí grafického programu; vytváření a úprava grafických objektů; globální úpravy a práce se selekcemi; seznámení s velkou řadou filtrů a efektů; práce s barevnými paletami a možnostmi masky; export a import grafiky; provázanost s jinými programy; příprava tisku; praktická cvičení) Reklamní grafika (Podtémata: např. základy kompozice; barevné modely; volba barev kompozice; barevný a prostorový kontrast; volba písma; typografické minimum; práce s různými formáty; příprava na tisk; tipy a triky; praktická cvičení.) Kreslení základních objektů Základy předtiskové přípravy MS Windows (Podtémata: např. struktura grafického operačního systému; základy práce a orientace v jeho grafickém prostředí; práce s příslušenstvím; souhrnná cvičení) AdobeIndesign (Podtémata: např. základní funkce programu; vytváření dokumentu; práce s textem a sazba; grafika a efekty; export dokumentů; tabulky; předtisková příprava; výstup z programu ve formátu PDF; praktické cvičení) Úvod do vektorové grafiky Manipulace s objekty Text Efekty a filtry Import a Export Barvy a typy výplní Režimy zobrazení Správa souborů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Kreslící pomůcky Vytvoření webové stránky Postupy pro zefektivnění práce Modifikace úseček, polygonů a křivek Acrobat Zoner Photo studio Katalog kurikul 12

15 8. Projektový manažer Zpracování projektového záměru Zpracování podpůrných řídících dokumentů s důrazem na finanční řízení projektu a analýzu Realizování dílčích částí projektů Řízení projektu (Podtémata: např. definice projektu; kdy vzniká projekt; fáze projektu; projektové portfolio; začlenění projektu do organizace firmy; analytická fáze studie proveditelnosti) Zpracování analýzy Čerpání různých druhů podpor, dotačních titulů Popis projektu Proces změny Osobnost manažera projektu Základy úspěšné komunikace a prezentace Asertivní řešení konfliktů a krizových situací Rozbor a řízení rizik Nástroje projektového řízení (SW, program Project) Určení indikátorů a výstupů z projektu Co je projekt Management a marketing Základy psychologie a řízení lidských zdrojů Počítačové programy: MS Office PowerPoint, Excel Zpracování monitoringu Úvod Hodnocení projektu Vedení porad a workshopů Specifické oblasti integrovaného řízení projektů Zásady budování týmů a vedení týmů Katalog kurikul 13

16 9. Základy obsluhy osobního počítače Ovládání prostředí operačního systému MS Windows (Podtémata: např. prostředí Windows - vzhled; základní symboly, ikony; práce s myší; práce se složkami; kopírování, přesouvání, mazání) Základní znalosti počítačové terminologie Internet, elektronická pošta (Podtémata: co to je internet a k čemu slouží; vyhledávání pracovních příležitostí; další vyhledávání; stahování; úprava prostředí; co to je a k čemu slouží; vytvoření schránky; posílání mailů a příloh; rozesílání životopisu a motivačního dopisu) Základy MS Office Word (Podtémata: např. textové editory, jejich možnosti a rozdíly; psaní textu a formátování, ukládání; vkládání dalších objektů; sepsání motivačního dopisu a životopisu) Základy hardware osobního počítače Základy MS Office Excel Instalace/odinstalace softwaru Katalog kurikul 14

17 10. Základy podnikání Účetnictví (Podtémata: např. základy účetnictví; mzdové účetnictví; účetnictví na počítači) Personalistika (Podtémata: např. základní pracovněprávní předpisy; problémy přijímaní zaměstnanců a jejich řešení; školení zaměstnanců) Marketing (Podtémata: např. co je marketing; marketingový plán; konkurence, výrobek, cena) Počítač v praxi podnikatele (Podtémata: např. základy programu MS Word a MS Excel; vytvoření jednoduché prezentace v programu Powerpoint; základy internetu, vytvoření internetové schránky; využití internetu v podnikání) Právní formy podnikání (Podtémeta: např. živnostenský zákon druhy živností; druhy společností) Daňová problematika (Podtémata: např. úvod do daňové problematiky; daňová soustava, mzdy, pojištění; daňové zákony) Zdravotní pojištění (Podtémata: např. zákon o zdravotním pojištění; zaměstnavatelé a zaměstnanci, OSVČ) Sociální pojištění (Podtémata: např. systém sociálních pojištění v ČR) Psychologie podnikatele (Podtémata: psychologie prodeje; komunikační dovednosti; asertivita) Obchodní zákoník (Podtémata: např. obchodní rejstřík; smlouvy a jejich náležitosti; další zákony potřebné k podnikání) Zákoník práce (Podtémata: např. vznik, změny a ukončení pracovního poměru; pracovní doba; povinnosti zaměstnance; povinnosti zaměstnavatele) Pojištění podnikatelských rizik (Podtémata: pojištění majetku a podnikatele; zákonné pojištění odpovědnosti; postup při pojistné údálosti) BOZP + PO Finanční podpory MSP (Podtémata: např. systém státních podpor MSP; strukturální fondy EU) Podnikatelský plán (Podtémata: např. podnik; výrobek nebo služba; odvětví a trh; marketing (odbyt a distribuce); management a klíčové osoby; plánování pro nadcházejících pět let podnikání; Katalog kurikul 15

18 Mzdová problematika Podnikatelský záměr Legislativa Podnikatelské minimum Právní minimum Bankovní služby Základy managementu Financování Katalog kurikul 16

19 Sada kurikul 2 - Odborné rekvalifikační kurzy V následující části katalogu jsou uvedeny základní a rozšiřující oblasti rekvalifikačních kurzů, které patří do skupiny odborných rekvalifikačních kurzů. Jednotlivé oblasti jsou pouze pojmenovány. Jejich hlubší specifikace by si vyžádala několikanásobné navýšení obsahu tohoto materiálu. Každému rekvalifikačnímu kurzu uvedenému v tabulce je přidělen kód. Odkaz na tento kód je potom využit v části katalogu, která je věnována popisu pracovních pozic, na něž některý rekvalifikační kurz tohoto katalogu připravuje účastníka kurzu. Kurikula byla sestavena jak pro obecné rekvalifikační kurzy, tak pro odborné rekvalifikační kurzy následujícím způsobem: byly vyhledány na Internetu kurikula uváděná vzdělávacími institucemi, které daný kurz nabízí byly vybrány podklady minimálně z pěti vzdělávacích institucí získané přehledy kurikul byly podkladem pro vytvoření kurikula, které je uvedeno v tomto katalogu Poznámka Uvedená kurikula je třeba vnímat jako základní podklad, který si může každá vzdělávací instituce dále modifikovat podle vlastních zkušeností a podle trendů na trhu a v oblasti poznatků v daném oboru. Seznam: Odborné rekvalifikační kurzy Kód kurzu Strana 1 Daňový specialista (s využitím výpočetní techniky) Holičské a kadeřnické práce Kosmetické služby Lektor (se zaměřením na vzdělávání dospělých; pedagogické minimum) Masér Mzdové účetnictví Pečovatelka Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Personalista/Personalistka Pracovník v sociálních službách Správce počítačových sítí Strážný Tvorba www stránek Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) Vizážista a barvové poradenství Webdesigner Katalog kurikul 17

20 1. Daňový specialista Daňový systém ČR Daň z příjmu fyzických a právních osob Daň z přidané hodnoty Správa daní a poplatků Selektivní daně ze spotřeby Majetkové daně Novely zákonů Pojistné na sociální zabezpečení Silniční daně Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Základní daňové pojmy Účetnictví ve vazbě na daně Daňový řád Daně Profesionální vykonávání práce účetní Postupy při realizaci daňových povinností Zajišťování komunikace se správcem daně Vedení příslušné dokumentace Řešení daňové nesrovnalosti Daňová evidence s využitím výpočetní techniky Základní pojmy daňové evidence (předmět, cíl) Evidence /Odpisy dlouhodobého majetku Cestovní náhrady, za auto (evidence jízd) Evidence majetku a závazků Praxe na PC Evidence příjmů a výdajů Peněžní příjmy Daňově uznatelné výdaje/nedaňové výdaje Inventura majetku Archivace dokladů Přehled SP Přehled ZP Závěrka daňové evidence Pohledávky a závazky Katalog kurikul 18

21 Evidence daně z přidané hodnoty Daňové přiznání fyzických osob Legislativa a základní pojmy Mzdy a daňová soustava - mzdová agenda Účtování - pohledávky, závazky, účetní doklady Evidence zásob Evidence rezerv Krátkodobý finanční majetek Nepeněžní příjmy Stravné při pracovních cestách Základy zdaňování podnikatelů Vedení pokladny a správa bankovního účtu Základní pojmy informačních technologií Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Evidence leasingu Daňová soustava ČR Daň silniční Forma a obsah daňové evidence Katalog kurikul 19

22 2. Holičské a kadeřnické práce Zásady péče o vlasy, mytí vlasů Vodová ondulace (způsoby natáčení) Konečná úprava vlasů (foukaná) Speciální, individuální, módní a kreativní střihy Preparace vlasů Barvení, odbarvování, tónování a melírování vlasů Účesy Barvení vousů Praxe Technologie (technologické postupy) Masáž hlavy Nauka o materiálu Hygiena Zdravověda Pracovní prostředí Jednání se zákazníkem Základy fyziologie, anatomie a dermatologie Katalog kurikul 20

23 3. Kosmetické služby Anatomie a fyziologie kůže Kosmetická masáž - význam, postup, účinky Kosmetická péče - kosmetické ošetření, odborné ošetření pleti Hygienické minimum, desinfekce, sterilizace Kosmetická diagnóza - typy pletí, ošetření pleti Kosmetické úkony - barvení obočí a řas, formování obočí, čištění pleti Kosmetické materiály - surovin, chemie, přípravky k čištění pleti, mýdla, desinfekce, krémy líčidla atd. Kožní nemoci - příčiny, projevy Kosmetické vady Kosmetické masky a zábaly Úprava obličeje, make-up, líčení Základy psychologie Kůže - vnější a vnitřní vlivy na kůži, vhled kůže Druh kožních nemocí - klinický obraz, léčba, prevence První pomoc Dermatologie kůže Přístroje a pracovní pomůcky Depilace a epilace - přípravky, přístroje, pracovní postup depilace Aplikace chemických a přírodních přípravků Základy barevné typologie Dějiny a vývoj kosmetiky Zásady bezpečnosti práce Katalog kurikul 21

24 4. Lektor (se zaměřením na vzdělávání dospělých; pedagogické minimum) Didaktika výuky PowerPoint Základy pedagogiky Jak mluvit (zásady komunikace s posluchači, řešení konfliktních situací apod.) Správnou tvorbu přípravy programu výuky (její fáze, formulace cílů, obsahu) Základy psychologie Praxe Právní minimum Katalog kurikul 22

25 5. Masér Anatomie (soustava kosterní) Anatomie (soustava svalová) Dermatologie (i kožní choroby) První pomoc Masérská praxe Fyziologie Hygiena Ortopedie Psychologie Historie a původ masáže Regenerace sil Legislativní a hygienické předpisy upravující masérské činnost Biologie Význam masáže Indikace a kontraindikace masáže (Podtémata: fyzické a psychické účinky masáže; nevhodnost masáže) Normy pro zařízení masážního salónu, provozní řád Osobní karta klienta Katalog kurikul 23

26 6. Mzdové účetnictví Pracovní právo Zdravotní pojištění Sociální pojištění, nemocenské pojištění, dávky NP, náhrady při DPN Odměňování, průměrný výdělek Daň z příjmů ze závislé činnosti, daňové slevy, daňové zvýhodnění Důchodové pojištění, evidenční listy důchodového pojištění Povinnosti organizace a zaměstnanců Překážky v práci, příplatky, náhrada mzdy Pracovní doba, dovolená na zotavenou Srážky z mezd, náhrada škody Pracovní poměr (vznik pracovního poměru, skončení pracovního poměru) Osobní spis Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti Pracovní úrazy a nemoci z povolání (hlášení pracovních úrazů, náhrada škody) Úřad práce (povinnosti k úřadu práce, zaměstnávaní cizinců) Rozdíl mezi mzdou a platem Roční zúčtování mezd, nezdanitelná část základu daně Finanční úřad Přehled nejčastěji používaných zákonů a vyhlášek Mzdová a personální problematika Vedení mzdové agendy Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Cestovní náhrady Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Pojem hrubá a super hrubá mzda Katalog kurikul 24

27 7. Pečovatelka Vývojová psychologie Výchova dítěte Pedagogika (volného času, speciální p.,obecná p.) První pomoc při úrazu Hry význam Základní hygienické návyky První pomoc u dětí-otravy Základní znalosti pracovně právních vztahů Zdravá výživa dítěte v jednotlivých etapách života Sportovní aktivity Dětské nemoci Sociologie rodiny BOZP Pracování s cíli Úvod do somatologie Prevence úrazů Základy podnikání Využívat způsoby aktivního rozvoje osobnosti dítěte Zásady pedagogické komunikace Poruchy chování Definice konfliktu a různé způsoby jeho řešení Charakteristika školské soustavy v ČR Temperamentní a charakterové odlišnosti osobnosti Očekávané vlastnosti vychovatele a vzdělavatele Techniky aktivního naslouchání a umět je používat Vývojová období dítěte Etika pracovníka v oblasti sociálních služeb, prevence týrání Problematika zdravotního postižení Problematika sociálních služeb Katalog kurikul 25

28 8. Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže Základní pedikúra Masáž a peeling nohou Nehtová modeláž Zpevňování nehtů UV gelem Korekce a oprava deformovaných nehtů Poradenství v péči o nohy a nehty Různé způsoby oprav a korekce nehtů Parafínové zábaly Základy nehtového zdobení Různé techniky zdobení Hygiena Anatomie, fyziologie Psychologie a podnikání Japonská pedikúra P-Shine Permanentní francouzská pedikúra gelovou technikou Nástroje a pomůcky pro pedikúru Nemoci a vady nehtů První pomoc Dermatologie Diagnostika typů přírodních nehtů Základy ortopedie BOZP Katalog kurikul 26

29 Manikúra Tento kurz je varianta kurzu Pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže, která je zaměřena pouze na oblast manikúry. Zásady hygieny Modeláž v praxi Anatomie nehtu Pracovní postup metodou UV gel Doplnění nehtu Základy podnikání, psychologie (komunikace se zákazníkem) Dermatologie Masáž rukou Parafínové zábaly Manikúra suchá, mokrá a japonská Estetická úprava nehtů (lakování, zdobení nehtů) Poradenství v péči o ruce a nehty Choroby a deformace nehtu Bezpečnost práce Masky Vybavení provozovny Historie manikúry, manikúra Metodický postup při výkonu manikúry, základní postupy manikúry Vyřizování živnostenského oprávnění, živnostenské předpisy Diagnostika typů nehtů Fyziologie kůže Mikrobiologie Právní normativy První pomoc Ceník služeb a provozní řád Osobnost manikérky a nehtového designéra Katalog kurikul 27

30 9. Personalista / personalistka Základy personální teorie personální řízení (Podtémata: např. plánování; získávání a výběr zaměstnanců; podnikové vzdělávání; hodnocení pracovníků; odměňování pracovníků, benefity; péče o pracovníky; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; práce s odborovou organizací, radou zaměstnanců; atd.) Personální administrativa (Podtémata: např. formy personální agendy v organizaci; vedení personální evidence; pracovní smlouvy a ostatní dokumenty z oblasti pracovně-právních vztahů; formuláře potřebné k vedení evidence; zpracování podkladů pro výpočty mezd; atd.) Dovednosti personalisty (Podtémata: např. komunikační dovednosti; organizační dovednosti; psychologie v práci personalisty) Právo v personalistice (Podtémata: např. Zákoník práce, Občanský zákoník; právní normy, týkající se BOZP a inspekci práce; zák. o sociálním zabezpečení, zák. o nemocenském pojištění zaměstnanců; zák. o kolektivním vyjednávání; zák. o dani z příjmu; zák. o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; zák. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zák. o zaměstnanosti; zákon o archivnictví a spisové službě) Personální a vzdělávací politika firmy (Podtémata: např. Strategické myšlení ve firmě; personální plán ve firmě; organizační schéma a jeho tvorba; kultura firmy a její utváření; obecné pojetí kultury a její vlastnosti; národní kultura; firemní kultura a její složky; typy firemní kultury; úloha firemní kultury a její tvůrce; postup při utváření firemní kultury; etické jednání jako součást firemní kultury; typy vzdělávání ve firmě; strategie učící se organizace; plánování profesního vzdělání a rozvoje; nákladová efektivnost profesního vzdělávání; vzdělávací akce a náležitosti vzdělávacího projektu; hodnocení firemního vzdělávání; virtuální vzdělávání; managerské vzdělávání, charakteristika, trendy; trendy v identifikaci potenciálu zaměstnanců; SWOT a STEP analýza) Typologie klientů (Podtémata: např. úvod do typologie; komunikační typy (jak je poznáme a co potřebují); komunikační typ sebepoznání (vizuální-vidím, poslechový-slyším atd.); jiné rozlišení dle typů; vedení jednání dle typu) Change management v oblasti HR (Podtémata: např. nutnost změn; firemní kultura; strategie změny; projektové řízení; věcná příprava firmy na změny; příprava lidí na život ve změnách ; stádia změn; efektivní využívání nástrojů změn) Katalog kurikul 28

31 10. Pracovník v sociálních službách Základy právního povědomí a etiky Psychologie a psychopatologie Teorie první pomoci a první pomoc Hygiena, výživa a základy epidemiologie Komunikace (metody, asertivita, alternativní komunikace) Pedagogika Problematika kvality v sociálních službách Sociálně právní minimum Základy výuky péče o domácnost Krizová intervence Zvládání jednáno osoby (pravidla šetrné sebeobrany) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Gerontologie Somatologie a komplexní rekondice Metody sociální služby Prevence týrání a zneužívání osob Problematika zdravotního postižení Základy duševní hygieny Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě Sociologie společnosti a rodiny Sociálně patologické jevy Zákon o sociálních službách, obecné psychologii a sociální psychologii Genderová problematika a rovné příležitosti v ČR Terapie v sociálních službách Přehled o dostupné síti sociálních služeb Supervize Základy anatomie a fyziologie lidského těla Péče o děti Systém sociálních služeb Pečovatelství Sociální rehabilitace Katalog kurikul 29

32 11. Správce počítačových sítí Základy počítačových sítí a administrace Správa sítě, síťových a adresářových služeb Síťové prvky a technologie Instalace o.s. Suse Linux Bezdrátové sítě, služby a protokoly Konfigurace a správa Windows Server 2003 Správa sítě v prostředí malých firem (Small Business Server 2003) Zavádění a konfigurace klientů Nasazení rozlišování jmen DNS Principy propojování a rozšiřování sítí Konfigurace BIOS, instalovat o.s. Windows včetně sítě Instalace a konfigurace o.s. Windows NT workstation 4.0 Instalace a konfigurace o.s. Windows NT server 4.0 Instalace a konfigurace o.s. Windows 2000 profesional a server Instalace a konfigurace Winproxy IP adresy Použití DHCP Překlad adres NAT Virtuální privátní síť VPN Použití autentizace a bezpečnosti Konfigurace a správa Windows Server 2008 Katalog kurikul 30

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro KELOC PC spol. s r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 21.4. 2010

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 69-41-L/01 Kosmetické služby 2013 - verze 4 Motivační název Kosmetické služby Datum 15.6.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007 Forma

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více